Garmin | Edge® Touring Plus | User guide | Garmin Edge® Touring Plus Käyttöopas

Garmin Edge® Touring Plus Käyttöopas
Edge Touring
®
Käyttöopas
Kesäkuu 2013
190-01605-37_0B
Painettu Taiwanissa
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, Garmin-logo ja Edge® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ ANT‍+™ ja
Garmin Connect™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.‍ Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.‍
Mac® on Apple Computer, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.‍ microSD™ ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.‍ Windows® on Microsoft
Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.‍ Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.‍
Tällä tuotteella on ANT‍+™ sertifiointi.‍ Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/‍directory.‍
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Aloitus ........................................................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ........................................................................ 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................ 1
Painikkeet .............................................................................. 1
Satelliittisignaalien etsiminen ..................................................... 2
Navigointi........................................................................ 2
Ajomatkan tallentaminen ............................................................ 2
Navigoiminen takaisin aloitussijaintiin ................................... 2
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen .......................................... 2
Kiertomatkareitin luominen .................................................... 2
Sijainnit ...................................................................................... 2
Navigoiminen kohdepisteeseen ............................................ 2
Sijainnin tallentaminen .......................................................... 3
Navigointi osoitteeseen ......................................................... 3
Navigoiminen viimeaikaiseen sijaintiin .................................. 3
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ..................................... 3
Navigoiminen tallennetun valokuvan paikkaan ..................... 3
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................ 3
Sijainnin projisoiminen .......................................................... 3
Sijaintien muokkaaminen ...................................................... 3
Sijainnin poistaminen ............................................................ 3
Reitin luominen historiatiedoista ................................................ 3
Tallennetun reitin ajaminen ................................................... 3
Reitin asetusten muuttaminen ............................................... 3
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 3
Tietoja IPX7-standardista ...................................................... 6
Laitteen huoltaminen .................................................................. 6
Laitteen puhdistaminen ......................................................... 6
Satelliittien tarkasteleminen ....................................................... 6
Vianmääritys ...................................................................6
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................. 6
Virran säästäminen laitetta ladatessa ........................................ 6
Käyttäjätietojen poistaminen ...................................................... 6
Akunkeston maksimoiminen ...................................................... 7
Taustavalon kirkkauden vähentäminen ................................. 7
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen ................................ 7
Automaattisen virrankatkaisun käyttäminen .......................... 7
Kosketusnäytön lukitseminen .................................................... 7
Kosketusnäytön avaaminen .................................................. 7
Lisätietojen saaminen ................................................................ 7
Laitteen tietojen näyttäminen ..................................................... 7
Liite ..................................................................................7
Laitteen rekisteröiminen ............................................................. 7
Tietokentät ................................................................................. 7
Hakemisto ....................................................................... 8
ANT‍+™ tunnistimet....................................................... 3
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön kanssa ......................... 3
eBiken pariliitos .......................................................................... 3
Historia............................................................................4
Matkan tarkasteleminen ............................................................. 4
Kaikkien tietojen näyttäminen ............................................... 4
Historiatietojen poistaminen ....................................................... 4
Tietojen hallinta .......................................................................... 4
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 4
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 4
Tiedostojen poistaminen ....................................................... 4
USB-kaapelin irrottaminen .................................................... 4
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ...................... 4
Garmin Connect .................................................................... 4
Laitteen mukauttaminen................................................ 5
Reititysasetukset ........................................................................ 5
Matkasivujen mukauttaminen .................................................... 5
Kartta-asetukset .................................................................... 5
Kompassin asetukset ............................................................ 5
Korkeusasetukset .................................................................. 5
Ajanottosivun mukauttaminen ............................................... 5
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ................................ 5
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan .............................. 5
Näyttöasetukset ......................................................................... 5
Alkuilmoituksen muuttaminen .................................................... 5
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen ...................................... 6
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................... 6
Käyttäjäprofiilin mukauttaminen ................................................. 6
Laitteen kielen vaihtaminen ....................................................... 6
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ........................................ 6
Tehdasasetusten palauttaminen ................................................ 6
Aikavyöhykkeet .......................................................................... 6
Laitteen tiedot................................................................ 6
Edge - tekniset tiedot ................................................................. 6
Sisällysluettelo
i
Johdanto
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.‍
VAROITUS
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai muuttamista.‍
Aloitus
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä laite tekemällä
nämä toimet ja tutustu laitteen perusominaisuuksiin.‍
1 Lataa laitteen akku (sivu 1).‍
2 Asenna laite (sivu 1).‍
3 Käynnistä laite (sivu 1).‍
4 Lähde matkaan (sivu 2).‍
5 Rekisteröi laite (sivu 7).‍
6 Lataa matka sivustoon Garmin Connect™ (sivu 4).‍
Laitteen lataaminen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.‍
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.‍
5 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Â.‍
6 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.‍
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.‍
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on alle 0 °C tai yli
45 °C (32 - 113 °F).‍
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.‍
Laitteen käynnistäminen
Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, sen näyttöön tulee
kehote määrittää järjestelmän ja käyttäjäprofiilin asetukset
(sivu 6).‍
1 Paina -painiketta pitkään.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
Painikkeet
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
3 Liitä kaapelin USB-liitin muuntajaan tai tietokoneen USBporttiin.‍
4 Liitä muuntaja pistorasiaan.‍
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.‍
5 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Täyteen ladattua akkua voi käyttää enintään 15 tunnin ajan,
ennen kuin se on ladattava uudelleen.‍
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun.‍ Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.‍
À
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen Edge etupuoli on taivasta kohti.‍ Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.‍
1 Kiinnitä Edge tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.‍
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.‍
Johdanto
Ota taustavalo käyttöön tai poista se käytöstä.‍
Voit käynnistää ja sammuttaa laitteen painamalla painiketta
pitkään.‍
Á
Painamalla painiketta voit merkitä uuden kierroksen.‍
Â
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla.‍
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.‍
1
Minne?
Hakee sijaintia tai reittiä.‍
Näytä kartta
Näyttää kartan.‍
Avaa laitteen historian.‍
Avaa määritysvalikon.‍
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.‍
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit käyttää asetuksia ja
hakuominaisuuksia matkan aikana.‍
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .‍
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.‍
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .‍
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .‍
• Vieritä valitsemalla ja .‍
• Hae sijaintia valitsemalla .‍
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .‍
• Hae nimellä valitsemalla .‍
• Poista kohde valitsemalla .‍
Taustavalon käyttäminen
• Voit ottaa taustavalon käyttöön milloin tahansa koskettamalla
näyttöä.‍
• Valitsemalla voit säätää taustavalon kirkkautta ja
aikakatkaisua.‍
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle.‍ Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.‍
1 Mene ulos aukealle paikalle.‍
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.‍
Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
2
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.‍
Navigointi
Ajomatkan tallentaminen
Voit tallentaa ajomatkan tietoja, kuten jäljen, ajan ja korkeuden.‍
1 Valitse .‍
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
3 Voit näyttää lisää tietosivuja pyyhkäisemällä näyttöä.‍
4 Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.‍
5 Lopeta ajanotto valitsemalla .‍
6 Valitse Tallenna.‍
2
Navigoiminen takaisin aloitussijaintiin
1 Näet ajon aikana matkasivun päällekkäiskuvan
napauttamalla näyttöä.‍
2 Valitse > Minne? > Palaa alkuun.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit palata samaa reittiä valitsemalla Samalla reitillä.‍
• Voit palata lyhyintä mahdollista reittiä valitsemalla Suorin
reitti.‍
4 Valitse MATKA.‍
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin.‍
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Route Planner > Lisää
ensimmäinen sijainti.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.‍
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löydetyt paikat ja valitsemalla sijainnin.‍
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.‍
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.‍
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.‍
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoite ja kirjoittamalla
osoitteen.‍
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.‍
3 Valitse Käytä.‍
4 Valitse Lisää seuraava sijainti.‍
5 Toista vaiheita 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.‍
6 Valitse Näytä reitti.‍
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.‍
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.‍
7 Valitse MATKA.‍
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin määritetyn matkan ja
lähtöpaikan mukaan.‍
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Kiertomatkan reitti.‍
2 Valitse Etäisyys ja anna reitin kokonaismatka.‍
3 Valitse Aloituspaikka.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nykyinen sijainti.‍
HUOMAUTUS: jos laite ei löydä satelliittisignaaleja
nykyisen sijaintisi määrittämiseksi, se kehottaa
käyttämään viimeisintä tunnettua sijaintia tai valitsemaan
sijainnin kartasta.‍
• Valitsemalla Käytä karttaa voit valita sijainnin kartasta.‍
5 Valitse Haku.‍
6 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.‍
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .‍
7 Valitse MATKA.‍
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.‍
Navigoiminen kohdepisteeseen
Voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja.‍
Navigointi
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hakutyökalut > POIluokat.‍
2 Valitse luokka.‍
3 Valitse kohdepiste.‍
4 Valitse MATKA.‍
Hakusijainnin määrittäminen
Laite hakee oletusarvoisesti kohdepisteitä, tallennettuja
sijainteja ja tallennettuja reittejä nykyisen sijaintisi läheltä.‍ Voit
määrittää laitteen hakemaan jonkin toisen sijainnin läheltä.‍
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > .‍
2 Valitse hakualue.‍
3 Valitse tarvittaessa sijainti.‍
4 Valitse tarvittaessa Käytä.‍
Sijainnin tallentaminen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi, kuten kodin tai pysäköintipaikan
sijainnin.‍
Valitse aloitusnäytöstä > Järjestelmä > GPS > Merkitse
sijainti > .‍
Navigointi osoitteeseen
1 Valitse aloitusnäytöstä Minne? > Hakutyökalut > Osoitteet.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
3 Valitse MATKA.‍
Navigoiminen viimeaikaiseen sijaintiin
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Viimeksi löydetyt paikat.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse MATKA.‍
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.‍
4 Valitse .‍
5 Valitse sijainti.‍
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.‍
6 Anna uudet tiedot ja valitse .‍
Sijainnin poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.‍
4 Valitse > Poista sijainti > .‍
Reitin luominen historiatiedoista
Voit luoda uuden reitin aiemmin tallennetusta matkasta.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkat.‍
2 Valitse matka.‍
3 Valitse .‍
4 Kirjoita reitin nimi ja valitse .‍
Tallennetun reitin ajaminen
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Ennen kuin voit ajaa tallennetun reitin, sinun on tallennettava
matka (sivu 2) ja luotava siitä reitti (sivu 3).‍
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse MATKA.‍
Ennen kuin voit navigoida tallennetun valokuvan paikkaan,
sinun on siirrettävä geokoodattu valokuva laitteeseen
(sivu 4).‍
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse MATKA.‍
Reitin asetusten muuttaminen
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Reitit.‍
2 Valitse reitti.‍
3 Valitse Asetukset.‍
4 Valitse vaihtoehto:
Navigoiminen tallennetun valokuvan paikkaan
Ennen kuin voit navigoida tallennetun valokuvan paikkaan,
sinun on siirrettävä geokoodattu valokuva laitteeseen
(sivu 4).‍
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Valokuvat.‍
2 Valitse valokuva.‍
3 Valitse MATKA.‍
Sijaintien tallentaminen kartalta
1 Valitse aloitusnäytössä Näytä kartta >
2 Selaa karttaa sijaintiin.‍
3 Valitse sijainti.‍
Sijainti näkyy kartan yläosassa.‍
4 Valitse sijaintitiedot.‍
5 Tallenna sijainti valitsemalla >
.‍
.‍
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.‍
1 Valitse aloitusnäytössä Minne? > Tallennetut > Sijainnit.‍
2 Valitse sijainti.‍
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.‍
4 Valitse > Projisoi sijainti.‍
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.‍
6 Valitse .‍
ANT+™ tunnistimet
• Muuta reitin nimi valitsemalla Nimi.‍
• Valitsemalla Suuntapoikkeamahälytykset voit määrittää
laitteen varoittamaan, kun poikkeat reitiltä.‍
Navigoinnin lopettaminen
Valitse karttasivulla
.‍
ANT‍+™ tunnistimet
Edge Touring Plus -laitetta voi käyttää langattoman ANT‍+
sykemittarin tai ANT‍+ eBiken kanssa.‍
Pariliitoksen muodostaminen sykevyön
kanssa
Aseta sykevyö paikalleen, ennen kuin muodostat pariliitoksen.‍
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän sykevyöstä.‍
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT‍+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.‍
2 Valitse > Sykevyö > Käytössä > Haku.‍
Kun sykemittari on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila on
Yhdistetty.‍
eBiken pariliitos
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän eBikesta.‍
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT‍+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.‍
3
2 Valitse
> eBike > Käytössä > Haku.‍
Kun eBike on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila on
Yhdistetty.‍
VIHJE: valitsemalla eBike-tiedot voit näyttää pariliitettyyn
eBike-tietokoneeseen tallennetut tiedot, kuten matkamittarin
tiedot ja akunkeston.‍
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT‍+ tunnistimen
tiedot.‍
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.‍
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus.‍ Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti.‍ Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.‍
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse aloitusnäytössä
2 Valitse matka.‍
> Matkat.‍
Kaikkien tietojen näyttäminen
Voit näyttää kaikki Edge-laitteeseen tallennetut tiedot, kuten
matkat, ajan, etäisyyden ja kalorit.‍
Valitse aloitusnäytössä
> Yhteensä.‍
Historiatietojen poistaminen
1 Valitse aloitusnäytössä
2 Valitse vaihtoehto:
> Poista.‍
• Valitsemalla Kaikki matkat voit poistaa kaikki tallennetut
toiminnot historiasta.‍
• Valitsemalla Vanhat matkat voit poistaa yli kuukausi
sitten tallennetut toiminnot.‍
• Valitsemalla Kaikki yhteensä voit nollata kaikki matkan ja
ajan yhteismäärät.‍
3 Valitse .‍
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows® 95-, 98-,
Me- ja Windows NT® eikä Mac® OS 10.‍3 -käyttöjärjestelmien ja
niitä aiempien kanssa.‍
2
3
4
5
6
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia.‍ Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.‍
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Valitse Muokkaa > Kopioi.‍
Avaa Garmin-asema tai muistikorttiasema/-taltio.‍
Valitse Muokkaa > Liitä.‍
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.‍
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.‍
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.‍
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.‍
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.‍
Valitse tiedosto.‍
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.‍
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi.‍ Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.‍
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.‍
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.‍
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.‍
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.‍
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla mini-USB-portin ja suojuksen
ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai
liittämistä tietokoneeseen.‍
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.‍
1 Avaa mini-USB-liitännän suojus.‍
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.‍
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.‍
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen (sivu 4).‍
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windowstietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac-tietokoneissa liitettynä taltiona.‍
4
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.‍
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.‍
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/‍start.‍
Seuraa näytön ohjeita.‍
Garmin Connect
Garmin Connect tarjoaa helpon tavan tallentaa ja seurata
toimintoja, analysoida tietoja ja jakaa niitä toisten käyttäjien
Historia
kanssa.‍ Voit hankkia maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/‍start.‍
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.‍
Tietojen analysoiminen: voit tarkastella tarkempia tietoja
toiminnostasi, kuten karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot
ja mukautettavat raportit.‍
• Valitsemalla Jälki ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.‍
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.‍
Kompassin asetukset
Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut > Kompassi.‍
Kompassi: ottaa kompassisivun käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.‍
Tietokentät: määrittää kompassisivulla näkyvät tietokentät.‍
Korkeusasetukset
HUOMAUTUS: Edge Touring näyttää korkeustiedot ainoastaan,
kun laite navigoi reittiä.‍ Edge Touring Plus näyttää
korkeustiedot milloin tahansa.‍
Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut > Korkeus.‍
Korkeus: ottaa korkeussivun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.‍
Tietokentät: määrittää korkeussivulla näkyvät tietokentät.‍
Ajanottosivun mukauttaminen
Toimintojen jakaminen: voit lähettää toimintojasi
sähköpostitse toisille tai lähettää toimintojesi linkkejä
haluamiisi sosiaalisiin verkostoitumissivustoihin.‍
Laitteen mukauttaminen
Reititysasetukset
Valitse aloitusnäytössä > Reititysasetukset.‍
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.‍
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.‍
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.‍
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.‍
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen,
kun poikkeat reitiltä.‍
Matkasivujen mukauttaminen
Voit mukauttaa kullakin matkasivulla näkyviä tietoja.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut.‍
2 Valitse sivu.‍
3 Ota sivu tarvittaessa käyttöön.‍
4 Voit muuttaa sitä valitsemalla vaihtoehdon.‍
Kartta-asetukset
Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut > Kartta.‍
Kartan tietokentät: määrittää kartassa näkyvät tietokentät.‍
Suunta: määrittää, miten kartta näkyy sivulla (sivu 5).‍
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa.‍ Kun valitset Pois,
lähennä ja loitonna manuaalisesti.‍
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän.‍ Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.‍
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.‍
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut > Kartta > Suunta.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.‍
Laitteen mukauttaminen
Voit mukauttaa ajanottosivun tietokenttiä.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Matkasivut > Ajanotto.‍
2 Voit muuttaa sivun tietokenttien määrän valitsemalla tai
3 Valitse .‍
4 Jos haluat vaihtaa tietokentässä näkyvien tietojen tyypin,
valitse kenttä.‍
5 Valitse .‍
.‍
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap® toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tietyn matkan päähän.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Auto Lap > Auto Lap laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.‍
2 Määritä arvo.‍
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tiettyyn sijaintiin.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Auto Lap > Auto Lap laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja aina, kun ohitat
kyseisen paikan uudelleen.‍
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset
ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.‍
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.‍
Näyttöasetukset
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Näyttö.‍
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.‍
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä.‍ Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.‍
Kuvan sieppaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.‍
Alkuilmoituksen muuttaminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä.‍ Se toimii muistutuksena käynnistää
ajanotto, jotta voit tallentaa matkatiedot.‍
5
1 Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Aloitusilmoitus
> Alkuilmoitustila.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Kerran.‍
• Valitsemalla Toisto > Toiston viive voit määrittää, miten
pitkän ajan kuluttua muistutus näkyy.‍
Tietojen tallennuspaikan muuttaminen
1 Valitse aloitusnäytössä
Latauslämpötila
0 - 45 ºC (32 - 113 ºF)
Vakiotelineen hihnat (O- Kaksi kokoa:
renkaat)
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tuumaa AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tuumaa AS568-131
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer) -vaihtohihnoja.‍
Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai
ota yhteys Garmin® myyjään.‍
Tietoja IPX7-standardista
> Järjestelmä > Tiedontallennus
> Tallenna:.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Sisäinen muisti voit tallentaa tiedot laitteen
muistiin.‍
• Valitsemalla Muistikortti voit tallentaa tiedot valinnaiselle
muistikortille.‍
ILMOITUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan.‍ Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.‍
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta.‍ Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.‍
Mittayksiköiden määrittäminen
Laitteen huoltaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, painon,
sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Yksikkö.‍
2 Valitse mittatyyppi.‍
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.‍
Käyttäjäprofiilin mukauttaminen
Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, saat kehotteen
määrittää sukupuolesi, ikäsi ja painosi.‍ Voit päivittää näitä
asetuksia milloin tahansa.‍ Laite laskee tarkat matkatiedot
antamiesi tietojen perusteella.‍
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Käyttäjäprofiili.‍
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Kieli.‍
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä
> Järjestelmä > Äänet.‍
Tehdasasetusten palauttaminen
Voit nollata kaikki asetukset, jotka määritit alkumäärityksen
aikana.‍
1 Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Tehdasnollaus.‍
2 Seuraa näytön ohjeita.‍
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja, laite havaitsee
aikavyöhykkeen ja kellonajan automaattisesti.‍
Laitteen tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
1100 mAh:n ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
15 tuntia, tavallinen käyttö
Valinnainen ulkoinen
laturi (lisävaruste)
20 tuntia, tavallinen käyttö
Vedenkestävyys
IPX7
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
ILMOITUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.‍
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä.‍ Muutoin näyttö voi vahingoittua.‍
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.‍
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta mini-USB-portti ei vahingoitu.‍
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.‍
2 Pyyhi laite kuivaksi.‍
Satelliittien tarkasteleminen
Satelliittisivulla näkyvät kulloisetkin GPS-satelliittitiedot.‍
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > GPS > Näytä
satelliitit.‍
GPS-tarkkuus näkyy sivun alareunassa.‍ Vihreät palkit osoittavat
kunkin vastaanotetun satelliittisignaalin voimakkuuden (kunkin
satelliitin numero näkyy vastaavan palkin alapuolella).‍
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava.‍ Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.‍
1 Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.‍
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta yhden sekunnin ajan.‍
Virran säästäminen laitetta ladatessa
Voit sammuttaa laitteen näytön ja ottaa muut toiminnot pois
käytöstä latauksen ajaksi.‍
1 Liitä laite ulkoiseen virtalähteeseen.‍
Akun jäljellä oleva lataustaso tulee näkyviin.‍
2 Pidä virtapainiketta painettuna 4–5 sekuntia.‍
Näyttö sammuu, ja laite siirtyy pienen tehon
akunlataustilaan.‍
3 Lataa laitteen akku täyteen.‍
Käyttäjätietojen poistaminen
Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalla
määritettyihin oletusarvoihin.‍
6
Laitteen tiedot
HUOMAUTUS: tämä poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot,
muttei historiatietoja.‍
1 Sammuta laite.‍
2 Kosketa sormella kosketusnäytön vasenta ylänurkkaa.‍
3 Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä ja kytke virta laitteeseen.‍
4 Valitse .‍
Akunkeston maksimoiminen
Taustavalon kirkkauden vähentäminen
1 Avaa tilasivu valitsemalla .‍
2 Säädä kirkkautta valitsemalla ja .‍
Taustavalon aikakatkaisun säätäminen
Voit maksimoida akunkeston vähentämällä taustavalon
aikakatkaisun arvoa.‍
1 Valitse > Taustavalon aika.‍
2 Valitse vaihtoehto.‍
Automaattisen virrankatkaisun käyttäminen
Tämä toiminto katkaisee laitteesta virran automaattisesti, kun
laitetta ei ole käytetty 15 minuuttiin.‍
1 Valitse > Järjestelmä > Automaattinen virrankatkaisu.‍
2 Valitse Käytössä.‍
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.‍
1 Valitse .‍
2 Valitse .‍
Kosketusnäytön avaaminen
1 Valitse .‍
2 Valitse .‍
Lisätietojen saaminen
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍intosports.‍
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com tai Garmin jälleenmyyjältä.‍
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.‍
Valitse aloitusnäytössä > Järjestelmä > Tiedot.‍
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.‍
• Siirry osoitteeseen http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.‍
Tietokentät
Joissakin tietokentissä näkyy tietoja ainoastaan käytettäessä
sykemittaria tai eBikea.‍
Aika: nykyinen kellonaika aika-asetusten perusteella (muoto,
aikavyöhyke ja kesäaika).‍
Aika: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.‍
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.‍
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika.‍ Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
Liite
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudestaan ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.‍
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.‍
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
Aika seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.‍
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.‍
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.‍
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.‍
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
Etäisyys seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen.‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.‍
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali.‍ Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).‍
Kalorit: kulutettujen kalorien määrä.‍
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä).‍ Jos kuljet esimerkiksi 60 metriä (200 jalkaa)
aina noustessasi 3 metriä (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.‍
Kierrokset: nykyisen toiminnon aikana kuljettujen kierrosten
määrä.‍
Kokonaislasku: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.‍
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.‍
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.‍
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.‍
Lämpötila: ilman lämpötila.‍ Ruumiinlämpösi vaikuttaa
lämpötila-anturiin.‍
Matka: Nykyisen jäljen tai toiminnon aikana kuljettu matka.‍
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.‍
Matka - kierros: Nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.‍
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus.‍ Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.‍
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.‍
Nopeus - keskimäärin: nykyisen toiminnon keskimääräinen
nopeus.‍
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.‍
Nopeus - maksimi: nykyisen toiminnon huippunopeus.‍
Saapumisaika määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan).‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.‍
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan).‍ Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.‍
SY - %max.‍: prosenttiosuus maksimisykkeestä.‍
Syke: syke lyönteinä minuutissa.‍ Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.‍
SY - keskimäärin: nykyisen toiminnon keskisyke.‍
7
Hakemisto
A
aikavyöhykkeet 6
ajanotto 2, 4
akku
lataaminen 1, 6
maksimoiminen 7
tyyppi 1
alkuilmoitus 5
alkumääritys 6
alueet, aika 6
ANT‍+ tunnistimet 3
asentaminen 1
asetukset 1, 5, 6
laite 6
Auto Lap 5
E
eBike 3
G
Garmin Connect 4
tietojen tallentaminen 4
GPS
satelliittisivu 6
signaali 2
H
harjoittelu, sivut 2
historia 2, 4
lähettäminen tietokoneeseen 4
poistaminen 4
K
kartat
asetukset 5
paikkojen etsiminen 3
suuntaus 5
kieli 6
kierrokset 1
kirkkaus 7
kompassi, asetukset 5
korkeus, asetukset 5
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 1
käyttäjätiedot, poistaminen 4
L
laite
huolto 6
nollaaminen 6
rekisteröinti 7
laitteen asetusten nollaaminen 6
laitteen kiinnittäminen 1
laitteen lataaminen 1
laitteen mukauttaminen 5
laitteen puhdistaminen 6
laitteen rekisteröiminen 7
laitteen tunnus 7
lataaminen 6
lisävarusteet 7
lukitseminen, näyttö 7
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 7
P
paikkojen etsiminen, sijainnin lähellä 3
painikkeet 1
palauttaminen, asetukset 6
pariliitos
eBike 3
sykevyö 3
poistaminen
historia 4
kaikki käyttäjätiedot 4, 6
profiilit 6
R
reitit
asetukset 3, 5
luominen 2, 3
navigointi 3
reittipisteet, projisoiminen 3
S
satelliittisignaalit 2
satelliittisivu 6
sijainnit 2, 3
löytäminen kartan avulla 3
muokkaaminen 3
poistaminen 3
vasta löydetyt 3
sykevyö, pariliitos 3
T
taustavalo 1, 2, 5, 7
tekniset tiedot 6
tiedontallennus 6
tiedostot, siirtäminen 4
tiedot
siirtäminen 4
tallentaminen 4
tietojen tallentaminen 4
tietokentät 5, 7
tietokone, liittäminen 4
toimintojen tallentaminen 2
tuotteen rekisteröiminen 7
U
USB, irrottaminen 4
V
valokuvat 3
vedenkestävyys 6
vianmääritys 6, 7
virransäästö 7
Ä
äänet 6
M
mittayksiköt 6
muistikortti 6
N
navigointi 2, 3
lopettaminen 3
palaa alkuun 2
näyttö. 5 Katso myös taustavalo
kirkkaus 7
lukitseminen 7
näyttöasetukset 5
näytön painikkeet 2
O
O-renkaat (hihnat) 6
ohjelmisto, versio 7
8
Hakemisto
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising