Garmin | eTrex® 22x | User manual | Garmin eTrex® 22x Korisnički priručnik

Garmin eTrex® 22x Korisnički priručnik
ETREX 22X/32X
®
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™,
chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ i Thumb Stick™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 i logotip
NMEA 2000 trgovački su znakovi udruženja National Marine Electronics Association. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali
trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Umetanje AA baterija ............................................................. 1
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 1
Uključivanje načina rada za štednju baterije .......................... 1
Dugotrajna pohrana ............................................................... 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 1
Primanje satelitskih signala ........................................................ 1
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja ........................................ 1
Otvaranje glavnog izbornika ....................................................... 1
Međutočke, rute i trase.................................................. 1
Izbornik Kamo? ........................................................................... 1
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije ......................... 1
Točke .......................................................................................... 2
Stvaranje međutočke ............................................................. 2
Projekcija točke ...................................................................... 2
Navigacija do točke ................................................................ 2
Pronalaženje lokacije po nazivu ............................................ 2
Uređivanje točke .................................................................... 2
Brisanje međutočke ............................................................... 2
Prosjek međutočke ................................................................ 2
Rute ............................................................................................ 2
Stvaranje rute ......................................................................... 2
Pregled rute na karti ............................................................... 2
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 2
Pregled aktivne rute ............................................................... 2
Uređivanje naziva rute ........................................................... 2
Uređivanje rute ....................................................................... 2
Brisanje rute ........................................................................... 2
Preokretanje rute ................................................................... 2
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 2
Tragovi ........................................................................................ 3
Snimanje zapisa traga ........................................................... 3
Prikaz trenutne trase .............................................................. 3
Spremanje trenutnog traga .................................................... 3
Navigacija po spremljenom tragu ........................................... 3
Čišćenje trenutačne trase ...................................................... 3
Brisanje trase ......................................................................... 3
Postavke tragova ................................................................... 3
Kupnja dodatnih karata ............................................................... 3
Traženje adrese ..................................................................... 3
Navigacija ........................................................................ 3
Navigacija prema odredištu ........................................................ 3
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ............................................. 3
Postavke smjera .................................................................... 3
Karta ........................................................................................... 4
Navigiranje pomoću karte ...................................................... 4
Promjena orijentacije karte .................................................... 4
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 4
Postavke karte ....................................................................... 4
Kompas ....................................................................................... 4
Kalibracija kompasa ............................................................... 4
Navigacija pomoću kompasa ................................................. 4
Pokazivač kursa ..................................................................... 4
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 4
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 5
Postavke iscrtavanja nadmorske visine ................................. 5
Putno računalo ............................................................................5
Postavke putnog računala ..................................................... 5
Vraćanje zadanih postavki stranice ............................................ 5
Značajke i postavke glavnog izbornika........................ 5
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala ................ 5
Kretanje prema geocacheu .................................................... 5
chirp™ .................................................................................... 5
Bežično slanje i primanje podataka ............................................ 5
Postavljanje alarma približavanja ............................................... 5
Izračun površine područja ........................................................... 6
Stranica satelita .......................................................................... 6
Postavke GPS satelita ........................................................... 6
Garmin avanture ......................................................................... 6
Slanje datoteka na BaseCamp .............................................. 6
Stvaranje avanture ................................................................. 6
Pokretanje avanture ............................................................... 6
VIRB® daljinski upravljač ........................................................... 6
Dodatni alati glavnog izbornika ................................................... 6
Prilagođavanje uređaja.................................................. 6
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja ...................... 6
Prilagođavanje glavnog izbornika ............................................... 6
Promjena slijeda stranica ............................................................ 7
Dodavanje stranice ................................................................ 7
Uklanjanje stranice ................................................................. 7
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................... 7
Podatkovna polja ................................................................... 7
Profili ........................................................................................... 8
Stvaranje prilagođenog profila ............................................... 8
Odabir profila ......................................................................... 8
Uređivanje naziva profila ........................................................ 8
Brisanje profila ....................................................................... 8
Postavke sustava ........................................................................ 8
GPS i drugi sustavi satelita .................................................... 8
Postavke zaslona ........................................................................ 9
Postavljanje tonova uređaja ....................................................... 9
Mijenjanje mjernih jedinica .......................................................... 9
Postavke vremena ...................................................................... 9
Postavljanje formata prikaza položaja ........................................ 9
Postavke izrade rute ................................................................... 9
Postavke visinomjera .................................................................. 9
Pomorske postavke .................................................................... 9
Postavljanje pomorskih alarma .............................................. 9
Ponovno postavljanje podataka .................................................. 9
Informacije o uređaju..................................................... 9
Nadogradnja proizvoda .............................................................. 9
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................... 10
Registriranje uređaja ............................................................ 10
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 10
Postupanje s uređajem ............................................................. 10
Čišćenje uređaja .................................................................. 10
Upravljanje podacima ............................................................... 10
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 10
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 10
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 10
Brisanje datoteka ................................................................. 10
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Dodatak ......................................................................... 11
Dodatna oprema ....................................................................... 11
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 11
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin .. 11
Rješavanje problema ................................................................ 11
Ponovno pokretanje uređaja ................................................ 11
Vraćanje svih zadanih postavki ........................................... 11
Garmin centar za podršku ........................................................ 11
Indeks............................................................................ 12
Geocache stavke ........................................................................ 5
Sadržaj
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
2 Odaberite Alkalne, Litijske ili Punjive NiMH baterije.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 6).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 9).
• Koristite način rada za štednju baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 1).
• Smanjite brzinu iscrtavanja karte (Postavke karte,
stranica 4).
• Isključite GLONASS (GPS i drugi sustavi satelita,
stranica 8).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Tipke za zumiranje. Pritisnite za povećavanje i smanjivanje prikaza.
Tipka za povratak. Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
Thumb Stick™ kontrola. Pomaknite se u bilo kojem smjeru kako
biste se kretali ili označili stavku. Pritisnite za odabir stavke.
Tipka izbornika. Pritisnite za otvaranje izbornika za stranicu. Pritisnite dvaput za povratak u glavni izbornik.
Pritisnite za podešavanje pozadinskog osvjetljenja. Držite kako
biste uključili ili isključili uređaj.
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca).
Poklopac ležišta baterija.
Prsten za zaključavanje ležišta baterija.
Poleđina.
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Umetanje AA baterija
Ručni uređaj napaja se putem dvije AA baterije (nisu uključene).
Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.
Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavke > Prikaz > Ušteda energije baterije >
Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete
odabrati kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti
za prikaz stranice o statusu.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Primanje satelitskih signala
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.
1 Izađite van na otvoreno područje.
2 Po potrebi uključite uređaj.
3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.
Dok uređaj određuje vašu lokaciju bljeskat će .
prikazuje snagu satelitskih signala.
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
Pozadinsko osvjetljenje uključuje se automatski pri prikazu
upozorenja i poruka.
Otvaranje glavnog izbornika
Glavni izbornik omogućuje vam pristup alatima i zaslonima za
postavljanje točaka, aktivnosti, ruta i ostalog (Dodatni alati
glavnog izbornika, stranica 6).
Na bilo kojoj stranici odaberite menu dvaput.
Međutočke, rute i trase
Izbornik Kamo?
Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći odredište do kojeg
želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne
sve kategorije izbornika Kamo?.
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Biranje vrste baterije
1 U glavnom izborniku odaberite Postavke > Sustav > Vrsta
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije
1 Odaberite Kamo? > menu > Traži pored.
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite lokaciju.
baterije.
Uvod
1
Točke
Rute
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku
prenesete u GPX mapu (Prijenos datoteka na vaš uređaj,
stranica 10).
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje međutočke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao međutočku.
1 Odaberite Označavanje točke.
2 Ako bude potrebno, odaberite polje kako biste unijeli
promjene u međutočku.
3 Odaberite Gotovo.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite menu > Projiciraj točku.
4 Unesite smjer i odaberite Gotovo.
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
7 Odaberite Spremi.
Navigacija do točke
1 Odaberite Kamo? > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Idi.
Pronalaženje lokacije po nazivu
1 Odaberite Kamo? > Točke > menu > Pretraživanje sa
slovkanjem.
2 Unesite naziv ili dio naziva.
3 Odaberite Idi.
Uređivanje točke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite Idi.
Brisanje međutočke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite menu > Izbriši.
Prosjek međutočke
Lokaciju međutočke možete dodatno prilagoditi radi veće
preciznosti. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko
očitanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio
precizniji.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite menu > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju međutočke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100% odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za
međutočku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.
2
Stvaranje rute
1 Odaberite Planer rute > Stvori rutu > Odaberi prvu točku.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite prvu točku na ruti.
4 Odaberite Koristi.
5 Odaberite Odaberi sljedeću točku a dodavanje dodatnih
točaka ruti.
6 Odaberite back za spremanje rute.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Navigacija spremljenom rutom
1 Odaberite Kamo? > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Idi.
Pregled aktivne rute
1 Dok navigirate rutom odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Uređivanje naziva rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Promijeni naziv.
4 Unesite novi naziv.
Uređivanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
4 Odaberite točku.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
gore ili Pomakni dolje.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
6 Odaberite back za spremanje rute.
Brisanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši rutu.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Zaustavljanje navigacije
Odaberite Kamo? > Zaustavljanje navigacije.
Međutočke, rute i trase
Tragovi
Trag je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke. Uređaj zadano stvara zapisnik traga dok se
krećete s uključenim uređajem.
Snimanje zapisa traga
1 From the Main Menu, select Postavke > Tragovi > Zapisnik
traga.
2 Odaberite Snimaj, nemoj prikazivati ili Snimaj, prikaži na
karti.
Ako odaberete Snimaj, prikaži na karti, linija na karti
označava vaš trag.
3 Odaberite Metoda snimanja.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje tragova promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaš trag odaberite Automatski.
• Za snimanje traga na određenoj udaljenosti odaberite
Udaljenost.
• Za snimanje traga u određeno vrijeme odaberite Vrijeme.
5 Odaberite Interval.
6 Dovršenje postupka:
• Ako ste odabrali vrijednost Automatski za opciju Metoda
snimanja, odaberite koliko često želite snimanje traga.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na Najčešće
daje najviše detalja o tragu, ali brzo iskorištava memoriju
uređaja.
• Ako ste za opciju Metoda snimanja odabrali Udaljenost
ili Vrijeme, unesite vrijednost.
Zapis traga stvara se kako se krećete s uključenim uređajem.
Prikaz trenutne trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutne trase na karti odaberite Pregled karte.
• Za prikaz nadmorskih visina trenutne trase odaberite
Iscrtavanje nadmorske visine.
Spremanje trenutnog traga
1 Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Spremi trag kako biste spremili cijelu trasu.
• Odaberite Spremi dio i odaberite dio.
Navigacija po spremljenom tragu
1 Odaberite Kamo? > Tragovi.
2 Odaberite spremljeni trag.
3 Odaberite Idi.
Čišćenje trenutačne trase
Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag > Očisti
trenutni trag.
Brisanje trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Izbriši.
Postavke tragova
Odaberite Postavke > Tragovi.
Zapisnik traga: Uključivanje ili isključivanje zapisivanja traga.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga.
Automatski snima tragove promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaše tragove.
Navigacija
Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće
snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik traga.
Očisti trenutni trag: Briše trenutne trase iz memorije.
Napredno postavljanje > Automatsko arhiviranje:
Postavljanje metode automatskog arhiviranja za organiziranje
tragova. Trase se automatski spremaju i brišu.
Napredno postavljanje > Boja: Mijenja boju linije traga na karti.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Traženje adrese
Pomoću dodatnih City Navigator karata možete tražiti adrese.
1 Odaberite Kamo? > Adrese.
2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje
po poštanskom broju.
4 Odaberite grad.
5 Unesite kućni broj.
6 Unesite ulicu.
®
Navigacija
Možete navigirati do rute, trase, međutočke, geocachea ili bilo
koje lokacije spremljene na uređaju. Za kretanje do odredišta
možete koristiti kartu ili kompas.
Navigacija prema odredištu
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju.
3 Po potrebi odaberite menu > Pretraživanje sa slovkanjem i
unesite naziv odredišta ili dio naziva.
4 Odaberite odredište.
5 Odaberite Idi.
Vaša se ruta na karti prikazuje kao grimizna linija.
6 Navigirajte s pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer
i zatim se kretati prema objektu.
NAPOMENA: Funkcija Sight 'N Go dostupna je samo na
uređajima iz serije eTrex 32x.
1 Odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 OdaberiteDrži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
Odaberite Postavke > Smjer.
Prikaz: Postavlja vrstu smjera kretanja prikazanog na kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Prelazak na liniju/pokazivač: Postavlja ponašanje pokazivača
koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u kojem se
3
nalazi vaše odredište. Staza označava vaš odnos prema liniji
staze koja vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibracija kompasa: Pogledajte Kalibracija kompasa,
stranica 4.
Karta
predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete se pomiče i
ostavlja zapisnik trase (stazu). Na karti se prikazuju nazivi i
simboli međutočaka. Kada se krećete prema odredištu, vaša je
ruta na karti označena crtom u boji.
Navigiranje pomoću karte
OBAVIJEST
S pomoću karata na uređaju možete stvoriti pješačke ili
biciklističke rute koristeći se cestama i stazama, ali ne možete
stvoriti rute za automobilsku navigaciju.
1 Počnite navigirati prema odredištu.
2 Odaberite Karta.
predstavlja vašu lokaciju na karti. Vaša je ruta označena
linijom u boji.
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• S pomoću Thumb Stick kontrole pomaknite pokazivač na
karti kako biste vidjeli različita područja.
• Za povećavanje ili smanjivanje karte odaberite i .
Promjena orijentacije karte
1 Na karti odaberite menu.
2 Odaberite Podešavanje karte > Orijentacija.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
vaš trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite Cestovni rad ako želite cestovnu perspektivu
sa smjerom kretanja na vrhu.
Mjerenje udaljenosti na karti
Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.
1 Na karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite menu > Izmjeri udaljenost.
3 Pomaknite oznaku na drugu lokaciju na karti.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kad
razina zumiranja bude veća od odabrane razine.
Veličina teksta: Odabire veličinu teksta za stavke karte.
Pojedinost: Odabire količine pojedinosti koje karta prikazuje.
Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno
iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazuje reljef na karti (ako je dostupan) ili
isključuje sjenčanje.
Kompas
Prilikom navigacije pokazuje na vaše odredište bez obzira u
kojem se smjeru krećete. Kad pokazuje prema vrhu
elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu.
Ako pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne
bude pokazivao prema vrhu kompasa.
Kalibracija kompasa
Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi (samo uređaji iz serije
eTrex 32x). Kalibrirajte kompas nakon prelaska velikih
udaljenosti, velikih promjena u temperaturi ili zamjene baterija.
1 Izađite van, dalje od objekata koji utječu na magnetska polja,
poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.
2 Na kompasu odaberite menu.
3 Odaberite Kalibracija kompasa > Početak.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Navigacija pomoću kompasa
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Navigacija prema
odredištu, stranica 3).
2 Odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti blizu kursa, primjerice pješčanih
sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na stranici s kompasom
odaberite menu > Postavljanje smjera > Prelazak na liniju/
pokazivač > Kurs (CDI).
Postavke karte
Odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Sjever gore prikazuje sjever na vrhu stranice.
Trag gore daje okomiti prikaz s trenutnim smjerom putovanja
na vrhu stranice. Cestovni rad daje 3D prikaz sa smjerom
putovanja na vrhu.
Podatkovna polja: Prilagođava podatkovna polja i nadzorne
ploče karte, kompasa, prikaza nadmorske visine i putnog
računala.
Napredne postavke karte: Omogućuje otvaranje naprednih
postavki karte (Postavke karte, stranica 4).
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Napredne postavke karte
Odaberite Postavke > Karta > Napredne postavke karte.
Automatski zum: Automatski odabire najprikladnije razine
zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je odabrana
opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.
4
Pokazivač kursa
označava vaš odnos prema liniji kursa koji
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI)
pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Skala
prikazuje
udaljenost između točaka
na indikatoru skretanja s kursa, koji
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Grafikon nadmorske visine
NAPOMENA: Grafikon nadmorske visine dostupan je samo na
uređajima iz serije eTrex 32x.
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti.
Postavke grafikona nadmorske visine možete podesiti (Postavke
Navigacija
iscrtavanja nadmorske visine, stranica 5). Odaberite bilo koju
točku kako biste pregledali detalje o toj točki.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Odaberite Iscrtavanje nadmorske visine > menu >
Kalibracija visinomjera.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Postavke iscrtavanja nadmorske visine
Na stranici iscrtavanja nadmorske visine odaberite menu.
Promijeni vrstu iscrtavanja: Podešava vrstu podataka
prikazanih na stranici iscrtavanja nadmorske visine. .
Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone
zumiranja prikazane na stranici visinomjera.
Promijeni podatkovna polja: Omogućuje prilagodbu
podatkovnih polja visinomjera.
Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje podataka
visinomjera, uključujući točke, tragove i podatke o putu.
Kalibracija visinomjera: Pogledajte (Kalibracija barometarskog
visinomjera, stranica 5).
Vraćanje zadanih postavki: Vraća visinomjer na tvornički
zadane postavke.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni
brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete
prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i
podatkovnih polja.
Postavke putnog računala
Na putnom računalu odaberite menu.
Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja sve vrijednosti
putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno
postavite putne informacije prije polaska.
Veliki brojevi: Mijenja veličinu brojeva koji se prikazuju na
stranici putnog računala.
Promijeni podatkovna polja: Prilagođavanje polja s podacima
putnog računala.
Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se
prikazuju na upravljačkoj ploči.
NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke.
Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile (Profili,
stranica 8).
Vraćanje zadanih postavki: Vraća putno računalo na tvornički
zadane postavke.
Vraćanje zadanih postavki stranice
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite menu > Vraćanje zadanih postavki.
Značajke i postavke glavnog izbornika
Geocache stavke
Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže
skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala
Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj
(Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 10). Geocache
datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX
mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na
Značajke i postavke glavnog izbornika
geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu
geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
3 Po potrebi stvorite račun.
4 Prijavite se.
5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste
pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.
Kretanje prema geocacheu
1 Odaberite Geocachei.
2 Odaberite geocache.
3 Odaberite Idi.
Bilježenje pokušaja
Nakon što pokušate pronaći geocache možete zabilježiti
rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na
www.geocaching.com.
1 Odaberite Geocachei > Pokušaj zapisnika.
2 Odaberite Pronađeno Nije pronađeno, Treba popravak, ili
Nije pokušano.
3 Odaberite opciju:
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližem
geocacheu, odaberite Pronađi sljedeći najbliži.
• Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o
samoj cache stavci, odaberite Dodaj komentar, unesite
komentar i odaberite Gotovo.
Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski
prenosi na vaš www.geocaching.com račun.
chirp™
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
®
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 Odaberite Postavke > Geocachei.
2 Odaberite Pretražuje se chirp™ > Uključi.
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 stopa) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem ili pametnim telefonom koristeći ANT+
bežičnu tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache
stavke, rute i tragove.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
1 Odaberite Bežično dijeljenje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
®
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 Odaberite Alarmi približavanja > Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5
5 Unesite radijus.
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite
Promijeni i odaberite drugu fotografiju.
7 Odaberite Završi.
Izračun površine područja
1 Odaberite Izračun površine > Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Odaberite Izračunaj po završetku.
Pokretanje avanture
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz
aplikacije BaseCamp na svoj uređaj (Slanje datoteka na
BaseCamp, stranica 6).
1 Odaberite Avanture.
2 Odaberite avanturu.
3 Odaberite Početak.
Postavke GPS satelita
VIRB daljinski upravljač
Stranica satelita
®
Odaberite Satelit > menu.
NAPOMENA: Neke su postavke dostupne samo kada je
omogućena opcija Koristi uz isključen GPS.
Koristi uz isključen GPS: Omogućuje vam da isključite GPS.
Koristi uz uključen GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.
Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima
usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutni trag
prema vrhu zaslona.
Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog
prikaza satelitske stranice.
Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog
položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta
ili pretraživanje spremljenih položaja.
Automatski lociraj položaj: Izračunava GPS položaj pomoću
značajke Garmin AutoLocate .
®
Garmin avanture
Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice,
možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje.
Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta
i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp™
možete stvarati avanture i upravljati njima.
NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.
Slanje datoteka na BaseCamp
1 Otvori BaseCamp.
2 Uređaj priključite na računalo.
NAPOMENA: Funkcija VIRB daljinskog upravljača dostupna je
samo na uređajima iz serije eTrex 32x.
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije, morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri.
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam daljinsko upravljanje
VIRB kamerom.
1 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite REC za snimanje videozapisa.
• Odaberite Fotografiraj za snimanje fotografije.
Dodatni alati glavnog izbornika
Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne koristite
uređaj možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja.
Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.
Kalendar: Prikazivanje kalendara.
Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i
vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.
Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena,
označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih
vremena.
Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca
te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Prilagođavanje uređaja
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može
prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima
uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
3 Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u
mapu Moja zbirka ili na popis.
• Na izborniku BaseCamp odaberite Uređaj > Primi od
uređaja i odaberite uređaj.
®
®
Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja
Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može
značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja
baterije.
NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može
doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1 Odaberite .
2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje
na visoko.
Stvaranje avanture
Prilagođavanje glavnog izbornika
Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp
na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 6).
1 Otvorite BaseCamp.
2 Odaberite Datoteka > Novo > Garmin avanture.
3 Odaberite trasu, a potom odaberite Sljedeće.
4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
U glavnom izborniku možete premještati, dodavati ili brisati
stavke.
1 U glavnom izborniku odaberite menu > Promijeni redoslijed
stavki.
2 Odaberite stavku izbornika.
6
Prilagođavanje uređaja
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pomakni kako biste promijenili položaj stavke
na popisu.
• Za dodavanje nove stavke popisu odaberite Umetni.
• Odaberite Ukloni kako biste izbrisali stavku s popisa.
Promjena slijeda stranica
Ako želite promijeniti redoslijed slijeda stranica, najprije morate
dodati stranice u slijed.
1 Odaberite Postavke > Slijed stranica.
2 Odaberite stranicu.
3 Odaberite Pomakni.
4 Pomaknite stranicu na popisu prema gore ili dolje.
5 Pritisnite Thumb Stick kontrolu.
Dodavanje stranice
1 Odaberite Postavke > Slijed stranica.
2 Odaberite Dodaj stranicu.
3 Odaberite stranicu koju treba dodati.
Uklanjanje stranice
1 Odaberite Postavke > Slijed stranica.
2 Odaberite stranicu.
3 Odaberite Ukloni.
4 Pritisnite Thumb Stick kontrolu.
Prilagođavanje podatkovnih polja
Podatkovna polja prikazana na svakoj glavnoj stranici možete
prilagoditi.
1 Otvorite stranicu za koju želite promijeniti podatkovna polja
2 Odaberite menu.
3 Select Promijeni podatkovna polja.
4 Odaberite novo podatkovno polje.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili imati opremu za ANT+.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva
putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za putovanje.
Brzina: Trenutačna stopa kretanja.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete
stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu
točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Prilagođavanje uređaja
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 koji može primati podatke o
dubini vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 stopa).
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutačni položaj
prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na
odabranu postavku formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maksimalna temperatura u 24 sata: Maksimalna temperatura
zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Minimalna temperatura u 24 sata: Minimalna temperatura
zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili
ispod razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom trčanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 stopa)
uspona prijeđete 60 m (200 stopa), stupanj nagiba iznosi 5
%.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu
aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
®
®
7
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Spuštanje - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Stvarna brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Takt: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za prikazivanje
ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje takta.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o
temperaturi vode.
Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.
Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno
skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja
do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije iznad razine tla
(ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj visini).
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
8
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Profili
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su
različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje
uređaja za geocaching
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Stvaranje prilagođenog profila
Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu
aktivnost ili put.
1 Odaberite Postavke > Profili > Stvori profil > OK.
2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.
Odabir profila
Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja
mijenjanjem profila.
1 Odaberite Promjena profila.
2 Odaberite profil.
Uređivanje naziva profila
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Uredi naziv.
4 Unesite novi naziv.
Brisanje profila
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate
aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Izbriši.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Sustav satelita: Postavlja satelitski sustav (GPS i drugi sustavi
satelita, stranica 8).
WAAS/EGNOS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz
sustava Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Vrsta baterije: Omogućivanje promjene vrste AA baterija koje
koristite.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
GPS i drugi sustavi satelita
Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava
omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje
položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim,
upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju
nego kada se koristi samo GPS.
Vaš uređaj može upotrebljavati globalne navigacijske satelitske
sustave (GNSS).
Prilagođavanje uređaja
GPS: Konstelacija satelita koju su sastavile Sjedinjene Američke
Države.
GLONASS: Konstelacija satelita koju je sastavila Rusija.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Prikaz.
Isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođava trajanje
vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi.
Ušteda energije baterije: Štedi energiju baterije i produžuje
trajanje baterije isključivanjem zaslona nakon isteka
pozadinskog osvjetljenja.
Boje: Mijenja izgled pozadine zaslona i odabranog dijela.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
1 Odaberite Postavke > Tonovi > Tonovi > Uključi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite Postavke > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Postavke vremena
Odaberite Postavke > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Postavljanje formata prikaza položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Odaberite Postavke > Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji
karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Postavke izrade rute
Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj aktivnosti.
Odaberite Postavke > Izrada rute.
Metoda vođenja: Postavljanje preferencija radi optimizacije
izračuna rute na temelju udaljenosti, vremena te izrade rute
na cesti ili van ceste.
Kalkuliraj rute za: Postavlja način izračunavanja rute.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu. Najkorisnije je kada
vozite ili navigirate cestama.
Prijelazi van ceste: Postavlja preference za ponovni izračun
prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrstu cesta, teren i način
prijevoza koji treba izbjegavati tijekom navigacije.
Informacije o uređaju
Postavke visinomjera
NAPOMENA: Visinomjer je dostupan samo na uređajima iz
serije eTrex 32x.
Odaberite Postavke > Visinomjer.
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja.
Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra
mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna
visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj
nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može
mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema
podatke o tlaku. Uvijek spremi sprema sve podatke o tlaku,
što može biti korisno kad se očekuju fronte.
Vrsta iscrtavanja: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u
nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Kalibriranje visinomjera.
Pomorske postavke
Odaberite Postavke > Pomorska.
Način pomorskog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj
koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje
razne značajke karte u različitim bojama tako da su
pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava
način crtanja papirnatih karata. Ribolov (zahtijeva pomorkse
karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja
dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno
korištenje u ribolovu.
Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na
karti.
Postavke pomorskog alarma: Postavlja alarm prilikom
prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za
određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do
određene dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 Odaberite Postavke > Pomorska > Postavke pomorskog
alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite Idi.
Ponovno postavljanje podataka
Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke,
izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
Informacije o uređaju
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect™.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
9
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
3 Gurnite držač kartice ulijevo u podignite ga.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite garmin.com/express.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite O.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra
do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.
Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i
sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja
kloriranoj ili slanoj vodi.
4 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim
prema dolje.
5 Zatvorite držač kartice.
6 Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
7 Vratite bateriju i poklopac.
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Umetnite baterije prije korištenja uređaja s računalom.
Računalni USB priključak može biti nedovoljan za napajanje
uređaja.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i
novijim te Mac OS 10.4 i novijim.
Postavljanje memorijske kartice
UPOZORENJE
Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću
oštrih predmeta.
Možete instalirati microSD memorijsku karticu u ručni uređaj za
dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Izvadite bateriju.
®
10
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Informacije o uređaju
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
Iskopčajte
kabel iz računala.
2
2 Ponovno umetanje baterija.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo
postavi sve postavke > Da.
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Specifikacije
Raspon radne temperature
Od -20 ° do 70 °C (od -4 ° do 158 °F)
Bežična frekvencija / protokol
2,4 GHz pri -1,13 dBm nominalno
Dodatak
Dodatna oprema
Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za
fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na
http://buy.garmin.com ili kod vašeg Garmin dobavljača.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od drugih ANT+ senzora.
2 U skrivenom izborniku aplikacije odaberite Postavke >
ANT senzor.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Tražim u Povezano.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem
Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Rješavanje problema
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Uklonite baterije.
Dodatak
11
Indeks
A
adrese, traženje 3
alarmi
blizina 5
pomorski 9
sat 6
alarmi približavanja 5
ANT+ senzori, uparivanje 11
ANT+ senzori, uparivanje 11
avanture 6
B
BaseCamp 6
baterija 1, 10, 11
maksimaliziranje 1, 6
maksimiziranje 1, 9
Memorija 1
trajanje 4
umetanje 1
vrsta 1
brisanje, svi korisnički podaci 10
C
chirp 5
City Navigator 3
Č
čišćenje uređaja 10
D
Daljinski upravljač VIRB 6
datoteke, prijenos 5, 10
dijeljenje podataka 5
dodaci 11
F
format položaja 9
G
Garmin Express 10
nadogradnja softvera 9
geocache stavke 5
geocachevi 5
preuzimanje 5
glavni izbornik 1
prilagođavanje 6
GLONASS 8
GPS 6, 8
postavke 8
stranica satelita 6
M
međutočke
brisanje 2
spremanje 2
uređivanje 2
memorijska kartica 10
MicroSD kartica. Vidi memorijska kartica
mjerenje udaljenosti 4
mjerne jedinice 9
N
nadmorska visina 4, 5
nadzorne ploče 5
navigacija 3
kompas 4
zaustavljanje 2
O
Oprema 11
P
I
S
L
lokacije
spremanje 2
uređivanje 2
12
V
visinomjer 5, 9
kalibracija 5
vraćanje, postavke 11
vremenske zone 9
vrijeme izlaska i zalaska sunca 6
vrijeme za lov i ribolov 6
Z
zaslon, postavke 9
R
informacije o putu, prikaz 5
izračun područja 6
kalendar 6
kalibracija, visinomjer 5
kalkulator 6
Kamo? 3
karte 3
kupnja 3
mjerenje udaljenosti 4
nadogradnja 9
navigacija 4
orijentacija 4
postavke 4
povećavanje 4
kompas 3, 4
kalibracija 4
navigacija 4
postavke 3
korisnički podaci, brisanje 10
U
uparivanje
ANT+ senzori 11
ANT+ senzori 11
uređaj, registracija 10
USB
prekid veze 11
priključak 1
pametni telefon 5
planer puta. Vidi rute
podaci, prijenos 10
podatkovna polja 7
pomorski
postavke 9
postavljanje alarma 9
ponovno postavljanje uređaja 9
postavke 3, 4, 8, 9, 11
uređaj 9
postavke vremena 9
pozadinsko osvjetljenje 1, 6, 9
preuzimanje, geocachevi 5
prijenos
datoteka 6
datoteke 5
tragovi 5
prilagođavanje uređaja 6, 7
profili 8
putno računalo 5
računalo, povezivanje 10
registracija proizvoda 10
registriranje uređaja 10
rješavanje problema 9, 11
rute 2
brisanje 2
navigacija 2
postavke 9
prikaz na karti 2
stvaranje 2
uređivanje 2
K
trase 3, 6
satelitski signali 6
primanje 1
Sight N'Go 3
softver, nadogradnja 9
specifikacije 11
spremanje podataka 10
staze, pokazivač 4
stranica satelita 6
Š
štoperica 6
T
temperatura 11
tipka napajanja 1
tipke 1
točke 1, 2
navigacija 2
projekcija 2
uređivanje 2
tonovi 9
tragovi 3
navigacija 3
postavke 3
snimanje 3
Indeks
support.garmin.com
Rujan 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising