Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | User manual | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Brukerveiledning

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Brukerveiledning
Varia Vision™
Brukerveiledning
© 2016 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ og Edge er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Garmin Express™, Varia™ og Varia Vision™ er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A02913
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Spesifikasjoner, side 2).
1 Juster laderstolpene etter kontaktene på baksiden av
enheten À, og trykk på laderen til den klikker på plass.
• Når Ved aktivitet / Bare ved varsler er aktivert, kan du
trykke to ganger på berøringspanelet for å vekke enheten
eller sette den i søvnmodus.
Montere braketten på solbrillene
1 Velg en båndstørrelse som passer til solbrillestangen.
MERK: Båndet bør være så stramt at enheten ikke beveger
på seg mens du sykler.
Plasser
den flate siden av braketten mot solbrillestangen.
2
3 Fest det første båndet til den øvre kroken, og dra det rundt
solbrillestangen.
4 Fest den andre siden av båndet til den nedre kroken.
5 Fest det andre båndet.
Montere enheten på braketten
Før du kan montere enheten på braketten, må du feste
braketten på solbrillestangen.
1 Juster hakkene på braketten og enheten.
2 Trykk lett ned, og vri enheten til den låses på plass.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
3 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
4 Lad enheten helt opp.
5 Knip knappene sammen Á for å ta ut laderen.
Oversikt over enheten
À
Á
Av/på-knapp
Hold nede for å slå enheten av og på.
Sensor for omgi- Registrerer lysforholdene og justerer lysstyrken
velseslys
på skjermen automatisk.
Â
Berøringspanel
Sveip eller trykk for å samhandle med enheten
(Bruke berøringspanelet, side 1).
Ã
Skjermarm
Bøy for å justere skjermen.
MERK: Hvis du bøyer skjermarmen mer enn 90
grader, kan du skade enheten.
Ä
Skjerm
Vri for å justere plasseringen av skjermen.
MERK: Hvis du vrir skjermen mer enn 15 grader,
kan du skade enheten.
Bruke berøringspanelet
Du kan bruke berøringspanelet til å samhandle med mange av
funksjonene på enheten. Du kan betjene berøringspanelet med
fingertuppen eller mens du har på deg hansker.
• Sveip berøringspanelet for å bla gjennom dataskjermbilder,
alternativer og innstillinger.
Du kan sveipe fremover og bakover.
• Sveip berøringspanelet for å avvise varsler.
• Sveip berøringspanelet for å anerkjenne varsler.
Innledning
3 Plasser skjermen foran solbrillelinsen.
Tips til montering av Varia Vision enheten
• Monter enheten på et trygt sted på solbrillestangen, der den
ikke hindrer trygg bruk av sykkelen.
• Velg de båndene som passer best til solbrillene.
• Monter enheten på riktig måte.
• Juster skjermen før du starter en sykkeltur.
• Ta en prøvetur om dagen i et trygt miljø.
Tips til justering av skjermen
•
•
•
•
•
Brett ut brillestengene før du justerer skjermen.
Plasser braketten på et sted der skjermen når solbrillelinsen.
Bøy skjermarmen.
Roter skjermen.
Flytt braketten fremover og bakover på solbrillestangen.
Parkoble Varia Vision enheten med Garmin
enheten
®
Parkobling er prosessen med å koble et ANT+ tilbehør, for
eksempel Varia Vision enheten, til en Garmin ANT+ kompatibel
enhet som Edge 1000.
®
®
1
• For optimal ytelse må du oppdatere Edge programvaren til
den siste tilgjengelige versjonen.
• Sørg for at den Garmin kompatible enheten ikke er lenger
enn 3 meter unna ANT+ tilbehøret.
• Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble
enhetene.
Når du har parkoblet den kompatible enheten én gang,
gjenkjenner Garmin enheten automatisk ANT+ tilbehøret hver
gang det aktiveres.
Parkoble Varia Vision enheten med Edge 1000enheten
Du må oppdatere Edge programvaren før du kan parkoble
enhetene. For optimal ytelse må du oppdatere Edgeprogramvaren til den siste tilgjengelige versjonen.
1 Sørg for at Edge enheten ikke er lenger enn tre meter unna
tilbehøret.
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 Gå til startskjermbildet, og velg > Sensorer > Legg til
sensor.
4 Slå på Varia Vision tilbehøret.
5 Velg sensor, og velg Legg til.
Når tilbehøret er parkoblet med Edge enheten, vises et
statusikon kontinuerlig på tilkoblingssiden.
Parkoble med Edge 520-enheten
Du må oppdatere Edge programvaren før du kan parkoble
enhetene. For optimal ytelse må du oppdatere Edgeprogramvaren til den siste tilgjengelige versjonen.
1 Sørg for at Edge enheten ikke er lenger enn tre timer unna
tilbehøret.
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer fra ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
3 Gå til startskjermbildet, og velg Meny > Innstillinger >
Sensorer > Legg til sensor.
4 Slå på Varia Vision tilbehøret.
5 Velg sensor, og velg Legg til.
Når tilbehøret er parkoblet med Edge enheten, vises et
statusikon kontinuerlig på tilkoblingssiden.
Parkoble enheten med Varia™ radarenheten
1 Sørg for at enheten ikke er lenger enn tre meter unna Varia
radarenheten.
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Varia Vision enheten.
Når enheten er parkoblet med radaren, vises tilkoblingssiden for
enheten.
Vise Varia radardata på Varia Vision enheten
Ta deg en tur.
Når du er parkoblet med Edge enheten, og informasjonen om
Varia radarenheten vises på det aktive dataskjermbildet.
LED-lampen for kjøretøyets posisjon À beveger seg oppover
i målstatuslinjen Á når et kjøretøy nærmer seg sykkelen.
LED-lampen som indikerer trusselnivået  og kolonnen Á
skifter farge når trusselnivået endres. Grønt indikerer at ingen
kjøretøy nærmer seg. Oransje indikerer at et kjøretøy
nærmer seg. Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg i høy
hastighet. Varia Vision enheten vibrerer når trusselnivået
endres.
Radarregistrering
• Radaren registrerer kjøretøy på en avstand på opptil
140 meter.
• Hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg må være på
mellom 10 og 160 km/t.
MERK: Radaren registrerer ikke kjøretøy som beveger seg i
samme hastighet som sykkelen.
• Radarstrålens bredde er 40 grader. Dette gir radardekning
ved vanlige svinger i veibanen.
• Radaren kan registrere opptil åtte kjøretøy som nærmer seg.
Enhetsinnstillinger
Du kan kontrollere Varia enhetene og tilpasse innstillingene på
dem eksternt ved hjelp av den kompatible Edge enheten din.
Denne delen inneholder instruksjoner for Edge 1000-enheten.
Andre kompatible Edge enheter bruker lignende innstillinger.
Skjerminnstillinger
Velg Varia Vision enheten fra skjermbildet for Edge sensoren,
og velg Skjerminnstillinger.
Automatisk lysstyrke: Justerer lysstyrken automatisk basert på
lyset i omgivelsene.
Visningsmodus: Angi skjermmodusen til Alltid på hvis du vil at
skjermen skal stå på kontinuerlig, eller til Ved aktivitet / Bare
ved varsler hvis du vil spare batteriet. I modusen Ved
aktivitet / Bare ved varsler slås skjermen av automatisk når
den ikke er i bruk.
Bla automatisk: Angir visningshastigheten til dataskjermbilder
du kan bla i, mens tidtakeren går.
Bakgrunnsfarge: Angir om enheten skal vise dag- eller
nattfarger. Du kan velge alternativet Automatisk slik at
enheten angir dag- eller nattfarger automatisk etter tiden på
døgnet.
Tilpasse dataskjermbildene
Du kan tilpasse datafeltene for hvert enkelt dataskjermbilde.
1 Velg Varia Vision enheten fra Edge enheten.
2 Velg Dataskjermer.
3 Velg en treningsside.
4 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
5 Velg eller for å velge et Datafeltlayout.
6 Velg et datafelt du vil endre.
7 Velg en kategori.
8 Velg et alternativ.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid
Opptil 8 timer
Batteriladetid
Omtrent 1,5 time
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
Driftstemperaturområde Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
2
Enhetsinnstillinger
Ladetemperaturområde Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Feilsøking
Braketten passer ikke til solbrillestangen
min
Selv om Varia Vision enheten er kompatibel med de fleste
solbriller, passer den best til solbriller med brede, flate stenger.
• Bruk bånd av riktig størrelse.
Bånd av ulike størrelser følger med enheten.
• Juster plasseringen av braketten på solbrillestangen.
Vise enhetsinformasjonen
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen informasjon
om forskrifter og lisensavtalen.
1 Slå på enheten.
2 Når Garmin skjermbildet eller -logoen vises, sveiper du på
berøringspanelet.
Om-siden vises.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Feilsøking
3
support.garmin.com
September 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising