Garmin GPSMAP® 276Cx Priročnik za uporabo
GPSMAP 276Cx
®
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , GPSMAP in TracBack so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BaseCamp™ in Garmin Express™ sta
blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe
SD-3C, LLC. Druge registrirane in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov. Wi‑Fi je registrirana oznaka družbe Wi-Fi Alliance Corporation.
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03023
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Tipke ........................................................................................... 1
Glavne strani .......................................................................... 1
Ogled glavnega menija .......................................................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 1
Vklop načina varčevanja z baterijo ........................................ 1
Dolgoročni pomnilnik .............................................................. 1
Vstavljanje baterij AA ............................................................. 1
Nameščanje kompleta baterij ................................................. 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Prilagoditev osvetlitve zaslona in glasnosti ................................ 2
Podpora in posodobitve .............................................................. 2
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 2
Povezane funkcije.......................................................... 2
Zahteve za povezane funkcije .................................................... 2
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi ..................................................... 3
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem .................. 3
Združevanje pametnega telefona z napravo .............................. 3
Obvestila telefona ....................................................................... 3
Ogled obvestil telefona .......................................................... 3
Skrivanje obvestil ................................................................... 3
Satelitski signali GPS..................................................... 3
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 3
Spreminjanje pogleda satelitov ................................................... 3
Izklop GPS-a ............................................................................... 3
Simuliranje lokacije ..................................................................... 3
Omogočanje sistemov GLONASS in WAAS .............................. 3
Točke poti, načrtovane poti in sledi............................. 4
Točke poti ................................................................................... 4
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 4
Iskanje točke poti ................................................................... 4
Projekcija točke poti ............................................................... 4
Navigacija do točke poti ......................................................... 4
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti ......................... 4
Urejanje točke poti ................................................................. 4
Urejanje kategorije ................................................................. 4
Brisanje točke poti .................................................................. 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 4
Aktiviranje načrtovane poti ..................................................... 4
Kopiranje načrtovane poti ...................................................... 4
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 4
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 5
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 5
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 5
Ogled aktivne načrtovane poti ............................................... 5
Ustavitev navigacije ............................................................... 5
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 5
Izbira obvoza .......................................................................... 5
Načrtovanje poti ..................................................................... 5
Sledi ............................................................................................ 5
Beleženje poti ........................................................................ 5
Ogled aktivne sledi ................................................................. 5
Shranjevanje aktivne sledi ..................................................... 5
Čiščenje aktivne sledi ............................................................ 5
Brisanje sledi .......................................................................... 5
Navigacija po shranjeni sledi ................................................. 5
Arhivirane sledi ...................................................................... 5
Navigacija........................................................................ 6
Meni Iskanje ................................................................................ 6
Navigacija do cilja ....................................................................... 6
Kazalo vsebine
Ustavitev navigacije .................................................................... 6
Iskanje lokacije po imenu ............................................................ 6
Iskanje lokacije blizu druge lokacije ............................................ 6
Navigacija s kompasom .............................................................. 6
Umerjanje kompasa ............................................................... 6
Smerni kurzor ......................................................................... 6
Navigacija z zemljevidom ........................................................... 6
Navigacija s funkcijo TracBack® ................................................ 6
Izogibanje tipom cest in manevrom ............................................ 6
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi ..... 7
Izris višine ................................................................................... 7
Navigacija do točke na izrisu višine ....................................... 7
Spreminjanje vrste izrisa ........................................................ 7
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 7
Potovalni računalnik .................................................................... 7
Ponastavitev potovalnega računalnika .................................. 7
Stran avtoceste ........................................................................... 7
Posnetki BirdsEye.......................................................... 7
Koledarji in podatki o vremenu..................................... 7
Ogled koledarja ...........................................................................7
Ogled informacij o plimovanju ..................................................... 7
Ogled podatkov o nebu in almanahov ........................................ 8
Ogled trenutnih vremenskih razmer in napovedi ........................ 8
Prilagajanje naprave...................................................... 8
Prilagajanje podatkovnih polja .................................................... 8
Prilagoditev postavitve strani ...................................................... 8
Konfiguracija zemljevidov ........................................................... 8
Nastavitev zemljevida ................................................................. 8
Splošne nastavitve zemljevidov ............................................. 8
Nastavitve zemljevida ............................................................ 8
Pomorske nastavitve .............................................................. 9
Nastavitve pomorske navigacije ............................................ 9
Nastavitve potovalnega računalnika ........................................... 9
Nastavitve strani avtoceste ......................................................... 9
Nastavitve alarmov ..................................................................... 9
Nastavitve satelitov GPS ............................................................ 9
Nastavitve sistema ...................................................................... 9
Nastavitve zaporednega vmesnika ........................................ 9
Nastavitve zaslona ...................................................................... 9
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 10
Nastavitve sledi ......................................................................... 10
Nastavitve višinomera ............................................................... 10
Nastavitve zvoka ....................................................................... 10
Nastavitve senzorjev ANT+® .................................................... 10
Nastavitve časovnika ................................................................ 10
Časovne nastavitve .................................................................. 10
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 10
Nastavitve lokacije .................................................................... 10
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Nega naprave ........................................................................... 11
Čiščenje naprave ................................................................. 11
Izbirna dodatna oprema za vadbo ............................................ 11
Združevanje s senzorji ANT+ ............................................... 11
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo ................................................................... 11
Upravljanje podatkov ................................................................ 11
Vrste datotek ........................................................................ 11
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 11
Priklop naprave na računalnik ............................................. 11
Prenos datotek v napravo .................................................... 12
Brisanje datotek ................................................................... 12
Izključitev kabla USB ........................................................... 12
Specifikacije .............................................................................. 12
i
Kazalo............................................................................ 13
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprave
pomorskim načinom. Način uporabe določa, katere glavne strani
so prikazane.
Pomorski način: po privzeti nastavitvi je v pomorskem načinu
prikazanih pet glavnih strani: zemljevid, kompas, avtocesta,
aktivna načrtovana pot in podatki o položaju. Stran
višinomera lahko vklopite v nastavitvah zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 9).
Avtomobilski način: po privzeti nastavitvi sta v avtomobilskem
načinu prikazani dve glavni strani: zemljevid in potovalni
računalnik. Stran avtoceste, kompasa in višinomera lahko
vklopite v nastavitvah zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 9).
Ogled glavnega menija
Če želite odpreti glavni meni, na glavni strani dvakrat
pritisnite tipko MENU.
À
Á
Â
Ã
Ä
Obroček vratc za baterijo
Informacije o bateriji
Reža za kartico microSD (pod vratci za baterijo)
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
Vrata MCX za zunanjo anteno GPS (pod zaščitnim pokrovčkom)
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Napajalni priključek za nosilce dodatne opreme
Tipke
POZOR
Za pravilno recikliranje baterij se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
OUT
IN
Izberite za povečavo oziroma pomanjšavo strani zemljevida.
PAGE
Izberite za pomik med glavnimi stranmi po vrstnem redu in
vrnitev na domačo stran.
Pridržite za preklop med avtomobilskim načinom in pomorskim
načinom.
QUIT
Izberite za pomik med glavnimi stranmi v nasprotnem vrstnem
redu, povrnitev prejšnje vrednosti v polju za vnos podatkov ali
preklic funkcije.
ENTER Izberite za potrditev sporočil in izbiro možnosti.
MARK Držite, da označite točko poti.
MENU Izberite za odpiranje menija strani.
Dvakrat pritisnite za odpiranje glavnega menija.
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za nastavitev osvetlitve zaslona in glasnosti zunanjega
zvočnika.
FIND
Izberite za sikanje cilja.
NAV
MOB
Izberite za odpiranje možnosti navigacije.
V pomorskem načinu pridržite, če želite ustvariti lokacijo
Človek v vodi (ČVV) in začeti navigacijo do lokacije ČVV.
V avtomobilskem načinu pridržite, če želite odpreti stran z
naslednjim zavojem in predvajati glasovni poziv za naslednji
zavoj.
Izberite za pomikanje, označevanje možnosti in premikanje
kurzorja.
Glavne strani
Izberite tipko PAGE, če se želite pomikati med glavnimi stranmi,
in pridržite tipko PAGE, če želite preklopiti med avtomobilskim in
Uvod
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Prilagoditev osvetlitve
zaslona in glasnosti, stran 2).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 9).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 1).
• Znižajte hitrost risanja zemljevida (Nastavitve zemljevida,
stran 8).
• Izklopite GLONASS (Omogočanje sistemov GLONASS in
WAAS, stran 3).
Vklop načina varčevanja z baterijo
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije >
Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .
,
Dolgoročni pomnilnik
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Vstavljanje baterij AA
Namesto kompleta baterij lahko uporabljate alkalne ali litijeve
baterije ali baterije NiMH velikosti AA (Nameščanje kompleta
baterij, stran 2). To je koristno, ko ste na poti in ne morete
napolniti kompleta baterij. Priporočamo uporabo baterij NiMH ali
litijevih baterij.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
1
2 Vstavite tri baterije AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Povlecite navzgor eno stran kompleta baterij.
Vklop naprave
Držite
.
Prilagoditev osvetlitve zaslona in glasnosti
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Nameščanje kompleta baterij
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Poiščite kovinske stike na koncu litij-ionske baterije.
3 Baterijo vstavite v njen prostor s stiki naprej.
Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite in s tem podaljšate
napajanje z baterijo. Če skupaj z napravo uporabljate zunanji
zvočnik z vmesniškim kablom za napetost 12/24 V, lahko
prilagodite raven glasnosti izhodnega zvočnega signala.
1 Izberite .
2 Za prilagoditev svetlosti izberite in .
3 Za prilagoditev glasnosti izberite in .
4 Izberite ENTER.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) omogoča
napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect™
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
4 Baterijo pritisnite na mesto.
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Polnjenje kompleta baterij
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin . Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
®
Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 12).
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat mini-USB Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Baterijo popolnoma napolnite.
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo GPSMAP 276Cx, ko
jo povežete z združljivim pametnim telefonom prek brezžične
tehnologije Bluetooth . Za nekatere funkcije boste morali v
povezani pametni telefon namestiti program Garmin Connect
Mobile. Za več informacij obiščite www.garmin.com/apps.
Nekatere funkcije so na voljo tudi, kadar napravo povežete z
brezžičnim omrežjem.
Obvestila telefona: prikazuje obvestila telefona in sporočila v
napravi GPSMAP 276Cx.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce,naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
dejavnost v vaš račun Garmin Connect takoj, ko jo nehate
beležiti.
Posodobitve programske opreme: omogoča posodobitev
programske opreme naprave.
Vreme: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in
vremenskih napovedi.
®
Zahteve za povezane funkcije
Za nekatere funkcije je potreben pametni telefon in določen
program v pametnem telefonu.
Odstranjevanje kompleta baterij NiMH
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij ne uporabljajte ostrih predmetov.
2
Povezane funkcije
Funkcija
2 Izberite obvestilo.
Vzpostavljena
Vzpostavljena
povezava z združenim povezava z
pametnim telefonom omrežjem Wi‑Fi
s programom Garmin
Connect Mobile
®
Dejavnost se prenese v
Garmin Connect
Da
Da
Posodobitve programske
opreme
Da
Da
Prenosi datotek EPO
Da
Da
Podatki zbirk Geocache v Da
živo
Da
Vremenski radar
Da
Da
Vremenske razmere in
napovedi
Da
Ne
Obvestila telefona
Da*
Ne
LiveTrack
Da
Ne
*Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega
pametnega telefona s sistemom iOS in prek programa Garmin
Connect Mobile iz pametnega telefona s sistemom Android™.
®
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
Preden lahko uporabite funkcije Wi‑Fi, morate nastaviti
povezavo Wi‑Fi v programu Garmin Express.
1 Obiščite www.garmin.com/express, in prenesite program
Garmin Express.
2 Izberite napravo.
3 Izberite Orodja > Pripomočki.
4 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
1 V glavnem meniju izberite Priprava > Wi-Fi.
2 Po potrebi izberite Wi-Fi, da omogočite tehnologijo Wi‑Fi.
3 Izberite Dodajanje omrežja.
4 Na seznamu izberite brezžično omrežje.
5 Po potrebi vnesite geslo.
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.
Združevanje pametnega telefona z napravo
Napravo GPSMAP 276Cx združite neposredno v programu
Garmin Connect Mobile.
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
3 Sledite navodilom na zaslonu za ustvarjanje računa z epoštnim naslovom in povezovanje naprave GPSMAP 276Cx
z računom.
4 V glavnem meniju naprave izberite Priprava > Bluetooth >
Vklopljeno > Združ.z mob.napr..
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
Obvestila telefona
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo GPSMAP 276Cx. Ko telefon
prejeme sporočilo, obvesti napravo.
Ogled obvestil telefona
Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom.
1 V glavnem meniju izberite Sporocilo.
Satelitski signali GPS
Skrivanje obvestil
Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če
želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.
V glavnem meniju izberite Priprava > Bluetooth > Obvestila
> Skrij.
Satelitski signali GPS
Po vklopu naprava samodejno začne iskati satelite. Medtem ko
naprava zbira satelitske signale in pridobiva položaj, kar traja le
nekaj minut, je prikazana stran GPS.
Pridobivanje satelitskih signalov
Pred uporabo navigacijskih funkcij GPS-a morate pridobiti
satelitske signale.
Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati
podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za
pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov:
razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko
napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa
ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite
navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda
trajalo nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60
sekund.
3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni
visokih stavb in dreves.
Spreminjanje pogleda satelitov
1 V glavnem meniju izberite GPS.
2 Izberite tipko MENU.
3 Izberite možnost:
• Če želite pogled satelitov usmeriti tako, da je trenutna sled
na vrhu zaslona, izberite Smer zgoraj.
• Če želite prikazati edinstveno barvo za posamezni satelit
in indikator za moč signala tega satelita, izberite
Večbarvno.
Izklop GPS-a
GPS v napravi lahko izklopite in tako prekinete spremljanje
lokacije.
1 V glavnem meniju izberite GPS.
2 Izberite MENU > Z izklopljenim GPS-om.
Simuliranje lokacije
Če želite opraviti vzdrževanje točk poti in načrtovanih poti ali
varčevati z baterijo, lahko napravo uporabljate z izklopljenim
GPS-om. Za ogled trenutne lokacije na zemljevidu lahko lokacijo
nastavite ročno.
1 V glavnem meniju izberite GPS.
2 Izberite MENU > Z izklopljenim GPS-om.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
Omogočanje sistemov GLONASS in WAAS
Omogočite lahko ruski satelitski sistem Global Navigation
Satellite System (GLONASS), s čimer lahko povečate število
satelitov, ki so na voljo. Če sistem uporabljate pri slabi vidljivosti
neba, denimo na območjih z visokimi stavbami, lahko to
3
konfiguracijo uporabite skupaj z GPS za natančnejše podatke o
položaju.
V Severni Ameriki lahko vklopite sistem Wide Area
Augmentation System (WAAS), ki lahko zagotovi natančnejše
podatke o položaju GPS. Pri uporabi sistema WAAS lahko
naprava dlje časa pridobiva satelitske signale.
1 V glavnem meniju izberite MENU > GPS.
2 Izberite Omogoči GLONASS ali Omogoči WAAS.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 12).
Ustvarjanje točke poti
1
2
3
4
5
6
7
V glavnem meniju izberite Točke.
Izberite točko poti.
Izberite MENU > Povprečni položaj.
Premaknite se na lokacijo točke poti.
Izberite Začni.
Sledite navodilom na zaslonu.
Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od 4 do 8 vzorcev točke poti, med
katerimi počakajte vsaj 90 minut.
Urejanje točke poti
1 Izberite Točke.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite Končano.
Urejanje kategorije
1 Izberite Točke > MENU > Uredi kategorije.
2 Izberite možnost:
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
1 Pridržite tipko MARK.
2 Po potrebi spremenite ime ali druge podatke.
3 Izberite V redu.
• Izberite kategorijo.
• Izberite Dodaj.
3 Po potrebi uredite ime.
4 Po potrebi izberite Na zemljevidu.
5 Po potrebi izberite Uporabi kot privzeto.
Iskanje točke poti
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Po potrebi s tipko MENU skrčite obseg iskanja.
3 Če je treba, izberite možnost:
Brisanje točke poti
1 V glavnem meniju izberite Točke.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Izbriši.
• Če želite iskati blizu trenutne lokacije, izberite Poišči
najbližje.
• Če želite iskati po imenu točke poti, izberite Poišči po
imenu.
• Če želite iskati po kategoriji točke poti, izberite Izberi
kategorijo.
• Če želite iskati po simbolu točke poti, izberite Izberite
simbol.
• Če želite iskati blizu točke na zemljevidu, izberite Blizu
druge.
4 Na seznamu izberite točko poti.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 V glavnem meniju izberite Točke.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Predvidena točka poti.
4 Po potrebi s tipko Od spremenite označeno lokacijo.
5 Vnesite razdaljo.
6 Vnesite smer.
7 Izberite Shrani.
8 Izberite Naslednji.
Navigacija do točke poti
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pojdi.
Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
4
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot > Ustvari
2
3
4
5
6
načrtovano pot.
Izberite prazno vrstico.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite V redu.
Ponovite za vse točke na načrtovani poti.
Aktiviranje načrtovane poti
Če želite začeti uporabljati navigacijo, lahko aktivirate
načrtovano pot.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite MENU > Aktiviraj načrtovano pot.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
Kopiranje načrtovane poti
Obstoječo načrtovano pot lahko kopirate.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite MENU > Kopiraj načrtovano pot.
Načrtovana pot se podvoji in prikaže na seznamu.
Urejanje imena načrtovane poti
Ime načrtovane poti lahko prilagodite, da se bo razlikovalo od
drugih.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite ime načrtovane poti.
4 Vnesite novo ime.
6 S puščičnimi tipkami si oglejte podrobne informacije o
potovanju, denimo čas dela poti in predvideni čas prihoda, na
podlagi podatkov, ki ste jih vnesli.
Urejanje načrtovane poti
Sledi
Točke na načrtovani poti lahko dodate, odstranite ali
prerazporedite.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite točko na načrtovani poti.
4 Izberite tipko MENU.
5 Izberite možnost:
• Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vnesi točko poti.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Premakni točko poti in uporabite puščične tipke.
• Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani točko poti.
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
Brisanje načrtovane poti
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite MENU > Izbriši načrtovano pot.
Beleženje poti
Naprava je privzeto nastavljena tako, da samodejno beleži
dnevnik sledenja, ko je vklopljena in sprejema signal GPS.
Beleženje sledi lahko ročno začasno ustavite in začnete.
1 Začnite se premikati, da zabeležite sled.
2 V glavnem meniju izberite Sled > Aktivno.
3 Izberite možnost:
• Če želite začasno ustaviti beleženje sledi, izberite Stop.
• Če želite začeti beleženje sledi, izberite Začni.
Ogled aktivne sledi
1 V glavnem meniju izberite Sled > Aktivno.
2 Izberite možnost:
• Če želite aktivno sled prikazati na zemljevidu, izberite
MENU > Prikaži zemljevid.
• Če želite prikazati izris višine aktivne sledi, izberite MENU
> Izris višine.
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
1 Izberite NAV > Navigacija po načrtovani poti.
2 Izberite načrtovano pot.
Shranjevanje aktivne sledi
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti v glavnem meniju izberite
Čiščenje aktivne sledi
Ustavitev navigacije
Brisanje sledi
1 V glavnem meniju izberite Sled.
2 Izberite možnost:
Načrtovana pot > Aktivno.
2 Izberite točko na načrtovani poti.
3 Izberite Zemljevid za ogled načrtovane poti na zemljevidu.
Izberite NAV > Ustavi navigacijo.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite MENU > Preobrni.
Izbira obvoza
Med navigacijo po načrtovani poti lahko naredite obvoz okoli
dela na cesti ali drugačen obvoz.
1 Med navigacijo po progi v avtomobilskem načinu izberite
NAV > Obvoz.
2 Izberite dolžino obvoza.
Naprava ponovno izračuna načrtovano pot.
Načrtovanje poti
Za izračun podatkov o potovanju lahko vnesete informacije.
1 V glavnem meniju izberite Načrtovana pot.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite MENU > Načrtuj pot.
4 Vnesite informacije, potrebne za načrtovanje potovanja.
OPOMBA: Hitrost pretoka goriva se meri v enotah na uro.
Spremembe merskih enot v nastavitvah sistema ne vplivajo
na merjenje pretoka goriva. Hitrost pretoka goriva vnesite na
podlagi informacij o vozilu (denimo v navodilih za uporabo
vozila ali specifikacijah zmogljivosti) ter upoštevajte merske
enote (galone ali litri).
Izberite
tipko QUIT.
5
Točke poti, načrtovane poti in sledi
V glavnem meniju izberite Sled > Aktivno > Shrani.
V glavnem meniju izberite Sled > Aktivno > Počisti.
• Izberite FIT.
• Izberite GPX.
• Izberite Arhiviraj.
3 Izberite sled.
4 Izberite MENU > Izbriši.
Navigacija po shranjeni sledi
1 V glavnem meniju izberite Sled.
2 Izberite možnost:
• Izberite FIT.
• Izberite GPX.
• Izberite Arhiviraj.
3 Izberite sled.
4 Izberite MENU > Navigacija.
5 Izberite možnost:
• Izberite Izvirno, če želite uporabiti navigacijo po izvirni
sledi.
• Izberite Obrni, če želite uporabiti navigacijo po sledi v
obratni smeri.
Arhivirane sledi
Z napravo lahko shranite omejeno število sledi. Če boste
presegli te meje, v pomnilniku morda ne bo dovolj prostora za
beleženje trenutne sledi. Z arhiviranjem sprostite pomnilnik za
beleženje trenutnih sledi, arhivirane sledi pa se shranijo na
drugo lokacijo diska. Število arhiviranih sledi, ki jih lahko
shranite, je odvisno le od velikosti vašega diska. Arhivirane sledi
lahko prenesete iz naprave v računalnik za shranjevanje in
ogled s programom Garmin Garmin BaseCamp™.
5
Shranjene sledi lahko arhivirate ročno. Poleg tega lahko
nastavite, da se iz trenutnega dnevnika sledi samodejno
ustvarijo arhivirane sledi ali da se ustvarijo, ko je dnevnik sledi
poln.
Samodejno arhiviranje sledi
Nastavite lahko, da se shranjene sledi samodejno arhivirajo in
tako prihranite prostor pomnilnika.
1 V glavnem meniju izberite Priprava > Sledi > Samodejno
arhiviranje.
Izberite
Ob polnem pomnil., Dnevno ali Tedensko.
2
OPOMBA: za možnosti Dnevno in Tedensko je potrebno
beleženje GPX.
Ročno arhiviranje sledi
Shranjene sledi lahko arhivirate ročno.
1 V glavnem meniju izberite Sled > GPX.
2 Izberite sled.
3 Izberite MENU > Arhiviraj.
Sled se premakne s seznama shranjenih sledi na seznam
arhiviranih sledi.
3 Obračajte se, dokler
ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa
se premikajte naprej v tej smeri do cilja.
Umerjanje kompasa
OPOMBA: elektronski kompas morate umeriti zunaj. Ne stojte
blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer
avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.
Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko
se premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih
spremembah ali po zamenjavi baterij.
1 Na kompasu izberite MENU.
2 Izberite Umeri kompas > Začni.
3 sledite navodilom na zaslonu.
Smerni kurzor
Smerni kurzor je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do
cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi.
Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se
oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.
Če želite omogočiti smerni kurzor v kompasu izberite MENU >
Prikaži prikazovalnik odstopanja od smeri.
Navigacija
Meni Iskanje
Za iskanje točke poti, mest in koordinat lahko uporabite meni
Iskanje. Prenesete lahko elemente, kot so fotografije in sledi, in
uporabite navigacijo do njih. Če imate v napravi naložene
dodatne, združljive podrobne zemljevide, se prikažejo dodatne
kategorije. Ko odprete kategorijo, so na seznamu navedeni
elementi blizu vašega trenutnega položaja ali kazalec
zemljevida (če je vklopljen).
Navigacija do cilja
1
2
3
4
Izberite FIND.
Izberite kategorijo.
Izberite destinacijo.
Izberite Pojdi.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot vijolična črta.
5 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 6) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 6).
Ustavitev navigacije
Izberite NAV > Ustavi navigacijo.
Iskanje lokacije po imenu
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Izberite MENU > Poišči po imenu.
Lokacije se razvrstijo po imenu v abecednem vrstnem redu.
Iskanje lokacije blizu druge lokacije
1 Izberite FIND > MENU > Blizu druge.
2 S puščičnimi tipkami premaknite kazalnik zemljevida na novo
lokacijo.
3 Izberite Uporabi.
Navigacija s kompasom
Med navigacijo do cilja kaže proti cilju ne glede na smer, v
katero se premikate.
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 6).
2 Izberite tipko PAGE, če želite odpreti kompas.
6
À
Á
Â
Ã
Kurzor črte smeri. Označuje smer želene črte smeri od začetne
točke do naslednje točke poti.
Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo želene
črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnan
s kurzorjem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja
od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z
merilom v zgornjem desnem kotu.
Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali se
premikate proti naslednji točki poti ali stran od nje.
Navigacija z zemljevidom
1 Začnite navigacijo do cilja (Navigacija do cilja, stran 6).
2 Izberite tipko PAGE, če želite odpreti zemljevid.
Moder trikotnik označuje vaš položaj na zemljevidu. Ko
potujete, se modri trikotnik premika in beleži dnevnik sledi
(pot).
3 Opravite eno ali več dejanj:
• Za ogled drugih območij uporabite puščične tipke.
• Izberite IN in OUT za povečavo in pomanjšavo zemljevida.
Navigacija s funkcijo TracBack
®
Med navigacijo lahko krmarite nazaj do začetka sledi. To je
lahko uporabno pri iskanju poti nazaj do tabora, začetka sledi ali
pomola.
1 Izberite NAV > TracBack.
2 Izberite točko, do katere želite uporabiti navigacijo.
3 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom (Navigacija z
zemljevidom, stran 6) ali kompasom (Navigacija s
kompasom, stran 6).
Izogibanje tipom cest in manevrom
Izberete lahko lastnosti ceste, ki se jim želite izogniti, kot so
cestninske ceste, neasfaltirane ceste ali ozke steze.
1 Izberite Priprava > Usmerjanje > Nastav. izogibanja.
Navigacija
2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih
poteh.
Označevanje in začetek navigacije do mesta
človeka v vodi
Če želite uporabljati funkcijo za človeka v vodi, morate Uporaba
nastaviti na Navtični profil.
Mesto človeka v vodi (ČVV) lahko shranite in samodejno
začnete navigacijo nazaj do tega mesta.
1 V pomorskem načinu pridržite tipko MOB.
2 Izberite Da.
Odpre se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta
ČVV. Privzet prikaz načrtovane poti je vijolična črta.
3 Za navigacijo uporabite zemljevid (Navigacija z zemljevidom,
stran 6) ali kompas (Navigacija s kompasom, stran 6).
Izris višine
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite
ogledati podrobnosti o njej. Nastavitve višine lahko prilagodite
(Nastavitve višinomera, stran 10).
Navigacija do točke na izrisu višine
1 S puščičnimi tipkami izberite posamezno točko na izrisu.
2 Izberite ENTER.
3 Za navigacijo uporabite zemljevid (Navigacija z zemljevidom,
stran 6).
Spreminjanje vrste izrisa
Izris višine lahko spremenite tako, da sta tlak in nadmorska
višina prikazana glede na čas ali razdaljo.
1 V glavnem meniju izberite Priprava > Višinomer > Vrsta
risanja.
2 Izberite vrsto izrisa.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Na strani višinomera izberite MENU > Nastavitev
višinomera > Umeri višinomer.
3 V polju Umeri z izberite možnost:
• Izberite Trenutna višina in vnesite višino.
• Izberite Tlak na višini morske gladine in vnesite tlak.
• Izberite Višina GPS.
4 Izberite Umeri.
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, najvišjo hitrost, merilnik prevožene poti in drugo koristno
statistiko. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Ponastavitev potovalnega računalnika
Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
1 Izberite Potovalni računalnik > MENU.
2 Izberite možnost:
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite vrednosti
trenutne poti ponastaviti na nič.
• Izberite Ponastavi najvišjo hitrost, če želite vrednost
najvišje hitrosti ponastaviti na nič.
• Izberite Ponastavi merilnik opravljene poti, če želite
vrednost merilnika opravljene poti ponastaviti na nič.
Posnetki BirdsEye
• Izberite Ponastavi vse, če želite vse vrednosti
potovalnega računalnika ponastaviti na nič.
Stran avtoceste
Stran avtoceste omogoča vodenje vožnje med uporabo
navigacije do cilja. Grafični prikaz avtoceste prikazuje
posamezne točke načrtovane poti v zaporedju. Črta po sredini
avtoceste prikazuje želeno črto sledi. Postavitev in podatkovna
polja lahko prilagodite.
Posnetki BirdsEye
S programsko opremo Garmin BaseCamp in naročnino na
posnetke BirdsEye lahko v napravo prenesete podrobne
satelitske posnetke in si jih ogledate. Za več informacij obiščite
garmin.com/birdseye in garmin.com/basecamp.
Koledarji in podatki o vremenu
Ogled koledarja
Ogledate si lahko dejavnost naprave ob določenih dnevih,
denimo, kdaj je bila shranjena točka poti. Ogledate si lahko tudi
dnevne informacije iz almanaha za sonce in luno ter lov in
ribolov.
1 V glavnem meniju izberite Nebesen.
2 Izberite Ogled dneva, Prikaz po tednih ali Prikaz po
mesecih.
Po
potrebi izberite puščice na vrhu zaslona za ogled drugih
3
datumov.
4 Izberite tipko MENU.
5 Izberite možnost:
• Če se želite vrniti na trenutni dan, izberite Uporabi
trenutni datum.
• Če si želite ogledati podatke blizu trenutne lokacije, točke
na zemljevidu ali destinacije, izberite Spremeni
referenco.
• Če si želite ogledati podatke o nebu in almanahe, izberite
Ogled sonca in lune ali Ogled lova in ribarjenja.
Ogled informacij o plimovanju
Ogledate si lahko informacije o postaji za plimovanje, vključno z
višino plimovanja in časom naslednje plime in oseke.
1 V glavnem meniju izberite Nebesen > Plimovanje > Pri.
2 Po potrebi s tipko MENU skrčite obseg iskanja.
3 Če je treba, izberite možnost:
• Če želite iskati blizu trenutne lokacije, izberite Blizu
trenutnega položaja.
• Če želite iskati blizu položaja kazalnika na zemljevidu,
izberite Blizu d kazalnika zemljevida.
• Če želite iskati blizu lokacije, kot je mesto, plaža ali pomol,
izberite Blizu druge.
• Če želite iskati blizu cilja aktivne navigacije, izberite Blizu
cilja.
Prikaže se seznam postaj za plimovanje blizu izbrane
lokacije.
4 Izberite postajo.
Prikaže se 24-urni grafikon plimovanja za trenutni dan, ki
prikazuje trenutno višino plimovanja ter čas naslednje plime
in oseke.
5 Izberite tipko MENU.
6 Izberite možnost:
• Za premik grafikona plimovanja izberite Premikanje
kazalca.
7
• Za ogled informacij o plimovanju za drug datum izberite
Vklopljeno in vnesite datum.
Ogled podatkov o nebu in almanahov
1 V glavnem meniju izberite Nebesen.
2 Izberite možnost:
• Za ogled informacij o sončnem vzhodu in zahodu ter
luninem vzhodu in zahodu izberite Sonce in luna.
• Za ogled predvidenih najboljših časov za lov in ribolov
izberite Lov in ribolov.
3 Po potrebi izberite Datum za ogled drugega dneva.
Za vrnitev na trenutni dan lahko izberete MENU > Uporabi
trenutni datum.
Ogled trenutnih vremenskih razmer in
napovedi
Za ogled trenutnih podatkov o vremenski napovedi morate
napravo povezati s pametnim telefonom v programu Garmin
Connect Mobile (Združevanje pametnega telefona z napravo,
stran 3).
Za ogled radarskih podatkov o vremenu mora imeti naprava
povezavo z internetom. Vzpostavite lahko povezavo s pametnim
telefonom z internetnim dostopom ali brezžičnim omrežjem.
Ogledate si lahko trenutne vremenske razmere in napovedi, na
zemljevidu pa si lahko ogledate tudi radarske podatke o
vremenu.
1 V glavnem meniju izberite Vreme.
2 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati trenutne vremenske razmere in
napovedi, izberite Trenutno.
• Če si želite ogledati radarske podatke o vremenu na
zemljevidu, izberite Zemljevid.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje podatkovnih polja
Preden lahko prilagodite podatkovna polja, morate izbrati
postavitev strani s podatkovnimi polji (Prilagoditev postavitve
strani, stran 8).
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni
strani.
1 Izberite stran.
2 Izberite MENU > Spremeni podatkovna polja.
3 Izberite podatkovno polje, ki ga želite zamenjati.
4 Izberite novo podatkovno polje.
Prilagoditev postavitve strani
1 Izberite stran.
2 Izberite MENU > Nastavitev postavitve strani.
3 Izberite postavitev strani.
Konfiguracija zemljevidov
Zemljevide, ki so trenutno naloženi na napravi, lahko omogočite
ali onemogočite.
Na strani zemljevida izberite MENU > Konfiguracija
zemljevidov.
Nastavitev zemljevida
Na strani zemljevida izberite MENU > Nastavitev zemljevida.
OPOMBA: pri možnostih z ravnjo povečave elementi zemljevida
niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane
ravni.
8
Splošno: določi splošne nastavitve videza zemljevida, kot je
raven podrobnosti in usmerjenost zemljevida (Splošne
nastavitve zemljevidov, stran 8).
Zemljevid: določi nastavitve prikaza zemljevida, denimo hitrost
risanja zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 8).
Črta: prikaže črto smeri na zemljevidu in nastavi njeno
prikazovanje na podlagi razdalje ali časa. Prilagodi raven
povečave elementov zemljevida.
Točka poti: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani
elementi zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Navtični profil: določi nastavitve prikaza zemljevida v
pomorskem načinu (Pomorske nastavitve, stran 9).
Prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani elementi
zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Pomorska navigacija: določi videz različnih simbolov na karti v
pomorskem načinu (Nastavitve pomorske navigacije,
stran 9).
Mesto: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani
elementi zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Cesta: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani elementi
zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Točka: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani
elementi zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Površina: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani
elementi zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Topo: prilagodi raven povečave, pri kateri so prikazani elementi
zemljevida, in določi velikost besedila za elemente
zemljevida.
Mreža: prilagodi raven povečave elementov zemljevida.
Splošne nastavitve zemljevidov
Na strani zemljevida izberite MENU > Nastavitev zemljevida >
Splošno.
Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Samodejna povečava: samodejno nastavi raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno,
morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Možnost
Sever gor prikazuje sever na vrhu strani. Možnost Smer
zgoraj prikazuje vašo trenutno smer potovanja na vrhu strani.
Možnost Avtomobilizem prikazuje perspektivo avtomobila s
smerjo potovanja na vrhu.
Nastavitve zemljevida
Na strani zemljevida izberite MENU > Nastavitev zemljevida >
Zemljevid.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Obrisi zemljevida: vklopi ali izklopi obrise zemljevida.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano
besedilo vodenja.
Hitrost na zemljevidu: prilagodi hitrost risanja zemljevidov.
Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje baterije.
Prilagajanje naprave
Pomorske nastavitve
Na strani zemljevida izberite MENU > Nastavitev zemljevida >
Navtični profil.
Ribolovna črta: nastavi raven povečave za podroben prikaz
plastnic dna in meritev globine ter poenostavi prikaz
zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.
Pomorske barve: prikazuje lastnosti zemljevida v različnih
barvah, tako da so pomorske destinacije vidne hitreje in
zemljevid odraža način risanja papirnatih kart.
Nastavitve pomorske navigacije
Na strani zemljevida izberite MENU > Nastavitev zemljevida >
Pomorska navigacija.
Nabor simbolov: nastavi simbole na karti v pomorskem načinu.
Možnost NOAA prikaže simbole na karti, ki jih uporablja
organ National Oceanic and Atmospheric Administration.
Možnost Mednarodna prikaže simbole na karti, ki jih
uporablja združenje International Association of Lighthouse
Authorities.
Sektorji svetlobe: prikaže in konfigurira videz sektorjev
svetlobe na karti.
Nastavitve potovalnega računalnika
V potovalnem računalniku izberite MENU.
Nastavitev postavitve strani: omogoča spreminjanje
postavitve strani (Prilagoditev postavitve strani, stran 8).
Ponastavi podatke o poti: ponastavi vrednosti trenutne poti na
nič. S tem ne ponastavite največjih vrednosti.
Ponastavi najvišjo hitrost: ponastavi vrednost najvišje hitrosti
na nič.
Ponastavi merilnik opravljene poti: ponastavi vrednost
merilnika opravljene poti na nič.
Ponastavi vse: ponastavi vse vrednosti potovalnega
računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred
začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi potovalni računalnik
na privzete tovarniške nastavitve.
Nastavitve strani avtoceste
Na strani avtoceste izberite MENU.
Nastavitev postavitve strani: omogoča spreminjanje
postavitve strani (Prilagoditev postavitve strani, stran 8).
Spremeni podatkovna polja: omogoča spreminjanje
podatkovnih polj (Prilagajanje podatkovnih polja, stran 8).
Nastavitev avtoceste: določi nastavitve videza strani avtoceste,
na primer omogoči črte za aktivni del in dnevnik sledi.
Nastavitve alarmov
V glavnem meniju izberite Alarmi.
Ura: nastavi dnevni alarm.
Naslednji zavoj: nastavi, da se alarm oglasi, ko ste znotraj
določene razdalje ali časa od zavoja.
Prihod: nastavi, da se alarm oglasi, ko ste znotraj določene
razdalje ali časa od cilja.
Vlečenje sidra: nastavi, da se alarm oglasi, ko presežete
določeno razdaljo vlečenja, medtem ko ste zasidrani.
S proge: nastavi, da se alarm oglasi, ko dosežete določeno
razdaljo iz smeri.
Nastavitve satelitov GPS
V glavnem meniju izberite GPS > MENU.
OPOMBA: nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je
omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.
Z izklopljenim GPS-om: omogoča izklop GPS-a.
Prilagajanje naprave
Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.
Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi
s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.
Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti
prikazana v več ali eni barvi.
Nastavite lokacijo na zemljevidu: omogoča, da na zemljevidu
označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite
načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.
Usmerjanje s funkcijo AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS
s funkcijo Garmin AutoLocate .
®
Nastavitve sistema
V glavnem meniju izberite Priprava > Sistem.
Način sistema: nastavi satelitski sistem na GPS, GPS +
GLONASS ali Predstavitveni način (GPS off).
Uporaba: nastavi delovanje naprave v načinu Navtični profil ali
Avtomobilizem.
Jezik obvestil: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Izkl. zunanje napajanje: nastavi način porabe energije, ko je
naprava odklopljena od zunanjega napajanja.
Vkl. zunanje napajanje: nastavi način porabe energije, ko je
naprava priklopljena na zunanje napajanje.
Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika (Nastavitve
zaporednega vmesnika, stran 9).
Vrsta baterij AA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki
jih uporabljate.
OPOMBA: ta nastavitev je onemogočena, ko je vstavljen
komplet baterij.
Nastavitve zaporednega vmesnika
Izberite Priprava > Sistem > Vmesnik.
Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave
uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo
standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna
zaporedna vrata.
Garminov serijski: nastavi napravo tako, da uporablja lastno
obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti
in podatkov sledi.
Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega
izhoda in vhoda NMEA 0183.
Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo
ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.
RTCM: napravi omogoča sprejemanje podatkov DGPS
(Differential Global Positioning System) iz naprav, ki
posredujejo podatke RTCM (Radio Technical Commission for
Maritime Services) v obliki SC-104.
MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega
sistema v napravi namesto načina naprave za množično
shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol
(MTP).
Nastavitve zaslona
V glavnem meniju izberite Priprava > Zaslon.
Barvni način: Omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali
načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno,
naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na
čas dneva.
9
Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve.
Glavni meni: spremeni slog sistema menijev.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Čas. omejit. osvetlitve: prilagodi trajanje, preden se izklopi
osvetlitev zaslona.
Prilagoditev za somrak: omogoča, da naprava prilagodi
osvetlitev zaslona za optimalni ogled v somraku.
Stran avtoceste: označuje, ali je v zaporedju glavnih strani
prikazana stran avtoceste.
Stran kompasa: označuje, ali je v zaporedju glavnih strani
prikazana stran kompasa.
Intenzivnost osvetlitve zaslona: prilagodi svetlost osvetlitve
zaslona.
Stran višinomera: označuje, ali je v zaporedju glavnih strani
prikazana stran višinomera.
Nastavitve za usmerjanje
Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od
načrtovane dejavnosti.
V glavnem meniju izberite Priprava > Usmerjanje.
Dejavnost: nastavi dejavnost, ki se uporabi za prevoz med
načrtovanjem poti. Naprava izračunava načrtovane poti, ki so
najbolj primerne za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno
pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.
Pon. izrač. zaradi zapust.: določi nastavitve ponovnega
izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Nastav. izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza,
ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.
Nastavitve sledi
V glavnem meniju izberite Priprava > Sledi.
Način beleženja: nastavi način snemanja sledi.
Interval: nastavi pogostost snemanja dnevnika poti. Pogostejše
beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar hitreje
zapolni dnevnik sledi.
Barva: spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.
Samodejno arhiviranje: nastavi način samodejnega arhiviranja
za organizacijo sledi. Sledi se shranijo in počistijo
samodejno.
Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani sled kot
datoteko FIT ali GPX/FIT (Vrste datotek, stran 11).
• Možnost Dejavnosti (FIT) beleži dejavnost z vadbenimi
informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect
in jih je mogoče uporabiti za navigacijo.
• Možnost Sledi (GPX/FIT) beleži dejavnost kot običajno
sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti
za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.
Posnetek potovanja: Nastavi možnost beleženja potovanja.
Ponastav. posnetih podat.: Nastavi možnost ponastavitve.
Možnost Sled in potovanje ponastavi podatke o sledi in
potovanju, ko končate aktivno sled. Možnost Ob pozivu vas
pozove, da izberite podatke za ponastavitev.
Nastavitve višinomera
V glavnem meniju izberite Priprava > Višinomer.
10
Način barometra: nastavi način barometra. Možnost
Spremenljiva višina omogoča, da barometer meri
spremembe v višini med premikanjem. Pri možnosti Fiksna
višina se predvideva, da naprava miruje na fiksni višini.
Zračni tlak bi se moral spreminjati samo zaradi vremena.
Vrsta risanja: omogoča ogled sprememb višine v določen
obdobju ali na določeni razdalji, barometričnega tlaka v
določenem obdobju ali sprememb okoljskega tlaka v
določenem obdobju.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
začetku dejavnosti. Naprava še naprej samodejno umerja
višinomer, če sprejema signale GPS in je vklopljena možnost
umerjanja Neprekinjeno.
Umeri višinomer: omogoča umerjanje barometričnega
višinomera, če poznate pravilno višino ali barometrični tlak
(Umerjanje barometričnega višinomera, stran 7).
Nastavitve zvoka
V glavnem meniju izberite Priprava > Zvok.
Zvočni opozorilnik: nastavi zvočni opozorilnik tako, da se
oglasi ob alarmih in izbiranju.
Opozorilni ton: Nastavi ton pred glasovnimi pozivi.
Glasovni poziv: nastavi glasovni poziv za Vodenje in stanje, Le
vodenje po poti ali Brez glasov. pozivov.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Glasnost zvočnika: nastavi raven glasnosti zunanjega zvočnika
ali slušalk.
Nastavitve senzorjev ANT+
®
Za več informacij o izbirni dodatni opremi za vadbo si oglejte
razdelek Izbirna dodatna oprema za vadbo, stran 11.
Nastavitve časovnika
V glavnem meniju izberite Priprava > Časovnik.
Uporabnik: omogoča, da nastavite časovnik na prištevanje ali
odštevanje. Časovnik lahko tudi ponastavite in izklopite.
Vnesete lahko čas, ki se uporabi pri prištevanju ali
odštevanju.
Navtični profil: Nastavi časovnik tako, da je prikazan na strani
kompasa v načinu Navtični profil.
Časovne nastavitve
Izberite Priprava > Čas.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Priprava > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Nastavitve lokacije
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
V glavnem meniju izberite Priprava > Lokacija.
Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan
odčitek določene lokacije.
Geodetski ref. sistem: nastavitev koordinatnega sistema, na
katerem temelji zemljevid.
Prilagajanje naprave
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
Smer gibanja: Nastavitev referenčne smeri, ki se uporablja za
izračun informacij o smeri. Možnost Samodejna magnetna
variacija samodejno nastavi magnetno deklinacijo za vašo
lokacijo. Možnost Resnično nastavi geografski sever kot
referenčno smer. Možnost Mreža nastavi koordinatni sever
(000º) kot referenčno smer. Možnost Uporabniška magnetna
variacija omogoča, da ročno nastavite magnetno variacijo na
lokaciji.
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
V glavnem meniju izberite Priprava > Sistem > MENU > Vse
privzete vrednosti za enoto > Da.
Informacije o napravi
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Izbirna dodatna oprema za vadbo
Z vašo napravo lahko uporabljate izbirno dodatno opremo za
vadbo, vključno z merilnikom srčnega utripa ali senzorjem
kadence. Ta dodatna opreme uporablja za pošiljanje podatkov
napravi brezžično tehnologijo ANT+.
Pred uporabo dodatne opreme za vadbo z vašo napravo jo
morate namestiti v skladu z navodili, ki so ji priložena.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z vašo napravo
Garmin, se premaknite 10 m (32,9 čevljev) stran od druge
dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek:
• Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite
www.garmin.com/trip_planning.
• Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
• Datoteke GPX z zbirkami Geocache.
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
• Datoteke FIT za izvoz v Garmin Connect.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali prednaložene zemljevide lahko vstavite
pomnilniško kartico microSD .
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
Odstranite
baterije.
2
3 V prostoru za baterijo potisnite nosilec kartice À v levo in ga
privzdignite.
®
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa z napravo.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev
ANT+ oddaljeni vsaj 10 m (30 čevljev).
2 V glavnem meniju izberite Priprava > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
Informacije o napravi
4 Namestite pomnilniško kartico Á tako, da so pozlačenimi stiki
5
6
7
8
obrnjeni navzdol.
Zaprite ležišče kartice.
Nosilec kartice potisnite na desno, da ga pritrdite.
Zamenjajte baterije.
Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
11
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazani kot
odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v
računalnikih Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih
Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
Radijska frekvenca/protokol 2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Naprava podpira Bluetooth in Wi‑Fi
Razdalja, ki zagotavlja
30 cm (11,8 palca)
pravilno delovanje kompasa
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1 Odprite pogon Garmin.
2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
3 Izberite datoteko.
4 Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Specifikacije
Vrsta baterije
Akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije (pri 70odstotni svetlosti osvetlitve
zaslona in vklopljenem
GPS)
Do 16 h z litij-ionsko baterijo
Do 8 h z baterijami AA
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –15 do 50 °C (od 5 do 122 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
12
Informacije o napravi
Kazalo
alarmi
iz smeri 9
vlečenje sidra 9
almanah
časi sončnega vzhoda in zahoda 7, 8
časi za lov in ribarjenje 8
lov in ribarjenje 7
ANT+ senzorji, združevanje 11
avtomobilizem, način 1
ogled 5
urejanje 4, 5
ustvarjanje 4
naprava, nega 11
nastavitve 8–11
naprava 10
nastavitve časovnika 10
nastavitve sistema 9
nastavitve zemljevida 8
navigacija 6, 7
kompas 6
smerni kurzor 6
ustavljanje 5, 6
B
O
A
barometer 7
BaseCamp 9, 11
baterija 1, 2, 12
nameščanje 1, 2
podaljševanje 1, 9
polnjenje 2
pomnilnik 1
brisanje, vsi uporabniški podatki 12
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 7, 8
časi za lov in ribarjenje 7, 8
časovne nastavitve 10
časovni pasovi 10
čiščenje naprave 11
človek v vodi (ČVV) 7
ČVV 7
D
datoteke, prenašanje 11, 12
dodatna oprema 11
G
Garmin Connect 2, 3
Garmin Express 2, 3
posodabljanje programske opreme 2
registracija naprave 2
glavni meni, uporaba 1
GLONASS 3
GPS 3
nastavitve 9
signal 3
stran s sateliti 9
H
HomePort 11
I
iskanje lokacij 6
izogibanja, značilnosti ceste 6
K
Kam? 6
kartica microSD 1
Kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 7, 8
kompas 6
navigacija 6
umerjanje 6
L
lokacije
shranjevanje 4
urejanje 4
M
merske enote 10
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
načrtovane poti 4, 5, 7
brisanje 5
izračun 5
nastavitve 10
navigacija 4, 5
Kazalo
obvestila 3
osvetlitev ozadja 1
osvetlitev zaslona 9
P
pametni telefon
programi 2
združevanje 3
plima in oseka 7
podatki, prenašanje 11
podatki o potovanju, ogled 7
podatkovna polja 8
polnjenje 2
pomnilniška kartica 11
pomorstvo 1
nastavitve 9
ponastavitev naprave 11
posnetki BirdsEye 7
postavitev strani 8
potovalni računalnik 7
prenašanje, datoteke 11
prilagajanje naprave 8
programska oprema, posodabljanje 2
V
višina 7
izris 7
višinomer 7, 10
vodoodpornost 12
vreme 8
W
WAAS 3, 9
Wi‑Fi, vzpostavljanje povezave 3
Z
zapis položaja 10
zaslon, nastavitve 9
zbirke Geocache 11
združevanje
ANT+ senzorji 11
pametni telefon 3
senzorji ANT+ 11
zemljevidi 5, 6, 8
nastavitve 8
navigacija 6
posodabljanje 2
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 11
registracija izdelka 2
registracija naprave 2
S
satelitski signali 3
lokacije 3
pridobivanje 3
senzorji ANT+ 10
združevanje 11
shranjevanje podatkov 11
sledi 5
arhiviranje 5, 6
nastavitve 10
navigacija 5
specifikacije 12
stran s sateliti 9
T
tehnologija Bluetooth 2, 3
temperatura 12
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1
točke poti 4, 6
brisanje 4
navigacija 4
projekcija 4
shranjevanje 4
urejanje 4
TracBack 6
U
umerjanje, višinomer 7
uporabniški podatki, brisanje 12
urjenje 2
USB 9
način množičnega shranjevanja 11
prekinitev povezave 12
prenašanje datotek 11
priključek 1
13
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
Oktober 2016
190-02006-43_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising