Garmin | Edge® 25 | User manual | Garmin Edge® 25 Korisnički priručnik

Garmin Edge® 25 Korisnički priručnik
Edge 20/25
®
Korisnički priručnik
Ožujak 2016
190-01884-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Garmin Connect™ i Garmin Express™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac
zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama.
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02643
Sadržaj
Rješavanje problema..................................................... 7
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone statusa .......................................................................... 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 1
Odlazak na vožnju ...................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
Ažuriranje softvera ...................................................................... 7
Podrška i nadogradnja ................................................................ 7
Dodatne informacije .................................................................... 7
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije .......................... 7
Traženje satelitskih signala ......................................................... 7
Ponovno postavljanje uređaja .................................................... 8
Zamjenski O-prsteni .................................................................... 8
Prikaz informacija o uređaju ....................................................... 8
Vježbanje......................................................................... 2
Dodatak........................................................................... 8
Postavljanje načina vožnje ......................................................... 2
Uređivanje ciljnog vremena, udaljenosti ili broja kalorija ....... 2
Promjena načina vožnje ......................................................... 2
Trening u zatvorenom ................................................................. 2
Označavanje dionica .................................................................. 2
Korištenje funkcije Auto Pause® ................................................ 2
Korištenje značajke automatskog pomicanja ............................. 2
Promjena podatkovnih polja ....................................................... 2
Indeks.............................................................................. 9
Uvod................................................................................ 1
Podatkovna polja ........................................................................ 8
Izračuni zona pulsa ..................................................................... 8
Licencni ugovor za softver .......................................................... 8
Povijest............................................................................ 2
Pregledavanje vaše vožnje ......................................................... 2
Brisanje vožnje ....................................................................... 2
Osobni rekordi ............................................................................ 3
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 3
Brisanje osobnih rekorda ....................................................... 3
Pregledavanje ukupnih vrijednosti vožnje .................................. 3
Ponovno postavljanje ukupnih vrijednosti vožnje .................. 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Slanje podataka na Garmin Connect račun ........................... 3
Upravljanje podacima ............................................................ 3
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 3
Bluetooth – funkcije povezivosti ................................................. 3
Uparivanje pametnog telefona i uređaja Edge 25 .................. 4
Isključivanje Bluetooth tehnologije ......................................... 4
Isključivanje pametnih obavijesti ............................................ 4
Navigacija........................................................................ 4
Staze ........................................................................................... 4
Praćenje staze na internetu ................................................... 4
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 4
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 4
Brisanje staze ........................................................................ 4
Opcije staze ........................................................................... 4
ANT+ senzori.................................................................. 4
Postavljanje opcionalnog monitora pulsa ................................... 4
Postavljanje senzora takta .......................................................... 5
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 5
Postavljanje maksimalnog pulsa ................................................. 5
O zonama pulsa ..................................................................... 5
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 5
Postavljanje upozorenja za puls ................................................. 5
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 6
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 6
Postavke sustava ........................................................................ 6
Postavke vremena ................................................................. 6
Informacije o uređaju..................................................... 6
Specifikacije ................................................................................ 6
Specifikacije uređaja Edge ..................................................... 6
Specifikacije monitora pulsa .................................................. 6
Specifikacije senzora brzine i takta ........................................ 6
Postupanje s uređajem ............................................................... 6
Čišćenje uređaja .................................................................... 6
Održavanje monitora pulsa .................................................... 6
Zamjenjive baterije ...................................................................... 7
Zamjena baterije monitora pulsa ............................................ 7
Zamjena baterije senzora brzine ili takta ............................... 7
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Tipke
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
Podignite
Edge s nosača.
2
Odlazak na vožnju
À
Á
Â
Ã
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko
osvjetljenje.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz izbornika uređaja.
Odaberite za označavanje nove dionice.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Ikone statusa
Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor
povezan.
Uređaj se isporučuje djelomično napunjen. Možda ćete prije
vožnje trebati napuniti uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
Ako je vaš uređaj Edge 25 isporučen sa senzorom ANT+ , već
su upareni.
1 Držite kako biste uključili uređaj.
2 Na početnom zaslonu odaberite .
3 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju pune.
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
5 Odaberite za dodatne stranice s podacima.
®
GPS status
Bluetooth status
®
Status pulsa
Status senzora za brzinu i takt
LiveTrack status
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
Postavite
gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
2
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
Vrijeme À, udaljenost Á, brzina Â, ukupni uspon i kalorije
bilježe se dok je pokrenut mjerač vremena. Kada koristite
opcionalni monitor pulsa, prikazuju se vaši otkucaji u minuti i
zona pulsa.
SAVJET: Možete prilagoditi podatkovna polja (Promjena
podatkovnih polja, stranica 2).
6 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
7 Odaberite Spremi.
Punjenje uređaja
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
Uvod
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
1
1 Priključite USB kabel u USB priključak računala.
2 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja i pritisnite punjač À tako da škljocne.
1 Odaberite
> Opcije voznje > Koristi u interijerima.
Uređaj prelazi u način rada mjerača vremena.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Kada je GPS isključen, podaci o brzini i udaljenosti nisu
dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor brzine koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti (samo za uređaj
Edge 25). Prilikom sljedećeg uključivanja uređaj traži satelitske
signale.
Označavanje dionica
Možete koristiti funkciju Auto Lap za automatsko označavanje
dionice (npr. svakih 5 km ili 1 mi), a dionice možete označavati i
ručno. Ova značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za
različite dijelove aktivnosti.
1 Odaberite > Postavke > Postavke voznje > Dionice.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Automatska dionica i odaberite udaljenost
kako biste koristili funkciju Auto Lap.
• Odaberite Tipka Dionica > Ukljuci kako biste za vrijeme
trajanja aktivnosti pomoću značajke
označili dionicu.
®
3 Napunite uređaj do kraja.
Vježbanje
Postavljanje načina vožnje
1 Odaberite > Opcije voznje > Nacin voznje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Osnovno za vožnju na otvorenom (Odlazak na
vožnju, stranica 1) ili vožnju u zatvorenom (Trening u
zatvorenom, stranica 2).
NAPOMENA: Ovo je zadani način vožnje.
• Odaberite Slijedi stazu kako biste slijedili stazu preuzetu
s Garmin Connect™ računa (Praćenje staze na internetu,
stranica 4).
• Odaberite Vrijeme kako biste trenirali za određeno ciljno
vrijeme.
• Odaberite Udalj. kako biste trenirali za određenu ciljnu
udaljenost.
• Odaberite Kalorije kako biste trenirali za određen ciljni
broj kalorija.
Po
potrebi unesite prilagođenu vrijednost za ciljno vrijeme,
3
udaljenost ili broj kalorija.
4 Odaberite .
Kada ostvarite ciljno vrijeme, udaljenost ili broj kalorija, prikazat
će se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su
oni uključeni (Postavke sustava, stranica 6).
Uređivanje ciljnog vremena, udaljenosti ili broja
kalorija
Kada trenirate za ostvarivanje ciljnog vremena, udaljenosti ili
broja kalorija, možete urediti trenutni način vožnje kako biste
promijenili postavku cilja.
1 Odaberite > Opcije voznje > Nacin voznje >
Uredjivanje.
2 Unesite prilagođenu vrijednost.
3 Odaberite .
Promjena načina vožnje
1 Odaberite > Opcije voznje > Nacin voznje > Promjena
2
3
4
5
nacina rada.
Odaberite opciju.
Ako trenirate za ostvarivanje ciljnog vremena, udaljenosti ili
broja kalorija, unesite prilagođenu vrijednost.
Ako slijedite stazu, odaberite stazu preuzetu s Garmin
Connect računa.
Odaberite .
Trening u zatvorenom
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije.
2
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje trebate stati.
NAPOMENA: Vrijeme nakon zaustavljanja ne sprema se u
povijesne podatke.
Odaberite > Postavke > Postavke voznje > Auto Pause >
Ukljuci.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz stranice s podacima o treniranju dok je uključen
mjerač vremena.
1 Odaberite > Postavke > Postavke voznje > Automatsko
pomicanje.
2 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena podatkovnih polja
Možete promijeniti kombinacije podatkovnih polja za stranice
koje se prikazuju dok je pokrenut mjerač vremena.
1 Odaberite > Postavke > Postavke voznje > Podatkovna
polja.
2 Odaberite stranicu.
3 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Kada se memorija uređaja napuni, najstariji se podaci brišu.
Prenesite povremeno povijest u Garmin Connect kako biste
mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
1 Odaberite > Povijest > Voznje.
2 Odaberite vožnju.
Brisanje vožnje
1 Odaberite > Povijest > Voznje.
2 Odaberite vožnju.
Vježbanje
3 Odaberite
> Odbaci > Da.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Odaberite > Povijest > Rekordi.
2 Odaberite za kretanje rekordima.
Brisanje osobnih rekorda
1 Odaberite > Povijest > Rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite izbrisati.
3 Odaberite Ocistiti? > Da.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Slanje podataka na Garmin Connect račun
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite > Povijest > Rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Koristi prethodno > Koristi rekord.
Možete prenijeti sve podatke o aktivnostima na svoj Garmin
Connect račun kako biste dobili sveobuhvatnu analizu. Možete
vidjeti kartu svojih aktivnosti i dijeliti aktivnosti s prijateljima.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto www.garminconnect.com.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pregledavanje ukupnih vrijednosti vožnje
Upravljanje podacima
Možete vidjeti zbrojene podatke koje ste spremili na uređaj
Edge, uključujući broj vožnji, vrijeme i udaljenost.
1 Odaberite > Povijest > Ukupno.
2 Odaberite opciju prikaza ukupnih rezultata puta ili uređaja.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
Ponovno postavljanje ukupnih vrijednosti vožnje
1 Odaberite > Povijest > Ukupno > Ponovno postavljanje.
2 Odaberite opciju ponovnog postavljanja ukupnih rezultata
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
uređaja ili puta.
SAVJET: Možete ponovo postaviti ukupne rezultate puta i
zadržati ukupne rezultate uređaja kako biste zabilježili novi
zapisnik puta.
3 Odaberite Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Povijest
®
®
®
Brisanje datoteka
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Uređaj Edge 25 može se pohvaliti s nekoliko funkcija povezivosti
Bluetooth tehnologijom koje su namijenjene za vaš kompatibilan
pametni telefon ili mobilni uređaj, a dostupne su putem aplikacije
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na webmjestu www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenosi aktivnosti: Automatski šalje vašu aktivnost na Garmin
Connect Mobile čim završite sa snimanjem te aktivnosti.
3
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect Mobile.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti o pozivima i porukama na
uređaju Edge 25.
Uparivanje pametnog telefona i uređaja Edge 25
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Postavite
pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
2
(33 ft) od uređaja.
3 Na uređaju Edge 25 odaberite > Postavke > Bluetooth >
Upari pametni telefon.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile i za povezivanje
uređaja slijedite upute na zaslonu.
Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se
pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
Isključivanje Bluetooth tehnologije
• Na uređaju Edge 25 odaberite > Postavke > Bluetooth >
Iskljuci.
• Upute za isključivanje Bluetooth bežične tehnologije potražite
u korisničkom priručniku svog pametnog telefona.
Možete pregledati udaljenost do kraja staze À i je li vaše
vrijeme ispred ili iza vremena staze Á.
Utrkivanje protiv segmenta
Možete preuzeti staze koje sadrže segmente sa svog Garmin
Connect računa. Segmenti su virtualne staze za utrkivanje.
Možete se utrkivati protiv segmenta i uspoređivati rezultate u
odnosu na protekle aktivnosti, s kontaktima na Garmin Connect
računu ili drugim članovima Garmin Connect zajednice. Možete
prenijeti podatke o aktivnostima na Garmin Connect račun kako
biste vidjeli svoj položaj u segmentu.
1 Započnite s praćenjem staze koja sadrži segment (Praćenje
staze na internetu, stranica 4).
Kada dođete blizu početne točke segmenta, prikazat će se
poruka.
2 Započnite utrku protiv segmenta.
Uređaj prikazuje vrijeme provedeno u segmentu.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
Isključivanje pametnih obavijesti
• Odaberite Pojedinosti kako biste pregledali vrijeme,
udaljenost i ukupni uspon staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
Na uređaju Edge 25 odaberite > Postavke > Bluetooth >
Pametne obavijesti > Iskljuci.
Navigacija
Značajke karte
Staze
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti. Možete pratiti i spremljenu stazu te
pokušati dostići ili premašiti prethodno postavljene ciljeve
performansi.
Praćenje staze na internetu
Prije preuzimanja staze s računa usluge Garmin Connect
morate imati Garmin Connect
računwww.garminconnect.com\start.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na (Slanje podataka na Garmin Connect račun,
stranica 3).
Izradite
novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj.
6 Odaberite > Staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite Slijedi stazu.
9 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Na karti se pri vrhu zaslona prikazuje staza i traka napretka.
10 Po potrebi odaberite za dodatne stranice s podacima.
À
Á
Â
Pokazuje na sjever
Prikaz staze
Razina zumiranja
Brisanje staze
1 Odaberite > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Izbrisi > Da.
Opcije staze
Odaberite > Postavke > Opcije staze.
Upute za skretanja: Omogućivanje ili onemogućivanje
navigacijskih uputa skretanje-po-skretanje.
Upute za segmente: Omogućivanje ili onemogućivanje
upozorenja na nadolazeće segmente.
ANT+ senzori
Uređaj Edge 25 može se koristiti s bežičnim ANT+ senzorima.
Više informacija o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora
potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com.
Postavljanje opcionalnog monitora pulsa
OBAVIJEST
Monitor pulsa vas može nažuljati nakon dužeg korištenja. Kako
biste riješili ovaj problem, nanesite lubrikant ili gel za smanjenje
trenja na sredinu tvrdog remena gdje vam dodiruje kožu. Ne
nanosite lubrikant ili gel za smanjenje trenja na elektrode. Ne
4
Navigacija
koristite gelove ni lubrikante koji sadrže sredstvo za zaštitu od
sunca.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Jezičac À na traci umetnite u utor Á modula monitora pulsa.
2 Pritisnite jezičac prema dolje.
3 Navlažite elektrode  na poleđini modula kako biste stvorili
čvrstu vezu između prsa i modula monitora pulsa.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
Uparivanje ANT+ senzora
Prilikom prvog povezivanja senzora i uređaja putem bežične
tehnologije ANT+ morate upariti uređaj sa senzorom. Nakon
početnog uparivanja uređaj se automatski povezuje sa
senzorom kada započnete aktivnost, a senzor je aktivan i unutar
dometa.
NAPOMENA: Ako je vaš uređaj Edge 25 isporučen sa
senzorom ANT+, već su upareni.
1 Postavite senzor ili stavite monitor pulsa.
2 Odaberite > Postavke > Povezivanje sa senzorima.
3 Postavite uređaj unutar 1 cm od senzora i pričekajte dok se
uređaj poveže sa senzorom.
Kada uređaj prepozna senzor, pojavit će se poruka.
Postavljanje maksimalnog pulsa
4 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite je na drugu stranu
modula monitora pulsa.
Za procjenu vašeg maksimalnog pulsa i određivanje zona pulsa
uređaj koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli
prilikom početnog postavljanja. Zadani maksimalni puls je 220
umanjen za broj vaših godina. Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti postavite svoj maksimalni puls (ako
ga znate).
1 Odaberite > Postavke > Korisnicki profil > Maksimalni
puls.
2 Unesite svoj maksimalni puls.
O zonama pulsa
Logotip Garmin trebao bi biti ispravno okrenut.
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
®
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Postavljanje senzora takta
Ciljevi vježbanja
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu À.
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
3 Povucite vezice Á oko pedale i pričvrstite ih na kukice  na
senzoru.
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 8) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje upozorenja za puls
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
ANT+ senzori
Ako imate dodatni monitor pulsa, uređaj možete postaviti tako
da vas upozori kada vam je puls ispod ili iznad zone cilja ili
prilagođenog raspona. Na primjer, uređaj možete postaviti tako
da vas upozorava kada vam je puls ispod 150 otkucaja u minuti
(otk./min).
1 Odaberite > Opcije voznje > Upozorenje za puls.
2 Odaberite opciju:
• Za upotrebu postojeće zone pulsa odaberite zonu pulsa.
• Za prilagođavanje maksimalne vrijednosti odaberite
Prilagodjeno > Visok > Ukljuci i unesite vrijednost.
5
• Za prilagođavanje minimalne vrijednosti odaberite
Prilagodjeno > Nizak > Ukljuci i unesite vrijednost.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona ili
prilagođene vrijednosti prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i
zvučnim signalima ako su oni uključeni (Postavke sustava,
stranica 6).
Prilagođavanje vašeg uređaja
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Približno 3 godine (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -10 ° do 50 °C (od 14 ° do 122 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, godine rođenja, visine, težine i
maksimalnog pulsa (Postavljanje maksimalnog pulsa,
stranica 5). Uređaj te informacije koristi za izračunavanje
preciznih podataka o vježbanju.
1 Odaberite > Postavke > Korisnicki profil.
2 Odaberite opciju.
Postavke sustava
Odaberite > Postavke > Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika prikaza uređaja.
Vrijeme: Postavljanje postavki vremena (Postavke vremena,
stranica 6).
Iskljucivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođavanje
trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
Tonovi: Uključivanje i isključivanje zvučnih tonova. Možete
postaviti tonove tipki i upozorenja.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se koriste na
uređaju.
GLONASS: Uključivanje ili isključivanje GLONASS sustava.
Uređaj zadano koristi GPS za lociranje satelita. Radi boljih
performansi u zahtjevnim okruženjima i brže pronalaženje
GPS položaja možete omogućiti GPS i GLONASS. Kada se
istovremeno koriste GPS i GLONASS, baterija se brže troši
nego kada se koristi samo GPS.
Azuriranje softvera: Omogućuje provjeru nadogradnji softvera.
O uredjaju: Prikaz verzije softvera i ID-a jedinice.
Postavke vremena
Odaberite > Postavke > Sustav > Vrijeme.
Format za vrijeme: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Postavi vrijeme: Omogućuje ručno ili automatsko postavljanje
vremena prema GPS položaju.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Specifikacije uređaja Edge
Vrsta baterije
Ugrađena litij-ionska baterija koja se može puniti
Trajanje baterije
Do 8 h
Raspon radne
temperature
Od -15 º do 60 ºC (od 5 º do 140 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
Bežični komunikacijski protokol od 2,4 GHz
ANT+ (samo za uređaj Edge 25)
Bluetooth Smart bežična tehnologija (samo za
uređaj Edge 25)
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
6
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije senzora brzine i takta
Vrsta baterije
Može je zamijeniti korisnik, model CR2032,
3 volta
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti
vijek trajanja proizvoda.
Nemojte pritiskati tipke ispod vode.
Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja kloru,
slanoj vodi, sredstvima za zaštitu od sunca, kozmetičkim
proizvodima, alkoholu ili drugim snažnim kemikalijama.
Dugotrajna izloženost tim tvarima može oštetiti kućište.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Povremeno ručno operite traku s malo blagog deterdženta
poput deterdženta za pranje posuđa.
Prilagođavanje vašeg uređaja
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti traku.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
Bateriju držite izvan dohvata djece.
Baterije nikad ne stavljajte u usta. Ako ih progutate, obratite se
liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova.
Zamjenjive baterije u obliku kovanica mogu sadržavati perklorat.
Na njih se mogu primjenjivati posebni uvjeti rukovanja.
Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pronađite kružni poklopac baterije na poleđini monitora
pulsa.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Rješavanje problema
Ažuriranje softvera
2 Pomoću novčića zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu sve dok ne bude dovoljno olabavljen da se
može skinuti (strelica je usmjerena prema oznaci OPEN).
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Pomoću novčića zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na
satu dok ne sjedne na mjesto (strelica je usmjerena prema
oznaci CLOSE).
Nakon zamjene baterije monitora za puls možda ćete trebati
ponovno upariti monitor pulsa s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine ili takta
LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu
bateriju nakon dva okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije À na poleđini senzora.
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju Á.
SAVJET: Bateriju iz poklopca možete izvaditi pomoću
ljepljive trake  ili magneta.
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express™ aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Express
šalje ga na vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Dok aplikacija Garmin Express preuzima softver, nemojte
isključivati uređaj iz računala.
SAVJET: Ako imate poteškoća s ažuriranjem softvera
pomoću aplikacije Garmin Express, možda će biti potrebno
prenijeti povijest aktivnosti na aplikaciju Garmin Connect i
izbrisati povijest aktivnosti s uređaja. Time bi se trebalo
osloboditi dovoljno memorijskog prostora za ažuriranje.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Isključite Bluetooth bežičnu tehnologiju na uređaju Edge 25
(Isključivanje Bluetooth tehnologije, stranica 4).
• Isključite GLONASS (Postavke sustava, stranica 6).
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
Rješavanje problema
7
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
Pričekajte
da uređaj pronađe satelite.
2
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti.
NAPOMENA: Ponovno postavljanje uređaja možda će izbrisati
vaše podatke ili postavke.
1 Držite 15 sekundi.
Uređaj će se isključiti.
2 Držite jednu sekundu za uključivanje uređaja.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, verziju GPS softvera i
informacije o softveru.
Odaberite > Postavke > Sustav > O uredjaju.
Dodatak
Podatkovna polja
Neka podatkovna polja uključuju ANT+ dodatke za prikazivanje
podataka (samo za uređaj Edge 25).
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Nadm. visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Otkucaji/min: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš
uređaj mora biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Prosjecna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Udalj.: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Uk.uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Z.pul.: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone temelje
se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom pulsu (220
manje broj vaših godina).
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
5
90–100%
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
8
Dodatak
Indeks
A
ANT+ senzori 4
aplikacije 3
pametni telefon 4
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Automatsko pomicanje 2
ažuriranja, softver 7
B
baterija
maksimiziranje 4, 6, 7
punjenje 1
zamjena 7
Bluetooth tehnologija 1, 3, 4
brisanje
osobni rekordi 3
povijest 3
svi korisnički podaci 3
Č
čišćenje uređaja 6
D
dionice 1, 2
dodaci 7
dodatna oprema 4
G
pozadinsko osvjetljenje 1
profili, korisnik 6
puls 1
monitor 4–7
upozorenja 5
zone 5
Puls, zone 8
punjenje 1
R
registracija proizvoda 7
registriranje uređaja 7
remeni 8
rješavanje problema 7, 8
S
sat 6
satelitski signali 7
segmenti 4
senzori za brzinu i kadencu 1, 7
senzori za brzinu i takt 5
softver
ažuriranje 7
nadogradnja 7
verzija 8
specifikacije 6
spremanje aktivnosti 1
spremanje podataka 3
staze 4
brisanje 4
učitavanje 4
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
nadogradnja softvera 7
registriranje uređaja 7
GPS 1
signal 7
zaustavljanje 2
T
I
uparivanje
ANT+ senzori 5
pametni telefon 4
upozorenja 5
USB 7
prekid veze 3
ID jedinice 8
ikone 1
izbornik 1
K
karte 4
nadogradnja 7
korisnički podaci, brisanje 3
korisnički profil 6
L
licencni ugovor za softver 8
tipke 1, 6
treniranje 3
načini rada 2
stranice 1
U
V
vrijeme, postavke 6
Z
zamjena baterije 7
zone, puls 5
M
mjerač vremena 1, 2
montaža uređaja 1
N
navigacija 4
O
O-prsteni. Vidi remeni
osobni rekordi 3
brisanje 3
vraćanje 3
P
pametni telefon 4
aplikacije 3
uparivanje 4
podaci
prijenos 3
spremanje 3
podatkovna polja 2, 8
ponovno postavljanje uređaja 8
postavke 6
postavke sustava 6
postavljanje 1, 5
povijest 1–3
brisanje 2, 3
slanje na računalo 3
Indeks
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising