Garmin | Edge® Touring Plus | Garmin Edge® Touring Plus Priročnik za uporabo

Garmin Edge® Touring Plus Priročnik za uporabo
Edge Touring
®
Priročnik za uporabo
Junij 2013
190-01605-43_0B
Natisnjeno na Tajvanu
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin®, logotip Garmin in Edge® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.‍ ANT‍+™ in Garmin
Connect™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd.‍ ali njenih podružnic.‍ Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.‍
Mac® je registrirana blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc.‍ Logotipa microSD™ in microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC.‍ Windows®
je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in drugih državah.‍ Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.‍
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT‍+™.‍ Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/‍directory.‍
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Uvod ........................................................................................... 1
Polnjenje naprave ...................................................................... 1
O bateriji ................................................................................ 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Vklop naprave ............................................................................ 1
Tipke ..................................................................................... 1
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................ 2
Navigacija....................................................................... 2
Snemanje vožnje ....................................................................... 2
Navigacija nazaj do začetne lokacije .................................... 2
Načrtovanje in vožnja po načrtovani poti ................................... 2
Ustvarjanje povratne načrtovane poti .................................... 2
Lokacije ...................................................................................... 3
Navigacija do destinacije ....................................................... 3
Shranjevanje lokacije ............................................................ 3
Navigacija do naslova ........................................................... 3
Navigacija do nedavne lokacije ............................................. 3
Navigacija do shranjene lokacije ........................................... 3
Navigacija do shranjene fotografije ....................................... 3
Shranjevanje lokacij z zemljevida ......................................... 3
Projekcija lokacije .................................................................. 3
Urejanje lokacij ...................................................................... 3
Brisanje lokacije .................................................................... 3
Ustvarjanje proge iz zgodovine .................................................. 3
Vožnja po shranjeni progi ...................................................... 3
Urejanje nastavitev proge ..................................................... 3
Ustavitev navigacije ................................................................... 3
O IPX7 ................................................................................... 6
Nega naprave ............................................................................ 6
Čiščenje naprave .................................................................. 6
Ogled satelitov ........................................................................... 7
Odpravljanje težav ......................................................... 7
Ponovni zagon naprave ............................................................. 7
Varčevanje z energijo med polnjenjem naprave ........................ 7
Čiščenje uporabnikovih podatkov .............................................. 7
Podaljševanje življenjske dobe baterije ..................................... 7
Zmanjševanje osvetlitve zaslona .......................................... 7
Prilagajanje časa osvetlitve zaslona ..................................... 7
Uporaba funkcije samodejnega izklopa ................................ 7
Zaklepanje zaslona na dotik ...................................................... 7
Odklepanje zaslona na dotik ................................................. 7
Pridobivanje dodatnih informacij ................................................ 7
Ogled informacij o napravi ......................................................... 7
Dodatek........................................................................... 7
Registracija naprave .................................................................. 7
Podatkovna polja ....................................................................... 7
Kazalo............................................................................. 9
Senzorji ANT‍+™............................................................. 3
Združevanje merilnika srčnega utripa ........................................ 4
Združevanje pripomočka eBike .................................................. 4
Zgodovina....................................................................... 4
Ogled vožnje .............................................................................. 4
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................ 4
Brisanje zgodovine ..................................................................... 4
Upravljanje podatkov ................................................................. 4
Priklop naprave na računalnik ............................................... 4
Prenos datotek v napravo ..................................................... 4
Brisanje datotek .................................................................... 4
Izključitev kabla USB ............................................................. 4
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect .......................................... 4
Garmin Connect .................................................................... 5
Prilagajanje naprave...................................................... 5
Možnosti usmerjanja .................................................................. 5
Prilagajanje strani potovanja ...................................................... 5
Nastavitve zemljevida ........................................................... 5
Nastavitve kompasa .............................................................. 5
Nastavitve višine ................................................................... 5
Prilagajanje strani časovnika ................................................. 5
Označevanje krogov po razdalji ................................................. 5
Označevanje krogov po položaju ............................................... 6
Nastavitve zaslona ..................................................................... 6
Spreminjanje začetnega sporočila ............................................. 6
Spreminjanje mesta shranjevanja podatkov .............................. 6
Spreminjanje merskih enot.‍ ....................................................... 6
Prilagajanje profila uporabnika ................................................... 6
Spreminjanje jezika naprave ...................................................... 6
Nastavitev zvokov naprave ........................................................ 6
Obnavljanje tovarniških nastavitev ............................................. 6
Časovni pasovi ........................................................................... 6
Informacije o napravi..................................................... 6
Edge Specifikacije ...................................................................... 6
Kazalo vsebine
i
Uvod
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.‍
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.‍
OPOZORILO
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program
vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.‍
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.‍
1 Napolnite napravo (stran 1).‍
2 Namestite napravo (stran 1).‍
3 Vklopite napravo (stran 1).‍
4 Pojdite na vožnjo (stran 2).‍
5 Registrirajte napravo (stran 7).‍
6 Prenesite vožnjo v Garmin Connect™ (stran 4).‍
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.‍
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.‍
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Â.‍
6 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.‍
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.‍
OPOMBA: naprava se ne bo polnila izven temperaturnega
obsega od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F).‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.‍
Vklop naprave
Ko boste napravo prvič vklopili, boste pozvani, da konfigurirate
nastavitve sistema in profil uporabnika (stran 6).‍
1 Držite .‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Tipke
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.‍
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.‍
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.‍
5 Napravo popolnoma napolnite.‍
Popolnoma napolnjena baterija lahko deluje 15 ur, preden jo je
treba spet napolniti.‍
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo.‍ Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.‍
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši GPS-sprejem namestite nosilec za kolo tako, da bo
sprednja stran naprave Edge usmerjena v nebo.‍ Nosilec za kolo
lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.‍
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega delovanja kolesa.‍
Uvod
À
Izberite za vklop in izklop osvetlitve zaslona.‍
Držite za vklop in izklop naprave.‍
Á
Izberite za označitev novega kroga.‍
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika.‍
1
Pregled domačega zaslona
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.‍
Kam?
Išče lokacijo ali načrtovano pot.‍
Prikaži zemljevid
Prikaže zemljevid.‍
Odpre zgodovino naprave.‍
4 Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.‍
5 Če želite izklopiti časovnik, izberite
6 Izberite Shrani.‍
Navigacija nazaj do začetne lokacije
1 Med vožnjo se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
strani s podatki o potovanju.‍
Odpre meni z nastavitvami.‍
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje,
dotaknite zaslona.‍
Prekrivna plast časovnika vam omogoča uporabo nastavitev
in funkcije iskanja med vožnjo.‍
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .‍
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .‍
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .‍
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .‍
• Za pomikanje izberite in .‍
• Če želite poiskati lokacijo, izberite .‍
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .‍
• Za iskanje po imenu izberite .‍
• Če želite element izbrisati, izberite .‍
2 Izberite > Kam? > Nazaj na začetek.‍
3 Izberite možnost:
• če se želite vrniti po isti načrtovani poti, izberite Ob isti
načrtovani poti;
• če se želite vrniti po najkrajši možni načrtovani poti,
izberite Najneposrednejša načrtovana pot.‍
4 Izberite VOŽNJA.‍
Načrtovanje in vožnja po načrtovani poti
Ustvarite lahko lastno načrtovano pot in se po njej peljete.‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Načrtovalnik poti >
Dodaj prvo lokacijo.‍
2 Izberite možnost:
Uporaba osvetlitve zaslona
• Za vklop osvetlitve zaslona kadar koli pritisnite katero koli
točko na zaslonu.‍
• Če želite prilagoditi svetlost in čas osvetlitve zaslona, izberite
.‍
3
4
5
6
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.‍ Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.‍
1 Pojdite na prosto.‍
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.‍
Navigacija
Snemanje vožnje
Posnamete lahko podrobnosti svoje vožnje, kot so pot, čas in
nadmorska višina.‍
1 Izberite .‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
3 Za dodatne podatkovne strani potegnite po zaslonu.‍
2
.‍
7
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.‍
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.‍
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.‍
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.‍
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.‍
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslov in ga vnesite.‍
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.‍
Izberite Uporabi.‍
Izberite Dodaj naslednjo lokacijo.‍
Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
načrtovani poti.‍
Izberite Ogled načrtovane poti.‍
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se njen
zemljevid.‍
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez načrtovane poti,
izberite .‍
Izberite VOŽNJA.‍
Ustvarjanje povratne načrtovane poti
Naprava lahko ustvari povratno načrtovano pot glede na
določeno razdaljo in začetno lokacijo.‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Dvosmerno
usmerjanje.‍
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo načrtovane poti.‍
3 Izberite Začetna lokacija.‍
4 Izberite možnost:
• Izberite Trenutna lokacija.‍
OPOMBA: če naprava ne more pridobiti satelitskih
signalov, da bi določila trenutno lokacijo, vas pozove, ali
želite uporabiti zadnjo znano lokacijo ali izbrati lokacijo na
zemljevidu.‍
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid.‍
5 Izberite Išči.‍
6 Izberite načrtovano pot, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.‍
Navigacija
NAMIG: če si želite ogledati druge načrtovane poti, izberite
in .‍
7 Izberite VOŽNJA.‍
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.‍
Navigacija do destinacije
Iščete lahko posebne vrste lokacij.‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Orodja za iskanje >
Kategorije destinacij.‍
2 Izberite kategorijo.‍
3 Izberite destinacijo.‍
4 Izberite VOŽNJA.‍
Urejanje lokacij
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno >
Nastavitev iskanja lokacij
Naprava privzeto išče destinacije, shranjene lokacije in
shranjene načrtovane poti v bližini trenutne lokacije.‍ Napravo
lahko nastavite tako, da bo iskala v bližini druge lokacije.‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > .‍
2 Izberite območje za iskanje.‍
3 Po potrebi izberite lokacijo.‍
4 Po potrebi izberite Uporabi.‍
Shranjevanje lokacije
Shranite lahko svojo trenutno lokacijo, npr.‍ dom ali parkirno
mesto.‍
Na domačem zaslonu izberite > Sistem > GPS > Shrani
lokacijo > .‍
Navigacija do naslova
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Orodja za iskanje >
Naslovi.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
3 Izberite VOŽNJA.‍
Navigacija do nedavne lokacije
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Nedavno najdene.‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite VOŽNJA.‍
Navigacija do shranjene lokacije
Da poiščete shranjeno fotografijo, morate najprej prenesti
fotografijo z geografskimi oznakami v napravo (stran 4).‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno >
Lokacije.‍
Izberite lokacijo.‍
2
3 Izberite VOŽNJA.‍
Navigacija do shranjene fotografije
Da poiščete shranjeno fotografijo, morate najprej prenesti
fotografijo z geografskimi oznakami v napravo (stran 4).‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno >
Fotografije.‍
2 Izberite fotografijo.‍
3 Izberite VOŽNJA.‍
Shranjevanje lokacij z zemljevida
1 Na domačem zaslonu izberite Prikaži zemljevid >
2 Poiščite lokacijo z brskanjem po zemljevidu.‍
3 Izberite lokacijo.‍
Lokacije.‍
Izberite lokacijo.‍
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.‍
Izberite .‍
Izberite atribut.‍
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.‍
6 Vnesite nove informacije in izberite .‍
2
3
4
5
Brisanje lokacije
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno >
Lokacije.‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.‍
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .‍
Ustvarjanje proge iz zgodovine
Novo progo lahko ustvarite iz predhodno shranjene vožnje.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Vožnje.‍
2 Izberite vožnjo.‍
3 Izberite .‍
4 Vnesite ime proge in izberite .‍
Vožnja po shranjeni progi
Pred vožnjo po shranjeni progi morate vožnjo najprej posneti
(stran 2) in ustvariti progo na podlagi vožnje (stran 3).‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno > Proge.‍
2 Izberite progo.‍
3 Izberite VOŽNJA.‍
Urejanje nastavitev proge
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno > Proge.‍
2 Izberite progo.‍
3 Izberite Nastavitve.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite spremeniti ime proge, izberite Ime.‍
• Če želite nastaviti napravo, tako da vas opozori, kadar
skrenete s poti, izberite Opozorila odhoda s proge.‍
Ustavitev navigacije
Na strani z zemljevidom izberite
.‍
.‍
Informacije o lokaciji se prikažejo na vrhu zemljevida.‍
4 Izberite informacije o lokaciji.‍
5 Če želite shraniti lokacijo, izberite > .‍
Senzorji ANT+™
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in
smer od označene do nove lokacije.‍
1 Na domačem zaslonu izberite Kam? > Shranjeno >
Lokacije.‍
2 Izberite lokacijo.‍
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.‍
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.‍
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.‍
6 Izberite .‍
Senzorji ANT‍+™
Napravo Edge Touring Plus lahko uporabljate z brezžičnim
merilnikom srčnega utripa ANT‍+ ali pripomočkom eBike s
podporo za ANT‍+.‍
3
Združevanje merilnika srčnega utripa
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi.‍
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) merilnika srčnega utripa.‍
OPOMBA: med združevanjem senzorjev bodite vsaj 10 m od
drugih naprav ANT‍+.‍
2 Izberite > Merilnik srčnega utripa > Omogoči > Išči.‍
Ko je merilnik srčnega utripa seznanjen z napravo, je stanje
senzorja Povezana.‍
Preden lahko povežete raven konektor kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.‍
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.‍
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.‍
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.‍
Združevanje pripomočka eBike
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priklopite na računalnik (stran 4).‍
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) pripomočka eBike.‍
OPOMBA: med združevanjem senzorjev bodite vsaj 10 m od
drugih naprav ANT‍+.‍
2 Izberite > e-kolo > Omogoči > Išči.‍
Ko je eBike seznanjen z napravo, je stanje senzorja
Povezana.‍
NAMIG: če si želite ogledati informacije, shranjene v
seznanjenem računalniku eBike, izberite Podrobnosti o ekolesu.‍
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT‍+.‍
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.‍
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo.‍ Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine.‍ Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.‍
Ogled vožnje
1 Na domačem zaslonu izberite
2 Izberite vožnjo.‍
> Vožnje.‍
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledujete si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo Edge, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.‍
Na domačem zaslonu izberite
> Skupno.‍
Brisanje zgodovine
1 Na domačem zaslonu izberite
2 Izberite možnost:
> Izbriši.‍
• za izbris vseh shranjenih dejavnosti iz zgodovine izberite
Vse vožnje;
• za izbris dejavnosti, zabeleženih pred več kot enim
mesecem, izberite Stare vožnje;
• za ponastavitev vseh vrednosti razdalje in časa izberite
Skupno.‍
3 Izberite .‍
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.‍3 in
starejšimi.‍
2
3
4
5
6
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.‍
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave ne morejo prikazati.‍ Za informacije o
preslikavi pogonov si oglejte pomoč za operacijski sistem.‍
V računalniku odprite brskalnik datotek.‍
Izberite datoteko.‍
Izberite Uredi > Kopiraj.‍
Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.‍
Izberite Uredi > Prilepi.‍
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.‍
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite.‍ V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.‍
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.‍
Če je treba, odprite mapo ali pogon.‍
Izberite datoteko.‍
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.‍
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov.‍ Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.‍
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in
nato napravo.‍
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.‍
2 Izključite kabel iz računalnika.‍
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.‍
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata mini-USB, zaščitni pokrovček
in okolico.‍
4
Zgodovina
2 Izberite stran.‍
3 Po potrebi omogočite stran.‍
4 Če jo želite spremeniti, izberite možnost.‍
Nastavitve zemljevida
Garmin Connect
Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja >
Zemljevid.‍
Podatkovna polja zemljevida: nastavi podatkovna polja,
prikazana na zemljevidu.‍
Usmerjenost: prilagodi način prikaza zemljevida na strani
(stran 5).‍
Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven
povečave za optimalno uporabo zemljevida.‍ Če izberete
Izključi, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.‍
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti
zemljevida.‍ Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše
risanje zemljevida.‍
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.‍
Garmin Connect vam omogoča enostavno shranjevanje in
spremljanje dejavnosti, analizo podatkov in skupno rabo z
drugimi.‍ Če se želite prijaviti v brezplačni račun, obiščite stran www.garminconnect.com/‍start.‍
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.‍
Analiza podatkov: ogledujete si lahko podrobnejše informacije
o dejavnosti, vključno s pogledom na zemljevid s ptičje
perspektive, grafikoni tempa in hitrosti ter prilagodljivimi
poročili.‍
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja >
Zemljevid > Usmerjenost.‍
2 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.‍
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na
vrhu strani, izberite Smer gor.‍
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Način 3D.‍
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.‍
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.‍
Oglejte si www.garminconnect.com/‍start.‍
Sledite navodilom na zaslonu.‍
Nastavitve kompasa
Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja >
Kompas.‍
Kompas: omogoči ali onemogoči stran s kompasom.‍
Podatkovna polja: nastavi podatkovna polja, prikazana na
strani s kompasom.‍
Nastavitve višine
Skupna raba dejavnosti: dejavnosti lahko pošljete drugim po
elektronski pošti ali pa objavite povezave na dejavnosti na
priljubljenih družabnih omrežjih.‍
Prilagajanje naprave
Možnosti usmerjanja
Na domačem zaslonu izberite > Možnosti usmerjanja.‍
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.‍
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.‍
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.‍
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.‍
Ponoven izračun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.‍
Prilagajanje strani potovanja
Prilagajate lahko podatke, prikazane na vsaki strani potovanja.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja.‍
Prilagajanje naprave
OPOMBA: naprava Edge Touring prikaže informacije o višini
samo, kadar izvaja navigacijo po načrtovani poti.‍ Naprava Edge
Touring Plus prikaže informacije o višini kadar koli.‍
Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja > Višina.‍
Višina: omogoči ali onemogoči stran z višino.‍
Podatkovna polja: nastavi podatkovna polja, prikazana na
strani z višino.‍
Prilagajanje strani časovnika
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na strani
časovnika.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Strani potovanja >
Štoparica.‍
2 Izberite ali , da spremenite število podatkovnih polj na
strani.‍
3 Izberite .‍
4 Izberite podatkovno polje, da spremenite vrsto podatkov,
prikazanih v polju.‍
5 Izberite .‍
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Auto Lap > Sprožilnik
Auto Lap > Po razdalji > Krog pri.‍
2 Vnesite vrednost.‍
5
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem položaju.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Auto Lap > Sprožilnik
Auto Lap > Po položaju > Krog pri.‍
2 Izberite možnost:
• izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij;
• izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.‍
• izberite Na točki in ob pritisku tipke Lap, če želite
sprožiti števec krogov na posebnem položaju GPS,
označenem pred vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji
med vožnjo, kjer izberete
.‍
Spreminjanje jezika naprave
Na domačem zaslonu izberite
Nastavitev zvokov naprave
Na domačem zaslonu izberite
Spreminjanje začetnega sporočila
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika.‍ Opominja vas, da vklopite
časovnik, tako da lahko beležite podatke o vožnji.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Obvestilo o
začetku > Način obvestila o začetku.‍
2 Izberite možnost:
• izberite Enkrat;
• izberite Ponovi > Ponovi zakasnitev da spremenite čas
zakasnitve opomnika.‍
Spreminjanje mesta shranjevanja podatkov
1 Na domačem zaslonu izberite
podatkov > Zabeleži na.‍
> Sistem > Snemanje
2 Izberite možnost:
• Izberite Notranji pomnilnik, da shranite podatke v
pomnilnik naprave.‍
• Izberite Pomnilniška kartica, da shranite podatke na
izbirno pomnilniško kartico.‍
Spreminjanje merskih enot.‍
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa časa.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Merske enote.‍
2 Izberite vrsto meritve.‍
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.‍
Prilagajanje profila uporabnika
Ko boste napravo uporabili prvič, boste pozvani, da vnesete
spol, starost in težo.‍ Te nastavitve lahko kadar koli posodobite.‍
Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov
o vožnji.‍
Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Profil
uporabnika.‍
6
> Sistem > Zvoki.‍
Obnavljanje tovarniških nastavitev
Ponastavite lahko vse nastavitve, ki ste jih konfigurirali v začetni
nastavitvi.‍
1 Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Ponastavitev
na tovarniške vrednosti.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Časovni pasovi
Vsakokrat, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale,
naprava samodejno zazna časovni pas in trenutni čas dneva.‍
Nastavitve zaslona
Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Zaslon.‍
Časovna omejitev osvetlitve: prilagodi trajanje, preden se
izklopi osvetlitev zaslona.‍
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči.‍ Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.‍
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.‍
> Sistem > Jezik.‍
Informacije o napravi
Edge Specifikacije
Vrsta baterije
1100 mAh, akumulatorska, vgrajena litijionska baterija
Življenjska doba baterije 15 ur, običajna uporaba
Izbirna zunanja baterija
(dodatna oprema)
20 ur, običajna uporaba
Vodoodpornost
IPX7
Obseg delovne
temperature
Od –20 º do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Pasovi (tesnilni obročki)
za standardni nosilec
Dve velikosti:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 palcev AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 palcev AS568-131
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne
pasove iz etilen-propilen-dien monomera
(EPDM).‍ Oglejte si http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali
se obrnite na prodajalca Garmin®.‍
O IPX7
OBVESTILO
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7.‍ Pod vodo v globini 1 metra lahko vzdrži 30 minut.‍
Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje.‍ Po potopitvi
napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo
začnete uporabljati ali polniti.‍
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.‍
Zaslona na dotik nikoli ne upravljajte s trdim ali ostrim
predmetom, ker ga lahko poškodujete.‍
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.‍
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
mini-USB.‍
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.‍
2 Obrišite jo do suhega.‍
Informacije o napravi
Ogled satelitov
Stran s sateliti prikazuje trenutne informacije o satelitih GPS.‍ Za
več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/‍aboutGPS.‍
Na domačem zaslonu izberite > Sistem > GPS > Pokazi
satelite.‍
Natančnost GPS-a se prikaže na dnu strani.‍ Zeleni stolpci
prikazujejo moč vsakega prejetega satelitskega signala (številka
satelita je prikazana pod vsakim stolpcem).‍
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.‍ S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.‍
1 Držite 10 sekund.‍
2 Držite eno sekundo, da napravo vklopite.‍
Varčevanje z energijo med polnjenjem
naprave
Med polnjenjem lahko izklopite zaslon naprave in vse ostale
funkcije.‍
1 Priključite napravo na zunanji vir napajanja.‍
Prikaže se preostala zmogljivost baterije.‍
2 Držite tipko za vklop/izklop od 4 do 5 sekund.‍
Zaslon se izklopi, naprava pa preide v način nizke porabe in
polnjenja baterije.‍
3 Napravo popolnoma napolnite.‍
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške
privzete vrednosti.‍
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.‍
1 Izklopite napravo.‍
2 S prstom se dotaknite zgornjega levega kota zaslona na
dotik.‍
3 Medtem ko držite prst na zaslonu na dotik, vklopite napravo.‍
4 Izberite .‍
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Zmanjševanje osvetlitve zaslona
1 Če želite odpreti stran stanja, izberite .‍
2 Za prilagoditev svetlosti uporabite in .‍
Prilagajanje časa osvetlitve zaslona
Čas osvetlitve zaslona lahko zmanjšate, da podaljšate
življenjsko dobo baterije.‍
1 Izberite > Časovna omejitev osvetlitve.‍
2 Izberite možnost.‍
Uporaba funkcije samodejnega izklopa
Ta funkcija samodejno izklopi napravo po 15 minutah
neaktivnosti.‍
1 Izberite > Sistem > Samodejni izklop.‍
2 Izberite Vklopljeno.‍
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.‍
1 Izberite .‍
2 Izberite .‍
Odpravljanje težav
Odklepanje zaslona na dotik
1 Izberite .‍
2 Izberite .‍
Pridobivanje dodatnih informacij
• Obiščite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.‍
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
licenčno pogodbo.‍
Na domačem zaslonu izberite > Sistem > Vizitka.‍
Dodatek
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.‍
• Oglejte si http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.‍
Podatkovna polja
Nekatera podatkovna polja za prikaz podatkov potrebujejo
merilnik srčnega utripa ali e-kolo.‍
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.‍
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja.‍ Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.‍
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti.‍ Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.‍
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.‍
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas.‍ Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.‍
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.‍
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.‍
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.‍
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.‍
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.‍
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.‍
Merilnik prevožene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja.‍ Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.‍
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.‍
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja).‍ Če na primer za vsakih 10 čevljev (3 m) vzpona
prepotujete 200 čevljev (60 m), je naklon 5 %.‍
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.‍
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo.‍ Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 12 čevljev (3,65 m).‍
Predvideni čas do naslednje: predviden čas dneva, ko boste
dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času
točke poti).‍ Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.‍
7
Predvideni čas na cilju: predviden čas dneva, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja).‍ Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.‍
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.‍
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja.‍ Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.‍
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti.‍ Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.‍
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje
točke na progi.‍
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.‍
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.‍
Smer: smer, v katero se premikate.‍
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.‍
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.‍
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm).‍ Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.‍
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.‍
SU – % najvišji: odstotek najvišjega srčnega utripa.‍
Temperatura: temperatura zraka.‍ telesna temperatura vpliva na
senzor temperature.‍
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).‍
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.‍
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.‍
8
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 5, 6
B
baterija
podaljševanje 7
polnjenje 1, 7
vrsta 1
beleženje podatkov 6
besedilo začetnega sporočila 6
brisanje
vsi uporabniški podatki 4, 7
zgodovina 4
Č
časovni pasovi 6
časovnik 2, 4
čiščenje naprave 6
D
osvetlitev 1, 2, 6, 7
P
pasovi, čas 6
podatki
prenašanje 4, 5
shranjevanje 5
podatkovna polja 5, 7
polnjenje 7
polnjenje naprave 1
pomnilniška kartica 6
ponovni zagon naprave 7
prilagajanje naprave 5
profil uporabnika 1
profili 6
proge
nastavitve 3
navigacija 3
ustvarjanje 3
programska oprema, različica 7
R
datoteke, prenašanje 4
dodatna oprema 7
računalnik, vzpostavljanje povezave 4
registracija izdelka 7
registracija naprave 7
E
S
eBike 4
F
fotografije 3
G
Garmin Connect 4
shranjevanje podatkov 5
GPS
signal 2
stran s sateliti 7
I
ID naprave 7
ikone 2
iskanje lokacij, blizu vaše lokacije 3
J
satelitski signali 2
senzorji ANT‍+ 3
shranjevanje dejavnosti 2
shranjevanje podatkov 4
specifikacije 6
stran s sateliti 7
svetlost 7
T
tesnilni obročki (pasovi) 6
tipke 1
tipke na zaslonu 2
točke poti, projekcija 3
trening, strani 2
U
jezik 6
uporabniški podatki, brisanje 4
USB, prekinitev povezave 4
K
V
kompas, nastavitve 5
krogi 1
L
licenčna pogodba za programsko opremo 7
lokacije 3
brisanje 3
iskanje z zemljevidom 3
nedavno najdene 3
urejanje 3
M
merilnik srčnega utripa, združevanje 4
merske enote 6
N
načrtovane poti
nastavitve 5
ustvarjanje 2
namestitev naprave 1
nameščanje 1
naprava
nega 6
ponovni zagon 7
registracija 7
nastavitve 1, 6
naprava 6
nastavitve zaslona 6
navigacija 3
na začetek 2
ustavljanje 3
varčevanje z energijo 7
višina, nastavitve 5
vodoodpornost 6
Z
začetna nastavitev 6
zaklepanje, zaslon 7
zaslon. 6 Oglejte si tudi osvetlitev
svetlost 7
zaklepanje 7
združevanje
eBike 4
merilnik srčnega utripa 4
zemljevidi
iskanje lokacij 3
nastavitve 5
orientacija 5
zgodovina 2, 4
brisanje 4
pošiljanje v računalnik 4, 5
zvoki 6
O
obnavljanje, nastavitve 7
odpravljanje težav 7
Kazalo
9
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
+43 (0) 820 220 230
+32 2 672 52 54
+45 4810 5050
+358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+49 (0)180 6 427646
+ 39 02 36 699699
0800 - 023 3937
035 - 539 3727
+ 47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+ 35 1214 447 460
+ 34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, ZDA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Združeno kraljestvo
Garmin Corporation
Št. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Tajvan (Kitajska)
© 2013 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising