Garmin | Edge® 25 | User guide | Garmin Edge® 25 Käyttöopas

Garmin Edge® 25 Käyttöopas
Edge 20/25
®
Käyttöopas
Maaliskuu 2016
190-01884-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Garmin Connect™ ja Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman
yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Inc:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Mallinro: A02643
Sisällysluettelo
Vianmääritys ................................................................... 7
Painikkeet ................................................................................... 1
Tilakuvakkeet ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 1
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Ohjelmiston päivittäminen ........................................................... 7
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 7
Lisätietojen saaminen ................................................................. 7
Akunkeston maksimoiminen ....................................................... 7
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 7
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 7
O-renkaat .................................................................................... 7
Laitteen tietojen näyttäminen ...................................................... 7
Harjoittelu........................................................................ 2
Liite.................................................................................. 7
Ajotilan asettaminen ................................................................... 2
Aika-, matka- tai kaloritavoitteen muokkaaminen .................. 2
Ajotilan vaihtaminen ............................................................... 2
Sisäharjoittelu ............................................................................. 2
Kierrosten merkitseminen ........................................................... 2
Käyttäminen: Auto Pause® ........................................................ 2
Automaattisen vierityksen käyttäminen ...................................... 2
Tietokenttien muuttaminen ......................................................... 2
Hakemisto ....................................................................... 9
Johdanto......................................................................... 1
Tietokentät .................................................................................. 7
Sykealuelaskenta ........................................................................ 8
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 8
Historia............................................................................ 2
Matkan tarkasteleminen .............................................................. 2
Matkan poistaminen ............................................................... 2
Omat ennätykset ......................................................................... 2
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 3
Omien ennätysten poistaminen ............................................. 3
Pyörän kokonaismäärien tarkasteleminen .................................. 3
Pyörän kokonaismäärien nollaaminen ................................... 3
Garmin Connect .......................................................................... 3
Tietojen lähettäminen Garmin Connect tilille ......................... 3
Tietojen hallinta ...................................................................... 3
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 3
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................... 3
Älypuhelimen pariliittäminen Edge 25 .................................... 3
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä .............................. 4
Älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä ........................ 4
Navigointi........................................................................ 4
Reitit ............................................................................................4
Reitin hakeminen verkosta ..................................................... 4
Kilpaileminen osuutta vastaan ............................................... 4
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Reittiasetukset ....................................................................... 4
ANT+ anturit.................................................................... 4
Valinnaisen sykevyön asettaminen paikalleen ........................... 4
Poljinanturin asentaminen .......................................................... 5
ANT+ anturien pariliitos .............................................................. 5
Maksimisykkeen asettaminen ..................................................... 5
Tietoja sykealueista ............................................................... 5
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 5
Sykehälytysten asettaminen ....................................................... 5
Laitteen mukauttaminen ................................................ 5
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 5
Järjestelmäasetukset .................................................................. 6
Aika-asetukset ....................................................................... 6
Laitteen tiedot................................................................. 6
Tekniset tiedot ............................................................................ 6
Edge - tekniset tiedot ............................................................. 6
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................... 6
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot .................................. 6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 6
Sykevyön huoltaminen ........................................................... 6
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ..................................... 6
Sykevyön pariston vaihtaminen ............................................. 6
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ....................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Painikkeet
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Lähteminen pyörälenkille
À
Á
Â
Ã
Valitsemalla tämän voit ottaa taustavalon käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän aloitusnäytössä voit näyttää laitteen
valikon.
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Laite toimitetaan osittain ladattuna. Sinun on ehkä ladattava laite
(Laitteen lataaminen, sivu 1) ennen ajoa. Jos Edge 25
laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laitteet on jo pariliitetty.
1 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
2 Valitse aloitusnäytössä .
3 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit näkyvät kiinteinä, kun laite on valmis.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
5 Näytä lisää tietosivuja valitsemalla .
®
Tilakuvakkeet
Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee, että signaali on löytynyt tai
anturi on liitetty.
GPS-tila
Bluetooth tila
®
Sykkeen tila
Nopeuden ja poljinnopeuden tila
LiveTrack tila
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Laite tallentaa ajanoton aikana aikaa À, matkaa Á, nopeutta
Â, kokonaisnousua ja kaloreita. Jos käytät valinnaista
sykevyötä, näet syke- ja sykealuetiedot.
VIHJE: voit mukauttaa tietokenttiä (Tietokenttien
muuttaminen, sivu 2).
6 Lopeta ajanotto valitsemalla .
7 Valitse Tallenna.
Laitteen lataaminen
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja
niiden ympäristön perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
1 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin.
2 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa ja työnnä laturia À, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
Johdanto
1
käynnistät laitteen seuraavan kerran, se hakee taas
satelliittisignaaleja.
Kierrosten merkitseminen
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen aina tietyn matkan
välein automaattisesti (esimerkiksi 1 mailin tai 5 kilometrin
välein), ja voit merkitä kierroksia myös manuaalisesti. Tämän
ominaisuuden avulla voit helposti vertailla tehoa suorituksen eri
vaiheissa.
1 Valitse > Asetukset > Ajoasetukset > Kierrokset.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Auto Lap ja käytä Auto Lap toimintoa valitsemalla
matka.
• Valitse Kierros-painike > Ota käyttöön, jos haluat
käyttää -painiketta kierroksen merkitsemiseen
suorituksen aikana.
®
3 Lataa laitteen akku täyteen.
Harjoittelu
Ajotilan asettaminen
1 Valitse > Ajon asetukset > Ajotila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Perus voit aloittaa ajamisen ulkona
(Lähteminen pyörälenkille, sivu 1) tai sisällä
(Sisäharjoittelu, sivu 2).
HUOMAUTUS: tämä on oletusarvoinen ajotila.
• Valitsemalla Seurattavat harjoitukset voit seurata
Garmin Connect™ tililtäsi ladattua reittiä (Reitin hakeminen
verkosta, sivu 4).
• Valitsemalla Aika voit harjoitella tiettyä aikatavoitetta
varten.
• Valitsemalla Matka voit harjoitella tiettyä matkatavoitetta
varten.
• Valitsemalla Kalorit voit harjoitella tiettyä kaloritavoitetta
varten.
Tarvittaessa
voit määrittää mukautetun aika-, matka- tai
3
kaloritavoitteen arvon.
4 Valitse .
Kun saavutat aika-, matka- tai kaloritavoitteen, näyttöön tulee
ilmoitus. Lisäksi laitteesta kuuluu merkkiääni, jos äänet ovat
käytössä (Järjestelmäasetukset, sivu 6).
Aika-, matka- tai kaloritavoitteen muokkaaminen
Jos harjoittelet tiettyä aika-, matka- tai kaloritavoitetta varten,
voit muuttaa tavoiteasetusta muokkaamalla nykyistä ajotilaa.
1 Valitse > Ajon asetukset > Ajotila > Muokkaa.
2 Anna mukautettu arvo.
3 Valitse .
Käyttäminen: Auto Pause
®
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos suoritus
sisältää liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: aikaa pysähdyksissä ei tallenneta
historiatietoihin.
Valitse > Asetukset > Ajoasetukset > Auto Pause > Ota
käyttöön.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Automaattinen vieritys -toiminnolla voit selata harjoitustietosivuja
automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse > Asetukset > Ajoasetukset > Automaattinen
vieritys.
2 Valitse näyttönopeus.
Tietokenttien muuttaminen
Voit muuttaa tietokenttien yhdistelmiä sivuilla, jotka tulevat
näkyviin, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse > Asetukset > Ajoasetukset > Tietokentät.
2 Valitse sivu.
3 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Historia
4 Jos seuraat reittiä, valitse Garmin Connect tililtäsi ladattu
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ anturin
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, laite alkaa korvata vanhimpia
tietoja. Lataa historiatietosi Garmin Connect palveluun
säännöllisesti, jotta voit seurata kaikkia ajotietojasi.
5 Valitse
Matkan tarkasteleminen
Ajotilan vaihtaminen
1 Valitse > Ajon asetukset > Ajotila > Vaihda tilaa.
2 Valitse vaihtoehto.
3 Jos harjoittelet tiettyä aika-, matka- tai kaloritavoitetta varten,
anna mukautettu arvo.
reitti.
.
Sisäharjoittelu
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
1 Valitse > Ajon asetukset > Käytä sisätiloissa.
Laite siirtyy ajanottotilaan.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole valinnainen anturi, joka lähettää
nopeus- ja matkatietoja laitteeseen (vain Edge 25). Kun
2
1 Valitse > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
Matkan poistaminen
1 Valitse > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Hylkää > Kyllä.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
Harjoittelu
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Omien ennätysten tarkasteleminen
1 Valitse > Historia > Ennätykset.
2 Selaa ennätyksiä valitsemalla .
Omien ennätysten poistaminen
1 Valitse > Historia > Ennätykset.
2 Valitse poistettava ennätys.
3 Valitse Tyhjennä? > Kyllä.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Valitse > Historia > Ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Käytä edellistä > Käytä ennätystä.
Pyörän kokonaismäärien tarkasteleminen
Voit näyttää kaikki Edge laitteeseen tallennetut tiedot, kuten
matkojen määrän, ajan ja matkan.
1 Valitse > Historia > Yhteensä.
2 Voit tarkastella matkan tai laitteen kokonaismääriä
valitsemalla vaihtoehdon.
Pyörän kokonaismäärien nollaaminen
1 Valitse > Historia > Yhteensä > Nollaa.
2 Valitse laitteen tai matkojen kokonaismäärien nollaus.
VIHJE: voit nollata matkojen kokonaismäärät, mutta säilyttää
laitteen kokonaismäärät, ja tallentaa uuden matkalokin.
3 Valitse Kyllä.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Tietojen lähettäminen Garmin Connect tilille
Voit ladata kaikki suoritustietosi Garmin Connect tilillesi kattavaa
analyysia varten. Näet kartan suorituksestasi ja voit jakaa
suorituksiasi kavereiden kanssa.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Edge 25 laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia,
joita voit käyttää yhteensopivassa älypuhelimessa tai
mobiililaitteessa Garmin Connect Mobile sovelluksen kautta.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset: lähettää suorituksen automaattisesti
Garmin Connect mobiilisovellukseen heti, kun suoritus on
tallennettu.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen Garmin Connect
mobiilisovellukseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelu- ja tekstiviesti-ilmoitukset Edge 25
laitteessa.
Älypuhelimen pariliittäminen Edge 25
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Historia
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse Edge 25 laitteessa > Asetukset > Bluetooth > Liitä
älypuhelin.
4 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus ja yhdistä laite näytön
ohjeiden mukaisesti.
Saat ohjeet alkumäärityksen yhteydessä, ja ne ovat myös
Garmin Connect Mobile sovelluksen ohjeessa.
3
Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä
• Valitse Edge 25 laitteessa > Asetukset > Bluetooth >
Pois käytöstä.
• Älypuhelimen käyttöoppaassa on lisätietoja langattoman
Bluetooth tekniikan poistamisesta käytöstä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää reitin ajan, matkan ja
kokonaisnousun.
• Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Älykkäiden ilmoitusten poistaminen käytöstä
Valitse Edge 25 laitteessa > Asetukset > Bluetooth >
Älykkäät ilmoitukset > Pois käytöstä.
Kartan ominaisuudet
Navigointi
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa.
Voit noudattaa tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä. Voit myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat
yrittää saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita.
Reitin hakeminen verkosta
Sinun on luotava Garmin Connect tili, jotta voit ladata reitin
Garmin Connect tililtäwww.garminconnect.com\start.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen (Tietojen lähettäminen Garmin Connect
tilille, sivu 3).
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite.
6 Valitse > Reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse Tee harjoitus.
9 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kartta tulee näkyviin, ja edistymispalkki näkyy näytön
yläreunassa.
10 Tarvittaessa voit näyttää lisää tietosivuja valitsemalla .
À
Á
Â
Osoittaa pohjoiseen
Reittiviiva
Zoomaustaso
Reitin poistaminen
1 Valitse > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Reittiasetukset
Valitse > Asetukset > Reittiasetukset.
Käännöskehotteet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
käännöskohtaiset navigointiohjeet.
Osuuskehotteet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kehotteet,
jotka ilmoittavat edessäpäin olevista osuuksista.
ANT+ anturit
Edge 25 voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoja valinnaisten anturien yhteensopivuudesta ja
hankkimisesta on osoitteessa http://buy.garmin.com.
Valinnaisen sykevyön asettaminen
paikalleen
Voit näyttää matkan reitin loppuun À ja sen, miten paljon olet
edellä reitin ajasta tai jäljessä siitä Á.
Kilpaileminen osuutta vastaan
Voit ladata Garmin Connect tililtäsi reittejä, jotka sisältävät
osuuksia. Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit kilpailla
osuutta vastaan ja verrata suoritustasi omiin aiempiin
suorituksiisi, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden suorituksiin
tai muiden Garmin Connect yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun
lataat suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi
osuudella.
1 Ala seurata reittiä, joka sisältää osuuden (Reitin hakeminen
verkosta, sivu 4).
Näyttöön tulee ilmoitus, kun olet lähellä osuuden
aloituspistettä.
2 Ala kilpailla osuutta vastaan.
Laite näyttää osuudella kuluneen ajan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
4
HUOMAUTUS
Sykevyö voi aiheuttaa hiertymiä, jos sitä käytetään pitkään. Voit
välttää ongelman levittämällä kitkaa vähentävää voiteluainetta
tai geeliä moduulin keskikohtaan, joka koskettaa ihoa. Älä levitä
kitkaa vähentävää voiteluainetta tai geeliä elektrodeihin. Älä
käytä aurinkovoidetta.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Pujota yksi hihnan kieleke À sykevyön aukon Á läpi.
2 Paina kieleke alas.
3 Kostuta moduulin taustapuolen elektrodit Â, jotta sykevyö
saa hyvän kontaktin ihoon.
Navigointi
3 Tuo laite enintään 1 cm:n päähän anturista ja odota, kun laite
yhdistää anturiin.
Kun laite tunnistaa anturin, näyttöön tulee ilmoitus.
4 Kierrä hihna rintakehäsi ympäri ja kiinnitä sen toinen pää
sykevyön toiselle puolelle.
Maksimisykkeen asettaminen
Laite arvioi maksimisykkeesi ja määrittää oletusarvoiset
sykealueet alkumäärityksen käyttäjäprofiilitietojen avulla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi. Määritä
maksimisykkeesi (jos tiedät sen), jotta laite laskee kaloritiedot
mahdollisimman tarkasti.
1 Valitse > Asetukset > Käyttäjäprofiili > Maksimisyke.
2 Aseta maksimisykkeesi.
Tietoja sykealueista
Garmin logon pitäisi olla oikeinpäin.
5 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
®
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 8osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Sykehälytysten asettaminen
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Tee
15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
5
ne ole vaurioituneet.
ANT+ anturien pariliitos
Kun yhdistät laitteeseen ANT+ anturin ensimmäisen kerran,
sinun on pariliitettävä laite ja anturi. Ensimmäisen pariliitoksen
muodostamisen jälkeen laite yhdistää automaattisesti anturiin,
kun aloitat suorituksen ja anturi on aktiivinen ja alueella.
HUOMAUTUS: jos Edge 25 laitteen mukana toimitettiin ANT+
anturi, laitteet on jo pariliitetty.
1 Asenna anturi tai aseta sykevyö paikalleen.
2 Valitse > Asetukset > Yhdistä anturit.
Laitteen mukauttaminen
Jos sinulla on valinnainen sykemittari, voit määrittää sen
hälyttämään, kun sykkeesi ylittää tai alittaa tavoitesykealueen tai
mukautetun sykealueen. Voit esimerkiksi asettaa laitteen
hälyttämään, kun sykkeesi on alle 150 lyöntiä minuutissa.
1 Valitse > Ajon asetukset > SY-hälytys.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit käyttää olemassa olevaa sykealuetta valitsemalla
sykealueen.
• Voit mukauttaa maksimiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Korkea > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
• Voit mukauttaa miminiarvoa valitsemalla Mukautettu >
Matala > Ota käyttöön ja määrittämällä arvon.
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun ylität tai alitat määritetyn
alueen tai mukautetun arvon. Lisäksi laitteesta kuuluu
merkkiääni, jos äänet ovat käytössä (Järjestelmäasetukset,
sivu 6).
Laitteen mukauttaminen
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, syntymävuosi-, pituus-, paino- ja
maksimisykeasetuksesi (Maksimisykkeen asettaminen, sivu 5).
Laite laskee tarkat harjoitustiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse > Asetukset > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse vaihtoehto.
5
Järjestelmäasetukset
Valitse > Asetukset > Järjestelmä.
Tekstin kieli: määrittää laitteen näyttökielen.
Aika: määrittää aika-asetukset (Aika-asetukset, sivu 6).
Taustavalon aika: Määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Äänet: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä äänet. Voit määrittää
näppäinten ja hälytysviestien merkkiäänet.
Yksikkö: määrittää laitteessa käytetyt mittayksiköt.
GLONASS: ottaa GLONASS-toiminnon käyttöön ja poistaa sen
käytöstä. Laite etsii satelliitteja oletusarvoisesti GPStoiminnolla. Voit parantaa suorituskykyä haastavissa
ympäristöissä ja nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä
sekä GPS- että GLONASS-toimintoa. Akun virta kuluu
nopeammin, kun GPS- ja GLONASS-toimintoja käytetään
yhtäaikaa.
Ohjelmistopäivitys: voit tarkistaa ohjelmistopäivitykset.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion ja laitetunnuksen.
Aika-asetukset
Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aseta aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti
GPS-sijaintisi perusteella.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää
laitteen käyttöikää.
Älä paina painikkeita veden alla.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on
altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle,
alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen
näille aineille saattaa vahingoittaa koteloa.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Edge - tekniset tiedot
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 8 h
Sykevyön huoltaminen
Käyttölämpötila
-15 - 60 ºC (5 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ tiedonsiirtoprotokolla
(vain Edge 25)
Langaton Bluetooth Smart tekniikka (vain Edge
25)
HUOMAUTUS
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna käsin ajoittain käyttäen pientä määrää mietoa
pesuainetta, kuten astianpesunestettä.
HUOMAUTUS: liian suuri määrä pesuainetta voi vahingoittaa
hihnaa.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
Pariston kesto
Noin 3 vuotta (1 tunti päivässä)
Suositeltu käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
6
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Etsi sykevyön takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi.
Laitteen tiedot
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta, kun Garmin Express sovellus
2 Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään (nuoli
osoittaa kohtaa OPEN).
3 Irrota kansi ja paristo.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla
(nuoli osoittaa kohtaa CLOSE).
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, sinun on ehkä
pariliitettävä sykevyö laitteen kanssa uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
lataa ohjelmistoa.
VIHJE: jos ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella ei onnistu, sinun on ehkä ladattava
suoritushistoriasi Garmin Connect sovellukseen ja poistettava
se sen jälkeen laitteesta. Sen jälkeen päivityksen pitäisi
mahtua laitteen muistiin.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Akunkeston maksimoiminen
• Poista langaton Bluetooth ominaisuus käytöstä Edge 25
laitteessa (Bluetooth tekniikan poistaminen käytöstä, sivu 4).
• Poista GLONASS (Järjestelmäasetukset, sivu 6).
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
Irrota
kansi ja paristo Á.
3
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Laitteen asetusten nollaaminen
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.
HUOMAUTUS: laitteen asetusten nollaaminen saattaa poistaa
tietosi tai tekemäsi asetukset.
1 Paina painiketta 15 sekunnin ajan.
Laite sammuu.
2 Käynnistä laite painamalla painiketta yhden sekunnin ajan.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit näyttää laitteen tunnuksen, ohjelmistoversion, GPS-version
ja ohjelmistotiedot.
Valitse > Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express™ sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus
lähettää sen laitteeseen.
Vianmääritys
Liite
Tietokentät
Tietojen näyttämiseen joissakin tietokentissä tarvitaan ANT+
lisävarusteita (vain Edge 25).
7
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Kok.nousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Lyöntiä/min: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava
kytkettynä yhteensopivaan sykemittariin.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Poljinn.: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on liitettävä
lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta tiedot
saa näkyviin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
8
Liite
Hakemisto
A
aika, asetukset 6
ajastin 1, 2
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 4, 6, 7
vaihtaminen 7
alueet, syke 5
ANT+ anturit 4
asentaminen 1, 5
asetukset 6
Auto Lap 2
Auto Pause 2
Automaattinen vieritys 2
B
Bluetooth tekniikka 1, 3, 4
G
Garmin Connect 3, 4
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 7
ohjelmiston päivittäminen 7
GPS 1
lopettaminen 2
signaali 7
H
harjoitus 3
sivut 1
tilat 2
hihnat 7
historia 1–3
lähettäminen tietokoneeseen 3
poistaminen 2, 3
hälytykset 5
J
järjestelmäasetukset 6
K
poistaminen
historia 3
kaikki käyttäjätiedot 3
omat ennätykset 3
profiilit, käyttäjä 5
päivitykset, ohjelmisto 7
R
reitit 4
lataaminen 4
poistaminen 4
S
satelliittisignaalit 7
sovellukset 3
älypuhelin 3
suoritusten tallentaminen 1
syke 1
alueet 5, 8
hälytykset 5
mittari 4–6
T
taustavalo 1
tekniset tiedot 6
tiedot
siirtäminen 3
tallentaminen 3
tietojen tallentaminen 3
tietokentät 2, 7
tuotteen rekisteröiminen 7
U
USB 7
irrottaminen 3
V
valikko 1
vianmääritys 7
Ä
älypuhelin 4
pariliitos 3
sovellukset 3
kartat 4
päivittäminen 7
kello 6
kierrokset 1, 2
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 5
käyttäjätiedot, poistaminen 3
L
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen puhdistaminen 6
laitteen rekisteröiminen 7
laitteen tunnus 7
lataaminen 1
lisävarusteet 4, 7
N
navigointi 4
nopeus- ja poljinanturit 1, 5, 7
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
päivittäminen 7
versio 7
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 8
omat ennätykset 2, 3
palauttaminen 3
poistaminen 3
osuudet 4
P
painikkeet 1, 6
pariliitos, älypuhelin 3
paristo, vaihtaminen 6
pariston vaihtaminen 6
Hakemisto
9
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising