Garmin | eTrex® 22x | User manual | Garmin eTrex® 22x Manual de utilizare

Garmin eTrex® 22x Manual de utilizare
ETREX 22X/32X
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , sigla Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex şi VIRB sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. BaseCamp™, chirp™,
Garmin Connect™, Garmin Express™ şi Thumb Stick™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple şi Mac sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. microSD şi sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 şi sigla NMEA
2000 sunt mărci comerciale înregistrate ale National Marine Electronics Association. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi
nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
®
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Prezentare generală a dispozitivului ........................................... 1
Informaţii privind bateria ............................................................. 1
Instalarea bateriilor AA ........................................................... 1
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei ................................. 1
Activarea modului de economisire a bateriilor ....................... 1
Depozitarea pe termen lung ................................................... 1
Pornirea dispozitivului ................................................................. 1
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 1
Activarea luminii de fundal .......................................................... 1
Deschiderea meniului principal ................................................... 1
Puncte de trecere, rute şi trasee ................................... 1
Meniul Încotro? ........................................................................... 1
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte locaţii ................. 2
Punctele de trecere ..................................................................... 2
Crearea unui punct de trecere ............................................... 2
Proiectarea unui punct de trecere .......................................... 2
Navigarea către un punct de trecere ..................................... 2
Găsirea unui loc după nume .................................................. 2
Editarea unui punct de trecere ............................................... 2
Ştergerea unui punct de trecere ............................................ 2
Stabilirea mediei punctelor de trecere ................................... 2
Rute ............................................................................................ 2
Crearea unei rute ................................................................... 2
Vizualizarea unei rute pe hartă .............................................. 2
Navigarea pe o rută salvată ................................................... 2
Vizualizarea rutei active ......................................................... 2
Editarea numelui unei rute ..................................................... 2
Editarea unei rute ................................................................... 2
Ştergerea unei rute ................................................................ 2
Inversarea unei rute ............................................................... 3
Oprirea navigării ..................................................................... 3
Trasee .........................................................................................3
Înregistrarea jurnalelor de traseu ........................................... 3
Vizualizarea traseului curent .................................................. 3
Salvarea traseului curent ....................................................... 3
Navigarea pe un traseu salvat ............................................... 3
Ştergerea traseului curent ...................................................... 3
Ştergerea unui traseu ............................................................ 3
Setările traseelor .................................................................... 3
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ....................................... 3
Găsirea unei adrese ............................................................... 3
Navigare .......................................................................... 3
Navigarea către o destinaţie ....................................................... 3
Navigarea cu Sight 'N Go ........................................................... 4
Setările pentru indicarea direcţiei ........................................... 4
Hartă ........................................................................................... 4
Navigarea cu ajutorul hărţii .................................................... 4
Schimbarea orientării hărţii .................................................... 4
Măsurarea distanţei pe hartă ................................................. 4
Setările hărţii .......................................................................... 4
Busolă ......................................................................................... 4
Calibrarea busolei .................................................................. 4
Navigarea cu ajutorul busolei ................................................. 4
Indicator de curs .................................................................... 4
Diagrama altitudinilor .................................................................. 5
Calibrarea altimetrului barometric .......................................... 5
Setări diagramă de altitudine ................................................. 5
Computer de călătorie ................................................................ 5
Setări computer de călătorie .................................................. 5
Restabilire setărilor implicite ale paginei ..................................... 5
Funcţiile şi setările meniului principal......................... 5
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului ......... 5
Navigarea către un geocache ................................................ 5
chirp™ .................................................................................... 5
Trimiterea şi primirea de date wireless ....................................... 6
Setarea unei alarme de proximitate ............................................ 6
Calcularea unei suprafeţe ........................................................... 6
Pagina sateliţilor ......................................................................... 6
Setări modul GPS .................................................................. 6
Aventuri .......................................................................................6
Trimiterea de fişiere către BaseCamp ................................... 6
Crearea unei aventuri ............................................................ 6
Începerea unei aventuri ......................................................... 6
Telecomandă VIRB® .................................................................. 6
Instrumente suplimentare din meniul principal ........................... 6
Personalizarea dispozitivului........................................ 7
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal .................................. 7
Personalizarea meniului principal ............................................... 7
Schimbarea secvenţei de pagini ................................................. 7
Adăugarea unei pagini ........................................................... 7
Eliminarea unei pagini ............................................................ 7
Particularizarea câmpurilor de date ............................................ 7
Câmpuri de date .................................................................... 7
Profiluri ........................................................................................ 8
Crearea unui profil particularizat ............................................ 8
Selectarea unui profil ............................................................. 8
Editarea numelui unui profil ................................................... 8
Ştergerea unui profil ............................................................... 9
Setări de sistem .......................................................................... 9
GPS şi alte sisteme de sateliţi ............................................... 9
Setările afişajului ......................................................................... 9
Setarea tonurilor dispozitivului .................................................... 9
Schimbarea unităţilor de măsură ................................................ 9
Setări pentru oră ......................................................................... 9
Setările pentru formatul poziţiei .................................................. 9
Setările pentru stabilirea rutei ..................................................... 9
Setări altimetru ............................................................................ 9
Setări pentru aplicaţii maritime ................................................... 9
Configurarea alarmelor maritime ......................................... 10
Resetarea datelor ..................................................................... 10
Informaţii dispozitiv..................................................... 10
Actualizări ale produsului .......................................................... 10
Configurarea Garmin Express ............................................. 10
Înregistrarea dispozitivului dvs. ............................................ 10
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 10
Întreţinerea dispozitivului .......................................................... 10
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 10
Gestionarea datelor .................................................................. 10
Instalarea unui card de memorie ......................................... 10
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 11
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ..................................... 11
Ştergerea fişierelor ............................................................... 11
Deconectarea cablului USB ................................................. 11
Specificaţii ................................................................................. 11
Anexă ............................................................................. 11
Accesorii opţionale .................................................................... 11
Asocierea senzorilor ANT+ ....................................................... 11
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu dispozitivul
Garmin ................................................................................. 11
Depanare .................................................................................. 11
Repornirea dispozitivului ...................................................... 11
Restabilirea tuturor setărilor implicite ................................... 11
Garmin Centrul de asistenţă ..................................................... 12
Index .............................................................................. 13
Geocache-uri .............................................................................. 5
Cuprins
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul din cutia produsului pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Prezentare generală a dispozitivului
Selectarea tipului de baterie
1 Din meniul principal, selectaţi Configurare > Sistem > Tip
baterie.
Selectaţi
Alcalin, Litiu sau NiMH reîncărcabilă.
2
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
Puteţi face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viaţă a
bateriilor.
• Reduceţi luminozitatea iluminării de fundal (Reglarea
luminozităţii iluminării de fundal, pagina 7).
• Reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Setările afişajului, pagina 9).
• Utilizaţi modul de economisire a bateriilor (Activarea modului
de economisire a bateriilor, pagina 1).
• Reduceţi viteza de trasare a hărţii (Setările hărţii,
pagina 4).
• Dezactivaţi GLONASS (GPS şi alte sisteme de sateliţi,
pagina 9).
Activarea modului de economisire a bateriilor
Tastă meniu. Apăsaţi pentru a deschide meniul unei pagini. Apăsaţi
de două ori pentru a reveni la meniul principal.
Puteţi utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi
durata de viaţă a bateriei.
Selectaţi Configurare > Afişare > Economisire baterie >
Activat.
În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când
durata de iluminare a fundalului expiră. Puteţi selecta pentru a
activa ecranul şi puteţi atinge de două ori pentru a vizualiza
pagina de stare.
Apăsaţi pentru a regla iluminarea de fundal. Ţineţi apăsat pentru
a porni sau a opri dispozitivul.
Depozitarea pe termen lung
Taste pentru zoom. Apăsaţi pentru a mări sau micşora.
Tastă înapoi. Apăsaţi pentru a reveni la meniul anterior.
Controler Thumb Stick™. Deplasaţi-vă într-o direcţie pentru a derula
sau evidenţia un element. Apăsaţi pentru a selecta un element.
Port mini USB (sub capacul de protecţie împotriva intemperiilor).
Capac baterie.
Inel de blocare capac baterie.
Coloană de montare.
Informaţii privind bateria
Când intenţionaţi să nu utilizaţi dispozitivul mai multe luni,
scoateţi bateriile. Datele stocate nu se pierd la scoaterea
bateriilor.
Pornirea dispozitivului
Ţineţi apăsat
.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
ATENŢIONARE
Bateriile alcaline pierd o proporţie însemnată din capacitate
odată cu scăderea temperaturii. Utilizaţi baterii cu litiu atunci
când operaţi dispozitivul sub limita de îngheţ.
Pot fi necesare între 30 şi 60 de secunde pentru recepţionarea
semnalelor de satelit.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
2 Dacă este necesar, porniţi dispozitivul.
3 Aşteptaţi ca dispozitivul să caute sateliţii.
se aprinde intermitent în timp ce dispozitivul vă identifică
locaţia.
afişează intensitatea semnalului de la satelit.
Instalarea bateriilor AA
Activarea luminii de fundal
AVERTISMENT
Temperatura nominală a dispozitivului poate depăşi intervalul
utilizabil pentru unele baterii. Bateriile alcaline se pot rupe la
temperaturi ridicate.
Dispozitivul de mână funcţionează cu două baterii AA
(neincluse). Pentru rezultate optime, utilizaţi baterii NiMH sau cu
litiu.
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Introduceţi două baterii AA, respectând polaritatea.
Selectaţi orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.
Lumina de fundal se aprinde automat când sunt afişate alerte
şi mesaje.
Deschiderea meniului principal
Meniul principal vă oferă acces la instrumente şi ecrane de
configurare pentru puncte de trecere, activităţi, rute şi altele
(Instrumente suplimentare din meniul principal, pagina 6).
De pe orice pagină, selectaţi menu de două ori.
Puncte de trecere, rute şi trasee
3 Repoziţionaţi capacul bateriilor şi rotiţi inelul în formă de D în
sensul acelor de ceas.
Introducere
Meniul Încotro?
Puteţi utiliza meniul Încotro? pentru a găsi o destinaţie la care să
navigaţi. Nu toate categoriile Încotro? sunt disponibile în toate
zonele şi pentru toate hărţile.
1
Găsirea unei locaţii în apropierea unei alte locaţii
1 Selectaţi Încotro? > menu > menu.
2 Selectaţi o opţiune.
3 Selectaţi o locaţie.
Punctele de trecere
Punctele de trecere sunt locaţii pe care le înregistraţi şi le
memoraţi pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locaţia în
care vă aflaţi, locaţia spre care vă îndreptaţi sau locaţii în care
aţi fost. Puteţi adăuga detalii despre locaţie, de exemplu
numele, elevaţia şi adâncimea.
Puteţi adăuga un fişier .gpx care conţine puncte de trecere prin
transferarea fişierului în folderul GPX (Transferarea fişierelor pe
dispozitiv, pagina 11).
Crearea unui punct de trecere
Puteţi salva locaţia curentă ca punct de trecere.
1 Selectaţi Marcare punct referinţă.
2 Dacă este necesar, selectaţi un câmp pentru a modifica
punctul de trecere.
3 Selectaţi Finalizare.
Proiectarea unui punct de trecere
Puteţi crea o locaţie nouă proiectând distanţa şi relevmentul
dintr-o locaţie marcată într-o locaţie nouă.
1 Selectaţi Manager puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi menu > Proiecţie punct de referinţă.
4 Introduceţi direcţia de deplasare şi selectaţi Finalizare.
5 Selectaţi o unitate de măsură.
6 Introduceţi distanţa şi selectaţi Finalizare.
7 Selectaţi Salvare.
Navigarea către un punct de trecere
1 Selectaţi Încotro? > Puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi Deplasare.
Găsirea unui loc după nume
1 Selectaţi Încotro? > Puncte de referinţă > menu >
Introduceţi căutare.
2 Introduceţi numele total sau parţial.
3 Selectaţi Deplasare.
Editarea unui punct de trecere
1 Selectaţi Manager puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi un element de editat, de exemplu numele.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Deplasare.
Ştergerea unui punct de trecere
1 Selectaţi Manager puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi menu > Ştergere.
Stabilirea mediei punctelor de trecere
Puteţi stabili mai bine locaţia unui punct de trecere, pentru mai
multă exactitate. Când stabileşte valori medii, dispozitivul
efectuează mai multe măsurători în aceeaşi locaţie şi utilizează
valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.
1 Selectaţi Manager puncte de referinţă.
2 Selectaţi un punct de trecere.
3 Selectaţi menu > Locaţie medie.
4 Deplasaţi-vă la locaţia punctului de trecere.
2
5 Selectaţi Pornire.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la
100%, selectaţi Salvare.
Pentru rezultate optime, colectaţi între patru şi opt mostre pentru
punctul de trecere, aşteptând cel puţin 90 de minute între
măsurători.
Rute
O rută este o secvenţă de puncte de trecere sau de locaţii care
vă conduc la destinaţia finală.
Crearea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută > Creare rută > Selectaţi primul
punct.
Selectaţi o categorie.
Selectaţi primul punct al rutei.
Selectaţi Utilizare.
Selectaţi Selectaţi punctul următor pentru a adăuga puncte
suplimentare pe rută.
6 Selectaţi back pentru a salva ruta.
2
3
4
5
Vizualizarea unei rute pe hartă
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Vizualizare hartă.
Navigarea pe o rută salvată
1 Selectaţi Încotro? > Rute.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Deplasare.
Vizualizarea rutei active
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi Rută activă.
2 Selectaţi un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Editarea numelui unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Modificare nume.
4 Introduceţi numele nou.
Editarea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Editare rută.
4 Selectaţi un punct.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectaţi Revizuire.
• Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectaţi
Deplasare în sus sau Deplasare în jos.
• Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectaţi
Inserare.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe
care îl care editaţi.
• Pentru a şterge punctul de pe rută, selectaţi Eliminare.
6 Selectaţi back pentru a salva ruta.
Ştergerea unei rute
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Ştergeţi ruta?.
Puncte de trecere, rute şi trasee
Inversarea unei rute
Puteţi inversa punctele de început şi de sfârşit ale rutei dvs.,
pentru a naviga pe rută în sens invers.
1 Selectaţi Planificator rută.
2 Selectaţi o rută.
3 Selectaţi Rută inversă.
Oprirea navigării
Selectaţi Încotro? > Oprire navigare.
Trasee
Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu
conţine informaţii despre punctele situate de-a lungul parcursului
înregistrat, inclusiv ora, locaţia şi elevaţia pentru fiecare punct.
În mod implicit, dispozitivul creează un jurnal de traseu pe
măsură ce vă deplasaţi cu dispozitivul pornit.
Înregistrarea jurnalelor de traseu
1 Din meniul principal, selectaţi Configurare > Melodii >
Jurnal de traseu.
2 Selectaţi Înregistrare, fără afişare, Înregistrare, afişare pe
hartăsau Înregistrare, Afişare pe hartă.
Dacă selectaţi Înregistrare, afişare pe hartă, Afişare pe hartă,
o linie de pe hartă vă indică traseul.
3 Selectaţi Metodă de înregistrare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a înregistra trasee într-un ritm variabil, care să
creeze o reprezentare optimă a traseelor dvs., selectaţi
Automat.
• Pentru a înregistra trasee la o distanţă specificată,
selectaţi Distanţă.
• Pentru a înregistra trasee la o oră specificată, selectaţi
Timp.
Selectaţi
Interval Înregistrare.
5
6 Realizaţi o acţiune:
• Dacă aţi selectat Automat la Metodă de înregistrare,
selectaţi o opţiune pentru a înregistra trasee cu o
frecvenţă mai mare sau mai mică.
NOTĂ: intervalul Cel Mai Des furnizează cele mai multe
detalii ale traseului, dar umple cel mai rapid memoria
dispozitivului.
• Dacă aţi selectat Distanţă sau Timp la Metodă de
înregistrare, introduceţi o valoare.
Pe măsură ce vă deplasaţi cu dispozitivul pornit, este creat un
jurnal de traseu.
Vizualizarea traseului curent
1 Selectaţi Administrare trasee > Traseu curent.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a afişa traseul curent pe hartă, selectaţi
Vizualizare hartă.
• Pentru a afişa graficul de altitudine pentru traseul curent,
selectaţi Diagrama altitudinilor.
Salvarea traseului curent
1 Selectaţi Administrare trasee > Traseu curent.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Salvare melodie pentru a salva întregul traseu.
• Selectaţi Salvare porţiune şi selectaţi o porţiune.
Navigarea pe un traseu salvat
1 Selectaţi Încotro? > Melodii.
2 Selectaţi un traseu salvat.
3 Selectaţi Deplasare.
Navigare
Ştergerea traseului curent
Selectaţi Administrare trasee > Traseu curent > Golire
traseu curent.
Ştergerea unui traseu
1 Selectaţi Administrare trasee.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Ştergere.
Setările traseelor
Selectaţi Configurare > Melodii.
Jurnal de traseu: activează sau dezactivează înregistrarea
traseului.
Metodă de înregistrare: setează o metodă de înregistrare a
traseelor. Automat înregistrează traseele într-un ritm variabil,
pentru a crea o reprezentare optimă a traseelor dvs.
Interval Înregistrare: setează o viteză de înregistrare a
jurnalului de traseu. Înregistrarea mai frecventă a punctelor
creează un traseu mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul
de traseu.
Golire traseu curent: şterge memoria traseului curent.
Configurare avansată > Arhivare automată: setează o
metodă de arhivare automată pentru a vă organiza traseele.
Traseele sunt salvate şi eliminate automat.
Configurare avansată > Culoare: schimbă culoarea liniei
traseului pe hartă.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
garmin.com.
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Găsirea unei adrese
Puteţi utiliza hărţi City Navigator opţionale pentru a căuta
adrese.
1 Selectaţi Încotro? > Adrese.
2 Selectaţi ţara sau statul, dacă este necesar.
3 Introduceţi oraşul sau codul poştal.
NOTĂ: nu toate datele hărţilor au opţiunea de căutare după
codul poştal.
4 Selectaţi oraşul.
5 Introduceţi numărul imobilului.
6 Introduceţi strada.
®
Navigare
Puteţi naviga pe o rută, pe un traseu, spre un punct de trecere,
spre un geocache sau spre orice locaţie salvată pe dispozitiv.
Puteţi utiliza harta sau busola pentru a naviga către destinaţie.
Navigarea către o destinaţie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie.
3 Dacă este necesar, selectaţi menu > Introduceţi căutare şi
introduceţi numele destinaţiei sau o parte din nume.
4 Selectaţi o destinaţie.
5 Selectaţi Deplasare.
Traseul apare ca o linie purpurie pe hartă.
6 Navigaţi utilizând harta (Navigarea cu ajutorul hărţii,
pagina 4) sau busola (Navigarea cu ajutorul busolei,
pagina 4).
3
Navigarea cu Sight 'N Go
Puteţi orienta dispozitivul spre un obiect aflat la distanţă,
blocând direcţia şi navigând către obiectul respectiv.
NOTĂ: sight 'N Go este disponibil doar cu dispozitive eTrex 32x.
1 Selectaţi Sight 'N Go.
2 Orientaţi dispozitivul spre un obiect.
3 Selectaţi Blocare direcţie > Setare curs.
4 Navigaţi utilizând busola.
Setările pentru indicarea direcţiei
Puteţi particulariza setările busolei.
Selectaţi Configurare > Direcţie.
Afişare: setează tipul de indicare a direcţiei afişat pe busolă.
Referinţă nordică: setează referinţa nordică utilizată pe busolă.
Deplasare după linie/indicator: setează comportamentul
indicatorului care apare pe hartă. Direcţie de deplasare indică
direcţia destinaţiei. Traseu indică unde vă aflaţi în raport cu
linia cursului care duce la destinaţie.
Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă
GPS când vă deplasaţi cu viteză mai mare o perioadă de
timp.
Calibrare busolă: consultaţi Calibrarea busolei, pagina 4.
Hartă
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Pe măsură ce călătoriţi, se
deplasează şi lasă un jurnal de traseu (o urmă). Numele
punctelor de trecere şi simbolurile apar pe hartă. Când navigaţi
către o destinaţie, ruta este marcată cu o linie colorată pe hartă.
Navigarea cu ajutorul hărţii
ATENŢIONARE
Hărţile incluse în dispozitiv pot crea rute pentru pietoni sau
ciclişti utilizând drumuri şi trasee, dar nu rute pentru navigarea
automobilelor.
1 Începeţi navigarea către o destinaţie.
2 Selectaţi Hartă.
reprezintă locaţia dvs. pe hartă. Ruta dvs. apare marcată
cu o linie colorată.
3 Finalizaţi una sau mai multe acţiuni:
• Utilizaţi controlerul Thumb Stick pentru a deplasa cursorul
pe hartă astfel încât să vizualizaţi mai multe zone.
• Pentru a mări sau micşora harta, selectaţi şi .
Schimbarea orientării hărţii
1 De pe hartă, selectaţi menu.
2 Selectaţi Configurare hartă > Orientare.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Direcţie în sus pentru a afişa direcţia dvs.
curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectați Mod Automobile pentru a afișa perspectiva
automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.
Orientare: ajustează modul în care harta este afişată pe pagină.
Nord-Sus afişează nordul în partea de sus a paginii. Direcţie
în sus afişează direcţia de deplasare curentă orientată spre
partea de sus a paginii. Mod Automobile afişează o
perspectivă 3D de la nivelul automobilului, cu direcţia de
deplasare în partea de sus.
Câmpuri de date: puteţi particulariza câmpurile de date şi
planşele de bord ale hărţii, busolei, graficului de altitudine şi
computerului de călătorie.
Configurare avansată hartă: vă permite să deschideţi setări
avansate ale hărţii (Setările hărţii, pagina 4).
Informaţii hartă: activează sau dezactivează hărţile încărcate în
momentul respectiv pe dispozitiv.
Setările avansate ale hărţii
Selectaţi Configurare > Hartă > Configurare avansată hartă.
Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom
pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat
Dezactivat, trebuie să măriţi sau să micşoraţi manual.
Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar
elementele hărţii. Elementele hărţii nu apar când nivelul de
zoom al hărţii este mai mare decât nivelul selectat.
Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru
elementele hărţii.
Detaliere: selectează nivelul de detalii al hărţii. Afişarea unui
număr mai mare de detalii poate determina funcţionarea mai
lentă a hărţii.
Relief umbrit: afişează pe hartă un relief detaliat (dacă este
disponibil) sau dezactivează umbrirea.
Busolă
Când navigaţi, indică destinaţia, indiferent de direcţia de
deplasare. Când indică partea de sus a busolei electronice,
înseamnă că vă deplasaţi direct către destinaţia dorită. Dacă
indică orice altă direcţie, întoarceţi-vă până când indică partea
de sus a busolei.
Calibrarea busolei
Dispozitivul are o busolă electronică cu 3 axe (numai
dispozitiveeTrex 32x). Trebuie să calibraţi busola după ce vă
deplasaţi pe distanţe mari, după modificări de temperatură sau
după schimbarea bateriilor.
1 Ieşiţi afară şi nu staţi în apropierea obiectelor care
influenţează câmpurile magnetice, precum vehicule, clădiri şi
linii electrice aeriene.
2 Din busolă, selectaţi menu.
3 Selectaţi Calibrare busolă > Pornire.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Navigarea cu ajutorul busolei
Când navigaţi la o destinaţie, indică destinaţia, indiferent de
direcţia de deplasare.
1 Începeţi să navigaţi la o destinaţie (Navigarea către o
destinaţie, pagina 3).
2 Selectaţi Busolă.
3 Rotiţi până când indică partea de sus a busolei şi continuaţi
să vă deplasaţi în direcţia respectivă către destinaţie.
Măsurarea distanţei pe hartă
Indicator de curs
Puteţi măsura distanţa dintre două locaţii.
1 De pe hartă, selectaţi o locaţie.
2 Selectaţi menu > Măsurarea distanţelor.
3 Mutaţi acul în altă locaţie de pe hartă.
Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigaţi pe apă
sau atunci când pe traseu nu există obstacole majore. Vă poate
ajuta şi să evitaţi pericolele din apropierea cursului, de exemplu
bancurile sau stâncile aflate sub nivelul apei.
Pentru a activa indicatorul de curs, de pe busolă selectaţi menu
> Configurare antet > Deplasare după linie/indicator > Curs
(CDI).
Setările hărţii
Selectaţi Configurare > Hartă.
4
Navigare
NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planşa
de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbaţi
profilurile (Profiluri, pagina 8).
Restabilire setări implicite: readuce computerul de călătorie la
setările implicite din fabrică.
Restabilire setărilor implicite ale paginei
Indicatorul de curs
indică unde vă aflaţi în raport cu linia
cursului care duce la destinaţie. Indicatorul de abatere de la curs
(IAC)
oferă indicaţii privind deriva (la dreapta sau la stânga)
faţă de curs. Scala
se referă la distanţa dintre punctele
de
pe indicatorul de abatere de la curs, care vă arată cât sunteţi de
departe de curs.
Diagrama altitudinilor
NOTĂ: diagrama de altitudine este disponibilă numai cu
dispozitivele eTrex 32x.
În mod prestabilit, diagrama altitudinilor afişează altitudinile de
pe distanţa parcursă. Puteţi personaliza setările diagramei de
altitudine (Setări diagramă de altitudine, pagina 5). Puteţi
selecta orice punct de pe diagramă pentru a vizualiza detalii
despre punctul respectiv.
Calibrarea altimetrului barometric
Puteţi calibra manual altimetrul barometric dacă ştiţi altitudinea
corectă sau presiunea barometrică corectă.
1 Mergeţi la o locaţie a cărei altitudine sau presiune
barometrică este cunoscută.
2 Selectaţi Diagrama altitudinilor > menu > Calibrare
altimetru.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Setări diagramă de altitudine
Din diagrama de altitudine, selectaţi menu.
Schimbare tip grafic: setează tipul datelor afişate în diagrama
de altitudine. .
Reglare intervale de zoom: reglează intervalele de zoom
afişate pe pagina altimetrului.
Modificare câmpuri de date: permite personalizarea câmpurilor
de date ale altimetrului.
Resetare: resetează datele altimetrului, incluzând datele privind
puncte de trecere, traseu şi călătorie.
Calibrare altimetru: consultaţi (Calibrarea altimetrului
barometric, pagina 5).
Restabilire setări implicite: readuce altimetrul la setările
implicite din fabrică.
1 Deschideţi o pagină ale cărei setări doriţi să le restabiliţi.
2 Selectaţi menu > Restabilire setări implicite.
Funcţiile şi setările meniului principal
Geocache-uri
Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care
jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul
indiciilor şi al coordonatelor GPS.
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului
Puteţi încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul
unui computer (Transferarea fişierelor pe dispozitiv,
pagina 11). Puteţi plasa fişierele geocache într-un fişier GPX şi
le puteţi importa în folderul GPX de pe dispozitiv. în calitate de
membru premium pe geocaching.com, puteţi utiliza
caracteristica „interogare de buzunar” pentru a încărca un grup
mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fişier GPX unic.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi www.geocaching.com.
3 Dacă este necesar, creaţi un cont.
4 Conectaţi-vă.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe geocaching.com pentru a găsi şi a
descărca geocache-uri pe dispozitiv.
Navigarea către un geocache
1 Selectaţi Geocache-uri.
2 Selectaţi un geocache.
3 Selectaţi Deplasare.
Computerul de călătorie afişează viteza curentă, viteza medie,
contorul de parcurs şi alte statistici utile. Puteţi particulariza
configuraţia computerului de călătorie, planşa de bord şi
câmpurile de date.
Înregistrarea încercărilor în jurnal
După ce încercaţi să găsiţi un geocache, puteţi înregistra
rezultatele în jurnal. Puteţi verifica câteva geocache-uri pe
www.geocaching.com.
1 Selectaţi Geocache-uri > Înregistrare încercare.
2 Selectaţi Găsit, Nu s-a găsit, Necesită reparaţii sau Nu s-a
încercat.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectaţi Finalizare.
• Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai
apropiat de dvs., selectaţi Găsire cel mai apropiat.
• Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cacheului sau despre cache, selectaţi Adăugare comentariu,
introduceţi un comentariu şi selectaţi Finalizare.
Dacă sunteţi conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este
încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.
Setări computer de călătorie
chirp™
Computer de călătorie
Din computerul de călătorie, selectaţi menu.
Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la
zero. Pentru informaţii exacte, resetaţi informaţiile despre
călătorie înainte de a începe o călătorie.
Numere mari: schimbă dimensiunea numerelor afişate pe
pagina computerului de călătorie.
Modificare câmpuri de date: personalizează câmpurile de date
ale computerului de călătorie.
Schimbare bord: schimbă tema şi informaţiile afişate pe planşa
de bord.
Funcţiile şi setările meniului principal
Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat şi
lăsat într-un geocache. Puteţi utiliza dispozitivul pentru a găsi un
chirp într-un geocache. Pentru mai multe informaţii despre chirp,
consultaţi chirp Owner's Manual (Manualul de utilizare a
accesoriilor chirp) de pe www.garmin.com.
®
Activarea căutării de accesorii chirp
1 Selectaţi Configurare > Geocache-uri.
2 Selectaţi Căutare chirp™ > Activat.
5
Trimiterea şi primirea de date wireless
Înainte de a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflaţi pe o
rază de 3 m (10 ft.) faţă de un dispozitiv compatibil.
Dispozitivul dvs. poate trimite şi primi date când este asociat cu
un alt dispozitiv sau smartphone compatibil, utilizând tehnologia
wireless ANT+ . Puteţi partaja puncte de trecere, geocache-uri,
rute şi trasee.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive.
1 Selectaţi Partajare wireless.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Trimitere şi selectaţi un tip de date.
• Selectaţi Primire pentru a primi date de la un alt
dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în
curs de încercare de trimitere a datelor.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
®
Setarea unei alarme de proximitate
Alarmele de proximitate vă alertează când sunteţi în limitele unui
interval specificat faţă de o anumită locaţie.
1 Selectaţi Puncte de proximitate > Creare alarmă.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Utilizare.
5 Introduceţi o rază.
Când intraţi într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul
emite un ton.
Calcularea unei suprafeţe
1 Selectaţi Calculare suprafaţă > Pornire.
2 Parcurgeţi perimetrul suprafeţei pe care doriţi să o calculaţi.
3 Când terminaţi, selectaţi Calculare.
Pagina sateliţilor
Pagina sateliţilor afişează locaţia dvs. curentă, precizia
sistemului GPS, locaţiile sateliţilor şi puterea semnalului.
Setări modul GPS
Selectaţi Satelit > menu.
NOTĂ: anumite setări sunt disponibile doar când este activată
opţiunea Utilizare mod demo.
Utilizare mod demo: vă permite să dezactivaţi GPS.
Utilizare sistem de sateliţi: vă permite să activaţi GPS.
Direcţie în sus: indică dacă sateliţii sunt afişaţi cu inelele
orientate cu nord înspre partea de sus a ecranului sau cu
traseul curent înspre partea de sus a ecranului.
O culoare: vă permite să selectaţi dacă pagina satelitului este
afişată cu mai multe culori sau cu una singură.
Setare locaţie pe hartă: vă permite să marcaţi locaţia curentă
pe hartă. Puteţi folosi această locaţie pentru a crea rute sau
pentru a căuta locaţii salvate.
Poziţie AutoLocate: calculează poziţia GPS utilizând funcţia
Garmin AutoLocate .
®
Aventuri
Puteţi grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei
aventuri. De exemplu, puteţi crea o aventură pentru cea mai
recentă excursie montană. Aventura poate conţine jurnalul de
traseu al călătoriei, fotografii din călătorie şi geocache-uri găsite.
Puteţi utiliza BaseCamp™ pentru a crea şi gestiona aventuri.
NOTĂ: BaseCamp nu este disponibilă pe toate modelele de
dispozitive.
6
Trimiterea de fişiere către BaseCamp
1 Deschideţi BaseCamp.
2 Conectaţi dispozitivul la computer.
Pe computerele Windows , dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie
este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe
computerele Mac , dispozitivul şi cardul de memorie apar ca
volume montate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
3 Deschideţi Garmin sau unitatea ori volumul cardului de
memorie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un element de pe un dispozitiv conectat şi
trageţi-l în Colecţia mea sau într-o listă.
• Din BaseCamp, selectaţi Dispozitiv > Primire de la
dispozitiv şi selectaţi dispozitivul.
®
®
Crearea unei aventuri
Înainte de a putea crea o aventură şi de a o trimite dispozitivului,
trebuie să descărcaţi BaseCamp pe computer şi să transferaţi
un traseu de pe dispozitiv pe computer (Trimiterea de fişiere
către BaseCamp, pagina 6).
1 Deschideţi BaseCamp.
2 Selectaţi Fişier > Nou > Garmin Adventure.
3 Selectaţi un traseu şi selectaţi Următor.
4 Dacă este necesar, adăugaţi elemente din BaseCamp.
5 Completaţi câmpurile necesare pentru a denumi şi a descrie
aventura.
6 Dacă doriţi să schimbaţi fotografia de copertă pentru
aventură, selectaţi Modificare şi selectaţi o fotografie diferită.
7 Selectaţi Încheiere.
Începerea unei aventuri
Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteţi o
aventură din BaseCamp pe dispozitiv (Trimiterea de fişiere către
BaseCamp, pagina 6).
1 Selectaţi Aventuri .
2 Selectaţi o aventură.
3 Selectaţi Pornire.
Telecomandă VIRB
®
NOTĂ: VIRBFuncţia Telecomandă este disponibilă numai cu
dispozitive eTrex 32x.
Înainte să puteţi utiliza funcţia Telecomandă VIRB, trebuie să
activaţi setarea de control de la distanţă pe camera dvs. VIRB.
Funcţia Telecomandă VIRB vă permite să controlaţi camera
VIRB de la distanţă.
1 Selectaţi Telecomandă VIRB.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi înregistrează pentru a înregistra un clip.
• Selectaţi Realizare fotografie pentru a face o fotografie.
Instrumente suplimentare din meniul
principal
Ceas deşteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul
respectiv nu utilizaţi dispozitivul, puteţi seta dispozitivul
pentru a se activa la o anumită oră.
Calculator: afişează un calculator.
Calendar: afişează un calendar.
Funcţiile şi setările meniului principal
Vânătoare şi pescuit: afişează o estimare a celor mai bune
date şi ore pentru vânătoare şi pescuit în locul în care vă
aflaţi.
Temporizator: vă permite să folosiţi un cronometru, să marcaţi
o tură şi să cronometraţi turele.
Soare şi lună: afişează ora răsăritului, ora apusului şi faza lunii
pe baza poziţiei GPS.
4 Selectaţi noul câmp de date.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Câmpuri de date
Pentru afişarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este
necesar să vă aflaţi în timpul navigării sau să dispuneţi de
accesorii ANT+.
adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un dispozitiv NMEA 0183 sau NMEA 2000
capabil să determine adâncimea apei.
Altitudine: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Altitudine deasupra nivelului solului: altitudinea locaţiei dvs.
curente deasupra nivelului solului (dacă hărţile conţin
informaţii suficiente privind altitudinea).
Altitudine - Maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la
ultima resetare.
Altitudine - Minimă: altitudinea cea mai joasă atinsă de la
ultima resetare.
Apus: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Ascensiune - Maximă: rata de ascensiune maximă în picioare
pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Ascensiune - Medie: distanţa de ascensiune verticală medie de
la ultima resetare.
Ascensiune - Totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată
de la ultima resetare.
Barometru: presiunea curentă calibrată.
Cadenţă: numărul de rotaţii ale braţului pedalierului sau numărul
de paşi pe minut. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul
dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu pentru cadenţă.
Coborâre - Maximă: viteza maximă de coborâre în picioare pe
minut sau metri pe minut de la ultima resetare.
Coborâre - Medie: distanţa de coborâre verticală medie de la
ultima resetare.
Coborâre - Totală: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă
de la ultima resetare.
Contor de călătorie: un calcul din mers al distanţei parcurse de
la ultima resetare.
Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Cronometru alarmă: ora curentă pentru cronometru.
Data: ziua, luna şi anul curent.
Direcţia pe busolă: direcţia în care vă deplasaţi pe baza
busolei.
Direcţie: direcţia în care vă deplasaţi.
Direcţie de deplasare: direcţia de la locaţia curentă către o
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distanţă până la destinaţie: distanţa rămasă până la destinaţia
finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distanţă până la următorul: distanţa rămasă până la următorul
punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Distanţă parcursă pe traseu: distanţa parcursă pentru traseul
curent.
Distanţă tură: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Distanţă verticală până la destinaţie: altitudinea dintre poziţia
curentă şi destinaţia finală. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
În afara traseului: distanţa către stânga sau dreapta abătută de
la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie
să vă deplasaţi.
®
Personalizarea dispozitivului
Reglarea luminozităţii iluminării de fundal
Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate
reduce semnificativ durata de viaţă a bateriilor. Puteţi ajusta
luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata
de viaţă a bateriilor.
NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie
limitată când bateria este descărcată.
1 Selectaţi .
2 Utilizaţi glisorul pentru a ajusta nivelul iluminării de fundal.
Este posibil ca dispozitivul să fie cald când iluminarea de fundal
este setată la un nivel ridicat.
Personalizarea meniului principal
Puteţi muta, adăuga şi şterge elemente în meniul principal.
1 Din meniul principal, selectaţi menu > Modificaţi ordine
articole.
2 Selectaţi un element din meniu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Deplasare pentru a schimba amplasarea unui
element în listă.
• Selectaţi Inserare pentru a adăuga un nou element în
listă.
• Selectaţi Eliminare pentru a şterge un element din listă.
Schimbarea secvenţei de pagini
Pentru a putea schimba ordinea secvenţei de pagini, trebuie să
adăugaţi pagini în secvenţă.
1 Selectaţi Configurare > Succesiune pagini.
2 Selectaţi o pagină.
3 Selectaţi Deplasare.
4 Mutaţi pagina în sus sau în jos pe listă.
5 Apăsaţi controlerul Thumb Stick.
Adăugarea unei pagini
1 Selectaţi Configurare > Succesiune pagini.
2 Selectaţi Adăugare pagină.
3 Selectaţi o pagină de adăugat.
Eliminarea unei pagini
1 Selectaţi Configurare > Succesiune pagini.
2 Selectaţi o pagină.
3 Selectaţi Eliminare.
4 Apăsaţi controlerul Thumb Stick.
Particularizarea câmpurilor de date
Puteţi particulariza câmpurile de date afişate pe fiecare pagină a
meniului principal.
1 Deschideţi pagina ale cărei câmpuri de date doriţi să le
modificaţi.
2 Selectaţi menu.
3 Selectaţi Modificare câmpuri de date
Personalizarea dispozitivului
®
7
Indicator: o săgeată este îndreptată în direcţia următorului
punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este
disponibilă în toate hărţile şi zonele. Respectaţi întotdeauna
semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.
Locaţia destinaţiei: poziţia destinaţiei dvs. finale. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Locaţie (lat/lon): poziţia curentă în latitudine şi longitudine
indiferent de setarea formatului poziţiei selectate.
Locaţie (selectată): poziţia curentă utilizând setarea formatului
poziţiei selectate.
Momentul zilei: ora curentă pe baza setărilor dvs. curente de
locaţie şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.
Odometru: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
OES la destinaţie: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia
finală (ajustată conform orei locale din locul de destinaţie).
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
OES la următorul: ora estimată la care veţi ajunge la următorul
punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul
de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
vă deplasaţi 60 m (200 ft.), panta este de 5%.
Pe curs: direcţia în care trebuie să vă deplasaţi pentru a reveni
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locaţiei exacte.
De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o precizie
de +/- 3,65 m (12 ft.).
Presiune ambiantă: presiunea atmosferică necalibrată.
Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Punct de trecere la destinaţie: ultimul punct de pe ruta către
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Punct de trecere la următorul: următorul punct de pe traseu.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.
Raport planare: raportul dintre distanţa orizontală şi distanţa
verticală parcurse.
Raport planare la destinaţie: raportul de planare necesar
pentru a coborî de la poziţia curentă către altitudinea de
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să
apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor
de temperatură wireless.
Temperatură - Apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie
să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să
determine temperatura apei.
Temperatură maximă 24 de ore: temperatura maximă
înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să
apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor
de temperatură wireless.
Temperatură minimă 24 de ore: temperatura minimă
înregistrată în ultimele 24 de ore. Pentru ca aceste date să
apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor
de temperatură wireless.
8
Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mişcare şi
în repaus de la ultima resetare.
Timp călătorie - Deplasare: un calcul din mers al duratei de
mişcare de la ultima resetare.
Timp călătorie - Opriri: un calcul din mers al duratei de repaus
de la ultima resetare.
Timp până la destinaţie: durata estimată rămasă până ajungeţi
la destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să
vă deplasaţi.
Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeţi
la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.
Traseu: direcţia de la locaţia de plecare către o destinaţie.
Cursul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Tură curentă: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Viraj: diferenţa de unghi (în grade) între relevmentul destinaţiei
dvs. şi cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R
înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Viteză: viteza curentă de deplasare.
Viteza efectivă către destinaţie: viteza cu care ajungeţi la o
destinaţie pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afişate,
trebuie să vă deplasaţi.
Viteză - Maximă: viteza cea mai ridicată atinsă de la ultima
resetare.
Viteză - Medie deplasare: viteza medie în mişcare de la ultima
resetare.
Viteză - Medie generală: viteza medie în mişcare şi cu opriri de
la ultima resetare.
Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
Viteză verticală până la destinaţie: raportul de ascensiune sau
de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca
aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Profiluri
Profilurile sunt o colecţie de setări care optimizează dispozitivul
pe baza modului în care îl utilizaţi. De exemplu, setările şi
vizualizările sunt diferite când utilizaţi dispozitivul pentru
vânătoare şi când îl utilizaţi pentru geocaching.
Când utilizaţi un profil şi schimbaţi setări cum sunt câmpurile de
date sau unităţile de măsură, schimbările sunt salvate automat
ca parte a profilului respectiv.
Crearea unui profil particularizat
Puteţi particulariza setările şi câmpurile de date pentru o
anumită activitate sau pentru o anumită călătorie.
1 Selectaţi Configurare > Profiluri > Creare profil > OK.
2 Particularizaţi setările şi câmpurile de date.
Selectarea unui profil
Când schimbaţi activitatea, puteţi schimba configurarea
dispozitivului prin schimbarea profilului.
1 Selectaţi Modificare profil.
2 Selectaţi un profil.
Editarea numelui unui profil
1 Selectaţi Configurare > Profiluri.
2 Selectaţi un profil.
Personalizarea dispozitivului
3 Selectaţi Editare nume.
4 Introduceţi numele nou.
Ştergerea unui profil
NOTĂ: înainte de a putea şterge profilul activ, trebuie să activaţi
un alt profil. Nu puteţi şterge un profil când acesta este activ.
1 Selectaţi Configurare > Profiluri.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Ştergere.
Setări de sistem
Selectaţi Configurare > Sistem.
Sistem de satelit: setează sistemul de sateliţi (GPS şi alte
sisteme de sateliţi, pagina 9).
WAAS/EGNOS: activează sistemul să folosească datele Wide
Area Augmentation System (Sistem de augmentare de arie
largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service
(Serviciul european geostaţionar mixt de navigare) (WAAS/
EGNOS).
Limbă: setează limba afişată pe dispozitiv.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Tip baterie: vă permite să schimbaţi tipul bateriei AA pe care o
folosiţi.
Mod USB: setează dispozitivul la modul de stocare în masă sau
la modul Garmin atunci când este conectat la un computer.
GPS şi alte sisteme de sateliţi
Utilizarea GPS-ului alături de un alt sistem de sateliţi asigură
performanţe mai bune în medii dificile şi o achiziţie mai rapidă a
poziţiei, decât dacă utilizaţi doar GPS-ul. Totuşi, utilizarea mai
multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât
dacă utilizaţi doar GPS-ul.
Dispozitivul dvs. poate utiliza aceste sisteme globale de
navigare prin satelit (GNSS).
GPS: o constelaţie de sateliţi construiţi de Statele Unite.
GLONASS: o constelaţie de sateliţi construiţi de Rusia.
Setările afişajului
Selectaţi Configurare > Afişare.
Temporizare iluminare: reglează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Economisire baterie: economiseşte energia bateriilor şi
prelungeşte durata de viaţă a bateriilor dezactivând ecranul
la expirarea duratei de iluminare a fundalului.
Culori: Schimbă aspectul fundalului afişajului şi modul de
evidenţiere a selecţiilor.
Captură de ecran: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Setarea tonurilor dispozitivului
Puteţi particulariza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente
de viraj şi alarme.
1 Selectaţi Configurare > Tonuri > Tonuri > Activat.
2 Selectaţi un ton pentru fiecare tip audio.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, adâncime, temperatură, presiune şi viteză pe
verticală.
1 Selectaţi Configurare > Unităţi.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură.
Personalizarea dispozitivului
Setări pentru oră
Selectaţi Configurare > Timp.
Format oră: setează dispozitivul să afişeze ora în format de 12
sau de 24 de ore.
Fus orar: Setează fusul orar pentru dispozitiv. Opţiunea
Automat setează automat fusul orar în funcţie de poziţia
GPS.
Setările pentru formatul poziţiei
NOTĂ: nu trebuie să schimbaţi formatul poziţiei sau sistemul de
coordonate al hărţii dacă nu utilizaţi o hartă sau o diagramă care
specifică şi un format diferit al poziţiei.
Selectaţi Configurare > Format poziţie.
Format poziţie: setează formatul poziţiei în care este afişată
informaţia unei locaţii.
Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care
este structurată harta.
Sferoid hartă: afişează sistemul de coordonate pe care îl
utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este
WGS 84.
Setările pentru stabilirea rutei
Setările pentru stabilirea rutei variază în funcţie de activitatea
selectată.
Selectaţi Configurare > Rutare.
Metodă de îndrumare: setează preferinţele pentru optimizarea
calculării rutei în funcţie de distanţă, timp şi deplasare pe
şosea sau pe drumuri neasfaltate.
Calculare Rute pentru: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Poziţionare pe drum: plasează triunghiul albastru, care
reprezintă poziţia dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum.
Aceasta este cea mai utilă atunci când conduceţi sau vă
deplasaţi
Tranziţii în afara drumului: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Configurare rute ocolitoare: setează tipurile de drumuri, de
teren şi metodele de transport de evitat în timpul deplasării.
Setări altimetru
NOTĂ: altimetrul este disponibil numai cu dispozitive eTrex 32x.
Selectaţi Configurare > Altimetru.
Calibrare automată: calibrează automat altimetrul de fiecare
dată când dispozitivul este pornit.
Mod barometru: opţiunea Altitudine variabilă permite
barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce
vă deplasaţi. Opţiunea Altitudine fixă presupune că
dispozitivul este staţionar, la o altitudine fixă, şi că presiunea
barometrică se schimbă aşadar numai odată cu schimbările
meteorologice.
Tendinţă presiune: setează modul în care dispozitivul
înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna
înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile
când urmăriţi fronturile de presiune.
Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită
perioadă de timp sau distanţă, presiunea barometrică pe o
anumită perioadă de timp sau modificările de presiune
ambiantă pe o anumită perioadă de timp.
Calibrare altimetru: calibrează altimetrul.
Setări pentru aplicaţii maritime
Selectaţi Configurare > Maritim.
Mod hartă maritimă: setează tipul de hartă maritimă utilizată de
dispozitiv pentru afişarea datelor maritime. Opţiunea Nautic
9
afişează diverse caracteristici ale hărţii, în diferite culori,
astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar
harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime
de hârtie. Opţiunea Peşti (necesită hărţi maritime) afişează o
vedere detaliată a contururilor fundului apei şi a sondărilor de
adâncime şi simplifică prezentarea hărţii, pentru utilizare
optimă în timpul pescuitului.
Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime
ajutătoare pe hartă.
Configurarea alarmei maritime: setează alarme pentru
situaţiile în care depăşiţi, când ancoraţi, o distanţă de derivă
specificată, vă abateţi de la curs cu o distanţă specificată sau
ajungeţi în ape de o adâncime specificată.
Configurarea alarmelor maritime
1 Selectaţi Configurare > Maritim > Configurarea alarmei
maritime.
2 Selectaţi un tip de alarme.
3 Selectaţi Activat.
4 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Deplasare.
Resetarea datelor
Puteţi reseta date de călătorie, puteţi şterge toate punctele de
trecere, puteţi şterge traseul curent sau puteţi restabili valorile
implicite.
1 Selectaţi Configurare > Resetare.
2 Selectaţi un element de resetat.
Informaţii dispozitiv
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect™ .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Înregistrarea dispozitivului dvs.
Întreţinerea dispozitivului
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Dispozitivul este rezistent la apă conform standardului IEC
60529 IPX7. Acesta poate suporta scufundarea accidentală în
apă de 1 metru adâncime, timp de 30 minute. Scufundarea
prelungită poate provoca deteriorarea dispozitivului. După
scufundare, aveţi grijă să uscaţi dispozitivul cu o cârpă şi aer
înainte de utilizare sau încărcare.
Clătiţi bine dispozitivul cu apă proaspătă după expunerea la
medii cu apă clorurată sau sărată.
Curăţarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Chiar şi cantităţi reduse de transpiraţie sau de umiditate pot
cauza coroziunea contactelor electrice atunci când dispozitivul
este conectat la un încărcător. Coroziunea poate împiedica
încărcarea şi transferul de date.
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 şi versiuni mai
noi şi cu Mac OS 10.4 şi versiuni mai noi.
Instalarea unui card de memorie
AVERTISMENT
Nu utilizaţi un obiect ascuţit pentru a scoate bateriile care pot fi
înlocuite de către utilizator.
Puteţi instala un card de memorie microSD în dispozitivul de
mână, pentru memorie suplimentară sau hărţi preîncărcate.
1 Rotiţi inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas şi
trageţi în sus pentru a scoate capacul.
2 Scoateţi bateria.
3 Glisaţi suportul pentru carduri spre stânga şi ridicaţi-l.
®
Ajutaţi-ne să vă oferim servicii de asistenţă mai bune,
completând chiar astăzi formularul nostru de înregistrare online.
Păstraţi chitanţa de vânzare originală sau o copie a acesteia
într-un loc sigur.
1 Accesaţi garmin.com/express.
2 Conectare la contul dvs. Garmin.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Selectaţi Configurare.
2 Selectaţi Despre.
10
4
5
6
7
Puneţi cardul de memorie cu contactele aurii orientate în jos.
Închideţi suportul pentru carduri.
Glisaţi suportul pentru carduri spre dreapta, pentru a-l bloca.
Puneţi înapoi bateria şi capacul.
Informaţii dispozitiv
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Pentru a putea opera dispozitivul în timp ce este conectat la
calculator, trebuie să instalaţi bateriile. Este posibil ca
portul USB al calculatorului să nu furnizeze suficientă putere
pentru operarea dispozitivului.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul mini-USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul mini-USB.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil, iar cardul de memorie
este posibil să apară ca o a doua unitate amovibilă. Pe
computerele Mac, dispozitivul şi cardul de memorie apar ca
volume montate.
6
7
Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de
disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de
memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă
secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de
memorie apar ca volume instalate.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria dispozitivului
sau pe cardul de memorie.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Specificaţii
Interval de temperatură optimă de Între -20° şi 70°C (între -4° şi 158°F)
funcţionare
Frecvenţă/protocol wireless
2,4 GHz la -1,13 dBm nominal
Anexă
Accesorii opţionale
Accesoriile opţionale, cum sunt suporturile, hărţile, accesoriile
pentru fitness şi piesele de schimb, sunt disponibile pe
http://buy.garmin.com sau la dealerul Garmin.
Asocierea senzorilor ANT+
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2
3
4
5
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple , trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul dvs.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: păstraţi 10 m (30 ft.) distanţă faţă de alţi senzori
ANT+ în timpul asocierii.
2 Din sertarul de aplicaţii, selectaţi Configurare > Senzor
ANT.
3 Selectaţi senzorul.
4 Selectaţi Căutare element nou.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
se modifică din Căutare în Conectat.
Sfaturi pentru asocierea accesoriilor ANT+ cu
dispozitivul Garmin
• Verificaţi dacă accesoriul ANT+ este compatibil cu
dispozitivul Garmin.
• Înainte de a asocia accesoriul ANT+ cu dispozitivul Garmin,
îndepărtaţi-vă la 10 m (33 ft.) distanţă de alte accesorii ANT+.
• Aduceţi dispozitivul Garmin la 3 m (10 ft.) de accesoriul
ANT+.
• După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaşte
automat accesoriul ANT+ la fiecare activare a acestuia. Acest
proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin şi
durează numai câteva secunde atunci când accesoriile sunt
activate şi funcţionează corect.
• Când este asociat, dispozitivul Garmin primeşte date numai
de la accesoriul dvs. şi vă puteţi apropia de alte accesorii.
Depanare
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
Anexă
Repornirea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată repornirea acestuia. Aceste operaţii nu şterg
datele sau setările dvs.
1 Scoateţi bateriile.
2 Reinstalaţi bateriile.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
Puteţi reseta toate setările înapoi la valorile implicite din fabrică.
Selectaţi Configurare > Resetare > Resetare toate setările
> Da.
11
Garmin Centrul de asistenţă
Accesaţi support.garmin.com pentru asistenţă şi informaţii, cum
ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video şi
serviciul de asistenţă clienţi.
12
Anexă
Index
A
accesorii 11
adrese, căutare 3
alarme
ceas 6
maritim 10
proximitate 6
alarme de proximitate 6
altimetru 5, 9
calibrare 5
altitudine 5
asociere
Senzori ANT+ 11
Senzori ANT+ 11
aventuri 6
B
BaseCamp 6
baterie 1, 10, 11
depozitare 1
durată viaţă 4
instalare 1
maximizare 1, 7, 9
tip 1
busolă 4
calibrare 4
navigare 4
setări 4
C
calcularea suprafeţei 6
calculator 6
calendar 6
calibrare, altimetru 5
card de memorie 10
card microSD. Consultaţi card de memorie
câmpuri de date 7
chirp 5
City Navigator 3
computer, conectare 11
computer de cursă 5
cronometru 6
curăţarea dispozitivului 10
D
date, transferare 11
date utilizator, ştergere 11
depanare 10, 11
descărcare, geocache-uri 5
dispozitiv, înregistrare 10
durate de vânătoare şi pescuit 6
E
ecran, setări 9
F
fişiere, transferare 5, 11
formatul poziţiei 9
fusuri orare 9
G
Garmin Express 10
actualizare software 10
geocache-uri 5
descărcare 5
GLONASS 9
GPS 6, 9
pagină satelit 6
setări 9
H
hărţi 3
achiziţionare 3
actualizare 10
măsurarea distanţelor 4
navigare 4
orientare 4
setări 4
zoom 4
Index
I
iluminare de fundal 1, 7, 9
informaţii călătorie, vizualizare 5
Încotro? 3
înregistrarea dispozitivului 10
înregistrarea produsului 10
L
navigare 3
setări 3
U
unităţi de măsură 9
USB
conector 1
deconectare 11
locaţii
editare 2
salvare 2
M
maritim
configurarea alarmelor 10
setări 9
măsurarea distanţelor 4
meniu principal 1
personalizare 7
N
navigare 3, 4
busolă 4
oprire 3
O
oră răsărit şi apus 6
P
pagină satelit 6
partajarea datelor 6
personalizarea dispozitivului 7
planificator de călătorii. Consultaţi rute
planşe de bord 5
profiluri 8, 9
puncte de trecere 2
navigare 2
proiectare 2
Puncte de trecere 2
editare 2
salvare 2
ştergere 2
R
resetarea dispozitivului 10
restabilire, setări 11
rute 2, 3
creare 2
editare 2
navigare 2
setări 9
ştergere 2
vizualizare pe hartă 2
S
semnale de la sateliţi 6
recepţionare 1
Senzori ANT+, asociere 11
Senzori ANT+, asociere 11
setări 3, 4, 9, 11
dispozitiv 9
setări pentru oră 9
Sight N' Go 4
smartphone 6
software, actualizare 10
specificaţii 11
stocare date 11
ştergere, toate datele de utilizator 11
T
tastă de pornire 1
taste 1
Telecomandă VIRB 6
temperatură 11
tonuri 9
transferare
fişiere 5, 6
trasee 6
trasee 3, 6
indicator 4
înregistrare 3
13
support.garmin.com
Septembrie 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising