Garmin | eTrex® Touch 25 | User guide | Garmin eTrex® Touch 25 Käyttöopas

Garmin eTrex® Touch 25 Käyttöopas
eTrex Touch 25/35
®
Käyttöopas
Maaliskuu 2016
190-01836-37_0B
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , eTrex ja TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB ja GSC™ ovat Garmin Ltd:n
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac on Apple Computer Inc:in
rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. microSD™ ja microSDHC-logo ovat
SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
NMEA on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki. NMEA 2000 ja NMEA 2000 logo ovat National Marine Electronics Associationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
AA-paristojen asentaminen ......................................................... 1
Akun tiedot ............................................................................. 1
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 1
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 1
Aloitusnäyttö .......................................................................... 1
Virtapainikevalikon käyttäminen................................... 1
Jäljet................................................................................ 1
Jälkilokin tallentaminen ............................................................... 1
Jälkilokin mukauttaminen ............................................................ 1
Navigointi TracBack® toiminnon avulla ...................................... 2
Nykyisen jäljen tallentaminen ..................................................... 2
Jälkitietojen tarkasteleminen ....................................................... 2
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen ....................................... 2
Jäljen sijainnin tallentaminen ...................................................... 2
Jäljen värin vaihtaminen ............................................................. 2
Jälkien arkistoiminen automaattisesti ......................................... 2
Nykyisen jäljen tyhjentäminen .................................................... 2
Jäljen poistaminen ...................................................................... 2
Reittipisteet..................................................................... 2
Reittipisteen luominen ................................................................ 2
Reittipisteen etsiminen ................................................................ 2
Reittipisteen muokkaaminen ....................................................... 2
Reittipisteen poistaminen ............................................................ 3
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen .......................................... 3
Reittipisteen projisointi ................................................................ 3
Reitit................................................................................ 3
Reitin luominen ........................................................................... 3
Reitin nimen muokkaaminen ...................................................... 3
Reitin muokkaaminen ................................................................. 3
Reitin näyttäminen kartassa ....................................................... 3
Reitin poistaminen ...................................................................... 3
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ................................................. 3
Reitin muuttaminen käänteiseksi ................................................ 3
Garmin® Adventures ..................................................... 3
Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp ........................... 3
Seikkailun luominen .................................................................... 3
Seikkailun aloittaminen ............................................................... 4
Minne?‑valikko ................................................................4
Valinnaiset kartat ........................................................................ 4
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä ................................. 4
Osoitteen etsiminen .................................................................... 4
Navigointi........................................................................ 4
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 4
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 4
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 4
Navigoiminen kartan avulla ......................................................... 4
Ajoreitin navigoiminen ............................................................ 4
Navigoiminen kompassin avulla ................................................. 4
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 4
Suuntaosoitin ......................................................................... 5
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen ...................................................................... 5
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla ................................ 5
Korkeuskäyrä .............................................................................. 5
Navigoiminen pisteeseen käyrällä ......................................... 5
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ........................................ 5
Korkeuskäyrän nollaaminen ................................................... 5
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 5
Geokätköt........................................................................ 5
Sisällysluettelo
Geokätköjen lataaminen ............................................................. 5
Geokätköluettelon suodattaminen .............................................. 5
Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen .................. 5
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen ............... 5
Navigoiminen geokätkölle ........................................................... 5
chirp™ ........................................................................................ 6
chirp haun ottaminen käyttöön ............................................... 6
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla ............................. 6
Yrityksen kirjaaminen .................................................................. 6
Sovellukset..................................................................... 6
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen langattomasti .......... 6
Läheisyyshälytyksen asettaminen .............................................. 6
Alueen koon laskeminen ............................................................ 6
Kalenteritietojen tarkasteleminen ............................................... 6
Hälytyksen määrittäminen .......................................................... 6
Laskuriajastimen käynnistäminen ............................................... 6
Sekuntikellon avaaminen ............................................................ 6
Satelliittisivu ................................................................................ 6
Satelliittinäkymän muuttaminen ............................................. 6
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä .................................... 6
Sijainnin simuloiminen ........................................................... 6
VIRB® actionkameran hallinta .................................................... 7
Puhelinilmoitukset ....................................................................... 7
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos ........................................... 7
Ilmoitusten piilottaminen ........................................................ 7
Kuntoilu........................................................................... 7
Juoksu tai pyöräily laitteen kanssa ............................................. 7
Historia ........................................................................................ 7
Toiminnon tarkasteleminen .................................................... 7
Toiminnon poistaminen .......................................................... 7
Käyttäminen: Garmin Connect ............................................... 7
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet ............................................ 7
Tietoja sykealueista .................................................................... 8
Kuntoilutavoitteet ................................................................... 8
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 8
Laitteen mukauttaminen................................................ 8
Taustavalon kirkkauden säätäminen .......................................... 8
Kosketusnäytön lukitseminen ..................................................... 8
Kosketusnäytön avaaminen ................................................... 8
Kosketusnäytön herkkyyden asettaminen .................................. 8
Näyttöasetukset .......................................................................... 8
Karttojen määrittäminen .............................................................. 8
Yleiset kartta-asetukset .......................................................... 8
Kartan lisäasetukset ............................................................... 8
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat ........................................... 8
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen ................................ 8
Tietokenttien mukauttaminen ................................................. 8
Kojelautojen mukauttaminen ................................................. 9
Profiilit ......................................................................................... 9
Profiilin valitseminen .............................................................. 9
Mukautetun profiilin luominen ................................................ 9
Profiilin nimen muokkaaminen ............................................... 9
Profiilin poistaminen ............................................................... 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
GPS ja GLONASS ................................................................. 9
Näyttöasetukset .......................................................................... 9
Ulkoasuasetukset ....................................................................... 9
Laitteen merkkiäänten määrittäminen ........................................ 9
Jälkien asetukset ........................................................................ 9
Reititysasetukset ......................................................................... 9
Kulkusuunta-asetukset ............................................................... 9
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 10
Sijaintimuotoasetukset .............................................................. 10
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................. 10
Aika-asetukset .......................................................................... 10
i
Geokätkentäasetukset .............................................................. 10
ANT+ tunnistimen asetukset ..................................................... 10
Kuntoiluasetukset ..................................................................... 10
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................... 10
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan .......................... 10
Merenkulkuasetukset ................................................................ 10
Merenkulkuhälytysten määrittäminen .................................. 11
Tietojen nollaaminen ................................................................. 11
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen ................. 11
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen .......... 11
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen ............................. 11
Laitteen tiedot............................................................... 11
Tekniset tiedot .......................................................................... 11
Tuki ja päivitykset ..................................................................... 11
Määrittäminen: Garmin Express .......................................... 11
Lisätietojen saaminen .......................................................... 11
Laitteen rekisteröiminen ....................................................... 11
Akun tiedot ................................................................................ 11
Akun käyttöiän maksimoiminen ........................................... 11
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 11
Pitkäaikaissäilytys ................................................................ 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 12
Upottaminen veteen ............................................................. 12
Tietojen hallinta .........................................................................12
Tiedostotyypit ....................................................................... 12
Muistikortin asettaminen ...................................................... 12
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 12
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 12
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 12
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 12
Vianmääritys ............................................................................. 12
Laitteen asetusten nollaaminen ........................................... 12
Laitteen tietojen näyttäminen ............................................... 12
Liite................................................................................ 13
tempe ........................................................................................ 13
Tietokentät ................................................................................ 13
Sykealuelaskenta ...................................................................... 14
Hakemisto ..................................................................... 15
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Kosketusnäytön käyttäminen
•
•
•
•
•
•
Valitse kohde napauttamalla näyttöä.
Tee kukin kosketusnäyttövalinta erikseen.
Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
Palaa päävalikkoon valitsemalla .
Näytä nykyisen sivun valikkokohteet valitsemalla
.
Aloitusnäyttö
À
Á
Â
Ã
Virtapainike
Mini-USB-liitäntä (suojuksen alla)
Akkulokeron kannen D-rengas
microSD korttipaikka (akkuluukun alla)
™
À
Á
Â
Toiminto
Where To?
Toimintoasetukset
AA-paristojen asentaminen
Käsilaite tarvitsee kaksi AA-paristoa (eivät sisälly toimitukseen).
Parhaan tuloksen saat käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kaksi AA-paristoa paikoilleen oikeinpäin.
Virtapainikevalikon käyttäminen
Voit joutua valitsemaan virtapainikkeen, jotta voit käyttää tiettyjä
toimintoja.
Virtapainikevalikon kautta pääset käyttämään monia toimintoja,
kuten jälkien hallintaa, reittipisteiden hallintaa ja geökätkentää.
Valitse missä tahansa näytössä ja valitse toiminto.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jälkilokin tallentaminen
3 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Akun tiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
1 Valitse suoritus.
2 Kun GPS-ilmaisinpalkit ovat muuttuneet vihreiksi, valitse
Käynn..
3 Toiminnon jälkeen pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin.
4 Valitse Pysäytä.
Yhteenvetosivu tiedoista tulee näkyviin.
5 Selaa pystysuunnassa, jotta näet kaikki tiedot (valinnainen).
VIHJE: voit muuttaa jäljen nimeä valitsemalla sen.
6 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla .
• Voit hylätä jäljen valitsemalla .
Jälkilokin mukauttaminen
Voit mukauttaa laitteen jälkien näyttö- ja tallennustapaa.
.
1 Valitse Nykyinen jälki >
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa jälkiviivan värin kartassa valitsemalla Väri.
Johdanto
1
3
4
5
6
• Voit näyttää kartassa jäljen osoittavan viivan valitsemalla
Näytä kartassa.
Valitse
> Määritä jäljet > Tallennustapa.
Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljet vaihtelevaan tahtiin valitsemalla
Automaattinen.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein etäisyyden mukaan
valitsemalla Etäisyys.
• Voit tallentaa jälkipisteitä tietyin välein ajan mukaan
valitsemalla Aika.
Valitse Väli.
Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Automaattinen,
valitse haluamasi jälkien tallennusväli.
HUOMAUTUS: jos valitset Useimmin, laite tallentaa
eniten jälkitietoja, mutta sen muisti täyttyy nopeammin.
• Jos valitsit Tallennustapa-asetukseksi Etäisyys tai Aika,
anna arvo ja valitse sitten .
3 Valitse Väri.
4 Valitse väri.
Jälkien arkistoiminen automaattisesti
Voit säästää muistitilaa arkistoida jälkiä automatisoidusti aina
tiettynä ajankohtana.
1 Valitse Asetukset > Jäljet > Lisämääritys > Autom.
arkistointi.
2 Valitse Kun muisti täynnä, Päivittäinen tai Viikoittain.
Nykyisen jäljen tyhjentäminen
1 Pyyhkäise Nykyinen jälki -näytössä näyttöä alhaalta ylöspäin.
2 Valitse Pysäytä > > Tyhjennä.
Jäljen poistaminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse > Poista.
Navigointi TracBack toiminnon avulla
®
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle tai polun alkuun.
1 Valitse Nykyinen jälki > > TracBack.
Reitti on merkitty karttaan lähtöpisteellä, purppuranpunaisella
viivalla ja päätepisteellä.
2 Navigoi kartan tai kompassin avulla.
Nykyisen jäljen tallentaminen
1 Valitse Jälkienhallinta > Nykyinen jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla voit tallentaa koko jäljen.
• Valitse
> Tallenna osa ja valitse osa.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse .
Jäljen alku ja loppu merkitään lipulla.
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Näyttöön tulee tietoja jäljestä.
Jäljen korkeuskäyrän tarkasteleminen
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
3 Valitse .
Jäljen sijainnin tallentaminen
1
2
3
4
5
Valitse Jälkienhallinta.
Valitse jälki.
Valitse .
Valitse jokin sijainti jäljessä.
Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
Näyttöön tulee tietoja sijainnista.
6 Valitse > OK.
Jäljen värin vaihtaminen
Voit vaihtaa jäljen värin sen näkyvyyden parantamiseksi
kartassa tai sen vertailemiseksi toiseen jälkeen.
1 Valitse Jälkienhallinta.
2 Valitse jälki.
2
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa sijainnin reittipisteeksi.
1 Valitse suoritus.
2 Valitse .
3 Napauta kohtaa kartalla.
4 Valitse tietoruutu.
Näkyviin tulee arviosivu.
5 Valitse .
Reittipiste tallentuu automaattisesti.
6 Valitse OK.
Reittipisteen etsiminen
1
2
3
4
Valitse Reittipisteet.
Valitse reittipiste luettelosta.
Tarvittaessa voit tarkentaa hakua valitsemalla .
Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Kirjoitushaku voit hakea reittipisteen
nimellä.
• Valitsemalla Valitse symboli voit hakea reittipisteen
symbolilla.
• Valitsemalla Hae läheltä voit hakea hiljattain löydetyn
sijainnin, toisen reittipisteen, nykyisen sijaintisi tai kartan
pisteen läheltä.
• Valitsemalla Lajittele voit näyttää reittipisteluettelon
etäisyyden mukaan tai aakkosjärjestyksessä.
Reittipisteen muokkaaminen
Reittipiste on luotava, ennen kuin sitä voi muokata.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi pisteen nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse .
Reittipisteet
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse Reittipisteet >
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Poista > Kyllä.
> Poista.
Reitin näyttäminen kartassa
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Keskim. sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Käynn..
6 Noudata näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4 - 8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse > Laadi reittipiste.
4 Anna suuntima ja valitse .
5 Valitse mittayksikkö.
6 Anna etäisyys ja valitse .
7 Valitse Tallenna.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1
2
3
4
5
6
Valitse Reittisuunnittelu > Luo reitti > Valitse 1. piste.
Valitse luokka.
Valitse reitin ensimmäinen piste.
Valitse Käytä.
Lisää reitin muut pisteet valitsemalla Valitse seuraava piste.
Tallenna reitti valitsemalla .
Reitin nimen muokkaaminen
1
2
3
4
Valitse Reittisuunnittelu.
Valitse reitti.
Valitse Vaihda nimi.
Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
1
2
3
4
5
Valitse Reittisuunnittelu.
Valitse reitti.
Valitse Muokkaa reittiä.
Valitse piste.
Valitse vaihtoehto:
• Näytä piste kartalla valitsemalla Tarkista.
• Jos haluat vaihtaa pisteiden paikkaa reitillä, valitse Siirrä
ylös tai Siirrä alas.
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää.
Reitit
Uusi piste lisätään muokattavan pisteen edelle.
• Jos haluat poistaa pisteen reitiltä, valitse Poista.
6 Tallenna reitti valitsemalla .
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Katso karttaa.
Reitin poistaminen
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista reitti.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Kun navigoit reittiä, valitse Aktiivinen reitti.
2 Voit näyttää lisätietoja valitsemalla jonkin pisteen reitiltä.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse Reittisuunnittelu.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Käännä reitti.
Garmin Adventures
®
Luomalla seikkailuja voit jakaa matkojasi perheenjäsenille,
kavereille ja Garmin yhteisölle. Voit ryhmitellä toisiinsa liittyviä
kohteita seikkailuksi. Voit luoda seikkailun esimerkiksi
viimeisimmästä patikointiretkestäsi. Seikkailu voi sisältää
matkan jälkilokin, valokuvia matkalta sekä etsimäsi geokätköt.
Voit luoda ja hallita seikkailuja BaseCamp™ ohjelmistolla.
Lisätietoja on osoitteessa adventures.garmin.com.
HUOMAUTUS: BaseCamp ei ole käytössä kaikissa malleissa.
Tietojen lähettäminen kohteeseen
BaseCamp
1 Avaa BaseCamp.
2 Liitä laite tietokoneeseen.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
3 Avaa Garmin asema tai muistikorttiasema/-taltio.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse kohde liitetyssä laitteessa ja vedä se Oma
kokoelma -kansioon tai luetteloon.
• Valitse kohteessa BaseCamp Laite > Vastaanota
laitteesta ja valitse laite.
®
®
Seikkailun luominen
Lataa BaseCamp tietokoneeseen ja siirrä jälki laitteesta
tietokoneeseen, jotta voit luoda seikkailun ja lähettää sen
laitteeseen (Tietojen lähettäminen kohteeseen BaseCamp,
sivu 3).
1 Avaa BaseCamp.
2 Valitse Tiedosto > Uusi > Garmin seikkailut.
3 Valitse jälki ja valitse Seuraava.
3
4 Lisää tarvittaessa kohteita kohteesta BaseCamp.
5 Kirjoita seikkailun nimi ja kuvaus vastaaviin kenttiin.
6 Jos haluat vaihtaa seikkailun kansikuvan, valitse Vaihda ja
valitse jokin toinen valokuva.
7 Valitse Valmis.
Lähetä seikkailu BaseCamp sivustosta laitteeseen, jotta voit
aloittaa seikkailun (Tietojen lähettäminen kohteeseen
BaseCamp, sivu 3).
1 Valitse Seikkailut.
2 Valitse seikkailu.
3 Valitse Käynn..
Minne?‑valikko
Valinnaiset kartat
Laitteessa voi käyttää lisäkarttoja, kuten BirdsEye satelliittikuvia,
BlueChart g2 ‑karttoja ja yksityiskohtaisia City Navigator
karttoja. Yksityiskohtaiset kartat saattavat sisältää tavallista
enemmän kohdepisteitä, kuten ravintoloita tai venepalveluja.
Saat lisätietoja osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin
myyjältä.
®
®
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä
1 Valitse toimintonäytössä
2 Valitse vaihtoehto.
3 Valitse sijainti.
>
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää GPSnavigointitoimintoja, kuten jäljen tallentamista.
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää
30–60 sekuntia.
1 Paina painiketta pitkään.
2 Valitse suoritus.
3 Odota, kunnes GPS-ilmaisinpalkit muuttuvat vihreiksi.
Navigoiminen kartan avulla
Minne?-valikon avulla voit etsiä määränpään, johon haluat
navigoida. Kaikki Minne?-luokat eivät ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa kartoissa.
> Hae läheltä.
Osoitteen etsiminen
Voit hakea osoitteita valinnaisten City Navigator karttojen avulla.
1 Valitse Minne? > Osoitteet.
2 Valitse maa tai osavaltio tarvittaessa.
3 Kirjoita kaupunki tai postinumero.
HUOMAUTUS: kaikki karttatiedot eivät sisällä
postinumerohaun mahdollisuutta.
4 Valitse kaupunki.
5 Anna talon numero.
6 Anna kadun nimi.
Navigointi
Voit navigoida reittejä ja jälkiä, reittipisteeseen, geokätkölle,
valokuvaan tai mihin tahansa laitteeseen tallennettuun sijaintiin.
Voit navigoida määränpäähän kartan tai kompassin avulla.
Navigoiminen kohteeseen
Valitse toimintonäytössä .
Valitse luokka.
Valitse määränpää.
Valitse Mene.
Kartta avautuu, ja reitti näkyy siinä purppuranpunaisena
viivana.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla,
sivu 4).
4
ylöspäin.
2 Valitse Pysäytä.
Satelliittisignaalien etsiminen
Seikkailun aloittaminen
1
2
3
4
Navigoinnin lopettaminen
1 Pyyhkäise kartassa tai kompassissa näyttöä alhaalta
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 4).
2 Valitse Kartta.
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen
kolmio liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
Voit
tehdä seuraavat toimet:
3
• Valitse , ja tarkastele eri alueita karttaa vetämällä.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla ja .
• Valitse sijainti kartassa (merkitty nastalla) ja valitse sitten
näytön yläreunassa oleva tietopalkki, jos haluat tarkastella
tietoja valitusta sijainnista.
Ajoreitin navigoiminen
Osta ja lataa City Navigator karttoja, jotta voit navigoida
katureittejä.
1 Valitse Profiilimuutos > Autoilu.
2 Valitse määränpää.
3 Navigoi kartan avulla.
Käännökset näkyvät kartan yläreunan tietopalkissa.
Äänimerkit osoittavat reitin käännöksiä.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 4).
2 Valitse Kompassi.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS
Kalibroi sähköinen kompassi ulkona. Älä seiso lähellä kohteita,
jotka vaikuttavat magneettikenttiin, kuten ajoneuvot,
rakennukset ja jännitelinjat, jotta suuntima olisi mahdollisimman
tarkka.
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida kompassin
manuaalisesti, jos se ei toimi kunnolla esimerkiksi pitkien
siirtymien tai voimakkaiden lämpötilanvaihteluiden jälkeen.
1 Valitse Kompassi.
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse > Kalibroi
kompassi > Käynn..
3 Seuraa näytön ohjeita.
Minne?‑valikko
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit vesillä tai
paikassa, jossa reitillä ei ole suuria esteitä. Sen avulla voit
välttää reitin lähellä olevia vaaroja, kuten matalikkoja tai
vedenalaisia kareja.
Ota suuntaosoitin käyttöön valitsemalla kompassissa Asetukset
> Kulkusuunta > Viiva määränp./osoitin > Suunta (CDI).
Suuntaosoitin À näyttää sijaintisi suhteessa reittiviivaan, joka
johtaa määränpäähän. Kurssilta poikkeamisosoitin (CDI) Á
näyttää, miten paljon olet ajautunut reitiltä (oikealle tai
vasemmalle). Mittakaava  viittaa kurssilta
poikkeamisosoittimen pisteiden à väliseen etäisyyteen.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
1 Valitse Mies yli laidan > Käynn..
Esiin tulee kartta, jossa näkyy reitti MOB-sijaintiin. Reitti
näkyy oletusarvoisesti purppuranpunaisena viivana.
2 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 4).
Navigoiminen Tähtää ja mene -toiminnolla
Voit osoittaa laitteella matkan päässä olevaa kohdetta, lukita
suunnan ja navigoida kohteeseen.
1 Valitse Tähtää ja mene.
2 Osoita laitteella jotakin kohdetta.
3 Valitse Lukitse suunta > Aseta suunta.
4 Navigoi kompassin avulla.
Korkeuskäyrän nollaaminen
1 Valitse Korkeuskäyrä.
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
Tyhjennä nyk. jälki > Tyhjennä.
> Nollaa >
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Laitteesi on kalibroitu jo tehtaalla, ja se käyttää oletusarvona
automaattista kalibrointia. Voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin manuaalisesti, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse Korkeuskäyrä.
3 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse > Kalibroi
korkeusm..
4 Seuraa näytön ohjeita.
Geokätköt
Geokätkö on kuin kätketty aarre. Geokätkennässä etsitään
piilotettuja aarteita hyödyntämällä geokätkön piilottajan verkkoon
lähettämiä GPS-koordinaatteja.
Geokätköjen lataaminen
1
2
3
4
5
Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/geocaching.
Luo tili tarvittaessa.
Kirjaudu.
Etsi ja lataa geokätköjä laitteeseen näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Geokätköluettelon suodattaminen
Voit suodattaa geokätköluettelon tiettyjen tekijöiden, kuten
vaikeustason, mukaan.
1 Valitse Geokätkentä > Pikasuodin.
2 Valitse yksi tai useampia suodatettavia kohteita.
3 Mukauta asetuksia ja valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Käytä suodatinta geokätköluettelossa valitsemalla Haku.
• Voit tallentaa suodattimen valitsemalla .
Korkeuskäyrä
Geokätkösuodattimen luominen ja tallentaminen
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden suhteessa
kuljettuun matkaan. Lisätietoja korkeusasetusten
mukauttamisesta on kohdassa Korkeusmittariasetukset,
sivu 10. Voit tarkastella minkä tahansa käyrän pisteen tietoja
koskettamalla pistettä.
Voit luoda ja tallentaa mukautettuja suodattimia geokätköjä
varten tiettyjen ehtojen perusteella. Kun olet luonut suodattimen,
voit käyttää sitä geokätköluettelossa.
1 Valitse Asetukset > Geokätkentä > Suodinasetukset >
Luo suodin.
2 Valitse suodatinvaihtoehdot.
3 Valitse .
Suodatin nimetään automaattisesti.
Navigoiminen pisteeseen käyrällä
1 Valitse Korkeuskäyrä.
2 Valitse yksittäinen käyrän piste.
3 Valitse .
4 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 4).
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
1 Valitse Korkeuskäyrä.
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse > Vaihda
käyrätyyppi.
3 Valitse vaihtoehto.
Geokätköt
Mukautetun geokätkösuodattimen muokkaaminen
1 Valitse Asetukset > Geokätkentä > Suodinasetukset.
2 Valitse suodatin.
3 Valitse muokattava kohde.
Navigoiminen geokätkölle
1
2
3
4
Valitse Geokätkentä > Etsi geokätkö.
Valitse geokätkö.
Valitse Mene.
Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 4) avulla.
5
chirp™
chirp on pieni Garmin lisävaruste, jonka voit ohjelmoida ja jättää
geokätkölle. Laitteen avulla voi etsiä geokätkölle jätettyä chirp
laitetta. Lisätietoja chirp laitteesta on chirp käyttöoppaassa
osoitteessa www.garmin.com.
chirp haun ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Geokätkentä.
2 Valitse Etsi chirp > Käytössä.
Geokätkön etsiminen chirp laitteen avulla
1 Valitse Geokätkentä > Etsi geokätkö.
2 Valitse geokätkö.
3 Valitse Mene.
4 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 4) tai
kompassin (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 4) avulla.
Kun olet noin 10 metrin (32,9 jalan) päässä geokätköstä, joka
sisältää chirp laitteen, chirp laitteen tiedot tulevat näyttöön.
5 Valitse tarvittaessa Geokätkentä > Näytä chirp™-tiedot.
6 Valitsemalla Mene voit navigoida mahdollisuuksien mukaan
geokätkön seuraavaan vaiheeseen.
Yrityksen kirjaaminen
Aloita navigointi geokätkölle, jotta voit kirjata geokötkön
etsintäyrityksen (Navigoiminen geokätkölle, sivu 5).
Voit kirjata tuloksesi, kun olet yrittänyt löytää geokätkön.
1 Valitse Geokätkentä > Kirjaa yritys.
2 Valitse Löytyi, Ei löytynyt tai On korjattava.
3 Valitse jokin vaihtoehto:
• Voit aloittaa navigoinnin seuraavaksi lähimmälle
geokätkölle valitsemalla Etsi seuraavaksi lähin.
• Voit lopettaa kirjaamisen valitsemalla Valmis.
• Voit lisätä kommentin kätkön etsimisestä tai itse kätköstä
valitsemalla Muokkaa kommenttia, kirjoittamalla
kommentin ja valitsemalla .
Sovellukset
Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen
langattomasti
Tietojen jakaminen langattomasti edellyttää sitä, että
yhteensopiva laite on enintään 3 metrin (10 jalan) päässä.
Laite voi lähettää ja vastaanottaa tietoja, kun se on pariliitetty
toiseen yhteensopivaan laitteeseen tai älypuhelimeen
langattomalla ANT+ tekniikalla. Voit jakaa reittipisteitä,
geokätköjä, reittejä ja jälkiä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.
1 Valitse Langaton jako.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähetä ja valitse tietotyyppi.
• Valitsemalla Vastaanota voit vastaanottaa tietoja toisesta
laitteesta. Toisen yhteensopivan laitteen on yritettävä
lähettää tietoja.
3 Seuraa näytön ohjeita.
®
Läheisyyshälytyksen asettaminen
Huomiohälytykset ilmoittavat, kun olet tietyn matkan päässä
tietystä sijainnista.
1 Valitse Lähestymishälytykset > Luo hälytys.
2 Valitse luokka.
3 Valitse sijainti.
6
4 Valitse Käytä.
5 Anna säde ja valitse
.
Kun saavut alueelle, jolla on läheisyyshälytys, laitteesta kuuluu
merkkiääni.
Alueen koon laskeminen
1 Valitse Pinta-alamittaus > Käynn..
2 Kävele laskettavan alueen ympäri.
3 Valitse Laske, kun olet valmis.
Kalenteritietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen toimintoja, esim. reittipisteen
tallennusaikaa sekä auringon ja kuun, metsästyksen ja
kalastuksen kalenteritietoja.
1 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella laitteen toimintoja tiettyinä päivinä
valitsemalla Kalenteri.
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
Tarvittaessa
voit tarkastella jonkin toisen kuukauden tietoja
2
valitsemalla tai .
3 Valitse päivä.
Hälytyksen määrittäminen
Jos et käytä laitetta tällä hetkellä, voit määrittää sen
käynnistymään tiettyyn aikaan.
1 Valitse Herätyskello.
2 Aseta aika - ja -painikkeella.
3 Valitse Hälytys käyttöön.
4 Valitse vaihtoehto.
Hälytys käynnistyy valittuna aikana. Jos laite ei ole käynnissä
hälytysaikana, se käynnistyy ja käynnistää hälytyksen.
Laskuriajastimen käynnistäminen
1 Valitse Herätyskello > > Ajanotto.
2 Aseta aika - ja -painikkeella.
3 Valitse Käynnistä ajanotto.
Sekuntikellon avaaminen
Valitse Sekuntikello.
Satelliittisivu
Satelliittisivulla näkyvät nykyinen sijainti, GPS-tarkkuus,
satelliittien sijainnit ja signaalin voimakkuus.
Satelliittinäkymän muuttaminen
1 Valitse Satelliitti.
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse .
3 Valitsemalla Reitti ylös voit kääntää satelliittinäkymän siten,
että nykyinen jälki osoittaa näytön yläreunaa kohti.
4 Valitsemalla Monivärinen voit määrittää tietyn värin
satelliitille ja sen signaalin voimakkuuspalkille.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
1 Valitse Satelliitti.
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
GPS pois.
> Käytä,
Sijainnin simuloiminen
1 Valitse Satelliitti.
Sovellukset
2 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
GPS pois.
3 Pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
kartassa.
4 Valitse sijainti.
5 Valitse Käytä.
> Käytä,
> Aseta sij.
VIRB actionkameran hallinta
®
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse laitteessa VIRB-etäkäyttö.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa videota vetämällä liukusäädinpalkkia
ylöspäin.
• Voit ottaa valokuvan valitsemalla .
Puhelinilmoitukset
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
laitemalleissa.
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään laitteen kanssa. Kun puhelin vastaanottaa viestejä,
se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos
Ennen kuin voit luoda pariliitoksen älypuhelimen ja laitteen
välille, sinun on ladattava ja asennettava Garmin Connect™
Mobile sovellus. Lisätietoja saat osoitteesta garmin.com
/intosports/apps.
1 Tuo yhteensopiva älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän laitteesta.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön yhteensopivassa
älypuhelimessa.
3 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
4 Valitse Asetukset > Bluetooth > Yhdistä mobiililaite.
5 Seuraa näytön ohjeita.
®
Ilmoitusten piilottaminen
Oletusasetuksena on, että ilmoitukset ovat käytössä, kun luot
pariliitoksen laitteen ja yhteensopivan älypuhelimen välille. Voit
piilottaa ilmoitukset, jolloin ne eivät näy laitteen näytöllä.
Valitse
> Bluetooth > Ilmoitukset > Piilota.
Kuntoilu
Juoksu tai pyöräily laitteen kanssa
Vaihda asianmukainen profiili, ennen kuin lähdet juoksemaan tai
pyöräilemään laitteen kanssa (Profiilin valitseminen, sivu 9).
Voit mukauttaa kuntoilusuoritustesi kojelautoja ja tietokenttiä
(Mukautetut tietokentät ja kojelaudat, sivu 8).
1 Jos laite tallentaa jälkeä parhaillaan, valitse Nykyinen jälki >
.
Voit tallentaa tai poistaa nykyisen jäljen.
2 Valitse > Asetukset > Suoritukset > Lisämääritys >
Tulostusmuoto.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Suoritukset (FIT) voit tallentaa toiminnon
mukana kuntoilutietoja (kuten kierroksia), joita voi käyttää
Garmin Connect sivustossa.
Kuntoilu
4
5
6
7
• Valitsemalla Jäljet (GPX/FIT) voit tallentaa suorituksen
sekä perinteisenä jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja
jota voi käyttää navigointiin, että suorituksena, joka
sisältää kuntotietoja.
Valitse > Sekuntikello > Käynn..
Lähde juoksemaan tai ajamaan.
Kun olet valmis, valitse Pysäytä.
Valitse Nollaa > Tallenna.
Historia
Historiatietoja ovat päiväys, aika, matka, kalorit, keskinopeus ja tahti, nousu, lasku ja valinnaisen ANT+ tunnistimen tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Voit seurata
kaikkia toimintojesi tietoja lataamalla historiatietosi ajoittain
Garmin Connect (Käyttäminen: Garmin Connect, sivu 7)
sivustoon tai BaseCamp (Garmin Adventures, sivu 3)
ohjelmistoon.
®
Toiminnon tarkasteleminen
1 Valitse Suoritushistoria.
2 Valitse toiminto.
3 Valitse Tarkista.
Toiminnon poistaminen
1 Valitse Suoritushistoria.
2 Valitse toiminto.
3 Valitse Poista > Kyllä.
Käyttäminen: Garmin Connect
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia kuntoilulisävarusteita,
kuten sykevyötä ja poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman ANT+ tekniikan avulla.
Asenna lisävaruste sen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti ennen sen käyttämistä laitteen kanssa.
ANT+ tunnistinten pariliitos
Aseta sykevyö tai tunnistin paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Laite on yhteensopiva sykemittarin, GSC™10 -nopeus- ja
poljinnopeustunnistimen sekä langattoman tempe™ lämpötilaanturin kanssa. Voit mukauttaa tietokentän näyttämään
tunnistimen tiedot.
1 Tuo laite enintään 3 metrin päähän tunnistimesta.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin päässä muista ANT+
tunnistimista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Asetukset > ANT-anturi.
3 Valitse tunnistin.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun tunnistin on liitetty laitteeseesi, tunnistimen tila muuttuu
Hakee-tilasta Yhdistetty-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
7
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
• Kun tiedät sykealueesi, pystyt välttämään liikaharjoittelua ja
pienentämään loukkaantumisriskiä.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 14osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Sykealueiden määrittäminen
Määritä kuntoilukäyttäjän profiilisi, jotta laite voi määrittää
sykealueesi (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 10).
Voit manuaalisesti mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
(Kuntoilutavoitteet, sivu 8).
1 Valitse Asetukset > Kuntoilu > Sykealueet.
2 Anna alueen 5 maksimi- ja minimisyke.
Kunkin alueen maksimisyke perustuu edellisen alueen
minimisykkeeseen. Jos alueen 5 minimisyke on esimerkiksi
167, laite käyttää alueen 4 maksimisykkeenä arvoa 166.
3 Anna alueiden 4-1 minimisyke.
Laitteen mukauttaminen
Taustavalon kirkkauden säätäminen
Kosketusnäytön herkkyyden asettaminen
Voit säätää kosketusnäytön herkkyyttä toiminnon mukaan.
1 Valitse Asetukset > Helppokäyttöt. > Kosketusherkkyys.
2 Valitse vaihtoehto.
VIHJE: voit testata kosketusnäytön asetuksia käsineillä ja
ilman toiminnon mukaan.
Näyttöasetukset
Valitse Asetukset > Näyttö.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön, kun taustavalo aikakatkeaa
(Akunsäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 11).
Karttojen määrittäminen
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen ladatut kartat.
Valitse Asetukset > Kartta > Määritä kartat.
Yleiset kartta-asetukset
Valitse Asetukset > Kartta > Yleinen.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Reitti ylös vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa
kohti. Ajoneuvotila -vaihtoehto näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kojelauta: valitse kartassa näytettävä kojelauta. Kussakin
kojelaudassa näkyy eri tietoja reitistä tai sijainnista.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Automaattinen zoom: määrittää näytön automaattisen
zoomauksen.
Kartan lisäasetukset
Valitse Asetukset > Kartta > Lisämääritys.
Kartan nopeus: säädä kartan piirtonopeutta. Akun virta kuluu
sitä nopeammin, mitä nopeammin kartta piirretään.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Valitse ajoneuvo: määrittää sijaintikuvakkeen, joka osoittaa
sijaintisi kartassa. Oletuskuvake on pieni sininen kolmio.
Zoomaustasot: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet
näkyvät. Karttakohteet eivät näy, kun kartan zoomaustaso on
valittua tasoa korkeampi.
Tekstin koko: määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Näytön taustavalon liiallinen käyttö voi lyhentää akunkestoa
merkittävästi. Voit maksimoida akunkeston säätämällä
taustavalon kirkkautta.
HUOMAUTUS: taustavalo saattaa hämärtyä, kun paristojen virta
on vähissä.
1 Valitse .
2 Voit säätää taustavalon tasoa liukusäätimellä.
Laite saattaa tuntua lämpimältä, kun taustavaloasetus on suuri.
Tietokentissä on tietoja sijainnistasi tai muita erityistietoja.
Kojelaudat ovat mukautettuja tietoryhmiä, jotka voivat olla
käteviä tietyissä toimissa, kuten geokätkennässä.
Voit mukauttaa tietokenttiä ja kojelautoja kartta-, kompassi-,
ajotietokone-, korkeuskäyrä- ja tilasivulla.
Kosketusnäytön lukitseminen
Määritä kartta > Yleinen > Kojelauta.
2 Valitse tietokenttä.
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
Valitse > .
Kosketusnäytön avaaminen
Valitse
8
> .
Mukautetut tietokentät ja kojelaudat
Kartan tietokenttien käyttöön ottaminen
1 Pyyhkäise kartalla näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
>
Tietokenttien mukauttaminen
Ota kartan tietokentät käyttöön, jotta voit muuttaa niitä (Kartan
tietokenttien käyttöön ottaminen, sivu 8).
Laitteen mukauttaminen
GPS ja GLONASS
Voit mukauttaa tietokenttiä ja kojelautoja kartta-, kompassi-,
ajotietokone-, korkeuskäyrä- ja tilasivulla.
1 Valitse tietokenttä sivulla, jolla näkyy tietokenttiä.
2 Valitse tietokentän luokka ja tietokenttä.
Valitse esimerkiksi Matkatiedot > Nopeus - Liike
keskimäärin.
Kojelautojen mukauttaminen
1 Valitse sivu.
2 Pyyhkäise kartalla näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse
Määritä kartta > Yleinen > Kojelauta.
3 Valitse kojelauta.
Oletusarvoinen satelliittijärjestelmäasetus on
Satelliittijärjestelmä, joka parantaa suorituskykyä haastavissa
ympäristöissä ja paikantaa tavallista nopeammin. Sekä GPSettä GLONASS-järjestelmän käyttö voi kuluttaa akun virtaa
nopeammin kuin pelkän GPS-järjestelmän käyttö.
Näyttöasetukset
>
Profiilit
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit esimerkiksi käyttää eri asetuksia ja
näkymiä metsästykseen ja geokätkentään.
Profiilit liittyvät toimintonäyttöihin, mukaan lukien
aloitusnäyttöön.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Profiilin valitseminen
Muuttaessasi toimintoja jokaisen profiilin asetukset ovat erilaiset.
1 Aloitusnäytössä pyyhkäise näyttöä vaakasuunnassa.
2 Valitse profiili.
Mukautetun profiilin luominen
Voit mukauttaa asetuksia ja tietokenttiä tiettyä toimintoa tai
matkaa varten.
1 Valitse Asetukset > Profiilit > Luo uusi profiili > OK.
2 Mukauta asetukset ja tietokentät.
Profiilin nimen muokkaaminen
1 Valitse Asetukset > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Muokkaa nimeä.
4 Kirjoita uusi nimi.
Profiilin poistaminen
HUOMAUTUS: jos haluat poistaa aktiivisen profiilin, aktivoi
ensin jokin toinen profiili. Profiilia ei voi poistaa, kun se on
aktiivinen.
1 Valitse Asetukset > Profiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Poista.
Järjestelmäasetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä.
Satelliittijärjestelmä: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS,
Satelliittijärjestelmä (GPS ja GLONASS, sivu 9) tai
Esittelytila (GPS ei käytössä).
WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service). Lisätietoja WAASominaisuudesta on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS
/waas.html.
Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen kieltä.
USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai
Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.
AA-pariston tyyppi: määrittää laitteen akun tyypin.
Laitteen mukauttaminen
Valitse Asetukset > Näyttö.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön, kun taustavalo aikakatkeaa
(Akunsäästötilan ottaminen käyttöön, sivu 11).
Ulkoasuasetukset
Valitse Asetukset > Ulkoasu.
Tila: määrittää vaalean tai tumman taustan tai vaihtaa taustaa
automaattisesti nykyisen sijainnin auringonnousu- ja laskuajan mukaan.
Päiväväri: määrittää valintojen värin päivätilassa.
Yöväri: määrittää valintojen värin yötilassa.
Laitteen merkkiäänten määrittäminen
Voit mukauttaa viestien, näppäinten ja käännösvaroitusten
merkkiääniä sekä hälytyksiä.
1 Valitse Asetukset > Äänet > Äänet > Käytössä.
2 Valitse merkkiääni kutakin äänityyppiä varten.
Jälkien asetukset
Valitse Asetukset > Jäljet.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan.
Automaattinen-vaihtoehto tallentaa jälkiä vaihtelevassa
tahdissa jälkien esittämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Auto Pause: keskeyttää jäljityksen automaattisesti, kun
pysähdyt.
Autom. aloitus: alkaa tallentaa jälkeä automaattisesti, kun laite
on löytänyt satelliitteja.
Lisämääritys: voit määrittää, milloin matkatiedot tallennetaan,
määrittää automaattisen arkistoinnin, valita jälkilokin
tallennusmuodon ja määrittää matkatiedot uudelleen.
Reititysasetukset
Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin
mukaan. Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat
valitun toiminnon mukaan.
Valitse Asetukset > Reititys.
Toiminto: määrittää toiminnon reititystä varten. Laite optimoi
laskemansa reitit valitsemasi toiminnon tyypin mukaan.
Reitin siirtymät: määrittää, miten laite luo reitin pisteestä
toiseen. Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan joidenkin
toimintojen yhteydessä. Etäisyys reitittää reitin seuraavaan
pisteeseen, kun olet tietyn etäisyyden päässä nykyisestä
pisteestä.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen.
Kulkusuunta-asetukset
Voit mukauttaa kompassiasetuksia.
9
Valitse Asetukset > Kulkusuunta.
Näyttö: valitse kompassissa näkyvän liikesuunnan tyyppi.
Pohjoisen viite: asettaa kompassin pohjoisen viitteen
Viiva määränp./osoitin: voit käyttää suuntiman osoitinta, joka
osoittaa määränpään suuntaan, tai suuntaosoitinta, joka
näyttää sijaintisi suhteessa navigointiviivaan, joka johtaa
määränpäähän.
Kompassi: siirtyy automaattisesti sähköisestä kompassista
GPS-kompassiin, kun kuljet tavallista suurempaa nopeutta
tietyn ajan.
Kalibroi kompassi: voit kalibroida kompassin, jos se ei toimi
johdonmukaisesti esimerkiksi pitkien matkojen tai suurten
lämpötilamuutosten jälkeen. Katso kohtaa Kompassin
kalibroiminen, sivu 4.
Korkeusmittariasetukset
Valitse Asetukset > Korkeusmittari.
Autom. kalibr.: kalibroi korkeusmittarin automaattisesti aina,
kun laite käynnistetään. Laite jatkaa korkeusmittarin
automaattista kalibrointia niin kauan kuin laite vastaanottaa
GPS-signaaleja.
Ilmanpainemittaritila: Muuttuva korkeus määrittää
ilmanpainemittarin mittaamaan korkeusmuutoksia
liikkuessasi. Kiinteä korkeus olettaa, että laite on paikallaan
kiinteässä korkeudessa, joten ilmanpaineen pitäisi muuttua
ainoastaan sään vuoksi.
Painetrendit: määrittää, miten laite tallentaa painetietoja.
Tallenna aina ‑asetuksesta on hyötyä, kun tarkkailet
painerintamia.
Käyrätyyppi: tallentaa korkeuden muutokset tietyltä ajalta tai
matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäristön
painetietoja tietyltä ajalta.
Kalibroi korkeusm.: voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin, jos tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen. Katso kohtaa Barometrisen korkeusmittarin
kalibroiminen, sivu 5.
Sijaintimuotoasetukset
Geokätkentäasetukset
Valitse Asetukset > Geokätkentä.
Ulkoasu: voit määrittää geokätkötietojen esitystavan ja näyttää
geokätköluettelon nimien tai koodien perusteella.
Etsi chirp: laite voi hakea geokätköjä, joissa on chirp
lisävaruste (chirp haun ottaminen käyttöön, sivu 6).
Ohjelmoi chirp™: ohjelmoi chirp lisävarusteen. Katso chirp
käyttöopasta osoitteessa www.garmin.com.
Suodinasetukset: voit luoda ja tallentaa mukautettuja
suodattimia geökätköjä varten (Geokätkösuodattimen
luominen ja tallentaminen, sivu 5).
Löydetyt geokätköt: voit kirjoittaa löydettyjen geokätköjen
määrän. Tämä numero kasvaa automaattisesti, kun kirjaat
löytöjä (Yrityksen kirjaaminen, sivu 6).
ANT+ tunnistimen asetukset
Lisätietoja valinnaisista kuntoilulisävarusteista on kohdassa
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet, sivu 7.
Kuntoiluasetukset
Valitse Asetukset > Kuntoilu.
Auto Lap: laite merkitsee kierroksen automaattisesti aina tietyn
etäisyyden jälkeen.
Käyttäjä: asettaa käyttäjäprofiilin tiedot (Kuntoilu-käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 10).
Sykealueet: määrittää viisi sykealuetta kuntoilutoimintoja varten.
Suorituksen tyyppi: määrittää kuntoilutoiminnoksi juoksun,
pyöräilyn tai muun. Siten juoksutoiminto näkyy
juoksutoimintona, kun siirrät sen Garmin Connect sivustoon.
Kuntoilu-käyttäjäprofiilin määrittäminen
Laite laskee tarkat tiedot itsestäsi antamiesi tietojen perusteella.
Profiilissa muokattavia tietoja ovat sukupuoli, ikä, paino, pituus
sekä aktiivikuntoilija-status (Tietoja aktiivikuntoilijoista,
sivu 10).
1 Valitse Asetukset > Kuntoilu > Käyttäjä.
2 Muuta asetuksia.
Tietoja aktiivikuntoilijoista
Aktiivikuntoilijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on harjoitellut
säännöllisesti useiden vuosien ajan (lukuun ottamatta pienten
vaurioiden aiheuttamia keskeytyksiä) ja jonka leposyke on
enintään 60 lyöntiä minuutissa.
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse Asetukset > Sijaintimuoto.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Auto Lap toiminnolla voit merkitä kierroksen automaattisesti
tietyn matkan päähän. Tämän ominaisuuden avulla voit helposti
vertailla tehoa toiminnan eri vaiheissa.
1 Valitse Asetukset > Kuntoilu > Auto Lap.
2 Anna arvo ja valitse .
Mittayksiköiden määrittäminen
Merenkulkuasetukset
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse Asetukset > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Aika-asetukset
Valitse Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
10
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
®
Valitse Asetukset > Veneily.
Merikarttatila: määrittää laitteen käyttämän karttatyypin, kun
laite näyttää veneilytietoja. Merenkulku näyttää kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta merenkulkukohdepisteet
näkyvät paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen
piirtotapaa. Kalastus (edellyttää merikarttoja) näyttää pohjan
muodot ja syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä
ja yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Ulkoasu: määrittää kartassa näkyvien navigointiapumerkkien
ulkoasun.
Merihälytysasetukset: voit määrittää hälytyksen kuulumaan,
kun vene ylittää ankkurissa olleessaan tietyn
Laitteen mukauttaminen
laahausetäisyyden, kun olet tietyn matkan päässä poissa
suunnalta ja kun vesi muuttuu tietyn syvyiseksi.
Merenkulkuhälytysten määrittäminen
1 Valitse Asetukset > Veneily > Merihälytysasetukset.
2 Valitse hälytyksen tyyppi.
3 Valitse Käytössä.
4 Anna etäisyys ja valitse .
Tietojen nollaaminen
Voit nollata matkatiedot, poistaa kaikki reittipisteet, tyhjentää
nykyisen jäljen tai palauttaa oletusarvot.
1 Valitse Asetukset > Nollaa.
2 Valitse nollattava kohde.
Tiettyjen asetusten oletusarvojen palauttaminen
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse nollattava kohde.
3 Valitse > Palauta oletusarvot.
Tiettyjen sivuasetusten oletusarvojen palauttaminen
Voit palauttaa kartan, kompassin, ajotietokoneen ja
korkeuskäyrän oletusarvot.
1 Avaa sivu, jonka asetukset aiot palauttaa.
2 Valitse > Palauta oletusarvot.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse Asetukset > Nollaa > Nollaa kaikki aset. > Kyllä.
Laitteen tiedot
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
• Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Akun tiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
Akun käyttöiän maksimoiminen
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon kirkkauden
säätäminen, sivu 8).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 8).
• Käytä akunsäästötilaa (Akunsäästötilan ottaminen käyttöön,
sivu 11).
• Vähennä kartan piirtämisnopeutta (Karttojen määrittäminen,
sivu 8).
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
2 AA-akkua (alkali, NiMH, litium tai esiladattu
NiMH)
Akunkesto
Jopa 16 tuntia
Käyttölämpötila
-20 °C - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ tekniikka
Bluetooth Smart laite
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Kompassin turvaväli
30 cm (11,8 tuumaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Tietojen lataaminen palveluun Garmin Connect
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Lisätietojen saaminen
Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/outdoor.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta http://buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Laitteen tiedot
Laitteen rekisteröiminen
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse Asetukset > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla kuvakkeen ja voit tarkastella tilasivua kaksoisnapauttamalla kuvaketta.
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
11
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Upottaminen veteen
HUOMAUTUS
Laite on vedenpitävä IEC-standardin 60529 IPX7 mukaan. Se
kestää upottamista 1 metrin syvyyteen 30 minuutin ajan.
Pidempi upotus saattaa vahingoittaa laitetta. Pyyhi laite kuivaksi
ja kuivata se ilmavassa paikassa veteen upottamisen jälkeen,
ennen kuin käytät sitä tai lataat sen.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
Tiedostotyypit
GPS-käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Tiedostot, joiden alkuperä on BaseCamp tai HomePort™.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-jälkitiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot (Geokätköjen lataaminen, sivu 5).
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
• FIT-tiedostot, jotka viedään Garmin Connect järjestelmään.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Poista paristot.
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À vasemmalle ja nosta
ylös.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
4
5
6
7
8
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Vaihda paristot.
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
1 Poista akut.
2 Asenna akut uudelleen.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tunnusta, ohjelmistoversiota ja
käyttöoikeussopimusta.
Valitse Asetukset > Tietoja.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
12
Laitteen tiedot
Liite
tempe
tempe on langaton ANT+ lämpötila-anturi. Voit kiinnittää anturin
hihnaan tai lenkkiin niin, että se on kosketuksissa ympäröivän
ilman kanssa ja pystyy antamaan tarkkoja lämpötilatietoja. Sinun
täytyy muodostaa pariliitos tempe laitteen ja laitteesi välille, jotta
tempe näyttää lämpötilatietoja.
Tietokentät
Jotkin tietokentät edellyttävät navigointia tai ANT+ lisävarusteita
tietojen näyttämiseen.
24 tunnin enimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu enimmäislämpötila.
24 tunnin vähimmäislämpötila: viimeisten 24 tunnin aikana
tallennettu vähimmäislämpötila.
Aika: nykyinen kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seuraavalle: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin
seuraavaan reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Autokäännös: reitin seuraavan käännöksen suunta. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ei mitään: tämä on tyhjä tietokenttä.
GPS-korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus GPS-toiminnolla.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-suunta: gPS-toimintoon perustuva kulkusuuntasi.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/- 3,65 metriä (12 jalkaa).
Hälytysajastin: laskuriajastimen nykyinen aika.
Harjoitus: suunta aloitussijainnista määränpäähän. Voit
tarkastella suunniteltua tai asetettua reittiä. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Ilmanpaine: nykyinen kalibroitu ilmanpaine.
Jäljen matka: nykyisen jäljen kuljettu matka.
Käänny: määränpään suuntiman ja nykyisen suunnan välinen
kulman muutos (asteina). L merkitsee käännöstä
vasemmalle. R merkitsee käännöstä oikealle. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos kuljet esimerkiksi 60 metriä (200 jalkaa)
aina noustessasi 3 metriä (10 jalkaa), kaltevuus on 5 %.
Keskimääräinen kierros: nykyisen toiminnon keskimääräinen
kierrosaika.
Keskipoljinnopeus: nykyisen toiminnon keskimääräinen
poljinnopeus.
Keskisyke: nykyisen toiminnon keskisyke.
Keskisyke prosentteina maksimisykkeestä: nykyisen
toiminnon maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen lasku: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen laskun
pituus.
Kierroksen nousu: nykyisen kierroksen pystysuuntaisen
nousun matka.
Kierroksen poljinnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Liite
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen syke prosentteina maksimisykkeestä: nykyisen
kierroksen maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierrokset: nykyisen toiminnon aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: kaikkien kokonaisten kierrosten sekuntikellon aika.
Kierrosmatka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierrosnopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kompassisuunta: kompassiin perustuva kulkusuuntasi.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeus maanpinnasta: nykyisen sijaintisi korkeus maan
tasosta (jos kartat sisältävät riittävät korkeustiedot).
Korkeus - Pienin: matalin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Korkeus - Suurin: suurin korkeus edellisen nollauksen jälkeen.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut (kokonais)aika: tallennettu kokonaisaika. Jos
esimerkiksi käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia,
pysäytät ajanoton 5 minuutiksi, käynnistät ajanoton
uudestaan ja juokset 20 minuuttia, kulunut aika on 35
minuuttia.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lämpö - vesi: veden lämpötila. Laitteen on oltava kytkettynä
NMEA 0183 laitteeseen, joka voi mitata veden lämpötilan.
Lasku - Keskimääräinen: keskimääräinen laskuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Lasku - Kokonais: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Laskusuhde: kuljetun vaakasuuntaisen matkan suhde
pystyetäisyyden muutokseen.
Laskusuhde kohteeseen: laskusuhde, jonka tarvitset
laskeutumiseen nykyisestä sijainnista määränpään
korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Lasku - Suurin: maksimilasku (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Määränpään reittipiste: viimeinen piste reitillä määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Määränpään sijainti: määränpään sijainti. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Matka määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matkamittari: muuttuva luku, kuljettu matka edellisen
nollauksen jälkeen.
Matkan aika: muuttuva luku, liikkeellä ja pysähdyksissä oltu
kokonaisaika edellisen nollauksen jälkeen.
Matka seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeuden edut: nopeus, jolla lähestyt määränpäätä reitillä.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - Kokonaiskeskimäärä: keskimääräinen nopeus
edellisen nollauksen jälkeen pysähdykset mukaan lukien.
Nopeus - Liike keskimäärin: keskimääräinen kulkunopeus
edellisen nollauksen jälkeen.
Nopeus - Maksimi: suurin kulkunopeus edellisen nollauksen
jälkeen.
Nopeusrajoitus: tien ilmoitettu nopeusrajoitus. Ei käytettävissä
kaikissa kartoissa ja kaikilla alueilla. Tarkista todelliset
nopeusrajoitukset aina liikennemerkeistä.
13
Nousu - Keskimääräinen: keskimääräinen nousuetäisyys
edellisestä nollauksesta.
Nousu - Kokonais: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Nousu - Suurin: maksiminousu (jalkoja minuutissa tai metrejä
minuutissa) edellisen nollauksen jälkeen.
Osa-aika - liikkeellä: muuttuva luku, liikkeelläoloaika edellisen
nollauksen jälkeen.
Osa-aika - pysähdyksissä: muuttuva luku, pysähdyksissä oltu
aika edellisen nollauksen jälkeen.
Osoitin: nuoli osoittaa seuraavan reittipisteen tai käännöksen
suuntaan. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Päiväys: nykyinen päivä, kuukausi ja vuosi.
Pois suunnasta: alkuperäisestä kulkusuunnasta vasemmalle tai
oikealle poikkeamasi matka. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Poljinnopeus: poljinkammen kierrosten määrä minuutissa. Laite
on liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin,
jotta tiedot saa näkyviin.
Pystyetäisyys määränpäähän: nykyisen sijaintisi ja
määränpään välinen nousumatka. Tämä tieto tulee näkyviin
vain navigoitaessa.
Pystyetäisyys seuraavaan: nykyisen sijaintisi ja reitin
seuraavan reittipisteen välinen nousumatka. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Pystynopeus määränpäähän: nousu-/laskunopeus ennalta
määritettyyn korkeuteen. Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Saapumisaika - Perillä: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Saapumisaika seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
seuraavaan reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen
paikalliseen aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain
navigoitaessa.
Sekuntikellon ajastin: nykyisen toiminnon sekuntikellon aika.
Seuraavan reittipiste: reitin seuraava piste. Tämä tieto tulee
näkyviin vain navigoitaessa.
Sijainti (lev/pit): nykyisen sijainnin leveyspiiri ja pituuspiiri
valituista sijaintimuotoasetuksista riippumatta.
Sijainti (valittu): nykyinen sijainti valituilla
sijaintimuotoasetuksilla.
Suuntima: suunta nykyisestä sijainnista määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava kytkettynä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Syke prosentteina maksimisykkeestä: prosenttiosuus
maksimisykkeestä.
Syvyys: veden syvyys. Laitteen on oltava kytkettynä NMEA
0183 tai NMEA 2000 laitteeseen, joka voi mitata veden
syvyyden.
Takaisin suunnalle: suunta, johon kulkemalla palaat reitille.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Tämä kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Viime kierroksen aika: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Viime kierroksen lasku: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen laskun matka.
Viime kierroksen matka: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Viime kierroksen nopeus: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Viime kierroksen nousu: viimeisen kokonaisen kierroksen
pystysuuntaisen nousun matka.
Viime kierroksen poljinnopeus: viimeisen kokonaisen
kierroksen keskimääräinen poljinnopeus.
Viime kierroksen syke: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
Ympär. ilmanp.: kalibroimaton ympäristön ilmanpaine.
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
50-60 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
60-70 %
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
3
70-80 %
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
®
®
14
Liite
Hakemisto
A
aika-asetukset 10
aikavyöhykkeet 10
ajanotto, laskuri 6
ajastin 7
akku 1, 11
asentaminen 1
maksimoiminen 11
varastointi 11
aktiivikuntoilija 10
aloitusnäyttö 1
ANT+ tunnistimet 10
pariliitos 7
asetukset 8–11
laite 9
auringonnousu- ja -laskuajat 6
Auto Lap 10
B
BaseCamp 3, 12
Bluetooth tekniikka 7
C
chirp 6, 10
City Navigator 4
G
Garmin Connect, tietojen tallentaminen 7
Garmin Express 11
laitteen rekisteröiminen 11
ohjelmiston päivittäminen 11
geokätköt 5, 6, 12
asetukset 10
lataaminen 5
GLONASS 9
GPS 6, 9
H
historia 7
lähettäminen tietokoneeseen 7
HomePort 12
huomiohälytykset 6
hälytykset
huomiopiste 6
kello 6
meri 11
I
ilmanpainemittari 5
ilmoitukset 7
J
juoksu 7
jäljet 1–3
arkistointi 2
asetukset 1, 9
järjestelmäasetukset 9
K
kalenteri 6
auringonnousu- ja -laskuajat 6
metsästys- ja kalastusajat 6
kalibroiminen
kompassi 4
korkeusmittari 5
kartat 4, 8
asetukset 8
navigointi 2
päivittäminen 11
tietokentät 8
valinnainen 4
kartta-asetukset 8
kojelaudat 8, 9
kompassi 4, 5
asetukset 9
navigointi 4
korkeus 2, 5
käyrä 5
korkeusmittari 5, 10
Hakemisto
kosketusnäyttö 1, 8
kosketusnäytön puhdistaminen 12
kulkusuunta-asetus 9
kuntoilu 7
Kuntoilu 7, 10
käyttäjäprofiili 10
käyttäjätiedot, poistaminen 12
L
laite
huolto 11
nollaaminen 12
rekisteröinti 11
laitteen asetusten nollaaminen 11, 12
laitteen mukauttaminen 8
laitteen puhdistaminen 11, 12
laitteen rekisteröiminen 11
laitteen tunnus 12
laskuriajastin 6
lataaminen, geokätköt 5
lisävarusteet 7, 11
lukitseminen, näyttö 8
lämpötila 13
M
matkasuunnittelu. Katso reitit
meri
asetukset 10
hälytysten asetukset 11
metsästys- ja kalastusajat 6
microSD kortti 1, 12. Katso muistikortti
mies yli laidan (MOB) 5
Minne? 4
mittayksiköt 10
muistikortti 12
N
navigointi 4, 5
kompassi 4
lopettaminen 4
tie 4
näyttö 8
lukitseminen 8
näyttöasetukset 8, 9
näytön painikkeet 1
sekuntikello 6
siirtäminen
jäljet 6
tiedostot 3, 5, 6, 12
sijainnit
muokkaaminen 2
tallentaminen 2
sijaintimuoto 10
suunta, osoitin 5
syke, alueet 8, 14
T
taustavalo 8, 11
tekniset tiedot 11
tempe 13
tiedostot, siirtäminen 5, 12
tiedot
siirtäminen 7, 12
tallentaminen 7
tietojen jakaminen 6
tietojen tallentaminen 12
tietokentät 8, 13
tietokone, yhdistäminen 12
TracBack 2
tuotteen rekisteröiminen 11
Tähtää ja mene 5
U
USB
irrottaminen 12
liitin 1
massamuistitila 12
tiedostojen siirtäminen 12
V
valikko 1
vedenkestävyys 12
vianmääritys 11, 12
VIRB etäkäyttö 7
virtapainike 1
Ä
älypuhelin 6
pariliitos 7
äänet 9
O
ohjelmisto, päivittäminen 11
osoitteet, etsiminen 4
P
painikkeet 1
palauttaminen, asetukset 11
pariliitos
ANT+ tunnistimet 7
älypuhelin 7
paristo, maksimoiminen 8
pinta-alamittaus 6
poistaminen
historia 7
kaikki käyttäjätiedot 12
profiilit 9, 10
pyöräily 7
R
reitit 3
asetukset 9
luominen 3
muokkaaminen 3
näyttäminen kartassa 3
poistaminen 3
reittipisteet 2, 4
muokkaaminen 2, 3
poistaminen 3
projisoiminen 3
tallentaminen 2
S
satelliittisignaalit 6
etsiminen 4
seikkailut 3, 4
15
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising