Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | User manual | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Korisnički priručnik

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Korisnički priručnik
Varia Vision™
Korisnički priručnik
© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ i Edge trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Express™, Varia™ i Varia Vision™ trgovački
su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Broj modela: A02913
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito očistite i osušite kontakte i okolno područje.
Proučite upute za čišćenje u dodatku.
• Povucite prstom po dodirnoj površini kako biste prihvatili
obavijesti i upozorenja.
• Ako je omogućena opcija Na zahtjev / samo upozorenja,
dvaput dodirnite dodirnu površinu kako biste aktivirali ili
deaktivirali uređaj.
Montiranje nosača na sunčane naočale
1 Odaberite veličinu vezice koja odgovara krilima vaših
sunčanih naočala.
NAPOMENA: Vezica bi trebala biti čvrsta tako da se uređaj
ne miče za vrijeme vožnje.
2 Ravnu stranu nosača postavite na krilo sunčanih naočala.
3 Prvu vezicu pričvrstite na gornju kukicu i pritegnite je oko krila
sunčanih naočala.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 3).
1 Poravnajte kontakte punjača s kontaktima na pozadini
uređaja À i pritisnite punjač tako da škljocne.
4 Drugu stranu vezice pričvrstite na donju kukicu.
5 Pričvrstite drugu vezicu.
Postavljanje uređaja u nosač
2
3
4
5
Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Napunite uređaj do kraja.
Povucite gumbe Á da biste mogli iskopčati punjač.
Kako biste uređaj mogli postaviti u nosač, nosač najprije morate
montirati na krilo sunčanih naočala.
1 Poravnajte ureze na nosaču i uređaju.
2 Pritisnite lagano dolje i okrećite uređaj dok ne sjedne na
mjesto.
Pregled uređaja
À
Á
Tipka napajanja Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Senzor ambijentalne
rasvjete
Automatski određuje količinu dostupnog svjetla i
prilagođava svjetlinu zaslona.
Â
Dodirna
površina
Povucite prstom po njoj ili je dodirnite kako biste
upravljali uređajem (Korištenje dodirne površine,
stranica 1).
Ã
Krilo zaslona
Savinite ga kako biste podesili zaslon.
NAPOMENA: Savijanje krila zaslona za više od
90 stupnjeva može oštetiti uređaj.
Ä
Zaslon
Zakrenite za podešavanje lokacije zaslona.
NAPOMENA: Zakretanje zaslona za više od 15
stupnjeva može oštetiti uređaj.
Korištenje dodirne površine
Pomoću dodirne površine možete upravljati različitim funkcijama
uređaja. Dodirnu površinu možete dodirivati vrškom prsta ili
kada nosite rukavice.
• Povucite prstom po dodirnoj površini za kretanje kroz zaslone
s podacima, opcije i postavke.
Prstom možete povlačiti prema natrag ili prema naprijed.
• Povucite prstom po dodirnoj površini kako biste odbacili
obavijesti.
Uvod
3 Podesite zaslon ispred leće sunčanih naočala.
Savjeti za instaliranje uređaja Varia Vision
• Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja na krilo
sunčanih naočala na kojoj vam neće smetati za sigurno
upravljanje biciklom.
• Odaberite vezice koje najbolje odgovaraju vašim sunčanim
naočalama.
• Pravilno postavite uređaj.
• Prije vožnje podesite zaslon.
• Otiđite na probnu vožnju tijekom dana u sigurnom okruženju.
Savjeti za podešavanje zaslona
• Prije podešavanja zaslona rasklopite krila sunčanih naočala.
• Postavite nosač na mjesto na kojem zaslon dodiruje leće
sunčanih naočala.
• Savijte krilo zaslona.
• Zakrenite zaslon.
1
• Pomičite nosač prema naprijed ili prema natrag na krilu
sunčanih naočala.
Uparivanje uređaja Varia Vision i Garmin
uređaja
®
Uparivanje je postupak povezivanja ANT+ dodatne opreme kao
što je uređaj Varia Vision i Garmin ANT+ kompatibilnog uređaja
kao što je Edge 1000.
• Za optimalne rezultate softver Edge uređaja nadogradite na
najnoviju verziju.
• Postavite kompatibilan Garmin uređaj unutar 3 m od ANT+
dodatne opreme.
• Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od drugih ANT+
senzora.
Nakon prvog uparivanja kompatibilni Garmin uređaj automatski
prepoznaje ANT+ dodatnu opremu prilikom svake aktivacije.
®
®
Uparivanje uređaja Varia Vision i uređaja Edge 1000
Ako želite upariti uređaje, najprije morate nadograditi softver
Edge uređaja. Za optimalne rezultate softver Edge uređaja
nadogradite na najnoviju verziju.
1 Postavite Edge uređaj unutar dometa (3 m) dodatne opreme.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Uključite Edge uređaj.
3 Na početnom zaslonu odaberite > Senzori > Dodaj
senzor.
4 Uključite uređaj Varia Vision.
5 Odaberite svoj senzor i odaberite Dodaj.
Kada je dodatna oprema uparena s vašim Edge uređajem, ikona
statusa neprekidno svijetli na stranici povezanih uređaja.
Uparivanje s uređajem Edge 520
Ako želite upariti uređaje, najprije morate nadograditi softver
Edge uređaja. Za optimalne rezultate softver Edge uređaja
nadogradite na najnoviju verziju.
1 Postavite Edge uređaj unutar dometa (3 m) dodatne opreme.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Uključite Edge uređaj.
3 Na početnom zaslonu odaberite Izbornik > Postavke >
Senzori > Dodaj senzor.
4 Uključite uređaj Varia Vision.
5 Odaberite svoj senzor i odaberite Dodaj.
Kada je dodatna oprema uparena s vašim Edge uređajem, ikona
statusa neprekidno svijetli na stranici povezanih uređaja.
Uparivanje uređaja i Varia™ radara
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) Varia radara.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Uključite uređaj Varia Vision.
Kada se uređaj upari s vašim radarom, pojavljuje se stranica
povezanih uređaja.
Prikaz podataka Varia radara na uređaju Varia Vision
Krenite na vožnju.
Kada je uparen s Edge uređajem i Varia radarom, podaci se
pojavljuju na aktivnom zaslonu s podacima.
2
LED oznaka položaja vozila À pomiče se po ciljnoj LED
statusnoj traci Á kako se vozilo približava vašem biciklu. LED
oznaka razine opasnosti  i stupac Á mijenjaju boju ovisno o
potencijalnoj razini opasnosti. Zelena boja označava da se
niti jedno vozilo ne približava. Narančasta boja ukazuje na
približavanje vozila. Crvena boja ukazuje na vozilo koje se
približava velikom brzinom. Uređaj Varia Vision vibrira
prilikom promjene razine opasnosti.
Radarsko otkrivanje
• Radar na udaljenosti do 140 m otkriva vozila koja vam se
približavaju.
• Brzina vozila koje vam se približava mora biti između 10 i
160 km/h (između 6 i 99 mi/h).
NAPOMENA: Radar ne otkriva vozila koja se kreću istom
brzinom kao i vi.
• Radarska zraka široka je 40 stupnjeva. Zraka osigurava
radarsku pokrivenost za uobičajene zavoje na cesti.
• Radar može otkriti do osam vozila koja vam se približavaju.
Postavke uređaja
Svojim Varia uređajima možete daljinski upravljati pomoću
kompatibilnog Edge uređaja. U ovom se odjeljku nalaze upute
za uređaj Edge 1000. Drugi slični Edge uređaji koriste slične
postavke.
Postavke zaslona
Na zaslonu senzora Edge uređaja odaberite uređaj Varia Vision,
a zatim odaberite Preference prikaza.
Aut.podeš.svjetline: Automatski podešava svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja na temelju osvjetljenja u prostoru.
Način prikaza: Postavlja način prikaza na Ostaje uključeno za
zaslon koji je uvijek uključen ili Na zahtjev / samo upozorenja
radi štednje baterije. Način rada Na zahtjev / samo
upozorenja automatski isključuje zaslon kada se ne koristi.
Automatsko pomicanje: Postavlja brzinu izmjenjivanja zaslona
s podacima kada je uključen mjerač vremena.
Boja pozadine: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Opcija Auto. omogućuje uređaju automatsko
postavljanje dnevnih ili noćnih boja ovisno o dobu dana.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Podatkovna polja za svaku stranicu s podacima možete
prilagoditi.
1 Na Edge uređaju odaberite uređaj Varia Vision.
2 Odaberite Zasloni s podacima.
3 Odaberite stranicu za treniranje.
4 Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
5 Odaberite ili kako biste odabrali opciju Izgl.podat.polja.
6 Odaberite podatkovno polje koje želite promijeniti.
7 Odaberite kategoriju.
8 Odaberite opciju.
Postavke uređaja
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 8 h
Vrijeme punjenja baterije
Približno 1,5 h
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
Brišite
ga dok ne bude suh.
2
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Rješavanje problema
Nosač ne odgovara krilima mojih naočala
Iako je uređaj Varia Vision kompatibilan s većinom sunčanih
naočala, najprikladniji je za naočale sa širokim, ravnim krilima.
• Upotrijebite vezice odgovarajuće veličine.
Uređaj se isporučuje s vezicama različitih veličina.
• Podesite položaj nosača na krilu sunčanih naočala.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
1 Uključite uređaj.
2 Kada se pojavi Garmin zaslon ili logo, povucite prstom preko
dodirne površine.
Pojavljuje se stranica O uređaju.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
Informacije o uređaju
3
support.garmin.com
Rujan 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising