Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | User guide | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Käyttöopas

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Käyttöopas
Varia Vision™
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Express™, Varia™ ja Varia Vision™
ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02913
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Estä korroosio puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden
ympäristö perusteellisesti ennen lataamista ja liittämistä
tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet liitteestä.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 3).
1 Kohdista laturin tapit laitteen takapuolella olevien liitinpintojen
kanssa À ja työnnä laturia, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Kun Tarvittaessa / vain hälytys on käytössä, voit herättää
laitteen tai siirtää sen lepotilaan kaksoisnapauttamalla
kosketuspaneelia.
Pidikkeen kiinnittäminen aurinkolaseihin
1 Valitse aurinkolasien sankaan tiukasti sopiva hihna.
HUOMAUTUS: hihnan on oltava tiukka, jotta laite ei pääse
liikkumaan ajon aikana.
2 Aseta pidikkeen tasainen puoli aurinkolasien sankaa vasten.
3 Kiinnitä ensimmäinen hihna yläkoukkuun ja vedä hihna
aurinkolasien sangan ympäri.
4 Kiinnitä hihnan toinen reuna alakoukkuun.
5 Kiinnitä toinenkin hihna.
Laitteen asettaminen pidikkeeseen
2 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
3 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
5 Irrota laturi painamalla painikkeita Á.
Kiinnitä pidike aurinkolasien sankaan, ennen kuin asetat laitteen
pidikkeeseen.
1 Aseta pidikkeen ja laitteen lovet kohdakkain.
2 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä, kunnes se lukittuu
paikalleen.
Laitteen esittely
À
Virtapainike
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Á
Ympäristön valoi- Tunnistaa ympäristön valoisuuden ja säätää
suusanturi
näytön kirkkauden automaattisesti.
3 Säädä näyttö aurinkolasien linssin eteen.
Â
Kosketuspaneeli Käytä laitetta pyyhkäisemällä tai napauttamalla
(Kosketuspaneelin käyttäminen, sivu 1).
Varia Vision laitteen asennusvinkkejä
Ã
Näytön varsi
Säädä näyttöä taivuttamalla vartta.
HUOMAUTUS: laite voi vahingoittua, jos näytön
vartta taivutetaan yli 90 astetta.
Ä
Näyttö
Muuta näytön paikkaa kääntämällä.
HUOMAUTUS: laite voi vahingoittua, jos näyttöä
käännetään yli 15 astetta.
Kosketuspaneelin käyttäminen
Kosketuspaneelin avulla voi käyttää monia laitteen
ominaisuuksia. Kosketuspaneelia voi käyttää sormenpäillä tai
käsineet kädessä.
• Pyyhkäisemällä kosketuspaneelia voi selata tietonäyttöjä,
vaihtoehtoja ja asetuksia.
Kosketuspaneelia voi pyyhkäistä eteen- ja taaksepäin.
• Voit ohittaa ilmoituksia pyyhkäisemällä kosketuspaneelia.
• Voit kuitata ilmoituksia ja hälytyksiä pyyhkäisemällä
kosketuspaneelia.
Johdanto
• Kiinnitä laite tukevasti aurinkolasien sankaan kohtaan, jossa
se ei estä polkupyörän turvallista käyttöä.
• Valitse aurinkolaseihin parhaiten sopivat hihnat.
• Asenna laite oikein.
• Säädä näyttö, ennen kuin lähdet ajamaan.
• Koeaja laite päivän aikana turvallisessa ympäristössä.
Näytön säätövinkkejä
• Avaa aurinkolasien sangat, ennen kuin säädät näyttöä.
• Aseta pidike sijaintiin, jossa näyttö ulottuu aurinkolasien
linssiin.
• Taivuta näytön vartta.
• Käännä näyttöä.
• Siirrä pidikettä eteen- tai taaksepäin aurinkolasien sangassa.
1
Varia Vision laitteen pariliittäminen Garmin
laitteeseen
®
Pariliitos tarkoittaa ANT+ lisävarusteen (kuten Varia Vision laite)
yhdistämistä Garmin ANT+ yhteensopivaan laitteeseen (kuten
Edge 1000).
• Edge ohjelmisto kannattaa ehkä päivittää uusimpaan
versioon suorituskyvyn optimoimiseksi.
• Tuo Garmin yhteensopiva laite enintään 3 metrin päähän
ANT+ lisävarusteesta.
• Pysy 10 metrin päässä muista ANT+ antureista pariliitoksen
muodostamisen aikana.
Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran, Garmin
yhteensopiva laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan.
®
®
Varia Vision laitteen pariliittäminen Edge 1000
laitteeseen
Ennen laitteiden liittämistä Edge ohjelmisto on päivitettävä.
Edge-laitteen ohjelmisto kannattaa ehkä päivittää uusimpaan
versioon suorituskyvyn optimoimiseksi.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän lisävarusteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > Lisää tunnistin.
4 Käynnistä Varia Vision lisävaruste.
5 Valitse anturi ja valitse Lisää.
Kun lisävaruste on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteyssivulla.
Pariliitos Edge 520 laitteeseen
Ennen laitteiden liittämistä Edge ohjelmisto on päivitettävä.
Edge-laitteen ohjelmisto kannattaa ehkä päivittää uusimpaan
versioon suorituskyvyn optimoimiseksi.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän lisävarusteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muistaANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä Valikko > Asetukset > Tunnistimet
> Lisää tunnistin.
4 Käynnistä Varia Vision lisävaruste.
5 Valitse anturi ja valitse Lisää.
Kun lisävaruste on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteyssivulla.
Laitteen pariliittäminen Varia™ tutkalaitteeseen
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän Varia tutkalaitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Varia Vision laite.
Kun laite on pariliitetty tutkaan, yhdistetyn laitteen sivu tulee
näkyviin.
Varia tutkatietojen tarkasteleminen Varia Vision laitteessa
Lähde matkaan.
Kun tutkalaite on pariliitetty Edge laitteeseen ja Varia tutkaan,
laitteen tiedot näkyvät aktiivisessa tietonäytössä.
2
Ajoneuvon sijainnin merkkivalo À siirtyy ylemmäs kohteen
tilapalkin merkkivalossa Á, kun ajoneuvo lähestyy pyörääsi.
Vaaratason merkkivalo  ja valopylväs Á vaihtavat väriä
mahdollisen vaaratason mukaan. Vihreä merkitsee, että
ajoneuvoja ei ole havaittu. Oranssi merkitsee, että ajoneuvo
lähestyy. Punainen merkitsee, että ajoneuvo etenee suurella
nopeudella. Varia Vision laite värisee, kun vaarataso
muuttuu.
Tutka
• Tutka havaitsee lähestyvät ajoneuvot enintään 140 metrin
päästä.
• Lähestyvän ajoneuvon nopeuden on oltava 10 - 160 km/h (6 99 mph).
HUOMAUTUS: tutka ei havaitse ajoneuvoja, joiden nopeus
on sama kuin polkupyörän.
• Tutkan keilan leveys on 40 astetta. Se näyttää tutkakuvaa
tien tavallisista mutkista.
• Tutka havaitsee enintään kahdeksan lähestyvää ajoneuvoa.
Laiteasetukset
Voit etäohjata Varia laitteita ja mukauttaa asetuksia
yhteensopivalla Edge laitteella. Tämä osa koskee Edge 1000
laitetta. Muissa yhteensopivissa Edge laitteissa käytetään
samankaltaisia asetuksia.
Näyttöasetukset
Valitse Edge anturin näytössä Varia Vision laite ja valitse
Näyttöasetukset.
Automaattinen kirkkaus: säätää taustavalon kirkkauden
automaattisesti ympäristön valon mukaan.
Näyttötila: määrittää näyttötilaksi Pysyy päällä tai Tarvittaessa /
vain hälytys, joista jälkimmäinen säästää akkuvirtaa.
Tarvittaessa / vain hälytys -tila sammuttaa näytön
automaattisesti, kun sitä ei käytetä.
Automaattinen vieritys: määrittää tietonäyttöjen
vieritysnopeuden, kun ajanotto on käytössä.
Taustaväri: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.
Automaatt.-asetuksella laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin tietonäytön tietokenttiä.
1 Valitse Edge laitteessa Varia Vision laite.
2 Valitse Tietonäkymät.
3 Valitse harjoittelusivu.
4 Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
5 Valitse - tai -painikkeella Tietok. asett..
6 Valitse muutettava tietokenttä.
7 Valitse luokka.
8 Valitse jokin vaihtoehto.
Laiteasetukset
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 8 h
Akun latausaika
Noin 1,5 h
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE
TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen
normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja
immateriaalioikeudet säilyvät Garmin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garmin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten
suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston, jonka
lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garmin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä
takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi Yhdysvaltain tai
jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Pidike ei sovi aurinkolasien sankaan
Vaikka Varia Vision laite sopii useimpiin aurinkolaseihin, se sopii
parhaiten laseihin, joissa on leveät, litteät sangat.
• Käytä oikean kokoisia hihnoja.
Laitteen mukana toimitetaan eri kokoisia hihnoja.
• Siirrä pidikettä aurinkolasien sangassa.
Laitteen tietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota,
säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.
1 Käynnistä laite.
2 Kun Garmin näyttö tai logo tulee näkyviin, pyyhkäise
kosketuspaneelia.
Tietoja-sivu tulee näyttöön.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
Laitteen tiedot
3
support.garmin.com
Syyskuu 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising