Garmin | GPSMAP® 64x | Garmin GPSMAP® 64x Priročnik za uporabo

Garmin GPSMAP® 64x Priročnik za uporabo
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Priročnik za uporabo
© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP in VIRB so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah.
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in
drugih državah. microSD in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 in logotip NMEA 2000 so registrirane blagovne znamke združenja National
Marine Electronics Association. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti
njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprav ........................................................................... 1
Pregled naprave GPSMAP (brez fotoaparata) ...................... 1
Pregled naprave GPSMAP (s fotoaparatom) ......................... 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Podaljševanje življenjske dobe baterije ................................. 1
Vklop načina varčevanja z baterijo ........................................ 1
Dolgoročni pomnilnik .............................................................. 1
Nameščanje baterijskega sklopa NiMH ...................................... 1
Polnjenje kompleta baterij ...................................................... 2
Vstavljanje baterij AA .................................................................. 2
Vklop naprave ............................................................................. 2
Tipke ........................................................................................... 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Uporaba glavnih strani.................................................. 2
Odpiranje glavnega menija ......................................................... 2
Zemljevid .................................................................................... 2
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 2
Merjenje razdalje na zemljevidu ............................................. 3
Nastavitve zemljevida ............................................................ 3
Kompas .......................................................................................3
Umerjanje kompasa ............................................................... 3
Uporaba kompasa .................................................................. 3
Smerni kurzor ......................................................................... 3
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi ...................................... 3
Potovalni računalnik .................................................................... 3
Nastavitve potovalnega računalnika ...................................... 3
Izris višine ................................................................................... 4
Nastavitve izrisa višine ........................................................... 4
Umerjanje barometričnega višinomera .................................. 4
Obnavljanje privzete nastavitve strani ........................................ 4
Točke poti, načrtovane poti in sledi............................. 4
Točke poti ................................................................................... 4
Ustvarjanje točke poti ............................................................. 4
Projekcija točke poti ............................................................... 4
Navigacija do točke poti ......................................................... 4
Urejanje točke poti ................................................................. 4
Brisanje točke poti .................................................................. 4
Načrtovane poti ........................................................................... 4
Ustvarjanje načrtovane poti ................................................... 4
Urejanje imena načrtovane poti ............................................. 4
Urejanje načrtovane poti ........................................................ 4
Ogled načrtovane poti na zemljevidu ..................................... 5
Brisanje načrtovane poti ........................................................ 5
Navigacija po shranjeni načrtovani poti ................................. 5
Ogled aktivne načrtovane poti ............................................... 5
Ustavitev navigacije ............................................................... 5
Obračanje načrtovane poti ..................................................... 5
Sledi ............................................................................................ 5
Nastavitve sledi ...................................................................... 5
Ogled trenutne sledi ............................................................... 5
Shranjevanje trenutne sledi ................................................... 5
Čiščenje trenutne sledi ........................................................... 5
Brisanje sledi .......................................................................... 5
Navigacija po shranjeni sledi ................................................. 5
Nakup dodatnih zemljevidov ....................................................... 5
Iskanje naslova ...................................................................... 5
Funkcije in nastavitve glavnega menija....................... 5
Fotoaparat in fotografije .............................................................. 5
Fotografiranje ......................................................................... 5
Ogled fotografij ....................................................................... 5
Uporaba svetilke ......................................................................... 6
Zbirke Geocache ........................................................................ 6
Kazalo vsebine
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom ......................... 6
Navigacija do zbirke Geocache ............................................. 6
chirp™ .................................................................................... 6
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov .............................. 6
Nastavitev opozorila o bližini ...................................................... 6
Izbiranje profila ........................................................................... 6
Izračun območja ......................................................................... 7
Izračun velikosti območja ....................................................... 7
Stran s sateliti ............................................................................. 7
Nastavitve satelitov GPS ....................................................... 7
Garmin Pustolovščine ................................................................. 7
Pošiljanje datotek v BaseCamp ............................................. 7
Ustvarjanje pustolovščine ...................................................... 7
Začetek dogodivščine ............................................................ 7
Daljinski upravljalnik VIRB® ....................................................... 7
Povprečenje točke poti ............................................................... 7
Povezane funkcije Bluetooth ...................................................... 7
Združevanje pametnega telefona z napravo ......................... 7
Obvestila telefona .................................................................. 8
Dodatna orodja v glavnem meniju .............................................. 8
Prilagajanje naprave...................................................... 8
Prilagajanje polj podatkov ........................................................... 8
Podatkovna polja ................................................................... 8
Nastavitve sistema ...................................................................... 9
GPS in drugi satelitski sistemi ................................................ 9
Nastavitve zaporednega vmesnika ........................................ 9
Nastavitve zaslona .................................................................... 10
Prilagajanje svetlosti osvetlitve ................................................. 10
Nastavitev zvokov naprave ....................................................... 10
Nastavitve fotoaparata .............................................................. 10
Pomorske nastavitve ................................................................ 10
Nastavljanje pomorskih alarmov .......................................... 10
Ponastavitev podatkov ............................................................. 10
Spreminjanje vrstnega reda strani ............................................ 10
Dodajanje strani ................................................................... 10
Odstranjevanje strani ........................................................... 10
Prilagajanje glavnega menija .................................................... 10
Spreminjanje merskih enot ....................................................... 10
Časovne nastavitve .................................................................. 10
Nastavitve zapisa položaja ....................................................... 11
Nastavitve višinomera ............................................................... 11
Nastavitve za usmerjanje .......................................................... 11
Profili ......................................................................................... 11
Ustvarjanje profila po meri ................................................... 11
Urejanje imena profila .......................................................... 11
Brisanje profila ..................................................................... 11
Informacije o napravi................................................... 11
Posodobitve izdelkov ................................................................ 11
Nastavitev programa Garmin Express ................................. 11
Registracija naprave ............................................................ 11
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 11
Pritrjevanje karabina ................................................................. 11
Odstranjevanje karabina ...................................................... 12
Pritrjevanje zapestnega paščka ................................................ 12
Nega naprave ........................................................................... 12
Čiščenje naprave ................................................................. 12
Upravljanje podatkov ................................................................ 12
Vrste datotek ........................................................................ 12
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 12
Priklop naprave na računalnik ............................................. 12
Prenos datotek v napravo .................................................... 12
Brisanje datotek ................................................................... 13
Odklop kabla USB ................................................................ 13
Specifikacije .............................................................................. 13
i
Dodatek......................................................................... 13
Središče za podporo Garmin .................................................... 13
Vklop osvetlitve ozadja ............................................................. 13
Dodatna oprema ....................................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Združevanje senzorjev ANT+ .............................................. 13
Odpravljanje težav .................................................................... 13
Ponovni zagon naprave ....................................................... 13
Ogled informacij o napravi ................................................... 13
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ..................................... 13
Kazalo............................................................................ 14
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Pregled naprav
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Objektiv fotoaparata
Reža za kartico microSD (pod baterijami)
Prostor za baterije
Hrbtni del za namestitev
Obroček vratc za baterijo
Pregled naprave GPSMAP (brez fotoaparata)
Informacije o bateriji
OPOZORILO
Temperaturni obseg uporabe naprave lahko presega
temperaturni obseg uporabe nekaterih baterij. Alkalne baterije
lahko pri visokih temperaturah počijo.
OBVESTILO
Alkalne baterije izgubijo velik del kapacitete pri nizkih
temperaturah. Če napravo uporabljate pri temperaturah pod
lediščem, uporabite litijeve baterije.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
Antena za GPS/GNSS
Tipke
Tipka za vklop/izklop
Vrata Mini-USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona (Prilagajanje svetlosti
osvetlitve, stran 10).
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
zaslona, stran 10).
• Uporabite način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 1).
• Znižajte hitrost risanja zemljevida (Nastavitve zemljevida,
stran 3).
• Izklopite GLONASS ali GALILEO (GPS in drugi satelitski
sistemi, stran 9).
Priključek MCX za anteno GPS (pod zaščitnim pokrovčkom)1
Vklop načina varčevanja z baterijo
Reža za kartico microSD (pod baterijami)
Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način
varčevanja z baterijo.
Izberite Nastavitev > Zaslon > Varčevanje z baterijo >
Vklopljeno.
V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče
časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite
če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite .
®
Prostor za baterije
Hrbtni del za namestitev
Obroček vratc za baterijo
Pregled naprave GPSMAP (s fotoaparatom)
,
Dolgoročni pomnilnik
Ko naprave nekaj mesecev ne nameravate uporabljati,
odstranite baterije. Ko odstranite baterije, se shranjeni podatki
ne izgubijo.
Nameščanje baterijskega sklopa NiMH
Napravo napaja baterijski sklop NiMH (izbirno) ali dve bateriji AA
(Vstavljanje baterij AA, stran 2).
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Poiščite baterijski sklop .
Antena za GPS/GNSS
Tipke
Tipka za vklop/izklop
1 Priključek
Uvod
3 Vstavite ga in pazite na polarnost.
4 Baterijski sklop nežno potisnite na ustrezno mesto.
MCX ni na voljo pri vseh modelih izdelka.
1
5 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
Polnjenje kompleta baterij
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba
Garmin . Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba
Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.
Vklop naprave
Držite
.
Tipke
®
Preden lahko povežete raven priključek kabla USB z napravo,
boste morda morali odstraniti priključke izbirne dodatne opreme.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije, stran 13).
Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB
računalnika.
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB .
FIND
Izberite za odpiranje menija za iskanje.
MARK
Izberite za shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti.
QUIT
Izberite za preklic ali vrnitev v prejšnji meni ali stran.
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
ENTER
Izberite za izbiro možnosti in potrditev sporočil.
MENU
Izberite za odpiranje menija z možnostmi za trenutno odprto
stran.
Izberite dvakrat za odpiranje glavnega menija (s katere koli
strani).
PAGE
Izberite za premikanje po glavnih straneh.
Izberite , ,
ali
za izbiro možnosti menija in premikanje kurzorja na zemljevidu.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Baterijo popolnoma napolnite.
Vstavljanje baterij AA
Namesto izbirnega kompleta baterij NiMH (Nameščanje
baterijskega sklopa NiMH, stran 1) lahko uporabite dve alkalni
ali litijevi bateriji ali bateriji NiMH. To je koristno, ko ste na poti in
ne morete napolniti kompleta baterij NiMH. Priporočamo
uporabo baterij NiMH ali litijevih baterij.
OPOMBA: standardne alkalne baterije niso priporočljive za
modele 64sc/csx, kadar uporabljate funkcijo fotoaparata.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Vstavite dve bateriji AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost
polov.
IN
Izberite za povečavo zemljevida.
OUT
Izberite za pomanjšanje zemljevida.
Pridobivanje satelitskih signalov
Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.
1 Pojdite na prosto.
2 Po potrebi vklopite napravo.
3 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko naprava določa lokacijo, utripa simbol .
Ikona
prikazuje moč satelitskega signala.
Uporaba glavnih strani
Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so vam na
voljo v glavnem meniju, na zemljevidu, kompasu, v potovalnem
računalniku in na straneh z izrisom višine.
Če želite izbrati aktivno glavno stran, izberite PAGE.
Odpiranje glavnega menija
V glavnem meniju lahko dostopate do orodij in zaslonov
nastavitev za točke poti, dejavnosti, načrtovane poti in drugih
možnosti (Dodatna orodja v glavnem meniju, stran 8).
Na kateri koli strani dvakrat izberite MENU.
Zemljevid
3 Ponovno namestite pokrov baterije in obrnite D-obroč v
desno.
4 Držite .
5 Izberite Nastavitev > Sistem > Vrsta baterij AA.
6 Izberite Alkalne, Litij, Običajna NiMH ali Vnaprej
napolnjena NiMH.
2
kaže vaš položaj na zemljevidu. Ko potujete, se ikona
premika in beleži dnevnik sledi (pot). Na zemljevidu se prikažejo
imena in simboli. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot
označena z barvno črto na zemljevidu.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Na zemljevidu izberite MENU.
2 Izberite Nastavitev zemljevida > Usmerjenost.
Uporaba glavnih strani
3 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever zgoraj.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Sled zgoraj.
• Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s
smerjo potovanja na vrhu, izberite Avtomobilski način.
Merjenje razdalje na zemljevidu
Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.
1 Na zemljevidu izberite lokacijo.
2 Izberite MENU > Merjenje razdalj.
3 Premaknite žebljiček na drugo lokacijo na zemljevidu.
1 Izberite PAGE.
2 Napravo držite naravnost.
3 Sledite ikoni do cilja.
Smerni kurzor
Kurzor smeri je najbolj uporaben, ko izvajate navigacijo na vodi
ali ko na vaši poti ni večjih ovir. Pomaga vam lahko tudi, da se
izognete nevarnostim blizu poti, na primer plitvinam ali
potopljenim skalam.
Če želite omogočiti kurzor smeri, v kompasu izberite MENU >
Nastavitev smeri > Pojdi na vrstico/kazalec > Smer (CDI).
Nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid.
Usmerjenost: prilagodi prikaz zemljevida na strani. Sever
zgoraj prikaže sever na vrhu strani. Sled zgoraj od zgoraj
navzdol prikaže smer vašega potovanja proti vrhu strani.
Avtomobilski način prikaže 3D-avtomobilski način s smerjo
potovanja na vrhu.
Besedilo za vodenje: določa, kdaj se na zemljevidu prikaže
besedilo vodenja.
Podatkovna polja: omogoča prilagajanje podatkovnih polj in
nadzornih plošč zemljevida, kompasa, izrisa višine in
potovalnega računalnika.
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Dodatne nastavitve zemljevida
Izberite Nastavitev > Zemljevid > Dodatna nastavitev
zemljevida.
Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven
povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete
Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.
Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov
zemljevida. Elementi zemljevida ne bodo prikazani, ko bo
raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.
Velikost besedila: določa velikost besedila elementov
zemljevida.
Podrobnosti: določa količino podrobnosti, prikazanih na
zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko
zemljevid izrisuje počasneje.
Osenčen relief: prikaže podroben relief zemljevida (če je na
voljo) ali izklopi senčenje.
Kompas
Med navigacijo kaže proti cilju ne glede na smer, v kateri se
premikate. Ko kaže proti vrhu elektronskega kompasa,
potujete neposredno proti svojemu cilju. Če kaže v kateri koli
drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.
Umerjanje kompasa
Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na
odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na
magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih
vodov.
Naprava ima 3-osni elektronski kompas (samo naprave iz
družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kompas umerite, ko se
premaknete za veliko razdaljo, pri velikih temperaturnih
spremembah ali po zamenjavi baterij.
1 Na kompasu izberite MENU.
2 Izberite Umeri kompas > Začni.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba kompasa
Kurzor smeri
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do
cilja. Prikazovalnik odstopanje od proge (CDI)
prikazuje
zamik (desno ali levo) od proge. Merilo
se nanaša na razdaljo
med pikami
na prikazovalniku odstopanja od proge, ki vam
pove, kako daleč od proge ste.
Navigacija z orodjem Poglej in pojdi
Napravo lahko usmerite v objekt v daljavi, zaklenete smer in
začnete navigacijo do njega.
OPOMBA: orodje Poglej in pojdi je na voljo le v napravah iz
družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Izberite Poglej in pojdi.
2 Napravo usmerite v objekt.
3 Izberite Zakleni smer > Nastavi smer.
4 Začnite navigacijo s kompasom.
Nastavitve smeri
Nastavitve kompasa lahko prilagodite.
Izberite Nastavitev > Smer gibanja.
Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.
Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na
kompasu.
Pojdi na vrstico/kazalec: nastavi obnašanje kazalca, ki je
prikazan na zemljevidu. Smer cilja kaže v smeri cilja. Smer
prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.
Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na
kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.
Umeri kompas: oglejte si razdelek Umerjanje kompasa, stran 3.
Potovalni računalnik
Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno
hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične
podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in
podatkovna polja potovalnega računalnika.
Nastavitve potovalnega računalnika
V potovalnem računalniku izberite MENU.
Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na
nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja
ponastavite potovalni računalnik.
Velika števila: spremeni velikost številk, prikazanih na strani
potovalnega računalnika.
Spremeni podatkovna polja: prilagodi podatkovna polja
potovalnega računalnika.
S kompasom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti.
Uporaba glavnih strani
3
Spremeni nadzorno ploščo: spremeni temo in informacije,
prikazane na nadzorni plošči.
OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno
ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite (Profili,
stran 11).
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi potovalni računalnik
na privzete tovarniške nastavitve.
Izris višine
OPOMBA: izris višine je na voljo le v napravah iz družine
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Privzeto izris višine prikazuje nadmorsko višino po prepotovani
razdalji. Nastavitve izrisa višine lahko prilagodite (Nastavitve
izrisa višine, stran 4). Izberete lahko katero koli točko na
izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.
Nastavitve izrisa višine
Na izrisu višine izberite MENU.
Spremeni vrsto izrisa: določa vrsto podatkov, prikazanih na
izrisu višine.
Višina/čas: beleži spremembe višine v določenem časovnem
obdobju.
Višina/razdalja: beleži spremembe višine na določeni razdalji.
Barometrski tlak: beleži spremembe barometričnega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Okoljski tlak: beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem
časovnem obdobju.
Prilagajanje razpona povečave: prilagodi razpon povečave, ki
je prikazan na strani izrisa višine.
Spremeni podatkovna polja: prilagodi podatkovna polja izrisa
višine.
Ponastavi: ponastavi podatke o izrisu višine, vključno s podatki
o točkah poti, sledi in potovanju.
Umeri višinomer: oglejte si (Umerjanje barometričnega
višinomera, stran 4).
Ponastavi privzete vrednosti: ponastavi izris višine na privzete
tovarniške nastavitve.
Umerjanje barometričnega višinomera
Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko
barometrični višinomer umerite ročno.
OPOMBA: barometrični višinomer je na voljo le v napravah iz
družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.
2 Izberite PAGE > Izris višine > MENU > Umeri višinomer.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Obnavljanje privzete nastavitve strani
1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
2 Izberite MENU > Ponastavi privzete vrednosti.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Točke poti
Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo.
Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.
Dodate lahko podrobnosti o lokaciji, kot so ime, nadmorska
višina in globina.
Dodate lahko datoteko .gpx, ki vsebuje točke poti, in sicer tako,
da jo prenesete v mapo GPX (Prenos datotek v napravo,
stran 12).
Ustvarjanje točke poti
Trenutno lokacijo lahko shranite kot točko poti.
4
1 Izberite MARK.
2 Če je treba, izberite polje, da spremenite točko poti.
3 Izberite Končano.
Projekcija točke poti
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Projekcija točke poti.
4 Vnesite smer in izberite Končano.
5 Izberite mersko enoto.
6 Vnesite razdaljo in izberite Končano.
7 Izberite Shrani.
Navigacija do točke poti
1 Izberite FIND > Točke poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite Pojdi.
Urejanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite element, ki ga želite urediti, npr. ime.
4 Vnesite nove informacije in izberite Pojdi.
Brisanje točke poti
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Izbriši.
Načrtovane poti
Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do
končnega cilja.
Ustvarjanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot >
2
3
4
5
6
Izberite prvo točko.
Izberite kategorijo.
Izberite prvo točko na načrtovani poti.
Izberite Uporabi.
Če želite načrtovani poti dodati točke, izberite Izberite
naslednjo točko.
Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
Urejanje imena načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Spremeni ime.
4 Vnesite novo ime.
Urejanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Urejanje načrtovane poti.
4 Izberite točko.
5 Izberite možnost:
• Če si želite ogledati točko na zemljevidu, izberite Pregled.
• Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti,
izberite Pomik navzgor ali Pomik navzdol;
• če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite
Vstavi.
Točke poti, načrtovane poti in sledi
Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate;
• če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite
Odstrani.
6 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite QUIT.
Ogled načrtovane poti na zemljevidu
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
Brisanje načrtovane poti
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Izbriši načrtovano pot.
Navigacija po shranjeni načrtovani poti
1 Izberite FIND > Načrtovane poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Pojdi.
Ogled aktivne načrtovane poti
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite Aktivna
načrtovana pot.
2 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne
podrobnosti.
Ustavitev navigacije
Izberite FIND > Ustavi navigacijo.
Obračanje načrtovane poti
Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in
tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.
1 Izberite Načrtovalnik poti.
2 Izberite načrtovano pot.
3 Izberite Obrni načrtovano pot.
• Če želite shraniti celotno sled, izberite Shrani skladbo.
• Izberite Shrani del in izberite del.
Čiščenje trenutne sledi
Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled > Počisti trenutno
sled.
Brisanje sledi
1 Izberite Upravitelj sledi.
2 Izberite sled.
3 Izberite Izbriši.
Navigacija po shranjeni sledi
1 Izberite FIND > Sledi.
2 Izberite shranjeno sled.
3 Izberite Pojdi.
Nakup dodatnih zemljevidov
1 Obiščite stran naprave na www.garmin.com.
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Iskanje naslova
Za iskanje naslovov lahko uporabite izbirne zemljevide City
Navigator .
1 Izberite FIND > Naslovi.
2 Če je treba, izberite državo ali zvezno državo.
3 Vnesite mesto ali poštno številko.
OPOMBA: iskanja po poštnih številkah ne omogočajo vsi
zemljevidi.
4 Izberite mesto.
5 Vnesite hišno številko.
6 Vnesite ulico.
®
Funkcije in nastavitve glavnega
menija
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
točkah na zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in
nadmorsko višino vsake točke.
Nastavitve sledi
Izberite Nastavitev > Sledi.
Dnevnik sledi: vklopi ali izklopi snemanje sledi.
Način beleženja: nastavi način snemanja sledi. Samodejno
beleži sledi z različnimi hitrostmi, da bi ustvaril optimalno
predstavitev vaših sledi.
Interval beleženja: nastavi pogostost snemanja dnevnika poti.
Pogostejše beleženje točk ustvari podrobnejšo sled, vendar
hitreje zapolni dnevnik sledi.
Samodejno arhiviranje: nastavi način samodejnega arhiviranja
za organizacijo sledi. Sledi se shranijo in počistijo
samodejno.
Barva: spremeni barvo črte sledi na zemljevidu.
Ogled trenutne sledi
1 Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno sled prikazati na zemljevidu, izberite
Prikaži zemljevid.
• Če želite prikazati izris višine trenutne sledi, izberite Izris
višine.
Shranjevanje trenutne sledi
1 Izberite Upravitelj sledi > Trenutna sled.
2 Izberite možnost:
Funkcije in nastavitve glavnega menija
Fotoaparat in fotografije
OPOMBA: funkcija je na voljo le za modele s fotoaparatom.
Ko posnamete fotografijo, se z informacijami fotografije shrani
tudi geografska lokacija. Uporabite lahko navigacijo do te
lokacije.
Fotografiranje
1 Izberite Fotoaparat.
2 Če želite spremeniti usmerjenost fotografije obrnite napravo v
3
4
5
6
vodoravni ali navpični položaj.
Po potrebi za vklop bliskavice izberite MENU > Bliskavica.
NAMIG: če želite bliskavico uporabljati le, kadar fotoaparat
zazna šibko osvetljen prizor, lahko izberete Samodejno.
Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite IN ali OUT.
Za izostritev slike pridržite ENTER in napravo držite pri miru.
Na zaslonu se prikaže bel okvir. Naprava izostri sliko
predmeta znotraj okvirja. Ko je slika izostrena, se okvir
obarva zeleno.
Za zajem fotografije spustite ENTER.
NAMIG: fotografije si lahko ogledate tako, da izberete >
ENTER.
Ogled fotografij
Ogledate si lahko fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom, in
fotografije, ki ste jih prenesli v napravo.
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
5
2 Izberite fotografijo.
3 Po potrebi za povečanje ali pomanjšanje izberite IN ali OUT.
Razvrščanje fotografij
1 Izberite Pregledovalnik fotografij > MENU > Razvrsti
fotografije.
2 Izberite možnost:
• Izberite Nazadnje.
• Izberite Blizu lokacije in izberite lokacijo.
• Izberite Na določen datum in vnesite datum.
Ogled lokacije fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite MENU > Prikaži zemljevid.
Navigacija do fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite MENU > Ogled informacij > Pojdi.
Brisanje fotografije
1 Izberite Pregledovalnik fotografij.
2 Izberite fotografijo.
3 Izberite MENU > Izbriši > Da.
Uporaba svetilke
Funkcijo svetilke boste morda morali dodati v glavni meni
(Prilagajanje glavnega menija, stran 10).
OPOMBA: funkcija je na voljo le za modele s fotoaparatom.
OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije.
Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem
podaljšate napajanje z baterijama.
1 Izberite Svetilka > .
2 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.
3 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.
0
Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9
Število utripov na sekundo.
SOS
Utripanje v sili.
Zbirke Geocache
Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri
udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi
namigov in koordinat GPS.
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom
Beleženje poskusa v dnevnik
Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite
rezultate v dnevnik. Nekatere zbirke Geocache lahko preverite
na www.geocaching.com.
1 Izberite Zbirke Geocache > Zabeleži poskus.
2 Izberite Najdeno, Nisem našel, Potrebuje popravilo ali Ni
bilo poskušano.
3 Izberite možnost:
• Če želite prenehati z beleženjem, izberite Končano.
• Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je
najbližje, izberite Najdi naslednjo najbližjo.
• Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki,
izberite Dodaj komentar, vnesite komentar in izberite
Končano.
Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se
dnevnik samodejno naloži v vaš račun www.geocaching.com.
chirp™
Naprava chirp je majhna Garmin dodatna oprema, ki je
programirana in nameščena v zbirki Geocache. Svojo napravo
lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache. Za več
informacij o chirp si oglejte chirp Priročnik za uporabo na
www.garmin.com.
Omogočanje iskanja naprave chirp
1 Izberite Nastavitev > Zbirke Geocache.
2 Izberite Nastavitev naprave chirp™ > Iskanje naprave
chirp™ > Vklopljeno.
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov
OPOMBA: ta funkcija je na voljo le v napravah iz družine
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od
združljive naprave oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).
Ko je naprava združena z drugo združljivo napravo, lahko pošilja
in prejema podatke prek brezžične tehnologije Bluetooth ali
ANT+ . Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache,
načrtovane poti in sledi.
1 Izberite Brezžična skupna raba.
2 Izberite možnost:
• Izberite Pošlji in nato še vrsto podatkov.
• Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite
Sprejmi. Druga združljiva naprava mora poskušati
pošiljati podatke.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
®
®
Nastavitev opozorila o bližini
Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z
računalnikom (Prenos datotek v napravo, stran 12). Datoteke
zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v
mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu
geocaching.com, lahko s funkcijo "pocket query" v napravo
naložite veliko zbirk Geocache v eni datoteki GPX.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.geocaching.com.
3 Po potrebi ustvarite račun.
4 Vpišite se.
5 Sledite navodilom na spletnem mestu geocaching.com za
iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.
Izbiranje profila
Navigacija do zbirke Geocache
1 Izberite Zbirke Geocache.
2 Izberite zbirko Geocache.
3 Izberite Pojdi.
Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavitev naprave
tako, da spremenite profil.
1 Izberite Sprememba profila.
2 Izberite profil.
6
Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu
določene lokacije.
1 Izberite Opozorila o bližini > Ustvari alarm.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Uporabi.
5 Vnesite polmer.
Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja
zvok.
Funkcije in nastavitve glavnega menija
6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine,
Izračun območja
Izračun velikosti območja
1 Izberite Izračun območja > Začni.
2 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
3 Ko končate, izberite Izračunaj.
Stran s sateliti
Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost
GPS-a, položaje satelitov in moč signala.
Nastavitve satelitov GPS
izberite Spremeni in nato še drugo fotografijo.
7 Izberite Dokončaj.
Začetek dogodivščine
Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa
BaseCamp poslati v napravo (Pošiljanje datotek v BaseCamp,
stran 7).
1 Izberite Pustolovščine.
2 Izberite pustolovščino.
3 Izberite Začni.
Izberite Satelit > MENU.
OPOMBA: nekatere nastavitve so na voljo samo, ko je
omogočena možnost Z izklopljenim GPS-om.
Z izklopljenim GPS-om: omogoča izklop GPS-a.
Uporabi satelitski sistem: omogoča vklop GPS-a.
Sled zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s
severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.
Enobarvno: omogoča vam, da izberete, ali je stran s sateliti
prikazana v več ali eni barvi.
Nastavi lokacijo na zemljevidu: omogoča, da na zemljevidu
označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite
načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.
Položaj AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo
Garmin AutoLocate .
Daljinski upravljalnik VIRB
Garmin Pustolovščine
Lokacijo točke poti lahko natančneje določite. Naprava pri
povprečenju izvede več odčitkov na isti lokaciji in uporablja
povprečno vrednost za natančnejšo določitev.
1 Izberite Upravitelj točk poti.
2 Izberite točko poti.
3 Izberite MENU > Povprečna lokacija.
4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
5 Izberite Začni.
6 sledite navodilom na zaslonu.
7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite Shrani.
Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke
poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.
®
Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino.
Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega
pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik
sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki
ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp™ za ustvarjanje in
upravljanje pustolovščin.
OPOMBA: BaseCamp ni na voljo za vse modele naprav.
Pošiljanje datotek v BaseCamp
1 Odprite BaseCamp.
2 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon ali prenosna naprava, pomnilniška kartica
pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na
računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica
prikazani kot vpeta pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
3 Odprite pogon Garmin ali pomnilniško kartico.
4 Izberite možnost:
• Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v
Mojo zbirko ali na seznam.
• V programu BaseCamp izberite Naprava > Sprejmi iz
naprave in izberite napravo.
®
®
Ustvarjanje pustolovščine
Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo,
morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave
prenesti v računalnik (Pošiljanje datotek v BaseCamp, stran 7).
1 Odprite BaseCamp.
2 Izberite Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina.
3 Izberite sled in nato še Naprej.
4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete
pustolovščino.
Funkcije in nastavitve glavnega menija
®
OPOMBA: funkcija daljinskega upravljalnika za kamero VIRB je
na voljo le v napravah iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom.
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
kamero VIRB upravljate z razdalje.
1 Izberite Daljinski upravljalnik za VIRB.
2 Izberite možnost:
• Če želite posneti videoposnetek, izberite REC.
• Če želite fotografirati, izberite Zajemi fotografijo.
Povprečenje točke poti
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx omogoča različne
povezane funkcije Bluetooth za združljiv pametni telefon. Za
nekatere funkcije morate v pametni telefon namestiti program
Garmin Connect™ Mobile. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/apps.
Obvestila telefona: prikazujejo obvestila telefona in sporočila v
napravi iz družine GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše dejavnosti. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih lahko
povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve Garmin
Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Združevanje pametnega telefona z napravo
OPOMBA: ta funkcija je združljiva samo z napravami GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
2 V glavnem meniju naprave izberite Nastavitev > Bluetooth
> Združevanje z mobilno napravo.
V
3 združljivem pametnem telefonu omogočite brezžično
tehnologijo Bluetooth in poiščite napravo GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
Na zaslonu naprave se prikaže geslo.
7
4 To kodo vnesite v združljiv pametni telefon.
Obvestila telefona
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv
pametni telefon združen z napravo. Ko telefon prejeme
sporočilo, obvesti napravo.
Ogled obvestil telefona
Pred ogledom obvestil morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom.
1 Izberite > MENU.
2 Izberite obvestilo.
Skrivanje obvestil
Privzeto se obvestila prikažejo na zaslonu ob sprejemu. Če
želite to preprečiti, lahko obvestila skrijete.
Izberite Nastavitev > Bluetooth > Obvestila > Skrij.
Dodatna orodja v glavnem meniju
Izberite MENU.
Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne
uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od
določenem času.
Kalkulator: prikaže kalkulator.
Koledar: prikaže koledar.
Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za
lov in ribolov na trenutni lokaciji.
Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in
merjenje časa krogov.
Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter
lunino meno glede na položaj GPS.
Prilagajanje naprave
Prilagajanje polj podatkov
Prilagajate lahko podatkovna polja, prikazana na vsaki glavni
strani.
1 Odprite stran, katere podatkovna polja želite spremeniti.
2 Izberite MENU.
3 Izberite Spremeni podatkovna polja.
4 Izberite novo podatkovno polje.
5 sledite navodilom na zaslonu.
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate
izvajati navigacijo ali uporabljati dodatno opremo ANT+.
Barometer: umerjen trenutni tlak.
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in
nepremikanja od zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od
zadnje ponastavitve.
Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja
od zadnje ponastavitve.
Čas zadnjega kroga: čas na štoparici za zadnji prepotovani
krog.
Datum: trenutni dan, mesec in leto.
Dolžina sledi: prepotovana razdalja za trenutno progo.
8
Do proge: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano
pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo
NMEA 0183 ali NMEA 2000 , ki lahko izmeri globino vode.
GPS smer: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih
signalov GPS.
GPS višina: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z
napravo GPS.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po
načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje
ponastavitve.
Hitrost – povprečna pri premikanju: povprečna hitrost med
premikanjem od zadnje ponastavitve.
Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med
premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.
Kadenca: število obratov gonilke ali korakov na minuto. Če
želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana
z dodatno opremo za merjenje kadence.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Krogi skupno: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.
Kurzor: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Merilnik trenutno opravljene poti: trenutni izračun
prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki
prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim
senzorjem temperature.
Najvišja temperatura v 24 urah: najvišja temperatura,
zabeležena v zadnjih 24 urah. Če želite, da so ti podatki
prikazani, mora biti naprava povezana z brezžičnim
senzorjem temperature.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 m (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 m (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na
vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim
položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Okoljski tlak: neumerjen okoljski tlak.
Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na
voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske
omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.
Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.
Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in
dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.
®
®
Prilagajanje naprave
Položaj (izbran): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev
oblike zapisa položaja.
Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Proga: smer od začetne lokacije do cilja. Progo si lahko
ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do naslednjega: preostala razdalja do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi
kompasa.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s
prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate
uporabljati navigacijo.
Spust – največji: največja hitrost spusta v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od
zadnje ponastavitve.
Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani,
mora biti naprava povezana z brezžičnim senzorjem
temperature.
Temperatura – voda: temperatura vode. Naprava mora biti
povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo
vode.
Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Točka poti ob naslednjem: naslednja točka na načrtovani poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Ura: trenutni čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Višina nad tlemi: nadmorska višina trenutne lokacije (če
zemljevidi vsebujejo dovolj informacij o tem).
Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Višina – najvišja: najvišja nadmorska višina, dosežena od
zadnje ponastavitve.
Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in
spremembo navpične razdalje.
Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega
položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Prilagajanje naprave
Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na
minuto od zadnje ponastavitve.
Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od
zadnje ponastavitve.
Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zavoj: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno
progo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Nastavitve sistema
Izberite Nastavitev > Sistem.
Satelitski sistem: nastavi satelitski sistem (GPS in drugi
satelitski sistemi, stran 9).
WAAS/EGNOS: omogoča sistemu, da uporablja podatke
WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service).
Jezik: nastavi jezik besedila v napravi.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Vmesnik: nastavi obliko zaporednega vmesnika (Nastavitve
zaporednega vmesnika, stran 9).
Vrsta baterij AA: omogoča, da spremenite vrsto baterij AA, ki
jih uporabljate.
OPOMBA: ta nastavitev se onemogoči, ko vstavite baterijski
sklop NiMH.
GPS in drugi satelitski sistemi
Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim
sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in
hitrejše pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem
GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni
hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.
Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske
satelitske sisteme (GNSS). Nekateri satelitski sistemi niso na
voljo pri vseh modelih naprav.
GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države
Amerike.
GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.
GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska
vesoljska agencija.
Nastavitve zaporednega vmesnika
Izberite Nastavitev > Sistem > Vmesnik.
Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave
uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo
standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna
zaporedna vrata.
Garminova serijska povezava: nastavi napravo tako, da
uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti,
načrtovanih poti in podatkov sledi.
Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega
izhoda in vhoda NMEA 0183.
Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo
ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.
RTCM: napravi omogoča sprejemanje podatkov DGPS
(Differential Global Positioning System) iz naprav, ki
posredujejo podatke RTCM (Radio Technical Commission for
Maritime Services) v obliki SC-104.
MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega
sistema v napravi namesto načina naprave za množično
shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol
(MTP).
9
Nastavitve zaslona
Izberite Nastavitev > Zaslon.
Časovna omejitev osvetlitve zaslona: prilagodi trajanje,
preden se izklopi osvetlitev zaslona.
Varčevanje z baterijo: varčuje z energijo baterije in podaljšuje
njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna
omejitev osvetlitve.
Barve: Spremeni videz ozadja zaslona in prikaza izbire.
Glavno, nastavitev, iskanje slogov: spremeni slog sistema
menijev.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
1 Izberite Nastavitev > Ponastavi.
2 Izberite element, ki ga želite ponastaviti.
Spreminjanje vrstnega reda strani
1
2
3
4
5
Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
Izberite stran.
Izberite Premakni.
Premaknite stran navzgor ali navzdol po seznamu.
Izberite ENTER.
NAMIG: če si želite ogledati vrstni red strani, lahko izberete
PAGE.
Prilagajanje svetlosti osvetlitve
Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša
trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da
podaljšate trajanje baterije.
OPOMBA: svetlost osvetlitve je lahko pri nizki ravni
napolnjenosti baterije omejena.
1 Izberite .
2 Z drsnikom nastavite raven osvetlitve.
Ko je nastavitev osvetlitve visoka, je lahko naprava topla na otip.
Nastavitev zvokov naprave
Prilagodite lahko zvoke za sporočila, tipke, opozorila pred zavoji
in alarme.
1 Izberite Nastavitev > Zvoki > Zvoki > Vklopljeno.
2 Izberite zvok za vsako vrsto.
Nastavitve fotoaparata
Izberite Nastavitev > Fotoaparat.
Ločljivost fotografije: določi ločljivost fotografij.
Shrani fotografije v: nastavi mesto shranjevanja fotografij.
Pregled navodil: prikažejo kratka navodila za snemanje
fotografij.
Pomorske nastavitve
Izberite Nastavitev > Navtika.
Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava
uporablja za prikaz pomorskih podatkov. Navtika prikazuje
značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske
destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja
papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide)
podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako
poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo
med ribolovom.
Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na
zemljevidu.
Nastavitev pomorskih alarmov: nastavi alarme, ko presežete
navedeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za
navedeno razdaljo ali ko zaplujete na vodo z navedeno
globino.
Nastavljanje pomorskih alarmov
1 Izberite Nastavitev > Navtika > Nastavitev pomorskih
alarmov.
2 Izberite vrsto alarma.
3 Izberite Vklopljeno.
4 Vnesite razdaljo in izberite Pojdi.
Ponastavitev podatkov
Ponastavite lahko podatke o poti, izbrišete vse točke poti,
počistite trenutno sled ali obnovite privzete vrednosti.
10
Dodajanje strani
1 Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
2 Izberite Dodaj stran.
3 Izberite stran, ki jo želite dodati.
Odstranjevanje strani
1 Izberite Nastavitev > Zaporedje strani.
2 Izberite stran.
3 Izberite Odstrani.
4 Izberite ENTER.
Prilagajanje glavnega menija
Elemente v glavnem meniju lahko premikate, dodajate in
brišete.
1 V glavnem meniju izberite MENU > Spremeni vrstni red
elementov.
2 Izberite element v meniju.
3 Izberite možnost:
• če želite spremeniti položaj elementa na seznamu, izberite
Premakni;
• če želite dodati nov element na seznam, izberite Vstavi;
• če želite izbrisati element s seznama, izberiteOdstrani.
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost, višino,
globino, temperaturo, tlak in navpično hitrost.
1 Izberite Nastavitev > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto.
Časovne nastavitve
Izberite Nastavitev > Nastavitve časa.
Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v
obliki 12 ur ali 24 ur.
Časovni pas: Nastavi časovni pas naprave. Samodejno nastavi
časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zapisa položaja
OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega
koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate
zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.
Izberite Nastavitev > Oblika zapisa položaja.
Oblika zapisa položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je
prikazan odčitek določene lokacije.
Geodetski referenčni sistem: nastavi koordinatni sistem, na
katerem temelji zemljevid.
Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja
naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.
2 Izberite profil.
3 Izberite Urejanje imena.
4 Vnesite novo ime.
Brisanje profila
OPOMBA: preden lahko izbrišete aktivni profil, morate aktivirati
drugega. Profila ne morete izbrisati, ko je aktiven.
1 Izberite Nastavitev > Profili.
2 Izberite profil.
3 Izberite Izbriši.
Informacije o napravi
Nastavitve višinomera
OPOMBA: višinomer je na voljo le v napravah iz družine
GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Izberite Nastavitev > Višinomer.
Samodejno umerjanje: samodejno umeri višinomer ob vsakem
vklopu naprave.
Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da
meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina
predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se
barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.
Trendi tlaka: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku.
Vedno shrani shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko
koristno, ko iščete vremenske fronte.
Vrsta izrisa: beleži spremembe višine v določen časovnem
obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem
časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v
določenem časovnem obdobju.
Umeri višinomer: umeri višinomer.
Posodobitve izdelkov
Nastavitve za usmerjanje
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo. Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite
na varnem mestu.
1 Obiščite www.garmin.com/express.
2 Prijavite se v svoj račun Garmin.
Naprava izračunava načrtovane poti, ki so najbolj primerne za
vrsto dejavnosti, ki jo izvajate. Razpoložljive nastavitve
načrtovanja poti so odvisne od načrtovane dejavnosti.
Izberite Nastavitev > Načrtovanje poti.
Aktivnost: nastavi dejavnost za usmerjanje. Naprava
izračunava načrtovane poti, optimirate za vrsto dejavnosti, ki
jo izvajate.
Prehodi med načrtovanimi potmi: nastavi, kako vas naprava
usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev
je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Razdalja vas začne
usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do
določene razdalje od trenutne točke.
Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
V računalniku namestite program Garmin Express™
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
Registracija naprave
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Izberite Nastavitev.
2 Izberite Vizitka.
Profili
Pritrjevanje karabina
Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to,
kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer
razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali
med iskanjem zbirk Geocache.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
1 Karabin
naprave.
namestite v reže hrbtnega dela za namestitev
Ustvarjanje profila po meri
Nastavitve in podatkovna polja lahko prilagodite določeni
dejavnosti ali potovanju.
1 Izberite Nastavitev > Profili > Ustvarjanje profila > V redu.
2 Prilagajanje nastavitev in podatkovnih polj.
Urejanje imena profila
1 Izberite Nastavitev > Profili.
Informacije o napravi
11
2 Karabin potisnite navzgor, dokler se ne zaklene na ustrezno
mesto.
Odstranjevanje karabina
Dvignite dno karabina in ga potisnite s hrbtnega dela naprave
za namestitev.
Pritrjevanje zapestnega paščka
1 Zanko zapestnega paščka napeljite skozi režo naprave.
• Datoteke zbirk Geocache GGZ. Obiščite www.garmin.com
/geocache.
• Datoteke fotografij JPEG.
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products
/poiloader.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOZORILO
Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne
uporabljajte ostrih predmetov.
V ročno napravo lahko za dodaten pomnilnik ali prednaložene
zemljevide vstavite pomnilniško kartico microSD.
1 Obroček obrnite v levo in ga povlecite navzgor, da odstranite
pokrov.
2 Odstranite baterije.
3 Nosilec kartice potisnite na in ga dvignite.
4 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki
obrnjeni navzdol.
2 Drug konec paščka napeljite skozi zanko in ga trdno
zategnite.
Nega naprave
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Naprava je vodoodporna v skladu s standardom IEC 60529
IPX7. Vzdrži lahko največ 30-minutno nenamerno potopitev pod
vodo v globini 1 metra. Dolgotrajno potapljanje lahko napravo
poškoduje. Po potopitvi napravo obrišite do suhega in posušite
na zraku, preden jo začnete uporabljati ali polniti.
Če je bila naprava izpostavljena klorirani ali slani vodi, jo
temeljito sperite s sladko vodo.
Čiščenje naprave
OBVESTILO
Tudi majhna količina znoja ali vlage lahko povzroči rjavenje
električnih stikov, ko je naprava povezana s polnilnikom.
Rjavenje lahko prepreči polnjenje in prenašanje podatkov.
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom
Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi
različicami.
Vrste datotek
Ročna naprava podpira te vrste datotek.
• Datoteke iz programa BaseCamp ali HomePort™. Obiščite
www.garmin.com/trip_planning.
• Datoteke sledi GPX.
• Datoteke zbirk Geocache GPX. Obiščite www.garmin.com
/geocache.
12
5 Zaprite ležišče kartice.
6 Nosilec kartice potisnite na , da ga pritrdite.
7 Ponovno namestite bateriji in pokrov.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Preden lahko upravljate napravo, ki je priklopljena na računalnik,
morate vstaviti baterije. Vrata USB računalnika morda ne
zagotavljajo dovolj napajanja za delovanje naprave.
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat mini-USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata mini-USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv
pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko
prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac
sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta
pogona.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
3 Izberite datoteko.
4 Izberite Uredi > Kopiraj.
Informacije o napravi
5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali
pomnilniško kartico.
6 Poiščite mapo.
7 Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave ali na pomnilniški kartici.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Dodatna oprema
Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za
vadbo in nadomestni deli, je na voljo na http://buy.garmin.com
ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.
tempe™
tempe je brezžičen senzor temperature ANT+. Senzor lahko
pritrdite na varen pas ali sponko, kjer je izpostavljen okoljskemu
zraku in tako zagotavlja dosleden vir natančnih podatkov o
temperaturi. Če želite podatke o temperaturi iz senzorja tempe
prikazovati v napravi, ga morate z njo združiti.
Združevanje senzorjev ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Naprava je združljiva z merilnikom srčnega utripa, senzorjem
hitrosti in kadence GSC™ 10 in brezžičnim senzorjem
temperature tempe. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
1 Napravo prinesite v doseg (3 m) senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od drugih
senzorjev ANT+.
2 Izberite Nastavitev > Senzor ANT.
3 Izberite senzor.
4 Izberite Išči novo.
Ko senzor združite z napravo, se njegovo stanje iz Iskanje
spremeni v Povezano.
Vrsta baterije
Paket baterij NiMH ali dve bateriji AA
(alkalne, NiMH ali litijeve z napetostjo
1,5 V ali manj)
Življenjska doba baterije
Do 16 ur
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 45 °C (od –4 do 113 °F)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Nasveti za združevanje ANT+ dodatne opreme z vašo
Garmin napravo
• Preverite, ali je dodatna oprema ANT+ združljiva z vašo
Garmin napravo.
• Preden dodatno opremo ANT+ združite z napravo Garmin, se
oddaljite 10 m (33 čevljev) od druge dodatne opreme ANT+.
• Napravo Garmin približajte v območje 3 m (10 čevljev) od
dodatne opreme ANT+.
• Po prvi združitvi vaša naprava Garmin samodejno prepozna
dodatno opremo ANT+ ob vsakem aktiviranju. Ta postopek
se zgodi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v
primeru, da so dodatki aktivirani in pravilno delujejo, traja le
nekaj sekund.
• Vaša naprava Garmin po združitvi sprejema podatke le od
vaše dodatne opreme, tako da se lahko približate drugi
dodatni opremi.
Razdalja, ki zagotavlja
pravilno delovanje
kompasa
17,5 cm (7 palcev)
Odpravljanje težav
Specifikacije
Ponovni zagon naprave
Frekvenca in protokol brez- 2,4 GHz pri nazivni moči 0 dBm
žičnega omrežja
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Dodatek
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 Odstranite baterije.
2 Ponovno vstavite baterije.
Ogled informacij o napravi
Ogledate si lahko ID enote, različico programske opreme,
informacije o predpisih in licenčno pogodbo.
Izberite Nastavitev > Vizitka.
Središče za podporo Garmin
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in
informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja,
videoposnetki in podpora za stranke.
Vse nastavitve lahko obnovite na tovarniško privzete.
Izberite Nastavitev > Ponastavi > Ponastavi vse
nastavitve > Da.
Vklop osvetlitve ozadja
Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
Osvetlitev zaslona se samodejno vklopi, ko se prikažejo
opozorila in sporočila.
Dodatek
13
Kazalo
A
alarmi
bližina 6
pomorstvo 10
ura 8
B
BaseCamp 7, 9, 12
baterija 1, 12
nameščanje 1, 2
podaljševanje 1, 10
polnjenje 2
pomnilnik 1
življenjska doba 3
brisanje, vsi uporabniški podatki 13
C
chirp 6
City Navigator 5
Č
časi sončnega vzhoda in zahoda 8
časi za lov in ribarjenje 8
časovne nastavitve 10
časovni pasovi 10
čiščenje naprave 12
D
Daljinski upravljalnik za VIRB 7
datoteke, prenašanje 6, 12
dodatna oprema 13
F
fotoaparat 5
nastavitve 10
fotografije 5, 6
ogled 5, 6
zajemanje 5
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 11
posodabljanje programske opreme 11
glavni meni 2
prilagajanje 10
GLONASS 9
GPS 7, 9
nastavitve 9
stran s sateliti 7
H
HomePort 12
I
ID naprave 13
izmenjava podatkov 6
Izračun območja 7
K
kalkulator 8
karabin 11, 12
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 8
kompas 3
nastavitve 3
umerjanje 3
L
lokacije
shranjevanje 4
urejanje 4
M
merjenje razdalj 3
merske enote 10
N
načrtovalnik potovanja. Za več informacij si
oglejte načrtovane poti
14
načrtovane poti 4, 5
brisanje 5
nastavitve 11
navigacija 5
ogled na zemljevidu 5
urejanje 4
ustvarjanje 4
nadzorne plošče 3
naprava, registracija 11
naslovi, iskanje 5
nastavitve 3, 5, 9–11, 13
naprava 11
nastavitve sistema 9
navigacija 3
ustavljanje 5
točke poti 4
brisanje 4
navigacija 4
projekcija 4
shranjevanje 4
urejanje 4, 7
O
V
obnavljanje, nastavitve 13
obvestila 8
odpravljanje težav 10, 13
opozorila o bližini 6
osvetlitev ozadja 1, 10
osvetlitev zaslona 13
P
pametni telefon 6
programi 7
združevanje 7
podatki, prenašanje 12
podatki o potovanju, ogled 3
podatkovna polja 8
Poglej in pojdi 3
polnjenje 2
pomnilniška kartica 12
pomorstvo
nastavitev alarmov 10
nastavitve 10
ponovni zagon naprave 10
potovalni računalnik 3
prenašanje
datoteke 6, 7, 12
sledi 6
zbirke Geocache 6
prilagajanje naprave 8, 10
profili 6, 11
proge, kurzor 3
programi 7
programska oprema
licenca 13
posodabljanje 11
različica 13
pustolovščine 7
Pustolovščine 7
U
umerjanje, višinomer 4
uporabniški podatki, brisanje 13
USB 9
način množičnega shranjevanja 12
prekinitev povezave 13
prenašanje datotek 12
priključek 1
višina 4
višinomer 11
umerjanje 4
W
WAAS 9
Z
zapestni pašček 12
zapis položaja 11
zaslon, nastavitve 10
zbirke Geocache 6, 12
prenašanje 6
združevanje
pametni telefon 7
senzorji ANT+ 13
zemljevidi 5
merjenje razdalj 3
nakup 5
nastavitve 3
navigacija 2
orientacija 2, 3
posodabljanje 11
povečava 3
zvoki 10
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 12
registracija izdelka 11
registracija naprave 11
S
satelitski signali 7
pridobivanje 2
senzorji ANT+, združevanje 13
shranjevanje podatkov 12
sledi 5, 7
nastavitve 5
navigacija 5
specifikacije 13
stran s sateliti 7
svetilka 6
Š
štoparica 8
T
tehnologija Bluetooth 7
tempe 13
temperatura 13
tipka za vklop/izklop 2
tipke 1, 2
Kazalo
support.garmin.com
September 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising