Garmin | Varia™ Rearview Radar | User guide | Garmin Varia™ Rearview Radar Käyttöopas

Garmin Varia™ Rearview Radar Käyttöopas
Varia™ - taaksepäin suunnattu pyörätutka
Käyttöopas
Joulukuu 2015
190-01918-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin
Connect™, Garmin Express™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
M/N: A02806, A02807
Voimassa saattaa olla maarajoituksia. 010-01509-01 ja 010-01509-11 ovat hyväksyttyjä käytettäviksi Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Takavalon asennusvihjeitä ......................................................... 1
Yleistelineen asentaminen ..................................................... 1
Pidikkeen asentaminen satulan tankoon ............................... 1
Takavalon sytyttäminen ......................................................... 1
Takavalon akun tilan merkkivalo ............................................ 2
Takavalon sammuttaminen .................................................... 2
Varia RDU laitteen asentaminen ................................................ 2
Varia RDU laitteen esittely ..................................................... 2
Varia RDU laitteen käynnistäminen ....................................... 2
Varia RDU laitteen ja takavalon sammuttaminen .................. 2
Varia takavalo ja Edge 1000.......................................... 2
Takavalon pariliitos Edge 1000 laitteeseen ................................ 2
Tutkan tarkasteleminen Edge laitteessa ................................ 3
Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge 1000
laitteella .................................................................................. 3
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet .................................. 3
Laitteen tiedot................................................................. 3
Varia RTL ja RDU - tekniset tiedot .............................................. 3
Tutka ........................................................................................... 3
Takavalon tilat ja kirkkaus ........................................................... 3
Laitteen lataaminen .................................................................... 3
Laitteen huoltaminen .................................................................. 3
Laitteen puhdistaminen .......................................................... 3
Vianmääritys................................................................... 4
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 4
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express sovelluksella ...... 4
Takavalon ohjelmistopäivitysten tilamerkkivalo ..................... 4
Takavalon yhteys Edge laitteeseen katkeaa .............................. 4
Takavalon yhteys Varia RDU laitteeseen katkeaa ..................... 4
Takavalo ei vastaa ...................................................................... 4
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana .............. 4
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi ...................................... 4
Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen ................................. 4
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 4
O-renkaat .................................................................................... 4
Lisätietojen saaminen ................................................................. 5
Liite.................................................................................. 5
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus .............................................. 5
Hakemisto....................................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laite voi parantaa tilannetietoisuutta. Se ei korvaa pyöräilijän
tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Käytä polkupyörää aina
turvallisesti ja harkiten.
Aloitus
Voit käyttää Varia RTL laitetta (tutkan takavalo) Varia RDU
laitteen (tutkan näyttöyksikkö) tai yhteensopivan Edge laitteen
kanssa. Tämä luettelo sisältää asennus- ja määritystoimien
yleiskatsauksen.
• Lataa laite (Laitteen lataaminen, sivu 3).
• Asenna takavalo pyörän satulan tankoon jollakin mukana
toimitetuista telineistä:
◦ Asenna yleisteline (Yleistelineen asentaminen, sivu 1).
◦ Asenna satulan tangon teline (Pidikkeen asentaminen
satulan tankoon, sivu 1).
• Jos käytät Varia RDU laitetta, asenna se pyörän runkoon tai
ohjaustankoon (Varia RDU laitteen asentaminen, sivu 2).
HUOMAUTUS: jos ostat Varia RTL ja RDU laitteen yhdessä,
laitteet on pariliitetty valmiiksi.
• Jos käytät yhteensopivaa Edge laitetta, pariliitä laitteet
(Takavalon pariliitos Edge 1000 laitteeseen, sivu 2).
®
3 Kiinnitä yleisteline tukevasti yhdellä hihnalla Á.
4 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet yleistelineen loviin
Â.
5 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Pidikkeen asentaminen satulan tankoon
1 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen satulan
tangon liittimestä Á.
Takavalon asennusvihjeitä
Varia RTL laite sisältää takavalon ja mikrotutkan, joka havaitsee
lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin päästä.
• Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
• Valitse pyörään parhaiten soveltuva teline.
• Varmista optimaalinen näkyvyys ja tutkan toiminta
kiinnittämällä laite mahdollisimman korkealle satulan
tankoon.
HUOMAUTUS: telineen pinnan pitäisi olla pystysuunnassa.
• Asenna laite oikein.
Laitteen etupuoli on taaksepäin tien suuntaisesti. Garmin
logo on oikeinpäin.
• Koeaja laite päivän aikana turvallisessa ympäristössä.
®
Yleistelineen asentaminen
1 Valitse kumityyny À satulan tangon muodon mukaan, ja
aseta tyyny yleistelineen taakse.
2 Aseta yleisteline satulan tankoon.
Johdanto
2 Aseta tarvittaessa kumityyny satulan tangon ympäri:
• Jos satulan tangon paksuus on 27–28,6 mm, käytä
paksumpaa tyynyä.
• Jos satulan tangon paksuus on 30,4–31 mm, käytä
ohuempaa tyynyä.
• Jos satulan tangon paksuus on 31–31,8 mm, älä käytä
kumityynyä.
3 Aseta satulan tangon liitin kumityynyn ympärille.
HUOMAUTUS: kohdista kumityyny satulan tangon liittimen
sisäpuolella olevien urien mukaan.
4 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: kiristä pidikettä satulan tangossa, kunnes
kiinnike ei liu'u satulan tangossa, tai enimmäiskireyteen 3 lbfin (0,3 Nm). Tarkista ruuvin kireys ajoittain.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet satulan tankoon
asennetun pidikkeen loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Takavalon sytyttäminen
Paina laitteen painiketta À 2 sekunnin ajan.
1
Varia RDU laitteen esittely
Takavalon merkkivalot Á osoittavat akun tason täyttymällä
vaakasuunnassa. Tilan merkkivalo  osoittaa laitteen
lisätietoja.
Takavalon akun tilan merkkivalo
Merkkivalon toiminto Tila
Vilkkuu vihreänä
Laite latautuu.
Tasainen vihreä
Lataus on valmis.
Palaa keltaisena
Akun virta on vähissä.
Palaa punaisena
Akun virta on erittäin vähissä. Virhe
ladattaessa.
Takavalon sammuttaminen
À
Á
Â
Ã
Paina laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Varia RDU laitteen asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole Varia RDU laitetta, voit ohittaa
tämän vaiheen ja käyttää yhteensopivaa Edge laitetta
(Takavalon pariliitos Edge 1000 laitteeseen, sivu 2).
Voit asentaa laitteen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
Ä
Å
Laitteen painike
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.
Ympäristön valoisuusanturi
Tunnistaa ympäristön valoisuuden ja
säätää näytön kirkkauden automaattisesti.
Yhteyden tilan
merkkivalo
Palaa tasaisen sinisenä, kun laite on pariliitetty takavaloon. Vilkkuu sinisenä, kun
laite etsii takavaloa.
Laitteen tilan FRONT ja Palavat valkoisena, kun laitteen akku on
REAR merkkivalot
ladattu ja laite toimii normaalisti. Vilkkuvat
valkoisena, kun akun virta on vähissä.
Vaaratason merkkivalo
Latauksen tilan
merkkivalo (Laitteen
lataaminen, sivu 3)
Vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason
mukaan. Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja
ei ole havaittu. Oranssi merkitsee, että
ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee,
että ajoneuvo etenee suurella nopeudella.
Ajoneuvon sijainnin
merkkivalot
Siirtyvät valopylväässä ylöspäin, kun
ajoneuvo lähestyy pyörää.
Varia RDU laitteen käynnistäminen
Käynnistä laite painamalla sen painiketta 1 sekunnin ajan.
Merkkivalot osoittavat akun varaustason täyttämällä
valopylvään.
merkkivalo vilkkuu sinisenä, kun laite etsii takavaloa.
Varia RDU akun tilan merkkivalo
Kun käynnistät laitteen, valopylvään yläreunassa oleva
merkkivalo osoittaa akun tilan lyhyesti.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
Merkkivalon toiminto
Tila
Vilkkuu vihreänä
Laite latautuu.
Tasainen vihreä
Lataus on valmis.
Vilkkuu keltaisena
Akun virta on vähissä.
Vilkkuu punaisena
Akun virta on erittäin vähissä.
Varia RDU laitteen ja takavalon sammuttaminen
Jos Varia RDU on pariliitetty takavaloon, voit sammuttaa
molemmat laitteet yhtaikaa.
Paina Varia RDU laitteen painiketta 1 sekunnin ajan.
Varia takavalo ja Edge 1000
Voit etäohjata takavaloa ja mukauttaa asetuksia yhteensopivalla
Edge laitteella. Tämä osa koskee Edge 1000 laitetta. Muut
yhteensopivat Edge laitteet sisältävät samankaltaisia asetuksia
ja säätimiä.
Takavalon pariliitos Edge 1000 laitteeseen
Ennen laitteiden liittämistä Edge ohjelmisto on päivitettävä.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
®
2
Varia takavalo ja Edge 1000
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä
> Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Etsi kaikki.
4 Sytytä takavalo.
5 Valitse anturi ja valitse Lisää.
Kun anturi on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteyssivulla.
Tutkan tarkasteleminen Edge laitteessa
Lähde matkaan.
Tutkan tiedot näkyvät aktiivisessa tietonäytössä.
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Merkkivalon valovirta
5 lm (ei havaittua vaaraa)
13 lm (suurin vaarataso)
16 lm (suurin vaarataso, vilkkutila)
Vilkkutila on käytettävissä ainoastaan Varia
RTL 500 mallissa.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tutka
• Tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin
päästä.
• Lähestyvän ajoneuvon nopeuden on oltava 10 - 160 km/h (6 99 mph).
HUOMAUTUS: tutka ei havaitse ajoneuvoja, joiden nopeus
on sama kuin polkupyörän.
• Tutkan keilan leveys on 40 astetta. Se näyttää tutkakuvaa
tien tavallisista mutkista.
• Tutka havaitsee enintään kahdeksan lähestyvää ajoneuvoa.
Takavalon tilat ja kirkkaus
Ajoneuvon sijainnin merkkivalo À siirtyy ylemmäs
valopylväässä, kun ajoneuvo lähestyy pyörääsi. Vaaratason
merkkivalo Á vaihtaa väriä mahdollisen vaaratason mukaan.
Vihreä merkitsee, että ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi
merkitsee, että ajoneuvo lähestyy. Punainen merkitsee, että
ajoneuvo etenee suurella nopeudella.
Tutkan hälytysasetusten mukauttaminen Edge 1000
laitteella
Ennen kuin voit mukauttaa tutkan hälytysasetuksia Edge
laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet (Takavalon pariliitos
Edge 1000 laitteeseen, sivu 2).
Voit mukauttaa tutkan hälytysten ääniä ja näkymistä Edge
laitteessa.
1 Valitse Edge laitteessa > Tunnistimet.
2 Valitse takavalo.
3 Valitse Tunnistimen tiedot > Hälytysasetukset.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysäänet
Edge laitteesta kuuluu merkkiääni, jos äänet on otettu käyttöön
asetuksista. Laitteessa on hälytysääniä useisiin tarkoituksiin.
Lähestyvien ajoneuvojen hälytysääni on erottuva. Laitteesta
kuuluu yksi merkkiääni, kun se havaitsee ensimmäisen
ajoneuvon. Kun kyseinen vaara on ohi, laitteesta kuuluu aina
uusi merkkiääni, kun se havaitsee uuden ajoneuvon.
Laitteen tiedot
Varia RTL ja RDU - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Varia RTL akunkesto
Enintään 5 h palaessaan jatkuvasti
Enintään 8 h vilkkutilassa
Varia RDU akunkesto
Enintään 10 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäy- 2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
täntö
Laitteen tiedot
Varia RTL 500 mallin oletusarvoinen valotila on vilkkutila.
Keskimmäiset neljä merkkivaloa vilkkuvat aina. Kun takavalo
havaitsee ajoneuvon, siinä syttyy vähitellen lisää merkkivaloja ja
vilkunta nopeutuu ajoneuvon lähestyessä. Voit siirtää laitteen
jatkuvaan palamistilaan painamalla laitteen painiketta.
Varia RTL 501 mallissa on ainoastaan jatkuva palamistila.
Keskimmäiset kaksi merkkivaloa palavat aina tasaisena. Kun
takavalo havaitsee ajoneuvon, siinä syttyy vähitellen lisää
merkkivaloja ajoneuvon lähestyessä.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Varia RTL ja RDU - tekniset tiedot, sivu 3).
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana. Tilan
merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun lataus on päättynyt.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
3
Vianmääritys
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Express
sovelluksella
Lataa Garmin Express sovellus, jotta voit päivittää laitteen
ohjelmiston.
Voit päivittää takavalon ohjelmiston Garmin Express
sovelluksella. Jos olet pariliittänyt valinnaisen Varia RDU laitteen
takavaloon, takavalo lähettää ohjelmistopäivitykset
langattomasti.
1 Liitä takavalo tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Garmin Express etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
Vähitellen syttyvät punaiset merkkivalot osoittavat, että laite
päivittyy.
4 Kun päivität pariliitettyä Varia RDU laitetta, tuo se enintään
3 metrin päähän ja käynnistä se.
Molempien laitteiden tilan merkkivalo syttyy violettina, mikä
osoittaa, että laitteet päivittyvät. Päivitys saattaa kestää
muutaman minuutin. Kun päivitys on valmis, takavalon tilan
merkkivalo muuttuu vihreäksi ja molemmat laitteet sammuvat.
HUOMAUTUS: jos haluat peruuttaa Varia RDU
ohjelmistopäivityksen, paina takavalon painiketta 2 sekunnin
ajan. Laitteet on pariliitettävä uudelleen, jos haluat
vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä.
Takavalon yhteys Varia RDU laitteeseen
katkeaa
VAROITUS
Jos takavalo ei ole yhteydessä Varia RDU laitteeseen tai ei
lähetä tietoja siihen, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja
tarkistat laitteet turvallisessa paikassa.
Jos vaaratason merkkivalo palaa punaisena ja REAR
merkkivalo on sammuksissa, takavalo ei ole yhteydessä Varia
RDU laitteeseen.
• Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason, kun käynnistät laitteet. Takavalon
merkkivalot osoittavat akun tason täyttymällä
vaakasuunnassa.
• Pariliitä laitteet (Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen,
sivu 4).
Takavalo ei vastaa
Jos takavalon merkkivalo vilkkuu tai palaa punaisena ajon
aikana, laite on virhetilassa.
• Varmista, että käyttölämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötilaaluetta (Varia RTL ja RDU - tekniset tiedot, sivu 3).
• Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason, kun käynnistät laitteen. Takavalon
merkkivalot osoittavat akun tason täyttymällä
vaakasuunnassa.
• Vältä useita tutkahäiriöiden lähteitä.
Tilan merkkivalo muuttuu punaiseksi
latauksen aikana
Merkkivalon
toiminto
Tila
• Tarkista USB-kaapeli, liitännät ja portit vikojen varalta.
• Varmista, että virtalähteestä tulee virtaa.
Voit tarkistaa tämän usealla tavalla. Tarkista esimerkiksi
toimivatko muut virtalähteeseen kytketyt laitteet.
• Varmista, että latauslämpötila vastaa hyväksyttyä lämpötilaaluetta (Varia RTL ja RDU - tekniset tiedot, sivu 3).
Tasainen vihreä
Ohjelmistopäivitys on valmis ja onnistunut.
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi
Palaa punaisena
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.
Takavalon ohjelmistopäivitysten tilamerkkivalo
Vilkkuu violettina
Laite etsii pariliitettyä Varia RDU laitetta.
Palaa violettina
Laita lataa ohjelmistopäivitystä Garmin Express
ohjelmistosta. Jos Varia RDU laite on pariliitetty,
takavalo lähettää lisäksi ohjelmistopäivityksen
molempiin laitteisiin.
Takavalon yhteys Edge laitteeseen katkeaa
VAROITUS
Jos takavalo ei ole yhteydessä Edge laitteeseen tai ei lähetä
tietoja siihen, Garmin suosittelee, että pysähdyt ja tarkistat
laitteet turvallisessa paikassa.
Edge laitteessa näkyy teksti Tutka irrotettu, kun se ei ole
yhteydessä takavaloon.
• Sammuta molemmat laitteet ja käynnistä ne uudelleen.
Voit tarkistaa akun tason, kun käynnistät laitteet. Takavalon
merkkivalot osoittavat akun tason täyttymällä
vaakasuunnassa.
• Pariliitä laitteet (Takavalon pariliitos Edge 1000 laitteeseen,
sivu 2).
Varia laite saattaa sammua ylikuumenemisen estämiseksi, kun
sitä käytetään suurella teholla lämpimässä, seisovassa ilmassa.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kunnes laite on jäähtynyt.
Käytä laitetta ulkona.
Takavalon pariliittäminen RDU laitteeseen
Varia RDU laitteen voi pariliittää yhteen takavaloon kerrallaan.
HUOMAUTUS: jos takavalon kanssa toimitettiin RDU laite,
laitteet on pariliitetty valmiiksi.
1 Paina Varia RDU laitteen painiketta 5 sekunnin ajan.
merkkivalo muuttuu siniseksi.
2 Sytytä takavalo.
3 Tuo laitteet enintään 1 cm:n päähän toisistaan ja odota, kun
ne muodostavat yhteyden toisiinsa.
Kun laitteet on yhdistetty, takavalon merkkivalot vilkkuvat
reunasta toiseen. Varia RDU
ja REAR merkkivalot palavat
tasaisina.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta.
Paina laitteen painiketta 8 sekunnin ajan, kunnes kaikki
merkkivalot sammuvat.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
4
Vianmääritys
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Liite
5
Hakemisto
A
akku 1, 2
lataaminen 3, 4
asentaminen 1, 2
asetukset 3
E
Edge 2, 3
G
Garmin Express 4
laitteen rekisteröiminen 4
ohjelmiston päivittäminen 4
H
hihnat 4
K
kartat, päivittäminen 4
L
laite, huolto 3
laitteen kiinnittäminen 1, 2
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 3
laitteen rekisteröiminen 4
lisävarusteet 5
N
nollaaminen, laite 4
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto, päivittäminen 4
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 5
P
pariliitos 2, 4
päivitykset, ohjelmisto 4
T
tekniset tiedot 3
tuotteen rekisteröiminen 4
U
USB 4
V
vianmääritys 4, 5
Ä
äänet 3
6
Hakemisto
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising