Garmin | Edge® 820 | User manual | Garmin Edge® 820 Korisnički priručnik

Garmin Edge® 820 Korisnički priručnik
Edge 820
®
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The
Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Di2™ je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. iOS je trgovački znak tvrtke Cisco
Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), i Normalized Power™ (NP) su trgovački znakovi tvrtke Peaksware, LLC. STRAVA i
Strava™ su trgovački znakovi tvrtke Strava, Inc. Wi‑Fi je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A03001
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada ............................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Tipke ........................................................................................... 2
Uključivanje uređaja ............................................................... 2
Prikaz zaslona s vezama ....................................................... 2
Pregled početnog zaslona ..................................................... 2
Korištenje pozadinskog osvjetljenja .................................. 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir ............................... 2
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ........................ 2
Traženje satelitskih signala ......................................................... 3
Vježbanje......................................................................... 3
Odlazak na vožnju ...................................................................... 3
Korištenje usluge Virtual Partner® ......................................... 3
Segmenti ..................................................................................... 3
Strava™ segmenti ................................................................. 3
Praćenje segmenta na internetu ............................................ 3
Omogućavanje segmenata .................................................... 3
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 3
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 4
Opcije segmenta .................................................................... 4
Brisanje segmenta ................................................................. 4
Vježbanje .................................................................................... 4
Stvaranje vježbanja ................................................................ 4
Ponavljanje koraka vježbanja ................................................ 4
Praćenje vježbanja na internetu ............................................ 4
Početak vježbanja .................................................................. 4
Zaustavljanje vježbanja .......................................................... 5
Uređivanje vježbanja .............................................................. 5
Brisanje vježbanja .................................................................. 5
O kalendaru treninga .................................................................. 5
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect .......... 5
Intervalno vježbanje .................................................................... 5
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 5
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 5
Trening u zatvorenom ................................................................. 5
Uparivanje ANT+ dvoranskog trenažera ................................ 5
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera ................................. 5
Postavljanje otpora ............................................................ 6
Postavljanje ciljane snage ................................................. 6
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 6
Zone treninga ..............................................................................6
Navigacija ........................................................................ 6
Lokacije .......................................................................................6
Označavanje lokacije ............................................................. 6
Spremanje lokacija iz karte .................................................... 6
Navigacija do lokacije ............................................................ 6
Navigacija do poznatih koordinata ......................................... 7
Navigacija do početne točke .................................................. 7
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 7
Projiciranje lokacije ................................................................ 7
Uređivanje lokacije ................................................................. 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Staze ...........................................................................................7
Planiranje i vožnja stazom ..................................................... 7
Sadržaj
Praćenje staze s usluge Garmin Connect ............................. 7
Stvaranje i vožnja povratnom stazom .................................... 7
Savjeti za treniranje na stazama ............................................ 8
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 8
Prikaz staze na karti .......................................................... 8
Zaustavljanje staze ................................................................ 8
Brisanje staze ........................................................................ 8
Opcije staze ........................................................................... 8
Postavke rute .............................................................................. 8
Odabir aktivnosti za izračun rute ............................................ 8
Postavke karte ............................................................................ 8
Promjena orijentacije karte .................................................... 9
Bluetooth® – funkcije povezivosti................................ 9
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 9
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom telefonu ........ 9
Pokretanje GroupTrack sesije ................................................ 9
Savjeti za GroupTrack sesije ............................................... 10
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ................................... 10
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći ............................... 10
Prepoznavanje nezgoda ...................................................... 10
Pomoć .................................................................................. 10
Postavljanje prepoznavanja nezgoda i funkcija pomoći ...... 10
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima .................... 10
Traženje pomoći .................................................................. 10
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda ............................................................................... 11
Poništavanje automatske poruke ......................................... 11
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ........................... 11
ANT+ senzori................................................................ 11
Postavljanje monitora pulsa ...................................................... 11
Savjetnik za oporavak .......................................................... 11
Prikaz vremena oporavka ............................................... 11
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 ................ 11
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 ........................... 11
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam ......................................................................... 12
Pregledavanje izračuna naprezanja .................................... 12
Postavljanje zona pulsa ....................................................... 12
O zonama pulsa .............................................................. 12
Ciljevi vježbanja .............................................................. 12
Savjeti za čudne podatke o pulsu ........................................ 12
Postavljanje senzora brzine ...................................................... 12
Postavljanje senzora takta ........................................................ 13
O senzorima brzine i takta ................................................... 13
Prosjek podataka za takt ili snagu ....................................... 13
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 13
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 13
Postavljanje zona snage ...................................................... 13
Kalibracija mjerača snage .................................................... 13
Mjerač snage na pedali ........................................................ 14
Dinamika bicikliranja ............................................................ 14
Korištenje dinamike bicikliranja ....................................... 14
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja ........... 14
Dobivanje procjene FTP-a ................................................... 14
Provođenje FTP testa ..................................................... 14
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP) ... 15
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 15
Svjesnost o situaciji .................................................................. 15
Korištenje stanice za vaganje ................................................... 15
Podaci Garmin Index™ pametne vage ................................ 15
Povijest.......................................................................... 15
Pregledavanje vaše vožnje ....................................................... 15
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja ............................ 15
Pregledavanje ukupnih podataka ........................................ 15
Brisanje vožnje ......................................................................... 15
i
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ................................... 15
Garmin Connect ................................................................... 15
Značajke vezane uz Wi‑Fi® ...................................................... 16
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost .............................................. 16
Wi‑Fi postavke ..................................................................... 16
Snimanje podataka ................................................................... 16
Upravljanje podacima ............................................................... 16
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 16
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 16
Brisanje datoteka ................................................................. 16
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 16
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 17
Connect IQ funkcije za preuzimanje ......................................... 17
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 17
Profili ......................................................................................... 17
Postavljanje korisničkog profila ............................................ 17
O postavki Predani sportaš .................................................. 17
O postavkama treninga ............................................................. 17
Ažuriranje profila aktivnosti .................................................. 17
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 17
Promjena postavki satelita ................................................... 17
Upozorenja ........................................................................... 18
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan
raspona ........................................................................... 18
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja ........................... 18
Auto Lap ............................................................................... 18
Označavanje dionica po položaju ................................... 18
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 18
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 18
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 18
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 18
Automatsko pokretanje mjerača vremena ........................... 18
Bluetooth postavke ................................................................... 19
Postavke sustava ...................................................................... 19
Postavke zaslona ................................................................. 19
Postavke snimanja podataka ............................................... 19
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 19
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 19
Promjena jezika uređaja ...................................................... 19
Promjena konfiguracijskih postavki ...................................... 19
Vremenske zone .................................................................. 19
Postavljanje načina rada s proširenim zaslonom ..................... 19
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu ..................... 19
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 21
Nadogradnja softvera ............................................................... 21
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 21
Dodatne informacije .................................................................. 22
Dodatak ......................................................................... 22
Podatkovna polja ...................................................................... 22
FTP ocjene ............................................................................... 24
Izračuni zona pulsa ................................................................... 24
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 24
Veličina i opseg kotača ............................................................. 24
Izlaganje radijskoj frekvenciji .................................................... 25
Indeks............................................................................ 26
Informacije o uređaju................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 19
EdgeSpecifikacije uređaja ................................................... 19
Specifikacije monitora pulsa ................................................ 20
Specifikacije senzora brzine i takta ...................................... 20
Postupanje s uređajem ............................................................. 20
Čišćenje uređaja .................................................................. 20
Održavanje monitora pulsa .................................................. 20
Zamjenjive baterije .................................................................... 20
Zamjena baterije monitora pulsa .......................................... 20
Zamjena baterije senzora brzine ili takta ............................. 20
Rješavanje problema ................................................... 21
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 21
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 21
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 21
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 21
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 21
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 21
Postavljanje nadmorske visine ................................................. 21
Očitanja temperature ................................................................ 21
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 21
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim značajkama.
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača, stranica 1) ili vanjskog nosača
(Postavljanje vanjskog nosača, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala, stranica 3).
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 15).
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (EdgeSpecifikacije uređaja,
stranica 19).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača Â,
rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste promijenili
smjer nosača.
4 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
5 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
6 Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje zatezni moment od 7 lbfin. (0,8 N-m). Povremeno provjerite zategnutost vijka.
7 Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.
®
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
Uvod
1
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
Prikazat će se zaslon s vezama. Bljeskajuća ikona označava
da uređaj traži.
Pregled početnog zaslona
2 Podignite Edge s nosača.
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.
Tipke
Odaberite za odlazak na vožnju.
Pomoću strelica promijenite profil aktivnosti.
Navigacija Odaberite za označavanje lokacije, pretraživanje lokacija i
stvaranje staze ili navigiranje stazom.
Trening
Odaberite za pristupanje segmentima, vježbanjima i drugim
opcijama treniranja.
Odaberite za pristupanje podacima o povijesti, opcijama
treniranja, osobnim rekordima, kontaktima i postavkama.
Odaberite za pristupanje Connect IQ™ aplikacijama,
widgetima i podatkovnim poljima.
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj ili zaključali dodirni
zaslon.
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.
Â
Odaberite za pokretanje i zaustavljanje mjerača vremena
aktivnosti.
Uključivanje uređaja
Prvi put kad uključite uređaj sustav će od vas tražiti da podesite
postavke sustava i profile.
1 Držite .
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako uz vaš uređaj dolaze ANT+ senzori (poput monitora pulsa,
senzora brzine ili senzora takta) možete ih aktivirati tijekom
podešavanja.
Dodatne informacije o ANT+ senzorima potražite u ANT+
senzori, stranica 11.
®
Prikaz zaslona s vezama
Zaslon s vezama prikazuje status bežičnih veza te povezanost
GPS-a i ANT+ senzora.
Na početnom zaslonu ili zaslonu s podacima povucite prstom
od vrha zaslona.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja možete dodirnuti
zaslon.
NAPOMENA: Možete podesiti trajanje pozadinskog osvjetljenja
(Postavke zaslona, stranica 19).
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu s podacima povucite prstom
od vrha zaslona.
2 Odaberite Svjetlina.
3 Odaberite opciju:
• Za ručno podešavanje svjetline koristite strelice.
• Kako bi uređaj automatski podešavao svjetlinu zaslona na
temelju osvjetljenja u prostoru odaberite
Aut.podeš.svjetline.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.
• Povucite prstom ili za kretanje odaberite strelice.
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.
• Odaberite za brisanje stavke.
• Za dodatne informacije odaberite .
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
1 Držite .
2 Odaberite Zaključ. zaslon.
2
Uvod
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Vježbanje
3 Po potrebi koristite
Odlazak na vožnju
Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom, već su upareni i
mogu se aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
1 Držite kako biste uključili uređaj.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju zelene.
3 Na početnom zaslonu odaberite .
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
i
Partner tijekom vožnje.
za prilagodbu brzine funkcije Virtual
Segmenti
Praćenje segmenta: Segmente s računa usluge Garmin
Connect možete poslati na svoj uređaj. Segment možete
pratiti nakon što ga spremite na svoj uređaj.
NAPOMENA: Kada preuzmete stazu s Garmin Connect
računa, svi segmenti te staze preuzimaju se automatski.
Utrkivanje protiv segmenta: Možete se utrkivati protiv
segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili
rezultate drugih biciklista koji su odvezli segment.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Edge uređaj. Pratite
Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim prošlim
rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili isti
segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
5
6
7
8
9
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom
ulijevo ili udesno.
Povucite prstom prema dolje s vrha podatkovnih zaslona
kako biste pregledali zaslon s vezama.
Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.
Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Spremi vožnju.
Odaberite .
Praćenje segmenta na internetu
Ako želite preuzeti segment s usluge Garmin Connect i pratiti
ga, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 15).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
NAPOMENA: Ako koristite Strava segmente, vaši se omiljeni
segmenti automatski prenose na uređaj kada je povezan s
aplikacijom Garmin Connect Mobile ili računalom.
Idite
na www.garminconnect.com.
2
3 Izradite novi segment ili odaberite postojeći.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Trening > Segmenti.
7 Odaberite segment.
8 Odaberite Karta > Vožnja.
Korištenje usluge Virtual Partner
Omogućavanje segmenata
Usluga Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne pri postizanju svojih ciljeva.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se na stranicu Virtual Partner kako biste vidjeli tko
je u vodstvu.
Možete omogućiti utrkivanje u segmentima i upute koje vas
upozoravaju da se približavate segmentima.
1 Odaberite Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite Omogući.
NAPOMENA: Upute koje vas upozoravaju da se približavate
segmentima pojavljuju se samo za omogućene segmente.
®
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, druge vozače, kontakte na Garmin Connect računu ili
druge članove biciklističke zajednice. Možete prenijeti podatke o
Vježbanje
3
aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj
položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti i
krenite na vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
2 Započnite utrku protiv segmenta.
Automatski će se prikazati zaslon s podacima o segmentu.
3 Po potrebi upotrijebite strelice kako biste tijekom utrke
promijenili cilj.
Možete se utrkivati protiv vođe segmenta, drugih vozača (ako
je moguće) ili s ciljem obaranja svog prošlog rezultata. Cilj se
automatski prilagođava na temelju vaših trenutnih
performansi.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Nadmor. visina za prikaz grafikona nadmorske
visine segmenta.
• Odaberite Rang-lista za prikaz vremena vožnje i
prosječne brzine vođe segmenta, vođe grupe ili izazivača,
vaše osobno najbolje vrijeme i prosječnu brzinu i druge
vozače (ako se može primijeniti).
SAVJET: Možete odabrati stavku na ljestvici poretka kako
biste promijenili cilj utrke segmenta.
Opcije segmenta
Odaberite Trening > Segmenti > .
Automatski odabir napora: Omogućava ili isključuje
automatsko prilagođavanje ciljeva na temelju vaših
trenutačnih performansi.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih segmenata prema
nazivu.
Omogući/onemogući: Omogućuje ili onemogućuje segmente
koje se trenutačno nalaze u uređaju.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više segmenata
spremljenih na uređaju.
Brisanje segmenta
1 Odaberite Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite > .
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
4
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja i prenijeti ih na svoj uređaj. Možete i stvoriti vježbanje
te ga spremiti izravno na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Stvaranje vježbanja
1 Odberite Trening > Vježbanje > Stvori novo.
2 Unesite naziv vježbanja i odaberite .
3 Odaberite Vrsta koraka za određivanje vrste koraka
vježbanja.
Na primjer, odaberite Odmor kako biste koristili korak kao
dionicu odmora.
Tijekom dionice odmora mjerač vremena i dalje će raditi, a
podaci će se spremati.
4 Odaberite Trajanje za određivanje načina mjerenja koraka.
Na primjer, odaberite Udaljenost za dovršetak koraka nakon
određene udaljenosti.
5 Po potrebi unesite prilagođenu vrijednost za trajanje.
6 Odaberite Cilj za odabir cilja tijekom koraka vježbanja.
Na primjer, odaberite Zona pulsa za održavanje ujednačenog
pulsa tijekom koraka vježbanja.
7 Po potrebi odaberite zonu cilja ili unesite prilagođeni raspon.
Na primjer, možete odabrati zonu pulsa. Pri svakom
prekoračenju ili padu ispod navedene vrijednosti pulsa uređaj
se oglašava i prikazuje poruku.
8 Odaberite za spremanje koraka.
9 Odaberite Dodaj novi kor. za dodavanje dodatnih koraka
vježbanju.
10 Odaberite za spremanje vježbanja.
Ponavljanje koraka vježbanja
Prije ponavljanja koraka vježbanja morate stvoriti vježbu s
barem jednim korakom.
1 Odaberite Dodaj novi kor..
2 Odaberite Vrsta koraka.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Ponavljanje za ponavljanje koraka jednom ili
više puta. Na primjer, korak za 5 milja možete ponoviti
deset puta.
• Odaberite Ponavljati do za određeno trajanje ponavljanja
koraka. Na primjer, korak za 5 milja možete ponavljati 60
minuta ili sve dok puls ne dosegne razinu od 160 otk./min.
4 Odaberite Nazad na korak pa odaberite korak za
ponavljanje.
5 Odaberite za spremanje koraka.
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 15).
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite i spremite novo vježbanje.
4 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
5 Isključite uređaj.
Početak vježbanja
1 Odaberite Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Vožnja.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju. Kada se
spremate završiti korak vježbanja, oglašava se zvučni signal.
Vježbanje
Pojavit će se poruka s odbrojavanjem vremena ili udaljenosti do
početka novog koraka.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
kako biste zaustavili
korak vježbanja i započeli sljedeći korak.
• Kako biste zaustavili mjerač vremena, u bilo kojem trenutku
odaberite .
• U bilo kojem trenutku povucite prstom od vrha zaslona prema
dolje za pregled stranice s vezama i odaberite Pritisnite za
završetak >
za prekid vježbanja.
Uređivanje vježbanja
1 Odaberite Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite korak, a zatim odaberite Uredi korak.
5 Promijenite svojstva koraka, a zatim odaberite .
6 Odaberite za spremanje vježbanja.
Brisanje vježbanja
1 Odaberite Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite > > .
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja plana treninga s usluge Garmin Connect
morate imati račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stranica 15).
Možete pretraživati Garmin Connect kako biste pronašli plan
treninga, zakazali vježbanja i isplanirali staze te preuzeli plan na
svoj uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Odaberite i zakažite plan treninga.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
5 Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite kada znate koliku ćete udaljenost prijeći. Kada
odaberete ikonu
, uređaj bilježi interval i prelazi na interval
odmaranja.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Odaberite Trening > Intervali > Uredi > Intervali > Tip.
2 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno.
3 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
vježbanja i odaberite ikonu .
4 Odaberite Odmor.
Vježbanje
5 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
6 Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu
.
7 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite Trening > Intervali > Započni vježbanje.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
3 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Trening u zatvorenom
Uređaj sadrži profil za aktivnosti u zatvorenom prostoru ako je
GPS isključen. GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom
ili želite produljiti vijek trajanja baterije.
NAPOMENA: Svaka promjena postavki za GPS sprema se u
profil aktivnosti.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS način rada > Isključi.
Kada je GPS sustav isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti.
Uparivanje ANT+ dvoranskog trenažera
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od ANT+ dvoranskog
trenažera.
2 Odaberite Trening > Dvoranski trenažer > Upari ANT+
bicik.trener.
3 Odaberite dvoranski trenažer koji želite upariti s uređajem.
4 Odaberite Dodaj.
Kad se dvoranski trenažer upari s uređajem, dvoranski se
trenažer prikazuje kao povezani senzor. Podatkovna polja
možete prilagoditi tako da prikazuju podatke senzora.
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera
Ako želite koristiti kompatibilan ANT+ trenažer za zatvorene
prostore, najprije morate bicikl postaviti na trenažer i zatim ga
upariti sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ dvoranskog
trenažera, stranica 5).
Pomoću uređaja i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor
dok pratite stazu, aktivnost ili vježbu. Kada u zatvorenom
prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.
1 Odaberite Trening > Dvoranski trenažer.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Slijedi stazu kako biste slijedili spremljenu
stazu (Staze, stranica 7).
• Odaberite Slijedi aktivnost kako biste pratili spremljenu
vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
• Odaberite Slijedi vježbanje kako biste pratili vježbe
snage koje ste preuzeli sa svog Garmin Connect računa
(Vježbanje, stranica 4).
3 Odaberite stazu, aktivnost ili vježbu.
4 Odaberite Vožnja.
5 Odaberite profil aktivnosti.
6 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
5
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o
nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.
Postavljanje otpora
1 Odaberite Trening > Dvoranski trenažer > Postavljanje
2
3
4
5
otpora.
Postavite otpor koji pruža trenažer.
Odaberite profil aktivnosti.
Počnite okretati pedale.
Po potrebi možete podesiti otpor za vrijeme aktivnosti.
Postavljanje ciljane snage
1 Odaberite Trening > Dvoranski trenažer > Postavljanje
ciljne snage.
2 Unesite vrijednost za ciljanu snagu.
3 Odaberite profil aktivnosti.
4 Počnite okretati pedale.
Otpor koji pruža trenažer prilagođava se kako bi se na
temelju vaše brzine održala konstantna razina snage.
5 Po potrebi možete podesiti ciljanu izlaznu snagu za vrijeme
aktivnosti.
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga
uređaj vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko
ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.
1 Odaberite Trening > Postavi cilj.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i brzina za odabir ciljane
udaljenosti i brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
3 Odaberite .
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
5 Po potrebi se krećite kroz zaslone kako biste vidjeli Virtual
Partner zaslon.
6 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi vožnju.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Pregledavanje osobnih rekorda
Odaberite
> Moja statistika > Osobni rekordi.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite
>
.
Zone treninga
• Zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 12)
• Zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 13)
Navigacija
Navigacijske postavke i funkcije također se primjenjuju na
navigaciju stazama (Staze, stranica 7) i segmentima
(Segmenti, stranica 3).
• Lokacije i traženje mjesta (Lokacije, stranica 6)
• Planiranje staze (Staze, stranica 7)
• Postavke rute (Postavke rute, stranica 8)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 8)
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Ako želite zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto,
možete označiti lokaciju.
1 Krenite na vožnju.
> Označi lokaciju > .
2 Odaberite Navigacija >
Spremanje lokacija iz karte
> Odaberite područje
1 Odaberite Navigacija >
2
3
4
5
pretraživanja > Točka na karti.
Pronađite kartu na kojoj se lokacija nalazi.
Odaberite lokaciju.
Informacije o lokaciji pojavit će se na vrhu karte.
Odaberite informacije o lokaciji.
Odaberite > .
Navigacija do lokacije
1 Odaberite Navigacija.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do točke interesa, grada, raskrižja ili
poznatih koordinata odaberite Alati za pretraživanje.
SAVJET: Za sužavanje područje pretraživanja možete
odabrati .
• Odaberite Adrese za unos određene adrese.
• Odaberite Spremljene lokacije za navigaciju do
spremljene lokacije.
SAVJET: Možete odabrati
kako biste unijeli određene
informacije za pretraživanje.
• Za navigaciju do posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli
odaberite Nedavno pronađeno.
• Odaberite
> Odaberite područje pretraživanja ako
želite suziti područje pretraživanja.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Vožnja.
5 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Brisanje osobnog rekorda
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite osobni rekord.
6
Navigacija
Rušenje rekorda za prethodno zabilježenu aktivnost: Možete
pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner
možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30
minuta.
Praćenje postojeće vožnje putem usluge Garmin Connect:
Stazu iz usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete je pratiti ili
rušiti rekorde za tu stazu.
Planiranje i vožnja stazom
Navigacija do poznatih koordinata
1 Odaberite Navigacija > Alati za pretraživanje >
Koordinate.
2 Unesite koordinate i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
1 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
2 Tijekom vožnje odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako
biste vidjeli preklapanje mjerača vremena.
3 Odaberite > Navigacija > Natrag na početak.
4 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
5 Odaberite Vožnja.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
Zaustavljanje navigacije
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Projiciranje lokacije
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Projiciraj lokaciju.
5 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
6 Odaberite .
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
4 Odaberite .
5 Odaberite atribut.
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
6 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .
Staze
Praćenje prethodno zabilježene aktivnosti: Ako se radi o
dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice,
možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu
kretati biciklisti.
Navigacija
Možete stvoriti prilagođenu stazu te se njome voziti. Staza je niz
točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.
1 Odaberite Navigacija > Staze > Stvaranje staza > Dodaj
prvu lokaciju.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije toč. interesa, a zatim odaberite točku interesa
u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
3 Odaberite Koristi.
4 Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.
5 Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne odaberete sve lokacije
za rutu.
6 Odaberite Pregled karte.
Uređaj izračunava rutu i prikazuje se karta rute.
SAVJET: Možete odabrati
za iscrtavanje nadmorske
visine rute.
7 Odaberite Vožnja.
Praćenje staze s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 15).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
• Idite na www.garminconnect.com.
2 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3 Odaberite Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Na uređaju Edge odaberite Navigacija > Staze >
Spremljene staze.
6 Odaberite stazu.
7 Odaberite Vožnja.
Stvaranje i vožnja povratnom stazom
Uređaj na temelju određene udaljenosti, početne lokacije i
smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.
7
1 Odaberite Navigacija > Staze > Povratna staza.
2 Odaberite Udaljenost, a zatim unesite ukupnu udaljenost
staze.
3 Odaberite Početna lokacija.
4 Odaberite opciju:
5
6
7
8
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije toč. interesa, a zatim odaberite točku interesa
u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
Odaberite Odabir smjera počet., a zatim odaberite smjer.
Odaberite Traži.
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati .
Odaberite stazu kako bi se prikazala na karti.
SAVJET: Možete odabrati i kako biste vidjeli druge staze.
Odaberite Vožnja.
Savjeti za treniranje na stazama
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 8).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate. Kada ste spremni za
početak, zaputite se prema stazi. Kada se nalazite na bilo
kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
NAPOMENA: Čim odaberete , vaš Virtual Partner
započinje sa stazom i ne čeka da dovršite zagrijavanje.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Navigacija > Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmor. visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Navigacija > Staze > Spremljene staze.
8
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Zaustavljanje staze
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Brisanje staze
1 Odaberite Navigacija > Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite > .
Opcije staze
Odaberite Navigacija > Staze > Spremljene staze > .
Navođ. skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz.-skret.sa staz.: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa staze.
Segmenti: Omogućava vam utrkivanje na omogućenim
segmentima koji su dio staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Filtar: Omogućuje filtriranje po vrsti staze, kao što su npr.
Strava staze.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Postavke rute
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti, odaberite profil i
odaberite Navigacija > Izrada rute.
Određ.staze po popul.: Izračunava rute na temelju
najpopularnijih vožnji iz usluge Garmin Connect.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.
Odabir aktivnosti za izračun rute
Uređaj možete postaviti tako da izračunava rutu na temelju vrste
aktivnosti.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Izrada rute > Način izrade rute.
4 Odaberite opciju za izračun rute.
Na primjer, možete odabrati Cestovni biciklizam za cestovnu
navigaciju ili Terenski biciklizam za navigaciju van ceste.
Postavke karte
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti, odaberite profil i
odaberite Navigacija > Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Navigacija
Automatsko zumir.: Automatski odabire razinu zumiranja za
kartu. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati
kartu.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Promjena orijentacije karte
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Karta > Orijentacija.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitness uređaj. Za neke je
značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Možete slati prethodno definirane poruke drugim vozačima u
vašoj GroupTrack sesiji koji imaju kompatibilan Edge uređaj.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Preuzimanje staza, segmenata i vježbanja s usluge Garmin
Connect: Omogućuje traženje aktivnosti na Garmin Connect
pomoću pametnog telefona i slanje tih aktivnosti na vaš
uređaj.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Poruke: Omogućuje odgovor na dolazni poziv ili poruku
prethodno definiranom porukom. Ova je funkcija dostupna uz
kompatibilne Android™ pametne telefone.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin Connect Mobile
reprodukciju obavijesti o statusu na pametnom telefonu
tijekom trčanja.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect Mobile slanje poruke vašim kontaktima u hitnim
slučajevima kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske tekstne poruke s vašim
imenom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima s pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile.
Uparivanje pametnog telefona
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Na svom uređaju odaberite
> Postavke > Telefon >
Omogući > Upari pametni telefon i slijedite upute na
zaslonu.
4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
5 Za omogućavanje telefonskih obavijesti slijedite upute na
zaslonu (nije obavezno).
NAPOMENA: Za telefonske obavijesti potrebno je imati
kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth tehnologijom.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom
telefonu
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
Mobile uparena s vašim Edge uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect Mobile možete podesiti tako da za
vrijeme vožnje ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom
telefonu reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni
odzivnici uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice,
navigaciji, snazi, tempu ili brzini i pulsu. Za vrijeme zvučnog
odzivnika aplikacija Garmin Connect Mobile utišava osnovne
zvukove pametnog telefona kako bi mogla reproducirati
obavijest. Glasnoću možete podesiti u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Uređaji tvrtke Garmin.
2 Odaberite svoj uređaj.
3 Odaberite Postavke uređaja > Zvučni odzivnici.
Pokretanje GroupTrack sesije
Prije pokretanja GroupTrack sesije morate imati pametni telefon
na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect Mobile
uparena s vašim uređajem (Uparivanje pametnog telefona,
stranica 9).
Tijekom vožnje možete vidjeti vozače u GroupTrack sesiji na
karti.
> Postavke > GroupTrack
1 Na Edge uređaju odaberite
kako biste na zaslonu s kartom mogli vidjeti kontakte.
2 U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
NAPOMENA: Ako imate više od jednog kompatibilnog
uređaja, morate odabrati uređaj za GroupTrack sesiju.
4 Odaberite Pokreni LiveTrack.
5 Na Edge uređaju odaberite i krenite na vožnju.
6 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
9
Ako želite vidjeti podatke o lokaciji i smjeru drugih vozača u
GroupTrack sesiji, dodirnite ikonu na karti.
7 Pomaknite se do GroupTrack popisa.
Možete odabrati vozača s popisa, a taj će se vozač pojaviti u
sredini karte.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu. Svi vozači u grupi moraju
biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Vozite bicikl vani uz uključen GPS.
• Uparite Edge uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite Kontakti kako biste ažurirali popis vozača za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte.
• Prije nego što pokušate vidjeti podatke o lokaciji i smjeru
drugih vozača u GroupTrack sesiji, zaustavite se.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Staze, segmente i vježbanja bežično možete prenijeti s jednog
kompatibilnog Edge uređaja na drugi pomoću Bluetooth
tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
> Postavke
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite
> Prijenos između uređaja > Dijeli datoteke.
3 Odaberite vrstu datoteka za dijeljenje.
4 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos.
> Postavke >
5 Na uređaju koji prima datoteke odaberite
Prijenos između uređaja.
6 Odaberite vezu u blizini.
7 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje.
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći
Prepoznavanje nezgoda
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati
usluge u hitnim slučajevima.
10
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect Mobile vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon
mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području
koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.
Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati
tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje
tekstualnih poruka).
Pomoć
OPREZ
Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na
primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin
Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati usluge u hitnim
slučajevima.
Kada se vaš Edge uređaj s omogućenim GPS-om poveže s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, svojim kontaktima u hitnim
slučajevima možete poslati automatsku poruku sa svojim
imenom i GPS lokacijom.
Ako želite omogućiti funkciju pomoći na svom uređaju, najprije u
aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti kontakte u
hitnim slučajevima. Vaš pametni telefon uparen putem Bluetooth
veze mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na
području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos
podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći
primati tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade
za slanje tekstualnih poruka).
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i pokazuje da će vaši
kontakti biti obaviješteni nakon odbrojavanja odabranog
vremenskog razdoblja. Ako vam pomoć nije potrebna, možete
otkazati poruku.
Postavljanje prepoznavanja nezgoda i funkcija
pomoći
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 9).
3 U postavkama aplikacije u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Kontakti u hitnim slučajevima i unesite svoje
podatke o biciklistu i kontakte u hitnim slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte u hitnim slučajevima.
NAPOMENA: Kada unesete kontakte u hitnim slučajevima,
automatski se omogućava prepoznavanje nezgoda na
uređaju.
4 Omogućite GPS na Edge uređaju (Promjena postavki
satelita, stranica 17).
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate
postaviti podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite
> Kontakti.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Traženje pomoći
Prije traženja pomoći morate omogućiti GPS na svom Edge
uređaju.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
1 Držite
četiri sekunde da biste pokrenuli funkciju pomoći.
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poslati poruku kada
završi odbrojavanje od pet sekundi.
2 Po potrebi odaberite Pošalji da biste odmah poslali poruku.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
Odaberite
> Postavke > Sustav > Prepoznav.nezgoda.
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani >
prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
S prethodne stranice odaberite Prepoznata je nezgoda >
OK sam.
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa À na traku.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode Á i kontaktne umetke  kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake à na omču
Ä.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
ANT+ senzori
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 12).
Savjetnik za oporavak
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog
oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka prikazuje se odmah
nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog
trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Kako biste mogli koristiti funkciju za vrijeme oporavka, prvo
morate staviti senzor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 13). Ako je vaš uređaj
isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor već su upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 17) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 12).
> Moja statistika > Savjetnik za oporavak >
1 Odaberite
Omogući.
2 Krenite na vožnju.
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti senzor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 13).
Ako je vaš uređaj isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 17) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 12).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
> Moja statistika > Maksimalni VO2.
3 Odaberite
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
11
2 Unesite vrijednosti za svoj laktatni prag, maksimalni puls i
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 24) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Pregledavanje izračuna naprezanja
Kako biste mogli vidjeti procjenu izračuna naprezanja, prvo
morate staviti monitor pulsa na prsima i upariti ga sa svojim
uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 13).
Izračun naprezanja rezultat je trominutnog testa koji se izvodi
tako da Edge analizira oscilacije vašeg pulsa dok mirno stojite
kako bi utvrdio ukupnu razinu stresa kojoj ste izloženi.
Treniranje, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste
izloženi u svakodnevnom životu utječu na vaše performanse.
Vrijednosti izračuna naprezanja kreću se u rasponu od 1 do 100,
gdje 1 predstavlja vrlo nisku, a 100 vrlo visoku razinu stresa.
Ako znate svoj izračun naprezanja, možete odrediti je li vrijeme
za naporno vježbanje ili jogu.
SAVJET: Tvrtka Garmin preporučuje da mjerenje naprezanja
izvodite svaki dan u otprilike isto vrijeme i pod istim uvjetima.
1 Odaberite Moja statistika > Izračun naprezanja > Mjerenje.
2 Mirno stanite i opustite se 3 minute.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 12). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
> Moja statistika > Zone treninga > Zone
1 Odaberite
pulsa.
12
puls u mirovanju.
Pomoću funkcije automatskog prepoznavanja možete
automatski zabilježiti puls tijekom aktivnosti. Vrijednosti zona
automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost možete urediti i
ručno.
Odaberite
Na temelju:.
3
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
• Odaberite % laktatnog praga kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 24) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke.
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 – 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 20).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
2 Povucite traku À oko glavčine kotača i pričvrstite je na kukicu
Á na senzoru.
ANT+ senzori
Možete promijeniti vrijednost ove postavke (Postavke snimanja
podataka, stranica 19).
Uparivanje ANT+ senzora
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini. Ovo ne utječe na rad.
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
Postavljanje senzora takta
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu À.
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
3 Povucite vezice Á oko pedale i pričvrstite ih na kukice  na
senzoru.
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i Garmin uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od ANT+ senzora ostalih vozača.
> Postavke > Senzori > Dodaj senzor.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 13).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona,
stranica 18).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 17).
Postavljanje zona snage
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
O senzorima brzine i takta
Podaci o taktu sa senzora takta uvijek se spremaju. Ako senzori
brzine i takta nisu upareni s uređajem, za izračun brzine i
udaljenosti koriste se GPS podaci.
Takt je vaša brzina okretanja pedala ili “vrtnje” koja se mjeri
brojem okretaja pedala u minuti (o/min).
Prosjek podataka za takt ili snagu
Prosjek razlike od nule dostupan je ako trenirate koristeći
dodatni senzor takta ili mjerač snage. Vrijednosti s nulom koje
se pojavljuju kada ne okrećete pedale prema zadanim se
postavkama isključuju.
ANT+ senzori
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju
podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno
na uređaju ili pomoću usluge Garmin Connect. Ako znate svoj
funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru
automatski izračun vaših zona snage.
> Moja statistika > Zone treninga > Zone
1 Odaberite
snage.
2 Unesite svoj FTP.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije morate instalirati, upariti sa svojim
uređajem i mora aktivno snimati podatke.
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
> Postavke > Senzori.
1 Odaberite
2 Odaberite svoj mjerač snage.
3 Odaberite Kalibriraj.
4 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
13
5 Slijedite upute na zaslonu.
Mjerač snage na pedali
Vector mjeri snagu na pedali.
Vector nekoliko stotina puta u sekundi mjeri snagu koju ste
primijenili na pedalu. Vector mjeri i vašu kadencu, tj. brzinu
kojom okrećete pedale. Mjerenjem snage, smjera snage,
okretanja pedale i vremena Vector može odrediti snagu u
vatima. Obzirom da Vector odvojeno mjeri snagu desne i lijeve
noge, daje vam podatke o balansu snage lijevo/desno.
NAPOMENA: Vector S sustav ne daje podatke o balansu snage
lijevo/desno.
Dinamika bicikliranja
Dinamika bicikliranja mjeri kako primjenjujete snagu prilikom
okretanja pedale i gdje na pedali primjenjujete snagu i tako vam
pomaže da shvatite posebnosti načina na koji vozite bicikl. Ako
znate gdje i kako proizvodite snagu, možete trenirati učinkovitije
i procijeniti odgovara li vam vaš bicikl.
NAPOMENA: Morate imati sustav Edge sa senzorima u obje
pedale za korištenje mjerenja dinamike bicikliranja.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Korištenje dinamike bicikliranja
Prije korištenja dinamike bicikliranja, Vector mjerač snage
morate upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 13).
NAPOMENA: Bilježenje dinamike bicikliranja koristi dodatnu
memoriju sustava.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se do zaslona s dinamikom bicikliranja kako biste
vidjeli podatke o vršnoj snazi À, ukupnu snagu Á i pomak od
središta platforme Â.
3 Po potrebi zadržite dodir na podatkovnom polju à kako biste
ga promijenili (Prilagođavanje zaslona s podacima,
stranica 17).
NAPOMENA: Mogu se prilagoditi dva podatkovna polja na
dnu zaslona.
Vožnju možete poslati u aplikaciju Garmin Connect Mobile i
vidjeti dodatne podatke o dinamici bicikliranja (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 15).
Podaci o vršnoj snazi
Faza snage je područje okreta pedale (između početnog i
završnog kuta pedale) gdje stvarate pozitivnu snagu.
Pomak od središta platforme
Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na
koje se primjenjuje sila.
Prilagođavanje Vector funkcija
Ako želite prilagoditi Vector funkcije, najprije morate upariti
Vector mjerač snage i svoj uređaj.
> Postavke > Senzori.
1 Odaberite
2 Odaberite Vector mjerač snage.
14
3 Odaberite Pojedinosti senzora > Funkcije mjerača snage
Vector.
4 Odaberite opciju.
5 Po potrebi pomoću prekidača uključite ili isključite
učinkovitost zateznog momenta, ravnomjerno okretanje
pedala i dinamiku bicikliranja.
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja
Ako želite nadograditi softver, najprije morate upariti svoj Edge
uređaj sa svojim Vector sustavom.
1 Pošaljite podatke o vožnji na svoj Garmin Connect račun
(Slanje vaše vožnje na Garmin Connect, stranica 15).
Garmin Connect automatski traži nadogradnje softvera i šalje
ih na vaš Edge uređaj.
2 Postavite svoj Edge uređaj unutar dometa (3 m) od senzora.
3 Zavrtite pedale nekoliko puta. Edge uređaj pitat će vas želite
li instalirati sve dostupne nadogradnje softvera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Dobivanje procjene FTP-a
Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj
koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
postavljanju. Točniju vrijednost FTP-a možete dobiti ako
provedete FTP test pomoću uparenog mjerača snage i senzora
pulsa (Provođenje FTP testa, stranica 14).
Odaberite
> Moja statistika > FTP.
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 24).
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), morate imati mjerač snage i senzor pulsa upariti ih
sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 13).
> Moja statistika > FTP > FTP test > Vožnja.
1 Odaberite
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati svaki korak
testa, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
3 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
4 Odaberite Spremi vožnju.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
ANT+ senzori
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP)
Kako bi uređaj mogao izračunati vaš funkcionalni prag snage
(FTP), prvo morate upariti mjerač snage i senzor pulsa
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 13).
> Moja statistika > FTP > Omogući
1 Odaberite
automatski izračun.
2 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
> Moja statistika > FTP.
4 Odaberite
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 13). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 17). Na
uređaju Edge prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je
senzor u načinu rada za podešavanje.
®
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja
Kako biste mogli vidjeti podatke o vremenu u svakoj zoni
treniranja, najprije morate upariti uređaj s kompatibilnim
senzorom pulsa ili mjeračem snage, dovršiti aktivnost te je zatim
spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa i snage može
vam pomoći u prilagodbi intenziteta treninga. Možete prilagoditi
zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 13) i zone pulsa
(Postavljanje zona pulsa, stranica 12) kako bi odgovarale vašim
ciljevima i sposobnostima. Možete prilagoditi podatkovno polje
da za vrijeme vožnje prikazuje vaše vrijeme u zoni treniranja
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 17).
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju:
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz jednog senzora,
odaberite Vrijeme u zoni pulsa ili Vrijeme u zoni snage.
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz oba senzora, odaberite
Vrijeme u zoni, a zatim odaberite Zone pulsa ili Zone
snage.
Pregledavanje ukupnih podataka
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera, stranica 21).
™
Korištenje stanice za vaganje
Ako imate stanicu za vaganje kompatibilnu sa značajkom ANT+,
uređaj može očitavati podatke sa stanice za vaganje.
> Senzori > Dodaj senzor > Stanica za
1 Odaberite
vaganje.
Nakon pronalaska stanice za vaganje prikazat će se poruka.
2 Stanite na stanicu kada se to od vas zatraži.
NAPOMENA: Ako koristite vagu za mjerenje građe tijela,
izujte cipele i skinite čarape kako bi se svi parametri građe
tijela očitali i spremili.
3 Siđite sa stanice kada se to od vas zatraži.
SAVJET: Ako dođe do pogreške, siđite sa stanice. Stanite na
stanicu kada se to od vas zatraži.
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
Odaberite
> Povijest > Ukupno.
Brisanje vožnje
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite > .
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.
Podaci Garmin Index™ pametne vage
Ako imate Garmin Index uređaj, najnoviji podaci pametne vage
spremljeni su na vaš Garmin Connect račun. Sljedeći put kada
Edge uređaj povežete s Garmin Connect računom, podaci o
težini prenose se na vaš Edge korisnički profil.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju.
Povijest
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto www.garminconnect.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
15
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je senzor pulsa.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Značajke vezane uz Wi‑Fi
®
Uređaj Edge ima značajke vezane uz Wi‑Fi. Mobilna aplikacija
Garmin Connect nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi vezu.
NAPOMENA: Za korištenje ovih značajki spojite uređaj na
bežičnu mrežu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.
Staze, vježbanja i planovi treninga: Aktivnosti prethodno
odabrane na Garmin Connect bežično se šalju na vaš uređaj.
Ažuriranja softvera: Vaš uređaj preuzima najnovije ažuriranje
softvera putem bežične mreže. Sljedeći put kad uključite
uređaj moći ćete slijediti upute na zaslonu kako biste ažurirali
softver.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost
1 Idite na www.garminconnect.com/start, and i preuzmite
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
Wi‑Fi postavke
1
2
3
4
aplikaciju Garmin Express™.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi
povezivost s Garmin Express.
Odaberite
> Postavke > Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Wi‑Fi prikazuju se samo
ako je omogućena tehnologija Wi‑Fi.
Autom. učitavanje: Omogućuje automatski prijenos aktivnosti
putem poznate bežične mreže.
Dodaj mrežu: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom.
Snimanje podataka
Uređaj sadrži značajku za pametno snimanje. Snima ključne
točke na kojima možete promijeniti smjer, brzinu ili puls.
Ako je uparen mjerač snage, uređaj snima točke svake
sekunde. Snimanjem točaka svake sekunde stvara se izuzetno
detaljna trasa te se koristi više dostupne memorije.
Informacije o prosjeku podataka za takt ili snagu potražite u
odjeljku Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 13.
16
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Povijest
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ funkcije za preuzimanje
• Odaberite
Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne
putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću
aplikacije Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 17).
• Odaberite Zadana vrsta vožnje kako biste postavili vrstu
vožnje tipičnu za ovaj profil aktivnosti, primjerice,
putovanje na posao.
SAVJET: Nakon netipične vožnje vrstu vožnje možete
ručno ažurirati. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za
stvaranje staza prilagođenih biciklima.
• Odaberite GPS način rada za isključivanje GPS-a
(Trening u zatvorenom, stranica 5) ili promijenite postavke
satelita (Promjena postavki satelita, stranica 17).
• Odaberite Navigacija za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 8) i postavki izrade rute
(Postavke rute, stranica 8).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 18).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 18).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 18).
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 18).
• Odaberite Automatske značajke > Automatsko
pomicanje za prilagođavanje prikaza stranica s podacima
o vježbanju i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 18).
• Odaberite Način pokr.mjer.vrem. kako biste prilagodili
način na koji uređaj određuje početak vožnje i automatski
pokreće mjerač vremena (Automatsko pokretanje mjerača
vremena, stranica 18).
Sve se promjene spremaju u profil aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Profili
Edge možete podesiti na nekoliko načina, uključujući profile.
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, možete izraditi različite
postavke i prikaze za treniranje i planinsku vožnju biciklom.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Profili aktivnosti: Profile aktivnosti možete izraditi za svaku
vrstu vožnje biciklom. Na primjer, možete izraditi različite
profile aktivnosti za treniranje, utrkivanje ili planinsku vožnju
biciklom. Profil aktivnosti uključuje prilagođene podatkovne
stranice, ukupne rezultati za aktivnost, upozorenja, zone
treninga (poput pulsa i brzine), postavke treniranja (poput
Auto Pause i Auto Lap ) te postavke navigacije.
Korisnički profil: Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i
postavke za predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije
za izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
®
®
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i postavke za
predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
> Moja statistika > Korisnički profil.
1 Odaberite
Odaberite
opciju.
2
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
O postavkama treninga
Sljedeće opcije i postavke omogućuju prilagođavanje uređaja
prema vašim potrebama. Te se postavke spremaju u profil
aktivnosti. Primjerice, u sklopu svog profila za utrkivanje možete
postaviti vremensko upozorenje, a u sklopu profila za brdski
biciklizam možete postaviti pokretač položaja za Auto Lap.
Ažuriranje profila aktivnosti
Možete prilagoditi deset različitih profila aktivnosti. Postavke i
podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili
put.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite profil.
Prilagođavanje vašeg uređaja
> Dodaj.
3 Po potrebi uredite naziv i boju profila.
4 Odaberite opciju:
Prilagođavanje zaslona s podacima
Za svaki profil aktivnosti možete prilagoditi zaslone s podacima.
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti.
Odaberite profil.
Odaberite Zasloni s podacima.
Odaberite stranicu s podacima.
Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na zaslonu.
Odaberite .
Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Odaberite .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i brže
pronalaženje GPS položaja možete omogućiti GPS+GLONASS.
Korištenje postavke GPS+GLONASS brže troši bateriju nego
kada se koristi samo GPS.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS način rada.
4 Odaberite opciju.
17
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, puls, takt i snagu. Postavke
upozorenja spremaju se u vašem profilu aktivnosti.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa, senzor takta ili mjerač snage,
možete postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Na primjer, uređaj možete postaviti tako da vas
upozorava kada vam je kadenca ispod 40 okretaja u minuti i
iznad 90 okretaja u minuti. Možete koristiti i zonu treninga (Zone
treninga, stranica 6) za upozorenja o vrijednostima izvan
raspona.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Upozorenje za puls, Upozorenje za takt ili
Upozorenje za snagu.
5 Po potrebi uključite upozorenje.
6 Odaberite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite
zone.
Po
potrebi odaberite .
7
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 19).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite vrstu upozorenja.
5 Uključite upozorenje.
6 Unesite vrijednost.
7 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 19).
Auto Lap
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
Odaberite
profil.
2
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo prit. na Dionica za pokretanje brojača
dionica svaki put kada odaberete
i svaki put kada
prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
18
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 17).
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
4 Unesite vrijednost.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 17).
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
5 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 17).
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Autom.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a veza sa
senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi GPS je prekinuta.
Wi‑Fi radit će i kada je uređaj u stanju mirovanja.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Automatsko pomicanje.
4 Odaberite brzinu prikaza.
Automatsko pokretanje mjerača vremena
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Pokreće mjerač vremena
aktivnosti ili vas podsjeća da pokrenete mjerač vremena
aktivnosti kako biste mogli zabilježiti podatke o vožnji.
Prilagođavanje vašeg uređaja
1
2
3
4
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti.
Odaberite profil.
Odaberite Način pokr.mjer.vrem..
Odaberite opciju:
• Odaberite Ručno i odaberite
kako biste pokrenuli
mjerač vremena aktivnosti.
• Odaberite S upitom za prikaz vizualnog podsjetnika kada
postignete brzinu za napomenu o pokretanju.
• Odaberite Auto. za automatsko pokretanje mjerača
vremena aktivnosti kada postignete početnu brzinu.
Bluetooth postavke
Odaberite
> Postavke > Telefon.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Postavke sustava
Odaberite
> Postavke > Sustav.
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 19)
• Postavke bilježenja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 19)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 19)
• Postavke zvuka (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 19)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 19)
Postavke zaslona
Odaberite
> Postavke > Sustav > Zaslon.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto. kako biste uređaju
omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
> Postavke > Sustav > Jedinice.
1 Odaberite
Odaberite
vrstu
mjerenja.
2
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
Odaberite
Promjena jezika uređaja
Odaberite
Informacije o uređaju
> Postavke > Sustav > Jezik.
Promjena konfiguracijskih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste konfigurirali
tijekom početnog postavljanja.
> Postavke > Sustav > Ponovno postavi
1 Odaberite
uređaj > Početno postavljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Postavljanje načina rada s proširenim
zaslonom
Možete se služiti svojim Edge uređajem kao proširenim
zaslonom da biste pregledali zaslone s podacima s
kompatibilnog Garmin multisport sata. Primjerice, možete upariti
kompatibilni uređaj Forerunner uređaj za prikaz njegovih
zaslona s podacima na svojem Edge uređaju tijekom triatlona.
> Postavke > Način rada na
1 Na Edge uređaju odaberite
proširenom zaslonu > Poveži sat.
2 Na kompatibilnom Garmin satu odaberite Postavke >
Senzori i dodaci > Dodaj novo > Prošireni zaslon.
3 Slijedite upute na zaslonu Edge uređaja i Garmin sata da
biste dovršili postupak uparivanja.
Zasloni s podacima s uparenog sata pojavljuju se na Edge
uređaju kada su uređaji upareni.
NAPOMENA: Tijekom načina rada s proširenim zaslonom
onemogućene su uobičajene funkcije Edge uređaja.
Nakon uparivanja kompatibilnog Garmin sata s Edge uređajem,
oni će se automatski povezati sljedeći put kada aktivirate način
rada s proširenim zaslonom.
®
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu
Dok je uređaj u načinu rada na proširenom zaslonu, dodirnite
zaslon i odaberite Izlaz iz načina rada na proširenom
zaslonu > .
Postavke snimanja podataka
Odaberite
> Postavke > Sustav > Snimanje podataka.
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu,
stranica 13).
Prosjek za snagu: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
snagu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne okrećete
pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 13).
> Postavke > Sustav > Tonovi.
Informacije o uređaju
Specifikacije
EdgeSpecifikacije uređaja
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
12 sati, uobičajeno korištenje
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
punjenje
19
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Wi‑Fi bežična tehnologija
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Do 4,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije senzora brzine i takta
Vrsta baterije
Može je zamijeniti korisnik, model CR2032,
3 volta
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine ili takta
LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu
bateriju nakon dva okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije À na poleđini senzora.
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju Á.
SAVJET: Bateriju iz poklopca možete izvaditi pomoću
ljepljive trake  ili magneta.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
20
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
Informacije o uređaju
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite 10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Ponovno postavi
uređaj > Ponovno postavi tvorničke postavke > .
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Uključite Način rada za uštedu bat. (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 21).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Korištenje
pozadinskog osvjetljenja, stranica 2) ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona, stranica 19).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 19).
• Uključite funkciju Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 18).
• Isključite bežičnu funkciju Telefon (Bluetooth postavke,
stranica 19).
• Odaberite postavku GPS (Promjena postavki satelita,
stranica 17).
• Uklonite bežične senzore koje više ne koristite.
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Način rada za štednju baterije automatski podešava postavke
kako bi baterija na dugim vožnjama dulje trajala. Za vrijeme
aktivnosti zaslon se isključuje. Možete omogućiti automatska
upozorenja i dodirnuti zaslon kako biste ga uključili. U načinu
rada za štednju baterije GPS rjeđe bilježi točke i podatke
senzora. Smanjena je točnost podataka o brzini, udaljenosti i
tragu.
NAPOMENA: Povijest se u načinu rada za štednju baterije
bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
> Postavke > Način rada za uštedu bat. >
1 Odaberite
Omogući.
2 Odaberite upozorenja koja uključuju zaslon tijekom aktivnosti.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
Rješavanje problema
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
1 Odaberite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
4 Krećite se prema dolje do šeste stavke na popisu, a zatim je
odaberite .
5 Krećite se prema dolje do svojeg jezika i odaberite ga.
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
> Postavi nadm. visinu.
1 Odaberite Navigacija >
2 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Očitanja temperature
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Prikaz informacija o uređaju
> Postavke > Sustav > O uređaju.
1 Odaberite
Odaberite
opciju.
2
• Odaberite Pravne informacije za prikaz pravnih
informacija i broja modela.
• Odaberite Informacije o autorskim pravima za prikaz
informacija o softveru, ID-ja jedinice i licencnog ugovora.
Nadogradnja softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste već koristili aplikaciju Garmin Express
za postavljanje uređaja s Wi‑Fi mrežom, Garmin Connect
može automatski preuzeti dostupna ažuriranja softvera na
uređaj kada se povezuje pomoću Wi‑Fimreže.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
21
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans - dionica: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Balans - prosjek: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Balans - prosjek za 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Balans - prosjek za 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Balans - prosjek za 3 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za
intervale mjerenja od 3 sekunde.
Baterija mjenjača: Status baterije senzora položaja mjenjača.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - zadnja dionica: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Ciljna snaga: Ciljana izlazna snaga tijekom aktivnosti.
Di2 – razina baterije: Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
D kut faze sn.tren.dion.: Prosječna faza snage za desnu nogu
za trenutnu dionicu.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Faza snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – D prosj. kut: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu aktivnost.
Faza snage – D vršni kut: Vršna faza snage za desnu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
22
Faza snage – lijevo: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza
snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – L kut dionice: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu dionicu.
Faza snage – L prosj. kut: Prosječna faza snage za lijevu nogu
za trenutnu aktivnost.
Faza snage – L vršni kut: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Grafik. pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kombinacija mjenjača: Trenutna kombinacija mjenjača na
senzoru položaja mjenjača.
Korak vježb.: Tijekom vježbanja, trenutačni korak od ukupnog
broja koraka.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Mekoća pedale: Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno
biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta
pedale.
Nač.promj.brz. u sust.Di2: Trenutačni način promjene brzina
Di2 senzora.
Način svijetljenja: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadmor. visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Otpor trenera: Otpor koji pruža dvoranski trenažer.
PCO: Pomak od središta platforme. Pomak od središta
platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje
sila.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Pred. mjenjač: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Preost. ponav.: Tijekom vježbanja, broj preostalih ponavljanja.
Preostale kalorije: Tijekom vježbanja, preostala količina kalorija
ako koristite cilj u kalorijama.
Preostali puls: Tijekom vježbanja, broj koji označava koliko ste
iznad ili ispod pulsa koji je postavljen kao cilj.
Dodatak
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme tijekom vježbanja ili na
stazi ako koristite vrijeme kao cilj.
PSP – dionica: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu dionicu.
PSP – prosjek: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls - %HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju).
Puls - %HRR na dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
Puls - %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls - %maks. na dionici: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosječni %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Puls - prosječni %maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Puls - zadnja dionica: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Sjedenje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima. Vaš uređaj mora biti
povezan s kompatibilnim mjeračem snage.
Snaga - %FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak
funkcionalnog praga snage.
Snaga - dionica: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga - IF: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - kJ: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Snaga - maks. za dionicu: Najviša izlazna snaga za trenutačnu
dionicu.
Snaga - maksimalna: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - NP: Normalized Power™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - NP dionica: Prosječna vrijednost Normalized Power za
trenutačnu dionicu.
Snaga - NP zadnja dionica: Prosječna vrijednost Normalized
Power za zadnju dovršenu dionicu.
Snaga - prosjek: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - prosjek za 10 s: Prosjek kretanja u posljednjih 10
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u posljednjih 30
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga – prosjek za 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi
za izlaznu snagu.
Snaga - TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga – vati/kg: Količina izlazne snage u vatima po kilogramu.
Snaga - zadnja dionica: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Stajanje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u stojećem
položaju za trenutnu dionicu.
Stanje performansi: Izračun stanja performansi je procjena
stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Dodatak
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Stražnji mjenjač: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Takt - dionica: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Takt - prosjek: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Trajanje sjedenja: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem
položaju za trenutnu aktivnost.
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
Učinkovitost obrtne sile: Mjerenje koje pokazuje koliko
učinkovito biciklist okreće pedale.
Udalj. do odr.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. - zadnja dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost do cilja: Tijekom vježbanja ili na stazi, preostala
udaljenost kada koristite udaljenost kao cilj.
Udaljenost ispred: Udaljenost ispred ili iza funkcije Virtual
Partner.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
VB - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi za
vertikalnu brzinu.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrij. do odred.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme do: Vrijeme ispred ili iza funkcije Virtual Partner.
Vrijeme - prosj. dion.: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme - zadnja dionica: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
23
FTP ocjene
Izračuni zona pulsa
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
5,05 i više
Izvrsno
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Slabo
Od 2,23 do 2,78
Početnik
Manje od 2,23
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
4,30 i više
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Slabo
Od 1,90 do 2,35
Početnik
Manje od 1,90
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
CO: VeloPress, 2010).
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Veličina i opseg kotača
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
26 × 1,95
2050
20 × 1,75
1515
26 × 2,00
2055
20 × 1-3/8
1615
26 × 1-3/8
2068
22 × 1-3/8
1770
26 × 2,10
2068
22 × 1-1/2
1785
26 × 2,125
2070
24 × 1
1753
26 × 2,35
2083
24 × 3/4
1785
26 × 1-1/2
2100
24 × 1-1/8
1795
26 × 3,00
2170
24 × 1,75
1890
27 × 1
2145
24 × 1-1/4
1905
27 × 1-1/8
2155
24 × 2,00
1925
27 × 1-1/4
2161
24 × 2,125
1965
27 × 1-3/8
2169
26 × 7/8
1920
29 x 2,1
2288
26 × 1-1,0
1913
29 x 2,2
2298
26 × 1
1952
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
24
Dodatak
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Izlaganje radijskoj frekvenciji
Ovaj uređaj je pomični odašiljač i prijemnik koji koristi svoju
antenu za slanje i primanje niskih razina radiofrekventne (RF)
energije za glasovnu i podatkovnu komunikaciju. Uređaj prilikom
rada s maksimalnom izlaznom snagom te kada se koristi Garmin
odobrena dodatna oprema emitira RF energiju ispod objavljenih
granica. Kako bi udovoljavao zahtjevima FCC propisa o
izlaganju RF energiji uređaj se treba koristiti samo u
kompatibilnom nosaču ili biti montiran prema uputama za
montažu. Uređaj se ne smije koristiti na druge načine.
Uređaj se ne smije nalaziti na istoj lokaciji kao i neki drugi
odašiljač ili antena niti se koristiti zajedno s njima.
Dodatak
25
Indeks
A
adrese, traženje 6
ANT+ senzori 2, 11, 13, 15
Oprema za fitnes 5, 6
Oprema za fitness 6
uparivanje 5, 13
aplikacije 9, 16, 17
Auto Lap 18
Auto Pause 18
automatski prelazak u stanje mirovanja 18
automatsko pomicanje 18
B
baterija
maksimiziranje 21
punjenje 1
vrsta 1
zamjena 20
biciklizam 12
Bluetooth tehnologija 9, 10, 19
brisanje, svi korisnički podaci 16, 21
C
cilj 6
ciljevi 6
Connect IQ 17
L
S
LiveTrack 9, 10
lokacije 6
brisanje 7
slanje 10
traženje na karti 6
uređivanje 7
satelitski signali 2, 3, 21
segmenti 3, 4
brisanje 4
senzori brzine i takta 13
senzori za brzinu i kadencu 20
senzori za brzinu i takt 12, 13
snaga (sila) 6
mjerači 11, 13–15, 24
upozorenja 18
zone 13
snimanje podataka 16
softver
licenca 21
nadogradnja 14, 21
verzija 21
specifikacije 19, 20
spremanje aktivnosti 3
spremanje podataka 15, 16
stanica za vaganje 15
stari podaci 3, 15
brisanje 15
slanje na računalo 15
staze 7, 8
brisanje 8
stvaranje 7
učitavanje 7
uređivanje 8
M
maksimalni VO2 11, 12, 24
mjerač vremena 3, 15
mjerne jedinice 19
montaža uređaja 1
N
način rada za spavanje 18
nadmorska visina 21
nadogradnje, softver 14, 21
napajanje 14
zone 15
Napredno snimanje 16
natrag na početak 7
navigacija 6
natrag na početak 7
zaustavljanje 7
O
čišćenje uređaja 20
O-prsteni. Vidi remeni
oporavak 11
Oprema 22
osobni rekordi 6
brisanje 6
D
P
Č
datoteke, prijenos 16
dijeljenje podataka 19
dinamika bicikliranja 14
dionice 2
dodaci 11
dodatna oprema 13
F
faza snage 14
G
Garmin Connect 3–5, 7, 9, 10, 15, 16
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 16
nadogradnja softvera 21
Garmin Index 15
GLONASS 17
GPS 5, 17
signal 2, 3, 21
GroupTrack 9, 10
gumbi na zaslonu 2
I
ID jedinice 21
ikone 2
intervali, vježbanje 5
izračun naprezanja 12
J
jezik 19, 21
K
kadenca 13
upozorenja 18
kalendar 5
Kalendar 5
kalibracija, mjerač snage 13
kalorija, upozorenja 18
karte 6, 8
nadogradnja 21
orijentacija 9
postavke 8
traženje lokacija 6
kontakti u hitnim slučajevima 10, 11
koordinate 7
korisnički podaci, brisanje 16
korisnički profil 2, 17
26
pametni telefon 2, 9, 17, 19
aplikacije 9
pedale 14
početno postavljanje 19
podaci
dijeljenje 19
prijenos 15, 16
snimanje 19
spremanje 15
zasloni 17
podatkovna polja 17, 22
pomak od središta platforme 14
pomoć 10
ponovno postavljanje uređaja 21
popis 15
poruka s napomenom o pokretanju 18
postavke 2, 14, 16, 17, 19
uređaj 19
postavke sustava 19
postavke zaslona 19
postavljanje 1, 12, 13
povijest, slanje na računalo 15
pozadinsko osvjetljenje 2, 19
predani sportaš 17
prepoznavanje nezgoda 10, 11
prijenos, datoteke 10
prilagođavanje uređaja 17
profili 17
aktivnosti 17
korisnik 17
prosjek podataka 13
prošireni zaslon 19
puls
monitor 11, 12, 20
senzor 11
upozorenja 18
zone 12, 15
Puls, zone 24
R
računalo, povezivanje 16
remeni 21
rješavanje problema 12, 21, 22
rute
postavke 8
stvaranje 7
T
takt 13
temperatura 21
tipke 2
točke, projekcija 7
točke interesa (POI), traženje 6
tonovi 19
trening u zatvorenom 5, 6
treniranje 5, 6
planovi 5
stranice 3
zasloni 17
U
udaljenost, upozorenja 18
uparivanje 2, 9
ANT+ senzori 5, 13
upozorenja 18
uređaj
ponovno postavljanje 21
postupanje 20
USB 21
prekid veze 16
V
veličine kotača 24
Virtual Partner 3, 6
visinomjer, kalibracija 21
vježbanje 4, 5
brisanje 5
stvaranje 4
učitavanje 4
uređivanje 5
vremenske zone 19
vrijeme, upozorenja 18
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 16, 21
povezivanje 16
widgeti 17
Z
zaključavanje, zaslon 2
zamjena baterije 20
zaslon 19
zaključavanje 2
zaslon osjetljiv na dodir 2
zone
napajanje 13
vrijeme 19
Indeks
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-02077-46_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising