Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User guide | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Käyttöopas

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Käyttöopas
Edge Explore 1000
®
Käyttöopas
© 2015–2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Apple ja Mac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on
lisenssi niiden käyttöön. iOS on Cisco Systems, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään Apple Inc:n lisenssillä. microSD ja microSD logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on WiFi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat
omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Painikkeet .............................................................................. 2
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 8
Tilannetietoisuus ......................................................................... 8
Harjoittelu voimamittarien avulla ................................................. 8
Voimamittarin kalibroiminen ................................................... 8
Langaton kaukosäädin.................................................. 8
Laitteen esittely ........................................................................... 8
Tilan merkkivalo .......................................................................... 8
Kaukosäätimen pariliittäminen Edge laitteeseen ........................ 9
Toimintopainikkeen mukauttaminen ........................................... 9
Pidikkeiden käyttäminen ............................................................. 9
Pariston vaihtaminen .................................................................. 9
Navigointi........................................................................ 2
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 2
Satelliittisignaalien etsiminen ................................................. 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin hakeminen verkosta ..................................................... 3
Reitin luominen ja ajaminen ................................................... 3
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen ................................. 4
Reitin luominen aiemmasta matkasta .................................... 4
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 4
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 4
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 4
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Reittiasetukset ....................................................................... 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Sijainnit ....................................................................................... 4
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 4
Sijainnin tallentaminen kartassa ............................................ 4
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 4
Navigoiminen viimeaikaiseen sijaintiin ................................... 4
Hakusijainnin määrittäminen .................................................. 5
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin ........................... 5
Sijainnin projisoiminen ........................................................... 5
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 5
Sijainnin poistaminen ............................................................. 5
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ......................................... 9
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 9
Tietoja aktiivikuntoilijoista ....................................................... 9
Harjoitusalueet ............................................................................ 9
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 9
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 10
Bluetooth asetukset .................................................................. 10
Wi‑Fi asetukset ......................................................................... 10
Toimintoasetusten päivittäminen .............................................. 10
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 10
Kartta-asetukset ................................................................... 10
Reittiasetukset ..................................................................... 11
Hälytykset ............................................................................ 11
Auto Lap® ............................................................................ 11
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 11
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 12
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 12
Aloitusilmoituksen muuttaminen .......................................... 12
Järjestelmäasetukset ................................................................ 12
GPS-asetukset ..................................................................... 12
Tehostevärin vaihtaminen .................................................... 12
Näyttöasetukset ................................................................... 12
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 12
Laitteen merkkiäänten määrittäminen .................................. 12
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 12
Kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................... 12
Aikavyöhykkeet .................................................................... 12
Tapahtumantunnistus.................................................... 5
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen ................................... 5
Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden määrittäminen ............. 5
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ...................................................................................... 5
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen ..................................... 5
Automaattiviestin peruuttaminen ................................................ 5
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen ...................... 5
Historia............................................................................ 6
Matkan tarkasteleminen .............................................................. 6
Kalenterin käyttäminen .......................................................... 6
Matkojen poistaminen ............................................................ 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Kaikkien tietojen näyttäminen ..................................................... 6
Kaikkien yhteismäärien poistaminen ...................................... 6
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ....................... 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Bluetooth® yhteysominaisuudet ............................................ 6
Wi‑Fi® yhteysominaisuudet ................................................... 7
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ...................... 7
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen ....................................... 7
Muistikortin asettaminen ............................................................. 7
Tietojen hallinta ...........................................................................7
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 7
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 7
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 8
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 8
Laitteen tiedot............................................................... 12
Tekniset tiedot .......................................................................... 12
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 12
Kaukosäätimen tekniset tiedot ............................................. 13
Laitteen huoltaminen ................................................................ 13
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 13
Vianmääritys ................................................................. 13
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 13
Käyttäjätietojen poistaminen ................................................ 13
Virran säästäminen laitetta ladatessa ....................................... 13
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 13
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 13
Tuotepäivitykset ........................................................................ 13
Lisätietojen saaminen ............................................................... 13
Käyttöoppaan hakeminen ......................................................... 13
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 13
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 13
Lämpötilalukemat ...................................................................... 14
O-renkaat .................................................................................. 14
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 14
Liite................................................................................ 14
Tietokentät ................................................................................ 14
Sykealuelaskenta ...................................................................... 15
Hakemisto ..................................................................... 16
ANT+ anturit.................................................................... 8
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
2 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen,
sivu 1) tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen,
sivu 1).
3 Käynnistä laite (Laitteen käynnistäminen, sivu 2).
4 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 3).
5 Lähde matkaane (Lähteminen pyörälenkille, sivu 2).
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 6).
Laitteen lataaminen
3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana  olevat ruuvit, kiertämällä liitintä à ja
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
6 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
7 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
®
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 12).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Vakiotelineen asentaminen
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Johdanto
1
•
•
•
•
•
•
•
Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
Vieritä valitsemalla ja .
Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
Hae nimellä valitsemalla .
Poista kohde valitsemalla .
Yhteysnäytön tarkasteleminen
Yhteysnäytössä näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien ja
langattomien yhteyksien tila.
Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.
®
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmäasetukset ja käyttäjäprofiili.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Painikkeet
Näet yhteysnäytön. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla tarvittavan
kuvakkeen.
À
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla
tämän.
Lukitse näyttö ja käynnistä ja sammuta laite painamalla
painiketta pitkään.
Á
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Â
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Minne?
Valitsemalla tämän voit etsiä sijaintia ja navigoida siihen.
Reitit
Valitsemalla tämän voit hallita reittejä.
Historia
Valitsemalla tämän voit hallita historiaa ja omia
ennätyksiä.
Taustavalon käyttäminen
Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa koskettamalla
näyttöä.
1 Valitse aloitusnäytön yläreunassa oleva tilarivi.
2 Valitsemalla Kirkkaus voit säätää taustavalon kirkkautta ja
aikakatkaisua:
• Voit säätää kirkkautta manuaalisesti valitsemalla ja .
• Voit antaa laitteen säätää kirkkaus automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan valitsemalla
Automaattinen kirkkaus.
• Voit säätää aikakatkaisua valitsemalla Taustavalon aika
ja valitsemalla vaihtoehdon.
Navigointi
Lähteminen pyörälenkille
1 Valitse aloitusnäytössä .
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
Yhteystiedot Valitsemalla tämän voit näyttää hätäyhteystiedot.
Valitsemalla tämän voit avata asetusvalikon.
Valitsemalla tämän voit käyttää Connect IQ™ sovelluksia,
widgettejä ja tietokenttiä.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
2
Navigointi
4
5
6
7
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Voit näyttää lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä näyttöä.
Voit avata yhteysnäytön pyyhkäisemällä tietonäyttöjen
yläreunasta alaspäin.
Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
Lopeta ajanotto valitsemalla .
Valitse Lopeta matka > Tallenna matka.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
3
4
5
6
7
8
• Voit käyttää sijainnin tunnettuja koordinaatteja valitsemalla
Koordinaatit ja lisäämällä koordinaatit.
Valitse Käytä.
Valitse Lisää seuraava sijainti.
Toista vaiheet 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
Valitse Katso karttaa.
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näkyviin.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
Valitse Aja.
Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa. Voit
myös luoda ja tallentaa mukautettuja reittejä laitteessa.
Voit seurata tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Reitin hakeminen verkosta
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 6).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse Aja.
Reitin luominen ja ajaminen
1 Valitse Reitit > Reitin luonti > Lisää ensimm. sijainti.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
HUOMAUTUS: jos laite ei löydä satelliittisignaaleja
nykyisen sijaintisi määrittämiseksi, se kehottaa
käyttämään viimeisintä tunnettua sijaintia tai valitsemaan
sijainnin kartasta.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut >
Sijainnit ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löydetyt paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat, valitsemalla luokan ja sitten
lähellä olevan kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja ,
seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
seuraamalla näytön ohjeita.
Navigointi
Reitin laskeminen takaisin lähtöpisteeseen
Ennen kuin voit laskea reitin lähtöpisteeseen, sinun on luotava
yhden sijainnin sisältävä reitti.
Valitse Reitit > Reitin luonti >
> Silmukka alkuun.
Laite laskee silmukkareitin takaisin lähtöpisteeseen, ja reitin
kartta tulee näkyviin.
Edestakaisen reitin laskeminen
Sinun on luotava reitti, jossa on vähintään kaksi sijaintia, ennen
kuin voit laskea edestakaisen reitin.
Valitse Reitit > Reitin luonti >
> Sinne ja takaisin.
Laite laskee reitin päätepisteeseen ja takaisin alkuun, ja reitin
kartta tulee näkyviin.
Reitin suunnan kääntäminen
Ennen kuin voit kääntää reitin suunnan, sinun on luotava ja
laskettava reitti, johon sisältyy vähintään yksi sijainti.
Valitse Reitit > Reitin luonti >
> Käänteinen suunta.
Laite kääntää navigointisuunnan, ja reitin kartta tulee
näkyviin.
Reitin tallentaminen reitin luomisen jälkeen
> Tallenna reitiksi >
1 Valitse Reitit > Reitin luonti >
2 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
3 Valitse .
.
Reitti tulee näkyviin luetteloon.
Kaikkien sijaintien poistaminen reitistä
Valitse Reitit > Reitin luonti >
> Poista >
.
Reitin luomisen asetukset
Valitse Reitit > Reitin luonti > Asetukset.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
3
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden, aloituspaikan
ja navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse Reitit > Kiertomatkareitti.
2 Valitse Matka ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
HUOMAUTUS: jos laite ei löydä satelliittisignaaleja
nykyisen sijaintisi määrittämiseksi, se kehottaa
käyttämään viimeisintä tunnettua sijaintia tai valitsemaan
sijainnin kartasta.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut
sijainnit ja valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla Hakutyökalut > POI-luokat, valitsemalla
luokan ja sitten lähellä olevan kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Hakutyökalut >
Kaupungit ja valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Hakutyökalut >
Osoitteet ja seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Hakutyökalut >
Risteykset ja seuraamalla näytön ohjeita.
• Voit käyttää sijainnin tunnettuja koordinaatteja valitsemalla
Hakutyökalut > Koordinaatit ja lisäämällä koordinaatit.
5 Valitse Aloitussuunta ja valitse suunta.
6 Valitse Hae.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
7 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
Valitse
Aja.
8
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää harjoituspisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reittiasetukset
Valitse Reitit > Tallennetut reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikkeamahälytykset: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Hae: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen perusteella.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Reitin poistaminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Reitin luominen aiemmasta matkasta
Sijainnit
Voit luoda uuden reitin aiemmin tallennetusta matkasta.
1 Valitse Reitit > Viimeisimmät matkat.
2 Valitse matka.
> Tallenna matka reitiksi.
3 Valitse
4 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Tallennetun reitin ajaminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Aja.
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata alkuun missä tahansa reitin kohdassa.
Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä.
Valitse
> Minne? > Palaa alkuun.
Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin reitin lähtöpisteeseen.
1
2
3
4
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
4
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin tai pysäköintipaikan
sijainnin.
1 Valitse aloitusnäytössä tilarivi tai pyyhkäise alaspäin sivun
yläreunasta.
Yhteyssivu avautuu.
2 Valitse GPS > Merkitse sijainti > .
Sijainnin tallentaminen kartassa
1 Valitse Minne? > Etsi kartalta > .
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse kartan yläreunassa olevat sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse tarvittaessa ja anna hakutietoja.
4 Valitse Aja.
Navigoiminen viimeaikaiseen sijaintiin
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Viimeksi löydetyt paikat.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
Navigointi
Hakusijainnin määrittäminen
Laite hakee oletusarvoisesti kohdepisteitä ja muita sijainteja
nykyisen sijaintisi läheltä. Voit määrittää laitteen hakemaan
jonkin toisen sijainnin läheltä.
1 Valitse Minne? > Hae > .
2 Valitse hakualue.
3 Valitse tarvittaessa sijainti.
4 Valitse tarvittaessa Käytä.
Navigoiminen kohdepisteeseen
Voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja.
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hae > POI-luokat.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kohdepiste.
4 Valitse Aja.
Navigoiminen tiettyyn kaupunkiin, osoitteeseen tai
risteykseen
1 Valitse Minne? > Hae.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Kaupungit ja valitse lähellä oleva kaupunki.
• Valitse Osoitteet ja seuraa näytön ohjeita.
• Valitse Risteykset ja seuraa näytön ohjeita.
3 Valitse Aja.
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hae > Koordinaatit.
2 Kirjoita koordinaatit ja valitse .
3 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
merkitystä sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse kartan yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse kohde.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Tapahtumantunnistus
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
2
3
4
5
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
Luo pariliitos älypuhelimen ja laitteen välille (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 7).
Määritä hätäyhteyshenkilöt ja ajajan tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa (Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden
määrittäminen, sivu 5).
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön laitteessa
(Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 5).
GPS:n ottaminen käyttöön laitteessa (GPS-asetukset,
sivu 12).
Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden
määrittäminen
1 Avaa Garmin Connect mobiilisovellus älypuhelimessasi.
2 Valitse sovelluksen asetuksissa Tapahtumantunnistus.
3 Lisää ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöiden tiedot.
Valitsemasi yhteyshenkilöt saavat viestin, joka osoittaa
henkilön olevan tapahtumantunnistuksen hätäyhteyshenkilö.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä
Valitse
> Järjestelmä > Tapahtumantunnistus.
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
Valitse Yhteystiedot.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta >
ennen, kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman
jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
5
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
1 Voit avata yhteysnäytön pyyhkäisemällä alaspäin näytön
yläreunasta.
Valitse
Tapahtuma havaittu > Lähet: Olen OK.
2
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse aloitusnäytössä Historia > Matkat.
2 Valitse vaihtoehto.
Kalenterin käyttäminen
Laitteen kalenteri näyttää tallennettujen matkojen tiedot
visuaalisessa muodossa. Kun valitset päivän kalenterista, voit
tarkastella kaikkien ajettujen matkojen yhteenvetotietoja.
1 Valitse Historia > Kalenteri.
2 Valitse haluamasi päivä ja tarkastele sen tallennettuja
matkoja.
3 Voit näyttää lisätiedot valitsemalla .
Matkojen poistaminen
1 Valitse Historia > Matkat.
2 Valitse .
3 Valitse Poista kaikki tai Poista useita.
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Oman ennätyksen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Historia > Omat ennätykset.
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
1 Valitse Historia > Omat ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > .
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit näyttää kaikki Edge-laitteeseen tallennetut tiedot, kuten
matkat, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse aloitusnäytössä Historia > Yhteensä.
Kaikkien yhteismäärien poistaminen
1 Valitse Historia > Yhteensä.
2 Valitse > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
6
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Historia
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge
laitteeseen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
Voit siirtää tiedostoja langattomasti toiseen yhteensopivaan
Edge laitteeseen Bluetooth tekniikan avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
> Laitteen siirrot
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa
> Jaa tiedostoja > .
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse siirrettävät tiedostot ja valitse .
> Laitteen
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa
siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse vastaanotettavat tiedostot ja valitse .
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää ilmoituksen.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen
Pariliitos älypuhelimen kanssa
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
laitteesta.
> Bluetooth > Ota käyttöön > Pariliitä
3 Valitse laitteessa
älypuhelin ja seuraa näytön ohjeita.
4 Avaa älypuhelimessa Garmin Connect Mobile sovellus ja
yhdistä laite näytön ohjeiden mukaisesti.
Saat ohjeet alkumäärityksen yhteydessä, ja ne ovat myös
Garmin Connect Mobile sovelluksen ohjeessa.
5 Valitse iOS laitteessa Pariliitä Bluet. Smart ja ota
puhelimen ilmoitukset käyttöön yhteensopivassa iOS
laitteessa (valinnainen) näytön ohjeiden mukaisesti.
HUOMAUTUS: puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa
älypuhelinta, joka tukee langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa. Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
®
> Järjestelmä > Tiedon tallennus.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Sisäinen muisti voit tallentaa tiedot laitteen
muistiin.
• ValitsemallaMuistikortti voit tallentaa tiedot valinnaiselle
muistikortille.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Avaa suojus À microSD-korttipaikasta Á.
®
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
®
Edge Explore 1000 sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin
Connect Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan
verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun tallennus on lopetettu.
Reitit, harjoitukset ja harjoitusohjelmat: Garmin Connect
palvelusta aiemmin valitut suoritukset ja harjoitusohjelmat
lähetetään laitteeseen langattomasti.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää
ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan
kerran käynnistät laitteen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start ja lataa
Garmin Express™ sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
> Wi-Fi.
1 Valitse
2 Ota tarvittaessa käyttöön langaton tekniikka valitsemalla WiFi.
Etsi
käytettävissä olevat verkon valitsemalla Lisää verkko.
3
4 Valitse langaton verkko.
5 Valitse tarvittaessa ja määritä verkon SSID ja salasana.
Historia
2 Paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
7
2
3
4
5
6
7
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen, sivu 13).
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on käyttöoppaassa.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen kuin voit kalibroida voimamittarin, se on asennettava
oikein ja pariliitettävä laitteeseen ja sen on tallennettava tietoja
aktiivisesti.
Tarkista voimamittarin kalibrointiohjeet valmistajan ohjeista.
> Tunnistimet.
1 Valitse
2 Valitse voimamittarisi.
3 Valitse Kalibroi.
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Langaton kaukosäädin
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen esittely
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
À
Á
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
8
Kierrospainike Voit merkitä uuden kierroksen valitsemalla tämän.
Toimintopainike Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla
tämän. Ota taustavalo käyttöön painamalla tätä pitkään.
HUOMAUTUS: tämä on toimintopainikkeen oletustoiminto. Toimintopainikkeen toiminnot ovat ohjelmoitavia.
Â
Sivupainike Valitsemalla tämän voit selata tietosivuja eteenpäin.
Painamalla tätä pitkään voit selata tietosivuja takaperin.
Ã
Tilan merkkivalo
Tilan merkkivalo
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu vihreänä
Etsii pariliitettyä laitetta.
Vuorotellen punainen ja vihreä
Yrittää muodostaa pariliitoksen
uuteen laitteeseen.
Välähtää nopeasti vihreänä 12
kertaa
Pariliitos laitteeseen onnistui.
Välähtää nopeasti vihreänä neljä
kertaa
Komento on lähetetty laitteeseen.
Välähtää nopeasti punaisena neljä
kertaa
Komennon lähetys laitteeseen
epäonnistui.
ANT+ anturit
Kaukosäätimen pariliittäminen Edge
laitteeseen
Kun liität Edge kaukosäätimen Edge laitteeseen ensimmäisen
kerran, sinun on muodostettava pariliitos niiden välille.
1 Tuo kaukosäädin enintään 3 m (10 jalan) päähän laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse
Edge aloitusnäytössä
> Tunnistimet > Lisää
2
tunnistin > Edge-kaukosäädin.
3 Paina kahta kaukosäätimen painiketta samanaikaisesti,
kunnes tilan merkkivalo alkaa palaa vuorotellen vihreänä ja
punaisena, ja vapauta painikkeet.
Kaukosäädin etsii laitetta. Kun kaukosäätimen pariliitos
onnistuu, sen tilan merkkivalo välähtää vihreänä 12 kertaa ja
kaukosäätimen nimi ilmestyy laitteeseen.
4 Valitse kaukosäädin ja Lisää.
Kun kaukosäädin on pariliitetty, se yhdistää laitteeseen aina,
kun laite on toiminta-alueella ja käynnissä.
Toimintopainikkeen mukauttaminen
1 Valitse Edge aloitusnäytössä
> Tunnistimet > Edgekaukosäädin > Tunnistimen tiedot.
2 Valitse Yksi painallus tai Paina.
3 Valitse toimintopainikkeen toiminto.
Voit määrittää toimintopainikkeen esimerkiksi näyttämään
kartan tai sytyttämään taustavalon.
Pidikkeiden käyttäminen
Kaukosäätimelle on saatavissa useita pidikkeitä joko tuotteen
mukana tai valinnaisena lisävarusteena. Pidikkeillä
kaukosäätimen voi kiinnittää kehoon, pyörään tai muualle.
• Kohdista kaksi lovea À pidikkeen sivuolle ja paina
kaukosäädintä pidikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.
• Paina vapautuskielekettä Á kevyesti ja nosta kaukosäädin
pidikkeestä.
Pariston vaihtaminen
Pariston vaihtamiseen tarvitset pienen ristipääruuvitaltan, pienen
tasapäisen ruuvitaltan ja CR2032-litiumnappipariston.
1 Irrota kolme ruuvia taustalevystä À ristipääruuvitaltalla.
5 Kiinnitä uusi paristo taustalevyyn pluspuoli alaspäin.
6 Varmista, että tiiviste Á on kunnolla paikallaan urassa.
7 Kiinnitä taustalevy takaisin. Kohdista tappi  piirilevyn
aukkoon Ã.
Kiinnitä
ja kiristä ruuvit.
8
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin
ja muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus
ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
> Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
2 Irrota kaukosäätimen taustalevy.
3 Teippaa pienen tasapäisen ruuvitaltan kärki.
Teippu suojaa paristoa, paristolokeroa ja liitinpintoja.
4 Kankea paristo varovasti irti taustalevystä.
Laitteen mukauttaminen
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 9)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 10)
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 10). Jotta kaloritiedot
9
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
> Harjoitusalueet > Sykealueet.
1 Valitse
2 Anna maksimi- ja leposykearvosi.
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla% SYV voit tarkastella ja muokata
leposykkeen prosenttialuetta.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 15osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
> Harjoitusalueet > Voima-alueet.
1 Valitse
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Bluetooth asetukset
Valitse
> Bluetooth.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja toimintojen
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puh.- ja tekstiviestihäl.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
10
Wi‑Fi asetukset
Valitse
> Wi-Fi.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Wi‑Fi asetukset näkyvät ainoastaan,
kun Wi‑Fi on käytössä.
Automaattinen lataus: voit ladata toimintoja automaattisesti
tunnetun langattoman verkon kautta.
Lisää verkko: yhdistää laitteen langattomaan verkkoon.
Toimintoasetusten päivittäminen
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät-valikko (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 10).
• Jos haluat mukauttaa kartta-asetuksia, valitse Karttavalikko (Kartta-asetukset, sivu 10).
• Jos haluat mukauttaa reittiasetuksia, valitse Reititysvalikko (Reittiasetukset, sivu 11).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset-valikko (Hälytykset, sivu 11).
• Valitsemalla Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
voit määrittää, miten kierrokset käynnistyvät (Auto Lap ,
sivu 11).
• Jos haluat muuttaa ajanoton automaattista taukoasetusta,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause (Auto
Pause -toiminnon käyttäminen, sivu 11).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 12).
• Valitsemalla Automaattiset ominaisuudet >
Automaattinen vieritys voit mukauttaa
harjoitustietosivujen näyttämistä ajanoton aikana
(Automaattisen vierityksen käyttäminen, sivu 12).
• Jos haluat mukauttaa aloitusilmoituksen tilaa, valitse
Aloitusilmoitus (Aloitusilmoituksen muuttaminen,
sivu 12).
Kaikki muutokset tallennetaan toimintoasetuksiin.
®
Tietonäyttöjen mukauttaminen
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Tietonäkymät.
3 Valitse tietonäyttö.
4 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
5 Valitse näytössä näytettävien tietokenttien määrä.
6 Valitse .
7 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
8 Valitse .
Kartta-asetukset
Valitse
> Toimintoasetukset > Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Automaattinen zoom: valitsee kartan zoomaustason
automaattisesti. Kun Pois on valittuna, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Laitteen mukauttaminen
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse > Toimintoasetukset > Kartta > Suuntaus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kartan lisäasetukset
Valitse
> Toimintoasetukset > Kartta > Kartan näkyvyys.
Kartan näkyvyystila: Kohdissa AutomaattinenAutomaatt.Jyrkkä
kontrasti on esiasetetut arvot. Voit määrittää kunkin arvon
valitsemalla Mukautettu.
Zoomaustasot: karttakohteet piirretään tai ne näkyvät enintään
valitulla zoomaustasolla.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Lisäkarttojen ostaminen
Tarkista laitteeseen tallennettujen karttojen versio, jotta voit
ostaa lisäkarttoja.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Kartta > Kartan tiedot.
3 Valitse kartta.
4 Valitse .
5 Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com tai ota yhteys
Garmin jälleenmyyjään.
Reittiasetukset
Valitse
> Toimintoasetukset > Reititys.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, sykeja poljinnopeustavoitteeseen.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 9).
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Hälytykset.
3 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
4 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
5 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
6 Valitse tarvittaessa .
Laitteen mukauttaminen
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Laitteesta kuuluu myös äänimerkki, jos äänet ovat
käytössä (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 12).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Hälytykset.
3 Valitse Aikahälytys, Matkahälytys tai Kalorihälytys.
4 Ota hälytys käyttöön.
5 Määritä arvo.
6 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen merkkiäänten määrittäminen, sivu 12).
Auto Lap
®
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 10).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
3 Määritä arvo.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 10).
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon
alle. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
®
11
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
4 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 10).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
Wi‑Fi toimii, vaikka laite on lepotilassa.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
Valitse
Automaattiset
ominaisuudet > Automaattinen
2
lepotila.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaattinen vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
3 Valitse näyttönopeus.
Aloitusilmoituksen muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se toimii muistutuksena käynnistää
ajanotto, jotta voit tallentaa matkatiedot.
> Toimintoasetukset.
1 Valitse
Valitse
Aloitusilmoitus.
2
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Valitse Kerran.
• Valitsemalla Toisto > Toiston viive voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua muistutus näkyy.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Järjestelmä.
• GPS-asetukset (GPS-asetukset, sivu 12)
• Väriasetukset (Tehostevärin vaihtaminen, sivu 12)
• Näyttöasetukset (Näyttöasetukset, sivu 12)
• Tapahtumantunnistuksen asetukset
(Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 5)
• Tiedontallennusasetukset (Tietojen tallennuspaikan
muuttaminen, sivu 7)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 12)
• Ääniasetukset (Laitteen merkkiäänten määrittäminen,
sivu 12)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 12)
> Järjestelmä > GPS > Aseta korkeus.
1 Valitse
2 Syötä korkeus ja valitse .
Satelliittien tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPS-satelliittitiedot.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/aboutGPS.
Valitse
> Järjestelmä > GPS > Näytä satelliitit.
GPS-tarkkuus näkyy sivun alareunassa. Vihreät palkit osoittavat
kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin voimakkuuden (kunkin
satelliitin numero näkyy vastaavan palkin alapuolella).
Tehostevärin vaihtaminen
Voit muuttaa laitteen tehosteväriä.
> Järjestelmä > Väri.
1 Valitse
2 Valitse tehosteväri.
Näyttöasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Näyttö.
Automaattinen kirkkaus: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valon mukaan.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaatt., laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Suunta: valitsee laitteen näyttösuunnaksi pysty- tai vaakatilan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
> Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Valitse
> Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Järjestelmä > Kieli.
Kokoonpanoasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.
> Järjestelmä > Laitteen nollaus >
1 Valitse
Alkumääritys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Laitteen tiedot
GPS-asetukset
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä sekä GPS- että
GLONASS-toimintoa. Akun virta kuluu nopeammin, kun GPS- ja
GLONASS-toimintoja käytetään yhtäaikaa.
> Järjestelmä > GPS > GPS-tila.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
12
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
15 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Laitteen tiedot
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Langaton Wi‑Fi tekniikka
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Kaukosäätimen tekniset tiedot
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032 (3 V)
Akunkesto
Enintään 1,5 vuotta (1 h / päivä)
Käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
Valitse
> Järjestelmä > Laitteen nollaus >
Tehdasnollaus.
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.
2 Paina -painiketta 4 - 5 sekunnin ajan.
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon akunlataustilaan.
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Akunkeston maksimoiminen
• Vähennä taustavaloa tai sen aikakatkaisun arvoa
(Taustavalon käyttäminen, sivu 2).
Vianmääritys
• Ota käyttöön Automaattinen lepotila toiminto
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 12).
• Poista langaton Bluetooth toiminto käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 10).
• Poista langattomat yhteydet käytöstä (Wi‑Fi asetukset,
sivu 10).
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt Garmin Express laitetta
Wi‑Fi yhteyksien määrittämiseen laitteessa, Garmin Connect
voi ladata saatavilla olevat ohjelmistopäivitykset
automaattisesti laitteeseen, kun se muodostaa Wi‑Fi
yhteyden.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta www.support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Käyttöoppaan hakeminen
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/manuals
/edgeexplore1000.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse
> Järjestelmä > Tietoja.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
13
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
Valitse .
Vieritä luettelon seitsemänteen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon kahdeksanteen kohtaan ja valitse se.
Valitse kieli.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: jäljellä oleva aika reitillä.
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränp: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auring.nousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
14
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nousunopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - keskimäärin: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Saapumisaika määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1–5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valon määritys: valoverkoston määritystila.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Liite
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Liite
15
Hakemisto
A
aika, hälytykset 11
aikavyöhykkeet 12
ajanotto 2, 6
ajastin 2
akku
lataaminen 1, 13
maksimoiminen 13
tyyppi 1
vaihtaminen 9
aktiivikuntoilija 9
alkumääritys 12
aloitusilmoitus 12
alueet
aika 12
virta 10
ANT+ anturit 2, 8
pariliitos 8
voimamittarit 8
asentaminen 1
asetukset 2, 10–12
laite 12
Auto Lap 11
Auto Pause 11
automaattinen lepotila 12
automaattinen vieritys 12
B
Bluetooth tekniikka 6, 7, 10
C
Connect IQ 9
E
etäisyys, hälytykset 11
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 9
Garmin Express 7
ohjelmiston päivittäminen 13
GLONASS 12
GPS 12
satelliittisivu 12
signaali 2, 3, 13
H
harjoitus, näytöt 2, 10
hihnat 14
historia 2, 6
lähettäminen tietokoneeseen 6
poistaminen 6
hälytykset 11
hätäyhteyshenkilöt 5
J
järjestelmäasetukset 12
K
kalenteri 6
kalibroiminen, voimamittari 8
kalori, hälytykset 11
kartat 4
asetukset 10, 11
ostaminen 11
paikkojen etsiminen 4
päivittäminen 13
suunta 11
zoomaa 11
kaukosäädin 8
pariliitos 9
kellotaulut 9
kentät 4
kieli 12, 14
kierrokset 2
koordinaatit 5
korkeus 12
korkeusmittari, kalibroiminen 12
kuvakkeet 2
käyttäjäprofiili 2, 9
16
käyttäjätiedot, poistaminen 8
L
laite
huolto 13
nollaaminen 13
laitteen asetusten nollaaminen 13
laitteen kiinnittäminen 1, 9
laitteen mukauttaminen 10
laitteen puhdistaminen 13
laitteen tunnus 13
langattomat laitteet 8
lataaminen 13
lisävarusteet 8, 13
lukitseminen, näyttö 2
lämpötila 14
M
microSD kortti. Katso muistikortti
mittayksiköt 12
muistikortti 7
N
navigointi 4, 5
palaa alkuun 4
näyttö 12
näyttöasetukset 12
näytön painikkeet 2
O
tiedot
näytöt 10
siirtäminen 6, 7
tallentaminen 6, 7
tietojen tallentaminen 6, 7
tietokentät 9, 10, 14
tietokone, yhdistäminen 7
U
unitila 12
USB 13
yhteyden katkaiseminen 8
V
vianmääritys 13, 14
voima
alueet 10
hälytykset 11
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 13
liittäminen 7
yhdistäminen 7
widgetit 9
Ä
älypuhelin 2, 6, 9, 10
äänet 12
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
päivittäminen 13
versio 13
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 13
omat ennätykset 6
poistaminen 6
P
paikkojen etsiminen, sijainnin lähellä 5
painikkeet 2, 8, 9
palaa alkuun 4
pariliitos 2, 7
ANT+ anturit 8
kaukosäädin 9
pariston vaihtaminen 9
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 8, 13
poljinnopeus, hälytykset 11
profiilit, käyttäjä 9
päivitykset, ohjelmisto 13
R
reitit 3, 4
asetukset 3, 11
lataaminen 3
luominen 3, 4
muokkaaminen 3, 4
navigointi 4
poistaminen 3, 4
reittipisteet, projisoiminen 5
S
satelliittisignaalit 2, 3, 13
satelliittisivu 12
siirtäminen, tiedostot 7
sijainnit 4
löytäminen kartan avulla 4
muokkaaminen 5
poistaminen 5
vasta löydetyt 4
sovellukset 6, 7, 9
suoritusten tallentaminen 2
syke
alueet 9, 10, 15
hälytykset 11
T
tapahtumantunnistus 5
taustavalo 2, 12
tekniset tiedot 12
tiedostot, siirtäminen 7
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2018
190-01944-37_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising