Garmin | Varia™ Rearview Radar | User manual | Garmin Varia™ Rearview Radar Gebruikershandleiding

Garmin Varia™ Rearview Radar Gebruikershandleiding
Varia™ Achteruitkijkradar voor de fiets
Gebruikershandleiding
December 2015
190-01918-35_0B
Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke
toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van
deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar
www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.
Garmin , het Garmin logo, ANT+ en Edge zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en
andere landen. Garmin Connect™, Garmin Express™ en Varia™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken
mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
®
®
®
Dit product is ANT+ gecertificeerd. Ga naar www.thisisant.com/directory voor een lijst met compatibele producten en apps.
M/N: A02806, A02807
Per land kunnen verschillende beperkingen van toepassing zijn. 010-01509-01 en 010-01509-11 zijn goedgekeurd voor gebruik in Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk.
Inhoudsopgave
Inleiding........................................................................... 1
Aan de slag ................................................................................. 1
Tips voor het installeren van het achterlicht ............................... 1
De universele houder plaatsen .............................................. 1
De zadelpensteun bevestigen ............................................... 1
Het achterlicht inschakelen .................................................... 1
Batterijstatuslampje achterlicht .............................................. 2
Het achterlicht uitschakelen ................................................... 2
Het Varia RDU toestel installeren ............................................... 2
Varia RDU toestel - overzicht ................................................. 2
Het Varia RDU toestel inschakelen ........................................ 2
Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen ................ 2
Het Varia achterlicht en uw Edge 1000 ......................... 3
Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000 .............................. 3
Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel ............... 3
De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge
1000 ....................................................................................... 3
Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende
voertuigen .............................................................................. 3
Toestelinformatie........................................................... 3
Varia RTL en RDU specificaties ................................................. 3
Radardetectie ............................................................................. 3
Achterlichtmodi en intensiteit ...................................................... 3
Het toestel opladen ..................................................................... 3
Toestelonderhoud ....................................................................... 4
Het toestel schoonmaken ...................................................... 4
Problemen oplossen...................................................... 4
Ondersteuning en updates ......................................................... 4
De software bijwerken met de Garmin Express app .............. 4
Statuslampje achterlicht voor software-updates .................... 4
De verbinding tussen het achterlicht en het Edge toestel is
verbroken .................................................................................... 4
De verbinding tussen het achterlicht en het Varia RDU toestel is
verbroken .................................................................................... 4
Het achterlicht reageert niet ........................................................ 4
Het statuslampje brandt rood tijdens het opladen ...................... 5
Uitschakeling bij hoge temperatuur ............................................ 5
Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel ............................ 5
Het toestel herstellen .................................................................. 5
Vervangende O-ringen ............................................................... 5
Meer informatie ........................................................................... 5
Appendix......................................................................... 5
Softwarelicentieovereenkomst .................................................... 5
Index................................................................................ 6
Inhoudsopgave
i
Inleiding
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.
Het toestel kan veilig fietsen bevorderen. Het toestel is geen
vervanging voor veilig fietsen. Houd altijd rekening met
mogelijke gevaren. Let tijdens het fietsen altijd goed op.
Aan de slag
U kunt de Varia RTL (radarachterlicht) gebruiken met de Varia
RDU (radarscherm) of met uw compatibele Edge toestel. Deze
lijst geeft een overzicht van de installatie- en instellingstaken.
• Laad het toestel op (Het toestel opladen, pagina 3).
• Bevestig het achterlicht op de zadelpen van uw fiets met een
van de meegeleverde steunen:
◦ Installeer de universele steun (De universele houder
plaatsen, pagina 1).
◦ Installeer de zadelpensteun (De zadelpensteun
bevestigen, pagina 1).
• Als u het Varia RDU toestel gebruikt, kunt u dit installeren op
de stuurpen of het stuur van uw fiets (Het Varia RDU toestel
installeren, pagina 2).
OPMERKING: Als u de Varia RTL en RDU toestellen tegelijk
aanschaft, zijn deze al gekoppeld.
• Als u een compatibel Edge toestel gebruikt, dient u de
toestellen te koppelen (Het achterlicht koppelen met uw Edge
1000, pagina 3).
®
Tips voor het installeren van het achterlicht
Het Varia RTL toestel wordt geleverd met een achterlicht en een
micro-radar die naderende voertuigen tot op een afstand van
140 meter kan detecteren.
• Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.
• Kies de voor uw fiets meest geschikte steun.
• Bevestig de steun zo hoog mogelijk op de zadelpen, zodat
het achterlicht goed zichtbaar is en de radardetectie optimaal
functioneert.
OPMERKING: De steun moet verticaal zijn geplaatst.
• Installeer het toestel op de juiste wijze.
Het toestel is naar achteren gericht en parallel aan de weg.
De kant met het Garmin logo is naar boven gericht.
• Maak overdag een testrit in een veilige omgeving.
®
De universele houder plaatsen
1 Kies een bij de zadelpen passend rubberen kussentje À en
bevestig dit op de achterkant van de universele steun.
2 Bevestig de universele steun op de zadelpen.
Inleiding
3 Bevestig de universele steun stevig met één van de banden
Á.
4 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen in de universele steun Â.
5 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
De zadelpensteun bevestigen
1 Gebruik de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
de zadelpenklem Á.
2 Plaats zo nodig een rubberen kussentje rond de zadelpen:
• Gebruik het dikke kussentje als de diameter van de
zadelpen 27 tot 28,6 mm is.
• Gebruik het dunne kussentje als de diameter van de
zadelpen 30,4 tot 31 mm is.
• Gebruik geen rubber kussentje als de diameter van de
zadelpen 31 tot 31,8 mm is.
3 Plaats de zadelpenklem rond het rubberen kussentje.
OPMERKING: Zorg dat de contouren op het rubberen
kussentje zijn uitgelijnd met de groeven aan de binnenkant
van de zadelpenklem.
4 Plaats de schroef terug en draai deze aan.
OPMERKING: Draai de schroef van de zadelpenklem aan tot
de steun op de stang niet meer kan schuiven of tot het
maximale moment van 0,3 Nm (3 lbf-inch). Controleer
regelmatig of de schroef goed vast zit.
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de zadelpensteun Â.
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
Het achterlicht inschakelen
Houd de toestelknop À 2 seconden ingedrukt.
1
De LED-lampjes voor het achterlicht Á in de horizontale
kolom geven het oplaadniveau van de batterij aan. Het
statuslampje  geeft extra informatie over het toestel.
Varia RDU toestel - overzicht
Batterijstatuslampje achterlicht
Activiteit statuslampje Status
Groen knipperend
Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen
Het opladen is voltooid.
Constant geel
De batterij is bijna leeg.
Constant rood
De batterij is zo goed als leeg. Er is een fout
opgetreden tijdens het opladen.
Het achterlicht uitschakelen
Houd de toestelknop 2 seconden ingedrukt.
Het Varia RDU toestel installeren
OPMERKING: Als u geen Varia RDU toestel hebt, kunt u deze
taak overslaan en een compatibel Edge toestel gebruiken (Het
achterlicht koppelen met uw Edge 1000, pagina 3).
U kunt het toestel installeren op de stuurpen of het stuur.
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.
2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
fietssteun.
De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.
Toestelknop
Schakelt het toestel in en uit.
Omgevingslichtsensor
Detecteert beschikbaar licht en past de
helderheid van het scherm automatisch aan.
Â
Verbindingsstatuslampje
Brandt constant blauw als het toestel is
gekoppeld met het achterlicht. Knippert
blauw als het toestel het achterlicht zoekt.
Ã
Toestelstatuslampje
FRONT en REAR
Brandt constant wit als de batterij van het
toestel is opgeladen en het toestel normaal
functioneert. Knippert wit als de batterij bijna
leeg is.
Gevaarniveau-lampje
Oplaadstatuslampje
(Het toestel opladen,
pagina 3)
Verandert van kleur naarmate het potentiële
gevaar toe- of afneemt. Groen geeft aan dat
geen voertuig wordt gedetecteerd. Oranje
geeft aan dat een voertuig nadert. Rood
geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid
nadert.
Voertuigpositielampjes
Stijgt in de kolom naarmate een voertuig uw
fiets dichter nadert.
À
Á
Ä
Å
Het Varia RDU toestel inschakelen
3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.
4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de fietssteun Â.
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.
Houd de toestelknop 1 seconde ingedrukt om het toestel in te
schakelen.
Het aantal lampjes in de kolom geeft het oplaadniveau van
de batterij aan.
Het
lampje knippert blauw terwijl het achterlicht wordt
gezocht.
Varia RDU batterijstatuslampje
Wanneer u het toestel inschakelt, geeft het lampje bovenin de
kolom kort de status van de batterij aan.
Activiteit statuslampje
Status
Groen knipperend
Het toestel wordt opgeladen.
Constant groen
Het opladen is voltooid.
Geel knipperend
De batterij is bijna leeg.
Rood knipperend
De batterij is bijna leeg.
Het Varia RDU toestel en achterlicht uitschakelen
Als het Varia RDU toestel is gekoppeld met het achterlicht, kunt
u beide toestellen tegelijk uitschakelen.
2
Inleiding
Houd de toestelknop op het Varia RDU toestel 1 seconde
ingedrukt.
Het Varia achterlicht en uw Edge 1000
U kunt uw achterlicht op afstand bedienen en de instellingen
aanpassen met uw compatibele Edge toestel. Dit gedeelte bevat
instructies voor het Edge 1000 toestel. Andere compatibele
Edge toestellen bevatten soortgelijke instellingen en
bedieningsfuncties.
Geluidssignalen die waarschuwen voor naderende
voertuigen
Het Edge toestel geeft pieptonen als geluidssignalen zijn
ingeschakeld in de systeeminstellingen. Uw toestel is voorzien
van geluidssignalen voor verschillende waarschuwingsfuncties.
Een uniek geluid waarschuwt voor naderende voertuigen. Het
toestel piept één keer als het eerste voertuig wordt
gedetecteerd. Nadat het gevaar is afgewend, piept het toestel
opnieuw als een volgend voertuig wordt gedetecteerd.
Toestelinformatie
Het achterlicht koppelen met uw Edge 1000
Voordat u de toestellen kunt koppelen, moet u de Edge software
bijwerken.
1 Breng het Edge toestel binnen bereik (3 m) van de sensor.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 m bij andere
ANT+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen.
2 Schakel het Edge toestel in.
3 Selecteer in het startscherm > Sensors > Voeg sensor
toe > Zoek alles.
4 Schakel het achterlicht in.
5 Selecteer uw sensor en vervolgens Voeg toe.
Zodra de sensor met uw Edge toestel is gekoppeld, stopt het
statuspictogram op de verbindingenpagina met knipperen.
Varia RTL en RDU specificaties
Batterijtype
Oplaadbare, ingebouwde lithium-ionbatterij
Varia RTL batterijduur
Tot 5 uur in continu-verlichtingsmodus
Tot 8 uur in knippermodus
Varia RDU batterijduur
Tot 10 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik
Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
Laadtemperatuurbereik
Van 0º tot 45ºC (van 32º tot 113ºF)
®
Weergave van radarinformatie op uw Edge toestel
Maak een rit.
De radarinformatie wordt weergegeven op het actieve
gegevensscherm.
Radiofrequentie/protocol 2,4 GHz ANT+ protocol voor draadloze
communicatie
Waterbestendigheid
IEC 60529 IPX7*
Lichtstroom LED-lampje 5 lm (geen gevaar gedetecteerd)
13 lm (maximumniveau gevaar)
16 lm (maximumniveau gevaar, knippermodus)
Knippermodus is alleen beschikbaar op de
Varia RTL 500.
*Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water
tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga
voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.
Radardetectie
Het voertuigpositie-lampje À stijgt in de kolom naarmate een
voertuig uw fiets dichter nadert. Het gevaarniveau-lampje Á
verandert van kleur naarmate het potentiële gevaar toe- of
afneemt. Groen geeft aan dat geen voertuig wordt
gedetecteerd. Oranje geeft aan dat een voertuig nadert.
Rood geeft aan dat een voertuig op hoge snelheid nadert.
De radarmeldingsinstellingen wijzigen met uw Edge
1000
Voordat u de radarmeldingsinstellingen kunt aanpassen met uw
Edge toestel, moet u de toestellen koppelen (Het achterlicht
koppelen met uw Edge 1000, pagina 3).
U kunt het geluid en de weergave van radarmeldingen op uw
Edge toestel aanpassen.
1 Selecteer op uw Edge toestel > Sensors.
2 Selecteer uw achterlicht.
3 Selecteer Sensordetails > Waarschuwingsinstellingen.
4 Selecteer een optie.
• De radar detecteert voertuigen op een afstand tot 140 meter.
• De snelheid van het naderende voertuig moet liggen tussen
10 en 160 km per uur (tussen 6 en 99 mph).
OPMERKING: De radar detecteert geen voertuigen die
dezelfde snelheid hebben als uw fiets.
• De radarstraal is 40 graden breed. Daarmee dekt de radar de
meeste bochten in de weg.
• De radar kan maximaal acht naderende voertuigen
detecteren.
Achterlichtmodi en intensiteit
De Varia RTL 500 staat standaard in de knippermodus. De vier
middelste lampjes knipperen altijd. Als een voertuig wordt
gedetecteerd, gaan geleidelijk meer lampjes branden en neemt
de knipperfrequentie toe naarmate het voertuig uw fiets dichter
nadert. U kunt het toestel in de continu-modus schakelen door
op de toestelknop te drukken.
De Varia RTL 501 biedt alleen de continu-modus. De twee
middelste lampjes branden altijd constant. Als een voertuig
wordt gedetecteerd, gaan geleidelijk meer lampjes branden
naarmate het voertuig uw fiets dichter nadert.
Het toestel opladen
LET OP
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.
Het Varia achterlicht en uw Edge 1000
3
OPMERKING: Opladen is alleen mogelijk binnen het
goedgekeurde temperatuurbereik (Varia RTL en RDU
specificaties, pagina 3).
1 Trek de beschermkap van de USB-poort omhoog.
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
of een USB-poort van een computer.
4 Sluit de netadapter aan op een standaard stopcontact.
5 Laad het toestel volledig op.
Het statuslampje knippert groen tijdens het opladen. Het
statuslampje brandt constant groen als het opladen is voltooid.
Toestelonderhoud
LET OP
Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan
extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit
onherstelbare schade kan veroorzaken.
Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en
insectenwerende middelen die plastic onderdelen en
oppervlakken kunnen beschadigen.
Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om
beschadiging van de poort te voorkomen.
Het toestel schoonmaken
1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met
een mild schoonmaakmiddel.
2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
Problemen oplossen
Ondersteuning en updates
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) biedt u eenvoudig
toegang tot deze services voor Garmin toestellen.
• Productregistratie
• Producthandleidingen
• Software-updates
De software bijwerken met de Garmin Express app
Voordat u uw toestelsoftware kunt bijwerken, moet u de Garmin
Express toepassing downloaden.
Met de Garmin Express toepassing kunt u de
achterlichtsoftware bijwerken. Als het optionele Varia RDU
toestel is gekoppeld met het achterlicht, worden softwareupdates draadloos verzonden vanuit het achterlicht.
1 Sluit het achterlicht met een USB-kabel aan op uw computer.
Garmin Express zoekt automatisch naar software-updates en
verzendt deze naar uw toestel.
2 Volg de instructies op het scherm.
3 Koppel het toestel los en schakel het in.
De rode lampjes gaan geleidelijk branden om aan te geven
dat het toestel wordt bijgewerkt.
4 Als u het gekoppelde Varia RDU toestel wilt bijwerken, moet
u het binnen het bereik (3 m) brengen en inschakelen.
Het statuslampje op beide toestellen wordt paars om aan te
geven dat de toestellen worden bijgewerkt. De update kan
enkele minuten duren. Als de update is voltooid, wordt het
statuslampje van het achterlicht groen en worden beide
toestellen uitgeschakeld.
OPMERKING: Als u de Varia RDU software-update wilt
annuleren, houdt u de toestelknop op het achterlicht 2
seconden ingedrukt. U moet de toestellen opnieuw koppelen
om een software-update te ontvangen.
4
Statuslampje achterlicht voor software-updates
Activiteit statuslampje
Status
Constant groen
De software-update is voltooid.
Constant rood
De software-update is mislukt.
Paars knipperend
Het toestel zoekt het gekoppelde Varia RDU
toestel.
Constant paars
Het toestel is bezig een software-update te
uploaden vanaf Garmin Express. Als het Varia
RDU toestel is gekoppeld, verzendt het
achterlicht ook een software-update naar beide
toestellen.
De verbinding tussen het achterlicht en het
Edge toestel is verbroken
WAARSCHUWING
Als het achterlicht niet is verbonden of geen gegevens verzendt
naar het Edge toestel, adviseert Garmin om te stoppen met
fietsen en de toestellen op een veilige locatie te controleren.
Op het scherm van de Edge geeft Radar ontkoppeld aan dat het
toestel niet is verbonden met het achterlicht.
• Schakel beide toestellen uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau
van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het
achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau
van de batterij aan.
• Koppel de toestellen (Het achterlicht koppelen met uw Edge
1000, pagina 3).
De verbinding tussen het achterlicht en het
Varia RDU toestel is verbroken
WAARSCHUWING
Als het achterlicht niet is verbonden of geen gegevens verzendt
naar het Varia RDU toestel, adviseert Garmin om te stoppen
met fietsen en de toestellen op een veilige locatie te controleren.
Als het gevaarniveau-lapje constant rood brandt en het lampje
REAR niet brandt, is het achterlicht niet verbonden met het
Varia RDU toestel.
• Schakel beide toestellen uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau
van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het
achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau
van de batterij aan.
• Koppel de toestellen (Het achterlicht koppelen met uw RDU
toestel, pagina 5).
Het achterlicht reageert niet
Als het statuslampje voor het achterlicht tijdens het fietsen
knippert of constant rood brandt, is er iets mis met het toestel.
• Controleer of de bedrijfstemperatuur van het toestel binnen
het goedgekeurde bereik valt (Varia RTL en RDU
specificaties, pagina 3).
• Schakel het toestel uit en weer in.
Als het toestel weer is ingeschakeld, kunt u het oplaadniveau
van de batterij controleren. De LED-lampjes voor het
achterlicht in de horizontale kolom geven het oplaadniveau
van de batterij aan.
• Vermijd meerdere bronnen van radarinterferentie.
Problemen oplossen
Het statuslampje brandt rood tijdens het
opladen
• Controleer of de USB-kabel, connectors en poorten
beschadigd zijn.
• Controleer of de voedingsbron stroom geeft.
U kunt dit op verschillende manieren controleren. U kunt
bijvoorbeeld controleren of andere toestellen op dezelfde
voedingsbron wel goed functioneren.
• Controleer of de oplaadtemperatuur voor het toestel binnen
het goedgekeurde bereik valt (Varia RTL en RDU
specificaties, pagina 3).
Uitschakeling bij hoge temperatuur
Om oververhitting te voorkomen kan het Varia toestel worden
uitgeschakeld als het bij hoge intensiteit wordt gebruikt in een
warme omgeving waar geen luchtstroom is. Het statuslampje
brandt rood tot het toestel is afgekoeld. U dient het toestel
buiten te gebruiken.
Het achterlicht koppelen met uw RDU toestel
bij het normale gebruik van dit product. De titel,
eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op
de Software blijven in bezit van Garmin en/of haar
dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of
haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde
Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie
en code van de Software, waarvan de broncode niet wordt
verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar
externe leveranciers zijn en dat de Software in de broncodevorm
een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe
leveranciers blijft. U verklaart dat u de Software of elk deel
daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen,
onderwerpen aan reverse assembling of reverse engineering,
herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken
zult maken op basis van de Software. U verklaart dat u de
software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die
de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika of enig
ander toepasselijk land schenden.
Het Varia RDU toestel kan met één achterlicht tegelijk worden
gekoppeld.
OPMERKING: Als uw achterlicht bij een RDU toestel is
meegeleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.
1 Houd de Varia RDU toestelknop 5 seconden ingedrukt.
Het
LED-lampje brandt constant blauw.
2 Schakel het achterlicht in.
3 Breng de toestellen op 1 cm afstand van elkaar en wacht tot
de toestellen zijn verbonden.
Als de toestellen zijn verbonden, bewegen de LED-lampjes
voor het achterlicht heen en weer. Het Varia RDU
lampje
en het lampje REAR branden constant.
Het toestel herstellen
U kunt het toestel opnieuw instellen als het niet meer reageert.
Houd de toestelknop 8 seconden ingedrukt tot alle LEDlampjes zijn uitgeschakeld.
Vervangende O-ringen
Voor de steunen zijn vervangende banden (O-ringen)
verkrijgbaar.
OPMERKING: Gebruik alleen vervangende banden van EPDM
(Ethylene Propylene Diene Monomer). Ga naar
http://buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin
dealer.
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/intosports.
• Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
• Ga naar http://buy.garmin.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.
Appendix
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR HET TOESTEL TE GEBRUIKEN VERKLAART U DAT U
DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE VOLGENDE
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ZULT NALEVEN.
LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u
een beperkte licentie toe om de software die is ingebouwd in dit
toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken
Appendix
5
Index
A
accessoires 5
B
banden 5
batterij 1, 2
opladen 3, 5
E
Edge 3
G
Garmin Express 4
software bijwerken 4
toestel registreren 4
H
herstellen, toestel 5
het toestel schoonmaken 4
I
installeren 1, 2
instellingen 3
K
kaarten, bijwerken 4
koppelen 3–5
O
O-ringen. Zie banden
P
problemen oplossen 4, 5
productregistratie 4
S
software, bijwerken 4
softwarelicentieovereenkomst 5
specificaties 3
T
toestel, onderhoud 4
toestel aanpassen 3
toestel bevestigen 1, 2
toestel registreren 4
tonen 3
U
updates, software 4
USB 4
6
Index
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising