Garmin | Vector™ 2 | User manual | Garmin Vector™ 2 Brugervejledning

Garmin Vector™ 2 Brugervejledning
Vector™ 2 og Vector 2S
Brugervejledning
Juli 2015
Trykt i Taiwan
190-01867-36_0B
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Edge og Forerunner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. ANT
Agent™, fēnix , Garmin Connect™, USB ANT Stick™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Exustar™ er et varemærke tilhørende
Exustar Enterprise Co. Ltd. Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc.
Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. Windows er et registreret
varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og applikationer.
®
FCC ID kan du finde i batterirummet. FCC ID: IPH-02767
M/N: A02767
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Tak .............................................................................................. 1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Medfølgende værktøjer ............................................................... 1
Nødvendigt værktøj .................................................................... 1
Installation af Vector komponenter ............................................. 1
Forberedelse af installationen ................................................ 1
Bestemmelse af afstanden til cykelkæden ............................ 1
Installation af pedal og pedalsensor ...................................... 1
Installation af venstre pedal og pedalsensor ......................... 2
Installation af højre pedal ....................................................... 2
Installation af skoklamper ........................................................... 2
Justering af udløserspændingen ........................................... 2
Parring af Vector med din Edge 1000 ........................................ 2
Status-LED for pedalsensor ................................................... 2
Din første tur ............................................................................... 2
Indtastning af pedallængden ................................................. 2
Angivelse af installationsvinklen ............................................ 3
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 3
Forerunner 910XT - Enhedsinstruktioner ................................... 7
Parring af Vector med Forerunner 910XT-enheden .............. 7
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 7
Indtastning af pedallængden ................................................. 7
Opgradering af Vector 1 til Vector 2............................. 7
Afmontering af pedalsensor og pedal ......................................... 7
Installation af pedal, opgraderingsskive og ny pedalsensor ....... 8
Installation af højre pedal ............................................................ 8
Appendiks....................................................................... 8
Registrering Vector ..................................................................... 8
Effektdatafelter ............................................................................ 8
Fejlfinding ................................................................................... 9
Opdatering af softwaren med Vector Updater ....................... 9
Opdatering af Vector softwaren med Edge 1000 ................... 9
Forstå flere blink fra status-LED ............................................ 9
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment ............ 10
Pedalarmkompatibilitet ......................................................... 10
Tredjepartsenheder .............................................................. 10
Indeks............................................................................ 11
Træning........................................................................... 3
Pedalbaseret effekt ..................................................................... 3
Cyklingsdynamik ......................................................................... 3
Brug af cyklingsdynamik ........................................................ 3
Effektfasedata ........................................................................ 3
Midterforskydning af platform ................................................. 3
Vedligeholdelsestip ..................................................................... 3
Vector Data ..................................................................... 3
Sådan sender du din tur til Garmin Connect .............................. 3
Garmin Connect ..................................................................... 4
Frakobling af USB-kablet ....................................................... 4
Enhedsoplysninger........................................................ 4
Vector Vedligeholdelse af enheden ............................................ 4
Afmontering af pedalsensorer og pedaler .................................. 4
Udskiftning af pedaler og kassetter ............................................ 4
Opbevaring af Vector .................................................................. 5
Vector specifikationer ................................................................. 5
USB ANT Stick™ specifikationer ................................................ 5
Batterioplysninger ....................................................................... 5
Udskiftning af pedalsensorens batteri .................................... 5
Andre kompatible enheder............................................ 6
Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner ..................................... 6
Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller
510 ......................................................................................... 6
Indtastning af pedallængden ................................................. 6
Edge Vejledning til 800-enheden ................................................ 6
Parring af Vector med Edge 800-enheden ............................ 6
Indtastning af pedallængden ................................................. 6
Edge Vejledning til 500-enheden ................................................ 6
Parring af Vector med Edge 500-enheden ............................ 6
Indtastning af pedallængden ................................................. 6
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 6
fēnix® Vejledning til 3-enheden .................................................. 6
Parring af Vector med fēnix 3-enheden ................................. 6
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 6
Indtastning af pedallængden ................................................. 6
fēnix Vejledning til 2-enheden .................................................... 7
Parring af Vector med fēnix 2-enheden ................................. 7
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 7
Indtastning af pedallængden ................................................. 7
Forerunner® 920XT - Enhedsinstruktioner ................................. 7
Parring af Vector med Forerunner 920XT-enheden .............. 7
Tilpasning af datafelterne ....................................................... 7
Indtastning af pedallængden ................................................. 7
Indholdsfortegnelse
i
Introduktion
ADVARSEL
Læs alle instruktioner grundigt, før du installerer og bruger
Vector systemet. Forkert brug kan resultere i alvorlige skader.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Flyt cykelkæden til den største kædering og den mindste
kassettekrans.
Cykelkæden skal være i den yderste position, når du skal
indstille en afstand mellem pedalsensorkablet og kæden.
BEMÆRK: Der skal være mindst 5 mm afstand À mellem
kæden og pedalarmen.
BEMÆRK
Gå til www.garmin.com/vectorowner for at få de nyeste
oplysninger, herunder om cykelkompatibilitet,
softwareopdateringer samt videodemonstrationer.
Tak
Tak for, at du købte Vector eller Vector S. Denne vejledning
dækker begge Vector systemer.
Vector er blevet designet til cyklister af cyklister og giver dig
mulighed for at eje et præcist, elektronisk målesystem til din
cykel.
Vector er enkel, nøjagtig og brugervenlig.
Softwareopdateringer, videodemonstrationer og alt andet, der
giver dig årevis af glæde af din Vector, findes på
www.garmin.com/vectorowner.
Nu er det tid til at få fødderne i bevægelse og stige op på cyklen.
Sådan kommer du i gang
1 Installer Vector komponenterne (Installation af Vector
komponenter, side 1).
Installation af pedal og pedalsensor
Denne procedure er for Vector systemet. For Vector S systemet
skal du se Installation af venstre pedal og pedalsensor,
side 2.
BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.
1 Installer først den venstre pedal.
2 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind À.
2 Installer skoklamperne (Installation af skoklamper, side 2).
3 Par Vector med din Edge enhed (Parring af Vector med din
®
Edge 1000, side 2).
4 Kør en tur (Din første tur, side 2).
5 Se din historik (Vector Data, side 3).
6 Send din historik til din computer (Sådan sender du din tur til
Garmin Connect, side 3).
Medfølgende værktøjer
• 15 mm hanefodsnøgle-adapter til momentskruenøgle
• 2,5 mm sekskantet skruenøgle
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
15 mm pedalskruenøgle
Cykelsmørefedt
3 mm unbrakonøgle
4 mm unbrakonøgle
Installation af Vector komponenter
Installationstrinnene for systemerne Vector og Vector S er
meget ens. Procedurer, som er specifikke for Vector S-systemet,
er angivet.
Forberedelse af installationen
1 Bekræft din cykels kompatibilitet på www.garmin.com
/vectorowner.
2 Find det sensor-id, som er indgraveret på akslen, og skriv det
ned.
3 Fjern de eksisterende pedaler.
4 Rengør gevindene, og fjern gammelt smørefedt.
Bestemmelse af afstanden til cykelkæden
Før du kan installere den højre pedal, skal du indstille afstanden
til cykelkæden.
Introduktion
3 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Á.
4 Stram akslen med håndkraft.
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).
5 Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
6 Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og
sæbevand eller isopropylalkohol.
7 Placer pedalsensoren  på akslen.
BEMÆRK: Sørg for, at kablet à ikke er i vejen.
Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere
pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen
sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege
nedad.
8 Sæt kablet godt fast i akslen.
9 Isæt skruen Ä i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm
sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.
10 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.
11 Gentag trin 2 til 10 for at installere den højre pedal og
pedalsensoren.
BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du
montere en eller to pakskiver mellem akslen og pedalarmen
for at øge afstanden. Brug ikke mere end to pakskiver.
®
1
Installation af venstre pedal og pedalsensor
Denne procedure er for Vector S-systemet.
1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind À.
5 Stram klampen fast på skoen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 4 til
6 lbf-ft. (5 til 8 N-m).
Justering af udløserspændingen
BEMÆRK
Undlad at overspænde udløserspændingsskruen nederst på
pedalen. Udløserspændingen skal justeres ens for begge
pedaler.
2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Á.
3 Stram akslen med håndkraft.
4
5
6
7
8
9
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).
Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og
sæbevand eller isopropylalkohol.
Placer pedalsensoren  på akslen.
BEMÆRK: Sørg for, at kablet à ikke er i vejen.
Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere
pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen
sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege
nedad.
Sæt kablet godt fast i akslen.
Isæt skruen Ä i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm
sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.
Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.
Installation af højre pedal
Denne procedure er for Vector S-systemet.
1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind.
2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.
3 Stram akslen med håndkraft.
4 Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
Installation af skoklamper
BEMÆRK: Venstre og højre klampe er ens.
1 Smør et tyndt lag fedt på klampeboltenes gevind.
2 Tilpas klamperne À, skiverne Á og boltene Â.
Brug en 3 mm unbrakonøgle til at justere udløserspændingen
for hver pedal.
Der er et vindue bag på pedalbindingen, der viser det tilladte
interval.
Parring af Vector med din Edge 1000
Før du kan se Vector data på din Edge enhed, skal du parre
enhederne.
Parring vil sige tilslutning af trådløse ANT+ sensorer. Denne
procedure indeholder vejledning til Edge 1000. Hvis du har en
anden kompatibel enhed, skal du kigge i Andre kompatible
enheder, side 6 eller gå til www.garmin.com/vectorowner.
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Effekt på skærmen
Hjem.
4 Roter pedalarmen et par gange.
5 Vælg din sensor.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en
meddelelse, og sensorstatus er Tilsluttet. Du kan tilpasse et
datafelt til at vise Vector data.
®
Status-LED for pedalsensor
Flere grønne LED-blink angiver et systemproblem, som kræver
din opmærksomhed.
BEMÆRK: Når pedalsensorens batteriniveau er lavt, blinker
status-LED'en rødt i stedet for grønt.
LED-aktivitet
Status
1 grønt blink hvert 10.
sekund.
Vector systemet fungerer korrekt.
2 blink hvert 10. sekund.
Pedalen er ikke tilsluttet.
3 blink hvert 10. sekund.
Pedalsensoren er tilsluttet, men kan ikke
kommunikere med Edge enheden.
4 blink hvert 10. sekund.
Pedalsensoren søger efter den anden
pedalsensor.
5 blink hvert 10. sekund.
Installationsvinklen er ikke angivet, eller
kan ikke registreres.
6 blink hvert 10. sekund.
Der er en hardwareinstallationsfejl.
7 blink hvert 10. sekund.
En softwareopdatering er i gang.
1 rødt blink hvert 10. sekund. Pedalsensorens batteriniveau er lavt.
Din første tur
3 Sæt alle bolte løst fast i bunden af skosålen med en 4 mm
unbrakonøgle.
4 Juster klampen til skoen i den ønskede position.
Dette kan justeres efter en prøvekørsel.
2
Før du kører med Vector første gang, skal du indtaste
pedallængden og indstille installationsvinklen inde i pedalerne.
Vector systemet kalibreres automatisk efter hver tur. Du skal
også indtaste pedallængden, når du flytter Vector til en anden
cykel.
Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 1000enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du kigge
i Andre kompatible enheder, side 6 eller gå til
www.garmin.com/vectorowner.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
Introduktion
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Vælg > Sensorer > > Sensoroplysninger >
Pedallængde på skærmen Hjem
3 Indtast pedallængden, og vælg
.
Angivelse af installationsvinklen
Før du angiver installationsvinklen, skal du indstille Edge
datafelterne til visning af effekt og kadence.
1 Kør en kort tur på en kondicykel eller på vejen.
2 Kør, indtil kadencen er næsten 70 omdrejninger/minut.
3 Accelerer jævnt til ca. 90 omdrejninger/minut.
Når installationsvinklerne er indstillet korrekt, vises der en
meddelelse, og datafelterne viser strømdata på Edge
enheden (kun 1000, 810 og 510).
Tilpasning af datafelterne
Denne procedure indeholder anvisninger til enhederne Edge
1000, 810, 800 og 510. Hvis du har en anden kompatibel enhed,
skal du se Andre kompatible enheder, side 6.
1 Hold på et datafelt for at redigere det.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et datafelt.
Træning
3 Hvis det er nødvendigt, skal du holde nede på et datafelt Ã
for at ændre det (Tilpasning af datafelterne, side 3).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen kan
tilpasses.
Du kan sende turen til din Garmin Connect™ konto for at få vist
yderligere cyklingsdynamikdata (Sådan sender du din tur til
Garmin Connect, side 3).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Pedalbaseret effekt
Midterforskydning af platform
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
Cyklingsdynamik
Målingsangivelse af cyklingsdynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
Brug af cyklingsdynamik
Før du kan bruge cyklingsdynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af Vector med din Edge
1000, side 2).
BEMÆRK: Registrering af cyklingsdynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cyklingsdynamik for at se din
topeffektfase À, samlede effektfase Á og midterforskydning
af platform Â.
Vedligeholdelsestip
BEMÆRK
Nogle typer cykelværktøj kan ridse finishen på Vector
komponenter.
• Brug vokspapir eller et håndklæde mellem værktøj og
hardware.
• Efter enhver form for tilpasninger på cyklen drejes
pedalarmen for at kontrollere frigangen.
• Hold Vector komponenterne rene.
• Når du flytter Vector til en anden cykel, skal du rengøre
gevind og overflader grundigt.
• Gå til www.garmin.com/vectorowner, hvor du finder de
seneste opdateringer og oplysninger.
Vector Data
Dine kørselsdata eller -historik optages på din Edge enhed eller
en anden kompatibel Garmin enhed. Dette afsnit indeholder
vejledning til Edge 1000.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Du bør uploade din
historik til din Garmin Connect konto jævnligt for at holde styr på
alle dine turdata.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Træning
3
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
anbefale hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive livsstil,
bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triathlon osv.
Registrer en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan få vist mere detaljerede
oplysninger om din aktivitet, herunder tid, distance, højde,
puls, forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo
og hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver ekstra tilbehør, f.eks.
pulssensor.
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan tilslutte venner, så I kan følge
hinandens aktiviteter eller sende links til dine aktiviteter på
dine foretrukne sociale netværkswebsteder.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
®
®
Enhedsoplysninger
Vector Vedligeholdelse af enheden
Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask dem under tryk.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Udskift kun komponenter med Garmin dele. Kontakt din Garmin
forhandler eller Garmin webstedet.
Afmontering af pedalsensorer og pedaler
BEMÆRK
Forsøg ikke på at lirke kablet af akslen.
BEMÆRK: Denne procedure er for Vector 2 systemet.
1 Brug den 2,5 mm sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen
fra pedalsensoren.
2 Brug pedalskruenøglen À til langsomt at løsne pedalen Á.
BEMÆRK: Akslen og pedalarmen til venstre pedal har
venstregevind (omvendt).
Når du skruer pedalen af, kobles pedalsensorens kabel fra
pedalakslen.
BEMÆRK: Når du installerer Vector igen, skal du kalibrere
systemet igen.
Udskiftning af pedaler og kassetter
BEMÆRK
Du skal anskaffe et kassetteakselværktøj (fås fra Exustar™ eller
Shimano ), 8 mm sekskantede skruenøgle, en 15 mm
pedalskruenøgle og cykelfedt. Andre kompatible værktøjer kan
bruges. Sørg for ikke at forårsage skade på nogle af Vector
komponenterne.
®
Hvis dine pedaler er beskadigede eller viser tegn på tydelig
slitage, kan du udskifte pedaler, kassetter og tilhørende
hardwarekomponenter.
BEMÆRK: Udskiftning af pedal og kassette er det samme for
Vector og Vector S systemerne. Du bør opbevare delene til den
venstre pedal separat fra delene til den højre pedal.
1 Tag pedaler og pedalsensorer af din cykel (Afmontering af
pedalsensorer og pedaler, side 4).
2 Brug kassetteakselværktøjet til at skrue pedalens krop af
kassetten À.
BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).
BEMÆRK
Hold komponenterne rene og fri for snavs.
4
Enhedsoplysninger
Vandtæthed
IPX7
BEMÆRK
Nedsænk ikke komponenterne i vand eller vask
dem under tryk.
Radiofrekvens/
protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
USB ANT Stick™ specifikationer
3 Fjern pedalens krop.
4 Mens du holder akslen Á sikkert på plads med en
pedalskruenøgle, bruger du den 8 mm sekskantede
skruenøgle til at afmontere møtrik  og skive Ã.
5 Adskil kassetten fra pedalakslen.
6 Afmonter messingafstandsringen Ä og støvtætningen Å.
BEMÆRK: Den højre Vector S-pedal omfatter ikke
messingafstandsringen, og støvtætningen er vendt om.
7 Fjern gammelt fedt fra pedalakslen.
8 Skub den nye støvtætning og messingafstandsringen over
pedalakslen.
Den koniske side af støvtætningen og
messingafstandsringen skal vende mod bunden af
pedalakslen.
9 Put et lag cykelfedt på pedalakslen.
10 Sæt pedalakslen ind i kassetten.
11 Tør alt overskydende fedt af.
12 Monter den nye pakskive og møtrikken på enden af
pedalakslen.
BEMÆRK: Møtrikken til højre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).
13 Brug den 8 mm sekskantede skruenøgle til at stramme
møtrikken.
Strømkilde
USB
Driftstemperaturområde Fra -10° til 50°C (fra 14° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Rækkevidde
Ca. 5 m (16,4 fod)
Batterioplysninger
Vector registrerer batteriniveauet i begge pedalsensorer og
sender statusoplysninger til din Edge enhed. Når du modtager
advarsel om lav batteriniveau, har du ca. 10–20 timers brug
tilbage.
Udskiftning af pedalsensorens batteri
ADVARSEL
Brug ikke skarpe genstande til at fjerne batterier, der kan
udskiftes af brugeren.
Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne. Perkloratmateriale – særlig
håndtering kan være nødvendig. Gå til www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
BEMÆRK: Udskift altid begge batterier samtidigt.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af
pedalsensoren.
ADVARSEL
Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 10 N-m (7 lbfft.). Hvis møtrikken ikke strammes tilstrækkeligt, kan det
forårsage, at pedalen falder af under en cykeltur, hvilket kan
medføre tingskade eller alvorlig personskade eller dødsfald.
14 Monter den nye pedal ved at skrue den på kassetten, indtil
der ikke er mellemrum.
BEMÆRK: Den højre pedal har venstregevind (omvendt).
15 Udskift pedalsensorer og pedaler i overensstemmelse med
installationsinstruktionerne (Installation af pedal og
pedalsensor, side 1).
16 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er frigang, samt at
pedalen drejer jævnt rundt.
Når du udskifter pedaler og kassetter, skal du kalibrere systemet
igen.
Opbevaring af Vector
2 Brug en mønt Á til at dreje dækslet mod urets retning, så
pilen flyttes fra symbolet for låst  til symbolet for åben
position Ã.
3 Fjern dækslet.
Du kan bruge et stykke tape Ä eller en magnet til at fjerne
batteriet fra dækslet.
Hvis du skal transportere din cykel eller ikke skal bruge din
Vector i længere tid, anbefaler Garmin, at du afmonterer din
Vector og opbevarer den i produktæsken.
Vector specifikationer
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Min. 175 timers cykling
BEMÆRK: Den pedalsensor, der anvendes på
den højre pedal, bruger mere batteri end den
pedalsensor, der anvendes på den venstre pedal.
Driftstemperaturområde
Fra -20° til 50°C (fra -4° til 122°F )
Enhedsoplysninger
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
5
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Sæt dækslet på igen, og sørg for, at pilen peger mod åben
position.
7 Drej dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt;
sørg for, at pilen peger på symbolet for låst.
8 Vent 10 sekunder.
Når du har udskiftet pedalsensorens batteri, skal du indstille
monterings vinklen på din Edge (Angivelse af
installationsvinklen, side 3).
Andre kompatible enheder
Edge 810 og 510 - Enhedsinstruktioner
Parring af Vector med en af enhederne Edge 810 eller
510
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg > Cykelprofiler på skærmen Hjem.
4 Vælg en profil.
5 Vælg .
6 Aktiver sensoren, og vælg Søg.
7 Roter pedalarmen et par gange.
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er
sensorstatus Tilsluttet. Du kan tilpasse et datafelt til at vise
Vector data.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Vælg > Cykelprofiler på hovedskærmen.
3 Vælg en profil.
4 Vælg Pedallængde > Manuel.
5 Indtast pedallængden, og vælg .
Edge Vejledning til 800-enheden
Parring af Vector med Edge 800-enheden
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Vælg MENU > > Cykelindstillinger > Cykelprofiler.
4 Vælg en cykel.
5 Vælg ANT+ effekt > Effektmåler > Ja.
6 Roter pedalarmen et par gange.
7 Vælg .
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, vises en
meddelelse, og vises konstant på statussiden. Du kan
tilpasse et datafelt til at vise Vector data.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Vælg MENU > > Cykelindstillinger > Cykelprofiler.
3 Vælg en profil.
4 Vælg Cykeloplysninger > Pedallængde > Brugerdefineret.
5 Indtast pedallængden, og vælg .
6
Edge Vejledning til 500-enheden
Parring af Vector med Edge 500-enheden
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Tænd for Edge enheden.
3 Hold MENU nede.
4 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger.
5 Vælg en cykel.
6 Vælg ANT+ effekt.
7 Aktiver sensoren, og vælg Søg.
8 Roter pedalarmen et par gange.
Når sensoren er parret med din Edge enhed, vises en
vises konstant i hovedmenuen. Du kan
meddelelse, og
tilpasse et datafelt til at vise Vector data.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger.
4 Vælg en cykel.
5 Vælg Cykeloplysninger > Flere > Pedallængde > Manuel.
6 Indtast pedallængden.
Tilpasning af datafelterne
Denne procedure indeholder vejledningen til Edge 500enheden.
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Cykelindstillinger > Datafelter.
3 Vælg en side.
4 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på siden.
5 Vælg et datafelt.
fēnix Vejledning til 3-enheden
®
Parring af Vector med fēnix 3-enheden
1 Flyt fēnix enheden inden for 3 m fra sensoren.
2
3
4
5
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
Hold UP nede.
Vælg Indstillinger > Sensorer > Tilføj ny > Effekt.
Roter pedalarmen et par gange.
Vælg din sensor.
Når sensoren er parret med din fēnix enhed, ændrer
sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet.
Tilpasning af datafelterne
1 Hold UP nede.
2 Vælg Indstillinger > Apps > Cykel > Skærmbilleder.
3 Vælg et skærmbillede.
4 Vælg et datafelt for at redigere det.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Hold UP nede.
3 Vælg Indstillinger > Sensorer.
4 Vælg din sensor.
5 Vælg Pedallængde.
Andre kompatible enheder
6 Indtast pedallængden, og vælg
Forerunner 910XT - Enhedsinstruktioner
.
Parring af Vector med Forerunner 910XT-enheden
1 Flyt Forerunner enheden inden for 3 m fra sensoren.
fēnix Vejledning til 2-enheden
Parring af Vector med fēnix 2-enheden
Før du kan parre ANT+ sensorer, skal Bluetooth trådløs
teknologi være deaktiveret.
1 Flyt fēnix enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Hold MENU nede.
3 Vælg Indstillinger > Sensorer > Effekt.
4 Roter pedalarmen et par gange.
5 Vælg din sensor.
6 Vælg Status > Til.
Når sensoren er parret med din fēnix enhed, ændrer
sensorens status sig fra Søger til Tilsluttet.
®
Tilpasning af datafelterne
1 Hold MENU nede.
2 Vælg Indstillinger > Sensorer > Aktivitet > Cykel >
Datasider.
3 Vælg Tilføj side, og følg instruktionerne på skærmen for at
tilføje en ny side (ekstraudstyr).
4 Vælg en side, der skal redigeres.
5 Vælg Rediger, for at ændre datafelterne.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
Hold MENU nede.
Vælg Indstillinger > Sensorer > Effekt > Pedallængde.
Indtast pedallængden, og vælg Udført.
1
2
3
4
Forerunner 920XT - Enhedsinstruktioner
®
Parring af Vector med Forerunner 920XT-enheden
1 Flyt Forerunner enheden inden for 3 m fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
2 Vælg > Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny >
Effekt.
3 Roter pedalarmen et par gange.
4 Vælg din sensor.
Når sensoren er parret, vises der en meddelelse.
Tilpasning af datafelterne
1 Vælg > Aktivitetsindstillinger > Skærmbilleder.
2 Vælg et skærmbillede.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Status > Til for at
aktivere dataskærmbillederne.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du redigere antallet af datafelter.
5 Vælg et datafelt for at redigere det.
2
3
4
5
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT+ sensorer
under parringen.
Vælg MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger.
Vælg din cykel.
Vælg ANT+ effekt > Ja > Genstart scan.
Roter pedalarmen et par gange.
Når sensoren er blevet parret, vises en meddelelse, og
vises uden at blinke på skærmen.
Tilpasning af datafelterne
1 Vælg MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger >
Datafelter.
2 Vælg en side, der skal redigeres.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du redigere antallet af datafelter.
4 Vælg et datafelt for at redigere det.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
Vælg MODE > Indstillinger > Cykelindstillinger.
Vælg din cykel.
Vælg Cykeloplysninger > Flere > Pedallængde.
Indtast pedallængden.
1
2
3
4
5
Opgradering af Vector 1 til Vector 2
BEMÆRK: Opgraderingsprocessen er ens for Vector og Vector
S-systemer. Vector S-systemet har en kun pedalbaseret
installation til højre pedal. Du bør opbevare delene til den
venstre pedal separat fra delene til den højre pedal.
1 Tag eksisterende pedaler og pedalsensorer af din cykel
(Afmontering af pedalsensor og pedal, side 7).
2 Udskift de eksisterende kassetter (valgfrit Udskiftning af
pedaler og kassetter, side 4.
3 Installer pedaler, opgraderingsskiver og nye pedalsensorer
(Installation af pedal, opgraderingsskive og ny pedalsensor,
side 8).
4 Kontroller LED-statusmeddelelser (Status-LED for
pedalsensor, side 2).
5 Opdater Vector softwaren til den nyeste version (Opdatering
af softwaren med Vector Updater, side 9).
6 Par Vector systemet med din Edge enhed, og kalibrer Vectorsystemet (Din første tur, side 2).
Afmontering af pedalsensor og pedal
BEMÆRK
Forsøg ikke på at lirke kablet af akslen.
Brug pedalskruenøglen À til langsomt at løsne pedalen Á.
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.
2 Vælg > Indstillinger > Sensorer og tilbehør.
3 Vælg din sensor.
4 Vælg Pedallængde.
5 Indtast pedallængden.
Opgradering af Vector 1 til Vector 2
7
BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du
montere en eller to pakskiver mellem akslen og pedalarmen
for at øge afstanden. Brug ikke mere end to pakskiver.
Installation af højre pedal
Denne procedure er for Vector S-systemet.
1 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind.
2 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen.
3 Stram akslen med håndkraft.
4 Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
Appendiks
BEMÆRK: Akslen og pedalarmen til venstre pedal har
venstregevind (omvendt).
Når du skruer pedalen af, kobles pedalsensorens kabel fra
pedalakslen.
Når du installerer Vector igen, skal du kalibrere systemet igen.
Installation af pedal, opgraderingsskive og
ny pedalsensor
BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.
1 Installer først den venstre pedal.
2 Placer den blå opgraderingsskive À på akslen.
3 Påfør et tyndt lag smørefedt på pedalakslens gevind Á.
4 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Â.
5 Stram akslen med håndkraft.
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).
6 Stram akslen med pedalskruenøglen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 34
til 40 N-m (25 til 30 lbf-ft.).
7 Fjern alt overskydende fedt fra akslen med en ren klud og
sæbevand eller isopropylalkohol.
8 Placer den nye pedalsensor à på akslen.
BEMÆRK: Sørg for, at kablet Ä ikke er i vejen.
Pedalsensoren skal ligge fladt mod pedalarmen.
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning. Garmin anbefaler at placere
pedalsensoren på den forreste kant af pedalen. Når pedalen
sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege
nedad.
9 Sæt kablet godt fast i akslen.
10 Isæt skruen Å i pedalsensoren, og brug den 2,5 mm
sekskantede skruenøgle til at stramme skruen.
11 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.
12 Gentag trin 2 til 11 for at installere den højre pedal og
pedalsensoren.
8
Registrering Vector
Hjælp os med at give dig bedre support ved at gennemføre
vores onlineregistrering i dag.
• Gå til www.garmin.com/vectorowner.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi på et
sikkert sted.
Effektdatafelter
BEMÆRK: Denne liste indeholder effektdatafelter for Edge
1000 enheden. Hvis du har en anden kompatibel enhed, skal du
kigge i brugervejledningen.
BEMÆRK: Datafelter, som viser ensartethed i tråd, effektivitet i
tråd og balancedata, er ikke understøttet af Vector S-systemet.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gennemsnit: 3-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 3s gennemsnit: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor du producerer
positiv effekt.
Effektfase - H. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor du
producerer størstedelen af drivkraften.
Appendiks
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor du
producerer positiv effekt.
Effektfase - V. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre bed for den aktuelle omgang.
Effektfase - V. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor du
producerer størstedelen af drivkraften.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- seneste omg.: Gennemsnitlig Normalized Power
for den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
Kadence: Antal omdrejninger for pedalarmen eller antal skridt
pr. minut. Din enhed skal være tilsluttet kadencetilbehør, for
at disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor du
påfører kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Appendiks
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Fejlfinding
Opdatering af softwaren med Vector Updater
Før du kan køre Vector Updater-programmet, skal du have en
USB ANT Stick (medfølger), en internetforbindelse, og
pedalsensorerne skal have velfungerende batterier monteret.
1 Gå til www.garmin.com/vectorowner, og hent Vector Updater
programmet.
2 Placer Vector inden for rækkevidde (3 m) af computeren.
3 Åbn Vector Updater programmet, og følg vejledningen på
skærmen.
Tip til anvendelse Vector Updater
Hvis Vector Updater ikke fungerer korrekt, kan du prøve
følgende tip.
• Sæt USB ANT Stick direkte i en USB-port på computeren.
USB-hubs kan ikke anbefales.
• Hvis du også kører ANT Agent™ programmet på computeren,
kan du enten indsætte en anden USB ANT Stick eller lukke
ANT Agent programmet.
• Hvis Vector Updater ikke kan finde din enhed efter mere end
to minutter, skal du tage batterierne ud af begge
pedalsensorer, vente 20 sekunder, og udskifte batterierne.
Hvis Vector Updater stadig ikke kan finde din enhed, skal du
isætte nye batterier i begge pedalsensorer.
Opdatering af Vector softwaren med Edge 1000
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge 1000
enhed med dit Vector system.
1 Send dine turdata til Garmin Connect ved hjælp af en USBeller Wi‑Fi -forbindelse.
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange.
Edge enheden beder dig om at installere eventuelle
afventende softwareopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
®
Forstå flere blink fra status-LED
Den røde LED angiver altid, at pedalsensorens batteriniveau er
lavt. Flere røde LED-blink angiver, at pedalsensorens
batteriniveau er lavt, og at der er et systemproblem (Status-LED
for pedalsensor, side 2).
• Ved flere røde LED-blink skal du først udskifte
pedalsensorens batterier (Udskiftning af pedalsensorens
batteri, side 5) og derefter undersøge systemproblemet.
• Ved 2 LED-blink skal du sørge for, at pedalsensorens kabel
er tilsluttet korrekt, og at der ikke er nogen skader på kablet
eller stikbenene.
• Ved 3 LED-blink skal du sørge for, at pedalsensorens kabel
er tilsluttet korrekt, og at der ikke er nogen skader på kablet
eller stikbenene.
Du kan også fjerne og geninstallere pedalsensorens batterier
(Udskiftning af pedalsensorens batteri, side 5).
• Ved 4 LED-blink skal du vente på, at pedalsensoren finder
den anden pedalsensor.
Hvis pedalsensorerne viser forskellige status-LED-blink, skal
du muligvis opdatere Vector softwaren (Opdatering af
softwaren med Vector Updater, side 9).
• Ved 5 LED-blink skal du indstille installationsvinklen
(Angivelse af installationsvinklen, side 3).
9
Din Edge enhed viser en meddelelse, og du kan følge
instruktionerne på skærmen.
• Ved 6 LED-blink skal du sørge for, at du bruger Vector 2
pedalsensorer og pedaler.
Hvis du vil opgradere dit Vector system, skal du gå til
www.garmin.com/vectorowner.
• Ved 7 LED-blink skal du vente på, at pedalsensorerne og
pedalerne fuldfører softwareopdateringen.
BEMÆRK: Du må ikke frakoble pedalsensoren eller fjerne
pedalsensorens batterier under en softwareopdatering.
Udførelse af en test af statisk tilspændingsmoment
BEMÆRK
Testen af statisk tilspændingsmoment er beregnet til
avancerede cyklister og installationseksperter. Denne test er
under normale omstændigheder ikke nødvendig for at opnå
gode resultater med Vector systemet. Denne test er tilgængelig
for enhederne Edge 1000, 810 og 510.
Garmin anbefaler, at testen af statisk tilspændingsmoment
udføres mindst tre gange, og gennemsnittet af de rapporterede
momentværdier beregnes.
Gå til www.garmin.com/vectorowner og klik på linket for ofte
stillede spørgsmål for at få detaljerede instruktioner.
Hvis den rapporterede tilspændingsmomentværdi efter
gentagne test af statisk tilspændingsmoment konsistent afviger
fra den forventede værdi, kan du angive en skalafaktor for en
eller begge pedaler. Skalafaktoren gemmes i pedalen og
justerer den effektværdi, som beregnes på pedalen.
Skalafaktoren sendes til Edge enheden og gemmes på Edge
enheden.
Pedalarmkompatibilitet
Vector systemet fungerer med de fleste typer pedalarme,
herunder kulfiber. Det passer til de fleste pedalarmstørrelser
med enten standardstørrelse (12 til 15 mm tykkelse) eller stor
størrelse (15 til 18 mm tykkelse). Vector systemet er kompatibelt
med pedalarme op til 44 mm i bredden.
Tredjepartsenheder
Der findes en liste over enheder, som er kompatible med Vector,
på www.garmin.com/vectorowner.
10
Appendiks
Indeks
B
batteri 2, 9
levetid 5
type 5
udskifte 5
C
cyklingsdynamik 3
D
data
opbevare 3, 4
overføre 3, 4
datafelter 3, 6–8
E
Edge 2, 6
effekt (kraft), målere 3
effektfase 3
F
fejlfinding 9, 10
fēnix 6, 7
Forerunner 7
G
Garmin Connect 3, 4
H
historik 3
sende til computer 3, 4
hukommelse 3
I
installere 1, 2, 8, 9
K
kalibrere 2, 3, 6, 7
klamper 2
kompatibilitet 10
M
midterforskydning af platform 3
O
opbevare data 3, 4
opbevare enheden 4, 5, 7
opdateringer, software 9
P
parre 2, 6, 9
parring 6, 7
pedaler 1–4, 7, 8
pedalsensorer 1, 2, 4, 5, 7, 8
produktregistrering 8
R
registrering af enheden 8
rengøring af enheden 4
reservedele 4
S
software, opdatere 9
specifikationer 5, 10
T
tilpasning af enheden 3, 6, 7
tilpasse enhed 6
træning 3
tænd/sluk 3
U
USB, frakoble 4
USB ANT Stick 5, 9
V
vandtæthed 5
værktøjer 1
Indeks
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising