Garmin | Edge® Explore 820 | User guide | Garmin Edge® Explore 820 Käyttöopas

Garmin Edge® Explore 820 Käyttöopas
Edge Explore 820
®
Käyttöopas
Heinäkuu 2016
190-02077-77_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ ja Varia Vision™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Inc:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Painikkeet ................................................................................... 2
Yhteysnäytön tarkasteleminen ............................................... 2
Aloitusnäytön esittely ............................................................. 2
Navigointi........................................................................ 2
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 2
Satelliittisignaalien etsiminen ................................................. 3
Sijainnit ....................................................................................... 3
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 3
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................. 3
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 3
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin ........................... 3
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 3
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 3
Sijainnin projisoiminen ........................................................... 3
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 3
Sijainnin poistaminen ............................................................. 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin hakeminen verkosta ..................................................... 4
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen ...................................... 4
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen ................................. 4
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 4
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Reittiasetukset ....................................................................... 5
Reittiasetukset ............................................................................ 5
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten ..................... 5
Kartta-asetukset .......................................................................... 5
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 5
Bluetooth® yhteysominaisuudet.................................. 5
Pariliitos älypuhelimen kanssa .................................................... 5
GroupTrack istunnon aloittaminen ......................................... 5
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin .............................................. 6
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ...................... 6
Äänihälytysten toistaminen toiminnon aikana ............................. 6
Tapahtumantunnistus ................................................................. 6
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen ............................... 6
Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden määrittäminen ........ 6
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 6
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen ................................ 6
Automaattiviestin peruuttaminen ............................................ 7
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen ................. 7
ANT+ anturit.................................................................... 7
ANT+ antureiden pariliitos .......................................................... 7
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 7
Tilannetietoisuus ......................................................................... 7
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ....................... 8
Garmin Connect ..................................................................... 8
Tietojen hallinta ...........................................................................8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 8
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 8
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 8
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 9
Laitteen mukauttaminen................................................ 9
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ......................................... 9
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 9
Tietoja aktiivikuntoilijoista ....................................................... 9
Toimintoasetusten päivittäminen ................................................ 9
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................... 9
Hälytykset .............................................................................. 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 10
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 10
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 10
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 10
Bluetooth asetukset .................................................................. 10
Järjestelmäasetukset ................................................................ 10
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 10
Tehostevärin vaihtaminen .................................................... 10
Näyttöasetukset ................................................................... 10
Tiedontallennusasetukset .................................................... 11
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 11
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 11
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 11
Kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................... 11
Aikavyöhykkeet .................................................................... 11
Laitteen tiedot............................................................... 11
Edge - tekniset tiedot ................................................................ 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Vianmääritys ................................................................. 11
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 11
Käyttäjätietojen poistaminen ................................................ 11
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 11
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 11
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 11
Korkeuden asettaminen ............................................................ 11
Lämpötilalukemat ...................................................................... 12
O-renkaat .................................................................................. 12
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 12
Ohjelmiston päivittäminen ......................................................... 12
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 12
Lisätietojen saaminen ............................................................... 12
Liite................................................................................ 12
Tietokentät ................................................................................ 12
Sykealuelaskenta ...................................................................... 13
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 13
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ............................................ 13
Altistuminen radiotaajuuksille ................................................... 14
Hakemisto ..................................................................... 15
Historia............................................................................ 7
Matkan tarkasteleminen .............................................................. 7
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ..................................... 7
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella ................................. 7
Matkan poistaminen .................................................................... 8
Omat ennätykset ......................................................................... 8
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 8
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 8
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 8
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.
1 Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1).
2 Asenna laite vakiotelineeseen (Vakiotelineen asentaminen,
sivu 1) tai etukiinnitykseen (Etukiinnityksen asentaminen,
sivu 1).
3 Käynnistä laite (Painikkeet, sivu 2).
4 Etsi satelliitteja (Satelliittisignaalien etsiminen, sivu 3).
5 Lähde matkaane (Lähteminen pyörälenkille, sivu 2).
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 8).
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 11).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
Liitä
verkkolaite pistorasiaan.
4
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
3 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana  olevat ruuvit, kiertämällä liitintä à ja
4
5
6
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
®
7
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Johdanto
1
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Minne? Valitsemalla tämän voit merkitä sijainnin, etsiä sijainteja ja
luoda reitin ja navigoida sillä.
Reitit
Valitsemalla tämän voit luoda uuden reitin tai käyttää tallennettua reittiä.
Valitsemalla tämän voit käyttää historiaa, harjoitusasetuksia,
omia ennätyksiä, yhteystietoja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän voit käyttää Connect IQ™ sovelluksia,
widgettejä ja tietokenttiä.
8 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Painikkeet
Taustavalon käyttäminen
Voit ottaa taustavalon käyttöön napauttamalla kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: voit säätää taustavalon aikakatkaisuasetusta
(Näyttöasetukset, sivu 10).
1 Pyyhkäise aloitus- tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
2 Valitse Kirkkaus ja säädä kirkkautta manuaalisesti
nuolinäppäimillä.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Selaa pyyhkäisemällä tai nuolinäppäimillä.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
• Katso lisätietoja valitsemalla .
À
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla
tämän.
Sammuta ja käynnistä laite ja lukitse kosketusnäyttö
painamalla pitkään.
Á
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Â
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse Lukitse näyttö.
Navigointi
Lähteminen pyörälenkille
Yhteysnäytön tarkasteleminen
Yhteysnäytössä näkyy GPS-toiminnon, ANT+ anturien ja
langattomien yhteyksien tila.
Pyyhkäise aloitus- tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
®
Jos sinulla on käytössä ANT+ anturi tai lisävaruste, se voidaan
pariliittää ja ottaa käyttöön alkumäärityksen aikana.
1 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse aloitusnäytössä .
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Näet yhteysnäytön. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua.
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
2
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Navigointi
5 Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai
6
7
8
9
oikealle.
Voit avata yhteysnäytön pyyhkäisemällä tietonäyttöjen
yläreunasta alaspäin.
Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: ennen tämän matkan tallentamista ja jakamista
Garmin Connect tiliin, voit muuttaa sen ajotyypin. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
Valitse Tallenna matka.
Valitse .
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Jos haluat muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan,
voit merkitä sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
> Merkitse sijainti > .
2 Valitse Minne? >
Sijaintien tallentaminen kartalta
> Valitse hakualue > Karttapiste.
1 Valitse Minne? >
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
Sijainti näkyy kartan yläosassa.
4 Valitse sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne?.
2 Valitse vaihtoehto:
• Navigoi kohdepisteeseen, kaupunkiin, risteykseen tai
tunnettuihin koordinaatteihin valitsemalla Hakutyökalut.
• Syötä tietty osoite valitsemalla Osoitteet.
• Navigoi tallennettuun sijaintiin valitsemalla Tallennetut
sijainnit.
• Navigoi johonkin 50 viimeksi löytämästäsi sijainnista
valitsemalla Viimeksi löyd. paikat.
• Rajoita hakualuetta valitsemalla
> Valitse hakualue.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin
1 Valitse Minne? > Hakutyökalut > Koordinaatit.
2 Kirjoita koordinaatit ja valitse .
3 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 2).
2 Voit näyttää ajanoton päällekkäiskuvan ajon aikana
koskettamalla näyttöä.
3 Valitse > Minne? > Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
5 Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Navigoinnin lopettaminen
1 Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä.
2 Vieritä kartan kohtaan.
3 Valitse > .
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse sijainti.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa. Voit
myös luoda ja tallentaa mukautettuja reittejä laitteessa.
Navigointi
3
Voit seurata tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Reitin hakeminen verkosta
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 8).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
7 Valitse reitti.
8 Valitse Aja.
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin. Reitti on sarja reittipisteitä
tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän.
1 Valitse Reitit > Reitin luonti > Lisää ensimm. sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löyd. paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
Valitse
Käytä.
3
4 Valitse Lisää seuraava sijainti.
5 Toista vaiheet 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
6 Valitse Katso karttaa.
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
7 Valitse Aja.
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden, aloituspaikan
ja navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse Reitit > Kiertomatkareitti.
2 Valitse Pituus ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löyd. paikat ja valitsemalla sijainnin.
4
5
6
7
8
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
Valitse Aloitussuunta ja valitse suunta.
Valitse Hae.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
Valitse Aja.
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 5).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana.
Kun olet valmis aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä,
näyttöön tulee ilmoitus.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin poistaminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Navigointi
Reittiasetukset
Valitse Reitit > Tallennetut reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikk.hälyt.: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Hae: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen perusteella.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Reittiasetukset
Valitse
> Asetukset > Toimintoprofiilit > Navigointi >
Reititys.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Toiminnon valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin toimintotyypin mukaan.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
3 Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Matkapyöräily tai Maastopyöräily.
Kartta-asetukset
Valitse
> Asetukset > Toimintoprofiilit > Navigointi >
Kartta.
Suuntaus: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Pois on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Navigointi > Kartta > Suuntaus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää harjoituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reittilataukset sivustosta Garmin Connect: voit etsiä reittejä
Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja lähettää niitä
laitteeseesi.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat harjoituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect Mobile sovelluksen toistaa
tilailmoituksia älypuhelimessa ajon aikana.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Pariliitos älypuhelimen kanssa
1 Lataa osoitteesta www.garmin.com/intosports/apps
älypuhelimeesi Garmin Connect Mobile sovellus.
2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
3 Valitse laitteessa
> Asetukset > Bluetooth > Ota
käyttöön > Pariliitä älypuhelin ja seuraa näytön ohjeita.
4 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
5 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovelluksessa, valitse Garmin Connect Mobile
sovelluksen asetusvalikosta Garmin-laitteet > ja
seuraa näytön ohjeita.
6 Ota puhelinilmoitukset käyttöön (valinnainen) noudattamalla
näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa
älypuhelinta, joka tukee langatonta Bluetooth Smart
tekniikkaa. Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/ble.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Ennen kuin voit aloittaa GroupTrack istunnon, sinulla on oltava
Garmin Connect tili, yhteensopiva älypuhelin ja Garmin Connect
Mobile sovellus.
Nämä ohjeet koskevat GroupTrack istunnon aloittamista Edge
820 -laitteiden kanssa. Jos ryhmäsi ajajilla on muita Edge
malleja, näet ne kartalla. Muut Edge mallit eivät näytä
GroupTrack ajajia kartalla.
1 Siirry ulos ja käynnistä Edge laite.
2 Pariliitä älypuhelimesi Edge laitteen kanssa (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 5).
> Asetukset > GroupTrack ja ota
3 Valitse Edge laitteessa
käyttöön yhteyksien tarkastelu karttanäytössä.
4 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
LiveTrack > GroupTrack.
5
5 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
6 Valitse Käynnistä LiveTrack.
7 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
8 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
toiminnon aikana. Äänihälytyksiä ovat kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä ANT+ tunnistintiedot.
Äänihälytyksen aikana Garmin Connect Mobile sovellus
mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.
3 Valitse tarvittaessa Laiteasetukset.
4 Valitse Äänihälytykset.
Tapahtumantunnistus
Voit katsoa GroupTrack istunnon muiden ajajien sijainnin ja
suuntatiedot napauttamalla kuvaketta.
9 Vieritä GroupTrack luetteloon.
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Pariliitä Edge laitteesi älypuhelimen kanssa Bluetooth
tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
ajajaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(16 km tai 10 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge
laitteeseen
Voit siirtää tiedostoja langattomasti toiseen yhteensopivaan
Edge laitteeseen Bluetooth tekniikan avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
> Laitteen siirrot
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa
> Jaa tiedostoja > .
3 Valitse siirrettävät tiedostot ja valitse .
> Laitteen
4 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa
siirrot.
5 Valitse läheinen yhteys.
6 Valitse vastaanotettavat tiedostot ja valitse .
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää ilmoituksen.
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports/apps ja lataa
älypuhelimeesi Garmin Connect mobiilisovellus.
2 Luo pariliitos älypuhelimen ja laitteen välille (Pariliitos
älypuhelimen kanssa, sivu 5).
3 Määritä hätäyhteyshenkilöt ja ajajan tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa (Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden
määrittäminen, sivu 6).
4 Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön laitteessa
(Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 6).
5 GPS:n ottaminen käyttöön laitteessa (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 10).
Ajajan tietojen ja hätäyhteyshenkilöiden
määrittäminen
1 Avaa Garmin Connect mobiilisovellus älypuhelimessasi.
2 Valitse sovelluksen asetuksissa Tapahtumantunn..
3 Lisää ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöiden tiedot.
Valitsemasi yhteyshenkilöt saavat viestin, joka osoittaa
henkilön olevan tapahtumantunnistuksen hätäyhteyshenkilö.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Tapahtumantunn..
Äänihälytysten toistaminen toiminnon
aikana
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Jotta voit määrittää äänihälytykset, tarvitset älypuhelimen, jossa
on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty Edge
laitteeseen.
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
6
Bluetooth yhteysominaisuudet
®
Valitse
> Yhteystiedot.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > , ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
1 Voit avata yhteysnäytön pyyhkäisemällä alaspäin näytön
yläreunasta.
2 Valitse Tapahtuma havaittu > Lähetä Olen kunnossa viesti.
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Asetukset > Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2 Valitse
Valitse
vaihtoehto:
3
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 7). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
> Omat tilastot > Harjoitusalueet > Sykealueet.
1 Valitse
2 Anna maksimi- ja leposykearvosi.
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
ANT+ anturit
• Valitsemalla% SYV voit tarkastella ja muokata
leposykkeen prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 13osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen,
sivu 12).
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
> Historia > Matkat.
1 Valitse
2 Valitse matka.
3 Valitse vaihtoehto.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse
> Historia > Yhteensä.
Ajan näyttäminen kullakin sykealueella
Ennen kuin voit tarkastella aikaasi kullakin harjoitusalueella,
sinun täytyy pariliittää laitteesi yhteensopivan sykemittarin
kanssa, tehdä suoritus ja tallentaa se.
Seuraamalla aikaasi kullakin sykealueella voit parantaa
harjoitustehoasi. Voit mukauttaa sykealueita (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 7) tavoitteidesi ja kuntosi mukaan. Voit
mukauttaa tietokenttää niin, että siinä näkyy ajon aikana
harjoitusalueiden aikasi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 9).
7
> Historia > Matkat.
1 Valitse
2 Valitse matka.
3 Valitse Aika sykealueella.
Matkan poistaminen
1
2
3
4
> Historia > Matkat.
Valitse
Valitse > Poista.
Valitse matka.
Valitse .
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Omat ennätykset
Kun saat matkan päätökseen, laite näyttää mahdolliset uudet
omat ennätykset, joita teit matkan aikana. Omiin ennätyksiin
kuuluvat nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja korkein
nousu matkan aikana.
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen poistaminen
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
8
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
( Windows) tai taltiona ( Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Historia
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä laitteeseen Connect IQ ominaisuuksia yhtiöltä Garmin
ja muilta palveluntarjoajilta Garmin Connect Mobile
sovelluksella. Voit mukauttaa laitetta tietokentillä, widgeteillä ja
sovelluksilla.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli, ikä, paino, pituus
ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
> Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
Toimintoasetusten päivittäminen
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 9).
• Jos haluat määrittää tyypillisen ajotyypin, kuten
työmatkan, valitse Ajon oletustyyppi.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Valitsemalla Navigointi voit mukauttaa kartta-asetuksia
(Kartta-asetukset, sivu 5) ja reittiasetuksia
(Reittiasetukset, sivu 5).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 9).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 9).
• Jos haluat muuttaa ajanoton automaattista taukoasetusta,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause (Auto
Pause -toiminnon käyttäminen, sivu 10).
Laitteen mukauttaminen
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 10).
• Valitsemalla Automaattiset ominaisuudet >
Automaattinen vieritys voit mukauttaa
harjoitustietosivujen näyttämistä ajanoton aikana
(Automaattisen vierityksen käyttäminen, sivu 10).
• Valitsemalla Ajastinkäynnistystila -asetuksen voit
määrittää, miten laite havaitsee ajon aloittamisen ja
käynnistää ajastimen automaattisesti (Ajanoton
automaattinen käynnistäminen, sivu 10).
Kaikki muutokset tallennetaan toimintoasetuksiin.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
Tietonäkymät.
2
3 Valitse tietonäyttö.
4 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
5 Valitse näytössä näytettävien tietokenttien määrä.
6 Valitse .
7 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
8 Valitse .
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, sykeja poljinnopeustavoitteeseen.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö tai poljinnopeustunnistin, voit
asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laitteen
mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit määrittää
laitteen hälyttämään esimerkiksi, kun syke on alle 90 tai yli 160
lyöntiä minuutissa (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
> Asetukset > Toimintoprofiilit > Hälytykset.
1 Valitse
2 Valitse Sykehälytys tai Poljinnopeushälytys.
3 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
4 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
5 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Hälytykset.
3 Valitse Aikahälytys, Matkahälytys tai Kalorihälytys.
4 Ota hälytys käyttöön.
5 Määritä arvo.
6 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11).
Auto Lap
®
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
9
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 9).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
3 Määritä arvo.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 9).
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon
alle. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
4 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 9).
®
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaattinen vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
3 Valitse näyttönopeus.
10
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai toimii
muistutuksena käynnistää ajanotto, jotta voit tallentaa
matkatiedot.
> Asetukset > Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse Ajastinkäynnistystila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaattinen, niin ajanotto alkaa
automaattisesti, kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
Bluetooth asetukset
Valitse
> Asetukset > Bluetooth.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja toimintojen
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puhelu- ja tekstiviestihälyt.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä.
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 10)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 11)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 11)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 11)
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS
+GLONASS. Asetuksen GPS+GLONASS käyttäminen kuluttaa
akun virtaa nopeammin kuin ainoastaan GPS-toiminnon
käyttäminen.
> Asetukset > Järjestelmä > GPS-tila.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tehostevärin vaihtaminen
Voit muuttaa laitteen tehosteväriä.
> Asetukset > Järjestelmä > Väri.
1 Valitse
Valitse
tehosteväri.
2
Näyttöasetukset
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Laitteen mukauttaminen
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tiedontallennusasetukset
> Asetukset > Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Valitse
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot niiltä jaksoilta, kun et polje.
Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita ilmenee, kun et
polje.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
> Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
Kokoonpanoasetusten muuttaminen
Voit muuttaa kaikkia asetuksia, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.
> Asetukset > Järjestelmä > Laitteen nollaus >
1 Valitse
Alkumääritys.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Laitteen tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Paristonkesto
12 tuntia, tavallinen käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Langaton Bluetooth Smart tekniikka
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
Laitteen tiedot
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.
Valitse
> Asetukset > Järjestelmä > Laitteen nollaus >
Tehdasnollaus > .
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Akunsäästötila (Akunsäästötilan ottaminen
käyttöön, sivu 11).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon käyttäminen,
sivu 2) tai sen aikakatkaisun arvoa (Näyttöasetukset,
sivu 10).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 11).
• Ota käyttöönAutomaattinen lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 10).
• Poista langaton Bluetooth toiminto käytöstä (Bluetooth
asetukset, sivu 10).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 10).
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akunsäästötila säätää asetukset automaattisesti pidentämään
akun kestoa pitkillä matkoilla. Näyttö sammuu suorituksen
ajaksi. Voit ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset ja herättää
näytön napauttamalla sitä. Akunsäästötilassa laite tallentaa
GPS-reittipisteitä ja anturitietoja harvemmin. Nopeus-, matka- ja
jäljitystiedot eivät ole yhtä tarkkoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan akunsäästötilassa,
kun ajanotto on käynnissä.
> Asetukset > Akunsäästötila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Valitse mitkä ilmoitukset herättävät näytön toiminnon aikana.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
> Aseta korkeus.
1 Valitse Minne? >
11
2 Syötä korkeus ja valitse
.
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
> Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit tarkastella säädöstietoja ja mallinumeroa valitsemalla
Säädöstiedot.
• Voit tarkastella ohjelmistotietoja, laitteen tunnusta tai
käyttöoikeussopimusta valitsemalla Tekijänoikeustiedot.
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää reitin aikana, kuinka paljon aikaa on
jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika alueella: kullakin sykealueella kulunut aika.
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
12
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränp: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää reitin aikana, kuinka paljon matkaa on
jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus 30s: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
Poljinnop. - keskim.: pyöräily Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljintiheys.
Liite
Poljinnopeus: pyöräily Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljintiheys.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykevarannon prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1-5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %max.: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykevarannon
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykevarannon
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Renkaan koko
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
Sykealuelaskenta
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
1
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Edut
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C Tubular
2130
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Renkaan koko ja ympärysmitta
Renkaan koko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo
ei ole kattava. Voit käyttää myös Internetissä olevia laskimia.
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
13
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Altistuminen radiotaajuuksille
Tämä laite on mobiililähetin ja -vastaanotin, joka lähettää ja
vastaanottaa antenninsa avulla heikkoa radiotaajuusenergiaa
puhe- ja dataviestintää varten. Laitteen säteilemä
radiotaajuusenergia on julkaistuja rajoja alhaisempi, kun laitetta
käytetään enimmäisteholla ja käytettäessä lisävarusteita, jotka
Garmin on valtuuttanut. FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi laitetta on käytettävä
yhteensopivassa telineessä tai kiinnitettynä asennusohjeiden
mukaisesti. Laitetta ei saa käyttää muissa kokoonpanoissa.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää minkään muun lähettimen
tai antennin lähelle/lähellä.
14
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 9
aikavyöhykkeet 11
ajanotto 7
ajastin 2
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 11
tyyppi 1
aktiivikuntoilija 9
alkumääritys 11
aloitusilmoitus 10
alueet, aika 11
ANT+ anturit 2, 7
pariliitos 7
asentaminen 1
asetukset 9–11
laite 11
Auto Lap 9, 10
Auto Pause 10
automaattinen lepotila 10
automaattinen vieritys 10
B
Bluetooth tekniikka 5, 6, 10
C
Connect IQ 9
E
etäisyys, hälytykset 9
G
Garmin Connect 4, 5, 8, 9
Garmin Connect Mobile 6
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 12
ohjelmiston päivittäminen 12
GLONASS 10
GPS 10
signaali 2, 3, 11
GroupTrack 5, 6
H
harjoitus
näytöt 9
sivut 2
hihnat 12
historia 2, 7
lähettäminen tietokoneeseen 8
poistaminen 8
hälytykset 9
hätäyhteyshenkilöt 6, 7
L
laite
huolto 11
nollaaminen 11
laitteen asetusten nollaaminen 11
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen mukauttaminen 9
laitteen puhdistaminen 11
laitteen rekisteröiminen 12
laitteen tunnus 12
lisävarusteet 7, 12
LiveTrack 5, 6
lukitseminen, näyttö 2
lämpötila 12
M
mittayksiköt 11
N
unitila 10
USB 12
irrottaminen 9
V
vianmääritys 11, 12
W
widgetit 9
Ä
älypuhelin 2, 5, 9, 10
sovellukset 6
äänet 11
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 12
päivittäminen 12
versio 12
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 13
omat ennätykset 8
poistaminen 8
osoitteet, etsiminen 3
P
painikkeet 2
palaa alkuun 3
pariliitos 2, 5
ANT+ anturit 7
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 8, 11
poljinnopeus, hälytykset 9
profiilit, käyttäjä 9
pyöräkoot 13
päivitykset, ohjelmisto 12
R
J
järjestelmäasetukset 10
S
K
satelliittisignaalit 2, 3, 11
siirtäminen, tiedostot 6
sijainnit 3
löytäminen kartan avulla 3
muokkaaminen 3
poistaminen 3
sovellukset 5, 9
suoritusten tallentaminen 2
syke
alueet 7, 13
hälytykset 9
Hakemisto
U
navigointi 3
lopettaminen 3
palaa alkuun 3
näyttö 10
lukitseminen 2
näyttöasetukset 10
näytön painikkeet 2
reitit 3–5
asetukset 5
lataaminen 4
luominen 4
muokkaaminen 4
poistaminen 4
reittipisteet, projisoiminen 3
kalori, hälytykset 9
kartat 3, 4
asetukset 5
paikkojen etsiminen 3
päivittäminen 12
suunta 5
kellotaulut 9
kentät, luominen 4
kieli 11
kierrokset 2
kohdepisteet, etsiminen 3
koordinaatit 3
korkeus 11
korkeusmittari, kalibroiminen 11
kosketusnäyttö 2
kuvakkeet 2
käyttäjäprofiili 9
käyttäjätiedot, poistaminen 8
tietokentät 9, 12
tietokone, liittäminen 8
tuotteen rekisteröiminen 12
T
tapahtumantunnistus 6, 7
taustavalo 2, 10
tekniset tiedot 11
tiedostot, siirtäminen 8
tiedot
näytöt 9
siirtäminen 8
tallentaminen 8, 11
tietojen tallentaminen 8
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising