Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User manual | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Korisnički priručnik

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Korisnički priručnik
Edge Explore 1000
®
Korisnički priručnik
© 2015–2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect IQ™, Garmin
Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane
tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. iOS registrirani je trgovački znak tvrtke Cisco Systems, Inc. i koristi se pod licencom tvrtke Apple Inc. microSD i logotip microSD trgovački su
znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada ............................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Tipke ...................................................................................... 2
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 8
Svjesnost o situaciji .................................................................... 8
Treniranje s mjeračima snage .................................................... 8
Kalibracija mjerača snage ...................................................... 8
Bežični daljinski upravljač............................................. 9
Pregled uređaja .......................................................................... 9
LED indikator statusa .................................................................. 9
Uparivanje daljinskog upravljača i Edge uređaja ........................ 9
Prilagođavanje tipke za akciju .................................................... 9
Upotreba nosača ........................................................................ 9
Zamjena baterije ......................................................................... 9
Navigacija........................................................................ 2
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 10
Odlazak na vožnju ...................................................................... 2
Traženje satelitskih signala .................................................... 3
Staze ...........................................................................................3
Praćenje staze na internetu ................................................... 3
Stvaranje i vožnja stazom ...................................................... 3
Stvaranje i vožnja povratnom stazom .................................... 4
Stvaranje staze pomoću nedavne vožnje .............................. 4
Navigacija do početne točke .................................................. 4
Zaustavljanje staze ................................................................ 4
Prikaz staze na karti ............................................................... 4
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 4
Opcije staze ........................................................................... 4
Brisanje staze ........................................................................ 4
Lokacije .......................................................................................5
Spremanje vaše lokacije ........................................................ 5
Spremanje lokacije iz karte .................................................... 5
Navigacija do spremljene lokacije .......................................... 5
Navigacija do nedavne lokacije ............................................. 5
Postavljanje lokacije za pretraživanje .................................... 5
Navigacija do poznatih koordinata ......................................... 5
Projiciranje lokacije ................................................................ 5
Uređivanje lokacije ................................................................. 5
Brisanje lokacije ..................................................................... 5
Connect IQ funkcije za preuzimanje ......................................... 10
Postavljanje korisničkog profila ................................................. 10
O postavki Predani sportaš .................................................. 10
Zone treninga ............................................................................10
Postavljanje zona pulsa ....................................................... 10
Postavljanje zona snage ...................................................... 10
Bluetooth postavke ................................................................... 10
Wi‑Fi postavke .......................................................................... 10
Ažuriranje postavki aktivnosti ................................................... 10
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 11
Postavke karte ..................................................................... 11
Postavke rute ....................................................................... 11
Upozorenja ........................................................................... 11
Auto Lap® ............................................................................ 12
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 12
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 12
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 12
Promjena napomene o pokretanju ....................................... 12
Postavke sustava ...................................................................... 12
GPS postavke ...................................................................... 12
Promjena boje za isticanje ................................................... 12
Postavke zaslona ................................................................. 13
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 13
Postavljanje tonova uređaja ................................................. 13
Promjena jezika uređaja ...................................................... 13
Promjena konfiguracijskih postavki ...................................... 13
Vremenske zone .................................................................. 13
Prepoznavanje nezgoda................................................ 5
Postavljanje funkcije prepoznavanja nezgoda ............................ 5
Postavljanje podataka biciklistu i kontaktima u hitnim
slučajevima ................................................................................. 6
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda ...... 6
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima ........................... 6
Poništavanje automatske poruke ............................................... 6
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ................................. 6
Povijest............................................................................ 6
Pregledavanje vaše vožnje ......................................................... 6
Korištenje kalendara .............................................................. 6
Brisanje vožnji ........................................................................ 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................... 6
Brisanje ukupnih podataka .................................................... 6
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ..................................... 6
Garmin Connect ..................................................................... 6
Bluetooth® – funkcije povezivosti .......................................... 7
Wi‑Fi® – funkcije povezivosti ................................................. 7
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ..................................... 7
Promjena mjesta za spremanje podataka .................................. 7
Postavljanje memorijske kartice ................................................. 8
Upravljanje podacima ................................................................. 8
Priključivanje uređaja na računalo ......................................... 8
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 8
Brisanje datoteka ................................................................... 8
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 8
ANT+ senzori.................................................................. 8
Sadržaj
Informacije o uređaju................................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
Edge Specifikacije uređaja .................................................. 13
Specifikacije daljinskog upravljača ...................................... 13
Postupanje s uređajem ............................................................. 13
Čišćenje uređaja .................................................................. 13
Rješavanje problema ................................................... 13
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 13
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 13
Štednja energije tijekom punjenja uređaja ................................ 13
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 13
Nadogradnja softvera ............................................................... 14
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 14
Dodatne informacije .................................................................. 14
Preuzimanje korisničkog priručnika .......................................... 14
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 14
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 14
Očitanja temperature ................................................................ 14
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 14
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 14
Dodatak......................................................................... 14
Podatkovna polja ...................................................................... 14
Izračuni zona pulsa ................................................................... 15
Indeks............................................................................ 16
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim značajkama.
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača, stranica 1) ili vanjskog nosača
(Postavljanje vanjskog nosača, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala, stranica 3).
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 6).
Punjenje uređaja
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača Â,
rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste promijenili
smjer nosača.
4 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
5 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
6 Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje zatezni moment od 7 lbfin. (0,8 N-m). Povremeno provjerite zategnutost vijka.
7 Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.
®
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Edge Specifikacije uređaja,
stranica 13).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Postavljanje standardnog nosača
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
Postavite
gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
2
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.
Uvod
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
1
•
•
•
•
•
•
Odaberite
Odaberite
Odaberite
Odaberite
Odaberite
Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
za povratak na početni zaslon.
i za pomicanje.
za traženje u blizini lokacije.
za traženje po nazivu.
za brisanje stavke.
Prikaz zaslona s vezama
Zaslon s vezama prikazuje status bežičnih veza te povezanost
GPS-a i ANT+ senzora.
Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolja od vrha
zaslona.
®
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
Uključivanje uređaja
Prvi put kad uključite uređaj sustav će od vas tražiti da podesite
postavke sustava i korisnički profil.
1 Držite .
2 Slijedite upute na zaslonu.
Tipke
Prikazat će se zaslon s vezama. Bljeskajuća ikona označava
da uređaj traži. Odaberite bilo koju ikonu za promjenu
postavki.
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.
Držite kako biste zaključali zaslon i uključili i isključili uređaj.
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.
Odaberite za odlazak na vožnju.
Kamo? Odaberite za traženje i navigaciju do lokacije.
Staze
Odaberite za upravljanje stazama.
Povijest Odaberite za upravljanje poviješću i osobnim rekordima.
Kontakti Odaberite za prikaz hitnih kontakata.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem trenutku
dodirnite bilo koji dio zaslona.
1 Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku na vrhu
zaslona.
2 Odaberite Svjetlina za podešavanje svjetline i vremena
isteka pozadinskog osvjetljenja:
• Za ručno podešavanje svjetline odaberite i .
• Kako bi uređaj automatski podešavao svjetlinu zaslona na
temelju osvjetljenja u prostoru odaberite
Aut.podeš.svjetline.
• Za podešavanje vremena isteka svjetline pozadinskog
osvjetljenja odaberite Trajanje pozad. osvj. i odaberite
opciju.
Navigacija
Odlazak na vožnju
1 Na početnom zaslonu odaberite .
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Odaberite za prikaz izbornika postavki.
Odaberite za pristupanje Connect IQ™ aplikacijama,
widgetima i podatkovnim poljima.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
2
Navigacija
4
5
6
7
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
Povucite prstom po zaslonu kako biste otvorili dodatne
zaslone.
Povucite prstom prema dolje s vrha podatkovnih zaslona
kako biste pregledali zaslon s vezama.
Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.
Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
Odaberite Završi vožnju > Spremi vožnju.
3
4
5
6
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
7
8
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno >
Lokacije, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije toč. interesa, odaberite kategoriju, a zatim
odaberite točku interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese i pratite upute na
zaslonu.
• Za odabir raskrižja odaberite Raskrižja i pratite upute na
zaslonu.
• Za korištenje poznatih koordinata lokacije odaberite
Koordinate, a zatim unesite koordinate.
Odaberite Koristi.
Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.
Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne odaberete sve lokacije
za stazu.
Odaberite Pregled karte.
Uređaj izračunava stazu i prikazuje se karta staze.
SAVJET: Možete odabrati
za iscrtavanje nadmorske
visine staze.
Odaberite Vožnja.
Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Staze
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja. Možete i stvoriti prilagođenu stazu i
spremiti je izravno na svoj uređaj.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Praćenje staze na internetu
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 6).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Staze > Spremljene staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite Vožnja.
Stvaranje i vožnja stazom
1 Odaberite Staze > Stvaranje staza > Dodaj prvu lokaciju.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
NAPOMENA: Ako ne može primiti satelitske signale vaše
trenutne lokacije, uređaj će vas potaknuti na korištenje
posljednje poznate lokacije ili na odabir lokacije na karti.
Navigacija
Izračunavanje staze koja se vraća na početak
Ako želite izračunati stazu koja se vraća na početak, prvo
morate stvoriti stazu sa samo jednom lokacijom.
Odaberite Staze > Stvaranje staza >
> Petlja za
početak.
Uređaj izračunava rutu koja se vraća na početnu lokaciju i
prikazuje se karta staze.
Izračunavanje povratne staze
Ako želite izračunati povratnu stazu, prvo morate stvoriti stazu s
dvije ili više lokacija.
Odaberite Staze > Stvaranje staza >
> Do kraja i natrag.
Uređaj izračunava rutu koja vas vodi do završne lokacije i
natrag i prikazuje se karta staze.
Preokretanje smjera staze
Ako želite obrnuti smjer staze, prvo morate stvoriti i izračunati
stazu s najmanje jednom lokacijom.
Odaberite Staze > Stvaranje staza >
> Obrnuti smjer.
Uređaj preokreće smjer navigacije i pojavljuje se karta staze.
3
Spremanje stvorenih staza
1 Odaberite Staze > Stvaranje staza >
stazu > .
2 Odaberite naziv staze i odaberite
3 Odaberite .
Staza će se prikazati na popisu.
> Spremi kao
.
Brisanje svih lokacija sa staze
Odaberite Staze > Stvaranje staza >
Navigacija do početne točke
> Izbriši >
.
Postavke stvaranja staza
Odaberite Staze > Stvaranje staza > Postavke.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Stvaranje i vožnja povratnom stazom
Uređaj na temelju određene udaljenosti, početne lokacije i
smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.
1 Odaberite Staze > Povratna staza.
2 Odaberite Udaljenost, a zatim unesite ukupnu udaljenost
staze.
3 Odaberite Početna lokacija.
4 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
NAPOMENA: Ako ne može primiti satelitske signale vaše
trenutne lokacije, uređaj će vas potaknuti na korištenje
posljednje poznate lokacije ili na odabir lokacije na karti.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljene
lokacije, a zatim odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite Alati za
pretraživanje > Kategorije toč. interesa, odaberite
kategoriju i zatim odaberite točku interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Alati za pretraživanje >
Gradovi, a zatim odaberite grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Alati za pretraživanje >
Adrese i pratite upute na zaslonu.
• Za odabir raskrižja odaberite Alati za pretraživanje >
Raskrižja i pratite upute na zaslonu.
• Za korištenje poznatih koordinata lokacije odaberite Alati
za pretraživanje > Koordinate, a zatim unesite
koordinate.
5 Odaberite Odabir smjera početka, a zatim odaberite smjer.
6 Odaberite Traži.
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati .
7 Odaberite stazu kako bi se prikazala na karti.
SAVJET: Možete odabrati i kako biste vidjeli druge staze.
Odaberite
Vožnja.
8
Stvaranje staze pomoću nedavne vožnje
Možete stvoriti novu stazu iz prethodno spremljene vožnje.
1 Odaberite Staze > Nedavne vožnje.
2 Odaberite vožnju.
> Spremi vožnju kao stazu.
3 Odaberite
4 Odaberite naziv staze i odaberite .
4
Vožnja spremljenom stazom
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Vožnja.
U bilo kojem trenutku vožnje po stazi možete se vratiti na
početnu točku.
1 Dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača vremena.
2 Odaberite > Kamo? > Natrag na početak.
3 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
4 Odaberite Vožnja.
Uređaj navigira natrag do početne točke staze.
Zaustavljanje staze
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe vremena i načina prikaza na karti. Na primjer,
možete odrediti da se staza koja označava put do posla uvijek
prikazuje žutom bojom. Alternativnu stazu možete označiti
zelenom bojom. To omogućuje pogled na staze tijekom vožnje,
ali ne prati određenu stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Opcije staze
Odaberite Staze > Spremljene staze > .
Navođenje skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz. za skr. sa staze: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa
staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Brisanje staze
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite > .
Navigacija
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Spremanje vaše lokacije
Možete spremiti vašu trenutačnu lokaciju, kao što je vaš dom ili
parkirno mjesto.
1 Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku ili povucite
prstom prema dolje s vrha stranice.
Prikazat će se stranica s vezama.
2 Odaberite GPS > Označavanje lokacije > .
Spremanje lokacije iz karte
1 Odaberite Kamo? > Pretraži kartu > .
2 Potražite lokaciju na karti.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
5 Odaberite > .
Navigacija do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Po potrebi odaberite kako biste unijeli informacije za
pretraživanje.
4 Odaberite Vožnja.
1
2
3
4
5
6
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
4 Odaberite .
5 Odaberite stavku.
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
6 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .
Navigacija do nedavne lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Nedavno
pronađeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Vožnja.
Postavljanje lokacije za pretraživanje
Prema zadanoj postavci uređaj traži točke interesa i druge
lokacije u blizini vaše trenutačne lokacije. Možete uređaju zadati
da traži u blizini druge lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Traži > .
2 Odaberite područje pretraživanja.
3 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
4 Ako je potrebno, odaberite Koristi.
Navigacija do točke interesa
Možete tražiti specifične vrste lokacija.
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži >
Kategorije toč. interesa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite točku interesa.
4 Odaberite Vožnja.
Navigacija do grada, adrese ili raskrižja
1 Odaberite Kamo? > Traži.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Gradovi, a zatim odaberite grad u blizini.
• Odaberite Adrese i pratite upute na zaslonu.
• Odaberite Raskrižja i pratite upute na zaslonu.
3 Odaberite Vožnja.
Prepoznavanje nezgoda
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati
usluge u hitnim slučajevima.
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect Mobile vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon
mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području
koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.
Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati
tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje
tekstualnih poruka).
Postavljanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
2
Navigacija do poznatih koordinata
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži >
3
2 Unesite koordinate i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
4
Koordinate.
Projiciranje lokacije
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
Prepoznavanje nezgoda
Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
Odaberite lokaciju.
Odaberite informacije o lokaciji na vrhu karte.
Odaberite > Projiciraj lokaciju.
Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
Odaberite .
5
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 7).
U aplikaciji Garmin Connect Mobile postavite kontakte u
hitnim slučajevima i podatke o biciklistu (Postavljanje
podataka biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima,
stranica 6).
Omogućite funkciju prepoznavanja nezgoda na uređaju
(Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda,
stranica 6).
Uključite GPS na uređaju (GPS postavke, stranica 12).
5
Postavljanje podataka biciklistu i kontaktima
u hitnim slučajevima
1 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile na pametnom
telefonu.
U
postavkama aplikacija odaberite Prepoznavanje nezgoda.
2
3 Unesite svoje podatke o biciklistu i kontakte u hitnim
slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte u hitim slučajevima prilikom
prepoznavanja nezgoda.
Uključivanje i isključivanje funkcije
prepoznavanja nezgoda
Odaberite
> Sustav > Prepoznavanje nezgoda.
Pregledavanje kontakata u hitnim
slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate
postaviti podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Kontakti.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani >
prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
1 Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste
pregledali zaslon s vezama.
2 Odaberite Prepoznata je nezgoda > Pošalji poruku "U
redu sam".
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
1 Odaberite Povijest > Kalendar.
2 Odaberite datum za koji želite vidjeti pregled spremljenih
vožnji.
3 Odaberite
za pregled dodatnih pojedinosti.
Brisanje vožnji
1 Odaberite Povijest > Vožnje.
2 Odaberite .
3 Odaberite Izbriši sve ili Izbriši više stavki.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Brisanje osobnog rekorda
1 Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Osobni rekordi.
2 Odaberite osobni rekord.
3 Odaberite > .
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
1 Odaberite Povijest > Osobni rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > .
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti zbrojene podatke koje ste spremili na uređaj
Edge, uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Ukupno.
Brisanje ukupnih podataka
1 Odaberite Povijest > Ukupno.
2 Odaberite > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
1 Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Vožnje.
2 Odaberite opciju.
Korištenje kalendara
Kalendar na vašem uređaju prikazuje vizualnu povijest vaših
spremljenih vožnji. Kada u kalendaru odaberete dan, možete
pregledati sažetak svake dovršene vožnje.
6
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
Povijest
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
4 Na svom pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin
Connect Mobile i za povezivanje uređaja slijedite upute na
zaslonu.
Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se
pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
5 Na svom iOS uređaju odaberite Upari Bluetooth Smart i
slijedite upute na zaslonu kako biste omogućili telefonske
obavijesti na kompatibilnom iOS uređaju (nije obavezno).
NAPOMENA: Za telefonske obavijesti potrebno je imati
kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth Smart bežičnom
tehnologijom. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na www.garmin.com/ble.
®
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
®
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitnes uređaj. Neke značajke
traže instaliranu mobilnu aplikaciju Garmin Connect na vašem
pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Upozorenja: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect Mobile slanje poruke vašim kontaktima u hitnim
slučajevima kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
Uparivanje pametnog telefona
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
> Bluetooth > Omogući >
3 Na svom uređaju odaberite
Upari pametni telefon i slijedite upute na zaslonu.
Uređaj Edge Explore 1000 ima značajke povezane s Wi‑Fi
tehnologijom. Mobilna aplikacija Garmin Connect nije potrebna
ako želite koristiti Wi‑Fi vezu.
NAPOMENA: Za korištenje ovih značajki spojite uređaj na
bežičnu mrežu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.
Staze, vježbanja i planovi treninga: Aktivnosti i planovi
treniranja prethodno odabrani na Garmin Connect bežično se
šalju na vaš uređaj.
Nadogradnja softvera: Vaš uređaj preuzima najnovije
ažuriranje softvera putem bežične mreže. Sljedeći put kad
uključite uređaj moći ćete slijediti upute na zaslonu kako biste
ažurirali softver.
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost
1 Idite na www.garminconnect.com/start, and i preuzmite
aplikaciju Garmin Express™.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi
povezivost s Garmin Express.
Povezivanje s bežičnom mrežom
> Wi-Fi.
1 Odaberite
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste uključili bežičnu
tehnologiju.
3 Odaberite Dodaj mrežu kako biste pretražili dostupne mreže.
4 Odaberite bežičnu mrežu.
5 Prema potrebi odaberite kako biste unijeli SSID i lozinku
za mrežu.
Uređaj pohranjuje mrežne infomracije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Datoteke bežično možete prenijeti s jednog kompatibilnog Edge
uređaja na drugi pomoću Bluetooth tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
> Prijenos
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite
između uređaja > Dijeli datoteke > .
3 Odaberite vrstu datoteka za dijeljenje.
4 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos i zatim odaberite
.
> Prijenos
5 Na uređaju koji prima datoteke odaberite
između uređaja.
6 Odaberite vezu u blizini.
7 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje i zatim
odaberite .
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Promjena mjesta za spremanje podataka
1 Odaberite
Povijest
> Sustav > Snimanje podataka.
7
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Unutarnja memorija za spremanje podataka u
memoriju uređaja.
• Odaberite Memorijska kartica za spremajne podataka na
opcionalnu memorijsku karticu.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz utora za microSD karticu Á.
®
2 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja Garmin.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od ANT+ senzora ostalih vozača.
> Senzori > Dodaj senzor.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision™ uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera, stranica 14).
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije mora biti ispravno instaliran,
uparen s uređajem i mora aktivno snimati podatke.
1 Otvorite pogon Garmin.
8
ANT+ senzori
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
> Senzori.
1 Odaberite
2 Odaberite svoj mjerač snage.
3 Odaberite Kalibriraj.
4 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Bežični daljinski upravljač
Pregled uređaja
Prilagođavanje tipke za akciju
1 Na Edge početnom zaslonu odaberite
> Senzori >
Daljinski upravljač Edge > Pojedinosti senzora.
2 Odaberite Pritisni jednom ili Pritisni i zadrži.
3 Odaberite funkciju za tipku za akciju.
Primjerice, tipku za akciju možete podesiti tako da se prikaže
karta ili uključi pozadinsko osvjetljenje.
Upotreba nosača
Za daljinski upravljač dostupno je nekoliko nosača koji se
isporučuju proizvodom ili su dostupni kao dodatna oprema.
Nosači omogućuju postavljanje daljinskog upravljača na vaše
tijelo, bicikl ili na druga mjesta.
• Poravnajte dva ureza À sa stranicama nosača i pritisnite
daljinski upravljač na nosač tako da škljocne.
• Lagano pritisnite jezičak Á i podignite daljinski upravljač s
nosača.
À
Á
Tipka Dionica. Odaberite za označavanje nove dionice.
Tipka Akcija. Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača
vremena. Držite kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje.
NAPOMENA: Ovo je zadana funkcija tipke za akciju. Funkcije tipke
za akciju mogu se programirati.
Â
Tipka Stranica. Odaberite za kretanje unaprijed kroz stranice s
podacima. Držite za kretanje unatrag kroz stranice s podacima.
Ã
LED indikator statusa.
Zamjena baterije
Za zamjenu baterije potreban vam je mali križni odvijač, mali
ravni odvijač i litijska gumbasta baterija CR2032.
1 Pomoću križnog odvijača odvijte tri vijka na stražnjoj ploči À.
LED indikator statusa
Aktivnost LED indikatora
Status
Treperi zeleno
Traženje uparenog uređaja.
Izmjenično crveno i zeleno
Pokušaj uparivanja s novim uređajem.
12 brzih zelenih bljeskova
Uspješno uparivanje s uređajem.
Četiri brza zelena bljeska
Uspješno slanje naredbe uređaju.
Četiri brza crvena bljeska
Neuspješno slanje naredbe uređaju.
2 Uklonite stražnju ploču daljinskog upravljača.
3 Na vrh ravnog odvijača zalijepite traku.
Traka štiti bateriju, odjeljak za bateriju i kontakte od
oštećenja.
4 Pažljivo odvojite bateriju od stražnje ploče.
Uparivanje daljinskog upravljača i Edge
uređaja
Prilikom prvog povezivanja Edge daljinskog upravljača i Edge
uređaja morate upariti daljinski upravljač i uređaj.
1 Postavite daljinski upravljač na udaljenost manju od 3 m
(10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
> Senzori > Dodaj
2 Na Edge početnom zaslonu odaberite
senzor > Daljinski upravljač Edge.
3 Na daljinskom upravljaču istovremeno držite dvije tipke dok
LED indikator statusa ne počne svijetliti naizmjenično zeleno i
crveno, a zatim opustite tipke.
Daljinski upravljač traži vaš uređaj. Ako je uparivanje
daljinskog upravljača uspjelo, LED indikator statusa 12 će
puta zasvijetliti zeleno, a naziv daljinskog upravljača pojavit
će se na uređaju.
4 Odaberite daljinski upravljač i zatim odaberite Dodaj.
Nakon uparivanja daljinski će se upravljač povezivati s uređajem
svaki put kada je uređaj u dometu i uključen.
Bežični daljinski upravljač
5 Novu bateriju umetnite stražnju ploču tako da je pozitivan pol
okrenut prema dolje.
6 Pazite da je brtva Á potpuno sjela u utor.
9
7 Ponovno namjestite stražnju ploču, pazeći da je klin Â
poravnat s otvorom na sklopovskoj pločici Ã.
8 Vratite i pritegnite tri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ funkcije za preuzimanje
Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Mobile. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima,
widgetima i aplikacijama.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i postavke za
predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
> Korisnički profil.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Zone treninga
• Zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 10)
• Zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 10)
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 10). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
> Zone treninga > Zone pulsa.
1 Odaberite
2 Unesite vrijednosti za svoj maksimalni puls i puls u mirovanju.
Vrijednosti zona automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost
možete urediti i ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak pulsa u mirovanju.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
10
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 15) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje zona snage
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju
podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno
na uređaju ili pomoću usluge Garmin Connect. Ako znate svoj
funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru
automatski izračun vaših zona snage.
> Zone treninga > Zone snage.
1 Odaberite
2 Unesite svoj FTP.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
Bluetooth postavke
Odaberite
> Bluetooth.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Wi‑Fi postavke
Odaberite
> Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Wi‑Fi prikazuju se samo
ako je omogućena tehnologija Wi‑Fi.
Automatsko učitavanje: Omogućuje automatski prijenos
aktivnosti putem poznate bežične mreže.
Dodaj mrežu: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom.
Ažuriranje postavki aktivnosti
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 11).
• Odaberite Karta za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 11).
• Odaberite Izrada rute za prilagođavanje postavki rute
(Postavke rute, stranica 11).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 11).
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Auto Lap ,
stranica 12).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 12).
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 12).
• Odaberite Automatske značajke > Automatsko
pomicanje za prilagođavanje prikaza stranica s podacima
o vježbanju i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 12).
• Odaberite Napom. o pokretanju za prilagođavanje
načina rada napomene o pokretanju (Promjena napomene
o pokretanju, stranica 12).
Sve se promjene spremaju u postavke aktivnosti.
®
Prilagođavanje zaslona s podacima
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Zasloni s podacima.
3 Odaberite stranicu s podacima.
4 Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
5 Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na zaslonu.
6 Odaberite .
7 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
8 Odaberite .
Postavke karte
Odaberite
> Postavke aktivnosti > Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za kartu. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno
zumirati kartu.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Promjena orijentacije karte
> Postavke aktivnosti > Karta > Orijentacija.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada ako želite cestovnu perspektivu
sa smjerom kretanja na vrhu.
Napredne postavke karte
Odaberite
> Postavke aktivnosti > Karta > Vidljivost karte.
Način vidljivosti karte: Automatski i Visoki kontrast sadrže
unaprijed zadane vrijednosti. Za postavljanje svake
vrijednosti možete odabrati Prilagođeno.
Razine zumiranja: Postavlja stavke karte tako da se iscrtaju ili
prikažu na ili ispod odabrane razine zumiranja.
Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Kupnja dodatnih karata
Prije kupnje dodatnih karata potrebno je utvrditi verziju karata
učitanih na uređaj.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Karta > Informacije o karti.
3 Odaberite kartu.
4 Odaberite .
5 Idite na http://buy.garmin.com ili se obratite predstavniku
tvrtke Garmin.
Postavke rute
Odaberite
> Postavke aktivnosti > Izrada rute.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije, puls i kadencu.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa, senzor takta ili mjerač snage,
možete postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Na primjer, uređaj možete postaviti tako da vas
upozorava kada vam je kadenca ispod 40 okretaja u minuti i
iznad 90 okretaja u minuti. Možete koristiti i zonu treninga (Zone
treninga, stranica 10) za upozorenja o vrijednostima izvan
raspona.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Upozorenja.
3 Odaberite Upozorenje za puls, Upozorenje za takt ili
Upozorenje za snagu.
4 Po potrebi uključite upozorenje.
5 Unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite zone.
6 Po potrebi odaberite .
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Postavljanje tonova uređaja, stranica 13).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Upozorenja.
3 Odaberite Vremensko upozorenje, Upozor. za udaljenost
ili Upozorenje za kalorije.
4 Uključite upozorenje.
5 Unesite vrijednost.
6 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Postavljanje tonova uređaja, stranica 13).
11
2 Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
Auto Lap
®
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo pritisak tipke Dionica za pokretanje
brojača dionica svaki put kada odaberete
i svaki put
kada prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
Po
potrebi
prilagodite
podatkovna polja o dionici
4
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 11).
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
3 Unesite vrijednost.
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 11).
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
Odaberite
Automatske
značajke > Auto Pause.
2
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
4 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 11).
®
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Autom.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a veza sa
senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi GPS je prekinuta.
Wi‑Fi radit će i kada je uređaj u stanju mirovanja.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
12
mirovanja.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Automatsko pomicanje.
3 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena napomene o pokretanju
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Podsjeća vas da pokrenete
mjerač vremena kako biste mogli snimiti podatke o vožnji.
> Postavke aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Napom. o pokretanju.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Jednom.
• Odaberite Ponavljan. > Odg.ponavlj. za promjenu
trajanja odgode podsjetnika.
Postavke sustava
> Sustav.
Odaberite
• GPS postavke (GPS postavke, stranica 12)
• Postavke boja (Promjena boje za isticanje, stranica 12)
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 13)
• Postavke funkcije prepoznavanja nezgoda (Uključivanje i
isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda, stranica 6)
• Postavke snimanja podataka (Promjena mjesta za spremanje
podataka, stranica 7)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 13)
• Postavke tonova (Postavljanje tonova uređaja, stranica 13)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 13)
GPS postavke
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i brže
pronalaženje GPS položaja možete omogućiti GPS i GLONASS.
Kada se istovremeno koriste GPS i GLONASS, baterija se brže
troši nego kada se koristi samo GPS.
> Sustav > GPS > GPS način rada.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
> Sustav > GPS > Postavi nadm. visinu.
1 Odaberite
2 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Pregled satelita
Stranica satelita prikazuje vaše trenutačne GPS informacije.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
Odaberite
> Sustav > GPS > Prikaži satelite.
Preciznost GPS-a prikazuje se na dnu stranice. Zelene crtice
označavaju jakost svakog primljenog signala satelita (broj
satelita prikazuje se ispod svake crtice).
Promjena boje za isticanje
Možete promijeniti boju za isticanje na uređaju.
> Sustav > Boja.
1 Odaberite
2 Odaberite boju za isticanje.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke zaslona
Odaberite
> Sustav > Zaslon.
Aut.podeš.svjetline: Automatski podešava svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja na temelju osvjetljenja u prostoru.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Automatski kako biste
uređaju omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih
boja ovisno o dobu dana.
Orijentacija: Postavljanje uređaja za prikaz u okomitoj ili
vodoravnoj orijentaciji.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
> Sustav > Jedinice.
1 Odaberite
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Postavljanje tonova uređaja
Odaberite
> Sustav > Tonovi.
Promjena jezika uređaja
Odaberite
> Sustav > Jezik.
Promjena konfiguracijskih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste konfigurirali
tijekom početnog postavljanja.
> Sustav > Ponovno postavi uređaj >
1 Odaberite
Početno postavljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Edge Specifikacije uređaja
Vrsta baterije
Ugrađena litij-ionska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije
15 sati, tipično korištenje
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 40 ºC (od 32 º do 104 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Wi‑Fi bežična tehnologija
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije daljinskog upravljača
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032 (3 V)
Trajanje baterije
Do 1,5 godine (upotreba 1 h dnevno)
Informacije o uređaju
Raspon radne
temperature
Od -10 º do 50 ºC (od 14 º do 122 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
5 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 50 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Držite 10 sekundi.
2 Držite jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Odaberite
> Sustav > Ponovno postavi uređaj >
Ponovno postavi tvorničke postavke.
Štednja energije tijekom punjenja uređaja
Tijekom punjenja možete isključiti zaslon uređaja i sve ostale
funkcije.
1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.
2 Tipku držite pritisnutom 4 do 5 sekundi.
Zaslon će se isključiti i uređaj će se prebaciti u način rada za
punjenje sa smanjenom potrošnjom energije.
3 Napunite uređaj do kraja.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Korištenje pozadinskog
osvjetljenja, stranica 2).
• Uključite funkciju Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 12).
13
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju (Bluetooth postavke,
stranica 10).
• Isključite bežično povezivanje (Wi‑Fi postavke, stranica 10).
Nadogradnja softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste već koristili aplikaciju Garmin Express
za postavljanje uređaja s Wi‑Fi mrežom, Garmin Connect
može automatski preuzeti dostupna ažuriranja softvera na
uređaj kada se povezuje pomoću Wi‑Fimreže.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu www.support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Preuzimanje korisničkog priručnika
Posjetite www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite
> Sustav > O uređaju.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
14
Očitanja temperature
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
1 Odaberite .
2 Krećite se prema dolje do sedme stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
3 Krećite se prema dolje do osme stavke na popisu, a zatim je
odaberite.
Odaberite
svoj jezik.
4
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Grafikon pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Konfiguracija svjetala: Konfiguriranje mreže svjetala.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Dodatak
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme staze.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima. Vaš uređaj mora biti
povezan s kompatibilnim mjeračem snage.
Snaga - dionica: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga - kJ: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Snaga - maksimalna: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - prosjek: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - prosjek za 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi
za izlaznu snagu.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Takt - dionica: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Takt - prosjek: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Udalj. do cilja: Tijekom vježbanja ili na stazi, preostala
udaljenost kada koristite udaljenost kao cilj.
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Udaljenost - zadnja dionica: Prijeđena udaljenost za
posljednju dovršenu dionicu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
VB - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi za
vertikalnu brzinu.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme - prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Dodatak
Vrijeme - zadnja dionica: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
90–100%
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
15
Indeks
A
mjerač vremena 2, 6
mjerne jedinice 13
montaža uređaja 1
montiranje uređaja 9
ANT+ senzori 2, 8
Mjerači snage 8
uparivanje 8
aplikacije 7, 10
Auto Lap 12
Auto Pause 12
automatski prelazak u stanje mirovanja 12
automatsko pomicanje 12
način rada za spavanje 12
nadmorska visina 12
nadogradnje, softver 14
natrag na početak 4
navigacija 5
natrag na početak 4
B
O
baterija
maksimiziranje 13
punjenje 1, 13
vrsta 1
zamjena 9
bežični uređaji 9
Bluetooth tehnologija 7, 10
brisanje, svi korisnički podaci 8, 13
O-prsteni. Vidi remeni
Oprema 14
osobni rekordi 6
brisanje 6
C
Connect IQ 10
Č
čišćenje uređaja 13
D
daljinski upravljač 9
uparivanje 9
datoteke, prijenos 8
dionice 2
dodaci 8
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 10
Garmin Express 7
nadogradnja softvera 14
GLONASS 12
GPS 12
signal 2, 3, 14
stranica satelita 12
gumbi na zaslonu 2
I
ID jedinice 14
ikone 2
izgledi sata 10
J
jezik 13, 14
K
kadenca, upozorenja 11
kalendar 6
kalibracija, mjerač snage 8
kalorija, upozorenja 11
karte 4
kupnja 11
nadogradnja 14
orijentacija 11
postavke 11
traženje lokacija 5
zumiranje 11
kontakti u hitnim slučajevima 5, 6
koordinate 5
korisnički podaci, brisanje 8
korisnički profil 2, 10
L
licencni ugovor za softver 14
lokacije 5
brisanje 5
nedavno pronađeno 5
traženje na karti 5
uređivanje 5
M
memorijska kartica 7, 8
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
16
N
P
pametni telefon 2, 7, 10
početno postavljanje 13
podaci
prijenos 6, 8
snimanje 7
spremanje 6
zasloni 11
podatkovna polja 10, 11, 14
ponovno postavljanje uređaja 13
popis 6
poruka s napomenom o pokretanju 12
postavke 2, 10–13
uređaj 13
postavke sustava 12
postavke zaslona 12, 13
postavljanje 1
povijest 2, 6
brisanje 6
slanje na računalo 6
pozadinsko osvjetljenje 2, 13
predani sportaš 10
prepoznavanje nezgoda 5, 6
prijenos, datoteke 7
prilagođavanje uređaja 10, 11
profili, korisnik 10
puls
upozorenja 11
zone 10
Puls, zone 15
punjenje 13
tipke 2, 9
točke, projekcija 5
tonovi 13
traženje lokacija, u blizini vaše lokacije 5
treniranje, zasloni 2, 11
U
udaljenost, upozorenja 11
uparivanje 2, 7
ANT+ senzori 8
daljinski upravljač 9
upozorenja 11
uređaj
ponovno postavljanje 13
postupanje 13
USB 14
prekid veze 8
V
visinomjer, kalibracija 12
vremenske zone 13
vrijeme, upozorenja 11
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 10, 14
povezivanje 7
widgeti 10
Z
zaključavanje, zaslon 2
zamjena baterije 9
zaslon 13
zone
napajanje 10
vrijeme 13
R
računalo, povezivanje 8
remeni 14
rješavanje problema 13, 14
rute
postavke 11
stvaranje 4
S
satelitski signali 2, 3, 14
snaga (sila)
upozorenja 11
zone 10
softver
nadogradnja 14
verzija 14
specifikacije 13
spremanje aktivnosti 2
spremanje podataka 6, 8
staze 3, 4
brisanje 4
navigacija 4
postavke 4
stvaranje 3, 4
učitavanje 3
uređivanje 3, 4
stranica satelita 12
T
temperatura 14
Indeks
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-01944-46_0D
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising