Garmin | Varia™ UT800 Smart Headlight | User guide | Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight Käyttöopas

Garmin Varia™ UT800 Smart Headlight  Käyttöopas
VARIA™ UT800
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™, USB
ANT Stick™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03086
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 1
Kypäräkiinnityksen asentaminen ................................................ 1
Laitteen esittely ........................................................................... 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Pyöränvalojen tilan merkkivalot .................................................. 2
Laiteasetukset................................................................ 2
Pyöränvalojen ja Edge 820 laitteen pariliitos .............................. 2
Etuvalon asetusten mukauttaminen Edge 820 laitteella ............. 3
Automaattinen keilan voimakkuus .............................................. 3
Laitteen tiedot................................................................. 3
Tekniset tiedot ............................................................................
Laitteen lataaminen ....................................................................
Laitteen latausvinkkejä ...............................................................
Laitteen huoltaminen ..................................................................
3
4
4
4
Vianmääritys................................................................... 4
Laitteen asetusten nollaaminen .................................................. 4
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi ...................................... 4
Akun säästäminen matalissa lämpötiloissa ................................ 4
Tuotepäivitykset .......................................................................... 4
Lisätietojen saaminen ................................................................. 4
Muut yhteensopivat laitteet........................................... 4
Pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen pariliitos ............................ 4
Kaukosäätimen pariliittäminen Varia laitteeseen ........................ 4
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneella ..................................... 5
Hakemisto....................................................................... 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.
Laite on tarkoitettu ulkokäyttöön. Laite saattaa kuumentua ilman
asianmukaista ilmankiertoa käytön aikana. Käsittele varovasti.
Etukiinnityksen asentaminen
Voit käyttää etukiinnitystä sekä etuvalon että Edge laitteen
asentamiseen. Garmin suosittelee, että säädät kiinnityksen
Edge laitteen katselukulman mukaiseksi, ennen kuin asennat
etuvalon ja säädät sen kulman.
1 Kiinnitä Edge ja etuvalo tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa
ne eivät estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Irrota ruuvi À ohjaustangon liittimestä Á 2,5 mm:n
kuusiokoloavaimella.
®
9 Aseta ruuvi Ä paikalleen ja kiristä käsin.
10 Kohdista neljäsosakierrossovittimen lovet pidikkeen pohjassa
3 Tarvittaessa voit irrottaa pidikkeen yläosassa  olevat kaksi
ruuvia, kiertää liitintä ja kiinnittää ruuvit uudelleen, jos Edge
laitteen kiinnityksen suuntaa on muutettava.
4 Aseta kumityyny ohjaustangon ympärille:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
5 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
HUOMAUTUS: kohdista kumityyny ohjaustangon liittimen
sisäpuolella olevien urien mukaan.
6 Aseta ruuvi takaisin ja kiristä se 2,5 mm:n
kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: tarkista ruuvin kireys ajoittain.
oleviin kielekkeisiin.
11 Paina sovitinta hiukan ylöspäin ja käännä sitä vastapäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
12 Säädä etuvalon kulma tien suuntaiseksi ja kiristä ruuvi 4
mm:n kuusiokoloavaimella.
7 Asenna Edge laite ja säädä kiinnitys (valinnainen).
8 Liitä neljäsosakierrossovitin à etuvaloon.
HUOMAUTUS: tarkista ruuvin kireys ajoittain.
Kypäräkiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä etuvalo tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä kypärän turvallista käyttöä.
2 Kiinnitä kiinnitys molemmilla hihnoilla.
3 Lukitse hihnat painamalla solki alas.
Johdanto
1
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se siirtyy
pariliitostilaan. Tilan merkkivalo välähtää violettina. Laitteen
voi pariliittää langattomaan kaukosäätimeen tai Edge
laitteeseen.
2 Sammuta laite painamalla sen painiketta 2 sekunnin ajan.
Kun käynnistät laitteen seuraavan kerran, se on suuren
voimakkuuden tilassa.
4 Liitä sovitin À etuvaloon.
5 Aseta ruuvi Á paikalleen ja kiristä käsin.
6 Kohdista sovittimen kielekkeet kiinnityksen loviin.
Pyöränvalojen tilan merkkivalot
Merkkivalon toiminto
Tila
Palaa punaisena
Virhe ladattaessa tai laite on sammutettu
ylikuumenemisen estämiseksi.
Vilkkuu punaisena
Akun virta on vähissä.
Vilkkuu vihreänä
Akkua ladataan.
Tasainen vihreä
Lataus on valmis.
Vilkkuu sinisenä
Laite on älytilassa, ja sitä voi ohjata parilii­
tetyllä langattomalla kaukosäätimellä tai
Edge laitteella.
Vilkkuu violettina
Laite on pariliitostilassa.
Vuorotellen sininen ja
vihreä
Laite lataa ohjelmistoa.
Laiteasetukset
Voit etäohjata Varia laitteita ja mukauttaa asetuksia
yhteensopivalla Edge laitteella. Tämä osa koskee Edge 820
laitetta. Muissa yhteensopivissa Edge laitteissa käytetään
samankaltaisia asetuksia.
Pyöränvalojen ja Edge 820 laitteen pariliitos
1 Tuo Edge laite enintään 1 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ pyöränvaloista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse > Asetukset > Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Etsi kaikki.
4 Kun etuvalo on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan
painamalla Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo vilkkuu violettina ja etuvalo syttyy. Laite on
pariliitostilassa 5 minuutin ajan tai kunnes painat laitteen
painiketta.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteysnäytössä.
®
Vivun  on oltava avattuna.
7 Aseta laite kiinnitykseen.
8 Lukitse laite kiinnitykseen napsauttamalla vipu kiinni.
Vivun on oltava alustan suuntainen.
9 Säädä etuvalon kulma ja kiristä ruuvi 4 mm:n
kuusiokoloavaimella.
HUOMAUTUS: tarkista ruuvin kireys ajoittain.
Laitteen esittely
Yhteysnäytön tarkasteleminen
Yhteysnäytössä näkyy GPS­toiminnon, ANT+ anturien ja
langattomien yhteyksien tila.
Pyyhkäise aloitus­ tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
À
Laitteen
painike
Käynnistä laite painamalla painiketta 1 sekunnin
ajan.
Sammuta laite painamalla painiketta 2 sekunnin
ajan.
Siirrä laite pariliitostilaan painamalla pitkään
(Pyöränvalojen ja Edge 820 laitteen pariliitos,
sivu 2).
Vaihda käyttötilaa valitsemalla.
Á
Tilan
merkkivalo
Näytä laitteen tila (Pyöränvalojen tilan merkkivalot,
sivu 2).
Laitteen käynnistäminen
Näet yhteysnäytön. Vilkkuva kuvake tarkoittaa, että laite
tekee hakua.
1 Paina laitteen painiketta 1 sekunnin ajan.
2
Laiteasetukset
Etuvalon asetusten mukauttaminen Edge
820 laitteella
Ennen kuin voit mukauttaa Varia laitteen asetuksia Edge
laitteella, sinun on pariliitettävä laitteet (Pyöränvalojen ja Edge
820 laitteen pariliitos, sivu 2).
1 Valitse > Asetukset > Tunnistimet > Valot.
2 Valitse vaihtoehto:
• Ota valoverkosto käyttöön valitsemalla Ota käyttöön.
• Määritä kaikkien verkoston valojen valon voimakkuustila
valitsemalla Verkkoasetukset > Valotila (Valotilan
asetukset, sivu 3).
• Valitsemalla Verkkoasetukset > Valokeila aktivoitu voit
sytyttää etuvalon automaattisesti, kun ajanotto käynnistyy
tai kun Edge laite käynnistyy.
• Tarkista verkoston valojen määritykset valitsemalla
Verkkoasetukset > Valotesti (Valoverkoston
testaaminen, sivu 3).
• Säädä etuvalon voimakkuus automaattisesti nopeuden
mukaan valitsemalla Verkkoasetukset > Automaattinen
keilan säätö. Suurella nopeudella käytetään suurta
voimakkuutta ja pienellä pientä.
• Näytä laitteen tiedot ja mukauta verkostosi valoja
valitsemalla valo (Valoverkoston asetukset, sivu 3).
Valotilan asetukset
Valitse Edge laitteessa
> Asetukset > Tunnistimet > Valot
> Verkkoasetukset > Valotila.
Automaattinen: säätää valon voimakkuuden ja valotilan
automaattisesti ympäristön valoisuuden ja kellonajan
mukaan. Tätä tilaa suositellaan työmatkoille ja tieajoon.
High Visibility: määrittää valon voimakkuudeksi vilkkutilan tai
kirkkaimman mahdollisen asetuksen.
Polku: säätää valon voimakkuuden ja valotilan automaattisesti
ympäristön valoisuuden ja kellonajan mukaan. Tilaa
suositellaan maastopyöräilyyn.
Yksittäinen: voit mukauttaa verkoston kunkin valon
voimakkuutta ja kuviotilaa (Valoverkoston asetukset,
sivu 3).
Valoverkoston asetukset
Valitse Edge laitteessa
> Asetukset > Tunnistimet > Valot
ja valitse pariliitetty valo.
Ota käyttöön: valon ottaminen käyttöön. Mahdollistaa myös
valon etähallinnan Edge laitteella. Voit irrottaa valon
valoverkostosta poistamalla valon käytöstä.
Valotila: määrittää valon voimakkuuden ja kuviotilan tai
sammuttaa valon.
HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä, kun
Yksittäinen valotila­asetus on valittuna (Valotilan asetukset,
sivu 3).
Ohjelmistopäivitys: tarkistaa etuvalon ohjelmistopäivitykset
automaattisesti.
Tietoja: näyttää laite­, ohjelmisto­ ja akkutiedot.
Poista: voit poistaa pariliitetyn valon verkostosta.
Valoverkoston testaaminen
1 Valitse Edge laitteessa > Asetukset > Tunnistimet >
Valot > Verkkoasetukset > Valotesti.
2 Valitse testattava valo.
Valo vilkkuu, kun se on yhteydessä.
Automaattinen keilan voimakkuus
Pariliitettynä yhteensopivaan Edge­laitteeseen etuvalon voimakkuus voi säätyä automaattisesti nykyisten valaistusolosuhteiden,
auringonnousun ja ­laskun sekä nopeuden mukaan.
Etuvalo palaa sitä kirkkaammin, mitä suuremmalla nopeudella ajat. Pienemmillä nopeuksilla valo himmenee akunkeston
maksimoimiseksi.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 1 vuosi valmiustilassa
Katso kohtaa Etuvalon voimakkuustilat ja
akunkesto, sivu 3
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Merkkivalon valovirta
100–800 lm
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Etuvalon voimakkuustilat ja akunkesto
Käyttölämpötila
­15–50 °C (5–122 °F)
Voimakkuustila
Merkkivalon valovirta Akunkesto
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Suuri
800 lm
Enintään 1,5 h
Radiotaajuus/yhteyskäy­
täntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Keskitaso
400 lm
Enintään 3 h
Pieni
200 lm
Enintään 6 h
Laitteen tiedot
3
Voimakkuustila
Merkkivalon valovirta Akunkesto
Vilkku yöllä
100–300 lm
Enintään 6 h
Vilkku päivällä
700 lm
Enintään 25 h
Laitteen lataaminen
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa vastaamasta.
Paina laitteen painiketta 8 sekunnin ajan, kunnes kaikki
merkkivalot sammuvat.
Nollaus poistaa pariliitokset laitteesta.
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.
Sammutus lämpöturvallisuuden vuoksi
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB­portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Varia laite saattaa sammua ylikuumenemisen estämiseksi, kun
sitä käytetään suurella teholla lämpimässä, seisovassa ilmassa.
Tilan merkkivalo palaa punaisena, kunnes laite on jäähtynyt.
Käytä laitetta ulkona.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 3).
1 Avaa USB­liitännän suojus.
Akun säästäminen matalissa lämpötiloissa
Erittäin kylmässä lämpötilassa Varia laitteessa voi käyttää akun
säästämiseksi ainoastaan keskitasoisen ja pienen
voimakkuuden tilaa sekä vilkkutilaa.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
2 Liitä USB­kaapelin pienempi liitin laitteen USB­liitäntään.
3 Liitä USB­kaapelin suurempi liitin virtalähteeseen, kuten
USB­seinälaturiin tai tietokoneen USB­porttiin.
4 Lataa laitteen akku täyteen.
Tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana. Tilan
merkkivalo palaa jatkuvasti vihreänä, kun lataus on päättynyt.
Laitteen latausvinkkejä
• Liitä laturi laitteeseen tukevasti.
Laitteen voi ladata liittämällä USB­kaapelin Garmin
hyväksyttyyn muuntajaan ja pistorasiaan tai tietokoneen
USB­porttiin. Tyhjän akun lataaminen kestää noin 6 tuntia
käytettäessä tietokonetta ja 4 tuntia käytettäessä
verkkovirtalähdettä.
• Irrota laturi laitteesta, kun tilan merkkivalo palaa tasaisen
vihreänä.
• Jäljellä oleva akun virta
näkyy Edge laitteen
yhteysnäytössä (Yhteysnäytön tarkasteleminen, sivu 2).
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB­portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
4
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Muut yhteensopivat laitteet
Pyöränvalojen ja Edge 1000 laitteen pariliitos
1 Tuo Edge laite enintään 1 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+ pyöränvaloista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Etsi kaikki.
4 Kun etuvalo on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan
painamalla Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo välähtää violettina.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on muodostanut pariliitoksen Edge laitteeseen,
tilakuvake näkyy yhteyssivulla.
Kaukosäätimen pariliittäminen Varia
laitteeseen
Kun liität Varia kaukosäätimen Varia laitteeseen ensimmäisen
kerran, sinun on muodostettava pariliitos niiden välille.
1 Tuo kaukosäädin enintään 1 metrin (3 jalan) päähän
laitteesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muista
ANT+antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Kun etuvalo on sammuksissa, siirrä se pariliitostilaan
painamalla Varia laitteen painiketta 2 sekunnin ajan.
Tilan merkkivalo välähtää violettina.
3 Paina kahta Varia kaukosäätimen painiketta samanaikaisesti,
kunnes tilan merkkivalo alkaa palaa vuorotellen vihreänä ja
punaisena, ja vapauta painikkeet.
Vianmääritys
Kaukosäädin etsii Varia laitetta. Kun kaukosäätimen pariliitos
onnistuu, tilan merkkivalo välähtää vihreänä 12 kertaa.
Kun kaukosäädin on pariliitetty, se yhdistää laitteeseen aina,
kun laite on toiminta­alueella ja älytilassa. Kaukosäädin on ehkä
herätettävä lepotilasta painamalla jotakin kaukosäätimen
painiketta.
Ohjelmiston päivittäminen tietokoneella
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneella,
tarvitset USB ANT Stick™ muistitikun ja Garmin Connect™ tilin ja
sinun tarvitsee ladata Garmin Express sovellus.
1 Liitä USB ANT Stick tietokoneen USB­porttiin.
2 Liitä laite tietokoneeseen USB­kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
3 Seuraa näytön ohjeita.
4 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Muut yhteensopivat laitteet
5
Hakemisto
A
akku 3, 4
lataaminen 4
ANT+ anturit 2
asentaminen 1
asetukset 3
E
Edge 2–4
etäkäyttö, pariliitos 4
G
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 4
GPS, signaali 2
K
kirkkaus 3, 4
L
laite, huolto 4
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen mukauttaminen 2
laitteen puhdistaminen 4
lataaminen 4
lisävarusteet 4
lämpötila 4
N
nollaaminen, laite 4
nopeus 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 4, 5
P
painikkeet 2
pariliitos 2, 4
etäkäyttö 4
päivitykset, ohjelmisto 5
S
satelliittisignaalit 2
T
tekniset tiedot 3
U
USB 5
V
vianmääritys 4
Ä
älypuhelin 2
6
Hakemisto
support.garmin.com
Huhtikuu 2017
190-02159-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising