Garmin | Edge® Touring Plus | User manual | Garmin Edge® Touring Plus Korisnički priručnik

Garmin Edge® Touring Plus Korisnički priručnik
Edge vožnja
®
Korisnički priručnik
Lipanj 2013
190-01605-46_0B
Tiskano u Tajvanu
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin®, logotip Garmin i Edge® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.‍ ANT‍+™ i Garmin
Connect™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd.‍ ili njezinih podružnica.‍ Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.‍
Mac® je registrirani trgovački znak tvrtke Apple Computer, Inc.‍ microSD™, a logotip microSDHC trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC.‍ Windows® je registrirani
trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim zemljama.‍ Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.‍
Ovaj proizvod ima certifikat ANT‍+™.‍ Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/‍directory.‍
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada .............................................................................. 1
Punjenje uređaja ........................................................................ 1
O bateriji ................................................................................ 1
Postavljanje standardnog nosača .............................................. 1
Uključivanje uređaja ................................................................... 1
Tipke ..................................................................................... 1
Traženje satelitskih signala ........................................................ 2
Navigacija....................................................................... 2
Snimanje vožnje ......................................................................... 2
Navigacija natrag na početnu lokaciju ................................... 2
Planiranje i vožnja rutom ............................................................ 2
Stvaranje povratne rute ......................................................... 2
Lokacije ...................................................................................... 3
Navigacija do točke interesa ................................................. 3
Spremanje vaše lokacije ....................................................... 3
Navigacija do adrese ............................................................. 3
Navigacija do nedavne lokacije ............................................. 3
Navigacija do spremljene lokacije ......................................... 3
Navigacija do spremljene fotografije ..................................... 3
Spremanje lokacija iz karte ................................................... 3
Projiciranje lokacije ............................................................... 3
Uređivanje lokacije ................................................................ 3
Brisanje lokacije .................................................................... 3
Stvaranje staze iz povijesti ......................................................... 3
Vožnja spremljenom stazom ................................................. 3
Uređivanje postavki staze ..................................................... 3
Zaustavljanje navigacije ............................................................. 3
O uređaju IPX7 ...................................................................... 6
Postupanje s uređajem .............................................................. 6
Čišćenje uređaja ................................................................... 6
Pregled satelita .......................................................................... 7
Rješavanje problema..................................................... 7
Ponovno postavljanje uređaja .................................................... 7
Štednja energije tijekom punjenja uređaja ................................. 7
Brisanje korisničkih podataka .................................................... 7
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ....................................... 7
Prigušivanje pozadinskog osvjetljenja ................................... 7
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog osvjetljenja ..... 7
Korištenje značajke automatskog isključivanja ..................... 7
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ................................. 7
Otključavanje dodirnog zaslona ............................................ 7
Dodatne informacije ................................................................... 7
Prikaz informacija o uređaju ....................................................... 7
Dodatak........................................................................... 7
Registriranje uređaja .................................................................. 7
Podatkovna polja ....................................................................... 7
Indeks..............................................................................9
ANT‍+™ senzori.............................................................. 3
Uparivanje monitora pulsa ......................................................... 4
Uparivanje uređaja eBike ........................................................... 4
Povijest........................................................................... 4
Pregledavanje vaše vožnje ........................................................ 4
Pregledavanje ukupnih podataka .......................................... 4
Brisanje povijesti ........................................................................ 4
Upravljanje podacima ................................................................ 4
Priključivanje uređaja na računalo ........................................ 4
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 4
Brisanje datoteka .................................................................. 4
Iskopčavanje USB kabela ..................................................... 4
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ..................................... 4
Garmin Connect .................................................................... 5
Prilagođavanje vašeg uređaja...................................... 5
Opcije izrade ruta ....................................................................... 5
Prilagođavanje stranica puta ...................................................... 5
Postavke karte ...................................................................... 5
Postavke kompasa ................................................................ 5
Postavke nadmorske visine .................................................. 5
Prilagođavanje stranice mjerača vremena ............................ 5
Označavanje dionica po udaljenosti .......................................... 5
Označavanje dionica po položaju .............................................. 6
Postavke zaslona ....................................................................... 6
Promjena napomene o pokretanju ............................................. 6
Promjena mjesta za spremanje podataka .................................. 6
Mijenjanje mjernih jedinica ......................................................... 6
Prilagođavanje korisničkog profila ............................................. 6
Promjena jezika uređaja ............................................................ 6
Postavljanje tonova uređaja ....................................................... 6
Vraćanje tvorničkih postavki ...................................................... 6
Vremenske zone ........................................................................ 6
Informacije o uređaju..................................................... 6
Edge Specifikacije ...................................................................... 6
Sadržaj
i
Uvod
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.‍
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.‍
UPOZORENJE
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete se
programom vježbanja ili ga promijenite.‍
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim
značajkama.‍
1 Napunite uređaj (stranica 1).‍
2 Instalirajte svoj uređaj (stranica 1).‍
3 Uključite uređaj (stranica 1).‍
4 Provozajte se (stranica 2).‍
5 Registrirajte se (stranica 7).‍
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (stranica 4).‍
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.‍
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.‍
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja Edge s
utorima na nosaču za bicikl Â.‍
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.‍
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.‍
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
raspona temperature od 32° do 113°F (0° do 45°C).‍
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.‍
Uključivanje uređaja
Prvi put kada uključite uređaj, pojavit će se odzivnik koji traži
konfiguriranje postavki sustava i korisničkog profila
(stranica 6).‍
1 Držite .‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Tipke
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.‍
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.‍
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.‍
5 Napunite uređaj do kraja.‍
Baterija napunjena do kraja omogućuje vam 15 sati korištenje
prije nego što treba opet biti napunjena.‍
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju.‍ U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.‍
À
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja Edge okrenuta prema nebu.‍ Nosač za
bicikl možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.‍
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.‍
Uvod
Odaberite kako biste uključili ili isključili pozadinsko
osvjetljenje.‍
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.‍
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.‍
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.‍
1
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.‍
Kamo?
Traženje lokacije ili rute.‍
Prikaži kartu
Prikazuje se karta.‍
Otvara povijest uređaja.‍
Otvara izbornik postavki.‍
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.‍
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje vam da mijenjate
postavke i koristite pretraživanje tijekom vožnje.‍
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.‍
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu sa statusom i vratili
se na prethodnu stranicu.‍
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.‍
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.‍
• Odaberite i za pomicanje.‍
• Odaberite za traženje lokacije.‍
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.‍
• Odaberite
za traženje po nazivu.‍
• Odaberite za brisanje stavke.‍
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem
trenutku dodirnite bilo koji dio zaslona.‍
• Odaberite za prilagođavanja svjetline i vremena isteka
pozadinskog osvjetljenja.‍
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo.‍ Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.‍
1 Izađite van na otvoreno područje.‍
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.‍
Navigacija
Snimanje vožnje
Možete spremiti pojedinosti o vašoj vožnji kao što su trasa,
vrijeme i nadmorska visina.‍
1 Odaberite .‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
3 Povucite prstom po zaslonu kako biste otvorili dodatne
stranice.‍
2
4 Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.‍
5 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite
6 Odaberite Spremi.‍
.‍
Navigacija natrag na početnu lokaciju
1 Tijekom vožnje dodirnite zaslon za prekriveni prikaz stranice
puta.‍
2 Odaberite > Kamo? > Natrag na početak.‍
3 Odaberite opciju:
• Za povratak istom rutom odaberite Duž iste rute.‍
• Za povratak najkraćom mogućom rutom odaberite
Najizravnija ruta.‍
4 Odaberite VOŽNJA.‍
Planiranje i vožnja rutom
Možete stvoriti i voziti prilagođenom rutom.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Planer rute >
Dodaj prvu lokaciju.‍
2 Odaberite opciju:
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno i
odaberite lokaciju.‍
• Za odabir lokacije koju ste nedavno tražili odaberite
Nedavno pronađena mjesta, i odaberite lokaciju.‍
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu i
odaberite lokaciju.‍
• Za traženje i odabir točke interesa odaberite Kategorije
točaka interesa i odaberite obližnju točku interesa.‍
• Za odabir grada odaberite Gradovi i odaberite obližnji
grad.‍
• Za odabir adrese odaberite Adresa i unesite adresu.‍
• Za upotrebu koordinata odaberite Koordinate i unesite
koordinate.‍
Odaberite
Koristi.‍
3
4 Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.‍
5 Ponavljajte korake 2–4 dok ne odaberete sve lokacije za
rutu.‍
6 Odaberite Prikaz rute.‍
Uređaj izračunava rutu i prikazuje se karta rute.‍
SAVJET: Možete odabrati
za prikaz elevacijske mreže
rute.‍
7 Odaberite VOŽNJA.‍
Stvaranje povratne rute
Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene
udaljenosti i početne lokacije.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Izrada rute za
povratni put.‍
2 Odaberite Udaljenost i unesite ukupnu udaljenost za rutu.‍
3 Odaberite Početna lokacija.‍
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Trenutna lokacija.‍
NAPOMENA: Ako uređaj ne može primiti satelitske
signale kako bi odredio vašu trenutnu lokaciju, uređaj će
vas potaknuti na korištenje posljednje poznate lokacije ili
na odabir lokacije na karti.‍
• Odaberite Koristi kartu kako biste odabrali lokaciju na
karti.‍
5 Odaberite Pretraživanje.‍
6 Odaberite rutu kako bi se ona prikazala na karti.‍
SAVJET: Možete odabrati i kako biste vidjeli druge rute.‍
Navigacija
7 Odaberite VOŽNJA.‍
Projiciranje lokacije
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.‍
Navigacija do točke interesa
Možete tražiti specifične vrste lokacija.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Alati za
pretraživanje > Kategorije točaka interesa.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
3 Odaberite točku interesa.‍
4 Odaberite VOŽNJA.‍
Postavljanje lokacije za pretraživanje
Prema zadanoj postavci uređaj traži točke interesa, spremljene
lokacije i spremljene rute u blizini vaše trenutačne lokacije.‍
Možete uređaju zadati da traži u blizini druge lokacije.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > .‍
2 Odaberite područje pretraživanja.‍
3 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
4 Ako je potrebno, odaberite Koristi.‍
Spremanje vaše lokacije
Možete spremiti vašu trenutačnu lokaciju, kao što je vaš dom ili
parkirno mjesto.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > GPS >
Označavanje lokacije > .‍
Navigacija do adrese
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Alati za
pretraživanje > Adrese.‍
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.‍
4 Odaberite > Lokacija projekta.‍
5 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.‍
6 Odaberite .‍
Uređivanje lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.‍
Odaberite lokaciju.‍
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.‍
Odaberite .‍
Odaberite atribut.‍
Na primjer, odaberite Promijeni nadmorsku visinu kako
biste unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.‍
6 Unesite nove informacije i odaberite .‍
2
3
4
5
Brisanje lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.‍
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
3 Odaberite VOŽNJA.‍
Stvaranje staze iz povijesti
Navigacija do nedavne lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Nedavno
1
2
3
4
pronađena mjesta.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite VOŽNJA.‍
Možete stvoriti novu stazu iz prethodno spremljene vožnje.‍
Na početnom zaslonu odaberite
> Vožnje.‍
Odaberite vožnju.‍
Odaberite .‍
Odaberite naziv staze i odaberite .‍
Vožnja spremljenom stazom
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigiranja do spremljene fotografije morate prenijeti
fotografiju s geografskim oznakama na vaš uređaj
(stranica 4).‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
3 Odaberite VOŽNJA.‍
Navigacija do spremljene fotografije
Prije vožnje spremljenom stazom morate spremiti vožnju
(stranica 2) i stvoriti stazu iz te vožnje (stranica 3).‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Staze.‍
2 Odaberite stazu.‍
3 Odaberite VOŽNJA.‍
Uređivanje postavki staze
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Staze.‍
Prije navigiranja do spremljene fotografije morate prenijeti
fotografiju s geografskim oznakama na vaš uređaj
(stranica 4).‍
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Fotografije.‍
2 Odaberite fotografiju.‍
3 Odaberite VOŽNJA.‍
2 Odaberite stazu.‍
3 Odaberite Postavke.‍
4 Odaberite opciju:
Spremanje lokacija iz karte
1 Na početnom zaslonu odaberite Prikaži kartu >
2 Pronađite kartu na kojoj se lokacija nalazi.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
Zaustavljanje navigacije
Informacije o lokaciji pojavit će se na vrhu karte.‍
4 Odaberite informacije o lokaciji.‍
5 Odaberite > za spremanje lokacije.‍
ANT+™ senzori
.‍
• Za promjenu naziva staze odaberite Naziv.‍
• Ako želite da vas uređaj upozori kada skrenete s rute,
odaberite Upozorenja za skretanje sa staze.‍
Na karti odaberite
.‍
ANT‍+™ senzori
Edge Touring Plus može se koristiti s bežičnim ANT‍+monitorom
pulsa ili uređajem eBike koji podržava ANT‍+.‍
3
Uparivanje monitora pulsa
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa.‍
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) monitora pulsa.‍
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT‍+ senzora.‍
2 Odaberite > Monitor pulsa > Omogući > Pretraživanje.‍
Kad je monitor pulsa uparen s vašim uređajem, status
senzora je Povezano.‍
Uparivanje uređaja eBike
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) uređaja eBike.‍
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT‍+ senzora.‍
Odaberite
> eBike > Omogući > Pretraživanje.‍
2
Kad je eBike uparen s uređajem, status senzora je
Povezano.‍
SAVJET: Možete odabrati Pojedinosti za eBike kako biste
vidjeli informacije spremljene na upareno eBike računalo, na
primjer, broj kilometara ili vijek trajanja baterije.‍
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT‍+
senzora.‍
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.‍
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.‍
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.‍
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.‍
Pregledavanje vaše vožnje
1 Na početnom zaslonu odaberite
2 Odaberite vožnju.‍
> Vožnje.‍
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti zbrojene podatke koje ste spremili u Edge,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.‍
Na početnom zaslonu odaberite
> Ukupno.‍
Prije priključivanja USB kabela u vaš uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.‍
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.‍
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.‍
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Povežite uređaj s računalom (stranica 4).‍
2
3
4
5
6
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.‍
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona ne
mogu prikazati pogone uređaja.‍ Informacije o načinu
mapiranja pogona potražite u datoteci pomoći operacijskog
sustava.‍
Na računalu otvorite preglednik datoteka.‍
Odaberite datoteku.‍
Odaberite Uredi > Kopiraj.‍
Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.‍
Odaberite Uredi > Zalijepi.‍
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.‍
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati.‍
Memorija uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi
smjele izbrisati.‍
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.‍
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.‍
Odaberite datoteku.‍
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.‍
Iskopčavanje USB kabela
• Odaberite Sve vožnje kako biste izbrisali sve spremljene
aktivnosti iz povijesti.‍
• Odaberite Stare vožnje kako biste izbrisali aktivnosti koje
ste spremili prije više od mjesec dana.‍
• Odaberite Sve ukupne vrijednosti za resetiranje
zbrojeva udaljenosti i vremena.‍
3 Odaberite .‍
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka.‍ Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.‍
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.‍
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.‍
2 Iskopčajte kabel iz računala.‍
Upravljanje podacima
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows® 95,
98, Me, Windows NT®i Mac® OS 10.‍3 i ranijim verzijama.‍
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
Brisanje povijesti
1 Na početnom zaslonu odaberite
2 Odaberite opciju:
> Izbriši.‍
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite mini-USB priključak, zaštitni poklopac
i okolno područje.‍
4
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz mini-USB priključka Á.‍
Povijest
2 Odaberite stranicu.‍
3 Ako je potrebno, omogućite stranicu.‍
4 Odaberite opciju i promijenite je.‍
Postavke karte
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.‍
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.‍
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Slijedite upute na zaslonu.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Stranice puta > Karta.‍
Podatkovna polja karte: Postavlja podatkovna polja koja će se
pojaviti na karti.‍
Orijentacija: Prilagođava prikaz karte na stranici
(stranica 5).‍
Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije
razine zumiranja za optimalno korištenje karte.‍ Kada je
odabrana opcija Isključeno, morate ručno zumirati kartu.‍
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti.‍ Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.‍
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuju karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.‍
Promjena orijentacije karte
Garmin Connect
1 Na početnom zaslonu odaberite
Garmin Connect vam omogućuje da jednostavno spremate i
pratite vaše aktivnosti, analizirate vaše podatke i dijelite ih s
drugima.‍ Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi www.garminconnect.com/‍start.‍
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.‍
Analizirajte svoje podatke: Možete pregledavati detaljnije
informacije o vašoj aktivnosti, uključujući prikaz karte,
grafikone o tempu i brzini te prilagođena izvješća.‍
Postavke kompasa
> Stranice puta > Karta
> Orijentacija.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.‍
• Odaberite Trasa gore ako želite na vrhu stranice
prikazivati vaš trenutačni smjer kretanja.‍
• Odaberite 3D način rada ako želite cestovnu perspektivu
sa smjerom kretanja na vrhu.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Stranice puta > Kompas.‍
Kompas: Omogućuje ili onemogućuje stranicu kompasa.‍
Podatkovna polja: Postavlja podatkovna polja koja će se
pojaviti na stranici kompasa.‍
Postavke nadmorske visine
Podijelite svoje aktivnosti: Možete svoje aktivnosti poslati epoštom ili postaviti veze na vaše aktivnosti na stranice vaših
omiljenih društvenih mreža.‍
Prilagođavanje vašeg uređaja
Opcije izrade ruta
Na početnom zaslonu odaberite > Opcije izrade ruta.‍
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.‍
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.‍
Zaključaj na cestu: Zaključava ikonu položaja koja označava
vaš položaj na karti, na najbližu cestu.‍
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.‍
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.‍
Prilagođavanje stranica puta
Možete prilagoditi podatke koji se prikazuju na svakoj stranici
puta.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Stranice puta.‍
Prilagođavanje vašeg uređaja
NAPOMENA: Značajka Edge Kružno putovanje prikazuje
nadmorsku visinu samo kada uređaj navigira duž rut.‍ Značajka
Edge Kružno putovanje Plus uvijek prikazuje nadmorsku visinu.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Stranice puta >
Nadmorska visina.‍
Nadmorska visina: Omogućuje ili onemogućuje stranicu
nadmorske visine.‍
Podatkovna polja: Postavlja podatkovna polja koja će se
pojaviti na stranici nadmorske visine.‍
Prilagođavanje stranice mjerača vremena
Možete prilagoditi podatkovna polja koja se prikazuju na stranici
mjerača vremena.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Stranice puta > Mjerač
vremena.‍
2 Odaberite ili za promjenu broja podatkovnih polja na
stranici.‍
3 Odaberite .‍
4 Odaberite podatkovno polje kako biste promijenili vrstu
podataka koja će se u njemu prikazivati.‍
5 Odaberite .‍
Označavanje dionica po udaljenosti
Možete koristiti Auto Lap® za automatsko označavanje dionice
na određenoj udaljenosti.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Auto Lap > Pokretač
za Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.‍
2 Unesite vrijednost.‍
5
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti Auto Lap za automatsko označavanje dionice
na određenom položaju.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Auto Lap > Pokretač
za Auto Lap > Po položaju > Dionica na.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo pritisak tipke Dionica za pokretanje
brojača dionica svaki put kada odaberete
i svaki put
kada prođete pored neke od tih lokacija.‍
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.‍
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.‍
Promjena jezika uređaja
Na početnom zaslonu odaberite
Postavljanje tonova uređaja
Na početnom zaslonu odaberite
Promjena napomene o pokretanju
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu.‍ Podsjeća vas da pokrenete
mjerač vremena kako biste mogli snimiti podatke o vožnji.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Napomena o
pokretanju > Način rada napomene o pokretanju.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Jednom.‍
• Odaberite Ponavljanje > Odgađanje ponavljanja za
promjenu trajanja odgode podsjetnika.‍
Promjena mjesta za spremanje podataka
1 Na početnom zaslonu odaberite
> Sustav > Snimanje
podataka > Snimi na.‍
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Unutarnja memorija za spremanje podataka u
memoriju uređaja.‍
• Odaberite Memorijska kartica za spremajne podataka na
opcionalnu memorijsku karticu.‍
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, težinu te formate položaja i vremena.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Jedinice.‍
2 Odaberite vrstu mjerenja.‍
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.‍
Prilagođavanje korisničkog profila
Kada uređaj koristite prvi put, pojavljuje se odzivnik koji traži da
unesete vaš spol, dob i težinu.‍ Te podatke možete ažurirati u
bilo kojem trenutku.‍ Uređaj koriste te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Korisnički
profil.‍
6
> Sustav > Tonovi.‍
Vraćanje tvorničkih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste odredili tijekom
početnog postavljanja.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Ponovno
postavi tvorničke postavke.‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal, uređaj
automatski očitava vašu vremensku zonu i aktualno vrijeme.‍
Informacije o uređaju
Postavke zaslona
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Prikaz.‍
Trajanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođava trajanje
vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi.‍
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja.‍ Možete odabrati opciju Automatski ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.‍
Snimanje zaslona: Omogućuje vam spremanje slike na
zaslonu uređaja.‍
> Sustav > Jezik.‍
Edge Specifikacije
Vrsta baterije
Punjiva litij-ionska baterija kapaciteta 1100
mAh
Trajanje baterije
15 sati, tipično korištenje
Opcijska vanjska
baterija (dodatak)
20 sati, tipično korištenje
Vodootporno
IPX7
Raspon radne
temperature
Od -4º do 140ºF (od -20º do 60ºC)
Raspon temperature
za punjenje
Od 32º do 113ºF (od 0º do 45ºC )
Trake (O-prstenovi) za Dvije veličine:
standardni nosač
• 1,3 × 1,5 × 0,9 inča AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 inča AS568-131
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake
od etilen propilen dieno monomera (EPDM).‍
Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin®.‍
O uređaju IPX7
OBAVIJEST
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.‍
Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30
minuta.‍ Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.‍ Nakon
potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga
na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.‍
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time
mogli uzrokovati trajnu štetu.‍
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.‍
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.‍
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
mini-USB priključka.‍
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.‍
2 Brišite ga dok ne bude suh.‍
Informacije o uređaju
Pregled satelita
Stranica satelita prikazuje vaše trenutačne GPS informacije.‍
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > GPS >
Prikaži satelite.‍
Preciznost GPS-a prikazuje se na dnu stranice.‍ Zelene crtice
označavaju jakost svakog primljenog signala satelita (broj
satelita prikazuje se ispod svake crtice).‍
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti.‍ Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.‍
1 Držite 10 sekundi.‍
2 Držite jednu sekundu kako biste uključili uređaj.‍
Štednja energije tijekom punjenja uređaja
Tijekom punjenja možete isključiti zaslon uređaja i sve ostale
značajke.‍
1 Priključite uređaj na vanjski izvor napajanja.‍
Prikazat će se preostali kapacitet baterije.‍
2 Držite tipku napajanja 4 do 5 sekundi.‍
Zaslon će se isključiti i uređaj će se prebaciti u način rada za
punjenje sa smanjenom potrošnjom energije.‍
3 Napunite uređaj do kraja.‍
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.‍
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.‍
1 Isključite uređaj.‍
2 Postavite prst na gornji lijevi kut dodirnog zaslona.‍
3 Nastavite držati prst na dodirnom zaslonu i uključite uređaj.‍
4 Odaberite .‍
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Prigušivanje pozadinskog osvjetljenja
1 Odaberite za otvaranje stranice statusa.‍
2 Za prilagođavanje svjetline koristite i .‍
Prilagođavanje vremena isteka pozadinskog
osvjetljenja
Možete skratiti vrijeme do isteka pozadinskog osvjetljenja kako
biste produžili vijek trajanja baterije.‍
1 Odaberite > Trajanje pozadinskog osvjetljenja.‍
2 Odaberite opciju.‍
Korištenje značajke automatskog isključivanja
Ova značajka automatski isključuje uređaj nakon 15 minuta
neaktivnosti.‍
1 Odaberite > Sustav > Automatsko isključivanje.‍
2 Odaberite Uključeno.‍
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.‍
1 Odaberite .‍
2 Odaberite .‍
Rješavanje problema
Otključavanje dodirnog zaslona
1 Odaberite .‍
2 Odaberite .‍
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.‍
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.‍
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > O uređaju.‍
Dodatak
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Podatkovna polja
Neka podatkovna polja za prikaz podataka trebaju značajke
monitor pulsa ili eBike.‍
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
puteve.‍ Ovaj zbroj se ne briše kada ponovo postavljate
podatke za put.‍
Brzina: Trenutačan stopa kretanja.‍
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.‍
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutačnu aktivnost.‍
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutačnu aktivnost.‍
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.‍
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki
za trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona,
ljetno vrijeme).‍
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu).‍ Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.‍
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do sljedeće međutočke na ruti (prilagođeno lokalnom
vremenu međutočke).‍ Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.‍
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.‍
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.‍
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.‍
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačno lokacije iznad ili
ispod razine mora.‍
Nagib: Izračun uspona (elevacije) tijekom kretanja (udaljenosti).‍
Na primjer, ako se za svakih 10 stopa (3 m) koje se uspnete
prijeđete 200 stopa (60 m), stopa je 5%.‍
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu
lokaciju.‍ Na primjer, vaša GPS lokacija je precizna unutar +/12 stopa (3,65 m).‍
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (bpm).‍ Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.‍
Puls - % maksimuma: Postotak maksimalnog pulsa.‍
Puls - prosjek: Prosječan puls za trenutačnu aktivnost.‍
Razina baterije: Prestali kapacitet baterija.‍
7
Smjer: Smjer u kojem se krećete.‍
Temperatura: Temperatura zraka.‍ Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.‍
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutačnu trasu ili
aktivnost.‍
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutačnu
dionicu.‍
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta.‍ Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.‍
Udaljenost do sljedeće međutočke: Preostala udaljenost do
sljedeće međutočke rute.‍ Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.‍
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
staze.‍
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visinu za koju ste
se spustili od zadnjega postavljanja.‍
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visinu za koju ste
se uspeli od zadnjega postavljanja.‍
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.‍
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.‍
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište.‍ Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.‍
Vrijeme do sljedećeg: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće međutočke na ruti.‍ Morate navigirati da bi se ovaj
podatak pojavio.‍
Vrijeme - proteklo: Ukupno snimljeno vrijeme.‍ Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.‍
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.‍
8
Dodatak
Indeks
A
ANT‍+ senzori 3
Auto Lap 5, 6
B
baterija
maksimiziranje 7
punjenje 1, 7
vrsta 1
brisanje
povijest 4
svi korisnički podaci 4, 7
Č
čišćenje uređaja 6
D
datoteke, prijenos 4
dionice 1
dodaci 7
E
eBike 4
F
fotografije 3
G
Garmin Connect 4
spremanje podataka 5
GPS
signal 2
stranica satelita 7
gumbi na zaslonu 2
I
ID jedinice 7
ikone 2
J
jezik 6
K
karte
orijentacija 5
postavke 5
traženje lokacija 3
kompas, postavke 5
korisnički podaci, brisanje 4
korisnički profil 1
L
licencni ugovor za softver 7
lokacije 3
brisanje 3
nedavno pronađeno 3
traženje na karti 3
uređivanje 3
M
međutočke, projekcija] 3
memorijska kartica 6
mjerač vremena 2, 4
mjerne jedinice 6
monitor pulsa, uparivanje 4
montaža uređaja 1
N
spremanje 5
podatkovna polja 5, 7
ponovno postavljanje uređaja 7
popis 2, 4
slanje na računalo 5
poruka napomena o pokretanju 6
postavke 1, 6
uređaj 6
postavke zaslona 6
postavljanje 1
povijest 4
brisanje 4
slanje na računalo 4
pozadinsko osvjetljenje 1, 2, 6, 7
prilagođavanje uređaja 5
profili 6
punjenje 7
punjenje uređaja 1
R
računalo, povezivanje 4
registracija proizvoda 7
registriranje uređaja 7
rješavanje problema 7
rute
postavke 5
stvaranje 2
S
satelitski signali 2
softver, verzija 7
specifikacije 6
spremanje aktivnosti 2
spremanje podataka 4, 6
staze
navigacija 3
postavke 3
stvaranje 3
stranica satelita 7
svjetlina 7
T
tipke 1
tonovi 6
traženje lokacija, u blizini vaše lokacije 3
trening, stranice 2
U
uparivanje
eBike 4
monitor pulsa 4
uređaj
ponovno postavljanje 7
postupanje 6
registracija 7
USB, prekid veze 4
ušteda energije 7
V
vodootporno 6
vraćanje, postavke 7
vremenske zone 6
Z
zaključavanje, zaslon 7
zaslon. 6 Vidi i pozadinsko osvjetljenje
svjetlina 7
zaključavanje 7
zone, vrijeme 6
nadmorska visina, postavke 5
navigacija 3
Natrag na početak 2
zaustavljanje 3
O
O-prstenovi (trake) 6
P
početno postavljanje 6
podaci
prijenos 4, 5
Indeks
9
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
© 2013 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising