Garmin | Edge® 810 | Garmin Edge® 810 Hurtigveiledning

Garmin Edge® 810 Hurtigveiledning
Edge 810
®
Hurtigstartveiledning
November 2012
190-01510-58_0A
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.‍
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.‍
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.‍
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.‍
1 Installer enheten i standardbraketten (side 2) eller i
frontbraketten (side 2).‍
2 Slå på enheten (side 3).‍
3 Innhent satellitter (side 3).‍
4 Legg ut på tur (side 3).‍
5 Lad enheten (side 2).‍
6 Registrer enheten (side 6).‍
7 Last opp turen til Garmin Connect™ (side 4).‍
8 Få tak i brukerveiledningen (side 6).‍
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.‍
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.‍
5 Juster tappene på baksiden av Edge etter hakkene på
sykkelbraketten Â.‍
6 Trykk lett ned på Edge, og vri den med klokken til den låses
på plass.‍
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På
denne måten kan du forhindre korrosjon.‍
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.‍
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 45 °C (32 til 113 °F).‍
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.‍
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge-enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.‍
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.‍
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.‍
3 Koble USB-kontakten til strømadapteren eller til USB-porten
på en datamaskin.‍
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍
5 Lad enheten helt opp.‍
Et fulladet batteri varer i opptil 15 timer før det må lades opp
igjen.‍
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere
sykkelbraketten slik at forsiden av Edge peker mot himmelen.‍
Du kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på
styret.‍
1 Velg et sikkert sted å montere Edge-enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.‍
2
3 Hvis du vil endre retning på braketten, fjerner du de to
skruene på baksiden av braketten Â, roterer koblingen à og
setter skruene tilbake på plass.‍
4 Hvis styrets diameter er 26 mm, plasserer du gummiputen
rundt styret.‍
5 Plasser styrekoblingen rundt gummiputen eller styret
(diameter på 31,8 mm).‍
6 Sett skruen tilbake på plass.‍
MERK: Garmin® anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme).‍ Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.‍
7 Juster tappene på baksiden av Edge med hakkene på
sykkelbraketten Ä.‍
8 Trykk lett ned på Edge, og vri den med klokken til den låses
på plass.‍
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse oppp enheten.‍
2 Løft Edge ut av braketten.‍
Slå på enheten
Med tidtakeroverlegget kan du bruke innstillingene og
søkefunksjonene under turen.‍
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.‍
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.‍
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.‍
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.‍
• Velg og for å bla.‍
• Velg
for å vise siden for tilkoblinger.‍
• Velg for å søke etter en posisjon.‍
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.‍
• Velg
for å søke etter navn.‍
• Velg for å slette et element.‍
Vise siden for tilkoblinger
Siden for tilkoblinger viser status for satellittsignaler, sensorer
med ANT‍+ og smarttelefonen.‍
Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen øverst på siden.‍
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger og brukerprofiler (side 6).‍
1 Hold nede .‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
3 Hvis enheten leveres med en pulsmåler og en GSC™ 10enhet, aktiverer du sensorene med ANT‍+™ under
konfigurasjonen.‍
Du finner mer informasjon om sensorer med ANT‍+ på
side 5.‍
Taster
Siden for tilkoblinger vises.‍ Et blinkende ikon betyr at
enheten søker.‍ Du kan velge et ikon for å endre
innstillingene.‍
Innhente satellittsignaler
À
Velg for å slå bakgrunnsbelysning av og på.‍
Hold nede for å slå enheten av og på.‍
Á
Velg for å markere en ny runde.‍
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.‍
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge.‍
Sykkel 1
Velg for å endre sykkelprofilen.‍
KJØR
Velg for å legge ut på tur.‍
Vei
Velg for å endre aktivitetsprofil.‍
Velg for å administrere logg, løyper, treningsøkter og
personlige rekorder.‍
Du må innhente satellittsignaler før du kan bruke funksjonene
for GPS-sporing og -navigasjon.‍
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.‍ Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.‍
1 Gå utendørs til et åpent område.‍
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.‍
2 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.‍
3 Vent mens enheten finner satellittene.‍
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.‍
TIPS: Ikke beveg deg før siden med tidtakeren vises
(side 3).‍
Legge ut på tur
Du må innhente satellittsignaler (side 3) eller pare enheten med
en sensor med ANT‍+ (tilleggsutstyr) før du kan registrere
hastighet og avstand.‍
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.‍
2 Vent mens enheten finner satellittene.‍
3 Velg for å starte tidtakeren.‍
Velg for å vise kartet.‍
Velg for å vise oppsettmenyen.‍
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.‍
3
4
5
6
7
Skyv på skjermbildet for å få flere datasider.‍
Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.‍
Velg
for å stoppe tidtakeren.‍
Velg Lagre.‍
Sende turen til Garmin Connect
MERKNAD
Tørk godt av mini-USB-porten, gummihetten og området rundt
før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På
denne måten kan du forhindre korrosjon.‍
1 Fjern gummihetten À fra mini-USB-porten Á.‍
Del aktivitetene med andre: Du kan sende aktivitetene dine
per e-post til andre, eller publisere koblinger til aktivitetene
på sosiale nettverk.‍
Tilkoblede funksjoner
Edge har flere tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner med Bluetooth®.‍ Du finner mer informasjon om
hvordan du bruker Edge, på www.garmin.com/‍intosports​/‍apps.‍
MERK: Du må koble Edge til smarttelefonen med Bluetooth for
at du skal kunne benytte deg av disse funksjonene.‍
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid.‍ Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.‍
Laste opp aktiviteter tilGarmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.‍
Laste ned løyper og treningsøkter fraGarmin Connect: Gjør
det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved
hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten slik at du
kan gjenta dem som en løype eller treningsøkt.‍
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
automatiske oppdateringer til sosiale medier når du laster
opp en aktivitet til Garmin Connect.‍
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.‍
Følge en løype fra Internett
2
3
4
5
6
Koble den lille enden av USB-kabelen til mini-USB-porten.‍
Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.‍
Gå til www.garminconnect.com.‍
Velg Komme i gang.‍
Følg instruksjonene på skjermen.‍
Garmin Connect
Garmin Connect gjør det enkelt å lagre og spore aktiviteter,
analysere data og dele dem med andre.‍ Du kan opprette en
gratis konto på www.garminconnect.com.‍
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.‍
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert et oversiktskart, diagrammer for
tempo og hastighet samt rapporter som kan tilpasses.‍
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
konto for Garmin Connect (side 4).‍
1 Koble enheten til datamaskinen.‍
2 Gå til www.garminconnect.com.‍
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.‍
4 Velg Send til enhet.‍
5 Koble fra enheten, og slå den på.‍
6 Velg > Løyper.‍
7 Velg løypen.‍
8 Velg KJØR.‍
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.‍
Lagre posisjonen din
Du kan lagre posisjonen der du befinner deg, for eksempel
hjemme eller på parkeringsplassen din.‍
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > GPS >
Marker posisjon > .‍
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT‍+ (tilleggsutstyr).‍
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.‍
4
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt.‍ Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk.‍ Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.‍
TIPS: Hvis pulsdataene er uregelmessige eller ikke vises, kan
det hende at du må stramme stroppen rundt brystet eller varme
opp i 5–10 minutter.‍
Vise turen
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg Forrige tur eller Alle turer.‍
3 Velg et alternativ.‍
MERK: Hvis du ikke har en GSC 10-enhet, kan du hoppe over
dette trinnet.‍
Begge magnetene må være justert etter sine respektive
indikasjonslinjer for at Edge skal kunne motta data.‍
1 Plasser GSC 10-enheten på det bakre kjedestaget (på
motsatt side av drivtannhjulet).‍
2 Plasser den flate gummiplaten À eller den trekantede
gummiputen mellom GSC 10-enheten og kjedet slik at det
blir god stabilitet.‍
Slette logg
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
2 Velg et alternativ:
> Turer.‍
> Slett.‍
• Velg Alle turer for å slette alle lagrede aktiviteter fra
loggen.‍
• Velg Gamle turer for å slette aktiviteter som er registrert
for over en måned siden.‍
• Velg Alle totaler for å nullstille alle totalverdier for
avstand og tid.‍
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.‍
• Velg Alle løyper for å slette alle løypene du har lagret på
eller overført til enheten.‍
• Velg Alle treningsøkter for å slette alle treningsøkter du
har lagret på eller overført til enheten.‍
• Velg Alle personlig rekorder for å slette alle personlige
rekorder som er lagret på enheten.‍
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.‍
3 Velg .‍
Sensorer med ANT‍+
Installere GSC 10
3 Fest GSC 10-enheten løst ved hjelp av to strips Á.‍
4 Fest pedalmagneten  til pedalarmen ved hjelp av
monteringsteipen og en strips Ã.‍
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT‍+.‍ Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.‍
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten.‍ Den
bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.‍
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.‍
Pedalmagneten må være mindre enn 5 mm fra GSC 10enheten.‍ Indikasjonslinjen Ä på pedalmagneten må være på
linje med indikasjonslinjen Å på GSC 10-enheten.‍
5 Skru eikemagneten Æ av plastdelen.‍
2 Fukt begge elektrodene Á på baksiden av stroppen for å
opprette god kontakt mellom brystet og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har en kontaktlapp Â, fukter du
kontaktlappen.‍
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
à til løkken.‍
Garmin logoen skal vises med riktig side opp.‍
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m).‍
Når du har satt på pulsmåleren, er den i standbymodus og klar
til å sende data.‍
6 Plasser eiken i sporet på plastdelen, og stram den litt.‍
Eikemagneten kan vende bort fra GSC 10-enheten hvis det
ikke er nok plass mellom sensorarmen og eiken.‍
Eikemagneten må være på linje med indikasjonslinjen Ç på
sensorarmen.‍
7 Løsne skruen È på sensorarmen.‍
8 Flytt sensorarmen innenfor 5 mm fra eikemagneten.‍
5
Du kan også vippe GSC 10-enheten nærmere en av
magnetene for å få dem mer på linje.‍
9 Velg Reset É på GSC 10-enheten.‍
Indikatorlampen lyser rødt, så grønt.‍
10 Bruk pedalen for å teste sensorjusteringen.‍
Den røde indikatorlampen blinker hver gang pedalmagneten
passerer sensoren.‍ Den grønne indikatorlampen blinker hver
gang eikemagneten passerer sensorarmen.‍
MERK: Indikatorlampen blinker ved de første 60
passeringene etter en nullstilling.‍ Trykk på Reset igjen hvis
du trenger flere passeringer.‍
11 Når alt er justert og fungerer som det skal, strammer du
stripsene, sensorarmen og eikemagneten.‍
Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,21 til 0,27 N/m
(1,9 til 2,4 pund per tomme) for å sikre en vanntett forsegling
på GSC 10-sensorarmen.‍
Trene med kraftmålere
• Du finner en liste over sensorer med ANT‍+ fra
tredjepartsleverandører som er kompatible med enheten, på
www.garmin.com/‍intosports.‍
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.‍
Tilpasse enheten
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler.‍ Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den.‍ Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.‍
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter
eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.‍
Sykkelprofiler: Du kan opprette sykkelprofiler for alle syklene
du eier.‍ Sykkelprofilen inkluderer sensorer med ANT‍+
(tilleggsutstyr), sykkelvekt, hjulstørrelse,
kilometertellerverdier og pedalarmlengde.‍
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling.‍ Du kan for eksempel ha en profil for trening,
sykkelløp og terrengsykling.‍ Aktivitetsprofilen inkluderer
tilpassede datasider, varsler, treningssoner (for eksempel
puls og hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto
Pause og Auto Lap) og navigasjonsinnstillinger.‍
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt, høyde og permanent idrettsutøver.‍ Enheten bruker
denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.‍
Tilpasse datasidene
Du kan tilpasse datasidene for hver aktivitetsprofil (side 6).‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.‍
2 Velg en profil.‍
3 Velg Treningssider.‍
4 Velg en dataside.‍
5 Aktiver eventuelt datasiden.‍
6 Velg antallet datafelter du ønsker å se på siden.‍
7 Velg .‍
8 Velg et datafelt for å endre det.‍
9 Velg .‍
Feilsøking
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
6
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.‍
1 Hold nede i ti sekunder.‍
2 Hold nede i ett sekund for å slå på enheten.‍
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.‍
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.‍
1 Slå av enheten.‍
2 Plasser fingeren oppe i venstre hjørne på
berøringsskjermen.‍
3 Mens du holder fingeren på berøringsskjermen, slår du på
enheten.‍
4 Velg .‍
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper
på skjermen utilsiktet.‍
1 Velg .‍
2 Velg .‍
Låse opp berøringsskjermen
1 Velg .‍
2 Velg .‍
Få mer informasjon
Du finner mer informasjon om produktet på webområdet for
Garmin.‍
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Velg Manualer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.‍
Hente brukerveiledningen fra enheten
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
2 Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.‍
3 Åpne mappen eller volumet Garmin > Documents.‍
4 Dobbeltklikk på START HERE.‍html.‍
www.garmin.com/support
913-397-8200
1-800-800-1020
0808 2380000
+44 870 850 1242
1-866-429-9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 - 880
00 39 02 3669 9699
0800-0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
Edge®, Garmin® og Garmin-logoen er varemerker for Garmin
Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin. ANT+™, Garmin Connect™ og
GSC™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er
underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.
© 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising