Garmin | Edge® Explore 820 | User manual | Garmin Edge® Explore 820 Korisnički priručnik

Garmin Edge® Explore 820 Korisnički priručnik
Edge Explore 820
®
Korisnički priručnik
Srpanj 2016
190-02077-86_0A
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ i Varia Vision™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi
trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac
zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim
državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: AA3001
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada ............................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Tipke ........................................................................................... 2
Prikaz zaslona s vezama ....................................................... 2
Pregled početnog zaslona ..................................................... 2
Navigacija........................................................................ 2
Odlazak na vožnju ...................................................................... 2
Traženje satelitskih signala .................................................... 3
Lokacije .......................................................................................3
Označavanje lokacije ............................................................. 3
Spremanje lokacija iz karte .................................................... 3
Navigacija do lokacije ............................................................ 3
Navigacija do poznatih koordinata ......................................... 3
Navigacija do početne točke .................................................. 3
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 3
Projiciranje lokacije ................................................................ 3
Uređivanje lokacije ................................................................. 3
Brisanje lokacije ..................................................................... 3
Staze ........................................................................................... 4
Praćenje staze na internetu ................................................... 4
Planiranje i vožnja stazom ..................................................... 4
Stvaranje i vožnja povratnom stazom .................................... 4
Savjeti za treniranje na stazama ............................................ 4
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 4
Zaustavljanje staze ................................................................ 5
Brisanje staze ........................................................................ 5
Opcije staze ........................................................................... 5
Postavke rute .............................................................................. 5
Odabir aktivnosti za izračun rute ............................................ 5
Postavke karte ............................................................................ 5
Promjena orijentacije karte .................................................... 5
Bluetooth® – funkcije povezivosti................................ 5
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 5
Pokretanje GroupTrack sesije ................................................ 6
Savjeti za GroupTrack sesije ................................................. 6
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ..................................... 6
Reprodukcija zvučnih upozorenja za vrijeme aktivnosti ............. 6
Prepoznavanje nezgoda ............................................................. 6
Postavljanje funkcije prepoznavanja nezgoda ....................... 7
Postavljanje podataka biciklistu i kontaktima u hitnim
slučajevima ............................................................................ 7
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda ................................................................................. 7
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima ...................... 7
Poništavanje automatske poruke ........................................... 7
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ............................. 7
ANT+ senzori.................................................................. 7
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 7
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 7
Svjesnost o situaciji .................................................................... 8
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 8
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ..................................... 8
Garmin Connect ..................................................................... 8
Upravljanje podacima ................................................................. 8
Priključivanje uređaja na računalo ......................................... 9
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 9
Brisanje datoteka ................................................................... 9
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 9
Prilagođavanje vašeg uređaja....................................... 9
Connect IQ funkcije za preuzimanje ........................................... 9
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 9
O postavki Predani sportaš .................................................... 9
Ažuriranje postavki aktivnosti ..................................................... 9
Prilagođavanje zaslona s podacima ...................................... 9
Upozorenja ........................................................................... 10
Auto Lap® ............................................................................ 10
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 10
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 10
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 10
Automatsko pokretanje mjerača vremena ........................... 10
Bluetooth postavke ................................................................... 11
Postavke sustava ...................................................................... 11
Promjena postavki satelita ................................................... 11
Promjena boje za isticanje ................................................... 11
Postavke zaslona ................................................................. 11
Postavke snimanja podataka ............................................... 11
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 11
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 11
Promjena jezika uređaja ...................................................... 11
Promjena konfiguracijskih postavki ...................................... 11
Vremenske zone .................................................................. 11
Informacije o uređaju................................................... 11
EdgeSpecifikacije uređaja ........................................................ 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje uređaja .................................................................. 11
Rješavanje problema ................................................... 12
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 12
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 12
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 12
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 12
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 12
Postavljanje nadmorske visine ................................................. 12
Očitanja temperature ................................................................ 12
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 12
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 12
Nadogradnja softvera ............................................................... 12
Podrška i nadogradnja .............................................................. 12
Dodatne informacije .................................................................. 12
Dodatak ......................................................................... 12
Podatkovna polja ...................................................................... 12
Izračuni zona pulsa ................................................................... 13
Veličina i opseg kotača ............................................................. 14
Licencni ugovor za softver ........................................................ 14
Izlaganje radijskoj frekvenciji .................................................... 14
Indeks............................................................................ 15
Povijest............................................................................ 8
Pregledavanje vaše vožnje ......................................................... 8
Pregledavanje ukupnih podataka .......................................... 8
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa .................................... 8
Brisanje vožnje ........................................................................... 8
Osobni rekordi ............................................................................ 8
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 8
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 8
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim značajkama.
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača, stranica 1) ili vanjskog nosača
(Postavljanje vanjskog nosača, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Tipke, stranica 2).
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala, stranica 3).
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 8).
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (EdgeSpecifikacije uređaja,
stranica 11).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača Â,
rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste promijenili
smjer nosača.
4 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
5 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
6 Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje zatezni moment od 7 lbfin. (0,8 N-m). Povremeno provjerite zategnutost vijka.
7 Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.
®
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
Uvod
1
Odaberite za odlazak na vožnju.
Kamo? Odaberite za označavanje lokacije, pretraživanje lokacija i
stvaranje staze ili navigiranje stazom.
Staze
Odaberite za stvaranje nove staze ili pristupanje spremljenoj
stazi.
Odaberite za pristupanje podacima o povijesti, opcijama
treniranja, osobnim rekordima, kontaktima i postavkama.
Odaberite za pristupanje Connect IQ™ aplikacijama, widgetima
i podatkovnim poljima.
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
Tipke
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj ili zaključali dodirni
zaslon.
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Prikaz zaslona s vezama
Zaslon s vezama prikazuje status bežičnih veza te povezanost
GPS-a i ANT+ senzora.
Na početnom zaslonu ili zaslonu s podacima povucite prstom
od vrha zaslona.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja možete dodirnuti
zaslon.
NAPOMENA: Možete podesiti trajanje pozadinskog osvjetljenja
(Postavke zaslona, stranica 11).
1 Na početnom zaslonu ili zaslonu s podacima povucite prstom
od vrha zaslona.
2 Odaberite Svjetlina i pomoću strelica ručno podesite
svjetlinu.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.
• Povucite prstom ili za kretanje odaberite strelice.
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.
• Odaberite za brisanje stavke.
• Za dodatne informacije odaberite .
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
1 Držite .
2 Odaberite Zaključ. zaslon.
Navigacija
®
Odlazak na vožnju
Ako koristite ANT+ senzor ili dodatnu opremu, možete ih upariti i
aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
1 Držite kako biste uključili uređaj.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju zelene.
3 Na početnom zaslonu odaberite .
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Prikazat će se zaslon s vezama. Bljeskajuća ikona označava
da uređaj traži.
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.
2
Navigacija
• Za navigaciju do posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli
odaberite Nedavno pronađeno.
• Odaberite
> Odaberite područje pretraživanja ako
želite suziti područje pretraživanja.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Vožnja.
5 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
5
6
7
8
9
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
Za prikaz dodatnih zaslona s podacima povucite prstom
ulijevo ili udesno.
Povucite prstom prema dolje s vrha podatkovnih zaslona
kako biste pregledali zaslon s vezama.
Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.
Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Spremi vožnju.
Odaberite .
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Ako želite zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto,
možete označiti lokaciju.
1 Krenite na vožnju.
> Označavanje lokacije > .
2 Odaberite Kamo? >
Spremanje lokacija iz karte
> Odaberite područje pretraživanja
1 Odaberite Kamo? >
> Točka na karti.
2 Pronađite kartu na kojoj se lokacija nalazi.
3 Odaberite lokaciju.
Informacije o lokaciji pojavit će se na vrhu karte.
4 Odaberite informacije o lokaciji.
5 Odaberite > .
Navigacija do lokacije
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do točke interesa, grada, križanja ili poznatih
koordinata odaberite Alati za pretraživanje.
• Odaberite Adrese za unos određene adrese.
• Odaberite Spremljene lokacije za navigaciju do
spremljene lokacije.
Navigacija
Navigacija do poznatih koordinata
1 Odaberite Kamo? > Alati za pretraživanje > Koordinate.
2 Unesite koordinate i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
1 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
2 Tijekom vožnje odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako
biste vidjeli preklapanje mjerača vremena.
3 Odaberite > Kamo? > Natrag na početak.
4 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
5 Odaberite Vožnja.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
Zaustavljanje navigacije
1 Odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako biste vidjeli
preklapanje mjerača vremena.
2 Pomaknite se na kartu.
3 Odaberite > .
Projiciranje lokacije
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Projiciraj lokaciju.
5 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
6 Odaberite .
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
4 Odaberite .
5 Odaberite atribut.
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
6 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljene lokacije.
3
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .
Staze
2 Odaberite Udaljenost, a zatim unesite ukupnu udaljenost
3
4
Stazu s računa usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete navigirati tom
stazom pomoću uređaja. Možete i stvoriti prilagođenu stazu i
spremiti je izravno na svoj uređaj.
Ako se radi o dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu.
Primjerice, možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom
se mogu kretati biciklisti.
Praćenje staze na internetu
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 8).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Staze > Spremljene staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite Vožnja.
Planiranje i vožnja stazom
Možete stvoriti prilagođenu stazu te se njome voziti. Staza je niz
točaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.
1 Odaberite Staze > Stvaranje staza > Dodaj prvu lokaciju.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije točaka interesa, a zatim odaberite točku
interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
Odaberite
Koristi.
3
4 Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.
5 Ponavljajte korake od 2 do 4 dok ne odaberete sve lokacije
za rutu.
6 Odaberite Pregled karte.
Uređaj izračunava rutu i prikazuje se karta rute.
SAVJET: Možete odabrati
za iscrtavanje nadmorske
visine rute.
7 Odaberite Vožnja.
Stvaranje i vožnja povratnom stazom
Uređaj na temelju određene udaljenosti, početne lokacije i
smjera navigacije može stvoriti povratnu stazu.
1 Odaberite Staze > Povratna staza.
4
5
6
7
8
staze.
Odaberite Početna lokacija.
Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije točaka interesa, a zatim odaberite točku
interesa u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adrese, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
Odaberite Odabir smjera počet., a zatim odaberite smjer.
Odaberite Traži.
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati .
Odaberite stazu kako bi se prikazala na karti.
SAVJET: Možete odabrati i kako biste vidjeli druge staze.
Odaberite Vožnja.
Savjeti za treniranje na stazama
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 5).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate.
Kada ste spremni za početak, zaputite se prema stazi. Kada
se nalazite na bilo kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
Navigacija
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Zaustavljanje staze
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Brisanje staze
1 Odaberite Staze > Spremljene staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite > .
Opcije staze
Odaberite Staze > Spremljene staze > .
Navođenje skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz.-skret.sa staz.: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Postavke rute
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti > Navigacija >
Izrada rute.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Odabir aktivnosti za izračun rute
Uređaj možete postaviti tako da izračunava rutu na temelju vrste
aktivnosti.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Navigacija > Izrada rute > Način izrade rute.
3 Odaberite opciju za izračun rute.
Na primjer, možete odabrati Biciklizam na dulje staze za
cestovnu navigaciju ili Terenski biciklizam za navigaciju van
ceste.
Postavke karte
Odaberite
> Postavke > Profili aktivnosti > Navigacija >
Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Automatsko zumir.: Automatski odabire razinu zumiranja za
kartu. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati
kartu.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Promjena orijentacije karte
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Navigacija > Karta > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitnes uređaj. Neke značajke
traže instaliranu mobilnu aplikaciju Garmin Connect na vašem
pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Preuzimanje staza s usluge Garmin Connect: Omogućuje
traženje staza na usluzi Garmin Connect pomoću pametnog
telefona i slanje tih staza na vaš uređaj.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Upozorenja: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin Connect Mobile
reprodukciju obavijesti o statusu na pametnom telefonu
tijekom trčanja.
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect Mobile slanje poruke vašim kontaktima u hitnim
slučajevima kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
Uparivanje pametnog telefona
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Na svom uređaju odaberite
> Postavke > Bluetooth >
Omogući > Upari pametni telefon i slijedite upute na
zaslonu.
4 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
5 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
5
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite Garmin
uređaji > u aplikaciji Garmin Connect Mobile i slijedite
upute na zaslonu.
6 Za omogućavanje telefonskih obavijesti slijedite upute na
zaslonu (nije obavezno).
NAPOMENA: Za telefonske obavijesti potrebno je imati
kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth Smart bežičnom
tehnologijom. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na www.garmin.com/ble.
Pokretanje GroupTrack sesije
Ako želite započeti GroupTrack sesiju, morate imati Garmin
Connect račun, kompatibilan pametni telefon i aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Ove se upute odnose za pokretanje GroupTrack sesije pomoću
uređaja Edge 820. Ako vozači u grupi imaju druge Edge modele,
možete ih vidjeti na karti. Drugi Edge modeli ne mogu prikazivati
GroupTrack vozače na karti.
1 Izađite van i uključite Edge uređaj.
2 Uparite pametni telefon i Edge uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 5).
> Postavke > GroupTrack
3 Na Edge uređaju odaberite
kako biste na zaslonu s kartom mogli vidjeti kontakte.
4 U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite LiveTrack > GroupTrack.
5 Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
NAPOMENA: Ako imate više od jednog kompatibilnog
uređaja, morate odabrati uređaj za GroupTrack sesiju.
Odaberite
Pokreni LiveTrack.
6
7 Na Edge uređaju odaberite i počnite voziti.
8 Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte.
• Prije nego što pokušate vidjeti podatke o lokaciji i smjeru
drugih vozača u GroupTrack sesiji, zaustavite se.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Datoteke bežično možete prenijeti s jednog kompatibilnog Edge
uređaja na drugi pomoću Bluetooth tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
> Prijenos
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite
između uređaja > Dijeli datoteke > .
3 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos i zatim odaberite
.
> Prijenos
4 Na uređaju koji prima datoteke odaberite
između uređaja.
5 Odaberite vezu u blizini.
6 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje i zatim
odaberite .
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Reprodukcija zvučnih upozorenja za vrijeme
aktivnosti
Ako želite postaviti zvučna upozorenja, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
Mobile uparena s vašim Edge uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect Mobile možete podesiti da za vrijeme
trčanja ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučna upozorenja
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, tempu ili
brzini i podacima ANT+ senzora. Za vrijeme zvučnog
upozorenja aplikacija Garmin Connect Mobile utišava osnovne
zvukove pametnog telefona kako bi mogla reproducirati
obavijest. Glasnoću možete podesiti u aplikaciji Garmin Connect
Mobile.
1 U postavkama aplikacije Garmin Connect Mobile odaberite
Garmin uređaji.
Odaberite
svoj uređaj.
2
3 Po potrebi odaberite Postavke uređaja.
4 Odaberite Zvučno upozorenje.
Prepoznavanje nezgoda
Ako želite vidjeti podatke o lokaciji i smjeru drugih vozača u
GroupTrack sesiji, dodirnite ikonu na karti.
9 Pomaknite se do GroupTrack popisa.
Možete odabrati vozača s popisa, a taj će se vozač pojaviti u
sredini karte.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu. Svi vozači u grupi moraju
biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Uparite Edge uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect Mobile u izborniku postavki
odaberite Veze kako biste ažurirali popis vozača za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect Mobile.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (16 km ili
10 mi).
6
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati
usluge u hitnim slučajevima.
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect Mobile vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon
mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području
koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.
Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati
tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje
tekstualnih poruka).
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Postavljanje funkcije prepoznavanja nezgoda
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
2
3
4
5
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 5).
U aplikaciji Garmin Connect Mobile postavite kontakte u
hitnim slučajevima i podatke o biciklistu (Postavljanje
podataka biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima,
stranica 7).
Omogućite funkciju prepoznavanja nezgoda na uređaju
(Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda,
stranica 7).
Uključite GPS na uređaju (Promjena postavki satelita,
stranica 11).
Postavljanje podataka biciklistu i kontaktima u hitnim
slučajevima
1 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile na pametnom
telefonu.
U
postavkama aplikacija odaberite Prepoznav.nezgoda.
2
3 Unesite svoje podatke o biciklistu i kontakte u hitnim
slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte u hitim slučajevima prilikom
prepoznavanja nezgoda.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
Odaberite
> Postavke > Sustav > Prepoznav.nezgoda.
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate
postaviti podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite
> Kontakti.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani >
prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
1 Povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste
pregledali zaslon s vezama.
2 Odaberite Prepoznata je nezgoda > Pošalji poruku "U
redu sam".
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
ANT+ senzori
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i Garmin uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od ANT+ senzora ostalih vozača.
> Postavke > Senzori > Dodaj senzor.
2 Odaberite
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 7). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
> Moja statistika > Zone treninga > Zone
1 Odaberite
pulsa.
2 Unesite vrijednosti za svoj maksimalni puls i puls u mirovanju.
Vrijednosti zona automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost
možete urediti i ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak pulsa u mirovanju.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 13) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
7
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision™ uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera, stranica 12).
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Brisanje osobnog rekorda
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite osobni rekord.
3 Odaberite > .
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.
Pregledavanje vaše vožnje
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
Odaberite
> Povijest > Ukupno.
Pregled vremena u svakoj zoni pulsa
Kako biste mogli vidjeti podatke o vremenu u svakoj zoni
treniranja, najprije morate upariti uređaj s kompatibilnim
monitorom pulsa, dovršiti aktivnost te je zatim spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa može vam
pomoći u prilagodbi intenziteta treninga. Možete prilagoditi zone
pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 7) kako bi odgovarale
vašim ciljevima i sposobnostima. Možete prilagoditi podatkovno
polje da za vrijeme vožnje prikazuje vaše vrijeme u zoni
treniranja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 9).
> Povijest > Vožnje.
1 Odaberite
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite Vrijeme u zoni pulsa.
Brisanje vožnje
1
2
3
4
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Odaberite
> Povijest > Vožnje.
Odaberite > Izbriši.
Odaberite vožnju.
Odaberite .
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Pregledavanje osobnih rekorda
Odaberite
> Moja statistika > Osobni rekordi.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
> Moja statistika > Osobni rekordi.
1 Odaberite
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > .
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
8
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Povijest
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ funkcije za preuzimanje
Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Mobile. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima,
widgetima i aplikacijama.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
Prilagođavanje vašeg uređaja
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i postavke za
predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
> Moja statistika > Korisnički profil.
1 Odaberite
Odaberite
opciju.
2
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Ažuriranje postavki aktivnosti
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 9).
• Odaberite Zadana vrsta vožnje kako biste postavili vrstu
vožnje tipičnu za vas, primjerice, putovanje na posao.
SAVJET: Nakon netipične vožnje vrstu vožnje možete
ručno ažurirati. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za
stvaranje staza prilagođenih biciklima.
• Odaberite Navigacija za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 5) i postavki izrade rute
(Postavke rute, stranica 5).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 10).
• Odaberite Automatske značajke > Automatsko
pomicanje za prilagođavanje prikaza stranica s podacima
o vježbanju i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 10).
• Odaberite Način pokr.mjer.vrem. kako biste prilagodili
način na koji uređaj određuje početak vožnje i automatski
pokreće mjerač vremena (Automatsko pokretanje mjerača
vremena, stranica 10).
Sve se promjene spremaju u postavke aktivnosti.
Prilagođavanje zaslona s podacima
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
Odaberite
Zasloni
s podacima.
2
3 Odaberite stranicu s podacima.
4 Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
5 Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na zaslonu.
6 Odaberite .
7 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
9
8 Odaberite
.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije, puls i kadencu.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa ili senzor kadence, možete
postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona. Upozorenje
o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada je
vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Primjerice, uređaj možete postaviti tako da vas
obavještava kada vam je puls ispod 90 otk./min i iznad zone
160 otk./min (Postavljanje zona pulsa, stranica 7).
> Postavke > Profili aktivnosti > Upozorenja.
1 Odaberite
2 Odaberite Upozorenje za puls ili Upozorenje za takt.
3 Po potrebi uključite upozorenje.
4 Odaberite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite
zone.
5 Po potrebi odaberite .
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Upozorenja.
3 Odaberite Vremensko upozorenje, Upozor. za udaljenost
ili Upozorenje za kalorije.
4 Uključite upozorenje.
5 Unesite vrijednost.
6 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11).
Auto Lap
®
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo prit. na Dionica za pokretanje brojača
dionica svaki put kada odaberete
i svaki put kada
prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 9).
10
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
Unesite
vrijednost.
3
4 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 9).
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
4 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 9).
®
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Autom.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a veza sa
senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi GPS je prekinuta.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
Odaberite
Automatske
značajke > Autom.stanje
2
mirovanja.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Automatske značajke > Automatsko pomicanje.
3 Odaberite brzinu prikaza.
Automatsko pokretanje mjerača vremena
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Pokreće mjerač vremena ili
vas podsjeća da pokrenete mjerač vremena kako biste mogli
snimiti podatke o vožnji.
> Postavke > Profili aktivnosti.
1 Odaberite
2 Odaberite Način pokr.mjer.vrem..
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Ručno i odaberite
kako biste pokrenuli
mjerač vremena.
• Odaberite S upitom za prikaz vizualnog podsjetnika kada
postignete brzinu za napomenu o pokretanju.
• Odaberite Auto. za automatsko pokretanje mjerača
vremena kada postignete brzinu za napomenu o
pokretanju.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Bluetooth postavke
Odaberite
> Postavke > Bluetooth.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Postavke sustava
Odaberite
> Postavke > Sustav.
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 11)
• Postavke snimanja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 11)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 11)
• Postavke zvuka (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 11)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 11)
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i brže
pronalaženje GPS položaja možete omogućiti GPS+GLONASS.
Korištenje postavke GPS+GLONASS brže troši bateriju nego
kada se koristi samo GPS.
> Postavke > Sustav > GPS način rada.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
Promjena boje za isticanje
Možete promijeniti boju za isticanje na uređaju.
> Postavke > Sustav > Boja.
1 Odaberite
2 Odaberite boju za isticanje.
Postavke zaslona
Odaberite
> Postavke > Sustav > Zaslon.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto. kako biste uređaju
omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavke snimanja podataka
Odaberite
> Postavke > Sustav > Snimanje podataka.
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale. Vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada
ne okrećete pedale prema zadanim se postavkama
isključuju.
Informacije o uređaju
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
> Postavke > Sustav > Jedinice.
1 Odaberite
Odaberite
vrstu
mjerenja.
2
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
Odaberite
> Postavke > Sustav > Tonovi.
Promjena jezika uređaja
Odaberite
> Postavke > Sustav > Jezik.
Promjena konfiguracijskih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste konfigurirali
tijekom početnog postavljanja.
> Postavke > Sustav > Ponovno postavi
1 Odaberite
uređaj > Početno postavljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Informacije o uređaju
EdgeSpecifikacije uređaja
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
12 sati, uobičajeno korištenje
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
punjenje
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
11
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite 10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
> Postavi nadm. visinu.
1 Odaberite Kamo? >
2 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Očitanja temperature
Brisanje korisničkih podataka
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Odaberite
> Postavke > Sustav > Ponovno postavi
uređaj > Ponovno postavi tvorničke postavke > .
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Uključite Način rada za uštedu baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 12).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Korištenje
pozadinskog osvjetljenja, stranica 2) ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona, stranica 11).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 11).
• Uključite funkciju Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 10).
• Isključite funkciju Bluetooth (Bluetooth postavke,
stranica 11).
• Odaberite postavku GPS (Promjena postavki satelita,
stranica 11).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Način rada za štednju baterije automatski podešava postavke
kako bi baterija na dugim vožnjama dulje trajala. Za vrijeme
aktivnosti zaslon se isključuje. Možete omogućiti automatska
upozorenja i dodirnuti zaslon kako biste ga uključili. U načinu
rada za štednju baterije GPS rjeđe bilježi točke i podatke
senzora. Smanjena je točnost podataka o brzini, udaljenosti i
tragu.
NAPOMENA: Povijest se u načinu rada za štednju baterije
bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
> Postavke > Način rada za uštedu baterije >
1 Odaberite
Omogući.
2 Odaberite upozorenja koja uključuju zaslon tijekom aktivnosti.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express™.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
12
Zamjenski O-prsteni
Prikaz informacija o uređaju
> Postavke > Sustav > O uređaju.
1 Odaberite
2 Odaberite opciju.
• Odaberite Pravne informacije za prikaz pravnih
informacija i broja modela.
• Odaberite Informacije o autorskim pravima za prikaz
informacija o softveru, ID-ja jedinice i licencnog ugovora.
Nadogradnja softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz
računala.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Nadogradnja karte ili staze
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Rješavanje problema
Brzina - zadnja dionica: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Grafikon pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Način svijetljenja: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme na stazi ako koristite
vrijeme kao cilj.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls - %HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju).
Puls - %HRR na dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
Puls - %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Puls - %maks. na dionici: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosječni %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Puls - prosječni %maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Puls - zadnja dionica: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Takt - dionica: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Takt - prosjek: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Dodatak
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Udalj. do cilja: Preostala udaljenost na stazi kada koristite
udaljenost kao cilj.
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. - zadnja dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
VB - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi za
vertikalnu brzinu.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrij. do odred.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme - prosj. dion.: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa.
Vrijeme - zadnja dionica: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
5
90–100%
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
13
Veličina i opseg kotača
Licencni ugovor za softver
Veličina kotača označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete koristiti i jedan od kalkulatora na
internetu.
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Veličina kotača
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
Izlaganje radijskoj frekvenciji
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Ovaj uređaj je pomični odašiljač i prijemnik koji koristi svoju
antenu za slanje i primanje niskih razina radiofrekventne (RF)
energije za glasovnu i podatkovnu komunikaciju. Uređaj prilikom
rada s maksimalnom izlaznom snagom te kada se koristi Garmin
odobrena dodatna oprema emitira RF energiju ispod objavljenih
granica. Kako bi udovoljavao zahtjevima FCC propisa o
izlaganju RF energiji uređaj se treba koristiti samo u
kompatibilnom nosaču ili biti montiran prema uputama za
montažu. Uređaj se ne smije koristiti na druge načine.
Uređaj se ne smije nalaziti na istoj lokaciji kao i neki drugi
odašiljač ili antena niti se koristiti zajedno s njima.
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cjevasti
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
14
Dodatak
Indeks
A
adrese, traženje 3
ANT+ senzori 2, 7, 8
uparivanje 7
aplikacije 5, 9
Auto Lap 10
Auto Pause 10
automatski prelazak u stanje mirovanja 10
automatsko pomicanje 10
B
baterija
maksimiziranje 12
punjenje 1
vrsta 1
Bluetooth tehnologija 5, 6, 11
brisanje, svi korisnički podaci 9, 12
C
Connect IQ 9
Č
čišćenje uređaja 11
D
datoteke, prijenos 9
dionice 2
dodaci 7, 12
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
nadogradnja softvera 12
registriranje uređaja 12
GLONASS 11
GPS 11
signal 2, 3, 12
GroupTrack 6
gumbi na zaslonu 2
natrag na početak 3
navigacija 3
natrag na početak 3
zaustavljanje 3
O
O-prsteni. Vidi remeni
osobni rekordi 8
brisanje 8
P
pametni telefon 2, 5, 9, 11
aplikacije 6
početno postavljanje 11
podaci
prijenos 8, 9
snimanje 11
spremanje 8
zasloni 9
podatkovna polja 9, 12
ponovno postavljanje uređaja 12
popis 8
poruka s napomenom o pokretanju 10
postavke 9, 11
uređaj 11
postavke sustava 11
postavke zaslona 11
postavljanje 1
povijest 8
slanje na računalo 8
pozadinsko osvjetljenje 2, 11
predani sportaš 9
prepoznavanje nezgoda 6, 7
prijenos, datoteke 6
prilagođavanje uređaja 9
profili, korisnik 9
puls
upozorenja 10
zone 7, 8
Puls, zone 13
jezik 11
K
S
ID jedinice 12
ikone 2
izgledi sata 9
J
kadenca, upozorenja 10
kalorija, upozorenja 10
karte 3, 4
nadogradnja 12
orijentacija 5
postavke 5
traženje lokacija 3
kontakti u hitnim slučajevima 6, 7
koordinate 3
korisnički podaci, brisanje 9
korisnički profil 9
L
licencni ugovor za softver 14
LiveTrack 6
lokacije 3
brisanje 3
traženje na karti 3
uređivanje 3
M
mjerač vremena 2, 8
mjerne jedinice 11
montaža uređaja 1
N
način rada za spavanje 10
nadmorska visina 12
nadogradnje, softver 12
Indeks
V
veličine kotača 14
visinomjer, kalibracija 12
vremenske zone 11
vrijeme, upozorenja 10
W
widgeti 9
Z
zaključavanje, zaslon 2
zaslon 11
zaključavanje 2
zaslon osjetljiv na dodir 2
zone, vrijeme 11
R
računalo, povezivanje 9
registracija proizvoda 12
registriranje uređaja 12
remeni 12
rješavanje problema 12
rute
postavke 5
stvaranje 4
I
uparivanje 2, 5
ANT+ senzori 7
upozorenja 10
uređaj
ponovno postavljanje 12
postupanje 11
USB 12
prekid veze 9
satelitski signali 2, 3, 12
softver
licenca 12
nadogradnja 12
verzija 12
specifikacije 11
spremanje aktivnosti 2
spremanje podataka 8, 9
stari podaci 2, 8
brisanje 8
staze 4, 5
brisanje 5
stvaranje 4
učitavanje 4
uređivanje 4
T
temperatura 12
tipke 2
točke, projekcija 3
točke interesa (POI), traženje 3
tonovi 11
treniranje
stranice 2
zasloni 9
U
udaljenost, upozorenja 10
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising