Garmin | GPSMAP® 64x | User manual | Garmin GPSMAP® 64x Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP® 64x Korisnički priručnik
GPSMAP 64 SERIES / GPSMAP 64X
SERIES
®
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , AutoLocate , City Navigator , GPSMAP i VIRB trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HomePort™ i tempe™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac zaštitni je znak tvrtke Apple Inc.,
registriran u SAD-u i ostalim državama. microSD i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. NMEA , NMEA 2000 i logotip NMEA 2000 trgovački su znakovi udruženja
National Marine Electronics Association. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim
vlasnicima.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
®
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregledi uređaja .......................................................................... 1
Pregled uređaja GPSMAP (bez kamere) ............................... 1
Pregled uređaja GPSMAP (s kamerom) ................................ 1
Informacije o bateriji .................................................................... 1
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ..................... 1
Uključivanje načina rada za štednju baterije .......................... 1
Dugotrajna pohrana ............................................................... 1
Umetanje kompleta NiMH baterija .............................................. 1
Punjenje kompleta baterija ..................................................... 2
Umetanje AA baterija .................................................................. 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Tipke ........................................................................................... 2
Primanje satelitskih signala ........................................................ 2
Upotreba glavnih stranica............................................. 2
Otvaranje glavnog izbornika ....................................................... 2
Karta ........................................................................................... 2
Promjena orijentacije karte .................................................... 2
Mjerenje udaljenosti na karti .................................................. 3
Postavke karte ....................................................................... 3
Kompas ....................................................................................... 3
Kalibracija kompasa ............................................................... 3
Korištenje kompasa ............................................................... 3
Pokazivač kursa ..................................................................... 3
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go ........................................ 3
Putno računalo ............................................................................3
Postavke putnog računala ..................................................... 3
Grafikon nadmorske visine ......................................................... 4
Postavke iscrtavanja nadmorske visine ................................. 4
Kalibracija barometarskog visinomjera .................................. 4
Vraćanje zadanih postavki stranice ............................................ 4
Međutočke, rute i trase.................................................. 4
Točke .......................................................................................... 4
Stvaranje međutočke ............................................................. 4
Projekcija točke ...................................................................... 4
Navigacija do točke ................................................................ 4
Uređivanje točke .................................................................... 4
Brisanje međutočke ............................................................... 4
Rute ............................................................................................ 4
Stvaranje rute ......................................................................... 4
Uređivanje naziva rute ........................................................... 4
Uređivanje rute ....................................................................... 4
Pregled rute na karti ............................................................... 5
Brisanje rute ........................................................................... 5
Navigacija spremljenom rutom ............................................... 5
Pregled aktivne rute ............................................................... 5
Zaustavljanje navigacije ......................................................... 5
Preokretanje rute ................................................................... 5
Trase ........................................................................................... 5
Postavke trasa ....................................................................... 5
Prikaz trenutne trase .............................................................. 5
Spremanje trenutnog traga .................................................... 5
Čišćenje trenutačne trase ...................................................... 5
Brisanje trase ......................................................................... 5
Navigacija po spremljenom tragu ........................................... 5
Kupnja dodatnih karata ............................................................... 5
Traženje adrese ..................................................................... 5
Značajke i postavke glavnog izbornika........................ 5
Kamera i fotografije ..................................................................... 5
Snimanje fotografije ............................................................... 5
Pregledavanje fotografija ....................................................... 6
Korištenje bljeskalice .................................................................. 6
Geocache stavke ........................................................................ 6
Sadržaj
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala ................ 6
Kretanje prema geocacheu .................................................... 6
chirp™ .................................................................................... 6
Bežično slanje i primanje podataka ............................................ 6
Postavljanje alarma približavanja ............................................... 6
Odabir profila .............................................................................. 6
Izračun površine ......................................................................... 7
Izračun površine područja ...................................................... 7
Stranica satelita .......................................................................... 7
Postavke GPS satelita ........................................................... 7
Garmin avanture ......................................................................... 7
Slanje datoteka na BaseCamp .............................................. 7
Stvaranje avanture ................................................................. 7
Pokretanje avanture ............................................................... 7
VIRB® daljinski upravljač ........................................................... 7
Prosjek međutočke ..................................................................... 7
Bluetooth – funkcije povezivosti ................................................. 7
Uparivanje pametnog telefona s uređajem ............................ 7
Telefonske obavijesti ............................................................. 8
Dodatni alati glavnog izbornika ................................................... 8
Prilagođavanje uređaja.................................................. 8
Prilagođavanje podatkovnih polja ............................................... 8
Podatkovna polja ................................................................... 8
Postavke sustava ........................................................................ 9
GPS i drugi sustavi satelita .................................................... 9
Postavke serijskog sučelja ..................................................... 9
Postavke zaslona ...................................................................... 10
Prilagođavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja .................... 10
Postavljanje tonova uređaja ..................................................... 10
Postavke kamere ...................................................................... 10
Pomorske postavke .................................................................. 10
Postavljanje pomorskih alarma ............................................ 10
Ponovno postavljanje podataka ................................................ 10
Promjena slijeda stranica .......................................................... 10
Dodavanje stranice .............................................................. 10
Uklanjanje stranice ............................................................... 10
Prilagođavanje glavnog izbornika ............................................. 10
Mijenjanje mjernih jedinica ........................................................ 11
Postavke vremena .................................................................... 11
Postavljanje formata prikaza položaja ...................................... 11
Postavke visinomjera ................................................................ 11
Postavke izrade rute ................................................................. 11
Profili ......................................................................................... 11
Stvaranje prilagođenog profila ............................................. 11
Uređivanje naziva profila ...................................................... 11
Brisanje profila ..................................................................... 11
Informacije o uređaju................................................... 11
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 11
Postavljanje aplikacije Garmin Express ............................... 11
Registriranje uređaja ............................................................ 11
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 11
Pričvršćivanje karike ................................................................. 12
Skidanje spojnice karike ...................................................... 12
Pričvršćivanje trake za zapešće ............................................... 12
Postupanje s uređajem ............................................................. 12
Čišćenje uređaja .................................................................. 12
Upravljanje podacima ............................................................... 12
Vrste datoteka ...................................................................... 12
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 12
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 12
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 12
Brisanje datoteka ................................................................. 13
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 13
Specifikacije .............................................................................. 13
i
Dodatak......................................................................... 13
Garmin centar za podršku ........................................................ 13
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja ...................................... 13
Dodatna oprema ....................................................................... 13
tempe™ ............................................................................... 13
Uparivanje ANT+ senzora .................................................... 13
Rješavanje problema ................................................................ 13
Ponovno pokretanje uređaja ................................................ 13
Prikaz informacija o uređaju ................................................. 13
Vraćanje svih zadanih postavki ........................................... 14
Indeks............................................................................ 15
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Pregledi uređaja
Pregled uređaja GPSMAP (bez kamere)
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
Objektiv kamere
microSD utor (ispod baterija)
Odjeljak za baterije
Poleđina
D-prsten poklopca baterija
Informacije o bateriji
UPOZORENJE
Raspon temperature za uređaj može biti veći od raspona radnih
temperatura nekih baterija. Alkalne se baterije mogu raspuknuti
na visokim temperaturama.
OBAVIJEST
Alkalne baterije smanjivanjem temperature gube značajnu
količinu kapaciteta. Prilikom rukovanja uređajem na
temperaturama ispod ništice koristite litijske baterije.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije
GPS/GNSS antena
Tipke
Tipka napajanja
Mini-USB priključak (ispod zaštitnog poklopca)
MCX priključak za GPS antenu (ispod zaštitnog pokrova)1
microSD utor (ispod baterija)
®
Odjeljak za baterije
Poleđina
D-prsten poklopca baterija
Pregled uređaja GPSMAP (s kamerom)
Kako biste produžili vijek trajanja baterije, možete poduzeti
nekoliko koraka.
• Smanjite pozadinsko osvjetljenje (Prilagođavanje svjetline
pozadinskog osvjetljenja, stranica 10).
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona,
stranica 10).
• Koristite način rada za štednju baterije (Uključivanje načina
rada za štednju baterije, stranica 1).
• Smanjite brzinu iscrtavanja karte (Postavke karte,
stranica 3).
• Isključite GLONASS ili GALILEO (GPS i drugi sustavi satelita,
stranica 9).
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Možete koristiti načina rada za štednju baterije kako biste
produžili vijek trajanja baterije.
Odaberite Postavke > Prikaz > Ušteda energije baterije >
Uključi.
Za vrijeme načina rada za štednju baterije zaslon će se isključiti
nakon isteka vremena pozadinskog osvjetljenja. Možete
odabrati kako biste uključili zaslon i možete dvaput pritisnuti
za prikaz stranice o statusu.
Dugotrajna pohrana
Izvadite baterije ako ne namjeravate koristiti uređaj duže
vrijeme. Pri uklanjanju baterija pohranjeni se podaci ne gube.
Umetanje kompleta NiMH baterija
Uređaj radi putem (opcionalnog) kompleta NiMH baterija ili dvije
AA baterije (Umetanje AA baterija, stranica 2).
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Pronađite komplet baterija .
GPS/GNSS antena
Tipke
Tipka napajanja
1 MCX
Uvod
3 Umetnite baterije i pazite na polaritet.
4 Nježno gurnite baterije na mjesto.
priključak nije priložen uz sve modele uređaja.
1
5 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
Punjenje kompleta baterija
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Nemojte koristiti uređaj za punjenje baterije koju nije isporučio
Garmin . Ako pokušate puniti bateriju koju nije isporučio Garmin,
može doći do štete na uređaju i poništavanja jamstva.
Uključivanje uređaja
Držite
.
Tipke
®
Prije priključivanja USB kabela u uređaj, možda ćete morati
ukloniti opcijske dodatke za montiranje.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Specifikacije, stranica 13).
Bateriju možete puniti putem standardne zidne utičnice ili USB
priključka na računalu.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka .
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite USB kraj kabela u AC adapter ili USB priključak na
računalu.
4 Po potrebi priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite bateriju do kraja.
Umetanje AA baterija
Umjesto opcionalnih NiMH baterija (Umetanje kompleta NiMH
baterija, stranica 1) možete upotrijebiti dvije alkalne, NiMH ili
litijske baterije. To je korisno kad ste na putu i ne možete
napuniti NiMH bateriju. Za najbolje rezultate koristite NiMH ili
litijske baterije.
NAPOMENA: Ako koristite kameru, za modele 64sc/csx ne
preporučujemo standardne alkalne baterije.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Umetnite dvije AA baterije i pazite na polaritet.
FIND
Odaberite za otvaranje izbornika pretraživanja.
MARK
Odaberite za spremanje trenutne lokacije kao međutočke.
QUIT
Odaberite za poništavanje ili povratak na prethodni izbornik
ili stranicu.
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice.
ENTER
Odaberite za odabir opcija i potvrdu poruka.
MENU
Odaberite za otvaranje izbornika s opcijama za stranicu koja
je trenutno otvorena.
Odaberite dvaput za otvaranje glavnog izbornika (s bilo koje
stranice).
PAGE
Odaberite za kretanje kroz glavne stranice.
Odaberite , ,
ili
za odabir opcija u izborniku i pokretanje pokazivača na karti.
IN
Odaberite za povećavanje karte.
OUT
Odaberite za smanjivanje karte.
Primanje satelitskih signala
Lociranje satelitskih signala može potrajati od 30 do 60 sekundi.
1 Izađite van na otvoreno područje.
2 Po potrebi uključite uređaj.
3 Pričekajte dok uređaj traži satelite.
Dok uređaj određuje vašu lokaciju bljeskat će .
prikazuje snagu satelitskih signala.
Upotreba glavnih stranica
Informacije potrebne za upravljanje ovim uređajem nalaze se na
stranicama glavnog izbornika, karte, kompasa, putnog računala i
iscrtavanja nadmorske visine.
Odaberite PAGE kako biste odabrali aktivnu glavnu stranicu.
Otvaranje glavnog izbornika
Glavni izbornik omogućuje vam pristup alatima i zaslonima za
postavljanje točaka, aktivnosti, ruta i ostalog (Dodatni alati
glavnog izbornika, stranica 8).
Na bilo kojoj stranici odaberite MENU dvaput.
Karta
3 Stavite poklopac baterije i okrenite D-prsten u smjeru
kazaljke na satu.
4 Držite .
5 Odaberite Postavke > Sustav > Vrsta AA baterije.
6 Odaberite Alkalne, Litijske, Punjive NiMH baterije ili Već
napunjena NiMH.
2
predstavlja vašu lokaciju na karti. Kako putujete se pomiče i
ostavlja zapisnik trase (stazu). Na karti se prikazuju nazivi i
simboli međutočaka. Kada se krećete prema odredištu, vaša je
ruta na karti označena crtom u boji.
Promjena orijentacije karte
1 Na karti odaberite MENU.
2 Odaberite Podešavanje karte > Orijentacija.
Upotreba glavnih stranica
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
vaš trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite Cestovni rad ako želite cestovnu perspektivu
sa smjerom kretanja na vrhu.
Mjerenje udaljenosti na karti
Možete izmjeriti udaljenost između dvije lokacije.
1 Na karti odaberite lokaciju.
2 Odaberite MENU > Izmjeri udaljenost.
3 Pomaknite oznaku na drugu lokaciju na karti.
2 Držite uređaj ravno.
3 Pratite do odredišta.
Pokazivač kursa
Pokazivač kursa najkorisniji je prilikom navigacije na vodi ili u
slučaju da nema velikih prepreka na putu. Pomaže i u
izbjegavanju opasnosti blizu kursa, primjerice pješčanih
sprudova i podvodnih stijena.
Za omogućavanje pokazivača kursa na stranici s kompasom
odaberite MENU > Postavljanje smjera > Prelazak na liniju/
pokazivač > Kurs (CDI).
Postavke karte
Odaberite Postavke > Karta.
Orijentacija: Prilagođavanje načina na koji će se karta prikazati
na stranici. Sjever gore prikazuje sjever na vrhu stranice.
Trag gore daje okomiti prikaz s trenutnim smjerom putovanja
na vrhu stranice. Cestovni rad daje 3D prikaz sa smjerom
putovanja na vrhu.
Tekst navođenja: Postavlja kada će se tekst navođenja
prikazati na karti.
Podatkovna polja: Prilagođava podatkovna polja i nadzorne
ploče karte, kompasa, prikaza nadmorske visine i putnog
računala.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuju karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Napredne postavke karte
Odaberite Postavke > Karta > Napredne postavke karte.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire najprikladnije
razine zumiranja za optimalno korištenje karte. Kada je
odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.
Razine zumiranja: Prilagođava razinu zumiranja na kojoj će se
prikazati stavke karte. Stavke karte neće se prikazati kad
razina zumiranja bude veća od odabrane razine.
Veličina teksta: Odabire veličinu teksta za stavke karte.
Pojedinost: Odabire količine pojedinosti koje karta prikazuje.
Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno
iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazuje reljef na karti (ako je dostupan) ili
isključuje sjenčanje.
Kompas
Prilikom navigacije pokazuje na vaše odredište bez obzira u
kojem se smjeru krećete. Kad pokazuje prema vrhu
elektroničkog kompasa, putujete ravno prema svojem odredištu.
Ako pokazuje u nekom drugom smjeru, okrećite ga dok ne
bude pokazivao prema vrhu kompasa.
Kalibracija kompasa
Prije kalibracije elektroničkog kompasa morate se nalaziti na
otvorenom i podalje od objekata koji utječu na magnetska polja,
poput automobila, zgrada ili vodova dalekovoda.
Uređaj ima elektronički kompas s 3 osi (samo uređaji
izGPSMAP 64s/sc/st/sx/csx). Kalibrirajte kompas nakon
prelaska velikih udaljenosti, velikih promjena u temperaturi ili
zamjene baterija.
1 Na kompasu odaberite MENU.
2 Odaberite Kalibracija kompasa > Početak.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje kompasa
Putem kompasa možete navigirati aktivnom rutom.
1 Odaberite PAGE.
Upotreba glavnih stranica
Pokazivač kursa
označava vaš odnos prema liniji kursa koji
vodi do odredišta. Indikator skretanja s kursa (CDI)
pokazuje
skretanje (ulijevo ili udesno) s kursa. Skala
prikazuje
udaljenost između točaka
na indikatoru skretanja s kursa, koji
naznačuje koliko ste daleko skrenuli s kursa.
Navigacija s funkcijom Sight 'N Go
Možete usmjeriti uređaj prema udaljenom objektu, odrediti smjer
i zatim se kretati prema objektu.
NAPOMENA: Funkcija Sight 'N Go dostupna je samo na
uređajima iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Odaberite Sight 'N Go.
2 Usmjerite uređaj prema objektu.
3 OdaberiteDrži odredište > Postavljanje kursa.
4 Navigirajte pomoću kompasa.
Postavke smjera
Možete prilagoditi postavke kompasa.
Odaberite Postavke > Smjer.
Prikaz: Postavlja vrstu smjera kretanja prikazanog na kompasu.
Referentni sjever: Postavlja referentni sjever korišten na
kompasu.
Prelazak na liniju/pokazivač: Postavlja ponašanje pokazivača
koji se prikazuje na karti. Smjer pokazuje smjer u kojem se
nalazi vaše odredište. Staza označava vaš odnos prema liniji
staze koja vodi do odredišta.
Kompas: Automatsko prebacivanje s elektroničkog kompasa na
GPS kompas nakon što određeno vrijeme putujete većom
brzinom.
Kalibracija kompasa: Pogledajte Kalibracija kompasa,
stranica 3.
Putno računalo
Putno računalo prikazuje trenutnu brzinu, prosječnu brzinu, putni
brojač kilometara i druge korisne statističke podatke. Možete
prilagoditi izgled putnog računala, upravljačke ploče i
podatkovnih polja.
Postavke putnog računala
Na putnom računalu odaberite MENU.
Ponovno postavljanje: Ponovno postavlja sve vrijednosti
putnog računala na nulu. Za precizne informacije ponovno
postavite putne informacije prije polaska.
Veliki brojevi: Mijenja veličinu brojeva koji se prikazuju na
stranici putnog računala.
3
Promijeni podatkovna polja: Prilagođavanje polja s podacima
putnog računala.
Promijeni upravljačku ploču: Mijenja temu i informacije koje se
prikazuju na upravljačkoj ploči.
NAPOMENA: Upravljačka ploča pamti prilagođene postavke.
Postavke se neće izgubiti kada promijenite profile (Profili,
stranica 11).
Vraćanje zadanih postavki: Vraća putno računalo na tvornički
zadane postavke.
Grafikon nadmorske visine
NAPOMENA: Grafikon nadmorske visine dostupan je samo na
uređajima iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Prema zadanim postavkama iscrtavanje nadmorske visine
prikazuje nadmorsku visinu preko prijeđene udaljenosti.
Postavke grafikona nadmorske visine možete podesiti (Postavke
iscrtavanja nadmorske visine, stranica 4). Odaberite bilo koju
točku kako biste pregledali detalje o toj točki.
Postavke iscrtavanja nadmorske visine
Na stranici iscrtavanja nadmorske visine odaberite MENU.
Promijeni vrstu iscrtavanja: Podešava vrstu podataka
prikazanih na stranici iscrtavanja nadmorske visine.
Nadmorska visina / vrijeme: Snimanje promjena nadmorske
visine tijekom nekog vremenskog razdoblja.
Nadmorska visina / udaljenost: Snimanje promjena
nadmorske visine na nekoj udaljenosti.
Barometarski tlak: Snimanje promjena barometarskog tlaka u
nekom vremenskom razdoblju.
Ambijentalni tlak: Snimanje promjena ambijentalnog tlaka u
nekom vremenskom razdoblju.
Podešavanje raspona zumiranja: Podešava raspone
zumiranja prikazane na stranici iscrtavanja nadmorske visine.
Promijeni podatkovna polja: Prilagođavanje polja s podacima
za iscrtavanje grafikona nadmorske visine.
Ponovno postavljanje: Ponovno postavljanje podataka za
iscrtavanje grafikona nadmorske visine, uključujući točke,
tragove i podatke o putu.
Kalibracija visinomjera: Pogledajte (Kalibracija barometarskog
visinomjera, stranica 4).
Vraćanje zadanih postavki: Vraća grafikon nadmorske visine
na tvornički zadane postavke.
Kalibracija barometarskog visinomjera
Barometarski visinomjer možete ručno kalibrirati ako znate
točnu nadmorsku visinu ili točan barometarski tlak.
NAPOMENA: Barometarski visinomjer je dostupan samo na
uređajima iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Otiđite na lokaciju za koju znate točnu nadmorsku visinu ili
točan barometarski tlak.
2 Odaberite PAGE > Iscrtavanje nadmorske visine > MENU
> Kalibracija visinomjera.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Vraćanje zadanih postavki stranice
1 Otvorite stranicu za koju želite vratiti postavke.
2 Odaberite MENU > Vraćanje zadanih postavki.
Međutočke, rute i trase
Točke
Međutočke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke
označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im
4
dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili
dubine.
Možete dodati .gpx datoteku koja sadrži točke tako da datoteku
prenesete u GPX mapu (Prijenos datoteka na vaš uređaj,
stranica 12).
Stvaranje međutočke
Trenutnu lokaciju možete spremiti kao međutočku.
1 Odaberite MARK.
2 Ako bude potrebno, odaberite polje kako biste unijeli
promjene u međutočku.
3 Odaberite Gotovo.
Projekcija točke
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite MENU > Projiciraj točku.
4 Unesite smjer i odaberite Gotovo.
5 Odaberite mjernu jedinicu.
6 Unesite udaljenost i odaberite Gotovo.
7 Odaberite Spremi.
Navigacija do točke
1 Odaberite FIND > Točke.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite Idi.
Uređivanje točke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite točku.
3 Odaberite stavku za uređivanje, kao što je naziv.
4 Unesite nove informacije i odaberite Idi.
Brisanje međutočke
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite MENU > Izbriši.
Rute
Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog
odredišta.
Stvaranje rute
1 Odaberite Planer rute > Stvori rutu > Odaberi prvu točku.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite prvu točku na ruti.
4 Odaberite Koristi.
5 Odaberite Odaberi sljedeću točku a dodavanje dodatnih
točaka ruti.
6 Odaberite QUIT za spremanje rute.
Uređivanje naziva rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Promijeni naziv.
4 Unesite novi naziv.
Uređivanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Uredi rutu.
Međutočke, rute i trase
4 Odaberite točku.
5 Odaberite opciju:
• Za prikaz točke na karti odaberite Pregled.
• Za promjenu redoslijeda točke na ruti odaberite Pomakni
gore ili Pomakni dolje.
• Za umetanje dodatne točke na ruti odaberite Umetni.
Dodatna se točka umeće ispred točke koju uređujete.
• Za uklanjanje točke iz rute odaberite Ukloni.
6 Odaberite QUIT za spremanje rute.
Pregled rute na karti
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Pregled karte.
Brisanje rute
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Izbriši rutu.
Navigacija spremljenom rutom
1 Odaberite FIND > Rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Idi.
Pregled aktivne rute
1 Dok navigirate rutom odaberite Aktivna ruta.
2 Odaberite točku na ruti kako biste vidjeli dodatne informacije.
Zaustavljanje navigacije
Odaberite FIND > Zaustavljanje navigacije.
Preokretanje rute
Ako želite navigirati rutom u obrnutom smjeru, možete zamijeniti
početnu i završnu točku rute.
1 Odaberite Planer rute.
2 Odaberite rutu.
3 Odaberite Obrni rutu.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i
visinu svake točke.
Postavke trasa
Odaberite Postavke > Tragovi.
Zapisnik traga: Uključuje ili isključuje zapisivanje trase.
Metoda snimanja: Odabir metode za snimanje trase.
Automatski snima trase promjenjivom stopom koja će na
najbolji način predstavljati vaše trase.
Interval: Postavlja stopu snimanja zapisnika trase. Češće
snimanje točaka stvara trasu s više pojedinosti, ali brže puni
zapisnik trase.
Automatsko arhiviranje: Postavlja metodu automatskog
arhiviranja za organiziranje trasa. Trase se automatski
spremaju i brišu.
Boja: Mijenja boju linije trase na karti.
Prikaz trenutne trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag.
2 Odaberite opciju:
• Za prikaz trenutne trase na karti odaberite Pregled karte.
• Za prikaz nadmorskih visina trenutne trase odaberite
Iscrtavanje nadmorske visine.
Značajke i postavke glavnog izbornika
Spremanje trenutnog traga
1 Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Spremi trag kako biste spremili cijelu trasu.
• Odaberite Spremi dio i odaberite dio.
Čišćenje trenutačne trase
Odaberite Upravitelj tragovima > Trenutni trag > Očisti
trenutni trag.
Brisanje trase
1 Odaberite Upravitelj tragovima.
2 Odaberite trasu.
3 Odaberite Izbriši.
Navigacija po spremljenom tragu
1 Odaberite FIND > Tragovi.
2 Odaberite spremljeni trag.
3 Odaberite Idi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi www.garmin.com.
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Traženje adrese
Pomoću dodatnih City Navigator karata možete tražiti adrese.
1 Odaberite FIND > Adrese.
2 Ako je potrebno, odaberite državu ili saveznu državu.
3 Unesite grad ili poštanski broj.
NAPOMENA: Ne omogućavaju svi podaci karte pretraživanje
po poštanskom broju.
4 Odaberite grad.
5 Unesite kućni broj.
6 Unesite ulicu.
®
Značajke i postavke glavnog izbornika
Kamera i fotografije
NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je jedino za modele
uređaja koji su opremljeni fotoaparatom.
Prilikom snimanja fotografija geografska se lokacija automatski
sprema s podacima o fotografiji. Možete navigirati do lokacije.
Snimanje fotografije
1 Odaberite Kamera.
2 Uređaj okrenite vodoravno ili okomito kako biste promijenili
orijentaciju fotografije.
3 Po potrebi odaberite MENU > Bljeskalica kako biste uključili
bljeskalicu.
SAVJET: Možete odabrati Automatski za upotrebu
bljeskalice samo kad kamera otkrije slabo osvjetljenje.
4 Po potrebi odaberite IN ili OUT za povećanje ili smanjivanje
prikaza.
5 Držite ENTER za fokusiranje i držite uređaj mirno.
Na zaslonu će se prikazati bijeli okvir. Uređaj se fokusira na
predmete unutar okvira. Kad je fotografija u fokusu, okvir
postaje zelen.
6 Otpustite ENTER za snimanje fotografije.
SAVJET: Fotografije možete vidjeti ako pritisnete tipku >
ENTER.
5
Pregledavanje fotografija
Fotografije koje ste snimili fotoaparatom i fotografije koje ste
prenijeli na uređaj možete pregledavati.
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Po potrebi odaberite IN ili OUT za povećanje ili smanjivanje
prikaza.
Sortiranje fotografija
1 Odaberite Preglednik fotografija > MENU > Sortiranje
fotografija.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najnovije.
• Odaberite Blizu lokacije i odaberite lokaciju.
• Odaberite Na određeni datum i unesite datum.
Prikaz lokacije fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite MENU > Pregled karte.
Navigacija do fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite MENU > Prikaz informacija > Idi.
Brisanje fotografije
1 Odaberite Preglednik fotografija.
2 Odaberite fotografiju.
3 Odaberite MENU > Izbriši > Da.
Korištenje bljeskalice
Funkciju bljeskalice možda ćete morati dodati u glavni izbornik
(Prilagođavanje glavnog izbornika, stranica 10).
NAPOMENA: Ova funkcija dostupna je jedino za modele
uređaja koji su opremljeni fotoaparatom.
NAPOMENA: Korištenjem bljeskalice može se skratiti trajanje
baterije. Možete smanjiti intenzitet svjetline ili brzinu bljeskanja
kako bi baterije trajale dulje.
1 Odaberite Svjetiljka > .
2 Po potrebi pomoću klizača podesite svjetlinu.
3 Po potrebi odaberite drugu vrstu svjetla.
0
Bez bljeskanja, neprekidan snop svjetla.
1 do 9
Broj bljeskova u sekundi.
SOS
Bljeskanje za hitne slučaje.
Geocache stavke
Geocaching je lov na blago u kojem igrači skrivaju ili traže
skrivene cache stavke pomoću napomena i GPS koordinata.
Preuzimanje geocache stavaka pomoću računala
Geocacheve možete pomoću računala ručno učitati na uređaj
(Prijenos datoteka na vaš uređaj, stranica 12). Geocache
datoteke možete pohraniti kao GPX datoteku i uvesti je u GPX
mapu na uređaju. Ako imate premium članstvo na
geocaching.com, pomoću funkcije "pocket query" veliku skupinu
geocacheva možete učitati na uređaj kao jednu GPX datoteku.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite web-mjesto www.geocaching.com.
3 Po potrebi stvorite račun.
4 Prijavite se.
5 Slijedite upute na web-mjestu geocaching.com kako biste
pronašli i preuzeli geocacheve na uređaj.
6
Kretanje prema geocacheu
1 Odaberite Geocachei.
2 Odaberite geocache.
3 Odaberite Idi.
Bilježenje pokušaja
Nakon što pokušate pronaći geocache možete zabilježiti
rezultate. Neke geocacheve možete potvrditi na
www.geocaching.com.
1 Odaberite Geocachei > Pokušaj zapisnika.
2 Odaberite Pronađeno Nije pronađeno, Treba popravak, ili
Nije pokušano.
3 Odaberite opciju:
• Za prestanak zapisivanja odaberite Gotovo.
• Kako biste započeli navigaciju prema najbližem
geocacheu, odaberite Pronađi sljedeći najbliži.
• Ako želite unijeti komentar o potrazi za cache stavkom ili o
samoj cache stavci, odaberite Dodaj komentar, unesite
komentar i odaberite Gotovo.
Ako ste prijavljeni u www.geocaching.com, zapis se automatski
prenosi na vaš www.geocaching.com račun.
chirp™
chirp je mali Garmin dodatak koji se programira i ostavi u
geocacheu. Pomoću svog uređaja možete pronaći chirp u
geocacheu. Dodatne informacije o dodatku chirp potražite u
chirp Korisničkom priručniku na stranici www.garmin.com.
Omogućavanje chirp pretraživanja
1 Odaberite Postavke > Geocachei.
2 Odaberite chirp™ postavke > Pretražuje se chirp™ >
Uključi.
Bežično slanje i primanje podataka
NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo na uređajima iz
serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Prije bežičnog dijeljenja podataka morate prići na udaljenost od
3 m (10 ft) od kompatibilnog uređaja.
Vaš uređaj može slati i primati podatke ako je uparen s drugim
kompatibilnim uređajem koristeći Bluetooth ili ANT+ bežičnu
tehnologiju. Bežično možete dijeliti točke, geocache stavke, rute
i tragove.
1 Odaberite Bežično dijeljenje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Pošalji i odaberite vrstu podataka.
• Odaberite Primi za primanje podataka s drugog uređaja.
Drugi kompatibilni uređaj mora pokušavati poslati podatke.
3 Slijedite upute na zaslonu.
®
®
Postavljanje alarma približavanja
Alarmi za blizinu upozoravaju vas da se nalazite unutar dometa
određene lokacije.
1 Odaberite Alarmi približavanja > Stvori alarm.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Koristi.
5 Unesite radijus.
Uređaj se oglašava kada uđete u područje s alarmom
približavanja.
Odabir profila
Nakon izmjene aktivnosti možete odabrati postavke uređaja
mijenjanjem profila.
1 Odaberite Promjena profila.
Značajke i postavke glavnog izbornika
2 Odaberite profil.
6 Ako želite promijeniti naslovnu fotografiju avanture, odaberite
Promijeni i odaberite drugu fotografiju.
7 Odaberite Završi.
Izračun površine
Izračun površine područja
1 Odaberite Izračun površine > Početak.
2 Hodajte po rubu područja čiju površinu želite izračunati.
3 Odaberite Izračunaj po završetku.
Stranica satelita
Stranica satelita prikazuju vašu trenutačnu lokaciju, preciznost
GPS-a, lokacije satelita i jačinu signala.
Postavke GPS satelita
Odaberite Satelit > MENU.
NAPOMENA: Neke su postavke dostupne samo kada je
omogućena opcija Koristi uz isključen GPS.
Koristi uz isključen GPS: Omogućuje vam da isključite GPS.
Koristi uz uključen GPS: Omogućuje vam da uključite GPS.
Trag gore: Označava jesu li sateliti prikazani s krugovima
usmjerenima na sjever prema vrhu zaslona ili trenutni trag
prema vrhu zaslona.
Jednobojni: Omogućuje izbor između višebojnog i jednobojnog
prikaza satelitske stranice.
Postavi lokaciju na karti: Omogućuje označavanje trenutnog
položaja na karti. Ovaj položaj možete koristiti za izradu ruta
ili pretraživanje spremljenih položaja.
Automatski lociraj položaj: Izračunava GPS položaj pomoću
značajke Garmin AutoLocate .
®
Garmin avanture
Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice,
možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje.
Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta
i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp™
možete stvarati avanture i upravljati njima.
NAPOMENA: BaseCamp nije dostupan za sve aktivnosti.
Slanje datoteka na BaseCamp
1 Otvori BaseCamp.
2 Uređaj priključite na računalo.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska se kartica može
prikazati kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima
uređaj i memorijska kartica se prikazuju kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
3 Otvorite Garmin ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite stavku s priključenog uređaja i povucite je u
mapu Moja zbirka ili na popis.
• Na izborniku BaseCamp odaberite Uređaj > Primi od
uređaja i odaberite uređaj.
®
®
Pokretanje avanture
Prije nego što započnete avanturu morate poslati avanturu iz
aplikacije BaseCamp na svoj uređaj (Slanje datoteka na
BaseCamp, stranica 7).
1 Odaberite Avanture.
2 Odaberite avanturu.
3 Odaberite Početak.
VIRB daljinski upravljač
®
NAPOMENA: Funkcija VIRB daljinskog upravljača dostupna je
samo na uređajima iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Prije upotrebe VIRB daljinske funkcije, morate omogućiti
daljinsku postavku na VIRB kameri.
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam daljinsko upravljanje
VIRB kamerom.
1 Odaberite Daljinski upravljač VIRB.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite REC za snimanje videozapisa.
• Odaberite Fotografiraj za snimanje fotografije.
Prosjek međutočke
Lokaciju međutočke možete dodatno prilagoditi radi veće
preciznosti. Prilikom određivanja prosjeka uređaj uzima nekoliko
očitanja na istoj lokaciji i koristi prosječnu vrijednost kako bi bio
precizniji.
1 Odaberite Upravitelj točkama.
2 Odaberite međutočku.
3 Odaberite MENU > Prosječna lokacija.
4 Pomaknite se na lokaciju međutočke.
5 Odaberite Početak.
6 Slijedite upute na zaslonu.
7 Kada statusna traka pouzdanosti dostigne 100% odaberite
Spremi.
Za najbolje rezultate prikupite četiri do osam uzoraka za
međutočku čekajući najmanje 90 minuta između uzoraka.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Vaš uređaj iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx ima nekoliko
funkcija povezivanja putem Bluetooth tehnologije za vaš
kompatibilni pametni telefon. Za neke je funkcije na pametnom
telefonu potrebno instalirati aplikaciju Garmin Connect™ Mobile.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/apps.
Telefonske obavijesti: Prikazuje telefonske obavijesti i poruke
na vašem uređaju iz serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše
aktivnosti u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Stvaranje avanture
Uparivanje pametnog telefona s uređajem
Prije stvaranja avanture i slanja na uređaj preuzmite BaseCamp
na svoje računalo i prebacite trasu s uređaja na računalo (Slanje
datoteka na BaseCamp, stranica 7).
1 Otvorite BaseCamp.
2 Odaberite Datoteka > Novo > Garmin avanture.
3 Odaberite trasu, a potom odaberite Sljedeće.
4 Prema potrebi dodajte stavke iz BaseCamp.
5 Popunite obavezna polja kako biste avanturi dali naziv i opis.
NAPOMENA: Ova je funkcija kompatibilna samo s uređajima iz
serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
1 Postavite kompatibilni pametni telefon na udaljenost manju
od 10 m (33 ft) od uređaja.
2 S glavnog izbornika telefona odaberitePostavke > Bluetooth
> Uparivanje mobilnog uređaja.
Značajke i postavke glavnog izbornika
7
3 Na kompatibilnom pametnom telefonu omogućite Bluetooth
bežičnu tehnologiju i pronađite svoj uređaj iz serije GPSMAP
64s/sc/st/sx/csx.
Na zaslonu uređaja prikazuje se lozinka.
Unesite
lozinku u kompatibilni pametni telefon.
4
Telefonske obavijesti
NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima
uređaja.
Za telefonske obavijesti potrebno je upariti kompatibilni pametni
telefon s uređajem. Kada telefon primi poruku, poslat će
obavijest na vaš uređaj.
Prikaz telefonskih obavijesti
Prije prikazivanja telefonskih obavijesti potrebno je upariti uređaj
s kompatibilnim pametnim telefonom.
1 Odaberite > MENU.
2 Odaberite obavijest.
Skrivanje obavijesti
Primljene se poruke prema zadanim postavkama prikazuju na
zaslonu uređaja. Možete sakriti obavijesti kako se ne bi
prikazivale.
Odaberite Postavke > Bluetooth > Obavijesti > Sakrij.
Dodatni alati glavnog izbornika
Odaberite MENU.
Budilica: Postavljanje zvučnog alarma. Ako trenutno ne koristite
uređaj možete podesiti vrijeme uključivanja uređaja.
Kalkulator: Prikazivanje kalkulatora.
Kalendar: Prikazivanje kalendara.
Lov i ribolov: Prikazivanje predviđenih najboljih datuma i
vremena za lov i ribolov na trenutnoj lokaciji.
Štoperica: Omogućuje korištenje mjerača vremena,
označavanje prolaznog vremena i mjerenje prolaznih
vremena.
Sunce i mjesec: Prikazivanje vremena izlaska i zalaska sunca
te mjesečevih mijena ovisno o vašem GPS položaju.
Prilagođavanje uređaja
Prilagođavanje podatkovnih polja
Podatkovna polja prikazana na svakoj glavnoj stranici možete
prilagoditi.
1 Otvorite stranicu za koju želite promijeniti podatkovna polja
2 Odaberite MENU.
3 Select Promijeni podatkovna polja.
4 Odaberite novo podatkovno polje.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Podatkovna polja
Za prikaz podataka u nekim podatkovnim poljima morate koristiti
navigaciju ili imati opremu za ANT+.
Ambijentalni tlak: Nekalibrirani tlak okoliša.
Barometar: Kalibrirani trenutačni tlak.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sva
putovanja. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za putovanje.
Brzina: Trenutačna stopa kretanja.
Brzina - maksimum: Najviša brzina dosegnuta od posljednjeg
ponovnog postavljanja.
Brzina - prosjek u kretanju: Prosječna brzina tijekom kretanja
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
8
Brzina - ukupni prosjek: Prosječna brzina tijekom kretanja i
zaustavljanja od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Datum: Aktualni dan, mjesec i godina.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutačnu aktivnost.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeću točku: Procijenjeno doba dana kada ćete
stići do sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu
točke). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dubina: Dubina vode. Vaš uređaj mora biti povezan s uređajem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 koji može primati podatke o
dubini vode.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutačnu dionicu.
GPS smjer: Smjer u kojem se krećete na temelju GPS sustava.
GPS točnost: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju. Na
primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 stopa).
GPS visina: Visina vašeg trenutačnog položaja na temelju GPS
sustava.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Lokacija (geografska širina/dužina): Trenutačni položaj
prikazan kao geografska dužina i širina bez obzira na
odabranu postavku formata položaja.
Lokacija (odabrana): Trenutačan položaj prikazan prema
odabranoj postavci formata položaja.
Lokacija odredišta: Položaj vašeg konačnog odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Maksimalna temperatura u 24 sata: Maksimalna temperatura
zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Međutočka kod sljedećeg: Sljedeća točka na ruti. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Međutočka na odredištu: Zadnja točka na ruti do odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Minimalna temperatura u 24 sata: Minimalna temperatura
zabilježena u posljednja 24 sata. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutačne lokacije iznad ili
ispod razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom trčanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 stopa)
uspona prijeđete 60 m (200 stopa), stupanj nagiba iznosi 5
%.
Na kurs: Smjer u kojem se morate kretati da biste se vratili na
rutu. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Ograničenje brzine: Prijavljeno ograničenje brzine za cestu.
Nije dostupno za sve karte i u svim područjima. Stvarna
ograničenja brzine uvijek pratite na prometnim znakovima.
Omjer klizanja: Omjer prijeđene vodoravne udaljenosti i
promjene u okomitoj udaljenosti.
Omjer klizanja do cilja: Omjer klizanja potreban da biste se s
trenutačnog položaja spustili na odredišnu nadmorsku visinu.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Pokazivač: Strelica pokazuje smjer do sljedeće točke ili
skretanja. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
®
®
Prilagođavanje uređaja
Prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za trenutačnu
aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Putni brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Silazak - maksimum: Maksimalna stopa spusta u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Silazak - prosjek: Prosječna okomita udaljenost spusta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Skretanje: Kut razlike (u stupnjevima) između smjera do vašeg
odredišta i vašeg trenutačnog kursa. L znači da trebate
skrenuti lijevo. R znači da trebate skrenuti desno. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer od vaše trenutačne lokacije do odredišta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Smjer kompasa: Smjer u kojem se krećete na temelju
kompasa.
Spuštanje - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
silaska od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Staza: Smjer od vaše početne lokacije do odredišta. Kurs se
može prikazati kao planirana ili postavljena ruta. Morate
navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Stvarna brzina: Brzina kojom se približavate odredištu duž rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Takt: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za prikazivanje
ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje takta.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na bežični senzor
temperature.
Temperatura - voda: Temperatura vode. Vaš uređaj mora biti
povezan s uređajem NMEA 0183 koji može primati podatke o
temperaturi vode.
Timer alarma: Trenutačno vrijeme na štoperici.
Timer štoperice: Vrijeme štoperice za trenutačnu aktivnost.
Trenutna dionica: Vrijeme štoperice za trenutačnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost trase: Prijeđena udaljenost za trenutačni trag.
Ukupna dionica: Vrijeme štoperice za sve dovršene dionice.
Uspon - maksimum: Maksimalna stopa uspona u stopama ili
metrima u minuti od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - prosjek: Prosječna okomita udaljenost uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Uspon - ukupno: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod
uspona od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Van kursa: Udaljenost koja pokazuje koliko ste ulijevo ili udesno
skrenuli s izvornog smjera kretanja. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vertikalna brzina do odredišta: Stopa uspinjanja ili spuštanja
do prethodno postavljene visine. Morate navigirati da bi se
ovaj podatak pojavio.
Vertikalna udaljenost do odredišta: Razlika u visini vašeg
trenutačnog položaja i konačnog odredišta. Morate navigirati
da bi se ovaj podatak pojavio.
Prilagođavanje uređaja
Visina iznad tla: Visina vaše trenutačne lokacije iznad razine tla
(ako karte sadrže dovoljno informacija o nadmorskoj visini).
Visina - maksimum: Najviša nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Visina - minimum: Najniža nadmorska visina dosegnuta od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme do sljedeće točke: Procijenjeno vrijeme do dolaska do
sljedeće točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme puta: Ukupan zbroj vremena provedenog u kretanju i
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - kretanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
kretanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme puta - stajanje: Ukupan zbroj vremena provedenog u
mirovanju od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrijeme zadnje dionice: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Postavke sustava
Odaberite Postavke > Sustav.
Sustav satelita: Postavlja satelitski sustav (GPS i drugi sustavi
satelita, stranica 9).
WAAS/EGNOS: Omogućuje sustavu korištenje podataka iz
sustava Wide Area Augmentation System/European
Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS).
Jezik: Postavljanje jezika teksta na uređaju.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Sučelje: Postavljanje formata serijskog sučelja (Postavke
serijskog sučelja, stranica 9).
Vrsta AA baterije: Omogućivanje promjene vrste AA baterija
koje koristite.
NAPOMENA: Ova opcija je isključena ako koristite NiMH
baterije.
GPS i drugi sustavi satelita
Istovremena upotreba GPS-a i drugog satelitskog sustava
omogućuje bolji rad u zahtjevnoj okolini i brže pronalaženje
položaja u odnosu na upotrebu samo GPS-a. Međutim,
upotreba više satelitskih sustava može brže potrošiti bateriju
nego kada se koristi samo GPS.
Vaš uređaj može upotrebljavati globalne navigacijske satelitske
sustave (GNSS). Neki satelitski sustavi možda neće biti
dostupni za sve modele uređaja.
GPS: Konstelacija satelita koju su sastavile Sjedinjene Američke
Države.
GLONASS: Konstelacija satelita koju je sastavila Rusija.
GALILEO: Konstelacija satelita koju je sastavila Europska
svemirska agencija.
Postavke serijskog sučelja
OdaberitePostavke > Sustav > Sučelje.
Garmin Spanner: Garmin Spanner — omogućuje korištenje
USB priključka s većinom kartografskih programa sukladnih s
NMEA 0183 stvarajući virtualni serijski priključak.
Serijski broj za Garmin: Postavljanje uređaja da koristi Garmin
vlastiti format koji se koristi za razmjenu podataka o putnim
točkama, rutama i trasama s računalom.
9
NMEA ulaz/izlaz: Postavljanje uređaja da koristi standardni
NMEA 0183 izlaz i ulaz.
Izlaz: Tekst: Pruža jednostavan ASCII izlaz teksta s podacima o
brzini i lokaciji.
RTCM: Uređaju omogućuje prihvaćanje DGPS (Diferencijalni
sustav za globalno pozicioniranje) informacija s uređaja koji
pruža RTCM (Radijska tehnička komisija za pomorske
usluge) podatke u formatu SC-104.
MTP: Postavljanje uređaja za korištenje protokola za prijenos
medija (MTP) umjesto načina rada za USB masovno
spremanje podataka za pristup datotečnom sustavu uređaja.
Postavke zaslona
Odaberite Postavke > Prikaz.
Isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođava trajanje
vremena prije negoli se pozadinsko osvjetljenje isključi.
Ušteda energije baterije: Štedi energiju baterije i produžuje
trajanje baterije isključivanjem zaslona nakon isteka
pozadinskog osvjetljenja.
Boje: Mijenja izgled pozadine zaslona i odabranog dijela.
Stil za Glavno, Postavljanje, Traženje: Mijenja stil izbornika
sustava.
Snimanje zaslona: Omogućuje vam spremanje slike na zaslonu
uređaja.
Prilagođavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja
Postavke pomorskog alarma: Postavlja alarm prilikom
prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni, kad se za
određenu udaljenost odmaknete od kursa i kad dođete do
određene dubine vode.
Postavljanje pomorskih alarma
1 Odaberite Postavke > Pomorska > Postavke pomorskog
alarma.
2 Odaberite vrstu alarma.
3 Odaberite Uključi.
4 Unesite udaljenost i odaberite Idi.
Ponovno postavljanje podataka
Možete ponovo postaviti podatke puta, izbrisati sve međutočke,
izbrisati trenutnu trasu ili vratiti zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje.
2 Odaberite stavku za ponovno postavljanje.
Promjena slijeda stranica
1
2
3
4
5
Odaberite Postavke > Slijed stranica.
Odaberite stranicu.
Odaberite Pomakni.
Pomaknite stranicu na popisu prema gore ili dolje.
Odaberite ENTER.
SAVJET: Možete odabrati PAGE za pregledavanje slijeda
stranica.
Intenzivno korištenje pozadinskog osvjetljenja zaslona može
značajno smanjiti vijek trajanja baterije. Možete smanjiti svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja kako biste produžili vijek trajanja
baterije.
NAPOMENA: Kad je razina napunjenosti baterije niska može
doći do ograničenja svjetline pozadinskog osvjetljenja.
1 Odaberite .
2 Pomoću klizača podesite razinu pozadinskog osvjetljenja.
Uređaj se može zagrijati ako postavite pozadinsko osvjetljenje
na visoko.
Postavljanje tonova uređaja
Možete prilagoditi tonove za poruke, tipke, upozorenja za
skretanje i alarme.
1 Odaberite Postavke > Tonovi > Tonovi > Uključi.
2 Odaberite ton za sve vrste zvukova.
Postavke kamere
Odaberite Postavke > Kamera.
Rezolucija fotografije: Postavlja rezoluciju fotografija.
Spremanje fotografija u: Postavlja mjesto pohrane fotografija.
Pregled uputa: Prikazuje kratke upute o fotografiranju.
Pomorske postavke
Odaberite Postavke > Pomorska.
Način pomorskog grafikona: Postavlja vrstu karte koju uređaj
koristi pri prikazivanju pomorskih podataka. Nautički prikazuje
razne značajke karte u različitim bojama tako da su
pomorske točke interesa vidljivije i tako da karta odražava
način crtanja papirnatih karata. Ribolov (zahtijeva pomorkse
karte) prikazuje detaljan pregled kontura dna i mjerenja
dubine te pojednostavljuje prikaz karte za optimalno
korištenje u ribolovu.
Izgled: Postavlja izgled pomorskih navigacijskih pomagala na
karti.
10
Dodavanje stranice
1 Odaberite Postavke > Slijed stranica.
2 Odaberite Dodaj stranicu.
3 Odaberite stranicu koju treba dodati.
Uklanjanje stranice
1 Odaberite Postavke > Slijed stranica.
2 Odaberite stranicu.
3 Odaberite Ukloni.
4 Odaberite ENTER.
Prilagođavanje glavnog izbornika
U glavnom izborniku možete premještati, dodavati ili brisati
stavke.
1 U glavnom izborniku odaberite MENU > Promijeni
redoslijed stavki.
2 Odaberite stavku izbornika.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Pomakni kako biste promijenili položaj stavke
na popisu.
• Za dodavanje nove stavke popisu odaberite Umetni.
• Odaberite Ukloni kako biste izbrisali stavku s popisa.
Prilagođavanje uređaja
Mijenjanje mjernih jedinica
Profili
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, dubinu, temperaturu, tlak i vertikalnu brzinu.
1 Odaberite Postavke > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu.
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, postavke i prikazi su
različiti kod korištenja uređaja za lov u odnosu na korištenje
uređaja za geocaching
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Postavke vremena
Odaberite Postavke > Vrijeme.
Format vremena: Postavljanje uređaja tako da prikazuje
vrijeme u 12-satnom ili 24-satnom formatu.
Vremenska zona: Postavljanje vremenske zone za uređaj.
Automatski postavlja vremensku zonu automatski na temelju
vašeg GPS položaja.
Postavljanje formata prikaza položaja
NAPOMENA: Ne mijenjajte format položaja ni datum karte
koordinatnog sustava osim ako koristite kartu ili grafikon koji
koristi drugi format položaja.
Odaberite Postavke > Format položaja.
Format položaja: Postavlja format položaja u kojem će se
prikazati očitanje određene lokacije.
Datum karte: Postavlja koordinatni sustav na kojem se temelji
karta.
Sferoid: Prikaz koordinatnog sustava koji uređaj koristi. Zadani
koordinatni sustav je WGS 84.
Postavke visinomjera
NAPOMENA: Visinomjer je dostupan samo na uređajima iz
serije GPSMAP 64s/sc/st/sx/csx.
Odaberite Postavke > Visinomjer.
Automatska kalibracija: Automatska kalibracija visinomjera pri
svakom uključivanju uređaja.
Način rada barometra: Promijenjena visina pomoću barometra
mjeri promjene nadmorske visine dok se krećete. Fiksna
visina pretpostavlja da je uređaj nepomičan pri određenoj
nadmorskoj visini, tako da se barometarski tlak može
mijenjati jedino ovisno o vremenu.
Određivanje varijacija u tlaku: Određuje kako uređaj sprema
podatke o tlaku. Uvijek spremi sprema sve podatke o tlaku,
što može biti korisno kad se očekuju fronte.
Vrsta iscrtavanja: Spremanje promjena u nadmorskoj visini u
nekom razdoblju ili na nekoj udaljenosti, spremanje
barometarskog tlaka u nekom razdoblju ili spremanje
promjena ambijentalnog tlaka u nekom razdoblju.
Kalibracija visinomjera: Kalibriranje visinomjera.
Postavke izrade rute
Uređaj izračunava optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se
bavite. Dostupne postavke rute variraju ovisno o odabranoj
aktivnosti.
Odaberite Postavke > Izrada rute.
Aktivnost: Postavljanje aktivnosti za rutu Uređaj izračunava
optimizirane rute za vrstu aktivnosti kojom se bavite.
Prijelazi na ruti: Postavljanje načina prebacivanja rute od jedne
točke na ruti do druge. Ova je postavka dostupna samo za
neke aktivnosti. Udaljenost vođenje do sljedeće točke na ruti
kada ste unutar određene udaljenosti od trenutne točke.
Usmjeri na cestu: Usmjeravanje plavog trokuta koji predstavlja
vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Informacije o uređaju
Stvaranje prilagođenog profila
Postavke i podatkovna polja možete prilagoditi za određenu
aktivnost ili put.
1 Odaberite Postavke > Profili > Stvori profil > OK.
2 Prilagodite postavke i podatkovna polja.
Uređivanje naziva profila
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Uredi naziv.
4 Unesite novi naziv.
Brisanje profila
NAPOMENA: Ako želite izbrisati aktivan profil, najprije morate
aktivirati drugi profil. Aktivni se profil ne može izbrisati.
1 Odaberite Postavke > Profili.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Izbriši.
Informacije o uređaju
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Postavljanje aplikacije Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na
sigurno mjesto.
1 Posjetite www.garmin.com/express.
2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Odaberite Postavke.
2 Odaberite O.
11
Pričvršćivanje karike
1 Postavite spojnicu karike
Upravljanje podacima
u utore na poleđini
uređaja.
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i
novijim te Mac OS 10.4 i novijim.
Vrste datoteka
2 Gurajte spojnicu karike dok ne sjedne na mjesto.
Skidanje spojnice karike
Podignite donju stranu spojnice i klizanjem izvucite spojnicu
karike iz utora.
Pričvršćivanje trake za zapešće
1 Umetnite petlju trake za zapešće u utor na uređaju.
Ručni uređaj podržava ove vrste datoteka.
• Datoteke aplikacija BaseCamp ili HomePort™. Idite na
www.garmin.com/trip_planning.
• GPX datoteke trasa.
• GPX geocache datoteke. Idite na www.garmin.com
/geocache.
• GGZ geocache datoteke. Idite na www.garmin.com
/geocache.
• JPEG datoteke fotografija.
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader. Idite na www.garmin.com/products/poiloader.
Postavljanje memorijske kartice
UPOZORENJE
Baterije koje korisnik može zamijeniti nemojte vaditi pomoću
oštrih predmeta.
Možete instalirati microSD memorijsku karticu u ručni uređaj za
dodatno spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Okrenite D-prsten u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i
povucite prema gore kako biste skinuli poklopac.
2 Uklonite baterije.
3 Odgurnite držač kartice prema i podignite ga.
4 Stavite memorijsku karticu sa zlatnim kontaktima okrenutim
prema dolje.
2 Provucite drugi kraj trake kroz petlju i čvrsto povucite.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7.
Može podnijeti slučajno potapanje u vodi na dubini od 1 metra
do 30 minuta. Duže razdoblje potapanja može oštetiti uređaj.
Nakon potapanja obavezno brišite uređaj dok ne bude suh i
sušite ga na zraku prije sljedećeg korištenja i punjenja.
Temeljito isperite uređaj slatkom vodom nakon izlaganja
kloriranoj ili slanoj vodi.
Čišćenje uređaja
OBAVIJEST
Čak i male količine znoja ili vlage mogu izazvati koroziju
električnih kontakata prilikom ukapčanja u punjač. Korozija
može onemogućiti punjenje i prijenos podataka.
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
12
5 Zatvorite držač kartice.
6 Odgurnite držač kartice prema
7 Zamijenite bateriju i poklopac.
kako biste ga zaključali.
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Umetnite baterije prije korištenja uređaja s računalom.
Računalni USB priključak može biti nedovoljan za napajanje
uređaja.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz mini-USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u mini-USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Informacije o uređaju
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Dodatak
Garmin centar za podršku
Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije
poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke
podrške.
Uključivanje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
Pozadinsko osvjetljenje uključuje se automatski pri prikazu
upozorenja i poruka.
Dodatna oprema
Dodatna oprema, poput pribora za montažu, karata, opreme za
fitness i zamjenskih dijelova, dostupna je na
http://buy.garmin.com ili kod vašeg Garmin dobavljača.
Brisanje datoteka
tempe™
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
tempe je ANT+ bežični senzor temperature. Senzor možete
pričvrstiti pomoću sigurnosne trake ili omče na mjesto na kojem
je izložen ambijentalnom zraku kako bi bio konstantan izvor
točnih podataka o temperaturi. Morate upariti senzor tempe s
uređajem kako bi se prikazivali podaci iz senzora tempe.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Ovaj je uređaj kompatibilan s monitorom pulsa, GSC™ 10
senzorima brzine i kadence i tempe bežičnim senzorom
temperature. Podatkovno polje možete prilagoditi tako da
prikazuje podatke senzora.
1 Postavite uređaj unutar dometa (3 m) senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m udaljeni od
drugih ANT+ senzora.
2 Odaberite Postavke > ANT Sensor.
3 Odaberite senzor.
4 Odaberite Traži novi.
Kada je uparivanje senzora i uređaja završeno, status
senzora mijenja se iz Tražim u Povezano.
Raspon temperature za
punjenje
Od 0° do 40°C (od 32° do 104°F)
Savjeti za uparivanje dodataka ANT+ s uređajem Garmin
• Provjerite je li dodatak ANT+ kompatibilan s uređajem
Garmin.
• Prije uparivanja dodatka ANT+ s uređajem Garmin udaljite se
10 m (33 ft) od ostalih dodataka ANT+.
• Primaknite uređaj Garmin na 3 m (10 ft.) od dodatka ANT+.
• Nakon prvog uparivanja uređaj Garmin automatski
prepoznaje dodatak ANT+ prilikom svake aktivacije. Taj se
postupak događa automatski nakon uključivanja uređaja
Garmin i traje samo nekoliko sekundi kada su dodaci
aktivirani i ispravno rade.
• Kada su upareni, uređaj Garmin prima podatke samo s vašeg
dodatka i možete se približiti drugim dodacima.
Sigurna udaljenost od
kompasa
17,5 cm (7 in)
Rješavanje problema
Bežična frekvencija /
protokol
2,4 GHz pri 0 dBm nominalno
Specifikacije
Vrsta baterije
NiMH baterija ili dvije AA baterije (1,5 V ili
manje alkalne, NiMH ili litijske)
Trajanje baterije
Do 16 sati
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
Raspon radne temperature Od -20 ° do 45 °C (od -4 ° do 113 °F)
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Ponovno pokretanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
pokrenuti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
1 Uklonite baterije.
2 Ponovno umetanje baterija.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera, pravne informacije i
licencni ugovor.
Dodatak
13
Odaberite Postavke > O.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke možete vratiti natrag na zadane postavke.
Odaberite Postavke > Ponovno postavljanje > Ponovo
postavi sve postavke > Da.
14
Dodatak
Indeks
A
adrese, traženje 5
alarmi
blizina 6
pomorski 10
sat 8
alarmi približavanja 6
ANT+ senzori, uparivanje 13
aplikacije 7
avanture 7
B
BaseCamp 7, 9, 12
baterija 1, 12
maksimaliziranje 1, 10
maksimiziranje 1
Memorija 1
punjenje 2
trajanje 3
umetanje 1, 2
Bluetooth tehnologija 7
bljeskalica 6
brisanje, svi korisnički podaci 13
C
postavke 3
povećavanje 3
kompas 3
kalibracija 3
postavke 3
korisnički podaci, brisanje 13
U
nadmorska visina 4
nadzorne ploče 3
navigacija 3
zaustavljanje 5
uparivanje
ANT+ senzori 13
pametni telefon 7
uređaj, registracija 11
USB 9
način rada za masovno skladištenje 12
prekid veze 13
prijenos datoteka 12
priključak 1
P
F
format položaja 11
fotografija 5, 6
prikaz 6
snimanje 5
G
Garmin Connect 7
Garmin Express 11
nadogradnja softvera 11
geocache stavke 6
geocachei 12
geocachevi 6
preuzimanje 6
glavni izbornik 2
prilagođavanje 10
GLONASS 9
GPS 7, 9
postavke 9
stranica satelita 7
H
HomePort 12
I
ID jedinice 13
informacije o putu, prikaz 3
izračun područja 7
K
Kalendar 8
kalibracija, visinomjer 4
kalkulator 8
kamera 5
postavke 10
karte 5
kupnja 5
mjerenje udaljenosti 3
nadogradnja 11
navigacija 2
orijentacija 2, 3
Indeks
T
N
M
Č
Daljinski upravljač VIRB 7
datoteke, prijenos 6, 12
dijeljenje podataka 6
dodaci 13
dodatna oprema 13
štoperica 8
međutočke
brisanje 4
spremanje 4
uređivanje 4, 7
memorijska kartica 12
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mjerenje udaljenosti 3
mjerne jedinice 11
lokacije
spremanje 4
uređivanje 4
O
D
Š
tempe 13
temperatura 13
tipka napajanja 2
tipke 1, 2
točke 4
navigacija 4
projekcija 4
uređivanje 4
tonovi 10
tragovi 5
navigacija 5
traka za zapešće 12
trase 5, 7
postavke 5
L
chirp 6
City Navigator 5
čišćenje uređaja 12
staze, pokazivač 3
stranica satelita 7
obavijesti 8
pametni telefon 6
aplikacije 7
uparivanje 7
planer puta. Vidi rute
podaci, prijenos 12
podatkovna polja 8
pomorski
postavke 10
postavljanje alarma 10
ponovno postavljanje uređaja 10
postavke 3, 5, 9–11, 14
uređaj 11
postavke sustava 9
postavke vremena 11
pozadinsko osvjetljenje 1, 10, 13
preuzimanje, geocachevi 6
prijenos
datoteka 7
datoteke 6, 12
tragovi 6
prilagođavanje uređaja 8, 10
profili 6, 11
punjenje 2
putno računalo 3
V
visinomjer 11
kalibracija 4
vraćanje, postavke 14
vremenske zone 11
vrijeme izlaska i zalaska sunca 8
vrijeme za lov i ribolov 8
W
WAAS 9
Z
zaslon, postavke 10
R
računalo, povezivanje 12
registracija proizvoda 11
registriranje uređaja 11
rješavanje problema 10, 13
rute 4, 5
brisanje 5
navigacija 5
postavke 11
prikaz na karti 5
stvaranje 4
uređivanje 4
S
satelitski signali 7
primanje 2
Sight N'Go 3
softver
licenca 13
nadogradnja 11
verzija 13
specifikacije 13
spojnica karike 12
spremanje podataka 12
15
support.garmin.com
Rujan 2019
190-01702-00_0E
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising