Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User guide | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Användarhandbok

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Användarhandbok
Edge Explore 1000
®
Användarhandbok
© 2015–2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause och Edge är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt
tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken
från Garmin är licensierad. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och används på licens från Apple Inc. microSD och microSD-loggan är varumärken som tillhör
SD-3C, LLC. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnummer: F4ACGQ00
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Situationsberedskap ................................................................... 8
Träna med kraftmätare ............................................................... 8
Kalibrera din kraftmätare ........................................................ 8
Komma igång .............................................................................. 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Installera standardfästet ............................................................. 1
Ta loss Edge .......................................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Knappar ................................................................................. 2
Trådlös fjärrkontroll....................................................... 8
Navigering....................................................................... 2
Connect IQ Hämtningsbara funktioner ....................................... 9
Ställa in din användarprofil ......................................................... 9
Om Idrottare hela livet ............................................................ 9
Träningszoner ............................................................................. 9
Ställa in dina pulszoner .......................................................... 9
Ange dina kraftzoner ............................................................ 10
Bluetooth inställningar .............................................................. 10
Wi‑Fi inställningar ..................................................................... 10
Uppdatera dina aktivitetsinställningar ....................................... 10
Anpassa datasidorna ........................................................... 10
Kartinställningar ................................................................... 10
Ruttinställningar ................................................................... 11
Varningar ............................................................................. 11
Auto Lap® ............................................................................ 11
Använda Auto Pause ........................................................... 11
Använda Auto Sleep ............................................................ 11
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 11
Ändra startpåminnelsen ....................................................... 12
Systeminställningar ................................................................... 12
GPS-inställningar ................................................................. 12
Ändra accentfärg .................................................................. 12
Skärminställningar ............................................................... 12
Ändra måttenheterna ........................................................... 12
Ställa in enhetssignaler ........................................................ 12
Ändra enhetens språk .......................................................... 12
Ändra konfigurationsinställningarna ..................................... 12
Tidszoner ............................................................................. 12
Ta en cykeltur ............................................................................. 2
Söka satellitsignaler ............................................................... 3
Banor .......................................................................................... 3
Följa en bana på webben ...................................................... 3
Skapa och cykla en bana ....................................................... 3
Skapa och cykla en tur- och returbana .................................. 3
Skapa en bana utifrån en av dina senaste turer .................... 4
Navigera tillbaka till start ........................................................ 4
Avbryta en bana ..................................................................... 4
Visa en bana på kartan .......................................................... 4
Visa baninformation ............................................................... 4
Banalternativ .......................................................................... 4
Ta bort en bana ...................................................................... 4
Positioner .................................................................................... 4
Spara din plats ....................................................................... 4
Spara en plats från kartan ...................................................... 4
Navigera till en sparad plats ................................................... 4
Navigera till någon av dina senaste platser ........................... 4
Ange en sökplats ................................................................... 4
Navigera till kända koordinater .............................................. 5
Projicera plats ........................................................................ 5
Redigera platser ..................................................................... 5
Ta bort en plats ...................................................................... 5
Händelsedetektorn......................................................... 5
Ställa in händelsedetektorn ........................................................ 5
Ange cyklistuppgifter och nödkontakter ...................................... 5
Sätta på och stänga av händelsedetektorn ................................ 5
Visa nödkontakter ....................................................................... 5
Avbryta ett automatiskt meddelande .......................................... 5
Skicka en statusuppdatering efter en olycka .............................. 5
Historik............................................................................ 5
Visa din tur .................................................................................. 6
Använda kalendern ................................................................ 6
Tar bort turer .......................................................................... 6
Personliga rekord ........................................................................ 6
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Visa datatotaler ........................................................................... 6
Ta bort datatotaler .................................................................. 6
Skicka din tur till Garmin Connect ............................................... 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Bluetooth® anslutna funktioner .............................................. 6
Wi‑Fi® anslutna funktioner .................................................... 7
Överföra filer till en annan Edge enhet ....................................... 7
Byta plats för datalagring ............................................................ 7
Installera ett minneskort .............................................................. 7
Datahantering ............................................................................. 7
Ansluta enheten till en dator .................................................. 7
Överföra filer till enheten ........................................................ 7
Ta bort filer ............................................................................. 8
Koppla bort USB-kabeln ........................................................ 8
Översikt över enheten ................................................................. 8
Statuslysdiod .............................................................................. 8
Para ihop fjärrkontrollen med din Edge enhet ............................ 8
Anpassa åtgärdsknappen ........................................................... 9
Använda fästen ........................................................................... 9
Byta batteri .................................................................................. 9
Anpassa enheten............................................................ 9
Enhetsinformation........................................................ 12
Specifikationer .......................................................................... 12
Edge – specifikationer .......................................................... 12
Specifikationer för fjärrkontrollen ......................................... 12
Skötsel av enheten ................................................................... 12
Rengöra enheten ................................................................. 13
Felsökning.................................................................... 13
Återställa enheten ..................................................................... 13
Radera användardata .......................................................... 13
Spara energi medan du laddar enheten ................................... 13
Maximera batteritiden ............................................................... 13
Uppdatera programvaran .......................................................... 13
Produktuppdateringar ............................................................... 13
Mer information ......................................................................... 13
Hämta användarhandboken ..................................................... 13
Visa enhetsinformation ............................................................. 13
Förbättra GPS-satellitmottagningen ......................................... 13
Temperaturavläsningar ............................................................. 13
Utbytes-O-ringar ....................................................................... 13
Enheten är på fel språk ............................................................ 13
Bilaga............................................................................. 14
Datafält ..................................................................................... 14
Beräkning av pulszon ............................................................... 14
Index.............................................................................. 15
ANT+ sensorer ................................................................ 8
Para ihop ANT+ sensorer ........................................................... 8
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1 Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 1).
2 Installera enheten med standardfästet (Installera
standardfästet, sidan 1) eller frontfästet (Installera
frontfästet, sidan 1).
3 Sätt på enheten (Slå på enheten, sidan 2).
4 Sök efter satelliter (Söka satellitsignaler, sidan 3).
5 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 2).
6 Överför din cykeltur till Garmin Connect™ (Skicka din tur till
Garmin Connect, sidan 6).
Ladda enheten
3 Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
baksida Â, vrider anslutningsfästet à och sätter tillbaka
skruvarna för att ändra fästets riktning.
4 Placera gummikudden runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
5 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
6 Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7
lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven
är åtdragen.
7 Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Ä.
®
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Edge – specifikationer, sidan 12).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
8 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
Installera standardfästet
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
Anslut
den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
3
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda enheten helt.
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att
framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera
cykelfästet på styrstången eller styret.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
Om batteriet
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Installera frontfästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Introduktion
1
•
•
•
•
•
•
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
Välj
för att återgå till föregående sida.
för att återgå till hemskärmen.
och för att bläddra.
för att söka nära en plats.
för att söka efter namn.
för att ta bort ett objekt.
Visa anslutningssidan
Anslutningssidan visar statusen för GPS, ANT+ sensorer och
trådlös anslutning.
På hemskärmen drar du nedåt från den övre delen av
skärmen.
®
Ta loss Edge
1 Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
2 Lyft av Edge från fästet.
Slå på enheten
Första gången du slår på enheten ombeds du att konfigurera
systeminställningarna och användarprofilen.
1 Håll ned .
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Knappar
Anslutningssidan visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker. Du kan trycka på valfri ikon för att ändra
inställningarna.
À
Tryck här för att försätta enheten i viloläge eller väcka den.
Håll nedtryckt för att låsa skärmen och slå på eller stänga av
enheten.
Á
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Â
Tryck här för att starta eller stoppa tiduret.
Hemskärm – översikt
Hemskärmen ger dig snabb tillgång till alla funktioner hos Edge
enheten.
Tryck här för att ge dig ut på en cykeltur.
Vart?
Tryck här för att söka efter och navigera till en plats.
Banor
Tryck här för att hantera banor.
Historik
Tryck här för att hantera historik och personliga rekord.
Skärmens bakgrundsbelysning
Tryck när som helst på skärmen om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
1 På hemskärmen trycker du på statusfältet överst på skärmen.
2 Tryck på Ljusstyrka för att justera bakgrundsbelysning och
tidsgräns:
• Om du vill justera ljusstyrkan manuellt trycker du på och
.
• Om du vill att enheten ska justera ljusstyrkan automatiskt
utifrån det omgivande ljuset trycker du på Automatisk
ljusstyrka.
• För att justera tidsgränsen trycker du på Belysningstid
och väljer ett alternativ.
Navigering
Ta en cykeltur
1 På hemskärmen väljer du .
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Välj om du vill starta tiduret.
Kontakter Tryck här för att visa dina nödsituationskontakter.
Tryck här för att visa inställningsmenyn.
Välj för att få åtkomst till Connect IQ™ appar, widgetar och
datafält.
Använda pekskärmen
• När tiduret körs kan du trycka på skärmen om du vill visa
tiduröverlagringen.
Med hjälp av tiduröverlagringen kan du gå tillbaka till
hemskärmen under en cykeltur.
• Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.
• Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
2
Navigering
Obs! Historiken registreras bara när tiduret är igång.
4 Svep över skärmen för att se fler datasidor.
Du kan svepa nedåt med fingret från den översta delen av
datasidorna för att visa anslutningssidan.
5 Om det behövs trycker du på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
6 Välj om du vill stoppa tiduret.
7 Välj Avsluta turen > Spara turen.
Söka satellitsignaler
3
4
5
6
Välj Använd.
Välj Lägg till nästa plats.
Upprepa steg 2 till 4 tills du har valt alla platser för banan.
Välj Visa kartan.
Enheten beräknar rutten och en karta över banan visas.
TIPS: Du kan välja
om du vill visa en höjdprofil för banan.
7 Välj Kör.
8 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Banor
Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect konto till
enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs
banan på enheten. Du kan även skapa och spara en egen bana
direkt på enheten.
Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt.
Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Följa en bana på webben
Innan du kan hämta en bana från Garmin Connectmåste du ha
ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 6).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com
3 Skapa en ny bana eller välj en befintlig bana.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Banor > Sparade banor.
7 Välj bana.
8 Välj Kör.
Skapa och cykla en bana
1 Välj Banor > Skapa bana > Lägg till en första plats.
2 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
Obs! Om enheten inte kan hämta satellitsignaler för din
aktuella plats uppmanas du att använda den senast kända
platsen eller att markera platsen på kartan.
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparat >
Positioner och väljer en plats.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
Kategorier för intressanta platser, väljer en kategori och
väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adresser och följa
instruktionerna på skärmen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och följa
instruktionerna på skärmen.
• Om du vill använda kända koordinater för en plats väljer
du Koordinater och anger koordinaterna.
Navigering
Beräkna en bana för slinga till start
Innan du kan beräkna en bana för slinga till start måste du
skapa en bana med endast en plats.
Välj Banor > Skapa bana >
> Slinga till start.
Enheten beräknar en rutt som bildar en slinga tillbaka till
startplatsen, och en karta över banan visas.
Beräkna en bana för ut och tillbaka
Innan du kan beräkna en bana för ut och tillbaka måste du
skapa en bana med två eller flera platser.
Välj Banor > Skapa bana >
> Ut och tillbaka.
Enheten beräknar en rutt som leder dig ut till och tillbaka från
slutplatsen, och en karta över banan visas.
Byta banriktning
Innan du kan byta riktning på en bana måste du skapa och
beräkna en bana med minst en plats.
Välj Banor > Skapa bana >
> Byt riktning.
Navigeringsriktningen ändras på enheten och en karta över
banan visas.
Spara en bana från Course Creator
> Spara som bana >
1 Välj Banor > Skapa bana >
2 Ange ett namn på banan och välj .
3 Välj .
.
Banan visas i listan.
Ta bort alla platser från en bana
Välj Banor > Skapa bana >
> Ta bort >
.
Inställningar för Course Creator
Välj Banor > Skapa bana > Inställningar.
Ruttläge: Ställer in transportmetoden så att rutten optimeras.
Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att
beräkna din rutt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Undvikanden: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika när du
navigerar.
Skapa och cykla en tur- och returbana
Enheten kan skapa en tur och retur-bana utifrån en angiven
sträcka, startplats och navigeringsriktning.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
Välj Banor > Tur- och returbana.
Välj Distans och ange banans totala sträcka.
Välj Startplats.
Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
Obs! Om enheten inte kan hämta satellitsignaler för din
aktuella plats uppmanas du att använda den senast kända
platsen eller att markera platsen på kartan.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparade platser
och väljer en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
Sökverktyg > Kategorier för intressanta platser, väljer
en kategori och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Sökverktyg > Städer/Orter
och välja en närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Sökverktyg > Adresser
och följa instruktionerna på skärmen.
• Välj en korsning genom att välj Sökverktyg > Korsningar
och följa instruktionerna på skärmen.
• Om du vill använda kända koordinater för en plats väljer
du Sökverktyg > Koordinater och anger koordinaterna.
Välj Startriktning och välj en riktning.
Välj Sök.
TIPS: Du kan välja om du vill söka igen.
Välj en bana för att visa den på kartan.
TIPS: Du kan välja och om du vill visa de andra banorna.
Välj Kör.
Skapa en bana utifrån en av dina senaste turer
Du kan skapa en ny bana från en tidigare sparad tur.
1 Välj Banor > Senaste turer.
2 Välj en tur.
> Spara tur som bana.
3 Välj
Ange
ett
namn på banan och välj .
4
Cykla en sparad bana
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj Kör.
Navigera tillbaka till start
Du kan återvända till startpositionen när som helst under tiden
du cyklar längs en bana.
1 Tryck på skärmen för att visa tiduröverlagringen.
2 Välj > Vart? > Tillbaka till start.
3 Välj Längs samma rutt eller Rakaste vägen.
4 Välj Kör.
Enheten vägleder dig tillbaka till startpositionen för din bana.
Avbryta en bana
1 Bläddra till kartan.
2 Välj > .
Visa en bana på kartan
Du kan anpassa när och hur varje sparad bana i enheten visas
på kartan. Du kan till exempel ange att din pendlingsväg alltid
visas i gult på kartan. Du kan visa en alternativ bana i grönt.
Detta gör att du kan se banorna när du cyklar, men inte följa
eller navigera längs någon särskild bana.
1 Välj Banor > Sparade banor.
4
2
3
4
5
6
Välj en bana.
Välj Inställningar.
Välj Visa alltid om du vill att banan ska visas på kartan.
Välj Färg och välj en färg.
Välj Kontrollpunkter för att inkludera banpunkter på kartan.
Nästa gång du cyklar i närheten av banan så visas den på
kartan.
Visa baninformation
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Summering för att visa detaljer om banan.
Välj Karta för att visa banan på kartan.
Välj Höjd för att visa en höjdprofil av banan.
Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
Banalternativ
Välj Banor > Sparade banor > .
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängmeddelanden.
Ur kurs-varningar: Varnar dig när du avviker från banan.
Sök: Här kan du söka efter sparade banor efter namn.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade banor från
enheten.
Ta bort en bana
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj > .
Positioner
Du kan registrera och lagra platser i enheten.
Spara din plats
Du kan spara din aktuella plats, som till exempel ditt hem eller
din parkeringsplats.
1 På hemskärmen väljer du statusfältet eller sveper nedåt från
den översta delen av sidan.
Anslutningssidan öppnas.
2 Välj GPS > Markera plats > .
Spara en plats från kartan
1 Välj Vart? > Sök på karta > .
2 Sök efter en plats på kartan.
3 Välj plats.
4 Välj platsinformationen högst upp på kartan.
5 Välj > .
Navigera till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Om det behövs väljer du för att ange sökinformation.
4 Välj Kör.
Navigera till någon av dina senaste platser
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Senast hittade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj Kör.
Ange en sökplats
Som standard söker enheten efter intressanta platser och andra
platser nära din aktuella plats. Du kan ställa in enheten så att
den söker nära en annan plats.
Navigering
1
2
3
4
Välj Vart? > Sök > .
Välj ett sökområde.
Välj eventuellt en plats.
Vid behov väljer du Använd.
Navigera till en intressant plats
Du kan söka efter speciella platstyper.
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sök > Kategorier för
intressanta platser.
2 Välj en kategori.
3 Välj en intressant plats.
4 Välj Kör.
Navigera till en stad, adress eller korsning
1 Välj Vart? > Sök.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Städer/Orter och välj en närliggande stad.
• Välj Adresser och följ instruktionerna på skärmen.
• Välj Korsningar och följ instruktionerna på skärmen.
3 Välj Kör.
Navigera till kända koordinater
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sök > Koordinater.
2 Ange koordinaterna och välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Projicera plats
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till den nya platsen.
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på kartan.
4 Välj > Projektplats.
5 Ange bäring och avstånd till den projicerade platsen.
6 Välj .
Redigera platser
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
4 Välj .
5 Välj ett objekt.
Välj till exempel Ändra höjd för att ange den kända höjden
över havet för platsen.
6 Ange den nya informationen och välj .
Ta bort en plats
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Ta bort plats > .
Händelsedetektorn
OBSERVERA
Händelsedetektering är en kompletterande funktion som i första
hand är utformad för att användas på landsväg.
Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att
få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile appen
kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När en olycka upptäcks av din Edge enhet med GPS aktiverat
kan Garmin Connect Mobile appen skicka ett automatiserat sms
Händelsedetektorn
och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position till
dina nödsituationskontakter.
Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade smartphone
som anger att dina kontakter kommer att meddelas om
30 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det
automatiserade nödmeddelandet.
Innan du kan aktivera händelsedetektorn på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din ihopparade smartphone måste vara
utrustad med en dataplan och finnas i ett område med
nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Ställa in händelsedetektorn
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta appen
2
3
4
5
Garmin Connect Mobile till din smartphone.
Para ihop din smartphone med enheten (Para ihop din
smartphone, sidan 7).
Konfigurera dina nödsituationskontakter och cyklistuppgifter i
Garmin Connect Mobile appen (Ange cyklistuppgifter och
nödkontakter, sidan 5).
Aktivera händelsedetektorn på enheten (Sätta på och stänga
av händelsedetektorn, sidan 5).
Aktivera GPS på enheten (GPS-inställningar, sidan 12).
Ange cyklistuppgifter och nödkontakter
1 Öppna appen Garmin Connect Mobile på din smartphone.
2 I appinställningarna väljer du Händelsedetektorn.
3 Ange dina cyklistdata och dina nödkontakter.
De kontakter du har valt får ett meddelande där det står att
de är nödkontakter om en olycka upptäcks.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
Välj
> System > Händelsedetektorn.
Visa nödkontakter
Innan du kan visa dina nödkontakter på enheten måste du ange
cyklistinformation och nödkontakter i appen Garmin Connect
Mobile.
Välj Kontakter.
Namn och telefonnummer för dina nödkontakter visas.
Avbryta ett automatiskt meddelande
När en olycka upptäcks av din enhet kan du avbryta det
automatiska nödmeddelandet på din enhet eller din ihopparade
smartphone innan det skickas till dina nödkontakter.
Välj Stoppa >
inom 30 sekunder.
Skicka en statusuppdatering efter en olycka
Innan du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter
måste enheten upptäcka en olycka och skicka ett automatiskt
nödmeddelande till dina nödkontakter.
Du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter för att
informera dem om du inte behöver hjälp.
1 Svep nedåt med fingret från den översta delen av skärmen
för att visa anslutningssidan.
2 Välj Incidenten upptäcktes > Skicka medd..
Ett meddelande skickas till dina nödkontakter.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata,
höjd och valfri ANT+ sensorinformation.
5
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din
historik till Garmin Connect med jämna mellanrum om du vill
bevara alla dina kördata.
Visa din tur
1 På hemskärmen väljer du Historik > Resor.
2 Välj ett alternativ.
Använda kalendern
Kalendern på enheten visar en visuell historik över dina sparade
turer. När du väljer en dag i kalendern kan du visa en
sammanfattning av varje genomförd tur.
1 Välj Historik > Kalender.
2 Välj ett datum för att visa sparade turer.
3 Välj för att visa mer information.
Tar bort turer
1 Välj Historik > Resor.
2 Välj .
3 Välj Ta bort alla eller Ta bort flera.
Personliga rekord
När du avslutar en cykeltur visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under cykelturen. I personliga rekord ingår
din snabbaste tid på en standarddistans, längsta cykeltur och
högsta stigning under en cykeltur.
Ta bort ett personligt rekord
1 På hemskärmen väljer du Historik > Personliga rekord.
2 Välj ett personligt rekord.
3 Välj > .
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
4 Gå in på www.garminconnect.com/start.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/start.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
1 Välj Historik > Personliga rekord.
2 Välj ett rekord som ska återställas.
3 Välj Tidigare rekord > .
Visa datatotaler
Du kan se de ackumulerade data som du har sparat i Edge,
inklusive antalet cykelturer, tid, sträcka och kalorier.
På hemskärmen väljer du Historik > Totaler.
Ta bort datatotaler
1 Välj Historik > Totaler.
2 Välj > .
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Skicka din tur till Garmin Connect
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
6
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Edge enheten har Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller träningsenhet. För vissa funktioner
kan du behöva installera Garmin Connect Mobile på din
smartphone. Mer information hittar du på www.garmin.com
/intosports/apps.
Obs! Din enhet måste vara ansluten till din Bluetooth aktiverade
smartphone för att du ska kunna utnyttja vissa funktioner.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
GroupTrack: Du kan hålla koll på andra cyklister i din grupp
med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.
Överföringar från enhet till enhet: Gör så att du kan överföra
filer trådlöst till en annan kompatibel Edge enhet.
Historik
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten.
Meddelanden: Visar telefonaviseringar och meddelanden på
din enhet.
Händelsedetektorn: Gör det möjligt för Garmin Connect Mobile
appen att skicka ett meddelande till dina nödkontakter när
Edge enheten upptäcker en olycka.
Para ihop din smartphone
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta appen
Garmin Connect Mobile till din smartphone.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
> Bluetooth > Aktivera > Para ihop
3 På enheten väljer du
smartphone och följer instruktionerna på skärmen.
4 Öppna mobilappen Garmin Connect på telefonen och följ
anvisningarna på skärmen för att ansluta en enhet.
Instruktionerna visas vid den första konfigurationen eller så
hittar du dem i hjälpen i Garmin Connect Mobile appen.
5 På iOS enheten väljer du Par. m. Bluetooth Smart och
följer instruktionerna på skärmen för att aktivera
telefonaviseringar på en kompatibel iOS enhet (valfritt).
Obs! Telefonmeddelanden kräver en kompatibel smartphone
utrustad med Bluetooth Smart trådlös teknik. Information om
kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
®
2 På enheten som innehåller filerna väljer du
>
Enhetsöverföringar > Dela filer > .
3 Välj en filtyp att dela.
4 Välj en eller flera filer att överföra och välj sedan .
>
5 På enheten som tar emot filerna väljer du
Enhetsöverföringar.
6 Välj en närliggande anslutning.
7 Välj en eller flera filer att ta emot och välj sedan .
Ett meddelande visas på båda enheterna när filöverföringen är
klar.
Byta plats för datalagring
> System > Dataregistrering.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Intern lagring om du vill spara dina data i
enhetsminnet.
• Välj Minneskort om du vill spara dina data i ett
minneskort (tillval).
Installera ett minneskort
Du kan installera ett microSD minneskort om du vill ha mer
lagringsutrymme eller förinlästa kartor.
1 Lyft upp väderskyddet À från microSD kortplatsen Á.
®
Wi‑Fi anslutna funktioner
®
Edge Explore 1000 enheten har Wi‑Fi anslutna funktioner. Du
behöver inte ha appen Garmin Connect Mobile för att kunna
använda Wi‑Fi anslutningen.
Obs! Enheten måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att
du ska kunna utnyttja dessa funktioner.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen.
Banor, träningspass och träningsprogram: Aktiviteter och
träningsprogram som tidigare har markerats i Garmin
Connect skickas trådlöst till enheten.
Programvaruuppdateringar: Enheten hämtar trådlöst den
senaste programvaruuppdateringen. Nästa gång du slår på
enheten kan du följa instruktionerna på skärmen för att
uppdatera programvaran.
Konfigurera Wi‑Fi anslutning
1 Gå in på www.garminconnect.com/start och hämta appen
Garmin Express™.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Wi‑Fi
anslutning med Garmin Express.
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Välj
> Wi-Fi.
Om det behövs väljer du Wi-Fi för att slå på trådlös teknik.
Välj Lägg till nätverk för att söka efter tillgängliga nätverk.
Välj ett trådlöst nätverk.
Tryck vid behov på för att ange nätverkets SSID och
lösenord.
Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt
när du kommer tillbaka till den här platsen.
1
2
3
4
5
Överföra filer till en annan Edge enhet
Du kan överföra filer trådlöst från en kompatibel Edge enhet till
en annan med hjälp av Bluetooth teknik.
1 Slå på båda Edge enheterna och placera dem nära varandra
(inom 3 m).
Historik
2 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Ansluta enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller
bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra
flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och
minneskortet som monterade volymer.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
2 Öppna filläsaren på datorn.
3 Välj en fil.
4 Välj Ändra > Kopiera.
7
5 Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till
enheten eller minneskortet.
6 Bläddra till en mapp.
7 Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Obs! Du kan behöva uppdatera Edge programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran,
sidan 13).
Träna med kraftmätare
• Gå in på www.garmin.com/intosports för att se en lista över
ANT+ givare som är kompatibla med enheten (t.ex. Vector™).
• Se användarhandboken för mer information.
Kalibrera din kraftmätare
Innan du kan kalibrera din kraftmätare måste den vara korrekt
installerad och ihopparad med enheten, och datainspelning
måste pågå.
Kalibreringsanvisningar för just din kraftmätare finns i
tillverkarens instruktioner.
> Sensorer.
1 Välj
Välj
din
kraftmätare.
2
3 Välj Kalibrera.
4 Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa tills meddelandet
visas.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Trådlös fjärrkontroll
Översikt över enheten
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Para ihop ANT+ sensorer
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ givare, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
åkares ANT+ givare under ihopparningen.
> Sensorer > Lägg till sensor.
2 Välj
3 Välj ett alternativ:
• Välj en givartyp.
• Välj Sök efter alla för att söka efter givare i närheten.
En lista med tillgängliga givare visas.
4 Välj en eller flera givare som ska paras ihop med enheten.
5 Välj Lägg till.
När givaren har parats ihop med din enhet blir givarstatusen
Ansluten. Du kan anpassa ett datafält så att givardata visas.
Situationsberedskap
Edge enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
8
À
Á
Varvknapp. Tryck här för att markera ett nytt varv.
Åtgärdsknapp. Tryck här för att starta eller stoppa tiduret. Håll ned
för att slå på bakgrundsbelysningen.
Obs! Det här är standardfunktionerna för åtgärdsknappen. Åtgärdsknappens funktioner kan programmeras.
Â
Sidknapp. Tryck här om du vill bläddra framåt bland datasidorna.
Håll ned för att bläddra igenom datasidorna i omvänd ordning.
Ã
Statuslysdiod.
Statuslysdiod
LED-aktivitet
Status
Blinkande grön
Söker efter en ihopparad enhet.
Växlande röd och grön
Försöker para ihop med en ny enhet.
12 snabba gröna blinkningar Ihopparad med en enhet.
Fyra snabba gröna
blinkningar
Har skickat ett kommando till en enhet.
Fyra snabba röda
blinkningar
Det gick inte att skicka ett kommando till
en enhet.
Para ihop fjärrkontrollen med din Edge enhet
Första gången du ansluter Edge fjärrkontrollen till din Edge
enhet måste du para ihop fjärrkontrollen med enheten.
1 Flytta fjärrkontrollen inom 3 m (10 fot) från enheten.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ givare under ihopparningen.
ANT+ sensorer
2 På Edge hemskärmen väljer du
> Sensorer > Lägg till
sensor > Edge-fjärrkontroll.
3 Håll in två knappar samtidigt på fjärrkontrollen tills
statuslysdioden börjar blinka omväxlande grönt och rött.
Släpp knapparna.
Fjärrkontrollen söker efter din enhet. När fjärrkontrollen har
parats ihop blinkar statuslysdioden 12 gånger och
fjärrkontrollens namn visas på enheten.
4 Välj fjärrkontrollen och sedan Lägg till.
Efter att fjärrkontrollen är ihopparad ansluter den till enheten när
enheten är inom räckvidd och påslagen.
5 Sätt i det nya batteriet i den bakre plattan med den positiva
sidan vänd nedåt.
6 Kontrollera att packningen Á sitter ordentligt i spåret.
Anpassa åtgärdsknappen
1 På Edge hemskärmen väljer du
> Sensorer > Edgefjärrkontroll > Sensordetaljer.
2 Välj Ett tryck eller Tryck och håll intryckt.
3 Välj en funktion för åtgärdsknappen.
Du kan till exempel ställa in åtgärdsknappen så att kartan
visas eller bakgrundsbelysningen slås på.
Använda fästen
Det finns flera fästen för fjärrkontrollen, antingen inkluderade
med produkten eller som tillbehör. Fästena gör att du kan fästa
fjärrkontrollen på kroppen, cykeln eller andra föremål.
• Rikta in de två spåren À med sidorna av fästet och tryck
fjärrkontrollen mot fästet tills den klickar på plats.
• Tryck försiktigt på frigöringsfliken Á och lyft fjärrkontrollen
från fästet.
Byta batteri
Innan du kan byta batteriet måste du ha en liten
stjärnskruvmejsel, en liten plan spårskruvmejsel och ett
CR2032-litiumbatteri av knappcellstyp.
1 Ta bort de tre skruvarna från den bakre plattan À med en
stjärnskruvmejsel.
7 Byt ut den bakre plattan och passa in piggen  i öppningen i
kretskortet Ã.
8 Byt ut och dra åt de tre skruvarna.
Obs! Dra inte åt för hårt.
Anpassa enheten
Connect IQ Hämtningsbara funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Garmin Connect Mobile
appen. Du kan anpassa enheten med datafält, widgetar och
appar.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera dina inställningar för kön, ålder, vikt, längd
och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar informationen till att
beräkna korrekta cykeldata.
> Användarprofil.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls på
högst 60 slag per minut.
Träningszoner
• Pulszoner (Ställa in dina pulszoner, sidan 9)
• Kraftzoner (Ange dina kraftzoner, sidan 10)
2 Ta bort den bakre plattan från fjärrkontrollen.
3 Linda tejp runt spetsen på en liten spårskruvmejsel.
Tejpen skyddar batteriet, batterifacket och kontakterna från
skador.
4 Bänd försiktigt loss batteriet från den bakre plattan.
Anpassa enheten
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina pulszoner. Du kan
manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål, sidan 10). Du bör ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
> Träningszoner > Pulszoner.
1 Välj
2 Ange värdena för din maxpuls och vilopuls.
Pulszonernas värde uppdateras automatiskt, men du kan
även redigera varje värde manuellt.
3 Välj Baserat på:.
9
4 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % max. för att se och redigera pulszonerna som
procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att se och redigera pulszonerna som
procent av din vilopuls.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 14) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Ange dina kraftzoner
Värdena för zonerna är standardvärden och motsvarar kanske
inte dina egna förmågor. Du kan justera dina zoner manuellt på
enheten eller med hjälp av Garmin Connect. Om du känner till
ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det
och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt.
> Träningszoner > Kraftzoner.
1 Välj
2 Ange ditt FTP-värde.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj watt för att se och redigera kraftzonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera kraftzonerna som
procent av ditt FTP-värde.
Bluetooth inställningar
Välj
> Bluetooth.
Aktivera: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Andra Bluetooth inställningar visas endast när trådlös
Bluetooth teknik är aktiverad.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop smartphone: Anslut enheten med en kompatibel
Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen
kan du använda Bluetooth anslutna funktioner, bland annat
LiveTrack aktivitetsöverföringar till Garmin Connect.
Samtals- och sms aviseringar: Gör att du kan aktivera
telefonaviseringar från din kompatibla smartphone.
Missade samtal och textmeddelanden: Visar missade
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Wi‑Fi inställningar
Välj
> Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverar trådlös Wi‑Fi teknik.
Obs! Andra Wi‑Fi inställningar visas endast när Wi‑Fi är
aktiverad.
Automatisk överföring: Här kan du överföra aktiviteter
automatiskt via ett känt trådlöst nätverk.
Lägg till nätverk: Ansluter enheten till ett trådlöst nätverk.
10
Uppdatera dina aktivitetsinställningar
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Datasidor för att anpassa datasidorna och datafälten
(Anpassa datasidorna, sidan 10).
• Välj Karta för att anpassa kartinställningarna
(Kartinställningar, sidan 10).
• Välj Rutter för att anpassa dina ruttinställningar
(Ruttinställningar, sidan 11).
• Välj Varningar för att anpassa dina träningsvarningar
(Varningar, sidan 11).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Lap för att ställa in
hur varv aktiveras (Auto Lap , sidan 11).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Pause om du vill
ändra när tiduret pausas automatiskt (Använda Auto
Pause, sidan 11).
• Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge om
du vill gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters
inaktivitet (Använda Auto Sleep, sidan 11).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll om du vill
anpassa visningen av sidor med träningsdata när tiduret
är igång (Använda Bläddra automatiskt, sidan 11).
• Välj Startmeddelande om du vill anpassa
startmeddelandeläget (Ändra startpåminnelsen,
sidan 12).
Alla ändringar sparas i aktivitetsinställningarna.
®
Anpassa datasidorna
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Datasidor.
3 Välj en datasida.
4 Aktivera datasidan om det behövs.
5 Välj antalet datafält som ska visas på den här skärmen.
6 Välj .
7 Välj ett datafält för att ändra i det.
8 Välj .
Kartinställningar
Välj
> Aktivitetsinställningar > Karta.
Orientering: Anger hur kartan visas på sidan.
Autozoom: Väljer automatiskt en zoomnivå för kartan. Om du
har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.
Guidetext: Anger när meddelanden för turn-by-turn-navigering
visas (kräver ruttdragningsbara kartor).
Visning på karta: Välj för att installera avancerade egenskaper.
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Ändra kartans orientering
> Aktivitetsinställningar > Karta > Orientering.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj Norr upp för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
• Välj 3D-vy om du vill visa färdriktningen ur ett
bilperspektiv med färdriktningen överst.
Avancerade kartinställningar
Välj
> Aktivitetsinställningar > Karta > Visning på karta.
Läge för Visn. på karta: Automatiskt och Hög kontrast har
förinställda värden. Du kan välja Egna för att ställa in varje
värde.
Zoomnivåer: Ställer in kartobjekt som ritas eller visas på eller
under vald zoomnivå.
Anpassa enheten
Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.
Köpa fler kartor
Innan du köper fler kartor ska du se efter vilken version de kartor
som är inlästa i din enhet har.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
Välj
Karta
> Konfigurera kartor.
2
3 Välj en karta.
4 Välj .
5 Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta en Garmin
återförsäljare.
Ruttinställningar
Välj
> Aktivitetsinställningar > Rutter.
Ruttläge: Ställer in transportmetoden så att rutten optimeras.
Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att
beräkna din rutt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Undvikanden: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika när du
navigerar.
Räkna om: Räknar automatiskt om rutten när du avviker från
den.
Varningar
Du kan använda varningar om du vill träna mot vissa tids-,
distans-, kalori-, puls-, taktmål.
Ställa in intervallvarningar
Om du har en pulsmätare, kadensgivare eller kraftmätare, kan
du konfigurera intervallvarningar. En intervallvarning talar om
när enhetsmätningen är över eller under ett angivet intervall
med värden. Ett exempel: Du kan ställa in att enheten ska varna
dig när din kadens är under 40 varv/min eller över 90 varv/min.
Du kan även använda en träningszon (Träningszoner, sidan 9)
för intervallvarningen.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Varningar.
3 Välj Pulsvarning, Kadensvarning eller Kraftvarning.
4 Slå på varningen om det behövs.
5 Ange minimi- och maximivärdena eller välj zoner.
6 Om det behövs väljer du .
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper också om ljudsignaler är
påslagna (Ställa in enhetssignaler, sidan 12).
Ställa in en återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten
registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel
ställa in att enheten ska varna dig var 30:e minut.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Varningar.
3 Välj Tidsvarning, Distansvarning eller Kalorivarning.
4 Aktivera ett larm.
5 Ange ett värde.
6 Välj .
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper även om ljudtoner är påslagna (Ställa in
enhetssignaler, sidan 12).
Anpassa enheten
Auto Lap
®
Markera varv efter position
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid
en särskild position. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en tur (till exempel en
lång backe eller sprintsträckor). Under rutten kan du välja
alternativet Efter position om du vill aktivera varv på alla
varvpositioner som markerats på banan.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter position > Varv på.
Välj
ett alternativ:
3
• Välj Tryck endast på Lap för att aktivera varvmätaren
varje gång du väljer
och varje gång du passerar någon
av dessa positioner igen.
• Välj Start och Lap för att aktivera varvräknaren på den
GPS-position där du väljer
och på alla platser under
turen där du väljer
.
• Välj Mark och Lap om du vill aktivera varvräknaren på en
viss GPS-position som märkts ut innan turen och på alla
platser under turen där du tryckt på
.
Om
det
behövs
anpassar
du
datafälten
för
varv (Anpassa
4
datasidorna, sidan 10).
Markera varv enligt distans
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera ett varv
vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer för olika delar av en cykeltur (med till
exempel 10 kilometers mellanrum).
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter distans > Varv på.
3 Ange ett värde.
4 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 10).
Använda Auto Pause
Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din fart faller under ett
angivet värde. Den här funktionen är användbar om sträckan
innehåller trafikljus eller andra platser där du måste sakta in eller
stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
Välj
Automatiska
funktioner > Auto Pause.
2
3 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egen fart om du vill att tiduret pausas automatiskt när
din fart faller under ett angivet värde.
Om
det behövs anpassar du det valfria datafältet för tiden
4
(Anpassa datasidorna, sidan 10).
®
Använda Auto Sleep
Använd funktionen Automatiskt viloläge om du vill att enheten
ska gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters inaktivitet.
Under viloläget stängs skärmen av och ANT+ givarna, Bluetooth
och GPS kopplas från.
Wi‑Fi fortsätter att köras när enheten är i viloläge.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Auto Scroll om du automatiskt vill bläddra
genom alla skärmar med träningsdata medan timern är igång.
11
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll.
3 Välj en visningshastighet.
Ändra startpåminnelsen
Funktionen känner automatiskt av när enheten har upptäckt
satelliter och börjar röra på sig. Det är en påminnelse att starta
tiduret så att du kan registrera dina cyklingsdata.
> Aktivitetsinställningar.
1 Välj
2 Välj Startmeddelande.
3 Välj ett alternativ:
• Välj En gång.
• Välj Repetitioner > Upprep fördr. för att ändra tiden för
fördröjning av påminnelsen.
Systeminställningar
Välj
> System.
• GPS-inställningar (GPS-inställningar, sidan 12)
• Färginställningar (Ändra accentfärg, sidan 12)
• Skärminställningar (Skärminställningar, sidan 12)
• Inställningar för händelsedetektorn (Sätta på och stänga av
händelsedetektorn, sidan 5)
• Inställningar för dataregistrering (Byta plats för datalagring,
sidan 7)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna, sidan 12)
• Ljudinställningar (Ställa in enhetssignaler, sidan 12)
• Språkinställningar (Ändra enhetens språk, sidan 12)
ställer in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende
på tidpunkt.
Orientering: Anger att enheten ska visa en stående eller
liggande bild.
Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheterna för distans och hastighet, höjd,
temperatur, vikt, positionsformat och tidsformat.
> System > Enheter.
1 Välj
Välj
typ
av måttenhet.
2
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Ställa in enhetssignaler
Välj
> System > Ljud.
Ändra enhetens språk
Välj
> System > Språk.
Ändra konfigurationsinställningarna
Du kan ändra alla inställningar du konfigurerade i den första
konfigurationen.
> System > Återställ enheten > Första
1 Välj
konfiguration.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
GPS-inställningar
Ändra satellitinställningarna
För högre prestanda i krävande miljöer och snabbare GPSpositionsbestämning kan du aktivera både GPS och GLONASS.
Om du använder GPS och GLONASS tillsammans minskar
batteriets livslängd snabbare än när du använder bara GPS.
> System > GPS > GPS-läge.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget för din nuvarande
position kan du manuellt kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
> System > GPS > Ange höjd över havet.
1 Välj
Ange
höjd
och välj .
2
Visa satelliter
Satellitsidan visar den aktuella GPS-satellitinformationen. Mer
information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Välj
> System > GPS > Visa satelliter.
GPS-noggrannheten visas längst ned på sidan. De gröna
staplarna anger styrkan på varje satellitsignal som tas emot
(numret på satelliten visas under varje stapel).
Ändra accentfärg
Du kan ändra enhetens accentfärg.
> System > Färg.
1 Välj
2 Välj en accentfärg.
Skärminställningar
Välj
> System > Skärm.
Automatisk ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset.
Belysningstid: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Automatiskt om du vill att enheten
12
Enhetsinformation
Specifikationer
Edge – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid
15 timmar, normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 40 ºC (från 32 till 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Wi‑Fi trådlös teknik
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Specifikationer för fjärrkontrollen
Batterityp
CR2032 (3 V), kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 1,5 år (1 timme/dag)
Drifttemperaturområde
Från -10 till 50°C (från 14 till 122°F)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
5 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Enhetsinformation
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
1 Håll in i 10 sekunder.
2 Håll ned en sekund för att sätta på enheten.
Radera användardata
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
Obs! Detta innebär att du tar bort all information som du har
angett, men inte historiken.
Välj
> System > Återställ enheten > Återställning till
fabriksinställningar.
Spara energi medan du laddar enheten
Du kan stänga av enhetens skärm och övriga funktioner medan
du laddar enheten.
1 Anslut enheten till en extern strömkälla.
2 Håll nedtryckt i 4 till 5 sekunder
Skärmen stängs av och enheten försätts i ett
batteriladdningsläge med låg strömförbrukning.
3 Ladda enheten helt.
Maximera batteritiden
• Minska bakgrundsbelysningen eller förkorta tidsgränsen för
när bakgrundsbelysningen ska släckas (Skärmens
bakgrundsbelysning, sidan 2).
• Slå på funktionen Automatiskt viloläge (Använda Auto
Sleep, sidan 11).
• Stäng av den trådlösa Bluetooth funktionen (Bluetooth
inställningar, sidan 10).
• Stäng av trådlös anslutning (Wi‑Fi inställningar, sidan 10).
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Garmin Express för att ställa
in din enhet med Wi‑Fi anslutning kan Garmin Connect
automatiskt hämta tillgängliga programuppdateringar till
enheten när den ansluts via Wi‑Fi.
Felsökning
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Mer information
• Gå till www.support.garmin.com för ytterligare handböcker,
artiklar och programvaruuppdateringar.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Hämta användarhandboken
Gå till www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion och licensavtal.
Välj
> System > Om.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Temperaturavläsningar
Enheten kan visa högre temperaturer än luftens verkliga
temperatur om den ligger i direkt solljus eller i din hand eller
laddas upp med ett externt batteri. Det kan också ta lite tid för
enheten att ställa om sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Enheten är på fel språk
1
2
3
4
Välj .
Bläddra ned till den sjunde posten i listan och välj den.
Bläddra ned till den åttonde posten i listan och välj den.
Välj språk.
13
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor: Antal anslutna lampor.
Bana pt. Dist.: Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Batteristatus: Återstående batteriladdning för ett
cykellampstillbehör.
Dist. kvar: Visar återstående sträcka till angiven slutdestination
för ett träningspass eller en bana.
Dist. till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans - senaste varvet: Tillryggalagd sträcka för senast
slutförda varv.
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Fart: Aktuell fart för resan.
Fart - Max.: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Varv: Medelfarten för det aktuella varvet.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Kadens - Medel: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Kadens - Varv: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraft - 3 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Kraft - kJ: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i
kilojoule.
Kraft - Max.: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Kraft - Varv: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella
varvet.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Lampkonfiguration: Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Position vid nästa: Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Position vid slutmålet: Den sista punkten på en rutt eller kurs.
14
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Pulsdiagram: Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1
till 5).
Puls - Med.: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Puls - Varv: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Strålvinkelstatus: Strålkastarens strålläge.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn.
Tid: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid kvar: Den återstående tiden på en bana.
Tid - Med.varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid till dest.: Den beräknade tiden innan du når destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tid - Varv: Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trippmät.: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikalfart 30s: Glidande medeltal per trettio sekunder för
vertikal fart.
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Bilaga
Index
inställningar 2, 10, 12
enhet 12
A
K
anpassa enheten 10
ANT+ givare, kraftmätare 8
ANT+ sensorer 2, 8
para ihop 8
användardata, ta bort 8
användarprofil 2, 9
appar 6, 7, 9
Auto Lap 11
Auto Pause 11
auto sleep 11
kadens, varningar 11
kalender 6
kalibrera, kraftmätare 8
kalori, signaler 11
kartor 4
inställningar 10
köpa 11
orientering 10
söka efter platser 4
uppdatera 13
zoom 10
knappar 2, 8, 9
koordinater 5
kraft (styrka)
varningar 11
zoner 10
B
bakgrundsbelysning 2, 12
band 13
banor 3, 4
inställningar 3
läsa in 3
navigera 4
redigera 3, 4
skapa 3, 4
ta bort 3, 4
batteri
byta 9
ladda 1, 13
maximera 13
typ 1
Bluetooth teknik 6, 7, 10
bläddra automatiskt 11
byta batteri 9
C
Connect IQ 9
D
data
inspelning 7
lagra 6
sidor 10
överföra 6, 7
datafält 9, 10, 14
dator, ansluta 7
distans, signaler 11
E
enhet
skötsel 12
återställa 13
enhets-ID 13
F
felsökning 13
filer, överföra 7
fjärrkontroll 8
para ihop 8
första konfiguration 12
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 9
Garmin Express 7
uppdatera programvaran 13
GLONASS 12
GPS 12
satellitsida 12
signal 2, 3, 13
H
historik 2, 5, 6
skicka till datorn 6
ta bort 6
händelsedetektor 5
händelsedetektorn 5
höjd 12
höjdmätare, kalibrera 12
I
idrottare hela livet 9
ikoner 2
Index
L
ladda 13
lagra data 6, 7
ljud 12
låsa, skärm 2
M
microSD kort. Se minneskort
minneskort 7
montera 1
montera enheten 1, 9
måttenheter 12
N
navigation 4, 5
tillbaka till start 4
nödkontakter 5
nödsituationskontakter 5
O
O-ringar. Se band
systeminställningar 12
söka efter platser, nära din position 4
sömnläge 11
T
ta bort, alla användardata 8, 13
temperatur 13
tid, signaler 11
tidszoner 12
tidur 2, 5
tillbaka till start 4
tillbehör 8, 13
trådlösa enheter 8
träning, sidor 2, 10
U
uppdateringar, programvara 13
urtavlor 9
USB 13
koppla bort 8
V
varningar 11
varv 2
W
waypoints, beräkna 5
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 13
ansluta 7
widgets 9
Z
zoner
ström 10
tid 12
Å
återställa enheten 13
Ö
överföra, filer 7
P
para ihop 2, 7
ANT+ sensorer 8
fjärrkontroll 8
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 4
hitta med kartan 4
redigera 5
ta bort 5
positioner 4
senaste sök 4
profiler, användare 9
programlicensavtal 13
programvara
uppdatera 13
version 13
puls
varningar 11
zoner 9, 10, 14
R
rengöra enheten 13
rutter
inställningar 11
skapa 3
S
satellitsida 12
satellitsignaler 2, 3, 13
signaler 11
skärm 12
skärminställningar 12
skärmknappsats 2
smartphone 2, 6, 9, 10
spara aktiviteter 2
specifikationer 12
språk 12, 13
startmeddelande 12
15
support.garmin.com
Juli 2018
190-01944-39_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising