Garmin Vector™ 3 User manual

Garmin Vector™ 3 User manual
VECTOR 3 OG VECTOR 3S
™
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Edge , fēnix og Forerunner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™ og Vector™
er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc. Training Stress
Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre
varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Du finner FCC-ID-en i batterirommet. FCC-ID: IPH-03220
Modellnummer: A03220
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Takk ............................................................................................ 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Nødvendige verktøy .................................................................... 1
Montere Vector komponentene .................................................. 1
Installere skoklossene ................................................................ 1
Om Vector 3S systemet .............................................................. 2
Parkoble Vector med Edge 1030 ................................................ 2
Den første sykkelturen ................................................................ 2
Trening............................................................................ 2
Pedalbasert kraft ......................................................................... 2
Sykkeldynamikk .......................................................................... 2
Vector data ...................................................................... 3
Parkoble Vector med Garmin Connect Mobile-appen ................ 3
Sende turen din til Garmin Connect ........................................... 3
Tilpasse innstillingene i Garmin Connect Mobile-appen ............. 3
Informasjon om enheten................................................ 4
Vedlikehold av Vector ................................................................. 4
Vedlikeholdstips .......................................................................... 4
Vector – spesifikasjoner .............................................................. 4
Batteriinformasjon ....................................................................... 4
Overhaling av Vector pedalene .................................................. 4
Oppbevare Vector-enheten ........................................................ 6
Andre kompatible enheter............................................. 6
Edge 1000 – instruksjoner .......................................................... 6
Edge 520 og Edge 820 – instruksjoner ...................................... 6
Forerunner® 935 og fēnix® 5-serien – instruksjoner .................. 6
Tillegg .............................................................................. 6
Registrerer Vector systemet ditt ................................................. 6
Oppgradere Vector 3S til et dobbelt sensor-system ................... 6
Kraftdatafelter ............................................................................. 7
Feilsøking ................................................................................... 8
Indeks.............................................................................. 9
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Les alle instruksjonene nøye før du installerer og bruker Vector
systemet. Feilaktig bruk kan føre til alvorlig personskade.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
4 Stram til akselen for hånd.
5 Bruk pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
MERK: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/manuals
/vector3 eller på www.support.garmin.com.
Takk
Takk for at du kjøpte Vector 3 eller Vector 3S. Denne
brukerveiledningen dekker begge Vector systemene.
Vector er utviklet for syklister, av syklister for å gi en optimal
opplevelse med et presist målesystem for prestasjon for
sykkelen.
Vector er enkel, nøyaktig og brukervennlig.
Dra nytte av kraften, og kom deg ut på sykkeltur.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 N/m.
(25 pund/fot).
6 Gjenta trinn 2 til 5 for å montere den venstre pedalen.
MERK: Venstre pedal har en gjeng på venstre side (motsatt).
7 Flytt sykkelkjedet til den største ringen på kjedet og det
minste frikranstannhjulet.
Roter
krankarmen for å kontrollere klareringen.
8
®
Komme i gang
1 Monter Vector komponentene (Montere Vector
komponentene, side 1).
2 Monter skoklossene (Installere skoklossene, side 1).
3 Parkoble Vector systemet med Edge enheten (Parkoble
®
Vector med Edge 1030, side 2).
4 Ta deg en tur (Den første sykkelturen, side 2).
5 Vis historikken (Vector data, side 3).
6 Send historikken til datamaskinen (Sende turen din til Garmin
Connect, side 3).
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
15 mm pedalnøkkel
Sykkelsmøring
3 mm unbrakonøkkel
4 mm unbrakonøkkel
Montere Vector komponentene
Monteringstrinnene for Vector 3 og Vector 3S systemene er
svært like. Fremgangsmåter som bare gjelder for Vector 3S
systemet, er notert.
MERK: Garmin anbefaler 2 mm eller mer mellom pedalen og
kjedet. Hvis pedalen gnisser mot kjedet, kan du legge til en
underlagsskive mellom akselen og krankarmen for å øke
klarheten. For å opprettholde en lik q-faktor, kan du legge til
en skive på den venstre pedalakselen. Ikke bruk mer enn én
skive på hver pedal.
LED-statuslampe for pedaler
Når LED-lampen blinker, indikerer det en systemfeil du må
undersøke. Feilkoder slettes etter at problemet er løst, og når du
har synkronisert Vector systemet med Garmin Connect™ Mobileappen eller Edge enheten. LED-lampen ligger på innsiden av
akselen À.
Klargjøre for monteringen
1 Fjern eksisterende pedaler.
2 Rengjør gjengene, og fjern gammel smøring.
Montering av pedalene
Denne fremgangsmåten gjelder for Vector 3 systemet. Vector
3S systeminstallasjonen er den samme, men komponentene til
kraftsensoren er kun i den venstre pedalen. For mer
informasjon, se Om Vector 3S systemet, side 2.
1 Monter den venstre pedalen først.
2 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene.
LED-aktivitet
Status
1 rødt blink
Vector systemet er aktivt og fungerer
korrekt.
3 grønne blink hvert 10. sekund Pedalen søker etter den andre
pedalen.
Veksling mellom røde og
grønne blink
Programvare oppdateres.
20 grønne blink
Oppdateringen av programvaren var
vellykket.
20 røde blink
Programvareoppdateringen mislyktes.
1 rødt blink hvert 10. sekund
Lavt batterinivå i pedalen(e).
Installere skoklossene
MERK: Venstre og høyre kloss er identisk.
3 Før akselen inn i krankarmen.
Innledning
1 Påfør et tynt lag med smøring på boltgjengene på klossen.
1
2 Juster klossen À, underlagsskivene Á og boltene  etter
hverandre.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte skrevet på krankarmen. Denne prosedyren
inneholder instruksjoner for Edge 1030. Hvis du har en annen
kompatibel enhet, kan du se Andre kompatible enheter, side 6
eller se brukerveiledningen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
> Sensorer.
2 Velg
3 Velg sensoren.
4 Velg Sensordetaljer > Kranklengde.
5 Angi kranklengden, og velg .
Tilpasse datafeltene
3 Bruk en unbrakonøkkel på 4 mm til å feste hver bolt til
skosålen. Ikke skru helt fast.
4 Juster klossen etter skoen i ønsket posisjon.
Dette kan justeres etter en prøvetur.
5 Stram klossen godt fast til skoen.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 5 til 8 N/m
(4 til 6 pund/fot).
Dette er instruksjoner for enhetene Edge 820, 1000 og 1030. Se
i brukerveiledningen hvis du har en annen kompatibel enhet.
1 Velg et datafelt for å endre det.
2 Velg en kategori.
3 Velg et datafelt.
Trening
Justere utløserstrekk
Pedalbasert kraft
LES DETTE
Ikke trekk til skruen for utløserstrekk nederst på pedalen for
mye. Utløserstrekket skal justeres likt for begge pedalene.
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Bruk en unbrakonøkkel på 3 mm til å justere utløserstrekket
på hver pedal.
Det et vindu på baksiden av pedalbindingen som viser den
tillatte rekkevidden.
Om Vector 3S systemet
Vector 3S med én sensor måler kraft med venstre pedal for å
anslå total kraft. For informasjon om oppgradering, se
Oppgradere Vector 3S til et dobbelt sensor-system, side 6.
MERK: Vector 3S systemet støtter ikke sykkeldynamikk.
Parkoble Vector med Edge 1030
Før du kan vise Vector data på Edge, må du parkoble enhetene.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer.
Denne fremgangsmåten gir instruksjoner for Edge 1030. Hvis du
har en annen kompatibel enhet, kan du se Andre kompatible
enheter, side 6 eller gå til www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge enheten.
> Sensorer > Legg til sensor > Kraft.
3 Velg
4 Roter kranarmen.
5 Velg sensoren.
6 Velg Legg til.
lyser kontinuerlig når sensoren er parkoblet med enheten
din. Du kan tilpasse datafelt for å vise kraftdata (Tilpasse
datafeltene, side 2).
®
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
MERK: Du må ha et Vector system med dobbel sensor for å
kunne bruke sykkeldynamikkmålinger.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Bruke sykkeldynamikk
Før du kan bruke sykkeldynamikk, må du parkoble Vector
kraftmåleren med enheten (Parkoble Vector med Edge 1030,
side 2).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasedata
À, total kraft Á og pedalsenterforskyvning Â.
Den første sykkelturen
Du må angi kranklengden før din første sykkeltur med Vector.
Vector systemet kalibreres automatisk etter hver tur. Du må
også angi kranklengden når du flytter Vector til en annen sykkel.
Dette er instruksjoner for Edge 1030-enheten. Hvis du har en
annen kompatibel enhet, kan du se Andre kompatible enheter,
side 6 eller gå til www.garmin.com/manuals/vector3.
2
Trening
• Bruk USB-kabelen som fulgte med Edge 1030 for å sende
turdata til Garmin Connect kontoen din på datamaskinen.
Garmin Connect
3 Hvis du trenger å endre et datafelt Ã, holder du nede
(Tilpasse datafeltene, side 2).
MERK: De to datafeltene nederst på skjermen kan tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen din til Garmin
Connect, side 3).
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til garminconnect.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Vector data
Turdataene eller loggen registreres i Edge enheten eller en
annen kompatibel Garmin enhet. Denne delen inneholder
instruksjoner for Edge 1030.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Du bør regelmessig
laste opp loggen til Garmin Connect kontoen din for å holde
oversikt over alle turdataene.
Parkoble Vector med Garmin Connect
Mobile-appen
Du kan oppdatere Vector programvare og innstillinger ved hjelp
av Garmin Connect Mobile-appen.
MERK: Den venstre pedalen mottar oppdateringen av
programvaren. Den venstre pedalen sender oppdateringen til
den høyre pedalen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Roter kranarmen.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Sende turen din til Garmin Connect
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
®
®
Tilpasse innstillingene i Garmin Connect
Mobile-appen
Du kan tilpasse kranklengde, skalering, og innstillinger for
sykkeldynamikk i Garmin Connect Mobile-appen.
• Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
• Synkroniser Vector systemet med Garmin Connect Mobileappen for å bruke endringene (Parkoble Vector med Garmin
Connect Mobile-appen, side 3).
Denne fremgangsmåten gir instruksjoner for Edge 1030. Se i
brukerveiledningen hvis du har en annen kompatibel enhet.
• Synkroniser Edge 1030 med Garmin Connect Mobile-appen
på smarttelefonen.
Vector data
3
Informasjon om enheten
Vedlikehold av Vector
LES DETTE
Hold komponentene rene.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke hold delene under vann eller trykkvask dem.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Bytt bare komponentene ut med deler fra Garmin. Du får mer
informasjon hos forhandleren for Garmin eller på nettstedet for
Garmin.
Batteriinformasjon
Vector overvåker batterinivået for begge pedalene og sender
statusinformasjon til Edge enheten. Når du får et varsel om lavt
batteri, har du ca. 10–20 timer med driftstid igjen.
Bytte batteriene
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Hver pedal har to 1,5 V LR44- eller SR44-batterier.
MERK: Garmin anbefaler at du bytter alle batteriene på samme
tid. Ikke bland batterityper.
1 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å ta av batteridekslet À.
Vedlikeholdstips
LES DETTE
Noe sykkelverktøy kan skrape opp overflaten på komponenter i
Vector.
• Bruk vokspapir eller et håndkle mellom verktøyet og
maskinvaren.
• Når du har justert sykkelen, roterer du pedalarmen for å
kontrollere klareringen.
• Hold komponentene i Vector rene.
• Når du flytter Vector til en annen sykkel, må du rengjøre
gjengene og overflatene grundig.
• Du finner nylige oppdateringer og informasjon på
www.garmin.com/manuals/vector3.
2 Ta ut batteriene.
3 Vent 5 til 10 sekunder.
4 Sett inn de nye batteriene i batteridekselet. Pass på at du
setter dem inn riktig vei.
Vector – spesifikasjoner
Batteritype
Utbyttbare LR44 eller SR44, 1,5 V, 2 stk. per
pedal
Batteritid
Opptil 120 timer sykkeltid, med sykkeldynamikk
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 50 C (fra 14 til 122 °F)
SR44-batterier kan ha bedre ytelse i kalde
temperaturer.
5 Skift batteridekselet, og stram det til for hånd.
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
6 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å stramme batteridekselet
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
®
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
forsiktig til.
MERK: Ikke stram batteridekselet for mye. Dekselet er
strammet til nok når tetningsringen ikke lenger er synlig.
Pedalen LED-blinker rødt én gang.
Overhaling av Vector pedalene
Du kan demontere og montere pedalakslene for å rengjøre og smøre komponentene.
LES DETTE
Garmin anbefaler overhaling av én pedal om gangen. Pass på å holde orden på små skruer og pakninger. Du trenger en 4 mm
unbrakonøkkel, PH 00 skrutrekker, 15 mm pedalnøkkel, 12 mm pipenøkkel med en ytre diameter som er mindre enn 17 mm
(vanligvis en 1/4-tommers skiftenøkkel) og sykkelsmøring. Pass på ikke å skade komponentene i Vector.
MERK: Hvis du har Vector 3S-systemet, har ikke den høyre pedalen noen batteriluke.
1 Bruk en 15 mm pedalnøkkel for å ta av pedalene.
MERK: Den venstre pedalen har en gjeng på venstre side (motsatt) som fester den til pedalarmen.
2 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å ta av batteridekslet À.
4
Informasjon om enheten
3 Legg batteridekslet og batteriene Á til side.
4 Bruk en liten Phillips-skrutrekker (PH 00) for å fjerne de to skruene  inni batteriluken Ã.
5 Ta av batteriluken.
6 Hold fast hendelen med en pedalnøkkel, bruk 12 mm pipenøkkelen til å løsne akselmutteren Ä.
MERK: Den høyre pedalen har en svart akselmutter og gjenger som går mot venstre (motsatt). Den venstre pedalen har en
sølvfarget akselmutter. Venstre aksel har en strek på hendelen.
7 Skyv akselen Å ut av pedalkroppen.
8 Fjern den indre forseglingen Æ og den ytre forseglingen Ç fra innsiden av pedalkroppen.
MERK: Begge seglene er kjegleformet for å passe til den spisse enden av akselen.
9 Fjern all gammel smøring fra komponentene.
10 Sett inn den indre forseglingen inn i pedalkroppen.
Trykk den ned så den flukter med lageret.
11 Skyv den ytre forseglingen på akselen.
12 Påfør sykkelsmøring på lageret inne i pedalkroppen.
13 Påfør sykkelsmøring til akselen.
14 Før spindelen inn i pedalkroppen.
Hvis den ytre forseglingen beveger seg, bør du trykke den ned så den flukter med toppen av spindelen.
15 Skift spindelmutteren.
16 Hold fast hendelen med en pedalnøkkel, og bruk 12 mm pipenøkkelen til å stramme til akselmutteren til 10 Nm (7 lbf-ft.).
ADVARSEL
Du må stramme akselmutteren til med det anbefalte dreiningsmomentet for å sikre at den sitter på plass. Hvis du ikke trekker til
mutteren skikkelig, kan pedalen falle av mens du sykler. Dette kan føre til materiell skade eller gi alvorlige, selv dødelige,
personskader.
17 Skift batteriluken og to skruer.
18 Skift batteriene og batteridekselet, og stram det til for hånd.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Informasjon om enheten
5
19 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å stramme batteridekselet forsiktig til.
MERK: Ikke stram batteridekselet for mye. Dekselet er strammet til nok når tetningsringen ikke lenger er synlig.
Pedallampen blinker rødt én gang.
Montering
av pedalene (Montering av pedalene, side 1).
20
Oppbevare Vector-enheten
Hvis du frakter sykkelen eller ikke skal bruke Vector over en
lengre periode, anbefaler Garmin at du fjerner Vector og
oppbevarer den i produktesken.
Andre kompatible enheter
Edge 1000 – instruksjoner
Parkoble Vector med Edge 1000
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
Slå
på Edge enheten.
2
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sensorer > Legg til
sensor > Kraft.
4 Roter krankarmen noen ganger.
5 Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises det en
melding, og sensorens status vises som Tilkoblet. Du kan
tilpasse et datafelt til å vise Vector data.
Angi kranklengden med Edge 1000.
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sensorer > >
Sensordetaljer > Kranklengde.
3 Angi kranklengden, og velg .
Edge 520 og Edge 820 – instruksjoner
Parkoble Vector med Edge 520 og Edge 820
Denne prosedyren gjelder enhetene Edge 520 og Edge 820. Du
finner mer informasjon om kompatible enheter på
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
eller Menu.
2 Velg
3 Velg Settings > Sensors > Add Sensor > Power.
4 Roter kranarmen.
5 Velg sensoren.
6 Velg Legg til.
lyser kontinuerlig når sensoren er parkoblet med enheten
din. Du kan tilpasse et datafelt til å vise strømdata.
Angi kranklengden med Edge 520 og Edge 820
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
eller Menu.
2 Velg
Velg
Settings
> Sensors > Power.
3
4 Velg sensoren.
5 Velg Sensor Details > Crank Length.
6 Angi kranklengden, og velg .
6
Forerunner 935 og fēnix 5-serien –
instruksjoner
®
®
Parkoble Vector med Forerunner 935 og fēnix 5
Dette er instruksjoner for klokkene Forerunner 935 og i fēnix 5serien. Du finner mer informasjon om kompatible klokker på
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Sørg for at den kompatible klokken er innenfor rekkevidden til
sensoren (3 m eller 10 fot).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
eller MENU.
2 Hold
3 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny >
Kraft.
4 Roter kranarmen.
5 Velg sensoren.
Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren
er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken
eller et tilpasset datafelt.
Angi kranklengden med Forerunner 935 og fēnix 5serien
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
eller MENU.
2 Hold
3 Velg Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Kraft.
4 Velg sensoren.
5 Velg Kranklengde.
6 Angi kranklengden, og velg .
Tillegg
Registrerer Vector systemet ditt
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til Garmin Connect Mobile-appen.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Oppgradere Vector 3S til et dobbelt sensorsystem
Før du monterer den nye høyre pedalen, må den venstre
pedalen være parkoblet og koblet til en kompatibel Edge enhet
eller Garmin Connect Mobile-appen.
1 Se Vector instruksjonene (Montere Vector komponentene,
side 1).
2 Fjern den eksisterende høyre pedalen.
3 Monter den nye høyre pedalen (Montering av pedalene,
side 1).
4 Roter kranarmen.
5 Velg et alternativ for å koble til høyre pedal til venstre pedal:
• Fra den kompatible Edge enheten, velg
> Sensorer,
velg sensoren din, velg Sensordetaljer > Parkoble høyre
kraftsensor, og angi sensor-ID som er på pedalen.
• Fra Garmin Connect Mobile-appens enhetsinnstillinger,
aktiverer den Høyre pedal, og angi sensor-ID som er på
pedalen.
Andre kompatible enheter
Kraftdatafelter
MERK: Denne listen inneholder kraftdatafelter for Edge 1030.
Se i brukerveiledningen for enheten hvis du har andre
kompatible enheter.
MERK: Datafeltene som viser jevnhet for pedal, effektivitet for
dreiningsmoment og balansedata, støttes ikke av Vector Ssystemet.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gjennomsnitt: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftdifferanse
venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Effektivitet for dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt
du trår.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft – 10 s watt/kg, gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraft - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft – 30 s watt/kg, gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft – 3 s watt/kg, gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraftdiagram: Et kurvediagram over kraftforbruket ditt for den
gjeldende aktiviteten.
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – H topp, gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – H topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraftfase - høyre gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase - venstre gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Tillegg
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – V topp, gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraft - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraftmål: Målkraften som produseres under en aktivitet.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
siste fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Kraft – watt/kg, gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk i
watt per kilogram.
Kraft – watt/kg, runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per
kilogram for den gjeldende runden.
Linjer for kraft: Et stolpediagram over kraftforbruket ditt.
Linjer for pedalfrekvens: Et stolpediagram over
kadensverdiene for den gjeldende aktiviteten.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvensdiagram: Et kurvediagram over kadensverdiene
for den gjeldende aktiviteten.
Pedalfrekvens - gjennomsnitt: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Sykkelrullemotstand: Motstanden fra en sykkelrulle.
Tid i sone: Medgått tid i hver kraftsone.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
7
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Feilsøking
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
520, 820, 1000 eller 1030
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
enheten med Vector systemet.
MERK: Den venstre pedalen mottar oppdateringen av
programvaren. Den venstre pedalen sender oppdateringen til
den høyre pedalen.
1 Send data fra turen til Garmin Connect kontoen din.
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
3 Roter krankarmen noen ganger.
Edge enheten ber deg om å installere eventuelle
programvareoppdateringer.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Tilbakestille Vector pedalene
Hvis enheten slutter å svare, må du kanskje tilbakestille den ved
å fra- og tilkoble batteridekslet. Dette sletter ikke noen av
dataene dine.
1 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å ta av batteridekslet À.
2 Sett på dekselet igjen, og stram det til for hånd.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
3 Bruk en 4 mm unbrakonøkkel for å stramme batteridekselet
forsiktig til.
MERK: Ikke stram batteridekselet for mye. Dekselet er
strammet til nok når tetningsringen ikke lenger er synlig.
Pedalen LED-blinker rødt én gang.
Utføre en test av statisk dreiningsmoment
LES DETTE
Testing av statisk dreiningsmoment er ment for viderekomne
syklister og monteringseksperter. Denne testen er ikke
nødvendig under vanlige omstendigheter for å kunne oppnå
gode resultater med Vector systemet. Denne testen er
tilgjengelig for kompatible Edge enheter.
Garmin anbefaler at du utfører testen av statisk
dreiningsmoment minst tre ganger, og at du bruker en
gjennomsnittsverdi for verdiene du oppnår for
dreiningsmomentet.
1 Gå til www.support.garmin.com.
2 Registrer produktnavn.
3 Skriv inn «torque test» for å vise vanlige spørsmål om emnet.
Hvis du oppnår en verdi for dreiningsmomentet etter gjentatte
tester av statisk dreiningsmoment, som konsekvent skiller seg
fra den forventede verdien, kan du angi en skalafaktor for én
eller begge pedalene. Skalafaktoren lagres i pedalen og justerer
verdien som beregnes av pedalen. Skalafaktoren sendes til
Edge enheten og lagres på Edge enheten.
8
Tillegg
Indeks
B
batteri 1
bytte 4
levetid 4
D
data
lagre 3
overføre 3
datafelter 2, 7
E
Edge 2, 6
F
feilsøking 8
fēnix 6
Forerunner 6
G
Garmin Connect 3
I
innstillinger 3
installere 1
K
kalibrere 2, 6
klosser 1
kraft 2
målere 2
kraftfase 3
L
lagre data 3
logg 3
sende til datamaskin 3
M
minne 3
N
nullstille enheten 8
O
oppbevare enheten 6
oppgraderer 6
P
parkobling 1, 2, 6
smarttelefon 3
pedaler 1, 2, 4
pedalsenterforskyvning 3
produktregistrering 6
R
registrere enheten 6
rengjøre enheten 4
S
sette inn 1
smarttelefon, parkobling 3
spesifikasjoner 4
sykkeldynamikk 2
T
tilpasse enheten 2
trening 4
U
USB, koble fra 3
V
vedlikehold 4
verktøy 1
Indeks
9
support.garmin.com
Juni 2018
190-02235-38_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement