Garmin | eTrex® 22x | User guide | Garmin eTrex® 22x Kullanım Kılavuzu

Garmin eTrex® 22x Kullanım Kılavuzu
ETREX 22X/32X
®
Kullanma Kılavuzu
© 2019 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden
ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com
adresine gidin.
Garmin , Garmin logosu, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , eTrex , ve VIRB ; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, chirp™,
Garmin Connect™, Garmin Express™ ve Thumb Stick™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe
kullanılamaz.
®
®
®
®
®
®
Apple ve Mac , Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. microSD ve microSDHC logosu, SD-3C LLC.nin ticari markasıdır. NMEA , NMEA 2000 ve NMEA 2000
logosu National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markalarıdır. Windows , Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari
adlar sahiplerine aittir.
®
®
®
®
Bu ürün ANT+ sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamaların listesi için www.thisisant.com/directory adresine gidin.
®
®
®
İçindekiler
Giriş ................................................................................. 1
Cihaz Genel Bilgileri ................................................................... 1
Pil Bilgileri ................................................................................... 1
AA Pillerini Takma .................................................................. 1
Pil Ömrünü Artırma ................................................................ 1
Pil Tasarrufu Modunu Açma .................................................. 1
Uzun Süreli Depolama ........................................................... 1
Cihazı Açma ............................................................................... 1
Uydu Sinyallerini Alma ................................................................ 1
Ekran Parlaklığını Açma ............................................................. 1
Ana Menüyü Açma ..................................................................... 1
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler..................................... 1
Nereye? Menüsü ........................................................................ 1
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma .......................... 1
Rota Noktaları ............................................................................. 1
Rota Noktası Oluşturma ......................................................... 2
Bir Rota Noktası Tasarlama ................................................... 2
Bir Rota Noktasına Yolculuk .................................................. 2
Ada Göre Konum Bulma ........................................................ 2
Rota Noktasını Düzenleme .................................................... 2
Rota Noktasını Silme ............................................................. 2
Rota Noktası Ortalaması ........................................................ 2
Rotalar ........................................................................................ 2
Rota Oluşturma ...................................................................... 2
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme ........................................... 2
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon ........................................... 2
Etkin Rotayı Görüntüleme ...................................................... 2
Rota Adını Düzenleme ........................................................... 2
Rota Düzenleme .................................................................... 2
Rotayı Silme ........................................................................... 2
Rotayı Ters Çevirme .............................................................. 2
Navigasyonu Durdurma ......................................................... 2
İzlemler ....................................................................................... 2
İzlem Günlükleri Kaydetme .................................................... 3
Geçerli İzlemi Görüntüleme ................................................... 3
Geçerli İzlemi Kaydetme ........................................................ 3
Kayıtlı Bir İzlemde Navigasyon .............................................. 3
Geçerli İzlemi Temizleme ....................................................... 3
İzlemi Silme ............................................................................ 3
İzlem Ayarları ......................................................................... 3
Haritalar sekmesine tıklayın ........................................................ 3
Adres Bulma .......................................................................... 3
Navigasyon ..................................................................... 3
Varış Noktasına Gitme ................................................................ 3
Gör ve Git ile Navigasyon ........................................................... 3
Yön Ayarları ........................................................................... 3
Harita .......................................................................................... 4
Harita ile Navigasyon ............................................................. 4
Harita Yönünü Değiştirme ...................................................... 4
Haritada Mesafeyi Ölçme ....................................................... 4
Harita Ayarları ........................................................................ 4
Pusula ......................................................................................... 4
Pusulayı Kalibre Etme ............................................................ 4
Pusula ile Navigasyon ............................................................ 4
Yön İşaretçisi ......................................................................... 4
İrtifa Profili ................................................................................... 4
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme ...................................... 4
İrtifa Profili Ayarları ................................................................. 5
Yol Bilgisayarı ............................................................................. 5
Yol Bilgisayarı Ayarları ........................................................... 5
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme ................................. 5
Ana Menü Özellikleri ve Ayarları ................................... 5
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme ............................... 5
Geocache'e Gitme ................................................................. 5
chirp™ .................................................................................... 5
Kablosuz Veri Gönderip Alma ..................................................... 5
Yakınlık Alarmı Ayarlama ........................................................... 5
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama ................................................. 5
Uydu Sayfası .............................................................................. 6
GPS Uydu Ayarları ................................................................. 6
Garmin Adventures ..................................................................... 6
BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme .............................. 6
Macera Oluşturma ................................................................. 6
Macera Başlatma ................................................................... 6
VIRB® Uzaktan Kumandası ....................................................... 6
Ek Ana Menü Araçları ................................................................. 6
Cihazı Özelleştirme ........................................................ 6
Ekran Parlaklığını Ayarlama ....................................................... 6
Ana Menüyü Özelleştirme ........................................................... 6
Sayfa Sekansını Değiştirme ....................................................... 6
Sayfa Ekleme ......................................................................... 7
Sayfayı Kaldırma .................................................................... 7
Veri Alanlarını Özelleştirme ........................................................ 7
Veri Alanları ........................................................................... 7
Profiller ........................................................................................ 8
Özel Profil Oluşturma ............................................................. 8
Profil Seçme ........................................................................... 8
Profil Adını Düzenleme .......................................................... 8
Profil Silme ............................................................................. 8
Sistem Ayarları ........................................................................... 8
GPS ve Diğer Uydu Sistemleri ............................................... 8
Ekran Ayarları ............................................................................. 8
Cihaz Seslerini Ayarlama ............................................................ 8
Ölçü Birimlerini Değiştirme ......................................................... 9
Saat Ayarları ............................................................................... 9
Mevki Formatı Ayarları ................................................................ 9
Rota Tespiti Ayarları ................................................................... 9
Altimetre Ayarları ........................................................................ 9
Denizcilik Ayarları ....................................................................... 9
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama ............................................. 9
Verileri Sıfırlama ......................................................................... 9
Cihaz Bilgileri .................................................................. 9
Ürün Güncellemeleri ................................................................... 9
Garmin Express Uygulamasını Ayarlama .............................. 9
Cihazınızı Kaydettirme ........................................................... 9
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme ........ 9
Cihaz Bakımı ............................................................................ 10
Cihazı temizleme ................................................................. 10
Veri Yönetimi ............................................................................ 10
Bellek Kartı Takma ............................................................... 10
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama ........................................... 10
Dosyaları Cihazınıza Aktarma ............................................. 10
Dosya Silme ......................................................................... 10
USB Kablosunu Sökme ....................................................... 10
Teknik Özellikler ....................................................................... 11
Ek................................................................................... 11
İsteğe Bağlı Aksesuarlar ........................................................... 11
ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme ................................................ 11
Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye
Yönelik İpuçları .................................................................... 11
Sorun Giderme ......................................................................... 11
Cihazı Yeniden Başlatma ..................................................... 11
Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme ...... 11
Garmin Destek Merkezi ............................................................ 11
Dizin ............................................................................... 12
Geocache ................................................................................... 5
İçindekiler
i
Giriş
UYARI
Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki
Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri kılavuzuna bakın.
Cihaz Genel Bilgileri
Pil Ömrünü Artırma
Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.
• Ekran parlaklığını azaltın (Ekran Parlaklığını Ayarlama,
sayfa 6).
• Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın (Ekran Ayarları,
sayfa 8).
• Pil tasarrufu modunu kullanın (Pil Tasarrufu Modunu Açma,
sayfa 1).
• Harita çizimi hızını azaltın (Harita Ayarları, sayfa 4).
• GLONASS özelliğini kapatın (GPS ve Diğer Uydu Sistemleri,
sayfa 8).
Pil Tasarrufu Modunu Açma
Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.
Kurulum > Görüntüle > Pil Tasarrufu > Açık öğesini seçin.
Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda
ekran kapanır. öğesini seçerek ekranı açabilir ve öğesine iki
kez dokunarak durum sayfasını görüntüleyebilirsiniz.
Uzun Süreli Depolama
Yakınlaştırma tuşları. Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için basın.
Geri tuşu. Önceki menüye geri dönmek için basın.
Thumb Stick™ kumandası. Bir öğeyi vurgulamak veya kaydırmak
için ilgili yönde hareket ettirin. Bir öğe seçmek için basın.
Menü tuşu. Bir sayfanın menüsünü açmak için basın. Ana menüye
geri dönmek için iki kez basın.
Ekran parlaklığını ayarlamak için basın. Cihazı açmak veya
kapatmak için basılı tutun.
Mini-USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında).
Pil kapağı.
Pil kapağı kilitleme halkası.
Takma yeri.
Pil Bilgileri
UYARI
Cihazın sıcaklık düzeyi, bazı pillerin kullanılabilir sıcaklık
aralığını aşabilir. Alkalin piller yüksek sıcaklıklarda akabilir.
DUYURU
Alkalin piller sıcaklık azaldıkça kapasitelerinin büyük
çoğunluğunu kaybederler. Cihazı donma koşullarının altındaki
sıcaklıklarda kullanırken lityum pil ile kullanın.
AA Pillerini Takma
El cihazı, iki AA pil (cihazla birlikte verilmez) ile çalışır. En iyi
sonuçlara ulaşmak için NiMH veya lityum pilleri kullanın.
1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak
için yukarıya çekin.
2 Kutuplara dikkat ederek iki AA pili yerleştirin.
Cihazı birkaç ay boyunca kullanmamayı planlıyorsanız pilleri
çıkarın. Piller çıkarıldığında depolanan veriler kaybedilmez.
Cihazı Açma
öğesini basılı tutun.
Uydu Sinyallerini Alma
Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.
1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
2 Gerekirse cihazı açın.
3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz, konumunuzu belirlerken öğesi yanıp söner.
, uydu sinyal gücünü gösterir.
Ekran Parlaklığını Açma
Ekran parlaklığını açmak için herhangi bir tuşu seçin.
Uyarılar ve mesajlar görüntülendiğinde ekran parlaklığı
otomatik olarak açılır.
Ana Menüyü Açma
Ana menü; araçlara, rota noktalarının ayar ekranlarına,
etkinliklere, rotalara ve daha fazlasına erişim sağlar (Ek Ana
Menü Araçları, sayfa 6).
Herhangi bir sayfada iki kez menu öğesini seçin.
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler
Nereye? Menüsü
Nereye? menüsünü kullanarak gidilecek bir varış noktası
bulabilirsiniz. Nereye? kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve
haritalarda bulunmaz.
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma
1 Nereye? > menu > Yakındakileri Ara öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin.
3 Bir konum seçin.
3 Pil kapağını geri takın ve D halkasını saat yönünde çevirin.
Rota Noktaları
Pil Türünü Seçme
1 Ana menüden Kurulum > Sistem > Pil Türü öğesini seçin.
2 Alkalin, Lityum veya Şarj Edilebilir NiMH öğelerinden birini
seçin.
Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız
konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz
veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir. Konumla ilgili isim,
yükseklik ve derinlik gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz.
Giriş
1
Dosyayı GPX klasörüne aktararak rota noktaları içeren bir .gpx
dosyası da ekleyebilirsiniz (Dosyaları Cihazınıza Aktarma,
sayfa 10).
Rota Oluşturma
1 Rota Planlayıcı > Rota Oluştur > İlk Noktayı Seç öğesini
Rota Noktası Oluşturma
2
3
4
5
Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.
1 Rota Noktasını İşaretle öğesini seçin.
2 Gerekirse rota noktasında değişiklik yapmak için bir alan
seçin.
3 Bitti öğesini seçin.
Bir Rota Noktası Tasarlama
İşaretli bir konumdan yeni bir konuma olan mesafeyi ve kerterizi
hesaplayarak yeni bir konum oluşturabilirsiniz.
1 Rota Noktası Yöneticisi öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 menu > Rota Noktasını Yansıt öğesini seçin.
4 Kerterizi girin ve Bitti öğesini seçin.
5 Bir ölçüm birimi seçin.
6 Mesafeyi girin ve Bitti öğesini seçin.
7 Kaydet öğesini seçin.
Bir Rota Noktasına Yolculuk
1 Nereye? > Rota Noktaları öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 Git öğesini seçin.
Ada Göre Konum Bulma
1 Nereye? > Rota Noktaları > menu > Yazarak Arama
öğesini seçin.
Adın
tamamını veya bir kısmını girin.
2
3 Git öğesini seçin.
Rota Noktasını Düzenleme
1 Rota Noktası Yöneticisi öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 Düzenlenecek bir öğe seçin (ad gibi).
4 Yeni bilgileri girin ve Git öğesini seçin.
Rota Noktasını Silme
1 Rota Noktası Yöneticisi öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 menu > Sil öğesini seçin.
Rota Noktası Ortalaması
6
seçin.
Bir kategori seçin.
Rotadaki ilk noktayı seçin.
Kullan öğesini seçin.
Rotaya ilave noktalar eklemek için Sonraki Noktayı Seç
simgesini seçin.
Rotayı kaydetmek için back simgesini seçin.
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme
1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Haritayı Görüntüle'yi seçin.
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon
1 Nereye? > Rotalar öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Git öğesini seçin.
Etkin Rotayı Görüntüleme
1 Bir rotada seyrederken Etkin Rota öğesini seçin.
2 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.
Rota Adını Düzenleme
1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 İsmi Değiştir'ı Seçin.
4 Yeni adı girin.
Rota Düzenleme
1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Rotayı Düzenle'yi seçin.
4 Bir nokta seçin.
5 Bir seçenek belirleyin:
• Noktayı haritada görüntülemek için İncele öğesini seçin.
• Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için Yukarı Taşı
veya Aşağı Taşı öğesini seçin.
• Rotaya ilave bir nokta eklemek için Ekle öğesini seçin.
İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
• Noktayı rotadan çıkarmak için Kaldır öğesini seçin.
6 Rotayı kaydetmek için back öğesini seçin.
Doğruluk derecesinin daha yüksek olması için bir rota noktasının
konumunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı
konumda birden fazla değer okur ve daha yüksek doğruluk
sağlamak için ortalama değeri kullanır.
1 Rota Noktası Yöneticisi öğesini seçin.
2 Bir rota noktası seçin.
3 menu > Ortalama Konum öğesini seçin.
4 Rota noktasının konumuna geçin.
5 Başlangıç öğesini seçin.
6 Ekrandaki talimatları izleyin.
7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında Kaydet
öğesini seçin.
En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika
bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek
toplayın.
Rotayı Silme
1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Rotayı Sil öğesini seçin.
Rotalar
İzlem, yolunuzun bir kaydıdır. İzlem günlüklerinde kayıtlı yolun
üzerindeki noktalar hakkında zaman, konum ve her bir noktanın
yüksekliği gibi bilgiler yer alır. Cihaz, cihaz açıkken hareket
ettiğinizde varsayılan olarak bir izlem günlüğü oluşturur.
Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar
bütünüdür.
2
Rotayı Ters Çevirme
Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş
noktalarını değiştirebilirsiniz.
1 Rota Planlayıcı öğesini seçin.
2 Bir rotayı seçin.
3 Rotayı Ters Çevir öğesini seçin.
Navigasyonu Durdurma
Nereye? > Navigasyonu Durdur öğesini seçin.
İzlemler
Rota Noktaları, Rotalar ve İzler
İzlem Günlükleri Kaydetme
1 Ana Menüden Kurulum > Şarkılar > İzlem Günlüğü öğesini
seçin.
2 Kaydet, Gösterme veya Kaydet, Haritada Göster öğesini
seçin.
Kaydet, Haritada Göster öğesini seçerseniz izleminiz, harita
üzerinde bir çizgiyle belirtilir.
3 Kayıt Yöntemi öğesini seçin.
4 Bir seçenek belirleyin:
• İzlemlerinizin optimum gösterimini oluşturan izlemleri
değişken bir hızla kaydetmek için Otomatik öğesini seçin.
• İzlemleri belirli bir mesafede kaydetmek için Mesafe
öğesini seçin.
• İzlemleri belirli bir zamanda kaydetmek için Saat öğesini
seçin.
5 Kayıt Aralığı öğesini seçin.
6 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Kayıt Yöntemi için Otomatik öğesini seçtiyseniz izlemleri
daha sık ya da daha az sıklıkta kaydetmek için bir
seçenek belirleyin.
NOT: En Sık aralığını kullanmak en fazla izlem ayrıntısını
sağlasa da cihaz belleğinin daha hızlı dolmasına neden olur.
• Kayıt Yöntemi için Mesafe veya Saat öğesini seçtiyseniz
bir değer girin.
Cihaz açıkken hareket ettiğinizde bir izlem günlüğü oluşturulur.
Geçerli İzlemi Görüntüleme
1 İzlem Yöneticisi > Geçerli İzöğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Geçerli izlemi harita üzerinde görüntülemek için Haritayı
Görüntüle öğesini seçin.
• Geçerli izlemin irtifa profilini görüntülemek için İrtifa
Krokisi öğesini seçin.
Geçerli İzlemi Kaydetme
1 İzlem Yöneticisi > Geçerli İz öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Tüm izlemi kaydetmek için Şarkıyı Kaydet öğesini seçin.
• Bölümü Kaydet öğesini ve bir bölüm seçin.
Kayıtlı Bir İzlemde Navigasyon
1 Nereye? > Şarkılar öğesini seçin.
2 Kayıtlı bir izlem seçin.
3 Git öğesini seçin.
Geçerli İzlemi Temizleme
İzlem Yöneticisi > Geçerli İz > Geçerli İzlemi Sil öğesini
seçin.
İzlemi Silme
1 İzlem Yöneticisi öğesini seçin.
2 Bir izlem seçin.
3 Sil öğesini seçin.
İzlem Ayarları
Kurulum > Şarkılar öğesini seçin.
İzlem Günlüğü: İzlem kaydını açar veya kapatır.
Kayıt Yöntemi: İzlem kayıt yöntemini ayarlar. İzlemlerinizin
optimum gösterimini oluşturmak için izlemleri değişken bir
hızla Otomatik olarak kaydeder.
Kayıt Aralığı: İzlem günlüğü kayıt hızını ayarlar. Noktaların
daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir izlem oluşturur fakat
izlem günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.
Geçerli İzlemi Sil: Geçerli izlem belleğini temizler.
Navigasyon
Gelişmiş Ayar > Otomatik Arşiv: İzlemlerinizi düzenlemek için
otomatik bir arşiv yöntemi belirler. İzlemler otomatik olarak
kaydedilip silinir.
Gelişmiş Ayar > Renk: Haritadaki izlem hattının rengini
değiştirir.
Haritalar sekmesine tıklayın
1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
2 Haritalar sekmesine tıklayın.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Adres Bulma
Adresleri aramak için isteğe bağlı City Navigator haritalarını
kullanabilirsiniz.
1 Nereye? > Adresler öğesini seçin.
2 Gerekirse ülkeyi veya eyaleti seçin.
3 Şehri veya posta kodunu girin.
NOT: Her harita verisinde posta kodu arama özelliği yoktur.
4 Şehri seçin.
5 Bina numarasını girin.
6 Caddeyi girin.
®
Navigasyon
Rotaya, izleme, rota noktasına, geocache'e veya cihazda kayıtlı
herhangi bir konuma gidebilirsiniz. Varış noktanıza gitmek için
haritayı veya pusulayı kullanabilirsiniz.
Varış Noktasına Gitme
1 Nereye? öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin.
3 Gerektiği durumlarda menu > Yazarak Arama öğesini seçin
ve varış noktası adını veya adın bir kısmını girin.
4 Bir varış noktası seçin.
5 Git öğesini seçin.
Rotanız haritada eflatun renkli bir çizgi olarak görünür.
6 Haritayı (Harita ile Navigasyon, sayfa 4) veya pusulayı
(Pusula ile Navigasyon, sayfa 4) kullanarak gezinin.
Gör ve Git ile Navigasyon
Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, yönü kilitleyebilir ve
nesneye doğru gidebilirsiniz.
NOT: Gör ve Git, yalnızca eTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.
1 Gör ve Git öğesini seçin.
2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
3 Yönü Kilitle > Yönü Belirle öğesini seçin.
4 Pusulayı kullanarak gezinin.
Yön Ayarları
Pusula ayarlarını özelleştirebilirsiniz.
Kurulum > Yön öğesini seçin.
Görüntüle: Pusulada gösterilen sürüş yönü türünü ayarlar.
Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansı ayarlar.
Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin
davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü
gösterir. Saha, varış noktanıza giden rota hattıyla olan
ilişkinizi gösterir.
Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde
otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş
yapar.
Pusulayı Kalibre Et: Bkz. Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 4.
3
Harita
simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. , siz seyahat
ederken hareket ederek bir izlem günlüğü (parkur) tutar. Rota
noktası adları ve sembolleri haritada görünür. Bir varış
noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir
çizgiyle işaretlenir.
Harita ile Navigasyon
DUYURU
Cihazınızda bulunan haritalar, yolları ve parkurları kullanarak
yaya veya bisiklet rotaları oluşturabilir ancak otomobil
navigasyonu için rota oluşturmaz.
1 Varış noktasına gitmeye başlayın.
2 Harita öğesini seçin.
simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Rotanız renkli bir
çizgiyle işaretlenir.
3 Bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
• İmleci harita üzerinde hareket ettirerek farklı alanları
görüntülemek için Thumb Stick kumandasını kullanın.
• Harita üzerinde yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için
ve simgelerini seçin.
Harita Yönünü Değiştirme
1 Haritadan menu öğesini seçin.
2 Harita Ayarı > Yön Belirleme öğesini seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için Kuzey
Yukarı öğesini seçin.
• Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında
göstermek için İzlem Yukarı öğesini seçin.
• Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda
göstermek için Otomotiv Modu öğesini seçin.
Haritada Mesafeyi Ölçme
İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.
1 Haritada bir konum seçin.
2 menu > Uzaklığı Ölç öğesini seçin.
3 Bayrak direğini haritada başka bir konuma taşıyın.
Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha
fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin
yavaşlamasına neden olabilir.
Gölgeli Rölyef: Haritada detay rölyefini (varsa) gösterir veya
gölgelemeyi kapatır.
Pusula
Navigasyon sırasında , hareket ettiğiniz yönden bağımsız
olarak varış noktanızı gösterir. , elektronik pusulanın üst
kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat
ediyorsunuz demektir. farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın
üst kısmını gösterene kadar dönün.
Pusulayı Kalibre Etme
Cihazın 3 eksenli elektronik bir pusulası vardır (yalnızca eTrex
32x cihazları). Uzun mesafe gittikten, sıcaklık değişiklikleri
yaşadıktan veya pilleri değiştirdikten sonra pusulayı kalibre
etmelisiniz.
1 Dışarıya çıkın ve araba, bina veya baş hizasının üzerindeki
güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden
uzakta durun.
2 Pusulada menu öğesini seçin.
3 Pusulayı Kalibre Et > Başlangıç öğesini seçin.
4 Ekrandaki talimatları izleyin.
Pusula ile Navigasyon
Bir varış noktasına giderken , hareket ettiğiniz yönden
bağımsız olarak varış noktanızı gösterir.
1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın (Varış Noktasına Gitme,
sayfa 3).
2 Pusula'yı seçin.
3 , pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış
noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.
Yön İşaretçisi
Yön işaretçisi, en çok suda seyrederken veya yolunuzda büyük
bir engel olmadığında kullanışlıdır. Ayrıca, rotanızın
yakınlarındaki sığlık veya su altı kayaları gibi tehlikelerden
kaçınmanıza yardımcı olur.
Yön işaretçisini etkinleştirmek için pusulada menu > Yön Ayarı
> Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI) öğesini seçin.
Harita Ayarları
Kurulum > Harita öğesini seçin.
Yön Belirleme: Haritanın sayfada gösterilme şeklini ayarlar.
Kuzey Yukarı öğesi, sayfanın üst kısmında kuzeyi gösterir.
İzlem Yukarı öğesi, yukarıdan aşağı görünümde sayfanın üst
kısmında mevcut yolculuk yönünüzü gösterir. Otomotiv Modu
öğesi, üst kısımda yolculuk yönüyle birlikte 3D otomotiv
görünümü gösterir.
Veri Alanları: Harita, pusula, irtifa profili ve yol bilgisayarının
veri alanlarını ve panolarını özelleştirir.
Gelişmiş Harita Ayarları: Gelişmiş harita ayarlarını
açabilmenizi sağlar (Harita Ayarları, sayfa 4).
Harita Bilgileri: Şu anda cihazda yüklü olan haritaları
etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Gelişmiş Harita Ayarları
Kurulum > Harita > Gelişmiş Harita Ayarları öğesini seçin.
Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için
uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapalı
seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmanız veya
uzaklaştırmanız gerekir.
Yaklaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüneceği
yakınlaştırma seviyesini ayarlar. Harita öğeleri, harita
yakınlaştırma seviyesi seçilen seviyeden daha yüksek
olduğunda görünmez.
Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu seçer.
4
Yön işaretçisi , varış noktanıza giden rota hattıyla olan
ilişkinizi belirtir. Rota sapması göstergesi (CDI) , rotadan
uzaklaşıldığına (sağa veya sola doğru) dair belirtileri sunar.
Ölçek , rotadan ne kadar uzaklaştığınızı söyleyen rota
sapması göstergesi üzerindeki noktalar
arasındaki mesafeyi
ifade eder.
İrtifa Profili
NOT: İrtifa profili, yalnızca eTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.
İrtifa profili, irtifayı varsayılan olarak seyahat edilen mesafenin
üzerinde gösterir. İrtifa profili ayarlarını özelleştirebilirsiniz (İrtifa
Profili Ayarları, sayfa 5). Profildeki herhangi bir noktayı
seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.
Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme
Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız
barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.
Navigasyon
1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
2 İrtifa Krokisi > menu > Altimetreyi Kalibre Et öğesini seçin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
İrtifa Profili Ayarları
İrtifa Profilinde menu öğesini seçin.
Çizelge Türünü Değiştir: İrtifa Profilinde gösterilen veri türünü
belirler. .
Yakınlaştırma Aralıklarını Ayarla: Altimetre sayfasında
gösterilen yakınlaştırma aralıklarını ayarlar.
Veri Alanlarını Değiştir: Altimetre veri alanlarını
özelleştirebilmenizi sağlar.
Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak
üzere altimetre verilerini sıfırlar.
Altimetreyi Kalibre Et: Bkz. (Barometrik Altimetreyi Kalibre
Etme, sayfa 4).
Fabrika Ayarlarına Dön: Altimetreyi varsayılan fabrika
ayarlarına geri yükler.
Yol Bilgisayarı
Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol
ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı
düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.
Yol Bilgisayarı Ayarları
Yol bilgisayarında menu öğesini seçin.
Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin
doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk
bilgilerini sıfırlayın.
Büyük Sayılar: Yol bilgisayarı sayfasındaki sayıların boyutunu
değiştirir.
Veri Alanlarını Değiştir: Yol bilgisayarı veri alanlarını
özelleştirir.
Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri
değiştirir.
NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri
değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz (Profiller, sayfa 8).
Fabrika Ayarlarına Dön: Yol bilgisayarını varsayılan fabrika
ayarlarına geri yükler.
Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme
1 Ayarları geri yükleyeceğiniz bir sayfa açın.
2 menu > Fabrika Ayarlarına Dön öğesini seçin.
Ana Menü Özellikleri ve Ayarları
Geocache
Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını
kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı
etkinliğidir.
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme
Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak
yükleyebilirsiniz (Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 10).
Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve
bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz.
geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza
çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için
"pocket query" özelliğini kullanabilirsiniz.
1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
2 www.geocaching.com adresine gidin.
3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
4 Oturum açın.
Ana Menü Özellikleri ve Ayarları
5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com
adresindeki talimatları izleyin.
Geocache'e Gitme
1 Geocache'ler öğesini seçin.
2 Bir geocache seçin.
3 Git öğesini seçin.
Denemeyi Günlüğe Kaydetme
Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe
kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com
adresinden doğrulayabilirsiniz.
1 Geocache'ler > Denemeyi Kaydet öğesini seçin.
2 Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekiyor veya Deneme
Yapılmadı öğesini seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Günlük kaydını durdurmak için Bitti öğesini seçin.
• Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için
Sonraki En Yakını Bul öğesini seçin.
• Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir
yorum girmek için Yorum Ekle öğesini seçin, bir yorum
girin ve Bitti öğesini seçin.
www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük
otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.
chirp™
chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin
aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için
cihazınızı kullanabilirsiniz. chirp ile ilgili daha fazla bilgi için
www.garmin.com adresinde yer alan chirp Kullanım Kılavuzu'na
bakın.
®
chirp Aramasını Etkinleştirme
1 Kurulum > Geocache'ler öğesini seçin.
2 chirp™ Arama > Açık öğesini seçin.
Kablosuz Veri Gönderip Alma
Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir cihazın
3 metre (10 fit) yakınında olmanız gerekir.
Cihazınız, başka uyumlu bir cihaz veya akıllı telefonla
eşleştirildiğinde ANT+ kablosuz teknolojisini kullanarak veri
gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları ve
izlemleri paylaşabilirsiniz.
NOT: Bu özellik tüm cihaz modellerinde bulunmaz.
1 Kablosuz Paylaş öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Gönder öğesini ve bir veri türünü seçin.
• Başka bir cihazdan veri almak için Al öğesini seçin. Diğer
uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
®
Yakınlık Alarmı Ayarlama
Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında
olduğunuzda sizi uyarır.
1 Yakınlık Alarmları > Alarm Oluştur öğesini seçin.
2 Bir kategori seçin.
3 Bir konum seçin.
4 Kullan öğesini seçin.
5 Bir yarıçap girin.
Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses
çıkartır.
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama
1 Alan Hesabı > Başlangıç öğesini seçin.
5
2 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
3 İşlem tamamlandığında Hesapla öğesini seçin.
Uydu Sayfası
Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu
konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.
GPS Uydu Ayarları
Uydu > menu öğesini seçin.
NOT: Bazı ayarlar yalnızca Demo Modunu Kullan seçeneği
etkinken kullanılabilir.
Demo Modunu Kullan: GPS'i kapatmanızı sağlar.
Uydu Sistemini Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.
İzlem Yukarı: Uyduların; kuzey ekranın üst kısmına gelecek
şekilde halkaları yönlendirerek mi yoksa mevcut izleminiz
ekranın üst kısmına gelecek şekilde yönlendirerek mi
gösterileceğini belirtir.
Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli mi tek renkli mi
görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.
Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde
işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı
konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.
AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate özelliğini kullanarak
GPS mevkinizi hesaplar.
7 Bitir öğesini seçin.
Macera Başlatma
Macera başlatmak için önce BaseCamp yazılımından cihazınıza
bir macera göndermeniz gerekir (BaseCamp Yazılımına Dosya
Gönderme, sayfa 6).
1 Maceralar öğesini seçin.
2 Bir macera seçin.
3 Başlangıç öğesini seçin.
VIRB Uzaktan Kumandası
®
NOT: VIRB Uzaktan Erişim özelliği yalnızca eTrex 32x
cihazlarda kullanılabilir.
VIRB Uzaktan Erişim işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB
kameranızda uzaktan erişim ayarını etkinleştirmeniz gerekir.
VIRB Uzaktan Erişim işlevi, VIRB kameranızı belirli bir
mesafeden kullanabilmenizi sağlar.
1 Uzaktan VIRB öğesini seçin.
2 Bir seçenek belirleyin:
• Video kaydetmek için KAYDET öğesini seçin.
• Fotoğraf çekmek için Fotoğraf Çek öğesini seçin.
®
Garmin Adventures
İlgili öğeleri macera olarak bir arada gruplayabilirsiniz. Örneğin,
en son yaptığınız doğa yürüyüşü için macera oluşturabilirsiniz.
Macera; yolculuk izlem günlüğünü, yolculuk fotoğraflarını ve
avladığınız geocache'leri içerebilir. Macera oluşturmak ve
maceralarınızı yönetmek için BaseCamp™ yazılımını
kullanabilirsiniz.
NOT: BaseCamp yazılımı tüm cihaz modellerinde bulunmaz.
BaseCamp Yazılımına Dosya Gönderme
1 BaseCamp yazılımını açın.
2 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da
taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir
çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda,
cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.
NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda
cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl
eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine
bakın.
3 Garmin veya bellek kartı ya da birimi açın.
4 Bir seçenek belirleyin:
• Bağlı bir cihazdan bir öğe seçin ve bunu Koleksiyonum'a
veya bir listeye sürükleyin.
• BaseCamp yazılımından Cihaz > Cihazdan Al öğesini
seçin ve ardından cihazı seçin.
®
®
Macera Oluşturma
Bir macera oluşturup cihazınıza gönderebilmeniz için önce
BaseCamp öğesini bilgisayarınıza indirmeniz ve cihazınızdan
bilgisayarınıza bir izlem aktarmanız gerekir (BaseCamp
Yazılımına Dosya Gönderme, sayfa 6).
1 BaseCamp yazılımını açın.
2 Dosya > Yeni > Garmin Macerası öğesini seçin.
3 Bir izlem belirleyip Sonraki öğesini seçin.
4 Gerekirse BaseCamp yazılımından öğe ekleyin.
5 Macerayı adlandırmak ve açıklamak için gerekli alanları
doldurun.
6 Maceranın kapak fotoğrafını değiştirmek istiyorsanız
Değişim öğesini ve ardından ve farklı bir fotoğraf seçin.
6
Ek Ana Menü Araçları
Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda
kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.
Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.
Takvim: Takvim görüntüler.
Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için
öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.
Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu
işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.
Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün
doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.
Cihazı Özelleştirme
Ekran Parlaklığını Ayarlama
Ekran parlaklığı çok yüksekte kullanıldığında pil ömrü önemli
ölçüde azalabilir. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran
parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
NOT: Ekran parlaklığı, pilin düşük olduğu durumlarda
kısıtlanabilir.
öğesini seçin.
1
2 Ekran parlaklığı seviyesini ayarlamak için kaydırma
çubuğunu kullanın.
Ekran parlaklığı ayarı yüksek olduğunda cihaz ısınabilir.
Ana Menüyü Özelleştirme
Ana menüde öğeleri taşıyabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.
1 Ana menüden, menu > Öğe Sırasını Değiştir öğesini seçin.
2 Bir menü öğesi seçin.
3 Bir seçenek belirleyin:
• Öğenin listedeki yerini değiştirmek için Hareket öğesini
seçin.
• Listeye yeni bir öğe eklemek için Ekle öğesini seçin.
• Listeden bir öğeyi silmek için Kaldır öğesini seçin.
Sayfa Sekansını Değiştirme
Sayfa sekansının sırasını değiştirebilmeniz için sekansa sayfa
eklemeniz gerekir.
Cihazı Özelleştirme
1
2
3
4
5
Kurulum > Sayfa Sekansı öğesini seçin.
Bir sayfa seçin.
Hareket öğesini seçin.
Listede sayfayı yukarı veya aşağı taşıyın.
Thumb Stick kumandasına basın.
Sayfa Ekleme
1 Kurulum > Sayfa Sekansı öğesini seçin.
2 Sayfa Ekle öğesini seçin.
3 Eklenecek sayfayı seçin.
Sayfayı Kaldırma
1 Kurulum > Sayfa Sekansı öğesini seçin.
2 Bir sayfa seçin.
3 Kaldır öğesini seçin.
4 Thumb Stick kumandasına basın.
Veri Alanlarını Özelleştirme
Her bir ana sayfada görüntülenen veri alanlarını
özelleştirebilirsiniz.
1 Veri alanlarını değiştireceğiniz sayfayı açın.
2 menu öğesini seçin.
3 Veri Alanlarını Değiştir öğesini seçin.
4 Yeni veri alanını seçin.
5 Ekrandaki talimatları izleyin.
Veri Alanları
Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız veya bu verileri
görüntülemek için ANT+ aksesuarlarını kullanmanız gerekir.
24 Saat Maksimum Sıcaklık: Son 24 saatte kaydedilen
maksimum sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için
cihazınızın kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması
gerekir.
24 Saat Minimum Sıcaklık: Son 24 saatte kaydedilen minimum
sıcaklık. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın
kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.
Alarm Zamanlayıcı: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki
süresi.
Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan bu yana feet/dakika
veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.
Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey
mesafe.
Alçalma - Toplam: Son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik
seviyesi.
Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.
Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta
olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde
olmanız gerekir.
Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, NMEA 0183 veya su
derinliğini hesaplayabilen bir NMEA 2000 cihazına bağlı
olmalıdır.
Dikey Hız: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.
Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki
farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına
gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi
için seyir halinde olmanız gerekir.
Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.
GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı.
Örneğin, GPS konumunuz +/- 12 ft. (3,65 m.) mesafeye
kadar doğru olacak şekilde.
GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.
Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.
Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündoğumu saati.
®
®
Cihazı Özelleştirme
Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format,
saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.
Hız: Mevcut hareket hızı.
Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket
halindeyken ortalama hız.
Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.
Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda
mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol
işaretlerini baz alın.
Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket
halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.
İrtifa: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.
İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek
irtifa.
İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.
İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren
ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
İzlem Mesafesi: Mevcut izlem için kat edilen mesafe.
Kalite: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa)
hesaplaması. Örneğin, tırmandığınız her 10 ft. (3 m.) için
200 ft. (60 m.) seyahat ediyorsanız eğim %5'tir.
Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız.
Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması
gerekir.
Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından
bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.
Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak
gösterilen mevcut mevki.
Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.
Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.
Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.
Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.
Pusula Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.
Rotadan Sapma: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa
saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde
olmanız gerekir.
Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön.
Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Saha: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota,
planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına
ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre
ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız
gerekir.
Sonrakine Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan
mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız
gerekir.
Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya
kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde
olmanız gerekir.
Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.
Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey
mesafedeki değişikliğe olan oranı.
Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü
etkiler. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın
kablosuz bir sıcaklık sensörüne bağlı olması gerekir.
7
Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını
hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.
Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.
Tempo: Krank kolunun devir sayısı veya dakikadaki adım
sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir
tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.
Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.
Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.
Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.
Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası
arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir
halinde olmanız gerekir.
Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin
görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Varış Noktasına Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe
yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için
seyir halinde olmanız gerekir.
Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini
saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Varış Noktasına Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Varış Noktasına Rota Noktası: Varış noktasına giden rotadaki
son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız
gerekir.
Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini
süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız
gerekir.
Varış Noktasına Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış
noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu
verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.
Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin
üzerindeki yüksekliği (haritalarda yeterli yükseklik bilgisi
varsa).
Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya
hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.
Yolculuk Yolölçeri: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen
mesafenin kesintisiz hesaplaması.
Yol Ölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin
kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu
toplam değer silinmez.
Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen
sürenin kesintisiz hesaplaması.
Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde
geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.
Yön: Hareket ettiğiniz yön.
Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya
metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.
Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama
dikey mesafe.
Yükselme - Toplam: Son sıfırlamadan beri çıkılan toplam
yükseklik seviyesi.
Profiller
Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden
ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık
için kullandığınızda ayarlar ve görünümler farklı olur.
Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi
ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir
parçası olacak şekilde kaydedilir.
1 Kurulum > Profiller > Profil Oluştur > Tamam öğesini
seçin.
2 Ayarlarınızı ve veri alanlarını özelleştirin.
Profil Seçme
Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını
değiştirebilirsiniz.
1 Profilleri Değiştir öğesini seçin.
2 Bir profil seçin.
Profil Adını Düzenleme
1 Kurulum > Profiller öğesini seçin.
2 Bir profil seçin.
3 Adı Düzenle öğesini seçin.
4 Yeni adı girin.
Profil Silme
NOT: Aktif profili silmeden önce farklı bir profili etkinleştirmeniz
gerekir. Bir profili aktifken silemezsiniz.
1 Kurulum > Profiller öğesini seçin.
2 Bir profil seçin.
3 Sil öğesini seçin.
Sistem Ayarları
Kurulum > Sistem öğesini seçin.
Uydu Sistemi: Uydu sistemini ayarlar (GPS ve Diğer Uydu
Sistemleri, sayfa 8).
WAAS/EGNOS: Sistemin, Geniş Alan Güçlendirme Sistemi/
Avrupa Sabit Navigasyon Yerleşimi Servisi (WAAS/EGNOS)
verilerini kullanmasını sağlar.
Dil: Cihazdaki metin dilini ayarlar.
NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini
ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.
Pil Türü: Kullandığınız AA pil türünü değiştirebilmenizi sağlar.
USB Modu: Bir bilgisayara bağlandığında cihazı yığın depolama
modunu veya Garmin modunu kullanacak şekilde ayarlar.
GPS ve Diğer Uydu Sistemleri
GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu
ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya
kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden
fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil
ömrünü daha hızlı azaltır.
Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS)
kullanabilir.
GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu
takımı.
GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.
Ekran Ayarları
Kurulum > Görüntüle öğesini seçin.
Ekran Parlaklığı Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar
geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.
Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında
ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü
uzatır.
Renkler: Ekran arka planının ve seçim vurgusunun görünümünü
değiştirir.
Ekran Görüntüsü: Cihaz ekranı üzerindeki görüntüyü
kaydedebilmenizi sağlar.
Özel Profil Oluşturma
Cihaz Seslerini Ayarlama
Ayarlarınızı ve veri alanlarını belirli bir etkinlik veya yolculuk için
özelleştirebilirsiniz.
Mesajların, tuşların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini
özelleştirebilirsiniz.
8
Cihazı Özelleştirme
1 Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık öğesini seçin.
2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.
Ölçü Birimlerini Değiştirme
Mesafe ve hız, irtifa, derinlik, sıcaklık, basınç ve dikey hız için
ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.
1 Kurulum > Birimler öğesini seçin.
2 Bir ölçü türü seçin.
3 Bir ölçüm birimi seçin.
Saat Ayarları
Kurulum > Saat öğesini seçin.
Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında
görüntüleyecek şekilde ayarlar.
Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği
saat dilimini otomatik olarak GPS mevkinize göre ayarlar.
Mevki Formatı Ayarları
NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik
kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat
sistemini değiştirmemelisiniz.
Kurulum > Konum Formatı öğesini seçin.
Konum Formatı: Bir konum okumasının görüntülendiği mevki
formatını ayarlar.
Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat
sistemini ayarlar.
Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir.
Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.
Rota Tespiti Ayarları
Kullanılabilir rota ayarları, seçilen etkinliğe göre farklılık gösterir.
Kurulum > Rota Tespiti öğesini seçin.
Rehberlik Yöntemi: Mesafeyi, süreyi, yolda veya yol dışı rota
tespitini temel alarak rota hesaplamasını optimize etme
tercihini ayarlar.
Şunun için Rotaları Hesapla:: Rotanızı hesaplamak için
kullanılan yöntemi ayarlar.
Yolda Kilitlen: Haritadaki mevkinizi gösteren mavi üçgeni en
yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş
yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.
Yol Dışına Geçişler: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda
kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.
Sakınma Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol
tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.
Altimetre Ayarları
NOT: Altimetre yalnızcaeTrex 32x cihazlarda kullanılabilir.
Kurulum > Altimetre öğesini seçin.
Otomatik Kalibrasyon: Cihaz her açıldığında altimetreyi
otomatik olarak kalibre eder.
Barometre Modu: Değişken İrtifa, barometrenin siz hareket
ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit
İrtifa, cihazın sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve
bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları
nedeniyle değişmelidir.
Basınç Trendi: Cihazın basınç verilerini ne şekilde
kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç
verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken
faydalı olabilir.
Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa
değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya
bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini
kaydeder.
Cihaz Bilgileri
Altimetreyi Kalibre Et: Altimetreyi kalibre eder.
Denizcilik Ayarları
Kurulum > Denizcilik öğesini seçin.
Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın
kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli
harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen
denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın,
basılı haritaların çizim düzenini yansıtmasını sağlar. Balık
Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve
derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık
tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu
basitleştirir.
Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu
yardımlarının görünümünü ayarlar.
Deniz Alarm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen
sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde
saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde
verilecek alarmları ayarlar.
Denizcilik Alarmlarını Ayarlama
1 Kurulum > Denizcilik > Deniz Alarm Ayarları öğesini seçin.
2 Bir alarm türü seçin.
3 Açık'ı seçin.
4 Bir mesafe girin ve Git öğesini seçin.
Verileri Sıfırlama
Yolculuk verilerini sıfırlayabilir, tüm rota noktalarını silebilir,
geçerli izlemi temizleyebilir veya varsayılan değerleri geri
yükleyebilirsiniz.
1 Kurulum > Sıfırla öğesini seçin.
2 Sıfırlanacak bir öğe seçin.
Cihaz Bilgileri
Ürün Güncellemeleri
Bilgisayarınıza Garmin Express™ (www.garmin.com/express)
yükleyin. Akıllı telefonunuza Garmin Connect™ uygulamasını
yükleyin.
Bu sayede Garmin cihazlarından aşağıdaki hizmetlere kolayca
erişebilirsiniz:
• Yazılım güncellemeleri
• Harita güncellemeleri
• Garmin Connect hesabına veri yüklemeleri
• Ürün kaydı
Garmin Express Uygulamasını Ayarlama
1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
2 garmin.com/express adresine gidin.
3 Ekrandaki talimatları izleyin.
Cihazınızı Kaydettirme
Çevrimiçi kaydımızı tamamlayarak sizi daha iyi bir şekilde
desteklememize yardımcı olun. Satış makbuzunun orijinalini
veya fotokopisini güvenli bir yerde saklayın.
1 garmin.com/express adresine gidin.
2 Garmin hesabınızda oturum açın.
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini
Görüntüleme
Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC
tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk
işaretleri gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve
lisans bilgilerini sağlayabilir.
9
1 Kurulum öğesini seçin.
2 Hakkında öğesini seçin.
Cihaz Bakımı
DUYURU
Plastik bileşenlere ve aksamlara zarar verebilecek kimyasal
temizlik malzemeleri, çözelti ve böcek ilaçları kullanmaktan
kaçının.
Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz
kalabileceği yerlerde depolamayın.
Cihaz, IEC Standardı 60529 IPX7 uyarınca su geçirmezdir.
Kazara 1 metre derinlikte bir suya düşürüldüğünde 30 dakika
dayanabilir. Su altında daha uzun süre kalırsa cihaz hasar
görebilir. Sudan çıkarttıktan sonra cihazı yeniden kullanmadan
veya şarj etmeden önce iyice kurulayın ve hava ile kurutun.
Klorlu ortamlara veya tuzlu sulu ortamlara maruz kaldıktan sonra
cihazı temiz suyla iyice durulayın.
Cihazı temizleme
DUYURU
Bir şarj cihazına bağlandığında az miktarlardaki ter veya nem
bile elektrikli bağlantılarda paslanmaya yol açabilir. Paslanma
şarj alımını ve veri aktarımını engelleyebilir.
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama
DUYURU
Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara
bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini
iyice kurulayın.
Cihazınızı bilgisayarınıza bağlıyken çalıştırabilmeniz için önce
pilleri takmanız gerekir. Bilgisayarın USB bağlantı noktası, cihazı
çalıştırmak için yeterli gücü sağlamayabilir.
1 Koruyucu kapağı mini-USB bağlantı noktasından yukarı
çekin.
2 USB kablosunun küçük ucunu mini-USB bağlantı noktasına
takın.
USB
kablosunun büyük ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı
3
noktasına takın.
Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da
taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir
çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda,
cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.
Dosyaları Cihazınıza Aktarma
1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle
silin.
2 Silerek kurulayın.
Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurumasını
sağlayın.
Veri Yönetimi
Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama
için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.
NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve
daha yeni sürümleriyle uyumludur.
2
3
4
5
Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da
taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir
çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda,
cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.
NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda
cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl
eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine
bakın.
Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
Bir dosya seçin.
Düzenle > Kopyala'yı seçin.
Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü
veya birimi açın.
Bir klasöre gidin.
Düzenle > Yapıştır öğesini seçin.
Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya
listesinde görünür.
Bellek Kartı Takma
6
7
UYARI
Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri
nesneler kullanmayın.
Dosya Silme
İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için el
cihazına bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.
1 D halkayı saatin tersi yönünde çevirin ve kapağı çıkarmak
için yukarıya çekin.
2 Pili çıkarın.
3 Kart tutucusunu sola kaydırıp kaldırın.
®
DUYURU
Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin.
Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem
dosyaları bulunur.
1
2
3
4
Garmin sürücüsü veya birimini açın.
Gerekirse bir klasör ve birimi açın.
Bir dosya seçin.
Klavyenizdeki Sil tuşuna basın.
NOT: Apple bilgisayar kullanıyorsanız dosyaları tamamen
kaldırmak için Çöp Kutusu klasörünü boşaltmanız gerekir.
®
USB Kablosunu Sökme
4 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak
şekilde yerleştirin.
5 Kart tutucusunu kapatın.
6 Kart tutucusunu kilitlemek için sağa kaydırın.
7 Pili ve kapağı geri takın.
10
Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak
bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı
bilgisayarınızdan güvenle kaldırmanız gerekir. Cihazınız
Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa,
cihazın bağlantısının güvenle kesilmesine gerek yoktur.
1 Aşağıdakilerden birini yapın:
• Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki Donanımı
Güvenle Kaldır simgesini ve cihazınızı seçin.
• Apple bilgisayarlarda, cihazı ve Dosya > Çıkart öğesini
seçin.
2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.
Cihaz Bilgileri
Teknik Özellikler
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20° ila 70°C (-4° ila 158°F)
Kablosuz frekansı/protokolü
-1,13 dBm nominalde 2,4 GHz
Ek
İsteğe Bağlı Aksesuarlar
Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek
parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, http://buy.garmin.com
adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.
ANT+ Sensörlerinizi Eşleştirme
Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya
sensörü kurmanız gerekir.
Eşleştirme işlemi, ANT+ kablosuz sensörlerinin bağlanması
anlamına gelir (örneğin, cihazınıza bir kalp atış hızı monitörünün
bağlanması).
1 Cihazı sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
NOT: Eşleştirme sırasında diğer ANT+ sensörlerinden 10 m
(30 ft.) uzakta durun.
2 Uygulama çekmecesinden Kurulum > ANT Sensörü öğesini
seçin.
3 Sensörünüzü seçin.
4 Yenisini Ara öğesini seçin.
Sensör cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor
durumundan Bağlandı durumuna geçer.
Garmin Cihazınızla ANT+ Aksesuarlarını Eşleştirmeye
Yönelik İpuçları
• ANT+ aksesuarının, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu
doğrulayın.
• ANT+ aksesuarını Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce
diğer ANT+ aksesuarlarından 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
• Garmin cihazını, ANT+ aksesuarının 3 m (10 ft.) yakınına
getirin.
• İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her
etkinleştirildiğinde ANT+ aksesuarını otomatik olarak tanır.
Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak
gerçekleşir, aksesuarlar etkinleştirildiğinde ve doğru
çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
• Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca
aksesuarınızdan alır. Diğer aksesuarların yanına gitmeniz
sorun oluşturmaz.
Sorun Giderme
Cihazı Yeniden Başlatma
Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.
Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.
1 Pilleri çıkarın.
2 Pilleri tekrar takın.
Tüm Varsayılan Ayarları Fabrika Ayarlarına Döndürme
Tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.
Kurulum > Sıfırla > Tüm Ayarları Sıfırla > Evet öğesini
seçin.
Garmin Destek Merkezi
Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi
öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini
ziyaret edin.
Ek
11
Dizin
A
adresler, bulma 3
akıllı telefon 5
aksesuarlar 11
aktarma
dosyalar 5, 6
izlemler 5
alan hesabı 5
alarmlar
denizcilik 9
saat 6
yakınlık 5
altimetre 5, 9
Kalibre etme 4
ana menü 1
özelleştirme 6
ANT+ sensörleri, eşleştirme 11
ANT+ sensörleri, eşleştirme 11
avcılık ve balıkçılık zamanları 6
ayarlar 3, 4, 8, 9, 11
cihaz 9
izlemler 2, 3, 6
ayarlar 3
kaydı 3
navigasyon 3
K
Kalibre etme, altimetre 4
konumlar
düzenleme 2
kaydetme 2
kronometre 6
kullanıcı verileri, silme 10
N
P
D
E
ekran, ayarlar 8
ekran parlaklığı 1, 6, 8
eşleştirme
ANT+ sensörleri 11
ANT+ sensörleri 11
etaplar, işaretçi 4
G
Garmin Express 9
yazılımı güncelleme 9
geocache 5
indirme 5
geri yükleme, ayarlar 11
GLONASS 8
Gör ve Git 3
GPS 6, 8
ayarlar 8
uydu sayfası 6
güç tuşu 1
gün doğumu ve gün batımı zamanları 6
H
ölçü birimleri 9
panolar 5
pil 1, 10, 11
artırma 1, 6, 8
depolama 1
ömrü 4
takma 1
türü 1
profiller 8
pusula 3, 4
ayarlar 3
Kalibre etme 4
navigasyon 4
R
rota noktaları 1, 2
düzenleme 2
kaydetme 2
navigasyon 2
silme 2
tasarlama 2
rotalar 2
ayarlar 9
düzenleme 2
haritada görüntüleme 2
navigasyon 2
oluşturma 2
silme 2
S
saat ayarları 9
saat dilimleri 9
sesler 8
sıcaklık 11
silme, tüm kullanıcı verileri 10
sorun giderme 9, 11
T
takvim 6
teknik özellikler 11
tuşlar 1
haritalar 3
ayarlar 4
güncelleme 9
mesafeleri ölçme 4
navigasyon 4
satın alma 3
yakınlaştırma 4
yön belirleme 4
hesap makinesi 6
U
İ
Ü
indirme, geocache 5
irtifa 4, 5
12
yakınlık alarmları 5
yazılım, güncelleme 9
yol bilgisayarı 5
yolculuk bilgileri, görünüm 5
yolculuk planlayıcı. Daha fazla bilgi için rotalar
navigasyon 3
durdurma 2
pusula 4
Nereye? 3
Ö
denizcilik
alarm ayarı 9
ayarlar 9
dosyalar, aktarma 5, 10
Y
maceralar 6
mesafeleri ölçme 4
mevki formatı 9
MicroSD kart. Daha fazla bilgi için bellek kartı
BaseCamp 6
bellek kartı 10
bilgisayar, bağlanıyor 10
chirp 5
cihaz, kayıt 9
cihazı kaydettirme 9
cihazı özelleştirme 6, 7
cihazı sıfırlama 9
cihazı temizleme 10
cihazınızı temizleme 10
City Navigator 3
veri, aktarma 10
veri alanları 7
veri depolama 10
verilerin paylaşımı 5
M
B
C
V
USB
bağlantı kesme 10
konektör 1
uydu sayfası 6
uydu sinyalleri 6
alma 1
Uzaktan VIRB 6
ürün kaydı 9
Dizin
support.garmin.com
Eylül 2019
190-02552-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising