Garmin | Vector™ 3 | User manual | Garmin Vector™ 3 Brugervejledning

Garmin Vector™ 3 Brugervejledning
VECTOR 3 OG VECTOR 3S
™
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Edge , fēnix og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™ og Vector™ er
varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.
Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
FCC ID kan du finde i batterirummet. FCC ID: IPH-03220
M/N: A03220
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Tak .............................................................................................. 1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Nødvendigt værktøj .................................................................... 1
Installation af Vector komponenter ............................................. 1
Installation af skoklamper ........................................................... 1
Om Vector 3S systemet .............................................................. 2
Parring af Vector med din Edge 1030 ........................................ 2
Din første tur ............................................................................... 2
Træning........................................................................... 2
Pedalbaseret effekt ..................................................................... 2
Cykledynamik ............................................................................. 2
Vector data ...................................................................... 3
Parring af Vector med Garmin Connect Mobile-appen ............... 3
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 3
Tilpasning af indstillingerne i Garmin Connect Mobile-appen .... 3
Enhedsoplysninger ........................................................ 4
Vector Vedligeholdelse af enheden ............................................ 4
Vedligeholdelsestip ..................................................................... 4
Vector Specifikationer ................................................................. 4
Batterioplysninger ....................................................................... 4
Eftersyn af Vector pedalerne ...................................................... 4
Opbevaring af Vector .................................................................. 6
Andre kompatible enheder............................................ 6
Edge Instruktioner til 1000 .......................................................... 6
Edge Vejledning til 520 og Edge 820 ......................................... 6
Forerunner® Vejledning til 935 og fēnix® 5 serien ..................... 6
Appendiks....................................................................... 6
Registrering af dit Vector system ................................................ 6
Opgradering af din Vector 3S til et dual sensor-system ............. 6
Effektdatafelter ............................................................................ 7
Fejlfinding ................................................................................... 8
Indeks .............................................................................. 9
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
5 Stram akslen med pedalskruenøglen.
ADVARSEL
Læs alle instruktioner grundigt, før du installerer og bruger
Vector systemet. Forkert brug kan resultere i alvorlige skader.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/manuals/vector3 eller www.support.garmin.com.
Tak
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på
34 N-m (25 lbf-ft.).
6 Gentag trin 2 til 5 for at installere den venstre pedal.
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).
7 Flyt cykelkæden til den største kædering og den mindste
kassettekrans.
8 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.
®
Tak for, at du købte Vector 3 eller Vector 3S. Denne vejledning
dækker begge Vector systemer.
Vector er blevet designet til cyklister af cyklister og giver dig
mulighed for at eje et præcist effektmålingssystem til din cykel.
Vector er enkel, nøjagtig og brugervenlig.
Nu er det tid til at få fødderne i bevægelse og stige op på cyklen.
Sådan kommer du i gang
1 Installer Vector komponenterne (Installation af Vector
komponenter, side 1).
2 Installer skoklamperne (Installation af skoklamper, side 1).
3 Par Vector systemet med din Edge enhed (Parring af Vector
®
med din Edge 1030, side 2).
4 Kør en tur (Din første tur, side 2).
5 Se din historik (Vector data, side 3).
6 Send din historik til din computer (Sådan sender du din tur til
Garmin Connect, side 3).
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
15 mm pedalskruenøgle
Cykelsmørefedt
3 mm unbrakonøgle
4 mm unbrakonøgle
Installation af Vector komponenter
Installationstrinnene for systemerne Vector 3 og Vector 3S er
meget lig hinanden. Procedurer, som er specifikke for Vector 3S
systemet, er angivet.
BEMÆRK: Garmin anbefaler 2 mm eller mere mellem
pedalen og kæden. Hvis pedalen berører kæden, kan du
montere en spændeskive (medfølger) mellem spindlen og
pedalarmen for at øge afstanden. For at opretholde en
ensartet q-faktor kan du tilføje en skive til venstre
pedalspindel. Brug ikke mere end én skive på hver pedal.
Status-LED for pedal
LED-blink angiver et systemproblem, som kræver din
opmærksomhed. Fejlkoderne bliver slettet, når problemet er
løst, og du har synkroniseret dit Vector system med Garmin
Connect™ Mobile-appen eller din Edge enhed. LED er placeret
på den indvendige spindel À.
Forberedelse af installationen
1 Fjern de eksisterende pedaler.
2 Rengør gevindene, og fjern gammelt smørefedt.
Montering af pedaler
Denne procedure er for Vector 3 systemet. Vector 3S
systeminstallationen er den samme, men
effektsensorkomponenterne er kun i den venstre pedal. Du kan
finde flere oplysninger i Om Vector 3S systemet, side 2.
1 Installer først den højre pedal.
2 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind.
LED-aktivitet
Status
1 rødt blink
Vector systemet er aktivt og fungerer
korrekt.
3 grønne blink hvert 10.
sekund
Pedalen søger efter den anden pedal.
Skifter mellem rødt og grønt
blink
En softwareopdatering er i gang.
20 grønne blink
Softwareopdateringen blev gennemført.
20 røde blink
Softwareopdateringen mislykkedes.
1 rødt blink hvert 10. sekund Pedalbatterierne er ved at være tomme.
Installation af skoklamper
BEMÆRK: Venstre og højre klampe er ens.
3 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.
4 Stram akslen med håndkraft.
Introduktion
1 Smør et tyndt lag fedt på klampeboltenes gevind.
2 Tilpas klamperne À, skiverne Á og boltene Â.
1
i Andre kompatible enheder, side 6 eller gå til
www.garmin.com/manuals/vector3.
Indtastning af pedallængden
3 Sæt alle bolte løst fast i bunden af skosålen med en 4 mm
unbrakonøgle.
Juster
klampen til skoen i den ønskede position.
4
Dette kan justeres efter en prøvekørsel.
5 Stram klampen fast på skoen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 4 til
6 lbf-ft. (5 til 8 N-m).
Justering af udløserspændingen
BEMÆRK
Undlad at overspænde udløserspændingsskruen nederst på
pedalen. Udløserspændingen skal justeres ens for begge
pedaler.
Brug en 3 mm unbrakonøgle til at justere udløserspændingen
for hver pedal.
Der er et vindue bag på pedalbindingen, der viser det tilladte
interval.
Om Vector 3S systemet
Vector 3S Vector 3S med én sensor måler kun kraften på den
venstre pedal, så den omtrentlige samlede effekt kan beregnes.
Der er yderligere oplysninger om opgradering under
Opgradering af din Vector 3S til et dual sensor-system,
side 6.
BEMÆRK: Vector 3S systemet understøtter ikke cykledynamik.
Parring af Vector med din Edge 1030
Før du kan se Vector data på din Edge enhed, skal du parre
enhederne.
Parring vil sige tilslutning af trådløse ANT+ sensorer. Denne
procedure indeholder vejledning til Edge 1030. Hvis du har en
anden kompatibel enhed, skal du kigge i Andre kompatible
enheder, side 6 eller gå til www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
> Sensorer > Tilføj sensor > Effekt.
3 Vælg
4 Drej pedalarmen.
5 Vælg din sensor.
6 Vælg Tilføj.
Når sensoren er parret med din enhed, lyser konstant. Du
kan tilpasse et datafelt til at vise effektdata (Tilpasning af
datafelterne, side 2).
®
Pedalarmens længde er ofte trykt på pedalarmen. Denne
procedure indeholder vejledning for Edge 1030. Hvis du har en
anden kompatibel enhed, skal du kigge under Andre kompatible
enheder, side 6 eller se i brugervejledningen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
> Sensorer.
2 Vælg
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Sensoroplysninger > Pedallængde.
5 Indtast pedallængden, og vælg .
Tilpasning af datafelterne
Denne procedure indeholder anvisninger til Edge 820, 1000 og
1030 enhederne. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal
du kigge i brugervejledningen.
1 Hold på et datafelt for at redigere det.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et datafelt.
Træning
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Cykledynamik
Målingsangivelse af cykledynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
BEMÆRK: Du skal have et Vector system med to sensorer for
at måle cykledynamik.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Brug af cykledynamik
Før du kan bruge cykledynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af Vector med din Edge
1030, side 2).
BEMÆRK: Registrering af cykledynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cykledynamik for at se dine
effektfasedata À, samlede effekt Á og midterforskydning af
platform Â.
Din første tur
Før du cykler med Vector første gang, skal du indtaste
pedalarmenes længde. Vector systemet kalibreres automatisk
efter hver tur. Du skal også indtaste pedalarmslængden, når du
flytter Vector til en anden cykel.
Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 1030enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du kigge
2
Træning
• Synkroniser din Edge 1030 med Garmin Connect Mobileappen på din smartphone.
• Brug det USB-kabel, der fulgte med din Edge 1030 til at
sende oplysninger om turen til din Garmin Connect konto på
computeren.
Garmin Connect
3 Hvis det er nødvendigt, skal du holde nede på et datafelt Ã
for at ændre det (Tilpasning af datafelterne, side 2).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for at se
yderligere cykledynamikdata (Sådan sender du din tur til Garmin
Connect, side 3).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til garminconnect.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Midterforskydning af platform
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
Vector data
Dine kørselsdata eller -historik optages på din Edge enhed eller
en anden kompatibel Garmin enhed. Dette afsnit indeholder
vejledning til Edge 1030.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Du bør uploade din
historik til din Garmin Connect konto jævnligt for at holde styr på
alle dine turdata.
Parring af Vector med Garmin Connect
Mobile-appen
Du kan opdatere Vector software og indstillinger ved hjælp af
Garmin Connect Mobile-appen.
BEMÆRK: Den venstre pedal modtager softwareopdateringen.
Den venstre pedal sender opdateringen til højre pedal.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile-appen.
2 Drej pedalarmen.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile-appen, skal du vælge Garmin-enheder >
Tilføj enhed fra indstillingsmenuen og følge
instruktionerne på skærmen.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
Denne procedure indeholder vejledning til Edge 1030. Hvis du
har en anden kompatibel enhed, skal du kigge i
brugervejledningen.
Vector data
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
®
®
Tilpasning af indstillingerne i Garmin
Connect Mobile-appen
Du kan tilpasse pedalarmenes længde, skalafaktor og
cykledynamikindstillinger i Garmin Connect Mobile-appen.
• Fra indstillingsmenuen i Garmin Connect Mobile-appen skal
du vælge Garmin-enheder og vælge din enhed.
• Synkroniser dit Vector system med Garmin Connect Mobileappen for at anvende ændringerne (Parring af Vector med
Garmin Connect Mobile-appen, side 3).
3
Enhedsoplysninger
Vector Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Hold komponenterne rene og fri for snavs.
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Udskift kun komponenter med Garmin dele. Kontakt din Garmin
forhandler eller Garmin webstedet.
Batterioplysninger
Vector systemet registrerer batteriniveauet i begge pedaler og
sender statusoplysninger til din Edge enhed. Når du modtager
advarsel om lav batteriniveau, har du ca. 10–20 timers brug
tilbage.
Udskiftning af batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Hver pedal bruger 2 LR44 eller SR44 1,5 V batterier.
BEMÆRK: Garmin anbefaler udskiftning af alle batterier
samtidigt. Bland ikke batterityper.
1 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne batteridækslet À.
Vedligeholdelsestip
BEMÆRK
Nogle typer cykelværktøj kan ridse finishen på Vector
komponenter.
• Brug vokspapir eller et håndklæde mellem værktøj og
hardware.
• Efter enhver form for tilpasninger på cyklen drejes
pedalarmen for at kontrollere frigangen.
• Hold Vector komponenterne rene.
• Når du flytter Vector til en anden cykel, skal du rengøre
gevind og overflader grundigt.
• Gå til www.garmin.com/manuals/vector3, hvor du finder de
seneste opdateringer og oplysninger.
2 Tag batterierne ud.
3 Vent 5 til 10 sekunder.
4 Sæt de nye batterier ind i batteridækslet, så de vender rigtigt.
Vector Specifikationer
Batteritype
LR44 eller SR44, kan udskiftes af brugeren, 1,5
V, 2 pr. pedal
Batterilevetid
Op til 120 timers køretid, med cykledynamik
Driftstemperaturområde
Fra -10° til 50°C (fra -14° til 122°F)
SR44 batterier kan præstere bedre i koldt vejr.
5 Sæt batteridækslet på igen, og stram det med håndkraft.
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
6 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at stramme batteridækslet
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
®
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 m i op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/waterrating.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
forsigtigt.
BEMÆRK: Undgå at stramme batteridækslet for hårdt.
Dækslet er spændt tilstrækkeligt, når tætningsringen ikke
længere er synlig.
Pedal-LED’en blinker rødt en gang.
Eftersyn af Vector pedalerne
Du kan adskille og samle pedalspindlerne for at rengøre og smøre komponenterne.
BEMÆRK
Garmin anbefaler eftersyn af én pedal ad gangen, så du kan holde styr på de små skruer og pakninger. Du skal bruge en 4 mm
unbrakonøgle, PH 00 skruetrækker, 15 mm pedalnøgle, 12 mm topnøgle med en udvendig diameter, der er mindre end 17 mm
(typisk et 1/4 tommers drev) og cykelfedt. Sørg for ikke at forårsage skade på nogle af Vector komponenterne.
BEMÆRK: Hvis du har Vector 3S systemet, har den højre pedal ikke nogen batteriholder.
1 Brug en 15 mm pedalnøgle til at afmontere pedalerne.
BEMÆRK: Den venstre pedalspindel har venstregevind (omvendt), som fastgør den på krankarmen.
2 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne batteridækslet À.
4
Enhedsoplysninger
3 Sæt batteridækslet og batterier Á til side.
4 Brug en lille stjerneskruetrækker (PH 00) til at fjerne de to skuer  inde fra batteriholderen Ã.
5 Fjern batteriholderen.
6 Mens du holder fast på nøglefladerne med en pedal nøgle, skal du bruge en 12 mm topnøgle til at skrue spindelmøtrikken af Ä.
BEMÆRK: Højre pedal har en sort spindelmøtrik og et omvendt gevind. Venstre pedal har en sølvfarvet spindelmøtrik. Venstre
spindel har en linje på skruenøglefladerne.
7 Skub spindlen Å ud af pedalhuset.
8 Fjern den indvendige pakning Æ og den udvendige pakning Ç inde fra pedalhuset.
BEMÆRK: Begge pakninger er kegleformede for at passe til den koniske spindel.
Fjern
gammelt fedt fra komponenterne.
9
10 Sæt den indvendige pakning i pedalen.
Du skal trykke den ned, så den flugter med lejet.
11 Træk den udvendige pakning på spindlen.
12 Påfør cykelfedt på lejet inde i pedalhuset.
13 Put et lag cykelfedt på pedalakslen.
14 Sæt spindlen ind i pedalhuset.
Hvis det udvendige tætningsstykke bevæger sig, skal du trykke det ned, så det flugter med toppen af spindlen.
15 Udskift spindelmøtrikken.
16 Mens du holder fast på nøglefladerne med en pedalnøgle, skal du bruge en 12 mm topnøgle til at spænde spindelmøtrikken til 7
lbf-ft. (10 Nm).
ADVARSEL
Spænd den til det anbefalede moment for at sikre, at spindelmøtrikken bliver på plads. Hvis møtrikken ikke strammes
tilstrækkeligt, kan det forårsage, at pedalen falder af under en cykeltur, hvilket kan medføre tingskade eller alvorlig personskade
eller dødsfald.
17 Udskift batteriholderen og de to skruer.
18 Udskift batterierne og batteridækslet, og stram det med håndkraft.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
Enhedsoplysninger
5
19 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at stramme batteridækslet forsigtigt.
BEMÆRK: Undgå at stramme batteridækslet for hårdt. Dækslet er spændt tilstrækkeligt, når tætningsringen ikke længere er
synlig.
Pedal-LED’en blinker rødt en gang.
20 Monter pedalerne (Montering af pedaler, side 1).
Opbevaring af Vector
Hvis du skal transportere din cykel eller ikke skal bruge din
Vector i længere tid, anbefaler Garmin, at du afmonterer din
Vector og opbevarer den i produktæsken.
Andre kompatible enheder
Edge Instruktioner til 1000
Parring af Vector med Edge 1000
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Effekt på skærmen
Hjem.
4 Roter pedalarmen et par gange.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en
meddelelse, og sensorstatus er Tilsluttet. Du kan tilpasse et
datafelt til at vise Vector data.
Indtastning af pedalarmens længde med Edge 1000
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Vælg > Sensorer > > Sensoroplysninger >
Pedallængde fra skærmen Hjem.
.
3 Indtast pedallængden, og vælg
Edge Vejledning til 520 og Edge 820
Parring af Vector med Edge 520 og Edge 820
Denne procedure indeholder vejledning til Edge 520 og Edge
820. Du kan finde flere oplysninger om kompatible enheder på
www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
eller Menu.
2 Vælg
3 Vælg Settings > Sensors > Add Sensor > Power.
4 Drej pedalarmen.
5 Vælg din sensor.
6 Vælg Tilføj.
Når sensoren er parret med din enhed, lyser konstant. Du
kan tilpasse et datafelt til at vise effektdata.
Indtastning af pedalarmenes længde med Edge 520
og Edge 820
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
eller Menu.
2 Vælg
3 Vælg Settings > Sensors > Power.
4 Vælg din sensor.
5 Vælg Sensor Details > Crank Length.
6 Indtast pedallængden, og vælg .
6
Forerunner Vejledning til 935 og fēnix 5
serien
®
®
Parring af Vector med Forerunner 935 og fēnix 5
serien
Denne procedure indeholder vejledning til Forerunner 935 og
fēnix 5 seriens ure. Du kan finde flere oplysninger om
kompatible ure på www.garmin.com/manuals/vector3.
1 Flyt dit kompatible ur inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
eller MENU nede.
2 Hold
3 Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny >
Effekt.
4 Drej pedalarmen.
5 Vælg din sensor.
Efter sensoren er parret med din enhed, ændrer sensorens
status sig fra Søger til Tilsluttet. Sensordata vises i serien af
datasider eller i et brugerdefineret datafelt.
Indtastning af pedalarmens længde med Forerunner
935 og fēnix 5 serien
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
Hold
eller MENU nede.
Vælg Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Effekt.
Vælg din sensor.
Vælg Pedallængde.
Indtast pedallængden, og vælg .
1
2
3
4
5
6
Appendiks
Registrering af dit Vector system
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til Garmin Connect Mobile app.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Opgradering af din Vector 3S til et dual
sensor-system
Før du installerer den nye højre pedal, skal venstre pedal parres
og sluttes til en kompatibel Edge enhed eller Garmin Connect
Mobile-appen.
1 Gennemse Vector installationsvejledningen (Installation af
Vector komponenter, side 1).
2 Fjern den nuværende højre pedal.
3 Monter den nye højre pedal (Montering af pedaler, side 1).
4 Drej pedalarmen.
5 Vælg en mulighed for at knytte den højre bremsepedal til
venstre pedal:
• På din kompatible Edge enhed skal du vælge
>
Sensorer, vælge din sensor, vælge Sensoroplysninger
> Par højre effektsensor og angive sensorens id, der
findes på pedalen.
Andre kompatible enheder
• I Garmin Connect Mobile-appens enhedsindstillinger skal
du aktivere den Højre pedal og angive sensorens id, der
findes på pedalen.
Effektdatafelter
BEMÆRK: Denne liste indeholder effektdatafelter for Edge
1030 enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du
kigge i brugervejledningen.
BEMÆRK: Datafelter, som viser ensartethed i tråd, effektivitet i
tråd og balancedata, er ikke understøttet af Vector S-systemet.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 10
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 30 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 3 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 3
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 3 sekunder gennemsnit: 3-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - H. Gennemsnitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Gennemsnit top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - V. Gennemsnitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Gennemsnit top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Appendiks
Effektfase - V. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effektgraf: En linjegraf, der viser din effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- seneste omgang: Gennemsnitlig Normalized
Power for den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effektsøjler: En søjlegraf, der viser din effekt.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effekt - watt/kg gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt i watt
pr. kilogram.
Effekt - watt/kg omgang: Den gennemsnitlige effekt i watt pr.
kilogram for den aktuelle omgang.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
Kadence: Cykling Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være connected til kadencesensor (tilbehør), for
at disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadencegraf: En linjegraf, der viser dine
cyklingskadenceværdier for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kadencesøjler: En søjlegraf, der viser dine
cyklingskadenceværdier for den aktuelle aktivitet.
Måleffekt: Måleffekt under en aktivitet.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
7
Tid i zone: Den forløbne tid i hver enkelt effektzone.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Træningsenhed modstand: Den modstand, som
hometraineren skal give.
Hvis den rapporterede tilspændingsmomentværdi efter
gentagne test af statisk tilspændingsmoment konsistent afviger
fra den forventede værdi, kan du angive en skalafaktor for en
eller begge pedaler. Skalafaktoren gemmes i pedalen og
justerer den effektværdi, som beregnes på pedalen.
Skalafaktoren sendes til Edge enheden og gemmes på Edge
enheden.
Fejlfinding
Opdatering af Vector software med Edge 520, 820,
1000 eller 1030
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge enhed
med dit Vector system.
BEMÆRK: Den venstre pedal modtager softwareopdateringen.
Den venstre pedal sender opdateringen til højre pedal.
1 Send dine turdata til din Garmin Connect konto.
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange.
Edge enheden beder dig om at installere eventuelle
afventende softwareopdateringer.
Følg
instruktionerne på skærmen.
4
Nulstilling af Vector pedaler
Hvis enheden ikke reagerer, kan det være nødvendigt at nulstille
den ved at frakoble og tilslutte batteridækslet igen. Dette sletter
ikke dine data.
1 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at fjerne batteridækslet À.
2 Sæt dækslet på igen, og stram det med håndkraft.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
3 Brug en 4 mm unbrakonøgle til at stramme batteridækslet
forsigtigt.
BEMÆRK: Undgå at stramme batteridækslet for hårdt.
Dækslet er spændt tilstrækkeligt, når tætningsringen ikke
længere er synlig.
Pedal-LED’en blinker rødt en gang.
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment
BEMÆRK
Testen af statisk tilspændingsmoment er beregnet til
avancerede cyklister og installationseksperter. Denne test er
under normale omstændigheder ikke nødvendig for at opnå
gode resultater med Vector systemet. Denne test er tilgængelig
for kompatible Edge enheder.
Garmin anbefaler, at testen af statisk tilspændingsmoment
udføres mindst tre gange, og gennemsnittet af de rapporterede
momentværdier beregnes.
1 Gå til www.support.garmin.com.
2 Indtast dit produktnavn.
3 Indtast "test af tilspændingsmoment" for at se emnet i Ofte
stillede spørgsmål.
8
Appendiks
Indeks
B
batteri 1
levetid 4
udskiftning 4
C
cykledynamik 2
D
data
opbevare 3
overføre 3
datafelter 2, 7
E
Edge 2, 6
effekt (kraft), målere 2
effektfase 3
F
fejlfinding 8
fēnix 6
Forerunner 6
G
Garmin Connect 3
H
historik 3
sende til computer 3
hukommelse 3
I
indstillinger 3
installere 1
K
kalibrere 2, 6
klamper 1
M
midterforskydning af platform 3
N
nulstilling af enheden 8
O
opbevare data 3
opbevare enheden 6
opgradering 6
P
parre 1, 2, 6
smartphone 3
pedaler 1, 2, 4
produktregistrering 6
R
registrere enheden 6
rengøring af enheden 4
S
smartphone, parre 3
specifikationer 4
T
tilpasning af enheden 2
træning 4
tænd/sluk 2
U
USB, frakoble 3
V
vedligeholdelse 4
værktøjer 1
Indeks
9
support.garmin.com
Juni 2018
190-02235-36_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising