Garmin | Varia™ Smart Bike Lights | User guide | Garmin Varia™ Smart Bike Lights Käyttöopas

Garmin Varia™ Smart Bike Lights Käyttöopas
Varia™ pyöränvalot
Käyttöopas
Elokuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01906-37_0A
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, Garmin Express™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02666, A02669
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Pidikkeen asentaminen satulan tankoon .................................... 1
Monitoimitelineen asentaminen .................................................. 2
Varia HL laitteen esittely ............................................................. 2
Varia TL laitteen esittely ............................................................. 2
Pyöränvalojen tilan merkkivalot .................................................. 2
Laitteen painikkeen käyttäminen ................................................ 2
Laiteasetukset................................................................ 3
Varia pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen pariliittäminen .......... 3
Varia laitteiden käynnistys ja sammutus Edge 1000
laitteella .......................................................................................3
Varia laitteen asetusten mukauttaminen Edge 1000
laitteella .......................................................................................3
Kokoonpanoasetukset ........................................................... 3
Valokeilan kulman säätäminen ajettaessa ............................. 3
Suuntavilkkuasetukset ........................................................... 3
Valoverkoston asetukset ........................................................ 4
Valoverkoston testaaminen .................................................... 4
Langaton kaukosäädin.................................................. 4
Laitteen esittely ........................................................................... 4
Tilan merkkivalo .......................................................................... 4
Kaukosäätimen pariliittäminen Varia laitteeseen ........................ 4
Pidikkeiden käyttäminen ............................................................. 4
Pariston vaihtaminen .................................................................. 5
Laitteen tiedot................................................................. 5
Tekniset tiedot ............................................................................ 5
Etuvalon tekniset tiedot .......................................................... 5
Takavalon tekniset tiedot ....................................................... 5
Kaukosäätimen tekniset tiedot ............................................... 6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 6
Vianmääritys................................................................... 6
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 6
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi ...................................... 6
O-renkaat .................................................................................... 6
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 6
Ohjelmiston päivittäminen ........................................................... 6
Lisätietojen saaminen ................................................................. 6
Liite.................................................................................. 6
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 6
Hakemisto....................................................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Aloitus
Voit käyttää Varia HL valoa (etuvalo) ja Varia TL valoa
(takavalo) itsenäisesti, valinnaisella langattomalla
kaukosäätimellä tai yhteensopivalla Edge laitteella. Tämä
luettelo sisältää asennus- ja määritystoimien yleiskatsauksen.
• Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 1 ).
• Asenna etuvalo etukiinnitykseen (Etukiinnityksen
asentaminen, sivu 1 ).
• Asenna takavalo sen mukana toimitettuun telineeseen:
◦ Asenna teline satulan tankoon (Pidikkeen asentaminen
satulan tankoon, sivu 1 ).
◦ Asenna monitoimiteline (Monitoimitelineen asentaminen,
sivu 2 ).
VIHJE: jos käytät kahta takavaloa suuntavilkkuina, voit
asentaa kaksi monitoimitelinettä pyörän satulatukiin.
• Jos käytät langatonta kaukosäädintä, asenna se pyörän
runkoon tai ohjaustankoon (Pidikkeiden käyttäminen,
sivu 4 ).
• Jos käytät langatonta kaukosäädintä, pariliitä laitteet
(Kaukosäätimen pariliittäminen Varia laitteeseen, sivu 4 ).
• Jos käytät yhteensopivaa Edge laitetta, pariliitä laitteet (Varia
pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen pariliittäminen,
sivu 3 ).
• Jos käytät yhteensopivaa Edge laitetta, mukauta
pyöränvalojen asetukset (Varia laitteen asetusten
mukauttaminen Edge 1000 laitteella, sivu 3 ).
®
3 Tarvittaessa voit irrottaa pidikkeen yläosassa  olevat kaksi
ruuvia, kiertää liitintä ja kiinnittää ruuvit uudelleen, jos Edge
laitteen kiinnityksen suuntaa on muutettava.
4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
HUOMAUTUS: kohdista kumityyny ohjaustangon liittimen
sisäpuolella olevien urien mukaan.
6 Säädä pidike ohjaustankoon niin, että etuvalo on
vaakatasossa tien suuntaisesti.
7 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
8 Kohdista etuvalon yläosassa sijaitsevat lovet pidikkeen
pohjassa oleviin kielekkeisiin.
9 Paina etuvaloa hiukan ylöspäin ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
10 Jos asennat Edge laitteen, kohdista Edge laitteen
taustapuolella olevat kielekkeet pidikkeen yläosassa oleviin
loviin.
11 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
®
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 5 ).
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana. Tilan
merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun lataus on päättynyt.
Pidikkeen asentaminen satulan tankoon
1 Kiinnitä takavalo tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
HUOMAUTUS: varmista optimaalinen näkyvyys kiinnittämällä
laite mahdollisimman korkealle satulan tankoon. Varmista,
että laitteen takana ei ole näkyvyyttä haittaavia esteitä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen satulan
tangon liittimestä Á.
Etukiinnityksen asentaminen
Voit käyttää etukiinnitystä sekä Edge laitteen että etuvalon
asentamiseen.
1 Kiinnitä Edge ja etuvalo tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa
ne eivät estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
Johdanto
1
3 Aseta tarvittaessa kumityyny satulan tangon ympäri:
• Jos satulan tangon paksuus on 27–28,6 mm, käytä
paksumpaa tyynyä.
• Jos satulan tangon paksuus on 30,4–31 mm, käytä
ohuempaa tyynyä.
• Jos satulan tangon paksuus on 31–31,8 mm, älä käytä
kumityynyä.
Aseta
satulan tangon liitin kumityynyn ympärille.
4
HUOMAUTUS: kohdista kumityyny satulan tangon liittimen
sisäpuolella olevien urien mukaan.
5 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garminsuosittelee kiristysmomenttia 0,8 Nm
(7 lbf-tuumaa). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
6 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet satulan tankoon
asennetun pidikkeen loviin Â.
Varia HL laitteen esittely
À
Á
Laitteen painike Valitsemalla tämän voit selata etuvalon pariliitos-,
kirkkaus- ja kuviotiloja.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Tilan merkkivalo Näytä laitteen tila (Pyöränvalojen tilan merkkivalot,
sivu 2 ).
Varia TL laitteen esittely
7 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Monitoimitelineen asentaminen
À
Laitteen painike
Valitsemalla tämän voit selata takavalon
pariliitos-, kirkkaus- ja kuviotiloja.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla
painiketta pitkään.
Tilan merkkivalo
(näkyvissä laitteen
painikkeen
yläpuolella)
Näytä laitteen tila (Pyöränvalojen tilan
merkkivalot, sivu 2 ).
1 Kiinnitä takavalo tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
HUOMAUTUS: voit kiinnittää laitteen satulan tankoon,
kypärään, selkäreppuun tai muuhun haluamaasi paikkaan.
Garmin suosittelee, että otat hidastusilmaisimen käyttöön
ainoastaan, kun kiinnität laitteen pystysuoraan satulan
tankoon.
2 Valitse tarvittaessa satulan tangon muotoon sopiva
kumityyny À.
3 Aseta pidike satulan tankoon tai haluamaasi
kiinnityspaikkaan.
4 Kiinnitä pidike tukevasti yhdellä tai kahdella hihnalla Á.
HUOMAUTUS: jos käytät vain yhtä hihnaa, voit käyttää
pidikkeen keskiosassa olevia koukkuja Â.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pidikkeen loviin Ã.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
2
Á
Pyöränvalojen tilan merkkivalot
Merkkivalon toiminto
Tila
Palaa punaisena
Virhe ladattaessa.
Laite on sammutettu ylikuumenemisen
estämiseksi.
Vuorotellen sininen ja
vihreä
Laite lataa asetuksia Garmin Express™
ohjelmasta.
Vuorotellen sininen ja
punainen
Virhe ladattaessa asetuksia Garmin
Express ohjelmasta.
Vilkkuu vihreänä
Akkua ladataan.
Tasainen vihreä
Lataus on valmis.
Vilkkuu punaisena
Akun virta on vähissä.
Vilkkuu sinisenä
Laite on älytilassa, ja sitä voi ohjata pariliitetyllä langattomalla kaukosäätimellä.
Laitteen painikkeen käyttäminen
1 Käynnistä laite painamalla sen painiketta 1 sekunnin ajan.
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se siirtyy
älytilaan. Tilan merkkivalo välähtää sinisenä. Laitetta voi
hallita pariliitetyllä langattomalla kaukosäätimellä tai Edge
laitteella.
2 Laitteen painikkeella voit selata pyöränvalon voimakkuus- ja
kuviotiloja.
Takavalon tilat ovat älytila, suuri, keskitaso, pieni ja vilkunta.
Etuvalon tilat ovat älytila, erittäin kirkas, suuri, keskitaso,
pieni ja vilkku.
HUOMAUTUS: takavalon keskitason tila ja vilkkutila ovat
käytettävissä ainoastaan Varia TL 300 laitteessa. Etuvalon
erittäin kirkas- ja vilkkutila ovat käytettävissä ainoastaan
Varia HL 500 laitteessa.
Johdanto
3 Sammuta laite painamalla sen painiketta 2 sekunnin ajan.
Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se käynnistyy
viimeksi käytettyyn käyttötilaan.
Laiteasetukset
Voit etäohjata Varia laitteita ja mukauttaa asetuksia
yhteensopivalla Edge laitteella. Tämä osa koskee Edge 1000
laitetta. Muissa yhteensopivissa Edge laitteissa käytetään
samankaltaisia asetuksia.
Varia pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen
pariliittäminen
Ennen laitteiden liittämistä Edge ohjelmisto on päivitettävä.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
pyöränvaloista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Varia.
4 Käynnistä Varia laite.
5 Siirry älytilaan valitsemalla Varia laiteavain.
Tilan merkkivalo välähtää sinisenä.
6 Valitse anturi.
Kun anturi on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteyssivulla.
®
Varia laitteiden käynnistys ja sammutus
Edge 1000 laitteella
Ennen kuin voit käynnistää ja sammuttaa Varia laitteita Edge
laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet (Varia pyöränvalojen ja
Edge 1000 laitteen pariliittäminen, sivu 3 ).
• Sytytä kaikki pariliitetyt valot käynnistämällä Edge laite.
• Sammuta kaikki pariliitetyt valot sammuttamalla Edge laite.
Varia laitteen asetusten mukauttaminen
Edge 1000 laitteella
Ennen kuin voit mukauttaa Varia laitteen asetuksia Edge
laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet (Varia pyöränvalojen ja
Edge 1000 laitteen pariliittäminen, sivu 3 ).
1 Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia.
2 Valitse jokin vaihtoehto:
• Ota valoverkosto käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.
• Määritä kaikkien verkoston valojen valon voimakkuus
valitsemalla Määritys (Kokoonpanoasetukset, sivu 3 ).
• Säädä etuvalon keilan kulma automaattisesti nopeuden
mukaan valitsemalla Valokeilan kulma. Valokeilan kulma
on sitä suurempi, mitä suurempi nopeus on, ja
päinvastoin.
HUOMAUTUS: tämä asetus näkyy, kun etuvalo on
pariliitetty laitteeseen.
• Määritä suuntavilkut käyttäessäsi kahta takavaloa
valitsemalla Suuntavilkun määritys
(Suuntavilkkuasetukset, sivu 3 ).
HUOMAUTUS: tämä asetus näkyy, kun kaksi takavaloa
on pariliitetty laitteeseen.
• Näytä laitteen tiedot ja mukauta verkostosi valoja
valitsemalla Valoyhteys (Valoverkoston asetukset,
sivu 4 ).
• Tarkista verkoston valojen määritykset valitsemalla
Valotesti (Valoverkoston testaaminen, sivu 4 ).
Laiteasetukset
Kokoonpanoasetukset
Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia > Määritys.
Automaattinen: säätää valon voimakkuuden automaattisesti
ympäristön valoisuuden tai kellonajan mukaan.
Päivätila: määrittää valon voimakkuuden päivällä.
Yö: määrittää valon voimakkuuden yöllä.
Virransäästö: säätää valon voimakkuuden automaattisesti
pyöränvalon jäljellä olevan akkuvirran mukaan. Kun akun
virta on vähissä, valo himmenee akunkeston pidentämiseksi.
Yksittäinen: voit mukauttaa verkoston kunkin valon
voimakkuutta ja kuviotilaa (Valoverkoston asetukset,
sivu 4 ).
Valokeilan kulman säätäminen ajettaessa
Poista valokeilan automaattisen kulman asetus käytöstä, jotta
voit säätää valokeilan kulmaa ajon aikana (Varia laitteen
asetusten mukauttaminen Edge 1000 laitteella, sivu 3 ).
1 Lähde matkaan.
2 Näytä pyöränvalojen tietonäyttö pyyhkäisemällä näyttöä.
3 Säädä etuvalon keilan kulmaa valitsemalla tai .
Suuntavilkkuasetukset
Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia >
Suuntavilkun määritys.
Ota käyttöön: mahdollistaa suuntavilkkujen määrityksen ja
hallinnan pariliitetyllä Edge laitteella.
Automaattinen peruutus: peruuttaa suuntavilkun
automaattisesti suorakulmaisen käännöksen jälkeen.
HUOMAUTUS: gPS-toiminnon on oltava käytössä
pariliitetyssä Edge laitteessa, jotta Automaattinen peruutus asetusta voi käyttää.
Oikea: määrittää oikean suuntavilkun.
Vasen: määrittää vasemman suuntavilkun.
Suuntavilkkujen määritys
Kun käytät kahta takavaloa, sinun on määritettävä, kumpi on
vasen ja kumpi oikea suuntavilkku.
1 Pariliitä kaksi takavaloa Edge laitteeseen (Varia
pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen pariliittäminen, sivu 3 ).
2 Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia >
Suuntavilkun määritys.
3 Valitse Oikea ja valitse oikeaksi suuntavilkuksi määritettävä
takavalo.
Kun kaksi takavaloa on pariliitetty, Edge laite määrittää toisen
takavalon automaattisesti vasemmaksi suuntavilkuksi.
4 Valitse tarvittaessa Vasen ja määritä toinen takavalo
vasemmaksi suuntavilkuksi valitsemalla se.
Suuntavilkun näyttäminen Edge 1000 laitteella
VAROITUS
Varia laite ei korvaa muita pyöräilyn turvatoimia, kuten
käsimerkkejä, liikennemerkkien ja tieolosuhteiden huomiointia ja
terveen järjen käyttöä.
Ennen kuin voit näyttää suuntavilkkua Edge laitteella, sinun on
asennettava kaksi takavaloa (Monitoimitelineen asentaminen,
sivu 2 ) ja määrittää ne suuntavilkuiksi (Suuntavilkkujen
määritys, sivu 3 ).
1 Lähde matkaan.
2 Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä.
3
À
Á
Â
Ã
Takavalopainike. Valitsemalla voit näyttää suuntavilkkua
vasemmalle, kun käytät kahta takavaloa.
Painamalla pitkään voit selata takavalon kirkkaus- ja kuviotiloja.
Etuvalopainike. Valitsemalla voit vaihtaa lyhyiden ja pitkien valojen
välillä.
Painamalla pitkään voit selata etuvalon kirkkaus- ja kuviotiloja.
Takavalopainike ja virtapainike. Valitsemalla voit näyttää suuntavilkkua oikealle, kun käytät kahta takavaloa.
Painamalla pitkään voit sytyttää tai sammuttaa kaikki valot.
Tilan merkkivalo
Tilan merkkivalo
3 Valitse vasen tai oikea suuntavilkku.
HUOMAUTUS: voit peruuttaa suuntavilkun valitsemalla
saman suuntavilkun uudelleen.
Valoverkoston asetukset
Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia > Valoyhteys
ja valitse pariliitetty valo.
Ota käyttöön: valon ottaminen käyttöön. Mahdollistaa myös
valon etähallinnan Edge laitteella. Voit irrottaa valon
valoverkostosta poistamalla valon käytöstä.
Liikeaktivoitu: sytyttää valon automaattisesti, kun Edge valo on
liikkeessä.
Automaattinen hidastus: säätää takavalon voimakkuuden ja
kuvion automaattisesti äkkijarrutuksen yhteydessä.
HUOMAUTUS: tämä asetus näkyy, kun takavalo on
pariliitetty laitteeseen.
HUOMAUTUS: takavalon keskitason tila ja vilkkutila ovat
käytettävissä ainoastaan Varia TL 300 laitteessa.
Valotila: määrittää valon voimakkuuden ja kuviotilan tai
sammuttaa valon.
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä, kun
Yksittäinen kokoonpanoasetus on valittu
(Kokoonpanoasetukset, sivu 3 ).
Tietoja: näyttää laite-, ohjelmisto- ja akkutiedot.
Poista: voit poistaa pariliitetyn valon verkostosta.
Akun virtatason tarkistaminen
Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia >
Valoyhteys.
Näet kaikkien pariliitettyjen valojen akun virtatason.
Valoverkoston testaaminen
1 Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet > Varia > Valotesti.
2 Valitse testattava valo.
Valo vilkkuu, kun se on yhteydessä.
Langaton kaukosäädin
Laitteen esittely
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu vihreänä
Etsii pariliitettyä laitetta.
Vuorotellen punainen ja
vihreä
Yrittää muodostaa pariliitoksen
laitteeseen.
Suuntavilkku on käytössä.
Välähtää nopeasti vihreänä Pariliitos laitteeseen onnistui.
12 kertaa
Palaa punaisena
Pariliitos epäonnistui tai yhteys katkesi.
Välähtää nopeasti
punaisena 12 kertaa
Pariliitetty laite siirtyi virransäästötilaan.
Valon kirkkaus mukautuu automaattisesti
akun säästämiseksi.
Vilkkuu punaisena
Vähintään yhden pariliitetyn laitteen akun
virta on vähissä.
Kaukosäätimen pariliittäminen Varia
laitteeseen
Kun liität Varia kaukosäätimen Varia laitteeseen ensimmäisen
kerran, sinun on muodostettava pariliitos niiden välille.
1 Tuo kaukosäädin enintään 1 metrin (3 jalan) päähän
laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Varia laite painamalla sen painiketta 1 sekunnin
ajan.
3 Siirry älytilaan valitsemalla Varia laiteavain.
Tilan merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
4 Paina kahta Varia kaukosäätimen painiketta samanaikaisesti,
kunnes tilan merkkivalo alkaa palaa vuorotellen vihreänä ja
punaisena, ja vapauta painikkeet.
Kaukosäädin etsii Varia laitetta. Kun kaukosäätimen pariliitos
onnistuu, tilan merkkivalo välähtää vihreänä 12 kertaa.
Kun kaukosäädin on pariliitetty, se yhdistää laitteeseen aina,
kun laite on toiminta-alueella ja käynnissä.
Pidikkeiden käyttäminen
Kaukosäätimelle on saatavissa useita pidikkeitä joko tuotteen
mukana tai valinnaisena lisävarusteena. Pidikkeillä
kaukosäätimen voi kiinnittää kehoon, pyörään tai muualle.
• Kohdista kaksi lovea À pidikkeen sivuolle ja paina
kaukosäädintä pidikkeeseen, kunnes kuulet naksahduksen.
• Paina vapautuskielekettä Á kevyesti ja nosta kaukosäädin
pidikkeestä.
4
Langaton kaukosäädin
Laitteen tiedot
Pariston vaihtaminen
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.
Älä koskaan laita akkuja suuhun. Jos joku on nielaissut akun,
ota yhteys lääkäriin tai paikalliseen myrkytyskeskukseen.
Vaihdettavat nappiparistot saattavat sisältää
perkloraattimateriaalia. Saattaa vaatia erityiskäsittelyä.
Lisätietoja on osoitteessa www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
VAROITUS
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Pariston vaihtamiseen tarvitset pienen ristipääruuvitaltan, pienen
tasapäisen ruuvitaltan ja CR2032-litiumnappipariston.
1 Irrota kolme ruuvia taustalevystä À ristipääruuvitaltalla.
Tekniset tiedot
Etuvalon tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 2,5 h suuri-tilassa
Enintään 5 h vilkkutilassa
Vilkkutila on käytettävissä
ainoastaan Varia HL 500 mallissa
Käyttölämpötila
-15 - 50 °C (5 - 122 °F)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Varia HL 500 LED valon
valovirta ja huippuvalaistusvoimakkuus
600 lm
95 lx
Varia HL 501 LED valon
valovirta ja huippuvalaistusvoimakkuus
300 lm
65 lx
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
2 Irrota kaukosäätimen taustalevy.
3 Teippaa pienen tasapäisen ruuvitaltan kärki.
Teippu suojaa paristoa, paristolokeroa ja liitinpintoja.
4 Kankea paristo varovasti irti taustalevystä.
5 Kiinnitä uusi paristo taustalevyyn pluspuoli alaspäin.
6 Varmista, että tiiviste Á on kunnolla paikallaan urassa.
Etuvalon voimakkuustilat
Voimakkuustila Varia HL 500 valon
valaistusvoimakkuus ja
valovirta
Varia HL 501 valon
valaistusvoimakkuus ja
valovirta
Erittäin kirkas
600 lm
95 lx
Ei käytössä
Suuri
400 lm
70 lx
300 lm
65 lx
Keskitaso
250 lm
50 lx
200 lm
50 lx
Pieni
150 lm
30 lx
150 lm
35 lx
Vilkkuva
600 lm
95 lx
Ei käytössä
Takavalon tekniset tiedot
7 Kiinnitä taustalevy takaisin. Kohdista tappi  piirilevyn
aukkoon Ã.
8 Kiinnitä ja kiristä ruuvit.
HUOMAUTUS: älä kiristä ruuveja liian tiukalle.
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 4 tuntia suuri-tilassa
Enintään 14 h vilkkutilassa
Vilkkutila on käytettävissä ainoastaan Varia
TL 300 mallissa
Käyttölämpötila
-15 - 50 °C (5 - 122 °F)
Latauslämpötila
0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Varia TL 300, 301 LED
valon valovirta
22 lm (tyypillinen suuri-tilassa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Takavalon voimakkuustilat
Laitteen tiedot
Voimakkuustila Varia TL 300 valon
valovirta
Varia TL 301 valon
valovirta
Suuri
22 lm
22 lm
Keskitaso
14 lm
Ei käytössä
Pieni
7 lm
14 lm
5
Voimakkuustila Varia TL 300 valon
valovirta
Varia TL 301 valon
valovirta
Vilkkuva
28 lm
Ei käytössä
Jarrutus
35 lm
35 lm
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Kaukosäätimen tekniset tiedot
Lisätietojen saaminen
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Akunkesto
Enintään 1,5 vuotta, kun päivittäinen
käyttöaika 1 h
Käyttölämpötila
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesitiiviys
5 ATM*
*Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta.
Paina laitteen painiketta 8 sekunnin ajan.
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi
Varia laite saattaa sammua ylikuumenemisen estämiseksi, kun
sitä käytetään suurella teholla lämpimässä, seisovassa ilmassa.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kunnes laite on jäähtynyt.
Käytä laitetta ulkona.
O-renkaat
Vakiotelineeseen on saatavilla kahdenkokoisia vaihtohihnoja (Orenkaita):
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tuumaa AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tuumaa AS568-131
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
Ohjelmiston päivittäminen
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect™ tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
6
Vianmääritys
Hakemisto
A
akku
käyttöikä 4
lataaminen 1
asentaminen 1, 2
asetukset 3, 4
E
Edge 3, 4
G
Garmin Express
laitteen rekisteröiminen 6
ohjelmiston päivittäminen 6
H
hihnat 6
K
kartat, päivittäminen 6
kaukosäädin 3, 4
pariliitos 4
L
laite, huolto 6
laitteen kiinnittäminen 1, 2, 4
laitteen mukauttaminen 3
laitteen puhdistaminen 6
laitteen rekisteröiminen 6
langattomat laitteet 4
lisävarusteet 6
N
nollaaminen, laite 6
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto, päivittäminen 6
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 6
P
painikkeet 2, 4
pariliitos 3
kaukosäädin 4
paristo, vaihtaminen 5
pariston vaihtaminen 5
päivitykset, ohjelmisto 6
T
tekniset tiedot 5
tuotteen rekisteröiminen 6
U
USB 6
V
vianmääritys 6
Hakemisto
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising