Garmin | eTrex® Touch 25 | Garmin eTrex® Touch 25 Priročnik za uporabo

Garmin eTrex® Touch 25 Priročnik za uporabo
eTrex Touch 25/35
®
Priročnik za uporabo
Marec 2016
190-01836-43_0B
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, Auto Lap , BlueChart , City Navigator , eTrex in TracBack so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane
v ZDA in drugih državah. ANT+ , BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™, tempe™, VIRB in GSC™ so blagovne znamke družbe
Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Mac je registrirana blagovna znamka
družbe Apple Computer, Inc. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. microSD™ in
logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Druge registrirane in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
NMEA je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 sta registrirani blagovni znamki
združenja National Marine Electronics Association.
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Vstavljanje baterij AA .................................................................. 1
Informacije o bateriji ............................................................... 1
Vklop naprave ............................................................................. 1
Uporaba zaslona na dotik ...................................................... 1
Domači zaslon ....................................................................... 1
Uporaba menija tipke za vklop/izklop........................... 1
Sledi................................................................................. 1
Beleženje dnevnika sledi ............................................................ 1
Prilagajanje dnevnika sledi ......................................................... 1
Navigacija s funkcijo TracBack® ................................................ 2
Shranjevanje trenutne sledi ........................................................ 2
Ogled informacij o sledi .............................................................. 2
Ogled izrisa višine sledi .............................................................. 2
Shranjevanje lokacije na sledi .................................................... 2
Spreminjanje barve sledi ............................................................ 2
Samodejno arhiviranje sledi ........................................................ 2
Čiščenje trenutne sledi ............................................................... 2
Brisanje sledi .............................................................................. 2
Točke poti....................................................................... 2
Ustvarjanje točke poti ................................................................. 2
Iskanje točke poti ........................................................................ 2
Urejanje točke poti ...................................................................... 2
Brisanje točke poti ...................................................................... 3
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti .............................. 3
Projekcija točke poti .................................................................... 3
Načrtovane poti.............................................................. 3
Ustvarjanje načrtovane poti ........................................................ 3
Urejanje imena načrtovane poti .................................................. 3
Urejanje načrtovane poti ............................................................. 3
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ......................................... 3
Brisanje načrtovane poti ............................................................. 3
Ogled aktivne načrtovane poti .................................................... 3
Obračanje načrtovane poti ......................................................... 3
Garmin® Pustolovščine................................................. 3
Pošiljanje datotek v BaseCamp .................................................. 3
Ustvarjanje pustolovščine ........................................................... 4
Začetek dogodivščine ................................................................. 4
Meni Kam?...................................................................... 4
Izbirni zemljevidi ......................................................................... 4
Iskanje lokacije blizu druge lokacije ............................................ 4
Iskanje naslova ........................................................................... 4
Navigacija........................................................................ 4
Navigacija do cilja ....................................................................... 4
Ustavitev navigacije ............................................................... 4
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 4
Navigacija z zemljevidom ........................................................... 4
Navigacija po načrtovani poti za vožnjo ................................. 4
Navigacija s kompasom .............................................................. 4
Umerjanje kompasa ............................................................... 4
Smerni kurzor ......................................................................... 5
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ..... 5
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ........................................... 5
Začrtana višina ........................................................................... 5
Navigacija do točke na izrisu ................................................. 5
Spreminjanje vrste izrisa ........................................................ 5
Ponastavitev izrisa višine ....................................................... 5
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 5
Zbirke Geocache............................................................ 5
Prenašanje zbirk Geocache ........................................................ 5
Kazalo vsebine
Filtriranje seznama zbirk Geocache ........................................... 5
Ustvarjanje in shranjevanje filtra za zbirke Geocache ........... 5
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache .................. 5
Navigacija do zbirke Geocache .................................................. 6
chirp™ ........................................................................................ 6
Omogočanje iskanja naprave chirp ....................................... 6
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp .............................. 6
Beleženje poskusa v dnevnik ..................................................... 6
Programi.......................................................................... 6
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov .............................. 6
Nastavitev opozorila o bližini ...................................................... 6
Izračun velikosti območja ............................................................ 6
Ogled koledarja in almanahov .................................................... 6
Nastavljanje opozorila ................................................................. 6
Vklop odštevalnika ...................................................................... 6
Odpiranje štoparice ..................................................................... 6
Stran s sateliti ............................................................................. 6
Spreminjanje pogleda satelitov .............................................. 7
Izklop GPS-a .......................................................................... 7
Simuliranje lokacije ................................................................ 7
Upravljanje športne kamere VIRB® ............................................ 7
Obvestila telefona ....................................................................... 7
Združevanje pametnega telefona z napravo ......................... 7
Skrivanje obvestil ................................................................... 7
Vadba............................................................................... 7
Tek ali kolesarjenje z napravo .................................................... 7
Zgodovina ................................................................................... 7
Ogled dejavnosti .................................................................... 7
Brisanje dejavnosti ................................................................. 7
Uporaba funkcije Garmin Connect ......................................... 7
Izbirna dodatna oprema za vadbo ......................................... 7
O območjih srčnega utripa .......................................................... 8
Cilji pripravljenosti .................................................................. 8
Nastavljanje območij srčnega utripa ...................................... 8
Prilagajanje naprave...................................................... 8
Prilagajanje svetlosti osvetlitve ................................................... 8
Zaklepanje zaslona na dotik ....................................................... 8
Odklepanje zaslona na dotik .................................................. 8
Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik .................................... 8
Nastavitve zaslona ...................................................................... 8
Konfiguracija zemljevidov ........................................................... 8
Splošne nastavitve zemljevidov ............................................. 8
Dodatne nastavitve zemljevida .............................................. 9
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne plošče ...................... 9
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida ............................. 9
Prilagajanje polj podatkov ...................................................... 9
Prilagajanje nadzornih plošč .................................................. 9
Profili ........................................................................................... 9
Izbiranje profila ....................................................................... 9
Ustvarjanje profila po meri ..................................................... 9
Urejanje imena profila ............................................................ 9
Brisanje profila ....................................................................... 9
Nastavitve sistema ...................................................................... 9
GPS in GLONASS ................................................................. 9
Nastavitve zaslona ...................................................................... 9
Nastavitve videza ........................................................................ 9
Nastavitev zvokov naprave ......................................................... 9
Nastavitve sledi ......................................................................... 10
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 10
Nastavitve smeri ....................................................................... 10
Nastavitve višinomera ............................................................... 10
Nastavitve zapisa položaja ....................................................... 10
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 10
Časovne nastavitve .................................................................. 10
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ........................................... 10
i
Nastavitve senzorjev ANT+ ...................................................... 10
Nastavitve vadbe ...................................................................... 10
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo ......................... 11
Označevanje krogov po razdalji ........................................... 11
Pomorske nastavitve ................................................................ 11
Nastavljanje pomorskih alarmov .......................................... 11
Ponastavitev podatkov ............................................................. 11
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve .......... 11
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani .................................................................................... 11
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Podpora in posodobitve ............................................................ 11
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 11
Pridobivanje dodatnih informacij .......................................... 11
Registracija naprave ............................................................ 11
Informacije o bateriji .................................................................. 11
Podaljševanje trajanja baterije ............................................. 12
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 12
Dolgoročni pomnilnik ............................................................ 12
Nega naprave ........................................................................... 12
Čiščenje naprave ................................................................. 12
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 12
Potopitev v vodo .................................................................. 12
Upravljanje podatkov ................................................................ 12
Vrste datotek ........................................................................ 12
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 12
Priklop naprave na računalnik ............................................. 12
Prenos datotek v napravo .................................................... 12
Brisanje datotek ................................................................... 13
Izključitev kabla USB ........................................................... 13
Odpravljanje težav .................................................................... 13
Ponovni zagon naprave ....................................................... 13
Ogled informacij o napravi ................................................... 13
Dodatek ......................................................................... 13
tempe ........................................................................................ 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 15
Kazalo............................................................................ 16
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
Vklop naprave
Držite
.
Uporaba zaslona na dotik
•
•
•
•
•
•
Tapnite zaslon, da izberete možnost.
Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
Če se želite vrniti v glavni meni, izberite .
Če si želite ogledati določene elemente menija za stran, ki si
jo ogledujete, izberite .
Domači zaslon
À
Á
Â
Ã
Tipka za vklop/izklop
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Obroček vratc za baterijo
Reža za kartico microSD™ (pod vratci za baterijo)
Vstavljanje baterij AA
Ročno napravo napajata dve bateriji AA (nista priloženi).
Priporočamo uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer pazite na polarnost.
À
Á
Â
Dejavnost
Kam?
Nastavitve dejavnosti
Uporaba menija tipke za vklop/izklop
Pred uporabo določenih funkcij boste morda morali izbrati tipko
za vklop/izklop.
V meniju tipke za vklop/izklop imate dostop do številnih funkcij,
kot so Upravitelj sledi, Upravitelj točk poti in Iskanje zbirk
Geocache.
Na katerem koli zaslonu izberite in nato izberite funkcijo.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
Beleženje dnevnika sledi
Informacije o bateriji
1 Izberite dejavnost.
2 Ko se indikatorski stolpci GPS obarvajo zeleno, izberite
desno.
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Uvod
Začni.
3 Po dejavnosti povlecite navzgor od dna zaslona.
4 Izberite Stop.
Prikaže se stran s povzetkom podatkov.
5 Za ogled vseh podatkov (izbirno) se pomaknite navpično.
NAMIG: izberete lahko ime sledi in ga spremenite.
6 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite .
• Če želite zavreči sled, izberite .
Prilagajanje dnevnika sledi
Prilagodite lahko, kako naprava prikazuje in beleži sledi.
.
1 Izberite Trenutna pot >
1
2 Izberite možnost:
3
4
5
6
• Če želite spremeniti barvo črte sledi na zemljevidu,
izberite Barva.
• Če želite na zemljevidu prikazati črto svoje sledi, izberite
Prikazi na zemljevidu.
Izberite
> Nastavite sledi > Način beleženja.
Izberite možnost:
• Če želite sledi beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja
najboljšo predstavitev sledi, izberite Samodejno.
• Če želite sledi beležiti na določeni razdalji, izberite
Razdalja.
• Če želite sledi beležiti ob določenem času, izberite Čas.
Izberite Interval.
Storite naslednje:
• Če ste za Način beleženja izbrali Samodejno, izberite
možnost za bolj ali manj pogosto beleženje sledi.
OPOMBA: z uporabo možnosti Najbolj pogosto bodo
sledi najbolj podrobne, vendar se bo pomnilnik naprave
hitreje napolnil.
• Če ste za Način beleženja izbrali Razdalja ali Čas,
vnesite vrednost in izberite .
Navigacija s funkcijo TracBack
®
Med navigacijo lahko krmarite nazaj do začetka sledi. To je
lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.
1 Izberite Trenutna pot > > TracBack.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana z vijolično črto,
začetno točko in končno točko.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.
Shranjevanje trenutne sledi
1 Izberite Upravitelj sledi > Trenutna pot.
2 Izberite možnost:
• Če želite shraniti celotno sled, izberite .
• Izberite
> Shrani del in izberite del.
Ogled informacij o sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite .
Začetek in konec sledi sta označena z zastavicama.
4 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Prikažejo se informacije o sledi.
Ogled izrisa višine sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite .
Shranjevanje lokacije na sledi
1
2
3
4
5
Izberite Upravitelj sledi.
Izberite sled.
Izberite .
Izberite lokacijo na sledi.
Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Prikažejo se informacije o lokaciji.
6 Izberite > V redu.
2
Spreminjanje barve sledi
Če želite izboljšati prikaz zemljevida ali primerjati dve sledi,
lahko spremenite barvo sledi.
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Barva.
4 Izberite barvo.
Samodejno arhiviranje sledi
Nastavite lahko, da se shranjene sledi samodejno arhivirajo in
tako prihranite prostor pomnilnika.
1 Izberite Priprava > Sledi > Dodatna nastavitev >
Samodejno arhiviranje.
2 Izberite Ob polnem pomnilniku, Dnevno ali Tedensko.
Čiščenje trenutne sledi
1 Na zaslonu trenutne sledi povlecite navzgor od dna zaslona.
2 Izberite Stop > > Počisti.
Brisanje sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite > Izbriši.
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Ustvarjanje točke poti
Lokacijo lahko shranite kot točko poti.
Izberite dejavnost.
Izberite .
Tapnite lokacijo na zemljevidu.
Izberite besedilno polje z informacijami.
Prikaže se stran s pregledom.
5 Izberite .
Točka poti se samodejno shrani.
6 Izberite V redu.
1
2
3
4
Iskanje točke poti
1
2
3
4
Izberite Upravitelj točk poti.
Na seznamu izberite točko poti.
Če je treba, izberite , da skrčite obseg iskanja.
Izberite možnost:
• Izberite Iskanje s črkovanje za iskanje po imenu točke
poti.
• Izberite Izberite simbol za iskanje po simbolu točke poti.
• Izberite Išči blizu za iskanje blizu nedavno najdene
lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke
na zemljevidu.
• Izberite Razvrsti za prikaz seznama točk poti na podlagi
najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
Urejanje točke poti
Pred urejanjem točke poti morate točko poti ustvariti.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
Točke poti
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti >
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Izbriši > Da.
> Izbriši.
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Povprečni položaj.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od 4 do 8 vzorcev točke poti, med
katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Projekcija točke poti
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol;
• če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
• če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite .
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite > Predvid. točka poti.
4 Vnesite smer in izberite .
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite .
7 Izberite Shrani.
načrtovana pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Načrtovane poti
Garmin Pustolovščine
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načr. pot > Izberite
prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi.
Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite nasl.
točko.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite .
2
3
4
5
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
®
Ustvarite lahko pustolovščine in tako svoja potovanja delite z
družino, prijatelji in skupnostjo Garmin. Sorodne elemente lahko
združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na
primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja.
Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije
s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko
BaseCamp™ za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin. Za več
informacij obiščite adventures.garmin.com.
OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.
Pošiljanje datotek v BaseCamp
1 Odprite BaseCamp.
2 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica
pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na
računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica
prikazani kot vpeta pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
3 Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.
4 Izberite možnost:
• Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v
Mojo zbirko ali na seznam.
®
Urejanje imena načrtovane poti
1
2
3
4
Izberite Načrtovalnik poti.
Izberite načrtovano pot.
Izberite Spremeni ime.
Vnesite novo ime.
Urejanje načrtovane poti
1
2
3
4
Izberite Načrtovalnik poti.
Izberite načrtovano pot.
Izberite Urejanje načrt. poti.
Izberite točko.
Načrtovane poti
®
3
Navigacija do cilja
• V programu BaseCamp izberite Naprava > Sprejmi iz
naprave in izberite napravo.
Ustvarjanje pustolovščine
Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo,
morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave
prenesti v računalnik (Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 3).
1 Odprite BaseCamp.
2 Izberite Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina.
3 Izberite sled in nato še Naprej.
4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete
pustolovščino.
6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine,
izberite Spremeni in nato še drugo fotografijo.
7 Izberite Končni.
Začetek dogodivščine
Z menijem Kam? lahko poiščete cilj, do katerega želite začeti
navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh
območjih in zemljevidih.
Izbirni zemljevidi
Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so
satelitski posnetki BirdsEye ter podrobna zemljevida BlueChart
g2, in City Navigator . Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo
dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za
več informacij obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na
prodajalca Garmin.
®
1 Na zaslonu dejavnosti izberite
2 Izberite možnost.
3 Izberite lokacijo.
>
> Išči blizu.
Iskanje naslova
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator.
1 Izberite Kam? > Naslovi.
2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
3 Vnesite mesto ali poštno številko.
OPOMBA: iskanja po poštnih številkah ne omogočajo vsi
zemljevidi.
4 Izberite mesto.
5 Vnesite hišno številko.
6 Vnesite ulico.
Navigacija
Izvajate lahko navigacijo po načrtovanih poteh in sledeh, do
točke poti, zbirke Geocache, fotografije ali katere koli druge
lokacije, shranjene v napravi. Za navigacijo do cilja lahko
uporabite zemljevid ali kompas.
4
Ustavitev navigacije
1 Na zemljevidu ali kompasu povlecite navzgor od dna
zaslona.
2 Izberite Stop.
Pridobivanje satelitskih signalov
Navigacija z zemljevidom
Meni Kam?
Iskanje lokacije blizu druge lokacije
Na zaslonu dejavnosti izberite .
Izberite kategorijo.
Izberite destinacijo.
Izberite Pojdi.
Odpre se zemljevid, na katerem je načrtovana pot narisana
kot vijolična črta.
5 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 4).
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a, kot je beleženje sledi,
morate pridobiti satelitske signale. Za pridobitev satelitskih
signalov bo naprava morda potrebovala neoviran pogled na
nebo. Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60
sekund.
1 Držite .
2 Izberite dejavnost.
3 Počakajte, da se indikatorski stolpci GPS obarvajo zeleno.
Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa
BaseCamp poslati v napravo (Pošiljanje datotek v BaseCamp,
stran 3).
1 Izberite Dogodivščina.
2 Izberite pustolovščino.
3 Izberite Začni.
®
1
2
3
4
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Zemljevid.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko
potujete, se modri trikotnik premika in beleži dnevnik sledi
(pot).
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Če si želite ogledati različna območja, izberite in
povlecite zemljevid.
• Izberite in za povečavo oziroma pomanjšavo
zemljevida.
• Če si želite ogledati informacije o lokaciji (označeni z
buciko), jo izberite na zemljevidu in izberite vrstico z
informacijami na vrhu zaslona.
Navigacija po načrtovani poti za vožnjo
Pred navigacijo po načrtovanih uličnih poteh morate kupiti in
naložiti zemljevide City Navigator.
1 Izberite Sprememba profila > Avtomobilizem.
2 Izberite destinacijo.
3 Začnite navigacijo z zemljevidom.
Zavoji so prikazani v vrstici z informacijami na vrhu
zemljevida. Zvočna opozorila opozarjajo na zavoje na
načrtovani poti.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 4).
2 Izberite Kompas.
3 Obračajte se, dokler ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Umerjanje kompasa
OBVESTILO
Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati
natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na
Meni Kam?
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih
električnih vodov.
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če opazite, da kompas ne deluje
pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih
temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite.
1 Izberite Kompas.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite > Umeri
kompas > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Smerni kurzor
Kurzor proge je najbolj uporaben, če izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim na obeh straneh poti, na primer plitvinam
ali potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor proge, na kompasu izberite Priprava
> Smer > Na vrst. (kurz.) > Smer (CDI).
Kurzor smeri À prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI) Á prikazuje zamik
(desno ali levo) od proge. Merilo  se nanaša na razdaljo med
pikami à na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam pove,
kako daleč od proge ste.
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
1 Izberite Človek v vodi > Začni.
Odpre se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta
ČVV. Privzet prikaz načrtovane poti je vijolična črta.
2 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 4).
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi progo.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Začrtana višina
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Če želite prilagoditi nastavitve višine, si oglejte razdelek
Nastavitve višinomera, stran 10. Dotaknete se lahko katere
koli točke na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Navigacija do točke na izrisu
1 Izberite Izris višine.
2 Izberite posamezno točko na izrisu.
3 Izberite .
4 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
Zbirke Geocache
5 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 4).
Spreminjanje vrste izrisa
Izris višine lahko spremenite tako, da sta tlak in nadmorska
višina prikazana glede na čas ali razdaljo.
1 Izberite Izris višine.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite > Spremeni
vrst. ris..
3 Izberite možnost.
Ponastavitev izrisa višine
1 Izberite Izris višine.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite
Počisti trenutno sled > Počisti.
> Pon. >
Umerjanje barometričnega višinomera
Naprava je bila umerjena že v tovarni in privzeto uporablja
samodejno umerjanje. Če poznate pravilno višino ali
barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Izberite Izris višine.
3 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite > Umeri
višinomer.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Zbirke Geocache
Zbirka Geocache je kot skriti zaklad. Iskanje zbirk Geocache
pomeni, da iščete skrite zaklade na podlagi koordinat GPS, ki jih
na spletu objavijo osebe, ki so skrile zbirko Geocache.
Prenašanje zbirk Geocache
1
2
3
4
5
Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Obiščite www.garmin.com/geocaching.
Po potrebi ustvarite račun.
Vpišite se.
Sledite navodilom na zaslonu za iskanje in prenos zbirk
Geocache v napravo.
Filtriranje seznama zbirk Geocache
Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih
dejavnikov, kot je raven težavnosti.
1 Izberite Isk. zb. Geocache > Hiter filter.
2 Izberite enega ali več elementov za filtriranje.
3 Prilagodite nastavitve in izberite .
4 Izberite možnost:
• Za uporabo filtra na seznamu zbirk Geocache, izberite
Išči.
• Za shranitev filtra izberite .
Ustvarjanje in shranjevanje filtra za zbirke Geocache
Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi
posebnih dejavnikov in jih shranite. Ko nastavite filter, ga lahko
uporabite na seznamu zbirk Geocache.
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Nastavitev filtra >
Ustvari filter.
2 Izberite možnosti filtra.
3 Izberite .
Filter se samodejno poimenuje.
Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache > Nastavitev filtra.
5
2 Izberite filter.
3 Izberite element, ki ga želite urediti.
Navigacija do zbirke Geocache
1
2
3
4
Izberite Isk. zb. Geocache > Poišči zb. Geocache.
Izberite zbirko Geocache.
Izberite Pojdi.
Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 4).
chirp™
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache.
2 Izberite Iskanje chirp™ > Vklopi.
Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp
1 Izberite Isk. zb. Geocache > Poišči zb. Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
4 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 4) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 4).
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni
približno 10 m (32,9 čevlja), se prikažejo podrobnosti o
napravi chirp.
5 Če je potrebno, izberite Isk. zb. Geocache > Prik. podr. za
chirp™.
6 Če je na voljo naslednja stopnja zbirke Geocache, za
navigacijo do nje izberite Pojdi.
Beleženje poskusa v dnevnik
Preden lahko zabeležite poskus iskanja zbirke Geocache v
dnevnik, morate začeti navigacijo do zbirke Geocache
(Navigacija do zbirke Geocache, stran 6).
Po poskusu iskanja zbirke Geocache lahko rezultate zabeležite
v dnevnik.
1 Izberite Isk. zb. Geocache > Zabeleži poskus.
2 Izberite Najdeno, Ni najdeno ali Potreb. pop..
3 Izberite možnost:
• Če želite začeti navigacijo do naslednje zbirke Geocache,
ki vam je najbližje, izberite Najdi nasled. najbližjo.
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Urejanje komentarja, vnesite komentar in izberite
.
Programi
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 m (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo ali pametnim
telefonom, lahko pošilja in prejema podatke prek brezžične
tehnologije ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke
Geocache, načrtovane poti in sledi.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
®
6
1 Izberite Brezžična skupna raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev opozorila o bližini
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer in izberite .
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Ogled koledarja in almanahov
Ogledate si lahko dejavnost naprave, kot je na primer čas
shranitve točke poti, informacije iz almanahov o soncu in luni ter
informacije o lovu in ribolovu.
1 Izberite možnost:
• Za ogled dejavnosti naprave na določene dneve izberite
Koledar.
• Za ogled informacij o sončnem vzhodu in zahodu ter
luninem vzhodu in zahodu izberite Sonce in luna.
• Za ogled predvidenih najboljših časov za lov in ribolov
izberite Lov in ribarjenje.
2 Po potrebi izberite ali za ogled drugega meseca.
3 Izberite dan.
Nastavljanje opozorila
Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da
se vklopi od določenem času.
1 Izberite Budilka.
2 Izberite in , da nastavite uro.
3 Izberite Vklopi alarm.
4 Izberite možnost.
Alarm se vklopi ob izbranem času. Če je ob času vklopa
alarma naprava izklopljena, se vklopi in sproži alarm.
Vklop odštevalnika
1 Izberite Budilka > > Štoparica.
2 Izberite in , da nastavite uro.
3 Izberite Zaženi časovnik.
Odpiranje štoparice
Izberite Štoparica.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Programi
Spreminjanje pogleda satelitov
1 Izberite Satelit.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite .
3 Izberite Smer zgoraj za usmerjenost pogleda satelitov, pri
kateri je trenutna sled na vrhu zaslona.
4 Izberite Večbarvno, če želite satelitu in indikatorju za moč
signala tega satelita dodeliti posebno barvo.
Izklop GPS-a
1 Izberite Satelit.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite
> Z izklopl.
Simuliranje lokacije
1 Izberite Satelit.
2 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite
> Z izklopl.
GPS-om.
GPS-om.
3 Povlecite navzgor od dna zaslona in izberite
na zemlj..
4 Izberite lokacijo.
5 Izberite Uporabi.
Upravljanje športne kamere VIRB
> Nast. lok.
®
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi izberite Dalj. uprav. za VIRB.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Za snemanje videoposnetka povlecite drsnik navzgor.
• Za fotografiranje izberite .
Vadba
Tek ali kolesarjenje z napravo
Preden začnete teči ali kolesariti z napravo, morate izbrati
ustrezen profil (Izbiranje profila, stran 9).
Nadzorne plošče in podatkovna polja za vadbene dejavnosti
lahko prilagodite (Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče, stran 9).
1 Če naprava trenutno beleži sled, izberite Trenutna pot > .
Trenutno sled lahko shranite ali izbrišete.
2 Izberite > Priprava > Dejavnosti > Dodatna nastavitev >
Izhodna oblika.
3 Izberite možnost:
• Izberite Dejavnosti (FIT), če želite dejavnost beležiti z
vadbenimi informacijami (na primer krogi), ki so
prilagojene storitvi Garmin Connect.
• Izberite Sledi (GPX/FIT), če želite dejavnost beležiti kot
običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in
uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi
informacijam.
4 Izberite > Štoparica > Začni.
5 Začnite teči ali kolesariti.
6 Ko končate, izberite Stop.
7 Izberite Pon. > Shrani.
Zgodovina
Zgodovina vključuje datum, čas, razdaljo, kalorije, povprečno
hitrost ali tempo, dvig, spust in izbirne informacije senzorja
ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino lahko redno
prenašate v Garmin Connect (Uporaba funkcije Garmin
Connect, stran 7) ali BaseCamp (Garmin Pustolovščine,
stran 3) in tako sledite vsem podatkom dejavnosti.
®
Obvestila telefona
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo. Ko telefon prejeme
sporočilo, obvesti napravo.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Ogled dejavnosti
1 Izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Pregled.
Preden lahko združite pametni telefon z napravo, morate
prenesti in namestit mobilni program Garmin Connect™. Za več
informacij obiščite garmin.com/intosports/apps.
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V združljivem pametnem telefonu omogočite brezžično
tehnologijo Bluetooth .
3 Odprite program Garmin Connect Mobile.
4 Izberite Priprava > Bluetooth > Združ.z mob.napr..
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Brisanje dejavnosti
1 Izberite Zgodovina dejavnosti.
2 Izberite dejavnost.
3 Izberite Izbriši > Da.
Skrivanje obvestil
Z vašo napravo lahko uporabljate izbirno dodatno opremo za
vadbo, vključno z merilnikom srčnega utripa ali senzorjem
kadence. Ta dodatna opreme uporablja za pošiljanje podatkov
napravi brezžično tehnologijo ANT+.
Pred uporabo dodatne opreme za vadbo z vašo napravo jo
morate namestiti v skladu z navodili, ki so ji priložena.
®
Če napravo združite z združljivim pametnim telefonom, so
obvestila omogočena privzeto. Obvestila lahko skrijete, da se ne
prikazujejo na zaslonu naprave.
Izberite
> Bluetooth > Obvestila > Skrij.
Uporaba funkcije Garmin Connect
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Izbirna dodatna oprema za vadbo
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Naprava je združljiva z merilnikom srčnega utripa, senzorjem
hitrosti in kadence GSC™ 10 in brezžičnim senzorjem
Vadba
7
temperature tempe™. Podatkovno polje lahko prilagodite tako,
da prikazuje podatke senzorja.
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Izberite Priprava > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• Srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe.
• Z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč.
• S poznavanjem svojih območij srčnega utripa lahko
preprečite prekomerno vadbo in zmanjšate tveganje
poškodb.
Če poznate dvoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 15) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Preden lahko naprava ugotovi vaša območja srčnega utripa,
morate nastaviti uporabniški profil za vadbo (Nastavitev
uporabniškega profila za vadbo, stran 11).
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 8).
1 Izberite Priprava > Vadba > Območja SU.
2 Vnesite najvišji in najnižji srčni utrip za območje 5.
8
Najvišji srčni utrip vsakega območja je odvisen od najnižjega
srčnega utripa prejšnjega območja. Če na primer kot najnižji
srčni utrip za območje 5 vnesete 167, uporabi naprava 166
za najvišji utrip za območje 4.
3 Vnesite najnižji srčni utrip za območja od 4 do 1.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša
trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da
podaljšate trajanje baterije.
OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni
napolnjenosti baterije omejena.
1 Izberite .
2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.
Ko je nastavitev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
Izberite > .
Odklepanje zaslona na dotik
Izberite
> .
Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik
Občutljivosti zaslona na dotik lahko prilagodite svoji dejavnosti.
1 Izberite Priprava > Dostopnost > Občutljivost dotika.
2 Izberite možnost.
NAMIG: glede na svojo dejavnost lahko nastavitve zaslona
na dotik preskusite z rokavicami ali brez njih.
Nastavitve zaslona
Izberite Priprava > Zaslon.
Čas. omejit. osvetlitve: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
ozadja.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve (Vklop načina varčevanja z baterijo,
stran 12).
Konfiguracija zemljevidov
Zemljevide, ki so trenutno naloženi na napravi, lahko omogočite
ali onemogočite.
Izberite Priprava > Zemljevid > Konfiguracija zemlj..
Splošne nastavitve zemljevidov
Izberite Priprava > Zemljevid > Splošno.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Možnost Avtomobilski način prikazuje perspektivo avtomobila
s smerjo potovanja na vrhu.
Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na
zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne
informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Samodejna pov.: nastavi zaslon na samodejno povečevanje.
Prilagajanje naprave
Dodatne nastavitve zemljevida
Ustvarjanje profila po meri
Izberite Priprava > Zemljevid > Dodatna nastavitev.
Hitrost na zemljevidu: prilagodi hitrost risanja zemljevidov.
Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje baterije.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Izberite vozilo: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na
zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven
povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov
zemljevida.
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Prilagojena podatkovna polja in nadzorne
plošče
Podatkovna polja prikazujejo informacije o vaši lokaciji ali druge
podatke. Nadzorne plošče so po meri urejene skupine podatkov,
ki so v pomoč pri posebnih ali splošnih nalogah, kot na primer
pri iskanju zbirk Geocache.
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika, izrisa višine in
strani stanja.
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida
1 Na zemljevidu podrsajte navzgor od dna zaslona in izberite
> Nastavit. zemljev. > Splošno > Nadzorna plošča.
2 Izberite podatkovno polje.
Prilagajanje polj podatkov
Preden lahko spremenite podatkovna polja zemljevida, jih
morate omogočiti (Omogočanje podatkovnih polj zemljevida,
stran 9).
Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče
zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika, izrisa višine in
strani stanja.
1 Na strani, ki prikazuje podatkovna polja, izberite podatkovno
polje.
2 Izberite kategorijo podatkovnega polja in podatkovno polje.
Izberite na primer Podatki o potovanju > Hitrost –
povprečna pri premikanju.
Prilagajanje nadzornih plošč
1 Izberite stran.
2 Na zemljevidu podrsajte navzgor od dna zaslona in izberite
> Nastavit. zemljev. > Splošno > Nadzorna plošča.
3 Izberite nadzorno ploščo.
Profili
Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to,
kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer
razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali
med iskanjem zbirk Geocache.
Profili so povezani z zasloni dejavnosti, vključno z domačim
zaslonom.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Izbiranje profila
Pri spremembi dejavnosti so nastavitve različne za vsak profil.
1 Na domačem zaslonu vodoravno podrsajte po zaslonu.
2 Izberite profil.
Urejanje imena profila
1 Izberite Priprava > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Priprava > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Nastavitve sistema
Izberite Priprava > Sistem.
Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem na GPS, Satelitski
sistem (GPS in GLONASS, stran 9) ali Demonstracijski
način (izklopljen GPS).
WAAS/EGNOS: nastavi sistem na Wide Area Augmentation
System/European Geostationary Navigation Overlay Service
(WAAS/EGNOS). Za več informacij o sistemu WAAS obiščite
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.
Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.
Nacin USB: nastavi napravo na uporabo načina množičnega
shranjevanja ali načina Garmin, ko je priključena na
računalnik.
Vrsta baterij AA: nastavi vrsto baterije za napravo.
GPS in GLONASS
Privzeta nastavitev satelitskega sistema je Satelitski sistem, ki je
bolj učinkovita v zahtevnih okoljih in zagotavlja hitrejše
pridobivanje položaja. Uporaba načina GPS in GLONASS lahko
povzroči hitrejšo porabo baterije kot samo uporaba načina GPS.
Nastavitve zaslona
Izberite Priprava > Zaslon.
Čas. omejit. osvetlitve: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
ozadja.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve (Vklop načina varčevanja z baterijo,
stran 12).
Nastavitve videza
Izberite Priprava > Videz.
Nacin: nastavi svetlo ali temno ozadje ali samodejno preklaplja
med obema glede na čas sončnega vzhoda ali zahoda na
trenutni lokaciji.
Dnevna barva: nastavi barvo izbir v dnevnem načinu.
Nočna barva: nastavi barvo izbir v nočnem načinu.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji
in alarme.
Prilagajanje naprave
9
1 Izberite Priprava > Zvoki > Zvoki > Vklopi.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve sledi
Izberite Priprava > Sledi.
Način beleženja: nastavi način snemanja sledi. Možnost
Samodejno beleži sledi različno pogosto, da se ustvari
optimalna predstavitev vaših sledi.
Interval: nastavi pogostost snemanja dnevnika poti. Pogostejše
beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje
zapolni dnevnik sledi.
Auto Pause: samodejno začasno ustavi sledenje, ko se
ustavite.
Samodejni začetek: samodejno začne beležiti sled, ko naprava
pridobi satelitske signale.
Dodatna nastavitev: omogoča, da nastavite samodejno
arhiviranje, da nastavite, kdaj se beležijo podatki o potovanju,
da izberete obliko beleženja dnevnika sledi in da ponastavite
podatke o potovanju.
Nastavitve za usmerjanje
Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za
vrsto dejavnosti, ki jo izvajate. Razpoložljive nastavitve
načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.
Izberite Priprava > Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto dejavnosti, ki
jo izvajate.
Prehodi med potmi: nastavi, kako vas naprava usmerja od ene
točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo
samo za nekatere dejavnosti. Razdalja vas začne usmerjati
do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene
razdalje od trenutne točke.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
Izberite Priprava > Smer.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Na vrst. (kurz.): omogoča uporabo kurzorja smeri, ki kaže v
smeri vašega cilja, ali uporabo kurzorja smeri, ki prikazuje
vaš položaj glede na črto smeri, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: omogoča kalibriranje kompasa, če opazite, da
kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali
zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb. Oglejte si
razdelek Umerjanje kompasa, stran 4.
Nastavitve višinomera
Izberite Priprava > Višinomer.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave. Naprava še naprej samodejno umerja
višinomer, če ima signal GPS.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani je lahko koristna, kadar spremljate vremenske
fronte.
10
Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: omogoča umerjanje barometričnega
višinomera, če poznate pravilno višino ali barometrični tlak.
Oglejte si razdelek Umerjanje barometričnega višinomera,
stran 5.
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Izberite Priprava > Zapis položaja.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski ref. sistem: nastavi koordinatni sistem, na katerem
temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Priprava > Merske enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Časovne nastavitve
Izberite Priprava > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Nastavitve iskanja zbirk Geocache
Izberite Priprava > Isk. zb. Geocache.
Videz: omogoča, da nastavite slog prikaza za podatke zbirk
Geocache in da prikažete seznam zbirk Geocache po imenih
ali kodah.
Iskanje chirp™: omogoča, da naprava išče zbirko Geocache s
pripomočkom chirp (Omogočanje iskanja naprave chirp,
stran 6).
Programiraj chirp!22: programiranje pripomočka chirp. Oglejte
si priročnik za uporabo naprave chirp na spletnem mestu
www.garmin.com.
Nastavitev filtra: omogoča vam, da ustvarite in shranite
prilagojene filtre za zbirke Geocache (Creating and Saving a
Geocache Filter).
Najdene Geocache: vam omogoča urejanje števila najdenih
zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko
zabeležite najdbo (Beleženje poskusa v dnevnik, stran 6).
Nastavitve senzorjev ANT+
Za več informacij o izbirni dodatni opremi za vadbo si oglejte
razdelek Izbirna dodatna oprema za vadbo, stran 7.
Nastavitve vadbe
Izberite Priprava > Vadba.
Auto Lap: nastavi napravo tako, da samodejno označi krog na
določeni razdalji.
Uporabnik: nastavi podatke uporabniškega profila (Nastavitev
uporabniškega profila za vadbo, stran 11).
Prilagajanje naprave
Območja SU: nastavi pet območij srčnega utripa za vadbene
dejavnosti.
Vrsta dejavnosti: nastavi vadbeno dejavnost na tek,
kolesarjenje ali drugo dejavnost. To omogoča, da je tekaška
dejavnost prikazana kot tekaška dejavnost, ko jo prenesete v
storitev Garmin Connect.
Nastavitev uporabniškega profila za vadbo
Naprava uporablja informacije, ki ste jih vnesli o sebi, za izračun
točnih podatkov. Spreminjate lahko naslednje podatke
uporabniškega profila: spol, starost, teža, višina in športnik celo
življenje (O športnikih celo življenje, stran 11).
1 Izberite Priprava > Vadba > Uporabnik.
2 Spremenite nastavitve.
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.
1 Izberite Priprava > Vadba > Auto Lap.
2 Vnesite vrednost in izberite .
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
Izberite Priprava > Pon. > Ponastavi vse nastav. > Da.
Informacije o napravi
Specifikacije
Vrsta baterije
2 AA bateriji (alkalni, NiMH, litijevi ali prednapolnjeni NiMH)
Življenjska doba baterije
Do 16 ur
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 °C do 70 °C (od –4 °F do 158 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ brezžična tehnologija
Bluetooth Pametna naprava
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
30 cm (11,8 palca)
®
Pomorske nastavitve
Izberite Priprava > Navtični profil.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ko presežete navedeno
razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za navedeno
razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Priprava > Navtični profil > Nast. pom. alar..
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopi.
4 Vnesite razdaljo in izberite .
Ponastavitev podatkov
Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti,
počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.
1 Izberite Priprava > Pon..
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
1 Izberite Priprava.
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
3 Izberite > Ponas. privz. vred..
Obnovitev privzetih vrednosti za posebne nastavitve
strani
Obnovite lahko privzete vrednosti za nastavitve zemljevida,
kompasa, potovalnega računalnika in izrisa višine.
1 Odprite stran, katere nastavitve želite ponastaviti.
2 Izberite > Ponas. privz. vred..
Informacije o napravi
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (garmin.com/express) omogoča napravam
Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Nalaganje podatkov v Garmin Connect
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Pridobivanje dodatnih informacij
Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu
Garmin.
• Obiščite www.garmin.com/outdoor.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.
• Obiščite garmin.com/express.
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
11
Podaljševanje trajanja baterije
Vrste datotek
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 8).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve ozadja (Nastavitve
zaslona, stran 8).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 12).
• Znižajte hitrost risanja zemljevida (Konfiguracija zemljevidov,
stran 8).
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite
www.garmin.com/trip_planning.
• Datoteke sledi GPX.
• Datoteke zbirk Geocache GPX (Prenašanje zbirk Geocache,
stran 5).
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
• Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije > Vklopi.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite ,
če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .
Dolgoročni pomnilnik
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterije.
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À v levo in ga
privzdignite.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
Potopitev v vodo
OBVESTILO
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Pod vodo v globini 1 metra lahko zdrži 30 minut.
Dolgotrajno potapljanje lahko napravo poškoduje. Po potopitvi
napravo obrišite do suhega in posušite na zraku, preden jo
začnete uporabljati ali polniti.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
12
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi stiki
5
6
7
8
obrnjeni navzdol.
Zaprite ležišče kartice.
Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
Zamenjajte baterije.
Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
Informacije o napravi
3 Izberite datoteko.
4 Izberite Uredi > Kopiraj.
5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
6 Poiščite mapo.
7 Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
2 Ponovno vstavite baterije.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme in
licenčno pogodbo.
Izberite Priprava > O napravi.
Dodatek
tempe
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Brez: to je prazno podatkovno polje.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Dodatek
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja
od zadnje ponastavitve.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Dolžina sledi: prepotovana razdalja za trenutno progo.
Do proge: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183 ali NMEA 2000 , ki lahko izmeri globino vode.
GPS smer: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
GPS višina: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost kroga: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med
premikanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med
premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji
prepotovani krog.
Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če
želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana
z dodatno opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: povprečna kadenca za trenutni krog.
Kadenca zadnjega kroga: povprečna kadenca za zadnji
prepotovani krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Krogi skupno: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Kurzor: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Merilnik trenutno opravljene poti: trenutni izračun
prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah.
Najvišja temperatura v 24 urah: najvišja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 m (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 m (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
®
®
13
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do naslednjega: nadmorska višina med
trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Odcep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Odstotek najvišjega srčnega utripa: odstotek najvišjega
srčnega utripa.
Odstotek povprečnega srčnega utripa: povprečni odstotek
najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.
Odstotek srčnega utripa kroga: povprečni odstotek najvišjega
srčnega utripa za trenutni krog.
Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
Položaj (izbran): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprečna kadenca: povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pretečen (skupni) čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če
vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite
časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je
pretečeni čas 35 minut.
Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do naslednjega: preostala razdalja do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji
prepotovani krog.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
14
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust kroga: navpična razdalja spusta za trenutni krog.
Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Spust zadnjega kroga: navpična razdalja spusta za zadnji
prepotovani krog.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip kroga: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Temperatura – voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Točka poti ob naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Visina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina nad tlemi: nadmorska višina trenutne lokacije (če
zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Vzpon kroga: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Vzpon zadnjega kroga: navpična razdalja vzpona za zadnji
prepotovani krog.
Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Dodatek
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Dodatek
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
15
Kazalo
A
alarmi
bližina 6
pomorstvo 11
ura 6
almanah
časi sončnega vzhoda in zahoda 6
časi za lov in ribarjenje 6
ANT+ senzorji, združevanje 8
Auto Lap 11
B
barometer 5
BaseCamp 3, 4, 12
baterija 1, 11
nameščanje 1
podaljševanje 8, 12
pomnilnik 12
brisanje
vsi uporabniški podatki 13
zgodovina 7
C
chirp 6, 10
City Navigator 4
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 6
časi za lov in ribarjenje 6
časovne nastavitve 10
časovni pasovi 10
časovnik 7
odštevalnik 6
čiščenje naprave 12
čiščenje zaslona na dotik 12
človek v vodi (ČVV) 5
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 7
datoteke, prenašanje 5, 12
dodatna oprema 7, 8, 11
domači zaslon 1
G
Garmin Connect, shranjevanje podatkov 7
Garmin Express 11
posodabljanje programske opreme 11
registracija naprave 11
GLONASS 9
GPS 6, 7, 9
H
HomePort 12
I
ID naprave 13
izmenjava podatkov 6
Izračun območja 6
K
Kam? 4
Kartica microSD 1, 12. Za več informacij si
oglejte pomnilniška kartica
koledar 6
kolesarjenje 7
kompas 4, 5
nastavitve 10
navigacija 4
L
lokacije
shranjevanje 2
urejanje 2
M
meni 1
merske enote 10
16
N
T
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 3
brisanje 3
nastavitve 10
ogled na zemljevidu 3
urejanje 3
ustvarjanje 3
nadzorne plošče 9
naprava
nega 12
ponovni zagon 13
registracija 11
naslovi, iskanje 4
nastavitve 8–11
naprava 10
nastavitve sistema 9
nastavitve smeri 10
nastavitve zaslona 8, 9
nastavitve zemljevida 9
navigacija 4, 5
cesta 4
kompas 4
ustavljanje 4
tehnologija Bluetooth 7
tek 7
tempe 13
temperatura 13
tipka za vklop/izklop 1
tipke 1
tipke na zaslonu 1
točke poti 2, 4
brisanje 3
projekcija 3
shranjevanje 2
urejanje 2, 3
TracBack 2
O
V
obnavljanje, nastavitve 11
obvestila 7
odpravljanje težav 11, 13
odštevalnik 6
opozorila o bližini 6
osvetlitev ozadja 8, 12
P
pametni telefon 6
združevanje 7
podatki
prenašanje 7, 12
shranjevanje 7
podatkovna polja 9, 13
Poglej in pojdi 5
pomnilniška kartica 12
pomorstvo
nastavitev alarmov 11
nastavitve 11
ponovni zagon naprave 11, 13
prenašanje
datoteke 3, 5, 6, 12
sledi 6
zbirke Geocache 5
prilagajanje naprave 8, 9
pripravljenost 7, 10, 11
profil uporabnika 11
profili 9, 11
proga, kurzor 5
programska oprema, posodabljanje 11
pustolovščine 4
Pustolovščine 3, 4
U
umerjanje
kompas 4
višinomer 5
uporabniški podatki, brisanje 13
USB
način množičnega shranjevanja 12
prekinitev povezave 13
prenašanje datotek 12
USB 1
višina 2, 5
risanje 5
višinomer 5, 10
vodoodpornost 12
Z
zaklepanje, zaslon 8
zapis položaja 10
zaslon 8
zaklepanje 8
zaslon na dotik 1, 8
zbirke Geocache 5, 6, 12
nastavitve 10
prenašanje 5
združevanje
ANT+ senzorji 8
pametni telefon 7
senzorji ANT+ 7
zemljevidi 4, 8
izbirno 4
nastavitve 8, 9
navigacija 2
podatkovna polja 9
posodabljanje 11
zgodovina 7
pošiljanje v računalnik 7
zvoki 9
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 12
registracija izdelka 11
registracija naprave 11
S
satelitski signali 6, 7
pridobivanje 4
senzorji ANT+ 10
združevanje 7
shranjevanje podatkov 12
sledi 1, 2, 4
arhiviranje 2
nastavitve 1, 10
specifikacije 11
srčni utrip, območja 8, 15
Š
športnik celo življenje 11
štoparica 6
Kazalo
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising