Garmin | Edge® Explore 820 | User guide | Garmin Edge® Explore 820 Användarhandbok

Garmin Edge® Explore 820 Användarhandbok
Edge Explore 820
®
Användarhandbok
Juli 2016
190-02077-79_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause och Edge är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA
och andra länder. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ och Varia Vision™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac är ett varumärke som
tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnr: AA3001
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installera standardfästet ............................................................. 1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Ta loss Edge .......................................................................... 2
Knappar ...................................................................................... 2
Visa anslutningssidan ............................................................ 2
Hemskärm – översikt ............................................................. 2
Navigering....................................................................... 2
Ta en cykeltur ............................................................................. 2
Söka satellitsignaler ............................................................... 3
Positioner .................................................................................... 3
Markera din plats ................................................................... 3
Spara platser från kartan ....................................................... 3
Navigera till en plats ............................................................... 3
Navigera till kända koordinater .............................................. 3
Navigera tillbaka till start ........................................................ 3
Avbryta navigering ................................................................. 3
Projicera plats ........................................................................ 3
Redigera platser ..................................................................... 3
Ta bort en plats ...................................................................... 3
Banor .......................................................................................... 4
Följa en bana på webben ...................................................... 4
Planera och cykla en bana .................................................... 4
Skapa och cykla en tur- och returbana .................................. 4
Tips för Träna med banor ...................................................... 4
Visa baninformation ............................................................... 4
Avbryta en bana ..................................................................... 4
Ta bort en bana ...................................................................... 5
Banalternativ .......................................................................... 5
Ruttinställningar .......................................................................... 5
Välja en aktivitet för ruttberäkning .......................................... 5
Kartinställningar .......................................................................... 5
Ändra kartans orientering ....................................................... 5
Bluetooth® anslutna funktioner.................................... 5
Para ihop din smartphone .......................................................... 5
Starta en GroupTrack session ............................................... 5
Tips för GroupTrack sessioner ............................................... 6
Överföra filer till en annan Edge enhet ....................................... 6
Spela upp ljudvarningar under aktiviteten .................................. 6
Händelsedetektorn ...................................................................... 6
Ställa in händelsedetektorn ................................................... 6
Ange cyklistuppgifter och nödkontakter ................................. 6
Sätta på och stänga av händelsedetektorn ........................... 6
Visa nödkontakter .................................................................. 7
Avbryta ett automatiskt meddelande ..................................... 7
Skicka en statusuppdatering efter en olycka ......................... 7
ANT+ sensorer ................................................................ 7
Para ihop ANT+ sensorer ........................................................... 7
Ställa in dina pulszoner .......................................................... 7
Situationsberedskap ................................................................... 7
Garmin Connect ..................................................................... 8
Datahantering ............................................................................. 8
Ansluta enheten till en dator .................................................. 8
Överföra filer till enheten ........................................................ 8
Ta bort filer ............................................................................. 9
Koppla bort USB-kabeln ........................................................ 9
Anpassa enheten............................................................ 9
Connect IQ Hämtningsbara funktioner ....................................... 9
Ställa in din användarprofil ......................................................... 9
Om Idrottare hela livet ............................................................ 9
Uppdatera dina aktivitetsinställningar ......................................... 9
Anpassa datasidorna ............................................................. 9
Varningar ............................................................................... 9
Auto Lap® ............................................................................ 10
Använda Auto Pause ........................................................... 10
Använda Auto Sleep ............................................................ 10
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 10
Starta timern automatiskt ..................................................... 10
Bluetooth inställningar .............................................................. 10
Systeminställningar ................................................................... 10
Ändra satellitinställningarna ................................................. 10
Ändra profilfärg .................................................................... 10
Skärminställningar ............................................................... 10
Inställningar för dataregistrering .......................................... 11
Ändra måttenheterna ........................................................... 11
Slå på och stänga av enhetens ljud ..................................... 11
Ändra enhetens språk .......................................................... 11
Ändra konfigurationsinställningarna ..................................... 11
Tidszoner ............................................................................. 11
Enhetsinformation........................................................ 11
Edge – specifikationer .............................................................. 11
Skötsel av enheten ................................................................... 11
Rengöra enheten ................................................................. 11
Felsökning.................................................................... 11
Återställa enheten ..................................................................... 11
Radera användardata .......................................................... 11
Maximera batteritiden ............................................................... 11
Sätta på batterisparläget ...................................................... 11
Förbättra GPS-satellitmottagningen ......................................... 11
Ange höjdläge ........................................................................... 12
Temperaturavläsningar ............................................................. 12
Utbytes-O-ringar ....................................................................... 12
Visa enhetsinformation ............................................................. 12
Uppdatera programvaran .......................................................... 12
Support och uppdateringar ....................................................... 12
Mer information ......................................................................... 12
Bilaga............................................................................. 12
Datafält ..................................................................................... 12
Beräkning av pulszon ............................................................... 13
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 13
Programlicensavtal ................................................................... 13
Radiofrekvensexponering ......................................................... 14
Index.............................................................................. 15
Historik............................................................................ 7
Visa din tur .................................................................................. 7
Visa datatotaler ...................................................................... 7
Visa din tid i varje pulszon ..................................................... 7
Ta bort en tur .............................................................................. 8
Personliga rekord ........................................................................ 8
Visa dina personliga rekord ................................................... 8
Återställa ett personligt rekord ............................................... 8
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 8
Skicka din tur till Garmin Connect ............................................... 8
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1 Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 1).
2 Installera enheten med standardfästet (Installera
standardfästet, sidan 1) eller frontfästet (Installera
frontfästet, sidan 1).
Sätt
på enheten (Knappar, sidan 2).
3
4 Sök efter satelliter (Söka satellitsignaler, sidan 3).
5 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 2).
6 Överför din cykeltur till Garmin Connect™ (Skicka din tur till
Garmin Connect, sidan 8).
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Edge – specifikationer, sidan 11).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
Installera frontfästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda enheten helt.
Om batteriet
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Installera standardfästet
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att
framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera
cykelfästet på styrstången eller styret.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
Introduktion
3 Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
baksida Â, vrider anslutningsfästet à och sätter tillbaka
skruvarna för att ändra fästets riktning.
4 Placera gummikudden runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
5 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
6 Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7
lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven
är åtdragen.
7 Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Ä.
®
1
Tryck här för att ge dig ut på en cykeltur.
Vart? Välj för att markera en plats, sök efter platser och skapa eller
navigera längs en bana.
Banor Välj för att skapa en ny bana eller öppna en sparad bana.
Välj för att få åtkomst till din historik, dina träningsalternativ,
personliga rekord, kontakter och inställningar.
Välj för att få åtkomst till Connect IQ™ appar, widgetar och
datafält.
8 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
Ta loss Edge
1 Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
2 Lyft av Edge från fästet.
Knappar
Skärmens bakgrundsbelysning
Du kan röra vid pekskärmen för att tända
bakgrundsbelysningen.
Obs! Du kan justera tidsgränsen för när bakgrundsbelysningen
ska släckas (Skärminställningar, sidan 10).
1 På hemskärmen eller datasidan, drar du nedåt från den övre
delen av skärmen.
2 Välj Ljusstyrka och använd pilarna för att justera ljusstyrkan
manuellt.
Använda pekskärmen
• När tiduret körs kan du trycka på skärmen om du vill visa
tiduröverlagringen.
Med hjälp av tiduröverlagringen kan du gå tillbaka till
hemskärmen under en cykeltur.
• Välj
för att återgå till hemskärmen.
• Svep eller använd pilarna för att bläddra.
• Välj
för att återgå till föregående sida.
• Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.
• Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
• Välj för att söka nära en plats.
• Välj för att ta bort ett objekt.
• Välj för mer information.
À
Tryck här för att försätta enheten i viloläge eller väcka den.
Håll knappen nedtryckt för att slå på och stänga av enheten
och för att låsa pekskärmen.
Á
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Â
Tryck här för att starta eller stoppa tiduret.
Låsa pekskärmen
Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
1 Håll ned .
2 Välj Skärm lås.
Navigering
Visa anslutningssidan
Anslutningssidan visar statusen för GPS, ANT+ sensorer och
trådlös anslutning.
På hemskärmen eller datasidan, drar du nedåt från den övre
delen av skärmen.
®
Ta en cykeltur
Om du använder en ANT+ sensor eller ett tillbehör kan de paras
ihop och aktiveras under den första installationen.
1 Slå på enheten genom att trycka ned .
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
Satellitfälten blir gröna när enheten är klar.
3 På hemskärmen väljer du .
4 Tryck på om du vill starta tiduret.
Anslutningssidan visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker.
Hemskärm – översikt
Hemskärmen ger dig snabb tillgång till alla funktioner hos Edge
enheten.
2
Obs! Historiken registreras bara när tiduret är igång.
Navigering
5 Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa fler
6
7
8
9
datasidor.
Du kan svepa nedåt med fingret från den översta delen av
datasidorna för att visa anslutningssidan.
Om det behövs trycker du på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
Välj
om du vill stoppa tiduret.
TIPS: Innan du sparar den här turen och delar den på ditt
Garmin Connect konto kan du ändra typ av cykeltur. Korrekta
uppgifter om cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga
banor.
Välj Spara turen.
Välj .
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Positioner
Du kan registrera och lagra platser i enheten.
Markera din plats
Innan du kan markera en plats måste du söka efter satelliter.
Om du vill komma ihåg särskilda platser eller komma tillbaka till
en viss punkt kan du markera en plats.
1 Ta en cykeltur.
> Markera plats > .
2 Välj Vart? >
Spara platser från kartan
> Välj sökområde > En kartpunkt.
1 Välj Vart? >
2 Sök efter platsen på kartan.
3 Välj plats.
Platsinformation visas överst på kartan.
4 Markera platsinformationen.
5 Välj > .
Navigera till en plats
1 Välj Vart?.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Sökverktyg om du vill navigera till en intressant plats,
en stad, korsning eller kända koordinater.
• Välj Adresser för att ange en specifik adress.
• Välj Sparade platser för att navigera till en sparad plats.
• Välj Senast hittade platser för att navigera till en av de
50 senaste platserna som du har hittat.
• Tryck på
> Välj sökområde för att begränsa
sökområdet.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör.
5 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Navigering
Navigera till kända koordinater
1 Välj Vart? > Sökverktyg > Koordinater.
2 Ange koordinaterna och välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Navigera tillbaka till start
Du kan när som helst under cykelturen återvända till
startpositionen.
1 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 2).
2 Under cykelturen kan du peka var som helst på skärmen om
du vill visa tiduröverlagringen.
3 Välj > Vart? > Tillbaka till start.
4 Välj Längs samma rutt eller Rakaste vägen.
5 Välj Kör.
Enheten vägleder dig tillbaka till startpositionen för din
cykeltur.
Avbryta navigering
1 Peka var som helst på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
2 Bläddra till kartan.
3 Välj > .
Projicera plats
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Projektplats.
5 Ange bäring och avstånd till den projicerade platsen.
6 Välj .
Redigera platser
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
4 Välj .
5 Välj ett kännetecken.
Välj till exempel Ändra höjd för att ange den kända höjden
över havet för platsen.
6 Ange den nya informationen och välj .
Ta bort en plats
1 Välj Vart? > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Ta bort plats > .
3
Banor
Du kan skicka en bana från ditt Garmin Connect konto till
enheten. När den har sparats på enheten kan du navigera längs
banan på enheten. Du kan även skapa och spara en egen bana
direkt på enheten.
Du kan följa en sparad bana helt enkelt för att det är en bra rutt.
Du kan till exempel spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Följa en bana på webben
Innan du kan hämta en bana från Garmin Connectmåste du ha
ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 8).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com
3 Skapa en ny bana eller välj en befintlig bana.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Banor > Sparade banor.
7 Välj bana.
8 Välj Kör.
Planera och cykla en bana
Du kan skapa och cykla en anpassad bana. En bana är en
sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din
slutdestination.
1 Välj Banor > Course Creator > Lägg till en första plats.
2 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparat och väljer
en plats.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
POI-kategorier och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adresser och ange
adressen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och ange
gatunamnen.
• Om du vill använda koordinater väljer du Koordinater och
anger koordinaterna.
3 Välj Använd.
4 Välj Lägg till nästa plats.
5 Upprepa steg 2 till 4 tills du har valt alla platser för rutten.
6 Välj Visa kartan.
Enheten beräknar rutten och en karta över rutten visas.
TIPS: Du kan välja
om du vill visa en höjdprofil för rutten.
7 Välj Kör.
Skapa och cykla en tur- och returbana
Enheten kan skapa en tur och retur-bana utifrån en angiven
sträcka, startplats och navigeringsriktning.
1 Välj Banor > Tur- och returbana.
2 Välj Distans och ange banans totala sträcka.
3 Välj Startplats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
4
5
6
7
8
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparat och väljer
en plats.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
POI-kategorier och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adresser och ange
adressen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och ange
gatunamnen.
• Om du vill använda koordinater väljer du Koordinater och
anger koordinaterna.
Välj Startriktning och välj en riktning.
Välj Sök.
TIPS: Du kan välja om du vill söka igen.
Välj en bana för att visa den på kartan.
TIPS: Du kan välja och om du vill visa de andra banorna.
Välj Kör.
Tips för Träna med banor
• Använd Turn-by-Turn (Banalternativ, sidan 5).
• Om du tagit med en uppvärmning väljer du
för att påbörja
banan och värmer upp som vanligt.
• Håll dig från banan medan du värmer upp.
När du är redo att börja, kör du iväg mot banan. När du
vänder in på själva banan, visas ett meddelande.
• Bläddra till kartan om du vill se bankartan.
Om du avviker från banan visas ett meddelande.
Visa baninformation
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Sammanfattning för att visa detaljer om banan.
Välj Karta för att visa banan på kartan.
Välj Höjd för att visa en höjdprofil av banan.
Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
Visa en bana på kartan
Du kan anpassa hur varje sparad bana i enheten visas på
kartan. Du kan till exempel ange att din pendlingsväg alltid visas
i gult på kartan. Du kan visa en alternativ bana i grönt. Detta gör
att du kan se banorna när du cyklar, men inte följa eller navigera
längs någon särskild bana.
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj bana.
3 Välj Inställningar.
4 Välj Visa alltid om du vill att banan ska visas på kartan.
5 Välj Färg och välj en färg.
6 Välj Kontrollpunkter för att inkludera banpunkter på kartan.
Nästa gång du cyklar i närheten av banan så visas den på
kartan.
Avbryta en bana
1 Bläddra till kartan.
2 Välj > .
Navigering
Ta bort en bana
1 Välj Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj > .
Banalternativ
Välj Banor > Sparade banor > .
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängaviseringar.
Ur kurs-varningar: Varnar dig om du avviker från banan.
Sök: Här kan du söka efter sparade banor efter namn.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade banor från
enheten.
Ruttinställningar
Välj
> Inställningar > Aktivitetsprofiler > Navigation >
Rutter.
Ruttläge: Ställer in transportmetoden så att rutten optimeras.
Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att
beräkna din rutt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Räkna om: Räknar automatiskt om rutten när du avviker från
den.
Undvikanden: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika när du
navigerar.
Välja en aktivitet för ruttberäkning
Du kan ställa in enheten så att den beräknar rutten baserat på
aktivitetstyp.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
Välj
Navigation
> Rutter > Ruttläge.
2
3 Välj ett alternativ för att beräkna din rutt.
Du kan till exempel välja Långfärdscykling för vägnavigering
eller Mountainbike för terrängnavigering.
Kartinställningar
Välj
> Inställningar > Aktivitetsprofiler > Navigation >
Karta.
Orientering: Anger hur kartan visas på sidan.
Autozoom: Väljer automatiskt en zoomnivå för kartan. Om du
har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Guidetext: Anger när meddelanden för turn-by-turn-navigering
visas (kräver ruttdragningsbara kartor).
Visning på karta: Välj för att installera avancerade egenskaper.
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Ändra kartans orientering
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Navigation > Karta > Orientering.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Norr upp för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
• Välj 3D-vy om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Edge enheten har Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller träningsenhet. För vissa funktioner
kan du behöva installera Garmin Connect Mobile på din
Bluetooth anslutna funktioner
®
smartphone. Mer information hittar du på www.garmin.com
/intosports/apps.
Obs! Din enhet måste vara ansluten till din Bluetooth aktiverade
smartphone för att du ska kunna utnyttja vissa funktioner.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
GroupTrack: Du kan hålla koll på andra cyklister i din grupp
med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.
Hämtningar av banor från Garmin Connect: Gör så att du kan
söka efter banor på Garmin Connect med hjälp av din
smartphone och skicka dem till din enhet.
Överföringar från enhet till enhet: Gör så att du kan överföra
filer trådlöst till en annan kompatibel Edge enhet.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten.
Meddelanden: Visar telefonaviseringar och meddelanden på
din enhet.
Ljuduppmaningar: Gör att Garmin Connect Mobile appen
spelar upp statusmeddelanden på din smartphone under en
tur.
Händelsedetektorn: Gör det möjligt för Garmin Connect Mobile
appen att skicka ett meddelande till dina nödkontakter när
Edge enheten upptäcker en olycka.
Para ihop din smartphone
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta Garmin
Connect Mobile appen till din smartphone.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
> Inställningar > Bluetooth >
3 På enheten väljer du
Aktivera > Para ihop smartphone och följer instruktionerna
på skärmen.
4 Öppna Garmin Connect Mobile appen.
5 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är den första enheten du har parat ihop med
Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile appen väljer du Garmin-enheter > på
inställningsmenyn i Garmin Connect Mobile appen och
följer instruktionerna på skärmen.
6 Aktivera telefonaviseringar (valfritt) med hjälp av
instruktionerna på skärmen.
Obs! Telefonmeddelanden kräver en kompatibel smartphone
utrustad med Bluetooth Smart trådlös teknik. Information om
kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Starta en GroupTrack session
Innan du kan påbörja en GroupTrack session måste du ha ett
Garmin Connect konto, en kompatibel smartphone och Garmin
Connect Mobile appen.
Dessa instruktioner gäller för att starta en GroupTrack session
med Edge 820-enheter. Om cyklister i din grupp har andra Edge
modeller kan du se dem på kartan. Andra Edge modeller kan
inte visa GroupTrack cyklister på kartan.
1 Gå ut och sätt på Edge enheten.
5
2 Para ihop din smartphone med Edge enheten (Para ihop din
3
4
5
6
7
8
smartphone, sidan 5).
På Edge enheten väljer du
> Inställningar > GroupTrack
för att aktivera visningsanslutningar på kartskärmen.
I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar väljer
du LiveTrack > GroupTrack.
Välj Synlig för > Alla kontakter.
Obs! Om du har fler än en kompatibel enhet måste du välja
en enhet för GroupTrack sessionen.
Välj Starta LiveTrack.
På Edge enheten väljer du , och tar en cykeltur.
Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
Ett meddelande visas på båda enheterna när filöverföringen är
klar.
Spela upp ljudvarningar under aktiviteten
Innan du kan ställa in ljudvarningar måste du ha en smartphone
med Garmin Connect Mobile appen ihopparad med Edge
enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect Mobile appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden på din smartphone under
löpningen eller andra aktiviteter. Ljudvarningar omfattar
varvnummer och varvtid, tempo eller fart och ANT+ sensordata.
Under en ljudvarning stänger Garmin Connect Mobile appen av
det primära ljudet från din smartphone för att spela upp
meddelandet. Du kan anpassa volymnivåerna på Garmin
Connect Mobile appen.
1 Från inställningarna i Garmin Connect Mobile appen väljer du
Garmin-enheter.
2 Välj din enhet.
3 Om det behövs väljer du Enhetsinställningar.
4 Välj Ljudsignaler.
Händelsedetektorn
Du kan trycka på en ikon på kartan för att visa plats och
kursinformation för andra cyklister i GroupTrack sessionen.
9 Bläddra till GroupTrack listan.
Du kan välja en cyklist från listan så visas cyklisten centrerat
på kartan.
Tips för GroupTrack sessioner
GroupTrackFunktionen gör att du kan hålla koll på andra
cyklister i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla
cyklister i gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt
Garmin Connect konto.
• Para ihop din Edge enhet med din smartphone med hjälp av
Bluetooth teknik.
• I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar, väljer
du Kontakter för att uppdatera listan över cyklister för
GroupTrack sessionen.
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect Mobile
appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (16 km eller
10 miles).
• Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om
du vill se dina kontakter.
• Sluta cykla innan du försöker se plats och kursinformation för
andra cyklister i GroupTrack sessionen.
Överföra filer till en annan Edge enhet
Du kan överföra filer trådlöst från en kompatibel Edge enhet till
en annan med hjälp av Bluetooth teknik.
1 Slå på båda Edge enheterna och placera dem nära varandra
(inom 3 m).
>
2 På enheten som innehåller filerna väljer du
Enhetsöverföringar > Dela filer > .
3 Välj en eller flera filer att överföra och välj sedan .
>
4 På enheten som tar emot filerna väljer du
Enhetsöverföringar.
5 Välj en närliggande anslutning.
6 Välj en eller flera filer att ta emot och välj sedan .
OBSERVERA
Händelsedetektering är en kompletterande funktion som i första
hand är utformad för att användas på landsväg.
Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att
få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile appen
kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När en olycka upptäcks av din Edge enhet med GPS aktiverat
kan Garmin Connect Mobile appen skicka ett automatiserat sms
och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position till
dina nödsituationskontakter.
Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade smartphone
som anger att dina kontakter kommer att meddelas om
30 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det
automatiserade nödmeddelandet.
Innan du kan aktivera händelsedetektorn på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din ihopparade smartphone måste vara
utrustad med en dataplan och finnas i ett område med
nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Ställa in händelsedetektorn
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta appen
Garmin Connect Mobile till din smartphone.
2 Para ihop din smartphone med enheten (Para ihop din
smartphone, sidan 5).
3 Konfigurera dina nödsituationskontakter och cyklistuppgifter i
Garmin Connect Mobile appen (Ange cyklistuppgifter och
nödkontakter, sidan 6).
4 Aktivera händelsedetektorn på enheten (Sätta på och stänga
av händelsedetektorn, sidan 6).
5 Aktivera GPS på enheten (Ändra satellitinställningarna,
sidan 10).
Ange cyklistuppgifter och nödkontakter
1 Öppna appen Garmin Connect Mobile på din smartphone.
2 I appinställningarna väljer du Händelsedetektorn.
3 Ange dina cyklistdata och dina nödkontakter.
De kontakter du har valt får ett meddelande där det står att
de är nödkontakter om en olycka upptäcks.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
Välj
6
> Inställningar > System > Händelsedetektorn.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Visa nödkontakter
Innan du kan visa dina nödkontakter på enheten måste du ange
cyklistinformation och nödkontakter i appen Garmin Connect
Mobile.
Välj
> Kontakter.
Namn och telefonnummer för dina nödkontakter visas.
Avbryta ett automatiskt meddelande
När en olycka upptäcks av din enhet kan du avbryta det
automatiska nödmeddelandet på din enhet eller din ihopparade
smartphone innan det skickas till dina nödkontakter.
Välj Stoppa >
inom 30 sekunder.
Skicka en statusuppdatering efter en olycka
Innan du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter
måste enheten upptäcka en olycka och skicka ett automatiskt
nödmeddelande till dina nödkontakter.
Du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter för att
informera dem om du inte behöver hjälp.
1 Svep nedåt med fingret från den översta delen av skärmen
för att visa anslutningssidan.
Välj
Incidenten upptäcktes > Skicka Jag mår bra.
2
Ett meddelande skickas till dina nödkontakter.
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Para ihop ANT+ sensorer
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
åkares ANT+ givare under ihopparningen.
> Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor.
2 Välj
3 Välj ett alternativ:
• Välj en givartyp.
• Välj Sök efter alla för att söka efter givare i närheten.
En lista med tillgängliga givare visas.
4 Välj en eller flera givare som ska paras ihop med enheten.
5 Välj Lägg till.
När givaren har parats ihop med din enhet blir givarstatusen
Ansluten. Du kan anpassa ett datafält så att givardata visas.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina pulszoner. Du kan
manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål, sidan 7). Du bör ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
> Min statistik > Träningszoner > Pulszoner.
1 Välj
2 Ange värdena för din maxpuls och vilopuls.
Pulszonernas värde uppdateras automatiskt, men du kan
även redigera varje värde manuellt.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
ANT+ sensorer
• Välj % max. för att se och redigera pulszonerna som
procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att se och redigera pulszonerna som
procent av din vilopuls.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 13) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Situationsberedskap
Edge enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Edge programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran,
sidan 12).
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata,
höjd och valfri ANT+ sensorinformation.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din
historik till Garmin Connect med jämna mellanrum om du vill
bevara alla dina kördata.
Visa din tur
> Historik > Resor.
1 Välj
2 Välj en tur.
3 Välj ett alternativ.
Visa datatotaler
Du kan se de ackumulerade data som du har sparat i enheten,
inklusive antalet cykelturer, tid, sträcka och kalorier.
Välj
> Historik > Totaler.
Visa din tid i varje pulszon
Innan du kan visa din tid i varje träningszon måste du para ihop
enheten med en kompatibel pulsmätare, avsluta en aktivitet och
spara aktiviteten.
Genom att visa tiden i varje pulszon kan du anpassa
träningsintensiteten. Du kan justera dina pulszoner (Ställa in
dina pulszoner, sidan 7) så att de motsvarar dina mål och din
förmåga. Du kan anpassa ett datafält att visa din tid i
7
träningszoner under cykelturen (Anpassa datasidorna,
sidan 9).
> Historik > Resor.
1 Välj
2 Välj en tur.
3 Välj Tid i pulszon.
Ta bort en tur
1
2
3
4
Välj
> Historik > Resor.
Välj > Ta bort.
Välj en tur.
Välj .
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
Personliga rekord
När du avslutar en cykeltur visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under cykelturen. I personliga rekord ingår
din snabbaste tid på en standarddistans, längsta cykeltur och
högsta stigning under en cykeltur.
Visa dina personliga rekord
Välj
> Min statistik > Personliga rekord.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
> Min statistik > Personliga rekord.
1 Välj
2 Välj ett rekord som ska återställas.
3 Välj Tidigare rekord > .
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
> Min statistik > Personliga rekord.
1 Välj
2 Välj ett personligt rekord.
3 Välj > .
Skicka din tur till Garmin Connect
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Ansluta enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet från mini-USB-porten.
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till mini-USB-porten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
Anslut
den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
3
datorn.
4 Gå in på www.garminconnect.com/start.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Registrera dig för ett kostnadsfritt konto genom att gå till
www.garminconnect.com/start.
8
2
3
4
5
6
7
På Windows datorer visas enheten som en borttagbar
diskenhet eller bärbar enhet. På Mac datorer visas enheten
som en monterad volym.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna den bärbara enheten, diskenheten eller volymen till
enheten.
Bläddra till en mapp.
Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan över filer i enhetsminnet.
Historik
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Öppna Garmin enheten eller volym.
2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
3 Välj en fil.
4 Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Anpassa enheten
Connect IQ Hämtningsbara funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Garmin Connect Mobile
appen. Du kan anpassa enheten med datafält, widgetar och
appar.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera dina inställningar för kön, ålder, vikt, längd
och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar informationen till att
beräkna korrekta cykeldata.
> Min statistik > Användarprofil.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls på
högst 60 slag per minut.
Uppdatera dina aktivitetsinställningar
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
Välj
ett
alternativ:
2
• Välj Datasidor för att anpassa datasidorna och datafälten
(Anpassa datasidorna, sidan 9).
• Välj Standardturtyp för att ange vilken typ av cykeltur
som är typiska för dig, såsom pendling.
TIPS: Efter en cykeltur som inte är typisk kan du manuellt
uppdatera typen av cykeltur. Korrekta uppgifter om
cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga banor.
• Välj Navigation om du vill anpassa dina inställningar för
karta (Kartinställningar, sidan 5) och ruttinställningar
(Ruttinställningar, sidan 5).
Anpassa enheten
• Välj Varningar för att anpassa dina träningsvarningar
(Varningar, sidan 9).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Lap för att ställa in
hur varv aktiveras (Markera varv efter position,
sidan 10).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Pause om du vill
ändra när tiduret pausas automatiskt (Använda Auto
Pause, sidan 10).
• Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge om
du vill gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters
inaktivitet (Använda Auto Sleep, sidan 10).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll om du vill
anpassa visningen av sidor med träningsdata när tiduret
är igång (Använda Bläddra automatiskt, sidan 10).
• Välj Starta timer, läge för att anpassa hur enheten
upptäcker att en tur startat och automatiskt startar timern
(Starta timern automatiskt, sidan 10).
Alla ändringar sparas i aktivitetsinställningarna.
Anpassa datasidorna
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Datasidor.
3 Välj en datasida.
4 Aktivera datasidan om det behövs.
5 Välj antalet datafält som ska visas på den här skärmen.
6 Välj .
7 Välj ett datafält för att ändra i det.
8 Välj .
Varningar
Du kan använda varningar om du vill träna mot vissa tids-,
distans-, kalori-, puls-, taktmål.
Ställa in intervallvarningar
Om du har en pulsmätare eller kadenssensor (tillval), kan du
konfigurera intervallvarningar. En intervallvarning talar om när
enhetsmätningen är över eller under ett angivet intervall med
värden. Du kan till exempel ställa in att enheten ska varna dig
när din puls är under 90 bpm och över 160 bpm (Ställa in dina
pulszoner, sidan 7).
> Inställningar > Aktivitetsprofiler > Varningar.
1 Välj
2 Välj Pulsvarning eller Kadensvarning.
3 Slå på varningen om det behövs.
4 Välj minimi- och maximivärdena eller välj zoner.
5 Om det behövs väljer du .
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper även om ljudtoner är
påslagna (Slå på och stänga av enhetens ljud, sidan 11).
Ställa in en återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten
registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel
ställa in att enheten ska varna dig var 30:e minut.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Varningar.
3 Välj Tidsvarning, Distansvarning eller Kalorivarning.
4 Aktivera ett larm.
5 Ange ett värde.
6 Välj .
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper även om ljudtoner är påslagna (Slå på och stänga
av enhetens ljud, sidan 11).
9
Auto Lap
®
Markera varv efter position
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid
en särskild position. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en tur (till exempel en
lång backe eller sprintsträckor). Under rutten kan du välja
alternativet Efter position om du vill aktivera varv på alla
varvpositioner som markerats på banan.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter position > Varv på.
Välj
ett alternativ:
3
• Välj Tryck endast på Lap för att aktivera varvmätaren
varje gång du väljer
och varje gång du passerar någon
av dessa positioner igen.
• Välj Start och Lap för att aktivera varvräknaren på den
GPS-position där du väljer
och på alla platser under
turen där du väljer
.
• Välj Mark och Lap om du vill aktivera varvräknaren på en
viss GPS-position som märkts ut innan turen och på alla
platser under turen där du tryckt på
.
Om
det
behövs
anpassar
du
datafälten
för
varv (Anpassa
4
datasidorna, sidan 9).
Markera varv enligt distans
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera ett varv
vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer för olika delar av en cykeltur (med till
exempel 10 kilometers mellanrum).
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter distans > Varv på.
3 Ange ett värde.
4 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 9).
Använda Auto Pause
Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din fart faller under ett
angivet värde. Den här funktionen är användbar om sträckan
innehåller trafikljus eller andra platser där du måste sakta in eller
stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
Välj
Automatiska
funktioner > Auto Pause.
2
3 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egen fart om du vill att tiduret pausas automatiskt när
din fart faller under ett angivet värde.
Om
det behövs anpassar du det valfria datafältet för tiden
4
(Anpassa datasidorna, sidan 9).
®
Använda Auto Sleep
Använd funktionen Automatiskt viloläge om du vill att enheten
ska gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters inaktivitet.
Under viloläget stängs skärmen av och ANT+ givarna, Bluetooth
och GPS kopplas från.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Auto Scroll om du automatiskt vill bläddra
genom alla skärmar med träningsdata medan timern är igång.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
10
2 Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll.
3 Välj en visningshastighet.
Starta timern automatiskt
Funktionen känner automatiskt av när enheten har upptäckt
satelliter och börjar röra på sig. Det startar timern eller påminner
dig om att starta timern så att du kan registrera dina
cyklingsdata.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj Starta timer, läge.
3 Välj ett alternativ:
för att starta timern.
• Välj Manuell och sedan
• Välj Uppmanad för att visa en visuell påminnelse när du
når startmeddelandefart.
• Välj Auto för att starta timern automatiskt när du når
startmeddelandefart.
Bluetooth inställningar
Välj
> Inställningar > Bluetooth.
Aktivera: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Andra Bluetooth inställningar visas endast när trådlös
Bluetooth teknik är aktiverad.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop smartphone: Anslut enheten med en kompatibel
Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen
kan du använda Bluetooth anslutna funktioner, bland annat
LiveTrack aktivitetsöverföringar till Garmin Connect.
Samtals- och sms aviseringar: Gör att du kan aktivera
telefonaviseringar från din kompatibla smartphone.
Missade samtal och textmeddelanden: Visar missade
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Systeminställningar
Välj
> Inställningar > System.
• Skärminställningar (Skärminställningar, sidan 10)
• Inställningar för dataregistrering (Inställningar för
dataregistrering, sidan 11)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna, sidan 11)
• Ljudinställningar (Slå på och stänga av enhetens ljud,
sidan 11)
• Språkinställningar (Ändra enhetens språk, sidan 11)
Ändra satellitinställningarna
För högre prestanda i krävande miljöer och snabbare GPSpositionsbestämning kan du aktivera både GPS+GLONASS.
Om du använder GPS+GLONASS tillsammans minskar
batteriets livslängd snabbare än när du använder bara GPS.
> Inställningar > System > GPS-läge.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
Ändra profilfärg
Du kan ändra enhetens profilfärg.
> Inställningar > System > Färg.
1 Välj
2 Välj en profilfärg.
Skärminställningar
Välj
> Inställningar > System > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Belysningstid: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja alternativet Auto om du vill att
Anpassa enheten
enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt
beroende på vad klockan är.
Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.
Inställningar för dataregistrering
Välj
> Inställningar > System > Dataregistrering.
Intervall: Anger hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med
alternativet Smart registreras nyckelpunkter där du ändrar
riktning, fart eller puls. Med alternativet 1 sek registreras
punkter varje sekund. Då skapas en mycket detaljerad post
över din aktivitet och filstorleken för aktivitetsposten ökar.
Genomsnittskadens: Anger om enheten ska inkludera
nollvärden för kadensdata som inträffar när du inte trampar.
Standardinställningen utelämnar nollvärden som uppstår när
du inte trampar.
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheterna för distans och fart, höjd,
temperatur, vikt, positionsformat och tidsformat.
> Inställningar > System > Enheter.
1 Välj
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Slå på och stänga av enhetens ljud
Välj
> Inställningar > System > Ljud.
Ändra enhetens språk
Välj
> Inställningar > System > Språk.
Ändra konfigurationsinställningarna
Du kan ändra alla inställningar du konfigurerade i den första
konfigurationen.
> Inställningar > System > Återställ enheten >
1 Välj
Första konfiguration.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
Enhetsinformation
Edge – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
12 timmar vid normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Enhetsinformation
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
Håll in i 10 sekunder.
Enheten återställs och slås på.
Radera användardata
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
Obs! Detta innebär att du tar bort all information som du har
angett, men inte historiken.
> Inställningar > System > Återställ enheten >
Välj
Återställning till fabriksinställningar > .
Maximera batteritiden
• Sätt på Batterisparläge (Sätta på batterisparläget,
sidan 11).
• Minska bakgrundsbelysningens ljusstyrka (Skärmens
bakgrundsbelysning, sidan 2) eller förkorta tidsgränsen för
när bakgrundsbelysningen ska släckas (Skärminställningar,
sidan 10).
• Välj inspelningsintervallet Smart (Inställningar för
dataregistrering, sidan 11).
• Slå på funktionen Automatiskt viloläge (Använda Auto
Sleep, sidan 10).
• Stäng av den trådlösa Bluetooth funktionen (Bluetooth
inställningar, sidan 10).
• Välj inställningen GPS (Ändra satellitinställningarna,
sidan 10).
Sätta på batterisparläget
Batterisparläget justerar inställningarna automatiskt för att
förlänga batteritiden vid längre turer. Under en aktivitet stängs
skärmen av. Du kan aktivera automatiska aviseringar och väcka
skärmen genom att trycka på den. Batterisparläget registrerar
GPS-spårpunkter och sensordata mindre ofta. Noggrannheten
på fart-, distans- och spårdata minskar.
Obs! I batterisparläge registreras historiken när timern är igång.
> Inställningar > Batterisparläge > Aktivera.
1 Välj
2 Välj vilka aviseringar som aktiverar skärmen under en
aktivitet.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express™ programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
11
• Stå stilla i några minuter.
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget för din nuvarande
position kan du manuellt kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
> Ange höjd över havet.
1 Välj Vart? >
Ange
höjd
och
välj
.
2
Temperaturavläsningar
Enheten kan visa högre temperaturer än luftens verkliga
temperatur om den ligger i direkt solljus eller i din hand eller
laddas upp med ett externt batteri. Det kan också ta lite tid för
enheten att ställa om sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Visa enhetsinformation
> Inställningar > System > Om.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
• Välj Information om regler för att visa information om
regler och modellnummer.
• Välj Upphovsrättsinformation för att visa information om
programvaran, enhets-ID och licensavtalet.
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Support och uppdateringar
Garmin Express (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
Mer information
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor: Antal anslutna lampor.
12
Bana pt. Dist.: Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Batteristatus: Återstående batteriladdning för ett
cykellampstillbehör.
Dist. kvar: Visar återstående avstånd till angivet slutmål för en
bana.
Dist. till nästa: Återstående avstånd till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans - senaste varvet: Tillryggalagd sträcka för senast
slutförda varv.
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Fart: Den aktuella fart du färdas med.
Fart - Max.: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Senaste varvet: Medelfarten för det senast slutförda
varvet.
Fart - Varv: Medelfarten för det aktuella varvet.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
HR - Med. %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Kadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att de här data skall visas.
Kadens - Medel: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Kadens - Varv: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Ljusläge: Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Position vid nästa: Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Position vid slutmålet: Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls - %HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus
vilopuls).
Puls - %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Pulsdiagram: Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1
till 5).
Puls - Med.: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Puls - Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Puls - Senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Puls - Varv: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Puls - varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Bilaga
Puls - varv %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Strålvinkelstatus: Strålkastarens strålläge.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperaturmätaren.
Tid: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid i zon: Förfluten tid i varje pulszon.
Tid kvar: Visar den återstående tiden för en bana, om sluttid har
angivits.
Tid - Med.varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid till dest.: Den beräknade tiden innan du når destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tid - Varv: Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trippmät.: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikalfart 30s: Glidande medeltal per trettio sekunder för
vertikal fart.
Hjulstorlek
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1 020
14 × 1,75
1 055
16 × 1,5
1 185
16 × 1,75
1 195
18 × 1,5
1 340
18 × 1,75
1 350
20 × 1,75
1 515
20 × 1-3/8
1 615
22 × 1-3/8
1 770
22 × 1-1/2
1 785
24 × 1
1 753
24 × 3/4 tubdäck
1 785
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1-1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
24 × 2,00
1 925
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1(59)
1 913
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
26 × 1-3/8
2 068
26 × 1-1/2
2 100
26 × 1,40
2 005
26 × 1,50
2 010
26 × 1,75
2 023
26 × 1,95
2 050
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38A
2 125
650 × 38B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
700 × 32C
2 155
700C tubdäck
2 130
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Hjulstorlek och omkrets
Programlicensavtal
Hjulstorleken är angiven på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
Bilaga
13
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Radiofrekvensexponering
Enheten är en mobil sändare och mottagare vars antenn sänder
och tar emot låga nivåer radiofrekvensenergi (RF) för röst- och
datakommunikation. Enheten avger RF-energi på en nivå som
ligger under gränsvärdet vid maximal uteffekt och när den
används med tillbehör som är godkända av Garmin. För att
uppfylla FCC:s krav gällande RF-exponering ska enheten
endast användas i ett kompatibelt fäste eller monterad enligt
installationsinstruktionerna. Enheten ska inte användas i andra
konfigurationer.
Den här enheten får ej placeras tillsammans med eller drivas
med någon annan sändare eller antenn.
14
Bilaga
Index
A
adresser, söka 3
anpassa enheten 9
ANT+ sensorer 2, 7
para ihop 7
användardata, ta bort 9
användarprofil 9
appar 5, 9
Auto Lap 10
Auto Pause 10
auto sleep 10
B
K
kadens, varningar 9
kalori, signaler 9
kartor 3, 4
inställningar 5
orientering 5
söka efter platser 3
uppdatera 12
knappar 2
koordinater 3
L
lagra data 8
LiveTrack 5, 6
ljud 11
låsa, sida 2
bakgrundsbelysning 2, 10
band 12
banor 4, 5
läsa in 4
redigera 4
skapa 4
ta bort 5
batteri
ladda 1
maximera 11
typ 1
Bluetooth teknik 5, 6, 10
bläddra automatiskt 10
N
C
O-ringar. Se band
Connect IQ 9
D
M
montera 1
montera enheten 1
måttenheter 11
navigation 3
avbryta 3
tillbaka till start 3
nödkontakter 7
nödsituationskontakter 6, 7
G
R
enhet
skötsel 11
återställa 11
enhets-ID 12
F
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
registrera enheten 12
uppdatera programvaran 12
GLONASS 10
GPS 10
signal 2, 3, 11
GroupTrack 5, 6
H
historik 2, 7
skicka till datorn 8
ta bort 8
hjulstorlekar 13
händelsedetektor 7
händelsedetektorn 6, 7
höjd 12
höjdmätare, kalibrera 12
I
idrottare hela livet 9
ikoner 2
inställningar 9–11
enhet 11
intressanta platser (POI), söka 3
Index
uppdateringar, programvara 12
urtavlor 9
USB 12
koppla bort 9
V
varningar 9
varv 2
W
waypoints, beräkna 3
widgets 9
Z
zoner, tid 11
Å
återställa enheten 11
Ö
överföra, filer 6
P
felsökning 11, 12
filer, överföra 8
första konfiguration 11
E
U
O
para ihop 2, 5
ANT+ sensorer 7
pekskärm 2
personliga rekord 8
ta bort 8
platser 3
hitta med kartan 3
redigera 3
ta bort 3
positioner 3
produktregistrering 12
profiler, användare 9
programlicensavtal 13
programvara
licens 12
uppdatera 12
version 12
puls
varningar 9
zoner 7, 13
data
inspelning 11
lagra 8
sidor 9
överföra 8
datafält 9, 12
dator, ansluta 8
distans, signaler 9
tidszoner 11
tidur 2, 7
tillbaka till start 3
tillbehör 7, 12
träning, sidor 2, 9
registrera enheten 12
rengöra enheten 11
rutter
inställningar 5
skapa 4
S
satellitsignaler 2, 3, 11
sida, låsa 2
signaler 9
skärm 10
skärminställningar 10
skärmknappsats 2
smartphone 2, 5, 9, 10
appar 6
spara aktiviteter 2
specifikationer 11
språk 11
startmeddelande 10
systeminställningar 10
sömnläge 10
T
ta bort, alla användardata 9, 11
temperatur 12
tid, signaler 9
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising