Garmin | Varia™ Rearview Radar | User manual | Garmin Varia™ Rearview Radar Brugervejledning

Garmin Varia™ Rearview Radar Brugervejledning
Varia™ Bagudvendt cykelradar
Brugervejledning
December 2015
190-01918-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ og Edge er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™,
Garmin Express™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
M/N: A02806, A02807
Begrænsninger kan være gældende i nogle lande. 010-01509-01 og 010-01509-11 er godkendt til brug i Frankrig og Storbritannien.
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Tip til montering af baglygten ...................................................... 1
Montering af universalholderen ............................................. 1
Montering af holder til sadelpind ............................................ 1
Sådan tændes baglygten ....................................................... 1
Baglygtens batteristatus-LED ................................................ 2
Sådan slukkes baglygten ....................................................... 2
Montering af Varia RDU enheden .............................................. 2
Varia RDU Oversigt over enheden ........................................ 2
Sådan tændes Varia RDU enheden ...................................... 2
Sådan slukkes Varia RDU enheden og baglygten ................. 2
Varia baglygten og Edge 1000...................................... 2
Parring af baglygten med Edge 1000 ......................................... 2
Visning af radar på din Edge enhed ...................................... 3
Tilpasning af Radaralarmindstillinger med din Edge
1000 ....................................................................................... 3
Alarmtoner for køretøjer, der nærmer sig .............................. 3
Enhedsoplysninger........................................................ 3
Varia RTL og RDU specifikationer .............................................. 3
Radarregistrering ........................................................................ 3
Baglygtens tilstande og intensitet ............................................... 3
Opladning af enheden ................................................................ 3
Vedligeholdelse af enheden ....................................................... 4
Rengøring af enheden ........................................................... 4
Fejlfinding....................................................................... 4
Support og opdateringer ............................................................. 4
Opdatering af softwaren ved hjælp af programmet Garmin
Express .................................................................................. 4
Baglygtens status-LED for softwareopdateringer .................. 4
Baglygten mister forbindelsen til Edge enheden ........................ 4
Baglygten mister forbindelsen til Varia RDU enheden ............... 4
Baglygten reagerer ikke .............................................................. 4
Status-LED'en lyser rødt under opladning .................................. 4
Termisk sikkerhedsnedlukning ................................................... 4
Parring af baglygten med RDU enheden .................................... 4
Nulstilling af enheden ................................................................. 5
Tætningsringe til udskiftning ....................................................... 5
Sådan får du flere oplysninger .................................................... 5
Appendiks....................................................................... 5
Softwarelicensaftale .................................................................... 5
Indeks.............................................................................. 6
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden kan øge din opmærksomhed på de omgivende forhold.
Den skal ikke fungere som erstatning for opmærksomhed og
god dømmekraft fra cyklistens side. Brug altid din egen
dømmekraft til at cykle på en sikker måde.
Sådan kommer du i gang
Du kan bruge Varia RTL (radarbaglygte) med Varia RDU
(radarvisningsenhed) eller med din kompatible Edge enhed.
Denne liste giver en oversigt over installation og opsætning.
• Oplad enheden (Opladning af enheden, side 3).
• Monter baglygten på sadelpinden ved hjælp af en af de
medfølgende holdere:
◦ Monter universalholderen (Montering af universalholderen,
side 1).
◦ Monter holderen til sadelpind (Montering af holder til
sadelpind, side 1).
• Hvis du bruger Varia RDU, skal du montere den på cyklens
frempind eller styr (Montering af Varia RDU enheden,
side 2).
BEMÆRK: Når du køber Varia RTL og RDU enhederne
sammen, er de allerede parret.
• Hvis du bruger en kompatibel Edge enhed, skal du parre
enhederne (Parring af baglygten med Edge 1000, side 2).
®
Tip til montering af baglygten
Varia RTL enheden omfatter en baglygte og en mikroradar, der
kan registrere køretøjer, der nærmer sig, op til 140 meter væk.
• Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
• Vælg den holder, der passer bedst til din cykel.
• Monter enheden så højt på sadelpinden som muligt, så lyset
ses bedst muligt, og radarregistreringen er optimal.
BEMÆRK: Monteringsfladen skal være lodret.
• Monter enheden korrekt.
Enheden vender bagud og er parallel med vejen. Garmin
logoet skal vende højre side opad.
• Kør en testtur i dagslys i sikre omgivelser.
®
3 Fastgør universalholderen omhyggeligt ved hjælp af ét bånd
Á.
4 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
universalholderen Â.
5 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
Montering af holder til sadelpind
1 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
sadelpindens monteringsbeslag Á.
2 Placer om nødvendigt en gummipude omkring sadelpinden:
• Hvis sadelpindens diameter er fra 27 til 28,6 mm, skal du
bruge den tykke pude.
• Hvis sadelpindens diameter er fra 30,4 til 31 mm, skal du
bruge den tynde pude.
• Hvis sadelpindens diameter er fra 31 til 31,8 mm, skal du
ikke bruge en gummipude.
3 Placer sadelpindens monteringsbeslag omkring
gummipuden.
BEMÆRK: Du skal justere gummipudens kanter i forhold til
rillerne på indersiden af sadelpindens monteringsbeslag.
4 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Stram sadelpindsbeslaget, indtil holderen ikke
glider på sadelpinden, eller til den maksimale
momentspecifikation på 3 lbf-tommer (0,3 N-m). Kontroller
skruens tilspænding jævnligt.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden i forhold til hakkene på
sadelpindens holder Â.
Montering af universalholderen
1 Vælg en gummipude À baseret på formen af din sadelpind,
og placer gummipuden på bagsiden af universalholderen.
2 Placer universalholderen på sadelpinden.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
Sådan tændes baglygten
Hold enhedsknappen À nede i 2 sekunder.
Introduktion
1
Varia RDU Oversigt over enheden
Baglygtens LED'er Á tændes horisontalt for at angive
batteriniveauet. Status-LED'en  angiver yderligere
enhedsoplysninger.
Baglygtens batteristatus-LED
LED-aktivitet Status
Blinker grønt
Enheden oplades.
Konstant grøn Opladning er fuldført.
Konstant gul
Batteriniveauet er lavt.
Konstant rød
Batteriniveauet er meget lavt. Der opstod en fejl under
opladning.
Sådan slukkes baglygten
Enhedsknap
Tænder og slukker enheden.
Sensor for omgivende
lys
Registrerer omgivende lys og tilpasser
automatisk displayets lysstyrke.
Â
ForbindelsesstatusLED
Lyser konstant blåt, når enheden er parret
med baglygten. Blinker blåt, når enheden
søger efter baglygten.
Ã
FRONT og REAR
enhedsstatus-LED'er
Lyser konstant hvidt, når enhedens batteri
er opladet, og enheden fungerer normalt.
Blinker hvidt, når batteriet er næsten brugt
op.
Trusselsniveau-LED
Opladningsstatus-LED
(Opladning af enheden,
side 3)
Skifter farve på baggrund af det potentielle
trusselsniveau. Grøn angiver, at der ikke
er registreret noget køretøj. Gul angiver, at
et køretøj nærmer sig. Rød angiver, at et
køretøj nærmer sig med høj fart.
KøretøjspositionsLED'er
Flytter opad i søjlen, efterhånden som
køretøjet kommer tættere på din cykel.
À
Á
Hold enhedsknappen nede i 2 sekunder.
Montering af Varia RDU enheden
BEMÆRK: Hvis du ikke har en Varia RDU enhed, kan du
springe denne opgave over og bruge en kompatibel Edge enhed
(Parring af baglygten med Edge 1000, side 2).
Du kan installere enheden enten på frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så den sidder godt fast.
Ä
Å
Sådan tændes Varia RDU enheden
Hold enhedsknappen nede i 1 sekund for at tænde for
enheden.
LED'erne udfylder søjlen for at angive batteriniveauet.
LED'en blinker blåt, mens den søger efter baglygten.
Varia RDU batteristatus-LED
Når du tænder for enheden, angiver LED'en i toppen af søjlen
kortvarigt batteristatus.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Enheden oplades.
Konstant grøn
Opladning er fuldført.
Blinker gult
Batteriniveauet er lavt.
Blinker rødt
Batteriniveauet er meget lavt.
Sådan slukkes Varia RDU enheden og baglygten
Hvis Varia RDU er parret med baglygten, kan du slukke begge
enheder på én gang.
Hold enhedsknappen på Varia RDU enheden nede i 1
sekund.
klikker på plads.
Varia baglygten og Edge 1000
Du kan fjernstyre din baglygte og tilpasse indstillingerne ved
hjælp af din kompatible Edge enhed. Dette afsnit indeholder
vejledningen til Edge 1000 enheden. Andre kompatible Edge
enheder indeholder tilsvarende indstillinger og
betjeningsmuligheder.
Parring af baglygten med Edge 1000
Før du kan parre enhederne, skal du opdatere Edge softwaren.
2
Varia baglygten og Edge 1000
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Søg i alle på
skærmen Hjem.
4 Tænd baglygten.
5 Vælg din sensor, og vælg Tilføj.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises
statusikonet konstant på forbindelsessiden.
®
Visning af radar på din Edge enhed
Kør en tur.
Radaroplysningerne vises på det aktive dataskærmbillede.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Temperatur ved
opladning
Fra 0 til 45º C (fra 32 til 113º F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
LED lysstrøm
5 lm (ingen trussel registreret)
13 lm (maksimalt trusselsniveau)
16 lm (maksimalt trusselsniveau, blinktilstand)
Blinktilstand er kun tilgængelig på Varia RTL
500.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
Radarregistrering
• Radaren registrerer køretøjer, der nærmer sig, op til 140 m
væk.
• Hastigheden for det køretøj, der nærmer sig, skal være fra 10
til 160 km/t (fra 6 til 99 miles/t).
BEMÆRK: Radaren registrerer ikke køretøjer, der bevæger
sig med samme hastighed som din cykel.
• Radarstrålebredden er 40 grader. Det giver radardækning
ved almindelige sving på vejen.
• Radaren kan registrere op til otte køretøjer, der nærmer sig.
Baglygtens tilstande og intensitet
Køretøjspositions-LED'en À flytter opad i søjlen, efterhånden
som et køretøj kommer tættere på din cykel. TrusselsniveauLED'en Á skifter farve på baggrund af det potentielle
trusselsniveau. Grøn angiver, at der ikke er registreret noget
køretøj. Gul angiver, at et køretøj nærmer sig. Rød angiver,
at et køretøj nærmer sig med høj fart.
Tilpasning af Radaralarmindstillinger med din Edge
1000
Før du kan tilpasse radaralarmindstillinger med din Edge enhed,
skal du parre enhederne (Parring af baglygten med Edge 1000,
side 2).
Du kan tilpasse, hvordan radaren giver lyd og kan ses på
dinEdge enhed.
1 Fra din enhed Edge skal du vælge > Sensorer.
2 Vælg din baglygte.
3 Select Sensoroplysninger > Alarmindstillinger.
4 Vælg en funktion.
Alarmtoner for køretøjer, der nærmer sig
Edge enheden bipper, hvis hørbare toner slås til i
systemindstillinger. Din enhed har alarmtoner til flere funktioner.
Alarmtonen for køretøjer, der nærmer sig, har en unik lyd.
Enheden bipper én gang, når det første køretøj registreres. Når
truslen er væk, bipper enheden igen, når et nyt køretøj
registreres.
Enhedsoplysninger
Varia RTL og RDU specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Varia RTL Batterilevetid
Op til 5 timer i konstant lys-tilstand
Op til 8 timer i blinktilstand
Varia RDU Batterilevetid
Op til 10 timer, typisk brug
Enhedsoplysninger
Standardlystilstanden for Varia RTL 500 er blinktilstand. De fire
LED'er i midten blinker hele tiden. Når der registreres et køretøj,
tændes der stadigt flere LED'er, og blinkfrekvensen stiger,
efterhånden som køretøjet kommer tættere på din cykel. Du kan
skifte enheden til konstant lys ved at trykke på enhedstasten.
Varia RTL 501 har kun tilstanden konstant lys. De to LED'er i
midten lyser hele tiden. Når der registreres et køretøj, tændes
der stadigt flere LED'er, efterhånden som køretøjet kommer
tættere på din cykel.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Varia RTL og RDU
specifikationer, side 3).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
5 Oplad enheden helt.
Status-LED'en blinker grønt under opladning. Status-LED'en
lyser konstant grønt, når opladningen er færdig.
3
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Fejlfinding
Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
Opdatering af softwaren ved hjælp af programmet
Garmin Express
Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade
programmet Garmin Express.
Du kan opdatere baglygtens software ved hjælp af programmet
Garmin Express. Hvis du har den valgfrie Varia RDU enhed
parret med baglygten, sendes softwareopdateringer trådløst fra
baglygten.
1 Tilslut baglygten til din computer med USB-kablet.
Garmin Express søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din enhed.
Følg
instruktionerne på skærmen.
2
3 Frakobl enheden, og tænd den.
De røde LED'er tændes efterhånden for at vise, at enheden
opdateres.
4 Når du skal opdatere den parrede Varia RDU enhed, skal du
placere den inden for rækkevidde (3 m) og tænde den.
Status-LED'en på begge enheder lyser lilla for at vise, at
enhederne opdateres. Opdateringen kan tage et par minutter.
Når opdateringen er fuldført, skifter baglygtens status-LED til
grøn, og begge enheder slukkes.
BEMÆRK: Hvis du vil annullere Varia RDU
softwareopdateringen, skal du holde enhedstasten på
baglygten nede i 2 sekunder. Du skal parre enhederne igen
for at modtage en softwareopdatering.
Baglygtens status-LED for softwareopdateringer
LED-aktivitet Status
Konstant grøn Softwareopdateringen blev fuldført.
Konstant rød
Softwareopdateringen mislykkedes.
Blinker lilla
Enheden søger efter den parrede Varia RDU enhed.
Konstant lilla
Enheden uploader en softwareopdatering fra Garmin
Express. Hvis Varia RDU enheden er parret, sender
baglygten også en softwareopdatering til begge
enheder.
Baglygten mister forbindelsen til Edge
enheden
ADVARSEL
Hvis baglygten ikke er forbundet til eller sender data til Edge
enheden, anbefaler Garmin, at du stopper med at køre og
kontrollerer enhederne på et sikkert sted.
Edge viser Radar frakoblet, når den ikke har forbindelse til
baglygten.
• Sluk begge enheder, og tænd dem igen.
Du kan kontrollere batteriniveauet, når du tænder enhederne
igen. Baglygtens LED'er tændes horisontalt for at angive
batteriniveauet.
• Par enhederne (Parring af baglygten med Edge 1000,
side 2).
Baglygten mister forbindelsen til Varia RDU
enheden
ADVARSEL
Hvis baglygten ikke er forbundet til eller sender data til Varia
RDU enheden, anbefaler Garmin, at du stopper med at køre og
kontrollerer enhederne på et sikkert sted.
Hvis trusselsniveau-LED'en lyser konstant rødt, og REAR
LED'en er slukket, har baglygten ikke forbindelse til Varia RDU
enheden.
• Sluk begge enheder, og tænd dem igen.
Du kan kontrollere batteriniveauet, når du tænder enhederne
igen. Baglygtens LED'er tændes horisontalt for at angive
batteriniveauet.
• Par enhederne (Parring af baglygten med RDU enheden,
side 4).
Baglygten reagerer ikke
Hvis status-LED'en under en tur blinker eller lyser konstant rødt,
er enheden i en fejltilstand.
• Kontroller, at enheden er inden for det godkendte
driftstemperaturinterval (Varia RTL og RDU specifikationer,
side 3).
• Sluk enheden, og tænd den igen.
Du kan kontrollere batteriniveauet, når du tænder enheden
igen. Baglygtens LED'er tændes horisontalt for at angive
batteriniveauet.
• Undgå flere kilder til radarinterferens.
Status-LED'en lyser rødt under opladning
• Kontroller USB-kablet og stikkene for skader.
• Sørg for, at strømkilden genererer strøm.
Det kan du undersøge på flere måder. Du kan f.eks.
undersøge, om andre enheder, som får strøm fra samme
kilde, fungerer.
• Kontroller, at enheden er inden for det godkendte
opladningstemperaturinterval (Varia RTL og RDU
specifikationer, side 3).
Termisk sikkerhedsnedlukning
For at forhindre overophedning kan Varia enheden slukke, hvis
den betjenes ved høj intensitet i varm, stillestående luft. StatusLED'en lyser rødt, indtil enheden er kølet ned. Du bør bruge
enheden udendørs.
Parring af baglygten med RDU enheden
Varia RDU enheden kan parres med én baglygte ad gangen.
4
Fejlfinding
BEMÆRK: Hvis din baglygte blev leveret med en RDU enhed,
er de allerede parret.
1 Hold Varia RDU enhedsknappen nede i 5 sekunder.
LED'en lyser konstant blåt.
2 Tænd baglygten.
3 Flyt enhederne inden for 1 cm fra hinanden, og vent, indtil
enhederne opnår forbindelse til hinanden.
Når enhederne har opnået forbindelse, flytter baglygteLED'erne fra side til side. Varia RDU
og REAR LED'erne
lyser konstant.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille enheden, hvis den holder op med at reagere.
Hold enhedsknappen nede i 8 sekunder, indtil alle LED'er
slukker.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin
forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og
reservedele.
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN
FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af
produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur,
organisering og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er
værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller
dets tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/
eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at
softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der
er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at
du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land
i strid med USA's love om eksportregulering eller love om
eksportregulering i et hvilket som helst andet relevant land.
Appendiks
5
Indeks
B
batteri 1, 2
oplade 3, 4
bånd 5
E
Edge 2, 3
enhed, vedligeholdelse 4
F
fejlfinding 4, 5
G
Garmin Express 4
opdatering af software 4
registrering af enheden 4
I
indstillinger 3
installere 1, 2
K
kort, opdatere 4
M
montere enhed 1, 2
N
nulstille, enhed 5
O
opdateringer, software 4
P
parre 2, 4
produktregistrering 4
R
registrering af enheden 4
rengøring af enheden 4
S
software, opdatere 4
softwarelicensaftale 5
specifikationer 3
T
tilbehør 5
tilpasning af enheden 2
toner 3
tætningsringe. Se bånd
U
USB 4
6
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising