Garmin | Varia™ Rearview Radar | User manual | Garmin Varia™ Rearview Radar Brukerveiledning

Garmin Varia™ Rearview Radar Brukerveiledning
Varia™ bakspeilradar
Brukerveiledning
Desember 2015
190-01918-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin
Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Produktet er sertifisert for ANT+. Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
Modellnumre: A02806, A02807
Landspesifikke begrensninger kan gjelde. 010-01509-01 og 010-01509-11 er godkjent for bruk i Frankrike og Storbritannia.
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Tips for montering av baklykt ...................................................... 1
Installere universalbraketten .................................................. 1
Montere setestangbraketten .................................................. 1
Slå på baklykten ..................................................................... 1
LED-lampe for batteristatus for baklykten .............................. 2
Slå av baklykten ..................................................................... 2
Montere Varia RDU enheten ...................................................... 2
Varia RDU – oversikt over enheten ....................................... 2
Slå på Varia RDU enheten ..................................................... 2
Slå av Varia RDU enheten og baklykten ............................... 2
Baklykten på Varia og Edge 1000 ................................. 2
Parkoble baklykten med Edge 1000 ........................................... 2
Vise radar på Edge enheten .................................................. 3
Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge 1000 ........ 3
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg .............................. 3
Informasjon om enheten................................................ 3
Varia RTL og RDU – spesifikasjoner .......................................... 3
Radarregistrering ........................................................................ 3
Moduser og intensitet for baklykten ............................................ 3
Lade enheten .............................................................................. 3
Ta vare på enheten .....................................................................3
Rengjøre enheten .................................................................. 4
Feilsøking........................................................................ 4
Støtte og oppdateringer .............................................................. 4
Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet Garmin
Express .................................................................................. 4
LED-lampen for programvareoppdateringer på baklykten ..... 4
Baklykten kobles fra Edge enheten ............................................ 4
Baklykten kobles fra Varia RDU enheten ................................... 4
Baklykten svarer ikke .................................................................. 4
LED-statuslampen blinker rødt under lading .............................. 4
Termisk sikkerhetsavslåing ......................................................... 4
Parkoble baklykten med RDU enheten ...................................... 4
Nullstille enheten ........................................................................ 4
Utbyttbare tetningsringer ............................................................ 5
Få mer informasjon ..................................................................... 5
Tillegg.............................................................................. 5
Lisensavtale for programvare ..................................................... 5
Indeks.............................................................................. 6
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten kan forbedre situasjonsforståelsen. Den kan ikke
erstatte oppmerksomhet og god vurderingsevne hos syklisten.
Bruk alltid sunn fornuft, og opptre trygt i trafikken.
Komme i gang
Du kan bruke Varia RTL (radarbaklykt) med Varia RDU
(radarskjermenheten) eller en kompatibel Edge enhet. Denne
listen gir en oversikt over oppgavene som skal gjøres under
montering og oppsett.
• Lade enheten (Lade enheten, side 3).
• Monter baklykten på sykkelens setestang ved hjelp av en
brakettene som fulgte med:
◦ Monter universalbraketten (Installere universalbraketten,
side 1).
◦ Montere setestangbraketten (Montere setestangbraketten,
side 1).
• Hvis du bruker Varia RDU, skal den monteres på
sykkelrammen eller sykkelstyret (Montere Varia RDU
enheten, side 2).
MERK: Når du kjøper enhetene Varia RTL og RDU sammen,
er de allerede parkoblet.
• Hvis du bruker en kompatibel Edge enhet, må du parkoble
enhetene (Parkoble baklykten med Edge 1000, side 2).
®
Tips for montering av baklykt
Varia RTL enheten har en baklykt samt en mikroradar som kan
registrere kjøretøy som nærmer seg opptil 140 meter unna.
• Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
• Velg braketten som passer best til din sykkel.
• Monter enheten så høyt opp på setestangen som mulig for at
lykten skal være så synlig som mulig.
MERK: Monteringsoverflaten skal være loddrett.
• Monter enheten på riktig måte.
Enheten skal vende bakover og være parallell med veien.
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.
• Ta en prøvetur om dagen i et trygt miljø.
®
Installere universalbraketten
1 Velg en gummipute À basert på formen på setestangen, og
plasser gummiputen på baksiden av universalbraketten.
2 Plasser universalbraketten på setestangen.
3 Fest universalbraketten godt med ett bånd Á.
4 Plasser tappene på baksiden av enheten på linjene med
hakkene på universalbraketten Â.
5 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Montere setestangbraketten
1 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra
setestangtilkoblingen Á.
2 Plasser eventuelt en gummipute rundt setestangen:
• Hvis setestangens diameter er 27–28,6 mm, bruker du
den tykke puten.
• Hvis setestangens diameter er 30,4–31 mm, bruker du
den tynne puten.
• Hvis setestangens diameter er 31–31,8 mm, bruker du
ingen gummipute.
3 Plasser setestangtilkoblingen rundt gummiputen.
MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med
sporene på innsiden av setestangtilkoblingen.
4 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Stram til setestangklemmen til braketten ikke sklir på
setestrangen eller til et maksimalt dreiningsmoment på 0,3
N/m (3 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
setestangbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Slå på baklykten
Hold enhetstasten À inne i 2 sekunder.
Innledning
1
Varia RDU – oversikt over enheten
LED-lampene for baklykten Á fylles horisontalt for å vise
batterinivået. LED-statuslampen  viser ekstra informasjon
om enheten.
LED-lampe for batteristatus for baklykten
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt Ladingen er fullført.
Lyser kontinuerlig gult
Lavt batterinivå.
Kontinuerlig rød
Svært lavt batterinivå. Det oppstod en feil
under lading.
Slå av baklykten
À
Á
MERK: Hvis du ikke har en Varia RDU enhet, kan du hoppe
over denne oppgaven og bruke en kompatibel Edge enhet
(Parkoble baklykten med Edge 1000, side 2).
Du kan montere enheten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
Slår enheten av og på.
Sensor for omgivelseslys Registrerer lysforholdene, og justerer
automatisk lysstyrken på skjermen.
Â
LED-lampe for tilkoblingsstatus
Lyser kontinuerlig blått når enheten er
parkoblet med baklykten. Blinker blått
når enheten leter etter baklykten.
Ã
FRONT og REAR LEDlamper for enhetsstatus
Lyser kontinuerlig hvitt når enhetsbatteriet er ladet og enheten fungerer som
normalt. Blinker hvitt når batteriet er
svakt.
LED-lampe for
trusselnivå
LED-lampe for ladestatus
(Lade enheten,
side 3)
Skifter farge etter trusselnivået. Grønt
indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg.
Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg.
Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg
i høy hastighet.
LED-lampe for kjøretøyposisjon
Beveger seg oppover i kolonnen når
kjøretøyet nærmer seg sykkelen.
Hold nede enhetstasten i 2 sekunder.
Montere Varia RDU enheten
Enhetstasten
Ä
Å
Slå på Varia RDU enheten
Hold enhetstasten nede i 1 sekund for å slå på enheten.
LED-lampene fyller kolonnen for å vise batterinivået.
LED-lampen
blinker blått mens den leter etter baklykten.
Varia RDU LED-lampe for batteristatus
Når du slår på enheten, viser LED-lampen øverst i kolonnen
batteristatusen i et kort øyeblikk.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
LED-aktivitet
Status
Blinker grønt
Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt
Ladingen er fullført.
Blinker gult
Lavt batterinivå.
Blinker rødt
Svært lavt batterinivå.
Slå av Varia RDU enheten og baklykten
Hvis Varia RDU er parkoblet med baklykten, kan du slå av
begge enhetene samtidig.
Hold enhetstasten på Varia RDU enheten nede i 1 sekund.
Baklykten på Varia og Edge 1000
Du kan kontrollere baklykten og tilpasse innstillingene eksternt
ved hjelp av den kompatible Edge enheten. Denne delen
inneholder instruksjoner for Edge 1000-enheten. Andre
kompatible Edge enheter inneholder lignende innstillinger og
kontroller.
Parkoble baklykten med Edge 1000
Du må oppdatere Edge programvaren før du kan parkoble
enhetene.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren
(3 m).Edge
2
Baklykten på Varia og Edge 1000
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 Velg følgende på startskjermbildet: > Sensorer > Legg til
sensor > Søk på alle.
4 Slå på baklykten.
5 Velg sensor, og velg Legg til.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises et
kontinuerlig statusikon på tilkoblingssiden.
®
Vise radar på Edge enheten
Ta deg en tur.
Radarinformasjonen vises på den aktive dataskjermen.
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
LED – lysstrøm
5 lm (ingen trussel registrert)
13 lm (høyeste trusselnivå)
16 lm (høyeste trusselnivå, blinkende modus)
Blinkende modus er bare tilgjengelig på Varia
RTL 500.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Radarregistrering
• Radaren registrerer kjøretøy på en avstand på opptil
140 meter.
• Hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg må være på
mellom 10 og 160 km/t.
MERK: Radaren registrerer ikke kjøretøy som beveger seg i
samme hastighet som sykkelen.
• Radarstrålens bredde er 40 grader. Dette gir radardekning
ved vanlige svinger i veibanen.
• Radaren kan registrere opptil åtte kjøretøy som nærmer seg.
Moduser og intensitet for baklykten
LED-lampen for kjøretøyets posisjon À beveger seg oppover
i kolonnen når et kjøretøy nærmer seg sykkelen. LED-lampen
som indikerer trusselnivået Á skifter farge når trusselnivået
endres. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult
indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et
kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.
Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge
1000
Før du kan tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge
enheten, må du parkoble enhetene (Parkoble baklykten med
Edge 1000, side 2).
Du kan tilpasse lyden og visningen for radarvarslene på Edge
enheten.
1 Velg følgende på Edge enheten: > Sensorer.
2 Velg baklykten.
3 Velg Sensordetaljer > Varselinnstillinger.
4 Velg et alternativ.
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg
Edge enheten piper hvis du har slått på toner i innstillingene.
Enheten har ulike varseltoner for ulike situasjoner. Varseltonen
for kjøretøy som nærmer seg har en unik lyd. Enheten piper én
gang når det første kjøretøyet registreres. Når trusselen er over,
piper enheten på nytt når et nytt kjøretøy registreres.
Informasjon om enheten
Varia RTL og RDU – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Varia RTL batteritid
Opptil 5 timer i modusen for konstant
belysning
Opptil 8 timer i blinkende modus
Varia RDU batteritid
Opptil 10 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Informasjon om enheten
Standard lysmodus på Varia RTL 500 er blinkende modus. De
fire midterste LED-lampene blinker alltid. Når et kjøretøy
registreres, slås andre LED-lamper gradvis på, og blinkingen
øker i frekvens når kjøretøyet nærmer seg sykkelen. Du kan
bytte til lysende modus ved å trykke på enhetstasten.
Varia RTL 501 har bare lysende modus. De to midterste LEDlampene lyser alltid. Når et kjøretøy registreres, slås andre LEDlamper gradvis på når kjøretøyet nærmer seg sykkelen.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Varia RTL og RDU – spesifikasjoner,
side 3).
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
Koble
strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
4
5 Lad enheten helt opp.
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LEDstatuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
3
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Baklykten kobles fra Varia RDU enheten
Feilsøking
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet
Garmin Express
Du må laste ned programmet Garmin Express før du kan
oppdatere enhetsprogramvaren.
Du kan oppdatere programvaren for baklykten ved hjelp av
programmet Garmin Express. Hvis du har parkoblet en Varia
RDU enhet (tilleggsutstyr) med baklykten, blir
programvareoppdateringer sendt trådløst fra baklykten.
1 Koble baklykten til datamaskinen med USB-kabelen.
Garmin Express søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Koble fra enheten, og slå den på.
De røde LED-lampene slås på gradvis for å indikere at
enheten er under oppdatering.
4 Ved oppdatering av den parkoblede Varia RDU enheten, må
du plassere den innenfor rekkevidde (3 m) og slå den på.
LED-statuslampene lyser lilla på begge enhetene for å vise at
enhetene er under oppdatering. Oppdateringen kan ta et par
minutter. Når oppdateringen er fullført, lyser LEDstatuslampen for baklykten grønt, og begge enhetene slås
av.
MERK: Hvis du vil avbryte programvareoppdateringen av
Varia RDU, holder du inne enhetstasten på baklykten i
2 sekunder. Du må parkoble enhetene på nytt for å motta en
programvareoppdatering.
LED-lampen for programvareoppdateringer på
baklykten
LED-aktivitet
Status
Lyser kontinuerlig
grønt
Programvareoppdateringen er fullført og
vellykket.
Kontinuerlig rød
Programvareoppdateringen mislyktes.
Blinker lilla
Enheten leter etter den parkoblede Varia RDU
enheten.
Lyser kontinuerlig
lilla
Enheten laster inn en programvareoppdatering
fra Garmin Express. Hvis Varia RDU enheten er
parkoblet, sender baklykten også en programvareoppdatering til begge enhetene.
Baklykten kobles fra Edge enheten
ADVARSEL
Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender data til Edge
enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og sjekker
enhetene på et trygt sted.
Edge viser Radar frakoblet når den ikke er koblet til baklykten.
• Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
Du kan sjekke batterinivået når du slår enhetene på igjen.
LED-lampene fylles horisontalt for å vise batterinivået.
4
• Parkoble enhetene (Parkoble baklykten med Edge 1000,
side 2).
ADVARSEL
Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender data til Varia
RDU enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og
sjekker enhetene på et trygt sted.
Hvis LED-lampen som indikerer trusselnivået lyser rødt, og den
REAR LED-lampen er av, er baklykten ikke koblet til Varia RDU
enheten.
• Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
Du kan sjekke batterinivået når du slår enhetene på igjen.
LED-lampene fylles horisontalt for å vise batterinivået.
• Parkoble enhetene (Parkoble baklykten med RDU enheten,
side 4).
Baklykten svarer ikke
Hvis LED-lampen for status for baklykten blinker eller lyser rødt
under en sykkeltur, er det en feil på enheten.
• Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent
driftstemperatur (Varia RTL og RDU – spesifikasjoner,
side 3).
• Slå enheten av og på igjen.
Du kan sjekke batterinivået når du har slått enheten på igjen.
LED-lampene fylles horisontalt for å vise batterinivået.
• Unngå flere kilder til radarforstyrrelser.
LED-statuslampen blinker rødt under lading
• Undersøk USB-kabelen, kontaktene og portene etter skader.
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.
Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.
• Kontroller at enheten er innenfor det godkjente
temperaturområdet for lading (Varia RTL og RDU –
spesifikasjoner, side 3).
Termisk sikkerhetsavslåing
Varia enheten kan slå seg av for å unngå overoppheting når den
brukes ved høy intensitet i varm, stillestående luft. LEDstatuslampen lyser rødt til enheten er avkjølt. Du bør bruke
enheten utendørs.
Parkoble baklykten med RDU enheten
Varia RDU enheten kan parkobles med én baklykt av gangen.
MERK: Hvis baklykten ble levert med en RDU-enhet, er de
allerede parkoblet.
1 Hold enhetstasten på Varia RDU inne i 5 sekunder.
LED-lampen lyser kontinuerlig blått.
2 Slå på baklykten.
3 Hold enhetene nærmere enn 1 cm fra hverandre, og vent
mens enhetene kobles sammen.
Når enhetene er koblet sammen, beveger lyset i LED-lampen
på baklykten fra side til side. LED-lampen på Varia RDU
og REAR LED-lampe lyser kontinuerlig.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.
Hold enhetstasten inne i 8 sekunder til alle LED-lampene er
slått av.
Feilsøking
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Tillegg
5
Indeks
B
batteri 1, 2
lade 3, 4
E
Edge 2, 3
enhet, vedlikehold 3
F
feilsøking 4, 5
G
Garmin Express 4
oppdatere programvare 4
registrere enheten 4
I
innstillinger 3
K
kart, oppdatere 4
M
montere 1, 2
montere enheten 1, 2
N
nullstille, enhet 4
O
oppdateringer, programvare 4
P
parkobling 2, 4
produktregistrering 4
programvare, oppdatere 4
programvarelisensavtale 5
R
registrere enheten 4
remmer 5
rengjøre enheten 4
S
spesifikasjoner 3
T
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tilbehør 5
tilpasse enheten 2
toner 3
U
USB 4
6
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising