Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Priročnik za uporabo

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Priročnik za uporabo
Edge Explore 1000
®
Priročnik za uporabo
© 2015–2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause in Edge so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
®
®
®
®
Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco
za uporabo tega imena. iOS je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. microSD in logotip microSD sta blagovni znamki
družbe SD-3C, LLC. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in
drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Zavedanje razmer ....................................................................... 8
Vadba z merilniki moči ................................................................ 8
Umerjanje merilnika moči ....................................................... 8
Uvod ........................................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Nameščanje sprednjega nosilca ................................................. 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Tipke ...................................................................................... 2
Brezžični daljinski upravljalnik..................................... 8
Navigacija........................................................................ 2
Prenosljive funkcije Connect IQ .................................................. 9
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 9
O športnikih celo življenje .................................................... 10
Območja treninga ..................................................................... 10
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 10
Nastavitev območij moči ...................................................... 10
Nastavitve Bluetooth ................................................................. 10
Nastavitve Wi‑Fi ........................................................................ 10
Posodabljanje nastavitev dejavnosti ......................................... 10
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 10
Nastavitve zemljevida .......................................................... 11
Nastavitve načrtovane poti ................................................... 11
Opozorila .............................................................................. 11
Auto Lap® ............................................................................ 11
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 12
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 12
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 12
Spreminjanje začetnega sporočila ....................................... 12
Nastavitve sistema .................................................................... 12
Nastavitve GPS-a ................................................................ 12
Spreminjanje barve za poudarjanje ..................................... 12
Nastavitve zaslona ............................................................... 12
Spreminjanje merskih enot .................................................. 12
Nastavitev zvokov naprave .................................................. 12
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 12
Spreminjanje nastavitev konfiguracije ................................. 13
Časovni pasovi ..................................................................... 13
Vožnja ......................................................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov ............................................ 3
Proge .......................................................................................... 3
Spremljanje proge v spletu .................................................... 3
Ustvarjanje proge in vožnja po njej ........................................ 3
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej ............................ 4
Ustvarjanje proge iz zadnje vožnje ........................................ 4
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 4
Ustavitev proge ...................................................................... 4
Prikaz proge na zemljevidu .................................................... 4
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 4
Možnosti proge ...................................................................... 4
Brisanje proge ........................................................................ 4
Lokacije .......................................................................................4
Shranjevanje lokacije ............................................................. 4
Shranjevanje lokacije z zemljevida ........................................ 4
Navigacija do shranjene lokacije ........................................... 4
Navigacija do nedavne lokacije ............................................. 5
Nastavitev iskanja lokacij ....................................................... 5
Navigacija do znanih koordinat .............................................. 5
Projekcija lokacije .................................................................. 5
Urejanje lokacij ....................................................................... 5
Brisanje lokacije ..................................................................... 5
Zaznavanje dogodkov.................................................... 5
Nastavitev zaznavanja dogodkov ............................................... 5
Nastavitev informacij o kolesarju in stikov v sili .......................... 5
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov ......................................... 5
Ogled stikov v sili ........................................................................ 5
Preklic samodejnega sporočila ................................................... 5
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ................................. 6
Zgodovina....................................................................... 6
Ogled vožnje ............................................................................... 6
Uporaba koledarja .................................................................. 6
Brisanje voženj ....................................................................... 6
Osebni rekordi ............................................................................ 6
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 6
Obnovitev osebnega rekorda ................................................. 6
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ............................................. 6
Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti ................................ 6
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect ........................................... 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Povezane funkcije Bluetooth® ............................................... 6
Povezane funkcije Wi‑Fi® ...................................................... 7
Prenos datotek v drugo napravo Edge ....................................... 7
Spreminjanje mesta shranjevanja podatkov ............................... 7
Nameščanje pomnilniške kartice ................................................ 7
Upravljanje podatkov .................................................................. 7
Priklop naprave na računalnik ................................................ 7
Prenos datotek v napravo ...................................................... 8
Brisanje datotek ..................................................................... 8
Odklop kabla USB .................................................................. 8
Pregled naprave ......................................................................... 8
Lučka LED stanja ........................................................................ 9
Združevanje daljinskega upravljalnika z napravo Edge .............. 9
Prilagajanje funkcijske tipke ........................................................ 9
Uporaba nosilcev ........................................................................ 9
Zamenjava baterije ..................................................................... 9
Prilagajanje naprave...................................................... 9
Informacije o napravi................................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
Edge Specifikacije ................................................................ 13
Specifikacije daljinskega upravljalnika ................................. 13
Nega naprave ........................................................................... 13
Čiščenje naprave ................................................................. 13
Odpravljanje težav........................................................ 13
Ponovni zagon naprave ............................................................ 13
Čiščenje uporabnikovih podatkov ........................................ 13
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave ....................... 13
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 13
Posodabljanje programske opreme .......................................... 13
Posodobitve izdelkov ................................................................ 13
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 14
Pridobivanje priročnika za uporabo .......................................... 14
Ogled informacij o napravi ........................................................ 14
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 14
Meritve temperature .................................................................. 14
Nadomestni obročki .................................................................. 14
Jezik naprave je napačen ......................................................... 14
Dodatek......................................................................... 14
Podatkovna polja ...................................................................... 14
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 15
Kazalo............................................................................ 16
Senzorji ANT+................................................................. 8
Združevanje senzorjev ANT+ ..................................................... 8
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 1).
2 Namestite napravo na standardni (Nameščanje
standardnega nosilca, stran 1) ali sprednji nosilec
(Nameščanje sprednjega nosilca, stran 1).
3 Vklopite napravo (Vklop naprave, stran 2).
4 Poiščite satelitski signal (Pridobivanje satelitskih signalov,
stran 3).
5 Začnite z vožnjo (Vožnja, stran 2).
6 Prenesite vožnjo v storitev Garmin Connect™ (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 6).
3 Če želite obrniti nosilec, odstranite dva vijaka na zadnjem
delu nosilca Â, zasukajte povezovalnik à in znova namestite
vijaka.
4 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico.
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
5 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
6 Znova namestite in zategnite vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča vrtilni moment 7 lbf-palci
(0,8 Nm). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.
7 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Ä.
®
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Edge Specifikacije, stran 13).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
8 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Nameščanje standardnega nosilca
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
Namestite
gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
2
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
Uvod
1
•
•
•
•
•
•
Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .
Za pomikanje izberite in .
Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite
Za iskanje po imenu izberite .
Če želite element izbrisati, izberite .
.
Ogled zaslona s povezavami
Na zaslonu s povezavami je prikazano stanje povezave GPS,
povezav senzorjev ANT+ in brezžičnih povezav.
Na domačem zaslonu povlecite od vrha zaslona navzdol.
®
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Vklop naprave
Ko boste napravo prvič vklopili, boste pozvani, da konfigurirate
nastavitve sistema in uporabniški profil.
1 Držite .
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Tipke
Prikaže se zaslon s povezavami. Utripajoča ikona pomeni, da
naprava išče. Nastavitve lahko spremenite tako, da izberete
katero koli ikono.
À
Izberite za vstop v način mirovanja in bujenje naprave.
Držite za zaklep zaslona ter vklop in izklop naprave.
Á
Izberite za označitev novega kroga.
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Pregled domačega zaslona
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.
Izberite za začetek vožnje.
Kam?
Izberite za iskanje lokacije in navigacijo do nje.
Igrišča
Izberite za upravljanje prog.
Uporaba osvetlitve zaslona
Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli tapnite katero koli točko
na zaslonu.
1 Na domačem zaslonu izberite vrstico stanja na vrhu zaslona.
2 Če želite prilagoditi svetlost in čas osvetlitve zaslona, izberite
Svetlost.
• Če želite svetlost prilagoditi ročno, izberite in .
• Če želite, da naprava samodejno prilagaja svetlost
osvetlitvi okolice, izberite Samodejna svetlost.
• Če želite spremeniti časovno omejitev, izberite Čas.
omejit. osvetlitve in izberite možnost.
Navigacija
Vožnja
1 Na domačem zaslonu izberite .
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
Zgodovina Izberite za upravljanje zgodovine in osebnih rekordov.
Stiki
Izberite za ogled stikov v sili.
Izberite za ogled menija z nastavitvami.
Izberite, če želite odpreti programe, pripomočke in
podatkovna polja Connect IQ™.
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje, dotaknite
zaslona.
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
2
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
4 Za dodatne podatkovne zaslone potegnite po zaslonu.
Navigacija
Če si želite ogledati zaslon s povezavami, lahko povlečete od
vrha zaslona navzdol.
5 Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.
6 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
7 Izberite Končaj vožnjo > Shrani vožnjo.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
3 Izberite Uporabi.
4 Izberite Dodaj nasl. lokacijo.
5 Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
progi.
6 Izberite Prikaži zemljevid.
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se zemljevid
proge.
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez proge, izberite
.
7 Izberite Vožnja.
8 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Proge
Progo lahko iz računa Garmin Connect pošljete v svojo napravo.
Ko jo shranite v napravo, lahko po njej izvajate navigacijo.
Prilagojeno progo lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v
napravi.
Shranjeni progi lahko sledite preprosto zato, ker je dobra pot.
Shranite in sledite lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na
delovno mesto.
Spremljanje proge v spletu
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 6).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
7 Izberite progo.
8 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje proge in vožnja po njej
1 Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog > Dodaj prvo lokacijo.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
OPOMBA: če naprava ne more pridobiti satelitskih
signalov za trenutno lokacijo, vas vpraša, ali želite
uporabiti zadnjo znano lokacijo ali izbrati lokacijo na
zemljevidu.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno >
Lokacije in nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij ter izberite kategorijo in nato bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in sledite
navodilom na zaslonu.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in sledite
navodilom na zaslonu.
• Če želite uporabiti znane koordinate lokacije, izberite
Koordinate in vnesite koordinate.
Navigacija
Izračun krožne proge do izhodišča
Preden lahko izračunate krožno progo do izhodišča, morate
ustvariti progo z eno samo lokacijo.
Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog >
> Zanka na
začetek.
Naprava izračuna načrtovano krožno pot nazaj do izhodiščne
lokacije in prikaže se zemljevid proge.
Izračun povratne proge po isti poti
Preden lahko izračunate povratno progo po isti poti, morate
ustvariti progo z dvema ali več lokacijami.
Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog >
> Tja in nazaj.
Naprava izračuna načrtovano pot, ki vas vodi do končne
lokacije in nazaj, in prikaže se zemljevid proge.
Obračanje smeri proge
Preden lahko obrnete smer proge, morate ustvariti in izračunati
progo z vsaj eno lokacijo.
Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog >
> Obrni smer
vožnje.
Naprava obrne smer navigacije in prikaže se zemljevid
proge.
Shranjevanje proge v ustvarjalniku proge
> Shrani kot
1 Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog >
progo > .
2 Vnesite ime proge in izberite .
3 Izberite .
Proga se pojavi na seznamu.
Brisanje vseh lokacij proge
Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog >
> Izbriši >
.
Nastavitve ustvarjalnika prog
Izberite Igrišča > Ustvarjalnik prog > Nastavitve.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
3
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje, začetne lokacije in smeri navigacije.
1 Izberite Igrišča > Krožna proga.
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo proge.
3 Izberite Začetna lokacija.
4 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
OPOMBA: če naprava ne more pridobiti satelitskih
signalov za trenutno lokacijo, vas vpraša, ali želite
uporabiti zadnjo znano lokacijo ali izbrati lokacijo na
zemljevidu.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjene
lokacije in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Orodja za
iskanje > Kategorije destinacij ter izberite kategorijo in
nato bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Orodja za iskanje >
Mesta in nato še bližnje mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Orodja za iskanje >
Naslovi in sledite navodilom na zaslonu.
• Če želite izbrati križišče, izberite Orodja za iskanje >
Križišča in sledite navodilom na zaslonu.
• Če želite uporabiti znane koordinate lokacije, izberite
Orodja za iskanje > Koordinate in vnesite koordinate.
5 Izberite Začetna smer in nato še smer.
6 Izberite možnost Išči.
NAMIG: če želite ponoviti iskanje, izberite .
7 Izberite progo, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
NAMIG: če si želite ogledati druge proge, izberite in .
8 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje proge iz zadnje vožnje
Novo progo lahko ustvarite iz predhodno shranjene vožnje.
Izberite Igrišča > Zadnje vožnje.
Izberite vožnjo.
Izberite
> Shrani vožnjo kot progo.
Vnesite ime proge in izberite .
1
2
3
4
Vožnja po shranjeni progi
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Vožnja.
Navigacija nazaj na začetek
Med vožnjo po progi se lahko kadar koli vrnete na začetno
točko.
1 Tapnite zaslon za ogled prekrivne plasti časovnika.
2 Izberite > Kam? > Nazaj na začetek.
3 Izberite Ob isti načrtovani poti ali Najneposred. načrt. pot.
4 Izberite Vožnja.
Naprava začne navigacijo do začetne točke proge.
Ustavitev proge
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
4
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kdaj
in kako je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko
na primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
5 Izberite Barva in izberite barvo.
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledate dodatne
informacije o vsakem krogu.
Možnosti proge
Izberite Igrišča > Shranjene proge > .
Usmerjanje po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za
zavoje.
Opozorila odhoda s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
Brisanje proge
1 Izberite Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite > .
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Shranjevanje lokacije
Shranite lahko svojo trenutno lokacijo, npr. dom ali parkirno
mesto.
1 Na domačem zaslonu izberite vrstico stanja ali povlecite
navzdol z vrha strani.
Prikaže se stran s povezavami.
2 Izberite GPS > Shrani lokacijo > .
Shranjevanje lokacije z zemljevida
1 Izberite Kam? > Preglej zemljevid > .
2 Poiščite lokacijo s pregledovanjem zemljevida.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zemljevida.
5 Izberite > .
Navigacija do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
Navigacija
3 Če je treba, izberite
4 Izberite Vožnja.
Navigacija do nedavne lokacije
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Nedavno najdene.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Vožnja.
Nastavitev iskanja lokacij
Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče destinacije in
druge lokacije v bližini trenutne lokacije. Napravo lahko nastavite
tako, da bo iskala v bližini druge lokacije.
1 Izberite Kam? > Išči > .
2 Izberite območje za iskanje.
3 Po potrebi izberite lokacijo.
4 Po potrebi izberite Uporabi.
Navigacija do destinacije
Iščete lahko posebne vrste lokacij.
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Išči > Kategorije
destinacij.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite destinacijo.
4 Izberite Vožnja.
Navigacija do mesta, naslova ali križišča
1 Izberite Kam? > Išči.
2 Izberite možnost:
• Izberite Mesta in nato še bližnje mesto.
• Izberite Naslovi in sledite navodilom na zaslonu.
• Izberite Križišča in sledite navodilom na zaslonu.
3 Izberite Vožnja.
Navigacija do znanih koordinat
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Išči > Koordinate.
2 Vnesite koordinate in izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zemljevida.
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.
6 Izberite .
Urejanje lokacij
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite .
5 Izberite element.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
6 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .
Zaznavanje dogodkov
Zaznavanje dogodkov
in vnesite podatke za iskanje.
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Nastavitev zaznavanja dogodkov
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile za vaš pametni telefon.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 7).
3 Nastavite informacije o stikih v sili in kolesarju v programu
Garmin Connect Mobile (Nastavitev informacij o kolesarju in
stikov v sili, stran 5).
4 Omogočite zaznavanje dogodkov v napravi (Vklop in izklop
zaznavanja dogodkov, stran 5).
5 Omogočite GPS v napravi (Nastavitve GPS-a, stran 12).
Nastavitev informacij o kolesarju in stikov v
sili
1 Odprite program Garmin Connect Mobile v pametnem
telefonu.
2 V nastavitvah programov izberite Zaznavanje dogodkov.
3 Vnesite informacije o kolesarju in stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stik v sili za zaznavanje dogodkov.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite
> Sistem > Zaznavanje dogodkov.
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči >
pred koncem odštevanja 30 sekund.
5
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
1 Podrsajte od vrha zaslona navzdol, da prikažete zaslon s
povezavami.
2 Izberite Zaznan je bil dogodek > Pošlji V redu s..
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
1 Na domačem zaslonu izberite Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite možnost.
Uporaba koledarja
Koledar v napravi prikazuje vizualno zgodovino shranjenih
voženj. Če izberete dan v koledarju, si lahko ogledate povzetek
posameznih končanih voženj.
1 Izberite Zgodovina > Koledar.
2 Za ogled shranjenih voženj izberite datum.
3 Za ogled dodatnih podrobnosti izberite .
Brisanje voženj
1 Izberite Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite .
3 Izberite Izbriši vse ali Izbriši več.
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo.
Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti
1 Izberite Zgodovina > Skupno.
2 Izberite > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Oglejte si www.garminconnect.com/start.
Sledite navodilom na zaslonu.
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect. Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več. Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/start.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Brisanje osebnega rekorda
1 Na domačem zaslonu izberite Zgodovina > Osebni rekordi.
2 Izberite osebni rekord.
3 Izberite > .
Obnovitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
1 Izberite Zgodovina > Osebni rekordi.
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti.
3 Izberite Prejšnji rekord > .
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledujete si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo Edge, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
Na domačem zaslonu izberite Zgodovina > Skupno.
6
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Povezane funkcije Bluetooth
®
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije bo treba v vaš pametni telefon
namestiti Garmin Connect mobile. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/intosports/apps.
Zgodovina
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Združevanje s pametnim telefonom
1 Obiščite www.garmin.com/intosports/apps in prenesite
program Garmin Connect Mobile za vaš pametni telefon.
2 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
> Bluetooth > Omogoči > Združi
3 V napravi izberite
pametni telefon in sledite navodilom na zaslonu.
4 V pametnem telefonu odprite program Garmin Connect
Mobile in sledite navodilom na zaslonu za vzpostavitev
povezave z napravo.
Navodila so na voljo pri prvi nastavitvi, lahko pa si jih
ogledate tudi v pomoči za program Garmin Connect Mobile.
5 V napravi iOS izberite Združi prek Bluet. Sm. in sledite
navodilom na zaslonu, da omogočite obvestila telefona v
združljivi napravi iOS (izbirno).
OPOMBA: za obvestila telefona potrebujete združljiv pametni
telefon, opremljen z brezžično tehnologijo Bluetooth Smart.
Za več informacij o združljivosti obiščite www.garmin.com
/ble.
®
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
> Wi-Fi.
1 Izberite
2 Če je treba, izberite Wi-Fi, da vklopite brezžično tehnologijo.
3 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja, izberite Dodajanje
omrežja.
4 Izberite brezžično omrežje.
5 Če je treba, izberite in vnesite SSID in geslo za omrežje.
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
Prenos datotek v drugo napravo Edge
Datoteke lahko brezžično prenesete iz ene združljive naprave
Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.
1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj
kot 3 m.
> Prenosi
2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite
naprave > Skupna raba datotek > .
3 Izberite vrsto datoteke za skupno rabo.
4 Izberite eno ali več datotek za prenos in nato še .
> Prenosi
5 V napravi, ki prejme datoteke, izberite
naprave.
6 Izberite bližnjo povezavo.
7 Izberite eno ali več datotek za prejem in nato še .
Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže
sporočilo.
Spreminjanje mesta shranjevanja podatkov
> Sistem > Snemanje podatkov.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Notranji pomnilnik, da shranite podatke v
pomnilnik naprave.
• Izberite Pomnilniška kartica, da shranite podatke na
izbirno pomnilniško kartico.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD .
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z microSDreže za kartice Á.
®
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
Naprava Edge Explore 1000 ima povezane funkcije Wi‑Fi.
Mobilna aplikacija Garmin Connect za uporabo povezave Wi‑Fi
ni obvezna.
OPOMBA: če želite uporabljati te funkcije, morata imeti naprava
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Proge, vadbe in načrti vadb: dejavnosti in načrti vadbe, ki ste
jih pred tem izbrali v storitvi Garmin Connect, se brezžično
pošljejo v napravo.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme. Ko naslednjič
vklopite napravo, lahko programsko opremo posodobite tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
2 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Priklop naprave na računalnik
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Garmin Express™.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
1 Obiščite www.garminconnect.com/start in prenesite program
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
Zgodovina
7
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
> Tipala > Dodaj senzor.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
5 Izberite Dodaj.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Zavedanje razmer
Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™,
pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje
dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme, stran 13).
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.
Umerjanje merilnika moči
Preden lahko umerite merilnik moči, mora biti pravilno
nameščen, združen z napravo in aktivno beležiti podatke.
Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v
proizvajalčevih navodilih za uporabo.
> Tipala.
1 Izberite
2 Izberite merilnik moči.
3 Izberite Umeri.
4 S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže
obvestilo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Brezžični daljinski upravljalnik
Pregled naprave
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od senzorjev
ANT+ drugih kolesarjev.
8
À
Á
Tipka za krog. Izberite za označitev novega kroga.
Funkcijska tipka. Izberite za vklop in izklop časovnika. Pridržite za
vklop osvetlitve zaslona.
OPOMBA: to je privzeta funkcija funkcijske tipke. Funkcije
funkcijske tipke lahko programirate.
Senzorji ANT+
Â
Tipka za strani. Izberite za pomikanje naprej po podatkovnih
straneh. Pridržite za pomikanje nazaj po podatkovnih straneh.
Ã
Lučka LED stanja.
Lučka LED stanja
Delovanje lučke LED
Stanje
Utripa zeleno
Iskanje združene naprave.
Izmenično sveti rdeče in zeleno Poskus združevanja z novo napravo.
12-krat hitro utripne zeleno
Uspešna združitev z napravo.
Štirikrat hitro utripne zeleno
Uspešno pošiljanje ukaza napravi.
Štirikrat hitro utripne rdeče
Neuspešno pošiljanje ukaza napravi.
2 Odstranite hrbtno ploščico z daljinskega upravljalnika.
3 Konico majhnega ploščatega izvijača ovijte s trakom.
Trak ščiti baterijo, prostor za baterijo in stike pred
poškodovanjem.
4 Previdno privzdignite baterijo iz hrbtne ploščice.
Združevanje daljinskega upravljalnika z
napravo Edge
Ko daljinski upravljalnik Edge prvič povezujete z napravo Edge,
ga morate združiti z napravo.
1 Daljinski upravljalnik postavite na oddaljenost največ 3 m
(10 čevljev) od naprave.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od drugih senzorjev ANT+.
> Tipala >
2 Na domačem zaslonu naprave Edge izberite
Dodaj senzor > Dalj. upravlj. Edge.
3 Na daljinskem upravljalniku hkrati držite dve tipki, dokler
lučka LED stanja ne začne izmenično utripati zeleno in rdeče,
nato pa tipki spustite.
Daljinski upravljalnik išče napravo. Ko se daljinski upravljalnik
uspešno združi, lučka LED stanja 12-krat zeleno utripne, v
napravi pa se prikaže ime daljinskega upravljalnika.
4 Izberite daljinski upravljalnik in nato še možnost Dodaj.
Daljinski upravljalnik se po združitvi poveže z napravo vsakič, ko
je naprava v dosegu in vklopljena.
Prilagajanje funkcijske tipke
1 Na domačem zaslonu naprave Edge izberite
> Tipala >
Dalj. upravlj. Edge > Podrobnosti o senzorju.
2 Izberite En pritisk ali Pritisnite in držite.
3 Izberite funkcijo za funkcijsko tipko.
Nastavite lahko, da funkcijska tipka na primer prikaže
zemljevid ali vklopi osvetlitev zaslona.
Uporaba nosilcev
Za daljinski upravljalnik je na voljo več nosilcev, ki so priloženi
izdelku ali so na voljo kot izbirna dodatna oprema. Z nosilci si
lahko daljinski upravljalnik pritrdite na telo, kolo ali druge
predmete.
• Poravnajte zarezi À s stranicama nosilca in daljinski
upravljalnik potisnite v nosilec, da se slišno zaskoči.
5 V hrbtno ploščico namestite novo baterijo, pri čemer mora biti
pozitivna stran obrnjena navzdol.
6 Preverite, ali je tesnilo Á popolnoma vstavljeno v utor.
7 Ponovno namestite hrbtno ploščico, pri čemer zatič Â
poravnajte z režo v plošči tiskanega vezja Ã.
8 Znova namestite in zategnite tri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Prilagajanje naprave
Prenosljive funkcije Connect IQ
Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in
drugih ponudnikov s programom Garmin Connect Mobile.
Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in
programi.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Nastavitev uporabniškega profila
• Rahlo pritisnite jeziček za sprostitev Á in dvignite daljinski
upravljalnik iz nosilca.
Zamenjava baterije
Za zamenjavo baterije potrebujete majhen izvijač Phillips,
majhen ploščati izvijač in litijevo gumbno baterijo CR2032.
1 Z izvijačem Phillips odvijte tri vijake na hrbtni ploščici À.
Prilagajanje naprave
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže, višine in
športnika celo življenje. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vožnji.
> Profil uporabnika.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
9
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
Območja treninga
• Območja srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega
utripa, stran 10)
• Območja moči (Nastavitev območij moči, stran 10)
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 10). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
> Območja treninga > Območja srčnega utripa.
1 Izberite
2 Vnesite najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.
Vrednosti območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse
vrednosti uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek srčnega utripa med mirovanjem.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 15) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Območja lahko ročno
nastavite na napravi ali z Garmin Connect. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči.
> Območja treninga > Območja moči.
1 Izberite
2 Vnesite svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP).
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
10
Nastavitve Bluetooth
Izberite
> Bluetooth.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Nastavitve Wi‑Fi
Izberite
> Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo Wi‑Fi.
OPOMBA: druge nastavitve Wi‑Fi se prikažejo samo, če je
omogočeno Wi‑Fi.
Samodejni prenos: omogoča vam, da samodejno prenašate
dejavnosti prek znanega brezžičnega omrežja.
Dodajanje omrežja: vzpostavi povezavo naprave z brezžičnim
omrežjem.
Posodabljanje nastavitev dejavnosti
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in podatkovna polja (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 10).
• Izberite Zemljevid, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 11).
• Izberite Usmerjanje, če želite prilagoditi nastavitve
načrtovane poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 11).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 11).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti, kako se sprožijo krogi (Auto Lap , stran 11).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik samodejno
začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause, stran 12).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 12).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje,
če želite prilagoditi prikaz strani s podatki o vadbi, ko
časovnik teče (Uporaba samodejnega pomikanja,
stran 12).
• Izberite Obvestilo o začetku, če želite prilagoditi način
začetnega obvestila (Spreminjanje začetnega sporočila,
stran 12).
Vse spremembe se shranijo v nastavitve dejavnosti.
®
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Podatkovni zasloni.
3 Izberite podatkovni zaslon.
4 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
Prilagajanje naprave
5 Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na
zaslonu.
6 Izberite .
7 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
8 Izberite .
Nastavitve zemljevida
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid
povečati ali pomanjšati ročno.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
> Nastavitve dejavnosti > Zemljevid >
1 Izberite
Usmerjenost.
2 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Način 3D.
Dodatne nastavitve zemljevida
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > Zemljevid > Vidnost
zemljevida.
Način vidnosti zemlj.: Samodejno in Visok kontrast imata
prednastavljene vrednosti. Za nastavitev posamezne
vrednosti lahko izberete Po meri.
Ravni povečave: nastavi elemente zemljevida tako, da so
narisani ali se pojavijo kot enaki ali manjši od izbrane ravni
povečave.
Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov
zemljevida.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Nakup dodatnih zemljevidov
Pred nakupom dodatnih zemljevidov morate določiti različico
zemljevidov, ki so naloženi na vašo napravo.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
Zemljevid
> Informacije o zemljevidu.
2
3 Izberite zemljevid.
4 Izberite .
5 Obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
izdelkov Garmin.
Nastavitve načrtovane poti
Izberite
> Nastavitve dejavnosti > Usmerjanje.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Prilagajanje naprave
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa in kadence.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, senzor kadence ali
merilnik moči, lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o
obsegu vas obvesti, ko je meritev naprave izven določenega
obsega vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da
vas opozori, ko je vaša kadenca nižja od 40 vrtljajev na minuto
in višja od 90 vrtljajev na minuto. Za opozorilo o obsegu lahko
uporabljate tudi območje vadbe (Območja treninga, stran 10).
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Alarmi.
3 Izberite Opoz. o srčnem utripu, Opozorilo o tempu ali
Opozorilo o moči.
4 Če je treba, vklopite opozorilo.
5 Vnesite najnižjo in najvišjo vrednost ali izberite območja.
6 Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Nastavitev zvokov
naprave, stran 12).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Alarmi.
3 Izberite Opozorilo za čas, Opozorilo o razdalji ali
Opozorilo za kalorije.
4 Vklopite opozorilo.
5 Vnesite vrednost.
6 Izberite .
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Nastavitev zvokov
naprave, stran 12).
Auto Lap
®
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
3 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
11
4 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 10).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
3 Vnesite vrednost.
4 Če je treba, prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 10).
Uporaba funkcije Auto Pause
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
3 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
Če
je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
4
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 10).
®
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
Povezava Wi‑Fi deluje tudi, ko je naprava v mirovanju.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje.
3 Izberite hitrost prikaza.
Spreminjanje začetnega sporočila
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Opominja vas, da vklopite
časovnik, tako da lahko beležite podatke o vožnji.
> Nastavitve dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite Obvestilo o začetku.
3 Izberite možnost:
• izberite Enkrat;
• izberite Ponovi > Zakas. ponov. da spremenite čas
zakasnitve opomnika.
Nastavitve sistema
Izberite
> Sistem.
• Nastavitve GPS-a (Nastavitve GPS-a, stran 12)
• Nastavitve barve (Spreminjanje barve za poudarjanje,
stran 12)
12
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 12)
• Nastavitve zaznavanja dogodkov (Vklop in izklop zaznavanja
dogodkov, stran 5)
• Nastavitve beleženja podatkov (Spreminjanje mesta
shranjevanja podatkov, stran 7)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 12)
• Nastavitve zvokov (Nastavitev zvokov naprave, stran 12)
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 12)
Nastavitve GPS-a
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljšo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite načina GPS in GLONASS.
Uporaba načinov GPS in GLONASS povzroči hitrejšo porabo
baterije kot samo uporaba načina GPS.
> Sistem > GPS > Način GPS-a.
1 Izberite
2 Izberite možnost.
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
> Sistem > GPS > Nastavitev višine.
1 Izberite
2 Vnesite višino in izberite .
Ogled satelitov
Stran s sateliti prikazuje trenutne informacije o satelitih GPS. Za
več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.
Izberite
> Sistem > GPS > Pokazi satelite.
Natančnost GPS-a se prikaže na dnu strani. Zeleni stolpci
prikazujejo moč vsakega prejetega satelitskega signala (številka
satelita je prikazana pod vsakim stolpcem).
Spreminjanje barve za poudarjanje
V napravi lahko spremenite barvo za poudarjanje.
> Sistem > Barva.
1 Izberite
2 Izberite barvo za poudarjanje.
Nastavitve zaslona
Izberite
> Sistem > Zaslon.
Samodejna svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve
glede na svetlobo okolja.
Čas. omejit. osvetlitve: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
ozadja.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Usmerjenost: postavi zaslon naprave v pokončni ali ležeči
način.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
> Sistem > Enote.
1 Izberite
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Nastavitev zvokov naprave
Izberite
> Sistem > Zvoki.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
> Sistem > Jezik.
Prilagajanje naprave
Spreminjanje nastavitev konfiguracije
Spremenite lahko vse nastavitve, ki ste jih konfigurirali v začetni
nastavitvi.
> Sistem > Ponastavitev naprave > Začetna
1 Izberite
nastavitev.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Informacije o napravi
Specifikacije
Edge Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Življenjska doba baterije
15 ur, običajna uporaba
Temperaturni obseg
delovanja
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 40 ºC (od 32 do 104 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Brezžična tehnologija Wi‑Fi
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije daljinskega upravljalnika
Vrsta baterije
CR2032 (3 V), ki jo lahko zamenja
uporabnik
Življenjska doba baterije
Do enega leta in pol (1 ura/dan)
Temperaturni obseg
delovanja
Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
5 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 50 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Informacije o napravi
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Držite 10 sekund.
2 Držite eno sekundo, da napravo vklopite.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
Izberite
> Sistem > Ponastavitev naprave >
Ponastavitev na tovarniške vrednosti.
Varčevanje z energijo med polnjenjem
naprave
Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale
funkcije.
1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.
2 Od 4 do 5 sekund držite tipko .
Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in
polnjenja baterije.
3 Napravo popolnoma napolnite.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve ali skrajšajte časovno omejitev
osvetlitve (Uporaba osvetlitve zaslona, stran 2).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 12).
• Izklopite brezžično funkcijo Bluetooth (Nastavitve Bluetooth,
stran 10).
• Izklopite brezžično povezljivost (Nastavitve Wi‑Fi, stran 10).
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
OPOMBA: če ste napravo s programom Garmin Express že
nastavili za uporabo povezav Wi‑Fi, lahko Garmin Connect
samodejno prenese razpoložljive posodobitve programske
opreme, ko vzpostavi povezavo prek omrežja Wi‑Fi.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
13
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.support.garmin.com, kjer najdete več
priročnikov, člankov in posodobitev programske opreme.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Pridobivanje priročnika za uporabo
Obiščite www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
licenčno pogodbo.
Izberite
> Sistem > O napravi.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Meritve temperature
Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske
temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno
svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava
prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim
temperaturnim spremembam.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Jezik naprave je napačen
1 Izberite .
2 Podrsajte navzdol do sedmega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Podrsajte navzdol do osmega elementa na seznamu in ga
izberite.
4 Izberite jezik.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
14
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Grafikon srcnega utripa: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno
območje srčnega utripa (od 1 do 5).
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Konfiguracija luči: način konfiguracije omrežja luči.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč: trenutna izhodna moč v vatih. Naprava mora biti povezana
z združljivim merilnikom moči.
Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Moč – povprečje 3 sekund: 3-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja).
Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/- 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost – pov. 30 s: 30-sekundno premično povprečje
navpične hitrosti.
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Povezane luči: število povezanih luči.
Dodatek
Predv. čas do nasl.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo
točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preost. razd.: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede
razdalje med vadbo ali progo.
Preostali čas: preostali čas na progi.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Ura: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa
(oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Dodatek
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
15
Kazalo
A
Auto Lap 11, 12
Auto Pause 12
B
baterija
podaljševanje 13
polnjenje 1, 13
vrsta 1
zamenjava 9
besedilo začetnega sporočila 12
brezžične naprave 8
brisanje, vsi uporabniški podatki 8, 13
C
Connect IQ 9
Č
čas, opozorila 11
časovni pasovi 13
časovnik 2, 6
čiščenje naprave 13
D
daljinski upravljalnik 8
združevanje 9
datoteke, prenašanje 8
dodatna oprema 8, 14
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 9
Garmin Express 7
posodabljanje programske opreme 13
GLONASS 12
GPS 12
signal 2, 3, 14
stran s sateliti 12
I
ID naprave 14
ikone 2
iskanje lokacij, blizu vaše lokacije 5
J
jezik 12, 14
K
kadenca, opozorila 11
kalorija, opozorila 11
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 6
koordinate 5
krogi 2
L
licenčna pogodba za programsko opremo 14
lokacije 4
brisanje 5
iskanje z zemljevidom 4
nedavno najdene 5
urejanje 5
M
menjava baterije 9
merske enote 12
moč
območja 10
opozorila 11
N
na začetek 4
načrtovane poti
nastavitve 11
ustvarjanje 4
namestitev naprave 1, 9
nameščanje 1
naprava
nega 13
16
ponovni zagon 13
nastavitve 2, 10–12
naprava 12, 13
nastavitve sistema 12
nastavitve zaslona 12
navigacija 4, 5
na začetek 4
O
območja
čas 13
vklop/izklop 10
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odpravljanje težav 13, 14
opozorila 11
osebni rekordi 6
brisanje 6
osvetlitev zaslona 2, 12
P
pametni telefon 2, 6, 9, 10
paščki 14
podatki
prenašanje 6, 7
shranjevanje 6
snemanje 7
zasloni 10
podatkovna polja 9, 10, 14
polnjenje 13
pomnilniška kartica 7
ponovni zagon naprave 13
posodobitve, programska oprema 13
prenašanje, datoteke 7
prilagajanje naprave 10
pripomočki 9
profil uporabnika 2, 9
profili, uporabnik 9
proge 3, 4
brisanje 3, 4
nalaganje 3
nastavitve 3
navigacija 4
urejanje 3, 4
ustvarjanje 3, 4
programi 6, 7, 9
programska oprema
posodabljanje 13
različica 14
uporabniški podatki, brisanje 8
urjenje, zasloni 2, 10
USB 13
prekinitev povezave 8
V
varčevanje z energijo 12
videzi ure 9
višina 12
višinomer, umerjanje 12
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 13
vzpostavljanje povezave 7
Z
začetna nastavitev 13
zaklepanje, zaslon 2
zaslon 12
zaznavanje dogodkov 5, 6
združevanje 2, 7
daljinski upravljalnik 9
senzorji ANT+ 8
zemljevidi 4
iskanje lokacij 4
nakup 11
nastavitve 11
orientacija 11
posodabljanje 13
povečava 11
zgodovina 2, 6
brisanje 6
pošiljanje v računalnik 6
zvoki 12
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 7
razdalja, opozorila 11
S
samodejno mirovanje 12
samodejno pomikanje 12
satelitski signali 2, 3, 14
senzorji ANT+ 2, 8
merilniki moči 8
združevanje 8
shranjevanje dejavnosti 2
shranjevanje podatkov 6, 7
specifikacije 13
srčni utrip
območja 10, 15
opozorila 11
stiki v sili 5, 6
stran s sateliti 12
Š
športnik celo življenje 9, 10
T
tehnologija Bluetooth 6, 7, 10
temperatura 14
tipke 2, 8, 9
tipke na zaslonu 2
točke poti, projekcija 5
U
umerjanje, senzor moči 8
Kazalo
support.garmin.com
Julij 2018
190-01944-43_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising