Garmin | Vector™ 2 | User guide | Garmin Vector™ 2 Käyttöopas

Garmin Vector™ 2 Käyttöopas
Vector™ 2 ja Vector 2S
Käyttöopas
Heinäkuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01867-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, ANT+ , Edge ja Forerunner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. ANT Agent™, fēnix , Garmin Connect™, USB ANT Stick™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Exustar™ on Exustar Enterprise Co.
Ltd:n tavaramerkki. Mac on Apple Computer Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Training Stress Score™
(TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
FCC-tunnus sijaitsee paristolokerossa. FCC-tunnus: IPH-02767
SN: A02767
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Kiitos ........................................................................................... 1
Aloitus ......................................................................................... 1
Mukana toimitetut työkalut .......................................................... 1
Tarvittavat työkalut ...................................................................... 1
Vector osien asentaminen .......................................................... 1
Asennuksen valmisteleminen ................................................ 1
Polkupyörän ketjujen liikkumisvaran määrittäminen .............. 1
Polkimen ja poljinanturin asentaminen .................................. 1
Vasemman polkimen ja poljinanturin asentaminen ............... 2
Oikeanpuoleisen polkimen asentaminen ............................... 2
Kengän kiinnikkeiden asentaminen ............................................ 2
Kiristysruuvin säätäminen ...................................................... 2
Vectorin pariliittäminen Edge 1000 laitteen kanssa .................... 2
Poljinanturin tilan merkkivalo ................................................. 2
Ensimmäinen ajokerta ................................................................ 2
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 2
Asennuskulman määrittäminen .............................................. 3
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 3
Forerunner 910XT laitteen ohjeet ............................................... 7
Vector laitteen pariliitos Forerunner 910XT laitteeseen ......... 7
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 7
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 7
Päivittäminen Vector 1 versiosta Vector 2
versioon.......................................................................... 7
Poljinanturin ja polkimen irrottaminen ......................................... 7
Polkimen, uuden aluslevyn ja poljinanturin asentaminen ........... 8
Oikeanpuoleisen polkimen asentaminen .................................... 8
Liite.................................................................................. 8
Vector laitteen rekisteröiminen ................................................... 8
Voiman tietokentät ...................................................................... 8
Vianmääritys ............................................................................... 9
Ohjelmiston päivittäminen Vector Updaterilla ........................ 9
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge 1000 laitteella .......... 9
Merkkivalon usean välähdyksen tulkitseminen ...................... 9
Staattinen vääntömomenttitesti .............................................. 9
Kampien yhteensopivuus ..................................................... 10
Kolmansien osapuolten laitteet ............................................ 10
Hakemisto ..................................................................... 11
Harjoittelu........................................................................ 3
Voima polkimissa ........................................................................ 3
Pyöräilyn dynamiikka .................................................................. 3
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ................................... 3
Voimavaihetiedot ................................................................... 3
Poikkeama osan keskikohdasta ............................................. 3
Huoltovinkkejä ............................................................................ 3
Vector tiedot................................................................... 3
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ....................... 3
Garmin Connect ..................................................................... 4
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 4
Laitteen tiedot................................................................. 4
Vector laitteen huoltaminen ........................................................ 4
Poljinantureiden ja poljinten irrottaminen .................................... 4
Poljinten ja kasettien vaihtaminen .............................................. 4
Vectorin säilytys .......................................................................... 5
Vector - tekniset tiedot ................................................................ 5
USB ANT Stick™ - tekniset tiedot .............................................. 5
Pariston tiedot ............................................................................. 5
Poljinanturin pariston vaihtaminen ......................................... 5
Muut yhteensopivat laitteet........................................... 6
Edge 810 ja 510 laitteen ohjeet .................................................. 6
Vector mittarin pariliittäminen Edge 810- tai 510laitteeseen ..............................................................................6
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 6
Edge 800 -laitteen ohjeet ............................................................ 6
Vector mittarin pariliittäminen Edge 800 -laitteeseen ............ 6
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 6
Edge 500 -laitteen ohjeet ............................................................ 6
Vector mittarin pariliittäminen Edge 500 -laitteeseen ............ 6
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 6
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 6
fēnix® 3 laitteen ohjeet ............................................................... 6
Vector laitteen pariliitos fēnix 3 laitteeseen ............................ 6
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 6
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 6
fēnix 2 laitteen ohjeet .................................................................. 7
Vector laitteen pariliitos fēnix 2 laitteeseen ............................ 7
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 7
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 7
Forerunner® 920XT laitteen ohjeet ............................................ 7
Vector laitteen pariliitos Forerunner 920XT laitteeseen ......... 7
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 7
Kammen pituuden määrittäminen .......................................... 7
Sisällysluettelo
i
Johdanto
VAROITUS
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen Vector järjestelmän
asennusta ja käyttöönottoa. Virheellinen käyttö saattaa
aiheuttaa vakavia vammoja.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Pyörän ketjujen tulisi olla uloimmassa asennossa, jotta
poljinanturin kaapelin ja ketjun oikea liikkumisvara voitaisiin
määrittää.
HUOMAUTUS: liikkumisvaraa on oltava vähintään 5 mm À
ketjun ja poljinkammen välissä.
ILMOITUS
Katso osoitteesta www.garmin.com/vectorowner uusimmat
tiedot pyörien yhteensopivuudesta, ohjelmistopäivityksistä ja
opasvideoista.
Kiitos
Kiitos, että ostit Vector tai Vector S järjestelmän. Tämä opas
kattaa molemmat Vector järjestelmät.
Vector on pyöräilijöiden pyöräilijöille suunnittelema laite, joka on
tarkka ja tehokas pyörän mittauslaite.
Vector on yksinkertainen, tarkka ja helppokäyttöinen.
Lisätietoja Vector laitteen ohjelmistopäivityksistä, opasvideoista
ja monesta muusta käytön kannalta keskeisistä seikoista on
osoitteessa www.garmin.com/vectorowner.
Nyt on aika ottaa tehokeinot käyttöön pyöräilyssä.
Aloitus
1 Asenna Vector osat (Vector osien asentaminen, sivu 1 ).
2 Asenna kengän kiinnikkeet (Kengän kiinnikkeiden
3
4
5
6
asentaminen, sivu 2 ).
Pariliitä Vector Edge laitteeseen (Vectorin pariliittäminen
Edge 1000 laitteen kanssa, sivu 2 ).
Lähde ajamaan (Ensimmäinen ajokerta, sivu 2 ).
Näytä historiatiedot (Vector tiedot, sivu 3 ).
Lähetä historiatiedot tietokoneeseen (Matkan lähettäminen
sivustoon Garmin Connect, sivu 3 ).
Tämä toimi koskee Vector järjestelmää. Lisätietoja Vector S
järjestelmästä on kohdassa Vasemman polkimen ja poljinanturin
asentaminen, sivu 2 .
HUOMAUTUS: vasemman- ja oikeanpuoleiset poljinanturit ovat
samanlaiset.
1 Asenna ensin vasen poljin.
2 Levitä polkimen akselin kierteisiin À ohut kerros rasvaa.
®
Mukana toimitetut työkalut
• 15 mm:n crowfoot-sovitin momenttiavainta varten
• 2,5 mm:n kuusiokoloavain
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
Polkimen ja poljinanturin asentaminen
15 mm:n polkimen jakoavain
Polkupyöräöljy
3 mm:n kuusiokoloavain
4 mm:n kuusiokoloavain
Vector osien asentaminen
Vector ja Vector S järjestelmien asennusohjeet ovat
samankaltaiset. Erityisesti Vector S järjestelmää koskevat toimet
on merkitty.
Asennuksen valmisteleminen
1 Tarkista pyörän yhteensopivuus osoitteesta www.garmin.com
/vectorowner.
2 Etsi akseliin kaiverrettu anturin tunnus ja kirjoita se muistiin.
3 Irrota nykyiset polkimet.
4 Puhdista kierteet ja poista vanha rasva.
Polkupyörän ketjujen liikkumisvaran määrittäminen
Ennen kuin voit asentaa oikean polkimen, sinun on määritettävä
ketjujen liikkumisvara.
Siirrä pyörän ketju isoimmalle rattaalle ja takavaihtajan
pienimmälle rattaalle.
Johdanto
3 Aseta akseli poljinkampeen Á.
4 Kiristä akseli käsin.
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselin kierre on
vasenkätinen (käänteinen).
5 Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 34 40 N-m (25 - 30 lbf-jalkaa).
6 Poista ylimääräinen rasva akselista puhtaalla liinalla ja
saippuavedellä tai isopropyylialkoholilla.
7 Aseta poljinanturi  akseliin.
HUOMAUTUS: taivuta kaapeli à varovasti pois edestä.
Poljinanturin on oltava poljinkampea vasten.
VIHJE: poljinanturin suunta ei vaikuta voiman ja
poljinnopeuden laskentaan. Garmin suosittelee, että
poljinanturi sijoitetaan kammen etureunaan. Kun kampi on
etuasennossa, poljinanturin pitäisi osoittaa alaspäin.
8 Liitä kaapeli tiukasti akseliin.
9 Aseta ruuvi Ä poljinanturiin ja kiristä se 2,5 mm:n
kuusiokoloavaimella.
10 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Poljinanturi ei saa häiritä minkään pyörän osan toimintaa.
11 Asenna oikea poljin ja poljinanturi toistamalla vaiheet 2 - 10.
HUOMAUTUS: jos poljinanturin kaapeli hankaa ketjua
vasten, voit lisätä liikkumisvaraa laittamalla 1 - 2 aluslevyä
akselin ja poljinkammen väliin. Käytä enintään kahta
aluslevyä.
®
1
Vasemman polkimen ja poljinanturin asentaminen
Tämä toimi koskee Vector S järjestelmää.
1 Levitä polkimen akselin kierteisiin À ohut kerros rasvaa.
5 Kiristä kiinnike tiukasti kenkään.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 4 - 6
lbf-ft. (5 - 8 N-m).
Kiristysruuvin säätäminen
ILMOITUS
Älä kiristä polkimen alla olevaa kiristysruuvia liian tiukalle.
Säädä molempiin polkimiin samanlainen kiristys.
2 Aseta akseli poljinkampeen Á.
3 Kiristä akseli käsin.
4
5
6
7
8
9
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselin kierre on
vasenkätinen (käänteinen).
Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 34 40 N-m (25 - 30 lbf-jalkaa).
Poista ylimääräinen rasva akselista puhtaalla liinalla ja
saippuavedellä tai isopropyylialkoholilla.
Aseta poljinanturi  akseliin.
HUOMAUTUS: taivuta kaapeli à varovasti pois edestä.
Poljinanturin on oltava poljinkampea vasten.
VIHJE: poljinanturin suunta ei vaikuta voiman ja
poljinnopeuden laskentaan. Garmin suosittelee, että
poljinanturi sijoitetaan kammen etureunaan. Kun kampi on
etuasennossa, poljinanturin pitäisi osoittaa alaspäin.
Liitä kaapeli tiukasti akseliin.
Aseta ruuvi Ä poljinanturiin ja kiristä se 2,5 mm:n
kuusiokoloavaimella.
Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Poljinanturi ei saa häiritä minkään pyörän osan toimintaa.
Oikeanpuoleisen polkimen asentaminen
Säädä poljinten kiristystä 3 mm:n kuusiokoloavaimella.
Mahdollinen kiristysväli näkyy polkimen kiinnityksen
takapuolelta.
Vectorin pariliittäminen Edge 1000 laitteen
kanssa
Ennen kuin voit tarkastella Vector tietoja Edge laitteessa, sinun
on muodostettava pariliitos laitteiden välille.
Pariliitos tarkoittaa langattomien ANT+ anturien yhdistämistä.
Nämä ohjeet on tarkoitettu Edge 1000 laitteelle. Jos sinulla on
jokin muu yhteensopiva laite, katso kohtaa Muut yhteensopivat
laitteet, sivu 6 tai siirry osoitteeseen www.garmin.com
/vectorowner.
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Käynnistä
Edge laite.
2
3 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > Lisää tunnistin >
Voima.
4 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
5 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty Edge laitteeseen, näyttöön tulee
ilmoitus ja anturin tila on Yhdistetty. Voit mukauttaa tietokentän
näyttämään Vector laitteen tiedot.
®
Poljinanturin tilan merkkivalo
Tämä toimi koskee Vector S järjestelmää.
1 Levitä polkimen akselin kierteisiin ohut kerros rasvaa.
2 Aseta akseli poljinkampeen.
3 Kiristä akseli käsin.
4 Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 34 40 N-m (25 - 30 lbf-jalkaa).
Jos merkkivalo välähtää monta kertaa vihreänä, järjestelmässä
on ongelma, joka kaipaa huomiotasi.
HUOMAUTUS: kun poljinanturin paristo on vähissä, tilan
merkkivalo välähtää punaisena vihreän sijasta.
Merkkivalon toiminto
Tila
1 vihreä välähdys 10 sekunnin
välein.
Vector järjestelmä toimii oikein.
2 välähdystä 10 sekunnin välein.
Poljin ei ole yhteydessä.
Kengän kiinnikkeiden asentaminen
3 välähdystä 10 sekunnin välein.
Poljinanturi on yhdistetty, mutta se
ei saa yhteyttä Edge laitteeseen.
HUOMAUTUS: vasemman- ja oikeanpuoleiset kiinnikkeet ovat
samanlaiset.
1 Levitä ohut kerros öljyä kiinnikkeen pulttien kierteisiin.
2 Kohdista kiinnike À, aluslevyt Á ja pultit Â.
4 välähdystä 10 sekunnin välein.
Poljinanturi etsii toista poljinanturia.
5 välähdystä 10 sekunnin välein.
Asennuskulmaa ei ole määritetty tai
sitä ei tunnisteta.
6 välähdystä 10 sekunnin välein.
Laitteiston asennusvirhe.
7 välähdystä 10 sekunnin välein.
Ohjelmistopäivitys on meneillään.
1 punainen välähdys 10 sekunnin Poljinanturin paristo on vähissä.
välein.
Ensimmäinen ajokerta
3 Kiinnitä 4 mm:n kuusiokoloavaimella jokainen pultti kevyesti
kengän pohjaan.
4 Säädä kiinnike kenkään haluamaasi asentoon.
Tämä on säädettävissä koeajon jälkeen.
2
Ennen kuin ajat Vector laitteen kanssa ensimmäisen kerran,
määritä kammen pituus ja määritä anturien asennuskulma
poljinten sisällä. Vector järjestelmä kalibroituu automaattisesti
joka ajokerran jälkeen. Kammen pituus on määritettävä myös,
kun Vector siirretään toiseen pyörään.
Tämä toimi koskee Edge 1000 laitetta. Jos sinulla on jokin muu
yhteensopiva laite, katso Muut yhteensopivat laitteet, sivu 6
tai siirry osoitteeseen www.garmin.com/vectorowner.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
Johdanto
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Valitse aloitusnäytössä > Tunnistimet > > Tunnistimen
tiedot > Kammen pituus.
3 Määritä kammen pituus ja valitse
.
Asennuskulman määrittäminen
Ennen kuin määrität asennuskulmat, määritä voima ja
poljinnopeus näkymään Edge laitteen tietokentissä.
1 Aja lyhyt matka harjoitusrullilla tai tiellä.
2 Aja, kunnes poljinnopeus on lähes 70 kierrosta minuutissa.
3 Kiihdytä tasaisesti noin 90 kierrokseen minuutissa.
Kun asennuskulmat on määritetty oikein, Edge laitteessa
näkyy ilmoitus ja voimatiedot näkyvät laitteen tietokentissä
(vain 1000, 810 ja 510).
Tietokenttien mukauttaminen
Tämä toimenpide koskee Edge 1000, 810, 800 ja 510 laitteita.
Jos sinulla on jokin muu yhteensopiva laite, katso kohtaa Muut
yhteensopivat laitteet, sivu 6 .
1 Muuta tietokenttää koskettamalla sitä pitkään.
2 Valitse luokka.
3 Valitse tietokenttä.
Harjoittelu
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (Vectorin
pariliittäminen Edge 1000 laitteen kanssa, sivu 2 ).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
huippuvoimavaiheesi À, kokonaisvoimavaiheesi Á ja
poikkeaman osan keskikohdasta Â.
3 Tarvittaessa voit muuttaa tietokenttää Ã koskettamalla sitä
pitkään (Tietokenttien mukauttaminen, sivu 3 ).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect™ tilillesi ja
tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja (Matkan lähettäminen
sivustoon Garmin Connect, sivu 3 ).
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Huoltovinkkejä
ILMOITUS
Jotkin pyöräilyvarusteet saattavat naarmuttaa Vector osien
pintaa.
• Käytä varusteen ja laitteen välillä vahapaperia tai pyyhettä.
• Tarkista poljinkammen liikkuvuus kaikkien pyörän säätöjen
jälkeen kiertämällä kampea.
• Pidä Vector osat puhtaina.
• Kun siirrät Vector mittarin toiseen pyörään, puhdista kierteet
ja pinnat huolellisesti.
• Katso uusimmat tiedot osoitteesta www.garmin.com
/vectorowner.
Vector tiedot
Ajotiedot eli historia tallennetaan Edge laitteeseen tai muuhun
yhteensopivaan Garmin laitteeseen. Tämä osa koskee Edge
1000 laitetta.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatietosi Garmin Connect tilillesi säännöllisesti, jotta voit
seurata kaikkia ajotietojasi.
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin
Connect
ILMOITUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
Harjoittelu
3
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
aktiviteeteistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja kolmiotteluharjoituksista. Voit hankkia
maksuttoman tilin osoitteessa www.garminconnect.com/start.
Toimintojen tallentaminen: kun olet saanut toiminnon valmiiksi
ja tallentanut sen laitteeseesi, voit ladata toiminnon
kohteeseen Garmin Connect ja säilyttää sitä niin kauan kuin
haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja toiminnosta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Älä upota osia veteen tai puhdista niitä painepesurilla.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Käytä vaihto-osina ainoastaan Garmin osia. Kysy lisätietoja
Garmin myyjältä tai katso Garmin sivustoa.
Poljinantureiden ja poljinten irrottaminen
ILMOITUS
Älä yritä irrottaa kaapelia akselista.
HUOMAUTUS: tämä koskee Vector 2 järjestelmää.
1 Irrota ruuvi poljinanturista 2,5 mm:n kuusiokoloavaimella.
2 Löysää poljin Á hitaasti polkimen jakoavaimella À.
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselissa ja kammessa
on vasenkätinen (käänteinen) kierre.
Poljinanturin kaapeli irtoaa akselista, kun ruuvaat poljinta irti.
HUOMAUTUS: kalibroi Vector uudelleen, kun olet asentanut
sen takaisin.
Poljinten ja kasettien vaihtaminen
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Toimintojen jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne toimintoja, tai julkaista
linkkejä toimintoihisi haluamissasi yhteisösivustoissa.
ILMOITUS
Tarvitset kasettiakselityökalun (saatavilla yritykseltä Exustar™ tai
Shimano ), 8 mm:n kuusiokoloavaimen, 15 mm:n polkimen
jakoavaimen ja polkupyöräöljyä. Voit käyttää myös muita
yhteensopivia tarvikkeita. Varo, ettet vahingoita Vector osia.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos polkimet ovat vahingoittuneet tai niissä näkyy merkittäviä
kulumia, voit vaihtaa polkimet, kasetit ja niihin liittyvät osat.
HUOMAUTUS: polkimet ja kasetit vaihdetaan samalla tavalla
Vector ja Vector S järjestelmissä. Pidä vasemman ja oikean
polkimen osat erillään toisistaan.
1 Irrota polkimet ja poljinanturit pyörästä (Poljinantureiden ja
poljinten irrottaminen, sivu 4 ).
2 Irrota polkimen runko kasetista À kasettiakselityökalulla.
HUOMAUTUS: oikeassa polkimessa on vasenkätinen
(käänteinen) kierre.
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
®
®
®
Laitteen tiedot
Vector laitteen huoltaminen
ILMOITUS
Pidä osat puhtaina.
4
Laitteen tiedot
Vedenkestävyys
IPX7
ILMOITUS
Älä upota osia veteen tai puhdista niitä painepesurilla.
Radiotaajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
USB ANT Stick™ - tekniset tiedot
3 Irrota polkimen runko.
4 Pitele akselia Á tukevasti polkimen jakoavaimella ja irrota
mutteri  ja aluslevy à 8 mm:n kuusiokoloavaimella.
5 Irrota kasetti akselista.
6 Irrota messinkinen välirengas Ä ja pölysuojus Å.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmän oikea poljin ei sisällä
messinkistä välirengasta, ja pölysuojus on käänteinen.
7 Poista kaikki vanha rasva akselista.
8 Aseta uusi pölysuojus ja messinkinen välirengas akseliin.
Pölysuojuksen ja välirenkaan kapean reunan on oltava
akselin kantaa kohti.
9 Levitä polkupyöräöljyä akseliin.
10 Aseta akseli kasettiin.
11 Pyyhi ylimääräinen rasva pois.
12 Kiinnitä uusi aluslevy ja mutteri akselin päähän.
HUOMAUTUS: oikean akselin mutterissa on vasenkätinen
(käänteinen) kierre.
13 Kiristä 8 mm:n mutteri kuusiokoloavaimella.
VAROITUS
Garmin suosittelee vääntömomenttia 7 lbf-ft. (10 N-m). Jos
mutteri ei ole tukevasti kiinni, poljin voi irrota ajon aikana,
mikä voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja, vakavia vammoja tai
kuoleman.
Virtalähde
USB
Käyttölämpötila
-10 – 50 °C (14 – 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Lähetysalue
Noin 5 m (16,4 jalkaa)
Pariston tiedot
Vector tarkkailee molempien poljinanturien pariston tilaa ja
lähettää tilatiedot Edge laitteeseen. Kun saat varoituksen, että
pariston varaus on vähissä, käyttöaikaa on jäljellä noin 10–20
tuntia.
Poljinanturin pariston vaihtaminen
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa paristoa terävällä esineellä.
Kysy lisätietoja paristojen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta. Perkloraattimateriaali – saattaa vaatia
erityiskäsittelyä. Katso lisätietoja osoitteesta www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
HUOMAUTUS: vaihda aina molemmat paristot yhtaikaa.
1 Etsi poljinanturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon
kansi À.
14 Asenna uusi poljin kiertämällä sitä kasettiin, kunnes rakoa ei
ole.
HUOMAUTUS: oikeassa polkimessa on vasenkätinen
(käänteinen) kierre.
15 Asenna poljinanturit ja polkimet takaisin asennusohjeiden
mukaisesti (Polkimen ja poljinanturin asentaminen, sivu 1 ).
16 Tarkista poljinkammen liikkuvuus ja poljinten toiminta
kiertämällä poljinkampea.
Kalibroi järjestelmä uudelleen, kun olet asentanut polkimet ja
kasetit takaisin.
Vectorin säilytys
Jos kuljetat pyörää tai et käytä Vector laitetta pitkään aikaan,
Garmin suosittelee irrottamaan Vector laitteen ja säilyttämään
sitä omassa pakkauksessaan.
2 Avaa kansi kiertämällä sitä vastapäivään kolikolla Á siten,
että nuoli siirtyy lukitusasennosta  avausasentoon Ã.
3 Irrota kansi.
Voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla Ä tai magneetilla.
Vector - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3 volttia
Akunkesto
Ajoaika vähintään 175 tuntia
HUOMAUTUS: oikean kammen poljinanturi
kuluttaa akun virtaa nopeammin kuin vasemman
kammen anturi.
Käyttölämpötila
-20 - 50 °C (-4 - 122 °F)
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
Kiinnitä
kansi takaisin siten, että nuoli osoittaa avausasentoa.
6
Laitteen tiedot
5
7 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla.
Tarkista, että kannessa oleva nuoli osoittaa kannen olevan
lukossa.
8 Odota 10 sekuntia.
Kun olet vaihtanut poljinanturin pariston, sinun on määritettävä
Edge (Asennuskulman määrittäminen, sivu 3 ) laitteen
asennuskulma.
Muut yhteensopivat laitteet
Edge 810 ja 510 laitteen ohjeet
Vector mittarin pariliittäminen Edge 810- tai 510laitteeseen
1 Tuo Edge laite enintään 3 m päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 m päässä muista ANT+ antureista
pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse aloitusnäytössä > Pyöräprofiilit.
4 Valitse profiili.
5 Valitse .
6 Ota anturi käyttöön ja valitse Haku.
7 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Kun anturi on liitetty Edge laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään Vector laitteen tiedot.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
Valitse aloitusnäytössä > Pyöräprofiilit.
Valitse profiili.
Valitse Kammen pituus > Manuaalinen.
Määritä kammen pituus ja valitse .
1
2
3
4
5
Edge 800 -laitteen ohjeet
Vector mittarin pariliittäminen Edge 800 -laitteeseen
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Valitse VALIKKO > > Pyöräasetukset > Pyöräprofiilit.
4 Valitse pyörä.
5 Valitse ANT+-voima > Voimamittari > Kyllä.
6 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
7 Valitse .
Kun anturi on pariliitetty Edge laitteeseen, näyttöön tulee
ilmoitus ja näkyy tasaisena tilasivulla. Voit mukauttaa
tietokentän näyttämään Vector laitteen tiedot.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Käynnistä Edge laite.
3 Paina MENU-painiketta pitkään.
4 Valitse Asetukset > Pyöräasetukset.
5 Valitse pyörä.
6 Valitse ANT+-voima.
7 Ota anturi käyttöön ja valitse Haku.
8 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Kun anturi on pariliitetty Edge laitteeseen, näyttöön tulee
näkyy tasaisena päävalikossa. Voit mukauttaa
ilmoitus ja
tietokentän näyttämään Vector laitteen tiedot.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Pyöräasetukset.
4 Valitse pyörä.
5 Valitse Pyörän tiedot > Lisää > Kammen pituus >
Manuaalinen.
6 Anna kammen pituus.
Tietokenttien mukauttaminen
Tämä toimi koskee Edge 500 -laitetta.
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Pyöräasetukset > Tietokentät.
3 Valitse sivu.
4 Valitse sivulla näytettävien tietokenttien määrä.
5 Valitse tietokenttä.
fēnix 3 laitteen ohjeet
®
Vector laitteen pariliitos fēnix 3 laitteeseen
1 Tuo fēnix laite enintään 3 metrin päähän anturista.
2
3
4
5
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Paina UP painiketta pitkään.
Valitse Asetukset > Tunnistimet > Lisää uusi > Voima.
Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Valitse anturi.
Kun anturi on liitetty fēnix laitteeseesi, anturin tila vaihtuu
Hakee tilasta Yhdistetty tilaan.
Tietokenttien mukauttaminen
1 Paina UP painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Sovellukset > Pyörä > Tietonäkymät.
3 Valitse näyttö.
4 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Valitse VALIKKO > > Pyöräasetukset > Pyöräprofiilit.
3 Valitse profiili.
4 Valitse Pyörän tiedot > Kammen pituus > Mukautettu.
5 Määritä kammen pituus ja valitse .
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Paina UP painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Tunnistimet.
4 Valitse anturi.
5 Valitse Kammen pituus.
6 Määritä kammen pituus ja valitse .
Edge 500 -laitteen ohjeet
Vector mittarin pariliittäminen Edge 500 -laitteeseen
1 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
6
Muut yhteensopivat laitteet
fēnix 2 laitteen ohjeet
Forerunner 910XT laitteen ohjeet
Vector laitteen pariliitos fēnix 2 laitteeseen
Vector laitteen pariliitos Forerunner 910XT laitteeseen
1 Tuo Forerunner laite enintään 3 metrin päähän anturista.
Ennen kuin voit pariliittää ANT+ antureita, poista langaton
Bluetooth tekniikka käytöstä.
1 Tuo fēnix laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Voima.
4 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
5 Valitse anturi.
6 Valitse Tila > Käytössä.
Kun anturi on liitetty fēnix laitteeseesi, anturin tila vaihtuu
Hakee tilasta Yhdistetty tilaan.
®
Tietokenttien mukauttaminen
1 Paina MENU-painiketta pitkään.
2 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Suoritus > Pyörä >
Tietosivut.
Voit
lisätä uuden sivun (valinnainen) valitsemalla Lisää sivu
3
ja seuraamalla näytön ohjeita.
4 Valitse muokattava sivu.
5 Valitse Muokkaa ja muuta tietokenttiä.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Paina MENU-painiketta pitkään.
3 Valitse Asetukset > Tunnistimet > Voima > Kammen
pituus.
4 Määritä kammen pituus ja valitse Valmis.
Forerunner 920XT laitteen ohjeet
®
Vector laitteen pariliitos Forerunner 920XT laitteeseen
1 Tuo Forerunner laite enintään 3 metrin päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse > Asetukset > Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi
> Voima.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
4 Valitse anturi.
Kun anturi on pariliitetty, näyttöön tulee ilmoitus.
Tietokenttien mukauttaminen
1 Valitse > Toimintoasetukset > Tietonäkymät.
2 Valitse näyttö.
3 Ota tietonäyttö käyttöön tarvittaessa valitsemalla Tila >
Käytössä.
4 Muuta tietokenttien määrää tarvittaessa.
5 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
2
3
4
5
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse MODE > Asetukset > Pyöräasetukset.
Valitse pyörä.
Valitse ANT+-voima > Kyllä > Haku uudelleen.
Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Kun anturin pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja
näkyy.
Tietokenttien mukauttaminen
1 Valitse MODE > Asetukset > Pyöräasetukset >
Tietokentät.
2 Valitse muokattava sivu.
3 Muuta tietokenttien määrää tarvittaessa.
4 Muuta tietokenttää valitsemalla se.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
1 Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
2 Valitse MODE > Asetukset > Pyöräasetukset.
3 Valitse pyörä.
4 Valitse Pyörän tiedot > Lisää > Kammen pituus.
5 Anna kammen pituus.
Päivittäminen Vector 1 versiosta
Vector 2 versioon
HUOMAUTUS: päivitys käy samalla tavalla kuin Vector ja
Vector S järjestelmien päivitys. Vector S järjestelmässä on
käytettävissä vain poljinasennus oikealle polkimelle. Pidä
vasemman ja oikean polkimen osat erillään toisistaan.
1 Irrota polkimet ja poljinanturit (Poljinanturin ja polkimen
irrottaminen, sivu 7 ).
2 Vaihda kasetit (valinnainen, Poljinten ja kasettien
vaihtaminen, sivu 4 .)
3 Asenna polkimet, uudet aluslevyt ja poljinanturit (Polkimen,
uuden aluslevyn ja poljinanturin asentaminen, sivu 8 ).
4 Tarkista LED-tilaviestit (Poljinanturin tilan merkkivalo, sivu 2 ).
5 Hanki Vector ohjelmiston uusimmat päivitykset (Ohjelmiston
päivittäminen Vector Updaterilla, sivu 9 ).
6 Pariliitä Vector järjestelmä Edge laitteeseen ja kalibroi
Vector-järjestelmä (Ensimmäinen ajokerta, sivu 2 ).
Poljinanturin ja polkimen irrottaminen
ILMOITUS
Älä yritä irrottaa kaapelia akselista.
Löysää poljin Á hitaasti polkimen jakoavaimella À.
Kammen pituuden määrittäminen
Kammen pituus on usein painettuna kampeen.
Aktivoi Vector pyörittämällä polkimia muutaman kerran.
Valitse > Asetukset > Anturit ja lisälaitteet.
Valitse anturi.
Valitse Kammen pituus.
Anna kammen pituus.
1
2
3
4
5
Päivittäminen Vector 1 versiosta Vector 2 versioon
7
Oikeanpuoleisen polkimen asentaminen
Tämä toimi koskee Vector S järjestelmää.
1 Levitä polkimen akselin kierteisiin ohut kerros rasvaa.
2 Aseta akseli poljinkampeen.
3 Kiristä akseli käsin.
4 Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 34 40 N-m (25 - 30 lbf-jalkaa).
Liite
Vector laitteen rekisteröiminen
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselissa ja kammessa
on vasenkätinen (käänteinen) kierre.
Poljinanturin kaapeli irtoaa akselista, kun ruuvaat poljinta irti.
Kalibroi Vector uudelleen, kun olet asentanut sen takaisin.
Polkimen, uuden aluslevyn ja poljinanturin
asentaminen
HUOMAUTUS: vasemman- ja oikeanpuoleiset poljinanturit ovat
samanlaiset.
1 Asenna ensin vasen poljin.
2 Aseta uusi sininen aluslevy polkimen À akseliin.
3 Levitä polkimen akselin kierteisiin Á ohut kerros rasvaa.
4 Aseta akseli poljinkampeen Â.
5 Kiristä akseli käsin.
HUOMAUTUS: vasemman polkimen akselin kierre on
vasenkätinen (käänteinen).
6 Kiristä akseli jakoavaimella.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiristysmomenttia 34 40 N-m (25 - 30 lbf-jalkaa).
7 Poista ylimääräinen rasva akselista puhtaalla liinalla ja
saippuavedellä tai isopropyylialkoholilla.
8 Aseta uusi poljinanturi à akseliin.
HUOMAUTUS: taivuta kaapeli Ä varovasti pois edestä.
Poljinanturin on oltava poljinkampea vasten.
VIHJE: poljinanturin suunta ei vaikuta voiman ja
poljinnopeuden laskentaan. Garmin suosittelee, että
poljinanturi sijoitetaan kammen etureunaan. Kun kampi on
etuasennossa, poljinanturin pitäisi osoittaa alaspäin.
9 Liitä kaapeli tiukasti akseliin.
10 Aseta ruuvi Å poljinanturiin ja kiristä se 2,5 mm:n
kuusiokoloavaimella.
11 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Poljinanturi ei saa häiritä minkään pyörän osan toimintaa.
12 Asenna oikea poljin ja poljinanturi toistamalla vaiheet 2 - 11.
HUOMAUTUS: jos poljinanturin kaapeli hankaa ketjua
vasten, voit lisätä liikkumisvaraa laittamalla 1 - 2 aluslevyä
akselin ja poljinkammen väliin. Käytä enintään kahta
aluslevyä.
8
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/vectorowner.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Voiman tietokentät
HUOMAUTUS: tämä luettelo sisältää Edge 1000 laitteen
voiman tietokentät. Jos sinulla on jokin muu yhteensopiva laite,
katso sen käyttöopasta.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei tue tietokenttiä, joissa
näkyvät poljennan tasaisuus, vääntömomentin teho ja
tasapainotiedot.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
seisoen.
POK: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytät voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten tai askelten määrä
minuutissa. Laite on liitettävä poljinnopeutta tai juoksurytmiä
mittaavaan lisävarusteeseen, jotta nämä tiedot näkyvät.
Poljinnopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Tasap. - 3 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - 10 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen toiminnon oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Voima: nykyinen voimantuotto watteina.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Liite
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton kolmen sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen toiminnon Intensity Factor™.
Voima - keskimäärin: nykyisen toiminnon voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierroksen maksimi: nykyisen kierroksen
voimantuoton huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen toiminnon voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen toiminnon Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voima - TSS: nykyisen toiminnon Training Stress Score™.
Voimav. - oik. keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. keskia.: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on se poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla tuotat eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. huippuka.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on se poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla tuotat eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippuka: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Vv. - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Vv. - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Vianmääritys
Ohjelmiston päivittäminen Vector Updaterilla
Vector Updater -sovelluksen käyttämiseen tarvitset USB ANT
Stick muistitikun (mukana) ja Internet-yhteyden, ja
poljinantureissa on oltava toimivat paristot.
1 Lataa osoitteesta www.garmin.com/vectorowner Vector
Updater -sovellus.
Liite
2 Tuo Vector enintään 3 metrin päähän tietokoneesta.
3 Avaa Vector Updater -sovellus ja seuraa näytön ohjeita.
Vector Updaterin käyttövinkkejä
Jos Vector Updater ei toimi oikein, kokeile näitä vinkkejä.
• Liitä USB ANT Stick suoraan tietokoneen USB-porttiin. USBkeskittimiä ei suositella.
• Jos käytät tietokoneessa myös ANT Agent™ sovellusta, aseta
toinen USB ANT Stick tai sulje ANT Agent sovellus.
• Jos Vector Updater ei löydä laitetta yli kahteen minuuttiin,
poista paristot poljinantureista, odota 20 sekuntia ja aseta
paristot takaisin.
Jos Vector Updater ei vieläkään löydä laitetta, vaihda
poljinanturien paristot.
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge 1000 laitteella
Ennen kuin voit päivittää ohjelmiston, sinun on pariliitettävä
Edge 1000 ja Vector järjestelmä.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect palveluun USB-liitännän tai
Wi‑Fi yhteyden kautta.
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran.
Edge laite kehottaa asentamaan odottavat
ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
®
Merkkivalon usean välähdyksen tulkitseminen
Punainen merkkivalo tarkoittaa aina, että poljinanturin paristo on
vähissä. Jos merkkivalo välähtää monta kertaa punaisena,
poljinanturin paristo on vähissä ja järjestelmässä on ongelma
(Poljinanturin tilan merkkivalo, sivu 2 ).
• Jos merkkivalo välähtää punaisena monta kertaa, vaihda
ensin poljinanturin paristot (Poljinanturin pariston
vaihtaminen, sivu 5 ) ja korjaa järjestelmän ongelma.
• Jos merkkivalo välähtää 2 kertaa, varmista että poljinanturin
kaapeli on liitetty kunnolla ja että kaapeli tai nastat eivät ole
vioittuneet.
• Jos merkkivalo välähtää 3 kertaa, varmista että poljinanturin
kaapeli on liitetty kunnolla ja että kaapeli tai nastat eivät ole
vioittuneet.
Voit myös poistaa poljinanturin paristot ja asettaa ne
uudelleen (Poljinanturin pariston vaihtaminen, sivu 5 ).
• Jos merkkivalo välähtää 4 kertaa, odota että poljinanturi
löytää toisen poljinanturin.
Jos poljinanturien merkkivalot osoittavat keskenään eri tiloja,
Vector ohjelmisto on ehkä päivitettävä (Ohjelmiston
päivittäminen Vector Updaterilla, sivu 9 ).
• Jos merkkivalo välähtää 5 kertaa, tarkista asennuskulma
(Asennuskulman määrittäminen, sivu 3 ).
Edge laite näyttää ilmoituksen, ja voit seurata näytön ohjeita.
• Jos merkkivalo välähtää 6 kertaa, varmista että käytössä on
Vector 2 poljinanturia ja poljinta.
Voit päivittää Vector järjestelmän osoitteessa
www.garmin.com/vectorowner.
• Jos merkkivalo välähtää 7 kertaa, odota että poljinanturien ja
poljinten ohjelmistopäivitys valmistuu.
HUOMAUTUS: älä irrota poljinanturia tai poista sen paristoja
ohjelmistopäivityksen aikana.
Staattinen vääntömomenttitesti
ILMOITUS
Staattinen vääntömomenttitesti on tarkoitettu edistyneille
pyöräilijöille ja asennusammattilaisille. Tätä testiä ei yleensä
9
tarvita, jotta Vector järjestelmällä saataisiin hyviä tuloksia. Testi
on käytettävissä Edge 1000, 810 ja 510 laitteissa.
Garmin suosittelee, että staattinen vääntömomenttitesti tehdään
vähintään kolme kertaa ja ilmoitetuista vääntömomenttiarvoista
lasketaan keskiarvo.
Katso yksityiskohtaiset ohjeet siirtymällä osoitteeseen
www.garmin.com/vectorowner ja valitsemalla usein kysyttyjen
kysymysten linkki.
Jos ilmoitettu vääntömomenttiarvo poikkeaa toistettujen
staattisten vääntömomenttitestien jälkeenkin odotetusta arvosta,
voit määrittää mittakaavakertoimen toiseen polkimeen tai
molempiin. Mittakaavakerroin tallennetaan polkimeen, ja se
säätää polkimen laskemaa voima-arvoa. Mittakaavakerroin
lähetetään Edge laitteeseen ja tallennetaan Edge laitteeseen.
Kampien yhteensopivuus
Vector järjestelmä toimii useimpien poljinkampityyppien kanssa,
mukaan lukien hiilikuitu. Se sopii useimpiin vakiokokoisiin
(paksuus 12 - 15 mm) ja suuriin (paksuus 15 - 18 mm)
poljinkampiin. Vector järjestelmä on yhteensopiva enintään 44
mm leveiden poljinkampien kanssa.
Kolmansien osapuolten laitteet
Katso Vector laitteen kanssa yhteensopivien laitteiden luettelo
osoitteesta www.garmin.com/vectorowner.
10
Liite
Hakemisto
A
akku 2, 9
käyttöikä 5
tyyppi 5
vaihtaminen 5
asentaminen 1, 2, 8
asettaminen 1, 2, 9
E
Edge 2, 6
F
fēnix 6, 7
Forerunner 7
G
Garmin Connect 3, 4
H
harjoitus 3
historia 3
lähettäminen tietokoneeseen 3, 4
K
kalibroiminen 2, 3, 6, 7
kiinnikkeet 2
L
laitteen mukauttaminen 3, 6, 7
laitteen puhdistaminen 4
laitteen rekisteröiminen 8
laitteen säilyttäminen 4, 5, 7
M
muisti 3
O
ohjelmisto, päivittäminen 9
P
pariliitos 2, 6, 7, 9
paristo, käyttöikä 5
poikkeama osan keskikohdasta 3
poljinanturit 1, 2, 4, 5, 7, 8
polkimet 1–4, 7, 8
pyöräilyn dynamiikka 3
päivitykset, ohjelmisto 9
T
tekniset tiedot 5, 10
tiedot
siirtäminen 3, 4
tallentaminen 3, 4
tietojen tallentaminen 3, 4
tietokentät 3, 6–8
tuotteen rekisteröiminen 8
työkalut 1
U
USB, irrottaminen 4
USB ANT Stick 5, 9
V
varaosat 4
vedenkestävyys 5
vianmääritys 9
virta 3
voima, mittarit 3
voimavaihe 3
Y
yhteensopivuus 10
Hakemisto
11
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising