Garmin | Edge® Explore 1000, Europe | User manual | Garmin Edge® Explore 1000, Europe Manual de utilizare

Garmin Edge® Explore 1000, Europe Manual de utilizare
Edge Explore 1000
®
Manual de utilizare
© 2016–2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , şi Edge sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Connect IQ™, Garmin Connect™,
Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a companiei
Garmin.
®
®
®
®
®
Apple şi Mac sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci
de către Garmin are loc sub licenţă. iOS este o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licenţa Apple Inc. microSD şi sigla microSD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. Wi‑Fi
este o marcă înregistrată a corporaţiei Wi-Fi Alliance. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin
proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: F4ACGQ00
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Iniţiere ......................................................................................... 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Despre baterie ....................................................................... 1
Instalarea suportului proeminent ................................................ 1
Instalarea suportului standard .................................................... 1
Scoaterea dispozitivului Edge ................................................ 2
Pornirea dispozitivului ................................................................. 2
Taste ...................................................................................... 2
Navigare .......................................................................... 2
Plimbare cu bicicleta ................................................................... 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ......................................... 3
Trasee .........................................................................................3
Parcurgerea unui traseu ales de pe Internet ......................... 3
Crearea și parcurgerea unui traseu ....................................... 3
Crearea și parcurgerea unui traseu dus-întors ...................... 4
Crearea unui traseu dintr-o tură recentă ................................ 4
Revenirea la punctul de pornire ............................................. 4
Oprirea unui traseu ................................................................ 4
Afişarea unui traseu pe hartă ................................................. 4
Vizualizarea detaliilor traseului .............................................. 4
Opţiuni traseu ......................................................................... 4
Ştergerea unui traseu ............................................................ 5
Locaţii ......................................................................................... 5
Salvarea locaţiei ..................................................................... 5
Salvarea unei locații de pe hartă ........................................... 5
Navigarea la o locaţie salvată ................................................ 5
Navigarea la o locaţie recentă ............................................... 5
Setarea Căutare locație ......................................................... 5
Navigarea către coordonatele cunoscute .............................. 5
Proiectarea unei locaţii ........................................................... 5
Editarea locaţiilor ................................................................... 5
Ştergerea unei locaţii ............................................................. 5
Detecţie incidente........................................................... 5
Configurarea detecției de incidente ............................................ 5
Configurarea informațiilor despre biciclist și a contactelor de
urgență ........................................................................................6
Pornirea și oprirea detecției incidentelor .................................... 6
Vizualizarea contactelor dvs. de urgență .................................... 6
Anularea unui mesaj automat ..................................................... 6
Trimiterea unei actualizări de stare după un incident ................. 6
Istoric............................................................................... 6
Vizualizarea turei ........................................................................ 6
Utilizarea calendarului ............................................................ 6
Ştergerea turelor .................................................................... 6
Date personale ........................................................................... 6
Ştergerea unui record personal ............................................. 6
Restabilirea unui record personal .......................................... 6
Vizualizarea totalurilor de date ................................................... 6
Ştergerea totalurilor de date .................................................. 6
Trimiterea turei la Garmin Connect ............................................. 6
Garmin Connect ..................................................................... 7
Caracteristici conectate Bluetooth® ....................................... 7
Caracteristici conectate Wi‑Fi® ............................................. 7
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv Edge ........................ 7
Modificarea locației de stocare a datelor .................................... 8
Instalarea unui card de memorie ................................................ 8
Gestionarea datelor .................................................................... 8
Conectarea dispozitivului la computer ................................... 8
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ....................................... 8
Ştergerea fişierelor ................................................................. 8
Deconectarea cablului USB ................................................... 8
Senzori ANT+.................................................................. 8
Cuprins
Asocierea senzorilor ANT+ ......................................................... 8
Conștientizare situațională .......................................................... 9
Antrenamentul cu un contor de putere ....................................... 9
Calibrarea contorului de putere ............................................. 9
Telecomandă wireless................................................... 9
Prezentare generală dispozitiv ................................................... 9
LED de stare ............................................................................... 9
Asocierea controlului de la distanță cu dispozitivul dvs.
Edge ........................................................................................... 9
Personalizarea tastei de acțiune ................................................ 9
Utilizarea montajelor ................................................................... 9
Înlocuirea bateriei ....................................................................... 9
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 10
Funcţii descărcabile Connect IQ ............................................... 10
Setarea profilului de utilizator ................................................... 10
Despre atleţii profesionişti .................................................... 10
Zonele de antrenament ............................................................ 10
Setarea zonelor de puls ....................................................... 10
Setarea zonelor de putere ................................................... 10
Setări Bluetooth ........................................................................ 11
Setări Wi‑Fi ............................................................................... 11
Actualizarea setărilor dvs. de activitate .................................... 11
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 11
Setările hărţii ........................................................................ 11
Setări rută ............................................................................ 11
Alerte .................................................................................... 12
Auto Lap® ............................................................................ 12
Utilizarea Auto Pause .......................................................... 12
Utilizarea inactivării automate .............................................. 12
Utilizarea derulării automate ................................................ 12
Schimbarea modului de pornire a atenţionărilor .................. 12
Setări de sistem ........................................................................ 13
Setări GPS ........................................................................... 13
Schimbarea culorii de accent ............................................... 13
Setările afişajului .................................................................. 13
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 13
Setarea tonurilor dispozitivului ............................................. 13
Schimbarea limbii dispozitivului ........................................... 13
Schimbarea setărilor de configurare .................................... 13
Fusurile orare ....................................................................... 13
Informaţii dispozitiv..................................................... 13
Specificaţii ................................................................................. 13
Specificaţii Edge .................................................................. 13
Specificații control de la distanță ......................................... 13
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 13
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 14
Depanare ....................................................................... 14
Resetarea dispozitivului ............................................................ 14
Ştergerea datelor utilizatorului ............................................. 14
Economisirea energiei la încărcarea dispozitivului. .................. 14
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 14
Actualizarea software-ului ......................................................... 14
Actualizări ale produsului .......................................................... 14
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 14
Obţineţi manualul de utilizare ................................................... 14
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului ..................................... 14
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS ................................... 14
Valorile de temperatură ............................................................ 14
Garniturile O de schimb ............................................................ 14
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 14
Anexă ............................................................................. 15
Câmpuri de date ....................................................................... 15
Calculul zonelor de puls ............................................................ 15
Index.............................................................................. 17
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Instalarea suportului proeminent
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul Edge, unde
să nu incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Utilizaţi cheia hexagonală pentru a scoate şurubul À din
conectorul ghidonului Á.
Iniţiere
Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată, trebuie să efectuaţi
aceste sarcini pentru a configura dispozitivul şi pentru a vă
informa cu privire la funcţiile de bază.
1 Încărcaţi dispozitivul (Încărcarea dispozitivului, pagina 1).
2 Instalaţi dispozitivul utilizând suportul clasic (Instalarea
suportului standard, pagina 1) sau suportul proeminent
(Instalarea suportului proeminent, pagina 1).
3 Porniţi dispozitivul (Pornirea dispozitivului, pagina 2).
4 Locate satellites (Obţinerea semnalelor de la sateliţi,
pagina 3).
5 Începeţi o tură cu bicicleta (Plimbare cu bicicleta,
pagina 2).
6 Încărcaţi tura pe Garmin Connect™ (Trimiterea turei la Garmin
Connect, pagina 6).
Încărcarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
3 Dacă este necesar, scoateţi cele două şuruburi de pe faţa
posterioară a suportului Â, rotiţi conectorul à şi repoziţionaţi
şuruburile pentru a schimba orientarea suportului.
4 Puneţi padul de cauciuc în jurul ghidonului:
• Dacă diametrul ghidonului este de 25,4 mm, utilizaţi padul
mai gros.
• Dacă diametrul ghidonului este de 31,8 mm, utilizaţi padul
mai subţire.
5 Puneţi conectorul ghidonului în jurul padului de cauciuc.
6 Repoziţionaţi şi strângeţi şurubul.
NOTĂ: Garmin recomandă un cuplu cu specificaţia 7 lbf-in.
(0,8 N-m). Trebuie să verificaţi periodic şurubul, pentru a vă
asigura că este bine strâns.
7 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
Edge în adânciturile suportului pentru bicicletă Ä.
®
Dispozitivul este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată pe
care o puteţi încărca utilizând o priză de perete standard sau un
port USB de pe computer.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Specificaţii Edge, pagina 13).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À de pe
portul USB Á.
8 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor
de ceas până când se fixează în poziţie.
Instalarea suportului standard
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un adaptor
de c.a. sau într-un port USB al computerului.
4 Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
Pentru o recepţie GPS optimă, poziţionaţi suportul pentru
bicicletă astfel încât partea frontală a dispozitivului să fie
orientată spre cer. Puteţi instala suportul pentru bicicletă pe pipă
sau pe ghidon.
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul, unde să nu
incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Puneţi discul de cauciuc À pe faţa posterioară a suportului
pentru bicicletă.
Marginile cauciucului se aliniază cu faţa posterioară a
suportului pentru bicicletă, astfel încât să stea fix.
Despre baterie
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informaţii importante privind siguranţa şi produsul din cutia
produsului pentru a vedea avertismentele pentru produs şi alte
informaţii importante.
Introducere
1
3 Puneţi suportul pentru bicicletă pe pipa bicicletei.
4 Ataşaţi suportul pentru bicicletă astfel încât să fie fixat în
siguranţă, utilizând cele două benziÁ.
5 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
în adânciturile suportului pentru bicicletă Â.
6 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul în sensul acelor de
ceas până când se fixează în poziţie.
Scoaterea dispozitivului Edge
1 Rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor de ceas pentru a-l
debloca.
2 Ridicaţi dispozitivul Edge din suport.
Selectaţi pentru a vizualiza meniul de setări.
Selectaţi pentru a accesa aplicaţiile, widgeturile şi
câmpurile de date ale Connect IQ™.
Utilizarea ecranului tactil
• Atunci când cronometrul rulează, atingeți ecranul pentru a
vizualiza suprapunerea cronometrului.
Suprapunerea cronometrului vă permite să reveniți la ecranul
principal în timpul unei ture.
• Selectați
pentru a vă salva modificările și pentru a închide
pagina.
• Selectaţi pentru a închide pagina și pentru a reveni la
pagina precedentă.
• Selectaţi
pentru a reveni la pagina precedentă.
• Selectaţi
pentru a reveni la ecranul principal.
• Selectați și pentru a defila.
• Selectaţi pentru a căuta în apropierea unei locații.
• Selectați
pentru a căuta după nume.
• Selectaţi pentru a şterge un articol.
Vizualizarea ecranului de conexiuni
Ecranul de conexiuni afişează starea GPS, a senzorilor ANT+ şi
a conexiunilor wireless.
Din ecranul de început, trageți în jos din partea superioară a
ecranului.
®
Pornirea dispozitivului
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, vi se solicită să
configuraţi setările sistemului şi profilurile de utilizator.
1 Ţineţi apăsat .
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Taste
Este afişat ecranul de conexiuni. O pictogramă intermitentă
indică faptul că dispozitivul caută. Puteți selecta orice
pictogramă pentru a modifica setările.
À
Selectați pentru a introduce starea de repaus și pentru a porni
dispozitivul.
Menţineţi apăsat pentru a bloca ecranul și porni sau opri
dispozitivul.
Á
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Â
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Prezentare generală a ecranului de început
Ecranul de început vă oferă acces rapid la toate caracteristicile
Edge dispozitivului.
Utilizarea iluminării de fundal
În orice moment, puteți apăsa oriunde pe ecran pentru a aprinde
lumina de fundal.
1 Din ecranul principal, selectați bara de stare din partea
superioară a ecranului.
2 Selectaţi Brightness pentru a regla luminozitatea luminii de
fundal și temporizarea:
• Pentru a regla manual luminozitatea, selectați și .
• Pentru a permite dispozitivului să regleze luminozitatea
automat în funcție de lumina ambiantă, selectați Auto
Brightness.
• Pentru a ajusta temporizarea, selectaţi Backlight
Timeout şi selectaţi o opţiune.
Selectaţi pentru a începe o plimbare cu bicicleta.
Where To? Selectaţi pentru a căuta și naviga către o locaţie.
Courses
Selectați pentru a vă administra traseele.
History
Selectați pentru a vă administra istoricul și recordurile
personale.
Contacts
Selectați pentru a vizualiza contactele dvs. de urgență.
2
Navigare
Plimbare cu bicicleta
1 Din ecranul de început, selectaţi .
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
Navigare
4
5
6
7
NOTĂ: istoricul este înregistrat numai când cronometrul este
în funcţiune.
Trageți de ecran în jos pentru ecrane de date suplimentare.
Puteți trage în jos din partea superioară a ecranelor de date
pentru a vizualiza ecranul de conexiuni.
Dacă este necesar, atingeți ecranul pentru a vizualiza
suprapunerea cronometrului.
Selectaţi
pentru a opri cronometrul.
Selectați End Ride > Save Ride.
3
4
5
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
6
Este posibil ca dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Ora şi data sunt
setate automat pe baza poziţiei GPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
7
8
sugerează să utilizați ultima locație cunoscută sau să
selectați locația pe hartă.
• Pentru a selecta o locație salvată, selectați Saved >
Locations și selectați o locație.
• Pentru a selecta o locație pe care ați căutat-o recent,
selectați Recent Finds și selectați o locație.
• Pentru a selecta o locație pe hartă, selectați Use Map și
selectați o locație.
• Pentru a răsfoi și selecta un punct de interes, selectați
POI Categories, selectați o categorie și selectați un punct
proxim de interes.
• Pentru a selecta un oraș, selectați Cities și selectați un
oraș apropiat.
• Pentru a selecta o adresă, selectați Addresses și urmați
instrucțiunile de pe ecran.
• Pentru a selecta o intersecție, selectați Intersections și
urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Pentru a utiliza coordonatele cunoscute pentru o locație,
selectați Coordinates și introduceți coordonatele.
Selectați Use.
Selectaţi Add Next Location.
Repetați pașii de la 2 la 4 până când ați selectat toate
locațiile pentru traseu.
Selectaţi View Map.
Dispozitivul calculează ruta dvs. și apare o hartă cu traseul.
SUGESTIE: puteți selecta
pentru a vizualiza o diagramă a
altitudinii de pe traseu.
Selectaţi Ride.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ajunge la
destinație.
Trasee
Puteţi trimite segmente din contul dvs. Garmin Connect pe
dispozitiv. După salvarea în dispozitiv, puteţi naviga pe traseul
din dispozitiv. De asemenea, puteți crea și salva un traseu
particularizat direct pe dispozitivul dvs.
Puteţi parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o
rută bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.
Parcurgerea unui traseu ales de pe Internet
Înainte de a putea descărca un traseu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 7).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Creaţi un traseu nou sau selectaţi un traseu existent.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv.
5 Deconectaţi dispozitivul şi porniţi-l.
6 Selectați Courses > Saved Courses.
7 Selectaţi traseul.
8 Selectaţi Ride.
Crearea și parcurgerea unui traseu
1 Selectați Courses > Course Creator > Add First Location.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a selecta locația dvs. actuală pe hartă, selectați
Current Location.
NOTĂ: dacă dispozitivul nu poate obține semnale prin
satelit cu privire la locația dvs. actuală, dispozitivul vă
Navigare
Calcularea unui traseu Salt-la-Start
Înainte de a putea calcula un traseu salt-la-start, trebuie să
creați un traseu cu o singură locație.
Selectați Courses > Course Creator >
> Loop to Start.
Dispozitivul calculează o rută care face un salt înapoi la
locația de start și apare o hartă cu traseul.
Calcularea unui traseu de Ieșire-și-Înapoi
Înainte de a putea calcula un traseu de ieșire-și-înapoi, trebuie
să creați un traseu cu două sau mai multe locații.
Selectați Courses > Course Creator >
> Out and Back.
Dispozitivul calculează o rută care vă scoate și vă aduce
înapoi la locația finală și apare o hartă cu traseul.
Inversarea direcției traseului
Înainte de a putea inversa direcția unui traseu, trebuie să creați
și să calculați un traseu cu cel puțin o locație.
Selectați Courses > Course Creator >
> Reverse
Direction.
3
Dispozitivul inversează direcția de navigare și apare o hartă
cu traseul.
Salvarea unui traseu din Creator trasee
> Save as
1 Selectați Courses > Course Creator >
Course > .
2 Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi .
3 Selectaţi .
Traseul apare în listă.
Ștergerea tuturor locațiilor dintr-un traseu
Selectați Courses > Course Creator >
> Delete >
Revenirea la punctul de pornire
.
Crearea și parcurgerea unui traseu dus-întors
Dispozitivul poate crea un traseu dus-întors pe baza unei
distanțe, locații de pornire și direcții de navigare specificate.
1 Selectați Courses > Round-Trip Course.
2 Selectați Distance și introduceți distanța totală pentru traseu.
3 SelectaţiStart Location.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a selecta locația dvs. actuală pe hartă, selectați
Current Location.
NOTĂ: dacă dispozitivul nu poate obține semnale prin
satelit cu privire la locația dvs. actuală, dispozitivul vă
sugerează să utilizați ultima locație cunoscută sau să
selectați locația pe hartă.
• Pentru a selecta o locație pe hartă, selectați Use Map și
selectați o locație.
• Pentru a selecta o locație salvată, selectați Saved
Locations și selectați o locație.
• Pentru a răsfoi și selecta un punct de interes, selectați,
Search Tools > POI Categories, selectați o categorie și
selectați un punct proxim de interes.
• Pentru a selecta un oraș, selectați Search Tools > Cities
și selectați un oraș apropiat.
• Pentru a selecta o adresă, Search Tools > Addresses și
urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Pentru a selecta o intersecție, selectați Search Tools >
Intersections și urmați instrucțiunile de pe ecran.
• Pentru a utiliza coordonatele cunoscute pentru o locație,
selectați Search Tools > Coordinates și introduceți
coordonatele.
5 Selectați Start Direction și selectați o direcție de deplasare.
6 Selectaţi Search.
SUGESTIE: puteți selecta pentru a căuta din nou.
7 Selectaţi un traseu pentru a-l vizualiza pe hartă.
SUGESTIE: puteţi selecta și pentru a vizualiza celelalte
trasee.
8 Selectaţi Ride.
Puteți crea un traseu nou dintr-o tură salvată anterior.
1 Selectați Courses > Recent Rides.
2 Selectaţi o tură.
4
.
Parcurgerea unui traseu salvat
1 Selectați Courses > Saved Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Ride.
Setările Creator trasee
Selectați Courses > Course Creator > Settings.
Routing Mode: setează metoda de transport pentru a vă
optimiza ruta.
Calculation Method: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Lock on Road: fixează pictograma de poziție care reprezintă
poziția dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Avoidance Setup: setează tipurile de drum pe care să le evitați
în timpul navigării.
Crearea unui traseu dintr-o tură recentă
> Save Ride as Course.
3 Selectați
4 Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi
În orice punct de parcurgere a unui traseu, puteţi reveni la
punctul de pornire.
1 Atingeți ecranul pentru a vizualiza suprapunerea
cronometrului.
2 Selectați > Where To? > Back to Start.
3 Selectați Along Same Route sau Most Direct Route.
4 Selectaţi Ride.
Dispozitivul vă aduce înapoi la punctul de pornire de pe
traseul dvs.
Oprirea unui traseu
1 Defilați până la hartă.
2 Selectaţi > .
Afişarea unui traseu pe hartă
Pentru fiecare traseu salvat pe dispozitivul dvs., puteţi
particulariza momentul și modul în care acesta va apărea pe
hartă. De exemplu, puteţi seta ca traseul de navetă să fie afişat
întotdeauna pe hartă cu galben. Puteţi avea un traseu alternativ
afişat cu verde. Acest lucru vă permite să vedeţi traseele în timp
ce mergeţi cu bicicleta, dar nu urmaţi sau parcurgeţi un traseu
anumit.
1 Selectați Courses > Saved Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Settings.
4 Selectaţi Always Display pentru a face ca traseul să fie
afişat pe hartă.
5 Selectaţi Color şi selectaţi o culoare.
6 Selectaţi Course Points pentru a include puncte de pe
traseu pe hartă.
Când veţi mai merge din nou cu bicicleta în apropierea traseului,
acesta va apărea pe hartă.
Vizualizarea detaliilor traseului
1 Selectați Courses > Saved Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Summary pentru a vizualiza detalii despre
traseu.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza traseul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
altitudinilor de pe traseu.
• Selectaţi Laps pentru a selecta o tură şi a vizualiza
informaţii suplimentare despre fiecare tură.
Opţiuni traseu
Selectați Courses > Saved Courses > .
Turn Guidance: activează sau dezactivează afişarea indicaţiilor
despre viraje.
Off Course Warnings: vă alertează atunci când vă abateţi de la
traseu.
Search: vă permite să căutaţi trasee salvate, după nume.
Delete: vă permite să ştergeţi toate traseele sau mai multe
trasee salvate de pe dispozitiv.
Navigare
Ştergerea unui traseu
1 Selectați Courses > Saved Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi > .
Locaţii
Navigarea către coordonatele cunoscute
1 De pe ecranul de început, selectaţi Where To? > Search >
Coordinates.
2 Introduceţi coordonatele şi selectaţi .
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ajunge la
destinație.
Puteţi înregistra şi stoca locaţii pe dispozitiv.
Proiectarea unei locaţii
Salvarea locaţiei
Puteţi crea o locaţie nouă prin proiectarea distanţei şi a orientării
dintr-o locație marcată la locaţia nouă.
1 Selectaţi Where To? > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi informațiile despre locație din partea superioară a
hărţii.
4 Selectați > Project Location.
5 Introduceți orientarea și distanța până la locația proiectată.
6 Selectaţi .
Puteți salva locația dvs. actuală, cum ar fi domiciliul dvs. sau
locul de parcare.
1 Din ecranul de pornire, selectați bara de stare sau trageți în
jos din partea superioară a paginii.
Este afişată pagina de conexiuni.
2 Selectați GPS > Mark Location > .
Salvarea unei locații de pe hartă
1 Selectați Where To? > Browse Map > .
2 Răsfoiți harta pentru a găsi o locație.
3 Selectaţi locaţia.
4 Selectaţi informațiile despre locație din partea superioară a
hărţii.
5 Selectaţi
>
.
Navigarea la o locaţie salvată
1 Selectaţi Where To? > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Dacă este necesar, selectați pentru a introduce căutare
informații.
4 Selectaţi Ride.
Navigarea la o locaţie recentă
1 De pe ecranul de început, selectaţi Where To? > Recent
Finds.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Ride.
Setarea Căutare locație
Implicit, dispozitivul caută puncte de interes și alte locații din
apropierea locației dvs. actuale. Puteți seta dispozitivul pentru a
căuta în apropierea unei alte locații.
1 Selectaţi Where To? > Search > .
2 Selectaţi o zonă de căutare.
3 Dacă este necesar, selectaţi un loc.
4 Dacă este cazul, selectaţi Use.
Navigarea către un punct de interes
Puteți căuta anumite tipuri de locații.
1 De pe ecranul de început, selectaţi Where To? > Search >
POI Categories.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un punct de interes.
4 Selectaţi Ride.
Navigarea către un oraș, o adresă sau o intersecție
1 Selectaţi Where To? > Search.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectați Cities și selectați un oraș apropiat.
• Selectaţi Addresses şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
• Selectaţi Intersections şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
3 Selectaţi Ride.
Editarea locaţiilor
1 Selectaţi Where To? > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi bara de informații din partea superioară a ecranului.
4 Selectaţi .
5 Selectați un element.
De exemplu, selectaţi Change Elevation pentru a introduce
o altitudine cunoscută pentru locaţia respectivă.
6 Introduceți informațiile noi și selectați .
Ştergerea unei locaţii
1 Selectaţi Where To? > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi informațiile despre locație din partea superioară a
ecranului.
4 Selectați
> Delete Location >
.
Detecţie incidente
ATENŢIE
Detectarea incidentelor este o funcţie suplimentară concepută în
principal pentru utilizarea pe parcursul călătoriei. Detectarea
incidentelor nu trebuie considerată ca o metodă principală
pentru a obţine ajutor de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connect
Mobile nu contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
Edge cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect Mobile poate
trimite automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi
locaţia GPS către contactele de urgenţă.
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi telefonul inteligent asociat
ce indică contactele dvs. va fi notificat după 30 de secunde.
Dacă nu este nevoie de ajutor, puteţi anula mesajul automat de
urgenţă.
Înainte de a putea activa detectarea incidentelor pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect Mobile. Telefonul dvs.
inteligent asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi să
se afle într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt disponibile
datele. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată primi
mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard pentru
mesageria text).
Configurarea detecției de incidente
1 Accesaţi www.garmin.com/intosports/apps şi descărcaţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile pe smartphone.
Detecţie incidente
5
2 Asociaţi telefonul dvs. inteligent cu dispozitivul dvs.
(Asocierea unui smartphone, pagina 7).
3 Configurați contactele dvs. de urgență și informațiile despre
biciclist în aplicaţia Garmin Connect Mobile (Configurarea
informațiilor despre biciclist și a contactelor de urgență,
pagina 6).
Activați
detecția incidentelor pe dispozitivul dvs. (Pornirea și
4
oprirea detecției incidentelor, pagina 6).
5 Activați GPS pe dispozitivul dvs. (Setări GPS, pagina 13).
Configurarea informațiilor despre biciclist și
a contactelor de urgență
1 Deschideți aplicația Garmin Connect Mobile de pe telefonul
dvs. inteligent.
2 Din meniul de setări al aplicaţiei, selectaţi Incident
Detection.
Introduceți
informațiile dvs. ca biciclist și contactele dvs. de
3
urgență.
Contactele dvs. selectate primesc un mesaj care le identifică
ca și contacte de urgență pentru detecția incidentelor.
Pornirea și oprirea detecției incidentelor
Selectați
> System > Incident Detection.
Vizualizarea contactelor dvs. de urgență
Înainte de a putea vizualiza contactele dvs. de urgență pe
dispozitivul dvs., trebuie să vă configurați informațiile ca biciclist
și contactele de urgență din aplicația Garmin Connect Mobile.
Selectaţi Contacts.
Apar numele și numerele de telefon ale contactelor dvs. de
urgență.
Anularea unui mesaj automat
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.,
puteți anula mesajul automat de urgență de pe dispozitivul dvs.
sau telefonul inteligent asociat înainte de a fi trimis contactelor
dvs. de urgență.
Selectați Cancel >
înainte ca numărătoarea inversă de 30
de secunde să ia sfârșit.
Trimiterea unei actualizări de stare după un
incident
Înainte de a putea trimite o actualizare de stare către contactele
dvs. de urgență, dispozitivul dvs. trebuie să detecteze un
incident și să trimită un mesaj automat de urgență către
contactele dvs. de urgență.
Puteți trimite o actualizare de stare către contactele dvs. de
urgență prin care le informați despre faptul că nu aveți nevoie de
ajutor.
1 Trageți în jos din partea superioară a ecranului pentru a
vizualiza ecranul de conexiuni.
2 Selectați Incident Detected > Send I'm Okay.
Un mesaj este trimis către toate contactele de urgență.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, viteza, date privind
turele, elevaţia şi informaţii de la senzorul opţional ANT+.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul.
Încărcaţi cu regularitate istoricul în Garmin Connect pentru a ţine
evidenţa datelor tuturor turelor.
6
Vizualizarea turei
1 De pe ecranul de început, selectați History > Rides.
2 Selectaţi o opţiune.
Utilizarea calendarului
Calendarul de pe dispozitivul dvs. afișează un istoric vizual al
turelor dvs. salvate. Când selectaţi o zi din calendar, puteţi
vizualiza un rezumat al fiecărei ture efectuate.
1 Selectaţi History > Calendar.
2 Selectați o dată pentru a vizualiza turele salvate.
3 Selectaţi pentru a vizualiza detaliile suplimentare.
Ştergerea turelor
1 Selectaţi History > Rides.
2 Selectaţi .
3 Selectați Delete All sau Delete Multiple.
Date personale
Când finalizaţi o tură, dispozitivul afişează orice record personal
nou pe care l-aţi obţinut în timpul turei respective. Recordurile
personale includ timpul dvs. cel mai bun pe o distanţă standard,
tura cea mai lungă şi ascensiunea cea mai mare din timpul unei
ture.
Ştergerea unui record personal
1 De pe ecranul principal, selectați History > Personal
Records.
2 Selectaţi un record personal.
3 Selectaţi > .
Restabilirea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
1 Selectaţi History > Personal Records.
2 Selectaţi un record pentru restabilire.
3 Selectați Previous Record > .
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate pe care le-aţi salvat pe Edge,
inclusiv numărul de ture, timpul, distanţa şi caloriile.
De pe ecranul de început, selectați History > Totals.
Ştergerea totalurilor de date
1 Selectaţi History > Totals.
2 Selectaţi > .
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Trimiterea turei la Garmin Connect
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À de pe
portul USB Á.
Istoric
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Accesaţi
www.garminconnect.com/start.
4
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele. Pentru a vă înregistra cu un
cont gratuit, accesaţi www.garminconnect.com/start.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă, diagrame de ritm şi de viteză,
precum şi rapoarte care pot fi particularizate.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Notificări: afişează pe dispozitivul dvs. notificările şi mesajele
primite pe telefon.
Detecţie incidente: permite aplicaţiei Garmin Connect Mobile
să trimită un mesaj către persoanele de contact în caz de
urgenţă atunci când dispozitivul Edge detectează un incident.
Asocierea unui smartphone
1 Accesaţi www.garmin.com/intosports/apps şi descărcaţi
aplicaţia Garmin Connect Mobile pe smartphone.
2 Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de maxim 10 m (33 ft.)
de dispozitiv.
De
pe dispozitivul dvs., selectați
> Bluetooth > Enable >
3
Pair Smartphone și urmați instrucțiunile de pe ecran.
4 De pe telefonul inteligent, deschideţi aplicaţia Garmin
Connect Mobile şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a
conecta un dispozitiv.
Instrucţiunile sunt furnizate în timpul configurării iniţiale sau
pot fi găsite în secţiunea de ajutor a aplicaţiei Garmin
Connect Mobile.
5 De pe dispozitivul dvs. iOS , selectați Pair Bluetooth Smart
şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a activa primirea
de notificări de pe telefon pe un dispozitiv iOS compatibil
(opțional).
NOTĂ: notificările de pe telefon necesită un telefon inteligent
compatibil echipat cu tehnologie wireless Bluetooth Smart.
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.garmin.com/ble.
®
Caracteristici conectate Wi‑Fi
®
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Caracteristici conectate Bluetooth
®
Dispozitivul Edge dispune de funcţii conectate Bluetooth pentru
telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. de fitness compatibile.
Unele caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Garmin
Connect Mobile pe telefonul dvs. inteligent. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi www.garmin.com/intosports/apps.
NOTĂ: dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la telefonul
inteligent cu funcţia Bluetooth activată, pentru a putea beneficia
de anumite caracteristici.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
mediile sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea celorlalţi ciclişti
din grup LiveTrack direct pe ecran şi în timp real.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea la Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Transferuri între dispozitive: vă permite să transferaţi wireless
fişiere la un alt dispozitiv Edge compatibil.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al mediului de socializare favorit
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs.
Istoric
Dispozitivul Edge Explore 1000 are funcţii conectate prin Wi‑Fi.
Aplicaţia Garmin Connect Mobile nu este necesară pentru a
utiliza conectivitatea Wi‑Fi.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la o reţea wireless
pentru a putea beneficia de aceste funcţii.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea la Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Trasee, exerciţii şi planuri de antrenament: activităţile şi
planurile de antrenament selectate anterior din Garmin
Connect sunt trimise wireless la dispozitiv.
Actualizări software: dispozitivul descărcă wireless cea mai
recentă actualizare de software. La următoarea activare a
dispozitivului, puteţi urma instrucţiunile de pe ecran pentru a
actualiza software-ul.
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi
1 Accesaţi www.garminconnect.com/start şi descărcaţi aplicaţia
Garmin Express™.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
conectivitatea Wi‑Fi cu Garmin Express.
Conectarea la o rețea wireless
> Wi-Fi.
1 Selectați
2 Dacă este necesar, selectați Wi-Fi pentru a activa tehnologia
wireless.
3 Selectați Add Network pentru a scana rețelele disponibile.
4 Selectați o rețea wireless.
5 Dacă este necesar, selectați pentru a introduce rețeaua
SSID și parola.
Dispozitivul stochează informațiile despre rețea și se
conectează automat atunci când reveniți în această locație.
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv
Edge
Puteţi transfera fișiere wireless de pe un dispozitiv Edge
compatibil pe un altul, utilizând tehnologia Bluetooth.
1 Porniţi ambele dispozitive Edge şi aduceţi-le în raza de
acoperire (3 m) reciprocă.
7
2 De pe dispozitivul care conţine fişierele, selectaţi
>
Device Transfers > Share Files > .
3 Selectaţi un tip de fişier de partajat.
4 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de transferat și selectați
.
>
5 De pe dispozitivul care primeşte fişierele, selectaţi
Device Transfers.
6 Selectaţi o conexiune din apropiere.
7 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de primit și selectați .
După finalizarea transferului de fişiere, pe ambele dispozitive
este afişat un mesaj.
2
3
4
5
6
7
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria dispozitivului
sau pe cardul de memorie.
Modificarea locației de stocare a datelor
Ştergerea fişierelor
> System > Data Recording.
1 Selectaţi
Selectaţi
o
opţiune:
2
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
• Selectați Internal Storage pentru a salva datele dvs. în
memoria dispozitivului.
• Selectați Memory Card pentru a salva datele dvs. pe un
card de memorie opțional.
Instalarea unui card de memorie
Puteți instala un microSD card de memorie pentru spaţiu de
stocare adiţional sau pentru hărți încărcate în prealabil.
1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor À din
fanta cardului microSD Á.
®
2 Împingeţi cardul până când acesta se fixează cu un declic.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul şi cardul dvs. de memorie (opțional) apar ca
unităţi de disc amovibile în Computerul meu pe computerele
Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de
disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de
memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă
secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de
memorie apar ca volume instalate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
8
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple , trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Senzori ANT+
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Asocierea senzorilor ANT+
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul Garmin.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de senzorii ANT+ ai
altor ciclişti în timpul asocierii.
> Sensors > Add Sensor.
2 Selectaţi
Selectaţi
o
opţiune:
3
• Selectaţi un tip de senzor.
• Selectaţi Search All pentru a căuta toţi senzorii din
apropiere.
Este afişată o listă cu senzorii disponibili.
4 Selectaţi unul sau mai mulţi senzori de asociat cu
dispozitivul.
5 Selectaţi Add.
Senzori ANT+
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
este Connected. Puteţi particulariza un câmp de date să
afişeze datele de la senzor.
Conștientizare situațională
Dispozitivul Edge dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul Edge înainte de
a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului,
pagina 14).
Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
exemplu Vector™).
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare.
Calibrarea contorului de putere
Înainte de a putea calibra contorul de putere, acesta trebuie să
fie instalat corespunzător, să fie asociat cu dispozitivul dvs. şi să
înregistraţi date în mod activ.
Pentru instrucţiuni de calibrare specifice contorului dvs. de
putere, consultați instrucţiunile producătorului.
> Sensors.
1 Selectaţi
2 Selectaţi contorul de putere.
3 Selectaţi Calibrate.
4 Menţineţi contorul de putere activ pedalând până când este
afişat mesajul.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Telecomandă wireless
Prezentare generală dispozitiv
Activitate LED
Stare
Patru flashuri verzi rapide Comandă trimisă cu succes către un
dispozitiv..
Patru flashuri roșii rapide Eşuare trimitere comandă către un
dispozitiv.
Asocierea controlului de la distanță cu
dispozitivul dvs. Edge
Prima dată când conectaţi controlul de la distanță Edge la
dispozitivul dvs.Edge, trebuie să asociaţi controlul de la distanță
cu dispozitivul dvs.
1 Aduceţi controlul de la distanță la 3 m (10 ft.) de dispozitiv.
NOTĂ: păstraţi la 10 m (33 ft.) distanţă de alţi senzori ANT+
în timpul asocierii.
> Sensors > Add
2 Din ecranul principal Edge, selectați
Sensor > Edge Remote.
3 De pe controlul de la distanță, mențineți două taste apăsate
simultan până când LED-ul de stare începe să alterneze
verde și roșu și eliberați tastele.
Controlul de la distanță caută dispozitivul dvs. Atunci când
controlul de la distanță se asociază cu succes, LED-ul de
stare luminează intermitent verde de 12 ori și numele
controlului de la distanță apare pe dispozitiv.
4 Selectaţi controlul de la distanță şi selectaţi Add.
După ce controlul de la distanță este asociat, acesta se
conectează la dispozitivul dvs. ori de câte ori dispozitivul se află
în aria de acoperire și este pornit.
Personalizarea tastei de acțiune
1 Din ecranul principal Edge, selectați
> Sensors > Edge
Remote > Sensor Details.
2 Selectați Single Press sau Press and Hold.
3 Selectați o funcție pentru tasta de acțiune.
De exemplu, puteți seta tasta de acțiune pentru a afișa harta
sau aprinde lumina de fundal.
Utilizarea montajelor
Pentru controlul dvs. de la distanță sunt disponibile câteva
montaje, fie incluse cu produsul sau ca un accesoriu opțional.
Montajele vă vor permite să atașați controlul de la distanță de
corpul dvs., bicicleta dvs. sau alte obiecte.
• Aliniați două dintre noduri À cu părțile laterale ale montajului
și apăsați controlul de la distanță în montaj până când face
un declic.
À
Á
Â
Ã
Tasta pentru tură. Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Tastă de acţiune. Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Menţineţi apăsat pentru a porni lumina de fundal.
NOTĂ: aceasta este funcționalitatea implicită a tastei de acțiune.
Funcțiile tastei de acțiune sunt programabile.
Tasta de pagini. Selectaţi pentru a defila mai departe prin paginile
de date. Mențineți apăsat pentru a defila prin paginile de date în
sens invers.
LED de stare.
LED de stare
Activitate LED
Stare
Verde intermitent
Căutare dispozitiv asociat.
Roșu și verde alternant
Se încearcă asocierea cu un dispozitiv nou.
12 flashuri verzi rapide
Asociat cu succes cu un dispozitiv.
Telecomandă wireless
• Apăsați ușor pe fila de eliberare Á și ridicați controlul de la
distanță din montaj.
Înlocuirea bateriei
Înainte de a înlocui bateria, trebuie să aveți o mică șurubelniță
Phillips, o mică șurubelniță plată și o baterie tip pastilă cu litiu
CR2032.
1 Utilizând o șurubelniță Phillips, scoateți cele trei șuruburi din
plăcuța posterioară À.
9
Despre atleţii profesionişti
Un atlet profesionist este o persoană care s-a antrenat intens
mulţi ani (exceptând rănirile minore) şi are o frecvenţă cardiacă
în repaus de 60 de bătăi pe minut (bpm) sau mai mică.
Zonele de antrenament
2 Îndepărtați plăcuța posterioară din controlul de la distanță.
3 Înfășurați capătul șurubelniței plate mici cu bandă.
Banda protejează bateria, compartimentul de baterii și
contactele împotriva deteriorării.
4 Scoateți bateria cu atenție din plăcuța posterioară.
5 Instalați noua baterie în plăcuța posterioară cu partea
pozitivă orientată în jos.
6 Verificați dacă garnitura Á se fixează complet în canelură.
7 Înlocuiți plăcuța posterioară, aliniind piciorușul  cu orificiul
din placa cu circuite Ã.
8 Repoziţionaţi şi strângeţi cele trei șuruburi.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Funcţii descărcabile Connect IQ
Puteţi adăuga funcţii Connect IQ la dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile. Puteţi particulariza dispozitivul cu câmpuri de date,
widgeturi şi aplicaţii.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la dispozitivul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările pentru sex, vârstă, greutate, înălţime şi
atlet profesionist. Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru
a calcula datele precise ale turei.
> User Profile.
1 Selectați
2 Selectaţi o opţiune.
10
• Zone de frecvenţă cardiacă (Setarea zonelor de puls,
pagina 10)
• Zone de putere (Setarea zonelor de putere, pagina 10)
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele de puls.
Puteţi ajusta manual zonele de frecvenţă cardiacă în funcţie de
obiectivele de fitness (Obiective fitness, pagina 10). Pentru
date de cea mai mare precizie despre consumul de calorii în
timpul activităţii, trebuie să setaţi frecvenţa cardiacă maximă,
frecvenţa cardiacă de repaus şi zonele de frecvenţă cardiacă.
> Training Zones > Heart Rate Zones.
1 Selectaţi
2 Introduceţi valorile pentru frecvenţa cardiacă maximă şi de
repaus.
Valorile zonelor se actualizează automat, dar puteţi, de
asemenea, să editaţi fiecare valoare manual.
3 Selectaţi Based On:.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi % Max. pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi % HRR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs. în repaus.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
• Cunoaşterea zonelor dvs. de puls poate preveni
antrenamentele în exces şi poate reduce riscul de vătămare.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 15) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Setarea zonelor de putere
Valorile pentru zone sunt valori implicite şi este posibil să nu se
potrivească abilităţilor dvs. Puteţi ajusta zonele manual pe
dispozitiv sau utilizând Garmin Connect. Dacă vă cunoaşteţi
valoarea puterii de prag funcţionale (FTP), puteţi introduce
această valoare, lăsând software-ul să vă calculeze automat
zonele de putere.
> Training Zones > Power Zones.
1 Selectaţi
2 Introduceţi valoarea FTP.
3 Selectaţi Based On:.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi watts pentru a vizualiza şi a edita zonele în waţi.
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din puterea de prag funcţională.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări Bluetooth
8 Selectaţi
Selectaţi
> Bluetooth.
Enable: activează tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alte setări Bluetooth apar numai atunci când
tehnologia wireless Bluetooth este activată.
Friendly Name: vă permite să introduceţi un nume intuitiv ce
identifică dispozitivele dvs. cu tehnologie wireless Bluetooth.
Pair Smartphone: conectează dispozitivul dvs. cu un
smartphone compatibil Bluetooth. Această setare vă permite
să utilizaţi funcţii conectate prin Bluetooth, inclusiv LiveTrack
şi încărcări de activităţi în Garmin Connect.
Call and Text Alerts: permite activarea notificărilor telefonice
de la smartphone-ul dvs. compatibil.
Missed Calls and Texts: afişează notificările telefonului despre
apelurile ratate de pe smartphone-ul compatibil.
Setările hărţii
Setări Wi‑Fi
Selectaţi
> Wi-Fi.
Wi-Fi: activează tehnologia wireless Wi‑Fi.
NOTĂ: alte setări Wi‑Fi apar numai atunci când Wi‑Fi este
activată.Wi‑Fi
Auto Upload: vă permite să încărcați activități automat într-o
rețea wireless cunoscută.
Add Network: conectează dispozitivul dvs. la o reţea wireless.
Actualizarea setărilor dvs. de activitate
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Data Screens pentru a particulariza ecranele de
date şi câmpurile de date (Personalizarea ecranelor de
date, pagina 11).
• Selectaţi Map pentru a particulariza setările pentru hartă
(Setările hărţii, pagina 11).
• Selectaţi Routing pentru a particulariza setările pentru
rută (Setări rută, pagina 11).
• Selectaţi Alerts pentru a particulariza alertele de
antrenament (Alerte, pagina 12).
• Selectaţi Auto Features > Auto Lap pentru a seta modul
de declanşare a turelor (Auto Lap , pagina 12).
• Selectaţi Auto Features > Auto Pause pentru a schimba
momentul în care cronometrul se întrerupe automat
(Utilizarea Auto Pause, pagina 12).
• Selectaţi Auto Features > Auto Sleep pentru a intra
automat în modul de inactivitate după cinci minute de
inactivitate (Utilizarea inactivării automate, pagina 12).
• Selectaţi Auto Features > Auto Scroll pentru a
particulariza afişajul paginilor de date pentru antrenament
când cronometrul funcţionează (Utilizarea derulării
automate, pagina 12).
• Selectaţi Start Notice pentru a particulariza modul de
pornire a atenţionărilor (Schimbarea modului de pornire a
atenţionărilor, pagina 12).
Toate schimbările sunt salvate în setările de activitate.
®
Personalizarea ecranelor de date
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Data Screens.
3 Selectaţi un ecran de date.
4 Dacă este necesar, activaţi ecranul de date.
5 Selectaţi numărul de câmpuri de date de afişat pe ecran.
6 Selectaţi .
7 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Personalizarea dispozitivului dvs.
.
Selectaţi
> Activity Settings > Map.
Orientation: setează modul în care harta este afişată pe
pagină.
Auto Zoom: selectează automat un nivel de zoom pentru hartă.
Când este selectat Off, trebuie să măriţi sau să micşoraţi
manual.
Guide Text: setează momentul în care mesajele de navigare
manevră cu manevră sunt afișate (este nevoie de hărți
rutabile).
Map Visibility: vă permite să setați caracteristicile avansate ale
hărții.
Map Information: activează sau dezactivează hărțile încărcate
în momentul respectiv pe dispozitiv.
Schimbarea orientării hărţii
> Activity Settings > Map > Orientation.
1 Selectaţi
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi North Up pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Track Up pentru a afişa direcţia dvs. curentă de
deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectați 3D Mode pentru a afișa o perspectivă
tridimensională cu direcția de deplasare în partea de sus.
Setări avansate hartă
Selectați
> Activity Settings > Map > Map Visibility.
Map Visibility Mode: Auto și High Contrast au valori presetate.
Puteți alege Custom pentru a seta fiecare valoare.
Zoom Levels: setează elementele hărții să apară la sau sub
nivelul de zoom selectat.
Text Size: setează dimensiunea textului pentru articolele de pe
hartă.
Detail: setează volumul de detalii afișat pe hartă. Afişarea unui
număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai
lentă a hărţii.
Shaded Relief: afișează un relief cu detalii pe hartă (dacă
există) sau oprește umbrirea.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
Înainte de a achiziționa hărți adiționale, trebuie să determinați
versiunea de hartă care este încărcată pe dispozitivul dvs.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectați Map > Map Information.
3 Selectaţi o hartă.
4 Selectaţi .
5 Accesaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul dvs.
Garmin.
Setări rută
Selectaţi
> Activity Settings > Routing.
Routing Mode: setează metoda de transport pentru a vă
optimiza ruta.
Calculation Method: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Lock on Road: fixează pictograma de poziție care reprezintă
poziția dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Avoidance Setup: setează tipurile de drum pe care să le evitați
în timpul navigării.
Recalculation: recalculează automat ruta atunci când deviaţi de
la aceasta.
11
4 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena stabilind anumite
obiective pentru durată, distanţă, calorii, puls şi cadenţă.
Setarea alertelor de interval
Dacă aveţi un monitor cardiac opţional, un senzor de cadenţă
opţional sau un contor de putere opţional, puteţi configura alerte
de interval. O alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul măsoară valori mai mari sau mai mici faţă de un
interval de valori specificat. De exemplu, puteţi seta dispozitivul
să vă alerteze când aveţi cadenţa mai mică de 40 RPM şi mai
mare de 90 RPM. De asemenea, puteţi utiliza o zonă de
antrenament (Zonele de antrenament, pagina 10) pentru alerta
de interval.
> Activity Settings.
1 Selectați
Selectaţi
Alerts.
2
3 Selectaţi Heart Rate Alert, Cadence Alert sau Power Alert.
4 Dacă este necesar, activaţi alerta.
5 Introduceţi valorile minime şi maxime sau selectaţi zonele.
6 Dacă este necesar, selectaţi .
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat, apare un mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor, dacă tonurile sonore sunt activate (Setarea
tonurilor dispozitivului, pagina 13).
Setarea unei alerte repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Alerts.
3 Selectaţi Time Alert, Distance Alert sau Calorie Alert.
4 Activaţi alerta.
5 Introduceţi o valoare.
6 Selectaţi .
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor dacă
tonurile sonore sunt activate (Setarea tonurilor dispozitivului,
pagina 13).
Auto Lap
®
Marcarea turelor în funcţie de poziţie
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca automat tura la o
anumită poziţie. Această funcţie este utilă pentru a vă compara
performanţele pe diferitele porţiuni ale turei (de exemplu, o
căţărare lungă sau sprinturi de antrenament). Pe trasee, puteţi
utiliza opţiunea By Position pentru a declanşa ture la toate
poziţiile de tură salvate în traseu.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
By Position > Lap At.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Lap Press Only pentru a declanșa contorul de
ture de fiecare dată când selectaţi
şi de fiecare dată
când treceţi din nou pe lângă oricare dintre locaţiile
respective.
• Selectaţi Start and Lap pentru a declanşa contorul de
ture în locaţia GPS în care selectaţi
şi în oricare
locaţie de pe parcurs în care selectaţi
.
• Selectaţi Mark and Lap pentru a declanşa contorul de
ture într-o anumită locaţie GPS marcată înainte de a porni
în tură şi în oricare locaţie de pe parcurs în care selectaţi
.
12
ture (Personalizarea ecranelor de date, pagina 11).
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca tura automat la
parcurgerea unei anumite distanţe. Această funcţie este utilă
pentru a vă compara performanţele pe diferitele segmente ale
unui parcurs (de exemplu la fiecare 10 mile sau la fiecare 40 de
kilometri).
> Activity Settings.
1 Selectați
Selectaţi
Auto
Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
2
By Distance > Lap At.
3 Introduceţi o valoare.
4 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
tură (Personalizarea ecranelor de date, pagina 11).
Utilizarea Auto Pause
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare sau atunci când
viteza scade sub o valoare specificată. Această funcţie este utilă
când tura include semafoare sau alte locaţii în care trebuie să
încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Auto Features > Auto Pause.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi When Stopped pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare.
• Selectaţi Custom Speed pentru a opri automat
cronometrul atunci când viteza dvs. scade sub o valoare
specificată.
4 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date
opţionale despre durate (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 11).
®
Utilizarea inactivării automate
Puteţi utiliza funcţia Auto Sleep pentru a intra automat în modul
inactiv după 5 minute de inactivitate. În modul inactiv, ecranul
este dezactivat, iar senzorii ANT+, Bluetooth şi funcţia GPS sunt
deconectate.
Wi‑Fi funcţionează în continuare în timp ce dispozitivul este
inactiv.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Auto Features > Auto Sleep.
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia Auto Scroll pentru a parcurge ciclic toate
ecranele cu date de antrenament în timp ce cronometrul
funcţionează.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Auto Features > Auto Scroll.
3 Selectaţi viteza de derulare.
Schimbarea modului de pornire a atenţionărilor
Această funcţie detectează automat momentul în care
dispozitivul recepţionează sateliţi şi este în mişcare. Este un
memento pentru a porni cronometrul astfel încât să puteţi
înregistra date în timpul turei.
> Activity Settings.
1 Selectați
2 Selectaţi Start Notice.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Once.
• Selectaţi Repeat > Repeat Delay pentru a schimba durata
de amânare a mementoului.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări de sistem
3 Selectaţi o unitate de măsură pentru setare.
Selectați
> System.
• Setări GPS (Setări GPS, pagina 13)
• Setări culoare (Schimbarea culorii de accent, pagina 13)
• Setări de afişare (Setările afişajului, pagina 13)
• Setări detecție incidente (Pornirea și oprirea detecției
incidentelor, pagina 6).
• Setări pentru înregistrarea datelor (Modificarea locației de
stocare a datelor, pagina 8)
• Setări unitate (Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 13)
• Setări pentru sunet (Setarea tonurilor dispozitivului,
pagina 13)
• Setări pentru limbă (Schimbarea limbii dispozitivului,
pagina 13)
Setarea tonurilor dispozitivului
Setări GPS
Modificarea setării satelitului
Pentru creşterea performanţelor în medii dificile şi pentru
localizarea mai rapidă a poziţiei GPS, puteţi activa GPS şi
GLONASS. Utilizarea GPS şi GLONASS reduce durata de viaţă
a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza numai GPS-ul.
> System > GPS > GPS Mode.
1 Selectați
2 Selectaţi o opţiune.
Setarea altitudinii
Dacă aveţi date exacte despre elevaţiile locaţiei în care vă aflaţi,
puteţi calibra manual altimetrul de pe dispozitiv.
> System > GPS > Set Elevation.
1 Selectaţi
2 Introduceţi altitudinea şi selectaţi .
Selectaţi
> System > Tones.
Schimbarea limbii dispozitivului
Selectaţi
> System > Language.
Schimbarea setărilor de configurare
Puteţi modifica toate setările pe care le-aţi configurat în
configurarea iniţială.
> System > Device Reset > Initial Setup.
1 Selectaţi
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Specificaţii Edge
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
Durata de viaţă a bateriei
15 ore, utilizare tipică
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 60ºC (de la -4º la 140ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 40ºC (de la 32º la 104ºF)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless
ANT+ 2,4 GHz
Tehnologie wireless Bluetooth Smart
Tehnologie wireless Wi‑Fi
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
Vizualizare sateliți
Pagina de sateliți afișează informațiile actuale despre sateliții
GPS. Pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
Selectaţi
> System > GPS > View Satellites.
Precizia GPS apare în partea inferioară a paginii. Barele verzi
reprezintă puterea fiecărui semnal primit prin satelit (numărul
satelitului apare sub fiecare bară).
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Schimbarea culorii de accent
Specificații control de la distanță
Puteți schimba culoarea de accent în dispozitiv.
> System > Color.
1 Selectați
Selectaţi
o
culoare
de accentuare.
2
Setările afişajului
Selectați
> System > Display.
Auto Brightness: reglează automat luminozitatea luminii de
fundal în funcție de lumina ambiantă.
Backlight Timeout: setează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Color Mode: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta Auto pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte
în funcţie de momentul zilei.
Orientation: setează dispozitivul pentru a afişa în mod portret
sau peisaj.
Screen Capture: vă permite să salvaţi imaginea pe ecranul
dispozitivului.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, temperatură, greutate, formatul poziţiei şi formatul
orei.
> System > Units.
1 Selectaţi
2 Selectaţi un tip de măsurare.
Informaţii dispozitiv
Tip baterie
CR2032 de 3 V (poate fi înlocuită de
utilizator)
Durata de viaţă a bateriei
Până la 1,5 ani (1 oră/zi)
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
Între -10° şi 50°C (între 14° şi 122°F)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless
ANT+ 2,4 GHz
Rezistenţa la apă
5 ATM*
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 50 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
13
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Depanare
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
1 Menţineţi apăsat timp de 10 secunde.
2 Ţineţi apăsată tasta timp de o secundă pentru a porni
dispozitivul.
• Accesaţi www.support.garmin.com pentru manuale, articole
şi actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Vizitaţi http://buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Ştergerea datelor utilizatorului
Obţineţi manualul de utilizare
Resetarea dispozitivului
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
NOTĂ: aceste operaţii determină ştergerea tuturor informaţiilor
introduse de utilizator, dar nu şi ştergerea istoricului.
Selectaţi
> System > Device Reset > Factory Reset.
Economisirea energiei la încărcarea
dispozitivului.
Puteţi dezactiva ecranul dispozitivului şi toate celelalte
caracteristici în timpul încărcării.
1 Conectaţi dispozitivul la o sursă de alimentare externă.
2 Menţineţi apăsat timp de 4 până la 5 secunde.
Ecranul se dezactivează şi dispozitivul intră într-un mod de
încărcare a bateriei, cu un consum redus de energie.
3 Încărcaţi complet dispozitivul.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceți lumina de fundal sau micșorați durata de
temporizare a luminii de fundal (Utilizarea iluminării de
fundal, pagina 2).
• Activaţi funcţia Auto Sleep (Utilizarea inactivării automate,
pagina 12).
• Dezactivați funcţia wireless Bluetooth (Setări Bluetooth,
pagina 11).
• Dezactivați conexiunea wireless (Setări Wi‑Fi, pagina 11).
Actualizarea software-ului
Înainte de a putea actualiza software-ul dispozitivului, trebuie să
aveţi un cont Garmin Connect şi să descărcaţi aplicaţia Garmin
Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Când este disponibil un software nou, Garmin Express îl
trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul
procesului de actualizare.
NOTĂ: dacă aţi utilizat deja Garmin Express pentru a
configura dispozitivul cu o conectivitate Wi‑Fi, Garmin
Connect poate descărca automat pe dispozitiv actualizările
de software disponibile, când acesta se conectează folosind
Wi‑Fi.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
14
Accesaţi www.garmin.com/manuals/edgeexplore1000.
Vizualizarea informaţiilor dispozitivului
Puteţi vizualiza ID-ul aparatului, versiunea de software şi
acordul de licenţă.
Selectaţi
> System > About.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Valorile de temperatură
Dispozitivul poate afişa valori ale temperaturii mai mari decât
temperatura reală a aerului, dacă dispozitivul este plasat în
lumina directă a soarelui, dacă ţinut în mână sau dacă este în
curs de încărcare utilizând un acumulator extern. De asemenea,
dispozitivului îi va fi necesar un anumit interval de timp pentru a
se acomoda schimbărilor semnificative de temperatură.
Garniturile O de schimb
Benzile de schimb (garniturile O) sunt disponibile pentru montaj.
NOTĂ: utilizaţi numai benzi de schimb din etilen-propilen-dienmonomer (EPDM). Accesaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul dvs. Garmin.
Dispozitiv în limba greşită
1
2
3
4
Selectaţi .
Derulaţi la al şaptelea element din listă şi selectaţi-l.
Derulaţi la al optulea element din listă şi selectaţi-l.
Selectaţi limba.
Depanare
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
Battery Level: energia rămasă a bateriei.
Battery Status: energia rămasă a bateriei unui accesoriu
luminos al bicicletei.
Beam Angle Status: modul fasciculului de far.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence - Avg.: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadence - Lap: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Calories: numărul total de calorii arse.
Course Pt. Dist.: distanţa rămasă până la următorul punct al
traseului.
Dist. - Lap: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Dist. - Last Lap: distanţa parcursă pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Dist. to Dest.: distanţa rămasă până la destinaţia finală. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Dist. to Go: în timpul unui exerciţiu sau pe un traseu, distanţa
rămasă când aţi stabilit ca ţintă o distanţă.
Dist. to Next: distanţa rămasă până la următorul punct de pe
traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
ETA at Destination: ora estimată la care veţi ajunge la
destinaţia finală (ajustată conform orei locale din locul de
destinaţie). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
GPS Accuracy: marja de eroare în determinarea locaţiei
exacte. De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o
precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).
GPS Signal Strength: puterea semnalului satelitului GPS.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR - Avg.: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
HR Graph: un grafic de bare care arată zona dvs. curentă de
frecvenţă cardiacă (de la 1 la 5).
HR - Lap: pulsul mediu pentru tura curentă.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Light Configuration: modul de configurare a rețelei de lumini.
Lights Connected: numărul de lumini conectate.
Location at Dest.: ultimul punct din cursă sau de pe traseu.
Location at Next: următorul punct din cursă sau de pe traseu.
Anexă
Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
Power: putere curentă generată în waţi. Dispozitivul trebuie să
fie conectat la un contor de putere compatibil.
Power - 3s Avg.: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
Power - Avg.: puterea medie produsă pentru activitatea
curentă.
Power - kJ: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea
produsă), în kilojouli.
Power - Lap: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Power - Max.: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Power Zone: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la 7),
în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Speed - Avg.: viteza medie pentru activitatea curentă.
Speed - Lap: viteza medie pentru tura curentă.
Speed - Max.: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Time - Avg. Lap: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Time - Elapsed: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă
porniţi cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Time - Lap: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Time - Last Lap: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Time to Dest.: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Time to Go: timpul rămas din traseu.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
VS - 30s Avg.: viteza medie de mişcare pe verticală timp de 30
de secunde.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
Beneficii
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
15
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
4
80-90%
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
5
90-100%
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
16
Beneficii
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Anexă
Index
A
accesorii 8, 9, 14
acord de licenţă software 14
actualizări, software 14
afişaje pentru ceas 10
alerte 12
altimetru, calibrare 13
altitudine 13
antrenament, ecrane 2, 11
aplicaţii 7, 10
asociere 2, 7
control la distanţă 9
senzori ANT+ 8
atlet profesionist 10
Auto Lap 12
Auto Pause 12
B
baterie
încărcare 1, 14
înlocuire 9
maximizare 14
tip 1
benzi 14
blocare, ecran 2
butoane de pe ecran 2
C
cadenţă, alerte 12
calendar 6
calibrare, contor de putere 9
calorie, alerte 12
card de memorie 8
Card microSD. Consultaţi card de memorie
câmpuri de date 10, 11, 15
computer, conectare 8
configurare iniţială 13
Connect IQ 10
contacte de urgenţă 5
contacte de urgență 5, 6
control la distanţă 9
asociere 9
coordonate 5
cronometru 2, 6
curăţarea dispozitivului 14
D
date
ecrane 11
înregistrare 8
stocare 7
transferare 6–8
date utilizator, ştergere 8
depanare 14
derulare automată 12
detecţie incidente 5, 6
dispozitiv
întreţinere 13
resetare 14
dispozitive wireless 9
distanţă, alerte 12
E
ecran 13
F
fişiere, transferare 8
fusuri orare 13
G
Garmin Connect 3, 6, 7, 10
Garmin Express 7
actualizare software 14
garnituri O. Consultaţi benzi
găsirea locaţiilor, în apropierea locaţiei dvs. 5
GLONASS 13
GPS 13
pagină satelit 13
Index
semnal 2, 3, 14
ştergere, toate datele de utilizator 8, 14
H
T
hărţi 4
achiziţionare 11
actualizare 14
găsirea locaţiilor 5
orientare 11
setări 11
zoom 11
taste 2, 9
tehnologie Bluetooth 7, 11
temperatură 14
tonuri 13
transferare, fişiere 7
trasee 3, 4
creare 3, 4
editare 3, 4
încărcare 3
navigare 4
setări 4
ştergere 4, 5
ture 2
I
ID unitate 14
iluminare de fundal 2, 13
inactivare automată 12
instalare 1
istoric 2, 6
ştergere 6
trimitere la computer 6, 7
înapoi la punctul de pornire 4
încărcare 14
înlocuirea bateriei 9
L
limbă 13, 14
locaţii 5
editare 5
găsire cu ajutorul hărții 5
găsite recent 5
ştergere 5
M
mesaj despre pornirea atenţionărilor 12
mod de inactivitate 12
montarea dispozitivului 1, 9
U
unităţi de măsură 13
USB 14
deconectare 8
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 11, 14
conectare 7
widgeturi 10
Z
zone
oră 13
pornire 10
zone de, puls 15
N
navigare 5
înapoi la punctul de pornire 4
O
oră, alerte 12
P
pagină satelit 13
personalizarea dispozitivului 11
pictograme 2
profil de utilizator 2, 10
profiluri, utilizator 10
puls
alerte 12
zone 10
puncte de trecere, proiectare 5
putere (forţă)
alerte 12
zone 10
R
recorduri personale 6
ştergere 6
resetarea dispozitivului 14
rute
creare 4
setări 11
S
salvare activităţi 2
semnale de la sateliţi 2, 3, 14
senzori ANT+ 2, 8
asociere 8
contoare de putere 9
Senzori ANT+ 9
setări 2, 11, 13
dispozitiv 13
setări afişaj 13
setări de sistem 13
smartphone 2, 7, 10, 11
software
actualizare 14
versiune 14
specificaţii 13
stocare date 6–8
17
support.garmin.com
Iulie 2018
190-01944-18_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising