Garmin | Edge® Touring Plus | User guide | Garmin Edge® Touring Plus Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® Touring Plus Podręcznik użytkownika
Edge Touring
®
Podręcznik użytkownika
Czerwiec 2013
190-01605-40_0B
Wydrukowano na Tajwanie
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin®, logo Garmin oraz Edge® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.‍
ANT‍+™ oraz Garmin Connect™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd.‍ lub jej oddziałów.‍ Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin
jest zabronione.‍
Mac® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Apple Computer, Inc.‍ microSD™ oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC.‍
Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.‍ Pozostałe nazwy i znaki
towarowe stanowią własność poszczególnych jednostek.‍
Ten produkt ma certyfikat ANT‍+™.‍ Odwiedź stronę internetową www.thisisant.com/‍directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów.‍
Spis treści
Wstęp.............................................................................. 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................ 1
Ładowanie urządzenia ............................................................... 1
Informacje o baterii ................................................................ 1
Mocowanie standardowego uchwytu ......................................... 1
Włączanie urządzenia ................................................................ 1
Klawisze ................................................................................ 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................ 2
Nawigacja ....................................................................... 2
Rejestrowanie jazdy ................................................................... 2
Podróż z powrotem do pozycji startowej ............................... 2
Planowanie trasy i podróż nią .................................................... 2
Wyznaczanie dystansu trasy ................................................. 3
Pozycje ...................................................................................... 3
Nawigacja do punktu szczególnego ...................................... 3
Zapisywanie pozycji .............................................................. 3
Podróżowanie do adresu ...................................................... 3
Podróż do ostatniej pozycji ................................................... 3
Podróż do zapisanej pozycji .................................................. 3
Podróż do zapisanego zdjęcia .............................................. 3
Zapisywanie pozycji z mapy .................................................. 3
Odwzorowanie pozycji .......................................................... 3
Edycja pozycji ....................................................................... 3
Usuwanie pozycji .................................................................. 4
Tworzenie kursu na podstawie historii ....................................... 4
Jazda według zapisanego kursu ........................................... 4
Edytowanie ustawień kursu ................................................... 4
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .................................... 4
Informacje o klasie ochronności IPX7 ................................... 7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................... 7
Czyszczenie urządzenia ....................................................... 7
Wyświetlanie satelitów ............................................................... 7
Rozwiązywanie problemów........................................... 7
Resetowanie urządzenia ............................................................ 7
Oszczędzanie energii podczas ładowania urządzenia .............. 7
Usuwanie danych użytkownika .................................................. 7
Wydłużanie czasu działania baterii ............................................ 7
Zmniejszanie intensywności podświetlenia ........................... 7
Regulowanie czasu podświetlania ........................................ 7
Korzystanie z funkcji autowyłączania .................................... 7
Blokowanie ekranu dotykowego ................................................ 7
Odblokowywanie ekranu dotykowego ................................... 8
Aby uzyskać więcej informacji ................................................... 8
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ........................................ 8
Załącznik......................................................................... 8
Rejestrowanie urządzenia .......................................................... 8
Pola danych ............................................................................... 8
Indeks..............................................................................9
Czujniki ANT‍+™ ............................................................. 4
Parowanie czujnika tętna ........................................................... 4
Parowanie e-roweru ................................................................... 4
Historia ............................................................................4
Wyświetlanie jazdy ..................................................................... 4
Wyświetlanie podsumowania danych ................................... 4
Usuwanie historii ........................................................................ 4
Zarządzanie danymi ................................................................... 4
Podłączanie urządzenia do komputera ................................. 4
Przesyłanie plików do urządzenia ......................................... 4
Usuwanie plików ................................................................... 5
Odłączanie kabla USB .......................................................... 5
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect .......................... 5
Garmin Connect .................................................................... 5
Dostosowywanie urządzenia........................................ 5
Opcje wyznaczania trasy ........................................................... 5
Dostosowywanie stron podróży ................................................. 5
Ustawienia mapy ................................................................... 5
Ustawienia kompasu ............................................................. 6
Ustawianie wysokości ........................................................... 6
Dostosowywanie strony stopera ........................................... 6
Oznaczanie okrążeń wg dystansu ............................................. 6
Oznaczanie okrążeń wg pozycji ................................................. 6
Ustawienia wyświetlania ............................................................ 6
Zmiana informacji o starcie ........................................................ 6
Zmiana lokalizacji przechowywania danych .............................. 6
Zmiana jednostek miary ............................................................. 6
Dostosowywanie profilu użytkownika ......................................... 6
Zmiana języka urządzenia ......................................................... 6
Ustawianie dźwięków urządzenia .............................................. 6
Przywracanie ustawień fabrycznych .......................................... 7
Strefy czasowe ........................................................................... 7
Informacje o urządzeniu................................................ 7
Dane techniczne Edge ............................................................... 7
Spis treści
i
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.‍
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.‍
1 Naładuj urządzenie (strona 1).‍
2 Zainstaluj urządzenie (strona 1).‍
3 Włącz urządzenie (strona 1).‍
4 Idź pojeździć (strona 2).‍
5 Zarejestruj urządzenie (strona 8).‍
6 Wyślij jazdę do serwisu Garmin Connect™ (strona 5).‍
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie Edge było
zwrócone w kierunku nieba.‍ Uchwyt rowerowy można
przymocować do wspornika kierownicy lub samej kierownicy
roweru.‍
1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję,
która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe
rowerem.‍
Umieść
gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.‍
2
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.‍
Ładowanie urządzenia
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.‍
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.‍
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 45°C (32°F do
113°F).‍
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu miniUSB Á.‍
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.‍
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.‍
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do
rowków na uchwycie rowerowym Â.‍
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edgew kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.‍
Włączanie urządzenia
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.‍
3 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.‍
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.‍
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się.‍
5 Całkowicie naładuj urządzenie.‍
Całkowicie naładowana bateria umożliwia pracę urządzenia
przez maksymalnie 15 godzin, po upływie których urządzenie
wymaga ponownego naładowania.‍
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit o skonfigurowanie ustawień systemowych i profilu
użytkownika (strona 6).‍
1 Przytrzymaj .‍
2 Wykonaj instrukcje, które zostaną wyświetlone na ekranie.‍
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową.‍ Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.‍
Wstęp
1
Klawisze
Odbieranie sygnałów satelitarnych
À
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.‍
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.‍
Á
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.‍
Â
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.‍
Ogólne informacje o ekranie głównym
Ekran główny zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia Edge.‍
Dokąd?
Pokaż mapę
Wyszukiwanie pozycji lub trasy.‍
Wyświetlanie mapy.‍
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów.‍ Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.‍
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.‍
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.‍
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.‍
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.‍
Nawigacja
Otwieranie historii.‍
Rejestrowanie jazdy
Otwieranie menu ustawień.‍
Można rejestrować szczegółowe dane dotyczące jazd, takie jak
ślad, czas czy wysokość.‍
1 Wybierz .‍
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.‍
3 Przesuń palcem po ekranie, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych stron danych.‍
4 W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.‍
5 Wybierz , aby zatrzymać stoper.‍
6 Wybierz Zapisz.‍
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Po włączeniu stopera dotknij ekranu, aby wyświetlić
nakładkę stopera.‍
Nakładka stopera umożliwia korzystanie z ustawień i funkcji
wyszukiwania podczas jazdy.‍
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.‍
• Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej
strony.‍
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.‍
• Wybierz , aby powrócić do ekranu głównego.‍
• Wybierz i , aby przewinąć.‍
• Wybierz , aby wyszukać pozycję.‍
• Wybierz , aby wyszukać w pobliżu pozycji.‍
• Wybierz , aby wyszukać według nazwy.‍
• Wybierz , aby usunąć element.‍
Korzystanie z podświetlenia
• Dotknięcie ekranu dotykowego w dowolnym momencie
powoduje włączenie podświetlenia.‍
• Wybierz , aby dostosować jasność i czas podświetlania.‍
Podróż z powrotem do pozycji startowej
1 Podczas jazdy dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
strony podróży.‍
Wybierz
kolejno
> Dokąd? > Wróć do startu.‍
2
3 Wybierz opcję:
• Aby wrócić tą samą trasą, wybierz Tą samą trasą.‍
• Aby wrócić najkrótszą możliwą trasą, wybierz Najbardziej
bezpośrednia trasa.‍
4 Wybierz JAZDA.‍
Planowanie trasy i podróż nią
Możesz tworzyć własne trasy i podróżować nimi.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Planowanie
trasy > Dodaj pierwszą pozycję.‍
2 Wybierz opcję:
• Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz Zapisane,
a następnie wybierz pozycję.‍
• Aby wybrać niedawno wyszukiwaną pozycję, wybierz
Ostatnio znalezione, a następnie wybierz pozycję.‍
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Użyj mapy,
a następnie wybierz pozycję.‍
2
Nawigacja
3
4
5
6
7
• Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz
Kategorie POI, a następnie wybierz pobliski punkt
szczególny.‍
• Aby wybrać miasto, wybierz Miasta, a następnie wybierz
pobliskie miasto.‍
• Aby wybrać adres, wybierz Adres, a następnie wprowadź
adres.‍
• Aby użyć współrzędnych, wybierz Współrzędne,
a następnie podaj współrzędne.‍
Wybierz Użyj.‍
Wybierz Dodaj kolejną pozycję.‍
Powtarzaj kroki 2–4 do czasu, gdy wybrane zostaną
wszystkie pozycje dla trasy.‍
Wybierz Pokaż trasę.‍
Urządzenie obliczy trasę, po czym zostanie wyświetlona
mapa trasy.‍
PORADA: Można wybrać , aby wyświetlić wykres
wysokości trasy.‍
Wybierz JAZDA.‍
Wyznaczanie dystansu trasy
Urządzenie umożliwia utworzenie trasy w oparciu o określony
dystans i pozycję startową.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? >
Wyznaczanie dystansu trasy.‍
2 Wybierz Dystans i podaj łączny dystans trasy.‍
3 Wybierz Pozycja startowa.‍
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Aktualna pozycja.‍
UWAGA: Jeśli urządzenie nie może odebrać sygnałów
satelitarnych w celu określenia aktualnej pozycji
użytkownika, w urządzeniu zostanie wyświetlony monit
o użycie ostatniej znanej pozycji lub o wybór pozycji na
mapie.‍
• Wybierz Użyj mapy, aby wybrać pozycję na mapie.‍
5 Wybierz Szukaj.‍
6 Wybierz trasę, która ma zostać wyświetlona na mapie.‍
PORADA: Możesz użyć i , aby wyświetlić inne trasy.‍
7 Wybierz JAZDA.‍
Pozycje
Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.‍
Nawigacja do punktu szczególnego
Można wyszukać określone rodzaje lokalizacji.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Narzędzia
wyszukiwania > Kategorie POI.‍
2 Wybierz kategorię.‍
3 Wybierz punkt szczególny.‍
4 Wybierz JAZDA.‍
Ustawianie funkcji wyszukiwania pozycji
Domyślnie urządzenie wyszukuje punkty szczególne, zapisane
pozycje oraz zapisane trasy znajdujące się w pobliżu aktualnej
pozycji.‍ Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby
wyszukiwało pozycje w pobliżu innej pozycji.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > .‍
2 Wybierz przeszukiwany obszar.‍
3 W razie potrzeby wybierz pozycję.‍
4 W razie potrzeby wybierz Użyj.‍
Zapisywanie pozycji
Na ekranie głównym wybierz kolejno
Zaznacz pozycję > .‍
> System > GPS >
Podróżowanie do adresu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Narzędzia
wyszukiwania > Adresy.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
3 Wybierz JAZDA.‍
Podróż do ostatniej pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Ostatnio
znalezione.‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz JAZDA.‍
Podróż do zapisanej pozycji
Aby podróżować do zapisanego zdjęcia, musisz przesłać do
urządzenia zdjęcie ze znacznikiem geograficznym (strona 4).‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Pozycje.‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz JAZDA.‍
Podróż do zapisanego zdjęcia
Aby podróżować do zapisanego zdjęcia, musisz przesłać do
urządzenia zdjęcie ze znacznikiem geograficznym (strona 4).‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Zdjęcia.‍
2 Wybierz zdjęcie.‍
3 Wybierz JAZDA.‍
Zapisywanie pozycji z mapy
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Pokaż mapę >
2 Przeglądaj mapę w celu znalezienia pozycji.‍
3 Wybierz pozycję.‍
.‍
U góry mapy zostaną wyświetlone informacje dotyczące
pozycji.‍
4 Wybierz informację o pozycji.‍
5 Wybierz kolejno > , aby zapisać pozycję.‍
Odwzorowanie pozycji
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Pozycje.‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.‍
4 Wybierz kolejno > Odwzoruj pozycję.‍
5 Podaj namiar i dystans do odwzorowanej pozycji.‍
6 Wybierz .‍
Edycja pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Pozycje.‍
Wybierz pozycję.‍
Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.‍
Wybierz .‍
Wybierz atrybut.‍
Na przykład wybierz Zmień wysokość, aby podać znaną
wysokość pozycji.‍
6 Podaj nowe informacje i wybierz .‍
2
3
4
5
Możesz zapisać aktualną pozycję, np.‍ dom lub parking.‍
Nawigacja
3
Usuwanie pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Pozycje.‍
2 Wybierz pozycję.‍
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.‍
4 Wybierz kolejno > Usuń pozycję > .‍
Tworzenie kursu na podstawie historii
Można utworzyć nowy kurs na podstawie uprzednio zapisanej
jazdy.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Jazdy.‍
2 Wybierz jazdę.‍
3 Wybierz .‍
4 Wpisz nazwę kursu i wybierz .‍
Jazda według zapisanego kursu
Przed rozpoczęciem jazdy według zapisanego kursu musisz
zapisać jazdę (strona 2) i utworzyć kurs na podstawie tej jazdy
(strona 4).‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Kursy.‍
2 Wybierz kurs.‍
3 Wybierz JAZDA.‍
Edytowanie ustawień kursu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno Dokąd? > Zapisane >
Kursy.‍
2 Wybierz kurs.‍
3 Wybierz Ustawienia.‍
4 Wybierz opcję:
• Aby zmienić nazwę kursu, wybierz Nazwa.‍
• Aby skonfigurować urządzenie w taki sposób, aby
ostrzegało o zjechaniu z wyznaczonej trasy, wybierz
Ostrzeżenia o zejściu z kursu.‍
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
Na stronie mapy wybierz
.‍
Czujniki ANT‍+™
Urządzenie Edge Touring Plus może być wykorzystywane
w połączeniu z bezprzewodowym czujnikiem tętna ANT‍+ lub erowerem zgodnym z technologią ANT‍+.‍
Parowanie czujnika tętna
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna.‍
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna (w odległości
nie większej niż 3 m).‍
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT‍+.‍
2 Wybierz kolejno > Czujnik tętna > Włącz > Szukaj.‍
Po przeprowadzeniu parowania czujnika tętna
z urządzeniem status czujnika zmieni się na Podłączone.‍
Parowanie e-roweru
1 Umieść urządzenie w zasięgu e-roweru (w odległości nie
większej niż 3 m).‍
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT‍+.‍
2 Wybierz kolejno > e-rower > Włącz > Szukaj.‍
Po przeprowadzeniu parowania e-roweru z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Podłączone.‍
4
PORADA: Możesz wybrać Dane e-roweru, aby wyświetlić
informacje zapisane w sparowanym komputerze e-roweru, np.‍
dane dotyczące licznika czy czasu działania baterii.‍
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego
czujnika ANT‍+.‍
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.‍
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat.‍ Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii.‍ Od czasu do czasu przesyłaj historię do
serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.‍
Wyświetlanie jazdy
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz jazdę.‍
> Jazdy.‍
Wyświetlanie podsumowania danych
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu Edge, w tym liczbę jazd, czas,
dystans i kalorie.‍
Na ekranie głównym wybierz kolejno
> Podsumowanie.‍
Usuwanie historii
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Usuń.‍
• Wybierz Wszystkie jazdy, aby usunąć wszystkie
zapisane aktywności z historii.‍
• Wybierz Stare jazdy, aby usunąć aktywności zapisane
dawniej niż miesiąc temu.‍
• Wybierz Wszystkie podsumowania, aby wyzerować
podsumowanie dystansu i czasu.‍
3 Wybierz .‍
Zarządzanie danymi
UWAGA: Urządzenie nie jest zgodne z systemem operacyjnym
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® oraz Mac® OS w wersji
10.‍3 i wcześniejszymi.‍
Podłączanie urządzenia do komputera
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.‍
Przed podłączeniem prostego złącza kabla USB do urządzenia
może być konieczne zdjęcie akcesoriów z opcjonalnego
uchwytu.‍
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu miniUSB.‍
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.‍
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.‍
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach
z system Windows lub jako zamontowane woluminy
w komputerach Mac.‍
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera (strona 4).‍
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach
Czujniki ANT+™
2
3
4
5
6
z system Windows lub jako zamontowane woluminy
w komputerach Mac.‍
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
nie mogą wyświetlać dysków urządzeń.‍ Zapoznaj się
z zasobami pomocy dostępnymi w systemie, aby dowiedzieć
się, jak mapować dyski.‍
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.‍
Wybierz plik.‍
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.‍
Otwórz dysk lub wolumin Garmin lub kartę pamięci.‍
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.‍
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.‍
5 Wykonaj instrukcje, które zostaną wyświetlone na ekranie.‍
Garmin Connect
Serwis Garmin Connect oferuje prosty sposób na
przechowywanie i śledzenie aktywności, analizowanie danych
i udostępnianie ich innym użytkownikom.‍ Aby założyć bezpłatne
konto, odwiedź stronę www.garminconnect.com/‍start.‍
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu i zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymaj ją tam przez dowolny czas.‍
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym widoku mapy z góry,
wykresów tempa i prędkości oraz własnych raportów.‍
Usuwanie plików
UWAGA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go.‍ W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.‍
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.‍
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.‍
Wybierz plik.‍
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.‍
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin
lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych.‍ Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.‍
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.‍
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.‍
2 Odłącz kabel od komputera.‍
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin
Connect
UWAGA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port mini-USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.‍
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu miniUSB Á.‍
Udostępniaj aktywności: Można przesyłać własne aktywności
pocztą e-mail innym użytkownikom oraz publikować łącza do
swoich aktywności w serwisach społecznościowych.‍
Dostosowywanie urządzenia
Opcje wyznaczania trasy
Na ekranie głównym wybierz kolejno > Opcje wyznaczania
trasy.‍
Tryb wyznaczania trasy: Ustawienie środka transportu w celu
optymalizacji trasy.‍
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.‍
Blokada drogi wł.‍: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.‍
Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą
unikane podczas nawigacji.‍
Przeliczanie: Automatyczne ponowne obliczanie trasy
w przypadku zboczenia z trasy.‍
Dostosowywanie stron podróży
Możesz dostosować opcje danych wyświetlanych na każdej
stronie podróży.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strony podróży.‍
2 Wybierz stronę.‍
3 W razie potrzeby włącz żądaną stronę.‍
4 Wybierz opcję do zmiany.‍
Ustawienia mapy
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.‍
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.‍
4 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/‍start.‍
Dostosowywanie urządzenia
Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strony podróży >
Mapa.‍
Pola danych mapy: Ustawianie pól danych wyświetlanych na
mapie.‍
Orientacja: Wybór sposobu wyświetlania map na stronie
(strona 6).‍
Automatyczny zoom: Automatyczny wybór odpowiedniego
poziomu powiększenia dla optymalnego korzystania z mapy.‍
W przypadku wybrania opcji Wył.‍ operacje powiększania
i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.‍
5
Szczegółowość map: Ustawianie poziomu szczegółowości
mapy.‍ Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie
mapy.‍
O mapie: Włączanie lub wyłączanie map aktualnie dostępnych
w urządzeniu.‍
Zmiana orientacji mapy
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
> Strony podróży >
Mapa > Orientacja.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.‍
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.‍
• Wybierz opcję Tryb 3D, aby wyświetlany był widok
perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem
podróży wyświetlanym u góry.‍
Ustawienia kompasu
Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strony podróży >
Kompas.‍
Kompas: Włączanie i wyłączanie strony kompasu.‍
Pola danych: Ustawianie pól danych wyświetlanych na stronie
kompasu.‍
Ustawianie wysokości
UWAGA: Urządzenie Edge Touring wyświetla informacje
o wysokości tylko w przypadku, gdy podróż odbywa się
wyznaczoną trasą.‍ Urządzenie Edge Touring Plus wyświetla
informacje o wysokości w dowolnym momencie.‍
Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strony podróży >
Wysokość.‍
Wysokość: Włączanie i wyłączanie strony wysokości.‍
Pola danych: Ustawianie pól danych wyświetlanych na stronie
wysokości.‍
Dostosowywanie strony stopera
Pola danych wyświetlane na stronie stopera można dostosować
do własnych potrzeb.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strony podróży >
Stoper.‍
2 Wybierz lub , aby zmienić liczbę pól danych na stronie.‍
3 Wybierz .‍
4 Wybierz pole danych, aby zmienić rodzaj danych
wyświetlany w tym polu.‍
5 Wybierz .‍
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap® służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg dystansu > Okrążenie gdy.‍
2 Podaj wartość.‍
Oznaczanie okrążeń wg pozycji
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonej pozycji podczas okrążenia.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg pozycji > Okrążenie gdy.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko przycisk Lap, aby włączyć licznik
okrążenia po każdym wybraniu przycisku
oraz po
każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.‍
• Wybierz Start i Lap, aby włączyć licznik okrążeń
w pozycji GPS po wybraniu przycisku oraz w dowolnej
pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku
.‍
• Wybierz Zaznacz i Lap, aby włączyć licznik okrążeń
w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed
rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
jazdy po naciśnięciu
.‍
Ustawienia wyświetlania
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System >
Wyświetlanie.‍
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.‍
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu.‍ Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.‍
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu
urządzenia.‍
Zmiana informacji o starcie
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania
satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się.‍
Jest to przypomnienie o konieczności włączenia stopera w celu
rejestrowania danych jazdy.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > System >
Informacje o starcie > Tryb informacji o starcie.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Raz.‍
• Wybierz kolejno Powtórz > Powtórz opóźnienie aby
zmienić czas opóźnienia przypomnienia.‍
Zmiana lokalizacji przechowywania danych
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
> System > Zapis
danych > Zapisz w/na.‍
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Pamięć wewnętrzna, aby zapisać dane
w pamięci urządzenia.‍
• Wybierz Karta pamięci, aby zapisać dane na opcjonalnej
karcie pamięci.‍
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości,
wysokości i masy, a także format pozycji i format czasu.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > System >
Jednostki.‍
2 Wybierz wielkość fizyczną.‍
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.‍
Dostosowywanie profilu użytkownika
Przy pierwszym użyciu urządzenia wyświetlany jest monit
o podanie płci, wieku i wagi użytkownika.‍ Te ustawienia można
zmienić w dowolnym momencie.‍ Urządzenie wykorzystuje te
informacje do obliczania dokładnych danych związanych
z jazdą.‍
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > Profil
użytkownika.‍
Zmiana języka urządzenia
Na ekranie głównym wybierz kolejno
Ustawianie dźwięków urządzenia
Na ekranie głównym wybierz kolejno
Dźwięki.‍
6
> System > Język.‍
> System >
Dostosowywanie urządzenia
Przywracanie ustawień fabrycznych
Wyświetlanie satelitów
Można przywrócić wszystkie ustawienia skonfigurowane
podczas wprowadzania ustawień początkowych.‍
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > System >
Przywróć ustawienia fabryczne.‍
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.‍
Strona satelitów wyświetla aktualne informacje na temat
satelitów GPS.‍ Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/‍aboutGPS .‍
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > GPS >
Pokaż satelity.‍
Dokładność GPS jest wyświetlana w dolnej części strony.‍
Zielone paski oznaczają moc każdego odbieranego sygnału
satelitarnego (pod każdym paskiem widać numer satelity).‍
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych urządzenie automatycznie wykrywa strefę
czasową i aktualny czas.‍
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne Edge
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
1100 mAh
Czas działania baterii
15 godzin, standardowe użytkowanie
Opcjonalna bateria
20 godzin, standardowe użytkowanie
zewnętrzna (akcesorium)
Wodoszczelność
IPX7
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od -0ºC do 45ºC (od -32ºF do 113ºF)
Opaski (okrągłe
uszczelki) do
standardowego uchwytu
Dwa rozmiary:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 cala (33 × 38 × 22 mm)
AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 cala (43 × 48 × 22 mm)
AS568-131
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie
z opasek zamiennych wykonanych z gumy
EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer).‍ Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin®.‍
Informacje o klasie ochronności IPX7
UWAGA
Urządzenie jest wodoodporne, zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7.‍ Może być zanurzane w wodzie na głębokość 1 m
przez 30 minut.‍ Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie.‍ Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.‍
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
UWAGA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.‍
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.‍
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani
rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy
plastikowe.‍
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu mini-USB.‍
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.‍
2 Wytrzyj do sucha.‍
Informacje o urządzeniu
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być
jego zresetowanie.‍ Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych
ani ustawień.‍
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.‍
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.‍
Oszczędzanie energii podczas ładowania
urządzenia
Na czas ładowania można wyłączyć wyświetlacz urządzenia
i jego wszystkie pozostałe funkcje.‍
1 Podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.‍
Zostanie wyświetlony wskaźnik poziomu naładowania baterii.‍
2 Przytrzymaj klawisz zasilania przez 4–5 sekund.‍
Wyświetlacz wyłączy się, a urządzenie zacznie się ładować
w trybie niskiego poboru prądu.‍
3 Całkowicie naładuj urządzenie.‍
Usuwanie danych użytkownika
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.‍
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika, ale nie usunie historii.‍
1 Wyłącz urządzenie.‍
2 Umieść palec w lewym górnym rogu ekranu dotykowego.‍
3 Trzymając palec na ekranie dotykowym, włącz urządzenie.‍
4 Wybierz .‍
Wydłużanie czasu działania baterii
Zmniejszanie intensywności podświetlenia
1 Wybierz , aby otworzyć stronę stanu.‍
2 Użyj i , aby dostosować jasność.‍
Regulowanie czasu podświetlania
W celu wydłużenia czasu działania baterii można skrócić czas
podświetlania.‍
1 Wybierz kolejno > Czas podświetlania.‍
2 Wybierz opcję.‍
Korzystanie z funkcji autowyłączania
Funkcja ta umożliwia automatyczne wyłączanie urządzenia po
15 minutach bezczynności.‍
1 Wybierz kolejno > System > Autowyłączanie.‍
2 Wybierz Wł.‍.‍
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.‍
7
1 Wybierz .‍
2 Wybierz .‍
Odblokowywanie ekranu dotykowego
1 Wybierz .‍
2 Wybierz .‍
Aby uzyskać więcej informacji
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍intosports.‍
• Odwiedź stronę www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.‍
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.‍
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > O
systemie.‍
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.‍
• Odwiedź stronę http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.‍
Pola danych
Niektóre pola danych wymagają do wyświetlenia danych
czujnika tętna lub e-roweru.‍
Aktualny czas: Aktualna godzina z uwzględnieniem aktualnej
pozycji oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa
czasowa i czas letni).‍
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.‍
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.‍
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.‍
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży.‍ Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.‍
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie.‍ Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.‍
Czas od początku: Całkowity zapisany czas.‍ Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który
upłynął, wyniesie 35 minut.‍
Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.‍
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji.‍ Przykład: pozycja GPS jest określona
z dokładnością do +/- 3,65 m (12 stóp).‍
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.‍
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży.‍ Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.‍
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie.‍ Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.‍
8
Dystans do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do
następnego punktu na kursie.‍
Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.‍
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu
podróży).‍ Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.‍
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu).‍ Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.‍
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.‍
Kierunek: Kierunek przemieszczania się.‍
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży.‍ Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.‍
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.‍
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie).‍ Na przykład jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.‍
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.‍
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w bateriach.‍
Prędkość: Bieżące tempo podróży.‍
Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.‍
Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.‍
Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.‍
Temperatura: Temperatura powietrza.‍ Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.‍
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).‍
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.‍
Tętno - maksymalnie %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.‍
Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.‍
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.‍
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.‍
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.‍
Załącznik
Indeks
A
akcesoria 8
Auto Lap 6
B
bateria
ładowanie 1, 7
typ 1
wydłużanie 7
blokowanie, ekran 7
C
czujnik tętna, parowanie 4
czujniki ANT‍+ 4
czyszczenie urządzenia 7
D
dane
przesyłanie 4, 5
zapisywanie 5
dane techniczne 7
dane użytkownika, usuwanie 5
dostosowywanie urządzenia 5
dźwięki 6
E
e-rower 4
ekran. 6 Patrz też podświetlenie
blokowanie 7
jasność 7
G
Garmin Connect 5
zapisywanie danych 5
GPS
strona satelitów 7
sygnał 2
H
historia 2, 4
przesyłanie do komputera 5
usuwanie 4
I
identyfikator urządzenia 8
ikony 2
instalacja 1
J
jasność 7
jednostki miary 6
język 6
K
karta pamięci 6
klawisze 2
kompas, ustawienia 6
komputer, połączenie 4
komunikat z informacją o starcie 6
kursy
nawigacja 4
tworzenie 4
ustawienia 4
Ł
ładowanie 7
ładowanie urządzenia 1
O
Okrągłe uszczelki (opaski) 7
okrążenia 2
oprogramowanie, wersja 8
oszczędzanie energii 7
P
parowanie
czujnik tętna 4
e-rower 4
pliki, przesyłanie 4
podświetlenie 2, 6, 7
pola danych 5, 6, 8
pozycje 3
edytowanie 3
ostatnio znalezione 3
usuwanie 4
wyszukiwanie przy użyciu mapy 3
profil użytkownika 1
profile 6
przyciski na ekranie 2
przywracanie, ustawienia 7
punkty, odwzorowanie 3
R
rejestracja produktu 8
rejestrowanie urządzenia 8
resetowanie urządzenia 7
rozwiązywanie problemów 7, 8
S
stoper 2, 4
strefy, czas 7
strefy czasowe 7
strona satelitów 7
sygnały satelitarne 2
T
trasy
tworzenie 2, 3
ustawienia 5
trening, strony 2
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 8
urządzenie
dbanie 7
rejestracja 8
resetowanie 7
USB, odłączanie 5
ustawienia 1, 6
urządzenie 6, 7
ustawienia początkowe 7
ustawienia wyświetlania 6
usuwanie
historia 4
wszystkie dane użytkownika 5, 7
W
wodoszczelność 7
wysokość, ustawienia 6
wyszukiwanie pozycji, w pobliżu aktualnej
pozycji 3
Z
zapis danych 6
zapisywanie aktywności 2
zapisywanie danych 4, 5
zdjęcia 3
M
mapy
orientacja 6
ustawienia 5
wyszukiwanie pozycji 3
montowanie urządzenia 1
N
nawigacja 3
przerywanie 4
wróć do startu 2
Indeks
9
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stany Zjednoczone
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Wielka Brytania
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajwan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising