Garmin | Vector™ 2 | User manual | Garmin Vector™ 2 Brukerveiledning

Garmin Vector™ 2 Brukerveiledning
Vector™ 2 og Vector 2S
Brukerveiledning
Juli 2015
Trykt i Taiwan
190-01867-38_0B
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, ANT+ , Edge og Forerunner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land.
ANT Agent™, fēnix , Garmin Connect™, USB ANT Stick™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Exustar™ er et varemerke for
Exustar Enterprise Co. Ltd. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. Training Stress
Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. Windows er et registrert varemerke for Microsoft
Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Du finner FCC-ID-en i batterirommet. FCC-ID: IPH-02767
Modellnummer: A02767
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Takk ............................................................................................ 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Inkluderte verktøy ....................................................................... 1
Nødvendige verktøy .................................................................... 1
Montere Vector-komponentene .................................................. 1
Klargjøre for monteringen ...................................................... 1
Fastslå klarering for sykkelkjedet ........................................... 1
Montere pedalen og pedalsensoren ...................................... 1
Montere den venstre pedalen og pedalsensoren .................. 2
Montere den høyre pedalen ................................................... 2
Installere skoklossene ................................................................ 2
Justere utløserstrekk .............................................................. 2
Parkoble Vector med Edge 1000 ................................................ 2
LED-statuslampe for pedalsensor .......................................... 2
Den første sykkelturen ................................................................ 2
Angi kranklengden ................................................................. 2
Angi installeringsvinkelen ....................................................... 3
Tilpasse datafeltene ............................................................... 3
Parkoble Vector med Forerunner 910XT-enheten ................. 7
Tilpasse datafeltene ............................................................... 7
Angi kranklengden ................................................................. 7
Oppgradere fra Vector 1 til Vector 2 ............................. 7
Fjerne pedalsensoren og pedalen .............................................. 7
Montere pedalen, låseskivene og den nye pedalsensoren ........ 7
Montere den høyre pedalen ....................................................... 8
Tillegg.............................................................................. 8
Registrere Vector ........................................................................ 8
Kraftdatafelter ............................................................................. 8
Feilsøking ................................................................................... 9
Oppdatere programvaren ved hjelp av Vector Updater ......... 9
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
1000 ....................................................................................... 9
Betydningen av at LED-lampen blinker ................................. 9
Utføre en test av statisk dreiningsmoment ............................. 9
Krankkompatibilitet ................................................................. 9
Tredjepartsenheter ............................................................... 10
Indeks............................................................................ 11
Trening............................................................................ 3
Pedalbasert kraft ......................................................................... 3
Sykkeldynamikk .......................................................................... 3
Bruke sykkeldynamikk ........................................................... 3
Kraftfasedata .......................................................................... 3
Pedalsenterforskyvning .......................................................... 3
Vedlikeholdstips .......................................................................... 3
Vector data ...................................................................... 3
Sende turen til Garmin Connect ................................................. 3
Garmin Connect ..................................................................... 3
Koble fra USB-kabelen .......................................................... 4
Informasjon om enheten................................................ 4
Vedlikehold av Vector ................................................................. 4
Fjerne pedalsensorene og pedalene .......................................... 4
Erstatte pedaler og kassetter ...................................................... 4
Oppbevare Vector-enheten ........................................................ 5
Spesifikasjoner for Vector ........................................................... 5
Spesifikasjoner for USB ANT Stick™ ......................................... 5
Batteriinformasjon ....................................................................... 5
Bytte batteriet til pedalsensoren ............................................ 5
Andre kompatible enheter............................................. 5
Edge Enhetsinstruksjoner for 810 og 510 .................................. 5
Pare Vector med Edge 810 eller 510 ..................................... 5
Angi kranklengden ................................................................. 6
Enhetsinstruksjoner for Edge 800 .............................................. 6
Pare Vector med Edge 800 .................................................... 6
Angi kranklengden ................................................................. 6
Enhetsinstruksjoner for Edge 500 .............................................. 6
Pare Vector med Edge 500 .................................................... 6
Angi kranklengden ................................................................. 6
Tilpasse datafeltene ............................................................... 6
fēnix® 3 – enhetsinstruksjoner ................................................... 6
Parkoble Vector med fēnix 3 .................................................. 6
Tilpasse datafeltene ............................................................... 6
Angi kranklengden ................................................................. 6
fēnix 2 – enhetsinstruksjoner ...................................................... 6
Parkoble Vector med fēnix 2 .................................................. 6
Tilpasse datafeltene ............................................................... 6
Angi kranklengden ................................................................. 7
Forerunner® 920XT – enhetsinstruksjoner ................................ 7
Parkoble Vector med Forerunner 920XT-enheten ................. 7
Tilpasse datafeltene ............................................................... 7
Angi kranklengden ................................................................. 7
Forerunner 910XT – enhetsinstruksjoner ................................... 7
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Les alle instruksjonene nøye før du installerer og bruker Vector
systemet. Feilaktig bruk kan føre til alvorlig personskade.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Flytt sykkelkjedet til den største ringen på kjedet og det
minste frikranstannhjulet.
Sykkelkjedet skal være i ytterste posisjon slik at du kan
fastslå riktig klarering mellom pedalsensorkabelen og kjedet.
MERK: Det må være en klarering på minst 5 mm À mellom
kjedet og krankarmen.
MERKNAD
Du finner den nyeste informasjonen om blant annet
sykkelkompatibilitet, programvareoppdateringer og
videoveiledinger på www.garmin.com/vectorowner.
Takk
Takk for at du kjøpte Vector eller Vector S. Denne
brukerveiledningen dekker begge Vector systemene.
Vector er utviklet for syklister, av syklister for å gi en optimal
opplevelse med et presist målesystem for prestasjon for
sykkelen.
Vector er enkel, nøyaktig og brukervennlig.
Du finner programvareoppdateringer, videoveiledninger og alt
du måtte trenge for å få glede av Vector i årene som kommer,
på www.garmin.com/vectorowner.
Dra nytte av kraften, og kom deg ut på sykkeltur.
Komme i gang
1 Monter Vector komponentene (Montere Vectorkomponentene, side 1).
Montere pedalen og pedalsensoren
Denne fremgangsmåten gjelder for Vector systemet. Når det
gjelder Vector S-systemet, kan du se Montere den venstre
pedalen og pedalsensoren, side 2.
MERK: Venstre og høyre pedalsensor er identisk.
1 Monter den venstre pedalen først.
2 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene À.
2 Monter skoklossene (Installere skoklossene, side 2).
3 Parkoble Vector med Edge enheten (Parkoble Vector med
®
Edge 1000, side 2).
4 Ta deg en tur (Den første sykkelturen, side 2).
5 Vis historikken (Vector data, side 3).
6 Send historikken til datamaskinen (Sende turen til Garmin
Connect, side 3).
Inkluderte verktøy
• 15 mm kråkefotadapter for momentnøkkel
• 2,5 mm unbrakonøkkel
3 Før akselen inn i krankarmen Á.
4 Stram til akselen for hånd.
MERK: Venstre pedal har en gjeng på venstre side (motsatt).
5 Bruk pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 til
40 N/m (25 til 30 pund/fot).
6 Fjern all overflødig smøring fra akselen ved hjelp av en ren
klut og såpevann eller isopropylalkohol.
7 Plasser pedalsensoren  på akselen.
MERK: Du må bøye kabelen à forsiktig slik at den ikke er i
veien. Pedalsensoren skal plasseres flatt mot krankarmen.
TIPS: Beregninger av kraft og pedalfrekvens blir ikke påvirket
av retningen på pedalsensoren. Garmin anbefaler at du
plasserer pedalsensoren på den fremre kanten av kranken.
Når kranken er i posisjonen forover, skal pedalsensoren peke
nedover.
8 Koble kabelen godt fast på akselen.
9 Sett inn skruen Ä i pedalsensoren, og bruk en 2,5 mm
unbrakonøkkel til å stramme til skruen.
10 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Pedalsensoren skal ikke forstyrre noen del av sykkelen.
11 Gjenta trinn 2 til 10 for å montere den høyre pedalen og
pedalsensoren.
MERK: Hvis pedalsensorkabelen gnisser mot kjedet, kan du
legge til én eller to underlagsskiver mellom akselen og
krankarmen for å øke klareringen. Ikke bruk flere enn to
underlagsskiver.
®
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
15 mm pedalnøkkel
Sykkelsmøring
3 mm unbrakonøkkel
4 mm unbrakonøkkel
Montere Vector-komponentene
Monteringstrinnene for Vector og Vector S-systemene er svært
like. Fremgangsmåter som bare gjelder for Vector S-systemet,
er notert.
Klargjøre for monteringen
1 Kontroller om sykkelen er kompatibel på www.garmin.com
/vectorowner.
2 Finn sensor-ID-en som er inngravert på akselen, og skriv den
ned.
3 Fjern eksisterende pedaler.
4 Rengjør gjengene, og fjern gammel smøring.
Fastslå klarering for sykkelkjedet
Du må fastslå klarering for sykkelkjedet før du kan installere den
høyre pedalen.
Innledning
1
Montere den venstre pedalen og pedalsensoren
Denne fremgangsmåten gjelder for Vector S-systemet.
1 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene À.
5 Stram klossen godt fast til skoen.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 5 til 8 N/m
(4 til 6 pund/fot).
Justere utløserstrekk
MERKNAD
Ikke trekk til skruen for utløserstrekk nederst på pedalen for
mye. Utløserstrekket skal justeres likt for begge pedalene.
2 Før akselen inn i krankarmen Á.
3 Stram til akselen for hånd.
MERK: Venstre pedal har en gjeng på venstre side (motsatt).
4 Bruk pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
5
6
7
8
9
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 til
40 N/m (25 til 30 pund/fot).
Fjern all overflødig smøring fra akselen ved hjelp av en ren
klut og såpevann eller isopropylalkohol.
Plasser pedalsensoren  på akselen.
MERK: Du må bøye kabelen à forsiktig slik at den ikke er i
veien. Pedalsensoren skal plasseres flatt mot krankarmen.
TIPS: Beregninger av kraft og pedalfrekvens blir ikke påvirket
av retningen på pedalsensoren. Garmin anbefaler at du
plasserer pedalsensoren på den fremre kanten av kranken.
Når kranken er i posisjonen forover, skal pedalsensoren peke
nedover.
Koble kabelen godt fast på akselen.
Sett inn skruen Ä i pedalsensoren, og bruk en 2,5 mm
unbrakonøkkel til å stramme til skruen.
Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Pedalsensoren skal ikke forstyrre noen del av sykkelen.
Montere den høyre pedalen
Denne fremgangsmåten gjelder for Vector S-systemet.
1 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene.
2 Før akselen inn i krankarmen.
3 Stram til akselen for hånd.
4 Bruk pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 til
40 N/m (25 til 30 pund/fot).
Bruk en unbrakonøkkel på 3 mm til å justere utløserstrekket
på hver pedal.
Det et vindu på baksiden av pedalbindingen som viser den
tillatte rekkevidden.
Parkoble Vector med Edge 1000
Før du kan vise Vector data på Edge, må du parkoble enhetene.
Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT+ sensorer.
Denne fremgangsmåten gir instruksjoner for Edge 1000. Hvis du
har en annen kompatibel enhet, kan du se Andre kompatible
enheter, side 5 eller gå til www.garmin.com/vectorowner.
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Slå på Edge.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sensorer > Legg til
sensor > Kraft.
4 Roter krankarmen noen ganger.
5 Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises det en
melding, og sensorens status vises som Tilkoblet. Du kan
tilpasse et datafelt til å vise Vector data.
®
LED-statuslampe for pedalsensor
Når flere grønne LED-lamper blinker, indikerer det en systemfeil
du må undersøke.
MERK: Når det er lite strøm i batteriet til pedalsensoren, blinker
LED-statuslampen rødt i stedet for grønt.
LED-aktivitet
Status
1 grønt blink hvert 10.
sekund.
Vector systemet fungerer som det skal.
2 blink hvert 10. sekund.
Pedalen er ikke koblet til.
3 blink hvert 10. sekund.
Pedalsensoren er koblet til, men kan ikke
kommunisere med Edge enheten.
Installere skoklossene
4 blink hvert 10. sekund.
Pedalsensoren søker etter den andre
pedalsensoren.
MERK: Venstre og høyre kloss er identisk.
1 Påfør et tynt lag med smøring på boltgjengene på klossen.
2 Juster klossen À, underlagsskivene Á og boltene  etter
hverandre.
5 blink hvert 10. sekund.
Monteringsvinkelen er ikke angitt eller
kan ikke registreres.
6 blink hvert 10. sekund.
Indikerer en monteringsfeil.
7 blink hvert 10. sekund.
Det pågår en programvareoppdatering.
1 rødt blink hvert 10.
sekund.
Det er lite strøm i pedalsensorbatteriet.
Den første sykkelturen
3 Bruk en unbrakonøkkel på 4 mm til å feste hver bolt til
skosålen. Ikke skru helt fast.
4 Juster klossen etter skoen i ønsket posisjon.
Dette kan justeres etter en prøvetur.
2
Før du kjører med Vector for første gang, må du angi
kranklengde og angi monteringsvinkel for sensorene inne i
pedalene. Vector systemet kalibreres automatisk etter hver tur.
Du må også angi kranklengden når du flytter Vector til en annen
sykkel.
Dette er instruksjoner for Edge 1000-enheten. Hvis du har en
annen kompatibel enhet, kan du se Andre kompatible enheter,
side 5 eller gå til www.garmin.com/vectorowner.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
Innledning
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
Sensordetaljer > Kranklengde.
3 Angi kranklengden, og velg .
> Sensorer >
>
Angi installeringsvinkelen
Før du kan angi installeringsvinklene, må du angi at Edge
datafeltene viser kraft og pedalfrekvens.
1 Ta en kort tur med en sykkelrulle eller på veien.
2 Sykle til pedalfrekvensen er nesten 70 o/min.
3 Øk farten jevnt til ca. 90 o/min.
Når installeringsvinklene er angitt, vises det en melding og
datafeltene viser kraftdata på Edge enheten (bare 1000, 810
og 510).
Tilpasse datafeltene
Dette er instruksjoner for enhetene Edge 1000, 810, 800 og 510.
Hvis du har en annen kompatibel enhet, kan du se Andre
kompatible enheter, side 5.
1 Velg et datafelt for å endre det.
2 Velg en kategori.
3 Velg et datafelt.
Trening
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
Bruke sykkeldynamikk
Før du kan bruke sykkeldynamikk, må du parkoble Vector
kraftmåleren med enheten (Parkoble Vector med Edge 1000,
side 2).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasetopp
À, total kraftfase Á og pedalsenterforskyvning Â.
3 Hvis du trenger å endre et datafelt Ã, holder du nede
(Tilpasse datafeltene, side 3).
MERK: De to datafeltene nederst på skjermen kan tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect™ kontoen din for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen til Garmin Connect,
side 3).
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Vedlikeholdstips
MERKNAD
Noe sykkelverktøy kan skrape opp overflaten på komponenter i
Vector.
• Bruk vokspapir eller et håndkle mellom verktøyet og
maskinvaren.
• Når du har justert sykkelen, roterer du pedalarmen for å
kontrollere klareringen.
• Hold komponentene i Vector rene.
• Når du flytter Vector til en annen sykkel, må du rengjøre
gjengene og overflatene grundig.
• Du finner nylige oppdateringer og informasjon på
www.garmin.com/vectorowner.
Vector data
Turdataene eller loggen registreres i Edge enheten eller en
annen kompatibel Garmin enhet. Denne delen inneholder
instruksjoner for Edge 1000.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Du bør regelmessig
laste opp loggen til Garmin Connect kontoen din for å holde
oversikt over alle turdataene.
Sende turen til Garmin Connect
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
Trening
3
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
Koble fra USB-kabelen
pedalsensoren.
2 Bruk pedalnøkkelen À til å løse pedalen Á.
MERK: Akselen og and pedalarmen for venstre pedal har en
venstrehendt gjeng.
Når du skrur løs pedalen, løsner kabelen for pedalsensoren
fra akselen.
MERK: Når du installerer Vector på nytt, må du kalibrere
systemet på nytt.
Erstatte pedaler og kassetter
MERKNAD
Du må ha et kassettakselverktøy (tilgjengelig fra Exustar™ eller
Shimano ), en skrutrekker for 8 mm sekskantmuttere, 15 mm
pedalnøkkel og sykkelsmøring. Du kan bruke andre kompatible
verktøy. Pass på ikke å skade komponentene i Vector.
®
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
®
®
Informasjon om enheten
Vedlikehold av Vector
MERKNAD
Hold komponentene rene.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Ikke hold delene under vann eller trykkvask dem.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Bytt bare komponentene ut med deler fra Garmin. Du får mer
informasjon hos forhandleren for Garmin eller på nettstedet for
Garmin.
Fjerne pedalsensorene og pedalene
MERKNAD
Ikke prøv å ta kabelen av akselen.
MERK: Denne oppgaven gjelder for Vector 2 systemet.
4
1 Bruk 2,5 mm unbrakonøkkelen til å fjerne skruen fra
Hvis pedalene er skadet eller er svært slitt, kan du erstatte
pedalene, kassettene og andre relaterte
maskinvarekomponenter.
MERK: Erstatning av pedaler og kassetter gjøres på samme
måte for Vector og Vector S-systemene. Du bør holde delene for
den venstre pedalen atskilt fra delene for den høyre pedalen.
1 Fjern pedalene og pedalsensorene fra sykkelen (Fjerne
pedalsensorene og pedalene, side 4).
2 Bruk kassettakselverktøyet til å skru løs pedalen fra
kassetten À.
MERK: Høyre pedal har gjenger som går mot venstre
(motsatt).
3 Fjern pedalen.
4 Hold akselen Á godt fast med en pedalnøkkel, og bruk en
skrutrekker for 8 mm sekskantmuttere til å fjerne mutteren Â
og skiven Ã.
5 Fjern kassetten fra akselen.
6 Fjern distanseringen i bronse Ä og støvforseglingen Å.
MERK: Vector S høyre pedal inkluderer ikke distanseringen i
bronse, og støvforseglingen er reversert.
7 Fjern all gammel smøring fra akselen.
Informasjon om enheten
8 Skyv den nye støvforseglingen og distanseringen i bronse
over akselen.
Den spisse enden av støvforseglingen og distanseringen i
bronse må vende mot sokkelen på akselen.
Påfør
sykkelsmøring til akselen.
9
10 Sett akselen inn i kassetten.
11 Tørk bort all overflødig smøring.
12 Sett inn den nye skiven og mutteren på enden av akselen.
MERK: Mutteren for høyre aksel har en gjeng på venstre
side (motsatt).
13 Bruk skrutrekkeren for 8 mm sekskantmuttere til å stramme til
mutteren.
Bytte batteriet til pedalsensoren
ADVARSEL
Ikke ta ut batterier med en skarp gjenstand.
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier. Perkloratmateriale –
spesiell håndtering kan være påkrevd. Gå til www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
MERK: Bytt alltid begge batteriene samtidig.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av
pedalsensoren.
ADVARSEL
Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 10 N/m. (7 pund/
fot). Hvis du ikke trekker til mutteren skikkelig, kan pedalen
falle av mens du sykler. Dette kan føre til materiell skade eller
gi alvorlige, selv dødelige, personskader.
14 Monter den nye pedalen ved å skru den på kassetten til det
ikke er noe mellomrom.
MERK: Høyre pedal har gjenger som går mot venstre
(motsatt).
15 Sett på plass pedalsensorene og pedalene i henhold til
monteringsinstruksjonene (Montere pedalen og
pedalsensoren, side 1).
16 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen og at
pedalene roteres jevnt.
Når du har satt på plass pedalene og kassettene, må du
kalibrere systemet.
2 Bruk en mynt Á til å vri dekselet mot klokken slik at pilen
flyttes fra låst posisjon  til ulåst Ã.
3 Fjern dekselet.
Du kan bruke en teipbit Ä eller en magnet til å fjerne batteriet
fra dekselet.
Oppbevare Vector-enheten
Hvis du frakter sykkelen eller ikke skal bruke Vector over en
lengre periode, anbefaler Garmin at du fjerner Vector og
oppbevarer den i produktesken.
Spesifikasjoner for Vector
Batteritype
CR2032, 3-volts, kan byttes ut av brukeren
Batterilevetid
Minst 175 timer kjøretid
MERK: Pedalsensoren på høyre krank tapper
batteriet raskene enn sensoren på venstre krank.
Driftstemperaturom- Fra -20 til 50 °C (fra -4 til 122 °F)
råde
Vanntetthet
IPX7
MERKNAD
Ikke hold delene under vann eller trykkvask dem.
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Spesifikasjoner for USB ANT Stick™
Strømkilde
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Sett på dekselet, og pass på at pilen peker til ulåst posisjon.
7 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter tilbake
på plass, og kontroller at pilen peker til låst.
8 Vent i ti sekunder.
Når du har byttet batteriet på pedalsensoren, må du angi
monteringsvinkelen på Edge (Angi installeringsvinkelen, side 3).
Andre kompatible enheter
USB
Driftstemperaturområde Fra –10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Edge Enhetsinstruksjoner for 810 og 510
Overføringsområde
Pare Vector med Edge 810 eller 510
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
Omtrent 5 m (16,4 fot)
Batteriinformasjon
Vector overvåker batterinivået for begge pedalsensorene og
sender statusinformasjon til Edge. Når du får et varsel om lavt
batteri, har du ca. 10–20 timer med drifstid igjen.
Andre kompatible enheter
2
3
4
5
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
pare enhetene.
Slå på Edge.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sykkelprofiler.
Velg en profil.
Velg .
5
6 Aktiver sensoren, og velg Søk.
7 Roter krankarmen noen ganger.
Tilpasse datafeltene
Når sensoren er paret med Edge enheten, vises sensorens
status som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise Vector
data.
1
2
3
4
5
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Sykkelprofiler.
Velg en profil.
Velg Kranklengde > Manuell.
Angi kranklengden, og velg .
1
2
3
4
5
Enhetsinstruksjoner for Edge 800
Pare Vector med Edge 800
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Slå på Edge.
3 Velg MENY > > Sykkelinnstillinger > Sykkelprofiler.
4 Velg en sykkel.
5 Velg ANT+-kraft > Kraftmåler > Ja.
6 Roter krankarmen noen ganger.
7 Velg .
Når sensoren er paret med Edge, vises en melding og på
statussiden. Du kan tilpasse et datafelt til å vise Vector data.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Velg MENY > > Sykkelinnstillinger > Sykkelprofiler.
3 Velg en profil.
4 Velg Sykkeldetaljer > Kranklengde > Egendefinert.
5 Angi kranklengden, og velg .
Enhetsinstruksjoner for Edge 500
Pare Vector med Edge 500
1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 meter unna andre sensorer med ANT+ når du
skal pare enhetene.
2 Slå på Edge.
3 Hold nede MENU.
4 Velg Innstillinger > Sykkelinnstillinger.
5 Velg en sykkel.
6 Velg ANT+-kraft.
7 Aktiver sensoren, og velg Søk.
8 Roter krankarmen noen ganger.
Når sensoren er paret med Edge, vises en melding og
på
hovedmenyen. Du kan tilpasse et datafelt til å vise Vector data.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Innstillinger > Sykkelinnstillinger.
4 Velg en sykkel.
5 Velg Sykkeldetaljer > Mer > Kranklengde > Manuell.
6 Angi kranklengden.
6
Dette er instruksjoner for Edge 500.
Hold nede MENU.
Velg Innstillinger > Sykkelinnstillinger > Datafelter.
Velg en side.
Velg hvor mange datafelter som skal vises på en side.
Velg et datafelt.
fēnix 3 – enhetsinstruksjoner
®
Parkoble Vector med fēnix 3
1 Sørg for at fēnix enheten er innen 3 m fra sensoren.
2
3
4
5
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
Hold UP.
Velg Innstillinger > Sensorer > Legg til ny > Kraft.
Roter krankarmen noen ganger.
Velg sensoren.
Når sensoren er parkoblet med fēnix enheten, endres
sensorens status fra Søker til Tilkoblet.
Tilpasse datafeltene
1 Hold UP.
2 Velg Innstillinger > Programmer > Sykkel > Dataskjermer.
3 Velg et skjermbilde.
4 Velg et datafelt for å endre det.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Hold UP.
3 Velg Innstillinger > Sensorer.
4 Velg sensoren.
5 Velg Kranklengde.
6 Angi kranklengden, og velg .
fēnix 2 – enhetsinstruksjoner
Parkoble Vector med fēnix 2
Før du kan parkoble ANT+ sensorer, må Bluetooth trådløs
teknologi være slått av.
1 Sørg for at fēnix enheten er innen 3 m fra sensoren.
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Innstillinger > Sensorer > Kraft.
4 Roter krankarmen noen ganger.
5 Velg sensoren.
6 Velg Status > På.
Når sensoren er parkoblet med fēnix enheten, endres
sensorens status fra Søker til Tilkoblet.
®
Tilpasse datafeltene
1 Hold nede MENU.
2 Velg Innstillinger > Sensorer > Aktivitet > Sykkel >
Datasider.
3 Velg Legg til side, og følg instruksjonene på skjermen for å
legge til en ny side (valgfritt).
4 Velg en side du vil redigere.
5 Velg Rediger for å endre datafeltene.
Andre kompatible enheter
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Hold nede MENU.
3 Velg Innstillinger > Sensorer > Kraft > Kranklengde.
4 Angi kranklengden, og velg Ferdig.
Forerunner 920XT – enhetsinstruksjoner
®
Parkoble Vector med Forerunner 920XT-enheten
1 Sørg for at Forerunner enheten er innen 3 m fra sensoren.
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
2 Velg > Innstillinger > Sensorer og tilbehør > Legg til ny
> Kraft.
3 Roter krankarmen noen ganger.
4 Velg sensoren.
Det vises en melding når sensoren er parkoblet.
Tilpasse datafeltene
1 Velg > Aktivitetsinnstillinger > Dataskjermer.
2 Velg et skjermbilde.
3 Velg om nødvendig Status > På for å aktivere
dataskjermbildene.
4 Rediger om nødvendig antallet datafelter.
5 Velg et datafelt for å endre det.
Oppgradere fra Vector 1 til Vector 2
MERK: Oppgraderingsprosessen er svært lik for både Vector og
Vector S. Vector S-systemet skal bare installeres på høyre
pedal. Du bør holde delene for den venstre pedalen atskilt fra
delene for den høyre pedalen.
1 Fjern pedalene og pedalsensorene som sitter på sykkelen fra
før (Fjerne pedalsensoren og pedalen, side 7).
2 Bytt ut kassettene som sitter på fra før (valgfritt Erstatte
pedaler og kassetter, side 4.
3 Monter pedalene, låseskivene og de nye pedalsensorene
(Montere pedalen, låseskivene og den nye pedalsensoren,
side 7).
4 Kontroller LED-statuslampen (LED-statuslampe for
pedalsensor, side 2).
5 Oppdater Vector programvaren til den nyeste versjonen
(Oppdatere programvaren ved hjelp av Vector Updater,
side 9).
6 Parkoble Vector systemet med Edge enheten, og kalibrer
Vector-systemet (Den første sykkelturen, side 2).
Fjerne pedalsensoren og pedalen
MERKNAD
Ikke prøv å ta kabelen av akselen.
Bruk pedalnøkkelen À til å løse pedalen Á.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
Velg > Innstillinger > Sensorer og tilbehør.
Velg sensoren.
Velg Kranklengde.
Angi kranklengden.
1
2
3
4
5
Forerunner 910XT – enhetsinstruksjoner
Parkoble Vector med Forerunner 910XT-enheten
1 Sørg for at Forerunner enheten er innen 3 m fra sensoren.
2
3
4
5
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal
parkoble enhetene.
Velg MODE > Innstillinger > Sykkelinnstillinger.
Velg sykkelen din.
Velg ANT+-kraft > Ja > Start søk på nytt.
Roter krankarmen noen ganger.
Når sensoren er parkoblet, vises det en melding og
vises
kontinuerlig på skjermen.
Tilpasse datafeltene
1 Velg MODE > Innstillinger > Sykkelinnstillinger >
Datafelter.
2 Velg en side du vil redigere.
3 Rediger om nødvendig antallet datafelter.
4 Velg et datafelt for å endre det.
MERK: Akselen og and pedalarmen for venstre pedal har en
venstrehendt gjeng.
Når du skrur løs pedalen, løsner kabelen for pedalsensoren
fra akselen.
Når du installerer Vector på nytt, må du kalibrere systemet.
Montere pedalen, låseskivene og den nye
pedalsensoren
MERK: Venstre og høyre pedalsensor er identisk.
1 Monter den venstre pedalen først.
2 Plasser den blå låseskiven À på akselen.
Angi kranklengden
Kranklengden er ofte trykt på krankarmen.
1 Roter pedalene et par ganger for å aktivere Vector.
2 Velg MODE > Innstillinger > Sykkelinnstillinger.
3 Velg sykkelen din.
4 Velg Sykkeldetaljer > Mer > Kranklengde.
5 Angi kranklengden.
Oppgradere fra Vector 1 til Vector 2
3 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene Á.
4 Før akselen inn i krankarmen Â.
7
5 Stram til akselen for hånd.
MERK: Venstre pedal har en gjeng på venstre side (motsatt).
Bruk
pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
6
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 til
40 N/m (25 til 30 pund/fot).
7 Fjern all overflødig smøring fra akselen ved hjelp av en ren
klut og såpevann eller isopropylalkohol.
8 Plasser den nye pedalsensoren à på akselen.
MERK: Du må bøye kabelen Ä forsiktig slik at den ikke er i
veien. Pedalsensoren skal plasseres flatt mot krankarmen.
TIPS: Beregninger av kraft og pedalfrekvens blir ikke påvirket
av retningen på pedalsensoren. Garmin anbefaler at du
plasserer pedalsensoren på den fremre kanten av kranken.
Når kranken er i posisjonen forover, skal pedalsensoren peke
nedover.
9 Koble kabelen godt fast på akselen.
10 Sett inn skruen Å i pedalsensoren, og bruk en 2,5 mm
unbrakonøkkel til å stramme til skruen.
11 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Pedalsensoren skal ikke forstyrre noen del av sykkelen.
12 Gjenta trinn 2 til 11 for å montere den høyre pedalen og
pedalsensoren.
MERK: Hvis pedalsensorkabelen gnisser mot kjedet, kan du
legge til én eller to underlagsskiver mellom akselen og
krankarmen for å øke klareringen. Ikke bruk flere enn to
underlagsskiver.
Montere den høyre pedalen
Denne fremgangsmåten gjelder for Vector S-systemet.
1 Påfør et tynt lag med smøring på pedalakselgjengene.
2 Før akselen inn i krankarmen.
3 Stram til akselen for hånd.
4 Bruk pedalnøkkelen for å stramme til akselen.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 34 til
40 N/m (25 til 30 pund/fot).
Tillegg
Registrere Vector
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til www.garmin.com/vectorowner.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Kraftdatafelter
MERK: Denne listen inneholder kraftdatafelter for Edge 1000.
Se i brukerveiledningen for enheten hvis du har andre
kompatible enheter.
MERK: Datafeltene som viser jevnhet for pedal, effektivitet for
dreiningsmoment og balansedata, støttes ikke av Vector Ssystemet.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gj.sn.: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gj.sn.: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gj.sn.: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftdifferanse
venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
8
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Effektivitet for dreiningsm.: Målingen for hvor effektivt du trår.
Høye kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: Tre sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – H topp, gj.snitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – H topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – V topp, gj.snitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraft - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
forrige fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for forrige
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Tillegg
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Pedalfrekvens: Antall omdreininger for krankarmen eller antall
skritt per minutt. Enheten må være koblet til en sensor for
pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gj.sn.: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
PSF: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Venstre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Feilsøking
Oppdatere programvaren ved hjelp av Vector Updater
Du må ha en USB ANT Stick (inkludert), være koblet til Internett
og ha installert batterier i pedalsensorene for at programmet
Vector Updater skal fungere.
1 Gå til www.garmin.com/vectorowner, og last ned programmet
Vector Updater.
2 Sørg for at Vector er innenfor rekkevidden til datamaskinen
(3 m).
3 Åpne programmet Vector Updater, og følg instruksjonene på
skjermen.
Tips for bruk av Vector Updater
Hvis Vector Updater ikke fungerer som det skal, kan du prøve
disse tipsene.
• Sett USB ANT Stick direkte inn i en USB-port på
datamaskinen. USB-huber anbefales ikke.
• Hvis du også kjører programmet ANT Agent™ på
datamaskinen, kan du sette inn en annen USB ANT Stick
eller lukke ANT Agent programmet.
• Hvis Vector Updater ikke finner enheten etter mer enn to
minutter, kan du fjerne batteriene fra hver pedalsensor, vente
i 20 minutter og sette inn batteriene igjen.
Hvis Vector Updater fortsatt ikke finner enheten, bør du sette
inn nye batterier i hver pedalsensor.
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
1000
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
1000-enheten med Vector systemet.
1 Send turdata til Garmin Connect ved hjelp av en USBtilkobling eller Wi‑Fi .
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
3 Roter krankarmen noen ganger.
Edge enheten ber deg om å installere eventuelle
programvareoppdateringer.
®
Tillegg
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Betydningen av at LED-lampen blinker
Den LED-lampen indikerer alltid at det er lite strøm i batteriet til
pedalsensoren. Når den røde LED-lampen blinker flere ganger,
betyr dette at det er lite strøm i batteriet til pedalsensoren og at
det har oppstått et systemproblem (LED-statuslampe for
pedalsensor, side 2).
• Hvis den røde LED-lampen blinker flere ganger, bytter du
først batteriene i pedalsensoren (Bytte batteriet til
pedalsensoren, side 5). Deretter tar du deg av
systemproblemet.
• LED-lampen blinker 2 ganger – kontroller at kabelen til
pedalsensoren er koblet til skikkelig, og at kabelen og
kontaktene ikke er skadet.
• LED-lampen blinker 3 ganger – kontroller at kabelen til
pedalsensoren er koblet til skikkelig, og at kabelen og
kontaktene ikke er skadet.
Du kan også fjerne batteriene til pedalsensoren og sette dem
inn på nytt (Bytte batteriet til pedalsensoren, side 5).
• LED-lampen blinker 4 ganger – vent til pedalsensoren finner
den andre pedalsensoren.
Hvis LED-lampene til pedalsensorene blinker for å indikere
ulike statuser, kan det hende du må oppdatere Vector
programvaren (Oppdatere programvaren ved hjelp av Vector
Updater, side 9).
• LED-lampen blinker 5 ganger – angi monteringsvinkelen
(Angi installeringsvinkelen, side 3).
Edge enheten viser en melding, og du kan følge
anvisningene på skjermen.
• LED-lampen blinker 6 ganger – kontroller at du bruker Vector
2-pedalsensorer og -pedaler.
Hvis du trenger å oppgradere Vector systemet, går du til
www.garmin.com/vectorowner.
• LED-lampen blinker 7 ganger – vent på at pedalsensorene
og pedalene har fullført programvareoppdateringen.
MERK: Du må ikke koble fra pedalsensoren eller fjerne
batteriene til pedalsensoren mens en
programvareoppdatering pågår.
Utføre en test av statisk dreiningsmoment
MERKNAD
Testing av statisk dreiningsmoment er ment for viderekomne
syklister og monteringseksperter. Denne testen er ikke
nødvendig under vanlige omstendigheter for å kunne oppnå
gode resultater med Vector-systemet. Denne testen er
tilgjengelig for Edge 1000, 810 og 510.
Garmin anbefaler at du utfører testen av statisk
dreiningsmoment minst tre ganger, og at du bruker en
gjennomsnittsverdi for verdiene du oppnår for
dreiningsmomentet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.garmin.com
/vectorowner og klikke på koblingene for vanlige spørsmål.
Hvis du oppnår en verdi for dreiningsmomentet etter gjentatte
tester av statisk dreiningsmoment, som konsekvent skiller seg
fra den forventede verdien, kan du angi en skalafaktor for én
eller begge pedalene. Skalafaktoren lagres i pedalen og justerer
verdien som beregnes av pedalen. Skalafaktoren sendes til
Edge enheten og lagres på Edge enheten.
Krankkompatibilitet
Vector systemet fungerer med de fleste typer krankarmer,
inkludert karbon. Det passer til de fleste størrelser av
krankarmer med enten standard (12–15 mm tykkelse) eller stor
(15–18 mm tykkelse) størrelse. Vector systemet er kompatibelt
med krankarmer opptil 44 mm bredde.
9
Tredjepartsenheter
Du finner en liste over enheter som er kompatible med Vector,
på www.garmin.com/vectorowner.
10
Tillegg
Indeks
B
batteri 2, 9
bytte 5
levetid 5
type 5
D
data
lagre 3
oppbevare 3
overføre 3
datafelter 3, 6–8
E
Edge 2, 5, 6
F
feilsøking 9
fēnix 6
Forerunner 7
G
Garmin Connect 3
I
installere 1, 2
K
kalibrere 2, 3, 6, 7
klosser 2
kompatibilitet 10
kraft 3
målere 3
kraftfase 3
L
logg 3
sende til datamaskin 3
M
minne 3
montere 1, 7, 9
montering 1, 2, 8
O
oppbevare data 3
oppbevare enheten 4, 5, 7
oppdateringer, programvare 9
P
pare 6
parkobling 2, 5–7, 9
pedaler 1–4, 7, 8
pedalsensorer 1, 2, 4, 5, 7
pedalsenterforskyvning 3
produktregistrering 8
programvare, oppdatere 9
R
registrere enheten 8
rengjøre enheten 4
reservedeler 4
S
spesifikasjoner 5, 9
sykkeldynamikk 3
T
tilpasse enheten 3, 6, 7
trening 3
U
USB, koble fra 4
USB ANT Stick 5, 9
V
vanntetthet 5
verktøy 1
Indeks
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising