Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User manual | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Brukerveiledning

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Brukerveiledning
Varia™ sykkellykter
Brukerveiledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01906-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin
Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A02666, A02669
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Montere setestangbraketten ....................................................... 1
Montere universalbraketten ........................................................ 2
Varia HL – oversikt over enheten ............................................... 2
Varia TL – oversikt over enheten ................................................ 2
LED-statuslamper på sykkellykten .............................................. 2
Bruke enhetstasten ..................................................................... 2
Enhetsinnstillinger......................................................... 3
Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000 .................................. 3
Slå Varia enheter på og av ved hjelp av Edge 1000 .................. 3
Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge
1000 ............................................................................................ 3
Konfigurasjonsinnstillinger ..................................................... 3
Justere strålevinkelen under en tur ........................................ 3
Innstillinger for blinklys ........................................................... 3
Lyktnettverksinnstillinger ........................................................ 4
Teste lyktnettverket ................................................................ 4
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll.......................... 4
Oversikt over enheten ................................................................. 4
LED-lampe for status .................................................................. 4
Pare sensorene med Varia enheten ........................................... 4
Bruke brakettene ........................................................................ 4
Bytte batteriet .............................................................................. 5
Informasjon om enheten................................................ 5
Spesifikasjoner ........................................................................... 5
Spesifikasjoner for frontlykten ................................................ 5
Spesifikasjoner for baklykten ................................................. 5
Spesifikasjoner for fjernkontrollen .......................................... 6
Ta vare på enheten .....................................................................6
Rengjøre enheten .................................................................. 6
Feilsøking........................................................................ 6
Nullstille enheten ........................................................................ 6
Termisk sikkerhetsavslåing ......................................................... 6
Utbyttbare tetningsringer ............................................................ 6
Støtte og oppdateringer .............................................................. 6
Oppdatere programvaren ........................................................... 6
Få mer informasjon ..................................................................... 6
Tillegg.............................................................................. 6
Lisensavtale for programvare ..................................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du kan bruke Varia HL (frontlykt) og Varia TL (baklykt) for seg
selv, sammen med den trådløse fjernkontrollen eller sammen
med en kompatibel Edge enhet. Denne listen gir en oversikt
over oppgavene som skal gjøres under montering og oppsett.
• Lade enheten (Lade enheten, side 1).
• Montere frontlykten ved hjelp av frontbraketten (Installere
frontbraketten, side 1).
• Montere baklykten ved hjelp av en av de medfølgende
brakettene:
◦ Montere setestangbraketten (Montere setestangbraketten,
side 1).
◦ Montere universalbraketten (Montere universalbraketten,
side 2).
TIPS: Hvis du bruker to baklykter som blinklys, kan du
montere to universalbraketter på sykkelens setestang.
• Hvis du bruker den trådløse fjernkontrollen, monterer du den
på sykkelrammen eller sykkelstyret (Bruke brakettene,
side 4).
• Hvis du bruker den trådløse fjernkontrollen, må du parkoble
enhetene (Pare sensorene med Varia enheten, side 4).
• Hvis du bruker en kompatibel Edge enhet, må du parkoble
enhetene (Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000,
side 3).
• Hvis du bruker en kompatibel Edge enhet, må du tilpasse
sykkellyktinnstillingene (Tilpasse enhetsinnstillingene på
Varia ved hjelp av Edge 1000, side 3).
®
Lade enheten
3 Fjern eventuelt de to skruene øverst på braketten Â, vri
tilkoblingen og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten for en Edge enhet.
4 Plasser en gummipute rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med
sporene på innsiden av styretilkoblingen.
6 Juster braketten på styret slik frontlykten er montert
horisontalt, parallelt med veien.
7 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
8 Juster hakkene øverst på frontlykten med flikene på
undersiden av braketten.
9 Trykk frontlykten forsiktig oppover, og vri den med klokken til
den låses på plass.
10 Hvis du monterer en Edge enhet, må du justere flikene på
baksiden av Edge enheten med hakkene øverst på
braketten.
11 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
®
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 5).
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
5 Lad enheten helt opp.
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LEDstatuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
Montere setestangbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere baklykten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
MERK: Du bør montere enheten så høyt opp på setestangen
som mulig for at lykten skal være så synlig som mulig.
Kontroller at det er ledig plass (ingen hindringer) bak
enheten.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra
setestangtilkoblingen Á.
Installere frontbraketten
Du kan også bruke frontbraketten til å montere både en Edge
enhet og en frontlykt.
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten og frontlykten
på der de ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
Innledning
1
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
braketten Ã.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Varia HL – oversikt over enheten
3 Plasser eventuelt en gummipute rundt setestangen:
• Hvis setestangens diameter er 27–28,6 mm, bruker du
den tykke puten.
• Hvis setestangens diameter er 30,4–31 mm, bruker du
den tynne puten.
• Hvis setestangens diameter er 31–31,8 mm, bruker du
ingen gummipute.
4 Plasser setestangtilkoblingen rundt gummiputen.
MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med
sporene på innsiden av setestangtilkoblingen.
5 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
6 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
setestangbraketten Â.
À
Enhetstasten
Á
LED-statuslampe Viser enhetens status (LED-statuslamper på
sykkellykten, side 2).
Varia TL – oversikt over enheten
À
7 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Montere universalbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere baklykten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
MERK: Du kan montere enheten på setestangen, hjelmen,
ryggsekken eller andre steder. Garmin anbefaler at du kun
aktiverer bremseindikatoren når enheten er montert vertikalt
på setestangen.
2 Velg eventuelt den riktige gummiputen À for formen på
setestangen.
Hold nede for å bla gjennom parkobling,
intensitet og mønstre for frontlykten.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Á
Enhetstasten
Hold nede for å bla gjennom parkobling,
intensitet og mønstre for baklykten.
Hold nede for å slå enheten av og på.
LED-statuslampe
(vises over enhetstasten)
Viser enhetens status (LED-statuslamper på
sykkellykten, side 2).
LED-statuslamper på sykkellykten
LED-aktivitet
Status
Kontinuerlig rød
Det oppstod en feil under lading.
Enheten slås av for å forhindre overoppheting.
Veksler mellom blått og Enheten laster inn innstillinger fra Garmin
grønt
Express™.
Veksler mellom blått og Det oppstod en feil under innlasting av innstilrødt
linger fra Garmin Express.
Blinker grønt
Batteriet lades.
Lyser kontinuerlig grønt Ladingen er fullført.
Blinker rødt
Lavt batterinivå.
Blinker blått
Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres
av en parkoblet trådløs fjernkontroll.
Bruke enhetstasten
1 Hold enhetstasten nede i 1 sekund for å slå på enheten.
3 Plasser braketten på setestangen eller andre steder du vil
montere den.
4 Fest braketten godt med ett eller to bånd Á.
MERK: Hvis du bare bruker ett bånd, kan du bruke krokene
midt på braketten Â.
2
Første gang du slår på enheten, åpnes den i smartmodus.
LED-statuslampen blinker blått. Enheten kan kontrolleres av
en parkoblet trådløs fjernkontroll eller en Edge enhet.
2 Bruk enhetstasten til å bla gjennom lysintensitet og
mønstermodi for sykkellykten.
Tilgjengelige modi for baklykten er smartmodus, høy,
middels, lav og blinkende. Tilgjengelige modi for frontlykten
er smartmodus, overstyring, høy, middels, lav og blinkende.
MERK: Modusene middels og blinkende er bare tilgjengelig
for baklykter på Varia TL 300-enheten. Modusene overstyring
Innledning
og blinkende er bare tilgjengelige for frontlykter på Varia HL
500-enheten.
3 Hold enhetstasten nede i 2 sekunder for å slå av enheten.
Neste gang du slår på enheten, åpnes den i modusen du
brukte sist.
Enhetsinnstillinger
Du kan kontrollere Varia enhetene og tilpasse innstillingene på
dem eksternt ved hjelp av den kompatible Edge enheten din.
Denne delen inneholder instruksjoner for Edge 1000-enheten.
Andre kompatible Edge enheter bruker lignende innstillinger.
Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000
Du må oppdatere Edge programvaren før du kan parkoble
enhetene.
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sykkellys når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sensorer > Legg til
sensor > Varia.
4 Slå på Varia.
5 Trykk på Varia tasten på enheten for å åpne smartmodus.
LED-statuslampen blinker blått.
6 Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises et
kontinuerlig statusikon på tilkoblingssiden.
®
Slå Varia enheter på og av ved hjelp av Edge
1000
Før du kan slå Varia enheter på og av ved hjelp av Edge
enheten, må du parkoble enhetene (Parkoble Varia sykkellys
med Edge 1000, side 3).
• Slå på Edge enheten for å slå på alle de parkoblede lyktene.
• Slå av Edge enheten for å slå av alle de parkoblede lyktene.
Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved
hjelp av Edge 1000
Før du kan tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av
Edge, må du parkoble enhetene (Parkoble Varia sykkellys med
Edge 1000, side 3).
1 Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia.
2 Velg et alternativ:
• Velg Aktiver for å aktivere lyktnettverket.
• Velg Konfigurasjon for å angi lysintensitetsmodusen for
alle lyktene i nettverket (Konfigurasjonsinnstillinger,
side 3).
• Velg Strålevinkel for å justere vinkelen på lysstrålen til
frontlykten automatisk, basert på hastigheten. Høyere
strålevinkler brukes ved høyere hastigheter, og lavere
strålevinkler brukes ved lavere hastigheter.
MERK: Denne innstillingen vises når en frontlykt er
parkoblet med enheten.
• Velg Konfigurasjon av blinklys for å konfigurere
blinklysene når du bruker to baklykter (Innstillinger for
blinklys, side 3).
MERK: Denne innstillingen vises når to baklykter er
parkoblet med enheten.
• Velg Lysnettverk for å se enhetsinformasjon og tilpasse
hver av lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 4).
Enhetsinnstillinger
• Velg Test lys for å kontrollere at hver av lyktene i
nettverket ditt er konfigurert på riktig måte (Teste
lyktnettverket, side 4).
Konfigurasjonsinnstillinger
Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia >
Konfigurasjon.
Automatisk: Justerer lysintensiteten automatisk basert på lyset
i omgivelsene eller tidspunkt på dagen.
Dag: Angir lysintensiteten for dag.
Natt: Angir lysintensiteten for natt.
Strømsparing: Justerer lysintensiteten automatisk basert på
gjenværende batterinivå for sykkellykten. Når batterinivået er
lavt, reduseres lysintensiteten for å forlenge batteritiden.
Individuell: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for
hver av lyktene i nettverket ditt (Lyktnettverksinnstillinger,
side 4).
Justere strålevinkelen under en tur
Før du kan justere strålevinkelen under en tur, må du deaktivere
innstillingen for automatisk strålevinkel (Tilpasse
enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge 1000, side 3).
1 Ta deg en tur.
2 Sveip på skjermen for å se dataskjermbildet for sykkellykter.
3 Velg eller for å justere strålevinkelen for frontlykten.
Innstillinger for blinklys
Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia >
Konfigurasjon av blinklys.
Aktiver: Tillater den parkoblede Edge enheten å tilordne og
kontrollere blinklys.
Automatisk avbrytning: Avbryter blinklyset automatisk etter en
90° sving.
MERK: GPS må være aktiver på den parkoblede Edge
enheten for at du skal kunne bruke innstillingen Automatisk
avbrytning.
Høyre: Tilordner høyre blinklys.
Venstre: Tilordner venstre blinklys.
Tilordne blinklys
Når du bruker to baklykter, må du angi hvilken lykt som er
venstre blinklys og hvilken som er høyre blinklys.
1 Parkoble to baklykter med Edge enheten (Parkoble Varia
sykkellys med Edge 1000, side 3).
2 Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia >
Konfigurasjon av blinklys.
3 Velg Høyre og deretter hvilken baklykt som skal tilordnes
som høye blinklys.
Når to baklykter er parkoblet, tilordner Edge enheten
automatisk den andre baklykten som venstre blinklys.
4 Velg eventuelt Venstre og deretter den andre baklykten for å
tilordne den som venstre blinklys.
Indikere at du skal svinge ved hjelp av Edge 1000
ADVARSEL
Varia enheten kan ikke erstatte andre sikkerhetsmetoder mens
du sykler, som håndsignaler, å følge med på skilt og
kjøreforhold og å bruke god dømmekraft.
Før du kan bruke Edge enheten til å indikere at du skal svinge,
må du montere to baklykter (Montere universalbraketten, side 2)
og tilordne blinklys til dem (Tilordne blinklys, side 3).
1 Ta deg en tur.
2 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
3
À
Á
Â
Ã
Tast for baklys. Velg for å signalisere at du skal svinge til venstre,
når du bruker to baklys.
Hold for å bla gjennom intensitet og mønstre for baklys.
Tast for frontlys. Velg for å mellom lav stråle og høy stråle.
Hold for å bla gjennom intensitet og mønstre for frontlys.
Tast for baklys og strøm av/på. Velg for å signalisere at du skal
svinge til høyre, når du bruker to baklys.
Hold nede for å slå alle lysene av og på.
LED-lampe for status.
LED-lampe for status
3 Velg det venstre eller høyre blinklyset.
MERK: Du kan velge samme blinklys igjen for å slå av
blinklyset.
Lyktnettverksinnstillinger
Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia >
Lysnettverk. Velg deretter en parkoblet lykt.
Aktiver: Slår på lyset og lar deg kontrollere lykten eksternt med
Edge enheten. Du kan deaktivere en lykt for å koble den fra
lyktnettverket.
Bevegelsesaktivert: Slår på lykten automatisk når Edge
enheten er i bevegelse.
Automatisk fartsreduksjon: Justerer lysintensiteten og
mønsteret for baklykten automatisk når du bremser.
MERK: Den innstillingen vises når en baklykt er parkoblet
med enheten.
MERK: Modusene middels og blinkende er bare tilgjengelig
for baklykter på Varia TL 300-enheten.
Lysmodus: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår
av lykten.
MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når
konfigurasjonsinnstillingen Individuell er valgt
(Konfigurasjonsinnstillinger, side 3).
Om: Viser informasjon om enheten, programvare og batteriet.
Fjern: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.
Kontrollere batterinivået
Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer > Varia >
Lysnettverk.
Batterinivået for alle de parkoblede lyktene vises.
Teste lyktnettverket
1 Velg følgende på Edge enheten:
Test lys.
2 Velg en lykt du vil teste.
Lyset blinker når den er tilkoblet.
> Sensorer > Varia >
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Søker etter en paret enhet.
Veksler mellom oransje Prøver å parkoble med en enhet.
og grønn
En svingeindikator er på.
Blinker raskt grønt tolv
ganger
Paret med en enhet.
Kontinuerlig rød
Parkoblingen er mislykket, eller tilkoblingen
ble brutt.
Blinker raskt rødt tolv
ganger
En parkoblet enhet har aktivert strømsparingsmodus. Intensiteten på lyset justeres
automatisk for å forlenge batteritiden.
Blinker rødt
Én eller flere parkoblede enheter har lite
batteristrøm.
Pare sensorene med Varia enheten
Første gang du kobler Varia fjernkontrollen til Varia enheten, må
du pare fjernkontrollen med enheten.
1 Sørg for at fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til enheten
(1 m (3 fot)).
MERK: Du må stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer
når du skal parkoble enhetene.
2 Hold enhetstasten på Varia enheten inne i 1 sekund for å slå
på enheten.
3 Trykk på Varia tasten på enheten for å åpne smartmodus.
LED-lampen for status begynner å blinke blått.
4 Hold nede to taster på Varia fjernkontrollen samtidig, frem til
LED-lampen for status veksler mellom å blinke grønt og rødt,
og slipp tastene.
Fjernkontrollen søker etter Varia enheten. Når fjernkontrollen
er parkoblet, blinker LED-lampen for status grønt tolv ganger.
Når fjernkontrollen er parkoblet, kobles den til enheten når
enheten er innenfor rekkevidde, og er slått på.
Bruke brakettene
Flere braketter er tilgjengelige for fjernkontrollen. De følger
enten med produktet eller kan kjøpes som tilbehør. Du kan
bruke brakettene til å feste fjernkontrollen på kroppen, sykkelen
eller andre gjenstander.
• Juster to av hakkene À etter sidene på braketten, og trykk
fjernkontrollen inn i braketten til den klikker på plass.
Oversikt over enheten
• Trykk forsiktig på utløsertappen Á, og løft fjernkontrollen av
braketten.
4
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll
Informasjon om enheten
Bytte batteriet
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Før du kan bytte batteriet, må du ha en liten stjerneskrutrekker,
en liten flathodet skrutrekker og et CR2032 lithiumknappcellebatteri.
1 Bruk stjerneskrutrekkeren til å skru ut de tre skruene fra
bakplaten À.
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for frontlykten
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 2,5 timer i høy modus
Opptil 5 timer i blinkende modus
Blinkende modus er bare tilgjengelig
på Varia HL 500
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Varia HL 500 LED – lysstrøm
og største belysningsstyrke
600 lm
95 lx
Varia HL 501 LED – lysstrøm
og største belysningsstyrke
300 lm
65 lx
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Lysintensitetsmoduser for frontlykten
2 Ta bakplaten av fjernkontrollen.
3 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker med tape.
Tapen beskytter batteriet, batterirommet og kontaktene mot
skade.
4 Åpne batteridekselet på bakplaten forsiktig.
5 Sett inn det nye batteriet i bakplaten med den positive siden
vendt ned.
6 Kontroller at ringen Á sitter helt fast i sporet.
7 Sett tilbake bakplaten, og juster stolpen  etter
mellomrommet i kretskortet Ã.
8 Sett på plass og stram til de tre skruene.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Informasjon om enheten
Intensitetsmodus
Varia HL 500 – belysningsstyrke og
lysstrøm
Varia HL 501 – belysningsstyrke og
lysstrøm
Overstyring
600 lm
95 lx
Ikke aktuelt
Høy
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Middels
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
Lav
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Blinkende
600 lm
95 lx
Ikke aktuelt
Spesifikasjoner for baklykten
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 4 timer i høy modus
Opptil 14 timer i blinkende modus
Blinkende modus er bare tilgjengelig på
Varia TL 300
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Varia TL 300, 301 LED –
lysstrøm
22 lm (normalt i høy modus)
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Lysintensitetsmoduser for baklykten
Intensitetsmodus Varia TL 300 –
lysstrøm
Varia TL 301 – lysstrøm
Høy
22 lm
22 lm
Middels
14 lm
Ikke aktuelt
Lav
7 lm
14 lm
Blinkende
28 lm
Ikke aktuelt
Bremsing
35 lm
35 lm
5
Spesifikasjoner for fjernkontrollen
Få mer informasjon
Batteritype
CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 1,5 år ved 1 time per dag
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Feilsøking
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.
Hold nede enhetstasten i 8 sekunder.
Termisk sikkerhetsavslåing
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Varia enheten kan slå seg av for å unngå overoppheting når den
brukes ved høy intensitet i varm, stillestående luft. LEDstatuslampen lyser rødt til enheten er avkjølt. Du bør bruke
enheten utendørs.
Utbyttbare tetningsringer
De utbyttbare båndene (tetningsringene) er tilgjengelig for
standardbraketten i to størrelser:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tommer AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tommer AS568-131
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
Oppdatere programvaren
Du må ha en Garmin Connect™ konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
6
Feilsøking
Indeks
B
batteri
bytte 5
lade 1
levetid 4
bytte batteriet 5
bånd 6
E
Edge 3, 4
enhet, vedlikehold 6
F
feilsøking 6
fjernkontroll 3, 4
parkobling 4
G
Garmin Express
oppdatere programvare 6
registrere enheten 6
I
innstillinger 3, 4
K
kart, oppdatere 6
M
montere 1, 2
montere enheten 1, 2, 4
N
nullstille, enhet 6
O
oppdateringer, programvare 6
P
parkobling 3
fjernkontroll 4
produktregistrering 6
programvare, oppdatere 6
programvarelisensavtale 6
R
registrere enheten 6
rengjøre enheten 6
S
spesifikasjoner 5
T
taster 2, 4
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
bånd
tilbehør 6
tilpasse enheten 3
trådløse enheter 4
U
USB 6
Indeks
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising