Garmin | eTrex® 22x | Garmin eTrex® 22x Priročnik za uporabo

Garmin eTrex® 22x Priročnik za uporabo
ETREX 22X/32X
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™,
chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ in Thumb Stick™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja
družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 in
logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja National Marine Electronics Association. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih
državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Vstavljanje baterij AA ............................................................. 1
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 1
Vklop načina varčevanja z baterijo ........................................ 1
Dolgoročni pomnilnik .............................................................. 1
Vklop naprave ............................................................................. 1
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 1
Vklop osvetlitve ozadja ............................................................... 1
Odpiranje glavnega menija ......................................................... 1
Točke poti, načrtovane poti in sledi............................. 1
Meni Kam? .................................................................................. 1
Iskanje lokacije blizu druge lokacije ....................................... 1
Točke poti ................................................................................... 2
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 2
Projekcija točke poti ............................................................... 2
Navigacija do točke poti ......................................................... 2
Iskanje lokacije po imenu ....................................................... 2
Urejanje točke poti ................................................................. 2
Brisanje točke poti .................................................................. 2
Povprečenje točke poti ........................................................... 2
Načrtovane poti ........................................................................... 2
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 2
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 2
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 2
Ogled aktivne načrtovane poti ............................................... 2
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 2
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 2
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 2
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 2
Ustavitev navigacije ............................................................... 3
Sledi ............................................................................................ 3
Beleženje dnevnikov sledi ...................................................... 3
Ogled trenutne sledi ............................................................... 3
Shranjevanje trenutne sledi ................................................... 3
Navigacija po shranjeni sledi ................................................. 3
Čiščenje trenutne sledi ........................................................... 3
Brisanje sledi .......................................................................... 3
Nastavitve sledi ...................................................................... 3
Nakup dodatnih zemljevidov ....................................................... 3
Iskanje naslova ...................................................................... 3
Navigacija........................................................................ 3
Navigacija do cilja ....................................................................... 3
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ........................................... 3
Nastavitve smeri .................................................................... 3
Zemljevid .................................................................................... 4
Navigacija z zemljevidom ....................................................... 4
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 4
Merjenje razdalje na zemljevidu ............................................. 4
Nastavitve zemljevida ............................................................ 4
Kompas .......................................................................................4
Umerjanje kompasa ............................................................... 4
Navigacija s kompasom ......................................................... 4
Smerni kurzor ......................................................................... 4
Izris višine ................................................................................... 4
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 5
Nastavitve izrisa višine ........................................................... 5
Potovalni računalnik .................................................................... 5
Nastavitve potovalnega računalnika ...................................... 5
Obnavljanje privzete nastavitve strani ........................................ 5
Funkcije in nastavitve glavnega menija....................... 5
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom ......................... 5
Navigacija do zbirke Geocache ............................................. 5
chirp™ .................................................................................... 5
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov .............................. 5
Nastavitev opozorila o bližini ...................................................... 5
Izračun velikosti območja ............................................................ 6
Stran s sateliti ............................................................................. 6
Nastavitve satelitov GPS ....................................................... 6
Garmin Pustolovščine ................................................................. 6
Pošiljanje datotek v BaseCamp ............................................. 6
Ustvarjanje pustolovščine ...................................................... 6
Začetek dogodivščine ............................................................ 6
Daljinski upravljalnik VIRB® ....................................................... 6
Dodatna orodja v glavnem meniju .............................................. 6
Prilagajanje naprave...................................................... 6
Prilagajanje svetlosti osvetlitve ................................................... 6
Prilagajanje glavnega menija ...................................................... 6
Spreminjanje vrstnega reda strani .............................................. 7
Dodajanje strani ..................................................................... 7
Odstranjevanje strani ............................................................. 7
Prilagajanje polj podatkov ........................................................... 7
Podatkovna polja ................................................................... 7
Profili ........................................................................................... 8
Ustvarjanje profila po meri ..................................................... 8
Izbiranje profila ....................................................................... 8
Urejanje imena profila ............................................................ 8
Brisanje profila ....................................................................... 8
Nastavitve sistema ...................................................................... 8
GPS in drugi satelitski sistemi ................................................ 8
Nastavitve zaslona ...................................................................... 8
Nastavitev zvokov naprave ......................................................... 9
Spreminjanje merskih enot ......................................................... 9
Časovne nastavitve .................................................................... 9
Nastavitve zapisa položaja ......................................................... 9
Nastavitve za usmerjanje ............................................................ 9
Nastavitve višinomera ................................................................. 9
Pomorske nastavitve .................................................................. 9
Nastavljanje pomorskih alarmov ............................................ 9
Ponastavitev podatkov ................................................................ 9
Informacije o napravi ..................................................... 9
Posodobitve izdelkov .................................................................. 9
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 9
Registracija naprave ............................................................ 10
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 10
Nega naprave ........................................................................... 10
Čiščenje naprave ................................................................. 10
Upravljanje podatkov ................................................................ 10
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 10
Priklop naprave na računalnik ............................................. 10
Prenos datotek v napravo .................................................... 10
Brisanje datotek ................................................................... 10
Odklop kabla USB ................................................................ 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Dodatek ......................................................................... 11
Dodatna oprema ....................................................................... 11
Združevanje s senzorji ANT+ ................................................... 11
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ................................................................... 11
Odpravljanje težav .................................................................... 11
Ponovni zagon naprave ....................................................... 11
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 11
Središče za podporo Garmin .................................................... 11
Kazalo............................................................................ 12
Zbirke Geocache ........................................................................ 5
Kazalo vsebine
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
2 Izberite Alkalne, Litijeve ali Akumulatorske baterije NiMH.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 6).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 8).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 1).
• Znižajte hitrost risanja zemljevida (Nastavitve zemljevida,
stran 4).
• Izklopite GLONASS (GPS in drugi satelitski sistemi,
stran 8).
Vklop načina varčevanja z baterijo
Tipki za povečavo. Pritisnite za povečavo in pomanjšavo.
Tipka za nazaj. Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni.
Upravljalnik Thumb Stick™. Premaknite v ustrezni smeri za pomik
ali označitev elementa. Pritisnite za izbiro elementa.
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Nastavitev > Zaslon > Varčevanje z baterijo >
Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .
Dolgoročni pomnilnik
Tipka za meni. Pritisnite za odpiranje menija strani. Pritisnite
dvakrat za vrnitev v glavni meni.
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Pritisnite za prilagoditev osvetlitve zaslona. Držite za vklop ali
izklop naprave.
Vklop naprave
Vrata mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom).
,
Držite
.
Pokrovček prostora za bateriji.
Pridobivanje satelitskih signalov
Obroček za zaklepanje pokrovčka za bateriji.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
1 Pojdite na prosto.
2 Po potrebi vklopite napravo.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava določa lokacijo, utripa simbol .
Ikona
prikazuje moč satelitskega signala.
Hrbtni del za namestitev.
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Vstavljanje baterij AA
Ročno napravo napajata dve bateriji AA (nista priloženi).
Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer pazite na polarnost.
Vklop osvetlitve ozadja
Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo
opozorila in sporočila.
Odpiranje glavnega menija
V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov
nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih
možnosti (Dodatna orodja v glavnem meniju, stran 6).
Na kateri koli strani dvakrat izberite menu.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Meni Kam?
Z menijem Kam? lahko poiščete cilj, do katerega želite začeti
navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh
območjih in zemljevidih.
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Izbira vrste baterij
1 V glavnem meniju izberite Nastavitev > Sistem > Vrsta
baterije.
Uvod
Iskanje lokacije blizu druge lokacije
1 Izberite Kam? > menu > Išči blizu.
2 Izberite možnost.
3 Izberite lokacijo.
1
Točke poti
Načrtovane poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 10).
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Izberite Označi točko poti.
2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
3 Izberite Končano.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite menu > Projekcija točke poti.
4 Vnesite smer in izberite Končano.
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
7 Izberite Shrani.
Navigacija do točke poti
1 Izberite Kam? > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pojdi.
Iskanje lokacije po imenu
1 Izberite Kam? > Točke poti > menu > Iskanje s
črkovanjem.
2 Vnesite ime ali del imena.
3 Izberite Pojdi.
Urejanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite Pojdi.
Brisanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite menu > Izbriši.
Povprečenje točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite menu > Povprečna lokacija.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke
poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.
2
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot >
2
3
4
5
6
Izberite prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi.
Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite
naslednjo točko.
Če želite načrtovano pot shraniti, izberite back.
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
1 Izberite Kam? > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pojdi.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna
načrtovana pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Urejanje imena načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime.
Urejanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol;
• če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
• če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite back.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Ustavitev navigacije
Izberite Kam? > Ustavi navigacijo.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke. Ko se premikate z vklopljeno
napravo, naprava privzeto ustvarja dnevnik sledi.
Beleženje dnevnikov sledi
1 V glavnem meniju izberite Nastavitev > Sledi > Dnevnik
sledi.
2 Izberite Zabeleži, ne pokaži ali Zabeleži, pokaži na
zemljevidu.
Če izberete Zabeleži, pokaži na zemljevidu, sled označuje
črta na zemljevidu.
3 Izberite Način beleženja.
4 Izberite možnost:
• Če želite sledi beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja
najboljšo predstavitev sledi, izberite Samodejno.
• Če želite sledi beležiti na določeni razdalji, izberite
Razdalja.
• Če želite sledi beležiti ob določenem času, izberite Čas.
5 Izberite Interval beleženja.
6 Storite naslednje:
• Če ste za Način beleženja izbrali Samodejno, izberite
možnost za bolj ali manj pogosto beleženje sledi.
OPOMBA: z uporabo možnosti Najbolj pogosto bodo sledi
najbolj podrobne, vendar se bo pomnilnik naprave hitreje
napolnil.
• Če ste za Način beleženja izbrali Razdalja ali Čas,
vnesite vrednost.
Ko se premikate z vklopljeno napravo, se ustvari dnevnik sledi.
Ogled trenutne sledi
1 Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno sled prikazati na zemljevidu, izberite
Prikaži zemljevid.
• Če želite prikazati izris višine trenutne sledi, izberite Izris
višine.
Shranjevanje trenutne sledi
1 Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled.
2 Izberite možnost:
• Če želite shraniti celotno sled, izberite Shrani sled.
• Izberite Shrani del in izberite del.
Navigacija po shranjeni sledi
1 Izberite Kam? > Sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Pojdi.
Čiščenje trenutne sledi
Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled > Počisti trenutno
sled.
Brisanje sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši.
Nastavitve sledi
Izberite Nastavitev > Sledi.
Dnevnik sledi: vklopi ali izklopi beleženje sledi.
Navigacija
Način beleženja: nastavi način beleženje sledi. Samodejno
beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno
predstavitev vaših sledi.
Interval beleženja: nastavi pogostost beleženja dnevnika poti.
Pogostejše beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar
hitreje zapolni dnevnik sledi.
Počisti trenutno sled: počisti pomnilnik shranjenih sledi.
Dodatna nastavitev > Samodejno arhiviranje: nastavi način
samodejnega arhiviranja za organizacijo sledi. Sledi se
shranijo in počistijo samodejno.
Dodatna nastavitev > Barva: spremeni barvo črte sledi na
zemljevidu.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Iskanje naslova
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator .
1 Izberite Kam? > Naslovi.
2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
3 Vnesite mesto ali poštno številko.
OPOMBA: iskanja po poštnih številkah ne omogočajo vsi
zemljevidi.
4 Izberite mesto.
5 Vnesite hišno številko.
6 Vnesite ulico.
®
Navigacija
Navigirate lahko do načrtovane poti, sledi, točke poti, zbirke
Geocache ali katere koli druge lokacije, shranjene v napravi. Za
navigacijo do cilja lahko uporabite zemljevid ali kompas.
Navigacija do cilja
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo.
3 Po potrebi izberite menu > Iskanje s črkovanjem in vnesite
ime ali del imena cilja.
4 Izberite cilj.
5 Izberite Pojdi.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
6 Za navigacijo uporabite zemljevid (Navigacija z zemljevidom,
stran 4) ali kompas (Navigacija s kompasom, stran 4).
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
OPOMBA: orodje Poglej in pojdi je na voljo le v napravah iz
družine eTrex 32x.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi smer.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
Izberite Nastavitev > Smer gibanja.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
3
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico/kazalec: nastavi obnašanje kazalca, ki je
prikazan na zemljevidu. Smer cilja kaže v smeri cilja. Smer
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: oglejte si razdelek Umerjanje kompasa,
stran 4.
Zemljevid
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko potujete, se ikona
premika in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo
imena in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z barvno črto na zemljevidu.
Navigacija z zemljevidom
OBVESTILO
Z zemljevidi, ki so priloženi v napravi, lahko na podlagi cest in
stez ustvarite načrtovane poti za hojo in kolesarjenje, ne pa tudi
za avtomobilsko navigacijo.
1 Začnite navigacijo do cilja.
2 Izberite Zemljevid.
kaže vaš položaj na zemljevidu. Načrtovana pot je
prikazana z barvno črto.
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati drugo območje, z upravljalnikom
Thumb Stick premaknite kazalec na zemljevidu.
• Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite ali .
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na zemljevidu izberite menu.
2 Izberite Nastavitev zemljevida > Usmerjenost.
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever zgoraj.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Sled zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Avtomobilski način.
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.
1 Na zemljevidu izberite lokacijo.
2 Izberite menu > Merjenje razdalj.
3 Premaknite žebljiček na drugo lokacijo na zemljevidu.
Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven
povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete
Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida ne bodo prikazani, ko bo
raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: določa velikost besedila elementov
zemljevida.
Podrobnosti: določa količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Kompas
Med navigacijo kaže proti cilju ne glede na smer, v kateri se
premikate. Ko kaže proti vrhu elektronskega kompasa,
potujete neposredno proti svojemu cilju. Če kaže v kateri koli
drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.
Umerjanje kompasa
Naprava ima 3-osni elektronski kompas (samo naprave eTrex
32x). Kompas umerite, ko se premaknete za veliko razdaljo, pri
velikih temperaturnih spremembah ali po zamenjavi baterij.
1 Odpravite se na prosto, stran od objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, kot so avtomobili, stavbe ali nadzemni
električni vodi.
2 V kompasu izberite menu.
3 Izberite Umeri kompas > Začni.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 3).
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Smerni kurzor
Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali
potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite menu >
Nastavitev smeri > Pojdi na vrstico/kazalec > Smer (CDI).
Nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever
zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled zgoraj od zgoraj
navzdol prikaže smer vašega potovanja proti vrhu strani.
Avtomobilski način prikaže 3D-avtomobilski način s smerjo
potovanja na vrhu.
Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih polj in
nadzornih plošč zemljevida, kompasa, izrisa višine in
potovalnega računalnika.
Dodatna nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne
nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 4).
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Dodatne nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid > Dodatna nastavitev
zemljevida.
4
Kurzor smeri
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI)
prikazuje
zamik (desno ali levo) od proge. Merilo
se nanaša na razdaljo
med pikami
na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam
pove, kako daleč od proge ste.
Izris višine
OPOMBA: izris višine je na voljo le v napravah iz družine eTrex
32x.
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Nastavitve izrisa višine lahko prilagodite (Nastavitve
Navigacija
izrisa višine, stran 5). Izberete lahko katero koli točko na
izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Izberite Izris višine > menu > Umeri višinomer.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitve izrisa višine
Na izrisu višine izberite menu.
Spremeni vrsto izrisa: določa vrsto podatkov, prikazanih na
izrisu višine. .
Prilagajanje razpona povečave: prilagodi razpon povečave, ki
je prikazan na strani višinomera.
Spremeni podatkovna polja: omogoča, da prilagodite
podatkovna polja višinomera.
Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o
točkah poti, sledi in potovanju.
Umeri višinomer: oglejte si razdelek (Umerjanje
barometričnega višinomera, stran 5).
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi višinomer na privzete
tovarniške nastavitve.
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične
podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Nastavitve potovalnega računalnika
V potovalnem računalniku izberite menu.
Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na
nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
Velika števila: spremeni velikost številk, prikazanih na strani
potovalnega računalnika.
Spremeni podatkovna polja: prilagodi podatkovna polja
potovalnega računalnika.
Spremeni nadzorno ploščo: spremeni temo in informacije,
prikazane na nadzorni plošči.
OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno
ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite (Profili,
stran 8).
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi potovalni računalnik
na privzete tovarniške nastavitve.
Obnavljanje privzete nastavitve strani
1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
2 Izberite menu > Ponastavi privzete vrednosti.
Funkcije in nastavitve glavnega
menija
Zbirke Geocache
Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri
udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi
namigov in koordinat GPS.
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom
Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z
računalnikom (Prenos datotek v napravo, stran 10). Datoteke
zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v
mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu
Funkcije in nastavitve glavnega menija
geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo
naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.geocaching.com.
3 Po potrebi ustvarite račun.
4 Vpišite se.
5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za
iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.
Navigacija do zbirke Geocache
1 Izberite Zbirke Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
Beleženje poskusa v dnevnik
Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite
rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite
na www.geocaching.com.
1 Izberite Zbirke Geocache > Zabeleži poskus.
2 Izberite Najdeno, Nenajdeno, Potrebuje popravilo ali Ni
bilo poskušano.
3 Izberite možnost:
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je
najbližje, izberite Najdi naslednjo najbližjo.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Dodaj komentar, vnesite komentar in izberite
Končano.
Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se
dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.
chirp™
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
®
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Nastavitev > Zbirke Geocache.
2 Izberite Iskanje naprave chirp™ > Vklopljeno.
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 m (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo ali pametnim
telefonom, lahko pošilja in prejema podatke prek brezžične
tehnologije ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke
Geocache, načrtovane poti in sledi.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
1 Izberite Brezžična skupna raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
®
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari alarm.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
5
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Nastavitve satelitov GPS
Izberite Satelit > menu.
OPOMBA: nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je
omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.
Z izklopljenim GPS-om: omogoča izklop GPS-a.
Uporabi satelitski sistem: omogoča vklop GPS-a.
Sled zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s
severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.
Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti
prikazana v več ali eni barvi.
Nastavi lokacijo na zemljevidu: omogoča, da na zemljevidu
označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite
načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.
Položaj AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo
Garmin AutoLocate .
®
Garmin Pustolovščine
Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino.
Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega
pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik
sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki
ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp™ za ustvarjanje in
upravljanje pustolovščin.
OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.
Pošiljanje datotek v BaseCamp
1 Odprite BaseCamp.
2 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica
pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na
računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica
prikazani kot vpeta pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
3 Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.
4 Izberite možnost:
• Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v
Mojo zbirko ali na seznam.
• V programu BaseCamp izberite Naprava > Sprejmi iz
naprave in izberite napravo.
®
®
Ustvarjanje pustolovščine
Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo,
morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave
prenesti v računalnik (Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 6).
1 Odprite BaseCamp.
2 Izberite Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina.
6
3 Izberite sled in nato še Naprej.
4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete
pustolovščino.
6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine,
izberite Spremeni in nato še drugo fotografijo.
7 Izberite Dokončaj.
Začetek dogodivščine
Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa
BaseCamp poslati v napravo (Pošiljanje datotek v BaseCamp,
stran 6).
1 Izberite Pustolovščine.
2 Izberite pustolovščino.
3 Izberite Začni.
Daljinski upravljalnik VIRB
®
OPOMBA: funkcija daljinskega upravljalnika za kamero VIRB je
na voljo le v napravah iz družine eTrex 32x.
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
kamero VIRB upravljate z razdalje.
1 Izberite Daljinski upravljalnik za VIRB.
2 Izberite možnost:
• Če želite posneti videoposnetek, izberite REC.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
Dodatna orodja v glavnem meniju
Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne
uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od
določenem času.
Kalkulator: prikaže kalkulator.
Koledar: prikaže koledar.
Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za
lov in ribolov na trenutni lokaciji.
Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in
merjenje časa krogov.
Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter
lunino meno glede na položaj GPS.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša
trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da
podaljšate trajanje baterije.
OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni
napolnjenosti baterije omejena.
1 Izberite .
2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.
Ko je nastavitev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.
Prilagajanje glavnega menija
Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in
brišete.
1 V glavnem meniju izberite menu > Spremeni vrstni red
elementov.
2 Izberite element v meniju.
Prilagajanje naprave
3 Izberite možnost:
• če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite
Premakni;
• če želite dodati nov element na seznam, izberite Vstavi;
• če želite izbrisati element s seznama, izberiteOdstrani.
Spreminjanje vrstnega reda strani
Preden lahko spremenite vrstni red strani, morate v vrstni red
dodati strani.
1 Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
2 Izberite stran.
3 Izberite Premakni.
4 Premaknite stran navzgor ali navzdol po seznamu.
5 Pritisnite upravljalno ročico Thumb Stick.
Dodajanje strani
1 Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
2 Izberite Dodaj stran.
3 Izberite stran, ki jo želite dodati.
Odstranjevanje strani
1 Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
2 Izberite stran.
3 Izberite Odstrani.
4 Pritisnite upravljalno ročico Thumb Stick.
Prilagajanje polj podatkov
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni
strani.
1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
2 Izberite menu.
3 Izberite Spremeni podatkovna polja.
4 Izberite novo podatkovno polje.
5 sledite navodilom na zaslonu.
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja
od zadnje ponastavitve.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Dolžina sledi: prepotovana razdalja za trenutno progo.
Do proge: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183 ali NMEA 2000 , ki lahko izmeri globino vode.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
®
Prilagajanje naprave
®
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med
premikanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med
premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če
želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana
z dodatno opremo za merjenje kadence.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Krogi skupno: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Kurzor: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Merilnik trenutno opravljene poti: trenutni izračun
prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki
prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim
senzorjem temperature.
Najvišja temperatura v 24 urah: najvišja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki
prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim
senzorjem temperature.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 m (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 m (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbran): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
7
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do naslednjega: preostala razdalja do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani,
mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem
temperature.
Temperatura – voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Točka poti ob naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina nad tlemi: nadmorska višina trenutne lokacije (če
zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Profili
Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to,
kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer
razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali
med iskanjem zbirk Geocache.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Ustvarjanje profila po meri
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Nastavitev > Profili > Ustvarjanje profila > V redu.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Izbiranje profila
Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave
tako, da spremenite profil.
1 Izberite Sprememba profila.
2 Izberite profil.
Urejanje imena profila
1 Izberite Nastavitev > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Nastavitev > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitev > Sistem.
Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem (GPS in drugi
satelitski sistemi, stran 8).
WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Jezik: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Vrsta baterije: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki jih
uporabljate.
Način USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
GPS in drugi satelitski sistemi
Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim
sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in
hitrejše pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem
GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni
hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.
Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske
satelitske sisteme (GNSS).
GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države
Amerike.
GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitev > Zaslon.
8
Prilagajanje naprave
Časovna omejitev osvetlitve zaslona: prilagodi trajanje,
preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Varčevanje z baterijo: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve.
Barve: Spremeni videz ozadja zaslona in prikaza izbire.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji
in alarme.
1 Izberite Nastavitev > Zvoki > Zvoki > Vklopljeno.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Nastavitev > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Časovne nastavitve
Izberite Nastavitev > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Izberite Nastavitev > Oblika zapisa položaja.
Oblika zapisa položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je
prikazan odčitek določene lokacije.
Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na
katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Nastavitve za usmerjanje
Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od
načrtovane dejavnosti.
Izberite Nastavitev > Načrtovanje poti.
Način vodenja: določa nastavitev za optimizacijo izračuna
načrtovane poti na podlagi razdalje, časa in usmerjanja po
cestah ali zunaj cest.
Izračunaj poti za: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Prehodi izven cest: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko
zavijete z aktivne načrtovane poti.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način
prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.
Nastavitve višinomera
OPOMBA: višinomer je na voljo le v napravah iz družine eTrex
32x.
Izberite Nastavitev > Višinomer.
Informacije o napravi
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi tlaka: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko
koristno, ko iščete vremenske fronte.
Vrsta izrisa: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: umeri višinomer.
Pomorske nastavitve
Izberite Nastavitev > Navtika.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nast. alarma za marino: nastavi alarme, ko presežete
navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za
navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno
globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Nastavitev > Navtika > Nast. alarma za marino.
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite Pojdi.
Ponastavitev podatkov
Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti,
počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.
1 Izberite Nastavitev > Ponastavi.
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
Informacije o napravi
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect™.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
9
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 Obiščite garmin.com/express.
2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Izberite Nastavitev.
2 Izberite Vizitka.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki
obrnjeni navzdol.
5 Zaprite ležišče kartice.
6 Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
7 Ponovno namestite baterije in pokrov.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Preden lahko upravljate napravo, ki je priklopljena na računalnik,
morate vstaviti baterije. Vrata USB računalnika morda ne
zagotavljajo dovolj napajanja za delovanje naprave.
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom
Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi
različicami.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne
uporabljajte ostrih predmetov.
V ročno napravo lahko za dodaten pomnilnik ali prednaložene
zemljevide vstavite pomnilniško kartico microSD .
1 D-obroč obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterijo.
3 Nosilec kartice potisnite na levo in ga dvignite.
®
10
2
3
4
5
6
7
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
Informacije o napravi
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
Izključite
kabel iz računalnika.
2
2 Ponovno vstavite baterije.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
Izberite Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse
nastavitve > Da.
Središče za podporo Garmin
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Specifikacije
Temperaturni obseg delovanja
Od –20 do 70 °C (od –4 do 158 °F)
Frekvenca in protokol brezžičnega omrežja
2,4 GHz pri nazivni moči –1,13 dBm
Dodatek
Dodatna oprema
Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za
vadbo in nadomestni deli, je na voljo na http://buy.garmin.com
ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
ANT+ oddaljeni vsaj 10 m (30 čevljev).
2 V predalu programov izberite Nastavitev > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se
oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
Dodatek
11
Kazalo
A
alarmi
bližina 5
pomorstvo 9
ura 6
B
BaseCamp 6
baterija 1, 10, 11
avtonomija baterije 4
nameščanje 1
podaljševanje 1, 6, 8
pomnilnik 1
vrsta 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 10
C
chirp 5
City Navigator 3
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 6
časi za lov in ribarjenje 6
časovne nastavitve 9
časovni pasovi 9
čiščenje naprave 10
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 6
datoteke, prenašanje 5, 10
dodatna oprema 11
G
Garmin Express 9
posodabljanje programske opreme 9
glavni meni 1
prilagajanje 6
GLONASS 8
GPS 6, 8
nastavitve 8
stran s sateliti 6
I
izmenjava podatkov 5
Izračun območja 6
K
kalkulator 6
Kam? 3
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 6
kompas 3, 4
nastavitve 3
navigacija 4
umerjanje 4
nastavitve 3, 4, 8, 9, 11
naprava 9
navigacija 3
kompas 4
ustavljanje 3
O
obnavljanje, nastavitve 11
odpravljanje težav 9, 11
opozorila o bližini 5
osvetlitev ozadja 1, 6
osvetlitev zaslona 1, 8
P
pametni telefon 5
podatki, prenašanje 10
podatki o potovanju, ogled 5
podatkovna polja 7
Poglej in pojdi 3
pomnilniška kartica 10
pomorstvo
nastavitev alarmov 9
nastavitve 9
ponovni zagon naprave 9
potovalni računalnik 5
prenašanje
datoteke 5, 6
sledi 5
zbirke Geocache 5
prilagajanje naprave 6, 7
profili 8
proge, kurzor 4
programska oprema, posodabljanje 9
pustolovščine 6
Pustolovščine 6
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 10
registracija izdelka 10
registracija naprave 10
S
satelitski signali 6
pridobivanje 1
senzorji ANT+, združevanje 11
senzorji ANT+, združevanje 11
shranjevanje podatkov 10
sledi 3, 6
nastavitve 3
navigacija 3
snemanje 3
specifikacije 11
stran s sateliti 6
Š
štoparica 6
T
merjenje razdalj 4
merske enote 9
temperatura 11
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1
točke poti 1, 2
brisanje 2
navigacija 2
projekcija 2
shranjevanje 2
urejanje 2
N
U
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 2
brisanje 2
nastavitve 9
navigacija 2
ogled na zemljevidu 2
urejanje 2
ustvarjanje 2
nadzorne plošče 5
naprava, registracija 10
naslovi, iskanje 3
V
L
lokacije
shranjevanje 2
urejanje 2
M
12
zaslon, nastavitve 8
zbirke Geocache 5
prenašanje 5
združevanje
senzorji ANT+ 11
senzorji ANT+ 11
zemljevidi 3
merjenje razdalj 4
nakup 3
nastavitve 4
navigacija 4
orientacija 4
posodabljanje 9
povečava 4
zvoki 9
umerjanje, višinomer 5
uporabniški podatki, brisanje 10
USB
prekinitev povezave 11
priključek 1
višina 4, 5
višinomer 5, 9
umerjanje 5
Z
zapis položaja 9
Kazalo
support.garmin.com
September 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising