Garmin | Edge® 810 | User guide | Garmin Edge® 810 Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® 810 Podręcznik użytkownika
Edge 810
®
Podręcznik użytkownika
Sierpień 2016
190-01510-40_0D
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody
firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego
podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby
pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów
zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. BaseCamp™, Garmin Connect™, Garmin Index™, GSC™, Varia™ oraz Vector™ są znakami
towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach. Znak i logo Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. microSD™
jest znakiem towarowym firmy SD-3C, LLC. New Leaf jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Angeion Corporation. Di2™ jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Shimano, Inc. Shimano jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmyShimano, Inc. STRAVA oraz Strava™ są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są znakami towarowymi firmy Peaksware,
LLC. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem ............................................. 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Informacje o baterii ................................................................ 1
Mocowanie standardowego uchwytu .......................................... 1
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego ................... 1
Odłączanie urządzenia Edge ................................................. 2
Włączanie urządzenia ................................................................. 2
Klawisze ................................................................................. 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 3
Trening............................................................................ 3
Jazda rowerem ........................................................................... 3
Alerty ........................................................................................... 3
Ustawianie alertów zakresowych ........................................... 3
Ustawianie alertu cyklicznego ................................................ 3
Treningi ....................................................................................... 3
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 3
Tworzenie treningu ................................................................ 4
Powtarzanie etapów treningu ................................................ 4
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 4
Przerywanie treningu ............................................................. 4
Edytowanie treningu .............................................................. 4
Usuwanie treningu ................................................................. 4
Informacje o kalendarzu treningów ............................................. 4
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect .................................................................................. 4
Korzystanie z funkcji Virtual Partner® ........................................ 4
Kursy ........................................................................................... 5
Tworzenie kursu w urządzeniu .............................................. 5
Podążanie kursem ze strony internetowej ............................. 5
Porady dotyczące treningów z kursami ................................. 5
Wyświetlanie kursu na mapie ................................................ 5
Zmiana prędkości kursu ......................................................... 5
Przerywanie kursu ................................................................. 5
Usuwanie kursu ..................................................................... 5
Segmenty ....................................................................................5
Segmenty Strava™ ................................................................ 5
Pobieranie segmentu ze strony internetowej ......................... 6
Włączanie segmentów ........................................................... 6
Wyścig na segmencie ............................................................ 6
Wyświetlanie szczegółów segmentu ...................................... 6
Opcje segmentu ..................................................................... 6
Usuwanie segmentu .............................................................. 6
Osobiste rekordy ......................................................................... 6
Przywracanie osobistych rekordów ........................................ 6
Strefy treningowe ........................................................................ 6
Ustawianie stref prędkości ..................................................... 6
Czujniki ANT+................................................................. 6
Zakładanie czujnika tętna ........................................................... 6
Ustawianie stref tętna ............................................................ 7
Informacje o strefach tętna .................................................... 7
Cele fitness ............................................................................ 7
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ....................................................................................... 7
Montaż czujnika prędkości .......................................................... 7
Montaż czujnika rytmu ................................................................ 8
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu ............................. 8
Instalowanie urządzenia GSC™ 10 ............................................ 8
Informacje o urządzeniu GSC 10 ........................................... 9
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy ................. 9
Trening z miernikami mocy ......................................................... 9
Ustawianie stref mocy ............................................................ 9
Kalibrowanie miernika mocy .................................................. 9
Spis treści
Moc na pedale ....................................................................... 9
Korzystanie z manetek Shimano® Di2™ ................................... 9
Świadomość sytuacyjna ............................................................. 9
Parowanie czujników ANT+ ........................................................ 9
Parowanie czujnika tętna .......................................................... 10
Korzystanie z wagi .................................................................... 10
Dane inteligentnej wagi Garmin Index™ ............................. 10
Historia.......................................................................... 10
Wyświetlanie jazdy ................................................................... 10
Wyświetlanie podsumowania danych .................................. 10
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect ........................ 10
Serwis Garmin Connect ....................................................... 10
Funkcje online Bluetooth® ................................................... 10
Przesyłanie jazdy do smartfonu ........................................... 11
Usuwanie historii ....................................................................... 11
Zapis danych ............................................................................ 11
Zmiana lokalizacji przechowywania danych ........................ 11
Wkładanie karty pamięci ...................................................... 11
Zarządzanie danymi ................................................................. 11
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 11
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 11
Usuwanie plików .................................................................. 12
Odłączanie kabla USB ......................................................... 12
Nawigacja...................................................................... 12
Pozycje ..................................................................................... 12
Zapisywanie pozycji ............................................................. 12
Zapisywanie pozycji z mapy ................................................ 12
Podróż do pozycji ................................................................. 12
Podróż do znanych współrzędnych ..................................... 12
Podróż z funkcją Wróć do startu .......................................... 12
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .............................. 12
Odwzorowanie pozycji ......................................................... 13
Edycja pozycji ...................................................................... 13
Usuwanie pozycji ................................................................. 13
Ustawienia trasy ....................................................................... 13
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy .......................... 13
Zakup dodatkowych map .......................................................... 13
Wyszukiwanie adresu .......................................................... 13
Wyszukiwanie punktów szczególnych ................................. 13
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu .......................................... 13
Mapy topograficzne .............................................................. 13
Ustawienia mapy ...................................................................... 13
Zaawansowane ustawienia mapy ........................................ 13
Zmiana orientacji mapy ........................................................ 14
Dostosowywanie urządzenia....................................... 14
Profile ........................................................................................14
Aktualizowanie profilu roweru .............................................. 14
Aktualizowanie profilu aktywności ........................................ 14
Ustawianie profilu użytkownika ............................................ 14
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca ................... 14
Ustawienia Bluetooth ................................................................ 14
Informacje o ustawieniach treningu .......................................... 15
Dostosowywanie stron danych ............................................ 15
Korzystanie z funkcji Auto Pause ......................................... 15
Oznaczanie okrążeń wg pozycji ........................................... 15
Oznaczanie okrążeń wg dystansu ....................................... 15
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 15
Zmiana informacji o starcie .................................................. 15
Ustawienia systemowe ............................................................. 15
Ustawienia GPS ................................................................... 16
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 16
Ustawienia zapisu danych ................................................... 16
Zmiana jednostek miary ....................................................... 16
Zmiana ustawień konfiguracyjnych ...................................... 16
Zmiana języka urządzenia ................................................... 16
i
Ustawianie dźwięków urządzenia ........................................ 16
Strefy czasowe ..................................................................... 16
Informacje o urządzeniu.............................................. 16
Dane techniczne ....................................................................... 16
Dane techniczne Edge ......................................................... 16
Dane techniczne czujnika tętna ........................................... 16
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu ..................... 17
Dane techniczne urządzenia GSC 10 .................................. 17
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 17
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 17
Dbanie o czujnik tętna .......................................................... 17
Wymienianie baterii przez użytkownika .................................... 17
Wymiana baterii czujnika tętna ............................................ 17
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu ..................... 17
Wymiana baterii urządzenia GSC 10 ................................... 18
Rozwiązywanie problemów......................................... 18
Resetowanie urządzenia .......................................................... 18
Usuwanie danych użytkownika ................................................. 18
Wydłużanie czasu działania baterii ........................................... 18
Zmniejszanie intensywności podświetlenia ......................... 18
Regulowanie czasu podświetlania ....................................... 18
Korzystanie z funkcji autowyłączania ................................... 18
Kalibracja ekranu dotykowego .................................................. 18
Blokowanie ekranu dotykowego ............................................... 18
Odblokowywanie ekranu dotykowego ................................. 18
Aby uzyskać więcej informacji .................................................. 18
Odczyty temperatury ................................................................. 18
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 18
Aktualizowanie oprogramowania .............................................. 18
Załącznik....................................................................... 19
Rejestrowanie urządzenia ........................................................ 19
Pola danych .............................................................................. 19
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 21
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 21
Umowa licencyjna na oprogramowanie .................................... 21
Indeks............................................................................ 22
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem
Przy pierwszym użyciu urządzenia wykonaj poniższe czynności
w celu skonfigurowania urządzenia i zapoznania się z jego
podstawowymi funkcjami.
1 Naładuj urządzenie (Ładowanie urządzenia, strona 1).
2 Zamontuj urządzenie, korzystając ze standardowego
uchwytu (Mocowanie standardowego uchwytu, strona 1)
lub z zewnętrznego uchwytu montażowego (Instalowanie
zewnętrznego uchwytu montażowego, strona 1).
3 Włącz urządzenie (Włączanie urządzenia, strona 2).
4 Zlokalizuj satelity (Odbieranie sygnałów satelitarnych,
strona 3).
5 Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 3).
6 Zarejestruj urządzenie (Rejestrowanie urządzenia,
strona 19).
7 Wyślij jazdę do serwisu Garmin Connect™ (Przesyłanie jazdy
do serwisu Garmin Connect, strona 10).
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, gdy temperatura
otoczenia będzie poza zakresem od 0°C do 45°C (32°F do
113°F).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu miniUSB Á.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone
w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do
wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego
1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję,
która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe
rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza na
kierownicy Á.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Podłącz wtyk USB kabla do zasilacza sieciowego lub do
portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Po podłączeniu do źródła zasilania urządzenie włączy się.
Całkowicie
naładuj urządzenie.
5
Całkowicie naładowana bateria umożliwia pracę urządzenia
przez maksymalnie 15 godzin, po upływie których urządzenie
wymaga ponownego naładowania.
Wstęp
1
3 Aby zmienić orientację uchwytu montażowego, wykręć dwa
wkręty z tyłu uchwytu Â, obróć złącze à i ponownie wkręć
À
Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Á
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Â
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
wkręty.
4 Umieść gumową podkładkę wokół kierownicy:
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej
podkładki.
5 Nałóż złącze kierownicy na gumową podkładkę.
6 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca stosowanie momentu
obrotowego o wartości 0,8 Nm (7 lbf/cali). Od czasu do czasu
sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.
7 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do
rowków na uchwycie rowerowym Ä.
®
Ogólne informacje o ekranie głównym
Ekran główny zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia Edge.
Rower 1
Wybierz, aby zmienić profil roweru.
JAZDA
Wybierz tę opcję, aby rozpocząć jazdę.
Droga
Wybierz, aby zmienić profil aktywności.
Wybierz, aby zarządzać historią, kursami, treningami
i osobistymi rekordami.
Wybierz, aby wyświetlić mapę.
Wybierz, aby wyświetlić menu ustawień.
8 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.
Odłączanie urządzenia Edge
1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
Włączanie urządzenia
Przy pierwszym włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony
monit o skonfigurowanie ustawień systemowych i profilów.
1 Przytrzymaj .
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Jeśli do urządzenia dołączono czujniki ANT+ (np. czujnik tętna,
prędkości lub rytmu), możesz je aktywować podczas
konfiguracji.
Więcej informacji na temat czujników ANT+, patrz Czujniki
ANT+, strona 6.
®
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Po włączeniu stopera dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
Nakładka stopera umożliwia korzystanie z ustawień i funkcji
wyszukiwania podczas jazdy.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
• Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej
strony.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Wybierz , aby powrócić do ekranu głównego.
• Wybierz i , aby przewinąć.
• Wybierz
, aby wyświetlić stronę połączeń.
• Wybierz , aby wyszukać pozycję.
• Wybierz , aby wyszukać w pobliżu pozycji.
• Wybierz , aby wyszukać według nazwy.
• Wybierz , aby usunąć element.
Wyświetlanie strony połączeń
Na stronie połączeń wyświetlany jest status sygnałów
satelitarnych, czujników ANT+ oraz smartfonu użytkownika.
Na ekranie głównym wybierz pasek stanu u góry strony.
Klawisze
Zostanie wyświetlona strona połączenia. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie. W celu
zmiany ustawień możesz wybrać dowolną ikonę.
Korzystanie z podświetlenia
• Dotknięcie ekranu dotykowego w dowolnym momencie
powoduje włączenie podświetlenia.
• Wybierz , aby dostosować jasność i czas podświetlania.
2
Wstęp
7 Wybierz Zapisz.
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno, rytm pedałowania i moc.
Ustawienia alertów są zapisywane w profilu aktywności.
Ustawianie alertów zakresowych
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Przez rozpoczęciem korzystania z funkcji śledzenia i nawigacji
GPS należy odebrać sygnał z satelitów.
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Na ekranie głównym wybierz JAZDA.
3 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
PORADA: Nie przemieszczaj się do czasu wyświetlenia
strony stopera (Jazda rowerem, strona 3).
Trening
Jazda rowerem
Przed rozpoczęciem rejestracji prędkości i dystansu musisz
zlokalizować sygnały satelitarne (Odbieranie sygnałów
satelitarnych, strona 3) lub sparować urządzenie z opcjonalnym
czujnikiem ANT+.
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper jest
włączony.
1 Na ekranie głównym wybierz JAZDA.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
3 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Jeśli posiadasz opcjonalny czujnik tętna, czujnik rytmu lub
miernik mocy, możesz ustawić dla nich alerty zakresowe. Alert
zakresowy uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie
zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku rytmu poniżej 40 obr./min. i wzroście powyżej
90 obr./min. Alerty zakresowe można także ustawić, korzystając
ze strefy treningowej (Strefy treningowe, strona 6).
1 Wybierz kolejno > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz kolejno Tętno, Kadencja lub Moc.
5 W razie potrzeby włącz alert.
6 Podaj wartości minimalną i maksymalną lub wybierz strefę.
7 W razie potrzeby wybierz .
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub
spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu
wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono
sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy (Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 16).
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil aktywności.
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz Czas, Dystans lub Kaloria.
5 Włącz alert.
6 Podaj wartość.
7 Wybierz .
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Ustawianie dźwięków urządzenia, strona 16).
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii.
Treningi można tworzyć w serwisie Garmin Connect i przesyłać
je do urządzenia. Treningi można też tworzyć i zapisywać
bezpośrednio w urządzeniu.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
4 Przesuń palcem po ekranie, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych stron danych.
5 W razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
6 Wybierz
Trening
, aby zatrzymać stoper.
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 10).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/workouts.
3 Utwórz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
3
5
6
7
8
Odłącz i włącz urządzenie.
Wybierz kolejno
> Treningi.
Wybierz trening.
Wybierz Zacznij trening.
• Aby zatrzymać stoper, w dowolnym momencie wybierz
przycisk .
• W dowolnym momencie możesz wybrać kolejno
>
>
Treningi > Przerwij trening, aby zakończyć trening.
Tworzenie treningu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
> Treningi > .
Zostanie wyświetlony nowy trening. Domyślnie zostanie
otwarty pierwszy etap, który może służyć jako rozgrzewka.
2 Wybierz Nazwa, a następnie wpisz nazwę treningu.
3 Wybierz Dodaj nowy etap.
4 Wybierz etap, a następnie wybierz Edytuj etap.
5 Wybierz Czas trwania, aby określić sposób pomiaru etapu.
Przykładowo, wybranie opcji Dystans spowoduje
zakończenie etapu po przebyciu określonego dystansu.
W przypadku wybrania Otwarty możesz w dowolnym
momencie wybrać przycisk
w celu zakończenia etapu.
6 W razie potrzeby podaj wartość w polu poniżej opcji Czas
trwania.
7 Wybierz Cel, aby wybrać cel w trakcie etapu.
Na przykład wybór opcji Tętno powoduje utrzymanie stałego
tętna podczas etapu.
8 W razie potrzeby wybierz strefę celu lub podaj własny zakres.
Możesz na przykład wybrać strefę tętna. Przy każdym
przekroczeniu określonego zakresu tętna urządzenie
generuje sygnały dźwiękowe i wyświetla komunikat.
9 W razie potrzeby wybierz w polu Odpoczynek.
Podczas odpoczynku stoper kontynuuje odliczanie, a dane
są zapisywane.
10 Wybierz , aby zapisać etap.
11 Wybierz , aby zapisać trening.
Powtarzanie etapów treningu
Przed powtórzeniem etapu treningu musisz utworzyć trening
z co najmniej jednym etapem.
1 Wybierz Dodaj nowy etap.
2 Wybierz Czas trwania.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Powtórz, aby powtórzyć etap raz lub kilka razy.
Możesz na przykład powtórzyć 8-kilometrowy etap
dziesięć razy.
• Wybierz Powtarzaj aż, aby powtarzać etap przez
określony czas. Możesz na przykład powtarzać etap 8kilometrowy przez 60 minut lub do momentu osiągnięcia
tętna 160 uderzeń/min.
4 Wybierz Wróć do etapu i wybierz etap, który chcesz
powtórzyć.
5 Wybierz , aby zapisać etap.
Rozpoczynanie treningu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz trening.
3 Wybierz Zacznij trening.
Edytowanie treningu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Treningi.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz .
4 Wybierz etap, a następnie wybierz Edytuj etap.
5 Zmień atrybuty etapu, a następnie wybierz .
6 Wybierz , aby zapisać trening.
Usuwanie treningu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz trening.
3 Wybierz kolejno > > .
> Treningi.
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect
i korzystać z nich, konieczne jest posiadanie konta Garmin
Connect (Serwis Garmin Connect, strona 10).
Serwis Garmin Connect pozwala przeglądać plany treningów,
opracowywać harmonogramy treningów i kursów oraz pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
5 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Korzystanie z funkcji Virtual Partner
®
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe
zaprojektowane, aby ułatwić osiągnięcie celów treningowych.
1 Idź pojeździć.
2 Przewiń do strony Virtual Partner, aby sprawdzić, kto
prowadzi.
> Treningi.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (jeśli został wybrany) oraz aktualne dane treningu.
Przed zbliżającym się końcem etapu treningu rozlegnie się
alarm dźwiękowy. Zostanie wyświetlony komunikat odliczający
czas lub dystans do rozpoczęcia nowego etapu.
Przerywanie treningu
• W dowolnym momencie możesz wybrać przycisk
zakończyć etap treningu.
4
, aby
Trening
• Chcąc się rozgrzać, naciśnij , aby rozpocząć kurs,
a następnie rozpocznij rozgrzewkę w zwykły sposób.
• Podczas rozgrzewki nie wchodź na ścieżkę kursu. Aby
rozpocząć, udaj się w kierunku kursu. Jeśli znajdujesz się
w dowolnym miejscu na ścieżce kursu, zostanie wyświetlony
komunikat.
UWAGA: Po wybraniu przycisku
funkcja Virtual Partner
rozpoczyna kurs i nie czeka na zakończenie przez Ciebie
rozgrzewki.
• Przewiń do mapy, aby wyświetlić mapę kursu.
Jeśli zboczysz z kursu, urządzenie wyświetli komunikat.
Wyświetlanie kursu na mapie
3 W razie potrzeby użyj przycisków
i , aby dostosować
prędkość działania funkcji Virtual Partner podczas jazdy.
Kursy
Podążanie trasą poprzednio zapisanej aktywności: Możesz
jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu dlatego, że
jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać przyjazną dla
rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią podróżować.
Pojedynek z uprzednio zapisaną aktywnością: Możesz
również jechać według zapisanego kursu, próbując osiągnąć
lub poprawić poprzednie cele. Jeśli na przykład pierwszy
przejazd kursem trwał 30 minut, będziesz ścigać się
z wirtualnym partnerem funkcji Virtual Partner, aby ukończyć
trasę w czasie krótszym niż 30 minut.
Podążanie trasą istniejącej jazdy z serwisu Garmin Connect:
Istnieje możliwość przesłania kursu z serwisu Garmin
Connect do urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu
można nim podążać lub spróbować pobić najlepszy uzyskany
dla niego wynik.
Tworzenie kursu w urządzeniu
Przed utworzeniem kursu w pamięci urządzenia musi być
zapisana aktywność zawierająca dane GPS.
> Utwórz nowy.
1 Wybierz kolejno > Kursy >
2 Wybierz aktywność, na której bazować będzie kurs.
3 Wpisz nazwę kursu i wybierz .
Kurs zostanie wyświetlony na liście.
4 Wybierz kurs i przejrzyj jego szczegóły.
5 W razie potrzeby wybierz Ustawienia, aby edytować
szczegóły kursu.
Na przykład możesz zmienić nazwę kursu lub włączyć
funkcję Virtual Partner.
6 Wybierz kolejno > JAZDA.
Podążanie kursem ze strony internetowej
Aby móc pobierać kursy z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 10).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
5 Odłącz i włącz urządzenie.
6 Wybierz kolejno > Kursy.
7 Wybierz kurs.
8 Wybierz JAZDA.
Porady dotyczące treningów z kursami
• Aby korzystać ze szczegółowych komunikatów
nawigacyjnych, włącz Tekst przewodnika (Ustawienia mapy,
strona 13).
Trening
W przypadku każdego kursu zapisanego w urządzenie można
dostosować sposób, w jaki jest on wyświetlany na mapie.
Można na przykład ustawić urządzenie tak, aby droga do pracy
była wyświetlana na mapie na żółto. Kurs alternatywny może
być wyświetlany na zielono. W czasie jazdy kursy mogą być
wyświetlane nawet wtedy, gdy nie podróżuje się żadnym z nich.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz kolejno Ustawienia > Wyświetlanie mapy.
4 Wybierz kolejno Zawsze wyświetlaj > Włączony, aby
wyświetlić kurs na mapie.
5 Wybierz Kolor, a następnie wybierz kolor.
Następnym razem, gdy będziesz jechać w pobliżu tego kursu,
zostanie on wyświetlony na mapie.
Zmiana prędkości kursu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz JAZDA.
4 Przewiń do strony Virtual Partner.
5 Użyj przycisków i , aby dostosować wartość procentową
czasu, jaki pozostał do zakończenia kursu.
Na przykład, aby poprawić czas kursu o 20%, podaj prędkość
kursu 120%. Będziesz ścigać się z wirtualnym partnerem
funkcji Virtual Partner, aby ukończyć 30-minutowy kurs
w ciągu 24 minut.
Przerywanie kursu
1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.
2 Wybierz kolejno > Kursy > Przerwij kurs.
Usuwanie kursu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz kolejno > .
> Kursy.
Segmenty
Segmenty można przesyłać z konta Garmin Connect do
urządzenia. Po zapisaniu segmentu w urządzeniu możesz
ścigać się na segmencie, aby spróbować wyrównać lub pobić
własny rekord, lub uzyskać lepszy czas niż inni rowerzyści,
którzy przebyli ten segment.
UWAGA: Wraz z kursem pobranym z konta Garmin Connect
pobierane są również wszystkie zawarte w nim segmenty.
Segmenty Strava™
Segmenty Strava można pobrać na urządzenie Edge. Zrealizuj
segmenty Strava, aby porównać obecne wyniki z poprzednimi,
a także z wynikami znajomych i zawodowców, którzy przebyli
ten sam segment.
Aby uzyskać członkostwo Strava, przejdź do widżetu
segmentów na koncie Garmin Connect. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.strava.com.
5
Informacje zawarte w tym podręczniku dotyczą zarówno
segmentów Garmin Connect, jak i segmentów Strava.
Pobieranie segmentu ze strony internetowej
Aby móc pobrać segment z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 10).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
UWAGA: W przypadku korzystania z segmentów Strava
ulubione segmenty są automatycznie przesyłane do
urządzenia, kiedy jest ono połączone z aplikacją Garmin
Connect Mobile lub z komputerem.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz nowy segment lub wybierz już istniejący.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
5 Odłącz i włącz urządzenie.
6 Wybierz kolejno > Segmenty.
Segment zostanie wyświetlony na liście.
Włączanie segmentów
Możesz włączyć wyścigi Virtual Partner i monity informujące
o segmentach, do których się zbliżasz.
1 Wybierz kolejno > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz Włącz.
UWAGA: Monity informujące o segmentach, do których się
zbliżasz, są wyświetlane tylko dla włączonych segmentów.
Wyścig na segmencie
Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz ścigać się na
segmentach i porównywać obecne wyniki z wcześniejszymi,
z wynikami innych osób, z danymi na koncie Garmin Connect
lub z wynikami innych członków społeczności rowerowej. Swoje
aktywności możesz później przesłać na konto Garmin Connect,
aby zobaczyć, jak się plasujesz na danym segmencie.
UWAGA: Jeśli konto Garmin Connect i konto Strava są
powiązane, aktywność jest automatycznie wysyłana do konta
Strava, aby umożliwić sprawdzenie pozycji segmentu.
1 Wybierz , aby włączyć stoper i rozpocząć jazdę.
Gdy trasa przetnie się z odpowiednim segmentem, możesz
się na nim ścigać.
2 Zacznij ścigać się na segmencie.
3 Przewiń do ekranu Virtual Partner, aby wyświetlić postępy.
4 W razie konieczności wybierz lub , aby zmienić cel
podczas wyścigu.
Możesz ścigać się z liderem grupy, rywalem lub innymi
rowerzystami (jeśli są dostępni).
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów segmentu
1 Wybierz kolejno > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić segment na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
segmentu.
• Wybierz Tablica wyników, aby wyświetlić czasy jazdy
i średnie czasy lidera segmentu, lidera grupy lub
wybranego rywala, a także najlepszy czas i średnią
prędkość uzyskany przez siebie i innych rowerzystów (jeśli
są dostępni).
PORADA: Wybierz wpis na tablicy wyników, aby zmienić
cel wyścigu na segmencie.
6
Opcje segmentu
Wybierz kolejno
> Segmenty > .
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych segmentów wg
nazwy.
Włącz wszystko: Włącza wszystkie segmenty dostępne
aktualnie w urządzeniu.
Wyłącz wszystko: Wyłącza wszystkie segmenty dostępne
aktualnie w urządzeniu.
Edytuj wiele elem.: Włącza i wyłącza wiele segmentów
dostępnych w urządzeniu.
Usuwanie segmentu
1 Wybierz kolejno > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz > .
Osobiste rekordy
Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy.
Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy
dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany
podczas jazdy.
Przywracanie osobistych rekordów
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniej zapisany rekord.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Osobiste rekordy.
2 Wybierz .
3 Wybierz rekord, a następnie wybierz .
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Strefy treningowe
• Strefy tętna (Ustawianie stref tętna, strona 7)
• Strefy mocy (Ustawianie stref mocy, strona 9)
• Strefy prędkości (Ustawianie stref prędkości, strona 6)
Ustawianie stref prędkości
Urządzenie oferuje kilka różnych stref prędkości, od bardzo
wolnej aż po prędkość maksymalną. Wartości dla stref to
wartości domyślne, które mogą nie odpowiadać osobistym
preferencjom użytkownika. Istnieje możliwość dostosowania
stref w urządzeniu oraz skorzystania z serwisu Garmin Connect.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strefy treningowe
> Prędkość.
2 Wybierz strefę.
Istnieje możliwość wpisania własnej nazwy dla strefy.
3 Podaj wartości minimalną i maksymalną prędkości.
4 Powtórz kroki 2–3 dla każdej strefy.
Czujniki ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Zatrzaśnij moduł czujnika tętna À na pasku.
Czujniki ANT+
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Loga firmy Garmin (na module i na pasku) powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
2 Zwilż elektrody Á i płytki stykowe  z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między klatką piersiową
a nadajnikiem.
3 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i umieść haczyk paska Ã
w pętli Ä.
UWAGA: Etykieta nie powinna być odgięta.
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
• Znajomość stref tętna może zapobiec przetrenowaniu
i zmniejszyć ryzyko urazu.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 21), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Loga firmy Garmin powinny być zwrócone prawą stroną do
góry.
4 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub
odczyt jest nieregularny, zapoznaj się ze wskazówkami
rozwiązywania problemów (Wskazówki dotyczące
nieregularnego odczytu danych tętna, strona 7).
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia stref tętna użytkownika.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 7). Aby uzyskać najdokładniejsze
dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić
swoje maksymalne tętno, minimalne tętno, tętno spoczynkowe
i strefy tętna.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strefy treningowe
> Tętno.
2 Podaj swoje maksymalne i minimalne tętno oraz tętno
spoczynkowe.
Wartości strefy są aktualizowane automatycznie, jednak
nadal możesz każdą z nich edytować ręcznie.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderzenia/min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rezerwy tętna, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna spoczynkowego.
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
• Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna, strona 17).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Montaż czujnika prędkości
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Umieść czujnik prędkości u góry piasty i przytrzymaj go.
2 Przeciągnij pasek À wokół piasty i zamocuj go w uchwycie Á
czujnika.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
Czujniki ANT+
7
Instalowanie urządzenia GSC™ 10
UWAGA: Jeśli nie masz urządzenia GSC 10, możesz pominąć
tę czynność.
Oba magnesy muszą być dopasowane do odpowiednich linii
wskazujących, aby urządzenie Edge mogło odbierać dane.
1 Umieść urządzenie GSC 10 na tylnej podporze łańcucha (po
przeciwnej stronie układu napędowego).
2 W razie potrzeby umieść płaską, gumową podkładkę À lub
trójkątną, gumową podkładkę pomiędzy urządzeniem GSC
10 a podporą łańcucha w celu zapewnienia stabilności.
W przypadku instalacji na piaście asymetrycznej czujnik
może być pochylony. Nie wpłynie to na jego działanie.
3 Obróć koło, aby sprawdzić, czy odstęp jest odpowiedni.
Czujnik nie powinien dotykać żadnych innych elementów
roweru.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
Montaż czujnika rytmu
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Rozmiar opaski powinien gwarantować właściwe przyleganie
czujnika do ramienia korby À.
Wybierz opaskę o najmniejszym rozmiarze umożliwiającym
rozciągnięcie jej wokół ramienia korby.
2 Umieść czujnik rytmu po wewnętrznej stronie ramienia korby,
po stronie przeciwległej do układu napędowego, i przytrzymaj
go.
3 Przeciągnij opaskę Á wokół ramienia korby i zamocuj ją
w uchwytach  czujnika.
3 Luźno podłącz urządzenie GSC 10 za pomocą dwóch wiązań
Á.
4 Zamocuj magnes na pedał Â do ramienia korby, używając
samoprzylepnego uchwytu i wiązania Ã.
Magnes na pedał musi znajdować się w odległości do 5 mm
od urządzenia GSC 10. Linia wskazująca Ä na magnesie na
pedał musi być dopasowana do linii wskazującej Å na
urządzeniu GSC 10.
5 Odkręć magnes na szprychę Æ od plastikowego elementu.
4 Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.
Czujnik i opaska nie powinny dotykać żadnych innych
elementów roweru ani buta.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
5 Zrób sobie 15-minutową przejażdżkę próbną, po czym
sprawdź, czy czujnik i opaska nie noszą żadnych śladów
uszkodzenia.
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu
Dane dotyczące rytmu pochodzące z czujnika rytmu są zawsze
rejestrowane. Jeśli z urządzeniem nie jest sparowany żaden
czujnik rytmu, do obliczania prędkości i dystansu są
wykorzystywane dane GPS.
Rytm oznacza tempo pedałowania lub „obrotu” mierzonego
liczbą obrotów ramienia korby w ciągu minuty (obr./min).
8
6 Umieść szprychę w rowku plastikowego elementu i lekko ją
przymocuj.
Magnes na szprychę może nie być skierowany w stronę
urządzenia GSC 10, jeśli ilość miejsca pomiędzy ramieniem
czujnika a szprychą jest niewystarczająca. Magnes na
szprychę musi być dopasowany do linii wskazującej Ç na
ramieniu czujnika.
7 Poluzuj śrubę È na ramieniu czujnika.
Czujniki ANT+
8 Przesuń ramię czujnika w stronę magnesu na szprychę,
ustawiając je w odległości do 5 mm.
Możesz również przechylić urządzenie GSC 10, przybliżając
go do jednego z magnesów, aby uzyskać dokładniejsze
dopasowanie.
9 Wybierz Reset É w urządzeniu GSC 10.
Dioda LED zaświeci się na czerwono, a następnie na zielono.
Pokręć
pedałami, aby przetestować ustawienie czujnika.
10
Czerwona dioda LED miga za każdym razem, gdy magnes
na pedał mija czujnik. Zielona dioda LED miga za każdym
razem, gdy magnes na szprychę mija ramię czujnika.
UWAGA: Dioda LED miga przez pierwsze 60 przejść
magnesu po zresetowaniu. Wybierz ponownie Reset, jeśli
konieczne są dodatkowe przejścia.
11 Gdy wszystko już jest dopasowane i działa prawidłowo,
zamocuj wiązania, ramię czujnika i magnes na szprychę.
Firma Garmin zaleca zastosowanie momentu obrotowego
o wartości od 1,9 do 2,4 lbf/in (od 0,21 do 0,27 N*m) w celu
zapewnienia szczelności na przenikanie wody ramienia
czujnika GSC 10.
Informacje o urządzeniu GSC 10
Dane dotyczące rytmu pochodzące z urządzenia GSC 10 są
zawsze rejestrowane. W przypadku braku sparowanego
urządzenia GSC 10 do obliczania prędkości i dystansu są
wykorzystywane dane GPS.
Rytm oznacza tempo pedałowania lub „obrotu” mierzonego
liczbą obrotów ramienia korby w ciągu minuty (obr/min).
Urządzenie GSC 10 składa się z dwóch czujników: jeden mierzy
rytm, a drugi prędkość.
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy
Ustawienie uśredniania wartości niezerowych jest dostępne
w przypadku treningu z opcjonalnym czujnikiem rytmu lub
miernikiem mocy. Ustawienie domyślne nie uwzględnia wartości
zerowych, które pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje.
Można zmienić wartość tego ustawienia (Ustawienia zapisu
danych, strona 16).
Trening z miernikami mocy
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać
listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym
urządzeniem (np. Vector™).
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
miernika mocy.
• Dostosuj strefy mocy do własnych celów i możliwości
(Ustawianie stref mocy, strona 9).
• Korzystaj z alertów zakresowych i otrzymuj powiadomienia
po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertów
zakresowych, strona 3).
• Dostosuj pola danych mocy (Dostosowywanie stron danych,
strona 15).
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie
odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Istnieje
możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu oraz
skorzystania z serwisu Garmin Connect. Jeśli znasz wartość
swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power),
możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie
obliczyć strefy mocy.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Strefy treningowe
> Moc.
2 Podaj wartość współczynnika FTP.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
Czujniki ANT+
• Wybierz Waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
Kalibrowanie miernika mocy
Przed rozpoczęciem kalibracji miernik mocy musi być poprawnie
zainstalowany, sparowany z urządzeniem GPS oraz musi
aktywnie zapisywać dane.
Instrukcje kalibracji posiadanego miernika mocy można znaleźć
w instrukcjach dostarczonych przez jego producenta.
1 Na ekranie głównym wybierz .
2 Wybierz Profile rowerów.
3 Wybierz profil.
4 Wybierz kolejno > Kalibruj.
5 Pedałuj, aby wymusić aktywność miernika, aż pojawi się
komunikat.
6 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Moc na pedale
Vector mierzy moc na pedale.
Miernik Vector mierzy siłę przykładaną do pedału kilkaset razy
w ciągu każdej sekundy. Vector mierzy także tempo i prędkość
obrotową podczas pedałowania. Mierząc siłę, kierunek, obroty
ramienia korby i czas, Vector może określać moc (W). Ponieważ
Vector mierzy niezależnie moc na obu pedałach, może
pokazywać bilans lewej i prawej nogi.
UWAGA: System Vector S nie zapewnia informacji o bilansie
mocy lewej i prawej nogi.
Korzystanie z manetek Shimano Di2™
®
Aby korzystać z elektronicznych manetek zmiany biegów Di2,
należy sparować je z posiadanym urządzeniem (Parowanie
czujników ANT+, strona 9). Istnieje możliwość dostosowania
opcjonalnych pól danych Di2 (Dostosowywanie stron danych,
strona 15). W urządzeniu Edge 810 wyświetlane są bieżące
wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji.
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia Edge można używać razem ze światłami
rowerowymi i radarem wstecznym Varia™, aby zwiększyć swoją
świadomość sytuacyjną. Więcej informacji znajduje się
w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia Edge, aby można było sparować
urządzenia Varia (Aktualizowanie oprogramowania,
strona 18).
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika (w odległości nie
większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
Na
ekranie głównym wybierz kolejno > Profile rowerów.
2
3 Wybierz profil.
4 Wybierz czujnik.
5 Włącz czujnik i wybierz Szukaj.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
9
Parowanie czujnika tętna
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna (w odległości
nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co
najmniej 10 m od innych czujników ANT+.
2 Wybierz kolejno > Tętno > Włącz > Szukaj.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika tętna z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Połączono.
Korzystanie z wagi
Jeśli posiadasz wagę z funkcją ANT+, urządzenie może
odczytywać dane z wagi.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Waga.
Po wyszukaniu wagi zostanie wyświetlony komunikat.
2 Stań na wadze we wskazanym momencie.
UWAGA: Jeśli korzystasz z wagi obliczającej skład ciała,
zdejmij buty i skarpetki, aby wszystkie parametry dotyczące
składu ciała mogły zostać odczytane i zapisane.
3 Zejdź z wagi we wskazanym momencie.
PORADA: Jeśli wystąpi błąd, zejdź z wagi. Wejdź na wagę,
gdy zostanie to zasygnalizowane.
Dane inteligentnej wagi Garmin Index™
Jeśli posiadasz wagę Garmin Index, jej najbardziej aktualne
dane są przechowywane na koncie Garmin Connect. Po
ponownym połączeniu urządzenia Edge 810 z kontem Garmin
Connect dane wagi są aktualizowane w profilu użytkownika
Edge 810.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika
ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii. Od czasu do czasu przesyłaj historię do
serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.
2
3
4
5
6
Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
Wybierz Rozpoczęcie pracy z urządzeniem.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Serwis Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych. Aby
założyć bezpłatne konto, odwiedź stronę
www.garminconnect.com/start.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu i zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy
tempa i prędkości oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Wyświetlanie jazdy
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Jazdy.
2 Wybierz Ostatnia jazda lub Wszystkie jazdy.
3 Wybierz opcję.
Wyświetlanie podsumowania danych
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu Edge, w tym liczbę jazd, czas, dystans
i kalorie.
Na ekranie głównym wybierz kolejno
> Podsumowanie.
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin
Connect
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu miniUSB Á.
10
Planuj treningi: Możesz wybrać cel fitness i załadować jeden
z dokładnych planów treningowych.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
Funkcje online Bluetooth
®
Urządzenie Edge oferuje funkcje online powiązane
z technologią Bluetooth, z których można korzystać za pomocą
zgodnego smartfona lub urządzenia fitness. Niektóre funkcje
wymagają zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile
w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/intosports/apps.
UWAGA: Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia ze
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
Historia
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Pobieranie kursów i treningów z serwisu Garmin Connect:
Umożliwia wyszukiwanie aktywności przy użyciu smartfonu
w serwisie Garmin Connect oraz wysyłanie ich do
urządzenia.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do serwisu Garmin Connect.
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Parowanie urządzenia Edge ze smartfonem
Urządzenie Edge można sparować ze smartfonem z systemem
Apple lub Android™ z zainstalowaną aplikacją Garmin Connect,
która umożliwia korzystanie z funkcji usług online.
1 Umieść smartfon i urządzenie Edge w odległości 10 m (33
stóp) od siebie.
2 W urządzeniu Edge wybierz kolejno > Bluetooth > Włącz
> Paruj smartfon.
3 Włącz w smartfonie funkcję Bluetooth.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących
się w zasięgu.
4 Wybierz urządzenie Edge z listy.
5 Potwierdź, czy ten sam klucz jest wyświetlany w urządzeniu
Edge i w smartfonie.
Możesz teraz włączyć funkcje usługi online przy użyciu aplikacji
Garmin Connect Mobile.
®
Zapis danych
Urządzenie wykorzystuje funkcję Oszczędnie. Zapisuje ona
główne punkty, w których nastąpiła zmiana kierunku, prędkości
lub tętna.
Po sparowaniu miernika mocy urządzenie zapisuje punkty co
sekundę. Zapisywanie punktów co sekundę pozwala uzyskać
bardzo szczegółowy ślad, zajmuje jednak więcej miejsca
w dostępnej pamięci urządzenia.
Informacje na temat uśredniania danych dotyczących rytmu
i mocy znajdują się na stronie Uśrednianie danych dotyczących
rytmu lub mocy, strona 9.
Zmiana lokalizacji przechowywania danych
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > Zapis
danych > Zapisz w/na.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Pamięć wewnętrzna, aby zapisać dane
w pamięci urządzenia.
• Wybierz Karta pamięci, aby zapisać dane na opcjonalnej
karcie pamięci.
Wkładanie karty pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci
microSD™.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z gniazda kart
microSD Á.
Przesyłanie jazdy do smartfonu
Przed przesłaniem jazdy do smartfonu należy zainstalować
i uruchomić w nim aplikację Garmin Connect Mobile,
a następnie sparować urządzenie ze smartfonem (Ustawienia
Bluetooth, strona 14).
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz .
Usuwanie historii
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
> Usuń.
• Wybierz Wszystkie jazdy, aby usunąć wszystkie
zapisane aktywności z historii.
• Wybierz Stare jazdy, aby usunąć aktywności zapisane
dawniej niż miesiąc temu.
• Wybierz Wszystkie podsumowania, aby wyzerować
podsumowanie dystansu i czasu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
• Wybierz Wszystkie kursy, aby usunąć wszystkie kursy
zapisane w urządzeniu lub przesłane do niego.
• Wybierz Wszystkie treningi, aby usunąć wszystkie
treningi zapisane w urządzeniu lub przesłane do niego.
• Wybierz Wszystkie osobiste rekordy, aby usunąć
wszystkie osobiste rekordy zapisane w urządzeniu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych
zapisanych aktywności.
3 Wybierz .
Historia
2 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu miniUSB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu mini-USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie i karta pamięci (dodatkowa) pojawią się jako
dyski pamięci w oknie Mój komputer w komputerach z system
Windows lub jako zamontowane woluminy w komputerach
Mac.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
W komputerach Windows urządzenie jest wyświetlane jako
dysk wymienny lub urządzenie przenośne, podczas gdy karta
pamięci może być wyświetlana jako drugi dysk wymienny.
11
2
3
4
5
6
7
W komputerach Mac urządzenie oraz karta pamięci są
wyświetlane jako zamontowane woluminy.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia lub karty pamięci.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia lub na karcie pamięci.
4 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
5 Wybierz kolejno > , aby zapisać pozycję.
Podróż do pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• W komputerze Mac przeciągnij ikonę woluminu do kosza.
2 Odłącz kabel od komputera.
3
4
5
6
>
.
• Wybierz Pozycje, aby rozpocząć podróż do zapisanej
pozycji.
• Wybierz Ostatnio znalezione, aby rozpocząć podróż do
jednej z 50 ostatnio znalezionych pozycji.
• Wybierz Współrzędne, aby rozpocząć podróż do znanych
współrzędnych.
• Wybierz Wszystkie POI (wymaga map z pełną funkcją
wyznaczania tras), aby rozpocząć podróż do punktu
szczególnego.
• Wybierz Adresy (wymaga map z pełną funkcją
wyznaczania tras), aby rozpocząć podróż do określonego
adresu.
• Wybierz Skrzyżowania, aby rozpocząć podróż do
określonego skrzyżowania dwóch ulic.
• Wybierz Miasta, aby rozpocząć podróż do miasta.
• Wybierz , aby zawęzić wyszukiwanie.
W razie potrzeby wybierz , aby podać określone informacje
do wyszukania (opcjonalne tylko dla pozycji, punktów
szczególnych i miast).
Wybierz pozycję.
Wybierz JAZDA.
Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
Nawigacja
W tej części opisano ustawienia i funkcje nawigacyjne.
Ustawienia nawigacji mają także zastosowanie do kursów
(Kursy, strona 5).
• Pozycje i wyszukiwanie miejsc (Pozycje, strona 12)
• Ustawienia trasy (Ustawienia trasy, strona 13)
• Opcjonalne mapy (Zakup dodatkowych map, strona 13)
• Ustawienia map (Ustawienia mapy, strona 13)
Pozycje
Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.
Zapisywanie pozycji
Możesz zapisać aktualną pozycję, np. dom lub parking.
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > GPS >
Zaznacz pozycję > .
Zapisywanie pozycji z mapy
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > .
2 Przeglądaj mapę w celu znalezienia pozycji.
3 Wybierz pozycję na mapie.
U góry mapy zostaną wyświetlone informacje dotyczące
pozycji.
12
Podróż do znanych współrzędnych
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > Współrzędne.
2 Podaj współrzędne i wybierz .
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
Podróż z funkcją Wróć do startu
W dowolnym momencie jazdy możesz wrócić do punktu
startowego.
1 Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 3).
2 Podczas jazdy dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
3 Wybierz kolejno > Wróć do startu > JAZDA.
Urządzenie pokieruje Cię z powrotem do punktu startowego
jazdy.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
1 Dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę stopera.
2 Wybierz kolejno > Dokąd? > Przerwij nawigację.
Nawigacja
Odwzorowanie pozycji
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > Pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Odwzoruj punkt.
5 Podaj namiar i dystans do odwzorowanej pozycji.
6 Wybierz .
Edycja pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > Pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz .
5 Wybierz atrybut.
Na przykład wybierz Zmień wysokość, aby podać znaną
wysokość pozycji.
6 Podaj nowe informacje i wybierz .
Usuwanie pozycji
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > Pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Usuń punkt > .
Ustawienia trasy
Wybierz kolejno > Profile aktywności, wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Trasa aktywna.
Aktywność: Umożliwia wybranie rodzaju aktywności, dla
którego urządzenie ma wyznaczyć trasę (Wybieranie
aktywność do obliczenia trasy, strona 13).
Metoda obliczeń: Umożliwia wybranie metody obliczeń w celu
zoptymalizowania trasy.
Znane drogi (wymaga map z pełną funkcją wyznaczania
tras): Ustawienie blokady ikony pozycji, która wskazuje
pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej drodze.
Ustawienia unikania (wymaga map z pełną funkcją
wyznaczania tras): Wybór rodzajów dróg, które mają być
pomijane.
Przeliczanie (wymaga map z pełną funkcją wyznaczania
tras): Umożliwia wybranie metody przeliczania w przypadku
zboczenia z obranej trasy.
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy
Można ustawić urządzenie, aby obliczało trasy na podstawie
rodzaju aktywności.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Trasa aktywna > Aktywność.
4 Wybierz jedną z opcji obliczania tras.
Na przykład można wybrać Kolarstwo rekreacyjne
w przypadku nawigacji po drogach lub Jazda górska
w przypadku nawigacji po bezdrożach.
Zakup dodatkowych map
Przed zakupem dodatkowych map należy określić wersję map
załadowanych do urządzenia.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
Nawigacja
3
4
5
6
Wybierz kolejno Nawigacja > Mapa > O mapie.
Wybierz mapę.
Wybierz .
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin.
Wyszukiwanie adresu
Dodatkowe mapy City Navigator umożliwiają wyszukiwanie
adresów, miast i innych obiektów. Te szczegółowe mapy
z funkcją wyznaczania tras zawierają miliony punktów
szczególnych, w tym m.in. restauracje, hotele i punkty
autousługowe.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > > Adresy.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
PORADA: Jeśli nie masz pewności co do miasta, dotknij
Szukaj wszystko.
3 Wybierz adres, a następnie JAZDA.
®
Wyszukiwanie punktów szczególnych
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > .
2 Wybierz kategorię.
PORADA: Jeśli znasz nazwę punktu, wybierz kolejno
Wszystkie POI > , aby podać nazwę.
3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
4 Wybierz pozycję, a następnie JAZDA.
Wyszukiwanie pozycji w pobliżu
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
2 Wybierz opcję.
>
>
.
Można na przykład wybrać opcję Ostatnio znalezione, aby
wyszukać restaurację w pobliżu ostatnio znalezionego
adresu.
W
razie potrzeby wybierz kategorię i podkategorię.
3
4 Wybierz pozycję, a następnie JAZDA.
Mapy topograficzne
Urządzenie może być wyposażone w mapy topograficzne;
w przeciwnym razie można je zakupić na stronie
http://buy.garmin.com. Firma Garmin zaleca pobranie aplikacji
BaseCamp™, która umożliwia planowanie tras i aktywności
z użyciem map topograficznych.
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno > Profile aktywności, wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Mapa.
Orientacja: Wybór sposobu wyświetlania map na stronie
(Zmiana orientacji mapy, strona 14).
Automatyczne przybliżanie: Automatyczny wybór
odpowiedniego poziomu powiększenia dla optymalnego
korzystania z mapy. W przypadku wybrania opcji Wył.
operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać
ręcznie.
Tekst przewodnika: Ustawienie określa, kiedy są wyświetlane
szczegółowe komunikaty nawigacyjne.
Wyświetlanie mapy: Ustawianie zaawansowanych funkcji
mapy (Zaawansowane ustawienia mapy, strona 13).
O mapie: Włączanie lub wyłączanie map aktualnie dostępnych
w urządzeniu.
Zaawansowane ustawienia mapy
Wybierz kolejno > Profile aktywności, wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Mapa > Wyświetlanie
mapy.
Tryb wyświetlania mapy: Auto oraz Wysoki kontrast mają
wartości predefiniowane. Można wybrać Własne, aby ustawić
każdą z wartości.
13
Stopnie zoomu: Wybór ustawienia powoduje, że elementy
mapy są wyświetlane w powiększeniu zgodnym z określonym
poziomem zoomu (lub poniżej tego poziomu).
Rozmiar tekstu: Wybór rozmiaru tekstu dla elementów mapy.
Szczegółowość: Ta opcja służy do określania szczegółowości
mapy. Im więcej szczegółów, tym wolniej mapa może być
odświeżana.
Cieniowany relief: Wyświetlanie reliefu szczegółów na mapie
(jeśli jest dostępny) lub wyłączanie cieniowania.
Zmiana orientacji mapy
1 Wybierz kolejno > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Mapa > Orientacja.
4 Wybierz opcję:
Aktualizowanie profilu aktywności
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
• Opcja Jazda samochodem wyświetla widok
perspektywiczny do jazdy samochodem z kierunkiem
podróży wyświetlanym u góry.
Dostosowywanie urządzenia
Profile
Urządzenie Edge oferuje kilka sposobów na dostosowanie
urządzenia, w tym także dostępnych profili. Profile są zbiorami
ustawień, które wpływają na optymalizację urządzenia w oparciu
o sposób jego użytkowania. Można na przykład wybrać różne
ustawienia i widoki dla treningów i jazdy górskiej.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Profile rowerów: Możesz utworzyć profil roweru dla każdego
posiadanego roweru. Profil roweru obejmuje dane
z opcjonalnych czujników ANT+, masę roweru, rozmiar kół,
wartość na liczniku i długość korby.
Profile aktywności: Możesz utworzyć profile aktywności dla
każdego rodzaju jazdy rowerem. Możesz na przykład
utworzyć oddzielny profil aktywności na potrzeby treningu,
wyścigów i kolarstwa górskiego. Profil aktywności obejmuje
dostosowane strony danych, alerty, strefy treningowe (np.
tętno i prędkość), ustawienia treningu (np. Auto Pause i
Auto Lap ) oraz ustawienia nawigacji.
Profil użytkownika: Można aktualizować takie ustawienia, jak
płeć, wiek, masa, wzrost czy ustawienia aktywnego
sportowca. Urządzenie wykorzystuje te informacje do
obliczania dokładnych danych związanych z jazdą.
®
®
Aktualizowanie profilu roweru
Można dostosować 10 profili rowerów. Urządzenie wykorzystuje
dane dotyczące masy roweru, wartości na liczniku, rozmiaru kół
i długości korby do obliczania dokładnych danych jazdy.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile rowerów.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz profil.
• Wybierz , aby dodać nowy profil.
3 Wybierz nazwę roweru.
4 W razie potrzeby dokonaj edycji nazwy i innych ustawień
profilu.
5 Jeśli używasz czujnika prędkości, czujnika rytmu lub miernika
mocy, wybierz opcję:
14
• Wybierz kolejno Rozmiar kół > Automatycznie, aby
obliczyć rozmiar kół przy użyciu dystansu GPS.
• Wybierz kolejno Rozmiar kół > Własne, aby wprowadzić
rozmiar kół. Tabela z rozmiarami i obwodami kół, patrz
Rozmiar i obwód kół, strona 21.
• Wybierz kolejno Długość korby > Automatycznie, aby
obliczyć długość korby przy użyciu dystansu GPS.
• Wybierz kolejno Długość korby > Własne, aby
wprowadzić długość korby.
Wszelkie zmiany są zapisywane w aktywnym profilu.
Można dostosować pięć profili aktywności. Ustawienia i pola
danych można dostosować do określonej formy aktywności lub
podróży.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz profil.
• Wybierz , aby dodać nowy profil.
3 W razie potrzeby dokonaj edycji nazwy i obrazu tła profilu.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Strony treningu, aby dostosować strony danych
i pola danych (Dostosowywanie stron danych,
strona 15).
• Wybierz Alerty, aby dostosować alerty dotyczące
treningów (Alerty, strona 3).
• Wybierz Auto Pause, aby zmienić ustawienie
automatycznego wstrzymania stopera (Korzystanie
z funkcji Auto Pause, strona 15).
• Wybierz Auto Lap, aby określić, kiedy mają być
uruchamiane okrążenia (Oznaczanie okrążeń wg pozycji,
strona 15).
• Wybierz Autoprzewijanie, aby dostosować wyświetlanie
stron danych treningowych podczas działania stopera
(Korzystanie z funkcji autoprzewijania, strona 15).
• Wybierz Nawigacja, aby dostosować ustawienia mapy
(Ustawienia mapy, strona 13) i trasy (Ustawienia trasy,
strona 13).
Wszelkie zmiany są zapisywane w aktywnym profilu.
Ustawianie profilu użytkownika
Można aktualizować takie ustawienia, jak płeć, wiek, masa,
wzrost czy ustawienia aktywnego sportowca. Urządzenie
wykorzystuje te informacje do obliczania dokładnych danych
związanych z jazdą.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profil
użytkownika.
2 Wybierz opcję.
Informacje o ustawieniu aktywnego sportowca
Aktywny sportowiec to osoba, która trenuje intensywnie od wielu
lat (za wyjątkiem czasu, gdy odniosła niewielkie kontuzje) i ma
tętno spoczynkowe na poziomie 60 uderzeń serca na minutę
(uderzenia/min) lub mniej.
Ustawienia Bluetooth
Wybierz kolejno > Bluetooth.
Włącz: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji Bluetooth.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Dostosowywanie urządzenia
Paruj smartfon: Pozwala połączyć urządzenie ze zgodnym
smartfonem z technologią Bluetooth.
Poniższe opcje i ustawienia umożliwiają dostosowanie
urządzenia do potrzeb treningowych. Te ustawienia są
zapisywane w profilu aktywności. Można na przykład ustawić
alerty czasu dla profilu wyścigów i wybrać ustawienie włączenia
pozycji Auto Lap dla profilu jazdy górskiej.
• Wybierz Start i okrążenie, aby włączyć licznik okrążeń
w pozycji GPS po wybraniu przycisku
oraz w dowolnej
pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku
.
• Wybierz Zaznacz i okrążenie, aby włączyć licznik
okrążeń w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed
rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
.
jazdy po naciśnięciu
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dostosowywanie stron danych, strona 15).
Dostosowywanie stron danych
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Informacje o ustawieniach treningu
Można dostosować strony danych dla poszczególnych profili
aktywności (Profile, strona 14).
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Strony treningu.
4 Wybierz stronę danych.
5 W razie potrzeby włącz stronę danych.
6 Wybierz liczbę pól danych, jaką chcesz widzieć na tej stronie.
7 Wybierz .
8 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
9 Wybierz .
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonego dystansu jako okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
co 10 mil lub 40 km).
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Auto Lap > Włączenie Auto Lap > Wg
dystansu > Okrążenie gdy.
4 Podaj wartość.
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dostosowywanie stron danych, strona 15).
Korzystanie z funkcji Auto Pause
Funkcja autoprzewijania umożliwia automatyczne przełączanie
stron z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest włączony.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Autoprzewijanie > Prędkość
autoprzewijania.
4 Wybierz prędkość wyświetlania.
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywanie
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy prędkość spada
poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na
trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne
miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Auto Pause > Tryb Auto Pause.
4 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własna prędkość, aby automatycznie zatrzymać
stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
5 W razie potrzeby dostosuj opcjonalne pola danych czasu
(Dostosowywanie stron danych, strona 15).
W polu danych Czas od początku jest wyświetlany czas
całkowity, uwzględniający czas wstrzymania.
Oznaczanie okrążeń wg pozycji
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonej pozycji podczas okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
długi podjazd lub sprint treningowy). Podczas wykonywania
kursów należy korzystać z opcji Wg pozycji, aby włączać
okrążenia we wszystkich pozycjach okrążeń zapisanych
w kursie.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Auto Lap > Włączenie Auto Lap > Wg
pozycji > Okrążenie gdy.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko przycisk Lap, aby włączyć licznik
okrążenia po każdym wybraniu przycisku
oraz po
każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.
Dostosowywanie urządzenia
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Zmiana informacji o starcie
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania
satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się.
Jest to przypomnienie o konieczności włączenia stopera w celu
rejestrowania danych jazdy.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > Profile
aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Informacje o starcie > Tryb informacji
o starcie.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Raz.
• Wybierz kolejno Powtórz > Powtórz opóźnienie, aby
zmienić czas opóźnienia przypomnienia.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno > System.
• Ustawienia GPS (Ustawienia GPS, strona 16)
• Ustawienia wyświetlania (Ustawienia wyświetlania,
strona 16)
• Ustawienia zapisu danych (Ustawienia zapisu danych,
strona 16)
• Ustawienia jednostek (Zmiana jednostek miary, strona 16)
• Ustawienia konfiguracyjne (Zmiana ustawień
konfiguracyjnych, strona 16)
• Ustawienia języka (Zmiana języka urządzenia, strona 16)
• Ustawienia dźwięków (Ustawianie dźwięków urządzenia,
strona 16)
15
Ustawienia GPS
Zmiana ustawień konfiguracyjnych
Trening w pomieszczeniu
Podczas treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać
wyłączona w celu oszczędzania energii.
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > GPS >
Tryb GPS > Wył..
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu są
niedostępne, chyba że używany jest opcjonalny czujnik, który
przesyła dane prędkości i dystansu do urządzenia (np. czujnik
GSC 10). Przy następnym włączeniu urządzenie ponownie
wyszuka sygnały satelitarne.
Można modyfikować wszystkie ustawienia skonfigurowane
podczas wprowadzania ustawień początkowych.
1 Wybierz kolejno > System > Zresetuj urządzenie >
Ustawienia początkowe.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zmiana języka urządzenia
Na ekranie głównym wybierz kolejno
Ustawianie dźwięków urządzenia
Na ekranie głównym wybierz kolejno
Ustawianie wysokości
Jeśli dysponujesz dokładnymi danymi na temat wysokości
aktualnej pozycji, możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz
urządzenia.
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > GPS >
Ustaw wysokość.
2 Podaj wysokość i wybierz .
Strefy czasowe
Wyświetlanie satelitów
Strona satelitów wyświetla aktualne informacje na temat
satelitów GPS. Więcej informacji na temat systemu GPS można
znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > GPS >
Pokaż satelity.
Dokładność GPS jest wyświetlana w dolnej części strony.
Zielone paski oznaczają moc każdego odbieranego sygnału
satelitarnego (pod każdym paskiem widać numer satelity).
Dane techniczne
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno > System > Wyświetlanie.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia (Korzystanie z podświetlenia, strona 2).
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis obrazu z ekranu urządzenia.
Kalibruj ekran: Umożliwia dostosowanie ekranu w taki sposób,
aby reagował prawidłowo na dotyk (Kalibracja ekranu
dotykowego, strona 18).
Ustawienia zapisu danych
Wybierz kolejno > System > Zapis danych.
Zapisz w/na: Ustawienie lokalizacji przechowywania danych
(Zmiana lokalizacji przechowywania danych, strona 11).
Interwał rejestrowania: Opcja pozwala określić sposób zapisu
danych dotyczących aktywności.Opcja Oszczędnie umożliwia
zapis głównych punktów, w których nastąpiła zmiana
kierunku, prędkości lub tętna.Opcja 1 sek. umożliwia zapis
punktów co sekundę. Opcja pozwala uzyskać bardzo
szczegółowy zapis aktywności, co wpływa jednak na
zwiększenie jej rozmiaru.
Uśrednianie danych: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych rytmu i mocy, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje (Uśrednianie
danych dotyczących rytmu lub mocy, strona 9).
> System > Dźwięki.
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych urządzenie automatycznie wykrywa strefę czasową
i aktualny czas.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne Edge
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa 1100 mAh
Czas działania baterii
15 godzin, standardowe użytkowanie
Opcjonalna bateria
zewnętrzna
(akcesorium)
20 godzin, standardowe użytkowanie
Wodoszczelność
IPX7
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od -0ºC do 45ºC (od -32ºF do 113ºF)
Opaski (okrągłe
uszczelki) do standardowego uchwytu
Dwa rozmiary:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 cala (33 × 38 × 22 mm)
AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 cala (43 × 48 × 22 mm)
AS568-131
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie
z opasek zamiennych wykonanych z gumy
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer).
Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub
skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.
Informacje o klasie ochronności IPX7
NOTYFIKACJA
Urządzenie jest wodoszczelne zgodnie ze standardem IEC
60529 IPX7. Może być zanurzane w wodzie na głębokość 1 m
przez 30 minut. Przedłużone zanurzanie urządzenia może
spowodować jego uszkodzenie. Po zanurzeniu urządzenia
należy je wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia, nim rozpocznie
się jego używanie lub ładowanie.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Do 4,5 roku przy codziennym użytkowaniu po
1 godzinie
Wodoszczelność
3 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła danych
tętna podczas pływania.
Zakres temperatury
roboczej
Od -5°C do 50°C (od 23°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej ANT+
2,4 GHz
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości,
wysokości, temperatury, wagi, format pozycji i format czasu.
1 Wybierz kolejno > System > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
> System > Język.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 30 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
16
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 12 miesięcy (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -20º do 60ºC (od -4º do 140ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
Nie wkładać baterii do ust. W razie połknięcia należy zasięgnąć
porady u lekarza lub w lokalnym centrum zatruć.
Wymienne baterie pastylkowe mogą zawierać nadchloran.
Konieczny może być specjalny sposób postępowania. Patrz
strona www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
PRZESTROGA
Zużytą baterię nienadającą się do dalszego użytku należy
przekazać do lokalnego punktu utylizacji i powtórnego
przetwarzania odpadów.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wymiana baterii czujnika tętna
1 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
Dane techniczne urządzenia GSC 10
2 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 1,4 roku (1 godz. dziennie)
Wodoszczelność
IPX7
wkręty z tyłu urządzenia.
Zakres temperatury roboczej Od -15ºC do 70ºC (od 5ºF do 158ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
3 Poczekaj 30 sekund.
4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Załóż z powrotem tylną pokrywę i przykręć cztery wkręty.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu
Po dwóch obrotach dioda LED miga na czerwono, informując
o niskim poziomie baterii.
1 Znajdź okrągłą pokrywę komory baterii À z tyłu czujnika.
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Przed umyciem paska należy zdjąć z niego czujnik.
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Więcej wskazówek na temat mycia elementów urządzenia
można znaleźć na stronie www.garmin.com/HRMcare.
• Wypłucz pasek po każdym użyciu.
• Pierz pasek w pralce co siedem użyć.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
• Gdy czujnik tętna nie jest używany, odczep go od paska.
Pozwoli to wydłużyć jego czas działania.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Nie należy używać ostro zakończonych przedmiotów do
wyjmowania baterii.
Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
Informacje o urządzeniu
2 Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję odblokowaną.
Pokrywa zostanie poluzowana, co umożliwi jej zdjęcie.
3 Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię Á.
PORADA: Możesz użyć kawałka taśmy  lub magnesu, aby
zdjąć baterię z pokrywki.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię do pokrywki, uwzględniając bieguny.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję zablokowaną.
UWAGA: Po wymianie baterii dioda LED będzie migać na
czerwono i zielono przez kilka sekund. Gdy dioda LED
17
przestanie migać na zielono, urządzenie będzie aktywne
i gotowe do przesyłania danych.
Wymiana baterii urządzenia GSC 10
1 Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory baterii À z boku
urządzenia GSC 10.
• Włącz funkcję Autowyłączanie (Korzystanie z funkcji
autowyłączania, strona 18).
• Wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth
(Ustawienia Bluetooth, strona 14).
Zmniejszanie intensywności podświetlenia
1 Wybierz , aby otworzyć stronę stanu.
2 Użyj i , aby dostosować jasność.
Regulowanie czasu podświetlania
W celu wydłużenia czasu działania baterii można skrócić czas
podświetlania.
1 Wybierz kolejno > Czas podświetlania.
2 Wybierz opcję.
Korzystanie z funkcji autowyłączania
Funkcja ta umożliwia automatyczne wyłączanie urządzenia po
15 minutach bezczynności.
1 Wybierz kolejno > System > Autowyłączanie.
2 Wybierz Włączony.
2 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w lewo, aby
poluzować ją w sposób umożliwiający jej zdjęcie (strzałka
wskazuje na pozycję odblokowaną).
Zdejmij
pokrywkę i wyjmij baterię Á.
3
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w prawo, z powrotem
na swoje miejsce (strzałka wskazuje na pozycję
zablokowaną).
Po wymianie baterii urządzenia GSC 10 konieczne jest
ponowne sparowanie urządzenia GSC 10 z opisywanym
urządzeniem.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.
2 Naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk , aby
włączyć urządzenie.
Usuwanie danych użytkownika
Można przywrócić domyślne wartości dla wszystkich ustawień
urządzenia.
UWAGA: Spowoduje to usunięcie wszystkich informacji
wprowadzonych przez użytkownika, ale nie usunie historii.
1 Wyłącz urządzenie.
2 Umieść palec w lewym górnym rogu ekranu dotykowego.
3 Trzymając palec na ekranie dotykowym, włącz urządzenie.
4 Wybierz .
Wydłużanie czasu działania baterii
• Zmniejsz intensywność podświetlenia (Zmniejszanie
intensywności podświetlenia, strona 18).
• Skróć czas podświetlania (Regulowanie czasu podświetlania,
strona 18).
• Wybierz interwał rejestrowania Oszczędnie (Ustawienia
zapisu danych, strona 16).
18
Kalibracja ekranu dotykowego
1 Na ekranie głównym wybierz kolejno
> System >
Wyświetlanie > Kalibruj ekran.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
1 Wybierz .
2 Wybierz .
Odblokowywanie ekranu dotykowego
1 Wybierz .
2 Wybierz .
Aby uzyskać więcej informacji
Więcej informacji na temat niniejszego produktu można znaleźć
na stronie internetowej Garmin.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Odczyty temperatury
Urządzenie może wyświetlać odczyty temperatury wyższe niż
rzeczywista temperatura powietrza, jeśli znajduje się w pełnym
słońcu, jest trzymane w dłoni lub jest zasilane przy użyciu baterii
zewnętrznej. Dostosowanie się urządzenia do znaczących
zmian temperatury również zajmuje nieco czasu.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Na ekranie urządzenia można wyświetlić identyfikator
urządzenia, wersję oprogramowania i umowę licencyjną.
Na ekranie głównym wybierz kolejno > System > O
systemie.
Aktualizowanie oprogramowania
UWAGA: Aktualizacja oprogramowania nie spowoduje
usunięcia żadnych danych ani ustawień.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Odwiedź stronę garmin.com/express.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
Rejestrowanie urządzenia
Pomóż nam jeszcze sprawniej udzielać Tobie pomocy i jak
najszybciej zarejestruj swoje urządzenie przez Internet.
• Odwiedź stronę garmin.com/express.
• Pamiętaj o konieczności zachowania oryginalnego dowodu
zakupu (względnie jego kserokopii) i umieszczenia go
w bezpiecznym miejscu.
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania akcesoriów ANT+.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze
z czujnika biegów.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans - okrążenie: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Bilans - średnia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Bilans - średnia z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 10 sekund.
Bilans - średnia z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 30 sekund.
Bilans - średnia z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 3 sekund.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do końca: Podczas treningu pokazuje pozostały czas,
jeśli jako cel ustawiono określony czas.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco
w bieżącej aktywności.
Czas na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco
podczas bieżącej aktywności.
Czas na stojąco - okrąż.: Czas spędzony na pedałowaniu na
stojąco podczas bieżącego okrążenia.
Czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas okrąż. na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na
siedząco w bieżącym okrążeniu.
Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Czas - ost. okrążenie: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas przed: Czas lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Czas - śr. okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach bieżącej
aktywności.
Załącznik
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Dyst. do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane są
wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dyst. do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na kursie.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans - ost. okrążenie: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans przed: Dystans lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Dyst do końca: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały
dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.
Efektyw. mom. obrotow.: Pomiar obrazujący efektywność
pedałowania.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
F. mocy - szczyt. okr. (L): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
lewej nogi w bieżącym okrążeniu.
F. mocy - szczyt. okr. (P): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy (L): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy (P): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy - okrąż. (L): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - okrąż. (P): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi
w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - średnia (L): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącej aktywności.
Faza mocy - średnia (P): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi
w bieżącej aktywności.
Faza mocy - szczyt. (L): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla
lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym
wytwarzana jest największa siła.
Faza mocy - szczyt. (P): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy dla
prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów, w którym
wytwarzana jest największa siła.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kalorie do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
kalorie, jeśli jako cel ustawiono określoną liczbę kalorii.
Kalorie - tłuszcz: Liczba spalonych kalorii (tłuszcz). Wymagana
ocena New Leaf .
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi
zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.
®
19
Moc - % FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
Moc - IF: Intensity Factor™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - kJ: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Moc - maks. okrążenia: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącego okrążenia.
Moc - maksymalna: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącej aktywności.
Moc - NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach bieżącego okrążenia.
Moc - NP ost. okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc - okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc - ostatnie okrąż.: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc - średnia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - średnia z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Moc - średnia z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Moc - średnia z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Moc - TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - Wat/kg: Ilość mocy wyjściowej w watach na kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Powtórzenia do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
powtórzenia.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii
czujnika Di2.
Pozycja - cel podróży: Ostatni punkt na trasie lub kursie.
Pozycja - następ. pkt: Następny punkt na trasie lub kursie.
Połączone światła: Liczba połączonych świateł.
Pręd. pion. - śr. z 30s: Średnia prędkość pionowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość - ost. okrąż.: Średnia prędkość w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Przednia zębatka: Informacja o przedniej zębatce z czujnika
biegów.
Przesunięcie: Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od
środka pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest
przykładana siła.
20
Przesunięcie - okrąż.: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącego okrążenia.
Przesunięcie - średnie: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącej aktywności.
Przełożenie: Liczba zębów na przedniej i tylnej zębatce
w rowerze wykryta przez czujnik biegów.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm - okrążenie: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm - średnia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Śr. szczyt. faza mocy (L): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
lewej nogi w bieżącej aktywności.
Śr. szczyt. faza mocy (P): Średni kąt szczytowej fazy mocy dla
prawej nogi w bieżącej aktywności.
Stan naładowania baterii: Ilość energii, jaka pozostała
w lampce rowerowej.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa prędkości: Bieżący zakres prędkości (1–10). Strefy
można ustawić w Garmin Connect.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tęt.-% rez. t. na okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącego okrążenia.
Tęt. do końca: Podczas treningu pokazuje wartość powyżej lub
poniżej celu tętna.
Tęt. - maks % na okr.: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - % rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
Tętno - % śred. maks: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
Tętno - % śred. rezerwy: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącej aktywności.
Tętno - maksymalnie %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
Tętno - okrążenie: Średnie tętno w ramach bieżącego
okrążenia.
Tętno - ost. okrążenie: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Tylna zębatka: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.
Wsch. słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wykres tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę
tętna (1–5).
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Załącznik
Obliczanie strefy tętna
Strefy % maksymalnego tętna
1
2
3
4
5
50 – 60%
60 – 70%
70 – 80%
80 – 90%
90 – 100%
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Rozmiar kół
D (mm)
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cylindryczne
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Korzyści
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Rozmiar i obwód kół
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. Można również użyć jednego z kalkulatorów
dostępnych w Internecie.
Aby zmienić profil roweru, patrz Aktualizowanie profilu roweru,
strona 14.
Rozmiar kół
D (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cylindryczne
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
Załącznik
Umowa licencyjna na oprogramowanie
UŻYTKOWANIE TEGO URZĄDZENIA OZNACZA ZGODĘ
UŻYTKOWNIKA NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA
OPROGRAMOWANIE. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ
Z UMOWĄ.
Firma Garmin Ltd. i jej oddziały (zwane w dalej „Garmin”)
udzielają użytkownikowi ograniczonej licencji na użytkowanie
oprogramowania urządzenia („Oprogramowanie”) w formie
binarnego pliku wykonywalnego podczas normalnej eksploatacji
produktu. Nazwa, prawa własności i prawa własności
intelektualnej do Oprogramowania należą do firmy Garmin i/lub
jej zewnętrznych dostawców.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest
własnością firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych dostawców i jest
chronione prawem autorskim obowiązującym w Stanach
Zjednoczonych oraz międzynarodowymi traktatami ochrony
praw autorskich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że
struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią cenną
tajemnicę handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców i że kod źródłowy Oprogramowania pozostaje cenną
tajemnicą handlową firmy Garmin i/lub jej zewnętrznych
dostawców. Użytkownik zgadza się nie dekompilować,
dezasemblować, modyfikować Oprogramowania ani odtwarzać
jego kodu źródłowego lub dokonywać transkrypcji do formy
możliwej do odczytu w części lub w całości. Użytkownik zgadza
się nie tworzyć żadnych programów pochodnych opartych na
Oprogramowaniu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani
reeksportować Oprogramowania do żadnego kraju niezgodnie
z ustawą o kontroli eksportu obowiązującą w Stanach
Zjednoczonych lub w innych odnośnych krajach.
21
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 12
akcesoria 6, 9, 18
aktualizowanie oprogramowania 18
aktywny sportowiec 14
alerty 3
aplikacje 10
smartfon 11
Auto Lap 15
Auto Pause 15
autoprzewijanie 15
B
bateria
ładowanie 1
typ 1
wydłużanie 18
wymiana 17
wymienianie 17
blokowanie, ekran 18
C
czas, alerty 3
czujnik tętna, parowanie 10
czujniki ANT+ 2, 6, 9
parowanie 9
czujniki prędkości i rytmu 7, 8, 17
czyszczenie urządzenia 17
komunikat z informacją o starcie 15
kursy 5
edytowanie 5
ładowanie 5
usuwanie 5
Ł
ładowanie urządzenia 1
M
mapy 5
orientacja 14
powiększanie 13
topograficzne 13
ustawienia 13
wyszukiwanie pozycji 12
zakup 13
mapy topograficzne 13
miernik mocy 9
moc 9
strefy 9
moc (siła)
alerty 3
metry 9
montaż 1, 7, 8
montowanie urządzenia 1
N
nawigacja 12
przerywanie 12
wróć do startu 12
D
O
dane
przesyłanie 10, 11
zapisywanie 10
dane techniczne 16, 17
dane użytkownika, usuwanie 12
dostosowywanie urządzenia 15
dystans, alerty 3
dźwięki 16
Okrągłe uszczelki (opaski) 16
okrążenia 2
oprogramowanie
aktualizowanie 18
wersja 18
osobiste rekordy 6, 11
przywracanie 6
oszczędnie 11
oszczędzanie energii 18
E
ekran. 16 Patrz też podświetlenie
blokowanie 18
jasność 18
ekran dotykowy, kalibrowanie 18
G
Garmin Connect 3–6, 10
Garmin Index 10
GPS
przerywanie 16
strona satelitów 16
sygnał 2, 3
GSC 10 8, 9, 17, 18
H
historia 3, 10
przesyłanie do komputera 10
usuwanie 11
I
identyfikator urządzenia 18
ikony 2
instalacja 1, 8
J
jasność 18
jednostki miary 16
język 16
K
kalendarz 4
kalibrowanie
ekran dotykowy 18
miernik mocy 9
kalorie, alerty 3
karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 11
klawisze 2
komputer, łączenie 11
22
P
parowanie 2
czujnik tętna 10
smartfon 11
parowanie czujników ANT+ 9
pedały 9
pliki, przesyłanie 11
podświetlenie 2, 16, 18
pola danych 15, 19
pozycje 12
edytowanie 13
usuwanie 13
wyszukiwanie 13
wyszukiwanie przy użyciu mapy 12
prędkość, strefy 6
profil użytkownika 2, 14
profile 14, 15
rower 14
użytkownik 14
przyciski na ekranie 2
przywracanie, ustawienia 18
punkty, odwzorowanie 13
punkty szczególne (POI) 13
wyszukiwanie 12
smartfon 2, 10, 14
aplikacje 11
parowanie 11
stoper 2, 3, 10
strefy
czas 16
moc 9
prędkość 6
strefy czasowe 16
strona satelitów 16
strony treningu, wyświetlanie 3
sygnały satelitarne 2, 3
T
technologia Bluetooth 10, 11, 14
temperatura 18
tętno
alerty 3
czujnik 6, 7, 17
strefy 7, 21
trasy, ustawienia 13
trening, plany 4
treningi 3, 4
edytowanie 4
ładowanie 3
tworzenie 4
usuwanie 4
U
umowa licencyjna na oprogramowanie 18, 21
urządzenie
dbanie 17
rejestracja 19
resetowanie 18
USB, odłączanie 12
ustawienia 2, 13–16
urządzenie 16
ustawienia czasu 16
ustawienia początkowe 16
ustawienia systemowe 15
ustawienia wyświetlania 16
usuwanie
historia 11
wszystkie dane użytkownika 12, 18
uśrednianie danych 9
V
Virtual Partner 4–6
W
waga 10
wodoszczelność 16
wróć do startu 12
współrzędne 12
wymiana baterii 17
wysokościomierz, kalibrowanie 16
wysokość 16
wyszukiwanie pozycji 13
adresy 13
w pobliżu aktualnej pozycji 13
Z
zapis danych 11, 16
zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 10, 11
R
rejestracja produktu 19
rejestrowanie urządzenia 19
resetowanie urządzenia 18
rozmiary kół 21
rozwiązywanie problemów 7, 18
rytm 8, 9
alerty 3
S
segmenty 5, 6
usuwanie 6
Serwis Garmin Connect 10
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2012–2016 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising