Garmin | eTrex® Touch 25 | User manual | Garmin eTrex® Touch 25 Korisnički priručnik

Garmin eTrex® Touch 25 Korisnički priručnik
eTrex Touch 25/35
®
Korisnički priručnik
Ožujak 2016
190-01836-46_0B
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , eTrex i TracBack trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u
SAD-u i drugim državama. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB i GSC™ trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac
registrirani je trgovački znak tvrtke Apple Computer Inc. Windows zaštićeni je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
microSD™ i logotip microSDXC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
®
®
®
NMEA registrirani je trgovački znak udruženja National Marine Electronics Association. NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi
udruženja National Marine Electronics Association.
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Umetanje AA baterija .................................................................. 1
Informacije o bateriji ............................................................... 1
Uključivanje uređaja .................................................................... 1
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir .................................... 1
Početni zaslon ........................................................................ 1
Upotreba izbornika tipke napajanja.............................. 1
Trase................................................................................ 1
Snimanje zapisa traga ................................................................ 1
Prilagođavanje zapisa traga ....................................................... 1
Navigacija pomoću značajke TracBack® ................................... 2
Spremanje trenutačne trase ....................................................... 2
Prikaz informacija o tragu ........................................................... 2
Pregledavanje grafikona nadmorske visine traga ....................... 2
Spremanje lokacije na tragu ....................................................... 2
Promjena boje traga ................................................................... 2
Automatsko arhiviranje tragova .................................................. 2
Čišćenje trenutnog traga ............................................................. 2
Brisanje trase .............................................................................. 2
Točke............................................................................... 2
Stvaranje točke ........................................................................... 2
Traženje točke ............................................................................ 2
Uređivanje međutočke ................................................................ 2
Brisanje točke ............................................................................. 3
Povećanje preciznosti lokacije točke .......................................... 3
Projekcija točke ........................................................................... 3
Rute................................................................................. 3
Stvaranje rute ............................................................................. 3
Uređivanje naziva rute ................................................................ 3
Uređivanje rute ........................................................................... 3
Pregled rute na karti ................................................................... 3
Brisanje rute ................................................................................ 3
Pregled aktivne rute .................................................................... 3
Preokretanje rute ........................................................................ 3
Garmin® avanture .......................................................... 3
Slanje datoteka na BaseCamp ................................................... 3
Stvaranje avanture ...................................................................... 4
Pokretanje avanture .................................................................... 4
Izbornik Kamo?.............................................................. 4
Dodatne karte ............................................................................. 4
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije ............................. 4
Traženje adrese .......................................................................... 4
Navigacija ........................................................................ 4
Kretanje prema odredištu ........................................................... 4
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 4
Primanje satelitskih signala ........................................................ 4
Navigiranje pomoću karte ........................................................... 4
Navigacija rutom za vožnju .................................................... 4
Navigacija pomoću kompasa ...................................................... 4
Kalibracija kompasa ............................................................... 4
Pokazivač kursa ..................................................................... 5
Označavanje i pokretanje navigacije na lokaciju čovjeka u
moru ............................................................................................ 5
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go ......................................... 5
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 5
Kretanje prema točki na grafikonu ......................................... 5
Promjena vrste grafikona ....................................................... 5
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine ................ 5
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 5
Geocachei....................................................................... 5
Sadržaj
Preuzimanje geocache stavki ..................................................... 5
Filtriranje popisa geocache stavki ............................................... 5
Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki ......................... 5
Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki ..................... 5
Kretanje prema geocache stavci ................................................ 6
chirp™ ........................................................................................ 6
Omogućavanje chirp pretraživanja ........................................ 6
Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp
tehnologije ..............................................................................6
Bilježenje pokušaja ..................................................................... 6
Aplikacije......................................................................... 6
Bežično slanje i primanje podataka ............................................ 6
Postavljanje alarma približavanja ............................................... 6
Izračun površine područja ........................................................... 6
Pregledavanje kalendara i almanaha ......................................... 6
Postavljanje alarma .................................................................... 6
Pokretanje mjerača odbrojavanja ............................................... 6
Pokretanje štoperice ................................................................... 6
Stranica satelita .......................................................................... 6
Promjena satelitskog prikaza ................................................. 6
Isključivanje GPS-a ................................................................ 7
Simuliranje lokacije ................................................................ 7
Upravljanje VIRB® akcijskom kamerom ..................................... 7
Telefonske obavijesti .................................................................. 7
Uparivanje pametnog telefona s uređajem ............................ 7
Skrivanje obavijesti ................................................................ 7
Fitness............................................................................. 7
Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem ..................................... 7
Povijest ....................................................................................... 7
Prikazivanje aktivnosti ............................................................ 7
Brisanje aktivnosti .................................................................. 7
Korištenje usluge Garmin Connect ........................................ 7
Neobavezni dodaci za fitness ................................................ 7
O zonama pulsa .......................................................................... 8
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 8
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 8
Prilagođavanje uređaja.................................................. 8
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja ...................... 8
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir ................................. 8
Otključavanje dodirnog zaslona ............................................. 8
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona ................................. 8
Postavke zaslona ........................................................................ 8
Konfiguriranje karata ................................................................... 8
Općenite postavke karte ........................................................ 8
Napredne postavke karte ....................................................... 9
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke ploče ...................... 9
Omogućavanje podatkovnih polja karte ................................. 9
Prilagođavanje podatkovnih polja .......................................... 9
Prilagođavanje upravljačkih ploča ......................................... 9
Profili ........................................................................................... 9
Odabir profila ......................................................................... 9
Stvaranje prilagođenog profila ............................................... 9
Uređivanje naziva profila ........................................................ 9
Brisanje profila ....................................................................... 9
Postavke sustava ........................................................................ 9
GPS i GLONASS ................................................................... 9
Postavke zaslona ........................................................................ 9
Postavke izgleda ......................................................................... 9
Postavljanje tonova uređaja ..................................................... 10
Postavke tragova ...................................................................... 10
Postavke izrade rute ................................................................. 10
Postavke smjera ....................................................................... 10
Postavke visinomjera ................................................................ 10
Postavljanje formata prikaza položaja ...................................... 10
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 10
i
Postavke vremena .................................................................... 10
Geocaching postavke ............................................................... 10
Postavke ANT+ senzora ........................................................... 10
Postavke značajke Fitness ....................................................... 11
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje ....................... 11
Označavanje dionica po udaljenosti .................................... 11
Pomorske postavke .................................................................. 11
Postavljanje pomorskih alarma ............................................ 11
Ponovno postavljanje podataka ................................................ 11
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki ................. 11
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki stranice ... 11
Vraćanje svih zadanih postavki ........................................... 11
Informacije o uređaju................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Podrška i nadogradnja .............................................................. 11
Postavljanje Garmin Express ............................................... 11
Dodatne informacije ............................................................. 11
Registriranje uređaja ............................................................ 11
Informacije o bateriji .................................................................. 11
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije ................................. 12
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 12
Dugotrajna pohrana ............................................................. 12
Postupanje s uređajem ............................................................. 12
Čišćenje uređaja .................................................................. 12
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 12
Vodootpornost ...................................................................... 12
Upravljanje podacima ............................................................... 12
Vrste datoteka ...................................................................... 12
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 12
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 12
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 13
Brisanje datoteka ................................................................. 13
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 13
Rješavanje problema ................................................................ 13
Ponovno postavljanje uređaja .............................................. 13
Prikaz informacija o uređaju ................................................. 13
Dodatak ......................................................................... 13
tempe ........................................................................................ 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Izračuni zona pulsa ................................................................... 15
Indeks............................................................................ 16
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregled uređaja
Uključivanje uređaja
Držite
.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
• Neka svaki odabir na zaslonu osjetljivom na dodir bude
zasebna radnja.
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
za povratak u glavni izbornik.
• Odaberite
za prikaz određenih stavki izbornika za stranicu
koju pregledavate.
Početni zaslon
À
Á
Â
Ã
Tipka napajanja
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
D-prsten poklopca baterija
Utor za microSD™ karticu (ispod vratašca odjeljka za baterije)
Umetanje AA baterija
Ručni uređaj napaja se putem dvije AA baterije (nisu uključene).
Za najbolje rezultate koristite NiMH ili litijske baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.
À
Á
Â
Aktivnost
Kamo?
Postavke aktivnosti
Upotreba izbornika tipke napajanja
Prije korištenja određenih funkcija možda ćete morati odabrati
tipku napajanja.
Iz izbornika tipke napajanja možete odabrati mnogo funkcija kao
što su Upravitelj tragovima, Upravitelj točkama i geocaching.
Na bilo kojem zaslonu odaberite i odaberite funkciju.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
Snimanje zapisa traga
Informacije o bateriji
1 Odaberite aktivnost.
2 Nakon što crtice koje pokazuju snagu GPS signala postanu
kazaljke na satu.
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Uvod
zelene, odaberite Početak.
3 Po dovršetku aktivnosti povucite prstom od dna zaslona.
4 Odaberite Zaustavi.
Prikazuje se stranica sa sažetkom podataka.
5 Za pregled svih podataka krećite se okomito (opcionalno).
SAVJET: Možete odabrati naziv traga kako biste ga
promijenili.
6 Odaberite opciju:
• Za spremanje traga odaberite .
• Za odbacivanje traga odaberite .
Prilagođavanje zapisa traga
Na svom uređaju možete podesiti prikaz i bilježenje tragova.
1
1 Odaberite Trenutna trasa >
2 Odaberite opciju:
3
4
5
6
Promjena boje traga
.
• Za promjenu boje traga na karti odaberite Boja.
• Za prikaz linije na karti koja označava trag odaberite
Prikaži na karti.
> Postavljanje tragova > Metoda snimanja.
Odaberite
Odaberite opciju:
• Za snimanje tragova promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaš trag odaberite Automatski.
• Za snimanje traga na određenoj udaljenosti odaberite
Udaljenost.
• Za snimanje traga u određeno vrijeme odaberite Vrijeme.
Odaberite Interval.
Dovršenje postupka:
• Ako ste odabrali vrijednost Automatski za opciju Metoda
snimanja, odaberite koliko često želite snimanje traga.
NAPOMENA: Vrijednost intervala postavljena na
Najčešće daje najviše detalja o tragu, ali brzo iskorištava
memoriju uređaja.
• Ako ste odabrali Udaljenost ili Vrijeme za opciju Metoda
snimanja, unesite vrijednost i odaberite .
Navigacija pomoću značajke TracBack
®
Dok navigirate možete se vratiti na početak trase. To može biti
korisno kod pronalaženja puta natrag do kampa ili početka
staze.
1 Odaberite Trenutna trasa > > TracBack.
Ruta je na karti prikazana kao linija grimizne boje s početnom
i završnom točkom.
2 Navigirajte pomoću karte ili kompasa.
Spremanje trenutačne trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutna trasa.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite
• Odaberite
kako biste spremili cijelu trasu.
> Spremi dio i odaberite dio.
Prikaz informacija o tragu
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite .
Početak i kraj traga označeni su zastavicama.
4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o tragu.
Pregledavanje grafikona nadmorske visine
traga
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite .
Spremanje lokacije na tragu
1
2
3
4
5
Odaberite Upravitelj tragovima.
Odaberite trag.
Odaberite .
Odaberite lokaciju na tragu.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Pojavit će se informacije o lokaciji.
6 Odaberite > OK.
2
Možete promijeniti boju traga kako biste poboljšali njegovu
vidljivost na karti u usporedbi s drugim tragom.
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trag.
3 Odaberite Boja.
4 Odaberite boju.
Automatsko arhiviranje tragova
Tragove možete arhivirati prema automatskom rasporedu kako
biste uštedjeli prostor u memoriji.
1 Odaberite Postavljanje > Tragovi > Napredno postavljanje
> Aut.arhiviranje.
2 Odaberite Kad je puna, Svaki dan ili Tjedno.
Čišćenje trenutnog traga
1 Na zaslonu s trenutnim tragom povucite prstom od dna
zaslona.
2 Odaberite Zaustavi >
> Očisti.
Brisanje trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite > Izbriši.
Točke
Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Stvaranje točke
Lokaciju možete spremiti kao točku.
1 Odaberite aktivnost.
2 Odaberite .
3 Dodirnite lokaciju na karti.
4 Odaberite tekstualni okvir s informacijama.
Prikazuje se stranica za pregled.
5 Odaberite .
Točka se automatski sprema.
6 Odaberite OK.
Traženje točke
1
2
3
4
Odaberite Upravitelj točkama.
Odaberite točku s popisa.
Po potrebi odaberite
kako biste suzili pretragu.
Odaberite opciju:
• Odaberite Pretraž. sa slovk. za pretraživanje prema
nazivu točke.
• Odaberite Odaberi simbol za pretraživanje prema
simbolu točke.
• Odaberite Traži pored za pretraživanje u blizini nedavno
pronađene lokacije, druge točke, vaše trenutne lokacije ili
točke na karti.
• Odaberite Sortiraj za pregled popisa točaka prema
najmanjoj udaljenosti ili abecednom redoslijedu.
Uređivanje međutočke
Prije uređivanja međutočke morate je najprije stvoriti.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
Točke
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje točke
1 Odaberite Upravitelj točkama >
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Izbriši > Da.
> Izbriši.
Povećanje preciznosti lokacije točke
Lokaciju točke možete dodatno prilagoditi radi veće preciznosti.
Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko očitanja na
istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio precizniji.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju točke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100 %, odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite 4 do 8 uzoraka za točku čekajući
najmanje 90 minuta između uzoraka.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite > Projiciraj točku.
4 Unesite smjer i odaberite .
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite .
7 Odaberite Spremi.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
1
2
3
4
5
Odaberite Planer rute > Stvori rutu > Odabir prve točke.
Odaberite kategoriju.
Odaberite prvu točku na ruti.
Odaberite Koristi.
Odaberite Odabir sljedeće točke a dodavanje dodatnih
točaka ruti.
6 Odaberite za spremanje rute.
Uređivanje naziva rute
1
2
3
4
Odaberite Planer rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Promijeni naziv.
Unesite novi naziv.
Uređivanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uređivanje rute.
Rute
4 Odaberite točku.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
dolje ili Pomakni gore.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
6 Odaberite za spremanje rute.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Brisanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši rutu.
Pregled aktivne rute
1 Dok navigirate rutom odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Garmin avanture
®
Možete stvoriti avanture kako biste ih podijelili s obitelji,
prijateljima i Garmin zajednicom. Povezane stavke možete
grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za
posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati
zapisnik trase izleta, fotografije izleta i geocachee koje ste lovili.
Pomoću aplikacije BaseCamp™ možete stvarati avanture i
upravljati njima. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
adventures.garmin.com.
NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.
Slanje datoteka na BaseCamp
1 Otvori BaseCamp.
2 Uređaj priključite na računalo.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može
prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima
uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
3 Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u
mapu Moja zbirka ili na popis.
• Na izborniku BaseCamp odaberite Uređaj > Primi
od uređaja i odaberite uređaj.
®
®
3
4 Odaberite Idi.
Stvaranje avanture
Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp
na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 3).
1 Otvorite BaseCamp.
2 Odaberite Datoteka > Novo > Garmin avanture.
3 Odaberite trasu, a potom odaberite Sljedeće.
4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite
Promijeni i odaberite drugu fotografiju.
7 Odaberite Završi.
Pokretanje avanture
Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz
aplikacije BaseCamp na svoj uređaj (Slanje datoteka na
BaseCamp, stranica 3).
1 Odaberite Avanture.
2 Odaberite avanturu.
3 Odaberite Početak.
Dodatne karte
S uređajem možete koristiti dodatne karte kao što su BirdsEye
satelitske slike, BlueChart g2 i City Navigator detaljne karte.
Detaljne karte mogu sadržavati dodatne točke interesa, npr.
restorane ili mjesta koja pružaju nautičke usluge. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com ili se
obratite zastupniku tvrtke Garmin.
®
Pronalaženje lokacije u blizini druge lokacije
>
> Traži pored.
Traženje adrese
Pomoću dodatnih City Navigator karata možete tražiti adrese.
1 Odaberite Kamo? > Adrese.
2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje
po poštanskom broju.
4 Odaberite grad.
5 Unesite kućni broj.
6 Unesite ulicu.
Navigacija
Navigirati možete rutama i tragovima, do točke, Geocache
stavke, fotografije ili bilo koje druge lokacije spremljene na
uređaju. Za kretanje do odredišta možete koristiti kartu ili
kompas.
Kretanje prema odredištu
1 Na zaslonu aktivnosti odaberite
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite odredište.
4
.
Primanje satelitskih signala
Prije korištenja značajki GPS navigacije, kao što je snimanje
trase, morate pronaći satelitske signale. Za primanje satelitskih
signala uređaju će možda trebati neometan pogled na nebo.
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.
1 Držite .
2 Odaberite aktivnost.
3 Pričekajte da crtice koje pokazuju snagu GPS signala
postanu zelene.
Navigiranje pomoću karte
odredištu, stranica 4).
Pomoću izbornika Kamo? možete pronaći odredište do kojeg
želite navigirati. Na svim područjima i kartama nisu dostupne
sve kategorije izbornika Kamo?.
1 Na zaslonu aktivnosti odaberite
2 Odaberite opciju.
3 Odaberite lokaciju.
Zaustavljanje navigacije
1 Na karti ili kompasu povucite prstom od dna zaslona.
2 Odaberite Zaustavi.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Kretanje prema
Izbornik Kamo?
®
Otvara se karta na kojoj je vaša ruta označena grimiznom
linijom.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
2 Odaberite Karta.
Plavi trokut predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete,
plavi trokut se pomiče i ostavlja zapis traga (stazu).
3 Izvršite jednu ili više radnji:
• Odaberite i povucite po karti kako biste vidjeli različita
područja.
• Odaberite i za povećavanje ili smanjivanje karte.
• Odaberite lokaciju na karti (označena pribadačom) i
odaberite traku s informacijama na vrhu zaslona kako bi
se prikazale informacije o odabranoj lokaciji.
Navigacija rutom za vožnju
Ako želite navigirati rutama kroz ulice, najprije morate kupiti i
učitati City Navigator karte.
1 Odaberite Promjena profila > Automobilski.
2 Odaberite odredište.
3 Navigirajte pomoću karte.
Skretanja se pojavljuju na traci s informacijama na gornjoj
strani karte. Zvučni signali označavaju skretanja na ruti.
Navigacija pomoću kompasa
Prilikom kretanja prema odredištu pokazuje na vaše odredište
bez obzira u kojem se smjeru krećete.
1 Započnite navigiranje prema odredištu (Kretanje prema
odredištu, stranica 4).
2 Odaberite Kompas.
3 Okrećite se sve dok ne pokazuje prema vrhu kompasa i do
odredišta se nastavite kretati u tom smjeru.
Kalibracija kompasa
OBAVIJEST
Elektronički kompas kalibrirajte na otvorenom. Za bolju
preciznost smjera nemojte stajati pored objekata koji utječu na
magnetska polja, kao što su vozila, zgrade ili dalekovodi.
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Ako dođe do
neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon dugotrajnog
kretanja ili nakon ekstremnih promjena temperature, ručno
kalibrirajte kompas.
Izbornik Kamo?
1 Odaberite Kompas.
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite
kompas > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
> Kalibriraj
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti s obje strane zacrtanog kursa, primjerice
pješčanih sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na kompasu odaberite
Postavljanje > Smjer > Pre.na lin.(pok) > Kurs (CDI).
Pokazivač kursa À označava vaš odnos prema liniji kursa koja
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI) Á pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Mjerilo  prikazuje
udaljenost između točaka à na indikatoru skretanja s kursa koja
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Označavanje i pokretanje navigacije na
lokaciju čovjeka u moru
Lokaciju čovjeka u moru (MOB) možete spremiti i automatski
započeti navigaciju na nju.
1 Odaberite Čovjek u moru > Početak.
Otvara se karta s prikazom rute do lokacije čovjeka u moru.
Ruta je zadano prikazana kao linija grimizne boje.
2 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
Navigacija sa značajkom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, zaključati
odredište i navigirati do njega.
1 Odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 Odaberite Drži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Grafikon nadmorske visine
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti. Kako
biste prilagodili postavke nadmorske visine, pogledajte Postavke
visinomjera, stranica 10. Dodirnite bilo koju točku na grafikonu
kako biste pregledali detalje o toj točki.
Kretanje prema točki na grafikonu
1 Odaberite Iscrtavanje nadm. vis..
2 Odaberite pojedinačnu točku na grafikonu.
3 Odaberite .
4 Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
5 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
Promjena vrste grafikona
1 Odaberite Iscrtavanje nadm. vis..
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite
Promij.vrstu grafik..
3 Odaberite opciju.
>
Ponovno postavljanje grafikona nadmorske visine
1 Odaberite Iscrtavanje nadm. vis..
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite > Pon.
postavljanje > Očisti trenutni trag > Očisti.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Vaš je uređaj već kalibriran u tvornici, a uređaj po zadanim
postavkama koristi automatsku kalibraciju. Barometarski
visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate točnu nadmorsku
visinu ili točan barometarski tlak.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Odaberite Iscrtavanje nadm. vis..
3 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite >
Kalibr.visinomjera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Geocachei
Geocache je kao skriveno blago. Geocaching je lov na skrivena
blaga pomoću GPS koordinata koje su na internetu objavili oni
koju su geocache sakrili.
Preuzimanje geocache stavki
1
2
3
4
5
Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Idite na www.garmin.com/geocaching.
Po potrebi stvorite račun.
Prijavite se.
Slijedite upute na zaslonu kako biste pronašli i preuzeli
geocache stavke na uređaj.
Filtriranje popisa geocache stavki
Popis geocache stavki možete filtrirati prema nekoliko faktora,
na primjer prema zahtjevnosti.
1 Odaberite Geocaching > Brzi filtar.
2 Odaberite jednu ili više stavki za filtriranje.
3 Prilagodite postavke i odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za primjenu filtra na popis geocache stavki odaberite
Traži .
• Za spremanje filtra odaberite .
Stvaranje i spremanje filtra geocache stavki
Prilagođene filtre Geocache stavki možete stvoriti i spremiti
prema određenim faktorima. Nakon postavljanja filtar možete
primijeniti na popis geocache stavki.
1 Odaberite Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra >
Stvori filtar.
2 Odaberite opcije filtra.
3 Odaberite .
Filtru se automatski dodjeljuje naziv.
Uređivanje prilagođenog filtra geocache stavki
1 Odaberite Postavljanje > Geocaching > Postavke filtra.
2 Odaberite filtar.
3 Odaberite stavku za uređivanje.
Grafikon nadmorske visine možete promijeniti tako da prikazuje
tlak i nadmorsku visinu tijekom vremena ili određene udaljenosti.
Geocachei
5
Kretanje prema geocache stavci
1
2
3
4
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Odaberite Geocaching > Pronađi geocache.
Odaberite geocache stavku.
Odaberite Idi.
Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 Odaberite Alarmi približavanja > Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5 Unesite radijus i odaberite .
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
chirp™
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 Odaberite Postavljanje > Geocaching.
2 Odaberite chirp!22 pretr. > Uključi.
Izračun površine područja
1 Odaberite Izračun površine > Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Odaberite Izračunaj po završetku.
Pronalaženje Geocache stavke pomoću chirp
tehnologije
1 Odaberite Geocaching > Pronađi geocache.
2 Odaberite geocache stavku.
3 Odaberite Idi.
4 Navigirajte pomoću karte (Navigiranje pomoću karte,
Pregledavanje kalendara i almanaha
stranica 4) ili kompasa (Navigacija pomoću kompasa,
stranica 4).
Kada se nađete na udaljenosti od 10 m (32,9 stopa) od
geocache stavke koja ima chirp uređaj, pojavit će se detalji o
chirp uređaju.
5 Po potrebi odaberite Geocaching > Prik.chirp!22 detalje.
6 Ako je moguće, odaberite Idi kako biste započeli navigaciju
do sljedećeg koraka Geocache stavke.
Bilježenje pokušaja
Ako želite zabilježiti pokušaj pronalaženja geocache stavke,
najprije morate započeti navigaciju do geocache stavke
(Kretanje prema geocache stavci, stranica 6).
Nakon što pokušate pronaći geocache, možete zabilježiti
rezultate.
1 Odaberite Geocaching > Pokušaj zapisnika.
2 Odaberite Pronađeno, Nije pronađeno ili Treba popravak.
3 Odaberite opciju:
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližoj geocache
stavci, odaberite Pronađi sljed.najbliži.
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Za unos komentara o potrazi za cache stavkom ili o samoj
cache stavci odaberite Uredi komentar, unesite komentar
i odaberite .
Aplikacije
Postavljanje alarma
Ako trenutno ne koristite uređaj, možete podesiti vrijeme
uključivanja uređaja.
1 Odaberite Budilica.
2 Za postavljanje vremena odaberite i .
3 Odaberite Uključi alarm.
4 Odaberite opciju.
Alarm se oglašava u odabrano vrijeme. Ako je uređaj u to
vrijeme isključen, uključit će se i alarm će se oglasiti.
Pokretanje mjerača odbrojavanja
1 Odaberite Budilica > > Mjerač vremena.
2 Za postavljanje vremena odaberite i .
3 Odaberite Pokreni mjerač vrem..
Pokretanje štoperice
Bežično slanje i primanje podataka
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 stopa) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem ili pametnim telefonom koristeći ANT+
bežičnu tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache
stavke, rute i tragove.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
1 Odaberite Podijeli bežično.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
®
6
Možete pregledati aktivnosti uređaja, kao što je vrijeme
spremanja točke, i podatke almanaha za sunce i mjesec te lov i
ribolov.
1 Odaberite opciju:
• Za pregledavanje aktivnosti uređaja u određene dane
odaberite Kalendar.
• Kako biste vidjeli podatke o izlasku i zalasku sunca te
izlasku i zalasku mjeseca, odaberite Sunce i mjesec.
• Kako biste vidjeli najbolja predviđena vremena za lov i
ribolov, odaberite Lov i ribolov.
Po
potrebi odaberite ili kako biste vidjeli drugi mjesec.
2
3 Odaberite dan.
Odaberite Štoperica.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Promjena satelitskog prikaza
1 Odaberite Satelit.
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite .
3 Odaberite Trag gore za promjenu prikaza satelita tako da je
vaš trenutačni trag usmjeren prema vrhu zaslona.
Aplikacije
4 Odaberite Višebojni prikaz kako biste dodijelili boju satelitu i
crticama koje označavaju snagu njegovog signala.
Isključivanje GPS-a
1 Odaberite Satelit.
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite
> Koristi uz
Simuliranje lokacije
1 Odaberite Satelit.
2 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite
> Koristi uz
isklj. GPS.
isklj. GPS.
3 Povucite prstom od dna zaslona i odaberite
lok.na karti.
4 Odaberite lokaciju.
5 Odaberite Koristi.
> Postavi
Upravljanje VIRB akcijskom kamerom
®
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri. Dodatne pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku za seriju VIRB.
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
1 Uključite VIRB kameru.
2 Na svom uređaju odaberite Daljinski upravljač VIRB.
3 Pričekajte da se uređaj poveže s VIRB kamerom.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa povucite klizač prema gore.
• Za snimanje fotografije odaberite .
Upravljačke ploče i podatkovna polja možete prilagoditi svojim
fitness aktivnostima (Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče, stranica 9).
1 Ako vaš uređaj trenutno bilježi trag, odaberite Trenutna
trasa > .
Trenutni trag možete spremiti ili izbrisati.
2 Odaberite > Postavljanje > Aktivnosti > Napredno
postavljanje > Izlazni format.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Aktivnosti (FIT) za bilježenje aktivnosti s
fitness podacima (npr. dionice) koje su napravljene
posebno za uslugu Garmin Connect.
• Odaberite Tragovi (GPX/FIT) za istovremeno snimanje
aktivnosti u obliku standardnog traga koji možete
pregledavati na karti i koristiti za navigaciju, i u obliku
aktivnosti s fitness informacijama.
4 Odaberite > Štoperica > Početak.
5 Krenite na trčanje ili vožnju bicikla.
6 Po dovršetku odaberite Zaustavi.
7 Odaberite Pon. postavljanje > Spremi.
Povijest
Telefonske obavijesti
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem. Kada telefon primi poruku, poslat će
obavijest na vaš uređaj.
Uparivanje pametnog telefona s uređajem
Ako želite upariti pametni telefon i uređaj, najprije morate
preuzeti i instalirati aplikaciju Garmin Connect™ Mobile. Dodatne
informacije potražite na web-mjestu garmin.com/intosports/apps.
1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju
od 10 m (33 ft) od uređaja.
2 Na kompatibilnom pametnom telefonu omogućite Bluetooth
bežičnu tehnologiju.
3 Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
4 Odaberite Postavljanje > Bluetooth > Upariv. mobil.
uređaja.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Povijest obuhvaća podatke o datumu, vremenu, udaljenosti,
kalorijama, prosječnoj brzini ili taktu, uzbrdicama, nizbrdicama i
dodatnim ANT+ senzorima.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Povijest povremeno možete prenijeti na aplikacije Garmin
Connect (Korištenje usluge Garmin Connect, stranica 7) ili
BaseCamp (Garmin avanture, stranica 3) kako biste vodili
evidenciju podataka o svim svojim aktivnostima.
®
Prikazivanje aktivnosti
1 Odaberite Povijest aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Pregled.
Brisanje aktivnosti
1 Odaberite Povijest aktivnosti.
2 Odaberite aktivnost.
3 Odaberite Izbriši > Da.
®
Skrivanje obavijesti
Kada uparite uređaj i kompatibilan pametni telefon, obavijesti su
zadano omogućene. Obavijesti možete sakriti pa se neće
pojavljivati na zaslonu vašeg uređaja.
Odaberite
> Bluetooth > Obavijesti > Sakrij.
Fitness
Trčanje ili bicikliranje s vašim uređajem
Ako želite trčati ili voziti bicikl i pri tome koristiti svoj uređaj,
najprije je potrebno odabrati odgovarajući profil (Odabir profila,
stranica 9).
Fitness
Korištenje usluge Garmin Connect
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Neobavezni dodaci za fitness
S uređajem možete koristiti neobavezne dodatke za fitness,
uključujući monitor pulsa ili senzor takta. Navedeni dodaci
koriste ANT+ bežičnu tehnologiju za slanje podataka na uređaj.
Prije korištenja neobaveznih dodataka za fitness potrebno je
montirati dodatke u skladu s uputama priloženima uz pojedini
dodatak.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Ovaj je uređaj kompatibilan s monitorom pulsa, GSC™ 10
senzorima brzine i kadence i tempe™ bežičnim senzorom
temperature. Podatkovno polje možete prilagoditi tako da
prikazuje podatke senzora.
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) senzora.
7
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Odaberite Postavljanje > ANT senzor.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Pretraživanje u Povezan.
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (32,9 ft.) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 15) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje zona pulsa
Prije nego što uređaj može odrediti vaše zone pulsa, morate
postaviti korisnički profil za fitness (Postavljanje korisničkog
profila za vježbanje, stranica 11).
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 8).
1 Odaberite Postavljanje > Fitness > Zone pulsa.
2 Unesite maksimalan i minimalan puls za zonu 5.
Maksimalan puls za svaku zonu temelji se na minimalnom
pulsu prethodne zone. Na primjer, ako ste kao minimalan
puls za zonu 5 unijeli 167, uređaj kao maksimalan puls za
zonu 4 unosi 166.
3 Unesite minimalan puls za zone 4-1.
8
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja
Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može
značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja
baterije.
NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može
doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1 Odaberite .
2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje
na visoko.
Zaključavanje zaslona osjetljivog na dodir
Možete zaključati zaslon kako biste spriječili slučajne dodire
zaslona.
Odaberite > .
Otključavanje dodirnog zaslona
Odaberite
> .
Postavljanje osjetljivosti dodirnog zaslona
Osjetljivost dodirnog zaslona možete postaviti tako da odgovara
vašim aktivnostima.
1 Odaberite Postavljanje > Dostupnost > Osjetljivost na
dodir.
2 Odaberite opciju.
SAVJET: Postavke dodirnog zaslona možete, ovisno o
aktivnosti, testirati sa i bez rukavica.
Postavke zaslona
Odaberite Postavljanje > Prikaz.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Ušteda ener.baterije: Štednja energije baterije i produživanje
trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon isključivanja
pozadinskog osvjetljenja (Uključivanje načina rada za štednju
baterije, stranica 12).
Konfiguriranje karata
Možete uključiti ili isključiti karte koje su trenutno učitane u
uređaj.
Odaberite Postavljanje > Karta > Konfiguriranje karti.
Općenite postavke karte
Odaberite Postavljanje > Karta > Općenito.
Pojedinost: Postavljanje količine pojedinosti koje karta
prikazuje. Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo
ponovno iscrtavanje karte.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Opcija Sjever gore prikazuje sjever na vrhu
stranice. Opcija Trag gore prikazuje trenutni smjer kretanja
prema vrhu stranice. Opcija Cestovni način rada daje
cestovnu perspektivu sa smjerom putovanja na vrhu.
Upravljačka ploča: Postavlja prikaz upravljačke ploče na karti.
Svaka upravljačka ploča prikazuje druge informacije o vašoj
ruti ili lokaciji.
Osjenčani reljef: Prikazivanje reljefa na karti (ako je dostupan)
ili isključivanje sjenčanja.
Automatsko zumir.: Postavlja zaslon za automatsko zumiranje.
Prilagođavanje uređaja
Napredne postavke karte
Odaberite Postavljanje > Karta > Napredno postavljanje.
Brzina karte: Prilagođava brzinu iscrtavanja karte. Brže
iscrtavanje karte smanjuje trajanje baterije.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Odabir vozila: Postavlja ikonu položaja ikoja označava vaš
položaj na karti. Zadana je ikona mali plavi trokut.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kada je
razina zumiranja veća odabrane razine.
Veličina teksta: Postavljanje veličine teksta stavki karte.
Prilagođena podatkovna polja i upravljačke
ploče
Podatkovna polja prikazuju podatke o vašoj lokaciji ili duge
posebne podatke. Upravljačke ploče su prilagođene skupine
podataka koje mogu biti korisne prilikom izvođenja posebnih ili
općih zadataka, kao što je geocaching.
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i
stranice statusa.
Omogućavanje podatkovnih polja karte
1 Na karti povucite prstom od dna zaslona i odaberite
Podešavanje karte > Općenito > Upravljačka ploča.
2 Odaberite podatkovno polje.
>
Prilagođavanje podatkovnih polja
Ako želite promijeniti podatkovna polja karte, najprije ih morate
omogućiti (Omogućavanje podatkovnih polja karte, stranica 9).
Možete prilagoditi podatkovna polja i upravljačke ploče karte,
kompasa, putnog računala, grafikona nadmorske visine i
stranice statusa.
1 Na stranici na kojoj se prikazuju podatkovna polja odaberite
podatkovno polje.
Odaberite
kategoriju podatkovnih polja i podatkovno polje.
2
Na primjer, odaberite Podaci o putu > Brzina - prosjek u
kretanju.
Prilagođavanje upravljačkih ploča
1 Odaberite stranicu.
2 Na karti povucite prstom od dna zaslona i odaberite
Podešavanje karte > Općenito > Upravljačka ploča.
3 Odaberite upravljačku ploču.
>
Profili
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su
različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje
uređaja za geocaching.
Profili su povezani zaslonima aktivnosti, uključujući početni
zaslon.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Odabir profila
Kada promijenite aktivnost, vaše su postavke različite za svaki
profil.
1 Na početnom zaslonu povucite prstom vodoravno.
2 Odaberite profil.
1 Odaberite Postavljanje > Profili > Stvori profil > OK.
2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.
Uređivanje naziva profila
1 Odaberite Postavljanje > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Uredi naziv.
4 Unesite novi naziv.
Brisanje profila
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate
aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.
1 Odaberite Postavljanje > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Izbriši.
Postavke sustava
Odaberite Postavljanje > Sustav.
Sustav satelita: Postavlja sustav satelita na GPS, Sustav
satelita (GPS i GLONASS, stranica 9) ili Demo način rada
(GPS je isključen).
WAAS/EGNOS: Postavlja sustav na korištenje usluge Wide
Area Augmentation System/European Geostationary
Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Više
informacija o sustavu WAAS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Jezik teksta: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka.
USB rad: Postavljanje načina na koji uređaj koristi način rada za
masovnu pohranu ili Garmin način rada kada je povezan s
računalom.
Vrsta baterije: Postavlja vrstu baterije uređaja.
GPS i GLONASS
Zadana postavka satelitskog sustava je Sustav satelita koja u
zahtjevnim uvjetima osigurava poboljšanu izvedbu i brže
pronalaženje položaja. Istovremeno korištenje GPS-a i
GLONASS-a može brže potrošiti bateriju nego kada se koristi
samo GPS.
Postavke zaslona
Odaberite Postavljanje > Prikaz.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Ušteda ener.baterije: Štednja energije baterije i produživanje
trajanja baterije isključivanjem zaslona nakon isključivanja
pozadinskog osvjetljenja (Uključivanje načina rada za štednju
baterije, stranica 12).
Postavke izgleda
Odaberite Postavljanje > Izgled.
Način rada: Postavljanje svijetle ili tamne pozadine ili
automatskog prebacivanja između njih ovisno o vremenu
izlaska i zalaska sunca na lokaciji na kojoj se nalazite.
Dnevna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u
dnevnom načinu rada.
Noćna boja: Postavljanje boje za odabire napravljene u noćnom
načinu rada.
Stvaranje prilagođenog profila
Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu
aktivnost ili put.
Prilagođavanje uređaja
9
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
1 Odaberite Postavljanje > Tonovi > Tonovi > Uključi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Postavke tragova
Odaberite Postavljanje > Tragovi.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje traga. Opcija
Automatski automatski snima tragove promjenjivom stopom
koja će na najbolji način predstavljati vaše tragove.
Interval: Postavljanje stope snimanja zapisnika traga. Češće
snimanje točaka stvara trag s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik traga.
Auto Pause: Automatski zaustavlja snimanje traga kada se
zaustavite.
Autom.pokretanje: Automatski započinje snimanje traga kada
uređaj primi satelitske signale.
Napredno postavljanje: Omogućuje vam postavljanje
automatskog arhiviranja, određivanje kada će se snimati
podaci o putu, odabir formata za snimanje zapisnika traga i
ponovno postavljanje podataka o putu.
Postavke izrade rute
Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se
bavite. Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj
aktivnosti.
Odaberite Postavljanje > Izrada rute.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Udaljenost vođenje do sljedeće točke na ruti
kada ste unutar određene udaljenosti od trenutne točke.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
Odaberite Postavljanje > Smjer.
Prikaz: Postavljanje vrste smjera kretanja prikazanog na
kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Pre.na lin.(pok): Omogućuje korištenje pokazivača smjera koji
pokazuje smjer do vašeg odredišta ili pokazivača kursa koji
pokazuje vaš odnos s linijom kursa koja vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibriraj kompas: Omogućuje kalibraciju kompasa ako dođe
do neobičnog ponašanja kompasa, primjerice, nakon
dugotrajnog kretanja ili nakon ekstremnih promjena
temperature, ručno kalibrirajte kompas. Pogledajte odjeljak
Kalibracija kompasa, stranica 4.
Postavke visinomjera
Odaberite Postavljanje > Visinomjer.
Aut.kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri svakom
uključivanju uređaja. Uređaj nastavlja automatski kalibrirati
visinomjer sve dok uređaj prima GPS signale.
Način rada barometra: Promijenjena visina omogućuje
mjerenje promjena nadmorske visine pri kretanju pomoću
barometra. Fiksna visina pretpostavlja da je uređaj
10
nepomičan pri određenoj nadmorskoj visini, tako da se
barometarski tlak može mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Određ.var.tlaka: Određuje kako uređaj sprema podatke o
tlaku.Opcija Uvijek spremi može biti korisna ako očekujete
fronte.
Vrsta grafikona: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u
nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibr.visinomjera: Omogućuje kalibraciju barometarskog
visinomjera ako znate točnu nadmorsku visinu ili točan
barometarski tlak. Pogledajte Kalibracija barometarskog
visinomjera, stranica 5.
Postavljanje formata prikaza položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Odaberite Postavljanje > Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Geodetski datum kar.: Postavlja koordinatni sustav na kojem
se temelji karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite Postavljanje > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Postavke vremena
Odaberite Postavljanje > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Geocaching postavke
Odaberite Postavljanje > Geocaching.
Izgled: Omogućuje postavljanje stila zaslona za geocache
podatke i prikaz popisa geocache stavki abecednim
redoslijedom ili prema kodovima.
chirp!22 pretr.: Omogućuje uređaju pretraživanje geocache
stavki koje sadrže chirp dodatak (Omogućavanje chirp
pretraživanja, stranica 6).
chirp!22-progr.: Programiranje chirp dodatka. Proučite priručnik
za vlasnike chirp dodatka na web-mjestu www.garmin.com.
Postavke filtra: Omogućuje izradu i spremanje prilagođenih
filtara za geocache stavke (Stvaranje i spremanje filtra
geocache stavki, stranica 5).
Pronađ.geocache: Omogućuje uređivanje broja pronađenih
Geocache stavki. Ovaj broj automatski raste svaki put kad
zabilježite pronalazak (Bilježenje pokušaja, stranica 6).
Postavke ANT+ senzora
Dodatne informacije o neobaveznim dodacima za fitness
potražite na web-mjestu Neobavezni dodaci za fitness,
stranica 7.
Prilagođavanje uređaja
Postavke značajke Fitness
Odaberite Postavljanje > Fitness.
Auto Lap: Postavljanje uređaja na automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti.
Korisnik: Postavljanje podataka u korisničkom profilu
(Postavljanje korisničkog profila za vježbanje, stranica 11).
Zone pulsa: Postavlja pet razina pulsa za fitness aktivnosti.
Vrsta aktivnosti: Postavlja fitness aktivnost na trčanje,
biciklizam ili nešto drugo. Ovo omogućuje prikaz aktivnosti
trčanja kao aktivnosti trčanja kada je prebacite na Garmin
Connect.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
stranice
Možete vratiti zadane vrijednosti postavki karte, kompasa,
putnog računala i grafikona nadmorske visine.
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite > Vrać. zad. postavki.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Odaberite Postavljanje > Pon. postavljanje > Pon.post.sve
postavke > Da.
Postavljanje korisničkog profila za vježbanje
Uređaj koristi informacije koje unesete o sebi kako bi izračunao
točne podatke. Sljedeće podatke u korisničkom profilu možete
izmijeniti: spol, starost, težinu, visinu i predani sportaš (O
postavki Predani sportaš, stranica 11).
1 Odaberite Postavljanje > Fitness > Korisnik.
2 Izmijenite postavke.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Vrsta baterije
2 AA baterije (alkalne, NiMH, litijske ili
prethodno napunjene NiMH)
Trajanje baterije
Do 16 sati
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Raspon radne temperature Od -20 °C do 70 °C (od -4 °F do 158 °F)
Označavanje dionica po udaljenosti
Značajku Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ova značajka pomaže prilikom
usporedbe rezultata za različite dijelove aktivnosti.
1 Odaberite Postavljanje > Fitness > Auto Lap.
2 Unesite vrijednost i odaberite .
®
Pomorske postavke
Odaberite Postavljanje > Nautička.
Nač.naut.grafik.: Postavlja vrstu karte koju uređaj koristi pri
prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje razne
značajke karte u različitim bojama tako da su pomorske točke
interesa vidljivije i tako da karta odražava način crtanja
papirnatih karata. Ribolov (zahtijeva pomorkse karte)
prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja dubine te
pojednostavljuje prikaz karte za optimalno korištenje u
ribolovu.
Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na
karti.
Post.naut.alarma: Postavlja alarm prilikom prelaska određene
udaljenosti dok ste usidreni, kad se za određenu udaljenost
odmaknete od kursa i kad dođete do određene dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 Odaberite Postavljanje > Nautička > Post.naut.alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite .
Ponovno postavljanje podataka
Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke,
izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavljanje > Pon. postavljanje.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
Vraćanje zadanih vrijednosti određenih postavki
1 Odaberite Postavljanje.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
3 Odaberite > Vrać. zad. postavki.
Informacije o uređaju
Radijska frekvencija/
protokol
2,4 GHz ANT+ bežična tehnologija
Bluetooth Smart
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Sigurna udaljenost od
kompasa
30 cm (11,8 in)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogućuje jednostavan
pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Prijenos podataka na Garmin Connect
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Dodatne informacije
Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu
tvrtke Garmin.
• Posjetite www.garmin.com/outdoor.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.
• Posjetite garmin.com/express.
• Originalni račun ili fotokopiju čuvajte na sigurnom mjestu.
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
11
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
Vodootpornost
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
OBAVIJEST
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra do 30
minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon
potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i sušite ga
na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Maksimiziranje vijeka trajanja baterije
Upravljanje podacima
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 8).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 8).
• Koristite način rada za štednju baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 12).
• Smanjite brzinu iscrtavanja karte (Konfiguriranje karata,
stranica 8).
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavljanje > Prikaz > Ušteda ener.baterije >
Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete
odabrati kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti
za prikaz stranice o statusu.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
12
®
Vrste datoteka
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka:
• Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX datoteke trasa.
• GPX geocache datoteke (Preuzimanje geocache stavki,
stranica 5).
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
• FIT datoteke za izvoz u Garmin Connect.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Uklonite baterije.
3 U odjeljku za bateriju gurnite držač kartice À ulijevo i
podignite ga.
4 Stavite memorijsku karticu Á sa zlatnim kontaktima
5
6
7
8
okrenutim prema dolje.
Zatvorite držač kartice.
Gurnite držač kartice udesno i zaključajte ga.
Zamijenite baterije.
Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Informacije o uređaju
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Uklanjanje baterija.
2 Ponovno umetanje baterija.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite Postavljanje > Opis.
Dodatak
tempe
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
Dodatak
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili imati opremu za ANT+.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva
putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za putovanje.
Brzina: Trenutačna stopa kretanja.
Brzina dionice: Prosječna brzina za trenutačnu dionicu.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete
stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu
točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 koji može primati podatke o
dubini vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 stopa).
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Ispravljena brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž
rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kurs: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutačni položaj
prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na
odabranu postavku formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maksimalna temperatura u protekla 24 sata: Maksimalna
temperatura zabilježena u posljednja 24 sata.
Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
®
®
13
Minimalna temperatura u protekla 24 sata: Minimalna
temperatura zabilježena u posljednja 24 sata.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili
ispod razine mora.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad razine
tla (ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj
visini).
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom trčanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 stopa)
uspona prijeđete 60 m (200 stopa), stupanj nagiba iznosi
5 %.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ništa: Ovo je prazno podatkovno polje.
Nizbrdica dionice: Okomita udaljenost spusta za trenutačnu
dionicu.
Nizbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost spusta za
posljednju dovršenu dionicu.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Postotak maksimalnog pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
Postotak prosječnog pulsa: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutačnu aktivnost.
Postotak pulsa dionice: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutačnu dionicu.
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu
aktivnost.
Prosječni puls: Prosječni puls za trenutačnu aktivnost.
Prosječni takt: Prosječni takt za trenutačnu aktivnost.
Proteklo (ukupno) vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na
primjer, ako pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a
onda zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim
pokrenete mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme
bit će 35 minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls dionice: Prosječan puls za trenutačnu dionicu.
Puls zadnje dionice: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Skretanje za vozilo: Smjer sljedećega skretanja na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
14
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Takt: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za prikazivanje
ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje takta.
Takt dionice: Prosječni takt za trenutačnu dionicu.
Takt zadnje dionice: Prosječni takt za posljednju dovršenu
dionicu.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o
temperaturi vode.
Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.
Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.
Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uzbrdica dionice: Okomita udaljenost uspona za trenutačnu
dionicu.
Uzbrdica zadnje dionice: Okomita udaljenost uspona za
posljednju dovršenu dionicu.
Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno
skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja
do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do sljedećeg: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i sljedeće točke na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Dodatak
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
4
80–90%
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
5
90–100%
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
Dodatak
15
Indeks
A
adrese, traženje 4
alarmi
blizina 6
pomorski 11
sat 6
alarmi približavanja 6
almanah
vrijeme izlaska i zalaska sunca 6
vrijeme za lov i ribolov 6
ANT+ senzori 10
uparivanje 7, 8
Auto Lap 11
avanture 3, 4
B
barometar 5
BaseCamp 3, 4, 12
baterija 1, 11
maksimaliziranje 8, 12
maksimiziranje 12
Memorija 12
umetanje 1
biciklizam 7
Bluetooth tehnologija 7
brisanje
povijest 7
svi korisnički podaci 13
C
chirp 6, 10
City Navigator 4
Č
čišćenje dodirnog zaslona 12
čišćenje uređaja 12
čovjek u moru (MOB) 5
D
datoteke, prijenos 5, 12, 13
dijeljenje podataka 6
dodaci 7, 8
dodatna oprema 7, 11
F
format položaja 10
G
Garmin Connect, spremanje podataka 7
Garmin Express 11
nadogradnja softvera 11
registriranje uređaja 11
geocache stavke 5, 6, 12
postavke 10
preuzimanje 5
geocachei 5
GLONASS 9
GPS 6, 7, 9
gumbi na zaslonu 1
H
HomePort 12
I
ID jedinice 13
izbornik 1
izračun područja 6
K
kalendar 6
kalibracija
kompas 4
visinomjer 5
Kamo? 4
karte 4, 8
dodatno 4
nadogradnja 11
navigacija 2
podatkovna polja 9
16
postavke 8, 9
kompas 4, 5
navigacija 4
postavke 10
kondicija 7, 11
korisnički podaci, brisanje 13
korisnički profil 11
kurs, pokazivač 5
S
L
štoperica 6
lokacije
spremanje 2
uređivanje 2
M
međutočke, uređivanje 2
memorijska kartica 12
microSD kartica 1, 12. Vidi memorijska kartica
mjerač odbrojavanja 6
mjerač vremena 7
odbrojavanje 6
mjerne jedinice 10
N
nadmorska visina 2, 5
grafikon 5
nadzorne ploče 9
navigacija 4, 5
cesta 4
kompas 4
zaustavljanje 4
O
obavijesti 7
P
pametni telefon 6
uparivanje 7
planer puta. Vidi rute
početni zaslon 1
podaci
prijenos 7, 12
spremanje 7
podatkovna polja 9, 13
pomorski
postavke 11
postavljanje alarma 11
ponovno postavljanje uređaja 11, 13
postavke 8–11
uređaj 10
postavke karte 9
postavke smjera 10
postavke sustava 9
postavke vremena 10
postavke zaslona 8, 9
povijest 7
slanje na računalo 7
pozadinsko osvjetljenje 8, 12
predani sportaš 11
preuzimanje, geocache stavke 5
prijenos
datoteka 3
datoteke 5, 6, 12
tragovi 6
prilagođavanje uređaja 8, 9
profili 9, 11
puls, zone 8
Puls, zone 15
satelitski signali 6, 7
primanje 4
Sight N'Go 5
softver, nadogradnja 11
specifikacije 11
spremanje podataka 12
Š
T
tempe 13
temperatura 13
tipka napajanja 1
tipke 1
točke 2, 4
brisanje 3
projekcija 3
spremanje 2
uređivanje 2, 3
tonovi 10
TracBack 2
tragovi 1, 2
arhiviranje 2
postavke 1, 10
trase 1, 2, 4
trčanje 7
U
uparivanje
ANT+ senzori 7, 8
pametni telefon 7
uređaj
ponovno postavljanje 13
postupanje 12
registracija 11
USB
način rada za masovno skladištenje 12
prekid veze 13
prijenos datoteka 12
priključak 1
V
VIRB daljinski upravljač 7
visinomjer 5, 10
vodootpornost 12
vraćanje, postavke 11
vremenske zone 10
vrijeme izlaska i zalaska sunca 6
vrijeme za lov i ribolov 6
Z
zaključavanje, zaslon 8
zaslon 8
zaključavanje 8
zaslon osjetljiv na dodir 1, 8
R
računalo, povezivanje 12
registracija proizvoda 11
registriranje uređaja 11
rješavanje problema 11, 13
rute 3
brisanje 3
postavke 10
prikaz na karti 3
stvaranje 3
uređivanje 3
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising