Garmin | Varia™ RTL510/RTL511 | User guide | Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Käyttöopas

Garmin Varia™ RTL510/RTL511 Käyttöopas
VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/
RTL511
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Edge , fēnix , Forerunner ja vívoactive ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, Garmin Express™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
M/N: A02807, A03414
Maarajoitukset ovat voimassa. 010-01973-00 ja 010-01977-00 ovat hyväksyttyjä käytettäviksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. 010-01974-00 ja 010-01978-00 ovat hyväksyttyjä käytettäviksi
Saksassa.
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen asennusvinkkejä ........................................................... 1
Yleistelineen asentaminen ..................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Varia RTL tilan merkkivalo ..................................................... 1
Takavalon sammuttaminen .................................................... 1
Varia RDU laitteen esittely .......................................................... 2
Varia RDU laitteen asentaminen ............................................ 2
Varia RDU laitteen käynnistäminen ....................................... 2
Varia RDU laitteen ja takavalon sammuttaminen .................. 2
Varia takavalo ja Edge 1030.......................................... 2
Takavalon pariliitos Edge 1030 laitteeseen ................................ 2
Tutkan tarkasteleminen Edge laitteessa ................................ 3
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet .................................. 3
Widgetien tarkasteleminen ..................................................... 3
Varia laitteen asetusten mukauttaminen Edge 1030
laitteella .................................................................................. 3
Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge 1030
laitteella .................................................................................. 3
Laitteen tiedot................................................................. 3
Tekniset tiedot ............................................................................ 3
Varia RTL - tekniset tiedot ..................................................... 3
Varia RDU - tekniset tiedot .................................................... 4
Tutka ........................................................................................... 4
Takavalon tilat ja kirkkaus ........................................................... 4
Laitteen lataaminen .................................................................... 4
Laitteen latausvinkkejä ........................................................... 4
Laitteen huoltaminen .................................................................. 4
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 4
Muut yhteensopivat laitteet........................................... 4
Takavalon pariliittäminen yhteensopivaan Edge laitteeseen ...... 4
Takavalon pariliittäminen yhteensopivaan Garmin kelloon ........ 5
Vianmääritys................................................................... 5
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 5
Takavalon ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella .................. 5
Takavalon ohjelmistopäivitysten tilamerkkivalo ..................... 5
Tuotepäivitykset .......................................................................... 5
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ...... 5
Takavalon yhteys Edge laitteeseen katkeaa .............................. 5
Takavalo ei vastaa ...................................................................... 5
Tutka ei toimi sisällä ................................................................... 5
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana .............. 5
Takavalon yhteys Varia RDU laitteeseen katkeaa ..................... 6
Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen ................................. 6
O-renkaat .................................................................................... 6
Lisätietojen saaminen ................................................................. 6
Hakemisto....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laite voi parantaa tilannetietoisuutta. Se ei korvaa pyöräilijän
tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Käytä polkupyörää aina
turvallisesti ja harkiten.
Aloitus
Voit käyttää Varia RTL laitetta (tutkan takavalo) Varia RDU
laitteen (tutkanäyttöyksikkö) tai yhteensopivan Garmin laitteen
kanssa. Tämä luettelo sisältää asennus- ja määritystoimien
yleiskatsauksen.
• Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 4).
• Asenna yleisteline (Yleistelineen asentaminen, sivu 1).
• Jos käytät Varia RDU laitetta, asenna se pyörän runkoon tai
ohjaustankoon (Varia RDU laitteen asentaminen, sivu 2).
HUOMAUTUS: jos ostat Varia RTL ja RDU laitteen yhdessä,
laitteet on pariliitetty valmiiksi.
• Jos käytät Edge 1030 laitetta, pariliitä laitteet (Takavalon
pariliitos Edge 1030 laitteeseen, sivu 2).
• Jos käytät toista Garmin laitetta, pariliitä laitteet (Muut
yhteensopivat laitteet, sivu 4).
®
3 Kiinnitä yleisteline tukevasti yhdellä hihnalla Á.
4 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet yleistelineen loviin
Â.
5 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Laitteen esittely
®
Laitteen asennusvinkkejä
Varia RTL laite sisältää takavalon ja mikrotutkan, joka havaitsee
lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin päästä.
• Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
• Varmista optimaalinen näkyvyys ja tutkan toiminta
kiinnittämällä laite mahdollisimman korkealle satulan
tankoon.
HUOMAUTUS: telineen pinnan pitäisi olla pystysuunnassa.
Satulan tanko on tavallisesti 15 asteen kulmassa
pystysuuntaan nähden.
• Kiinnitä Varia RTL511 laite satulan tankoon 250–1200 mm:n
korkeudelle maasta.
• Asenna laite oikein.
Laitteen etupuoli on taaksepäin kohtisuorassa tiehen nähden.
• Koeaja laite päivän aikana turvallisessa ympäristössä.
À
Laitteen
painike
Voit vaihtaa valotilaa painamalla painiketta.
Käynnistä laite painamalla painiketta 1 sekunnin
ajan.
Siirrä sammuksissa oleva laite pariliitostilaan
painamalla painiketta 2 sekunnin ajan.
Sammuta laite painamalla painiketta 2 sekunnin
ajan.
Á
Tilan
merkkivalo
Vaihtaa väriä akun tason, pariliitoksen tilan ja
lataustilan mukaan.
Varia RTL tilan merkkivalo
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu violettina
Laite on pariliitostilassa.
Vilkkuu sinisenä
Laite on älytilassa, ja sitä voi ohjata pariliitetyllä Varia RDU laitteella tai yhteensopivalla Garmin laitteella.
Vilkkuu punaisena
Akun virta on vähissä.
Vilkkuu vihreänä
Laite latautuu.
Palaa vihreänä
Lataus on valmis.
Palaa punaisena
Virhe ladattaessa.
Vuorotellen sininen ja
vihreä
Laite päivittää ohjelmistoa.
Takavalon sammuttaminen
Paina laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Yleistelineen asentaminen
1 Valitse kumityyny À satulan tangon muodon mukaan, ja
aseta tyyny yleistelineen taakse.
2 Aseta yleisteline satulan tankoon.
Johdanto
1
Varia RDU laitteen esittely
Varia RDU laitteen käynnistäminen
Käynnistä laite painamalla sen painiketta 1 sekunnin ajan.
Merkkivalot osoittavat akun varaustason täyttämällä
valopylvään.
merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun laite etsii takavaloa.
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Laitteen painike
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
Ympäristön valoisuusanturi
Tunnistaa ympäristön valoisuuden ja
säätää näytön kirkkauden automaattisesti.
Yhteyden tilan
merkkivalo
Palaa tasaisen sinisenä, kun laite on pariliitetty takavaloon. Vilkkuu sinisenä, kun
laite etsii takavaloa.
Varia RDU akun tilan merkkivalo
Kun käynnistät laitteen, valopylvään yläreunassa oleva
merkkivalo osoittaa akun tilan lyhyesti.
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu vihreänä
Laite latautuu.
Tasainen vihreä
Lataus on valmis.
Laitteen tilan FRONT ja Vilkkuvat punaisena, kun akun virta on
REAR merkkivalot
vähissä. Palavat punaisena, kun
laitteessa on virhe.
Vilkkuu keltaisena
Akun virta on vähissä.
Vilkkuu punaisena
Akun virta on erittäin vähissä.
Vaaratason merkkivalo
Latauksen tilan
merkkivalo (Laitteen
lataaminen, sivu 4)
Vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason
mukaan. Vihreä merkitsee, että
ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi
merkitsee, että ajoneuvo lähestyy.
Punainen merkitsee, että ajoneuvo etenee
suurella nopeudella.
Varia RDU laitteen merkkiäänten määrittäminen
• Ota äänet käyttöön painamalla laitteen painiketta.
• Poista äänet käytöstä painamalla laitteen painiketta
uudelleen.
Ajoneuvon sijainnin
merkkivalot
Siirtyvät valopylväässä ylöspäin, kun
ajoneuvo lähestyy pyörää.
Varia RDU laitteen asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole Varia RDU laitetta, voit ohittaa
tämän vaiheen ja käyttää yhteensopivaa Edge laitetta
(Takavalon pariliitos Edge 1030 laitteeseen, sivu 2).
Voit asentaa laitteen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Varia RDU laitteen ja takavalon sammuttaminen
Jos Varia RDU on pariliitetty takavaloon, voit sammuttaa
molemmat laitteet yhtaikaa.
Paina Varia RDU laitteen painiketta 1 sekunnin ajan.
Varia takavalo ja Edge 1030
Voit etäohjata takavaloa ja mukauttaa asetuksia yhteensopivalla
Edge laitteella. Tämä osa koskee Edge 1030 laitetta. Muut
yhteensopivat Edge laitteet sisältävät samankaltaisia asetuksia
ja säätimiä (Muut yhteensopivat laitteet, sivu 4).
Takavalon pariliitos Edge 1030 laitteeseen
Kun yhdistät takavalon Edge laitteeseen ensimmäisen kerran,
sinun on pariliitettävä laite ja takavalo. Ensimmäisen
pariliitoksen muodostamisen jälkeen laite yhdistää
automaattisesti takavaloon, kun aloitat suorituksen ja takavalo
on aktiivinen ja alueella.
HUOMAUTUS: takavalo on yhteensopiva muiden Garmin
laitteiden kanssa (Muut yhteensopivat laitteet, sivu 4).
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin > Etsi kaikki.
3 Valitse
4 Kun laite on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan painamalla
Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina ja takavalo syttyy. Laite on
pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes painat laitteen
painiketta.
5 Valitse anturi ja valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty Edge laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Tilakuvakkeet (tutka) ja
(pyöränvalo) näkyvät tasaisena
aloitusnäytön yläpalkissa.
®
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
2
Varia takavalo ja Edge 1030
Tutkan tarkasteleminen Edge laitteessa
Lähde matkaan.
Tutkan tiedot näkyvät aktiivisessa tietonäytössä.
• Tarkista verkoston valojen määritykset valitsemalla
Verkkoasetukset > Valotesti (Valoverkoston
testaaminen, sivu 3).
• Näytä laitteen tiedot ja mukauta verkostosi valoja
valitsemalla valo (Valoverkoston asetukset, sivu 3).
Valoverkoston testaaminen
1 Valitse Edge laitteessa
> Asetukset > Tunnistimet >
Valot > Verkkoasetukset > Valotesti.
2 Valitse testattava valo.
Valo vilkkuu, kun se on yhteydessä.
Ajoneuvon sijainnin merkkivalo À siirtyy ylemmäs
valopylväässä, kun ajoneuvo lähestyy pyörääsi. Vaaratason
merkkivalo Á vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason mukaan.
Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi
merkitsee, että ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee, että
ajoneuvo etenee suurella nopeudella.
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet
Edge laitteesta kuuluu merkkiääni, jos äänet on otettu käyttöön
asetuksista. Laitteessa on hälytysääniä useisiin tarkoituksiin.
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysääni on erottuva. Laitteesta
kuuluu yksi merkkiääni, kun se havaitsee ensimmäisen
ajoneuvon. Kun kyseinen vaara on ohi, laitteesta kuuluu aina
uusi merkkiääni, kun se havaitsee uuden ajoneuvon.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja voit hankkia lisää,
kun pariliität laitteen älypuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan
laitteeseen.
1 Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.
Valoverkoston asetukset
Valitse Edge laitteessa
> Asetukset > Tunnistimet > Valot
ja valitse pariliitetty valo.
Ota käyttöön: valon ottaminen käyttöön. Mahdollistaa myös
valon etähallinnan Edge laitteella. Voit irrottaa valon
valoverkostosta poistamalla valon käytöstä.
Valotila: määrittää valon voimakkuuden ja kuviotilan tai
sammuttaa valon.
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä, kun
Yksittäinen valotila-asetus on valittuna (Valotilan asetukset,
sivu 3).
Ohjelmistopäivitys: tarkistaa ohjelmistopäivitykset.
Tietoja: näyttää laite-, ohjelmisto- ja akkutiedot.
Poista: voit poistaa pariliitetyn valon verkostosta.
Valotilan asetukset
Valitse Edge laitteessa
> Asetukset > Tunnistimet > Valot
> Verkkoasetukset > Valotila.
Automaattinen: säätää valon voimakkuuden ja valotilan
automaattisesti ympäristön valoisuuden ja kellonajan
mukaan. Tätä tilaa suositellaan työmatkoille ja tieajoon.
Erittäin hyvä näkyvyys: määrittää valon voimakkuudeksi
vilkkutilan tai kirkkaimman mahdollisen asetuksen.
Polku: säätää valon voimakkuuden ja valotilan automaattisesti
ympäristön valoisuuden ja kellonajan mukaan. Tilaa
suositellaan maastopyöräilyyn.
Yksittäinen: voit mukauttaa verkoston kunkin valon
voimakkuutta ja kuviotilaa (Valoverkoston asetukset, sivu 3).
Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge 1030
laitteella
Ennen kuin voit mukauttaa tutkan hälytysasetuksia Edge
laitteella, sinun tarvitsee pariliittää laitteet.
Voit mukauttaa tutkan hälytysten ääniä ja näkymistä Edge
laitteessa.
> Tunnistimet.
1 Valitse Edge laitteessa
2 Valitse takavalo.
3 Valitse Tunnistimen tiedot > Hälytysasetukset.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Asetukset-widget avautuu näyttöön. Vilkkuva kuvake
tarkoittaa, että laite tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia
valitsemalla tarvittavan kuvakkeen.
2 Näytä kaikki widgetit pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Seuraavan kerran, kun haluat katsella widgetejä, pyyhkäise
alas, jolloin näyttöön ilmestyy viimeksi katselemasi widget.
Varia laitteen asetusten mukauttaminen Edge 1030
laitteella
Ennen kuin voit mukauttaa Varia laitteen asetuksia Edge
laitteella, sinun tarvitsee pariliittää laitteet.
> Tunnistimet > Valot.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Ota valoverkosto käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.
Laitteen tiedot
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Varia RTL - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
RTL510-mallin
akunkesto
Enintään 6 h jatkuvassa palamistilassa
Enintään 6 h yövilkkutilassa
Enintään 15 h päivävilkkutilassa
Enintään 5 kk valmiustilassa
RTL511-mallin
akunkesto
Enintään 10 h jatkuvassa palamistilassa
Enintään 5 kk valmiustilassa
Käyttölämpötila
-20–50 ºC (-4–122 ºF)
3
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 4 dBm), 24 GHz
(nimellinen 12 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
RTL510-mallin
merkkivalon valovirta
20 lm (jatkuva palamistila)
29 lm (yövilkkutila)
65 lm (päivävilkkutila)
RTL511-mallin
merkkivalon valovirta
7 lm (vain jatkuva palamistila)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Varia RDU - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 10 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz ANT+ (nimellinen 0 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tutka
• Tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin
päästä.
• Lähestyvän ajoneuvon nopeuden on oltava 10 - 160 km/h (6 99 mph).
HUOMAUTUS: tutka ei havaitse ajoneuvoja, joiden nopeus
on sama kuin polkupyörän.
• Tutkan keilan leveys on 40 astetta. Se näyttää tutkakuvaa
tien tavallisista mutkista.
• Tutka havaitsee enintään kahdeksan lähestyvää ajoneuvoa.
Takavalon tilat ja kirkkaus
Varia RTL510 mallin oletusarvoinen valotila on jatkuva
palamistila. Voit siirtää laitteen yö- ja päivävilkkutilaan
painamalla laitteen painiketta. Voit siirtää laitteen valmiustilaan
painamalla laitteen painiketta. Laite ei havaitse ajoneuvoja
valmiustilassa.
Varia RTL511 mallissa on ainoastaan jatkuva palamistila. Voit
siirtää laitteen valmiustilaan painamalla laitteen painiketta. Laite
ei havaitse ajoneuvoja valmiustilassa.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Varia RTL - tekniset tiedot, sivu 3).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana. Tilan
merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun lataus on päättynyt.
6 Irrota USB-kaapeli ja sulje suojus.
Laitteen latausvinkkejä
• Liitä laturi laitteeseen tukevasti.
Laitteen voi ladata liittämällä USB-kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB-porttiin. Tyhjän akun lataaminen kestää noin 5 tuntia
käytettäessä tietokonetta ja 3 tuntia käytettäessä
verkkovirtalähdettä.
• Irrota laturi laitteesta, kun tilan merkkivalo palaa tasaisen
vihreänä.
• Jäljellä oleva akun virta näkyy
Edge 1030 laitteen
asetuswidgetissä (Widgetien tarkasteleminen, sivu 3).
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Älä käytä liinaa tai muuta materiaalia, joka voi naarmuttaa
laitteen etupuolen optista linssiä. Optisen linssin naarmut voivat
heikentää tutkan suorituskykyä.
• Poista muta ja muu lika sääsuojuksen alueelta.
• Kun sääsuojus on kiinni, pitele laitetta juoksevan veden alla.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Muut yhteensopivat laitteet
Takavalon pariliittäminen yhteensopivaan
Edge laitteeseen
Tämä koskee Edge 1000, 820, 520 ja 130 laitteita. Jos laitteesi
ei ole luettelossa, siirry osoitteeseen buy.garmin.com.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
4
Muut yhteensopivat laitteet
3 Valitse Tunnistimet-valikosta Lisää tunnistin > Etsi kaikki.
4 Kun laite on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan painamalla
Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina ja takavalo syttyy. Laite on
pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes painat laitteen
painiketta.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty Edge laitteeseen, tutkan ja pyöränvalon
tilakuvakkeet näkyvät tasaisena.
Takavalon pariliittäminen yhteensopivaan
Garmin kelloon
Tämä koskee Forerunner 935, fēnix 5 sarjan ja vívoactive 3
sarjan kelloja. Jos laitteesi ei ole luettelossa, siirry osoitteeseen
buy.garmin.com.
1 Tuo kello enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Garmin kello.
3 Valitse Asetukset-valikosta Anturit ja lisälaitteet > Lisää
uusi > Etsi kaikki.
4 Kun laite on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan painamalla
Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina ja takavalo syttyy. Laite on
pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes painat laitteen
painiketta.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty Garmin kelloon, tutkan ja pyöränvalon
tilakuvakkeet näkyvät tasaisena.
®
®
®
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta.
Paina laitteen painiketta 8 sekunnin ajan, kunnes kaikki
merkkivalot sammuvat.
Nollaus poistaa pariliitokset laitteesta.
Takavalon ohjelmiston päivittäminen Edge
laitteella
Ennen kuin voit päivittää takavalon ohjelmiston, sinun tarvitsee
pariliittää takavalo Edge laitteeseen, tarvitset Garmin Connect™
tilin ja sinun tarvitsee pariliittää Edge laite yhteensopivaan
älypuhelimeen.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
takavalosta.
2 Synkronoi Edge laite Garmin Connect Mobile sovelluksen
kanssa.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, laite kehottaa päivittämään
ohjelmiston.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Takavalon merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä, mikä
osoittaa, että laite päivittyy. Kun päivitys on valmis, merkkivalo
vilkkuu vihreänä kymmenen kertaa.
Takavalon ohjelmistopäivitysten tilamerkkivalo
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu sinisenä ja vihreänä Laite lataa ohjelmistoa.
Vilkkuu vihreänä
Ohjelmistopäivitys on valmis ja onnistunut.
Vilkkuu punaisena
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.
Vianmääritys
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Lataa Garmin Express sovellus, jotta voit päivittää laitteen
ohjelmiston.
Voit päivittää takavalon ohjelmiston Garmin Express
sovelluksella.
1 Liitä takavalo tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
Takavalon merkkivalo vilkkuu sinisenä ja vihreänä, mikä
osoittaa, että laite päivittyy. Kun päivitys on valmis,
merkkivalo vilkkuu vihreänä kymmenen kertaa.
Takavalon yhteys Edge laitteeseen katkeaa
VAROITUS
Jos takavalo ei ole yhteydessä Edge laitteeseen tai ei lähetä
valo- ja tutkatietoja siihen, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja
tarkistat laitteet turvallisessa paikassa.
• Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
• Pariliitä laitteet (Takavalon pariliitos Edge 1030 laitteeseen,
sivu 2).
Varia RTL laite lähettää valo- ja tutkatietoja Edge laitteeseen.
Edge laitteessa näkyy
ja , kun yhteys on
muodostettuna.
Takavalo ei vastaa
Jos takavalon merkkivalo palaa punaisena ajon aikana, laite on
virhetilassa.
• Varmista, että käyttölämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötilaaluetta (Varia RTL - tekniset tiedot, sivu 3).
• Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason Edge laitteen Tunnistimet-valikosta.
• Vältä useita tutkahäiriöiden lähteitä.
Tutka ei toimi sisällä
Varia RTL laite on viritetty tunnistamaan ajoneuvoja ulkona. Jos
käynnistät laitteen sisätiloissa, siinä saattaa näkyä
kylläisyyshälytys. Kun viet laitteen ulos, se alkaa toimia taas
normaalisti.
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi
latauksen aikana
• Tarkista USB-kaapeli, liitännät ja portit vikojen varalta.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Varmista, että latauslämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötilaaluetta (Varia RTL - tekniset tiedot, sivu 3).
5
Takavalon yhteys Varia RDU laitteeseen
katkeaa
VAROITUS
Jos takavalo ei ole yhteydessä Varia RDU laitteeseen tai ei
lähetä tietoja siihen, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja
tarkistat laitteet turvallisessa paikassa.
Jos vaaratason merkkivalo palaa punaisena ja REAR
merkkivalo on sammuksissa, takavalo ei ole yhteydessä Varia
RDU laitteeseen.
• Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason, kun käynnistät laitteet. Takavalon
merkkivalot osoittavat akun tason täyttymällä
vaakasuunnassa.
• Pariliitä laitteet (Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen,
sivu 6).
Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen
Varia RDU laitteen voi pariliittää yhteen takavaloon kerrallaan.
HUOMAUTUS: jos takavalon kanssa toimitettiin RDU laite,
laitteet on pariliitetty valmiiksi.
1 Paina Varia RDU laitteen painiketta 5 sekunnin ajan.
Vaaratason merkkivalo välähtää violettina.
2 Sytytä takavalo.
3 Tuo laitteet enintään 1 cm:n päähän toisistaan ja odota, kun
ne muodostavat yhteyden toisiinsa.
Varia RDU
merkkivalo muuttuu siniseksi ja vaaratason
merkkivalo vihreäksi. Varia RTL tilan merkkivalo välähtää
sinisenä.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta www.support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
6
Vianmääritys
Hakemisto
A
akku 1, 2
lataaminen 4, 5
ANT+ anturit 3
asentaminen 1, 2
asetukset 3
E
Edge 2–4
F
fēnix 5
Forerunner 5
G
Garmin Express 5
ohjelmiston päivittäminen 5
GPS, signaali 3
H
hihnat 6
K
kirkkaus 3
L
laite, huolto 4
laitteen kiinnittäminen 1, 2
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 4
lataaminen 4
lisävarusteet 6
N
nollaaminen, laite 5
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto, päivittäminen 5
P
painikkeet 1, 2
pariliitos 2–6
päivitykset, ohjelmisto 5
S
satelliittisignaalit 3
sisäharjoittelu 5
T
tekniset tiedot 3, 4
tilan merkkivalo 1, 2
U
USB 5
V
valotilat 4
vianmääritys 4–6
virtapainike 1
vívoactive 5
W
Wi-Fi 3
Ä
älypuhelin 3
äänet 2, 3
Hakemisto
7
support.garmin.com
Huhtikuu 2018
190-02399-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising