Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User manual | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Brugervejledning

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Brugervejledning
Varia™ Cykellygter
Brugervejledning
August 2015
Trykt i Taiwan
190-01906-36_0A
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™,
Garmin Express™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A02666, A02669
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Montering af holder til sadelpind ................................................. 1
Montering af holder med flere placeringsmuligheder ................. 2
Varia HL Oversigt over enheden ................................................ 2
Varia TL Oversigt over enheden ................................................. 2
Status-LED'er på cykellygte ........................................................ 2
Brug af enhedsknappen ............................................................. 2
Enhedsindstillinger........................................................ 3
Parring af Varia cykellygter med din Edge 1000 ........................ 3
Tænd og sluk Varia enheder ved hjælp af Edge 1000 ............... 3
Tilpasning af Varia enhedens indstillinger ved hjælp af Edge
1000 ............................................................................................ 3
Konfigurationsindstillinger ...................................................... 3
Justering af strålevinklen under en tur ................................... 3
Blinklysindstillinger ................................................................. 3
Indstillinger for lysnetværk ..................................................... 4
Test af lysnetværk .................................................................. 4
Trådløs fjernbetjening.................................................... 4
Oversigt over enheden ............................................................... 4
Status-LED ................................................................................. 4
Parring af fjernbetjeningen med din Varia enhed ....................... 4
Brug af holderne ......................................................................... 4
Udskiftning af batteriet ................................................................ 5
Enhedsoplysninger........................................................ 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Specifikationer for forlygte ..................................................... 5
Specifikationer for baglygte .................................................... 5
Specifikationer for fjernbetjening ........................................... 6
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 6
Rengøring af enheden ........................................................... 6
Fejlfinding....................................................................... 6
Nulstilling af enheden ................................................................. 6
Termisk sikkerhedsnedlukning ................................................... 6
Tætningsringe til udskiftning ....................................................... 6
Support og opdateringer ............................................................. 6
Opdatering af softwaren ............................................................. 6
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 6
Appendiks....................................................................... 6
Softwarelicensaftale .................................................................... 6
Indeks.............................................................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden og
forlygten, så de ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringsbeslaget til styret Á.
Sådan kommer du i gang
Du kan bruge Varia HL (forlygten) og Varia TL (baglygten)
alene, med den valgfri trådløse fjernbetjening eller med din
kompatible Edge enhed. Denne liste giver en oversigt over
installation og opsætning.
• Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
• Monter forlygten ved hjælp af Out-Front-monteringen
(Montering af Out-Front Mount, side 1).
• Monter forlygten ved hjælp af en af de medfølgende holdere:
◦ Monter holderen på sadelpinden (Montering af holder til
sadelpind, side 1).
◦ Monter holderen med flere placeringsmuligheder
(Montering af holder med flere placeringsmuligheder,
side 2).
TIP: Hvis du bruger to baglygter som blinklys, kan du
montere to holdere med flere placeringsmuligheder på
cyklens bagstag.
• Hvis du bruger den trådløse fjernbetjening, skal du montere
den på cyklens frempind eller styr (Brug af holderne,
side 4).
• Hvis du bruger den trådløse fjernbetjening, skal du parre
enhederne (Parring af fjernbetjeningen med din Varia enhed,
side 4).
• Hvis du bruger en kompatibel Edge enhed, skal du parre
enhederne (Parring af Varia cykellygter med din Edge 1000,
side 3).
• Hvis du bruger en kompatibel Edge enhed, skal du tilpasse
indstillingerne for cykellygterne (Tilpasning af Varia enhedens
indstillinger ved hjælp af Edge 1000, side 3).
®
Opladning af enheden
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på toppen
af holderen Â, dreje monteringsbeslaget og sætte skruerne i
igen for at ændre retningen af holderen til en Edge enhed.
4 Placer en gummipude omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
5 Placer monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
BEMÆRK: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til
rillerne på indersiden af monteringsbeslaget til styret.
6 Juster holderen på styret, så forlygten monteres vandret,
parallelt med vejen.
7 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
8 Juster hakkene øverst på forlygten i forhold til fligene i
bunden af holderen.
9 Tryk forsigtigt opad, og drej forlygten med uret, indtil den
klikker på plads.
10 Hvis du monterer en Edge enhed, skal du justere fligene
bagpå Edge enheden i forhold til hakkene øverst på
holderen.
11 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
®
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Specifikationer,
side 5).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
5 Oplad enheden helt.
Status-LED'en blinker grønt under opladning. Status-LED'en
lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.
Montering af holder til sadelpind
1 Vælg en sikker placering til montering af baglygten, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
BEMÆRK: Du skal montere enheden så højt på sadelpinden
som muligt, så lyset ses bedst muligt. Kontroller, at der er fri
plads (ingen forhindringer) bag enheden.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
sadelpindens monteringsbeslag Á.
Montering af Out-Front Mount
Du kan bruge Out-Front Mount til at montere både en Edge
enhed og en forlygte.
Introduktion
1
BEMÆRK: Du kan bruge krogene på midten af holderen Â,
hvis du kun bruger ét bånd.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden i forhold til hakkene i
holderen Ã.
Tryk
forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
6
klikker på plads.
Varia HL Oversigt over enheden
3 Placer om nødvendigt en gummipude omkring sadelpinden:
• Hvis sadelpindens diameter er 27 til 28,6 mm, skal du
bruge den tykke pude.
• Hvis sadelpindens diameter er 30,4 til 31 mm, skal du
bruge den tynde pude.
• Hvis sadelpindens diameter er 31 til 31,8 mm, skal du ikke
bruge en gummipude.
4 Placer sadelpindens monteringsbeslag omkring
gummipuden.
BEMÆRK: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til
rillerne på indersiden af sadelpindens monteringsbeslag.
5 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding jævnligt.
6 Juster fligene på bagsiden af enheden i forhold til hakkene på
sadelpindens holder Â.
À
Á
Enhedsknap Vælg denne knap for at skifte mellem parring,
lysstyrke og mønstertilstande for forlygten.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Status-LED Få vist enhedsstatus (Status-LED'er på cykellygte,
side 2).
Varia TL Oversigt over enheden
7 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
À
Montering af holder med flere placeringsmuligheder
Á
Enhedsknap
Vælg denne knap for at skifte mellem parring,
lysstyrke og mønstertilstande for baglygten.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Status-LED (synlig
oven over enhedsknappen)
Få vist enhedsstatus (Status-LED'er på
cykellygte, side 2).
klikker på plads.
1 Vælg en sikker placering til montering af baglygten, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
BEMÆRK: Du kan montere enheden på din sadelpind,
hjelm, rygsæk eller et andet sted. Garmin anbefaler, at du
kun aktiverer decelerationsindikatoren, hvis du monterer
enheden lodret på sadelpinden.
2 Vælg om nødvendigt den korrekte gummipude À til formen af
din sadelpind.
Status-LED'er på cykellygte
LED-aktivitet
Status
Konstant rød
Der opstod en fejl under opladning.
Enheden slukkes for at forhindre overophedning.
Skiftevis blå og grøn Enheden overfører indstillinger fra Garmin
Express™.
Skiftevis blå og rød
Der opstod en fejl under overførsel af indstillinger
fra Garmin Express.
Blinker grønt
Batteriet oplader.
Konstant grøn
Opladning er fuldført.
Blinker rødt
Batteriniveauet er lavt.
Blinker blåt
Enheden er i smart tilstand og kan styres ved
hjælp af en parret trådløs fjernbetjening.
Brug af enhedsknappen
1 Hold enhedsknappen nede i 1 sekund for at tænde for
3 Placer holderen på sadelpinden eller et andet
monteringssted.
4 Fastgør holderen omhyggeligt ved hjælp af ét eller to bånd
Á.
2
enheden.
Næste gang, du tænder enheden, skifter den til smart
tilstand. Status-LED'en blinker blåt. Enheden kan styres ved
hjælp af en parret trådløs fjernbetjening eller Edge enhed.
2 Vælg denne knap for at skifte mellem lysstyrke og
mønstertilstande for cykellygten.
Introduktion
Baglygtens tilstande omfatter smart tilstand, høj, mellem, lav
og blink. Forlygtens tilstande omfatter smart tilstand, ekstra
intensitet, høj, mellem, lav og blink.
BEMÆRK: Tilstandene Mellem og Blink er kun tilgængelige
på Varia TL 300 enheden. Tilstandene Ekstra intensitet og
Blink er kun tilgængelige på Varia HL 500 enheden.
3 Hold enhedsknappen nede i 2 sekunder for at slukke for
enheden.
Næste gang, du tænder enheden, skifter den til senest
anvendte tilstand.
Enhedsindstillinger
Du kan styre dine Varia enheder via fjernbetjening og tilpasse
indstillingerne ved hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette
afsnit indeholder vejledningen til Edge 1000 enheden. Andre
kompatible Edge enheder anvender tilsvarende indstillinger.
Parring af Varia cykellygter med din Edge
1000
Før du kan parre enhederne, skal du opdatere Edge softwaren.
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ cykellygter
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Varia på skærmen
Hjem.
4 Tænd for Varia enheden.
5 Vælg Varia enhedsnøglen for at få adgang til smart tilstand.
Status-LED'en blinker blåt.
6 Vælg din sensor.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsessiden.
®
Tænd og sluk Varia enheder ved hjælp af
Edge 1000
Før du kan tænde og slukke Varia enheder ved hjælp af Edge
enheden, skal du parre enhederne (Parring af Varia cykellygter
med din Edge 1000, side 3).
• Hvis du vil tænde alle parrede lygter, skal du tænde Edge
enheden.
• Hvis du vil slukke alle parrede lygter, skal du slukke Edge
enheden.
Tilpasning af Varia enhedens indstillinger
ved hjælp af Edge 1000
Før du kan tilpasse Varia enhedens indstillinger ved hjælp af
Edge enheden, skal du parre enhederne (Parring af Varia
cykellygter med din Edge 1000, side 3).
1 Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Aktiver for at aktivere lysnetværket.
• Vælg Konfiguration for at indstille lysstyrken for alle
lygter i netværket (Konfigurationsindstillinger, side 3).
• Vælg Strålevinkel for automatisk at justere forlygtens
strålevinkel ud fra hastigheden. Højere strålevinkler
bruges ved høje hastigheder, og lavere strålevinkler
bruges ved lavere hastigheder.
BEMÆRK: Denne indstilling vises, når en forlygte er
parret med enheden.
• Vælg Blinklysopsætning for at konfigurere blinklys, når
du bruger to baglygter (Blinklysindstillinger, side 3).
Enhedsindstillinger
BEMÆRK: Denne indstilling vises, når to baglygter er
parret med enheden.
• Vælg Lysnetværk for at få vist enhedsoplysninger og
tilpasse hver lygte i dit netværk (Indstillinger for
lysnetværk, side 4).
• Vælg Test af lys for at kontrollere, at hver enkelt lygte i
netværket er konfigureret korrekt (Test af lysnetværk,
side 4).
Konfigurationsindstillinger
Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia >
Konfiguration.
Auto: Justerer automatisk lysstyrken i forhold til det omgivende
lys eller tidspunktet på dagen.
Dag: Angiver lysstyrke for dag.
Nat: Angiver lysstyrke for nat.
Strømbesparelse: Justerer automatisk lysstyrken ud fra
cykellygtens resterende batterilevetid. Hvis batterilevetiden er
kort, reduceres lysstyrken for at forlænge batterilevetiden.
Enkelte: Giver dig mulighed for at tilpasse lysstyrke og
mønstertilstande for hver lygte i dit netværk (Indstillinger for
lysnetværk, side 4).
Justering af strålevinklen under en tur
Før du kan justere strålevinklen under en tur, skal du deaktivere
den automatiske indstilling for strålevinklen (Tilpasning af Varia
enhedens indstillinger ved hjælp af Edge 1000, side 3).
1 Kør en tur.
2 Stryg på skærmen for at få vist skærmbilledet med
cykellygtedata.
3 Vælg eller for at justere forlygtens strålevinkel.
Blinklysindstillinger
Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia >
Blinklysopsætning.
Aktiver: Giver den parrede Edge enhed mulighed for at tildele
og kontrollere blinklys.
Automatisk afbrydelse: Afbryder automatisk blinklyset, når der
foretages et sving på 90°.
BEMÆRK: Den parrede Edge enhed skal have GPS
aktiveret for at kunne anvende indstillingen Automatisk
afbrydelse.
Højre: Tildeler det højre blinklys.
Venstre: Tildeler det venstre blinklys.
Tildeling af blinklys
Hvis du bruger to baglygter, skal du angive, hvilken lygte der er
det venstre blinklys, og hvilken lygte der er det højre blinklys.
1 Par to baglygter med Edge enheden (Parring af Varia
cykellygter med din Edge 1000, side 3).
2 Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia >
Blinklysopsætning.
3 Vælg Højre, og vælg en baglygte for at tildele den som det
højre blinklys.
Hvis to baglygter er parret, tildeler Edge enheden automatisk
den anden baglygte som det venstre blinklys.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Venstre og vælge den
anden baglygte for at tildele den som det venstre blinklys.
Signalering af et sving med Edge 1000
ADVARSEL
Varia enheden er ikke en erstatning for andre
sikkerhedsforholdsregler under cykling, f.eks. håndsignaler,
opmærksomhed på skilte og forholdene samt god dømmekraft.
Før du kan give signal til et sving ved hjælp af Edge enheden,
skal du montere to baglygter (Montering af holder med flere
3
placeringsmuligheder, side 2) og tildele blinklys til dem (Tildeling
af blinklys, side 3).
1 Kør en tur.
2 Tryk på skærmen for at få vist timer-overlejringen.
Trådløs fjernbetjening
Oversigt over enheden
À
Á
3 Vælg det venstre eller det højre blinklys.
BEMÆRK: Du kan vælge det samme blinklys igen for at
afbryde blinklyset.
Â
Indstillinger for lysnetværk
Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia >
Lysnetværk og vælge en parret lygte.
Aktiver: Aktiverer lygten og giver dig mulighed for at styre lyset
via fjernbetjening ved hjælp af Edge enheden. Du kan
deaktivere en lygte for at fjerne den fra lysnetværket.
Bevægelsesaktiveret: Tænder automatisk lygten, når Edge
enheden er i bevægelse.
Automatisk deceleration: Justerer automatisk baglygtens
intensitet og mønster, når farten hurtigt sættes ned.
BEMÆRK: Denne indstilling vises, når en baglygte er parret
med enheden.
BEMÆRK: Tilstandene Mellem og Blink er kun tilgængelige
på Varia TL 300 enheden.
Lystilstand: Angiver lysstyrke og mønstertilstande eller slår
lygten fra.
BEMÆRK: Denne indstilling er tilgængelig, når
konfigurationsindstillingen Enkelte er valgt
(Konfigurationsindstillinger, side 3).
Om: Viser oplysninger om enhed, software og batteri.
Fjern: Giver dig mulighed for at fjerne en parret lygte fra
netværket.
Kontrol af batteriniveau
Fra Edge enheden skal du vælge > Sensorer > Varia >
Lysnetværk.
Batteriniveauet for alle parrede lygter vises.
Test af lysnetværk
1 Fra Edge enheden skal du vælge
Test af lys.
2 Vælg en lygte, du vil teste.
Lygten blinker, når den er tilsluttet.
> Sensorer > Varia >
Ã
Baglygteknap. Tryk for at signalere et venstresving ved hjælp af to
baglygter.
Hold nede for at skifte mellem baglygtens lysstyrke og mønstertilstande.
Forlygteknap. Vælg for at skifte mellem nærlys og fjernlys.
Hold nede for at skifte mellem forlygtens lysstyrke og mønstertilstande.
Baglygteknap og tænd/sluk-knap. Vælg for at signalere et
højresving ved hjælp af to baglygter.
Hold nede for at tænde og slukke alle lygter.
Status-LED.
Status-LED
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Søger efter en parret enhed.
Skiftevis rød og grøn
Forsøger at parre med en enhed.
En svingindikator er aktiveret.
12 hurtige grønne
blink
Parring med en enhed lykkedes.
Konstant rød
Parring mislykkedes, eller forbindelsen er gået
tabt.
12 hurtige røde blink
En parret enhed er skiftet til strømsparetilstand.
Lysstyrken justeres automatisk for at forlænge
batteriets levetid.
Blinker rødt
En eller flere af de parrede enheder har lavt
batteriniveau.
Parring af fjernbetjeningen med din Varia
enhed
Første gang, du tilslutter Varia fjernbetjeningen til din Varia
enhed, skal du parre fjernbetjeningen med din enhed.
1 Placer fjernbetjeningen inden for 1 m (3 fod) fra enheden.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
Hold
knappen på enheden Varia nede i 1 sekund for at
2
tænde den.
3 Vælg Varia enhedsnøglen for at få adgang til smart tilstand.
Status-LED'en begynder at blinke blåt.
4 Hold to knapper nede samtidigt på Varia fjernbetjeningen,
indtil status-LED'en begynder at skifte mellem grøn og rød,
og slip derefter knapperne.
Fjernbetjeningen søger efter din Varia enhed. Når
fjernbetjeningen er parret, blinker status-LED'en grønt 12
gange.
Når fjernbetjeningen er parret, opretter den forbindelse til din
enhed, hver gang enheden er inden for rækkevidde og tændt.
Brug af holderne
Der er flere tilgængelige holdere til din fjernbetjening, og de
følger enten med produktet eller kan købes som ekstraudstyr.
4
Trådløs fjernbetjening
Holderne gør det muligt at sætte fjernbetjeningen fast på din
krop, din cykel eller andre ting.
• Placer to af indhakkene À ud for holderens sider, og skub
fjernbetjeningen ind i monteringen, indtil den klikker på plads.
• Tryk forsigtigt på udløsertappen Á, og løft fjernbetjeningen
ud af holderen.
Udskiftning af batteriet
ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batterierne.
Opbevar batteriet uden for børns rækkevidde.
Batterier må aldrig puttes i munden. Hvis de sluges, skal du
kontakte din læge eller en lokal giftkontrolmyndighed.
Knapcellebatterier, der kan udskiftes, kan indeholde
perkloratmateriale. Særlig håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
ADVARSEL
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.
Før du kan udskifte batteriet, skal du have en lille
stjerneskruetrækker, en lille flad skruetrækker og et CR2032
litium knapcellebatteri.
1 Med en stjerneskruetrækker fjernes de tre skruer fra
bagdækslet À.
7 Sæt bagdækslet på igen, idet du holder tappen  ud for
fordybningen i ledningspladen Ã.
8 Sæt de tre skruer i igen, og stram dem.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Specifikationer for forlygte
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 2,5 timer i høj tilstand
Op til 5 timer i blinktilstand
Blinktilstand er kun tilgængelig på Varia
HL 500
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
Temperatur ved opladning
Fra 0 til 40º C (fra 32 til 104º F)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Varia HL 500 LED lysstrøm
og topbelysningsstyrke
600 lm
95 lx
Varia HL 501 LED lysstrøm
og topbelysningsstyrke
300 lm
65 lx
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Lysstyrketilstande for forlygte
2 Tag bagdækslet af fjernbetjeningen.
3 Vikl tape om enden af en lille flad skruetrækker.
Lysstyrketilstand
Tapen beskytter batteriet, batterirummet og kontakterne, så
de ikke bliver beskadiget.
4 Lirk forsigtigt batteriet fri af bagdækslet.
Ekstra intensitet 600 lm
95 lx
Ikke relevant
Høj
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Mellem
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
Lav
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Blink
600 lm
95 lx
Ikke relevant
5 Installer det nye batteri i bagdækslet med den positive side
nedad.
6 Kontroller, at tætningen Á er helt på plads i rillen.
Enhedsoplysninger
Varia HL 500 belysVaria HL 501 belysningsstyrke og lysstrøm ningsstyrke og
lysstrøm
Specifikationer for baglygte
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 4 timer i høj tilstand
Op til 14 timer i blinktilstand
Blinktilstand er kun tilgængelig på Varia TL
300
Driftstemperaturområde
Fra -15 til 50º C (fra 5 til 122º F)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 40º C (fra 32 til 104º F)
5
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
Varia TL 300, 301 LED
lysstrøm
22 lm (typisk i høj tilstand)
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Lysstyrketilstande for baglygte
Lysstyrketilstand
Varia TL 300 lysstrøm
Varia TL 301 lysstrøm
Høj
22 lm
22 lm
Mellem
14 lm
Ikke relevant
Lav
7 lm
14 lm
Blink
28 lm
Ikke relevant
Bremsning
35 lm
35 lm
Specifikationer for fjernbetjening
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid
Op til 1,5 år ved 1 time/dag
Driftstemperaturområde Fra -10 til 50º C (fra 14 til 122º F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
5 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 m. Du kan finde
flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.
Hold enhedsknappen nede i 8 sekunder.
Termisk sikkerhedsnedlukning
For at forhindre overophedning kan Varia enheden slukke, hvis
den betjenes ved høj intensitet i varm, stillestående luft. StatusLED'en lyser rødt, indtil enheden er kølet ned. Du bør bruge
enheden udendørs.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Support og opdateringer
Garmin Express (www.garmin.com/express) giver hurtig adgang
til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect™ konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
Følg
instruktionerne på skærmen.
2
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til standardholderen i to
størrelser:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tommer AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tommer AS568-131
6
Fejlfinding
Indeks
B
batteri
levetid 4
oplade 1
udskifte 5
bånd 6
E
Edge 3, 4
enhed, vedligeholdelse 6
F
fejlfinding 6
fjernbetjening 3, 4
parre 4
G
Garmin Express
opdatering af software 6
registrering af enheden 6
I
indstillinger 3, 4
installere 1, 2
K
kort, opdatere 6
M
montere enhed 1, 2, 4
N
nulstille, enhed 6
O
opdateringer, software 6
P
parre 3
fjernbetjening 4
produktregistrering 6
R
registrering af enheden 6
rengøring af enheden 6
S
software, opdatere 6
softwarelicensaftale 6
specifikationer 5, 6
T
taster 2, 4
tilbehør 6
tilpasning af enheden 3
trådløse enheder 4
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 5
USB 6
Indeks
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising