Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User manual | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Gebruikershandleiding

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Gebruikershandleiding
Varia™ fietsverlichting
Gebruikershandleiding
Augustus 2015
Gedrukt in Taiwan
190-01906-35_0A
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™ en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
®
M/N: A02666, A02669
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................. 1
Het toestel opladen ..................................................................... 1
De voorsteun installeren ............................................................. 1
De zadelpensteun bevestigen .................................................... 1
De multi-locatiesteun installeren ................................................. 2
Varia HL toestel - overzicht ......................................................... 2
Varia TL toestel - overzicht ......................................................... 2
Statuslampjes fietsverlichting ..................................................... 2
De toestelknop gebruiken ........................................................... 2
Toestelinstellingen......................................................... 3
Varia fietslampen koppelen met uw Edge 1000 ......................... 3
Varia toestellen in- en uitschakelen met uw Edge 1000 ............. 3
De instellingen van uw Varia toestel aanpassen via uw Edge
1000 ............................................................................................ 3
Configuratie-instellingen ........................................................ 3
De hoek van de lichtbundel aanpassen tijdens een rit .......... 3
Richtingaanwijzerinstellingen ................................................. 3
Lichtnetwerkinstellingen ......................................................... 4
Het lichtnetwerk testen ........................................................... 4
Draadloze afstandsbediening ....................................... 4
Overzicht van het toestel ............................................................ 4
Statuslampje ............................................................................... 4
De afstandsbediening met uw Varia toestel koppelen ................ 4
De houders gebruiken ................................................................ 5
De batterij vervangen .................................................................. 5
Toestelinformatie........................................................... 5
Specificaties ................................................................................ 5
Specificaties koplamp ............................................................ 5
Specificaties achterlicht ......................................................... 6
Specificaties afstandsbediening ............................................ 6
Toestelonderhoud ....................................................................... 6
Het toestel schoonmaken ...................................................... 6
Problemen oplossen...................................................... 6
Het toestel herstellen .................................................................. 6
Uitschakeling bij hoge temperatuur ............................................ 6
Vervangende afdichtringen ......................................................... 6
Ondersteuning en updates ......................................................... 6
De software bijwerken ................................................................ 6
Meer informatie ........................................................................... 6
Appendix......................................................................... 6
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 6
Index................................................................................ 8
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.
1 Bevestig het Edge toestel en de koplamp op een geschikte
plaats, zodat u er bij het fietsen geen hinder van ondervindt.
2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
de stuurklem Á.
Aan de slag
U kunt de Varia HL (koplamp) en Varia TL (achterlicht) alleen
gebruiken met de optionele draadloze afstandsbediening of met
uw compatibele Edge toestel. Deze lijst geeft een overzicht van
de installatie- en instellingstaken.
• Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 1).
• Installeer de koplamp met de voorsteun (De voorsteun
installeren, pagina 1).
• Installeer het achterlicht met een van de meegeleverde
steunen:
◦ Installeer de zadelpensteun (De zadelpensteun
bevestigen, pagina 1).
◦ Installeer de multi-locatiesteun (De multi-locatiesteun
installeren, pagina 2).
TIP: Als u twee achterlichten gebruikt als
richtingsaanwijzers, kunt u twee multi-locatiesteunen
bevestigen op de stangen van de achtervork van uw fiets.
• Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt, kunt u deze
installeren op de stuurpen of het stuur van uw fiets (De
houders gebruiken, pagina 5).
• Als u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u de
toestellen te koppelen (De afstandsbediening met uw Varia
toestel koppelen, pagina 4).
• Als u een compatibel Edge toestel gebruikt, dient u de
toestellen te koppelen (Varia fietslampen koppelen met uw
Edge 1000, pagina 3).
• Als u een compatibel Edge toestel gebruikt, dient u de
lichtinstellingen van de fiets aan te passen (De instellingen
van uw Varia toestel aanpassen via uw Edge 1000,
pagina 3).
®
Het toestel opladen
3 Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant van de steun
Â, draai de stuurklem en plaats de schroeven terug, als u de
richting van de steun voor een Edge toestel wilt wijzigen.
4 Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
• Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
25,4 mm is.
• Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het stuur
31,8 mm is.
5 Plaats de stuurklem rond het rubberen kussentje.
OPMERKING: Zorg dat de contouren op het rubberen
kussentje zijn uitgelijnd met de groeven in de stuurklem.
6 Stel de steun op het stuur zo in dat de koplamp horizontaal
staat, parallel aan de weg.
7 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
OPMERKING: Garmin raadt een moment van 0,8 N-m (7
lbf-inch) aan. Controleer regelmatig of de schroef goed vast
zit.
8 Zorg dat de inkepingen aan de bovenkant van de koplamp
zijn uitgelijnd met de lipjes aan de onderkant van de steun.
9 Duw de koplamp iets omhoog en draai de koplamp
vervolgens rechtsom totdat deze vastklikt.
10 Zorg bij het installeren van een Edge toestel dat de lipjes aan
de achterkant van het Edge toestel zijn uitgelijnd met de
inkepingen aan de bovenkant van de steun.
11 Duw het Edge toestel iets omlaag en draai het rechtsom
totdat het toestel vastklikt.
®
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Specificaties, pagina 5).
1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
of een USB-poort van een computer.
Sluit
de netadapter aan op een standaard stopcontact.
4
5 Laad het toestel volledig op.
Het statuslampje knippert groen tijdens het opladen. Het
statuslampje brandt constant groen als het opladen is voltooid.
De zadelpensteun bevestigen
1 Bevestig het achterlicht op een geschikte plaats, uit de buurt
van bewegende onderdelen.
OPMERKING: Bevestig de steun zo hoog mogelijk op de
zadelpen, zodat het achterlicht goed zichtbaar is. Controleer
of er achter het toestel voldoende vrije ruimte is (zonder
obstakels).
2 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
de zadelpenklem Á.
De voorsteun installeren
U kunt met de voorsteun zowel een Edge toestel als een
koplamp installeren.
Inleiding
1
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
Varia HL toestel - overzicht
3 Plaats zo nodig een rubberen kussentje rond de zadelpen:
• Gebruik het dikke kussentje als de diameter van de
zadelpen 27 tot 28,6 mm is.
• Gebruik het dunne kussentje als de diameter van de
zadelpen 30,4 tot 31 mm is.
• Gebruik geen rubber kussentje als de diameter van de
zadelpen 31 tot 31,8 mm is.
4 Plaats de zadelpenklem rond het rubberen kussentje.
OPMERKING: Zorg dat de contouren op het rubberen
kussentje zijn uitgelijnd met de groeven aan de binnenkant
van de zadelpenklem.
5 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
OPMERKING: Garmin raadt een moment van 7 lbf-inch (0,8
N-m) aan. Controleer regelmatig of de schroef goed vast zit.
6 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de zadelpensteun Â.
À
Á
7 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
De multi-locatiesteun installeren
1 Bevestig de steun op een geschikte plaats, uit de buurt van
bewegende onderdelen.
OPMERKING: U kunt de steun bevestigen op de zadelpen,
uw helm of rugzak of op een andere locatie. Garmin raadt u
aan om de vertragingsindicator alleen in te schakelen als u
het toestel verticaal op de zadelpen bevestigt.
2 Kies een bij de zadelpen passend rubberen kussentje À.
Statuslampje Toestelstatus weergeven (Statuslampjes fietsverlichting, pagina 2).
Varia TL toestel - overzicht
À
het vastklikt.
Toestelknop Selecteer deze knop om de modi voor koppeling,
intensiteit en patroon van de koplamp te doorlopen.
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of uit te
schakelen.
Á
Toestelknop
Selecteer deze knop om de modi voor
koppeling, intensiteit en patroon van het
achterlicht te doorlopen.
Houd deze knop ingedrukt om het toestel in of
uit te schakelen.
Statuslampje
(zichtbaar boven
de toestelknop)
Toestelstatus weergeven (Statuslampjes fietsverlichting, pagina 2).
Statuslampjes fietsverlichting
Activiteit statuslampje
Status
Constant rood
Er is een fout opgetreden tijdens het opladen.
Het toestel is uitgeschakeld om oververhitting
te voorkomen.
Afwisselend blauw en
groen
Het toestel is instellingen aan het uploaden uit
Garmin Express™.
Afwisselend blauw en
rood
Er is een fout opgetreden tijdens het uploaden
van instellingen uit Garmin Express.
Groen knipperend
De batterij wordt opgeladen.
Continu groen
Het opladen is voltooid.
Rood knipperend
De batterij is bijna leeg.
Blauw knipperend
Het toestel staat in slimme modus en kan
worden bediend via een gekoppelde draadloze
afstandsbediening.
De toestelknop gebruiken
3 Plaats de steun op de zadelpen of op een andere
montageplek.
4 Bevestig de steun stevig met één of twee banden Á.
OPMERKING: Als u één band gebruikt, kunt u deze
bevestigen aan de haakjes in het midden van de steun Â.
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de steun Ã.
2
1 Houd de toestelknop 1 seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt de slimme
modus ingeschakeld. Het statuslampje knippert blauw. Het
toestel kan worden bediend via een gekoppelde draadloze
afstandsbediening of Edge toestel.
2 Selecteer de toestelknop om de modi voor lichtintensiteit en
lichtpatroon van de fiets te doorlopen.
Inleiding
De achterlichtmodi zijn slimme modus, hoog, gemiddeld, laag
en knipperen. De koplampmodi zijn slimme modus,
overdrive, hoog, gemiddeld, laag en knipperen.
OPMERKING: De achterlichtstanden voor gemiddelde
intensiteit en knipperen zijn alleen beschikbaar op het Varia
TL 300 toestel. De koplampmodi overdrive en knipperen zijn
alleen beschikbaar op het Varia HL 500 toestel.
3 Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt om het toestel uit
te schakelen.
De volgende keer dat u het toestel inschakelt, wordt de laatst
gebruikte modus ingeschakeld.
Toestelinstellingen
U kunt uw Varia toestellen op afstand bedienen en de
instellingen aanpassen met uw compatibele Edge toestel. Dit
gedeelte bevat instructies voor het Edge 1000 toestel. Andere
compatibele Edge toestellen gebruiken vergelijkbare
instellingen.
Varia fietslampen koppelen met uw Edge
1000
Voordat u de lampen kunt koppelen, moet u de Edge software
bijwerken.
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg dat u tijdens het koppelen minstens
10 m verwijderd bent van andere ANT+ fietslampen.
2 Schakel het Edge toestel in.
3 Selecteer in het startscherm > Sensors > Voeg sensor
toe > Varia.
4 Schakel het Varia toestel in.
5 Selecteer de Varia toestelknop om de slimme modus in te
schakelen.
Het statuslampje knippert blauw.
6 Selecteer uw sensor.
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, stopt het
statuspictogram op de verbindingenpagina met knipperen.
®
Varia toestellen in- en uitschakelen met uw
Edge 1000
Voordat u Varia toestellen kunt in- en uitschakelen met uw Edge
toestel, moet u de toestellen koppelen (Varia fietslampen
koppelen met uw Edge 1000, pagina 3).
• Schakel uw Edge toestel in om alle gekoppelde lichten in te
schakelen.
• Schakel uw Edge toestel uit om alle gekoppelde lichten uit te
schakelen.
De instellingen van uw Varia toestel
aanpassen via uw Edge 1000
Voordat u de instellingen van uw Varia toestel kunt aanpassen
via uw Edge toestel, moet u de toestellen koppelen (Varia
fietslampen koppelen met uw Edge 1000, pagina 3).
1 Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia.
2 Selecteer een optie:
• Selecteer Schakel in om het lichtnetwerk in te schakelen.
• Selecteer Configuratie om de lichtintensiteitsmodus in te
stellen voor alle lichten in uw netwerk (Configuratieinstellingen, pagina 3).
• Selecteer Hoek lichtbundel om de hoek van de
lichtbundel automatisch af te stemmen op de snelheid. De
hoek van de lichtbundel dient bij hoge snelheden hoger en
bij lage snelheden lager te worden ingesteld.
Toestelinstellingen
OPMERKING: Deze instelling wordt weergegeven
wanneer een koplamp is gekoppeld met het toestel.
• Selecteer Richtingaanwijzer instellen bij gebruik van
twee achterlichten om de richtingaanwijzers in te stellen
(Richtingaanwijzerinstellingen, pagina 3).
OPMERKING: Deze instelling wordt weergegeven
wanneer twee achterlichten zijn gekoppeld met het
toestel.
• Selecteer Lichtnetwerk om de toestelgegevens weer te
geven en elk licht in uw netwerk aan te passen
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 4).
• Selecteer Testlampen om te controleren of elk licht in uw
netwerk correct is ingesteld (Het lichtnetwerk testen,
pagina 4).
Configuratie-instellingen
Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia >
Configuratie.
Auto: Hiermee wordt de lichtintensiteit automatisch aangepast
op basis van het omgevingslicht of de tijd van de dag.
Dag: Hiermee wordt de lichtintensiteit voor overdag ingesteld.
Nacht: Hiermee wordt de lichtintensiteit voor 's nachts ingesteld.
Spaarstand: Hiermee wordt de lichtintensiteit automatisch
aangepast, afhankelijk van het resterende batterijvermogen
van de fietslamp. Bij laag batterijvermogen wordt de
lichtintensiteit verlaagd om de batterij te sparen.
Individueel: Hiermee kunt u de lichtintensiteit en de
patroonmodus instellen voor elk licht in uw netwerk
(Lichtnetwerkinstellingen, pagina 4).
De hoek van de lichtbundel aanpassen tijdens een rit
Voordat u de hoek van de lichtbundel tijdens een rit kunt
aanpassen, moet u de optie voor automatische instelling van de
lichtbundel uitschakelen (De instellingen van uw Varia toestel
aanpassen via uw Edge 1000, pagina 3).
1 Maak een rit.
2 Veeg over het scherm om het scherm met
fietsverlichtingsgegevens weer te geven.
3 Selecteer of om de hoek van de koplamplichtbundel aan
te passen.
Richtingaanwijzerinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia >
Richtingaanwijzer instellen.
Schakel in: Na inschakeling kan het gekoppelde Edge toestel
richtingaanwijzers toewijzen en beheren.
Automatisch annuleren: Hiermee wordt de richtingaanwijzer
na een bocht van 90° automatisch geannuleerd.
OPMERKING: GPS moet op uw gekoppelde Edge toestel
zijn ingeschakeld om de instelling Automatisch annuleren te
kunnen gebruiken.
Rechts: Wijst de rechter richtingaanwijzer toe.
Links: Wijst de linker richtingaanwijzer toe.
Richtingaanwijzers toewijzen
Bij gebruik van twee achterlichten moet u aangeven welk
achterlicht voor linksaf is en welk achterlicht voor rechtsaf.
1 Koppel beide achterlichten met uw Edge toestel (Varia
fietslampen koppelen met uw Edge 1000, pagina 3).
2 Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia >
Richtingaanwijzer instellen.
3 Selecteer Rechts en selecteer vervolgens een achterlicht
voor rechtsaf slaan.
Als beide achterlichten zijn gekoppeld, wijst het Edge toestel
het tweede achterlicht automatisch toe als het achterlicht
voor linksaf slaan.
3
4 Selecteer zo nodig Links en daarna het tweede achterlicht
om dit toe te wijzen als het achterlicht voor linksaf slaan.
Richting aangeven met uw Edge 1000
WAARSCHUWING
Het Varia toestel is geen vervanging voor veilig gedrag in het
verkeer, zoals hand uitsteken, letten op verkeersborden en
wegcondities en goed uitkijken.
Voordat u richting kunt aangeven met uw Edge toestel, moet u
twee achterlichten installeren (De multi-locatiesteun installeren,
pagina 2) en daaraan richtingsaanwijzers toewijzen
(Richtingaanwijzers toewijzen, pagina 3).
1 Maak een rit.
2 Tik op het scherm om de timer-overlay weer te geven.
Het lichtnetwerk testen
1 Selecteer op uw Edge toestel
> Sensors > Varia >
Testlampen.
2 Selecteer het licht dat u wilt testen.
Het licht knippert als het is verbonden.
Draadloze afstandsbediening
Overzicht van het toestel
À
Á
3 Selecteer de richtingaanwijzer voor linksaf of rechtsaf slaan.
OPMERKING: U kunt het afslagsignaal annuleren door
dezelfde richtingsaanwijzer nogmaals te selecteren.
Lichtnetwerkinstellingen
Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia >
Lichtnetwerk en vervolgens een gekoppeld licht.
Schakel in: Hiermee wordt het licht ingeschakeld, waarna u het
licht op afstand kunt bedienen met uw Edge toestel. U kunt
een licht uitschakelen om het los te koppelen van het
lichtnetwerk.
Bewegingsactivering: Hiermee wordt het licht automatisch
ingeschakeld als het Edge toestel in beweging is.
Automatische snelheidsvermindering: Hiermee wordt de
intensiteit van het achterlicht automatisch aangepast bij sterk
vaart verminderen.
OPMERKING: Deze instelling wordt weergegeven wanneer
een achterlicht is gekoppeld met het toestel.
OPMERKING: De achterlichtstanden voor gemiddelde
intensiteit en knipperen zijn alleen beschikbaar op het Varia
TL 300 toestel.
Lichtmodus: Hiermee wordt de modus voor lichtintensiteit en
patroon ingesteld of wordt het licht uitgeschakeld.
OPMERKING: Deze instelling is beschikbaar als de
configuratie-instelling Individueel is geselecteerd
(Configuratie-instellingen, pagina 3).
Over: Hiermee wordt informatie over het toestel, de software en
de batterij weergegeven.
Verwijder: Hiermee kunt u een gekoppeld licht uit het netwerk
verwijderen.
Het batterijniveau controleren
Selecteer op uw Edge toestel > Sensors > Varia >
Lichtnetwerk.
Het batterijniveau voor alle gekoppelde lichten wordt
weergegeven.
4
Â
Ã
Knop Achterlicht. Als u twee achterlichten gebruikt, selecteert u
deze knop om aan te geven dat u linksaf slaat.
U kunt de modi voor intensiteit en patroon van het achterlicht
doorlopen door de knop ingedrukt te houden.
Knop Koplamp. Selecteer deze knop om te schakelen tussen lage
lichtbundel en hoge lichtbundel.
U kunt de modi voor intensiteit en patroon van de koplamp
doorlopen door de knop ingedrukt te houden.
Knop Achterlicht en Aan/uit. Als u twee achterlichten gebruikt,
selecteert u deze knop om aan te geven dat u rechtsaf slaat.
Door de knop ingedrukt te houden schakelt u alle lichten in of uit.
Statuslampje.
Statuslampje
Activiteit statuslampje
Status
Groen knipperend
Zoeken naar een gekoppeld toestel.
Afwisselend rood en
groen
Probeert te koppelen met een toestel.
Een richtingaanwijzer staat aan.
12 keer snel knipperen in Gekoppeld met een toestel.
het groen
Constant rood
Koppeling mislukt of verbinding verbroken.
12 keer snel knipperen in Een gekoppeld toestel is overgeschakeld op
rood
de spaarstand. De lichtintensiteit wordt
automatisch aangepast om de gebruiksduur
van de batterij te verlengen.
Rood knipperend
De batterij van een of meer gekoppelde
toestellen is bijna leeg.
De afstandsbediening met uw Varia toestel
koppelen
Wanneer u voor de eerste keer de Varia afstandsbediening met
uw Varia toestel wilt verbinden, moet u de afstandsbediening
koppelen met uw toestel.
1 Breng de afstandsbediening binnen 1 m (3 ft.) van het
toestel.
OPMERKING: Blijf tijdens het koppelen op een afstand van
ten minste 10 m (33 ft.) van andere ANT+ sensors.
2 Houd op het Varia toestel de toestelknop 1 seconde
ingedrukt om het toestel in te schakelen.
3 Selecteer de Varia toestelknop om de slimme modus in te
schakelen.
Het statuslampje knippert blauw.
4 Houd op de Varia afstandsbediening twee knoppen
tegelijkertijd ingedrukt totdat het statuslampje afwisselend
groen en rood knippert, en laat de knoppen los.
Draadloze afstandsbediening
De afstandsbediening zoekt naar uw Varia toestel. Als de
afstandsbediening is gekoppeld, knippert het statuslampje 12
keer groen.
Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding
gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is
ingeschakeld.
De houders gebruiken
Er zijn verschillende houders beschikbaar voor uw
afstandsbediening die worden meegeleverd of beschikbaar zijn
als optioneel accessoire. Met de houder kunt u de
afstandsbediening aan uw lichaam, fiets of andere objecten
bevestigen.
• Breng twee inkepingen À op één lijn met de zijkanten van de
houder en druk de afstandsbediening in de steun totdat u een
klik hoort.
• Druk voorzichtig op het ontgrendelmechanisme Á en til de
afstandsbediening uit de houder.
5 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat met de pluskant
naar beneden.
6 Controleer of de pakking Á volledig in de uitsparing zit.
7 Plaats de achterplaat terug en breng de punten  op één lijn
met het gat in de printplaat Ã.
8 Plaats de schroeven terug en draai deze aan.
OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak vast.
De batterij vervangen
WAARSCHUWING
Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te
verwijderen.
Bewaar een batterij buiten het bereik van kinderen.
Stop batterijen nooit in uw mond. Als u een batterij inslikt, dient
u onmiddellijk contact op te nemen met uw dokter of plaatselijke
toxicologiecentrum.
Vervangbare knoopcelbatterijen kunnen perchloraten bevatten.
Voorzichtigheid is geboden. Zie www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
LET OP
Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het
hergebruik van de batterijen.
Voordat u de batterij kunt vervangen, moet u een kleine
kruiskopschroevendraaier, een kleine platte schroevendraaier
en een CR2032 lithium-ion knoopcelbatterij bij de hand hebben.
1 Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de drie
schroeven uit de achterplaat À.
Toestelinformatie
Specificaties
Specificaties koplamp
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithiumionbatterij
Batterijduur
Tot 2,5 uur in hoge modus
Tot 5 uur in knippermodus
Knippermodus is alleen beschikbaar
op de Varia HL 500
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -15° tot 50°C (van 5° tot 122°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 40ºC (van 32º tot 104ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Varia HL Lichtstroom en piekverlichtingssterkte 500 LED
600 lm
95 lx
Varia HL Lichtstroom en piekverlichtingssterkte 501 LED
300 lm
65 lx
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Modi voor lichtintensiteit koplamp
2 Verwijder de achterplaat van de afstandsbediening.
3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier
met tape.
De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de
contactpunten tegen beschadiging.
4 Wrik de batterij voorzichtig los van de achterplaat.
Toestelinformatie
Intensiteitsmodus
Varia HL Verlichtingssterkte en lichtstroom
500
Varia HL Verlichtingssterkte en lichtstroom
501
Overdrive
600 lm
95 lx
Niet van toepassing
Hoog
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Gemiddeld
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
5
Intensiteitsmodus
Varia HL Verlichtingssterkte en lichtstroom
500
Varia HL Verlichtingssterkte en lichtstroom
501
Laag
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Knipperend
600 lm
95 lx
Niet van toepassing
Problemen oplossen
Het toestel herstellen
U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.
Houd de toestelknop 8 seconden ingedrukt.
Uitschakeling bij hoge temperatuur
Specificaties achterlicht
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Batterijduur
Tot 4 uur in hoge modus
Tot 14 uur in knippermodus
Knippermodus is alleen beschikbaar op de
Varia TL 300
Bedrijfstemperatuurbereik Van -15° tot 50°C (van 5° tot 122°F)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 40ºC (van 32º tot 104ºF)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Varia TL Lichtstroom 300, 22 lm (gebruikelijk in hoge modus)
301 LED
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Modi voor lichtintensiteit achterlicht
Intensiteitsmodus Varia TL Lichtstroom Varia TL Lichtstroom
300
301
Om oververhitting te voorkomen kan het Varia toestel worden
uitgeschakeld als het bij hoge intensiteit wordt gebruikt in een
warme omgeving waar geen luchtstroom is. Het statuslampje
brandt rood tot het toestel is afgekoeld. U dient het toestel
buiten te gebruiken.
Vervangende afdichtringen
Vervangende banden (afdichtringen) zijn in twee formaten
beschikbaar voor de standaardsteun:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 inch AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 inch AS568-131
OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer.
Ondersteuning en updates
Garmin Express (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
Hoog
22 lm
22 lm
Gemiddeld
14 lm
Niet van toepassing
Laag
7 lm
14 lm
De software bijwerken
Knipperend
28 lm
Niet van toepassing
Remmen
35 lm
35 lm
Voordat u de toestelsoftware kunt bijwerken, moet u beschikken
over een Garmin Connect™ account en de Garmin Express
toepassing downloaden.
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
Als er nieuwe software beschikbaar is, verstuurt Garmin
Express deze naar uw toestel.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Koppel uw toestel niet los van de computer tijdens het
bijwerken.
Specificaties afstandsbediening
Batterijtype
CR2032 van 3 V, door gebruiker te
vervangen
Batterijduur
Tot 1,5 jaar bij 1 uur per dag
Bedrijfstemperatuurbereik Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Radiofrequentie/protocol
2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
5 ATM*
*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal
50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com
/waterrating.
Toestelonderhoud
KENNISGEVING
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
beschadiging van de poort te voorkomen.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
6
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Appendix
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
Problemen oplossen
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
Appendix
7
Index
A
accessoires 6
afdichtringen. Zie banden
afstandsbediening 4
koppelen 4
B
banden 6
batterij
levensduur 4
opladen 1
vervangen 5
D
de batterij vervangen 5
draadloze toestellen 4
E
Edge 3, 4
G
Garmin Express
software bijwerken 6
toestel registreren 6
H
herstellen, toestel 6
het toestel schoonmaken 6
I
installeren 1, 2
instellingen 3, 4
K
kaarten, bijwerken 6
knoppen 2, 4
koppelen 3
afstandsbediening 4
P
problemen oplossen 6
productregistratie 6
S
software, bijwerken 6
softwarelicentieovereenkomst 6
specificaties 5, 6
T
toestel, onderhoud 6
toestel aanpassen 3
toestel bevestigen 1, 2, 5
toestel registreren 6
U
updates, software 6
USB 6
8
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising