Garmin | Varia Vision™ In-sight Display | Garmin Varia Vision™ In-sight Display Priročnik za uporabo

Garmin Varia Vision™ In-sight Display Priročnik za uporabo
Varia Vision™
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ in Edge so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Express™, Varia™ in Varia Vision™ so
blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02913
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte
si navodila za čiščenje v dodatku.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 3).
1 Nastavka polnilnika poravnajte s stiki na zadnji strani naprave
À in pritisnite polnilnik, dokler ne klikne.
• Če je možnost Samo na zahtevo/ob opozorilu omogočena,
dvotapnite ploščo na dotik, da napravo zbudite ali jo
preklopite v stanje mirovanja.
Nameščanje nosilca na sončna očala
1 Izberite velikost paščka, ki se prilega ročki vaših sončnih
očal.
OPOMBA: pašček mora biti dovolj ozek, da se naprava med
vožnjo ne premika.
2 Plosko stran nosilca namestite na ročko sončnih očal.
3 Prvi pašček pritrdite na zgornjo kljukico in ga povlecite okoli
ročke sončnih očal.
4 Drugo stran paščka pritrdite na spodnjo kljukico.
5 Pritrdite drugi pašček.
Nameščanje naprave v nosilec
2 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
3 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
4 Napravo popolnoma napolnite.
5 Stisnite gumba Á, da odstranite polnilnik.
Preden namestite napravo v nosilec, morate nosilec namestiti
na ročko sončnih očal.
1 Poravnajte zarezi na nosilcu in napravi.
2 Nežno pritisnite na napravo in jo obračajte, dokler se ne
zaskoči v pravilen položaj.
Pregled naprave
À
Tipka za vklop/
izklop
Držite za vklop in izklop naprave.
Á
Senzor osvetlje- Samodejno zazna osvetljenost okolice in prilagodi
nosti okolice
svetlost zaslona.
Â
Plošča na dotik
Podrsajte ali tapnite za upravljanje naprave
(Uporaba plošče na dotik, stran 1).
Ã
Ročka zaslona
Upognite jo, da nastavite zaslon.
OPOMBA: če ročko zaslona upognete za več kot
90 stopinj, lahko poškodujete napravo.
Ä
Zaslon
Zaslon obrnite, da nastavite njegovo mesto.
OPOMBA: če zaslon obrnete za več kot 15
stopinj, lahko poškodujete napravo.
Uporaba plošče na dotik
Z uporabo plošče na dotik lahko upravljate veliko funkcij
naprave. Ploščo na dotik lahko upravljate s konicami prstov, tudi
če nosite rokavice.
• Če se želite pomikati med podatkovnimi zasloni, možnostmi
in nastavitvami, podrsajte ploščo na dotik.
Podrsate lahko naprej ali nazaj.
• Podrsajte ploščo na dotik, da opustite obvestila.
• Podrsajte ploščo na dotik, da potrdite obvestila in opozorila.
Uvod
3 Zaslon nastavite pred lečo sončnih očal.
Namigi za nameščanje naprave Varia Vision
• Za namestitev naprave na ročko sončnih očal izberite varno
mesto, kjer ne bo motila varnega upravljanja kolesa.
• Izberite paščke, ki se najbolje prilegajo vašim sončnim
očalom.
• Pravilno namestite napravo.
• Preden se odpravite na vožnjo, nastavite zaslon.
• Opravite preskusno vožnjo podnevi v varnem okolju.
Namigi za nastavitev zaslona
• Preden namestite zaslon, razprite ročke sončnih očal.
• Nosilec namestite na ustrezno mesto, da bo zaslon dosegel
lečo sončnih očal.
• Upognite ročko zaslona.
• Obrnite zaslon.
• Nosilec premikajte naprej in nazaj na ročki sončnih očal.
1
Združevanje naprave Varia Vision z napravo
Garmin
®
Združevanje pomeni povezovanje dodatne opreme ANT+ , kot je
naprava Varia Vision, z združljivo napravo ANT+ Garmin, na
primer Edge 1000.
• Za optimalno zmogljivost morate programsko opremo Edge
morda posodobiti na najnovejšo razpoložljivo različico.
• Združljivo napravo Garmin približajte na največ 3 m od
dodatne opreme ANT+.
• Med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih senzorjev
ANT+.
Po prvi združitvi vaša združljiva naprava Garmin samodejno
prepozna dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju.
®
®
Združevanje naprave Varia Vision z napravo Edge
1000
Preden lahko združite napravi, morate posodobiti programsko
opremo Edge. Za optimalno zmogljivost morate programsko
opremo Edge morda posodobiti na najnovejšo razpoložljivo
različico.
1 Napravo Edge prinesite v doseg (3 m) dodatne opreme.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Vklopite napravo Edge.
3 Na domačem zaslonu izberite > Tipala > Dodaj senzor.
4 Vklopite dodatno opremo Varia Vision.
5 Izberite senzor in nato še možnost Dodaj.
Ko je dodatna oprema združena z vašo napravo Edge, ikona
stanja neprekinjeno sveti na strani s povezavami.
Združevanje naprave Edge 520
Preden lahko združite napravi, morate posodobiti programsko
opremo Edge. Za optimalno zmogljivost morate programsko
opremo Edge morda posodobiti na najnovejšo razpoložljivo
različico.
1 Napravo Edge prinesite v doseg (3 m) dodatne opreme.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Vklopite napravo Edge.
3 Na domačem zaslonu izberite Meni > Nastavitve > Tipala >
Dodaj senzor.
4 Vklopite dodatno opremo Varia Vision.
5 Izberite senzor in nato še možnost Dodaj.
Ko je dodatna oprema združena z vašo napravo Edge, ikona
stanja neprekinjeno sveti na strani s povezavami.
Združevanje naprave z radarjem Varia™
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) radarja Varia.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Vklopite napravo Varia Vision.
Ko je naprava združena z vašim radarjem, se prikaže strani o
povezani napravi.
Ogled podatkov radarja Varia na napravi Varia Vision
Začnite z vožnjo.
Ko sta naprava Edge in radar Varia združena, se na
aktivnem podatkovnem zaslonu prikažejo informacije.
2
Ko se vozilo približuje vašemu kolesu, se lučka LED za
položaj vozila À pomika navzgor po statusni vrstici LED za
cilj Á. Lučka LED za raven nevarnosti  in stolpec Á
spreminjata barvo glede na možno raven nevarnosti. Zelena
barva pomeni, da ni zaznano nobeno vozilo. Oranžna barva
pomeni, da se približuje vozilo. Rdeča barva pomeni, da se
vozilo približuje z visoko hitrostjo. Naprava Varia Vision
vibrira, ko se raven nevarnosti spremeni.
Zaznavanje radarja
• Radar zazna približujoča se vozila, ki so oddaljena do 140 m.
• Hitrost približujočega vozila mora biti od 10 do 160 km/h (od
6 do 99 mph).
OPOMBA: radar ne zazna vozil, ki vozijo z enako hitrostjo
kot vaše kolo.
• Radar ima 40-stopinjsko širino žarka. Ta širina žarka
zagotavlja, da radar pokriva običajne cestne zavoje.
• Radar lahko zazna do osem približujočih se vozil.
Nastavitve naprave
Z združljivo napravo Edge lahko daljinsko upravljate naprave
Varia in prilagodite nastavitve. V tem razdelku so opisana
navodila za napravo Edge 1000. Druge združljive naprave Edge
uporabljajo podobne nastavitve.
Nastavitve zaslona
Na zaslonu senzorja Edge izberite svojo napravo Varia Vision in
nato možnost Nastavitve zaslona.
Samodejna svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve
glede na svetlobo okolja.
Način zaslona: nastavi način zaslona na možnost Ostane
vklopljeno, da zaslon ostane stalno vklopljen, ali na možnost
Samo na zahtevo/ob opozorilu, da varčuje z energijo baterije.
Način Samo na zahtevo/ob opozorilu samodejno izklopi
zaslon, ko ga ne uporabljate.
Samodejno pomikanje: nastavi hitrost pomikanja po
podatkovnih zaslonih, ko deluje časovnik.
Barva ozadja: nastavi napravo tako, da prikazuje barvo dneva
ali noči. Možnost Samodejno omogoča napravi, da
samodejno nastavi barvo dneva ali noči glede na čas dneva.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovna polja lahko prilagajate posameznim podatkovnim
zaslonom.
1 Na svoji napravi Edge izberite svojo napravo Varia Vision.
2 Izberite Podatkovni zasloni.
3 Izberite strani za vadbo.
4 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
5 Izberite ali , da izberete Post. pod. polja.
6 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
7 Izberite kategorijo.
8 Izberite možnost.
Nastavitve naprave
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje baterij
Do 8 ur.
Čas polnjenja baterije
Približno 1,5 ure
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Dodatek
Licenčna pogodba za programsko opremo
Z UPORABO NAPRAVE SPREJEMATE POGOJE IN
DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA
PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO
POGODBO.
Garmin Ltd. in njegove podružnice ("Garmin") vam podeljujejo
omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena
v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri
normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice
intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last družbe
Garmin in/ali drugih ponudnikov.
Strinjate se, da je ta programska oprema last družbe Garmin
in/ali njenih podružnic in da je zaščitena z zakoni o avtorskih
pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi
pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so
struktura, sestava in koda programske opreme, za katero
izvorna koda ni zagotovljena, dragocene poslovne skrivnosti
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov ter da programska
oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost
družbe Garmin in/ali drugih ponudnikov. Strinjate se s
prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli
njenega dela, razdruževanja, spreminjanja, povratnega
inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s
prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na
programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne
boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi
kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike ali
zakone za nadzor izvoza nobene druge ustrezne države.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Odpravljanje težav
Nosilec se ne prilega ročki mojih sončnih
očal.
Čeprav je naprava Varia Vision združljiva z večino sončnih očal,
najbolje deluje s sončnimi očali s širokima, ploskima ročkama.
• Uporabite paščke ustrezne velikosti.
Napravi so priloženi paščki različnih velikosti.
• Prilagodite mesto nosilca na ročki sončnih očal.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
1 Vklopite napravo.
2 Ko se prikaže zaslon ali logotip Garmin, podrsajte ploščo na
dotik.
Prikaže se stran z vizitko.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
Informacije o napravi
3
support.garmin.com
September 2018
190-02013-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising