Garmin | Edge® 820 | User guide | Garmin Edge® 820 Käyttöopas

Garmin Edge® 820 Käyttöopas
Edge 820
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit:
Firstbeat. Di2™ on Shimano Inc:n tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. iOS on Cisco Systems Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n
lisenssillä. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi
on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03001
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Painikkeet ................................................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ........................................................ 2
Yhteysnäytön tarkasteleminen ............................................... 2
Aloitusnäytön esittely ............................................................. 2
Taustavalon käyttäminen .................................................. 2
Kosketusnäytön käyttäminen ............................................ 2
Kosketusnäytön lukitseminen ............................................ 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 3
Käyttäminen: Virtual Partner® ............................................... 3
Osuudet ...................................................................................... 3
Strava™ osuudet ................................................................... 3
Osuuden hakeminen verkosta ............................................... 3
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 3
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 3
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 4
Osuuden asetukset ................................................................ 4
Osuuden poistaminen ............................................................ 4
Harjoitukset ................................................................................. 4
Harjoituksen luominen ........................................................... 4
Harjoitusvaiheiden toistaminen .............................................. 4
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 4
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 4
Harjoituksen muokkaaminen .................................................. 4
Harjoituksen poistaminen ....................................................... 5
Tietoja harjoituskalenterista ........................................................ 5
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 5
Intervalliharjoitukset .................................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 5
Sisäharjoittelu ............................................................................. 5
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen ................................ 5
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen .................................. 5
Vastuksen asettaminen ..................................................... 5
Tavoitevoiman määrittäminen ........................................... 5
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 6
Harjoitusalueet ............................................................................ 6
Navigointi........................................................................ 6
Sijainnit ....................................................................................... 6
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 6
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................. 6
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 6
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin ........................... 6
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 6
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 7
Sijainnin projisoiminen ........................................................... 7
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 7
Sijainnin poistaminen ............................................................. 7
Reitit ............................................................................................7
Sisällysluettelo
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen ...................................... 7
Garmin Connect reitin seuraaminen ...................................... 7
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen ................................. 7
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 8
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 8
Reitin näyttäminen kartassa .............................................. 8
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 8
Reitin poistaminen ................................................................. 8
Reittiasetukset ....................................................................... 8
Reittiasetukset ............................................................................ 8
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten ..................... 8
Kartta-asetukset .......................................................................... 8
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 8
Bluetooth® yhteysominaisuudet.................................. 8
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 9
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa ........................ 9
GroupTrack istunnon aloittaminen ......................................... 9
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin .............................................. 9
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ...................... 9
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuudet ................. 10
Tapahtumantunnistus .......................................................... 10
Hätätoiminto ......................................................................... 10
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen ...................................................................... 10
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen .............................. 10
Avun pyytäminen ................................................................. 10
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 10
Automaattiviestin peruuttaminen ......................................... 10
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen ............... 10
ANT+ anturit.................................................................. 10
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 10
Palautumisohjaus ................................................................. 11
Palautumisajan näyttäminen ........................................... 11
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................. 11
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen ... 11
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten .............................................................................. 11
Stressitason tarkasteleminen ............................................... 11
Sykealueiden määrittäminen ................................................ 11
Tietoja sykealueista ......................................................... 12
Kuntoilutavoitteet ............................................................. 12
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 12
Nopeusanturin asentaminen ..................................................... 12
Poljinanturin asentaminen ........................................................ 12
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ....................................... 12
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ..................... 12
ANT+ antureiden pariliitos ........................................................ 13
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 13
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 13
Voimamittarin kalibroiminen ................................................. 13
Voima polkimissa ................................................................. 13
Pyöräilyn dynamiikka ........................................................... 13
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ............................. 13
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella ................. 14
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ........................................... 14
FTP-testin suorittaminen ................................................. 14
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen .............. 14
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 14
Tilannetietoisuus ....................................................................... 14
Vaa'an käyttäminen .................................................................. 14
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot .......................................... 14
Historia.......................................................................... 14
Matkan tarkasteleminen ............................................................ 14
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen ...................... 14
i
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ................................... 15
Matkan poistaminen .................................................................. 15
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ..................... 15
Garmin Connect ................................................................... 15
Wi‑Fi® yhteysominaisuudet ...................................................... 15
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ............................................. 15
Wi‑Fi asetukset .................................................................... 15
Tiedon tallennus ....................................................................... 15
Tietojen hallinta .........................................................................15
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 16
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 16
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 16
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 16
Laitteen mukauttaminen.............................................. 16
O-renkaat .................................................................................. 20
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 20
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 21
Tuotepäivitykset ........................................................................ 21
Lisätietojen saaminen ............................................................... 21
Liite................................................................................ 21
Tietokentät ................................................................................ 21
FTP-luokitukset ......................................................................... 23
Sykealuelaskenta ...................................................................... 23
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 23
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 23
Altistuminen radiotaajuuksille ................................................... 24
Hakemisto ..................................................................... 25
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ....................................... 16
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ......... 16
Profiilit ....................................................................................... 16
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 16
Tietoja aktiivikuntoilijoista ..................................................... 16
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 16
Toimintoprofiilin päivittäminen .............................................. 16
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 17
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 17
Hälytykset ............................................................................ 17
Aluehälytysten asettaminen ............................................ 17
Toistuvan hälytyksen asettaminen .................................. 17
Auto Lap ............................................................................... 17
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan .................... 17
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 17
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 18
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 18
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 18
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 18
Bluetooth asetukset .................................................................. 18
Järjestelmäasetukset ................................................................ 18
Näyttöasetukset ................................................................... 18
Tiedontallennusasetukset .................................................... 18
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 18
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 18
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 18
Kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................... 18
Aikavyöhykkeet .................................................................... 19
Laajennetun näyttötilan määrittäminen ..................................... 19
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta .............................. 19
Laitteen tiedot ............................................................... 19
Tekniset tiedot .......................................................................... 19
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 19
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 19
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 19
Laitteen huoltaminen ................................................................ 19
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 19
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 19
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 19
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 19
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 20
Vianmääritys ................................................................. 20
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 20
Käyttäjätietojen poistaminen ................................................ 20
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 20
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 20
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 20
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 20
Korkeuden asettaminen ............................................................ 20
Lämpötilalukemat ...................................................................... 20
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
2 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen,
sivu 1) tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen,
sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
4 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 2).
5 Lähde matkaane (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 15).
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 19).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana  olevat ruuvit, kiertämällä liitintä à ja
4
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
5
6
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
®
7
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Johdanto
1
8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Näet yhteysnäytön. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Aloitusnäytön esittely
Painikkeet
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Nuolten avulla voit muuttaa toimintoprofiiliasi.
Navigointi Valitsemalla tämän voit merkitä sijainnin, etsiä sijainteja ja
luoda reitin ja navigoida sillä.
Harjoittelu Valitsemalla tämän voit käyttää osuuksia, harjoituksia ja
muita harjoitusasetuksia.
Valitsemalla tämän voit käyttää historiaa, harjoitusasetuksia, omia ennätyksiä, yhteystietoja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän voit käyttää Connect IQ™ sovelluksia,
widgettejä ja tietokenttiä.
À
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla
tämän.
Sammuta ja käynnistä laite ja lukitse kosketusnäyttö
painamalla pitkään.
Á
Merkitse uusi kierros valitsemalla tämä.
Â
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton.
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmä ja profiilit.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Jos laitteen mukana on toimitettu ANT+ antureita (kuten
sykemittari tai nopeus- taikka poljinanturi), voit aktivoida ne
määrityksen yhteydessä.
Lisätietoja ANT+ antureista on kohdassa ANT+ anturit, sivu 10.
®
Yhteysnäytön tarkasteleminen
Yhteysnäytössä näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien ja
langattomien yhteyksien tila.
Pyyhkäise aloitus- tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
Taustavalon käyttäminen
Voit ottaa taustavalon käyttöön napauttamalla kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: voit säätää taustavalon aikakatkaisuasetusta
(Näyttöasetukset, sivu 18).
1 Pyyhkäise aloitus- tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
2 Valitse Kirkkaus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit säätää kirkkautta manuaalisesti nuolinäppäimillä.
• Voit antaa laitteen säätää kirkkaus automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan valitsemalla Autom.
kirkkaus.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Selaa pyyhkäisemällä tai nuolinäppäimillä.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
• Katso lisätietoja valitsemalla .
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Lukitse näyttö.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2
Johdanto
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Harjoittelu
Lähteminen pyörälenkille
Jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laite ja anturi on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
1 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse aloitusnäytössä .
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Osuuden hakeminen verkosta
5
6
7
8
9
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai
oikealle.
Voit avata yhteysnäytön pyyhkäisemällä tietonäyttöjen
yläreunasta alaspäin.
Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: ennen tämän matkan tallentamista ja jakamista
Garmin Connect tiliin, voit muuttaa sen ajotyypin. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
Valitse Tallenna matka.
Valitse .
Käyttäminen: Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi.
1 Lähde matkaan.
2 Katso kumpi johtaa selaamalla Virtual Partner sivulle.
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 15).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
7 Valitse osuus.
8 Valitse Kartta > Aja.
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön osuuden kilpa-ajon ja lähestyvien osuuksien
ilmoitukset.
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Ota käyttöön.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Osuuden tietonäyttö tulee näkyviin automaattisesti.
3 Käytä tarvittaessa
- ja -painikkeita Virtual Partner
nopeuden mukauttamiseen matkan aikana.
Harjoittelu
3
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu ja tietoja tallennetaan.
4 Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe mitataan.
3 Nuolilla voit muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana.
Voit ajaa kilpaa osuuden johtajaa, edellistä suoritustasi tai
muita ajajia vastaan (mahdollisuuksien mukaan). Tavoite
säätyy automaattisesti edellisen suorituksesi mukaan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitsemalla esimerkiksi Pituus voit lopettaa vaiheen tietyn
matkan jälkeen.
5 Anna tarvittaessa mukautettu kestoaika.
6 Valitse Tavoite ja valitse vaiheen tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Sykealue voit pyrkiä pitämään
sykkeen tasaisena tämän vaiheen aikana.
7 Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai määrittää
mukautetun alueen.
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina kun ylität tai alitat
määritetyn sykkeen, laite antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
8 Tallenna vaihe valitsemalla .
9 Voit lisätä harjoitukseen vaiheita valitsemalla Lisää uusi
vaihe.
10 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoitusvaiheiden toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään yhden harjoitusvaiheen,
jotta voit toistaa harjoitusvaiheita.
1 Valitse Lisää uusi vaihe.
2 Valitse Vaiheen tyyppi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Toisto voit toistaa vaiheen kerran tai useita
kertoja. Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin pituisen
vaiheen kymmenen kertaa.
• ValitsemallaToista kunn voit toistaa vaihetta tietyn ajan.
Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin vaihetta 60
minuuttia tai kunnes sykkeesi on 160 lyöntiä minuutissa.
4 Valitse Palaa vaiheeseen ja valitse toistettava vaihe.
5 Tallenna vaihe valitsemalla .
Valitse Harjoittelu > Osuudet > .
Valitse teho automaattisesti: ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä nykyiseen suorituskykyysi perustuvan automaattisen
tavoitteen säädön.
Hae: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Käyttöön/pois: ottaa laitteeseen ladatut osuudet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen
osuuksien poistamisen laitteesta.
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 15).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Osuuden poistaminen
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse > .
Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Aja.
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia käyttämällä Garmin Connect
-sivustoa ja siirtämällä ne laitteeseesi. Voit myös luoda ja
tallentaa harjoituksia suoraan laitteessa.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect -sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen luominen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset > Luo uusi.
2 Kirjoita harjoituksen nimi ja valitse .
3 Määritä harjoitusvaiheen tyyppi valitsemalla Vaiheen tyyppi.
Valitsemalla esimerkiksi Lepo voit käyttää vaihetta
lepokierroksena.
4
Harjoituksen hakeminen verkosta
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun olet lopettamassa
harjoituksen vaihetta. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy,
miten paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen alkuun.
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoituksen milloin tahansa ja aloittaa uuden
vaiheen valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Jos haluat lopettaa harjoituksen, voit avata yhteyssivun
milloin tahansa pyyhkäisemällä alaspäin näytön yläreunasta
ja valita Pysäytä painamalla > .
Harjoituksen muokkaaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse .
Harjoittelu
4 Valitse vaihe ja valitse Muokkaa vaihetta.
5 Muuta vaiheen ominaisuuksia ja valitse .
6 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoituksen poistaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse > > .
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 15).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia
intervalleja, kun tiedät ajettavan matkan pituuden. Kun valitset
vaihtoehdon
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy
lepointervalliin.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Muokkaa > Intervallit >
Tyyppi.
2 Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
3
4
5
6
7
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
Määritä tarvittaessa harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
Valitse Lepo.
Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Tee harjoitus.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoittelu
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Sisäharjoittelu
Laite sisältää sisäharjoittelun suoritusprofiileja, joissa GPS ei ole
käytössä. Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua
varten tai akun säästämiseksi.
HUOMAUTUS: kaikki GPS-asetuksen muutokset tallennetaan
aktiiviseen profiiliin.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila > Ei käytössä.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole valinnainen tunnistin, joka
lähettää nopeus- ja matkatietoja laitteeseen.
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
harjoitusvastuksesta.
2 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Paril. ANT+pyöräharj.v.
3 Valitse, mikä harjoitusvastus pariliitetään laitteeseen.
4 Valitse Lisää.
Kun harjoitusvastus on pariliitetty laitteeseesi, se näkyy
yhdistettynä anturina. Voit mukauttaa tietokenttiäsi
näyttämään anturin tiedot.
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa ANT+ harjoitusvastusta,
sinun täytyy asettaa pyörä harjoitusvastukseen ja pariliittää se
laitteen kanssa (ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen,
sivu 5).
Voit käyttää laitetta harjoitusvastuksen kanssa ja simuloida
vastusta reitin, toiminnon tai harjoituksen aikana. GPS
määritetään automaattisesti pois käytöstä harjoitusvastusta
käytettäessä.
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat seurata tallennettua reittiä, valitse Seuraa
reittiä (Reitit, sivu 7).
• Jos haluat seurata tallennettua ajoa, valitse Seuraa
suoritusta (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
• Valitse Seuraa harjoitusta, jos haluat seurata Garmin
Connect tililtäsi ladattua voimapohjaista harjoitusta
(Harjoitukset, sivu 4).
3 Valitse reitti, suoritus tai harjoitus.
4 Valitse Aja.
5 Valitse suoritusprofiili.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoitusvastus lisää tai pienentää vastusta reitin tai ajon
korkeustietojen mukaan.
Vastuksen asettaminen
Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta vastus.
Määritä harjoitusvastuksen käyttämä vastus.
Valitse suoritusprofiili.
Aloita polkeminen.
Tarvittaessa voit säätää vastusta suorituksen aikana.
1
2
3
4
5
Tavoitevoiman määrittäminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
tavoitevoima.
5
2 Aseta tavoitevoiman arvo.
3 Valitse suoritusprofiili.
4 Aloita polkeminen.
Harjoituksessa käytettävää vastusta säädetään nopeutesi
perusteella niin, että voima pysyy tasaisena.
5 Tarvittaessa voit säätää tavoitevoimaa suorituksen aikana.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
joten voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika- tai matka- ja
nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen aikana
reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Valitse Harjoittelu > Aseta tavoite.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja nopeus ja valitse matka- ja
nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
3 Valitse .
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
5 Avaa Virtual Partner näyttö tarvittaessa vierittämällä.
6 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna matka.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Jos haluat muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan,
voit merkitä sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
> Merkitse sijainti > .
2 Valitse Navigointi >
Sijaintien tallentaminen kartalta
> Valitse hakualue > Karttapiste.
1 Valitse Navigointi >
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
Sijainti näkyy kartan yläosassa.
4 Valitse sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi kohdepisteeseen, kaupunkiin, risteykseen tai
tunnettuihin koordinaatteihin valitsemalla Hakutyökalut.
VIHJE: voit rajoittaa hakualuetta valitsemalla .
• Syötä tietty osoite valitsemalla Osoitteet.
• Navigoi tallennettuun sijaintiin valitsemalla Tallennetut
sijainnit.
VIHJE: voit tarkentaa hakua valitsemalla .
• Navigoi johonkin 50 viimeksi löytämästäsi sijainnista
valitsemalla Viimeksi löyd. paikat.
• Rajoita hakualuetta valitsemalla
> Valitse hakualue.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
Valitse
palautettava
ennätys.
2
3 Valitse Aiempi ennätys > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen poistaminen
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 11)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 13)
Navigointi
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat myös reittien
(Reitit, sivu 7) ja osuuksien (Osuudet, sivu 3) navigointia.
• Sijainnit ja paikkojen löytäminen (Sijainnit, sivu 6)
• Reitin suunnittelu (Reitit, sivu 7)
• Reittiasetukset (Reittiasetukset, sivu 8)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 8)
6
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin
1 Valitse Navigointi > Hakutyökalut > Koordinaatit.
2 Kirjoita koordinaatit ja valitse .
3 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
2 Voit näyttää ajanoton päällekkäiskuvan ajon aikana
koskettamalla näyttöä.
3 Valitse > Navigointi > Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
5 Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Navigointi
Navigoinnin lopettaminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse sijainti.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin. Reitti on sarja reittipisteitä
tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Reitin luonti > Lisää ensimm.
sijainti.
Valitse
vaihtoehto:
2
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löyd. paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
Navigointi
3
4
5
6
7
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
Valitse Käytä.
Valitse Lisää seuraava sijainti.
Toista vaiheet 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
Valitse Katso karttaa.
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
Valitse Aja.
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 15).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
• Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteella Navigointi > Reitit > Tallennetut
reitit.
6 Valitse reitti.
7 Valitse Aja.
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden, aloituspaikan
ja navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Kiertomatkareitti.
2 Valitse Pituus ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löyd. paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
5 Valitse Aloitussuunta ja valitse suunta.
6 Valitse Hae.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
7 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
8 Valitse Aja.
7
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 8).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä, näyttöön tulee
ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin poistaminen
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Reittiasetukset
Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikk.hälyt.: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Osuudet: voit kilpailla reitillä käyttöön otetuilla osuuksilla.
Hae: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen perusteella.
Suodatin: voit suodattaa reitit tyypin mukaan ja valita
esimerkiksi Strava reitit.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Reittiasetukset
Valitse
> Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili ja sen
jälkeen Navigointi > Reititys.
Suosioon per. reititys: laskee reitit Garmin Connectin
suosituimpien reittien perusteella.
8
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin toimintotyypin mukaan.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
4 Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Maantiepyöräily tai Maastopyöräily.
Kartta-asetukset
Valitse
> Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili ja sen
jälkeen Navigointi > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Ei käytössä on valittuna, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Suunta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä. Voit
lähettää valmiita viestejä GroupTrack harjoituksesi ajajille,
joilla on yhteensopiva Edge laite.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti-, osuus- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin
Connect: voit etsiä suorituksia Garmin Connect sivustosta
älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseen.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Viestit: voit vastata puheluun tai lähettää valmiin tekstiviestin.
Tämä ominaisuus on saatavilla yhteensopiviin Android™
älypuhelimiin.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect Mobile sovelluksen toistaa
tilailmoituksia älypuhelimessa ajon aikana.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Jotta voit aloittaa GroupTrack harjoituksen, tarvitset
älypuhelimen, jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka
on pariliitetty laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 9).
Ajon aikana voit nähdä toiset GroupTrack harjoituksesi ajajat
kartalla.
> Asetukset > GroupTrack ja ota
1 Valitse Edge laitteessa
käyttöön yhteyksien tarkastelu karttanäytössä.
2 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
LiveTrack > GroupTrack.
3 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
Valitse
Käynnistä LiveTrack.
4
5 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
6 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
Pariliitos älypuhelimeen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
2
3
4
5
sovelluskaupasta ja avaa se.
Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
Valitse laitteessa
> Asetukset > Puhelin > Ota käyttöön
> Pariliitä älypuhelin ja toimi näytöllä näkyvien ohjeiden
mukaisesti.
Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Ota puhelinilmoitukset käyttöön (valinnainen) noudattamalla
näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa
älypuhelinta, joka tukee Bluetooth tekniikkaa. Lisätietoja
yhteensopivuudesta on osoitteessa www.garmin.com/ble.
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty
Edge laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa ajon tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika sekä navigointi-, voima-, tahti-, nopeus- sekä
syketiedot. Ääniopastuksen aikana Garmin Connect Mobile
sovellus mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.
3 Valitse Laiteasetukset > Ääniopasteet.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Voit katsoa GroupTrack istunnon muiden ajajien sijainnin ja
suuntatiedot napauttamalla kuvaketta.
7 Vieritä GroupTrack luetteloon.
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä Edge laitteesi älypuhelimen kanssa Bluetooth
tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
ajajaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge
laitteeseen
Reittejä, osuuksia ja harjoituksia voi siirtää langattomasti
yhteensopivasta Edge laitteesta toiseen Bluetooth tekniikan
avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
> Asetukset >
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa
Laitteen siirrot > Jaa tiedostoja.
9
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse yksi tai useampi siirrettävä tiedosto.
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa
> Asetukset
> Laitteen siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse yksi tai useampi vastaanotettava tiedosto.
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää viestin.
Tapahtumantunnistus- ja Assistanceominaisuudet
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Hätätoiminto
HUOMIO
Hätätoiminto on lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää
ensisijaisena menetelmänä hätäavun saamiseksi. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laitteesi, jossa GPS on käytössä, on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen, voit lähettää nimesi ja
GPS-sijaintisi automaattisella tekstiviestillä
hätäyhteyshenkilöille.
Ennen kuin voit ottaa hätätoiminnon käyttöön laitteessasi, sinun
on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Bluetooth pariliitetyssä älypuhelimessa on
oltava datayhteys ja puhelimen on oltava dataverkon
kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Laitteessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan yhteyshenkilöille
ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua. Jos apua ei tarvita, voit
peruuttaa viestin.
Kukin valitsemasi yhteyshenkilö saa viestin, joka ilmoittaa
hänen olevan hätäyhteyshenkilö.
HUOMAUTUS: kun määrität hätäyhteyshenkilöt,
tapahtumantunnistus otetaan automaattisesti käyttöön
laitteessa.
4 Ota GPS käyttöön Edge laitteessa (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 17).
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
> Yhteystiedot.
Valitse
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Avun pyytäminen
Jotta voit pyytää apua, ota GPS käyttöön Edge laitteessa.
1 Ota Assistance-toiminto käyttöön painamalla -painiketta
neljän sekunnin ajan.
Laite antaa äänimerkin ja lähettää viestin, kun laskurin viisi
sekuntia on kulunut.
2 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla Lähetä.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Tapahtumantunn..
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > , ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
Valitse tilasivulla Tapahtuma havaittu > Ol. kunn..
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Pariliitä älypuhelin laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 9).
3 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista Hätäyhteyshenkilöt ja määritä
ajajatietosi sekä hätäyhteyshenkilöt.
10
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
ANT+ anturit
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
> Omat tilastot > Maks. hap.ottokyky.
3 Valitse
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana värimittarissa.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 12).
Palautumisohjaus
Sykemittarin sisältävällä Garmin laitteella voit näyttää, miten
pian olet palautunut täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan
harjoitukseen.
Palautumisaika: palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen.
Laskuri käy, kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa
kovaa harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Ennen kuin voit käyttää palautumisominaisuutta, sinun on
asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteen
kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 13). Jos laitteen
mukana toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 16) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
> Omat tilastot > Palautumisohjaus > Ota
1 Valitse
käyttöön.
2 Lähde matkaan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arviota, sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (ANT+ antureiden
pariliitos, sivu 13). Jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari,
se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion määrittämällä
ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 16)
ja maksimisykkeen (Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
ANT+ anturit
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 23) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitasoasi, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa (ANT+
antureiden pariliitos, sivu 13).
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. Edge laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat urheilijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1 - 100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Valitse Omat tilastot > Stressitaso > Mittaa.
2 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 12). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
> Omat tilastot > Harjoitusalueet > Sykealueet.
1 Valitse
11
2 Anna maksimisykearvosi, anaerobinen kynnyksesi ja
leposykearvosi.
Automaattinen tunnistus -toiminto tunnistaa sykkeesi
automaattisesti suorituksen aikana. Alueen arvot päivittyvät
automaattisesti, mutta voit silti muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %maitohappokynnys/syke voit tarkastella ja
muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 23osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
2 Vedä hihna À renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun Á.
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 19).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
12
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Tee
15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
5
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
ANT+ anturit
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
Voit muuttaa tämän asetuksen arvoa (Tiedontallennusasetukset,
sivu 18).
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Asetukset > Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2 Valitse
Valitse
vaihtoehto:
3
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 13).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 17).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 17).
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
HUOMAUTUS: tarvitset kahden anturin Edge järjestelmän, jotta
voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatilastoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/cyclingdynamics.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (ANT+ antureiden
pariliitos, sivu 13).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
voimavaiheesi tiedot À, kokonaisvoimasi Á ja poikkeaman
osan keskikohdasta Â.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
> Omat tilastot > Harjoitusalueet > Voima1 Valitse
alueet.
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen voimamittarin kalibroimista sinun täytyy asentaa mittari,
pariliittää se laitteen kanssa ja aloittaa tietojen aktiivinen
tallentaminen.
Voimamittarin kalibrointiohjeet näet valmistajan ohjeista.
> Asetukset > Tunnistimet.
1 Valitse
Valitse
voimamittarisi.
2
3 Valitse Kalibroi.
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
ANT+ anturit
3 Tarvittaessa voit muuttaa tietokenttää Ã koskettamalla sitä
pitkään (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 17).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect Mobile
sovellukseen ja tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja
(Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 15).
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector ominaisuuksien mukauttaminen
Ennen Vector ominaisuuksien mukauttamista sinun täytyy
pariliittää Vector voimamittari laitteesi kanssa.
> Asetukset > Tunnistimet.
1 Valitse
2 Valitse Vector voimamittari.
3 Valitse Tunnistimen tiedot > Vector-ominaisuudet.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
13
5 Ota tarvittaessa vääntömomentin teho, poljennan tasaisuus
ja pyöräilyn dynamiikka käyttöön tai poista ne käytöstä
kytkinvalintojen avulla.
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella
Ennen ohjelmiston päivittämistä sinun täytyy pariliittää Edge
laitteesi Vector järjestelmäsi kanssa.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect tilillesi (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 15).
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran. Edge laite kehottaa
asentamaan odottavat ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Laite arvioi kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen perusteella. Jos haluat kynnystehollesi
tarkemman arvon, voit suorittaa FTP-testin pariliitetyn
voimamittarin ja sykemittarin avulla (FTP-testin suorittaminen,
sivu 14).
Valitse
> Omat tilastot > FTP.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 23).
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 13).
> Omat tilastot > FTP > FTP-testi > Aja.
1 Valitse
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin testivaiheen, tavoitteen
ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee
ilmoitus.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla .
4 Valitse Tallenna matka.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen
Ennen kuin laite voi laskea kynnystehosi FTP-testin avulla,
sinun täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 13).
> Omat tilastot > FTP > Ota käyttöön autom.
1 Valitse
laskenta.
14
2 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
> Omat tilastot > FTP.
4 Valitse
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 13). Voit mukauttaa
valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 17). Edge laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun anturi on
säätötilassa.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen, sivu 21).
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+ yhteensopiva vaaka, laite voi lukea
tietoja siitä.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin > Vaaka.
1 Valitse
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka löytyy.
2 Seiso vaa'alla, kun laite kehottaa siihen.
HUOMAUTUS: jos käytät kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki kehonkoostumusparametrit
voidaan lukea ja tallentaa.
3 Astu pois vaa'alta, kun laite kehottaa.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois vaa'alta. Astu takaisin,
kun laite kehottaa.
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot
Jos sinulla on Garmin Index laite, uusimmat vaakatiedot on
tallennettu Garmin Connect tiliisi. Seuraavan kerran kun yhdistät
Edge laitteen Garmin Connect tiliisi, vaakatiedot päivitetään
Edge käyttäjäprofiiliisi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
> Historia > Matkat.
1 Valitse
2 Valitse matka.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella aikaasi kullakin harjoitusalueella,
sinun täytyy pariliittää laitteesi yhteensopivan syke- tai
voimamittarin kanssa, tehdä suoritus ja tallentaa se.
Seuraamalla aikaasi kullakin syke- ja voima-alueella voit
parantaa harjoitustehoasi. Voit mukauttaa voima-alueita (VoimaHistoria
alueiden määrittäminen, sivu 13) ja sykealueita (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 11) kuntosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit
mukauttaa tietokenttää niin, että siinä näkyy ajon aikana
harjoitusalueiden aikasi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 17).
> Historia > Matkat.
1 Valitse
Valitse
matka.
2
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos matkallasi on yhden anturin tietoja, valitse Aika
sykealueella tai Aika voima-alueella.
• Jos matkallasi on molempien anturien tietoja, valitse Aika
alueella ja sitten Sykealueet tai Voima-alueet.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse
> Historia > Yhteensä.
Matkan poistaminen
> Historia > Matkat.
1 Valitse
2 Valitse matka.
3 Valitse > .
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
®
Edge sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect
Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan
verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.
Toimintojen lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää toiminnon automaattisesti sivustoon Garmin Connect
heti, kun tallennus on lopetettu.
Reitit, harjoitukset ja harjoitusohjelmat: kohteesta Garmin
Connect aiemmin valitut toiminnot lähetetään laitteeseen
langattomasti.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää
ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan
kerran käynnistät laitteen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa
Garmin Express™ sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Wi‑Fi asetukset
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa www.garminconnect.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Historia
Valitse
> Asetukset > Wi-Fi.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Wi‑Fi asetukset näkyvät ainoastaan,
kun Wi‑Fi on käytössä.
Autom. lataus: voit ladata toimintoja automaattisesti tunnetun
langattoman verkon kautta.
Lisää verkko: yhdistää laitteen langattomaan verkkoon.
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista löytyy
kohdasta Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 12.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
15
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
16
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli,
ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat
matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
®
®
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus
ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
> Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Toimintoprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kymmentä toimintoprofiilia. Voit mukauttaa
asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai matkaa varten.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Valitse
> Lisää.
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja väriä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät-valikko (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 17).
Laitteen mukauttaminen
• Valitsemalla Ajon oletustyyppi -asetuksen voit määrittää
suoritusprofiilille tyypillisen ajotyypin, kuten työmatkan.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Valitse GPS-tila, jos haluat kytkeä GPS:n pois käytöstä
(Sisäharjoittelu, sivu 5) tai muuttaa satelliittiasetusta
(Satelliittiasetuksen muuttaminen, sivu 17).
• Valitsemalla Navigointi voit mukauttaa kartta-asetuksia
(Kartta-asetukset, sivu 8) ja reittiasetuksia
(Reittiasetukset, sivu 8).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 17).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 17).
• Jos haluat muuttaa ajanoton automaattista taukoasetusta,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause (Auto
Pause -toiminnon käyttäminen, sivu 18).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 18).
• Jos haluat mukauttaa harjoitustietosivujen näyttämistä
ajanoton aikana, valitse Automaattiset ominaisuudet >
Automaattinen vieritys (Automaattisen vierityksen
käyttäminen, sivu 18).
• Valitsemalla Ajastinkäynnistystila -asetuksen voit
määrittää, miten laite havaitsee ajon aloittamisen ja
käynnistää ajastimen automaattisesti (Ajanoton
automaattinen käynnistäminen, sivu 18).
Kaikki muutokset tallennetaan toimintoprofiiliin.
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 6).
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
profiili.
2
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
7 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 18).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse hälytystyyppi
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Määritä arvo.
7 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 18).
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Auto Lap
Voit mukauttaa kunkin toimintoprofiilin tietonäyttöjä.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietonäyttö.
5 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
6 Valitse näytössä näytettävien tietokenttien määrä.
7 Valitse .
8 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
9 Valitse .
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 17).
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS
+GLONASS. Asetuksen GPS+GLONASS käyttäminen kuluttaa
akun virtaa nopeammin kuin ainoastaan GPS-toiminnon
käyttäminen.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
Laitteen mukauttaminen
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
17
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 17).
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
5 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 17).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
Wi‑Fi toimii, vaikka laite on lepotilassa.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
profiili.
2
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaattinen vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
Valitse
näyttönopeus.
4
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai muistuttaa
ajanoton käynnistämisestä, jotta voit tallentaa matkatiedot.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Ajastinkäynnistystila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaattinen, niin ajanotto alkaa
automaattisesti, kun saavutat aloitusnopeuden.
Bluetooth asetukset
Valitse
> Asetukset > Puhelin.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
18
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja toimintojen
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puhelu- ja tekstiviestihälyt.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä.
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 18)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 18)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 18)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 18)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 18)
Näyttöasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tiedontallennusasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje
(Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 12).
Voiman keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite voimatietoihin
nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje (Poljinnopeuden tai
voiman tietojen keskiarvot, sivu 12).
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
> Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
Kokoonpanoasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.
> Asetukset > Järjestelmä > Laitteen nollaus >
1 Valitse
Alkumääritys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Laitteen mukauttaminen
Aikavyöhykkeet
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
Laajennetun näyttötilan määrittäminen
Voit käyttää Edge laitetta laajennettuna näyttönä ja tarkastella
siinä yhteensopivan Garmin monilajikellon tietoja. Voit pariliittää
esimerkiksi yhteensopivan Forerunner laitteen ja tarkastella sen
tietonäyttöjä Edge laitteessa triathlonin aikana.
> Asetukset > Laajennettu
1 Valitse Edge laitteessa
näyttötila > Yhdistä laite.
2 Valitse yhteensopivassa Garmin kellossa Asetukset >
Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Laajennettu näyttö.
3 Viimeistele pariliitos seuraamalla Edge laitteen ja Garmin
kellon näytön ohjeita.
Pariliitetyn kellon tietonäytöt näkyvät Edge laitteessa, kun
laitteet on pariliitetty.
HUOMAUTUS: normaalit Edge laitteen toiminnot ovat poissa
käytöstä, kun laajennettu näyttötila on käytössä.
Kun olet pariliittänyt yhteensopivan Garmin kellon Edge
laitteeseen, laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti, kun käytät seuraavan kerran laajennettua
näyttötilaa.
®
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta
Kun laite on laajennetussa näyttötilassa, napauta näyttöä ja
valitse Sulje laajennettu näyttötila > .
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Paristonkesto
12 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Langaton Wi‑Fi tekniikka
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Pariston kesto
Laitteen tiedot
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
19
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo Á.
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Laitteen nollaus >
Tehdasnollaus > .
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Akunsäästötila (Akunsäästötilan ottaminen
käyttöön, sivu 20).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon käyttäminen,
sivu 2) tai lyhennä sen aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 18).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 18).
• Ota käyttöönAutomaattinen lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 18).
20
• Poista langaton Puhelin-toiminto käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 18).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 17).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akunsäästötila säätää asetukset automaattisesti pidentämään
akun kestoa pitkillä matkoilla. Näyttö sammuu suorituksen
ajaksi. Voit ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset ja herättää
näytön napauttamalla sitä. Akunsäästötilassa laite tallentaa
GPS-reittipisteitä ja anturitietoja harvemmin. Nopeus-, matka- ja
jäljitystiedot eivät ole yhtä tarkkoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan akunsäästötilassa,
kun ajanotto on käynnissä.
> Asetukset > Akunsäästötila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Valitse mitkä ilmoitukset herättävät näytön toiminnon aikana.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
5
Valitse .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon kuudenteen kohtaan ja valitse se.
Vieritä kielen kohtaan ja valitse se.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
> Aseta korkeus.
1 Valitse Navigointi >
2 Syötä korkeus ja valitse .
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
1 Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Vianmääritys
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit tarkastella säädöstietoja ja mallinumeroa valitsemalla
Säädöstiedot.
• Voit tarkastella ohjelmistotietoja, laitteen tunnusta tai
käyttöoikeussopimusta valitsemalla Tekijänoikeustiedot.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt Garmin Express laitetta
Wi‑Fi yhteyksien määrittämiseen laitteessa, Garmin Connect
voi ladata saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset
automaattisesti laitteeseen, kun se muodostaa Wi‑Fi
yhteyden.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon aikaa on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika edellä: aika Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränp: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Liite
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auring.nousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akun taso: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Di2-vaihdetila: di2-anturin nykyinen vaihdetila.
Et. määränp.: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Harjoitusvaihe: harjoituksen aikana nykyinen vaihe vaiheiden
kokonaismäärästä.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka edellä: matka Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
21
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus 30s: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnop. - keskim.: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1–5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %max.: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasap. - 3 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - 10 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen suorituksen oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
22
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Toistoja jälj.: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
Varusteen akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Varusteen yhdistelmä: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen
asentoanturista.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierr. maksimi: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - oik. keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. keskiarvo: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. huippuka.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Liite
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippuka: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Vv. - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Vv. - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
Hyvä
2,36 - 3,32
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
Harjaantumaton
alle 1,90
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
FTP-luokitukset
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 5,05
Erinomainen
3,93 - 5,04
Hyvä
2,79 - 3,92
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
Harjaantumaton
alle 2,23
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 4,30
Erinomainen
3,33 - 4,29
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Renkaan koko ja ympärysmitta
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
26 × 7/8
1920
20 × 1,75
1515
26 × 1-1,0
1913
20 × 1-3/8
1615
26 × 1
1952
22 × 1-3/8
1770
26 × 1,25
1953
22 × 1-1/2
1785
26 × 1-1/8
1970
24 × 1
1753
26 × 1,40
2005
24 × 3/4 Tubular
1785
26 × 1,50
2010
Liite
23
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Altistuminen radiotaajuuksille
Tämä laite on mobiililähetin ja -vastaanotin, joka lähettää ja
vastaanottaa antenninsa avulla heikkoa radiotaajuusenergiaa
puhe- ja dataviestintää varten. Laitteen säteilemä
radiotaajuusenergia on julkaistuja rajoja alhaisempi, kun laitetta
käytetään enimmäisteholla ja käytettäessä lisävarusteita, jotka
Garmin on valtuuttanut. FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi laitetta on käytettävä
yhteensopivassa telineessä tai kiinnitettynä asennusohjeiden
mukaisesti. Laitetta ei saa käyttää muissa kokoonpanoissa.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää minkään muun lähettimen
tai antennin lähelle/lähellä.
24
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 17
aikavyöhykkeet 19
ajanotto 14
ajastin 3
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 20
tyyppi 1
vaihtaminen 19, 20
aktiivikuntoilija 16
alkumääritys 18
aloitusilmoitus 18
alueet
aika 19
voima 13
ANT+ anturit 2, 10, 13, 14
kuntoilulaitteet 5
pariliitos 5, 13
asentaminen 1, 12
asetukset 2, 13, 15, 16, 18
laite 18
askeltiheys, hälytykset 17
assistance-toiminto 10
Auto Lap 17
Auto Pause 18
automaattinen lepotila 18
automaattinen vieritys 18
B
Bluetooth tekniikka 8, 9, 18
C
Connect IQ 16
E
etäisyys, hälytykset 17
G
Garmin Connect 3–5, 7–10, 14, 15
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 15
ohjelmiston päivittäminen 21
Garminin hakemisto 14
GLONASS 17
GPS 5, 17
signaali 2, 20
GroupTrack 9
H
harjoitukset 4, 5
lataaminen 4
luominen 4
muokkaaminen 4
poistaminen 5
harjoitus 5, 6
näytöt 17
ohjelmat 5
sivut 3
hihnat 20
historia 3, 14, 15
lähettäminen tietokoneeseen 15
poistaminen 15
hälytykset 17
hätätoiminto 10
hätäyhteyshenkilöt 10
I
intervallit, harjoitukset 5
J
järjestelmäasetukset 18
K
kalenteri 5
kalibroiminen, voimamittari 13
kalori, hälytykset 17
kartat 6, 8
asetukset 8
Hakemisto
paikkojen etsiminen 6
päivittäminen 21
suunta 8
kentät, luominen 7
kieli 18, 20
kierrokset 2
kohdepisteet, etsiminen 6
koordinaatit 6
korkeus 20
korkeusmittari, kalibroiminen 20
kosketusnäyttö 2
kuvakkeet 2
käyttäjäprofiili 2, 16
käyttäjätiedot, poistaminen 16
L
laajennettu näyttö 19
laite
huolto 19
nollaaminen 20
laitteen asetusten nollaaminen 20
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen mukauttaminen 17
laitteen puhdistaminen 19
laitteen tunnus 20
lisävarusteet 10, 13, 21
LiveTrack 9
lukitseminen, näyttö 2
lämpötila 20
M
Maksimaalinen hapenottokyky 11, 23
mittayksiköt 18
N
navigointi 6
lopettaminen 7
palaa alkuun 6
nopeus- ja poljinanturit 12, 20
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 12
näyttö 18
lukitseminen 2
näyttöasetukset 18
näytön painikkeet 2
muokkaaminen 8
poistaminen 8
reittipisteet, projisoiminen 7
S
satelliittisignaalit 2, 20
siirtäminen, tiedostot 9
sijainnit 6
lähettäminen 10
löytäminen kartan avulla 6
muokkaaminen 7
poistaminen 7
sisäharjoittelu 5
sovellukset 8, 15, 16
stressitaso 11
suoritusten tallentaminen 3
syke
alueet 11, 12, 14, 23
hälytykset 17
mittari 10–12, 19
T
tapahtumantunnistus 10
taustavalo 2, 18
tavoite 6
tavoitteet 6
tekniset tiedot 19
tiedontallennus 15
tiedostot, siirtäminen 16
tiedot
jakaminen 19
näytöt 17
siirtäminen 15, 16
tallentaminen 15, 18
tietojen jakaminen 19
tietojen keskiarvot 12
tietojen tallentaminen 15, 16
tietokentät 16, 17, 21
tietokone, yhdistäminen 16
U
unitila 18
USB 21
yhteyden katkaiseminen 16
O
V
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 20
päivittäminen 14, 21
versio 20
omat ennätykset 6
poistaminen 6
osoitteet, etsiminen 6
osuudet 3, 4
poistaminen 4
vaaka 14
vianmääritys 12, 20, 21
virta 13
Virtual Partner 3, 6
voima 5
alueet 13, 14
hälytykset 17
mittarit 11–14, 23
voimavaihe 13
P
painikkeet 2
palaa alkuun 6
palautuminen 11
pariliitos 2, 9
ANT+ anturit 5, 13
pariston vaihtaminen 19
poikkeama osan keskikohdasta 13
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 16, 20
poljinnopeus 12
polkimet 13
profiilit 16
käyttäjä 16
suoritus 16
pyöräily 11
pyöräilyn dynamiikka 13
pyöräkoot 23
päivitykset, ohjelmisto 14, 21
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 21
yhdistäminen 15
widgetit 16
Ä
älykäs tallennus 15
älypuhelin 2, 8, 16, 18
sovellukset 9
äänet 18
R
reitit 7, 8
asetukset 8
lataaminen 7
luominen 7
25
support.garmin.com
Heinäkuu 2018
190-02077-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising