Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User guide | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Användarhandbok

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Användarhandbok
Varia™ Cykellampor
Användarhandbok
Augusti 2015
Tryckt i Taiwan
190-01906-39_0A
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ och Edge är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder.
Garmin Connect™, Garmin Express™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan
skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnummer: A02666, A02669
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Installera fästet till sadelstolpen .................................................. 1
Installera fästet för flera monteringsställen ................................. 2
Varia HL Översikt över enheten .................................................. 2
Varia TL Översikt över enheten .................................................. 2
Statuslysdioder för cykellampan ................................................. 2
Använda enhetsknappen ............................................................ 2
Enhetsinställningar........................................................ 3
Para ihop Varia cykellampor med din Edge 1000 ...................... 3
Slå Varia på eller stäng av enheterna med din Edge 1000 ........ 3
Anpassa Varia inställningarna för enheten med din Edge
1000 ............................................................................................ 3
Konfigurationsinställningar ..................................................... 3
Justera strålvinkeln under en cykeltur .................................... 3
Inställningar för körriktningsvisare ......................................... 3
Inställningar för lampnätverket ............................................... 4
Kontrollera lampnätverket ...................................................... 4
Trådlös fjärrkontroll....................................................... 4
Översikt över enheten ................................................................. 4
Statuslysdiod .............................................................................. 4
Para ihop fjärrkontrollen med din Varia enhet ............................ 4
Använda fästen ........................................................................... 4
Byta batteri .................................................................................. 5
Enhetsinformation.......................................................... 5
Specifikationer ............................................................................ 5
Specifikationer för strålkastare ............................................... 5
Specifikationer för baklykta .................................................... 5
Specifikationer för fjärrkontrollen ........................................... 6
Skötsel av enheten ..................................................................... 6
Rengöra enheten ................................................................... 6
Felsökning...................................................................... 6
Återställa enheten ....................................................................... 6
Värmesäkerhetsstopp ................................................................. 6
Utbytes-O-ringar ......................................................................... 6
Support och uppdateringar ......................................................... 6
Uppdatera programvaran ............................................................ 6
Mer information ........................................................................... 6
Bilaga............................................................................... 6
Programlicensavtal ..................................................................... 6
Index................................................................................ 7
Innehållsförteckning
i
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Komma igång
Du kan använda Varia HL (framlykta) och Varia TL (baklampa)
separat, med den valfria trådlösa fjärrkontrollen, eller med din
kompatibla Edge enhet. Den här listan ger en översikt över
installations- och konfigurationsuppgifter.
• Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 1).
• Installera framlyktan med frontfästet (Installera frontfästet,
sidan 1).
• Installera strålkastaren med ett av de medföljande fästena:
◦ Installera fästet till sadelstolpen (Installera fästet till
sadelstolpen, sidan 1).
◦ Installera fästet för flera monteringsställen (Installera
fästet för flera monteringsställen, sidan 2).
TIPS: Om du använder två baklyktor som
körriktningsvisare kan du installera två fästen för flera
monteringsställen på cykelns sadelfäste.
• Om du använder den trådlösa fjärrkontrollen installerar du
den på styrstången eller styret (Använda fästen, sidan 4).
• Om du använder den trådlösa fjärrkontrollen parar du ihop
enheterna (Para ihop fjärrkontrollen med din Varia enhet,
sidan 4).
• Om du använder en kompatibel Edge enhet parar du ihop
enheterna (Para ihop Varia cykellampor med din Edge 1000,
sidan 3).
• Om du använder en kompatibel Edge enhet anpassar du
cykellampans inställningar (Anpassa Varia inställningarna för
enheten med din Edge 1000, sidan 3).
®
3 Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
ovansida Â, vrider anslutningsfästet och sätter tillbaka
skruvarna för att ändra fästets riktning för att passa en Edge
enhet.
4 Placera en gummikudde runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
5 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
OBS! Du bör passa in gummikuddens ytterkant med spåren
på insidan av anslutningsfästet för styret.
6 Justera fästet på styret så att strålkastaren är monterad
horisontellt och parallellt med vägen.
7 Byt ut och dra åt skruven.
OBS! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm
(7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att
skruven är åtdragen.
8 Passa in spåren på ovansidan av strålkastaren med flikarna
på undersidan av fästet.
9 Tryck lätt uppåt och vrid strålkastaren medsols så att den
låses på plats.
10 Om du installerar en Edge enhet passar du in flikarna på
enhetens baksida med Edge spåren på ovansidan av fästet.
11 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
®
Ladda enheten
MEDDELANDE
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
OBS! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Specifikationer, sidan 5).
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
5 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden lyser
med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
Installera fästet till sadelstolpen
1 Välj en säker monteringsplats för strålkastaren, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
OBS! Du bör montera enheten så högt upp som möjligt på
sadeln för optimal belysning. Kontrollera att det finns
utrymme bakom enheten och att ingenting sitter i vägen.
2 Skruva med hjälp av sexkantsnyckeln bort skruven À från
anslutningsfästet för sadelstolpen Á.
Installera frontfästet
Du kan använda frontfästet vid installationen av både en Edge
enhet och en strålkastare.
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten och
strålkastaren, där de inte sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
Introduktion
1
3 Placera en gummikudde runt sadelstolpen om det behövs:
• Om sadelstolpens diameter är mellan 27 och 28,6 mm
använder du den tjockare kudden.
• Om sadelstolpens diameter är mellan 30,4 och 31 mm
använder du den tunnare kudden.
• Om sadelstolpens diameter är mellan 31 och 31,8 mm
behöver du inte använda någon gummikudde.
Placera
anslutningsfästet för sadelstolpen runt
4
gummikudden.
OBS! Du bör passa in gummikuddens ytterkant med spåren
på insidan av anslutningsfästet för sadelstolpen.
5 Byt ut och dra åt skruven.
OBS! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm
(7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att
skruven är åtdragen.
6 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på fästet
till sadelstolpen Â.
Varia HL Översikt över enheten
À
Á
Enhetsknapp Tryck när du vill bläddra mellan olika lägen för
framlyktans ihopparning, ljusstyrka och mönster.
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av
enheten.
Statuslysdiod Visa enhetsstatus (Statuslysdioder för cykellampan,
sidan 2).
Varia TL Översikt över enheten
7 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
À
Enhetsknapp
Installera fästet för flera monteringsställen
1 Välj en säker monteringsplats för strålkastaren, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
OBS! Du kan montera enheten på sadelstolpen, hjälmen,
ryggsäcken eller något annat ställe. Garmin rekommenderar
att du endast aktiverar fartminskningsindikatorn när du
monterar enheten vertikalt på sadelstolpen.
2 Om det behövs väljer du den gummikudde À som passar
formen på din sadelstolpe.
Á
Tryck när du vill bläddra mellan olika lägen för
baklyktans ihopparning, styrka och mönster.
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av
enheten.
Statuslysdiod (syns Visa enhetsstatus (Statuslysdioder för
ovanför enhetscykellampan, sidan 2).
knappen)
Statuslysdioder för cykellampan
LED-aktivitet
Status
Fast röd
Ett fel inträffade vid laddning.
Enheten stängs av för att förhindra överhettning.
Växlande blå och grön Enheten överför inställningar från Garmin
Express™.
3 Placera fästet på sadelstolpen eller annan monteringsplats.
4 Sätt fast fästet ordentligt med hjälp av en eller två remmar Á.
OBS! Du kan använda krokarna mitt på fästet  om du bara
använder ett band.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på fästet
Ã.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
2
Växlande blå och röd
Ett fel uppstod vid överföring av inställningar
från Garmin Express.
Blinkande grön
Batteriet laddar.
Fast grönt sken
Laddningen är klar.
Blinkande röd
Batterinivån är låg.
Blinkande blå
Enheten är i smart läge och kan styras med en
ihopparad trådlös fjärrkontroll.
Använda enhetsknappen
1 Håll ned enhetsknappen i 1 sekund för att slå på enheten.
Första gången du slår på enheten går den in i smart läge.
Statuslysdioden blinkar blått. Enheten kan styras med en
ihopparad trådlös fjärrkontroll eller Edge enheten.
2 Välj enhetsknappen för att bläddra mellan baklyktans
ljusstyrka och mönster.
Baklyktans lägen inkluderar smart läge, hög, medel, låg och
blinkande. Framlyktans lägen inkluderar smart läge, turbo,
hög, medel, låg och blinkande.
OBS! Baklyktans medel- och blixtlägen finns endast
tillgängliga på Varia TL 300 enheten. Framlyktans turbo- och
blixtlägen finns endast på Varia HL 500 enheten.
3 Håll ned enhetsknappen i 2 sekunder för att stänga av
enheten.
Introduktion
Nästa gång du slår på enheten går den in i senast använda
driftläge.
Enhetsinställningar
Konfigurationsinställningar
Du kan fjärrstyra Varia enheterna och anpassa inställningarna
med din kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller
instruktioner för Edge 1000 enheten. Andra kompatibla Edge
enheter använder liknande inställningar.
Para ihop Varia cykellampor med din Edge
1000
Innan du kan para ihop enheterna måste du uppdatera Edge
programvaran.
1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
OBS! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+
cykellampor vid ihopparningen.
2 Starta Edge enheten.
3 På hemskärmen väljer du > Sensorer > Lägg till sensor
> Varia.
4 Starta Varia enheten.
5 Välj Varia enhetsknappen om du vill använda det smarta
läget.
Statuslysdioden blinkar blått.
6 Välj din givare.
När sensorn är ihopparad med Edge enheten visas statusikonen
hela tiden på anslutningssidan.
®
Slå Varia på eller stäng av enheterna med
din Edge 1000
Innan du kan slå Varia på eller stänga av enheterna med Edge
enheten måste du para ihop enheterna (Para ihop Varia
cykellampor med din Edge 1000, sidan 3).
• Slå på Edge enheten för att slå på alla ihopparade lampor.
• Stäng av Edge enheten för att stänga av alla ihopparade
enheter.
Anpassa Varia inställningarna för enheten
med din Edge 1000
Innan du kan anpassa Varia enhetens inställningar med din
Edge enhet måste du para ihop enheterna (Para ihop Varia
cykellampor med din Edge 1000, sidan 3).
1 I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Aktivera för att aktivera lampnätverket.
• Välj Konfiguration för att ställa in läget för ljusstyrka för
alla lampor i ditt nätverk (Konfigurationsinställningar,
sidan 3).
• Välj Strålvinkel för att automatiskt justera strålkastarens
strålvinkel baserat på hastighet. Högre strålvinklar
används vid höga hastigheter och lägre strålvinklar
används vid låga hastigheter.
OBS! Den här inställningen visas när en strålkastare är
ihopparad med enheten.
• Välj Konfigurera körriktningsvisare för att konfigurera
körriktningsvisarna när två baklyktor används
(Inställningar för körriktningsvisare, sidan 3).
OBS! Den här inställningen visas när två baklyktor paras
ihop med enheten.
• Välj Lampnätverk för att visa enhetsinformation och
anpassa alla lampor i nätverket (Inställningar för
lampnätverket, sidan 4).
Enhetsinställningar
• Välj Kontrollera lampor för att kontrollera att alla lampor i
nätverket har ställts in på rätt sätt (Kontrollera
lampnätverket, sidan 4).
I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia >
Konfiguration.
Auto: Justerar ljusstyrkan automatiskt utifrån det omgivande
ljuset eller tiden på dagen.
Dag: Ställer in ljusstyrkan för dagen.
Natt: Ställer in ljusstyrkan för natten.
Strömsparläge: Justerar ljusstyrkan automatiskt beroende på
återstående batteritid i cykellampan. När batteritiden är låg
reduceras ljusstyrkan för att förlänga batteriets livslängd.
Enskild: Gör att du kan anpassa ljusstyrka och mönster för
varje lampa i nätverket (Inställningar för lampnätverket,
sidan 4).
Justera strålvinkeln under en cykeltur
Innan du kan justera strålvinkeln under en cykeltur måste du
avaktivera inställningen för den automatiska strålvinkeln
(Anpassa Varia inställningarna för enheten med din Edge 1000,
sidan 3).
1 Ta en cykeltur.
2 Svep med fingret på skärmen för att visa datasidan för
cykellampor.
3 Välj eller för att justera strålkastarens strålvinkel.
Inställningar för körriktningsvisare
I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia > Konfigurera
körriktningsvisare.
Aktivera: Gör att den ihopparade Edge enheten kan tilldela och
styra körriktningsvisare.
Avbryt automatiskt: Avbryter körriktningsvisarna automatiskt
när du har gjort en sväng på 90°.
OBS! GPS måste vara aktiverat på din ihopparade Edge
enhet för att du ska kunna använda inställningen Avbryt
automatiskt.
Höger: Tilldelar höger körriktningsvisare.
Vänster: Tilldelar vänster körriktningsvisare.
Tilldelar körriktningsvisare
När två baklyktor används måste du ange vilken lampa som är
vänster körriktningsvisare och vilken som är höger
körriktningsvisare.
1 Para ihop två baklyktor med Edge enheten (Para ihop Varia
cykellampor med din Edge 1000, sidan 3).
2 I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia >
Konfigurera körriktningsvisare.
3 Välj Höger och välj en baklykta för att tilldela den som höger
körriktningsvisare.
När två baklyktor paras ihop Edge tilldelar enheten den andra
baklyktan som vänster körriktningsvisare automatiskt.
4 Vid behov väljer du Vänster och väljer den andra baklyktan
för att tilldela den som vänster körriktningsvisare.
Signalera en sväng med din Edge 1000
VARNING
Enheten Varia är inte en ersättning för andra
säkerhetsföreskrifter för cykel, som handsignaler, att ta hänsyn
till skyltar och villkor, och använda gott omdöme.
Innan du kan signalera en sväng med Edge enheten måste du
installera två baklyktor (Installera fästet för flera
monteringsställen, sidan 2) och tilldela körriktningsvisare till dem
(Tilldelar körriktningsvisare, sidan 3).
1 Ta en cykeltur.
3
Trådlös fjärrkontroll
2 Tryck på skärmen för att visa tiduröverlagringen.
Översikt över enheten
À
3 Välja vänster eller höger körriktningsvisare.
OBS! Du kan välja samma körriktningsvisare igen om du vill
avbryta körriktningsvisaren.
Á
Inställningar för lampnätverket
I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia > Lampnätverk
och väljer en ihopparad lampa.
Aktivera: Slår på lampan och gör att du kan fjärrstyra lampan
med Edge enheten. Du kan avaktivera en lampa för att
koppla bort den från lampnätverket.
Rörelseaktiverad: Slår på lampan automatiskt när Edge
enheten är i rörelse.
Automatiskt vid fartminskning: Justerar baklyktans styrka och
mönster automatiskt när du snabbt minskar farten.
OBS! Den här inställningen visas när en baklykta paras ihop
med enheten.
OBS! Baklyktans medel- och blixtlägen finns endast
tillgängliga på Varia TL 300 enheten.
Ljusläge: Anger ljusstyrka och mönster eller avaktiverar
lampan.
OBS! Den här inställningen är tillgänglig när Enskild
konfigurationsinställningar väljs (Konfigurationsinställningar,
sidan 3).
Om: Visar enhets-, programvaru- och batteriinformation.
Ta bort: Gör att du kan ta bort en ihopparad lampa från
nätverket.
Kontrollera batterinivån
I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia >
Lampnätverk.
Batterinivån för alla ihopparade lampor visas.
Kontrollera lampnätverket
1 I Edge enheten väljer du > Sensorer > Varia >
Kontrollera lampor.
2 Välj en lampa som ska kontrolleras.
Lampan blinkar när den är ansluten.
Â
Ã
Knapp för baklykta. Välj för att signalera vänstersväng när två
baklyktor används.
Håll in när du vill bläddra mellan olika lägen för baklyktans styrka
och mönster.
Knapp för framlykta. Välj om du vill växla mellan låg ljusstråle eller
hög ljusstråle.
Håll in när du vill bläddra mellan olika lägen för framlyktans styrka
och mönster.
Knapp för baklykta och strömknapp. Välj för att signalera
högersväng när två baklyktor används.
Håll in knappen när du vill slå på eller stänga av lyset.
Statuslysdiod.
Statuslysdiod
LED-aktivitet
Status
Blinkande grön
Söker efter en ihopparad enhet.
Växlande röd och grön
Ihopparning med en annan enhet.
En svängindikator är aktiv.
12 snabba gröna
blinkningar
Ihopparad med en enhet.
Fast röd
Ihopparning misslyckades eller anslutningen
bröts.
12 snabba röda
blinkningar
En ihopparad enhet gick in i strömsparläge.
Ljusstyrkan anpassas automatiskt för att
förlänga batteriets livslängd.
Blinkande röd
En eller flera ihopparade enheter har låg
batterinivå.
Para ihop fjärrkontrollen med din Varia enhet
Första gången du ansluter Varia fjärrkontrollen till din Varia
enhet måste du para ihop fjärrkontrollen med enheten.
1 Flytta fjärrkontrollen inom 1 m (3 fot) från enheten.
OBS! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
ANT+ sensorer under ihopparningen.
2 Håll in enhetsknappen på Varia enheten i 1 sekund för att
aktivera den.
3 Välj Varia enhetsknappen om du vill använda det smarta
läget.
Statuslysdioden börjar blinka blått.
4 Håll in två knappar samtidigt på Varia fjärrkontrollen tills
statuslysdioden börjar blinka omväxlande grönt och rött.
Släpp knapparna.
Fjärrkontrollen söker efter din Varia enhet. När fjärrkontrollen
har parats ihop blinkar statuslysdioden grönt 12 gånger.
Efter att fjärrkontrollen är ihopparad ansluter den till enheten när
enheten är inom räckvidd och påslagen.
Använda fästen
Det finns flera fästen för fjärrkontrollen, antingen inkluderade
med produkten eller som tillbehör. Fästena gör att du kan fästa
fjärrkontrollen på kroppen, cykeln eller andra föremål.
4
Trådlös fjärrkontroll
• Rikta in de två spåren À med sidorna av fästet och tryck
fjärrkontrollen mot fästet tills den klickar på plats.
• Tryck försiktigt på frigöringsfliken Á och lyft fjärrkontrollen
från fästet.
Byta batteri
VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
Håll batteriet utom räckhåll för barn.
Stoppa aldrig ett batteri i munnen. Vid förtäring ska du kontakta
läkare eller giftinformationscentralen.
Utbytbara knappcellsbatterier kan innehålla perkloratmaterial.
Särskild hantering kan gälla. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
VARNING
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.
Innan du kan byta batteriet måste du ha en liten
stjärnskruvmejsel, en liten plan spårskruvmejsel och ett
CR2032-litiumbatteri av knappcellstyp.
1 Ta bort de tre skruvarna från den bakre plattan À med en
stjärnskruvmejsel.
7 Byt ut den bakre plattan och passa in piggen  i öppningen i
kretskortet Ã.
8 Byt ut och dra åt de tre skruvarna.
OBS! Dra inte åt för hårt.
Enhetsinformation
Specifikationer
Specifikationer för strålkastare
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 2,5 timmar i högt läge
Upp till 5 timmar i högt läge
Blixtläge finns endast på Varia HL 500
Drifttemperaturområde
Från -15 till 50 °C (från 5 till 122 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 40 ºC (från 32 till 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Varia HL 500, LED-ljusflöde
och belysningstopp
600 lm
95 lx
Varia HL 501, LED-ljusflöde
och belysningstopp
300 lm
65 lx
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
2 Ta bort den bakre plattan från fjärrkontrollen.
3 Linda tejp runt spetsen på en liten spårskruvmejsel.
Tejpen skyddar batteriet, batterifacket och kontakterna från
skador.
4 Bänd försiktigt loss batteriet från den bakre plattan.
5 Sätt i det nya batteriet i den bakre plattan med den positiva
sidan vänd nedåt.
6 Kontrollera att packningen Á sitter ordentligt i spåret.
Enhetsinformation
Lägen för framlyktans ljusstyrka
Läge för
ljusstyrka
Varia HL 500 belysning Varia HL 501 belysning
och ljusflöde
och ljusflöde
Turbo
600 lm
95 lx
Ej tillämpligt
Hög
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Medel
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
Låg
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Blinkar
600 lm
95 lx
Ej tillämpligt
Specifikationer för baklykta
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid
Upp till 4 timmar i högt läge
Upp till 14 timmar i blixtläge
Blixtläge finns endast på Varia TL 300
Drifttemperaturområde
Från -15 till 50 °C (från 5 till 122 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 40 ºC (från 32 till 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
5
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
Varia TL 300, 301, LEDljusflöde
22 lm (normalt i högt läge)
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Lägen för baklyktans ljusstyrka
Läge för ljusstyrka Varia TL 300 ljusflöde Varia TL 301 ljusflöde
Hög
22 lm
22 lm
Medel
14 lm
Ej tillämpligt
Låg
7 lm
14 lm
Blinkar
28 lm
Ej tillämpligt
Bromsning
35 lm
35 lm
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect™ konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Specifikationer för fjärrkontrollen
Mer information
Batterityp
CR2032, 3 V, kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 1,5 år vid användning 1 timme/dag
Drifttemperaturområde
Från -10 till 50°C (från 14 till 122°F)
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
5 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Felsökning
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 8 sekunder.
Värmesäkerhetsstopp
För att förhindra överhettning Varia kan enheten stängas av när
den används med hög intensitet i varm, stillastående luft.
Statuslysdioden är röd tills enheten svalnar. Du bör använda
enheten utomhus.
Bilaga
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för standardfästet i två
storlekar:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tum AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tum AS568-131
OBS! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Support och uppdateringar
Garmin Express (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
6
Felsökning
Index
A
anpassa enheten 3
B
band 6
batteri
byta 5
ladda 1
livslängd 4
byta batteri 5
E
Edge 3, 4
enhet, skötsel 6
F
felsökning 6
fjärrkontroll 3, 4
para ihop 4
G
Garmin Express
registrera enheten 6
uppdatera programvaran 6
I
installera 1, 2
inställningar 3, 4
K
kartor, uppdatera 6
knappar 2, 4
M
montera enheten 1, 2, 4
O
O-ringar. Se band
P
para ihop 3
fjärrkontroll 4
produktregistrering 6
programlicensavtal 6
programvara, uppdatera 6
R
registrera enheten 6
rengöra enheten 6
S
specifikationer 5, 6
T
tillbehör 6
trådlösa enheter 4
U
uppdateringar, programvara 6
USB 6
Å
återställa, enhet 6
Index
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising