Garmin | GPSMAP® 276Cx | User guide | Garmin GPSMAP® 276Cx Käyttöopas

Garmin GPSMAP® 276Cx Käyttöopas
GPSMAP 276Cx
®
Käyttöopas
© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , yhtiön Garmin logo, ANT+ , GPSMAP ja TracBack ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™ ja
Garmin Express™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD ja microSDHC-logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03023
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Pääsivut ................................................................................. 1
Päävalikon tarkasteleminen ................................................... 1
Akun tiedot .................................................................................. 1
Akunkeston maksimoiminen .................................................. 1
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön ...................................... 1
Pitkäaikaissäilytys .................................................................. 1
AA-paristojen asentaminen .................................................... 1
Akun asentaminen ................................................................. 2
Laitteen käynnistäminen ............................................................. 2
Taustavalon ja äänenvoimakkuuden säätäminen ...................... 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 2
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 2
Yhteysominaisuudet...................................................... 2
Yhteysominaisuuden vaatimukset .............................................. 2
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen .................................................... 3
Yhdistäminen langattomaan verkkoon ................................... 3
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos ............................................... 3
Puhelinilmoitukset ....................................................................... 3
Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen ................................. 3
Ilmoitusten piilottaminen ........................................................ 3
Navigoinnin lopettaminen ........................................................... 6
Paikan etsiminen nimellä ............................................................ 6
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä ................................. 6
Navigoiminen kompassin avulla ................................................. 6
Kompassin kalibroiminen ....................................................... 6
Suuntaosoitin ......................................................................... 6
Navigoiminen kartan avulla ......................................................... 6
Navigointi toiminnolla TracBack® ............................................... 6
Tien ominaisuuksien välttäminen ................................................ 6
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigoinnin
aloittaminen siihen ...................................................................... 6
Korkeuskäyrä .............................................................................. 6
Navigoiminen korkeuskäyrän pisteeseen .............................. 7
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen ........................................ 7
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen .......................... 7
Ajotietokone ................................................................................ 7
Ajotietokoneen nollaaminen ................................................... 7
Valtatiesivu ................................................................................. 7
BirdsEye-kuvat ............................................................... 7
Kalenterit ja säätiedot.................................................... 7
Kalenterin tarkasteleminen ......................................................... 7
Vuorovesitietojen tarkasteleminen .............................................. 7
Kiertotietojen ja kalenterien tarkasteleminen .............................. 7
Nykyisten sääolosuhteiden ja sääennusteiden
tarkasteleminen .......................................................................... 8
GPS-satelliittisignaalit................................................... 3
Laitteen mukauttaminen................................................ 8
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 3
Satelliittinäkymän muuttaminen .................................................. 3
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä ........................................ 3
Sijainnin simuloiminen ................................................................ 3
GLONASS- ja WAAS-järjestelmien ottaminen käyttöön ............. 3
Tietokenttien mukauttaminen ...................................................... 8
Sivun asettelun mukauttaminen ................................................. 8
Karttojen määrittäminen .............................................................. 8
Kartta-asetus .............................................................................. 8
Yleiset kartta-asetukset .......................................................... 8
Kartta-asetukset ..................................................................... 8
Veneilyasetukset .................................................................... 8
Veneilynavigointiasetukset ..................................................... 8
Ajotietokoneen asetukset ........................................................... 8
Valtatiesivun asetukset ............................................................... 9
Hälytysasetukset ......................................................................... 9
GPS-satelliittiasetukset ............................................................... 9
Järjestelmäasetukset .................................................................. 9
Sarjaliitännän asetukset ......................................................... 9
Näyttöasetukset .......................................................................... 9
Reititysasetukset ......................................................................... 9
Jälkien asetukset ........................................................................ 9
Korkeusmittariasetukset ........................................................... 10
Ääniasetukset ........................................................................... 10
ANT+® tunnistimen asetukset .................................................. 10
Ajastinasetukset ........................................................................ 10
Aika-asetukset .......................................................................... 10
Mittayksiköiden määrittäminen ................................................. 10
Sijaintiasetukset ........................................................................ 10
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen .................................. 10
Reittipisteet, reitit ja jäljet.............................................. 4
Reittipisteet ................................................................................. 4
Reittipisteen luominen ............................................................ 4
Reittipisteen etsiminen ........................................................... 4
Reittipisteen projisointi ........................................................... 4
Navigointi reittipisteeseen ...................................................... 4
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen ..................................... 4
Reittipisteen muokkaaminen .................................................. 4
Luokan muokkaaminen .......................................................... 4
Reittipisteen poistaminen ....................................................... 4
Reitit ............................................................................................4
Reitin luominen ...................................................................... 4
Reitin aktivoiminen ................................................................. 4
Reitin kopioiminen .................................................................. 4
Reitin nimen muokkaaminen .................................................. 4
Reitin muokkaaminen ............................................................ 4
Reitin poistaminen ................................................................. 5
Tallennetun reitin navigoiminen ............................................. 5
Aktiivisen reitin tarkasteleminen ............................................. 5
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 5
Reitin muuttaminen käänteiseksi ........................................... 5
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 5
Reitin suunnitteleminen .......................................................... 5
Jäljet ........................................................................................... 5
Jäljen tallentaminen ............................................................... 5
Aktiivisen jäljen tarkasteleminen ............................................ 5
Aktiivisen jäljen tallentaminen ................................................ 5
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen ............................................... 5
Jäljen poistaminen ................................................................. 5
Tallennetun jäljen navigoiminen ............................................ 5
Arkistoidut jäljet ...................................................................... 5
Navigointi........................................................................ 6
Find-valikko ................................................................................. 6
Navigoiminen kohteeseen .......................................................... 6
Sisällysluettelo
Laitteen tiedot............................................................... 10
Laitteen huoltaminen ................................................................ 10
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 10
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet .............................................. 10
ANT+ antureiden pariliitos ................................................... 11
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen ............................................................................ 11
Tietojen hallinta ......................................................................... 11
Tiedostotyypit ....................................................................... 11
Muistikortin asettaminen ...................................................... 11
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 11
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 11
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 11
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 11
i
Tekniset tiedot .......................................................................... 12
Hakemisto ..................................................................... 13
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laitteen esittely
Pääsivut
Valitsemalla PAGE voit selata pääsivuja ja painamalla PAGEpainiketta pitkään voit siirtyä autoilu- ja veneilytilan välillä.
Käyttötila määrittää, mitkä pääsivut näkyvät.
Veneilytila: veneilytilassa näkyy oletusarvoisesti viisi pääsivua:
kartta, kompassi, valtatie, aktiivinen reitti ja sijaintitiedot.
Korkeusmittarisivun voi ottaa käyttöön näyttöasetuksista
(Näyttöasetukset, sivu 9).
Autoilutila: autoilutilassa näkyy oletusarvoisesti kaksi pääsivua:
kartta ja ajotietokone. Valtatie-, kompassi- ja
korkeusmittarisivun voi ottaa käyttöön näyttöasetuksista
(Näyttöasetukset, sivu 9).
Päävalikon tarkasteleminen
Avaa päävalikko painamalla pääsivulla MENU-painiketta
kahdesti.
À
Á
Â
Ã
Ä
Akkuluukun D-rengas
microSD-korttipaikka (akkuluukun alla)
Ulkoisen GPS-antennin MCX-portti (suojuksen alla)
Mini-USB-portti (suojuksen alla)
Virtaliitäntä lisätelineille
Painikkeet
Akun tiedot
VAROITUS
Laitteen suositeltu käyttölämpötila saattaa ylittää joidenkin
akkujen käyttölämpötilan. Alkaliparistot saattavat haljeta
kuumassa.
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
HUOMIO
Kysy lisätietoja akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
HUOMAUTUS
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee merkittävästi, kun lämpötila
laskee. Käytä litiumakkuja, jos käytät laitetta jäätymispisteen
alittavissa lämpötiloissa.
Akunkeston maksimoiminen
OUT
IN
Valitsemalla tämän voit lähentää ja loitontaa karttasivua.
PAGE
Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja järjestyksessä ja
palata aloitussivulle.
Painamalla tätä pitkään voit siirtyä autoilu- ja veneilytilan
välillä.
QUIT
Valitsemalla tämän voit selata pääsivuja käänteisessä järjestyksessä, palauttaa edellisen arvon tietokentässä tai peruuttaa
toiminnon.
ENTER Valitsemalla tämän voit kuitata ilmoituksia ja valita asetuksia.
MARK Voit merkitä reittipisteen painamalla pitkään.
MENU Valitsemalla tämän voit avata sivun valikon.
Painamalla kahdesti voit avata päävalikon.
Painamalla pitkään voit käynnistää ja sammuttaa laitteen.
Valitsemalla tämän voit säätää taustavaloa ja ulkoisen
kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
FIND
Valitsemalla tämän voit etsiä määränpään.
NAV
MOB
Valitsemalla tämän voit avata navigointiasetukset.
Painamalla tätä pitkään veneilytilassa voit luoda MOB (Mies yli
laidan) -pisteen ja aloittaa navigoinnin siihen.
Painamalla tätä pitkään autoilutilassa voit avata seuraavan
käännöksen sivun ja toistaa seuraavan käännöksen ääniopasteen.
Valitsemalla tämän voit selata, korostaa asetuksia ja siirtää
kohdistinta.
Johdanto
Akun käyttöikää voi pidentää monella tavalla.
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon ja
äänenvoimakkuuden säätäminen, sivu 2).
• Lyhennä taustavalon aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 9).
• Käytä akunsäästötilaa (Akunsäästötilan ottaminen käyttöön,
sivu 1).
• Vähennä kartan piirtonopeutta (Kartta-asetukset, sivu 8).
• Poista GLONASS käytöstä (GLONASS- ja WAASjärjestelmien ottaminen käyttöön, sivu 3).
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akun käyttöikää voi pidentää akunsäästötilan avulla.
Valitse Asetukset > Näyttö > Akunsäästö > Käytössä.
Akunsäästötilassa näyttö sammuu, kun taustavalo
aikakatkaistaan. Voit käynnistää näytön valitsemalla kuvakkeen ja voit tarkastella tilasivua kaksoisnapauttamalla
kuvaketta.
-
Pitkäaikaissäilytys
Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, poista akut.
Tallennetut tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
AA-paristojen asentaminen
Akun (Akun asentaminen, sivu 2) sijaan voit käyttää AAkokoisia alkali-, NiMH- tai litiumparistoja. Tämä on kätevää, kun
olet patikoimassa etkä voi ladata akkua. Saat parhaan tuloksen
käyttämällä NiMH- tai litiumparistoja.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Aseta kolme AA-paristoa paikoilleen oikein päin.
1
Laitteen käynnistäminen
Paina
-painiketta pitkään.
Taustavalon ja äänenvoimakkuuden
säätäminen
3 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Akun asentaminen
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
3 Aseta akku lokeroon liitinpinnat edellä.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) helpottaa näiden
palvelujen käyttöä Garmin laitteissa.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect™ palveluun
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
4 Paina akku paikalleen.
5 Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
Akun lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Älä yritä ladata laitteella akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin .
Jos yrität ladata akkua, jonka toimittaja ei ole Garmin, laite voi
vioittua ja takuu raukeaa.
®
Joudut ehkä irrottamaan valinnaisia kiinnityslisävarusteita,
ennen kuin voit liittää USB-kaapelin suoran liittimen laitteeseen.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 12).
Voit ladata akun pistorasiasta tai tietokoneen USB-liitännästä.
1 Avaa suojus À mini-USB-liitännästä Á.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USB-liitäntään.
3 Liitä kaapelin USB-liitin verkkovirtalaturiin tai tietokoneen
USB-porttiin.
4 Tarvittaessa liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa akku täyteen.
Voit maksimoida akunkeston säätämällä taustavalon kirkkautta.
Jos käytät laitteen kanssa ulkoista kaiutinta ja 12/24-volttista
sovitinkaapelia, voit säätää äänitulon äänenvoimakkuutta.
1 Valitse .
2 Säädä kirkkautta valitsemalla ja .
3 Säädä äänenvoimakkuutta valitsemalla ja .
4 Valitse ENTER.
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä GPSMAP 276Cx
laitteessa, kun yhdistät sen yhteensopivaan älypuhelimeen
langattomalla Bluetooth tekniikalla. Joitakin ominaisuuksia
varten yhdistettyyn älypuhelimeen on asennettava Garmin
Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/apps. Jotkin ominaisuudet ovat käytettävissä
myös, kun yhdistät laitteen langattomaan verkkoon.
Puhelinilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit
GPSMAP 276Cx laitteessa.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Ohjelmistopäivitykset: voit päivittää laitteesi ohjelmiston.
Sää: voit tarkastella viimeisimpiä säätietoja ja sääennusteita.
®
Yhteysominaisuuden vaatimukset
Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan älypuhelin ja tietty
älypuhelinsovellus.
Ominaisuus
Yhdistetty pariliitet- Yhdistetty Wi‑Fi
tyyn älypuhelimeen verkkoon
Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Suoritusten lataukset
sivustoon Garmin Connect
Kyllä
Kyllä
Ohjelmistopäivitykset
Kyllä
Kyllä
EPO-lataukset
Kyllä
Kyllä
Reaaliaikaiset geokätkötiedot
Kyllä
Kyllä
Säätutka
Kyllä
Kyllä
NiMH-akun irrottaminen
VAROITUS
Älä irrota vaihdettavaa akkua terävällä esineellä.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Vedä akkua ylöspäin toisesta reunastaan.
2
®
Yhteysominaisuudet
Ominaisuus
GPS-satelliittisignaalit
Yhdistetty pariliitet- Yhdistetty Wi‑Fi
tyyn älypuhelimeen verkkoon
Garmin Connect
Mobile sovelluksella
®
Sääolosuhteet ja ennusteet
Kyllä
Ei
Puhelinilmoitukset
Kyllä*
Ei
LiveTrack
Kyllä
Ei
*Laite vastaanottaa puhelinilmoituksia suoraan pariliitetystä iOS
älypuhelimesta Android™ älypuhelimeen asennetun Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta.
Kun laite käynnistetään, se alkaa etsiä satelliitteja
automaattisesti. GPS-sivu näkyy, kun laite etsii
satelliittisignaaleja ja paikantaa sijaintia, mikä kestää vain
muutaman minuutin.
Satelliittisignaalien etsiminen
®
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
Ennen kuin voit käyttää Wi‑Fi ominaisuuksia, sinun on
määritettävä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksessa.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express ja lataa Garmin
Express sovellus.
2 Valitse laite.
3 Valitse Työkalut > Apuohjelmat.
4 Määritä Wi‑Fi yhteys Garmin Express sovelluksella näytön
ohjeiden mukaisesti.
Yhdistäminen langattomaan verkkoon
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Wi-Fi.
2 Ota tarvittaessa käyttöön Wi‑Fi tekniikka valitsemalla Wi-Fi.
3 Valitse Lisää verkko.
4 Valitse langaton verkko luettelosta.
5 Kirjoita tarvittaessa salasana.
Laite tallentaa verkon tiedot ja muodostaa yhteyden
automaattisesti, kun palaat samaan paikkaan.
Älypuhelimen ja laitteen pariliitos
Pariliitä GPSMAP 276Cx laite suoraan Garmin Connect Mobile
sovelluksella.
1 Tuo yhteensopiva älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan)
päähän laitteesta.
2 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
3 Luo tili sähköpostiosoitteellasi ja yhdistä GPSMAP 276Cx
laite tiliisi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
4 Valitse laitteen päävalikosta Asetukset > Bluetooth >
Käytössä > Yhdistä mobiililaite.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
Puhelinilmoitukset
Puhelinilmoitukset edellyttävät yhteensopivaa älypuhelinta, joka
pariliitetään GPSMAP 276Cx laitteen kanssa. Kun puhelin
vastaanottaa viestejä, se lähettää ilmoituksen laitteeseen.
Puhelimen ilmoitusten tarkasteleminen
Pariliitä laite yhteensopivaan älypuhelimeen, jotta voit tarkastella
ilmoituksia.
1 Valitse päävalikosta Viesti.
2 Valitse ilmoitus.
Ilmoitusten piilottaminen
Saapuvat ilmoitukset näkyvät oletusarvoisesti laitteen näytössä.
Voit estää ilmoitusten näkymisen piilottamalla ne.
Valitse päävalikosta Asetukset > Bluetooth > Ilmoitukset >
Piilota.
GPS-satelliittisignaalit
Etsi satelliittisignaaleja, jotta voit käyttää
GPS‑navigointiominaisuuksia.
Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on
määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Satelliittisignaalien hakuaika määräytyy useiden tekijöiden
mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa
viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys
taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt
navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran,
satelliittisignaalien haku saattaa kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
Satelliittinäkymän muuttaminen
1 Valitse päävalikosta GPS.
2 Valitse MENU.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit kääntää satelliittinäkymän
siten, että nykyinen jälki osoittaa näytön yläreunaa kohti.
• Valitse Monivärinen, jotta jokainen näkymässä oleva
satelliitti ja sen signaalin voimakkuuspalkki näkyvät eri
värillä.
GPS-toiminnon poistaminen käytöstä
Voit lopettaa sijainnin paikantamisen poistamalla GPS-toiminnon
käytöstä laitteessa.
1 Valitse päävalikosta GPS.
2 Valitse MENU > Käytä, GPS pois.
Sijainnin simuloiminen
Voit päivittää reittipisteitä ja reittejä tai säästää akun virtaa
poistamalla GPS-toiminnon käytöstä, ennen kuin käytät laitetta.
Voit asettaa sijainnin manuaalisesti, jotta näet nykyisen sijainnin
kartassa.
1 Valitse päävalikosta GPS.
2 Valitse MENU > Käytä, GPS pois.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Käytä.
GLONASS- ja WAAS-järjestelmien ottaminen
käyttöön
Voit lisätä käytettävissäsi olevien satelliittien määrää ottamalla
käyttöön venäläisen GLONASS (Global Navigation Satellite
System) -satelliittijärjestelmän. Kun järjestelmää käytetään
paikoissa, joista on heikko näkyvyys taivaalle, kuten korkeiden
rakennusten lähellä, sijaintitietoja voidaan tarkentaa käyttämällä
tätä määritystä GPS-järjestelmän rinnalla.
Pohjois-Amerikassa voit tarkentaa GPS-sijaintitietoja
käyttämällä WAAS (Wide Area Augmentation System) järjestelmää. Käytettäessä WAAS-ominaisuutta satelliittihaku
saattaa kestää tavallista kauemmin.
1 Valitse päävalikosta MENU > GPS.
2 Valitse Ota GLONASS käyttöön tai Ota WAAS käyttöön.
3
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Reittipisteet
Reittipisteet ovat laitteeseen tallentamiasi sijainteja.
Reittipisteillä voi merkitä paikkoja, joissa olet, joihin olet
menossa tai joissa olet käynyt. Voit lisätä tietoja sijainneista,
kuten nimen, korkeuden ja syvyyden.
Voit lisätä reittipisteitä sisältävän .gpx-tiedoston siirtämällä
tiedoston GPX-kansioon (Tiedostojen siirtäminen laitteeseen,
sivu 11).
Reittipisteen luominen
Voit tallentaa nykyisen sijaintisi reittipisteeksi.
1 Paina MARK-painiketta pitkään.
2 Tarvittaessa voit muuttaa nimeä tai muita tietoja.
3 Valitse OK.
Reittipisteen etsiminen
1 Valitse FIND > Reittipisteet.
2 Tarvittaessa voit tarkentaa hakua valitsemalla MENU.
3 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
•
•
•
•
Voit etsiä nykyisen sijaintisi läheltä valitsemalla Etsi lähin.
Voit etsiä reittipisteen nimellä valitsemalla Etsi nimellä.
Voit etsiä reittipisteen luokalla valitsemalla Valitse luokka.
Voit etsiä reittipisteen symbolilla valitsemalla Valitse
symboli.
• Voit etsiä kartassa olevan pisteen läheltä valitsemalla
Lähellä muuta.
4 Valitse reittipiste luettelosta.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse päävalikosta Pisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Laadi reittipiste.
4 Tarvittaessa voit muuttaa merkittyä sijaintia valitsemalla
Lähettäjä.
5 Anna matka.
6 Anna suuntima.
7 Valitse Tallenna.
8 Valitse Seuraava.
Navigointi reittipisteeseen
1 Valitse FIND > Reittipisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Mene.
Reittipisteen sijainnin tarkentaminen
Voit tarkentaa reittipisteen sijaintia. Keskiarvolaskennassa laite
käyttää useita saman sijainnin lukemia ja laskee niiden
keskiarvon mahdollisimman tarkan sijainnin määrittämiseksi.
1 Valitse päävalikosta Pisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse MENU > Keskimääräinen sijainti.
4 Siirry reittipisteen sijaintiin.
5 Valitse Käynnistä.
6 Seuraa näytön ohjeita.
7 Kun luotettavuuspalkin arvo on 100 %, valitse Tallenna.
Saat parhaan tuloksen keräämällä 4–8 reittipisteen näytettä ja
odottamalla näytteiden välillä vähintään 90 minuuttia.
4
Reittipisteen muokkaaminen
1 Valitse Pisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse muokattava kohde, esimerkiksi nimi.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Luokan muokkaaminen
1 Valitse Pisteet > MENU > Muokkaa luokkia.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse luokka.
• Valitse Lisää.
3 Muuta nimeä tarvittaessa.
4 Valitse tarvittaessa Näytä kartassa.
5 Valitse tarvittaessa Käytä oletuksena.
Reittipisteen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Pisteet.
2 Valitse reittipiste.
3 Valitse Poista.
Reitit
Reitti on sarja reittipisteitä tai sijainteja, joka johtaa
määränpäähän.
Reitin luominen
1 Valitse päävalikosta Reitti > Luo reitti.
2 Valitse tyhjä rivi.
3 Valitse luokka.
4 Valitse reitin ensimmäinen piste.
5 Valitse OK.
6 Toista kaikkia reitin pisteitä varten.
Reitin aktivoiminen
Voit aloittaa navigoinnin aktivoimalla reitin.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MENU > Aktivoi reitti.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
Reitin kopioiminen
Voit kopioida olemassa olevan reitin.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MENU > Kopioi reitti.
Reitti kopioidaan, ja se ilmestyy luetteloon.
Reitin nimen muokkaaminen
Voit yksilöidä reittejä mukauttamalla niiden nimiä.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse reitin nimi.
4 Kirjoita uusi nimi.
Reitin muokkaaminen
Voit lisätä ja poistaa reittipisteitä ja muuttaa niiden järjestystä.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse piste reitillä.
4 Valitse MENU.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat lisätä uuden pisteen reitille, valitse Lisää
reittipiste.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
• Voit vaihtaa reitin pisteiden järjestystä valitsemalla Siirrä
reittipiste ja käyttämällä nuolipainikkeita.
• Voit poistaa pisteen reitiltä valitsemalla Poista reittipiste.
Reitin poistaminen
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MENU > Poista reitti.
Tallennetun reitin navigoiminen
1 Valitse NAV > Navigoi reitti.
2 Valitse reitti.
Aktiivisen reitin tarkasteleminen
1 Kun navigoit reittiä, valitse päävalikosta Reitti > Aktiivinen.
2 Valitse piste reitillä.
3 Jos haluat tarkastella reittiä kartassa, valitse Kartta.
Navigoinnin lopettaminen
Valitse NAV > Lopeta navigointi.
Reitin muuttaminen käänteiseksi
Voit vaihtaa reitin lähtö- ja päätepisteen keskenään ja navigoida
reitin käänteiseen suuntaan.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MENU > Käännä.
Kiertotien käyttäminen
Voit kiertää esimerkiksi tietöitä navigoidessasi reittiä.
1 Kun navigoit reittiä autoilutilassa, valitse NAV > Kiertotie.
2 Valitse kiertotien pituus.
Laite laskee reitin uudelleen.
Reitin suunnitteleminen
Antamalla tietoja voit laskea matkaan liittyviä tietoja.
1 Valitse päävalikosta Reitti.
2 Valitse reitti.
3 Valitse MENU > Suunnittele reitti.
4 Anna matkan suunnitteluun tarvittavat tiedot.
HUOMAUTUS: Polttoaineen virtaus mitataan yksikköinä
tunnissa. Järjestelmän mittayksiköiden muutokset eivät
vaikuta polttoaineen virtausmittaukseen. Anna polttoaineen
virtausnopeus ajoneuvon tietojen (esimerkiksi käyttöoppaan
tai teknisten suorituskykytietojen) mukaisesti ja huomioi
mittayksikkö (gallona tai litra).
5 Valitse QUIT.
6 Nuolipainikkeilla voit tarkastella matkan yksityiskohtaisia
tietoja, kuten etappien aikoja ja arvioitua saapumisaikaa,
jotka perustuvat antamiisi tietoihin.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tietoja
tallennetun matkan varrelta, esimerkiksi kunkin pisteen ajan,
sijainnin ja korkeuden.
Jäljen tallentaminen
Laite tallentaa jälkilokia automaattisesti ollessaan käynnissä ja
vastaanottaessaan GPS-signaalia. Jälkitallennuksen voi
keskeyttää ja aloittaa manuaalisesti.
1 Aloita jäljen tallennus lähtemällä liikkeelle.
2 Valitse päävalikosta Jälki > Aktiivinen.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit keskeyttää jälkitallennuksen valitsemalla Pysäytä.
• Voit aloittaa jälkitallennuksen valitsemalla Käynnistä.
Reittipisteet, reitit ja jäljet
Aktiivisen jäljen tarkasteleminen
1 Valitse päävalikosta Jälki > Aktiivinen.
2 Valitse vaihtoehto:
• Näytä aktiivinen jälki kartassa valitsemalla MENU > Katso
karttaa.
• Näytä aktiivisen jäljen korkeuskäyrä valitsemalla MENU >
Korkeuskäyrä.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Valitse päävalikosta Jälki > Aktiivinen > Tallenna.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse päävalikosta Jälki > Aktiivinen > Tyhjennä.
Jäljen poistaminen
1 Valitse päävalikosta Jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse FIT.
• Valitse GPX.
• Valitse Arkistoi.
3 Valitse jälki.
4 Valitse MENU > Poista.
Tallennetun jäljen navigoiminen
1 Valitse päävalikosta Jälki.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse FIT.
• Valitse GPX.
• Valitse Arkistoi.
3 Valitse jälki.
4 Valitse MENU > Navigoi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida alkuperäisen jäljen valitsemalla
Alkuperäinen.
• Voit navigoida jäljen käänteisessä järjestyksessä
valitsemalla Käänteinen.
Arkistoidut jäljet
Laitteella voi tallentaa rajallisen määrän jälkiä. Jos ylität nämä
rajat, muisti ei välttämättä riitä nykyisen jäljen tallennukseen.
Arkistointi vapauttaa tilaa nykyisen jäljen tallentamista varten ja
tallentaa arkistoidut jäljet eri paikkaan asemassa. Arkistoitujen
jälkien enimmäismäärää rajoittaa ainoastaan aseman koko. Voit
siirtää arkistoituja jälkiä laitteesta tietokoneeseen, missä voit
tallentaa ne ja tarkastella niitä Garmin BaseCamp™
sovelluksella.
Voit arkistoida tallennettuja jälkiä manuaalisesti. Lisäksi voit
luoda arkistoituja jälkiä nykyisestä jälkilokista automatisoidusti
aina tiettyinä ajankohtina tai kun jälkiloki on täynnä.
Jälkien arkistoiminen automaattisesti
Voit säästää muistitilaa arkistoimalla jälkiä automatisoidusti aina
tiettynä ajankohtana.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Jäljet > Automaattinen
arkistointi.
2 Valitse Kun muisti täynnä, Päivittäin tai Viikoittain.
HUOMAUTUS: Päivittäin- ja Viikoittain-vaihtoehdot
edellyttävät GPX-tallennusta.
Jälkien arkistoiminen manuaalisesti
Voit arkistoida tallennettuja jälkiä manuaalisesti.
1 Valitse päävalikosta Jälki > GPX.
2 Valitse jälki.
3 Valitse MENU > Arkistoi.
5
Jälki siirtyy tallennettujen jälkien luettelosta arkistoitujen
jälkien luetteloon.
Navigointi
Find-valikko
Find-valikosta voit hakea reittipisteitä, kaupunkeja ja
koordinaatteja. Voit ladata kohteita, kuten valokuvia ja jälkiä, ja
navigoida niiden osoittamiin sijainteihin. Lisäluokkia näkyy, jos
laitteeseen on ladattu valinnaisia, yhteensopivia yksityiskohtaisia
karttoja. Kun avaat luokan, luettelo sisältää nykyisen sijaintisi tai
karttaosoittimen (jos käytössä) lähellä olevia kohteita.
À
Á
Navigoiminen kohteeseen
1
2
3
4
Valitse FIND.
Valitse luokka.
Valitse määränpää.
Valitse Mene.
Reitti näkyy kartassa magentalla värillä.
5 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 6) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla,
sivu 6).
Navigoinnin lopettaminen
Valitse NAV > Lopeta navigointi.
Paikan etsiminen nimellä
1 Valitse FIND > Reittipisteet.
2 Valitse MENU > Etsi nimellä.
Sijainnit lajitellaan aakkosjärjestykseen nimen mukaan.
Sijainnin etsiminen toisen sijainnin läheltä
1 Valitse FIND > MENU > Lähellä muuta.
2 Siirrä karttaosoitin uuteen sijaintiin nuolipainikkeilla.
3 Valitse Käytä.
Navigoiminen kompassin avulla
Kun navigoit määränpäähän, osoittaa määränpäähän
kulkusuunnasta riippumatta.
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
2 Avaa kompassi valitsemalla PAGE.
3 Käänny, kunnes osoittaa kompassin yläreunaa kohti, ja liiku
kyseiseen suuntaan määränpäähän.
Kompassin kalibroiminen
HUOMAUTUS: sähköinen kompassi on kalibroitava
ulkoilmassa. Älä seiso lähellä kohteita, jotka vaikuttavat
magneettikenttiin, kuten autot, rakennukset tai jännitelinjat.
Laitteessa on kolmisuuntainen sähköinen kompassi. Kalibroi
kompassi, kun olet liikkunut pitkiä matkoja, siirtynyt lämpöoloista
toisenlaisiin tai olet vaihtanut akut.
1 Valitse kompassissa MENU.
2 Valitse Kalibroi kompassi > Käynnistä.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Suuntaosoitin
Suuntaosoittimesta on eniten hyötyä, kun navigoit kohteeseen
suoraa linjaa pitkin, esimerkiksi vesireitillä. Sen avulla voit
navigoida takaisin oikealle kurssille ja välttää esteet ja vaarat.
Voit ottaa suuntaosoittimen käyttöön valitsemalla kompassista
MENU > Näytä CDI.
6
Â
Ã
Suuntaviivan osoitin Osoittaa valitun kurssin suuntaviivan suunnan
lähtöpisteestä seuraavaan reittipisteeseen.
CDI (kurssilta poikkeamisosoitin) Osoittaa valitun suuntaviivan
sijainnin suhteessa sijaintiisi. Jos CDI on samalla linjalla suuntaviivan osoittimen kanssa, olet oikealla kurssilla.
Kurssilta poikkeamisen etäisyys Pisteet osoittavat etäisyytesi
kurssilta. Kunkin pisteen osoittama etäisyys ilmenee oikeassa
yläkulmassa näkyvästä mittakaavasta.
Oikean suunnan osoitin Osoittaa, kuljetko kohti seuraavaa reittipistettä vai poispäin siitä.
Navigoiminen kartan avulla
1 Aloita navigoiminen määränpäähän (Navigoiminen
kohteeseen, sivu 6).
2 Avaa kartta valitsemalla PAGE.
Sininen kolmio osoittaa sijaintisi kartassa. Kulkiessasi sininen
kolmio liikkuu vastaavasti ja jättää jäljen (polku).
3 Voit tehdä seuraavat toimet:
• Voit tarkastella muita alueita nuolipainikkeilla.
• Voit lähentää ja loitontaa karttaa valitsemalla IN ja OUT.
Navigointi toiminnolla TracBack
®
Voit navigoida takaisin jäljen alkuun. Tämä voi olla kätevää, kun
haluat palata leiripaikalle, polun alkuun tai satamaan.
1 Valitse NAV > TracBack.
2 Valitse piste, johon navigoidaan.
3 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 6) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 6).
Tien ominaisuuksien välttäminen
Voit valita vältettäviä tien ominaisuuksia, kuten tietulleja,
päällystämättömiä teitä tai kapeita polkuja.
1 Valitse Asetukset > Reititys > Vältettävien määr..
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja
navigoinnin aloittaminen siihen
Käyttötila-asetuksen on oltava Veneily, jotta mies yli laidan toimintoa voi käyttää.
Voit tallentaa mies yli laidan (MOB) -sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen automaattisesti.
1 Paina veneilytilassa MOB-painiketta pitkään.
2 Valitse Kyllä.
Esiin tulee kartta, jossa näkyy reitti MOB-sijaintiin. Reitti
näkyy oletusarvoisesti magentanvärisenä viivana.
3 Navigoi kartan (Navigoiminen kartan avulla, sivu 6) tai
kompassin avulla (Navigoiminen kompassin avulla, sivu 6).
Korkeuskäyrä
Korkeuskäyrä näyttää oletusarvoisesti korkeuden suhteessa
kuljettuun matkaan. Voit tarkastella minkä tahansa käyrän
pisteen tietoja valitsemalla pisteen. Voit mukauttaa
korkeusasetuksia (Korkeusmittariasetukset, sivu 10).
Navigointi
Navigoiminen korkeuskäyrän pisteeseen
1 Valitse yksittäinen piste käyrältä nuolipainikkeilla.
2 Valitse ENTER.
3 Navigoi kartan avulla (Navigoiminen kartan avulla, sivu 6).
Korkeuskäyrän tyypin vaihtaminen
Voit määrittää korkeuskäyrän näyttämään paineen ja korkeuden
ajan tai etäisyyden perusteella.
1 Valitse päävalikosta Asetukset > Korkeusmittari >
Käyrätyyppi.
2 Valitse käyrätyyppi.
Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen
Voit kalibroida barometrisen korkeusmittarin manuaalisesti, jos
tiedät oikean korkeuden tai ilmanpaineen.
1 Siirry paikkaan, jonka korkeuden tai ilmanpaineen tiedät.
2 Valitse korkeusmittarisivulla MENU > Korkeusmittarin
asetukset > Kalibroi korkeusmitt..
3 Valitse Kalibrointi:-kentässä vaihtoehto:
• valitse Nykyinen korkeus ja määritä korkeus
• valitse Ilmanpaine merenpinnan tasolla ja määritä
ilmanpaine
• valitse GPS-korkeus.
4 Valitse Kalibroi.
Ajotietokone
Ajotietokone näyttää nykyisen nopeuden, keskinopeuden,
enimmäisnopeuden, matkamittarin ja muita hyödyllisiä
tilastotietoja. Voit mukauttaa ajotietokoneen asettelua,
päävalikkoa ja tietokenttiä.
Ajotietokoneen nollaaminen
Nollaa matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat
tarkat tiedot.
1 Valitse Matkatietokone > MENU.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit nollata nykyiset matkatiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata enimmäisnopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Voit nollata matkamittarin valitsemalla Nollaa
matkamittari.
• Voit nollata kaikki ajotietokoneen arvot valitsemalla Nollaa
kaikki.
Valtatiesivu
Valtatiesivu sisältää ajotietoja navigoitaessa määränpäähän.
Kaikki reitin reittipisteet näkyvät järjestyksessä graafisessa
valtatienäytössä. Valtatien keskikohdassa oleva viiva osoittaa
ensisijaisen jälkiviivan. Voit mukauttaa sivun asettelua ja
tietokenttiä.
BirdsEye-kuvat
Voit ladata ja tarkastella yksityiskohtaisia satelliittikuvia laitteella
Garmin BaseCamp ohjelmiston ja BirdsEye-kuvatilauksen
avulla. Lisätietoja on osoitteissa garmin.com/birdseye ja
garmin.com/basecamp.
BirdsEye-kuvat
Kalenterit ja säätiedot
Kalenterin tarkasteleminen
Voit tarkastella laitteen toimintoja tietyiltä päiviltä (kuten
reittipisteiden tallennusaikoja). Voit myös tarkastella auringon ja
kuun kiertoon sekä metsästys- ja kalastusaikoihin liittyviä tietoja.
1 Valitse päävalikosta Kierto.
2 Valitse Päivänäkymä, Viikkonäkymä tai Kuukausinäkymä.
3 Tarvittaessa voit tarkastella muita päivämääriä näytön
yläreunan nuolilla.
4 Valitse MENU.
5 Valitse vaihtoehto:
• Voit palata tähän päivään valitsemalla Käytä tätä
päivämäärää.
• Voit tarkastella tietoja nykyisen sijaintisi, karttapisteen tai
kohdepisteen läheltä valitsemalla Muuta valintoja.
• Voit tarkastella kiertotietoja ja kalentereita valitsemalla
Näytä Aurinko ja kuu tai Näytä Metsästys ja kalastus.
Vuorovesitietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella tietyn vuorovesiaseman tietoja, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden
ajankohta.
1 Valitse päävalikosta Kierto > Vuorovesi > @.
2 Tarvittaessa voit tarkentaa hakua valitsemalla MENU.
3 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
• Voit etsiä nykyisen sijaintisi läheltä valitsemalla Lähellä
nykyistä sijaintia.
• Voit etsiä kartassa olevan osoittimen läheltä valitsemalla
Läheltä osoitinta.
• Voit etsiä sijainnin (kuten kaupungin, rannan tai laiturin)
läheltä valitsemalla Lähellä muuta.
• Voit etsiä aktiivisen navigoinnin määränpään läheltä
valitsemalla Lähellä määränpäätä.
Näkyviin tulee luettelo valitun sijainnin lähellä olevista
vuorovesiasemista.
4 Valitse asema.
Näkyviin tulee nykyisen päivämäärän 24 tunnin
vuorovesikartta, jossa näkyy vuoroveden tämänhetkinen
korkeus sekä seuraavan nousuveden ja laskuveden
ajankohta.
5 Valitse MENU.
6 Valitse vaihtoehto:
• Panoroi vuorovesikarttaa valitsemalla Liikuta kohdistinta.
• Voit tarkastella jonkin muun päiväyksen tietoja
valitsemalla Käytössä ja määrittämällä päivämäärän.
Kiertotietojen ja kalenterien tarkasteleminen
1 Valitse päävalikosta Kierto.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit tarkastella auringon ja kuun nousu- ja laskutietoja
valitsemalla Aurinko ja kuu.
• Voit tarkastella parhaiden metsästys- ja kalastusaikojen
ennusteita valitsemalla Metsästys ja kalastus.
3 Voit tarkastella jonkin toisen päivän tietoja valitsemalla
Päiväys.
Voit palata tähän päivään valitsemalla MENU > Käytä tätä
päivämäärää.
7
Nykyisten sääolosuhteiden ja
sääennusteiden tarkasteleminen
Jos haluat tarkastella nykyisiä sääennustetietoja, yhdistä laite
älypuhelimeen Garmin Connect Mobile sovelluksella
(Älypuhelimen ja laitteen pariliitos, sivu 3).
Laitteessa on oltava Internet-yhteys, jotta voit tarkastella
säätutkatietoja. Voit muodostaa yhteyden älypuhelimeen, jossa
on Internet-yhteys, tai langattomaan verkkoon.
Voit tarkastella nykyisiä sääolosuhteita, sääennusteita ja
säätutkaa kartassa.
1 Valitse päävalikosta Sää.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nykyinen voit tarkastella ajantasaisia
sääolosuhteita ja -ennusteita.
• Voit tarkastella säätutkaa kartassa valitsemalla Kartta.
Laitteen mukauttaminen
Tietokenttien mukauttaminen
Valitse tietokenttiä sisältävä sivuasettelu, jotta voit mukauttaa
tietokenttiä (Sivun asettelun mukauttaminen, sivu 8).
Voit mukauttaa pääsivujen tietokenttiä.
1 Valitse sivu.
2 Valitse MENU > Muuta tietokenttiä.
3 Valitse korvattava tietokenttä.
4 Valitse uusi tietokenttä.
Sivun asettelun mukauttaminen
1 Valitse sivu.
2 Valitse MENU > Määritä sivun asettelu.
3 Valitse sivun asettelu.
Karttojen määrittäminen
Voit ottaa laitteeseen ladatut kartat käyttöön tai poistaa ne
käytöstä.
Valitse karttasivulla MENU > Määritä kartat.
Kartta-asetus
Valitse karttasivulla MENU > Kartta-asetus.
HUOMAUTUS: jos asetuksissa on zoomaustaso, karttakohteet
eivät näy, kun kartan zoomaustaso on valittua tasoa korkeampi.
Yleinen: määrittää kartan yleiset ulkoasuasetukset, kuten
yksityiskohtien määrän ja kartan suunnan (Yleiset karttaasetukset, sivu 8).
Kartta: määrittää kartan näyttöasetukset, kuten kartan
piirtonopeuden (Kartta-asetukset, sivu 8).
Viiva: näyttää keulaviivan kartassa ja määrittää sen näkymään
matkan tai ajan perusteella. Säätää zoomaustasoa, jolla
karttakohteet näkyvät.
Reittipiste: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Veneily: määrittää kartan näyttöasetukset veneilytilassa
(Veneilyasetukset, sivu 8). Säätää zoomaustasoa, jolla
karttakohteet ilmestyvät näkyviin, ja määrittää
karttakohteiden tekstin koon.
Veneilynavigointi: määrittää kartan erilaisten symbolien
ulkoasun veneilytilassa (Veneilynavigointiasetukset,
sivu 8).
Kaupunki: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
8
Tie: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Piste: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Alue: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Topo: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet ilmestyvät
näkyviin, ja määrittää karttakohteiden tekstin koon.
Ruudukko: säätää zoomaustasoa, jolla karttakohteet näkyvät.
Yleiset kartta-asetukset
Valitse karttasivulla MENU > Kartta-asetus > Yleinen.
Tiedot: säätää kartan yksityiskohtien määrää. Mitä enemmän
yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy
uudelleen.
Automaattinen zoom: valitsee zoomaustason automaattisesti
niin, että kartan käyttö on optimaalista. Kun Ei käytössä on
valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat
tai navigoit teillä.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla. Pohjoinen ylös vaihtoehto näyttää pohjoisen sivun yläreunassa. Reitti ylös vaihtoehto näyttää nykyisen kulkusuunnan sivun yläreunaa
kohti. Autoilu-vaihtoehto näyttää autoperspektiivin ja
ajosuunnan näytön yläreunassa.
Kartta-asetukset
Valitse karttasivulla MENU > Kartta-asetus > Kartta.
Varjostettu korkeusero: näyttää yksityiskohtaisen korkeuseron
kartassa (jos käytettävissä) tai poistaa varjostuksen käytöstä.
Kartta-alueen rajat: ottaa kartta-alueen rajat käyttöön ja poistaa
ne käytöstä.
Opasteteksti: voit valita, milloin opasteteksti näkyy kartassa.
Kartan nopeus: säädä kartan piirtonopeutta. Akun virta kuluu
sitä nopeammin, mitä nopeammin kartta piirretään.
Veneilyasetukset
Valitse karttasivulla MENU > Kartta-asetus > Veneily.
Kalastusraja: määrittää zoomaustasoksi pohjan muodot ja
syvyysluotaukset yksityiskohtaisessa näkymässä ja
yksinkertaistaa kartan esitystapaa optimaalista
kalastuskäyttöä varten.
Veneilyvärit: määrittää laitteen näyttämään kartan
ominaisuuksia eri väreillä, jotta veneilykohdepisteet näkyvät
paremmin ja kartta vastaa paperikarttojen piirtotapaa.
Veneilynavigointiasetukset
Valitse karttasivulla MENU > Kartta-asetus >
Veneilynavigointi.
Merkistö: määrittää karttasymbolit veneilytilassa. NOAAvaihtoehto näyttää National Oceanic and Atmospheric
Administration -karttasymbolit. Kansainvälinen-vaihtoehto
näyttää International Association of Lighthouse Authorities karttasymbolit.
Valosektori: näyttää ja määrittää kartan sektoriloistojen
ulkoasun.
Ajotietokoneen asetukset
Valitse ajotietokoneessa MENU.
Määritä sivun asettelu: voit muuttaa sivun asettelua (Sivun
asettelun mukauttaminen, sivu 8).
Nollaa matkatiedot: nollaa nykyisen matkan arvot. Tämä ei
nollaa enimmäisarvoja.
Nollaa maksiminopeus: nollaa enimmäisnopeusarvon.
Nollaa matkamittari: nollaa matkamittarin arvon.
Laitteen mukauttaminen
Nollaa kaikki: nollaa kaikki ajotietokoneen arvot. Nollaa
matkatiedot aina ennen matkan aloittamista, jotta saat tarkat
tiedot.
Palauta oletukset: palauttaa ajotietokoneen oletusarvot.
Valtatiesivun asetukset
Valitse valtatiesivulla MENU.
Määritä sivun asettelu: voit muuttaa sivun asettelua (Sivun
asettelun mukauttaminen, sivu 8).
Muuta tietokenttiä: voit muuttaa tietokenttiä (Tietokenttien
mukauttaminen, sivu 8).
Valtatien määritys: määrittää valtatiesivun ulkoasuasetukset,
esimerkiksi ottaa käyttöön aktiivisen etapin ja jälkilokin viivat.
Hälytysasetukset
Valitse päävalikosta Hälytykset.
Kello: määrittää päivittäisen hälytyksen.
Seuraava käännös: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet
tietyllä etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä käännöksestä.
Saavut: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyllä
etäisyydellä tai tietyn ajoajan päässä määränpäästä.
Ank. laahaus: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun ylität
määritetyn laahausetäisyyden.
Poikkeama: määrittää hälytyksen ilmoittamaan, kun olet tietyn
matkan päässä reitiltä.
GPS-satelliittiasetukset
Valitse päävalikosta GPS > MENU.
HUOMAUTUS: jotkin asetukset ovat käytettävissä ainoastaan,
kun Käytä, GPS pois on käytössä.
Käytä, GPS pois: voit poistaa GPS-ominaisuuden käytöstä.
Käytä, GPS käytössä: voit ottaa GPS-ominaisuuden käyttöön.
Reitti ylös: osoittaa, näytetäänkö satelliitit siten, että pohjoinen
on näytön yläreunassa vai siten, että jäljen ajosuunta on
näytön yläreunassa.
Yksivärinen: voit valita, onko satelliittisivu moni- vai yksivärinen.
Aseta sijainti kartassa: voit merkitä nykyisen sijaintisi karttaan.
Tämän sijainnin avulla voit luoda reittejä tai etsiä tallennettuja
sijainteja.
AutoLocate-sijainti: laskee GPS-sijaintisi Garmin AutoLocate
toiminnolla.
®
Järjestelmäasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Järjestelmä.
Järjestelmän tila: valitsee satelliittijärjestelmäksi GPS, GPS +
GLONASS tai Esittelytila (GPS ei käytössä).
Käyttötila: määrittää laitteen käyttötilaksi Veneily tai Autoilu.
Tekstin kieli: voit asettaa tekstin kielen laitteeseen.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
WAAS/EGNOS: valitsee järjestelmäksi WAAS/EGNOS (Wide
Area Augmentation System / European Geostationary
Navigation Overlay Service).
Ulkoinen virta katkaistu: määrittää virtatilan, kun yhteys
ulkoiseen virtalähteeseen katkaistaan.
Ulkoinen virta käytössä: määrittää virtatilan, kun laite on
liitettynä ulkoiseen virtalähteeseen.
Liitännät: määrittää sarjaliitännän muodon (Sarjaliitännän
asetukset, sivu 9).
AA-pariston tyyppi: voit vaihtaa käyttämäsi AA-pariston tyypin.
HUOMAUTUS: tämä asetus ei ole käytettävissä, kun akku on
asennettu.
Laitteen mukauttaminen
Sarjaliitännän asetukset
Valitse Asetukset > Järjestelmä > Liitännät.
Garmin Spanner: voit käyttää laitteen USB-porttia useimpien
NMEA 0183 -yhteensopivien karttaohjelmistojen kanssa
luomalla virtuaalisen sarjaportin.
Garmin Serial: määrittää laitteen käyttämään omaa Garmin
muotoa, jossa reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja voi siirtää
tietokoneeseen.
NMEA-tulo/-lähtö: määrittää laitteen käyttämään
vakiomuotoista NMEA 0183 ‑lähtöä ja -tuloa.
Teksti: sijainti- ja nopeustiedot yksinkertaisena ASCII-tekstinä.
RTCM: määrittää laitteen hyväksymään DGPS (Differential
Global Positioning System) ‑tiedot laitteesta, joka lähettää
RTCM (Radio Technical Commission for Maritime Services)
‑tietoja SC-104-muodossa.
MTP: määrittää laitteen käyttämään tiedostojärjestelmänsä
avaamiseen MTP (Media Transfer Protocol) -protokollaa
massamuistitilan sijasta.
Näyttöasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Näyttö.
Väritila: Voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset
Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti
päivä- ja yöväreihin kellonajan mukaan.
Akunsäästö: säästää akun virtaa ja pidentää akunkestoa
sammuttamalla näytön taustavalon aikakatkaisuaikana.
Päävalikko: vaihtaa valikkojärjestelmän tyyliä.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Taustavalon aika: säätää aikaa, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Hämärän säätö: sallii laitteen säätää taustavalon optimaaliseksi
hämärän aikana.
Moottoritiesivu: osoittaa, näkyykö valtatiesivu pääsivujen
joukossa.
Kompassisivu: osoittaa, näkyykö kompassisivu pääsivujen
joukossa.
Taustavalon voimakkuus: säätää taustavalon kirkkautta.
Korkeusmittarisivu: osoittaa, näkyykö korkeusmittarisivu
pääsivujen joukossa.
Reititysasetukset
Käytettävissä olevat reititysasetukset vaihtelevat valitun
suorituksen mukaan.
Valitse päävalikosta Asetukset > Reititys.
Toiminto: määrittää liikkumiseen käytettävän suorituksen
reitityksen aikana. Laite optimoi laskemansa reitit valitsemasi
suorituksen tyypin mukaan.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan sinisen
kolmion lähimpään tiehen. Tästä on eniten hyötyä, kun ajat
tai navigoit teillä.
Pois. reitiltä - uud.lask.: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa poissa aktiiviselta reitiltä.
Vältettävien määr.: määrittää vältettävät teiden, maaston ja
liikkumistapojen tyypit navigoinnin aikana.
Jälkien asetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Jäljet.
Tallennustapa: määrittää jälkien tallennustavan.
Väli: määrittää jälkilokin tallennustahdin. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
Väri: vaihtaa jälkiviivan värin kartassa.
9
Automaattinen arkistointi: asettaa automaattisen
arkistointitavan jälkien järjestämistä varten. Jäljet
tallennetaan ja tyhjennetään automaattisesti.
Tulostusmuoto: määrittää laitteen tallentamaan jäljen FIT- tai
GPX/FIT-tiedostoon (Tiedostotyypit, sivu 11).
• Suoritukset (FIT) tallentaa suorituksen mukana
kuntoilutietoja, jotka on suunniteltu Garmin Connect
sovellusta varten ja joita voi käyttää navigointiin.
• Jäljet (GPX/FIT) tallentaa suorituksen sekä perinteisenä
jälkenä, jonka voi näyttää kartassa ja jota voi käyttää
navigointiin, että suorituksena, joka sisältää kuntoilutietoja.
Matkan tallennus: Määrittää matkan tallennusasetuksen.
Tallenn. tietojen noll.: Määrittää nollausasetuksen. Jälki ja
matka -vaihtoehto nollaa jälki- ja matkatiedot, kun aktiivinen
jälki on valmis. Kysyttäessä-vaihtoehto kehottaa valitsemaan
nollattavat tiedot.
Korkeusmittariasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Korkeusmittari.
Ilmanpainemittaritila: määrittää ilmanpainemittaritilan.
Muuttuva korkeus -vaihtoehto määrittää ilmanpainemittarin
mittaamaan korkeusmuutoksia liikkuessasi. Kiinteä korkeus vaihtoehto olettaa, että laite on paikallaan kiinteässä
korkeudessa. Ilmanpaineen pitäisi muuttua ainoastaan sään
vuoksi.
Käyrätyyppi: voit tarkastella korkeuden muutoksia tietyltä ajalta
tai matkalta, ilmanpainetietoja tietyltä ajalta tai ympäristön
painetietoja tietyltä ajalta.
Automaattinen kalibrointi: kalibroi korkeusmittarin
automaattisesti aina, kun suoritus aloitetaan. Laite jatkaa
korkeusmittarin automaattista kalibrointia niin kauan kuin laite
vastaanottaa GPS-signaaleja ja Jatkuva-kalibrointiasetus on
käytössä.
Kalibroi korkeusmitt.: voit kalibroida barometrisen
korkeusmittarin, kun tiedät oikean korkeuden tai
ilmanpaineen (Barometrisen korkeusmittarin kalibroiminen,
sivu 7).
Ääniasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Ääni.
Hälytin: määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin hälytysten ja
valintojen yhteydessä.
Huomiointiääni: Määrittää ennen ääniopasteita kuuluvan
äänen.
Ääniopastus: määrittää ääniopastuksen Opastus ja tila-, Vain
reittiopastus- tai Ei ääniopasteita -asetusta varten.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Kaiuttimen äänenvoimakkuus: määrittää ulkoisen kaiuttimen
tai kuulokkeiden äänenvoimakkuuden.
ANT+ tunnistimen asetukset
®
Lisätietoja valinnaisista kuntoilulisävarusteista on kohdassa
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet, sivu 10.
Ajastinasetukset
Valitse päävalikosta Asetukset > Ajanotto.
Käyttäjä: voit määrittää ajastimen laskemaan ylös- tai alaspäin.
Ajastimen voi myös nollata ja poistaa käytöstä. Voit määrittää
käytettävän ajan, kun ajastin laskee ylös- tai alaspäin.
Veneily: Määrittää ajastimen näkymään kompassisivulla
Veneily-tilassa.
Aika-asetukset
Aikavyöhyke: Määrittää laitteen aikavyöhykkeen.
Automaattinen määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti
GPS-sijainnin mukaan.
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit mukauttaa etäisyyden, nopeuden, korkeuden, syvyyden,
lämpötilan, paineen ja pystynopeuden mittayksiköitä.
1 Valitse Asetukset > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö.
Sijaintiasetukset
HUOMAUTUS: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin
koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
Valitse päävalikosta Asetukset > Sijainti.
Sijaintimuoto: määrittää sijaintimuodon, jossa sijaintilukema
näkyy.
Karttadatum: kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän muuttaminen.
Kartan sferoidi: näyttää laitteen käyttämän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä
koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Kulkusuunta: Määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään
kulkusuuntatietojen laskentaan. Automaattinen eranto
määrittää sijainnin magneettisen deklinaation automaattisesti.
Tosi määrittää suuntaviittaukseksi maantieteellisen
pohjoisen. Ruudukko määrittää suuntaviittaukseksi
karttapohjoisen (000º). Käyttäjän pohjoinen -asetuksella voit
määrittää sijainnin magneettisen muuntelun manuaalisesti.
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa kaikkien asetusten oletukset.
Valitse päävalikosta Asetukset > Järjestelmä > MENU >
Kaikki laitteen oletukset > Kyllä.
Laitteen tiedot
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
HUOMAUTUS
Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä
liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää
lataamisen ja tiedonsiirron.
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Valinnaiset kuntoilulisävarusteet
Laitteen kanssa voi käyttää valinnaisia kuntoilulisävarusteita,
kuten sykevyötä ja poljinnopeusanturia. Nämä lisävarusteet
lähettävät tiedot laitteeseen langattoman ANT+ tekniikan avulla.
Asenna lisävaruste sen mukana toimitettujen ohjeiden
mukaisesti ennen sen käyttämistä laitteen kanssa.
Valitse Asetukset > Aika.
Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.
10
Laitteen tiedot
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (30 jalan) päässä muista
ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
Valitse
päävalikosta Asetukset > ANT-anturi.
2
3 Valitse anturi.
4 Valitse Etsi uusi.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila muuttuu Hakeetilasta Yhdistetty-tilaan.
Vihjeitä ANT+ lisävarusteiden pariliittämiseen Garmin
laitteeseen
• Varmista, että ANT+ lisävaruste on yhteensopiva Garmin
laitteen kanssa.
• Ennen kuin muodostat pariliitoksen ANT+ lisävarusteen ja
Garmin laitteen välille, siirry 10 metrin (32,9 jalan) päähän
muista ANT+ lisävarusteista.
• Tuo Garmin laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän ANT+
lisävarusteesta.
• Kun olet muodostanut pariliitoksen ensimmäisen kerran,
Garmin laite tunnistaa ANT+ lisävarusteen automaattisesti
aina, kun se aktivoidaan. Tämä tapahtuu automaattisesti, kun
käynnistät Garmin laitteen. Lisävarusteet aktivoituvat ja
alkavat toimia muutamassa sekunnissa.
• Kun Garmin laitteen ja lisävarusteen välille on muodostettu
pariliitos, laite vastaanottaa tietoja vain lisävarusteestasi,
vaikka menisit muiden lisävarusteiden lähelle.
4
5
6
7
8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Laite ja muistikortti (lisävaruste) näkyvät Windows
tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja
Mac tietokoneissa liitettynä taltiona.
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Tiedostotyypit
GPS-käsilaite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
• Tiedostot, joiden alkuperä on BaseCamp tai HomePort™.
Siirry osoitteeseen www.garmin.com/trip_planning.
• GPX-reitti-, -jälki- ja reittipistetiedostot.
• GPX-geokätkötiedostot.
• JPEG-valokuvatiedostot.
• GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com
/products/poiloader.
• FIT-tiedostot, jotka viedään Garmin Connect järjestelmään.
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa microSD muistikortin lisämuistia tai valmiiksi
ladattuja karttoja varten.
1 Kierrä D-rengasta vastapäivään ja avaa kansi vetämällä
ylöspäin.
2 Poista paristot.
3 Työnnä akkukotelossa korttipidikettä À vasemmalle ja nosta
ylös.
®
Laitteen tiedot
Aseta muistikortti Á kullanväriset liitinpinnat alaspäin.
Sulje korttipidike.
Lukitse korttipidike työntämällä se oikealle.
Vaihda paristot.
Sulje akkulokeron kansi ja kierrä D-rengasta myötäpäivään.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena ja muistikortti saattaa näkyä toisena
siirrettävänä levynä. Mac tietokoneissa laite ja muistikortti
näkyvät taltioina.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai taltio, joka vastaa laitetta tai
muistikorttia.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistin tai muistikortin
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1 Avaa Garmin asema tai -taltio.
2 Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
11
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava litiumioni
Akunkesto (taustavalon
kirkkaus 70 % ja GPS
käytössä)
Enintään 16 h litiumioniakulla
Enintään 8 h AA-paristoilla
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Käyttölämpötila
-15 - 50 °C (5 - 122 °F)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Bluetooth ja Wi‑Fi laite
Kompassin turvaväli
30 cm (11,8 tuumaa)
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
12
Laitteen tiedot
Hakemisto
lisävarusteet 10, 11
lämpötila 12
A
M
aika-asetukset 10
aikavyöhykkeet 10
ajastinasetukset 10
ajotietokone 7
akku 1, 2, 12
asentaminen 1, 2
lataaminen 2
maksimoiminen 1, 9
varastointi 1
ANT+ anturit, pariliitos 11
ANT+ tunnistimet 10
pariliitos 11
asetukset 8–10
laite 9
auringonnousu- ja -laskuajat 7
autoilu, tila 1
matkan tiedot, tarkasteleminen 7
matkasuunnittelu. Katso reitit
metsästys- ja kalastusajat 7
microSD kortti 1, 11. Katso muistikortti
mies yli laidan (MOB) 6
Minne? 6
mittayksiköt 10
MOB 6
muistikortti 11
navigointi 6, 7
kompassi 6
lopettaminen 5, 6
suuntaosoitin 6
näyttö, asetukset 9
B
O
BaseCamp 9, 11
BirdsEye-kuvat 7
Bluetooth tekniikka 2, 3
G
Garmin Connect 2, 3
Garmin Express 2, 3
laitteen rekisteröiminen 2
ohjelmiston päivittäminen 2
geokätköt 11
GLONASS 3
GPS 3
asetukset 9
satelliittisivu 9
signaali 3
H
harjoitus 2
HomePort 11
hälytykset
ankkurin laahaus 9
kurssipoikkeama 9
I
ilmanpainemittari 7
ilmoitukset 3
J
jäljet 5
arkistointi 5
asetukset 9
navigointi 5
järjestelmäasetukset 9
K
kalenteri 7
auringonnousu- ja -laskuajat 7
metsästys ja kalastus 7
metsästys- ja kalastusajat 7
kalibroiminen, korkeusmittari 7
kartat 5, 6, 8
asetukset 8
navigointi 6
päivittäminen 2
kartta-asetukset 8
kompassi 6
kalibroiminen 6
navigointi 6
korkeus 6
käyrä 7
korkeusmittari 7, 10
käyttäjätiedot, poistaminen 11
L
laite, huolto 10
laitteen asetusten nollaaminen 10
laitteen mukauttaminen 8
laitteen puhdistaminen 10
laitteen rekisteröiminen 2
lataaminen 2
Hakemisto
N
V
vedenkestävyys 12
veneily 1
asetukset 8
virtapainike 2
vuorovesitiedot 7
vältettävät, tien ominaisuudet 6
W
WAAS 3, 9
Wi‑Fi, yhdistäminen 3
Ä
älypuhelin
pariliitos 3
sovellukset 2
ohjelmisto, päivittäminen 2
P
paikkojen etsiminen 6
painikkeet 1
pariliitos
ANT+ anturit 11
ANT+ tunnistimet 11
älypuhelin 3
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 11
päävalikko, käyttäminen 1
R
reitit 4, 5, 7
asetukset 9
laskeminen 5
luominen 4
muokkaaminen 4
navigointi 4, 5
poistaminen 5
tarkasteleminen 5
reittipisteet 4, 6
muokkaaminen 4
navigointi 4
poistaminen 4
projisoiminen 4
tallentaminen 4
S
satelliittisignaalit 3
etsiminen 3
sijainnit 3
satelliittisivu 9
siirtäminen, tiedostot 11
sijainnit
muokkaaminen 4
tallentaminen 4
sijaintimuoto 10
sivun asettelu 8
sää 8
T
taustavalo 1, 9
tekniset tiedot 12
tiedostot, siirtäminen 11
tiedot, siirtäminen 11
tietojen tallentaminen 11
tietokentät 8
tietokone, yhdistäminen 11
TracBack 6
tuotteen rekisteröiminen 2
U
USB 9
irrottaminen 11
liitin 1
massamuistitila 11
tiedostojen siirtäminen 11
13
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Lokakuu 2016
190-02006-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising