Garmin | Vector™ 3 | User guide | Garmin Vector™ 3 Käyttöopas

Garmin Vector™ 3 Käyttöopas
VECTOR 3 JA VECTOR 3S
™
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Edge , fēnix ja Forerunner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™ ja
Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Computer Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Training Stress
Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
FCC-tunnus sijaitsee paristolokerossa. FCC-tunnus: IPH-03220
M/N: A03220
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Kiitos ........................................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Tarvittavat työkalut ...................................................................... 1
Vector osien asentaminen .......................................................... 1
Kengän kiinnikkeiden asentaminen ............................................ 1
Tietoja Vector 3S järjestelmästä ................................................. 2
Vector ja pariliitos Edge 1030 laitteeseen .................................. 2
Ensimmäinen ajokerta ................................................................ 2
Harjoittelu........................................................................ 2
Voima polkimissa ........................................................................ 2
Pyöräilyn dynamiikka .................................................................. 2
Vector tiedot................................................................... 3
Vector ja pariliitos Garmin Connect Mobile sovellukseen ........... 3
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun ........................... 3
Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusten
mukauttaminen ........................................................................... 3
Laitteen tiedot................................................................. 4
Vector laitteen huoltaminen ........................................................ 4
Huoltovinkkejä ............................................................................ 4
Vector - tekniset tiedot ................................................................ 4
Paristotiedot ................................................................................ 4
Vector poljinten huoltaminen ...................................................... 4
Vectorin säilytys .......................................................................... 6
Muut yhteensopivat laitteet........................................... 6
Edge 1000-ohjeet ....................................................................... 6
Edge 520 ja Edge 820 ohjeet ..................................................... 6
Forerunner® 935 ja fēnix® 5 sarjan ohjeet ................................. 6
Liite.................................................................................. 6
Vector järjestelmän rekisteröiminen ............................................ 6
Vector 3S järjestelmän päivittäminen kahden anturin
järjestelmään .............................................................................. 6
Voiman tietokentät ...................................................................... 7
Vianmääritys ............................................................................... 8
Hakemisto....................................................................... 9
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen Vector järjestelmän
asennusta ja käyttöönottoa. Virheellinen käyttö saattaa
aiheuttaa vakavia vammoja.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
4 Kiristä akseli käsin.
5 Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: lisätietoja on osoitteissa www.garmin.com
/manuals/vector3 ja www.support.garmin.com.
Kiitos
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee vääntömomenttia 25 lbfft. (34 N-m).
6 Asenna vasen poljin toistamalla vaiheet 2–5.
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselin kierre on
vasenkätinen (käänteinen).
7 Siirrä pyörän ketju isoimmalle rattaalle ja takavaihtajan
pienimmälle rattaalle.
8 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
®
Kiitos, että ostit Vector 3 tai Vector 3S laitteen. Tämä opas
kattaa molemmat Vector järjestelmät.
Vector on pyöräilijöiden pyöräilijöille suunnittelema laite, joka on
tarkka ja tehokas pyörän mittauslaite.
Vector on yksinkertainen, tarkka ja helppokäyttöinen.
Nyt on aika ottaa tehokeinot käyttöön pyöräilyssä.
Aloitus
1 Asenna Vector osat (Vector osien asentaminen, sivu 1).
2 Asenna kengän kiinnikkeet (Kengän kiinnikkeiden
asentaminen, sivu 1).
3 Pariliitä Vector järjestelmä Edge laitteeseen (Vector ja
®
pariliitos Edge 1030 laitteeseen, sivu 2).
4 Lähde ajamaan (Ensimmäinen ajokerta, sivu 2).
5 Näytä historiatiedot (Vector tiedot, sivu 3).
6 Lähetä historiatiedot tietokoneeseen (Ajon lähettäminen
Garmin Connect palveluun, sivu 3).
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
15 mm:n polkimen jakoavain
Polkupyöräöljy
3 mm:n kuusiokoloavain
4 mm:n kuusiokoloavain
Vector osien asentaminen
Vector 3 ja Vector 3S järjestelmien asennusohjeet ovat
samankaltaiset. Erityisesti Vector 3S järjestelmää koskevat
toimet on merkitty.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee, että polkimen ja ketjun
väli on vähintään 2 mm. Jos poljin hankaa ketjua vasten, voit
lisätä liikkumisvaraa laittamalla aluslevyn (mukana) akselin ja
poljinkammen väliin. Voit lisätä vasemman polkimen akseliin
yhden aluslevyn, jotta poljinten etäisyys pysyy samana.
Käytä kummassakin polkimessa enintään yhtä aluslevyä.
Polkimen tilamerkkivalo
Merkkivalon välähdykset tarkoittavat, että järjestelmässä on
ongelma, joka kaipaa huomiotasi. Virhekoodit poistuvat, kun
ongelma on ratkaistu ja olet synkronoinut Vector järjestelmän
Garmin Connect™ Mobile sovelluksen tai Edge laitteen kanssa.
Merkkivalo sijaitsee akselin sisäpuolella À.
Asennuksen valmisteleminen
1 Irrota nykyiset polkimet.
2 Puhdista kierteet ja poista vanha rasva.
Poljinten asentaminen
Tämä toimenpide koskee Vector 3 järjestelmää. Vector 3S
järjestelmä asennetaan samalla tavalla, mutta voimamittarin
osat ovat ainoastaan vasemmassa polkimessa. Lisätietoja on
kohdassa Tietoja Vector 3S järjestelmästä, sivu 2.
1 Asenna oikea poljin ensin.
2 Levitä polkimen akselin kierteisiin ohut kerros rasvaa.
Merkkivalon toiminto
Tila
1 punainen välähdys
Vector järjestelmä on aktiivinen ja
toimii oikein.
3 vihreää välähdystä 10 sekunnin
välein
Poljin etsii toista poljinta.
Vuorotellen punainen ja vihreä
välähdys
Ohjelmistopäivitys on meneillään.
20 vihreää välähdystä
Ohjelmistopäivitys onnistui.
20 punaista välähdystä
Ohjelmistopäivitys epäonnistui.
1 punainen välähdys 10 sekunnin
välein
Polkimen paristot ovat vähissä.
Kengän kiinnikkeiden asentaminen
3 Aseta akseli poljinkampeen.
Johdanto
HUOMAUTUS: vasemman- ja oikeanpuoleiset kiinnikkeet ovat
samanlaiset.
1
1 Levitä ohut kerros öljyä kiinnikkeen pulttien kierteisiin.
2 Kohdista kiinnike À, aluslevyt Á ja pultit Â.
Tämä toimenpide koskee Edge 1030 laitetta. Jos sinulla on jokin
muu yhteensopiva laite, katso kohtaa Muut yhteensopivat
laitteet, sivu 6 tai siirry osoitteeseen www.garmin.com
/manuals/vector3.
Kammen pituuden määrittäminen
3 Kiinnitä 4 mm:n kuusiokoloavaimella jokainen pultti kevyesti
Kammen pituus on usein painettuna kampeen. Tämä
toimenpide koskee Edge 1030 laitetta. Jos sinulla on jokin muu
yhteensopiva laite, katso kohtaa Muut yhteensopivat laitteet,
sivu 6 tai käyttöopasta.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
> Tunnistimet.
2 Valitse
3 Valitse anturi.
4 Valitse Tunnistimen tiedot > Kammen pituus.
5 Määritä kammen pituus ja valitse .
4 Säädä kiinnike kenkään haluamaasi asentoon.
Tietokenttien mukauttaminen
kengän pohjaan.
Tämä on säädettävissä koeajon jälkeen.
5 Kiristä kiinnike tiukasti kenkään.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 4 - 6
lbf-ft. (5 - 8 N-m).
Kiristysruuvin säätäminen
HUOMAUTUS
Älä kiristä polkimen alla olevaa kiristysruuvia liian tiukalle.
Säädä molempiin polkimiin samanlainen kiristys.
Säädä poljinten kiristystä 3 mm:n kuusiokoloavaimella.
Mahdollinen kiristysväli näkyy polkimen kiinnityksen
takapuolelta.
Tietoja Vector 3S järjestelmästä
Yhden anturin Vector 3S mittaa voimaa vain vasemmasta
polkimesta ja arvioi yhteisvoiman. Tietoja päivittämisestä on
kohdassa Vector 3S järjestelmän päivittäminen kahden anturin
järjestelmään, sivu 6.
HUOMAUTUS: Vector 3S järjestelmä ei tue pyöräilyn
dynamiikkatietoja.
Vector ja pariliitos Edge 1030 laitteeseen
Ennen kuin voit tarkastella Vector tietoja Edge laitteessa, sinun
tarvitsee pariliittää laitteet.
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT+ anturien yhdistämistä.
Nämä ohjeet on tarkoitettu Edge 1030 laitteelle. Jos sinulla on
jokin muu yhteensopiva laite, katso kohtaa Muut yhteensopivat
laitteet, sivu 6 tai siirry osoitteeseen www.garmin.com
/manuals/vector3.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin > Voima.
3 Valitse
4 Pyöritä poljinkampea.
5 Valitse anturi.
6 Valitse Lisää.
Kun anturi on pariliitetty laitteeseen, palaa tasaisena. Voit
mukauttaa tietokenttää, jotta voimatiedot näkyvät siinä
(Tietokenttien mukauttaminen, sivu 2).
®
Tämä toimenpide koskee Edge 820, 1000 ja 1030 laitteita. Jos
sinulla on jokin muu yhteensopiva laite, katso sen käyttöopasta.
1 Muuta tietokenttää koskettamalla sitä pitkään.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tietokenttä.
Harjoittelu
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
HUOMAUTUS: tarvitset kahden anturin Vector järjestelmän,
jotta voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatilastoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/cyclingdynamics.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (Vector ja pariliitos
Edge 1030 laitteeseen, sivu 2).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
voimavaiheesi tiedot À, kokonaisvoimasi Á ja poikkeaman
osan keskikohdasta Â.
Ensimmäinen ajokerta
Ennen kuin käytät Vector järjestelmää ajaessasi ensimmäisen
kerran, määritä kammen pituus. Vector järjestelmä kalibroituu
automaattisesti joka ajokerran jälkeen. Kammen pituus on
määritettävä myös, kun Vector siirretään toiseen pyörään.
2
Harjoittelu
• Lähetä ajotiedot Garmin Connect tilillesi tietokoneesta
käyttämällä Edge 1030 laitteen mukana toimitettua USBkaapelia.
Garmin Connect
3 Tarvittaessa voit muuttaa tietokenttää Ã koskettamalla sitä
pitkään (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 2).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect Mobile
sovellukseen ja tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja (Ajon
lähettäminen Garmin Connect palveluun, sivu 3).
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa garminconnect.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector tiedot
Ajotiedot eli historia tallennetaan Edge laitteeseen tai muuhun
yhteensopivaan Garmin laitteeseen. Tämä osa koskee Edge
1030 laitetta.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatietosi Garmin Connect tilillesi säännöllisesti, jotta voit
seurata kaikkia ajotietojasi.
Vector ja pariliitos Garmin Connect Mobile
sovellukseen
Voit päivittää Vector ohjelmiston ja asetukset Garmin Connect
Mobile sovelluksella.
HUOMAUTUS: vasen poljin vastaanottaa ohjelmistopäivityksen.
Vasen poljin lähettää päivityksen oikeaan polkimeen.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Pyöritä poljinkampea.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse asetusvalikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Ajon lähettäminen Garmin Connect
palveluun
Nämä ohjeet on tarkoitettu Edge 1030 laitteelle. Jos sinulla on
jokin muu yhteensopiva laite, katso sen käyttöopasta.
• Synkronoi Edge 1030 älypuhelimen Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa.
Vector tiedot
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto >
Anna levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
®
®
Garmin Connect Mobile sovelluksen
asetusten mukauttaminen
Voit mukauttaa kammen pituuteen, mittakaavakertoimeen ja
pyöräilyn dynamiikkaan liittyviä asetuksia Garmin Connect
Mobile sovelluksessa.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
Garmin-laitteet ja valitse laite.
• Ota muutokset käyttöön synkronoimalla Vector järjestelmä
Garmin Connect Mobile sovelluksen kanssa (Vector ja
pariliitos Garmin Connect Mobile sovellukseen, sivu 3).
3
Laitteen tiedot
Vector laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Pidä osat puhtaina.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä upota osia veteen tai puhdista niitä painepesurilla.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Käytä vaihto-osina ainoastaan Garmin osia. Kysy lisätietoja
Garmin myyjältä tai katso Garmin sivustoa.
Huoltovinkkejä
Paristotiedot
Vector järjestelmä tarkkailee molempien poljinten pariston tilaa
ja lähettää tilatiedot Edge laitteeseen. Kun saat varoituksen, että
pariston varaus on vähissä, käyttöaikaa on jäljellä noin 10–20
tuntia.
Paristojen vaihtaminen
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Kumpikin poljin käyttää kahta 1,5 voltin LR44- tai SR44-paristoa.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kaikkien paristojen
vaihtamista samanaikaisesti. Älä käytä eri tyyppisiä paristoja
yhdessä.
1 Irrota paristolokeron kansi À 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS
Jotkin pyöräilyvarusteet saattavat naarmuttaa Vector osien
pintaa.
• Käytä varusteen ja laitteen välillä vahapaperia tai pyyhettä.
• Tarkista poljinkammen liikkuvuus kaikkien pyörän säätöjen
jälkeen kiertämällä kampea.
• Pidä Vector osat puhtaina.
• Kun siirrät Vector mittarin toiseen pyörään, puhdista kierteet
ja pinnat huolellisesti.
• Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.garmin.com/manuals
/vector3.
2 Poista paristot.
3 Odota 5–10 sekuntia.
4 Aseta uudet paristot paristolokeron kanteen navat oikeinpäin.
Vector - tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettava LR44 tai SR44, 1,5 V, 2
kummassakin polkimessa
Paristonkesto
Ajoaika enintään 120 h käytettäessä pyöräilyn
dynamiikkatietoja
Käyttölämpötila
-10–50 °C (-14–122 °F)
SR44-paristot saattavat toimia paremmin
kylmässä.
Langattomat
ANT+ 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
taajuudet/yhteyskäy- Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
tännöt
®
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
5 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja kiristä se
käsin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Kiristä paristolokeron kansi paikalleen varovasti 4 mm:n
kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: älä kiristä paristolokeron kantta liian tiukalle.
Kansi on riittävän tiukalla, kun O-rengastiiviste ei enää näy.
Polkimen merkkivalo välähtää kerran punaisena.
Vector poljinten huoltaminen
Voit purkaa poljinten akselit, puhdistaa ja öljytä osat ja koota polkimet uudelleen.
HUOMAUTUS
Garmin suosittelee, että huollat yhden polkimen kerralla, jotta kaikki pienet ruuvit ja tiivisteet pysyvät tallessa. Tarvitset 4 mm:n
kuusiokoloavaimen, PH 00 -ruuvitaltan, 15 mm:n polkimen jakoavaimen ja 12 mm:n hylsyavaimen, jonka ulkohalkaisija on alle 17
mm (tavallisesti 1/4 tuuman vääntiö) sekä polkupyöräöljyä. Varo, ettet vahingoita Vector osia.
HUOMAUTUS: jos käytössä on Vector 3S järjestelmä, oikeassa polkimessa ei ole paristolokeroa.
1 Irrota polkimet 15 mm:n jakoavaimella.
HUOMAUTUS: vasemman polkimen poljinkampeen kiinnitettävän akselin kierre on vasenkätinen (käänteinen).
2 Irrota paristolokeron kansi À 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
4
Laitteen tiedot
3 Aseta paristolokeron kansi ja paristot Á sivuun.
4 Irrota kaksi ruuvia  paristolokerosta à pienellä ristipääruuvitaltalla (PH 00).
5 Irrota paristolokero.
6 Pitele jakoavaimella tukevasti kiinni akselin tasaisista vääntökohdista ja löysää akselin mutteri Ä 12 mm:n hylsyavaimella.
HUOMAUTUS: oikeassa polkimessa on musta akselin mutteri ja vasenkätinen kierre. Vasemmassa polkimessa on
hopeanvärinen akselin mutteri. Vasemman akselin tasaisissa vääntökohdissa on viiva.
7 Liu'uta akseli Å irti polkimen rungosta.
8 Irrota sisempi tiiviste Æ ja ulompi tiiviste Ç polkimen rungosta.
HUOMAUTUS: molemmat tiivisteet ovat kartioita, jotta ne sopivat suippoon akseliin.
9 Poista osista kaikki vanha rasva.
10 Aseta sisempi tiiviste paikalleen polkimen runkoon.
Paina sitä alaspäin, jotta se on laakerin tasalla.
11 Liu'uta ulompi tiiviste akseliin.
12 Levitä polkupyöräöljyä polkimen rungon sisällä olevaan laakeriin.
13 Levitä polkupyöräöljyä akseliin.
14 Työnnä akseli paikalleen polkimen runkoon.
Jos ulompi tiiviste siirtyy, paina sitä alaspäin, jotta se on akselin yläreunan tasalla.
15 Aseta akselin mutteri takaisin paikalleen.
16 Pitele jakoavaimella tukevasti kiinni akselin tasaisista vääntökohdista ja kiristä akselin mutteri 12 mm:n hylsyavaimella
tiukkuuteen 7 lbf-ft. (10 N-m).
VAROITUS
Jotta akselin mutteri pysyy paikallaan, se on kiristettävä määritettyyn tiukkuuteen. Jos mutteri ei ole tukevasti kiinni, poljin voi
irrota ajon aikana, mikä voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, vakavia vammoja tai kuoleman.
17 Kiinnitä paristolokero ja kaksi ruuvia takaisin.
18 Aseta paristot ja paristolokeron kansi takaisin paikoilleen ja kiristä kansi käsin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
Laitteen tiedot
5
19 Kiristä paristolokeron kansi paikalleen varovasti 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: älä kiristä paristolokeron kantta liian tiukalle. Kansi on riittävän tiukalla, kun O-rengastiiviste ei enää näy.
Polkimen merkkivalo välähtää kerran punaisena.
Asenna
polkimet (Poljinten asentaminen, sivu 1).
20
Vectorin säilytys
Forerunner 935 ja fēnix 5 sarjan ohjeet
Jos kuljetat pyörää tai et käytä Vector laitetta pitkään aikaan,
Garmin suosittelee irrottamaan Vector laitteen ja säilyttämään
sitä omassa pakkauksessaan.
Vector ja pariliitos Forerunner 935 ja fēnix 5 sarjan
laitteeseen
®
Muut yhteensopivat laitteet
Edge 1000-ohjeet
Vector ja pariliitos Edge 1000 laitteeseen
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Käynnistä
Edge laite.
2
3 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Voima.
4 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty Edge laitteeseen, näyttöön tulee
ilmoitus ja anturin tila on Yhdistetty. Voit mukauttaa tietokentän
näyttämään Vector laitteen tiedot.
Kammen pituuden määrittäminen Edge 1000
laitteessa
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > > Tunnistimen
tiedot > Kammen pituus.
3 Määritä kammen pituus ja valitse
.
Edge 520 ja Edge 820 ohjeet
Vector ja pariliitos Edge 520 ja Edge 820 laitteeseen
Tämä toimenpide koskee Edge 520 ja Edge 820 laitetta.
Lisätietoja yhteensopivista laitteista on osoitteessa
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
tai Menu.
2 Valitse
3 Valitse Settings > Sensors > Add Sensor > Power.
4 Pyöritä poljinkampea.
5 Valitse anturi.
6 Valitse Lisää.
Kun anturi on pariliitetty laitteeseen, palaa tasaisena. Voit
mukauttaa tietokentän näyttämään voimatiedot.
Kammen pituuden määrittäminen Edge 520 ja Edge
820 laitteessa
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
Valitse
tai Menu.
Valitse Settings > Sensors > Power.
Valitse anturi.
Valitse Sensor Details > Crank Length.
Määritä kammen pituus ja valitse .
1
2
3
4
5
6
6
®
Tämä toimenpide koskee Forerunner 935 ja fēnix 5 sarjan
kelloja. Lisätietoja yhteensopivista kelloista on osoitteessa
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Tuo yhteensopiva kello enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Paina
- tai MENU-painiketta pitkään.
2
3 Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi >
Voima.
4 Pyöritä poljinkampea.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu
Etsitään-tilasta Yhdistetty-tilaan. Anturin tiedot ovat
tietosivuilla tai mukautetussa tietokentässä.
Kammen pituuden määrittäminen Forerunner 935 ja
fēnix 5 sarjan laitteessa
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
Paina - tai MENU-painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Voima.
Valitse anturi.
Valitse Kammen pituus.
Määritä kammen pituus ja valitse .
1
2
3
4
5
6
Liite
Vector järjestelmän rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry Garmin Connect Mobile sovellukseen.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Vector 3S järjestelmän päivittäminen kahden
anturin järjestelmään
Ennen kuin asennat uuden oikean polkimen, vasen poljin
tarvitsee pariliittää ja yhdistää yhteensopivaan Edge laitteeseen
tai Garmin Connect Mobile sovellukseen.
1 Tutustu Vector asennusohjeisiin (Vector osien asentaminen,
sivu 1).
2 Irrota nykyinen oikea poljin.
3 Asenna uusi oikea poljin (Poljinten asentaminen, sivu 1).
4 Pyöritä poljinkampea.
5 Valitse tapa, jolla oikea poljin yhdistetään vasempaan:
• Valitse yhteensopivassa Edge laitteessa
>
Tunnistimet, valitse anturi, valitse Tunnistimen tiedot >
Pariliitä oikea voimatunnistin ja anna polkimessa oleva
anturin tunnus.
• Avaa Garmin Connect Mobile sovelluksen laiteasetukset,
ota käyttöön Oikea poljin ja anna polkimessa oleva
anturin tunnus.
Muut yhteensopivat laitteet
Voiman tietokentät
HUOMAUTUS: tämä luettelo sisältää Edge 1030 laitteen
voiman tietokentät. Jos sinulla on jokin muu yhteensopiva laite,
katso sen käyttöopasta.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei tue tietokenttiä, joissa
näkyvät poljennan tasaisuus, vääntömomentin teho ja
tasapainotiedot.
Aika alueella: kullakin voima-alueella kulunut aika.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeuskaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen
pyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Poljinnopeus - keskimäärin: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljintiheys.
Poljinnopeuspalkit: pylväskaavio näyttää nykyisen
pyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - 10 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 3 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 3 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen suorituksen oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 10 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä watteina/kilogramma.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä watteina/kilogramma.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Liite
Voima - 3 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 3 sekunnin
liikkeen aikainen keskiarvo watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voimakaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen suorituksen
voimantuoton.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierroksen maksimi: nykyisen kierroksen
voimantuoton huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voimapalkit: pylväskaavio näyttää voimantuottosi.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - vas. keskiarvo: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. huippukeskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - oikean keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippukeskiarvo: vasemman jalan
keskiarvoinen huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä
suorituksessa.
Voimavaihe - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Voima - W/kg keskimäärin: voiman määrä mitattuna watteina/
kilogramma.
Voima - W/kg kierroksella: nykyisen kierroksen
keskimääräinen voimantuotto watteina/kilogramma.
7
Vianmääritys
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge 520, 820, 1000
tai 1030 laitteella
Pariliitä Edge laite Vector järjestelmään ennen ohjelmiston
päivittämistä.
HUOMAUTUS: vasen poljin vastaanottaa ohjelmistopäivityksen.
Vasen poljin lähettää päivityksen oikeaan polkimeen.
1 Lähetä ajotiedot Garmin Connect tilillesi.
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Edge laite kehottaa asentamaan odottavat
ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Vector poljinten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se tarvitsee ehkä nollata
irrottamalla paristolokeron kansi ja asettamalla se uudelleen.
Tämä ei poista tietoja.
1 Irrota paristolokeron kansi À 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
2 Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiristä se käsin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
3 Kiristä paristolokeron kansi paikalleen varovasti 4 mm:n
kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: älä kiristä paristolokeron kantta liian tiukalle.
Kansi on riittävän tiukalla, kun O-rengastiiviste ei enää näy.
Polkimen merkkivalo välähtää kerran punaisena.
Staattinen vääntömomenttitesti
HUOMAUTUS
Staattinen vääntömomenttitesti on tarkoitettu edistyneille
pyöräilijöille ja asennusammattilaisille. Tätä testiä ei yleensä
tarvita, jotta Vector järjestelmällä saataisiin hyviä tuloksia. Tämä
testi on käytettävissä yhteensopivissa Edge laitteissa.
Garmin suosittelee, että staattinen vääntömomenttitesti tehdään
vähintään kolme kertaa ja ilmoitetuista vääntömomenttiarvoista
lasketaan keskiarvo.
1 Siirry osoitteeseen www.support.garmin.com.
2 Kirjoita tuotteen nimi.
3 Avaa usein kysyttyjen kysymysten aihe kirjoittamalla torque
test (vääntömomenttitesti).
Jos ilmoitettu vääntömomenttiarvo poikkeaa toistettujen
staattisten vääntömomenttitestien jälkeenkin odotetusta arvosta,
voit määrittää mittakaavakertoimen toiseen polkimeen tai
molempiin. Mittakaavakerroin tallennetaan polkimeen, ja se
säätää polkimen laskemaa voima-arvoa. Mittakaavakerroin
lähetetään Edge laitteeseen ja tallennetaan Edge laitteeseen.
8
Liite
Hakemisto
A
asentaminen 1
asetukset 3
E
Edge 2, 6
F
fēnix 6
Forerunner 6
G
Garmin Connect 3
H
harjoitus 4
historia 3
lähettäminen tietokoneeseen 3
K
kalibroiminen 2, 6
kiinnikkeet 1
L
laitteen asetusten nollaaminen 8
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 4
laitteen rekisteröiminen 6
laitteen säilyttäminen 6
M
muisti 3
P
pariliitos 1, 2, 6
älypuhelin 3
paristo 1
käyttöikä 4
vaihtaminen 4
poikkeama osan keskikohdasta 3
polkimet 1, 2, 4
pyöräilyn dynamiikka 2
päivittäminen 6
T
tekniset tiedot 4
tiedot
siirtäminen 3
tallentaminen 3
tietojen tallentaminen 3
tietokentät 2, 7
tuotteen rekisteröiminen 6
työkalut 1
U
USB, yhteyden katkaiseminen 3
V
vianmääritys 8
virta 2
voima, mittarit 2
voimavaihe 3
Y
ylläpito 4
Ä
älypuhelin, pariliitos 3
Hakemisto
9
support.garmin.com
Kesäkuu 2018
190-02235-37_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising